Gebeten om te bijten: Boudewijn Bouckaert reageert

Naar aanleiding van de heisa die ontstaan is over zijn satirisch artikel, verspreidde Boudewijn Bouckaert zonet de volgende mededeling:


Vandaag, 7 juli 2005 verscheen in De Standaard een artikel van de hand van Bart Brinckman, getiteld ‘Boudewijn Bouckaert rekent af met de partij’. In dit artikel worden een aantal krasse citaten vermeld uit een tekst, getiteld ‘Gebeten om te bijten’, die op donderdag 6 juli op de website van Nova Civitas werd geplaatst.

Deze tekst is een satirisch stuk over Yves Desmet, die bestendig beweert dat Vlaanderen een progressieve meerderheid heeft en daarvoor, volgens mij, een aantal nogal belachelijke elementen aanhaalt. Na de heisa over mijn interview in Tertio, en de zeer tendentieuze en beledigende artikelen over mij in De Morgen, vond ik het tijd met gelijke munt terug te betalen en een spottend stukje over Yves Desmet terug te schrijven. Ik heb dit stuk aan een aantal vrienden laten lezen en iedereen vond het geestig en het publiceren waard. Ik vond dat er ook eens mocht gelachen worden als een alternatieve toon in het polemische klimaat van de laatste dagen.

Omdat ik in de loop van donderdag realiseerde dat bepaalde zinsneden van dit satirisch stukje uit hun kontekst konden gehaald worden en daardoor mijn politieke positie kon verzwakt worden heb ik de tekst donderdagavond van de webstek laten afhalen.
Donderdagavond werd ik door de heer Bart Brinckman opgebeld. Deze had de tekst gelezen en vroeg of hij van mijn hand was. Dat heb ik bevestigd eraan toevoegend dat de tekst van de webestek werd weggehaald omdat ik het in dit tijdsklimaat niet zo verstandig vond de tekst publiek te maken. De heer Brinckman zei hier niet veel op maar repte met geen woord over zijn artikel dat de volgende morgen zou gepubliceerd worden.

Het artikel dat in De Standaard verscheen citeert correct een aantal zinnen uit de tekst maar selecteert de citaten op die wijze dat er een totaal verkeerde indruk wordt gewekt over de aard en de inhoud van de tekst.

Het artikel van Bart Brinckman geeft, door de hoofdtitel en door de selectie van citaten de indruk dat dit een schotschrift is tegen de VLD. Ook Brinckman weet dat dit niet het geval is. De tekst is een satire op Yves Desmet in zijn zoektocht naar progressieven. Om aan zijn 50 % progressieven te komen moet hij er ook de VLD bijnemen. Daarom grijpt hij, volgens mij anekdotische details zoals Karel Deguchts aanwezigheid op de ‘gay parade’ en sommige linkse uitlatingen van Liberales aan om de VLD tot het progressieve kamp te rekenen. Ik stak met deze gedachtengang van Yves Desmet de draak, niet met Karel Degucht, noch met Liberales, noch met de progressieve partijkoers. De teneur van mijn tekst is immers dat de VLD geen progressieve partij ( à la Yves Desmet) is en dat Yves Desmet hier zijn wensen voor werkelijkheid neemt. Het gehele artikel geeft de fictieve gedachtegang weer van Yves Desmet, niet mijn eigen mening. Zo spreek ik ook over Jean-Marie Dedecker als ‘garnalenliberaal’ en over mezelf als ‘kutprofessorke’ ( naar analogie van het door Yves Desmet gelanceerde woord ‘kutmarokkaantjes’). Indien het artikel ernstig bedoeld zijn zou ik dus ook mijn ‘rechtse vriend’ (zo wordt alom toch verteld) en mezelf aanvallen!

Het is spijtig dat satirische stukjes niet op hun waarde en hun aard worden beoordeeld. Van mijn part mocht Bart Brinckman gerust de humor-waarde van dit proza in twijfel trekken, mocht hij wijzen op de inopportuniteit van een aantal uitlatingen. Wat hij niet mocht doen is dit artikel voorstellen als een serieuze tekst en, zeker niet als een schotschrift op de partij.

Ik wil mij excuseren naar een aantal personen en groepen toe indien, de uit hun verband gerukte, citaten kwetsend overkwamen.

Ik excuseer me in de eerste plaats naar Karel Degucht. Ik ben het met hem over een aantal zaken oneens. Maar ik verwijt hem absoluut niet naar de ‘gay parade’ te zijn geweest. Gelet op het doordrukken van het homo-huwelijk o.m. door de VLD, was dit een logische stap.

Ik excuseer me ook tegenover Dirk Verhofstadt en Liberales. Opnieuw, het was niet mijn bedoeling hen aan te vallen of te kleineren, maar hen te situeren in de progressieventellerij van Yves Desmet. Ik wil hier herhalen dat ik het werk van Liberales ten zeerste apprecieer en dat hun boekbesprekingen en artikels waardevolle bijdragen zijn voor het politieke debat en het liberalisme. Tussen Liberales en Nova Civitas heerst geen vijandschap, wel een gezonde rivaliteit omtrent liberale meningen. Ik wens dat dit zo blijft en dit incident geen misverstanden schept.

Tenslotte, en niet in het minst, excuseer ik me tegenover de Holebi-gemeenshap. De uit hun verband gerukte citaten laten misschien de indruk dat ik de ‘gay parade’ als een verwerpelijk decadent verschijnsel beschouw. Dit is absoluut niet het geval. De ‘gay parade’ is een feest, dat zoals vele feesten stijlvolle en minder stijlvolle kanten heeft. Geen haar op mijn hoofd denkt eraan dergelijke optochten een strobreed in de weg te leggen. De opsomming van de talrijke minderheden was humoristisch bedoeld, gewoon om de draak te steken met de tendens om het aantal minderheden te multipliceren. Een linkse satire over de ‘rechtsen’ kan dit evenzeer doen met alle rechtse minderheden. Het was zeker niet bedoeld om de ‘holebi’-gemeenschap te kwetsen of te beledigen. Mocht dit zo overkomen dan wens ik me daar uitdrukkelijk voor te excuseren. De holebi’s beschouw ik als een volwaardig lid van onze politieke gemeenschap, met gelijke individuele rechten en verantwoordelijkheden als anderen.

Ik betreur het dat satire blijkbaar niet op zijn eigen merites kan beoordeeld worden maar dat het onmiddellijk als een ernstige politiek feit wordt geïnterpreteerd en misbruikt. Waar gaan we naartoe als dit niet meer kan? Moet alleen nog het proza van Hugo Camps, in vergelijking met het welke het mijne uiterst geciviliseerd is, nog toegelaten worden. Mag ‘rechts’ niet spotten met ‘links’, maar ‘links’ wel met ‘rechts’? Spot, satire, ironie, zijn genres die geen exclusiviteit zijn van één strekking maar iedereen toebehoren. Wie lacht met anderen moet verdragen dat er ook met haar gelachen wordt. De lach relativeert de politieke tegenstellingen en heeft zo een verzachtend effect op de mogelijke conflicten. De graad van humorbeoefening is recht evenredig met het democratisch gehalte van de maatschappij. Daarom zullen we niet aflaten. We proberen het later nog eens, maar dan wel op een geschikter moment.


Boudewijn Bouckaert

Reacties

#10901

Bart

 

Ik ben het vaak niet eens met Prof. Bouckaert maar respecteer hem wel, want het is een groot mens en intellectueel. Daarom vind ik het intriestig dat een serieus, verstandig mens zoals Prof. Bouckaert zich met zo'n dingen moet bezig houden en zo'n uitleg moet geven. Hij wordt moedwillig en kwaadaardig gedwarsboomd en moet nu zich ekskuseren t.o.v. mensen en groepen die hij nooit heeft willen beledigen, integendeel... Ongelooflijk gewoon. Vlaanderen is een arm land dat helaas nooit geleerd heeft hoe om te gaan met zijn intellectuelen. Triestig, echt triestig. Om in de grond te zakken van schaamte. Vlaanderen is echt op de verkeerde weg...

#10902

Lib Aria

 

Wat ik nog heel veel erger vind is dat Prof. Brouckaert zijn ontslag indiende bij het partijbestuur omdat er eentje (of enkelen) met volmachten en ZONDER tegenspraak wil(-len) besturen.

Ik ben het vaak eens met hem, en zeker even vaak oneens met Boudewijn Brouckaert.

Hij, en vooral HIJ, was (is) een van hen die "de échte" Liberalen. We kozen hem niet voor niets "IN" het bestuur. Hij zou, volgens ons, de Liberalen op Liberale koers hebben kunnen houden, maar dát mocht blijkbaar niet zo zijn.

Dit verontrust me, dit maakt me bang, dit roept bij mij vragen op waarop blijkbaar niemand durft op te antwoorden.

