De media en de Londense aanslagen

Morgen is het precies één maand geleden dat Londen getroffen werd door bloedige aanslagen die aan 56 mensen het leven kostten en meer dan 700 mensen verwondden. Tijd om terug te blikken op de verslaggeving in de Vlaamse en Britse media. Wat de VRT u niet vertelde over Ken Livingstone, hoe The Guardian zich verbrandde aan een artikel van een stagiair, wat Michael Cosyns ontdekte in De Standaard, hoe de BBC de term "terrorisme" uit haar vocabularium heeft geschrapt, en hoe Jean Vanempten van De Tijd zich ergert aan Tony Blair.ROOIE KEN: "AANSLAGEN ZIJN DE SCHULD VAN HET WESTEN"

Ken Livingstone
Ken Livingstone
De berichtgeving in de Vlaamse media over de aanslagen was vrij objectief en accuraat, zolang ze zich tot de feiten beperkten. Bij het geven van duiding en situering, lieten ze echter af en toe steekjes vallen. Zo meldde de VRT dat de Londense burgemeester Ken Livingstone gezegd had dat het Westen zelf schuld heeft aan de aanslagen, door de 'foute' Midden-Oosten-politiek van de voorbije tachtig jaar. Dat Livingstone, bijgenaamd "rooie Ken", een onverbeterlijke linkse populist is die al jarenlang een persoonlijke rivaliteit met Tony Blair koestert, mochten we niet vernemen.

In 2000 kiep Livingstone een sanctie op: hij werd voor vijf jaar uit de partij geschrapt, omdat hij zich tegen de lijn van zijn partij in toch kandidaat had gesteld voor het Londense burgemeesterschap. De officiële Labour-kandidaat voor dat burgemeesterschap was Frank Dobson. Maar in januari vorig jaar kwam er een verzoening, en werd Livingstone weer opgenomen in de Labourpartij. Livingstone bleef krasse uitspraken doen: de Israëlische premier Sharon 'hoort in de cel', en over Saoudi-Arabië zei hij in april vorig jaar:
Ik kijk uit naar de dag waarop de Saudische koninklijke familie aan lantaarnpalen hangt en het land een echte regering heeft die het volk van Saudi-Arabië vertegenwoordigt.

Het is een mening die je eerder van een blogger dan van de burgemeester van een wereldstad zou verwachten.

THE GUARDIAN VERBRANDT ZICH AAN DILPAZIER ASLAM
Op 14 juli publiceerde De Standaard een column van Dilpazier Aslam, die gesitueerd wordt als "journalist in opleiding bij The Guardian". De column was de dag voordien in The Guardian verschenen. Onder de titel "Moslim met een mening" stelt Aslam dat de aanslagen niet het werk waren van marginale en extremistische moslims, maar dat de frustratie in de Britse moslimgemeenschap zo algemeen is, dat de aanslagen als representatief kunnen beschouwd worden. "We zijn wat pittiger in het uiten van onze mening en we liggen er niet wakker van of dat nu een probleem is of niet", aldus de stagiair. "Pittiger", "sassy" in het Engels, zou meteen de kiem vormen van wat sommigen "Sassygate" zijn gaan noemen.

Diezelfde dag nog maakte Scott Burgess op zijn blog "The Daily Ablution" bekend dat columnist Aslam een zelfverklaard voorstander is van de wederinvoering van het kalifaat, de werelddominantie van de islam, en van het gebruik van geweld voor het bereiken van politieke doelstellingen. Verder verklaart Aslam dat moslims loyaal zijn aan hun overtuiging en aan de Ummah (de wereldwijde gemeenschap van moslims), maar niet aan een natiestaat noch aan een voetbalploeg. "Zelfmoordaanslagen, hoe 'pittig' toch", stelt Burgess enigszins sarcastisch vast.

Ook Mark Steyn gaat in The Daily Telegraph dieper op deze zaak in, en stipt aan dat Aslam lid is van Hizb ut Tahir, de radicaalste moslimgroepering in Groot-Brittannië. "Zijn Guardian-collega David Foulkes, die omkwam in de aanslag bij Edgeware Road, zou vast en zeker blij zijn te vernemen dat hij stierf ten bate van de 'pittigheid' van de moslims", aldus Steyn.

Ja, de mening van Dilpazier Aslam was best interessant, maar de titel "Moslim met een mening" verleent deze extremistische islamist een aura van representativiteit en gematigdheid.

De Aslam-affaire leidde intussen tot het ontslag van zowel stagiair Aslam als van redactiechef Albert Scardino.

DE STANDAARD: BLAIR IS DE GROOTSTE TERRORIST, EN NORMA WORDT EEN MAN
Ook Michael Cosyns, een vaste lezer en commentator van LVB.net, heeft kritiek op de verslaggeving in de media. Op Downeastblog neemt hij De Standaard op de korrel, meer bepaald waar de krant zichzelf tegenspreekt.

Op 8 augustus liet Ine Roox op pagina 4 een zekere Norma uit Leicestershire aan het woord, die het volgende zei:
Het viel te verwachten. Niemand houdt van die rotoorlog in Irak. Niemand heeft het voor Blair. Wij steunden die oorlog niet! In mijn ogen is Blair de grootste terrorist in dit land.

Niks aan de hand, tot Cosyns op pagina 8 het volgende leest van de hand van een zekere "esn" (vermoedelijk Evita Neefs, chef buitenland van De Standaard):
Een woedende man in het zwaar getroffen King's Cross station noemde hem gisteren in een gesprek met deze krant al ,,de grootste terrorist van allemaal''.
"Gisteren", dat verwijst dus naar het tijdstip waarin het gesprek plaatsvond. "Een woedende man", dat kan niemand anders zijn dan Norma. En Norma was volgens Ine Roox wel degelijk een vrouw, want: "ze raakte gisteravond de stad niet meer uit". Waarop Michael Cosyns concludeert:
In een wanhopige poging om het standpunt dat Blair de grootste terrorist is door zoveel mogelijk Britten te laten ondersteunen, heeft ESN van Norma een man gemaakt. [...] Merk tevens op dat ESN het conflict in Irak steevast "de oorlog tegen Irak" noemt. Meer dan twee jaar nadat de UK een moorddadige dictator hielp afzetten, is dit land volgens ESN nog steeds in oorlog TEGEN Irak! Ik vraag me soms af of Al Qaeda echt onze grootste vijand is.

Gelukkig heeft De Standaard nog Mia Doornaert, ook bekend als barones Doornaert. Zij maakte de dag daarop alles weer goed door te schrijven:
Niet Tony Blair is schuldig aan de terreuraanslagen.
BBC: GEEN TERRORISTEN
Mia Doornaert spreekt van "terreuraanslagen", maar zover durft de BBC niet gaan. De Britse openbare omroep sprak aanvankelijk van bomaanslagen door "terroristen", maar na een nota van het management veranderde dit. De dag na de aanslagen toonde Google News nog uittreksels van BBC-artikels waarin het woord "terrorist" voorkwam:Maar wie de link aanklikte, zag op de website van de BBC een lichtjes gewijzigde tekst:Het woord "terrorist" was vervangen door "bomber", en "terrorist attacks" door "bomb attacks".

Want inderdaad, een officiële richtlijn van de BBC stelt:
Onze geloofwaardigheid wordt ondermijnd door het achteloos gebruik van woorden die een emotioneel oordeel of een waarde-oordeel bevatten. Het woord "terrorist" kan een barrière vormen in plaats van een hulp te vormen voor begrip. We moeten de term proberen te vermijden als er geen bron vermeld wordt. We moeten anderen laten karakteriseren terwijl zelf de feiten melden zoals we ze kennen. [...] Het is ook niet geoorloofd om woorden als "bevrijden", "krijgsraad" of "executie" te gebruiken in de afwezigheid van een duidelijk juridisch proces. [...] We moeten woorden gebruiken die specifiek de dader beschrijven, zoals "bommenlegger", "aanvaller", "schutter", "kidnapper", "opstandeling" en "militant". Het is onze verantwoordelijkheid om objectief te blijven en verslag uit te brengen op een manier die ons publiek toelaat om zelf een oordeel te vormen over wie wat doet tegen wie.

Terrorisme is het plegen van geweld tegen onschuldige burgers, waarbij het zaaien van angst en onzekerheid en het ondermijnen van het moreel moet dienen om politieke doelstellingen te bereiken. De BBC wil zijn luisteraars, kijkers en lezers dus wel meedelen dat de bommenleggers bommen lieten exploderen, maar dat dit gebeurde met terroristische doeleinden, wil de BBC niet gezegd hebben. Dat moet het publiek zelf uitmaken.


JEAN VANEMPTEN HEEFT HET NIET VOOR BLAIR
Wat Evita Neefs is voor De Standaard, is Jean Vanempten voor De Tijd, maar dan in het kwadraat. De kritiek op Bush en Blair druipt uit zijn editorialen.
Blair weigert ieder verband te zien tussen de aanslagen in Londen en de aanwezigheid van de Britse troepen in Irak.

Blair weigert, ondanks het feit dat Vanempten hem op 22 juli bevolen heeft om het verband te zien. Die Blair toch! Vanempten geeft Rooie Ken volmondig gelijk: de Midden-Oosten-politiek van het Westen heeft de aanslagen veroorzaakt.
Dat doorzichtige machtspelletje met een dubbele moraal voedt natuurlijk het ongenoegen en de haat tegen de landen die zich daarmee inlaten. Wat Blair liever niet hoorde, kreeg hij nog eens luid en duidelijk te horen van zijn partijgenoot Livingstone: de invasie in Irak ligt wel degelijk mee aan de basis van de aanslagen van 7 juli.

De volgende dag blijft Vanempten klagen over Blair:
De golf van aanslagen in de Britse hoofdstad Londen lijkt de Britse premier, Tony Blair, politiek niet te raken.

Nochtans zijn er volgens Vanempten redenen genoeg om Blair politiek te raken:
Hebben de inlichtingendiensten hun werk wel goed gedaan? Had de premier zorgvuldiger met de terreurdreiging moeten omgaan?

