BHV versus migrantenstemrecht

Premier Guy Verhofstadt, op 9 januari 2005 in De Zevende Dag:

Een gemeenschap kan haar wil niet eenzijdig opleggen. Er moet altijd een compromis worden gesloten.

Ter herinnering: vorig jaar werd het gemeentelijk stemrecht voor migranten goedgekeurd met een federale meerderheid, terwijl een meerderheid van Vlaamse parlementsleden tegen was.
Bron: zie integraal verslag van de plenaire vergadering van de Kamer (PDF), pagina 110 in bestand, pagina 104 in document.

Rekensom:

VOOR
PS (23): Boukourna, Burgeon, Chabot, De Clercq, Dehu, Delizée, Dieu, Di Rupo, Eerdekens, Frédéric, Giet, Janssens, Lalieux, Marie-Claire Lambert, Massin, Mathot, Mayeur, Pécriaux, Perpète, Picqué, Saudoyer, Van Grootenbrulle, Van Lombeek-Jacobs
MR (24): Bacquelaine, Barzin, Bellot, Cahay-André, Colinia, Collard, Courtois, Crucke, De Bue, Denis, Déom, De Permentier, Denis Ducarme, Fourneaux, Galant, Jeholet, Lejeune, Maingain, Malmendier, Marghem, Monfils, Payfa, Tilmans, Van Overtveldt
CDH (7): Arens, Doyen-Fonck, Langendries, Milquet, Smal, Viseur, Wathelet
ECOLO (4): Génot, Gerkens, Gobert, Nagy
SP.A Spirit (22): Baeke, Bex, Bonte, Cavdarli, Hilde Claes, De Coene, De Meyer, Detiège, Douifi, Jiroflée, Geert Lambert, Lansens, Muls, Peeters, Roppe, Schalck, Storms, Swennen, Temsamani, Van der Maelen, Van Gool, Van Weert

TEGEN
VLD (21):Anthuenis, Avontroodt, Borginon, Chevalier, Cortois, Daems, De Block, De Croo, De Padt, Dierickx, Lahaye-Battheu, Lano, Lenssen, Marinower, Pinxten, Taelman, Tommelein, Turtelboom, Van Campenhout, Vautmans, Versnick
VB (18): Annemans, Bultinck, Caslo, Colen, De Man, D'haeseleer, Govaerts, Goyvaerts, Laeremans, Mortelmans, Neel, Schoofs, Sevenhans, Tastenhoye, Van den Broeck, Van den Eynde, Van Steenberge, Van Themsche
CD&V (17): Ansoms, Bogaert, Claes Dirk, Creyf, De Crem, Deseyn, Devlies, Goutry, Kelchtermans, Leterme, Pieters, Van der Auwera, Van Parys, Van Rompuy, Verhaegen, Verherstraeten, Vervotte
N-VA (1): Bourgeois
FN (1): Féret

ONTHOUDINGEN
CD&V (3): D'hondt, Lanjri, Vandeurzen

NEDERLANDSTALIGEN: 22 voor, 57 tegen, 3 onthoudingen = 27% voorstanders
FRANSTALIGEN: 58 voor, 1 tegen = 98% voorstanders

Reacties

#8399

Tanguy Veys

 

Zéér terechte bedenking !

Ik denk trouwens dat het editoriaal van Matthias Danneels in Het Nieuwsblad ook duidelijk de toon zette.

#8400

koen

 

de vraag kan inderdaad gesteld worden of het wetsvoorstel tot splitsing intrekken en niet ter stemming voorleggen, niet nefaster is voor de instellingen (om het begrip 'de democratie' even te mijden), dan wel het voorstel goed te keuren en de daarop verwachte reacties (alarmbel/belangenconflicten) af te wachten en het Belgische democratische spel te spelen zoals het ontworpen werd ... met welke reden zijn die dingen anders in onze wetgeving ingebouwd ?

#8401

test

 

Een meerderheid in elke taalgroep voor elk wetsvoorstel is onwerkbaar omdat de instellingen blokkeert (zoals in Brussel). Wanneer een gemeenschap het oneens is kan ze altijd de alarmbel gebruiken.