Vergis ik me, zie ik het juist of zie ik het fout, maar sinds we, De Liberalen dus, ons versterkt hebben met "ingevoerde" politici uit ANDERE partijen en ideologische strekkingen, lijkt "DE LIBERALE PARTIJ" zich op te lossen, te vergaan, zich te vermengen met IETS dat géén inhoud meer heeft.

Samen met mij zijn er heel veel échte liberalen die op zoek zijn naar het THUISGEVOEL in ons partijhuis (figuurlijk huis, want sinds die gewezen brouwerij onze "tempel" is, is het Liberalisme een product van hoge GOESTING, maar ook niet veel meer dan dat, geworden).

Nu nog opletten dat ons product niet een "bovengisting" wordt. Boven-gisting, iets dat rijpt ver boven onze, de doorsnee liberaal, hoofden heen. Iets dat voldoening geeft aan één, twee, drie, hooguit vier "ridders" (?) die het "voetvolk" onderwaarderen.

Aan Boudewijn Brouckaert zeg ik: je bent niet de enige die met échte liberale "goesting" zit, er zijn samen met jou nog vele duizenden anderen die de basis van alles zijn, en juist DAT lijkt men "ergens" vergeten te zijn.

#10903

Karel de Jazz Jansens

 

Tiens. Ging Bouckaert ergens een postje kwijtgeraken? Of is er een andere verklaring waarom iemand zich zo kruiperig gaat excuseren voor satire? Ik schaam me in zijn plaats voor de bovenstaande tekst.

Volgens mij is Bouckaert een serieuze "Jean-Marie" aan het doen: Smoel toe voor de poen. Voor zijn fameuze centrum-rechtse coalitie zijn er anders wel mannen met toch nog een /beetje/ ruggengraat vandoen...

#10905

Outlaw Mike

 

Boudewijn Bouckaert stelt me DIEP TELEUR. Hij kruipt in het stof als de eerste de beste Lumbricus Terrestris. Als ik hem was geweest had ik dat stuk gewoon op de Nova Civitas-stek laten staan.

"...De heer Brinckman zei hier niet veel op maar repte met geen woord over zijn artikel dat de volgende morgen zou gepubliceerd worden. (...) Het artikel dat in De Standaard verscheen citeert correct een aantal zinnen uit de tekst maar selecteert de citaten op die wijze dat er een totaal verkeerde indruk wordt gewekt over de aard en de inhoud van de tekst. (...) Het artikel van Bart Brinckman geeft, door de hoofdtitel en door de selectie van citaten de indruk dat dit een schotschrift is tegen de VLD. Ook Brinckman weet dat dit niet het geval is."

Pfah. Hoe oud is Bouckaert eigenlijk, 50? Ik ben bijna 40 en weet al twintig jaar dat linkse zakken voor geen haar te betrouwen zijn. Welke partijen spannen de kroon inzake schandalen? Juist ja.

"Ik excuseer me in de eerste plaats naar Karel Degucht."

Nou moe. Die vent KENT het begrip excuses gewoon niet.

"Ik excuseer me ook tegenover Dirk Verhofstadt en Liberales."

Goeie God. Excuseert die geitewolpraatbarak zich er soms voor jullie "verzuurde middenstanders" en "geen echte liberalen" te noemen?

"Tenslotte, en niet in het minst, excuseer ik me tegenover de Holebi-gemeenshap. De uit hun verband gerukte citaten laten misschien de indruk dat ik de ‘gay parade’ als een verwerpelijk decadent verschijnsel beschouw."

Nog beter. De Gay Parade IS inderdaad een decadent verschijnsel. Als ik in dit klote-apeland enig politiek gewicht had zou ik ALTIJD bereid zijn met holebi-vertegenwoordigers rond de tafel te gaan zitten om naar hun grieven en verzuchtingen (die er ongetwijfeld zijn) te luisteren, en te zien in welke mate er aan tegemoet kan gekomen worden... ALS ze rond die tafel gaan zitten met een plastron en zonder make-up. Lees, als ze gewoon doen. Maar voor een stelletje mafkezen dat meent de holebizaak te dienen door tussen hun gatspleet en de ogen van het Vlaamse TV-publiek slechts textiel a rato van een gele g-string in acht te nemen heb ik geen fluit respect. Dat heb jij ook niet Bouckaert, hou op met die hypocrisie.

Amai amai amai... van een afgang gesproken. Zoals Karel de Jazzfanaat hierboven zegt: "Voor zijn fameuze centrum-rechtse coalitie zijn er anders wel mannen met toch nog een /beetje/ ruggengraat vandoen..."

Nagel op de kop.

#10906

Bema

 

Inderdaad Michael, toen ik het satirisch stuk van Bodie las dacht ik dat zoiets evengoed in 't Pallieterke zou kunnen staan. Wat ik hier nu lees...amai moe!

De schrik voor links zit er goed in: bange blanke man zou ik zeggen.

Nu moet ik wel toegeven dat als er iemend vermoord wordt voor zijn mening, de kogel steeds van links komt.

#10907

Cogito

 

Dit zag ik al meer van Bouckaert. Als de kritiek op zijn kritiek te hard wordt, krabbelt hij terug en excuseert hij zich.

Volgens mij is hij een goed professor, een excellerend denker en daarbij een goedaardige mens met echte normale gevoelens. Geen goed politieker dus.

Het contrast tussen de bullebakkende zich niet-excuserende zich eruitliegende degucht en deze zachtaardige man kan dus niet groter.

Professor, U bent helemaal geen excuses verschuldigd, aan niemand. U hebt gewoon 100 % gelijk.

U bent gewoon slachtoffer van de politiek-correct vernietigingsmachine voor andersdenkenden.

Ik begin nog meer dan verleden week te denken dat Dirk Verhofstadt zijn forumpje op liberales wel degelijk gesloten heeft omdat de rechtse reacties van mij, Berlin, Howard et al., waarmee we het ongelijk van de linkse posters op zijn site regelmatig, gemakkelijk en dikwijls met wat humor konden aantonen, hem een doorn in het oog waren.

Daar was ook regelmatig onzachte kritiek op hemzelf en zijn broer bij.

Tot slot gaf de tegenstelling tussen de posters heel duidelijk aan wat voor een verdeelde partij de VLD is.

#10909

tijl

 

Kop in het zand steken, diep beschaamd, onverklaarbare ommezwaai, naieviteit, afgang, intriest, kruiperig, onbetrouwbaar, blinde vink, postjespakker ? hij mag het al op zijn buik schrijven de geleerde perfesser Bouckaert. Wie kan die man nog voor ernst nemen.

#10910

Willy

 

Mijn mening blijft dezelfde : De "Wij weten u wonen"-strategie is in ons land in volle hevigheid van toepassing. Die prof moet onder onmenselijke druk gezet zijn om zo door het zand te kruipen, erger nog dan de Gentse Stroppendragers van destijds.

Enkel uit de pen van literatureluurders en cartoonisten mogen satires, boutades, persiflages en andere hekeldichten komen. Echte humor is trouwens altijd triestig. Hebben anderen al tientallen jaren geleden gezegd.

#10911

NoName.

 

Sorry jongens, ik denk gewoon dat BB zijn slag thuis gehaald heeft, ten minste hij denkt een klein beetje verder dan de modale burger, wel zeker meer dan twee jaar vooruit. Want eigenlijk heeft hij de vinger op de wonde gelegd ... wederom is het een kwestie van goed te kunnen lezen.

#10926

Briggs

 

Hij heeft wel een slag thuis gehaald.

Mooi bewijs van de bias, subjectiviteit van bepaalde journalisten. Wie de tekst gelezen heeft weet dat het niet tegen de VLD was. Men had beter de tekst laten staan, maar een waarschuwing erin geschreven : 'Dit is geen kritiek op de VLD, maar een satirisch stuk tegen YD van DM'.

Doch zal dit mensen niet weerhouden om de tekst anders te interpreteren.

Ik heb hetzelfde voor met een docent, desondanks de bijgevoegde waarschuwing interpreteert hij mijn tekst verkeerd & slaat daarbij de bal helemaal mis. De student is weeral de pineut.

#10935

Joe

 

BB = vertikaal te klasseren materiaal. Die heeft het gewoon NIET.

#10936

Marcel Hendrickx

 

'De graad van humorbeoefening is recht evenredig met het democratisch gehalte van de maatschappij.' dixit Bouckaert.

Ik denk niet dat prof. Boeckaert zijn schotschrift van het internet heeft gehaald onder druk van 'de maatschappij'. Het lijkt er eerder op dat het met de humorbeoefening (en dus volgens zijn eigen woorden met het democratisch gehalte) in zijn eigen partij maar pover is gesteld.

