Boudewijn Bouckaert op het matje (2)

Gisteren gaf ik een situering van de positie van Boudewijn Bouckaert en Nova Civitas binnen de liberale beweging, en maakte ik een analyse van zijn voorstel tot centrumrechtse frontvorming. Vandaag bekijken we een aantal commentaren en analyses uit de pers, en ook een reactie van professor Bouckaert zelf.

BOUCKAERT: 'MOEILIJKE DAGEN VOOR MIJ EN MIJN GEZIN'

Boudewijn Bouckaert
Boudewijn Bouckaert is zwaar aangeslagen door de heisa rond zijn uitspraken en door de tuchtprocedure die door VLD-voorzitter Somers werd opgestart. "Duidelijk verbouwereerd", zo omschreef Bart Brinckman donderdag in De Standaard de reactie van Bouckaert op de hele zaak, en citeert hem als volgt:
Ik stuur helemaal niet aan op verwijdering uit het partijbestuur, maar als academicus moet ik mijn mening kunnen geven. Misschien zijn de functies van academicus die over politiek nadenkt en lid van het partijbestuur van de VLD niet combineerbaar.

Op de analyse van Brinckman kom ik verderop in dit artikel nog terug. Zaterdag stuurde Bouckaert een e-mail naar een aantal medestanders. Daarin schrijft hij onder meer:
De voorbije dagen ben ik het voorwerp geworden van een hysterische heksenjacht die ik niet voor mogelijk hield. Vooral de 'progressieve' krant De Morgen, die mij en Jean-Marie uit de VLD wil, stookte het vuurtje bestendig op. In mijn interview, dat op onze website staat [PDF], ontwikkel ik een aantal gedachten omtrent centrum-rechtse frontvorming. Deze gedachten liggen mijns inziens volkomen in de lijn van wat Nova Civitas al jaren verdedigt. Ik hoop dan ook op uw solidariteit te mogen rekenen. Het zijn voor mij en mijn gezin nogal moeilijke dagen.BRINCKMAN VERDEDIGT BOUCKAERT - 'VLD WORDT KILLE CENSUURMACHINE'
Bart Brinckman gaat in De Standaard voluit in de verdediging voor Bouckaert, die hij "een interessante figuur" noemt.
Hij is erg Vlaamsgezind. Het B-H-V-debacle kwam bij hem dan ook hard aan. Economisch pleit hij zoveel mogelijk liberalisme. Bouckaert was bijzonder opgetogen over het jongste economische congres van zijn partij waar gepleit werd voor de invoering van een fair tax (twee aanslagvoeten) of zelfs een flat tax (één enkele). Als hoogleraar (UGent) en lid van het VLD-partijbestuur dweept hij met het Angelsaksische systeem. Dat impliceert een tweepartijenstelsel met een links blok, onder leiding van de SP.A, en een rechts blok, onder leiding van de VLD. Dat zou volgens hem de politiek transparanter maken en het regeringsblok duidelijk belonen of afstraffen voor het geleverde werk. Gedaan met die saaie compromisregeringen.

Brinckman heeft daarentegen weinig begrip voor de reactie van partijvoorzitter Somers:
Wie het genuanceerde discours van Bouckaert leest, moet evenwel de wenkbrauwen fronsen. Dit is geen harde uithaal à la Karel De Gucht of Jean-Marie Dedecker. Het gaat om een doordachte analyse van een partijmilitant die door erg veel liberalen wordt gedeeld. Bouckaert pleit niet uitdrukkelijk voor coalities met Vlaams Belang, hij geeft een evolutie weer van een door hem gewenst partijlandschap. [...] Een partij zou blij moeten zijn met zo'n academische steunpilaar. Alsof het parlement nog niet genoeg wordt bevolkt met echokamers.

In plaats van Bouckaert te laten sanctioneren, zou Bart Somers beter het trio Verhofstadt-Dewael-DeGucht ertoe bewegen om mea culpa te slaan, schrijft Brinckman:
Somers wil het tij keren en heel wat VLD-mandatarissen en militanten vragen ook niet liever. Maar wat ze evenmin begrijpen is dat de belangrijkste verantwoordelijken voor de neergang - het trio Verhofstadt, Dewael en De Gucht - steeds buiten schot blijven en zich bovendien nooit een seconde verantwoordelijk voelen voor de gemaakte vergissingen. De voorzitter ontbeert daarbij het lef om de ,,heilige drievuldigheid'' zo ver te krijgen om op zijn minst voor de verzamelde fracties een mea culpa te slaan en te beloven het geweer van schouder te veranderen. Vervolgens is het maar goedkoop om iemand de mond te snoeren die zegt wat de overgrote meerderheid van de VLD gewoon denkt. Tenminste, zij die nog een eigen mening hebben.


DE MORGEN: WOEHA, EEN LIBERTARIËR!
Dewi Van de Vyver
In De Morgen van donderdag wordt intussen genadeloos ingehakt op de VLD-dissidenten. Patricia Dewaele, die tijdelijk geschorst werd als lid van het nationaal partijbestuur, is volgens adjunct-hoofdredacteur Walter Pauli een "nitwit", en Bouckaert doet volgens hem aan "plat opportunisme" uit "eigenbelang". Volgens De Morgen staat het vast dat Bouckaert zijn mandaat in het partijbestuur zal moeten opgeven. Liesbeth Van Impe schrijft dat zowat alle partijgenoten van Bouckaert unaniem negatief reageren op zijn uitspraken. Woorden als "pesterig", "agressief", "een provocatie" zijn niet van de lucht, waarbij het nog maar de vraag is hoeveel van die partijgenoten het Tertio-interview ook effectief helemaal gelezen hebben. En als Dewi Van de Vyver, de voorzitster van Jong VLD die onlangs overstapte van het kabinet van de premier naar de vakgroep van Bouckaert aan de Gentse Universiteit, in De Morgen verklaart dat Bouckaert libertarische denkers als Hayek op zijn duimpje kent, en dat dit toch de grondstroom van de liberale filosofie vormt, vindt Liesbeth Van Impe dit blijkbaar grappig genoeg om bij het woord "libertarische" tussen haakjes een "sic" te plaatsen. Ja, stel je voor, Dewi heeft dat echt zo gezegd, ze heeft iets "libertarisch" gebruikt als argument in een liberale partij, kun je dat nu geloven? Met de toevoeging van "sic" wekt Van Impe dan ook de indruk dat er een fundamentele incompatibiliteit zou bestaan tussen liberalen en libertariërs. De suggestie dat libertariërs niet thuishoren in een liberale partij konden we al eens lezen in het boek "Voor een menselijk liberalisme" van Dirk Verhofstadt. In zijn ijver om de andersglobalisten te bekeren tot het liberalisme, distancieert de auteur zich daarin uitdrukkelijk van libertariërs, anarcho-kapitalisten, Thatcherianen en Reaganieten.

HET NIEUWSBLAD: 'ZELFUITGEROEPEN RECHTERVLEUGEL VAN DE VLD'
Ook Günther Vanpraet, commentator bij Het Nieuwsblad, is minder positief, maar slaat meteen de bal mis.
Boudewijn Bouckaert, de zelfuitgeroepen rechtervleugel van de VLD die nog nooit bewezen heeft dat hij VLD-leden of kiezers achter zich kan scharen, is de zoveelste liberaal die zichzelf belangrijker vindt dan zijn partij.

Bouckaert heeft wel bewezen dat hij VLD-leden achter zich kan scharen, anders zou hij nu niet in het partijbestuur zetelen. Eind vorig jaar werd hij door de VLD-leden rechtstreeks verkozen in het partijbestuur met 2.689 stemmen (LVB haalder er 1.378). Van Praet stelt Bouckaert op één lijn met Hugo Coveliers en wijlen Ward Beysen, politici die door hun optreden "verstandig rechts in Vlaanderen [...] niet-realiseerbaar" maken.

In een volgend artikel bekijken we een aantal reacties op het internet.

Reacties

#10705

NN.

 

Het fundament van het probleem zit dieper ... spreekverbod in de partij van de vrije meningsuiting is een contradictie die dissisdente stromingen monddood maakt. Logisch dat BB dat niet ziet zitten. Want finaal is enkel hij (en zijn groep NC) de verliezer.

#10710

Eric Jans

 

Liberaal, libertair, libertijns, blablabla...

Ik zeg u dat de discussie hier maar over één enkele zaak gaat: Boudewijn Bouckaert is een vooraanstaande van de Vlaamse VolksBeweging.

Op de keper beschouwd ZIJN er in Vlaanderen maar twee partijen: zij die naar de pijpen van 'het hof' dansen en... zij die de belangen van Coburg en zijn goed gecammoufleerde slippendragers bedreigen.

Bouckaert behoort tot de tweede soort. Wat hij zegt is zéér interessant en van belang voor Vlaanderens toekomst. Maar wat hij zegt maakt geen bal uit. Het gaat erom dat het hof zich bedreigd voelt. De rest is larie. De rest is hier altijd en alleen maar larie omdat het koningshuis hier de politiek in werkelijkheid maakt. Dat heeft JM De Decker destijds ervaren tot in de judoferatie toe. Omdat hij daartegen in ging, werd hij als 'moeilijk' omschreven.

België is gewoon geen democratie en regeert tegen de belangen van Vlaanderen in. Erken dat nu toch gewoon eens.

#10712

tijl

 

Wat ik niet kan begrijpen dat B. Bouckaert zegt aangeslagen te zijn door de reacties op zijn verwoordingen. Dit lijkt mij een vorm van naiviteit zonder weerga. Voor een professer onverstaanbaar. Of herinnert hij zich niet de woorden van Coveliers : de volgende die er uit vliegt is B. Bouckaert. Verder kennen wij Brinckman als de vuilspuiter van dienst en dwarsligger eerste klas. Mensen als P. De Waele uitmaken voor nitwit is niet weten dat zij enorm veel stemmen gekregen heeft bij de verkiezing van het partijbestuur. Maar ze is maar een kleine garnaal en aan de machtsgeile machthebbers en de koninklijke elite en hof durft hij niet raken. Wat mij opvalt is dat JM De Decker voor het ogenblik algemene stilte produceert of is hem dan toch een plaatsje beloofd ? Als de VLD wil overleven dan moet ze dringend afstand nemen van het heersende triumviraat en het knechtje Somers (lakei). Binnenkort moet de VLD nog vrezen om de kiesdrempel te halen.

#10713

David

 

Boudewijn Bouckaert verdient alle steun. Hij is zonder twijfel een intelligent en erudiet man. In deze tijden van politiek correct vakjesdenken is de gefundeerde en genuanceerde mening van zo iemand meer dan waardevol...

#10714

NN.

 

EJ.

Je hebt weeral je "paardenbril" en je "oogkleppen" op ... Zet dat eens af en zie eens hoe mooi de wereld is. De wereld is veel ruimer van het VB-discours en het VB-negativisme. En "BTW" er zijn er veel uiterst tevreden dat de vb-ers oogkleppen dragen.

Waar BB eigenlijk in de fout gegaan is, dat is dat hij eigenlijk ook nog een ander alternatief kon voorstellen ... daar had hij maar eens aan moeten denken. Want uiteindelijk zijn het maar de resultaten die tellen. En dan kom je gewoon tot de vaststelling dat het fundamenteel probleem veel dieper zit.

@ Tijl.

Idem voor jou. Wat HC betreft hij zegt dat maar om zijn eigen initiatief te verantwoorden. Als BB eruit staat krijgt HC gelijk en vindt hij daarin de verantwoording en justificatie van zijn standpunt of wijze van handelen.

Maar ondertussen is het voor iedereen duidelijk dat de VB-strategie evenmin resultaten geeft, dus dat is voor een overtuigde geen alternatief.

Eigenlijk vind je het onderhuidse probleem als je gewoon eens nadenkt wat er juist verteld is. Het gaat mi helemaal niet meer over de censuur of de afspraken.

#10715

Outlaw Mike

 

Wel, voor een keer ben ik het eens met BB:

"...wat ze evenmin begrijpen is dat de belangrijkste verantwoordelijken voor de neergang - het trio Verhofstadt, Dewael en De Gucht - steeds buiten schot blijven en zich bovendien nooit een seconde verantwoordelijk voelen voor de gemaakte vergissingen. De voorzitter ontbeert daarbij het lef om de ,,heilige drievuldigheid'' zo ver te krijgen om op zijn minst voor de verzamelde fracties een mea culpa te slaan en te beloven het geweer van schouder te veranderen."

Precies wat ik al een tijd in de mot heb. Bartje mag de stront opkuisen (alla, ze denken dat ze hem "opkuisen") en als de 3 IJsheiligen hem niet meer nodig hebben krijgt hij een mes in de rug geploft. Ik geef hem nog een jaar.

En wat die Liesbeth Van Impe betreft, dat mens is gewoon jaloes op een heet wijveke als Dewi (apropos Luc, geen picje van Dewi in bikini? Wie A zegt moet B zeggen). Ik zal straks eens met Google Afbeeldingen naar "Liesbeth Van Impe" zoeken, en ik wed dat ik fotookes vind van een aa peeveevee duuze met vooruitstekende tanden, een ziekenfondsbrilleken en een Kotmadam kapsel. Kzal u op de hoogte houden.

#10716

Cogito

 

Een Dirk Verhofstadt die zich distantieert van " libertariërs, anarcho-kapitalisten, Thatcherianen en Reaganieten" en een VLD die daar haar oren naar laat hangen, dat is meer dan genoeg reden om de VLD de rug toe te keren.

Als je niet 1 van deze 4 bent of een combinatie ervan, wat doe je dan in een liberale partij?

#10718

Cogito

 

Eindelijk Babes in de VLD! En nog wel een libertarische griet! Dewi met de ogen zo diep als vyvers om in te verdrinken.

#10719

Nicolas

 

@ Cogito: Volkomen gelijk. Wat doe je in een liberale partij als je niet één van de vier bent. Ik bedank zeer sterk voor het pseudo-liberalisme, wat eigenlijk een vermomde vorm is van socialisme van SPIRIT. De reactie van D. Verhofstadt toont zeer goed aan dat de leiding van de VLD een leiding zonder idealogische achtergrond geworden is. En drijven op macht en een pseudo links gedachtengoed is ook niet goed.

#10720

LVB

 

@Nicolas, @Cogito: Als ik mij al erger aan sommige opiniestukken die op de website van Liberales verschijnen of aan uitspraken van links-liberalen, dan is het wanneer zij beginnen over "een echte liberaal kan niet ..." of "wie ... is geen echte liberaal" of "wie vindt dat ... hoort hier niet thuis". Dit moreel absolutisme, dit "wij denken juist en als jij anders denkt, heb je hier niets te zoeken", vind ik persoonlijk veel nefaster voor de VLD dan het feit dat verschillende personen verschillende meningen vertolken over van alles en nog wat.