Als er ooit een aanslag in Brussel plaatsvindt, waar ik niet op hoop, zal ik zeker De Tijd kopen. De kritiek van Vanempten aan het adres van de Belgische regering zal ongetwijfeld vernietigend zijn.

Reacties

#12452

waarnemer

 

de aanslagen in londen zullen wellicht te maken hebben met

de democratisering, (de doorn in het oog van het moslimextre-

misme) in Irak. de duizenden onschuldige burgers die door de

zelfmoordterroristen reeds omgebracht zijn zouden bij Neefs

en Vanempten toch al een lampje moeten doen branden!?

#12453

Bema

 

Over ''bepaald'' woordgebruik kennen ze bij de BRT anders ook wel wat Toen een paar dagen na de aanslagen die braziliaan werd doodgeschoten werd er in het nieuws steevast gesproken over ''de executie van...'' door de politie van Londen.

Nochthans is het zo dat volgens de bronnen van blogger Hoeginhttp:( http://hoegin.blo... ) die braziliaan het op een lopen zette toen de politie hem sommeerde te blijven staan. Die gast sprong over de ingangdeurtjes recht de metro in.

Het kan best zijn dat die braziliaan de taal niet voldoende machtig was en niet besefte wat er aan de hand was. Voor de politie die nu in zeer gespannen staat verkeerd kon het haast niet anders dan dat die braziliaan slechte bedoelingen had.

In de achtervolging kwam hij ten val. Van de israelische politie weet men dat een gevallen terorrist nog maar één ding kan doen en dat is zijn bom laten afgaan en daarmee zijn achtervolgers mee de dood insleuren. De enige manier om zichzelf dan nog te redden is de terorrist compleet uitschakelen; hem dus een kogel door de hersens te schieten.

Dat zal die braziliaan natuurlijk niet geweten hebben, maar de politie kon ook niet geweten hebben wat iemand die gaat lopen van plan is. Voor hen was het op dat moment de passagiers en zichzelf redden en wat ze er bij de BRT ook van denken: niemand wordt betaald om zichzelf te laten doden; ook de politie niet.

Ik ben tegen het doden van mensen, of het nu door de staat gebeurt, om medische redenen, terorrisme of afrekeningen. Het rare is dat het de media nog niet is opgevallen dat het ALTIJD de werkmens is die getroffen wordt; om maar aan te tonen dat er achter die aanslagen geen enkele sociale context bestaat.

Volgens de nieuwslezer van dienst dus was er echter sprake van ''een executie''. Daar zal achteraf ook wel een woordje over gezegd zijn binnen de redactie want achteraf bleek het geen executie meer te zijn. Die objectieve BRT toch...

#12454

Bema

 

Sorry maar met het invoegen van die link heb ik wat geknoeid.

#12457

ivan

 

Toch raar dat die terroristen op geen enkel moment een poging ondernemen om Blair zelf te treffen. Ze treffen zelfs niet zomaar onschuldige burgers.

Neen, onder de vele slachoffers waren ongetwijfeld moslims alsook tegenstanders van de oorlog in Irak. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat er onder de slachtoffers mensen waren die tegen Blair en de oorlog in Irak hebben betoogd.

Zij kunnen dus geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor de daden van hun regering. Dan toch merkwaardig dat precies die mensen door de terroristen worden geviseerd niet?

#12458

ivanhoe

 

Bwa, ergens volg ik Vanempten wel...

De oorlog in Irak van de usa en het uk tegen een ronduit slecht regime zal zeker en vast gebruikt zijn als een argument/propagandamiddel van Al Qaida om leden en fondsen te werven. Zij zullen het alleszins verkocht hebben als "illustratie van de aanval van het westen tegen gans de islam"

Ik denk bijgevolg dat het net iets meer als toeval is dat de aanslagen na de oorlog in Irak net in Turkije, Spanje en UK plaats vonden.

Zouden er aanslagen in Europa geweest zijn ook zonder Irak? Wellicht wel (zie maar bvb. Trabelsi). Alleen waren er dan wellicht minder geweest dan nu, en misschien eerder in Brussel of Parijs dan in Londen of Madrid.

#12459

ivanhoe

 

@ ivan:

waarop dienen pipo van the guardian antwoordde in zijn opiniestuk dat hetzelfde argument wordt gebruikt door moeders die kinderen verliezen door Collatoral dammage in bvb Falluja. En dat de terroristen van Londen dat als genoeg excuus aanzien.

Maar je hebt in ieder geval een interessant punt. Ik vond dan ook van alle cliché-reacties ter wereld op de bomaanslagen die van "rooie populist" Livingstone de beste: hij zei dat de aanslagen ook perfecte moslims had gedood, en dat de aanslagen dus ook tegen de islam waren (of zoiets, ken de tekst nie vanbuiten).

Aanslagen tegen de "slechte westerlingen," daar kunnen veel moslims wel me leven denk ik, maar als er ook onschuldige moslims tussen zitten, dan wordt de steun al op slag minder.

#12462

Koen Robeys

 

De vraag is altijd: hoeveel idioten heb je in een gegeven samenleving, en hoe gevaarlijk zot krijg je ze?

Iedere samenleving heeft ze, ook wij: "teach the controversy" en bomaanslagen op (goddeloze, veronderstel ik?) abortusklinieken, of RAF en CCC van een generatie geleden. Zoveel percent idioten waarvan zoveel percent gevaarlijk zot, dat geeft X percent kans op bomaanslagen.

Nu een wedstrijd. Je moet een beschaving vinden waarmee de realties van onze eigen beschaving nogal koel zijn. En de uitdaging is iets te verzinnen dat voor die beschaving mijn X uit de vorige paragraaf zo groot mogelijk maakt.

Dus je kan het percentage idioten vergroten (wetende dat een vast percentage daarvan gevaarlijk zot is), of je kan het percentage gevaarlijke zotten uit de groep idioten vergroten, of je kan allebei tegelijk proberen, voor zover dat niet om één of andere reden contraproductief werkt.

Wel, hoe krijgen we dat percentage zo hoog mogelijk? Ik interpreteer eventjes Livingstones woorden als "we krijgen dat percentage zo hoog mogelijk door een land uit die beschaving militair binnen te vallen en te bezetten, hoewel het niemand had aangevallen en niemand had bedreigd". Wel, als die interpretatie correct is, dan heeft Livingstone volgens mij gewoon gelijk.

Een opinie waarvoor ik me natuurlijk meteen excuseer, maar toch,

persiste et signe,

Koen

#12463

ivan

 

Toch een paar problemen met je redenering Koen:

1. 11 september gebeurde voor de bezetting van Irak;

2. het percentage zou terug moeten afnemen omdat in Afghanistan (ten tijde van de Sovjetoverheersing) en in Bosnie de Amerikanen zijn tussengekomen ten voordele van de moslims. Ik denk niet dat het percentage daardoor gezakt is, integendeel.

3. vele landen uit andere beschavingen zijn binnengevallen en bezet geweest, maar nooit zijn daar terroristen uit voort gekomen, iemand al gehoord van Haitiaanse terroristen? Nochtans hebben de Amerikanen en ook de Fransen ook daar wel wat meer oneerbaars uitgestoken dan in Irak. Nicaragua? Die hebben ook nog wel een eitje te pellen met de V.S. dacht ik.

Dat zijn er een paar die ik kan bedenken, maar er zijn wellicht nog wel meer.

#12464

ivan

 

Nicaragua overigens koos voor een internationaal gerechtshof die de V.S. inderdaad veroordeelde: http://www.gwu.ed...

#12465

ivan

 

Enfin, ik bedoel de redenering van rooie ken natuurlijk.

#12467

Briggs

 

De aanslagen in Londen zullen eerder gewoon & normaal zijn vanuit het perspectief van de gelovige moslim die de Koran & co 100% naleeft. Afterall, zijn Westerlingen slechts Dhimmis & moet de Islam (desnoods Manu militari) verspreid worden over de hele wereld. Gaat het wel om extremisme ?

Vanuit een Westers perspectief wel; maar vanuit een Islamitische perspectief (rekening houdend met de Islam als religieus-ideologische bron)?

De oorlog in Irak is geen oorlog tegen Irak; het was een oorlog tegen Saddam & het logische gevolg van 9/11.

Amerikaanse troepen in Saoudi-Arabië konden daar niet meer blijven. Irak is de ideale positie tegen Iran & om de druk op te voeren tegen Saoudi-Arabië & Syrië in geval van nood.

Maar soit.

'Tuurlijk is het de schuld van het Westen.

Alles is de schuld van het Westen. De massamoorden in Rwanda, geen Tsunami detectie in Azië; de hongersnood in Afrika (kolonisatie & Westerse markt); het bestaan van Kernwapens; de slechte smaak van rooie kool. Daar komt het op neer; het Westen is de meest actieve beschaving op internationaal gebied...als er iets verkeerd loopt & negatieve gevolgen is er altijd 1 zondebok: het Westen. Dat wordt dan nog eens bevestigd door mensen zoals Livingston & Bono.

De acties van het Westen, vooral de VSA, in Kosovo & de rest van de Balkan veranderen niets aan de situatie. Dankbaarheid tov/h Westen zal wel in zekere mate bestaan...maar sommige Moslims zijn & blijven vooral Musulmaans. Dat wordt dan vertaald in de 'kleine' Jihad.

Niet alle Moslems zijn 'terroristen' of Jihadi's maar meeste Jihadi's & Terroristen zijn Moslems.

Enige nuancering hoort erbij: er zijn wel altijd mensen die minder radicaal zijn; maar dat is 'quantité négligable' als die niet ingrijpen tegen de radicalen.

De complexiteit van de materie wordt niet erkend en binnen de Westerse beschaving heeft men dan nog eens 'verraders' die vooral leven van de 'klassiek' Linkse dogma's.

Het Multiculturalisme zoals gepredikt is daar ook eentje van.

"Laten we samen allen het Westerse (Linkse) multiculturalisme omarmen met het potentieel tot etnisch conflict ontkennen; amen."-dogma.

#12469

de andere kijk

 

Ik vraag me af of, wanneer de BBC het woord 'terrorist' NIET gebruikt, zij dan wel GEEN waarde-oordeel geeft.