#10938

Leo Norekens

 

Bouckaert wordt hier door sommigen ten onrechte afgeschoten, vind ik. Hij verdient wel een beetje méér krediet.

Het is waar: deze kruiperij hoefde niet. Niet alleen is het een beetje pijnlijk om aan te zien, en was hij er "groter" uitgekomen als hij gezegd had: als jullie te stom zijn om in te zien dat dit satire is, rol er dan maar een sigaar van.

Bovendien kan hij zich niet helemààl verbergen achter het argument/excuus dat het "maar" satire is. Immers, "Ridentem dicit verum", al lachend zegt hij wel de waarheid. Dat hebben zelfs zijn tegenstanders door, vermoed ik. En dan komen die excuses toch te laat.

Zijn (schitterende) stukje is duidelijk gevoed door een begrijpelijke colère/frustratie, niet alleen tegenover Yves Desmet, maar ook tegenover al diegenen die in de brokken delen, de slachtoffers van "collateral damage". Dan moet je ook niet teveel op mildheid gaan hopen.

BB zegt : "Spot, satire, ironie, zijn genres die geen exclusiviteit zijn van één strekking maar iedereen toebehoren." --

Inderdaad, maar de immuniteit die eraan verbonden is, is wél een linkse exclusiviteit.

Bouckaert had ofwel genoegen moeten nemen met het instemmend gegniffel van zijn intimi over het stuk waarvan hij bevallen was, ofwel -eenmaal gepubliceerd- had hij pal achter zijn kunstwerkje moeten gaan staan. Dat hij te braaf en te bang is, of teveel fatsoen heeft om dit te doen, maakt van hem wel geen verrader.

Het is gewoon menselijk,

perfect begrijpelijk,

en doodjammer.

#10941

Koen Robeys

 

Toen ik de oorspronkelijke tekst zag vond ik hem vooral schitterend geschreven, en een begrijpelijke oprisping van verongelijktheid; ja, eigenlijk ook wel terecht. Bouckaert drie niveau's omhoog in mijn achting; belangrijk, want zelf ben ik niet zo'n heel donkerblauwe liberaal.

Maar mea culpa, zo heel goed had ik het ook weer niet gelezen, zodat ik dacht dat hij inderdaad een aantal uithalen naar zijn eigen partij had ingelast. "Begrijpelijke oprispingen" etcetra, maar misschien wel een tikje erover.

En wat hij nu zegt, en we kunnen het blijkbaar niet meer controleren, is dat hij niet zelf dat soort modder wilde smijten naar VHS sr. en jr, of De Gucht, of "Liberales", maar een satire wilde maken van hoe kranten als De Morgen de zaken proberen voor te stellen.

En als dat dan inderdaad - en ik kan het blijkbaar niet meer controleren - door een manoeuvre (dat getuigt van grote intellectuele oneerlijkheid) wordt voorgesteld alsof hij zelf dingen had gezegd die er helemaal niet instonden, maar die toch gemakkelijk zo konden opgevat worden - getuige, mea culpa, ikzelf - dan lijkt me een rechtzetting helemaal niet zo misplaatst als sommigen schijnen te denken.

Heb ik het mis als ik denk te begrijpen dat deze "sommigen" eigenlijk graag hadden gehad dat Bouckaert *wel* de rest van de partij practisch voor bende kwallen had uitgescholden? Wel, in dat geval zou je het jammer kunnen vinden *indien* hij dat eerst had gedaan en het daarna maar snel beschaamd weer had ingetrokken. Maar indien hij dat *niet* heeft gedaan, kan je hem ook niet verwijten iets in te trekken dat hij niet gezegd heeft, en niet heeft willen zeggen - hoe hard jij het ook graag zou gehoord hebben.

Maar dit terzijde.

Volgens mij heeft dit excuus wel degelijk meerdere constructieve betekenissen. Je excuseren voor een smerig manoeuvre dat iemand anders heeft uitgehaald bevat een wonderlijk subtiele hint aan zij die op de koop toe te zelgenoegzaam zullen zijn om het zelf door te hebben. Verder toont het aan dat je ten opzichte van bepaalde mensen welsiwaar een kritsche houding wil aannemen, maar dat je er ook mee wil praten en ideeën uitwisselen; op een moment dat de zaken kunnen voorgesteld worden, en ook zo werden voorgesteld, alsof je ze eigenlijk net de oorlog had verklaard.

Dus ik zie eigenlijk niet wat ik Bouckaert zou te verwijten hebben. Ik kende hem niet, behalve dat ik hem nogal "rechts" vond. Nu ken ik hem als iemand die prachtig sarcastische stukjes kan schrijven, iemand die kan kritisch zijn en die toch kan blijven communiceren met andersdenkenden.

Vanaf nu zal ik meer aandacht hebben voor wat hij zegt, voor ik er een mening over klaarstoom.

Koen

#10942

Kapitein Nemo

 

Flamboyant is men in de salons. Op straat en ter zee en vooral onder de zee gaat het er wat ruwer aan toe.

#10943

VH

 

Eerst en vooral was het een magistraal en subliem schotschrift. Geconsacreerde literatoren als Brusselmans kunnen er nog niet aan tippen. BB is enkele lichtjaren in mijn achting gestegen. Wie de *volledige* tekst kon lezen dank zij het cache-werk van Michel Vuylsteke weet best dat het om een schotschrift op YD ging, niet op de VLD.

Ten tweede is ook het "excuus" (dat er eigenlijk geen is) van BB totaal terecht. In DS zijn enkele zinnen uit context gehaald, o.m. over gay Kareltje. De indruk die daar uit overblijft is dat het een schotschrift op de VLD is. BB levert eigenlijk kritiek op de joernalistieke eerlijkheid van DS, en duidt zijn eigen schotschrift voor hen die wat achter staan qua begrijpend lezen. Dat hij zichzelf het "kutprofessorke" noemt is toch vrij duidelijk dacht ik?

Kortom, twee dikke pluimen voor BB, en ook wel voor de VLD. Ik zie het in de SP.A nog niet zo gauw gebeuren.

#10952

Francis

 

BB zal nu wel beseffen dat alle kranten dezelfde zijn. Uiteindelijk heeft De Standaard precies hetzelfde gedaan als wat het De Morgen verwijt: selectief citeren, er een titel boven zetten die hén past, en onafgezien van de gevolgen het zootje naar de krantenwinkel.

Vergoeet niet professor Bouckaert : kranten moeten verkopen, en de lezers lusten er wel pap van. Vooral als het om de VLD draait.

#10954

NN.

 

@ Bernard. Ik denk dat BB dat allemaal wel weet, zoveel expertise en ervaring heeft hij wel op dat vlak. Dus moet je gewoon verder denken.

#10957

Eric Jans

 

BB stapje opzij. Link-rechts? Mmmm...

De 'Vlaming' wijkt voor de Belgitude. Hoe Belgisch is dat wel niet allemaal.

Het probleem moet uitgezuivers worden vóór het (bij verkiezingen) tot uitbarsten kan komen.

Hoe Belgicistisch.

Ik weet wie de VLD aan het leiden zijn: de zelfden als die die de Morgen besturen: Le Palais/het Paleis!

#10960

walter maes

 

Boudwijn Bouckaert toont zich nu een heel kleine mens maar wel op zijn best als 'kutpolitiekerke' die als een bange wezel vliegensvlug in zijn hol kruipt nadat een linkse rat genre Brinckman een sappig artikel brouwde over het 'kutprofessorke'.

Bouckaert heeft nu voorgoed alle gezag verloren nadat hij slijmballend Karel Robespierre, de gebroeders Verhofstadt en de decadente jarretel-seksuelen van de gay-parade uitbundig hun kont heeft gelikt.

Ach mon cher BB : waar is uw eergevoel en fierheid gebleven ?

Stop aub de hypocrisie want uw excuses zijn vals en ongemeend : de wereld van de waarheid en de wereld van de schijn !

Bent u een cynische dwaas of een mislopen politieke nar ?

Er wordt overal heel hard en meewarig om u gelachen.

Van lafheid gesproken.

Een 'kutprofessor' die zich voortaan beter in zijn studeerkamer opsluit en zich heel ver van de politiek houdt.

Het VLD sanhedrin kon geen zieliger afgang bedenken voor een 'dwarsligger' die als een bange haas zijn staart intrekt van zodra de linkse wolven beginnen te huilen...

Arm Vlaanderen dat zich moet beredderen met een OVV voorzitter die zich als een zieligpotig kruipdier gedraagt en als een worm de grond inkruipt bij de eerste donderslag.

#10961

Outlaw Mike

 

Bart, Lib Aria, Bema, Cogito, tijl, Willy, Briggs, Marcel, Leo, Kapitein Nemo, Walter Maes en wie ik eventueel nog zou kunnen vergeten zijn...