Daarom vind ik het gevaarlijk om zomaar te stellen: als je geen libertariër, anarcho-kapitalist, Thatcheriaan of Reaganiet bent, heb je niets te zoeken in een liberale partij. Dit is namelijk precies hetzelfde moreel absolutisme, dezelfde kliekjesmentaliteit, hetzelfde "wij zijn de goeie liberalen en de anderen zijn de slechte liberalen" waaraan ik me stoor bij sommige links-liberalen die vinden dat zij de ultieme waarheid in pacht hebben en dat "rechts-liberalen geen liberalen zijn, maar conservatieven". Nova Civitas kringen vinden natuurlijk ook dat hun mening de beste is, maar ik heb er nog nooit horen verkondigen, zelfs niet aan de toog, dat links-liberalen beter de partij zouden verlaten. Ik heb dus zo mijn eigen idee waar de meest "toleranten" zich bevinden, en ik zou zeggen: de liberale beweging is ermee gediend om een zo ruim mogelijke waaier van liberalen te groeperen.

#10721

Bart S

 

Volgens mij bevindt Prof. Bouckaert zich in het oog van de storm die momenteel begint te woeden in Europa: socialisme vs. vrijheid. Niet de vrijheid gecreeerd door een almachtige staat die bepaalt wat mag en niet mag (vrijheid top down), maar een vrijheid gebaseerd op een gemeenschappellijke morele basis (vrijheid bottom up; cfr. Servais Pinckaers). Alle discussies tussen links liberaal en rechts liberaal passen daarin. Spijtig dat de Katholieke Kerk, die hierover heel veel te zeggen heeft (cfr. over echte vrijheid vs. authoritaire staten, de "Ecclesia in Europa" van Paus JP II), in Belgie gewoon zwijgt over dit essentiele beschavingsvraagstuk...

Tof dat we dit mogen volgen op LVB.NET

Bart

#10725

Briggs

 

Ach BB zwieren ze er nooit uit, veel bestraffing zal hij niet krijgen. Dit is puur politieke zelfmoord.

BB berispen is een segment van de rechtervleugel verliezen.

BB verwijderen is uw volledige rechtervleugel afdreigen & verjagen.

De VLD zal dan de D66 van Vlaanderen worden die kunnen gaan dwepen met de 'Links-Liberaal' Anciaux (ha ha).

Dewi ziet er wel niet mis uit :)

#10729

voicelesscharlie

 

De VLD laat zich nu ook vangen door het politiek correcte denken.

Politiek correct denken is eigenlijk niets anders dan CULTUREEL MARXISME.

Links-liberalen noem ik dan ook liberalen met een Marxistische inslag.

#10731

Nicolas

 

@Luc,

inderdaad, hokjes denken kan natuurlijk maar het is soms de houding van sommige mensen om Liberalisme op een bepaalde in te vullen die me zeer zwaar stoort. Op de duur kan je alles gaan vervlakken en gaan misbruiken.

#10733

ivanhoe

 

liberaal, libertein, liberalistisch, thatcheriaans, reaganist, links liberaal....

kan er es iemand de moeite nemen om de verschillen uit te leggen alstublieft?

Moeilijke woorden gebruiken is heel stoer, maar kdenk niet dat ik de enigste ben die de nuances niet allemaal meeheeft.

#10734

Joe

 

@ Briggs:

"Dewi ziet er wel niet mis uit :)"

Woon jij op een onbewoond eiland? Of in een afgegrendeld mannenklooster?

#10735

ivan

 

Ik ben een libertaire liberaal, maar misschien hebben die wel meer gemeen met Dirk Verhofstadt dan met Boudewijn Boeckaert? Punt is, ze zoeken verbinding met groepen waarvan ze denken dat ze liberaal zijn (de andersglobalisten bij DV, het Vlaams Belang bij BB) maar die helemaal niet liberaal zijn. In plaats van raakpunten onder zichzelf te zoeken. Dan denk ik dat een Dirk Verhofstadt bijvoorbeeld veel meer een anarcho-liberaal of reaganite is dan ie zelf denkt. Overigens was het beleid van Reagan veel minder "reaganistisch" dan algemeen wordt aangenomen. Vertel mij nu eens eindelijk wat er liberaal was (in "klassiek liberaal") bij het beleid van Reagan? Was er soms minder staat onder Reagan?

#10736

Eric Jans

 

@ NN:

je zegt: 'Waar BB eigenlijk in de fout gegaan is, dat is dat hij eigenlijk ook nog een ander alternatief kon voorstellen ... daar had hij maar eens aan moeten denken.'

Welk amternatief? Noem eens wat. Zeggen dat de niet-splitsing van B-H/V eigenlijk een goede zaak is geweest?

België tot droomland vol idealen verklaren? Wat bedoel je eigenlijk?

Je reactie op mijn woorden maken een zéér typisch Belgische indruk op me. Want eigenlijk spreek jij net als dit land woortdurend over 'de alternatieven', maar dan zonder iets te zeggen.

Als Vlaams Nationalist verdenk ik u er namelijk van dat u gewoon geen argumenten hébt. Maar misschien vergis ik mij. Graag: laat me je alternatieven horen... misschien maak je van mij nog wel een Belgicist... je weet maar nooit, hé?!

#10738

Geert Romain

 

Van Eric Jans een Belgicist maken ? Yeah right ! Je kan nog eerder van Guynoccio een realist maken !

#10739

Eric Jans

 

@ Geert Romain: het is niet omdat ik een uitgesproken, welomlijnde visie heb, dat ik niet zou kunnen openstaan voor stevige, onderbouwde argumenten.

Als iemand me wil tegenspreken... graag. Maar niet over 'alternatieven' komen lullen en ze dan niet sommeren. Dat 'klinkt' misschien wel goed, maar is het daarom nog niet.

@ NN: een paard draagt oogkleppen om te verhinderen dat het op hol slaat. De kleppen houden het paard dus in de gewenste richting.

De oude PVV is door Verhofstadt juist van die zéér nuttige oogkleppen ontdaan (iedereen was welkom in zijn open-debat-cultuur zonder oogkleppen) en reageert vandaag zoals een op hol geslagen paard nu eenmaal reageert.

Ik hou het als christen, conservatief en Vlaams-Nationalist voorlopig dus nog liever even bij m'n oogkleppen, als je me niet kwalijk neemt.

Maar ik laat me graag voorlichten over de duizenden 'alternatieven' die jij met je brede overzicht allemaal tegelijk ziet. Eerlijk: achter mijn oogkleppen vind ik de rust om over je Belgische argumenten na te denken. Maar dan moet je ze me wel eerst laten horen, vind ik.

#10741

NN.

 

@ EJ.

Een Belgicist ? Hmm ... vanuit jouw invalshoek zijn allen die niet akkoord zijn met je reacties natuurlijk Belgicisten.

Een Vlaams-Nationalist ? Hmm ... laat dat "Vlaams" maar vallen ... maar goed, ik verwijt niemand iets voor zijn overtuiging. We leven in een vrij land en ik ben respectvol tov LVB.

Een alternatief ? Ach, daarvoor moet je goed leren lezen ... de vraag is of BB zijn gevoelens aan de kant kan zetten en zich door de rede kan laten sturen. Alhoewel, als ik zijn antwoorden lees heb ik wel begrepen waar het schoentje wringt. Tenzij we weeral maar een deel van de werkelijkheid weten, want eerlijk de laatste tijd was het "verdacht" stil, dus zou het vanuit een geheel andere invalshoek kunnen komen, ja, en dan heb ik een inschattingsfout gemaakt. Maar dan zou mijn mensenkennis mij wel ferm in de steek gelaten hebben. Dat zal dus wel niet !

Dus, wachten maar ... !

#10742

Eric Jans

 

@ de VLD-ers:

Ik bewijs er de Vlaamse belangen misschien niet de beste zaak mee, maar als ik jullie als buitenstaander eens een tip mag geven: één van de zéér weinige en misschien wel énige mensen binnen jullie partij die nog iets van paarden kent is Herman De Croo. Hij weet alles over hoever je mag gaan met teugels en oogkleppen. Het kan het paardje goed doen maar evengoed schaden.

Alleen... het valt me op dat deze bekwame liberale stalmeester in deze hele discussie nergens te bespeuren valt. Misschien wacht hij wel op instructies van de baron, die het zélf ook niet meer weet?!

#10743

Eric Jans

 

@ NN: Jij bent dus nationalist, maar niet 'Vlaams', als ik dat goed begrijp? Of had je het niet over jezelf?

Wat de gevoelens van BB betreft: die zijn zéér Vlaams! Een grote rol spelen in de officiële Vlaamse Volks Beweging doe je niet zonder enige Vlaamse gevoelens. Geloof me.

Mij lijkt daarbij de hele vraag: waarom is het in dit prachtige 'oh zo ruimdenkende land' altijd weer de Vlaams-voelende' die zijn gevoelens aan de kant moet zetten en de rede moet volgen?

Waarom zouden de Belgicisten (vol hoogmoed) hun gevoelens niet eens aan de kant zetten uit naam van diezelfde rede, waar dan nog veel meer rede toe is omdat het Belgische BBP welhaast volledig door Vlaanderen wordt gerealiseerd!

Verhofstadt regeert al die jaren al tegen én de Vlaamse rede én de Vlaamse gevoelens in!

Ik hoop dat jij ook een beetje lezen kan, ùaar dan TUSSEN de regels.

#10744

Eric Jans

 

Vandaag wordt er een nieuw anti-Vlaams chantagemiddel tot ontwikkeling gebracht: de luchthaven van Zaventem!

25000 euro per overlastvlucht over Brussel?

Geen probleem: vanaf september ALLE vluchten over Brussel en de kosten voor de te betalen boetes aftrekken van de transferkosten die Vlaanderen jaarlijks aan Brussel betaalt.

Kijken hoelang ze dat volhouden.

In ieder geval: ik ben die Francofone kunstmatig geknutselde chantage -en afperspolitiek t.a.v. Vlaanderen KOTSBEU.

Er vliegen al sinds de jaren 1920 vliegers over Brussel, zoals over Amsterdam enz. ...

Bullshit! Pure intimidatiepolitiek.

Mensen als BB krijgen daar baakneigingen van en braken het dus uit. Voorzichtig dan nog, vind ik.

#10745

Nicolas

 

@ Invanhoe,

een korte uitleg (want ik krijg geen kick van moeilijke woorden)

- Liberaal = iemand die gelooft in het individu en de individuele vrijheid. Het individu moet vrij zijn eigen leven kunnen inrichten en de staat moet daar zo weinig mogelijk in tussenkomen. (subsidiariteitsprincipe)

- Libertariër: een libertariër gaat een stuk verder en wil geen centrale staat die zijn leven controleert. De nadruk ligt hier sterker op de vrijheid.

-Links-liberalisme (of pseudo-socialisme): het liberalisme legt de nadruk op de vrijheid, wat dan ook impliceert dat ieder individu vrij zijn keuzes moet maken en dat de wil van de één niet op de ander kan worden opgelegd. Dit is een logische consequenties van het liberalisme. Doch, het links-liberalisme onder leiding van Rawls legt eerst de nadru op gelijkheid (en niet op vrijheid). Hierdoor ontstaat er een staat en een gemeenschap die geen plaats laat voor individuele vrijheid maar die zoveel mogelijk risico-vermijdend gedrag wil creeëren. (België lijkt daar goed op)

D. Verhofstadt is mijn inziens geen links-liberaal maar gewoon liberaal. Nova Civitas zweeft wat tussen liberaal en libertair.

Thatcherisme en Reaganisme bestaan eigenlijk niet echt. Ze zijn gewoon een uiting van het liberalisme. Misschien een beetje gemengd met het compassionate republicanisme en het gezonde "conservatisme" (niet in de continentale zin) van de Tories.

#10746

LVB

 

@Nicolas: op http://www.libera... toont D. Verhofstadt zich een volgeling van Rawls.

De meeste libertariërs willen de rol van de staat beperkt zien tot recht en veiligheid, dit is het monopolie op geweld ter bescherming van personen en eigendommen en het doen naleven van contracten.

#10747

NN.

 

@ EJ.

"Als Vlaams Nationalist verdenk ik u er namelijk van dat ..." Heb je dus zelf geschreven, vergeten ?

#10748

Eric Jans

 

@ NN:

Ja... en?

#10749

Eric Jans

 

Is dat je ultieme Belgische argument; dat ik het woordje 'verdenk' gebruik?

Ja... klinkt gevaarkijk hé. 'Verdenk'... stel je voor!

#10753

gonzo.jr

 

Het enige dat Dewi VDV ontbreekt om in het plaatje te passen is blond haar

#10754

Cogito

 

@lvb: Er zit zeker waarheid in wat je zegt Luc, dat de ene strekking de andere niet moet wegvegen onder het waanidee van het eigen gelijk.

Maar kan iemand, die niet de vrije markt voorstaat, die niet vrijhandel voorstaat, die het aspect eigenbelang waarop het liberaal economisch denken gebaseerd is verwerpelijk vindt,en eigenlijk kortom een groot voorstander is van persoonlijke vrijheid tot en met druggebruik en polygamie, maar tegelijk vindt dat net dààrom, omwille van persoonlijke vrijheid, de economische vrijheid aan banden moet gelegd worden, vanuit de redenering dat vrijheid eigenlijk doen wat je wil is, waarvoor je dus geld nodig hebt zonder dat je daarvoor moet doen wat je niet wil(werken), en tegelijkertijd eist dat de staat behalve gratis geld voor iedereen ook nog eens zorgt voor volle winkels, zodat de "persoonlijke vrijheid" gewaarborgd is, liberaal genoemd worden? Wat ik beschrijf is een karikatuur van wat heerschappen als JP Sartre onder vrijheid verstonden, en waarvan de VLD vol zit ter linkerzijde? het zijn dezen die zich tegen economische vrijheid verzetten, het kapitalisme verketteren onder het mom dat ze enkel "ongebreideld" kapitalisme verketteren, en in hun demonisering van kapitalisme zo ver gaan dat ze figuren als DV zo ver krijgen dat deze zich openlijk van het kapitalisme, de vrije markt en vrijhandel distantieert, mooi uitgedrukt in het zich distantieren van " libertariërs, anarcho-kapitalisten, Thatcherianen en Reaganieten", om toch maar zijn salonfähigkeit te vrijwaren en daarmee de macht,wiens "liberalisme" door de JM en BB liberalen met recht in vraag kan gesteld worden, zelfs zonder dat het nodig is om alle wijsheid te claimen.

Sorry voor de belachelijk lange volzinnen.