#8402

dof

 

Tiens, ik dacht eerst dat de quote van onze beste vriend en blokwatcher Wim Van Lancker was, een paar artikels lager.

#8408

Leo Norekens

 

@"test": alarmbel kan slechts indien **3/4** van een taalgroep meent dat de belangen van de taalgroep in het gedrang komen.

Uiteraard is het onmogelijk om voor elk wetsvoorstel een meerderheid in elke taalgroep te hebben, maar de alarmbel is ontworpen voor gevallen als deze, waar de verschillen zeer groot zijn.

#8409

koen

 

@leo : test scoort hier volgens mij wel een punt : het niet neerleggen van dit wetsvoorstel leidt ertoe dat elk wetsvoorstel vanaf nu een meerderheid in elke taalgroep (in belgische context lees 'een meerderheid bij de Waalse vertegenwoordigers') behoeft voor het kan/mag neergelegd worden.

#8410

koen

 

een afstandelijkere kijk op de zaak : algemeen dagblad nederland :

http://www.nd.nl/...

Belgische regering ontsnapt aan crisis

BRUSSEL - De Belgische regering is gisteren op het nippertje ontsnapt aan een crisis. De coalitiepartijen blijven de ploeg van premier Verhofstadt steunen, ondanks het stuklopen van de onderhandelingen over een belangrijk symbool in de taalstrijd.

Inzet van de strijd is de positie van de Franstaligen in de Vlaamse dorpen rondom Brussel. Zij mogen stemmen op hun eigen partijen, terwijl Vlamingen die in Wallonië wonen dat niet mogen. De Vlaamse partijen hebben lange tijd geëist dat aan die situatie een einde komt.

Maar de Franstalige partijen gaven geen duimbreed toe. Alleen als er een heel pakket compensaties komt, zoals de oprichting van Franse scholen in de Vlaamse dorpen, wilden ze erover nadenken. Dat ging de Vlaamse coalitiepartijen veel te ver, zodat Verhofstadt moest concluderen dat een splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde voorlopig niet mogelijk is.

Theoretisch kunnen de Vlaamse partijen in het parlement eensgezind een splitsing eisen, omdat ze in de meerderheid zijn. Maar de Franstalige coalitiepartijen hebben al aangekondigd dat ze in dat geval de regering laten vallen. Gisteren bleek in de loop van de dag dat de Vlaamse regeringspartijen, die in de opiniepeilingen op verlies staan, dat er niet voor over hebben.

Volgens Verhofstadt bestaan er geen oplossingen voor problemen tussen Nederlands- en Franstaligen als niet beide kampen erachter staan. ,,Alleen op die manier worden er akkoorden gemaakt. De premier wil de kwestie over het kiesdistrict uitstellen tot na de volgende verkiezingen, in 2007.

ANP

#8412

matthias storme

 

Quod erat demonstrandum. Verhofstadt bedoelt natuurlijk dat de Vlamingen nooit hun meerderheid mogen gebruiken, maar dat er altijd Vlaamse collaborateurs zijn om de Walen aan een meerderheid te helpen, en er op dat ogenblik natuurlijk wel een franstalige wil kan worden opgelegd aan de Vlaamse gemeenschap.

Als de franstaligen gewoon doordoen, mogen de Vlamingen de alarmbel niet gebruiken, want dan zouden zij verantwoordleijk zijn voor de crisis. Als de Vlamingen doordoen, komt de koning hen vertellen dat ze dat niet mogen doen, want dan zouden de Franstaligen de alarmbel gebruiken en dus de Vlamingen verantwoordelijk zijn voor de crisis. Rare logica, niet ?

Overigens is het bijzonder grof hoe de koning opnieuw partijpolitieke anti-vlaamse en zelfs antigrondwettelijke uitspraken doet. De Koning zet de politici er toe aan de arresten van het Arbitragehof niet uit te voeren. In een rechtsstaat zou men dit niet laten passeren .....

#8413

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Een meerderheid hadden de Vlamingen wel, maar België is een federatie met minderhedenbescherming: zie

http://cleppe.blo...

#8414

Koen Godderis

 

Elio Di Rupo regeert niet alleen over Wallonië, maar ook over Vlaanderen.