@Ivan: of Nicaragua nog een eitje te pellen heeft met de VS, weet ik niet, de sandinisten ongetwijfeld wel. Nicaragua heeft/had een contingent troepen in Irak en onlangs is in de VS nog een vrijhandelsverdrag met enkel centraal-amerikaanse landen waaronder nicaragua goedgekeurd door het Congres.

#12472

ivan

 

@de andere kijk: punt aanvaard. Versterkt ook mijn punt natuurlijk. Nicaraguanen hebben niet gekozen voor terrorisme, ze kozen een pro-Amerikaanse regering!

#12473

Koen Robeys

 

Ivan: Niets van wat je zegt doet af aan mijn punt. Ik ontken niet dat er altijd gevaarlijke idioten geweest zijn, het tegendeel staat er zelfs uitdrukkelijk in. Dus 11 september gebeurde voor Irak. En mijn uitdaging was om een *nog* betere manier te verzinnen dan het binnenvallen van een land dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd, om het aantal gevaarlijke idioten die zoiets wilde doen, verder te vergroten.

En dat dat een lastige uitdaging is werk je niet weg door erop te wijzen dat de Amerikanen ooit wel eens zijn tussengekomen ten voordele van Moslims. De uitdaging was niet om een goede indruk te wekken bij het deel van de bevolking dat wel kan nadenken; de uitdaging was om het percentage gevaarlijke idioten te vergroten.

Tenslotte begin je over Haiti en Nicaragua. Uit het feit dat daar geen terroristen zijn uit voortgekomen, wil je afleiden dat “mijn” relatie tussen militaire avonturen en terrorisme fout is. Maar mijn vraag ging over een relatie tussen militaire avonturen en het percentage gevaarlijke idioten uit een gegeven samenleving. Ik denk namelijk dat de relatie met terrorisme niet rechtstreeks naar militaire avonturen teruggaat, maar onrechtstreeks via het percentage gevaarlijke idioten.

Dus neem aan dat een beschaving 1% idioten kent, en dat daarvan 1% gevaarlijk is. Dat maakt 1 op 10,000. Nu krijg je van mij de bevolking van Haiti en Nicaragua in 2003, plus mijn schatting van het aantal moslims op dat moment:

Haiti: 7,500,000

Nicaragua: 5,100,000

Moslims: 1,000,000,000

Als ik de 1 over 10,000 regel toepas zie ik resp. 750, 510 en 100,000 potentiële terroristen. Dan heb ik het nog niet gehad over de economische resources die deze terroristen kunnen inzetten. GDP per hoofd in 2,001:

Haiti: 785

Nicaragua: 1,571

Voor info, Nicaragua haalt ongeveer het gemiddelde van Afrika; Haiti zit op de helft. Ter vergelijking, het cijfer voor 15 Midden-Oosten landen bedraagt 5,580. (Altijd, zoals steeds, uit Maddison, The World Economy, Historical Statistics, 2003)

Dus ik denk dat ik kan vertellen waarom je wel Moslimterroristen ziet, en geen Haitiaanse terroristen. Heel veel meer kandidaten met een veelvoud aan middelen. En dus blijf ik, na voorzichtig overwegen van je bezwaren, bij mijn standpunt.

@ Briggs. Dus, de oorlog tegen Irak was “het logisch gevolg van 9/11”. Namelijk, zo specifiëer je - gelukkig nog net voor ik was gestikt in de hoestbuien - de Amerikanen konden niet in Saudi-Arabië blijven (ik neem dat for argument’s sake van je aan), en dus verhuisden ze naar “de ideale positie”.

Fijn. Ik beloof de andere voorstanders van de oorlog ze niet af te rekenen op wat overduidelijk *jouw* opinie is, maar aan jou wil ik het volgende vragen. Wat is het verschil tussen een willekeurige andere ordinaire oorlogsmisdaad en een land binnenvallen en militair bezetten, dat je niet had bedreigd en niet had aangevallen, omdat dat je een gunstige positie bezorgt?

Let wel, van mij *hoef* je niet te antwoorden. Het is mijn beredeneerde opinie dat er geen verschil is met een willekeurige andere ordinaire orlogsmisdaad. Je begrijpt, natuurlijk, mijn teleurstelling nu ik me als Westerling geregeerd voel door wat in mijn ogen een bende ordinaire oorlogsmisdadigers zijn.

Beste groeten, Koen

#12478

LVB

 

@Koen: sorry, maar ik kan niet akkoord gaan met je redenering.

1) "Dus ik denk dat ik kan vertellen waarom je wel Moslimterroristen ziet, en geen Haitiaanse terroristen. Heel veel meer kandidaten met een veelvoud aan middelen."

Je ontkent dus dat een bepaalde strekking van de islam, waarbij aan de aanhangers beloofd wordt dat ze door 999 maagden zullen verwend worden in het hiernamaals nadat ze zichzelf hebben opgeblazen in het kader van de jihad, de belangrijkste factor is? Het is dus volgens jou louter, of vooral, een kwestie van cijfers? Als er maar genoeg Haïtianen zijn en als je die maar genoeg geld geeft, dan zullen ze ook wel terroristen produceren die zich met passagiersvliegtuigen in wolkenkrabbers boren? Persoonlijk denk ik dat de situatie waarin er genoeg Haïtianen zijn die genoeg geld hebben, niet zozeer het terrorisme, maar wel de consumptie van rhum zal aanwakkeren.

De radicale islam heeft een ideologisch ingewortelde traditie van meer dan 1000 jaar zelfmoordterrorisme, sinds de Assassijnen. Die traditie ontbreekt in de meeste andere culturen, religies of beschavingen.

2) Je spreekt over "gevaarlijke idioten". Met het woord "gevaarlijk" heb ik minder problemen dan met het woord "idioten". Wie bepaalt wat idiotie is, en wie bepaalt wie het etiket "idioot" mag dragen? De grens tussen genie, excentriekelijk en idioot is niet altijd scherp te trekken. De Sovjets beschouwden opposanten als idioten die in de psychiatrie of in heropvoedingskampen tot niet-idioten moesten omgevormd worden. Socrates, Galileo en Einstein werden door een deel van hun tijdgenoten ook als idiotn beschouwd.

3) (reactie op een vorige reactie). Ik deel je waardering voor de Verlichting. Tegelijk stel ik vast dat je nogal schamper doet over de "superioriteit" van de Westerse beschaving en over diegenen die daarin geloven. Mag ik je even wijzen op de oude, geavanceerde niet-Westerse culturen zoals de Japanse en de Chinese, die er pas NA het overnemen van sommige Westerse cultuurpatronen en uitvindingen in geslaagd zijn om aan een meerderheid van hun leden de ongelooflijke zelfontplooiingskansen te bieden, die deze geavanceerde culturen in hun feodale periodes slechts aan een beperkte elite konden bieden? Ik kijk naar de feiten, ik zie dat alle culturen elkaar beïnvloeden, maar ook dat de invloed van de Westerse cultuur op de andere culturen ingrijpender én productiever (in termen van welvaart en welzijn) is dan alle andere invloeden. Ben ik dan een gevaarlijke idioot als ik de Westerse cultuur "superieur" noem, zonder dat ik daarom andere culturen hun bestaansrecht of hun recht op autonomie ontzeg?

#12480

Briggs

 

Het aanvallen van een land dat een bedreiging vormt is geen oorlogsmisdaad.

Het is een feit dat Saddam raketten in bezit had waarvan de reikwijdte in strijd was met de opgelegde maximum reikwijdte, er heerst nog steeds grote onduidelijkheid over de NBC-capaciteit & know-how van Saddam. Dus was Saddam (niet Irak) niet alleen een feitelijke bedreiging maar vormde ook een potentiële bedreiging.

Eén van de redenen waarom OBL aanviel was de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in het Saoudisch koninkrijk. Die troepen waren daar voor operaties N & S watch.

Nu kon men 2 dingen doen om OBL's redenen onderuit te halen:

Saoudi-Arabië verlaten waardoor het uiterst moeilijk wordt om N &S Watch te handhaven alsook het embargo tegen Irak. Saddam als grote Arabische overwinnaar is niet meteen het meest positieve punt voor het Midden-Oosten & zeker niet voor het Westen.

Andere strategie is Saddam omverwerpen; Saoudi's werden bestraft voor hun betrokkenheid in 9/11 door de instabiliteit (want OBL wil de Saudi familie kopje kleiner maken, ibid voor Egypte) & daling van inkomsten komende uit de Amerikaanse aanwezigheid. Saddam weg. Een Pro-Amerikaanse regering juist op die plaats is een extra bonus, het is nog onzeker of men die bonus zal kunnen uitspelen. Nog een element is er wel extra jihadi's ontstaan maar deze gaan zich concentreren in het Midden-Oosten om het Westen te verslaan in Irak (Westen verslagen in Irak = grootste overwinning). Dat heeft zijn voordelen & nadelen...grootste voordeel is een concentratie in Irak waar vele strijders afgeslacht worden & veel kapitaal verkwist wordt in een hopeloze strijd.

Extra mogelijkheid is het instellen & bewijzen dat een democratie leefbaar is in een Islamitisch land in het Midden-Oosten…met wat geluk zal dat zich verspreiden doorheen het Midden-Oosten.

Tja, van mij hoef je ook niet te antwoorden. Volgens mij hanteer je een veel te brede definiëring van wat oorlogsmisdaden zijn.

We moeten ook ietwat realistisch blijven.

Als er oorlogsmisdadigers in het spel zijn dan zijn het wel diegene die wapens & militaire technologie leverden toen het wapenembargo van kracht was...zoals Servië; China,...

Diegene die mooi bleven zitten voor oliebelangen: Frankrijk, Rusland. Diegene die denken dat men Irak voor het plezier & het geld binnenvalt & daarom niet meedoen. Diegenen die de waarde van ‘democratie’ onvoldoende vinden om aan te vallen.

Er is een dieperliggend strategisch spel aan de gang, voor mij (als Westerling) was Saddam alleen al een voldoende reden om aan te vallen. Liever een democratie a/d macht dan een dictator & massamoordenaar.