Mijne heren, ik denk dat we het er wel in grote lijnen over eens zijn dat deze deerniswekkende capitulatie van BB een overwinning is voor het Politiek Correct "Denken". De droogkloten aan de VLD-top, die in de linkse machtscenakels, en hun medialakeien denken nu waarschijnlijk wel dat ze voorlopig weer even op twee oren kunnen slapen.

Wel heren, het is aan ons om te zorgen dat dat dan een kort dutje wordt. Een jaar geleden dacht ik dat ik in de woestijn liep met mijn ideeen over de samenleving. Tot mijn grote vreugde constateer ik hoe langer hoe meer dat wij er al die tijd waren maar doodgezwegen en -gecensureerd werden. Lucs blog heeft ons een forum gegeven, ook al heeft hij het wellicht zo nooit voorzien. Ik weet niet hoe het met jullie is maar ik begin mij bewust te worden van onze sterkte; voorts begin ik zo langzamerhand ook in "Kick Ass" mode te raken.

Als ik een advies kan geven, doe gewoon voort uw ding - meer dan waarschijnlijk iets dat een zinvolle bijdrage betekent voor de maatschappij en waarvoor u niet aan de een of andere staatsvetpot hoeft te zitten - en bereid u voor. Het moment komt nader waarop wij de rekening zullen kunnen presenteren.

#10962

Briggs

 

Rekening presenteren, kosten aftrekken van de belastingen.

Hoe berekenen we ons loon ?

Misschien moeten we verzamelen blazen op 1 blog waar we elk ons gal/visie uitschrijven ?

Dat is normaal gezien mogelijk via Blogspot.com.

Een gedecentraliseerde think tank...gevuld met rechtse zakken, ha ha

#10963

Koen Robeys

 

Uim, Michael, ik heb het gevoel dat je mijn punt voor het gemak wat laat links liggen.

Dus: Hoe kan Boudewijn Bouckaert "capituleren", als hij alleen maar iets "intrekt" dat hij niet eens gezegd heeft?

En dus ook: is het voorstellen van de zaken alsof hij "capituleert" niet eigenlijk hetzelfde als doen alsof hij bepaalde dingen *wel* gezegd heeft - omdat jij dat nu eenmaal graag zou gehoord hebben - om te doen alsof hij het vervolgens "onder druk" weer moet intrekken?

Maar het voorstellen van zijn woorden en standpunten alsof er iets heel anders instaat dan wat hij er eigenlijk mee gezegd heeft is nu juist waartegen hij protesteert. Als je hem gelijk geeft bij het protesteren tegen het verdraaien van zijn woorden, hoe kan je dan zelf precies hetzelfde doen?

Beste groeten, Koen

#10964

willy cammaerts

 

Ik begrijp heel de heisa niet goed. Voor alle zekerheid heb ik eerst 'het' artikel in Tertio eens gelezen (staat trouwens op de Nova Civitas webstek).

Boudewijn Bouckaert vertelt daarin een aantal dingen op een weloverwogen en rustige manier. Ik lees daarin geen persoonlijke aanvallen of laagbijdegrondse maneuvers. Dat hij daarbij ook pleit om een coalitie/kartel/fusie aan te gaan met het Vlaams Belang is geen misdaad, tenslotte raadt hij enkel aan te doen wat begin 90-er jaren al eens via stille onderhandelingen geprobeerd werd. Die waren toen trouwens gestart door Guy Verhofstadt, de toekomstige ex-premier...

Zijn satirisch artikel over Yves Desmet is goed geschreven, en indien deze twee artikelen samen genoeg zijn om iemand de grond in te stampen, dan is het ver gekomen in dit land. Zijn verwijzing naar 1933 zou nog eens profetisch kunnen worden !

Het is jammer voor de VLD dat hij het partijbestuur verlaat, maar dat moeten ze daar zelf maar weten. Misschien heeft hij gelijk wanneer hij stelt dat sommigen heimelijk hopen op winst voor het Vlaams Belang, aangezien ze dan in een tripartite weer eens minister kunnen worden.

Tenslotte nog dit : wetenschap veronderstelt dat iets 'voorspelbaar' is, welnu, zowel 't Pallieterke als het Vlaams Belang hadden voorspeld dat na het 'vertrek' van Hugo Coveliers uit de VLD, Bouckaert de volgende op de lijst was. Straks moet ik 't Pallieterke nog als een wetenschappelijk tijdschrift gaan beschouwen :-)

Oh ja, na Bouckaert ging het de beurt aan Dedecker zijn...

#10966

Moordkuil

 

U had zich op het recht moeten beroepen dat het vertelperspectief niet gelijk stond aan de publieke persoon. Men moet fictie van de alledaagsheid scheiden, en de schrijver was er alles aan gelegen een alter ego te creëren die zijn relaas naar eer en geweten kon publiceren.

#10967

ivan

 

Ik stel vast dat Brinckman het schotschrift van Boekaert wel heeft gebruikt om opnieuw de VLD als een bende ruziemakers voor te stellen. Het artikel was echter een afrekening met Yves Desmet en De Morgen, niet met de VLD. Maar Brinckman heeft er wel alles aan gedaan om het compleet anders voor te stellen.

#10981

Outlaw Mike

 

Koen, met alle respect, maar in de huidige maatschappelijke context heb ik het niet zo voor semantische details. Of tenminste wat ik als semantische details beschouw. De hele Bouckaert-shebang vat ik als volgt samen:

1° Mr. Bouckaert schetst een scenario van rechtse frontvorming. Let wel: een scenario, geen oproep.

2° Het VLD-Politburo o.l.v. Kameraad Somers dreigt hem met zijn klikken en klakken buiten te smijten.

3° Terwijl Bouckaert in gezinskring wat beduusd ("verbouwereerd") achter een kop koffie zit te bekomen, plaatsen de meeste persberichten hem in een kwaad daglicht. Vooral die van De Morgen. Merkwaardige uitzondering: de column van Bart Stinckzwam in De Stavda.

4° Bouckaert gaat in de tegenaanval en schrijft een schotschrift tegen DM-klodderhond Yves Desmet.

5° HEISA!!! Van alle kanten komt de arme Bouckaert nu onder vuur, OOK van Bart Stinckzwam die Bouckaerts gewonnen vertrouwen beschaamt (typisch voor Linkse Drollen). Naar men geredelijk mag aannemen, wordt achter de schermen IMMENSE druk op Bouckaert uitgeoefend om in het gareel te lopen en om te beginnen zijn stukkie van de Nova Civitas-webstek te halen.

6° Bouckaert geeft toe aan de druk, verwijdert zijn satirisch stuk en komt met Tovaritsj Somerski overeen dat hij voortaan een brave jongen zal zijn. Hij mag in de VLD blijven, alleen kan hij toch niet langer in het Politburo zetelen.

Koen, ik recapituleer hier nog efkes uw woorden:

"Dus: Hoe kan Boudewijn Bouckaert "capituleren", als hij alleen maar iets "intrekt" dat hij niet eens gezegd heeft?

En dus ook: is het voorstellen van de zaken alsof hij "capituleert" niet eigenlijk hetzelfde als doen alsof hij bepaalde dingen *wel* gezegd heeft - omdat jij dat nu eenmaal graag zou gehoord hebben - om te doen alsof hij het vervolgens "onder druk" weer moet intrekken?"

Technisch kan je wel gelijk hebben Koen, zoals, wel, zoals technisch gezien Brussel-Halle-Vilvoorde volkomen grondwettelijk, zonder prijs en *onverwijld* gesplitst had kunnen worden.

In de praktijk werd Bouckaert verneukt, zoals wij Vlamingen verneukt werden. Als mijn taalgebruik ietwat grof is, wil ik het er ook bij houden dat Bouckaert wel degelijk gecapituleerd heeft, net, alweer, zoals wij Vlamingen.

#10985

Outlaw Mike

 

Zeg Koen, ik apprecieer uw interventies wel degelijk hoor. Ik beschouw u ZEKER NIET (serieus!) als een kommaneuker. Ik bewonder uw analytisch vermogen en uw capaciteit om ingewikkelde materie op aanschouwelijke wijze voor te stellen (hierbij denk ik aan uw expose over de evolutietheorie).

Ik zal u eens wat zeggen: als die Rechtse Frontvorming een feit is, in, och, zo rond 2010, dan denk ik dat personen zoals u (let wel: ik zeg "zoals u", niet "u") nodig zullen zijn om de hardliners wat in te tomen.

Om nog even op Bouckaert terug te komen. Onder 6° had ik er nog zijn als kruiperig overkomende excuses aan moeten toevoegen. Zeer pijnlijk. Ik vraag me af hoe erg de druk geweest is die op hem werd uitgeoefend. Misschien heeft *men* wel zijn broodwinning als "kutprofessorke" bedreigd.