Wie dit nu nog niet doorheeft, zal het nooit snappen.

Vlaanderen is bezig aan zijn eigen versie van "Der Untergang" met Verhofstadt in de hoofdrol.

Al de bijrollen zijn weggelegd voor diegenen die schuld hebben aan het koelkast-scenario van B-H-V. En dat zijn Wallonië, VLD, SPa, N-VA en de CD&V.

Zeg maar onze "zelfverklaarde democraten" die de wil van het volk "niet" en "nooit" volgen.

Vertegenwoordigers van hun eigen zakken, dat ja!

De geloofwaardigheid van de Vlaamse bevolking in de Vlaamse en federale politiek heeft geen deuk, maar een uppercut gekregen.

Dat zal zijn gevolgen hebben bij de volgende verkiezingen. Het wordt een pikzwarte zondag.

Nu maar hopen dat er nog een wet kan worden gemaakt dat het Vlaams Belang verbiedt ... hebben ze met een groot deel van de bevolking verder geen last meer.

#8417

dof

 

OT: Ik ben die spaarvarkens nu toch wel grondig beu. Luc, kunt ge niet wat meer sponsors aantrekken zodat er wat variatie is? (En ja, ik heb er op geklikt)

#8418

Briggs

 

Luc, ben je nog lid van de VLD ? ;)

Ik vraag mij af. De grondwet bestaat om het volk te beschermen van de Staat , eigenlijk vice versa.

Als de Staat de grondwet niet naleeft, waarom zouden wij dat doen ?

Het is de plicht van de staat onze rechten te vrijwaren, niet onze rechten zoals vrije meningsuiting inhoudelijk te beknotten en ongrondwettelijke kiesdistricten te handhaven.

Waarom zou ik verdomme nog belastingen betalen aan de Staat als de Staat DE belangrijkste verplichting tov/d burgers niet nakomt ?

Trouwens de dynastie moet weg want ze is zelf ongrondwettelijk.

Hebben we geen mensen die bereid zijn om wat keet te gaan schoppen bij de Raad van State ?

Laten we de dynastie ongrondwettelijk verklaren.

Laten we de Staat in gebreke stellen en de belastingen tijdelijk opschorten totdat de Staat de grondwet naleeft.

GEDAAN MET DE ONZIN, TIJD VOOR BURGERLIJK VERZET.

#8420

Wim

 

@Matthias Storme: het arrest zal wél uitgevoerd worden. Men heeft immers nog tijd.

Dat stemrecht voor niet-EU burgers is overigens helemaal geen dictaat van de ene gemeenschap over de andere. In Vlaanderen was het draagvlak immers groter dan VB en co lieten uitschijnen, en Groen!, SP.a en een deel van de christen-democraten waren voor. Ik herinner me ook nog een behoorlijk amusant VLD-congres omtrent deze materie.

Om maar te zeggen: 't is niet omdat een meerderheid van de Vlaamse kamerleden tegen stemde, dat de Franstalige gemeenschap dit *eenzijdig* heeft "opgelegd".

#8423

LVB

 

@Wim: op dat "amusante VLD-congres" ging het helemaal niet over de vraag of de VLD voor of tegen het migrantenstemrecht was. Wel over de vraag of de VLD, die hoe dan ook tegen was, de regering zou laten vallen over die kwestie. Gebruik dat congres dus niet om ook maar iets te beweren over een "draagvlak". Zoals je hierboven kan zien hebben alle VLD-kamerleden tegen gestemd.

De Franse gemeenschap heeft het migrantenstemrecht niet "eenzijdig" opgelegd, maar dat migrantenstemrecht is er wel gekomen tegen een meerderheid onder de Vlaamse parlementsleden in.

#8425

Leo Norekens

 

Op dat "amusante VLD-congres" hebben ze trouwens eerst het lijk van Willy De Clercq moeten reanimeren om een meerderheid te vinden voor de redding van 'Verhofstadt I'. De "Eerste" zelf mocht nog een staaltje tranentheater ten beste geven, en dan was de kous af.