#12481

Briggs

 

Het probleem met de Islam is dat er 1001 versies bestaan.

Ok men spreekt van 3 hoofdstromingen; Shia, Sunni & Wahabieten...maar er zijn verdomme veel subcategoriën.

Daarom kan men 'extremisme' niet vastpinnen op 1 bepaalde bevolkingsgroep die 1 welbepaalde vorm van het Islamitisch geloof beleid.

#12484

Koen Robeys

 

@ Luc. Over (1). Ik “ontken” niets over ideologie wanneer ik er op wijs dat heel kleine groepjes ontevredenen uit heel kleine landjes weinig kans hebben om op wereldschaal aan terreur te doen. Je Assassijnen zijn immers ook maar één onderdeel van een heel grote, en bijgevolg heel brede cultuur, waarin je dan ook kan verwachten dat ver van de basis ook extremismen optreden. Elke brede cultuur heeft extremismen voortgebracht die in staat zijn gebleken tot terroristische missies, zoals onze eigen Marxisten laten zien. Je hebt heus niet de Islam nodig om dat tot zelfmoordmissies te laten uitgroeien, zoals de kamikazes ons vertellen. Uit het blote hoofd weet ik geen andere, maar ik maak me sterk dat ik ze op een wip bij elkaar heb.

Kortom, als ik een percentage gevaarlijke idioten wil verhogen – dat was mijn uitdaging, remember? – dan lijkt het militair aanvallen en bezetten van een land dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd zeker een goed idee. MAAR, zo geef ik terzijde wel toe aan jou en Ivan (als gevolg van deze uitwisseling: drie hoera’s voor forums om gedachten uit te wisselen), als ik er een betekenisvolle impact uit wil halen, moet ik het wel doen met een land uit een beschaving die zelf qua breedte en diepte iets voorstelt. Alleen dan is er voldoende potentiëel om mensen in de armen van de gevaarlijke idioten te drijven.

Over (2). “Idioten” is hier alleen maar operationeel bedoeld. Een combinatie van onwetendheid (“de aarde is plat”), wanbegrip (“wij zijn arm omdat het Westen ons geplunderd heeft”) en neiging tot hersenloze gewelddadigheid, lijkt me wel ongeveer wat ik ermee bedoel, en in elke samenleving zal je er wel een zeker percentage van vinden.

(3) Je ziet meteen dat wat ook het resultaat van onze uitwisseling over dit punt is, het antwoord op je vraag - of je een “gevaarlijke idioot” bent als je bepaalde ideeën hebt over de “superioriteit van de Westerse beschaving” - altijd “neen, je bent geen gevaarlijke idioot” is. (Die vraag, en zo gesteld, kwam eigenlijk eerder provocerend over, dat zal wel aan dit medium liggen, zeker?)

Het punt is als volgt. Onder “kritisch-rationalistische” mensen geloven we doorgaans niet in “absolute” waarheden. Elke ingeroepen superioriteit zal een antwoord moeten geven op de vraag “superieus voor wàt?” (Althans, als je serieus wil genomen worden.) En dat doe je dan ook meteen heel goed door het voorbeeld te geven van de welvaart dat diverse beschavingen hun onderdanen konden bieden. Ik denk dat ik er het er zelf al veel meer over heb gehad dan jij, en dus inderdaad: als het criterium is het bereiken van welvaart voor een zeer groot deel van de onderdanen, dan is het Westen een “superieure beschaving”.

Maar als het criterium is het handhaven van Confucianistische familiewaarden, of het oprichten en in stand houden van pagodes, of het doorgeven van een herkenbare culturele identiteit over heel veel eeuwen en zelfs millennia, dan zijn de Chinezen veel beter. En gaat het er om het aantal gebroken huwelijken, ongehuwde moeders, homo’s, en blote foto’s te minimalizeren, dan zijn wij misschien wel de slechtste leerling van de klas.

En het feit is dat, gegeven de waarden die ik voor mezelf gekozen heb, ook ik de Westerse beschaving ook een “superieure” beschaving vind. Nota bene: “vind”; niet: “is”. En waar ik wel eens schamper over durf doen, is het soort ideologie dat maakt dat wat wij eerst zelf tot superieur uitroepen, vervolgens te vuur en te zwaard door de strot van de rest van de wereld moet gewrongen worden. Oh, zeg: de verovering van Latijns-Amerika door de Spanjaarden om er het Christendom van de inquisitie te gaan verspreiden.

Beste groeten, Koen

#12485

Koen Robeys

 

@Briggs: Ik bewonder je ijver om de aanval op Irak te rechtvaardigen als "het was een bedreiging", maar wijs er op dat dat iets is dat Bush zelf al een tweetal jaar niet meer volhoudt. Tegenwoordig heet het "jamaar, de dictator is toch weg".

Verder zie ik dat de bezetting van Irak alsnog toch een strategische zet was. Uitstekend, maar je zal moeten leven met het feit dat veel mensen, waaronder ikzelf, vinden dat dat Bush en Blair tot een bende ordinaire oorlogsmisdadigers maakt. Als je dat moeilijk te pruimen vindt mag je natuurlijk gerust snel de betekenis van het woord "oorlogsmisdadiger" veranderen, ik leef er op mijn beurt mee dat jij het anders ziet dan ik.

:-)

Koen

#12486

marcus

 

Sassygate heeft nog een lekker staartje gehad, toen de Guardian in een antwoord Burgess probeerde af te schilderen als iemand die gefrustreerd was omdat Aslam de job had gekregen waarvoor ook Burgess had gesolliciteerd. Dit bleek niet waar te zijn -- de sollicitatie van Burgess was immers een grap [a la Hugo Coveliers die bij Humo solliciteert en zijn applicatieformulier op internet post] die al lang voordien op zijn weblog aangekondigd was.

#12488

ivanhoe

 

@ Briggs

"Het is een feit dat Saddam raketten in bezit had waarvan de reikwijdte in strijd was met de opgelegde maximum reikwijdte, er heerst nog steeds grote onduidelijkheid over de NBC-capaciteit & know-how van Saddam. Dus was Saddam (niet Irak) niet alleen een feitelijke bedreiging maar vormde ook een potentiële bedreiging."

-Dus "onduidelijkheid" is een criterium dat een inval rechtvaardigt?

-Potentiële bedreiging. Sadam wist maar al te goed dat hij bij een aanval op een ander land dan Iran, de usa + intern. gemeenschap achter zich aan zou hebben, en dat ze zijn kop zouden willen. Een machtgeile dictator zou alles gedaan hebben om aan de macht te blijven, zijn raketten afvuren op Israël zou zijn eigen doodvonnis geweest zijn, dus ging hij dat zeker niet doen (hij heeft het ook niet gedaan) dus was hij zelfs geen potentiële bedreiging. Hij blafte wel (lange afstandsraketten achterhouden/ontwikkelen) maar hij beet niet, en hij ging het zeker niet méér gedaan hebben da Syrië, Libanon, Israël en andere landen in de regio daar.

"Saoudi's werden bestraft voor hun betrokkenheid in 9/11 door de instabiliteit (want OBL wil de Saudi familie kopje kleiner maken, ibid voor Egypte) & daling van inkomsten komende uit de Amerikaanse aanwezigheid."

De USA die doelbewust een lont (erbij) in het kruidvat steekt dat het Midden-Oosten is, enkel alleen om de Saudi's te kloten? lijkt me onwaarschijnlijk. Iedereen heeft net belang bij een stabiel, rustig, lief Saoudir wegens olieleverancier. En de Saudi's hebben Amerika's geld al helemaal niet nodig lijkt me.

Oorlogsmisdadigers? Sadam was er zeker 1, daarvoor had hij zelfs geen conflict met een ander land voor nodig. Is een 100% ondemocratisch regime omverwerpen, met de intentie er een democratisch regime in de plaats voor te stellen een oorlogsmisdaad? Neuje, ik vind van nie.

Wel hebben ze een unieke kans gemist door zelf niet het verdrag van Genève te respecteren (Guantanamo). Universele, hogere waarden/afspraken gebruiken (waaronder respect voor gevangenen) had hun extra legitimiteit kunnen geven om ten strijde te trekken. Maar als je zelf het oorlogsspel niet volgens de "beschaafde" regels speelt, kan je dat uiverselewaardenargument niet meer gebruiken tegen gijzelaars natuurlijk. Het lijkt me ook onrealistisch dat een vertrek uit Saoudi-arbië Bin Laden had neergehaald. Zo naief zijn de amerikanen nu ook weer niet ;)

Frankrijk, Rusland, China, Servië waren gewoon sjoemelaars en gewetenloze geldwolven, maar dr is nog altijd een verschil tussen wapens/geld leveren en zelf een oorlog te beginnen.

Maar als je het uiterst simpel bekijkt: de USA hebben een land aangevallen dat geen bedreiging was voor hen. Had Irak een democratisch land geweest, het was een regelrechte imperialistische aanval geweest. Nu is het gewoon niet erg netjes, maar wel met een doel dat buiten een eigen doel (strategische belangen) ook nog es een nobel bijdoel had.

Alleen wordt het bij de fundamentele moslimmers (er zijn er echt wel andere hoor, maar die komen niet in het nieuws, ze zijn nochtans met meer dan de fundi's die oproepen tot terreur) de nobele bijbedoeling weggelaten, en de grotere illegitimiteit van Sadams regime wordt ook effe vergeten. Dan is het argument "Amerikaanse imperialisten vallen de islam aan" rap gemaakt. En is het net iets(!) makkelijker geworden om zelfmoordterroristen te vinden die in Londen eens een metro willen "pakken".

En daar hadden de Amerikanen en de Britse schoothondjes wel eens meer rekening mee mogen gehouden hebben.

En over de islam: al dat gebabbel over de intrinsiek gevaarlijke islam is allemaal goed en wel, maar de enige oplossing is de gematigde islam, ook al is die heel moeilijk te stimuleren, toch moet het. Er is gewoon geen plan B. Met in een hoekje te zitten jammeren dat een gematigde islam niet bestaat, kom je geen stap verder. TINA

#12489

ivanhoe

 

gijzelaars moest gijzelnemers zijn natuurlijk.