In een Apeland waar het heersende Politiek Correcte Uitschot gesteund door een schatplichtig corrupt juridisch apparaat een tiende van de bevolking buiten de wet probeerde te stellen kan je je aan alles verwachten.

#10991

Eric Jans

 

@ Michaël: heb dank voor de scherpe analyse.

@ iedereen:

Vrienden, ik hou eraan u allen een fijne Vlaamse feestdag te wensen.

In een land als het onze en in een ruggegraatloze realiteit als de onze, MOET je als burger wel een volkslied hebben dat refereert naar een haast mytische leeuwenkoning die zijn woord gestand doet en die zijn volk laat dromen en zingen:

"ZIJ ZULLEN HEM NIET TEMMEN, DE FIERE VLAAMSE LEEUW'

Waarschijnlijk niet, neen... soms denk je dat hij al tam is.

Misschien krijgen de wilden ham zover om weer eens te klauwen.

Overigens (een grapje mag wel eens, hé), u weet toch waarom Wallonië een haan tot symbool heeft gekozen?

Het was het enige beest dat op een mesthoop wilde blijven zitten.

Een fijne 11 juli gewenst! En hopelijk slagen onze kut-politiekertjes er eens eindelijk in om de al 10 jaar en méér beloofde verlofdag daaraan te koppelen.

Misschien kunnen we 21 juli opdoeken?

#11010

Nen echte liberaal

 

Voor diegenen die het origineel nog eens wensen te herlezen, dit kan allemaal dankzij Google cach :-)

http://66.102.9.1...|lang_nl

#11014

Koen Robeys

 

Michael: als ik "technisch gelijk" heb, zoals BHV had mogen/kunnen/moeten (maar blijkbaar niet: "durven") gesplitst kunnen worden, ben ik natuurlijk dik tevreden. En in dat geval vind ik nog steeds dat Boudewijn Bouckaert door sommigen hier veel te hard is aangepakt; en overigens nogmaals, dat zeg ik niet omdat ik me in hetzelfde kamp bevindt als hij.

Ik vind, dus, ook gewoon dat hij "verneukt" werd, maar dan wel door mensen die van zijn tekst iets heel anders maakten dan er nochtans heel duidelijk instond (met dank aan nen echten liberaal). Daar kan ikzelf ook zo slecht tegen dat ik er altijd heel erg giftig van wordt; het zal trouwens nog gebeuren. Dus heb ik ook wel begrip voor een emotionele reactie als het weghalen van dat stuk; maar waarom zou dat onder druk van de partij moeten gebeurd zijn? Wat staat er in dat de partij schaadt? (Nu, ikzelf had het laten staan, hoor, ik zou er meteen nog een nieuw geschreven hebben.) En daarnast, de excuses komen op mij helemaal niet kruiperig over, de excuses komen op mij over als "aan Liberales, VHS en de rest, ik ben het niet met u eens maar dat betekent niet dat ik u als de bende idioten beschouw die de echte bende idioten er nu van probeert te maken".

Maar oeioeioei, ik zie dat mijn koersen hier veel te hoog aan het stijgen zijn! Snel even uitkijken naar de eerste gelegenheid om hier ergens mijn mening over de Irakoorlog kwijt te kunnen, en ik zal meteen weer een "linkse kleuter" zijn, en dat is dan ook weer rechtgezet.

Grijns,

Koen

#11615

koen

 

het was een schotschrift, scheldproza ... een kunstwerk ... (trouwens bij het beste scheldproza dat ik de laatste 10 jaar las in het Nederlandse taalgebied)...

tot de professor het zelf van denodige serieux voorzag met zijn misplaatste excuses ... spijtig

even, één dagje, was de professor een vrije kunstenaar, maar de kruiperigheid zit blijkbaar in de Vlaamse genen ...

PS hoe lang blijft JMDD dit nog zwijgend pikken ? JM, hoeveel auto's met chauffeur zijn je nu beloofd ?!?

#11617

Egidius

 

Intriestig. Hoeveel Sovjet- en Mao-Chinese dissidenten hebben we dit al niet zien doen? Schuld bekennen, vergiffenis vragen aan de Leider, zichzelf op de borst kloppen...

De Decker is ook al bij de eerste de beste dreiging toegeklapt en verdedigt nu het verachtelijke gedrag van het triumviraat. Is het zo dat de rechtse VLD-ers hun ideeën willen doen doordringen in de partij?

Het komt niet meer goed met de VLD, 2006 wordt het jaar van het definitieve einde.

Egidius

#11621

koen

 

@Egidius, in de totalitaire systemen nam ik altijd aan dat het onder fysieke bedreiging van henzelf of familie ging, want in ere hersteld worden ze uiteraard nooit ... maar zo erg kan het hier toch nog niet gesteld zijn zeker ?!? of ben ik weer naief ? ... ik kan echter geen logische verklaring vinden voor deze duik in de schuilkelder

#11622

pieter

 

Het is hier een vrij saaie bedoening op deze site, met al die rechtse zakken die het roerend met elkaar eens zijn. Een kritische tegenstem is meer dan welkom.

Om te beginnen: Bouckaerts satirische stuk is in geen mijlen de beste satire van de laatste tien jaar. Goeie satire is altijd grappig, ook als je het met de schrijver oneens bent, en dat is in Bouckaerts stuk allerminst het geval. Het is een vrij banaal stuk scheldproza, te zeer gedreven door persoonlijke frustratie om echt grappig te zijn; bovendien barst het van flauwe clichés (zoals die van de moderne kunstenaar die zijn doeken insmeert met stront) die niet eens de verdienste hebben origineel te zijn. Nee, Bouckaerts stuk is niet grappig –wat wel grappig is, is de hele heisa errond.

Wat ik hilarisch vind, bijvoorbeeld, is de manier waarop sommigen onder jullie excuses proberen te vinden voor Bouckaerts knieval: hij is onder druk gezet door ‘Tovaritsj Somerski’, de ‘linkse politiek correcte goegemeente’ en w at nog allemaal. Allemaal om niet te moeten inzien dat Bouckaert onder druk werd gezet door rechts, niet door links. In werkelijkheid reageren ze aan de andere kant van het politieke spectrum een stuk rustiger op interne onrust. Toen Vandenbroucke bij de SPa zijn befaamde open brief schreef –om zomaar iets te zeggen- kreeg hij kritiek, maar hij werd tenminste niet uit het partijbestuur gezet (en nee, ik heb zelf niks te maken met de SPa: beetje te flauw voor mij).

Dan dat eeuwige opeisen van de vrije meningsuiting: ik sta daar evenzeer achter als iedereen, maar ik merk eerlijk gezegd weinig van die vrije meningsuiting in Bouckaerts eigen teksten. Het verbaast me eigenlijk dat de professor zichzelf nog een liberaal noemt. Een verdediging van de persoonlijke of economische vrijheid vind ik in zijn schrijfsels niet terug, wel veel schrik voor homo’s, islamieten, moderne kunst en Marx – de bange blanke man, inderdaad.

Die heilige angst voor communisme vind ik persoonlijk zeer vermakelijk. Ik zal jullie een geheim verklappen: het communisme is dood! Al meer dan tien jaar, trouwens (Fidel is er nog, maar die is zichzelf aan het overleven). Soms heb ik de indruk dat het vooral rechtse zakken zijn die die teloorgang van het marxisme bewenen: weer een zondebok minder! Gelukkig is er Yves Desmet nog om dat op te vangen. Maar om die aan extreem-linkse zijde te plaatsen is belachelijk. Als Desmet een marxist is, dan zit de paus in het bestuur van de Driekant. De hoofdredacteur van De Morgen is, ideologisch gezien, een linkse liberaal. Maar ja, jullie vinden zelfs Karel De Gucht, de man die zijn voorzittersstoel heeft opgegeven om het migrantenstemrecht tegen te houden, links. Als je maar genoeg aan de rechterkant gaat staan komt alles van links natuurlijk…

#11624

pepperjack

 

schoon stukske, Pieter, ook al ontgaat de satire mij een beetje :-)

#11625

koen

 

@pieter : communisme dood ?! nog van china gehoord laatst ? communisme verovert de wereld ja ...

ik heb dat stuk 'bij het beste scheldproza van de laatste 10 jaar' genoemd, dat is me dunkt net iets anders dan wat jij weerlegt...

ps jij noemt het satire, ... en een paragraaf verder ga je serieus in op de inhoud en maak je de professor verwijten (bange blanke man) ?!?

#11636

Joe

 

Pieter, volledig akkoord. En dankzij deze site heb ik ook geleerd die rechtse zakken geen greintje gezonde humor hebben.

#11637

Joe

 

Kwis : zet het woordje "dat" op de juiste plaats in de comment hierboven.