#8426

Wim

 

@Luc: Je tweede paragraaf toont al wat meer nuance dan je stuk laat vermoeden en je beweert hetzelfde wat ik in mijn laatste zin zeg: het stemrecht voor niet-EU burgers is niét eenzijdig opgelegd door onze Franstalige vrienden. ;-)

#8429

Bart Vanhauwaert

 

@Luk : ik denk dat de uitspraak van de ene groep kan de anderen niet opleggen enz... gekwalificeerd moet worden met 'voor communautaire dossiers' en ook 'als je het Belgische bestel niet in gevaar wil brengen'

Het was ook op die manier dat Verhofstadt het bracht in de kamer (met zijn verwijzing naar een mogelijke verborgen seperatistische agenda)

#8432

Klauwaard

 

Het is ons intussen wel duidelijk geworden dat met onze Waalse vrienden geen land meer te bezeilen valt. Walenland is buitenland, laat ons daar onze conclusies uit trekken.

Elio decreteert dat er geen communautaire onderhandelingen meer kunnen zijn tot na 2007. Geen probleem, laat ons nu als Vlamingen rond de tafel gaan zitten om na te denken over de standpunten die we dan zullen innemen. Ik spreek dan niet enkel over de splitsing van BHV, ook een eigen Vlaamse fiscaliteit, splitsing van de sociale zekerheid, eigen Vlaams werkgelegeheidsbeleid en afschaffing van de monarchie, om er maar enkele te noemen, mogen niet ontbreken. En ondertussen kunnen onze Vlaamse meerderheidspartijen zich ook nog wat oefenen in het WOORD HOUDEN. We hebben gezien dat ze die oefening best kunnen gebruiken.

Houzee

#8433

LVB

 

@Bart: het migrantenstemrecht *is* een communautair dossier geworden, precies omdat de meningen zo verschillend zijn in beide taalgroepen. En het doorvoeren van het migrantenstemrecht tegen een meerderheid in Vlaanderen in, heeft de toekomst van het Belgische bestel alleen maar wankeler gemaakt, precies omdat het het beeld versterkt heeft van een Waalse minderheid die haar wil oplegt aan Vlaanderen.

De vergelijking BHV-migrantenstemrecht gaat niet 100% op, dat beweer ik ook niet, maar de indruk die achter blijft is er wel degelijk één van twee maten en twee gewichten. Waarbij de schuld uiteraard niet alleen ligt bij de Franstaligen, maar ook bij de Vlaamse politici die zich niet assertief genoeg opstellen.

#8434

Koen Godderis

 

@Dof Het betreffen de spaarvarkens van de VLD en CD&V gezien de blauwe en oranje kleur. En wees maar gerust dat ze goed gevuld zijn. :-)

#8436

Bart Vanhauwaert

 

@lvb : ik ben niet geheel overtuigd dat ieder dossier met zwaar uiteenlopende meningen in beide taalgroepen dadelijk ook een communautair dossier is. Het is eerder de aard van de politieke actualiteit die zo'n dossier communautair geladen kan maken. Rond de tijd van de goedkeuring van het migrantenstemrecht lagen er niet echt grote andere dossiers op tafel dus is het me dunkt in die affaire niet zover gekomen.

Zou het migrantenstemrecht nu ter tafel komen dan zou het eerder gecommunautariseerd (sic?) worden.

Maar je hebt wel een punt : dat je je mening niet kan opdringen aan de andere taalgroep is een ongenuanceerde soundbite. En voor uitspraken van die aard klopt jou stelling in groffe lijnen wel natuurlijk.

#8437

Bart Servaes

 

Er lijkt me toch wel iets opmerkelijks gebeurd, namelijk de Vlamingen hebben NIET betaald om iets te krijgen wat ze wensten (wel, in dit geval, wat reeds hun recht is volgens de grondwet). Voor normale mensen is dit uiteraard geen overwinning, maar voor vlamingen lijkt me dit een grote stap voorwaarts (in vergelijking met het verleden). Niemand van de Vlaamse politici heeft het aangedurfd om het voorstel van de Walen te aanvaarden. Dat lijkt me toch al een hele stap voor een "zwak" volk zoals het Vlaamse.

Bart

#8440

Roland Pirard

 

België is sinds jaren geen rechtsstaat meer maar een soort Oost-Duitse dictatuur !