En dr staan nog een resem spellingsfouten in waarvoor excuses.

ik wil een edit-knopje!! :(

#12490

ivan

 

Het punt van Livingston is dat onze aanwezigheid daar en het ondersteunen van repressieve regimes (wat overigens iets anders is dan Irak waar een repressief regime werd verijderd, het is ook nooit goed voor sommigen) terrorisme veroorzaakt . Die redenering klopt gewoonweg niet: "The US didn't suffer terrorist attacks from Iranians in the 1950s, 60s and 70s, or from Chileans or East Timorese in the 70s and 80s." En dat waren heus allemaal geen weerlozen die wel degelijk de kracht en de middelen hadden. (Trouwens is terrorisme niet het wapen van de weerloze? Doch dit terzijde). Amerika kreeg terrorisme te verduren TIJDENS EN NADAT er een vijandig regime in Iran tot stand was gekomen.

Niemand wordt terrorist omdat een ver land wordt bezet (de aanslagen in London zijn niet gepleegd door Iraki's he), maar omdat er figuren zijn die mensen tot die daden aanzetten (hate speech). Figuren, maar dat kunnen ook regeringen zijn (Pakistan, vooral de geheime dienst, Iran, Saudi-Arabie). Het zijn niet de leiders van Hamas die zelfmoordacties plegen, daar zijn ze zelf te laf voor, maar het zijn wel zij die de andere aanzetten tot die daden. Schakel die leiders uit en je schakelt ook veel terrorisme uit, hoeveel idioten er ook rondlopen. Israel heeft dat overigens met relatief succes ook geprobeerd. Dat is mijn theorie.

#12491

Koen Robeys

 

(Ik wil ook een editknopje. Nadat ik eens een hele tekst kwijt was geraakt save ik mijn langere posts vaak in Word, voor ik ze hier post, maar in mijn laastste posts ruïneerde dat de leestekens.)

Ivanhoe. Ik zie dat je vindt dat het verschil tussen een "imperialistische aanval" en een *oorlog* (!) die alleen maar "niet erg netjes" (slik) is, ligt aan het regime dat er aan de macht is. Daar zijn enkele problemen mee.

Onder die definitie zijn er zo goed als nooit geen "imperialistische oorlogen" geweest. Als je me laat kiezen tussen (enerzijds) de Azteken die door de Spanjaarden zijn weggeveegd, of het Manchouregime waar de Engelsen de kannonneerboten beroemd hebben gemaakt, of Shaka de Zulu of Stalin - allemaal slachtoffers van wat meestal "imperialistische oorlogen" worden genoemd - en anderzijds de bende van Bush, geef me dan zonder een seconde aarzelen de bende van Bush.

Desondanks vind ik niet dat daarom al die oorlogen en bezettingen geen imperialitische oorlogen waren.

Verder is het zo dat jouw criterium impliceert dat jouw regime ipso facto zo superieur is, dat je eigenlijk om het even waar om het even wie mag aanvallen, op basis van de simpele verklaring dat zijn regime je niet aanstaat. Maar dat is nu precies wat we de imperialitische oorlogen (standaarddefinitie) verwijten. Ze vonden (bijvoorbeeld) het Christendom vande Spaanse Inquisitie beter dan de Azteken, dus inpakken, die hap. Kortom, je criterium is zelf een nogal sterk imperialitisch geladen criterium, en lijkt me daarom niet zo overtuigend om de imperialisten van imperialisme vrij te pleiten.

:-)

koen

#12493

ivan

 

@Koen: welke oorlogsmisdaden hebben Bush en Blair begaan volgens jou? Dat ze gelogen hebben, misleid, dat ze onbekwaam zijn, ja dat ze zelfs misdaden begaan hebben zo ver wil ik misschien nog meegaan. Maar oorlogsmisdaden? Het verstoppen van de ware reden is bij mijn weten geen oorlogsmisdaad.

#12494

ivan

 

Wat maakt van de oorlog in Irak (tegen Saddam eigenlijk) imperialisch? Het zou handig zijn dat te weten zodat we verder kunnen discussiëren. Ik tast nu wat in het duister.

#12495

ivan

 

Nendedemme: "de oorlog (niet "van de")...imperialistisch."

#12496

Koen Robeys

 

Ivan: Ik denk gewoon niet dat dat het punt van Livingstone is, en wel omdat dat gewoon niet is wat hij zegt.

Livingstone heeft niet gezegd "we zijn aangevallen omdat we goede vriendjes zijn met (bijvoorbeeld) Moebarak". Livingstone heeft wel gezegd dat we zijn aangevallen omdat we de Irakpolitiek van Bush steunen.

En zoals je zegt, mensen worden terrorist, omdat er figuren zijn die aan "hate speech" doen. Die heb ik de gevaarlijke idioten genoemd. Maar stel dat je maatregelen wil nemen om zoveel mogelijk mensen naar die hate speech te doen luisteren, en er ontvankelijk voor te worden. Wat ga je dan doen? Denk je niet dat een land aanvallen en militair bezetten dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd de ontvankelijkheid van velen voor hate speech zal vergroten?

Als ik aan mezelf voel hoe mijn enthousiasme voor onze "superieure westerse beschaving" is afgekoeld, nu ik haar huidige (herverkozen) leiders bezig zie, dan lijkt het me de evidentie zelve dat mensen die *niet* maandenlang de aanval op Afghanistan in 2001 hebben gesteund (je kan me daarover opzoeken via Google op usenet, de nieuwsgroep was be.politics) zeer diep onder het vriespunt zijn gezakt.

En eerlijk gezegd denk ik nog steeds dat dat is wat Livingstone heeft gezegd.

Beste groeten, Koen

#12497

Koen Robeys

 

Ivan: volgens mij is het een oorlogsmisdaad een land militair binnen te vallen en (nu al twee jaar) bezet te houden, als dat land niemand had aangevallen en niemand had bedreigd.

Natuurlijk ben ik het met je eens op al die punten, dat ze onbekwaam zijn, misleid hebben, en gelogen hebben, en dat dat geen oorlogsmisdaden zijn. Maar zomaar, misschien omdat het wel eens een goed idee leek, een land binnenvallen en bezetten, en daar de bijhorende redenen voor verzinnen omdat ze goed weten dat er geen zijn, dat lijkt me wel degelijk een oorlogsmisdaad.

Ik was niet zelf over dat "imperialisme" begonnen, dus als het maakt dat jij het moeilijk discussiëren vindt, stel ik voor dat wij die term in onze onderligeng esprekken gewoon negeren.

Ciaoooooo, Koen

#12498

Bema

 

@LVB: het zijn 72 maagden hoor! Dan heb je al 72 schoonmoeders. Zoveel als jij daar noemt: dat is gewoon een straf.

Voor de rest treed ik je standpunt bij. Naar wat ik gelezen heb waren de Assasijnen trouwens in de eerste plaats de schrik van de moslims, niet van de kruisvaarders (westerlingen). (Naam weer vergeten, maar het boek was van een Franse journalist met noord-afrikaanse roots)

@Brigs: Ook binnen het Christendom zijn er vele strekkingen zoals de orthodoxen, de protestanten, de katholieken, en er zijn er een paar die vroeger reeds uitgeroeid zijn zoals de katharen en de arianen. Het punt is dat als je het vertrekpunt neemt, het nieuw testament dus, een verhaal is van vrede, naasteliefde, vergeving, mededogen enzv enzv. Ik heb het hier niet over wat je gelooft, maar puur over het verhaal.

In de Koran komen die dingen ook wel eens aan bod, maar wat je met ongelovigen mag doen, met ongehoorzame vrouwen, met meisjes van 9 jaar, met dieven, met homo's!!! 't ja, het is echt een mooie aanzet tot een multiculturele maatschappij.

Nu weet ik wel dat in de bijbel staat dat als iemand je slaat je de andere wang moet aanbieden maar daar knelt het schoentje bij mij, ik sla gewoon terug. Tenzij ik weet dat mij laten slaan meer oplevert bij de schadevergoeding. Een kapitalistisch trekske zeker.

Ik hou het liever bij mijne zatte praat (dixit Bart Hollevoet): multikul is dikke kul!

#12500

ivan

 

Inderdaad, 72 maagden. Koen, Livingstone heeft wel degelijk veel meer gezegd namelijk dat terreur het gevolg is van het steunen al zeventig jaar lang van repressieve regimes in het Midden-Oosten. Maar zelfs als hij het alleen over Irak had, dan nog heeft hij geen gelijk: er is nu eenmaal geen relatie bezetting --> meer terreur. Andere voorbeelden, en ik heb er nu wel genoeg aangehaald bewijzen dat. Die stelling is, zoals men dat noemt, gefalsifieerd.

Een land binnenvallen is een oorlog, das juist, maar een oorlogsmisdaad? Er waren wel degelijk VN-resoluties die door Irak meermaals en flagrant werden geschonden. Je kan zeggen dat de V.S. niet consistent waren, ja, maar dat is geen oorlogsmisdaad.

En of Saddam geen bedreiging vormde? Natuurlijk wel, alleen ging de discussie erover of we hem onder controle konden houden of dat we hem moesten afzetten. Zelfs ter linkerzijde wordt niet ontkent dat als het sanctieregime ooit zou verdwijnen (wat links overigens maar al te graag wou) dat Saddam terug een bedreiging zou worden. Zouden we nu echt denken dat iemand die reeds twee oorlogen had gevoerd, zijn eigen volk vergaste en jarenlang massavernietiginswapens had nagestreefd dit nu zomaar niet meer zou doen?

Banden met al-quada zijn niet gevonden (wat niet wil zeggen dat ze er niet waren, sinds 1991 was Bin laden zo kwaad op de Amerikanen omdat ze het Heilig Land met hun troepen hadden geschonden dat een verstandverbond met de seculiere Saddam zeker tot de mogelijkheden ging behoren, the enemy of my enemy), maar wel met andere terreurgroepen en terroristen (abu nidal oa.).