#11639

VH

 

Blijkbaar moet de satire van BB dan toch pijn gedaan hebben bij de linkse zakken ;-)

#11645

koen

 

het benieuwt mij met de dag meer wat BB bedoelde met 'het zijn voor mij en mijn gezin moeilijke dagen'

#11667

Marcel Hendrickx

 

Misschien heeft men Bouckaert bedreigd met het moord op vrouw en gezin. Maar anders zie ik niet in hoe men een vastbenoemd (neem ik aan) professor die tegen zijn pensioen aanloopt (B. is van 1947) onder druk kan zetten. Of zijn zijn vrouw en kinderen allemaal in loondienst bij de VLD of aanverwanten.

'Uw gratie lag gereed voor 't buigen van uw nek,

voor 't beven van uw lip, voor 't eten van uw drek.

Goddank, gij hebt dat tuig misprijzend genegeerd

en noch uw dierbaar volk noch uwe naam onteerd'

schreef Elsschot 58 jaar geleden in zijn Borms gedicht.

Ik vrees dat voor de brave Boudewijn Bouckaert het nog steeds stamelen en bedelen bij de poort is.

#11676

chris

 

Arm rechts Vlaanderen. Altijd weer dat zelfbeklag over hoe links alle macht naar zich toetrekt, altijd weer dat zich wentelen in het martelarendom, nu ook naar aanleiding van de wansmakelijke poging tot satire die 'professor' Bouckaert afscheidde, hopelijk voor hem in een vlaag van zinsverbijstering. Zich verontschuldigen was het minste wat de prof kon doen, zijn tekst was gewoon slecht en wansmakelijk, zo simpel is dat en verder heeft dat niks van doen met links en rechts.

#11677

Spartacus

 

Sorry dat ik hier een valse noot laat klinken maar :

1) ik vond het satirisch artikel van BB helemaal niet goed geschreven, 't was flauw, voorspelbaar en inderdaad zeer vatbaar voor misinterpretatie. Goed satirisch schrijven is weinigen gegeven en veel moeilijker dan het op het 1e gezicht lijkt !

Trouwens, ik begrijp niet goed waarom BB geen alias gebruikte, dit komt vaak voor bij satirische geschriften (geen schande dus) en zou BB immuun gemaakt hebben voor die ganse heisa...

2) de 'knieval' van BB voor Somers is dan weer wel een slimme zet van BB. Bij volharding van zijn positie zou de disciplinaire commissie zeer zware straffen hebben kunnen uitspreken die zowel de toekomstige invloed van BB als het klimaat voor de 'rechtervleugel' zouden gehypothekeerd hebben. Nu blijft BB partijlid en kan hij nog altijd veel invloed blijven uitoefenen.

Laten we eerlijk wezen, in het partijbestuur kon BB ook niet veel komen doen, enkel hijzelf, J-M Dedecker en af en toe 1 of 2 dapperen vertoonden dissident stemgedrag, de rest van het partijbestuur vertoont een systematisch opportunistisch stemgedrag. Nu werd hij iedere keer gemuilkorfd door de redenering : "Je hebt vrijuit kunnen spreken in het partijbestuur maar je moet je neerleggen bij het resultaat van de stemming" ... als vrij partijlid kan hij veel meer.

#11697

Joe

 

@ Marcel: "Misschien heeft men Bouckaert bedreigd met het moord op vrouw en gezin. Maar anders zie ik niet in hoe men ..."

Ja, doe er nog maar een schepje op! D'n BB is hier al in 't lang en breed tot Rechtse Martelaar uitgeroepen, nu hebben volgens jou de linksen hem en zijn gezin hem ook al met de dood bedreigd!

Moeilijke tijden voor hem en zijn gezin? Tja, waarom niet. Door al die heisa is d'n BB thuis natuurlijk wat zenuwachtiger en kribbiger dan anders, dat is normaal. Is geirriteerd als hij niet direct zijn pantoffels ziet staan als hij thuiskomt. Minder eetlust waardoor moeder de vrouw grote delen van de met zorg klaargemaakte maaltijden moet wegkieperen. Niet veel zin om met zijn kinderen te spelen. Ook niet met zijn vrouw, hij zaagt haar eerder de oren van haar kop. 's nachts nachtmerries in bed, al dan niet gepaard met rare stemgeluiden en klapwiekende lichaamsbewegingen.

De zomer is aangebroken. Laat hem maar eens goed met vakantie gaan, wat wandelen in de natuur, naar de sterrenhemel kijken. Hij wordt wel gauw weer de ouwe!

#11700

Norbert

 

@ Marcel Hendrickx : waarom sleur je dubbele collaborateur Borms in deze BB context? Of ga je - Elsschot achterna - BB net als Borms voorstellen als symbool van "de machteloze strijd van de ten achter gestelde Vlaming"? :-)

Zucht.

#11702

Outlaw Mike

 

Kwis : zet het woordje "dat" op de juiste plaats in de comment hierboven.

Heu?

"Pidateter, volledig akkoord. En dankzij deze site heb ik ook geleerd die rechtse zakken geen greintje gezonde humor hebben."

Zo goed?

#11703

Outlaw Mike

 

Zeg Pidate..., eh, Pieter, zijde gij die knul die ik een maand of zo geleden heb afgedroogd bij Doffy Dof?

#11710

Marcel Hendrickx

 

@Joe: Als je de text aandachtig en tot het einde leest zal je zien dat ik er helemaal geen schepje boven op doe. Integendeel.

@Norbert: Of Borms een dubbele collaborateur was weet ik niet en doet er hier ook niet toe. Wat ik wil zeggen is dat Borms gratie had kunnen krijgen als hij zoals BB plat op zijn buik was gaan liggen. Maar Borms verkoos met opgeheven hoofd de dood in te gaan. En ik stel BB helemaal niet voor als symbool van de machteloze strijd van de ten achter gestelde Vlaming. De Vlamingen van heden zijn helemaal niet ten achter gesteld en helemaal niet machteloos. Ik suggereer integendeel dat BB misschien gewoon een platbroek is (tenzij men hem inderdaad zou bedreigd hebben met moord op vrouw en gezin, maar wie gelooft dat?) zoals blijkbaar de meeste Vlamingen. Men zou zowaar nog gaan geloven dat de Vlamingen een minderwaardig ras zijn.

#11711

Joe

 

@ Outlaw "zijde gij die knul die ik een maand of zo geleden heb afgedroogd bij Doffy Dof?"

Voor jou is het blijkbaar belangrijk om mensen "af te drogen" op deze website. Weet dat afdrogen een zeer subjectief begrip is, maar als je vindt dat jij in je eigen afdroogspel steeds als overwinnaar uitkomt, het weze je gegund. Ieder diertje zijn pleziertje!

#11724

Joe

 

@ Marcel Hendrickx:

"Of Borms een dubbele collaborateur was weet ik niet "

Grappig dat je een aantal details kent over Borms' terechtstelling (ik neem aan dat je weet dat dit gebeurde op de binnenplaats van de gendarmeriekazerne in Etterbeek op 12 april 1946, en dat het laatste dat hij riep, voordat de schoten vielen, was: 'Dietsland, hoezee!') en je tegelijkertijd niets afweet over zijn collaboratie. Moet kunnen!!!

#11743

Eric Jans

 

@ Joe: enfin... blijkbaar heeft de Belgicistische collaboratie van Degrelle & Co meer indruk gemaakt dan die van de Vlamingen... anders zouden die Moffen dit Belgiekske wel gesplitst hebben. Maar die eenvoudige, duidelijke en voor de hand liggende logische conclusie mag niet gemaakt worden van 'les bon Belges'. Nee nee: de 'VLAAMSE' collaboratie moet goed tegen het licht gehouden worden.

Wat heeft al die dappere geallieerde Bon Belges eigenlijk al die jaren (tot '91?) weerhouden om zelfs maar een poepsimpel verzoekschrift aan de democratische Spaanse overheid te richten. Helden op sokken?

Vlaamse collaboratie? Ze zullen nogal onder den indruk geweest zijn, daar in Berlijn! Of was er toch nog net iets meer interesse voor de Waalse wapenproductie? Wat denk je... wat zou het meest hebben doorgewogen? 1+1=?

Ja... zegt u het maar!!

Vlaamse collaboratie? MON Q!! MEIN AAAARCH!!!

Von Valkenhausen sprak hier meer Frans dan Nederlands en Duits tesamen! Stelletje hypocrieten!

@ Norbert:

Je zegt: "... Of ga je - Elsschot achterna - BB net als Borms voorstellen als symbool van "de machteloze strijd van de ten achter gestelde Vlaming"?"

Antwoord: Of hun strijd machteloos is laat ik in het midden maar politiek gezien zijn de Vlamingen wel degelijk achtergesteld. Of je dat nu lust of niet maar een Vlaamse Verkozene in ons zgn. 'Federale Parlement' moet 45.281 bollekens achter zijn naam krijgen. Voor diezelfde zetel heeft zijn Francofone collega er slechts 37.008 nodig.