98% van de Franstalige partijen hebben voor het migrantenstemrecht gestemd terwijl ik zeker ben dat geen 98 % van de Franstalige bevolking voor het migrantenstemrecht was ! De parlementaire democratie is dus geen democratie maar een particratie.

Roland

#8443

Anonymous

 

@Briggs: GEDAAN MET DE ONZIN, TIJD VOOR BURGERLIJK VERZET.

Concrete voorstellen?

#8444

rob

 

over de vergelijking tussen migrantenstemrecht en BHV:

BHV is een communautair probleem in tegenstelling tot het migrantenstemrecht, dus is het wel logisch dat daar beiden landsgedeelten een compromis betrachten. Dus als de quote van Verhofstadt op die manier wordt geïnterpreteerd heeft hij toch wel een punt.

Maar het is ook wel zo, dat wanneer één landsgedeelte elke vorm tot compromis afblokt dat er toch wel mag gekomen wordt tot stemmen en dat ze dan maar hun alarmbelprocedure gebruiken. Het voordeel (in mijn visie) is dat wanneer het gestemd wordt in de federale kamer het ook een federaal probleem en niet een Vlaams probleem (wat natuurlijk dé reden is om het niet te doen voor het federale parlement). Want als je over het feit dat dit uitgevochten wordt in de Vlaamse regering nadenkt, moet je toch wel vaststellen dat het weeral een sterk staaltje is van Belgisch surrealisme en absurdisme.

#8445

willy cammaerts

 

Ik vind het heel terecht dat BHV gelinkt wordt naar het dossier van het migrantenstemrecht. Want eigenlijk was dit laatste wel degelijk een communautair dossier. Het was immers niet uit menslievendheid of altruisme dat de PS, hierin gevolgd door de MR en de CDH, zo'n groot pleitbezorger was van dit vreemdelingenstemrecht. Zowel in Brussel als in de Vlaamse randgemeenten praten de vreemdelingen overwegend Frans. Het toevoegen van een paar honderdduizend stemmen in deze 'regio' verandert de machtsverhoudingen aanzienlijk. Zeker in Brussel verandert dit de machtsverhoudingen aanzienlijk. Een van de volgende stappen zal ongetwijfeld zijn om de verhouding van Nederlandstalige tov Franstalige verkozenen in de Brusselse gewestraad en regering te veranderen.

Maar ook in de Vlaamse randgemeenten, en niet enkel de faciliteitengemeenten, kan het toevoegen van zelfs een beperkt aantal stemmen met franstalige affiniteit de machtsverhoudingen aanzienlijk doen weizigen. Een gemeente als Overijse bvb, telt al 30% franstaligen, plus nog een 16% EU-burgers, voeg daar nog een paar procent vreemdelingen bij, plus de klassieke verdeeldheid onder de Vlaamse partijen, plus de uitgesproken machtsgeilheid van de CD&V, geleid door een ex-burgemeester, en je hebt het perfecte recept om een gemeente van 24 000 inwoners in het andere kamp te doen verzeilen. Dit zou tegelijk de gewenste corridor tussen Brussel en Wallonie openen, langs de E411 nota bene...

Komt nog bij dat ik eigenlijk nog nooit een vreemdeling, en laten we het kind maar bij naam noemen, meer bepaald een Noord-Afrikaan of een Turk, zich Vlaming of Waal heb horen noemen. Neen, zij zeggen steevast 'on est des Belges'... Het is allemaal extra unitaire lijm om dit land aan mekaar te houden. Lijm die nodig is om de 11 miljard Euro aan transfers naar het franstalige landsgedeelte in stand te houden.

Ten slotte nog dit : wanneer Vrhfstdt en de heer S.S. uit H. zeggen dat ze zich willen bezig houden met de socio-economische problemen van dit land, dan proberen zij ons zand in de ogen te strooien. Het grootste economische probleem in dit land is Wallonie dat maar niet bereid is om zelf de handen uit de mouwen te steken, het grootste sociale probleem in dit land is de manifeste onwil van de franstaligen om respect voor de Vlamingen op te brengen. Het is de voortdurende franstalige arrogantie in de rand en in Brussel waar zij Vlamingen als tweederangsburgers blijven behandelen.