Al die verzinsels zoals jij dat noemt, ik vermoed dat daar niet bij is dat Saddam werd beschouwd als een slachter en massamoordenaar, want dat is natuurlijk geen verzinsel.

#12502

ivan

 

"Naar wat ik gelezen heb waren de Assasijnen trouwens in de eerste plaats de schrik van de moslims"

Inderdaad, zoals de wahabieten nu.

#12503

Koen Robeys

 

Ivan: Als jij het zegt geloof ik het: Livingstone zal wel de gebruikelijke anti-globalistische propaganda geuit hebben, en die is me eerlijk gezegd worst. Maar als je beweert dat de bezetting van Irak geen effect heeft gehad op de mate waarin je het percentage gevaarlijke idioten verhoogt, dan vrees ik dat je jezelf iets wijsmaakt.

Het sanctieregime, las ik laatst ergens, had een dikke tien miljard dollar gekost over 11 jaar. Omdat dat te duur was lanceerde men dan maar een oorlog die momenteel 300 mia dollar kost. (En tegelijk verlagen ze de belastingen, is dat niet een Keyneseiaans beleid?) En *indien* dat sanctieregime ooit zou verdwenen zijn, *dan* "zou" Saddam een bedreiging gaan vormen zijn.

Wel, een land binnenvallen dat géén bedreiging was, en er alleen in de meest voorwaardelijke wijs één kon worden, dat lijkt me dus een oorlogsmisdaad. Los, natuurlijk, van de vraag waarom een regime dat totaal aan de grond zat wèl als gevaarlijke bedreiging aanzien werd, en Iran en Noord-korea kennelijk niet gevaarlijk genoeg waren om ze ook binnen te vallen.

En zeker, met Saddam was er een misdadiger aan de macht. Maar als je weet dat er tientallen soortgelijke, en ergere, misdadigers aan de macht zijn, dat die allemaal met rust worden gelaten, dat die niet zelden zelfs actief ondersteund worden - zelfs de Amerikanen zijn nu van eerlijke schaamte Oezbekistan onder druk aan het zetten: volgens mij leest Bush mijn usenetposts - en je laat je zomaar verkopen dat Saddam werd aangevallen omdat hij een misdadiger was... Wel, ik heb hier eerder de uitdrukking gebruikt, "wie het *wil* geloven, die *zal* het geloven".

En wat ik daaraan zorgwekkend vind, is dat we momenteel kanjers van blunders aan het slaan zijn, en in onze psychologische onmogelijkheid om dat toe te geven, momenteel zelfs niet meer mogen wijzen op de consequenteis van die blunders. En hoe ga je ooit fouten vermijden, laat staan rechtzetten, als je niet eens in staat bent die toe te geven?

En als je ze niet wil toegeven, en je niet wil zien wat de consequenties zijn, zullen die negatieve gevolgen gewoon verdwijnen als we er onze ogen voor dichtknijpen?

Tjatja,

koen

#12504

ivanhoe

 

@ Koen:

Ik weet dat het soms nogal een delicaat gegeven is, maar ik vind democratie, vrijheid, en mensenrechten wèl universele, hogere waarden die echt wel superieur zijn aan de waarden van dictaturen en militaire regimes en wat weet ik nog allemaal. Niet alleen ethisch maar ook gewoon omdat de rest niet werkt, en geen welvaart/welzijn creeert dacht ik.

Zie jij dat anders?

En verschillen ze in die zin niet met al die oorlogen die je opnoemde? Dat het Spanje en de Sovjetunie van die tijd geen democratieën waren en zo...of vergis ik mij. Ook al vond men in die tijd hun eigen regimes vast even legitiem als wij ons regime nu. Nu is het toch anders/beter no?

Allé, ik weet zeker de eigen cultuur te relativeren hoor, maar ik denk dat de basiswaarden van onze maatschappij gewoon beter en superieur ZIJN...

En in die zin vind ik het ook bijzonder jammer dat de USA het hof in Den Haag niet erkent of essentiële rechten van gevangenen in Guantanamo niet erkent. Zo lijkt het soms alsof dat die basiswaarden enkel een excuus zijn om een imperialistische oorlog te voeren. En niet een oorlog omwille van een hogere, superieure waarde als "vrijheid."

#12505

Bema

 

@Koen Robeys: De Duitsers hebben in 1940 evenmin de amerikanen aangevallen, maar de Amerikanen vonden het wel een goed idee om Europa binnen te vallen. Japan heeft echter wel Amerika aangevallen en toch was er besloten om eerst Duitsland uit te schakelen.

En wat hebben de Amerikanen trouwens te zoeken in het voormalige Joegoeslavië.

#12506

Koen Robeys

 

Ivanhoe: Ik zie dat niet zo heel anders, zolang je, zoals hier, en zoals Luc deed, en zoals ook ikzelf doe, je er duidelijk bijzegt dat je vindt dat wij een "superieure" beschaving hebben *om welvaart te creëren*.

Het is die "om welvaart te creëren" die het doet. Op basis waarvan kan jij oordelen dat iemand die het aantal ongehuwde moeders - en abortussen! Ik vergat abortussen! - wil minimalizeren ongelijk heeft, als die de Islam een "superieure" beschaving *vindt*?

Behalve dan met het recht van de sterkste?

Ik begrijp je tweede paragraaf niet goed. Zoals je het schreef was de aanval op Irak geen imperialistische oorlog omdat het regime er kwaadaardig was. Ikzelf kan me gewoon geen enkele standaard "imperialistische oorlog" voor de geest halen, waarvan het regime niet nog heel veel kwaadaardiger was dan de bende van Bush, en vaak zelfs dan Saddam.

(Als er ooit een engel voor je neus staat die je de keus geeft te gaan leven onder de Azteken in 1400 of onder Saddam in 1980, geen *seconde* twijfelen: Saddam. Idem voor Shaka de Zulu. Even twijfelde ik voor Stalin, maar al snel dacht ik: wat dom van me: Saddam.)

Samengevat: wij zijn een cultuur die heel veel welvaart, heel veel ongehuwde moeders en heel veel abortussen produceert. Ik *vind* dat een superieure cultuur. Niet iedereen is het met mij eens, en ik zou het fout vinden mijn visie met wapens te gaan opdringen - en zeker in landen waar, puur toevallig, natuurlijk, ook nog, uimmmm, veel *dadels* geproduceerd worden.

:-)

koen

#12507

Bema

 

Die engel heeft een kleinigheidje vergeten Koen: je mag leven waar je wilt maar bent wel geboren ald Koerd.

#12508

ivanhoe

 

@ ivan:

"er is nu eenmaal geen relatie bezetting --> meer terreur. Andere voorbeelden, en ik heb er nu wel genoeg aangehaald bewijzen dat. Die stelling is, zoals men dat noemt, gefalsifieerd. "

voorbeelden falsifiëren niet, ze verificeren (lees: illustreren) enkel. Pas als je elke terrorist zou gaan vragen ofdat Irak niet heeft meegespeeld in een bepaalde mate en ze allemaal nee zouden antwoorden, pas dan is uw stelling dat er geen relatie is voorlopig bewezen. U heeft maw nix bewezen.

stel

Als jij (en jij bent een agressieveling omdat je de isnietlam aanhangt, en je opgezet bent geweest tegen mij) mij iets onrechtvaardigs ziet doen (bvb. mijn kinderen ziet uit lenen voor sexorgieën, ik zeg maar wat) ga jij dan echt niet dichter tegen de goesting komen te staan om mij een oplawaai te verkopen?

Ik kan me analoog niet inbeelden dat wanneer een fundamentalistische moslim ziet dat land A islamland B aanvalt, terwijl islamland B land A niets verkeerd gedaan heeft (en dat dus als een grove onrechtvaardigheid ziet) niet ietsjepetietsje dichter tegen de goesting komt te staan om zichzelf op te blazen. Lijkt me niet waarschijnlijk.

11 september bewijst enkel dat er voor Irak ook al islamzotten waren, maar niet dat er na Irak er slechts evenveel waren (ook niet dat er meer waren trouwens).

#12509

Joe

 

Outlaw wrote "In een wanhopige poging om het standpunt dat Blair de grootste terrorist is door zoveel mogelijk Britten te laten ondersteunen, heeft ESN van Norma een man gemaakt."

Denkt Outlaw dan dat er in London na de aanslagen slechts 1 persoon was die Blair een terrorist vond? hahaha.

#12511

ivanhoe

 

@ Koen:

Ik vind abortus, en ongehuwde moeders geen wezenlijk deel van onze superioriteit. Ze doen dus mijns inziens ook niet terzake, abortus en ongehuwde moeders noem ik details in dezen context.

Elementaire mensenrechten wel. Zoals vrije meningsuiting en recht op een degelijk proces en echte verkiezingen.

Dus ik durf wel zover te gaan om te zeggen dat ik eigenlijk wèl het recht heb om die rechten voor mensen in andere landen af te gaan dwingen, desnoods met geweld...

Ik weet het, het is langs de ene kant dikkenekkerig om te zeggen dat wij zeker zijn dat we het grote gelijk hebben, maar bewijst welvaart ons grote gelijk nie? Is onze visie op mensenrechten niet gewoonweg de juiste, en superieur boven alle discussie (niet kritiek)? Ik denk da we mogen zeggen da we gelijk hebben, en da we nie hoeven te zeggen van "ik denk" dat ik gelijk heb.

#12512

Bema

 

@Ivanhoe: we hebben gelijk als we voor democratie zijn, niet als we voor de koran zijn.

#12513

ivanhoe

 

mee akkoord

#12514

Koen Robeys

 

Bema: de Duitsers hebben de Amerikanen de oorlog verklaard, en niet omgekeerd. Tot dan deden ze hun uiterste best om er niet bij betrokken te raken.

Ik weet ook niet zo zeker of er is "besloten" eerst Duitsland uit te schakelen. De historische realiteit is dat Rusland Duitsland heeft verslagen (het keerpunt was Stalingrad, februari 1943, vergelijk D-day juni 1944.) Wel neem ik aan dat de Amerikanen hebben besloten om een tweede front te vormen om de Russen te helpen, en ook om een stuk Europa vrij van het communisme te houden.