Hoe zou jij dat anders willen omschrijven dan 'achtergesteld'. Toch?

Succes met je uitleg, mon cher petit Belge! (In tegenstelling tot de 'Grands Belges': die wonen blijkbaar in het politiek gepriviligeerde Wallonië.)

#11744

Eric Jans

 

aanvulling: verzoekschrift aan de Spaanse Overheid: 'ter uitlevering van Leon Degrelle'.

#11745

Norbert

 

Eric Jans, iets tussen aanhalingstekens zetten doe je als je de woorden gebruikt van iemand anders, een gezegde, een slogan, etc.. . Dus die woorden komen niet uit je eigen mond. Dat was zo in mijn geval over "de machteloze strijd van de ten achter gestelde Vlaming". Dat heb je dus blijkbaar niet gesnopen, dus ik zal maar niets antwoorden op jouw deducties!

#11746

Briggs

 

tam excuus om niet te antwoorden.

#11753

Eric Jans

 

@ Norbert: En toch kan ik uit je woorden niet verstaan dat je het met Elsschot eens zou zijn. Was en is die strijd dan niet 'machteloos'.

Zoals Briggs het zegt: tam excuus om niet te antwoorden. Voel je dus gerust vrij om wel te antwoorden. De tamme excuses ken ik allemaal al, maar inhoudelijke antwoorden hebben Vlamingen op hun huizenhoge vragen NOOIT gekregen. Dus antwoord eens niet met 'het Vlaamse minderwaardigheidscomplex dat Vlamingen zich zouden aankweken. Ze kweken het zich niet aan; de minderwaardigheid wordt hen OPGELEGD, zoals blijkt uit de blijkbaar onomkeerbare ontransparante transfers, uit het verschil in stemgewicht, uit nog steeds zéér vele dingen.

ANTWOORD! Doe me dat plezier!

#11810

Norbert

 

@ Eric Jans: Oh, had je me een concrete vraag gesteld? En ga je nu ROEPEN dat ik moet antwoorden? Allez, om u dat plezierke te gunnen:

Ik was geen tijdsgenoot van Elsschot, maar zijn gedicht over Borms wordt door velen als een "uitschuiver" beschouwd, want Borms was een "zwarte", hij collaboreerde met den Duits. Maar als Elsschot "de machteloze strijd van de ten achter gestelde Vlaming" wil aanklagen heeft hij wel een punt.

De kwestie op deze blog was dat die Marcel Hendrickx Borms aanhaalt in de Bouckaert context, en dat is nogal vergezocht.

Volstaat dat als antwoord?

Nu, als ikzelf in die tijd zou geleefd hebben denk ik :

- dat ik niet bij de fascisten zou aangeleund hebben, en dus niet zou gecollaboreerd hebben

- dat ik een voorvechter zou geweest zijn van gelijke rechten, dus ook die van de Vlamingen

- dat ik een liefhebber zou geweest zijn van de rijke Duitse cultuur: de literatuur, Wagner, etc... maar ook van de Franse cultuur, de Engelse, etc...

#11813

Eric Jans

 

@ Norbert:

Met die omschrijving van jezelf in dat tijdsbestek zou je perfect hebben kunnen passen in bijvoorbeeld het... VNV?

Al eens over nagedacht.

Zélf zagen ze zich niet helemaal als 'collaborateurs'. Het etiket 'zwarte' is hen niet aan het begin van de bezetting opgekleefd. De hitlergroet wilden ze en mochten ze niet brengen van Staf De Clerck....

Zwarte, witte... voor velen was dat misschien een duidelijke keuze maar voor minstens even zovelen was dat een label buiten hun wil om.

Wat dat gedicht betreft: Elsschot zélf zag het niet als uitschuiver.

Maar de gesubsidieerde literaire kritiek die het niet weggegomd krijgt reageert wel al jaren vergoelijkend met 'uitzonderlijke uitschuiver'. Die Belgen toch. Hardleers als ze zijn...

Hoe dan ook, bedankt voor je wat naïeve (gedeeltelijke) antwoord. Ik stel het op prijs en da's welgemeend.

Als ik daarin een prioriteiten-rangorde anno 1946 aan mag geven:

1 Geen Fascist

2 liefhebber van 1.Engelse, 2.Franse (en 386. ook wel wat Duitse) cultuur.

3. Vlaamse rechten... moet op termijn eens bekeken worden. (Onverwijld?)

Proficiat: je bent een uitstekende Vlaamse Belg!

Overigens: ik heb nergens geroepen, dacht ik. Gewoon mijn gedachten weergegeven zoals dat hier tenslotte toch de bedoeling is, niet?

Beste groeten,

Eric.

#11856

Joe

 

Maar what the fuck heeft die terechtgestelde Borms te maken met die broekkakker van een Bouckaert? Dat is precies het punt wat Norb maakt !!!

#11857

Eric Jans

 

@ Joe:

euh... terecht? gesteld? Holapola... de door de Belgische staat als een hond afgemaakte, bedoel je.

Maar toch inderdaad een goede vraag.

Het geval 'Borms' heeft er niets mee te maken als je in het volste vertrouwen leeft in de democratische intenties van de Belgische staat.

Doe je dat niet en twijfel je aan die intenties omdat België op dat gebied een verleden heeft... tja, dan kom je al gauw bij een voorbeeld als Borms uit. Want wees gerust: de Belgicisten voelen zich meer en meer bedreigd, dezer dagen. Het Vlaamse autonome denken wint veld en de Belgen trachtten dit probleem 'Vlaanderen' steeds in de kiem te smoren vóór het zich stelde.

Dat lijkt steeds minder goed te lukken. De spanning loopt dus op.

Maar terug naar Bouckaert. Hij kan die druk in z'n eentje niet aan, misschien. Daar kan ik alleen maar begrip voor opbrengen. Ik heb meer respect voor een Bouckaert die zijn knieval voor de macht publiekelijk maakt, dan voor een Verhofstadt die daarbij eerst een deel van de bevolking op sleeptouw neemt door valse Vlaamse verwachtingen te wekken, alleen maar om electorale macht te verwerven.

De Vlaamse Meeting-partij deed dat al in de 19de eeuw. Het is dus een constante in de Belgische politiek: wandelgangenintriges, bedrog en verraad.

Zijn pleidooi voor centrum-rechtse frontvorming zou - en dat kún je op dit moment niet anders lezen - een directe doodsteek voor België zijn.

Bouckaert vormt met zijn uitspraken een bedreiging omdat zijn gedachten het opgeblazen ballonnetje van de 'Belgische' democratie doorprikken. Veel méér dan voor een Vlaams Belang hebben onze Waalse Zuiderburen een diepingewortelde angst voor een - wat de Walen noemen - 'État Belgo-Flamand'.

De uitvoering van Bouckaerts idee van een grote centrum-rechtse partij zou de Belgische pseudo-democratie totaal ontmaskeren en het zou iedere Vlaming laten zien dat wij dit jaar de 175ste vejaardag vieren van een illegale staatsgreep.

Dat Bouckaert die druk met zijn gezin niet aankan... daar kan ik alleen maar begrip voor hebben.

#11876

Marcel Hendrickx

 

@Joe: Maar what the fuck heeft die terechtgestelde Borms te maken met die broekkakker van een Bouckaert?

Blijkbaar zijn er maar twee soorten Vlamingen. De slechte maar moedige Vlamingen en de goede maar laffe Vlamingen. Wat BB en Borms met elkaar te maken hebben is dat zij prototypes zijn van beide soorten. Als alle moedige Vlamingen ook slechte Vlamingen blijken te zijn dan wordt het misschien tijd om onze begrippen van goed en kwaad eens aan een nader onderzoek te onderwerpen.

@Norbert: maar zijn gedicht over Borms wordt door velen als een "uitschuiver" beschouwd

Het Bormsgedicht is geen uitschuiver. Van alles wat Elsschot heeft geschreven is dit gedicht misschien wel het meest typerend voor zijn karakter. Uit de aanhef 'Gij zijt mij vreemd geweest, vermetele oude vriend' kan men afleiden dat Elsschot helemaal geen vriend was van Borms. Dat hij desondanks dit gedicht geschreven heeft komt omdat het hier gaat over zaken die de politiek overstijgen. Het is de individualist Elsschot die zicht richt tot het individu Borms. Elsschot verdedigt niet de collaborateur Borms. Het gedicht is een aanklacht tegen een systeem. Dat dit gedicht zoveel onbehagen oproept komt omdat Elsschot de zijde kiest van iemand met wie hij geen affiniteit heeft. Voor de kliekjesmentaliteit van het hedendaagse linkse denken is dit zowat het toppunt van heiligschennis.

