Rousseau en het vergoelijken van geweld

Een van de grote inspiratiebronnen van links is Jean-Jacques Rousseau. Hij zei dat het kwaad geen natuurlijk, maar een sociaal gegeven is. Wie het kwaad uit de wereld wil helpen, moet werken aan een goede samenleving. Links vergoelijkt daarmee vandaag geweldenaren als slachtoffers van onderdrukking. Ik noem dat aberrant.  In 2005 hebben relschoppers scholen en gemeenschapsvoorzieningen vernietigd en politieagenten aangevallen. Dat wordt dan vergeten of geherinterpreteerd in termen van de strijd tegen onderdrukking.

Alain Finkielkraut, geïnterviewd door Filip Rogiers in De Standaard, 3 mei 2014

Reacties

#119253

BC

 

 

Thomas Sowell geïnterviewd door Fox News: 'The Difference Between Liberal and Conservative' (https://www.youtube.com/watch?v=5KHdhrNhh88)

 

Q: What is the liberal premise?

Sowell: I guess the Rousseau notion that man is born free but is everywhere enchained; that the real problem of the world is that the institutions are wrong. If the institutions were right, then man… There is nothing in human nature that would cause us to be unhappy. It's the fact that we have the wrong institutions.

Q: What is the conservative premise?

Sowell: That man is flawed from day one. There are no solutions, there are only trade-offs, and whatever you do to deal with one of man's flaws, it creates another problem. But that you try to get the best trade-off you can get. And that's all you can hope for.

 

(het hele interview (6 delen): https://www.youtube.com/watch?v=-FD57ycST84&list=PLB23EFADE8D88B080 : Thomas Sowell: In The Right Direction. 2005 Fox News Special interview by Fred Barnes)

 

#119254

Marc Huybrechts

 

Het goede is de keerzijde van het kwade, en omgekeerd. Zij gaan altijd samen. Moraliteit vereist de voorafgaande suppositie van menselijke vrijheid. De mens kan zowel goed als slecht handelen, en zal dat ook altijd doen. Een mens kan niet 'goed' handelen, tenzij hij de vrijheid heeft om slecht te kunnen handelen. Alleen onvrije robotten kunnen altijd goed, of altijd slecht, handelen. Moraliteit is niet hetzelfde als legaliteit.

Het rampzalige van de 'linkse' (liberale, in het Amerikaans) premisse is dat het individuele zelfverantwoordelijkheid ondermijnt, en dus een maatschappij van amorelen en immorelen kweekt. Op termijn leidt dat onvermijdelijk tot totalitarisme en menselijke onvrijheid.

Zowel Sowell als Finkielkraut hebben Rousseau doorzien, en het valt te hopen dat Finkielkraut ook Sowell heeft gelezen.