Interessant onderwerp, WOII, maar ik zie niet zo direct wat het hier komt doen.

:-)

Koen

#12515

Koen Robeys

 

Ivanhoe: Wel, jij *vindt* dat abortus geen onderdeel is van onze superioriteit, maar iemand anders kan ook wel *vinden* dat het het bewijs is van onze inferioriteit. Mensen kunnen van mening zijn dat ze niet de abortusprijs willen betalen voor de gestegen welvaart. (Om het even in die twee polen uit te drukken.) Dat *vinden* ze maar een detail in deze kwestie.

En jij *vindt* nu dat je desnoods met geweld de "mensenrechten" kan gaan uitdragen, waarschijnlijk inclusief het recht op leven, dat nochtans door je geweld serieus in gevaar kan komen.

En intussen *vindt* iemand anders dat datzelfde recht op leven inhoudt dat abortus absoluut verboden is, en *vindt* die misschien ook wel dat wij daar met bomaanslagen mogen aan herinnerd worden. En het enige dat op de duur beslist wie zijn gelijk krijgt (nota bene, niet "hééft") is de wet van de sterkste.

En net zoals jij *vindt* dat het uitdragen van je eigen grote gelijk je superioriteit bewijst, *vindt* Osama dat ons herinneren aan de zedenwet met bomaanslagen *zijn* superioriteit bewijst.

En eerlijk gezegd zie ik op dat moment, aan beide kanten, maar heel weinig dat doet denken aan "gelijk" en "superioriteit" en "mensenrechten". Ik zie alleen maar twee over straat rollende vechtende chimpansees.

Beste groeten, Koen

#12518

Bema

 

''Wel, een land binnenvallen dat géén bedreiging was, en er alleen in de meest voorwaardelijke wijs één kon worden, dat lijkt me dus een oorlogsmisdaad''

Dit heb je geschreven in je post #12503 en daarop heb ik gereageerd dat ook in 1940 de VS nauwelijks bedreigd was, tenzij enkele (wie weet uitgelokte) schermutselingen. Tijdens WO2 was voor zover ik heb gelezen Churchil één van de hoofdrolspelers en Engeland was zowel in oorlog met Duitsland als Japan. Als ik het goed voorheb is het in de big tree van de geallieerderden Churchil-Roosevelt-Stalin dat besloten is om eerst Duitsland te verslagen.

Wat ik maar wilde aantonen is dat hoever reikt de legitimiteit om geweld te gebruiken tegen een andere staat en vooral waarom.

Belangen spelen hierbij een grote rol maar terwijl Europa er alle belang bij heeft dat in de balkan enige orde heerst, zijn het de amerikanen die (op vraag van..) tussenbeide zijn gekomen.

Persoonlijk denk ik dat de VS in Irak een kemel hebben geschoten door de argumenten die ze gebruiken, niet door het feit dat ze het gedaan hebben.

#12520

Bema

 

Koen, als het recht op leven niet meer het hoogste goed is, vertel mij dan maar eens wat het leven waard is. Dat heeft toch niks met superioriteit of geloof te maken.

#12521

Koen Robeys

 

Bema. Het punt is, je wil proberen om de zeer wankele legitimiteit van de aanval op Irak weg te moffelen achter de (ingebeelde) wankele legitimiteit van de Amerikaanse aanval op Duitsland. Alleen, nadat je dat probeerde door die vergelijking met de VS in WOII te maken, wees ik er op dat Duitsland de VS de oorlog hadden verklaard, en niet omgekeerd. En bijgevolg is die poging doodsimpel mislukt: einde discussie.

Blijkbaar heb je nu geen zin om iets te zeggen als "oh, daar had ik niet aan gedacht". Dat is eerlijk gezegd niet mijn probleem.

Dat je zelf niet vindt dat de VS met die aanval een blunder hebben begaan is natuurlijk een opinie waarop je recht hebt. Eens kijken, als ze Mexico waren binnengevallen als "reactie" op 9/11, zou je *dan* iets hebben ingezien?

Beste groeten, Koen

#12522

ivan

 

Ik geloof niks in verband met de Amerikaanse inval in Irak. Ik weet dat de gevolgen hiervan zijn dat Saddam weg is. Was het sanctieregime dan zoveel beter? Het regelmatig bombarderen van Irak zonder resultaat onder Clinton? Betekenen de verkiezingen begin dit jaar dat niets voor jou koen? Feit is dat dankzij de "hawks" Saddam weg is, de Taliban weg is, en Milosevic weg is. Er zijn er nog heel veeel over, tijd om Saudi-Arabie aan te pakken bvb. De amerikanen zijn daar heel hypocriet over en ik zal ze daar over bekritiseren ook. maar saddam is weg en niemand zal mij overtuigen dat dat geen goede zaak is.

De aanval op Irak was legitiem om een misdadiger die twee oorlogen en honderduizenden doden onder de eigen bevolking op zijn geweten heeft, te verwijderen. Dat dat niet voor de Amerikanen de hoofdreden was maakt die oorlog er niet minder legitiem om.

#12523

ivan

 

@ivanhoe: terreur ontstaat niet zomaar omdat een land bezet wordt. Ik bedoel, uiteraard zal er een verzet zijn, maar dat is nog iets heel anders dan Pakistanen die in London zichzelf opblazen - en dan nog precies vooral tegenstanders van de oorlog viseren - omdat de V.S. troepen in Irak heeft (want de V.S. "bezet" Irak in feite niet, Irak heeft een legitieme verkozen regering die nu onderhandeld met Iran, Koeweit bedreigt en gesprekken voert met al-sadr en al-sistani, rare bezetting). Het ergste in deze redenering vind ik dat dit de ware reden van het terrorisme verdoezelt (ik zeg niet goedpraat he koen) namelijk het imperialisme (wat dat ook mag betekenen) van al-quada en co die uitzijn op het herstel van het Califaat en de vernietiging van het Westen. Eén ding weet ik zeker: het terugtrekken van de Amerikanen uit Irak zal het terrorisme niet stoppen. Lees bvb. dit: http://www.prospe...

#12524

Bema

 

Wat ik wilde aantonen is vooral dat de amerikanen het overal mogen oplossen maar het altijd verkeerd doen. Dat maakt het gemakkelijk voor degenen die niets doen; systeem paraplu noemen ze zoiets. (zie joegoeslavië)

Engeland was in oorlog met duitsland en de V.S hebben zich op een gegeven moment uitdrukkelijk tot bondgenoot van Engeland verklaard. Daarmee verklaar je natuurlijk Duitsland niet de oorlog, maar laat je anderzijds de andere geen keus; hij verklaart jouw de oorlog.

De logistieke steun die de VS al verleende aan Engeland (en later aan Rusland) was wel zeer frappant.

Het is maar zeer de vraag in hoever de V.S. de oorlog met Japan niet zelf heeft uitgelokt.

En toch is zowat iedereen het er over eens dat maar goed is dat het toenmalige Duitsland verslagen is, net zoals Japan verslagen is. Over die hun wreedheden is trouwens nog maar onlangs een documentaire geweest op tv.

Nu is er Irak. Die oorlog was helemaal geen reactie op 9/11. Rechtstreeks bedoel ik dan. De inval in Afghanistan tegen de Taliban was dat wel. Sadam is echter geen lieverdje en dacht zich alles te kunnen permiteren. Het uitdagen van de V.S. stond daarbij hoog op zijn prioriteitelijstje en in feite heeft hij gewoon gekregen waarom hij gevraagd heeft: ambras. En probeer mij nu maar eens te overtuigen dat de bevolking nu het slachtoffer is: die was dat al, zonder amerikanen.

Och ja het is van 14/18 geleden dat er nog eens gas gebruikt werd tegen de vijand. De vijand??? neen, tegen de eigen bevolking in 19..ergens achteraan.

Weet je Koen, ik heb al dikwijls je bijdragen hier gelezen en heb ook al aardig wat gelezen op je blog; niet zo heel recent trouwens. Tegenspraak is blijkbaar wel het laatste wat je duld en om het met je eigen woorden eens te zeggen: dat is eerlijk gezegd niet mijn probleem.

Groeten,

Benny

#12525

LVB

 

Heeft Koen een blog?

#12526

Bema

#12527

ivan

 

Ik blijf het moeilijk hebben met de redenering bezetting Irak door V.S. --> terrorisme. Zelfs voor Irak zelf, laat staan London. Wie pleegt er de terroristische aanslagen? Alvast niet de Koerden. Die onthielden zich zelfs van aanslagen tegen Saddam. Wat een verschil met de Palestijnen, - waarvan men kan argumenten dat ze minder onderdrukt worden door Israel dan de Koeren onder Saddam - die zich, gefinancieerd door Saddam (en die was geen bedreiging??????) opbliezen samen met tientallen Israelis.

Ook niet de Shiieten; de meerderheid van de bevolking die dankzij de oorlogsmisdaden van Blair en Bush nu krijgen waar ze recht op hebben; hun deel in een federaal Irak. Al-Sadr is tegen de bezetting en roept desondanks op het verzet te staken. Al-Sistani heeft ook nooit opgeroepen tot terreur, integendeel.

Wie blijft over? Sommige soennieten aangevuurd vooral door al-Zarqawi en dat is geen Irakees maar een Jordanieër. Andere Soennieten doen dan weer wel mee aan het democratische proces, waar ze van de Amerikanen alle gelegenheid toe krijgen.

Het lastige feit is dat vooral diegenen die nu van de macht verdreven zijn (en macht die ze zich onrechtmatig hadden toegeëigend) samen met groepen uit het buitenland (zoals al-Zarqawi) zich nu bezig houden met terrorisme. De overgrote deel van de bevolking neemt deel aan het democratisch proces en is vooral slachtoffer van de terreur van de buitenlanders.

De terroristen zijn tegen het Irakese democratische experiment en tegen het feit dat ze van de macht gedreven hebben. Dat drijft het. De Amerikaanse aanwezigheid is slechts een voorwendsel.