Ik ben niet als flamingant geboren, ik ben het geworden, op heel jonge leeftijd vanwege de houding van de franstaligen in de rand. Mijn zoontje was vijf toen hij doorkreeg dat wanneer 'kindjes niet onze taal praten (Nederlands) en ook niet de taal van mama (Engels), het vaak stoute kindjes zijn'... Als kind zou ik er nooit aan gedacht hebben om Belgie te splitsen, nu zie ik het als enige oplossing !!!

#8446

AuwZekers

 

@ Bart Servaes

Alle communautaire akkoorden van de laatste jaren zijn tot stand kunnen komen omdat de Franstaligen voortdurend in geldnood zaten (onderwijs, Brussel, ...).

De financiering van Wallonië en Franstalig Brussel is daardoor tot in de eeuwigheid gegarandeerd zodanig dat die Franstaligen geen onderhandelingen met Vlaanderen meer nodig hebben. Vandaag niet en jammer genoeg morgen ook niet. Dat is toch wat Rupidupi voortdurend vertelt !? On n'en parle plus !

Ik zou dat allemaal echt geen "grote stap voorwaarts" heten hoor.

Ook niet vergeten dat, mocht men het arrest van het Arbitragehof ivm BHV naast zich neer durven leggen (het ballonnetje is al opgelaten), daar niet echt een sanctie tegenover staat. We zijn de schande toch allang voorbij. Alleen het parlement kan daar iets aan doen, maar ja, die zit sinds de hervorming van de kieswet vol met schatplichtige plaatsvervangers die eigenlijk niet eens verkozen zijn. Leve de democratie !

@ Luc

Puik opzoekingswerk ivm met de stemming van 19/02/2004. Vlaanderen mocht hier best wel eens aan herinnerd worden. Opvallend trouwens bij de onthoudingen: daar vinden we huidig CD&V voorzitter Vandeurzen terug. En uitgerekend die zal nu eens orde op zaken gaan zetten zie.

#8447

Leo Norekens

 

@Bart Servaes: "Niemand van de Vlaamse politici heeft het aangedurfd om het voorstel van de Walen te aanvaarden".

Helemaal hemeltergend is wel dat het voorstel NIET van de Franstaligen kwam, maar van WEL van bepaalde Vlaamse onderhandelaars. De taktiek van het Franstalig front bestond er juist in NJET te zeggen "tenzij de Vlamingen met een goed voorstel voor de dag komen". Dus kwamen die goede Vlamingen met pasmunt aan tafel om hun grondwettelijk recht te kopen. Gelukkig vonden sommige Vlaamse onderhandelaars de gulzigheid van de Franstaligen ("I want the lot") àl te gortig.

Althans, zo heb ìk het begrepen. :-)

#8451

Stopwatch

 

Aan VRHFSTDT, Di Rupo en zijner Majesteit

Indien een massale en stille vlaamse rouwstoet door Brussel op de vierings(?)dag 175 jaar Belgie internationale mediaaandacht kan trekken, maakt het mij niet uit dat de VRT en De Morgen het weeral eens over verzuurde mensen zal hebben.

Spandoeken over transfers (liefst in het Engels) horen er wel bij.

#8454

Eric Jans

 

Wat te doen, nu? Een voorstel.

Het allereerste wat er - denk ik - moet gebeuren is, dat de basis van alle partijen in Vlaanderen (de partijraden dus) een duidelijke bepaling aan hun partijtop zouden moeten opleggen.

Deze bepaling moet luiden dat - net zoals in het geval van een arbeidsconflict bij de vakbonden - in geval van een communautair compromis enkel en alleen de partijraad bij eenvoudige meerderheid het standpunt van de mandatarissen kan en mag bepalen t.a.v. een dergelijk 'bereikt compromis'.

Mandatarissen die - wars van het partijstandpunt - desondanks hun eigen stem uitbrengen, sluiten zichzelf definitief uit de partij, zonder terugkeermogelijkheid.

Het zou een definitieve afrekening zijn met de Belgische achterkamertjesdyplomatie.

Kan daar geen actie voor opgezet worden binnen de drie traditionele partijen van Vlaanderen?