@Eric Jans: Dat Bouckaert die druk met zijn gezin niet aankan... daar kan ik alleen maar begrip voor hebben.

Heeft men er soms mee gedreigd hem niet meer uit te nodigen voor diverse recepties? Voor een vastbenoemd professor die tegen zijn pensioen aankijkt moet dat inderdaad verschrikkelijk zijn.

#11880

pepperjack

 

Menschen,

Als simpele lezer van deze site zonder historische voorkennis, bijgedachten en/of literaire beslagenheid, dacht ik dat de versregels geciteerd werden om treffend en met een fijne, metaforische knipoog, de vreemde en wel zeeeer diepe en snelle buiging van BB aan te tonen. Tot daar mijn oppervlakkige perceptie.

Virtueel heeft BB idd zijn kop zelf op de kapblok gelegd. Dat was toch mijn eerste idee. En dat is vreemd, ja. Niet?

Verder vind ik Elsschot een heerlijk auteur! Ook het stukje van BB vond ik niet slecht, al vind ik Elsschot beter. :-)

#11881

pieter

 

Koen: ooit al in China geweest? Ik heb er familie wonen. De basis van de Chinese maatschappij is: handen vrij voor de ondernemers, twaalfduizend regeltjes per dag voor de gewone burger. Het tweede is inderdaad een eigenschap van communistische regimes (al hebben ze er geen alleenrecht op), het eerste is een liberaal principe. Een land dat handel voert met Bush en waar de straten vol hangen met Coca-Cola-reclameposters heeft nog weinig met communisme te maken, me dunkt.

Aan "the outlaw Michael Cosyns": ik ben nog door niemand hier afgedroogd en dat wil ik graag zo houden, dank je.

Al dat gedoe over Borms trouwens. Zijn terechtstelling was een immorele en dwaze wraakactie van de Belgische staat, maar kunt ge nu echt geen twee minuten over Vlaanderen praten zonder dat die wat zielige figuur er als een harlekijnen popje bij wordt gesleurd? Borms had zoveel meer voor Vlaanderen kunnen doen als hij een klein beetje intelligenter was geweest.

#11884

dof

 

Pieter: "Borms had zoveel meer voor Vlaanderen kunnen doen als hij een klein beetje intelligenter was geweest."

Mensen die dood zijn van alles verwijten is natuurlijk wel erg gemakkelijk.

Wat heb jij soms al voor Vlaanderen gedaan, dat je meent het recht te hebben zoiets te schrijven?

#11889

Joe

 

dof: als iemand zou schrijven:

"Hitler had zoveel meer voor Duitsland kunnen doen als hij een klein beetje intelligenter was geweest."

(of "als hij er helemaal niet was geweest" :-) )

zou je dan reageren met:

"Mensen die dood zijn van alles verwijten is natuurlijk wel erg gemakkelijk.

Wat heb jij soms al voor Duitsland gedaan, dat je meent het recht te hebben zoiets te schrijven?"

???

#11893

NoName.

 

@ DOF en JOE : Wat jullie doen is enkel aantonen dat tekst context-afhankelijk is. Ik dacht dat iedereen dat wel wist. Ten minste als de tekst zeer concreet is, anders kan hij wel sublimerend zijn en context-neutraal en dus een zeer uitgebreide betekenis in zich bergen.

#11894

dof

 

Joe, heb je ooit al eens van "De wet van Godwin" gehoord?

#11898

Eric Jans

 

@ Joe:

Je reageert met: "Wat heb jij soms al voor Duitsland gedaan, dat je meent het recht te hebben zoiets te schrijven?"

Mag ik ook eens een vreegje stellen?

Wat heeft Wallonië méér voor Duitsland gedaan dat de Belgische staat geheel intact bleef in de 5 oorlogsjaren en dat de Duitse Flamenpolitiek net als de Belgische Vlamingenpolitiek bleef en blijft steken in de mooie intentieverklaringen?

Da's óók een vraag, maar die wordt in ons land zo verdacht weinig gesteld.

En... ken jij het Waalse equivalent van een 'Borms'?

En van een 'Bouckaert' die moet afgaan als een ballonnetje?

Dat zal dan ook wel 'Flamenpolitik' zijn, zeker?

Hoe dan ook: als 'Belg' die in Vlaanderen stemt mis jij een stuk van je stem en dus ook van je grondrecht. Ik ook.

Wat daaraan gedaan? Heb je een voorstel?

#11899

Joe

 

@dof: die Godwin mag voor mijn part zoveel ridicule wetten uitvinden als hij wil, en jij mag zoveel als je wil refereren naar die pipo als je dat goed uitkomt. Mijn punt is echter dat je voor die Borms nu "ocharme ocharme" roept als iemand iets negatiefs zegt over die held van jou, en je gebruikt flauwe argumenten als:

(1) de arme man is dood

(2) "heb jij voor het vaderland iets gedaan wat beter is?".

Ik heb de vergelijking met Hitler gedaan als extreem geval om de belachelijkheid van zo'n argumentatie aan te tonen, ik kon evengoed gerefereerd hebben naar andere dooie rakkers.

#11900

Joe

 

@ Eric Jans: Mag ik ook eens een "vreegje" stellen?

Wat heeft de VRT meer voor Vlaanderen gedaan dan de VTM??? Als belastingbetaler in Vlaanderen betaal jij ongewild mee aan dure VRT programma's die je niet eens wil, zoals Zorro, Vlaanderen Vakantieland, de avonturen van Sergio, Rare Streken (heb je een idee hoeveel dat kost om een camera-man te betalen om uren te wachten vooraleer die antiloop eindelijk door die krokodil wordt opgegeten?), Filmfan, en dergelijke meer.

Wat daaraan gedaan? Heb jij een voorstel?

(Ik wil maar zeggen, Eric, ik denk dat je wat aan het afdwalen bent....)

#11901

dof

 

"flauwe argumenten als: (1) de arme man is dood (2) "heb jij voor het vaderland iets gedaan wat beter is?""

De argumenten zijn niet flauw:

- iemand die dood is kan zich niet verdedigen.

- iemand die zelf geen bal doet voor Vlaanderen, of zelfs helemaal niet geinteresseerd is in de Vlaamse ontvoogdingsstrijd is nu eenmaal slecht geplaatst om kritiek te leveren op mensen die dat wel zijn.

"de vergelijking met Hitler gedaan als extreem geval om de belachelijkheid van zo'n argumentatie aan te tonen"

Je hebt enkel aangetoond dat hoe extremer de vergelijking is, hoe minder relevant ze is.

#11921

Eric Jans

 

@ Joe:

Afschaffen, die VRT, stel ik voor.

Ga jij op 'mijn vreegje' (waarvoor aexcuus) ookantwoorden met: 'afscheffen, die Belgische staat'?

Misschien raken we het nog roerend eens!

En nu ik volgens jou (antwoorden op vragen doe je niet, dus:) toch al 'aan het afwijken was', stel ik je volgend hilarische (nabije?) toekomstscenario voor:

Kort vóór de eerstvolgende verkiezingen gaat er in Brussel zo'n islamitische bom af. Er vallen doden. Op verkiezingszondag komen de Vlaams Belangers als nummer 1 uit de bus: nominaal méér stemmen dan de PS.

Dat zou pas een 'union fait la farce'-grap zijn!

#11929

Joe

 

Beste Eric,

"antwoorden op vragen doe je niet, dus"

Als ik je ineens zou vragen wat je van de coiffure van Coveliers denkt in een discussie over de prijzen van de bananen, zou je dan antwoorden?

Allee, om toch iets te zeggen op zo'n afdwaling:

Kan het dat die "islamitische" bom geplaatst is door Rob Klop?

#11955

Bema

 

Technisch gesproken zal Rob Klop vast wel een bom kunnen plaatsen.

Ik moet wel vaststellen dat de kogels van links komen en de bommen van hun multiculturele knuffelvriendjes.

Ik ben nog ouderwets genoeg om tegen het slagen van vrouwen te zijn, maar een met pepperspray gewapende tang mag al blij zijn dat ze er met een oorveeg van afkomt.

#11984

stijn

 

Onze professor heeft inderdaad niet de meest moedige houding aangenomen in deze zaak.

Anderzijds lijkt het mij niet onverstandig (en Bouckaert is zeer verstandig) om op dit ogenblik niet volop de confrontatie aan te gaan met de linkse inquisitie.

Laat ons eerlijk zijn: dat gevecht is op voorhand verloren!

Het zou de professor ook zijn "status" van VLD-ideoloog kosten.

Hiermee gaat de opportuniteit verloren om ná de volgende verkiezingen (als de democratie finaal afrekent met het VLD-triumviraat) naar voor te treden en de totaal ontredderde Vlaamse liberalen opnieuw in de goede richting te sturen.

Een niet-verbrande Bouckaert zal deze gelegenheid krijgen.