#10756

waarnemer

 

B.B. buiten gooien? Ze hebben bij de VLD de laatste 6 jaar niets anders gedaan dan stommiteiten. Zouden ze wel iets anders kunnen vraagt een mens zich op den duur af.Ik denk dat ze bij die partij vanaf een zeker IQ ofwel niet meer binnen mogen ofwel eruit vliegen. Kwestie van de blauwe

"heilige drievuldigheid" niet te overtreffen mijn gedacht.

#10757

Thomas

 

"Een libertariër is een niet-ideologisch geïnspireerd individu dat empirisch vaststelt dat waar de overheid zich uit terugtrekt, de welvaart vergroot."

Of nog, gezond boerenverstand.

Het gaat niet over een geloof of een theorie of een ideologie. Het is gewoon een makkelijk te maken empirische vaststelling die alle echte ideologen de gordijnen injaagt en die zij dan ook op alle mogelijke manieren proberen te ontkrachten, uit angst om hun "status" (lees : hun door belastingen betaalde job) te verliezen. Uiteraard zonder succes.

#10758

Nicolas

 

Soms is het moeilijk om libertariërs en anarcho-kapitalisten uit elkaar te houden. Ik geloof dat Nozick ook hier weer ergens tussen zweeft.

Is DV toch voor Rawls? Dat is toch een teleurstelling aangezien Rawls in zijn filosofie de staat toch centraal stelt als verdelende machine. In zijn filosofie is er geen plaats voor vrijheid. Niet in theory in Justice en ook niet in Political Liberalism. In dat laatste boek voert Rawls onder het mum van pluralisme een verstikkend verdelend mechanisme in.

#10766

Cogito

 

Deze Rawls-historie is een erg mooi voorbeeld van de begripsverwarring rond het woord "liberalisme".

DV et al. zijn (minstens een deel van) de mosterd gaan halen bij o.a. Rawls. Dat is een American Liberal en dat heeft niets te maken met liberalisme zoals wij dat begrijpen.

Hier een exerptje uit Hayeks artikel "why I am not a conservative", dat een PS vormt bij zijn boek "a constitution for liberty". Ik heb dat artikel vertaald want dat bestaat blijkbaar niet in het Nederlands(?) Wie in deze vertaling geïnteresseerd is mag contact met mij opnemen ( maar ik zit tot einde deze week in Engeland op vakantie)

[email protected].

----------------------------------------------------------

Conservatisme is in se een legitieme, waarschijnlijk noodzakelijke, en zeker wijdverspreide houding van oppositie tegen drastische verandering. Het heeft, sinds de Franse Revolutie, gedurende anderhalve eeuw een belangrijke rol gespeeld in de Europese politiek. Tot aan de opkomst van het socialisme was het de opponent van liberalisme. In de geschiedenis van de Verenigde staten vinden we niets gelijkaardigs, omdat wat in Europa Liberalisme werd genoemd, de gewone traditie is waar de Amerikaanse politiek op gebouwd is. Zodoende was de verdediger van de Amerikaanse traditie een liberaal in de Europese zin. Deze reeds bestaande verwarring werd nog verergerd door de recente poging om het Europese type van conservatisme te transplanteren naar Amerika, dat, vreemd zijnde aan de Amerikaanse traditie, een ietwat eigenaardige bedoening is geworden. En enige tijd hiervoor, begonnen Amerikaanse radicalen en socialisten zich ‘liberalen’ te noemen. Ik zal desalniettemin voortgaan met de positie die ik hier inneem te omschrijven als liberaal, waarvan ik geloof dat ze evenveel verschilt van het ware conservatisme als van het socialisme. Laat mij er meteen bijzeggen echter, dat ik dat doe met stijgende bezorgdheid, en ik zal later moeten nadenken over wat dan wèl een geschikte naam zou kunnen zijn voor de partij van de vrijheid.

De reden hiervoor is niet alleen dat tegenwoordig de term “liberaal” in de Verenigde Staten de oorzaak is van voortdurende misverstanden, maar ook dat in Europa het overheersende type rationalistisch liberalisme er lang een geweest is van de gangmakers van het socialisme.

-----------------------------------------------------------

Dit om maar aan te tonen hoe erg de begripsverwarring in liberalenland is en hoe ook Hayek zijn inzicht van het begrip liberaal specifieert en zich distantieert van de andere, en de redenen waarom meegeeft.

Overigens is de "geschikte" naam in de verenigde staten dan Libertarian geworden, wat eigenlijk in Europese zin hetzelfde is als klassiek-liberalisme. Libertarisme is niet hetzelfde als anarcho-kapitalisme, zoals Luc hierboven al heeft aangegeven, maar weinig klassiek-liberalen of libertarians zullen zich expliciet distantiëren van anarcho-kapitalisme, ikzelf waardeer deze laatste als theoretisch universum, maar beschouw het als utopisch.

Zo is het dan niet verwonderlijk dat een partij die alles en iedereen die zich van het predikaat "liberaal" wil voorzien binnenpakt, interne ideologische hitte ontwikkelt.

#10769

cauwenbergh

 

Naar de éénpartij-staat. Ons politieke geheugen is kort. Het Ijzeren gordijn is amper 15 jaar geleden opgedoekt en de sovjet-ideologie is daar helemaal terug : de criminele illuzie van de 'maakbare mens '. Eigenlijk is ze nooit weg geweest. Het is geen toeval dat SS uit H zo dol is op Fidel Castro, dat Michel daar ging motorrijden op een Harley-Davidson ( wat een snobistisch schandaal jegens de politieke gevangenen, de verdronken moeder van Elian Gonzalez ). Zijn wij vergeten hoe gul de Belgische Socialisten werden verwend in het Roemenië van Ceaucescu ? Is de analogie met de Hutu's en Turtsi's niet frappant ? De Vlamingen werken en betalen. Du Rupo en zijn 'democraten' met hun hulpjes in het huishouden beslissen over ALLES wat de 'sociale partners' hen overlaten. Die hebben al laten weten dat ze het land plat leggen als de 'eindeloopbaanregeling' hen niet bevalt of als de Noordrand teveel protesteert tegen nachtlawaai.

Van Radio Mille Collines gesproken : wie naar de CHINESE TV kijkt zal aangenaam verrasu zijn door de objectieve stijl.

#10771

Eric Jans

 

@ Cogito:

Je zegt: "Zo is het dan niet verwonderlijk dat een partij die alles en iedereen die zich van het predikaat "liberaal" wil voorzien binnenpakt, interne ideologische hitte ontwikkelt."

Ik ben het eens met je analyse in zoverre het de strikt theoretisch-ideologische materie aangaat.

Maar de huidige probleme met de VLD-top daarmee gaan herleiden tot deze of een andere 'begripsverwarring' is - dat begrijp je ook wel - een beetje van het goede teveel, dacht ik zo.

Ik blijf er bij dat de heilige drievuldigheid systematisch en doelbewust haar eigen achterban jaren aan een stuk belogen en bedrogen heeft om macht te verwerven en te bestendigen.

Je gaat me nou niet komen vertellen dat een man als Verhofstadt, de Wael of De Gucht niet hadden kunnen voorzien dat er zich door hun keuzes en hun handelen 'interne ideologische hitte zou ontwikkelen' binnen de VLD.

Als JIJ ZÉLF deze begripsverwarring al theoretisch uit de wereld ka&n helpen, mag ik aannemen dat zij daar ook toe in staat moeten geweest kunnen zijn, maar het bewust niet gedaan hebben.

De oproepen tot rust en kalmte van Poma en De Clerck komen trouwens neer op een identieke 'bestendiging van de macht tegen elke prijs', dus het soort non-beleid dat verhofstadt voert... diametraal tégen de gewekte verwachtingen in z'n eigen burgermanifesten in.

Beste Poma en De Clerck: als jullie elkaar Liesbethje willen noemen doen jullie maar... IK echter voel me niet aangesproken door wéér maar eens méér van dat geleuter over 'luisteren naar de mensen' en dies meer. Waar slaat dat nog op?! De VLD is - geef het maar eens toe - EEN LEGE DOOS.

#10772

Eric Jans

 

@ cauwenbergh:

Bedankt om erop te vlammen. Schot in de ziel.

Voor de VRT zou ik dan de naam 'Radio Mille Pralines' willen voorstellen: naast de haat-campagnes tegen alle niet-anarcho-socialisten zijn er dagelijks wel duizend 'Belgische(-Congo)'-pralinetjes voor de 'uiteraard objectief-socialistisch-royalistische (?!) bondgenoten'.

'Radio Mille Pralines'... uw garantie op 'Verdraagzaamheid'!

Zoals 150 en 100 jaar geleden mag en kan alles in België: Das Kapital schrijven of Multatuli of... zolang het maar niet over de belangen van de meerderheid Vlamingen gaat is de Belgische 'Radio Mille Pralines' in aaaaaalllllleeeeeesssss tollerant.

En zo worden we 'zoet' gehouden. En zoet dat ze zijn, die Vlamingen... behalve de zuren dan toch: die zijn bitter.

#10774

Cogito

 

Eric, ik had het inderdaad over begripsverwarring in het liberalisme, en niet in de VLD.

Daar weten ze drommels goed, zoals jij zegt, hoe dat zit en het probleem is inderdaad niet begripsverwarring maar bewust misbruik van de verschillende ladingen van het woord om zich tijdens de roodverschuiving steeds liberaal te kunnen blijven noemen.

De opmerking over de éénpartijstaat van Cauwenbergh is behoorlijk raak: ook in de DDR en de sovjetunie waren andere partijen theoretisch toegelaten maar dezen werden gediaboliseerd en het leven maatschappelijk onmogelijk gemaakt, zodat men in de praktijk een éénpartijstaat had. Zeer herkenbaar.

#10780

Outlaw Mike

 

Ik heb geen enkele afbeelding van een Liesbeth Van Impe gevonden, hetgeen mijn vermoeden alleen maar versterkt. Hier is echter nog een fotooke van Deli Van de Vyver: http://images.goo...

Ik zou zeggen een 90-70-90. Joe. Gij zijt ook expert, net als ik. Wat denkt gij? Over.

#10781

LVB

 

@Michael: Liesbeth Van Impe was dit weekend te horen in het programma van Jurgen Verstrepen. Het ging over de houding van De Morgen tegenover Vlaams Belang.

#10782

Publius

 

Wat nu gebeurt, verwacht ik eigenlijk al een hele tijd. De meest geknipte figuur voor deze ontwikkeling was inderdaad Boudewijn. Misschien is het een tijdje uitgesteld door zijn verblijf in de US. Ik deel niet altijd al zijn standpunten, maar ik heb bewondering en vertrouwen in die man. Hij weet verdomd goed waarover hij het heeft en kan het op een boeiende en aimabele manier vertellen. Uit carrieriesme doet hij het zeker niet.

Ik heb het artikel gelezen in Tertio en ik kan daar eerlijk gezegd niks in vinden dat van ver of van dichtbij voer zou kunnen zijn voor Bartje SSomers.

Ik ga akkoord dat het gedaan moet zijn dat VLD kopstukken elkaar publiek aanvallen om eerder triviale zaken. Maar standpunten, zelfs divergerende, over thema's en de strategische lijnen moeten kunnen. Het zijn toch vrije mensen ? Het Elan van de VLD zou juist sterk ondersteund moeten worden door brainstorming, thematische discussies, etc. Dat meningen verschillen is logisch en zie ik eerder als een sterkte van de VLD dan een zwak punt.

Om heel eerlijk te zijn, verwondert het mij al lang dat Boudewijn in wezen heel trouw blijft aan de partij. Ik zou niet durven zeggen dat de VLD linkser dan links is, maar geef toe dat de huidige leiding een heel groot deel van hun kiezers door verkeerde prioriteiten, lafheid, opportunisme, etc... afgestoot hebben en bij volgende verkiezingen verder zullen afstoten. Zij sluiten perfect aan bij het Links Blok en er is inderdaad een gebrek aan politiek gezond verstand (het tegengestelde van politieke correctheid) De thema's zijn bekend.

Verhofstadt en playboy Patrick (wiens verraad als minister president ik hem nooit vergeef) zullen de geschiedenis ingaan als diegenen die de VLD ten gronde gericht hebben. Meer dan een slippendrager is B-SS hier niet in. Gezag heeft hij al helemaal niet.

Een eerste daad van politiek gezond verstand en durf is komaf maken met het dwaze cordon sanitaire.

#10786

De Staat

 

Dat ze Boudewijn maar buiten gooien. Stel dat Bouckaert, Coveliers en Dedecker een partij opstarten ("Liberaal" is een mooie naam) Dan kunnen VS, DG, DW artikeltjes gaan schrijven in de Morgen, of aankloppen bij de SPa, waar zij trouwens thuis horen.

Sorry voor de wrange toon, maar zij beginnen mij serieus op de wekker te gaan.

#10787

koen

 

is de benaming PVV nog beschermd ?

ik heb zo'n gevoel dat als een neutraal iemand (niet per se Coveliers of Dedecker) een liberale partij PVV opstart, het compleet gedaan is met de familie Verhofstadt

#10788

waarnemer

 

"de criminele illusie van de "maakbare mens" zegt Cauwenbergh

Crimineel inderdaad!!Dat ons politiek geheugen kort is ligt,

denk ik, een stuk aan het feit dat de mensen al min of meer "gemaakt" zijn.Hoe groot is bv. het percentage van de

bevolking dat wakker ligt van de uitholling van het recht op vrije meningsuiting........! Met hoeveel waren we om te protesteren na het "debacle" BHV ? Tegen " geen referendum "

over de europese grondwet? En NU tegen wat aan de gang is in

de luchthaven van Zaventem? "Maken" van mensen is CRIMINEEL,

maar geen illuzie!!! Het gebeurt met de paplepel vanuit het

tv-toestel naar uw en mijn zetel, in afwachting van de eerstvolgende "zwarte zondag"

#10789

Bema

 

Als die linkse clubkes zo blijven doorgaan, moeten straks de amerikanen ons nog maar eens komen bevrijden van een dictatuur; als ze dat nog willen doen natuurlijk.

#10790

pepperjack

 

Ik loop niet hoog op met de VLD, maar mensen zoals Bouckaert (en natuurlijk LVB) zijn de weinigen die het 'liberale' als idee interessant maken, en die als gevolg de VLD als partij nog een beetje de moeite waard maken.

Vreemd is dat BB opkijkt van de reacties (je moet toch echt niet veel kaas hebben gegeten van politiek om dit te voorzien - echt wel flauw van hem, hij doet gewoon aan behoedzame krachtmeting) en dat hij stelt dat er een rechtse partij moet komen met de VLD erbij. Is de VLD een rechtse partij misschien :-s ? Voor de rest zijn zijn analyses zeer goed te pruimen.