Ik zie Verhofstadt al uit z'n eigen partij gezet worden omdat hij - in communautaire kwesties - een ander standpunt vertolkt dan z'n eigen partijraad.

Zoiets moet toch, op het niveau van de partijen, perfect mogelijk zijn, niet?!

Het is tijd dat wij stoppen met zeggen dat politiek ons niet interesseert. Dat is een te makkelijk excuus.

We zullen zélf de Vlaamse belangen moeten verdedigen, desnoods tégen onze 'volksvertegenwoordigers' in!

Gewone Vlamingen gaan - gelet op het slag dat hen regeert! - zéér harde lessen moeten trekken uit wat hier gebeurd is.

Wij gaan België op dit punt vanuit de partijpolitieke bases zélf moeten besturen! Zélf ons akkoord moeten geven over communautaire aangelegenheden.

Wég met de macht van de Vlaamse partijtoppen van VLD, SP.a en CD&V. Het is nu genoeg geweest, de maat is vol!

Het devies luidt dus:

'radicaal komaf maken met de Belgicistische particratie.'

Het lijkt me voor de traditionele partijen de énige mogelijkheid om tegen de volgende verkiezingen nog een ietsiepietsie geloofwaardigheid te herwinnen.

Graag jullie reacties en tegenvoorstellen...

#8455

Eric Jans

 

Wanneer Leo Peeters de kans had gehad om - tegenover z'n eigenste eigen Sp.a partijraad - een harde houding én een stemming over de kwestie te bepleiten, dan was er geen dénken aan dat die stemming er niet zou komen.

Voor Willy Dewaele en de VLD geldt identiek getzelfde. Bij CD&V zou het niet anders gelopen zijn.

In dat geval zouden de Franstaligen nu over alarmbellen aan het discussiëren zijn i.p.v. de Vlamingen over hun eigenste eigen (overigens nog niet eens zo slecht functionerde, zie akkoord over witte woede) regering.

Gedaan met de particratie in communautaire zaken!

#8456

Eric Jans

 

Hier moeten deze keer koppen rollen: de macht van de partijtopkoppen, zou ik zeggen!

#8458

Huug

 

De Franstaligen zouden hun misplaatst triomfalisme maar beter snel intrekken (lees de koppen op La Capitale en LDH) want het zou anders weleens kunnen zijn dat ze na de de volgende verkiezingen met het VB aan de onderhandelingstafel gaan mogen zitten. Blijkbaar hebben ze in Wallonië nog steeds niet door wat er hier in Vlaanderen leeft en dat er een limiet staat op vernederingen.

#8460

Eric Jans

 

@ Stopwatch:

ik zal er zijn.

#8462

Leo Norekens

 

Stopwatch, Eric Jans,

Waar spreken we af? :-)

#8466

walter

 

Ter overweging : stel dat Vlaanderen “ooit” zijn eigen weg zou gaan. Wat zou dat voor Vlaanderen aan meerwaarde betekenen met het politiek personeel dat momenteel de dienst uitmaaakt ?

#8467

Sven

 

"Ter overweging : stel dat Vlaanderen �ooit� zijn eigen weg zou gaan. Wat zou dat voor Vlaanderen aan meerwaarde betekenen met het politiek personeel dat momenteel de dienst uitmaaakt ?"

Hun onkunde om de belangen van vlaanderen te verdediging t.o.v. Wallonie zou geen schade meer kunnen aanrichten.

#8469

Briggs

 

Toch zijn er zware meningsverschillen op allerhande vlakken tussen Nederlandstaligen & Franstaligen.

Wij hanteren meer het angelsaks model, zij een ander model.

Waarom denkt u dat Brussel zo een rotzooi is ?

De Werkloosheid kan men niet effectief bestrijden omdat beide gemeenschappen niet overeen komen en er is te weinig geld.

De Vlamingen gaan bv een onderzoek uitvoeren op basis van etniciteit IPV nationaliteit om een DUIDELIJK en JUIST beeld te verkrijgen op de werkloosheidssituatie bij allochtonen (allochtonen zoals bedoeld door de gemiddelde persoon, dus ook 2de en 3de generatie migranten=allochtonen).