Het probleem van de VLD zal blijven zolang men de bende binnengehaalde nieuwlichters niet aan de deur zet, en het trio opportusten met hunnen tros erbij bedankt voor bewezen diensten en ergens wegparkeert. Dat scenario lijkt me helaas weinig realistisch, maar je weet nooit. De split is ook een mogelijkheid, (al lijkt het mij ook niet zo realist): ik heb al eens geschreven (denk ik): 2 liberale partijen, een linkse en een rechtse, zouden kleiner zijn dan de VLD, maar mi zou een rechts-liberale partij meer power hebben. Helaas zijn Beysen, Coveliers, Govaerts, niet de figuren die zoiets kunnen/konden waarmaken. Ik zie er maar twee: Jean-Marie en Bouwdewijn...wait and see.

#10791

Ode

 

Professor Boudewijn Bouckaert : De Belgische Galilei !

#10792

Leo Norekens

 

Beetje flauw van mij zeker, rechtstreekse linken naar de VB-site? Maar deze cartoon leek mij wel geestig voor LVB-lezers.

"Anatomie van de VLD-er"

http://www.vlaams...

#10799

Briggs

 

LN: Goeie cartoon. ehehe

#10800

Briggs

 

Joe : Zak erover & schieten voor't vaderland

#10801

waarnemer

 

J.M..D.D.??? 't is een tijdje geleden dat we van die man

nog iets gehoord hebben. Is die al niet buitengesmeten met

zijn grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

te m....ond????? tav pepperjack

#10802

Joe

 

@ Michael: "90-70-90"? 90 pond pretentie, 70 pond tieten, 90 gram herseninhoud, bedoel je dat?

Eigenlijk heb ik nog niet echt kunnen verifiëren wat ik hier veronderstel, ik heb van dat kind enkel een paar fotootjes gezien waarop ze zeer dwaas lacht. Niet echt een volwaardige sample.

@ Briggs: wiens portret had je graag op die zak gewild?

#10810

Eric Jans

 

@ Koen: mocht die naam 'PVV' nog beschermd zijn (en dat is méér dan waarschijnlijk zo) dan wil ik deze suggestie doen:

PVVV, met die derde V voor Vlaanderen, natuurlijk.

Of VPVV, ook goed.

#10812

bart hollevoet

 

Waar heeft Boudewijns gezin het precies moeilijk mee?

Dat hij de VLD voor zijn conservatieve kar probeert te spannen nu die partij -zijn partij- verzwakt is, dat hij daarbij de door de partijraad afgesproken gedragsregels overtreedt, of dat hij daar ongestraft mee wegkomt?

#10813

ivan

 

@Bart: dat Boudewijn Boekaert dit zegt stoort me. Veel medewekers van de partij beleven ook moeilijke dagen, vooral omdat door acties als deze van Boekaert de partij in een slecht daglicht blijft staan.

#10814

Jean

 

@Bart

@ivan

Vele liberalen (zowel binnen als buiten de partij) ergeren zich blauw aan het optreden van partijtop: het veelvuldig opzij schuiven van principes en beloftes in ruil voor enkel de machtsoefening en soms persoonlijke ambities.

Voor liberalen zijn mensen als BB, ondanks het beleid van de laatste jaren, toch nog een reden voor de VLD te blijven stemmen.

Jullie gaan in de fout door te beweren/ suggeren dat BB de problemen creert. Nee, hij praat er alleen over en legt de vinger op de wonde.

Jullie schieten op de boodschapper. De fundamentele vragen blijven onbeantwoord:"Door welke beleidsbeslissingen voelen vele liberalen zich vandaag slecht?" "Wie nam deze beslissingen?" "Was er hiervoor een draagvlak in de samenleving/ partij?"

#10815

ivan

 

ik schiet niet op Bouckaert. Maar het punt is, als hij openlijk schiet op de partijtop dan denk ik dat hij niet die partijtop in moeilijkheden brengt (die zullen zich toch wel redden) maar wel de gewone medewerkers van de partij. En die hebben ook gezinnen. Dus als Bouckaert graag het beeld van een ruziënde VLD wil blijven bestendigen moet hij weten. Maar hij moet ook weten dat de echte slachtoffers hiervan ook gewone liberalen zijn met een gezin.

#10816

waarnemer

 

Jean: ZEER JUIST! De fundamentele vragen blijven onbeantwoord!

liberaal, libertair,links-liberaal, rechts-liberaal,gewoon

liberaal..,liegen doen ze allemaal...... en er zweven er hier en daar nog wel enkele soorten tussen al naargelang

de nacht is gevorderd!!

#10817

koen

 

de vraag is gewoon hoe lang kan de (wereldvreemde?) partijtop deze politiek correcte partijlijn nog handhaven als moet vastgesteld worden dat de kiezer niet meer volgt, of hoe lang deze (niet langer door de leden/kiezer gesmaakte)partijtop nog kan blijven zitten ...

de vraag is of de VLD nog wel kàn recupereren met déze partijtop

#10818

bart hollevoet

 

@Jean: Denk je dat de VLD-kiezer weer gaat volgen als de partijtop naar Bouckaerts pijpen gaat dansen? Welke grond heeft hij trouwens om dat te eisen? Alleen maar het feit dat de VLD fouten heeft gemaakt? Niet goed genoeg. Daarmee heeft Bodie nog niet bewezen dat zijn alternatief beter is: de verzwakte VLD te laten opgaan in een samenwerkingsverband met een grotere, sterkere, beter georganiseerde en - maak je geen illusies - véél machtsgeilere partij.

En wat als dat gebeurt, en dat conglomeraat komt samen aan de macht? Zal het migrantenstemrecht dan ineens als bij toverslag verdwijnen? Je moet geen hoogleraar in de rechten zijn, om te weten dat je een wettelijk verworven recht niet terug kunt afnemen zonder een heel goeie reden. En 'onze kiezers willen het niet' is geen reden die het lang zou uithouden voor, ik noem maar iets, het internationaal hof voor de rechten van de mens. Dus dat zit er niet in.

En wat is er eigenlijk liberaal aan, om een deel van de bevolking minder rechten en plichten te geven dan een ander, zuiver op basis van afkomst?

Een partij die dàt slikt, alleen maar om de kiezer te paaien, verraadt haar eigen beginselen. Dié is niet liberaal meer.

Maar terug naar Bodies utopia: het volgende punt was het doorbreken van het cordon sanitaire. Daar heb ik al genoeg over gezegd. Alleen nog dit: wat is daar liberaal of libertair aan, en wat heeft de VLD in het bijzonder en de samenleving in het algemeen erbij te winnen?

LVB schrijft: "De meeste libertariërs willen de rol van de staat beperkt zien tot recht en veiligheid, dit is het monopolie op geweld ter bescherming van personen en eigendommen en het doen naleven van contracten".

Alvast wat dat staatsmonopolie op geweld betreft, is het VB niet libertair. Wat ze over staat en recht denken, hebben we na hun veroordeling gehoord, en 'veiligheid'? Tjah, als je zoals zij doen, alles wat niet blank en conservatief en heteroseksueel is, crimineel verklaart, dan valt àlle vorm van oppositie onder veiligheid. De rol van de staat om een peperduur gigantisch partijapparaat op poten te krijgen en te houden, is ook niet echt een libertarisch principe.

De VB-ideologie is niet alleen niet compatibel met het liberale gedachtengoed (een product van de verlichting, niet meteen een filosofie waar de VB-ideologen gek op zijn), de uitvoering ervan zou de maatschappij ook ernstig beschadigen.

En gezien de proportionele verhoudingen tussen VB en VLD is het niet moeilijk te voorspellen, wiens zienswijze zal doorwegen in zo'n samenwerkingsverband. Dus wat hou je als liberaal dan over aan zo'n blauwzwarte entente? Een kater en een erg pijnlijk rectum, volgens mij.

Bovendien, en dit is de reden waarom het cordon er nog is, een reden die alleen het VB metterdaad kan weerleggen:

Wie zich niet aan de spelregels wil houden, heeft niks op het veld te zoeken.

Bodies derde punt was: de partij moet ophouden zichzelf te beschadigen. Daar kan ik hem volkomen in volgen. Als de VLD een Anschluss met het VB forceert, dan zal de partij zichzelf niet beschadigen, maar begraven. Wat voor liberaal standpunt is ermee gediend dat de enige serieuze liberale partij in Vlaanderen zichzelf opheft?

De miserie bij de VLD is niet begonnen bij het goedkeuren van het migrantenstemrecht. Het zijn niet de 'linkse liberalen' (welke linkse liberalen? Patrick Vankrunkelsven?) die de partij zijn gaan beschadigen door in elke microfoon die ze in de gaten kregen, schuimbekkend de VLD-top te gaan uitschelden omdat ze een ministerpostje hadden gemist.

Laten we Bouckaerts wensdroom eens testen op haalbaarheid.

Als de VLD de macht moet gaan delen met een partij die lang niet zo liberaal is als ze zich probeert voor te doen, zeker niet op ethisch vlak, dan vechten ze elkaar binnen de kortste keren de tent uit. Gezien het verschil in grootte en de ervaring in vechten, meer bepaald in slagen onder de gordel, is het niet moeilijk te voorspellen wie gaat overblijven. Bouckaerts couppoging is niet goed genoeg om te slagen, maar wél goed genoeg om de VLD verder te verzwakken. Daar wint geen liberaal wat bij. Aversie van de partijtop is geen excuus om de partij van de vrijheid cadeau te doen aan de grootste tegenstander ervan.

Wie kan er nog in dat conservatieve kartel van Bouckaert? De CD&V? Ik denk dat dat water héél diep is. Het laatste roomsblauwe kabinet dat we hebben gehad, ging hoop en al een paar maanden mee. Ze maken zelfs ruzie over elkaars àuto, dus... Het verschil in standpunten, in partijcultuur, in achterban... zou wel eens onoverbrugbaar kunnen zijn.

Blijft over: de NVA. Maar die is volgens mij geen vragende partij. Voeg daarbij dat al de andere rechtse partijen in Vlaanderen ofwel marginaal zijn, ofwel in vurige onmin met de VLD leven - meestal beide - en het aanbod wordt bijzonder klein. Bodie de knuffelconservatief is niet van gisteren en heeft alles wat ik hier schrijf vast zelf ook wel bedacht. Zijn 'voorstel' is dus weinig meer dan een pleidooi om de VLD te laten opslorpen door het VB. Hij is alleen te bekakt om dat ook luidop te zeggen. En nu gaat hij ook nog naar medelijden hengelen. Face it, Bodie: je bent een CD&V-er, strekking Delcroix.

#10819

Bema

 

Zeg Bart Hollevoet, de examens zijn gedaan zeker; ge hebt precies weer veel tijd om mijne scrolltoets te terrorizeren!

#10820

pepperjack

 

VLD'ers en mensen die eten uit de handen van;

los van het idee van 'groot rechts front' - waar niet alleen Bouckaert van droomt, dat zouden jullie toch moeten weten - heeft Jean dik gelijk: als jullie denken kiezers te halen als de overduidelijke problemen gewoon maar verzwegen zouden worden...nou...

De symptomen verzwijgen neemt de oorzaak vd malaise allesehalve weg. Ik heb het al gezegd: een rechtse VLD zou misschien kleiner zijn, maar de kiezers zouden weten waarop ze stemmen, en hun partij trouw kunnen blijven, zodat je stabiel bent. Je deelname aan een coalitie is mathematisch kleiner, maar als je erbij bent kun je dingen verwezenlijken zoals je belooft. En er is nog een groot potentieel kiezers te winnen voor consequente rechts-liberalen: zowel bij CDV als VB. Denken jullie nu echt dat die er nog maar aan zouden denken mss VLD te stemmen als er gewoon geen kritiek was? Come on, guys. De top is rot, maar jullie willen blijkbaar leiver de rest wegsnijden.

@Bart: ik deel je kritiek dat een 2 partijen-stelsel veel machtsgeilere partijen meebrengt, maar het maakt voor dat soort politici dat daar wel bij vaart veel minder uit, omdat ze mathematisch zeker om de zoveel tijd toch aan de macht komen. Je zou verschieten hoeveel "beroeps"politici dit zouden zien zitten...

#10821

LVB

 

@Bart Hollevoet: ik betwist ten zeerste uw stelling: "En wat is er eigenlijk liberaal aan, om een deel van de bevolking minder rechten en plichten te geven dan een ander, zuiver op basis van afkomst?"

Het gaat niet om afkomst, het gaat om de inhoud van het begrip "staatsburgerschap". Niemand betwist het recht van genaturaliseerde allochtonen, dus mensen van buitenlandse afkomst maar die de Belgische nationaliteit hebben verworven, om hier te stemmen. Dat betwisten, zou flagrant in strijd zijn met de grondwet. Dus, 'afkomst' doet hier niet terzake, maar 'nationaliteit' wel.

Met nationaliteit gaan rechten (stemrecht) en ook plichten (militaire dienstplicht in oorlogstijd of in tijden van nationale mobilisatie) gepaard.

Met "bevolking" bedoelt u de verzameling van alle ingezetenen. Als een verblijf op een grondgebied automatisch recht moet geven op stemrecht, dan bent u in feite een soort 'hectarist' die 'territorium' als voornaamste criterium ziet voor het toekennen van stemrecht. Ben ik niet liberaal als ik meer belang hecht aan het paspoort van een persoon, dan aan het territorium waarop die persoon verblijft? Ben ik niet liberaal omdat ik het 'ius personae' voorrang geef op het 'ius soli'? Omdat ik de natie als een verzameling van personen zie die via nationaliteit verbonden zijn met elkaar, ongeacht de plaats waar ze verblijven?

In uw logica zou een Belg die niet in België woont, ook geen stemrecht in België mogen hebben, maar wel in het land waar hij verblijt?

En kom nu niet af met de dooddoener dat niet-Belgen uit EU-landen toch ook stemrecht hebben in België. De EU is nu eenmaal een politieke entiteit waar ook een soort van "burgerschap" mee verbonden is.

#10822

De Staat

 

@Bart

Wat is dan uw oplossing? 60% van de vlamingen monddood houden (=Vlaanderen min SPA/Spirit, ACV, linksliberaal en groen) of expatrieren of beter nog pollitiek correct in concentratiekampen laten wegkwijnen. Dan kan de rest, de naakte koning voorop, verder feestvieren, elke dag holebistoeten, gratismuliculfestivals, iederen lekker op den dop tot al het kapitaal is wegbelast. Ondertussen steken de domhouders volop geld in hun zak en wanneer alles kapot is, ja dan palmen ze gewoon een ander land in. Moet kunnen, statistisch gezien zijn 40% van de mensen, zie Vlaanderen, toch weinig in de realiteit geinteresserd, of erger nog, gewoon dom. Viva Cuba.

#10825

bart hollevoet

 

@LVB: Het migrantenstemrecht is een gepasseerd station, maar ik kom er graag nog eens op terug. Inspraak in het beleid door diegenen die dat beleid ondergaan én financiëren, is voor zover ik kan zien, niet in tegenspraak met de liberale leer. "No taxation without representation": daar komt geen nationaliteit bij kijken. Het is ook een kwestie van goed bestuur: hoe kan je beslissen wat het beste is voor je gemeenschap, als je een deel van die gemeenschap geen inspraak geeft, louter op basis van nationaliteit? Het liberalisme is supranationaal, een nationalistische clausule eraan koppelen, beknot het alleen maar.

De stemplicht op gemeentelijk niveau voor mensen met een nationaliteit van buiten de EU die hier al vijf jaar wonen ìs er nu - al geldt ze, denk ik, nog niet bij de volgende verkiezingen. No use crying over spilt milk. In plaats van erover te jeremiëren, kunnen we er beter nuchter bij blijven en ons afvragen waar we nu eigenlijk zo bang voor werden gemaakt. Nu ja 'we'... Partijonafhankelijk onderzoek toonde aan dat de bevolking ongeveer fifty-fifty voor of tegen is. Vlaanderen is groter dan de VLD, het VB en de helft van de CD&V. Waarschijnlijk heeft ook dat meegespeeld in de beslissing, naast pragmatische overwegingen.

De vraag 'waarom moeten we bang zijn voor het idee dat mensen die hier al vijf jaar legaal zijn, zich ook mogen uitspreken over de gemeentepolitiek?' is zelden gesteld en nooit serieus beantwoord. Stel ze maar eens: je krijgt in het beste geval door irrationele angst ingefluisterde en makkelijk door feiten weerlegbare argumenten, en in het ergste geval een hoop koeterwaals over ius dit en ius dat langs hier, en hectarist, kubist of hobbyist langs ginder. Je zou je gaan afvragen welk deel van de Vlaamse bevolking nu eigenlijk een taalachterstand heeft.

Er komt een moment dat je je idealen moet aanpassen aan de werkelijkheid - of in dit geval, aan de bepalingen van het internationaal recht. Het houdt geen steek om tegelijk tegen de gemeentelijke stemplicht voor in België residerende inwoners van een land buiten de EU zijn op grond van het argument dat ze de 'goeie' nationaliteit niet hebben, en tegelijk tegen de vereenvoudiging van de procedure om die nationaliteit te verwerven. Dan verlies je geloofwaardigheid en geef je blijk van ordinaire xenofobie, iets waar ik serieuze liberalen niet zo gauw van verdenk.

Afkomst of nationaliteit: beide zijn in de praktijk eigenlijk volkomen onbelangrijk. Zelfs een VB-mandataris kan ondertussen niet meer ontkennen dat een illegale Pool net zo goed kan zwartwerken als eender welke andere schaamteloos geëxploiteerde, van elke rechtszekerheid verstoken loonslaaf in het illegale circuit. Wie hier legaal woont, werkt, vrijt, zijn gevoeg doet, belasting betaalt of ontduikt, foetert op de overheid... Kortom wie deel uit maakt van de samenleving, heeft ook het recht -wat zeg ik? De plicht! - om mee te beslissen hoe die samenleving er uit gaat zien. Dat lijkt me geen antiliberaal standpunt, maar veeleer een uiting van 'vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid', de kern van het liberale idee.

De kern van het Vlaams liberalisme is ook datgene dat ze als beleidsmakers zo waardevol maakt: dat ze zich niet bezighouden met persoonlijke zaken als geloof, nationaliteit, huidskleur of andere zever, om vrijheden te gaan toekennen of afnemen.

De aantrekkingskracht van het liberalisme zit hem in het pragmatische: juist omdat ze zich niet met persoonlijke zaken bezighouden, kunnen ze efficiënt beleid voeren.

Nu de VLD door interne twisten verzwakt is, proberen een aantal opportunisten daarvan te profiteren om dat hele principe ondergeschikt te maken aan hùn leer: het (ethisch) conservatisme of het (conservatieve) nationalisme. Beide strekkingen kunnen het 'zuiver' liberalisme alleen maar kwaad doen. Dat is wat hier aan het gebeuren is. Toen de SP begin jaren negentig Agusta op hun nek kreeg, profileerde een andere partij zich ineens als 'de partij van het volk'. Toen de CVP in een crisis verzeilde na de schandalenreeks die eindigde in de dioxinecrisis, was een andere partij er als de kippen bij om zich als 'enige echte gezinspartij' te profileren, uiteraard zonder iets aan de agenda te veranderen. Nu zit de VLD in de piepzak, en kijk: Bodie en Belie ontdekken aan hun biljarttafel toch wel geen 'liberaal alternatief' zeker? Dààr gaat deze zaak om: een poging van een vijfde kolonne - een éénmanskolonne, maar goed - om de VLD voorgoed de nek om te wringen te meerdere eer en glorie van het VB.

Het is goed mogelijk dat met name het éérste kabinet Verhofstadt een beetje ver voor de troepen uit is gaan lopen, met twee progressieve regeringspartners hoeft dat niet te verbazen. Maar liever dat dan andersom: een starre, conservatieve, verkrampte regering die achter de feiten aan hobbelt, om de CVP in haar laatste dagen maar niet te noemen.

En bovenal is het geen reden, daar kan ik niet genoeg op hameren, om de enige serieuze Vlaamse vertolker van het liberale gedachtengoed te offeren aan de conservatieve antidemocraten.

Hou plaats voor meer dan één loot aan de liberale stam: zo niet eindig je sneller dan je denkt met een dorre stomp.

Vriendelijke groet

Bart Hollevoet

hectarist, errorist en 'viezentist'

#10826

tijl

 

Bart Hollevoet = eindeloos gejammer en foutieve beoordeling met als gevolg hoofdpijn.

#10828

De Staat

 

Zeg Bart,

als u nu noch niet weet dat het vreemdelingenstemrecht er alleen gekomen is omdat de PS er een stemvoordeel uit wil halen (voornamelijk in Brussel) en Di Rupo met zijn befaamde "een vingerknip" VHS weet te chanteren. Dacht u nu echt dat het er gekomen is uit menslievendheid, uit humanisme? Ja wade. Ga maar eens een kijkje nemen in La Louvière, futureland.

#10830

Bema

 

Kortom wie deel uit maakt van de samenleving, heeft ook het recht -wat zeg ik? De plicht! - om mee te beslissen hoe die samenleving er uit gaat zien. Dat lijkt me geen antiliberaal standpunt, maar veeleer een uiting van 'vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid', de kern van het liberale idee.

Die 1 miljoen kiezers die niet staats(belgisch)gezind stemmen, in welke maatschappij leven die?

Voor zover ik wat van geschiedenis weet is het nog nooit gebeurt dat een staat tot revolutie oproept. Dat is altijd al vanuit de bevolking gekomen en meestal tegen de staat. Meest voorkomende oorzaken zijn beperking van vrijheid en hoge belastingsdruk, en niet te vergeten: overheersing door volksvreemde overheden.

Aangezien gij alles verdedigt wat de staat momenteel aan vrijheidsbeperking (wat VB en multiculzever betreft) oplegt zou ik eerder denken dat ge geen progressieveling maar een reactionair bent.

Volgens mij zijt gij u al aan het voorbereiden op een loon op staatskosten en daartoe de nodige maatregelen aan het treffen door in de kaart te spelen van de huidige machtshebbers (blokkwatch). In proletarische middens wordt zo iemand nen bazenpoeper genoemd.

Gelukkig mag ik stilletjesaan een kentering waarnemen in die multizever: http://www.democr... (link gekregen van LVB)

''Verstand komt niet voor de jaren'' zegt MEN.

''Verstand komt niet voor de noodzaak'' zeg IK

#10832

pepperjack

 

nou ja, je kan er theoretisch eindeloos over jeremiëren dat vreemdelingenstemrecht, maar louter formeel: LVB's woorden waren nog niet koud: een bepaalde strekking die steevast roept "je bent niet liberaal als..." "het liberale zegt dat..." en zie...

De libs zullen moeten inzien dat "het liberale" op staatsburgerlijk gebied zowel linkse als rechtse invullingen toelaat, en dat "de" liberale partij aldus een onmogelijk politiek gegeven is geworden. Vroeger speelde die linkse of rechtse invulling tov van migratie/vreemdelingen niet als dusdanig, was in ideeën aansluiten bij de liberale partij voor de meeste mensen liberalisme in ethiek, en voor minder mensen liberalisme in economie, wat niet onverzoenbaar was. De zaken zijn veranderd.

Quo vadis traditionele liberalen?

#10833

bart hollevoet

 

@Bema en 'tijl':

Jullie hebben de hele tijd de bek vol over vrije mening, en dan krijgen jullie er eens eentje voorgezet van iemand die die tenminste de moeite heeft genomen om het onderwerp van het gesprek serieus te analyseren, en waar komen jullie mee? Met gezever beneven de kwestie, met dronkemansgebral en met slappe pogingen tot persoonlijke aanvallen. Doe eens wat harder je best.

Gelukkig zijn pepperjack en LVB er nog. Ook reageert Luc vooral omdat hij in zijn gat gebeten is doordat hij mijn definitie van liberalisme als een persoonlijk verwijt interpreteert. Maar LVB's reactie geeft tenminste blijk van hersenactiviteit die het in gang houden van de elementaire metabolische processen overstijgt. Dus dank je wel, LVB, ook al ben ik in deze liever een hectarist dan een sectarist als Boudewijn 'Wie mij niet volgt is onzuiver in de leer!' Bouckaert.

@Pepperjack: Bouckaert schraagt zijn aanval op het bestuur juist op het argument dat de VLD-top niet meer liberaal genoeg zou zijn. Het is Bodie die is gaan roepen, zoals Coveliers voor hem, dat liberalen die zijn goesting niet deden, niet liberaal meer waren. Vandaar de emotionele respons van Guy Verhofstadt op het partijcongres.

Zoals ik al zei: de liberale stam kan vele loten hebben. Maar die loten hebben wel gemeen, dat ze de basisideologie 'vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid' door hun bladeren hebben stromen. De lianen waarmee Bouckaert de VLD probeert te wurgen, zijn geen loten van die stam, maar maretakken of parasitaire zwammen die alles behalve het liberalisme beogen. Tot daar de plantaardige beeldspraak, en, behoudens ontwikkelingen, tot daar ook mijn mening over de kwestie.

Alleen nog dit: onder druk van de rechterflank struikelen de VLD-ministers en partijvoorzitter vandaag over elkaar, om om ter strafste verklaringen over allochtonen af te leggen. Ze spuien klinkklare bevooroordeelde, discriminerende en veralgemenende onzin als 'Allochtonen komen te laat op hun werk' en 'Als die allochtonen dat racisme nu eens leerden verdragen, zou er veel minder racisme zijn'. Amper een jaar terug hoorde je dat soort zever alleen maar van Jeanine Leduc. Of het iets uithaalt? Filip Dewinter heeft zijn repliek al lang klaar: "Het origineel is beter dan de kopie".

En dan wil Bouckaert ook nog eens, dat het VB de VLD opslorpt? Met alle respect, maar dat is een brug te ver. Bodies droom gaat het liberalisme niet redden, maar nekken.

#10834

LVB

 

@Bart Hollevoet: je praat onzin. Ik heb jouw stelling over migrantenstemrecht niet als een persoonlijk verwijt geïnterpreteerd. Ik heb gereageerd omdat JIJ beweerde dat liberalisme noodzakelijkerwijze inhoudt dat men stemrecht moet toekennen aan niet-staatsburgers, en omdat je afkomst verwarde met nationaliteit. Nadien heb je dit laatste terecht genuanceerd en gesteld dat je noch afkomst, noch nationaliteit een basis vindt om stemrecht toe te kennen. Want oorspronkelijk deed je alsof de tegenstanders van migrantenstemrecht de afkomst als onderscheidend criterium hanteerden.

Nu, wat Bouckaert betreft. Geef mij één uitspraak van Bouckaert waaruit blijkt dat hij zegt 'Wie mij niet volgt is onzuiver in de leer!'. Het zijn juist zijn tegenstanders, diegenen die hem uit de partij willen, die zo spreken. Dus, graag citaten (niet noodzakelijk letterlijk, het mag iets zijn dat min of meer in dezelfde richting gaat) die jouw loze bewering kunnen staven.

#10837

Bema

 

Bart Hollevoet kan zich een hoop onzin veroorloven, omdat zijn bek nog gevuld word door mensen die ervoor werken.

Voor mijn dronkenmansgebral moet ik tenminste nog zelf werken. Bartje PARASITEERD.

Dat van dat loon op staatskosten blijkt dus touché!

#10838

Eric Jans

 

Bij deze zou ik Bart Hollevoet willen bedanken voor zijn voortreffelijke analyse en zijn uitmuntende conclusies.

Alleen jammer dat de VLD daar 7 jaar geleden niet al wat meer duidelijkheid over verschaft had. Het is toch immers de VLD die toen 'als geheel' zei tégen veemdelingenstemrecht te zijn. Vanwaar dan die plotse ommekeer toen het er op aankwam.

Maar ik vind het schitterend hoe je te keer gaat: jouw 'verlichting' doet voorzeker het licht uit (van de Belgische staat).

Ik hoop dat ze je gauw subsidiëren voor de verkondiging van je standpunten.

Van harte dank!

Eric Jans,

Vlaams-Nationalist en conservatief.

#10839

NoName.

 

@ BH.

Ik kan ondertussen de "voorzichtig geformuleerde" wrevel van LVB begrijpen.

M.i. legt zowel extreem links als extreem rechts woorden in de mond, en repliceert daarop. Jij legt betekenissen in de uitleg van BB die hij niet zodanig verteld heeft, of die ik er alvast niet kan in vinden. Het is gewoon je persoonlijke visie die je hier als waarheid verkondigt en waarop je hem dan veroordeelt. Je doet blijkbaar zelfs de moeite niet om goed te analyseren wat hij juist verteld heeft.

Door het extremisme is geen enkele van de beide strekkingen eigenlijk geloofwaardig. Dat wordt steeds duidelijker.

Beste BH, heb je eigenlijk het artikel in Tertio wel gelezen ? Of reageer je enkel omdat je het gevaar voor links ziet ? Omdat je ook begint te begrijpen dat de modale Vlaming begint in te zien dat het geen zin heeft om voor het VB te stemmen, omdat men daarmee enkel links helpt ? Dat het voor iedereen duidelijker wordt ? Omdat je inziet dat we een keerpunt aan het naderen zijn ? Is het daarom dat de liberale rechter flank ook maar in het cordon gedumpt moet worden ? Is het daarom dat je zo de discussie blijft voeren, net zoals die andere kant ook altijd de discussie voert, onophoudelijk om zich toch maar confortabel te kunnen positioneren in dat cordon ?