Maar ze schijten in hun broek want dat speelt in de kaarten van het VB dat WEERAL gelijk zou krijgen. Dan nog kan men weinig doen omdat een uiterst beperkt budget inefficiënt spendeert.

De Franstaligen willen enkel de allochtone werkloosheid bekijken dmv Nationaliteit...dan is het probleem inderdaad niet zo problematisch...tot als men door de straten van Brussel loopt en de rotzooi werkelijk opmerkt.

Dit land kan niet samenwerken in 1 staatsstructuur.

#8480

Briggs

 

Anonymous :

Betaal uw belastingen niet aan de Staat. Waarom zou u aan deze verplichting voldoen als men de grondrechten van de mensen overtreed ?

Trouwens..alle wetgeving moet door de Rwa getekend worden terwijl de Rwa ongrondwettelijk op zijne troon zit...dus wordt die wetgeving ongrondwettelijk toegepast.

Dat is zo is sinds Leo I...volgens Beliën (dat de dynastie ongrondwettelijk zetelt weh).

Waarschijnlijk kan men juridisch niets doen tegen oude wetgevingen maar men zou naar de Raad van State (?) kunnen stappen om alle nieuwe wetgevingen te laten vernietigen want ongrondwettelijk. (60 dagen de tijd om te gaan klagen over een nieuwe wetgeving). Dacht zo eventjes.

#8481

Briggs

 

waar zitten de juristen & andere duivels op deze blog?

#8500

Eric Jans

 

@ Leo Norekens:

Zondag aan de leeuw van Waterloo? Daar moet men toch zijn voor zulke geschillen, meen ik me te herinneren?

Neen ernstig. Even uitkijken naar wat Willy De Waele, Leo Peeters en de andere burgemeesters besluiten. Met hun Staten-Generaal zouden zij wel eens het échte parlement van Vlaanderen kunnen worden.

Ik zal gevolg geven aan hun oproepen. En ik ben bereid me daarvoor vrij te maken en de nodige afstanden af te leggen.

Ik zal me verkleden als imam, dan val ik zéker op.

(ben tégen racisme, behalve in humor).

#8576

Peter Dedecker

 

@Bart Servaes

"Er lijkt me toch wel iets opmerkelijks gebeurd, namelijk de Vlamingen hebben NIET betaald om iets te krijgen wat ze wensten (wel, in dit geval, wat reeds hun recht is volgens de grondwet). Voor normale mensen is dit uiteraard geen overwinning, maar voor vlamingen lijkt me dit een grote stap voorwaarts (in vergelijking met het verleden). Niemand van de Vlaamse politici heeft het aangedurfd om het voorstel van de Walen te aanvaarden. Dat lijkt me toch al een hele stap voor een "zwak" volk zoals het Vlaamse. "

Een hele stap voorwaarts? Ik vind het een ferme stap achteruit dat men dergelijke maatregelen nog maar in overweging nam! Dewael en De Gucht mogen wel zeggen dat er in de VLD ook wel mensen problemen mee hadden, maar zij zijn toch blijven doorgaan op die punten terwijl het Spirit was die zei "komaan, genoeg gezever, zo kan het niet verder". Het is allesbehalve vooruitgang, het is alweer een zoveelste plat-op-de-buik-gaan om Verhofstadt niet in gevaar te brengen. Ronduit schaamtelijk en schandalig dat dit zomaar kon gebeuren voor VLD en SP.a. Had Spirit niet gezegd dat 't genoeg geweest is, VLD en co zouden wel verdergegaan zijn, wees maar zeker. Zo kennen we hen ondertussen wel al.

#8592

Bema

 

Zeg Eric, ik heb al een paar keer gedacht om mij te verkleden als imam; dan moogt ge meer.

#8593

Bema

 

Oh ja en vooral: dan moogt ge zeggen wat ge wilt zonder schrik te moeten hebben van het gestapo-bureau CGKR of Blokkwatch

#8603

J.HALLEWAERT

 

beste

ongelooflyk hoe vld&spa op hun buik gingen liggen om verhofstad in het adel te houden zelfs albert&nai ma werd er

by gehaald.om wille van de smeer likt men de keers! staan zy

dan mylen ver van de ? by de volgende zwarte zondag zullen ze

weer uit de lucht vallen zeker.?