"onder druk van de rechterflank struikelen de VLD-ministers en partijvoorzitter vandaag over elkaar"

Toch wel eigenaardig dat juist die rechtse partij het tegenovergestelde vertelt over de VLD en de schuld legt bij de linkerzijde ? Naar mijn mening is extreem links gewoon het spiegelbeeld van extreem rechts, dus zijn ze allebei van hetzelfde kaliber. Door het "extremisme" is geen enkele aanvaardbaar.

De grond van de zaak ?

Het probleem bij de VLD is nu eenmaal dat men in het verleden compromissen gesloten heeft met links om toch maar in het centrum van de macht te geraken. Toen was er geen alternatief want men wou niet met de "Tsjeven" samenwerken.

Maar men is daarbij voorbij gegaan aan het politieke feit dat je eens je in het centrum bent en je de macht hebt, de kiezer dan ook verlangt dat je je programma uitvoert.

En dat is dus niet gebeurd, ten minste voor elke liberale prestatie dwong links twee wrevelpunten op aan de coalitiepartner, zodat de liberale kiezer de indruk kreeg dat er eigenlijk veel te weinig gerealiseerd werd. En dat werd nog maar eens versterkt door de "migrantenwetgeving" erdoor te drukken tegen de wil van de coalitiepartner, om toch maar zijn feitelijke onmacht te onderstrepen en hem vanuit rechts aan te laten vallen. Dat alles natuurlijk vanuit de drang om via de Waalse "minderheidsregering" zich de macht toe te eigenen waarover men volgens de democratisch regels niet beschikte.

En daarna nog maar eens ettelijke keren de "verkeerswetgeving" veranderen en verstrengen, om het laatste greintje vrijheid dat de burger kan ervaren toch maar te ontnemen, en hem tot het besef te brengen dat de macht niet bij de vrije burger ligt, maar bij de "staat" en haar bestuurders.

En dat alles gelardeerd met de gratis-politiek om de burger tot het besef te brengen dat als hij zich maar conformeert met de massa en mooi in het gelid loopt, zijn bedje gespreid wordt en hij zich voor niets moet inspannen, zich geen zorgen moet maken, en zeker niet op politiek vlak. Het volstaat dat hij luistert en gedwee stemt voor de "goede" dan is hij cool en behoort hij tot de bende.

En recenter, wel in de onderhandelingen over BHV vond men weeral het middel om toch maar geen resultaten te boeken, het middel bij uitstek om de premier zijn kar te doen keren, om het schisma bij de coalitiepartner zich langzaam door te laten zetten, om de wrevel van de kiezer ten top te voeren, om het een martelgang te maken zonder einde, het middel bij uitstek om de rechtse kiezer te overtuigen dat die vermeende Vlaamse zelfstandigheid eigenlijk maar op los zand gebouwd was, dat het een fout vermoeden was dat niet strookte met de werkelijkheid, dat hij beter zijn koers zou wenden terug naar de "nationale" oplossingen.

Een beetje zoals met de geluidswetgeving in Zaventem : men geeft aan elk gewest de bevoegdheid om de geluidsnormen op te stellen, en het komt daarop neer dan één van die bevoegden het de anderen onmogelijk maakt en zijn eigen bevoegdheid misbruikt om het andere gewest economisch te beschadigen.

En als beloning voor dat misbruik moet dan maar die Vlaamse staat zijn bevoegdheid ontnomen worden en alles maar nationaal geregeld worden ?

Ja, zoals ik hier al herhaalde malen gesteld heb :"Het zijn maar de resultaten die tellen !"

Dus na al die schijnbewegingen telt enkel het resultaat, de plaats waar het slachtoffer uiteindelijk terecht komt.

#10840

Thomas

 

Als we nu eens gewoon alle bedrijven nationaliseren ? Dan kunnen de gewone mensen ook eens iets meepikken van de welvaart die van hen gepikt wordt door al die rechtse dikke nekken !

///Bart Hollevoet mode off

#10841

Eric Jans

 

@ NN:

Schitterende analyse!

En prachtige conclusie:

"Ja, zoals ik hier al herhaalde malen gesteld heb :"Het zijn maar de resultaten die tellen !"

Zo te zien aan de verkiezingsuitslagen van de laatste 15 jaar lijkt de methode echter niet al te bijster veel vruchten af te werpen.

Het begint zelfs rare vormen aan te nemen, vind je niet?

Als ik Den Taaien was, 'k zou d'r begot ook zenuwachtig van worden! Als ge voelt dat ze de poten vanonder uwe 'troon' aan 't zagen zijn, verkiezing na verkiezing.

Dat Vlaams Belang is werkelijk een zéér democratische partij: met zoveel geduld een wanstaat een zó langzame dood laten sterven.

En hoe linkser en Waalser ze worden, hoe sneller ze verdwijnen.

Het prachtige aan dit alles is dat de Barten Hollevoeten van deze wereld dat niet in de gaten (lijken te) hebben.

Echt fantastisch, die Vlaams-Nationale strategie!

Want België heeft geen strategie meer, zoveel is duidelijk. Het ondergaat de feiten.

Zaventem sluiten?

Zoiets alleen al uitspreken getuigt van gebrek aan strategie. Dat is afrekeningspolitiek: het ultieme bewijs dat het afgelopen is met België.

Waar is het alternatief? Brussels South? Hahahaaaaaaa!

TE LAAT!

De eerstvolgende regeringscrisis wordt een regimecrisis.

#10842

Eric Jans

 

Om het met jouw woorden te zeggen:

"Het zijn maar de resultaten die tellen !"

#10843

Eric Jans

 

Kijk, als Vlaams-Nationalisten zijn wij altijd zéér beperkt in onze mogelijkheden geweest. De staat waartegen we op moesten boksen stond te sterk.

We konden maar één soort relatief vreedzame weg volgen en die houdt in dat de staat zichzelf in de prak rijdt. Ze zijn aardig bezig.

Het échte alternatief lacht ons toe aan de horizont. Kibbel intussen rustig nog wat verder, graag. Ik zie jullie zo graag bezig. Heerlijk toch, zo'n half-open-debat-cultuur!

#10848

koen

 

@Bema, dat staatsloon automatisch gelijkstellen met parasiteren lijkt mij zelfs voor een liberaal een stap te ver ... dat lijkt mij veeleer de natte droom van dr Beliën ;-) grapje !

#10850

Proton

 

Inderdaad, NoName's analyse is de moeite waard. "Voor elke liberale prestatie dwong links twee wrevelpunten op aan de coalitiepartner" Maar waarom liet die coalitiepartner dat toe?

BB heeft gelijk, de wurggreep op de VLD van "progressief" liberaal maakt de vlaamse (niet linkse) meerderheid mondsdood.

Of is "progressief " liberaal gewoon een alibi voor (pseudo)machtsgeilheid? Een probleemminister als Flahau in functie houden, toelaten dat de echtgenoot van Onkelinks zich schaamteloos aan staatsdossiers verrijkt, zegt, als symbool, ik zal het hier niet over inhoud hebben, toch veel over VHS's regering en trouwens ook over dit apenland. Inderdaad 1-2. En na zulke provocaties wordt er dan ook nog zwijgplicht opgelegd?

#10856

NoName.

 

EJ.

Over de resultaten heb ik het helemaal niet over de "verkiezingsresultaten". Ik heb dat al op dit forum uitgelegd. De verkiezingsresultaten zijn maar nuttig als ze omgezet kunnen worden in wetgeving en concrete maatregelen. Anders zijn die resultaten gewoon waardeloos en dienen ze enkel om de kiezer te overtuigen. Maar voor de rest brengt dat geen zoden aan de dijk.

Ik heb dat op dit forum al uitgelegd, dat GV veel meer gepresteerd heeft dan het VB. Moet ik het echt nog eens opzoeken ?

#10863

Eric Jans

 

Beste NN,

Zoals je wel weet verschillen wij hier grondig van mening. Jij ziet politiek als een som van gereak-liseerde daden.

(Overigens:) Dat GV - zo bekeken - veel gerealiseerd zou hebben, spreek ik dan - gemeten aan zijn eigen modelstaat-voorspiegelingen van 6 tot 10 jaar geleden - ook nog eens frontaal tegen.

Guy Verhofstadt was voor een massa Vlamingen de laatste Belgische trein. Hij was (én profileerde én presenteerde zich destijds ook en vooral als zodanig!!!) de laatste kans voor België om de Vlaamse aspiraties en frustraties binnen een Belgische context enigermate democratisch tegemoet te treden. Hij heeft zélf dat laatste strohalmpje voor België WETENS EN WILLENS in brand gestoken. Hij heeft zich met zijn 'V'LD Belgicistischer gedragen dan dat de PVV-Belgicisten zouden gedaan hebben indien 'da joenk' overal vanaf gebleven was.

Dat komt dus - alvast voor de Vlaamse thema's waarop hij zijn electorale macht gebaseerd heeft - neer op bedrog in zijn alleralleraller puurste vorm.

Zal ik ook uitwijden over de 'L', om in een schaterlach bij de 'D' te eindigen?

Die man is zo onverdedigbaar geworden als een man maar onverdedigbaar kan zijn.

Kom, laat ons maar over iets of iemand anders praten.

#10866

NN.

 

Juist EJ laat ons maar over iets anders praten : ik heb de hebbelijkheid alles in het juiste perspectief te willen zien, en dus de oogkleppen thuis te laten.

Dus als je zegt dat GV de laatste Belgische trein is, dan zeg ik gewoon dat : "Het VB de trein is die nergens naartoe rijdt en altijd blijft stilstaan!".

Maar ja, jij zit op die trein en ziet de andere vertrekken en wegrijden, en dus heb je de indruk dat je vooruit gaat ... maar niets is minder waar.

#10869

Jean

 

@Bart Hollevoet

Ik vind het opmerkelijk dat je in je reactie spreekt van "een aanval op het bestuur". Ik heb het bewuste interview begrepen als het uiteenzetten van zijn persoonlijke zienswijze. (waarmee ik het ook overal niet mee eens ben)

Zonder de pretentie een academische discussie te willen voeren over de verschillende strekkingen binnen het liberalisme, denk ik dat toch vrije meningsuiting de basis is van het liberalisme en de democratie in het algemeen.

Dus, waarom een dit interview direct bestempelen als een aanval? Ja zelfs, als on-liberaal en sectaristisch?

Daarnaast vind ik het ook opmerkelijk dat de VLD-top (en blijkbaar ook hun medewerkers) zich zo laten opjagen door een hysterisch artikel in De Morgen van Walter Pauli.

Walter Pauli is duidelijk links, met een beetje slechte wil zou je hem zelfs kunnen bestempelen als een 'betweterige mei68-er'. Alles wat rechts van de sp.a staat is verdacht, en moet 'bloot gesteld en aangeklaagd' worden, en dat is zijn volste recht.

Maar van de partijtop en hun medewerker mag je toch een beter inschatttingsvermogen verwachting ... en het respect voor een basisbeginsel.

#10871

pepperjack

 

hmm, NN, met alle respect - je maakt vele juiste redeneringen - maar ik vind dat het VB - zonder één gram macht - ver meer gerealiseerd heeft dan gelijk welke partij of politiek persoon. Zij heeft nochtans enkel "moreel" gezag, hoe cynisch dit ook mag klinken. Het feit alleen al dat je GV met VB vergelijkt in verwezenlijkingen, vind ik behoorlijk vreemd, maar dan nog zit je er naast - denk ik.

Ik weet niet in welk Vlaanderen jij leeft, maar 10 jaar geleden zou ik nooit hebben durven denken dat België een aflopende zaak was. De publieke opinie is op uiterst korte termijn zeeeeeer Vlaams geworden. De Paarse regeringen - o.m. genekt door praatkracht ipv daadkracht - hebben daar zeker aan geholpen. Als je bedoelt dat GV het einde van België versneld heeft: volledig akkoord: hij legt keer op keer de bal op de penaltystip, haalt vervolgens de keeper weg, en laat het VB binnentrappen.

Hierboven schreef je ook dat "meer en meer Vlamingen beginnen in te zien dat het geen zin heeft op het VB te stemmen omdat dat links in het zadel houdt". Sorry, ik ken die diepe overtuiging. Ze leeft onder beroepspoliciti. M.i. is het tegendeel trouwens waar: elke overwinning van VB doet het establishment zweethandjes krijgen, en iedereen ziet het.

Back to topic: de electronische DS meldt vandaag - met citaten - dat BB een schitterend stukje proza op het web had gezet - en weer terugtrok; gelukkig zijn er de citaten op DS! Inhoudelijk een beetje gek voor een professor, maar vormelijk met talent geschreven.

#10872

Leo Norekens

 

Ook op LVB's citatenblog waren daar uittreksels uit te lezen. En ook daar zijn ze weggehaald...

#10875

Briggs

 

conclusie ?

BB heeft gelijk & iedereen weet het.

#10881

koen

 

@NN "Het VB de trein is die nergens naartoe rijdt en altijd blijft stilstaan!". Maar ja, jij zit op die trein en ziet de andere vertrekken en wegrijden, en dus heb je de indruk dat je vooruit gaat ... maar niets is minder waar."

als het VB een stilstaande trein is en ze krijgen toch de indruk dat ze vooruitgaan wil dat zeggen dat de anderen achteruitrijden

:-)

#10882

koen

 

@Leo :

Gebeten om te bijten !

http://60gp.ovh.n...

het staat er nog, en is echt wel de moeite, nagels met koppen, en wat een stijl ...

je zal er een (3) moeten aan wijden, Luc ...

#10886

Briggs

 

Link werkt niet Koen.

Heb de tekst doorgemailt gekregen, als LVB hem wil moet ie maar een seintje geven. Kwestie van BB niet te veel in de problemen te helpen.

De tekst is inderdaad wel een Linkse 'Kaskraker' :)

#10891

NN.

 

@ Koen. <quote> " ... jij zit op die trein en ziet de andere vertrekken ..."<unquote>

Vooruit of achteruit is afhankelijk van de richting waarin je zit, dus in elke trein zijn er twee tegenovergestelde zitrichtingen ... dus mijn verwoording blijft dus correct. Tenzij je niet beseft dat het VB de verkeerde kant uitrijdt ...

;-))

#10892

NN.

 

@ Pepperjack.

Je (jullie) moet(en) toch allemaal eens zeer goed leren lezen.

Om simpel te antwoorden : het VB heeft veel te weinig gerealiseerd, en blijft gelukkig doordat het in de oppositiezetel kan blijven "vernuften" zonder zijn macht daadwerkelijk in stelling te brengen. Dus zijn de beroepspolitici feitelijk zeer tevreden want die partij vormt eigenlijk geen gevaar. Dat is toch wel een belangrijke nuance.

"zweethandjes" ? Dat gaat op voor de liberalen, maar niet voor de andere federale regeringspartijen, naar mijn mening zijn die heel gelukkig, want voor hen is het VB de garantie voor een regeringszetel / -functie.

#10894

koen

 

@Briggs, godverdomme sterke tekst die absoluut niet verdient weggestoken te worden :

Gebeten om te bijten !

Posted by Boudewijn Bouckaert on 8/7/2005, 8:26:52

Ik ben geen lezer van De Morgen, wel van een krant, namelijk De Standaard. Het bestaan van dit ‘progressief’ product en het ‘journaille’ dat het brouwt, beroert bijgevolg amper mijn leven. Totdat je voor dit beertonnetje van zelfverklaarde maatschappijverlichters een ‘target’ wordt, een te elimineren obstakel voor de realisatie van hun groot gelijk. Totdat ze hun scheldproza en leugenmachines met niets ontziende gemeenheid op u richten. De eerste dagen ben je er niet goed van. Je voelt je gekwetst, je voelt je belaagd, je voelt je gehaat door een machtige bende. Een bende die dagelijks tienduizenden Vlamingen bereikt. Dit laatste is goed nieuws voor Yves Desmet en zijn equipje vuilspuiters. Dat is net wat ze willen: ‘Gebeten

om te bijten’. Of om Alice Nahon te parafrazeren: ‘Heb ik voor het slapengaan een mens (die niet denkt zoals ons) wel kwaad gedaan?’ Hun ethiek is die van het kwetsen, van het onderuit halen, van het verdraaien, dit alles in naam van het grote gelijk: een ‘progressief’ Vlaanderen.

Lees daarom aandachtig wat volgt: een objectief portret van de intellectuele leider van progressief Vlaanderen, geborsteld met eigen verf.

DE SAGA VAN SMETTIE : DE SIEGFRIED VAN PROGRESSIEF VLAANDEREN

Voor Yves Desmet, de tengere korporaal van het DM- gezelschap, leek de wereld mooi in mei 2003. Paars, zijn bewonderde wonderformule om het walhalla in het hiernumaals te realiseren, had zijn ‘moment suprême’gekend.

Yves Desmet was de man die voordien het onmogelijke had waargemaakt, namelijk een links product zonder staatssteun op de markt te houden. Daarmee is hij een unicum dat- en hier verlaten we even ons ironiserend niveau- terecht onze lof verdient. Hiermee slaat en verslaat hij de rest van het links-cultureel subsidiantendom, dat zonder staatsgeld, afgeperst van grotendeels Vlaams belangstemmende arbeiders en zelfstandigen, er nooit zou in slagen zijn ‘experimentele’ realisaties zoals urenlang schreeuwende masturberende vrouwen, met fecaliën beladen canvassen of tsiep-tsap-tie-tie-tie-decibels voor de schaars bevolkte zalen te brengen. Yves is a left market-hero! Dat was nog nooit gezien. Yves’ product was weliswaar gegangmaakt door het weekblad dat handig televisieprogramma’s combineerde met kut-, penis-, pies- en kakproza en zo de aandacht van de Vlaamse collegejeugd trok. Maar toch, Yves had het onmogelijke gerealiseerd, hij had links in de ‘commerce’ gebracht.

Dit succes bracht Smetje op grootse gedachten. Vijftigduizend Vlamingen willen dagelijks een euro neertellen voor deze linkse pak papier. Vergeten we dan maar niet de talrijke lezers die daar niets voor neertellen maar rond halftien s’ochtends de progressieve jeugdhuizen binnensleffen om hun koffie op te slurpen en in hun ijver om zich een geweten te laten schoppen de snel tot vod verworden Vlaamse pravda aan elkaar doorgeven. Als je deze ‘avant garde’ van de bevrijding van Vlaanderen erbij telt kom je snel tot een dikke honderdduizend lezers.

Wauw, moet Yves in een helder en verlicht moment gedacht hebben, hierin schuilt de ‘backbone’ van een nieuwe politieke macht: een macht die Vlaanderen weg zal tillen uit het conservatief-grootkapitalistisch-nationalistische Standaard-tijdperk naar het tijdperk van het eeuwige centrum-linkse Morgen-feest: het land waar kerken verplicht worden naast de heilige hostie ook een condoom aan hun gelovigen uit te reiken, het land waar een vrouw slechts respectabel is na tenminste één abortus, het land waar hippe ‘gay’-ondernemers de les spellen aan verzuurde syndicale hetero’s, het land waar een kind zijn ouders kan ‘fahnden’ bij de progressieve kindertelefoon wanneer het papa of mama betrapt op een goedkeurende blik bij het aanhoren van Filip Dewinter, het land waar het Europees sociale model, waarin twintig procent privaat-sector-werkers zich afjakkeren om het overige tachtig procent te onderhouden, onverveerd wordt verdedigd tegen die reactionaire geldwolverige Anglo-Saksers, het land in de spits van de diplomatieke oorlog tegen de Amerikanen die het hadden aangedurfd onze ‘progressieve’ vriend uit Irak aan te vallen.

Om dit centrumlinkse utopia te bereiken moest het lezersgild van het dagelijks verschijnende rood Pallieterke (nvdr-met hierbij excuses aan het echte Pallieterke, een kwaliteitskrant in vergelijking met Yves’paperpack) tot een politieke macht worden omgetoverd. Tussen allerlei groepen en tendensen verspreid in democratische partijen( nvdr-Ge hebt dit voorlaatste woord toch goed gelezen, he! niet die partij die één miljoen stemmen heeft behaald;daarvoor werd immers het algemene stemrecht niet ingevoerd) zou Yves een magische centrumlinkse band zoeken, een politiek-ideologische cocktail, die door een publiek van divers ogend pluimage met evenveel smaak kon gedronken worden. En Yves toog op zoek. De diepere eenheid vinden onder de schijnbare tegenstellingen. Yves Desmet, de Vlaamse Gramsci !

Een eerste obstakel voor Yves’ natte droom waren de Marx Brothers. Dit soort was in 1989 bij ‘la chute finale’ uitgestorven verklaard, maar zie, anders dan de dodo en de neushoorn, kon deze species aan de omgekeerde Darwin-wetten ontsnappen. Verschanst in hun universitaire departementen en hun bloedrode praat- en klopclubjes, gingen zij op zoek naar een nieuwe vijand. Enkele leden van het revolutionaire militantendom hadden per abuis een niet-links economisch weekblad ontcijferd en daarin de beschrijving van een nieuw monster gelezen: de globalisering. De kapitalisten zouden nu de gehele wereld, tot het kleinste dorp in binnen-Kongo, in hun systeem verwerken. Door de globalisering zou de wereld herleid worden tot een mega-circustent van Ham- en Cheeseburgers-vreters. Makkers ten laatste male, het linkse gild trok weer op pad.

Yves die, door beroepsomstandigheden gedwongen, al meer dan één niet-links economisch geschrift had doorworsteld, was tot de vaststelling gekomen dat het met die rode staatseconomie toch maar niks was. Ludwig von Mises was reeds honderd jaar voordien tot die conclusie gekomen, maar de ene is wat rapper dan de andere. Yves begon derhalve de Marx Brothers de les te spellen. De rode broeders waren niet goed bezig. Ze moesten niet kloppen en schelden op ondernemers maar op de ‘fascisten’. Vele ondernemers, aldus de Smet-mantra, zijn hardwerkende wroeters die zich door verdienste naar boven hebben gewurmd. Het beste voorbeeld was toch hemzelf ! Natuurlijk heb je nog van die verborgen krachten van het grootkapitaal, die tot de conservatieve schurkendom moeten gerekend worden. Maar het merendeel van de ondernemers, daar kon je best mee leven. Trouwens, had een economische nieuwlichter zoals Florida, niet verklaard dat in streken waar veel homosexuelen leefden, het ondernemerdom het best floreerde. Zeg nu nog eens dat ondernemers reactionaire uitbuiters zijn. De Marx Brothers moesten dus stoppen met roepen : Weg met het kapitalisme ! maar al hun krachten bundelen tegen de echte vijand, het fascisme en conservatisme, verscholen in het pandemonium van het Blok, de Rooms-Katholieke kerk, de rechts-liberalen van Nova Civitas, de flaminganten, enz.

En Yves’ papierwikkel zou elke dag smeuïge verhalen opdissen over fascisten die hun vrouw afranselen, Dewinter met een Ku Klux Klan pinnemuts, Anke Vandermeersch met een Stahlhelm, Dedecker die, toen hij de straat overstak, goedendag zei tegen Frank Vanhecke, Sandra Colen, opgemerkt op het nudistenstrand waar ook Jörg Haider zijn meubelen tentoonspreidde. Beloofd: elke dag zouden de Marx Brothers zo een verhaal krijgen, op voorwaarde natuurlijk dat ze hun DM-eurootje neertelden. Voilà, zo bleven de Marx-Brothers in het Smet-gelid zonder hun onnozele praat erbij te moeten nemen.

De absolute keurtroepen van Smettie’s centrum-linkse heir zijn natuurlijk de klassieke SPA-ers. Die zijn ten eerste met veel. Minder talrijk dan de ‘fascisten’, maar allez, er toch dichtbij. Bovendien worden ze geleid door het allersubliemste wat er op de aarde te vinden valt. Een eenvoudige volksjongen, die door het tappen van bier en frenetiek herhaalde glimlachjes naar de Hasselaren, het Horeca-dom was ontgroeid en het, een beetje gesteund door peetvader Agusta Claes ( een anekdotisch detail, nvdr), tot rode leider, eerst van Hasselt, dan van Limburg, tenslotte van Vlaanderen had gebracht. Steve en Yves, bijna elkaars evenbeeld. Mocht de wetenschap al celfusie kennen zouden we kunnen overgaan tot de creatie van de perfecte ‘homo centro-sinistro’.We stoppen Steve en Yves in een cyclotronachtig apparaat en wat komt daaruit te voorschijn : STYVES , de roze Übermensch die kranten volschrijft en ze ook verkoopt, die pinten tapt in drie volkscafés tegelijkertijd, die de ‘fascisten’ aan zijn voeten doet kronkelen, zoals de aartsengel Michael met de duivelen, die verkiezingsoverwinning na verkiezingsoverwinning binnenrijft en zelfs de Hasselaarse pastoors weet te bewegen uitnodigingen te bussen voor de plaatselijke Spaholebi-afdeling.

Vroeger, in het pre-smet-tijdperk, werden de dagelijkse progressieve druksels op het partijbureau van de rode kameraden geschreven. Een scheve letter in de Vooruit over Jos Van Eynde, en de C4 lag klaar. Bijna zo erg als in de VLD vandaag. Maar nu is alles veranderd. De rode partijgenoten laten Smetje en zijn ‘crew’ lustig schrijven, zonder enige tussenkomst. Dat hoeft ook niet. Steve en Yves voelen elkaar perfect aan. Er is hier sprake van centrumlinkse telepathie. Yves maakt met zijn schrijfsels de opening en Steve duikt erin. Met Steve zijn Spa-ers en Spiritisten was dus alles koek en ei. Geen problemen aan dit front.

Maar ja, met de optelsom van de Marx Brothers en de menigte, zwemmend in Steve’s zog, kom je niet aan een ‘centrumlinkse’, ‘progressieve’ meerderheid. Hoe dat oplossen? We zouden het stemrecht kunnen ontnemen aan de ‘fascisten’. Met hoe meer die dan zijn, hoe gemakkelijker je aan een ‘progressieve meerderheid’ komt. Kameraad Adolf deed dit in de ‘Reichstag’ in 1933 . Door de stemmen van de communisten als niet bestaande te beschouwen kwam hij aan zijn twee derde - meerderheid voor zijn volmachten (nog een VLD-term). Nee, deleten dit ideetje, de parallel zou een beetje te opzichtig zijn.

Yves liet niet af en vond, na talloze recepties van de Vlaamse ‘beau monde’ nog andere, nooit waargenomen of in kaart gebrachte progressieven. Hij vond ze -en nu moesten niet alleen de Marx Brothers zwaar slikken, maar ook de rode vuistenballers van Steve’s club- bij de VLD ! De VLD progressief, en dat van chef-pennelikker van de rooie gazet van Vlaanderen ! Volgens de Marx Brothers waren de liberalen bijna even erg als de ‘fascisten’, want, zo leerden hun heilige boeken,’ fascisme = kapitalisme in staat van beleg’. Hitler en Mussolini zijn dus eigenlijk liberalen die zich bedreigd weten en daarom de grote middelen bovenhalen. En nu gaat Smettie Wonder die even progressief gaan noemen! Allez, moest het daar beter weer zijn, we vragen onmiddellijk onze transfer aan naar Noord-Korea.

‘En toch is het juist’ zei progressieven-uitvinder Smettie. De VLD is progressief en waarom? Omdat Karel Degucht op de ‘gay’-parade liep! Tussen al dat schoon gebronzeerd mannenvolk, hun wapens geladen en gericht, tussen de hermafrodieten, transseksuelen, bestiofielen, necrofielen, wurgseksfanaten, Liebfraumilchdrinkers, lavementverslaafden en Evangelische onanisten, liep daar schoon, met zijn dasje en kostumeke…….Karel Degucht ! Hiermee trotseert Kareltje de banvloeken van brave huismoeders, die zo vergeten dat de VLD voor een belastingsaftrek voor onthaalmoeders heeft gezorgd, een nieuwe Encycliek van het Paapse monster, de schimpscheuten van de Oostendse garnalenliberaal, een negatief hoofdartikel in het alombekende weekblad ‘t Scheldt, en wat nog meer. Per foto van Karel, gekiekt tussen de stoottroepen van het opperste progressievendom, verliest de VLD minstens duizend stemmen bij dat reactionair Vlaams klootjesvolk. Maar Karel’s progressieve doodsverachting verslapt niet en met stijve blik gericht op het oosten, volgt hij onberispelijk het volledige ‘gay’ parcours. Dat alleen bewijst al dat de VLD bij de progressieven moet gerekend worden. Maar Smettie had argumenten ten overvloede om zijn rode DM-snuffelaars te overtuigen. Zie daar bijvoorbeeld het broertje van de blauwe leider, Dirkske, die met zijn clubje ‘cabinettards’, een libero-progressistische tankdenk heeft opgezet. Dirkske viel daarin wel twee keer per week de katholieken aan, de rechtse libertarische zakken, de NOVA CIVITAS-verzuurde middenstanders, de markt-fundamentalisten. In samenspraak met broer Guyke werd de loftrompet gezongen van die schone anti-globalistische madamekes zoals Norena Herz en Noami Klein. Moet er nog progressief zand zijn ! Weet je, fluisterde Smettie zijn linkse wenkbrouwenfronsers toe, er bestaat in de VLD een geheim progressief netwerk dat op een dag de rechtse zakken zoals de garnalenliberaal en dat halffascistisch kutprofessorke zal buitenzetten. Dat netwerk heet Vlaanderen Links Duwen. Als dat progressief netwerk de VLD volledig heeft overgenomen moeten ze niet eens kosten doen om nieuwe affiches te drukken. Dus, aldus Smettie,van de blauwen moeten we niet bang zijn. Ook daar kunnen we op ons twee oren slapen.

En tenslotte, aldus onze progressieve Achilles, is er- moet het nog herhaald worden- het ACV-ACW. Toegegeven, daar lopen veel pastoors rond maar – en zeg dit niet al te hardop, zei Smettietje tot zijn verbouwereerd links wondervolkje- het zijn bijna allemaal aanhangers van het Cardino-marxisme. Het Cardino-marxisme is een combinatie tussen de katholiek-paternalistische gedachten van braaf ACW-proostje Cardijn en de Trierse gaucho-aartsvader. Een unieke combinatie in de wereld ! Zoals je het austro-marxisme hebt, heb je ook het Westvlamo- of Cardino-marxisme. Volgens deze stroming in het marxisme moet je de kapitalistenklasse vooral aanvallen met wijwater en het lezen van rozenhoedjes. Er bestaat zelfs een typisch cardino-marxistisch weesgegroetje. Dat gaat zo :

Wees Gegroet Marxia (heb je hem?)

Vol van granaten,

Fideel zij met u,

Gezegend zijt gij boven alle Vlaams Belangers,

Gezegend zij de vrucht van ons CM-lidgeld,

Heilige Freya, moeder van Billie,

Subsidieer ons,

Arme Delegees (en leden van het comitee voor veiligheid, gezondheid en de verfraaiing van de werkplaatsen)

Nu en in het uur van Poupehan

Amen

Welnu, - en je kon een speld horen vallen in de linkse vergaderingen waar Smettie achter het MEWAF-tafeltje zat- als je goed oplet bij de ACV-ACW-jaarmissen waar Luc Cortebeeckx wordt gehuldigd, en de lippen van de ACV-delegees nauwlettend volgt, dan zie je dat ze niet de klassieke weesgegroet van die achterlijke Pool (die zoveel goeds in Oost-Europa heeft kapotgemaakt trouwens) prevelen, maar het cardino-marxistische gebed.

Lap, weer twintig procent progressieven bij.

En zo kwam Smettie-boy tot 50 % of meer progressieven in Vlaanderen. En dat was nog maar een begin. Had men hem toegelaten om een geheime missie te beginnen in het hol van de Vlaamse leeuw, bij de ‘fascisten’, dan had hij daar zeker nog meer progressieven ontdekt. Och jong, laat Smettie doen en hij vindt wel voor 99,99 % progressieven in Vlaanderen. Een verkiezingsuitslag zoals bij de kameraden in Duitsland in de goede tijd van ‘Auf, auf zum Kampf’. Alleen ‘Sturmbahnführer’ Flieppie, Gerolf den Annekesnest, de garnalenliberaal en dat kutprofessorke, benoemd om rode praat te verkopen, maar die dan toch wel zijn verstand kreeg zeker, zijn zowat de enige Vlamingen die Smettie nooit tot het progressieve kamp zal kunnen rekenen. Maar dat is geen probleem, de linkerzijde heeft zowat haar eigen technieken om met lastigaards om te gaan.

EPILOOG

In 2005, amper na 650 Morgens, ligt Yves’droom aan scherven. Het netwerk Vlaanderen Links Duwen sputtert. Het markt-fundamentalisme is er in opmars. Supreem-progressief Kareltje wordt er op één lijn gesteld met garnalenliberaal Dedecker en Bouckaert ligt nog altijd niet buiten. En het tsjevendom herrijst en houdt zelfs een rechtvaardige kinderherverdeling tegen. En Stevetje -lief manneke toch- is achter een vastbenoemd bureautje gedoken!

Smettie, progressief Vlaanderen bidt U, doe toch iets om het tij te keren!

Boudewijn Bouckaert

#10923

Briggs

 

Koen: Ook rekening houden met de gevolgen van die tekst.

#10946

bart hollevoet

 

@Jean: het is een aanval omdat Bouckaert het VLD-partijbestuur een aantal zaken verwijt, waaronder door de partijraad en dus ook door Bouckaert genomen standpunten over het vreemdelingenstemrecht en het cordon sanitaire. Het is ook een aanval omdat het interview op zich regelrecht ingaat tegen de afspraken die na de eerdere openbare meningsverschillen zijn gemaakt, en opnieuw door diezelfde partijraad zijn goedgekeurd. Het gaat hier niet om vrijheid van mening: Bouckaert mag zeggen wat hij vindt, alleen hoort hij dat te doen in de vergadering van de partijraad en niet achteraf in het gewillige recordertje van een journalist van een blad waarvan hij de strekking toevallig genegen is. Bovendien is het een aanval op het zittende partijbestuur omdat Bouckaert de partij wil dwingen een standpunt in te nemen dat niet op de partijraad is besproken en goedgekeurd is, maar een product is van de 'denktank' Nova Civitas, met als voornaamste lid voorzitter Bouckaert zelf. In termen van maritiem recht, die Bouckaert misschien ook kent, heet dat muiterij. Over Walter Pauli kan ik niet veel zeggen, omdat ik er tot deze week nog geen letter van gelezen heb. Zonder een academische discussie te willen starten, geloof ik niet dat iemand die 'links' gelabeld wordt, daardoor per definitie geen correcte observatie meer kan maken. Pauli heeft ook niks met Bouckaerts manoeuvre te maken. Bodie's begoocheling van een 'breed rechts front' blijkt haalbaar noch wenselijk. Ze mist ook elk maatschappelijk draagvlak - anders had hij ze wel aan de partijraad verkocht gekregen, of, democraat als hij is, een ledenreferendum gehouden.

Bouckaert heeft de punten waar hij op de partijraad bakzeil heeft moeten halen, nu gerecycleerd tot zogenaamde 'fouten' die verantwoordelijk zouden zijn voor de moeilijkheden binnen de VLD. Terwijl het net het gebrek aan respect voor de partijleiding van het half dozijn zelfbenoemde schaduwvoorzitters is, dat de partij stuurloos maakt. Sektarisch is Bouckaerts aanpak, omdat hij de besluitvorming van de VLD naar zich toe probeert te trekken, zich daarbij profilerend als de 'geestelijke leider van de conservatieve vleugel'. In werkelijkheid staat alleen Boudewijn Bouckaert volmondig achter de ideeën van Boudewijn Bouckaert. Zelfs hier is geen VLD'er te vinden die openlijk stelling voor of tegen de samensmelting met het VB wil nemen - de vraag mag zelfs niet gesteld.

Dat Bouckaert nu zijn staart intrekt en doet alsof hij er o zo aangeslagen door is - waardoor? Er is geen enkele sanctie tegen hem genomen en hij heeft zelf de partijraad verlaten - bewijst dat Bodie nog lang geen Bodisatva is, en nog een lange weg naar de verlichting te gaan heeft.

Ik heb dit onderwerp nu wel voldoende behandeld om mijn standpunt en mijn beweegredenen ervoor te verduidelijken. Ik verwacht geen nieuwe ontwikkelingen van enig gewicht meer van Bouckaert, en ga hier dan ook niet meer op terugkomen. Bedankt voor de gedachtenwisseling.

#11011

Proton

 

@Bart

Amen.

En nu nog Matthias Storme neerbliksemen en Vlaanderen komt nooit meer bij?

#11945

pepperjack

 

NoName,

hetzelfde compliment geldt meteen "de retour" :-)

Om het ook duidelijker te zeggen: je hebt appelen met peren vergeleken door machthebbers met tot nogtoe eeuwige opposanten te vergelijken. Je vergelijking is dus al niet erg juist.

Het VB is gestaag aan het groeien - OK, gestaag is niet snel, als je hen dat wil verwijten - maar als absoluut van de macht uitgesloten partij, heeft zij in mijn ogen HEEL VEEL verwezenlijkt, a fortiori vanuit haar positie! Niet voor niets heeft zij een trouw kiezerspubliek. Jij ziet het blijkbaar niet, maar zij bouwt ongeloofelijk breed - niet alleen wat kiezers betreft, maar ook wat niet-afkrerige-niet-kiezers betreft.

Als jij vindt dat ze enkel gelukkig blijft omdat ze in de oppositie zit...jongens, wat moet ik daar op zeggen? Het antwoord is nogal wiedes: zij weet dus waar zij NU het meeste kracht haalt, en zij kiest er ook voor...welke partij doet haar na?

Nog niet zo dom in mijn ogen...

Voorspellingen dat ze zullen falen eens aan de macht, vind ik zinloos, noch gegrond.

Verder zijn de "zweethandjes" er niet enkel bij de VLD. De CDV verwerkt het volwassener - is ook minder in spagaat met haar eigen zeggen dan de VLD - maar haar kiezers staan evenzeer onder druk. Of onder verleiding. CDV schuift echter zelf naar rechts op. Of linkse partijen (nou ja, tegenwoordig volstaat in Vlaanderen 'lnkse partij' in het enkelvoud) nerveus is, kan ik moeilijk beoordelen, maar zij zullen ook wel zien dat Antwerpen het voorproefje in het klein is voor Vlaanderen. Veel victorie voor behoud van zetels lijkt me niet echt wat daar aan de orde is. Ze zijn zo dom niet dat ze hun eigen vergankelijkheid niet kunnen zien. Mijn bepertke contacten met SPa leert dat ze het wel zien, maar liever dan het probleem te counteren, willen ze er als angsthazen in de beperkte periode die hen rest er nog zoveel mogelijk van hun ideeën doorjagen. Dat is mijn beperkte visie. De klok tikt, en ze horen het maar al te goed.

En elke afkalving van de Belgische staat, is een hak in de Waalse ondersteunende tak voor links. En de verdere afkalving van het federaal niveau lijkt me mathematisch zeker, Vrhst en consoorten zullen immers niet ten eeuwigen dage de macht blijven uitmaken in de VLD en hofnar spelen - zowel letterlijk als figuurlijk - en de dag dat die partij 'Vlaams' doet wat ze zegt...

Naast dit alles heeft het VB - en enkel het VB - er in Wallonië ook voor gezorgd dat daar voor het eerst sinds jaren (sedert 175 jaar) men de woorden "federalisme", "confederalisme", "einde van België" over de lippen hoort gaan. Ik weet niet hoe goed en lang u Walen kent, maar dit is in mijn ogen niet minder dan een copernicaanse revolutie in het Zuiden. De grootste mentale breuklijn sedert minstens 30 jaar!

Hallo?

En dan zeggen dat het VB niet veel verwezenlijkt heeft...dat is zien wat je wil zien. Ik denk dat jij je dromen een beetje voor werkelijk neemt. Ik denk dat jij de politieke breuklijn graag ziet liggen tussen VB en de serieuzere politici. Ikzelf ben nogal neutraal/rationeel in dat soort gedoe - de toekomst lijkt me sowieso beter dan het heden, omdat het niet veel slechter kan - maar ik situeer de hedendaagse en toekomstige breuklijn tussen (matig tot hevig) rechtse Vlamingen en het Belgisch establishment. Daar zit het thema van deze thread - BB - m.i. zeer juist. En daar zitten de meeste Vlamingen - of ze staan er niet afkerig tegenover.

De "steeds meer Vlamingen" die jij ontwaart "die inzien dat op het VB stemmen een zinloze stem is want zo stuenen ze links", lopen mi niet in dit land rond.

Ik denk dat ik er dichter bij zit. My 2 cents. Mocht jij gelijk hebben, ook goed :-)

Enfin, gezien jij in cs een hefboom voor eeuwige machtsdeelname voor links ziet, mag ik in elk geval besluiten dat jij het met BB eens bent dat het cs een onding is...en dat jij het dus niet met het VLD-bestuur eens bent?

Just curious: waar sta jij eigenlijk als kiezer?

#11959

NN.

 

Waar ik sta ? Op mijn eigen poten. Sorry. Dat is op zijn Vlaams gezegd. Dus kritisch en ongebonden.

Alvast een opmerking. Bekijk eens het laatste jaar ... heeft het VB daar enige rol gespeeld in de discussie met de Walen (Brusselaars & politici) ?

Het is in belangrijke mate gestart met het samengaan van NVA en CD&V, daarna de Vlaamse regering, vervolgens de "bruskerende" tocht met de miljarden, vervolgens het drukken met BHV, en finaal het plooien van "Paars".

Was de NVA niet van tactiek veranderd, dan werd het VB vermoedelijk gedurende een jaar doodgezwegen en dan zaten ze nog altijd bezig over het veroveren van het "Schoon Verdiep" en hun hetze tegen de migranten.

Het probleem van het VB is gewoon dat ze aanleggen om "eeuwige opposanten" te blijven. Vanuit die benadering zijn ze dus niet gevaarlijk, want ze laten het strijdveld vrij voor de anderen die het gretig inpalmen. En de groei als partij is niks vergeleken met het verlies aan kansen op lange termijn, bekijk de Copernicus hervormingen eens.

Het CS ? Wel het is maar vanuit welke invalshoek je het bekijkt. Gisteren stond er een leerrijk artikel over dat thema op NC ("VLD-top wil J.M. Dedecker neutraliseren").

Ik stel twee dingen vast over het CS -

hoe langer het duurt :

a) hoe groter het VB wordt,

b) hoe langer de andere partijen de handen vrij hebben, het VB zolang ongevaarlijk is en zich uiteindelijk steeds meer conformeert.

#19678

Tom Potoms

 

De VLD schuift steeds meer op naar links en begint stilaan zijn burgerlijk-rechtse vleugel als een citroen uit te persen, spijtig voor de Vlaamse rechts- liberale kiezers van de VLD, maar geen nood, er is gelukkig, buiten de protestpartij Vlaams Belang ook nog de centrum- rechtse N-VA!

#93616

A.Rouet

 

l'Histoire se répète, Vanpraet krijgt gelijk en ' al wat Dedecker zei over Verhofstadt, blijkt hij nu zelf te zijn '.

#93815

Eric.Jans

 

@ A. Rouet:

... of hoe België elke dag blijft bewijzen dat het noch voor Vlamingen, noch voor liberalen, noch voor democraten enig bestaansrecht heeft. Het is een halve keugen die je kennelijk maar half doorprikt krijgt.

#93816

EricJans

 

'l', zetduiveltje.