#12528

ivan

 

Met "aanslagen tegen Saddam", wat wellicht zeer moeilijk was geweest, bedoel ik natuurlijk aanslagen in Irak tegen Irakezen. Waarom hebben de Koeren in Irak zich nooit met terreur bezig gehouden, wat in dit geval misschien wél gerechtvaardigd was, en de Koerden in bvb. Turkije wel?

#12529

Bema

 

Misschien is dat geen blog in de letterlijke zin maar een website is het volgens mij ook niet. Ik weet dus niet hoe ik het moet noemen en dat maakt voor mij niks uit.

Ik heb er zeer leerrijke dingen op gelezen waarbij ik het belangrijkste vind dat ik als leek de taal begrijp die gehanteerd wordt.

Hij is vermoed ik economist en ik ben drukker. Ik ken de verhouding in studies wel ongeveer maar spijtig; ik voel mij geen underdog!

#12530

ivan

 

Uiteindelijk, en dan stop ik, komt het neer op dit. Als Livingstone zou gezegd hebben "de amerikanen hebben Irak binnengevallen, het land bezet, en ze dragen de macht niet over, dus is het logisch dat ze daartegen geweldadig verzet mogen verwachten vanwegen de Irakezen" dan had ik hem volledig gelijk gegeven. Maar dat heeft ie niet gezegd. Hij heeft in feite gezegd dat het logisch was dat typen als al-Zarqawi aanslagen beramen tegen IRAKEZEN en Pakistanen tegen Britse tegenstanders van de oorlog omdat de Amerikanen het land zogezegd bezet houden.

#12531

Bema

 

@Ivan: Wat je nu doet is volgens mij de verhouding volk - staat in vraag stellen. Zoiets als de verhouding democratie -islam(katholiek-protestant-weetikveel)

Terreur is NOOIT gerechtvaardigd en ALTIJD het bewijs dat je met jezelf nog niet in het reine bent.

Vraag het maar eens aan de Sandinisten of het IRA. De strekking maakt niet uit.

#12532

ivan

 

Overigens ben ik het eens met Ken wanneer hij zegt:

"Ik kijk uit naar de dag waarop de Saudische koninklijke familie aan lantaarnpalen hangt en het land een echte regering heeft die het volk van Saudi-Arabië vertegenwoordigt."

Komaan Ken, stuur je troepen om dit te bewerkstelligen. Ik steun je.

#12534

dof

 

1) Saddam Hussein is Koeiweit binnengevallen. Hij is daar buitengekegeld en heeft een vredesverdrag ondertekend. Als hij zich niet houdt aan de voorwaarden van dat verdrag is er onmiddellijk een casus belli.

2) Ik kan me inbeelden dat het merendeel van de mensen die "schuld" voor de bomaanslagen bij de bezetting in Irak gaan zoeken (en dan maar voor het gemak over het hoofd zien dat Egypte geen troepen heeft in Irak) in het geval de invasie niet had plaatsgehad de schuld zouden leggen bij ... het sanctieregime.

Maar daar breekt ook Koen's idioten-formula, want hoeveel idioten waren er nodig voor de 270 doden van Lockerbie? Toch maar één ? En laat het nu juist dezelfde idioot zijn die tot niet-idioot is getransformeerd door... de invasie van Irak.

#12535

Norbert

 

@LVB : "Het is een mening die je eerder van een blogger dan van de burgemeester van een wereldstad zou verwachten. "

Zijn die twee fenomenen dan onverzoenbaar? Zie je Patrick Janssens of Freddy Thielemans dan geen blog hebben? Of zie je Bertje, Van Rompuy of Leo Bormes-les-Mimosas geen burgemeester van een wereldstad worden?

#12537

Briggs

 

Ivanhoe:

@ Briggs

-Dus "onduidelijkheid" is een criterium dat een inval rechtvaardigt?

Van mijn part hoeft er niet meteen een criterium te zijn voor een inval (om te beginnen). Maar het feit dat Saddam zijn raketten een grotere reikwijdte hadden dan toegelaten is al VOLDOENDE reden om aan te vallen. Hij heeft ze laten ontwikkelen goed wetende dat het niet mocht, hij bleef de VN sancties ondergraven & de VN heeft een smeergeldgeur..

Saddam is onberekenbaar, het feit dat hij raketten bezat die in strijd waren met de akkoorden toont aan dat hij iets van plan was. Trouwens een aanval op Israel zou een aanval op Irak uitlokken maar vergeet niet de reactie van het Midden-Oosten tov een Westerse invasie nadat een Arabisch land Israel bestookt. Ik denk dat Saddam ineens populair zou worden met een aanval op Israel- als enige Arabische leider 'die iets doet'- & het Westen zou verguist worden van hier tot in Roeselare. Zijn militaire macht was beperkt behalve zijn Republikeinse garde & co.

"Saoudi's werden bestraft voor hun betrokkenheid in 9/11 door de instabiliteit (want OBL wil de Saudi familie kopje kleiner maken, ibid voor Egypte) & daling van inkomsten komende uit de Amerikaanse aanwezigheid."

Heb ik gezegd dat de VS "doelbewust een lont in het kruidvat steekt...alleen om de saudi's te kloten' ? Neen. Ik heb gezegd dat ook zij bestraft werden voor hun betrokkenheid in geen geval zal de VSA toelaten dat de Saudi's vallen.

Ze hebben dat geld juist wel nodig als onderdeel van inkomstendifferentiatie.

Persoonlijk ben ik van mening dat het verdrag van Genève oudbollig is & aangepast moet worden. Trouwens Jihadi's zijn geen officiële strijders zij vallen niet onder Genève.

Ik heb geen probleem met Guantanamo.

Het had hen extra legimiteit gegeven, maar genève beperkt de benodigde mogelijkheden te veel in dit soort vann oorlog.

Het oorlogsspel wordt NOOIT 'volgens de beschaafde regels gespeeld'...niet meer sinds de 19de eeuw. Dat is het juist.

Vertrek uit Saoudi-Arabië zou niet zozeer OBL neergehaald hebben maar wel een aantal rekruteringsredenen ondergraven hebben.

"Frankrijk, Rusland, China, Servië waren gewoon sjoemelaars en gewetenloze geldwolven, maar dr is nog altijd een verschil tussen wapens/geld leveren en zelf een oorlog te beginnen."

Zelf een oorlog beginnen ? Is er helemaal geen oorlog begonnen...eentje herbegonnen.

"Alleen wordt het bij de fundamentele moslimmers (er zijn er echt wel andere hoor, maar die komen niet in het nieuws, ze zijn nochtans met meer dan de fundi's die oproepen tot terreur) de nobele bijbedoeling weggelaten, en de grotere illegitimiteit van Sadams regime wordt ook effe vergeten. Dan is het argument "Amerikaanse imperialisten vallen de islam aan" rap gemaakt. En is het net iets(!) makkelijker geworden om zelfmoordterroristen te vinden die in Londen eens een metro willen "pakken"."

Dat is een risico dat men neemt, maar de meeste Jihadi's zitten nu in Afghanistan & Irak met delen van hun financiële reserves. Geef toe, de aanslagen in de metro's waren maar kleinschalig (in vgl met Madrid).

Er is een plan B, zelfs een plan C maar die passen niet in onze ideeën van waarden & normen.

#12540

Koen Robeys

 

Ivan: Wat er gebeurt is dat je een hoop goede consequenties van de oorlog opsomt, en de slechte consequenties negeert, of tot onbestaand verklaart. Bijvoorbeeld, je "gelooft" niet in het radicalizerend effect ervan. Nu wil ik je er op wijzen dat dat effect in werkelijkheid een zodanige evidentie is, dat zelfs Blair zijn ontkennen ervan al een stuk heeft teruggeschroefd. Daarom denk ik dat je in een soort stereotype vastzit. De inval in Irak wordt vooraf tot een goede zaak verklaard, en aan dat standpunt zal geen macht ter wereld iets kunnen verhelpen. En dus "geloof" je niet wat je met je eigen ogen en oren ziet en hoort.

Eens je de negatieve gevolgen wegwerkt (of gewoon negeert, natuurlijk: Een positieve doorbraak in het Midden-Oosten? De Bushpolitiek heeft gewerkt!!! Het aantal aanslagen is (was, intussen) afgenomen? De Bushpolitiek heeft gewerkt!!! Iran verkiest een hardliner van kan niet meer? Ijzige stilte. Het aantal aanslagen neemt weer toe? Je "gelooft" niet dat het er iets mee te maken heeft. Iran weet niet hoe snel ze "nuclear" moeten gaan? - hoe zou je zelf zijn in een wereld vol Ivans die zomaar van de ene dag op de andere kunnen verklaren dat er “regime-change” moet komen? - Doodse stilte. Enzovoort.) snel naar de "legitimatie":

"Jamaar, de dictator is toch weg". Nu is dat een uiterst zwakke legitimatie. Een *oorlog* (!), dat is tenslotte nog iets heel anders dan een brievencampagne van Amnesty International. Je zou toch verwachten dat je daarvoor een case hebt die er toch een béétje duidelijk uitziet, en desnoods, op wat moeilijke details, verder verduidelijkt kan worden?

Welnu, die case is er van geen kanten, en dat wisten ze zelf zo goed dat ze een hoop leugens hebben gefabriceerd om er één te verzinnen. Maar nu die leugens zijn aan het licht gekomen blijft alleen over "de dictator is toch weg".

Maar welke onderscheidende kracht om een *oorlog* (!) te beginnen gaat dààrvan uit? Hoeveel dictators zijn niet alleen nièt weg, maar werden in werkelijkheid de laatste *decennia* actief gsteund? En als het antwoord is, tussen de beweerde oorzaak en het beweerde gevolg is er helemààl geen onderscheidende kracht die toelaat dit geval van de anderen te onderscheiden, dan hebben we niet met een "oorzaak" te maken, maar wel met willekeur. De beruchte "war of choice".

En dus probeer je het ook eens met een variant op "anderen zullen volgen", deze keer Saudi-Arabië. En het punt is, dat geloof je zelf niet. Ze geloven het immers zelf niet meer, hé, de tijd van "Baghdad is for sissys, real men go for Tehran" is al lang voorbij, hoor. Natuurlijk, als schaamlapje voor het gigantisch probleem dat ik net heb aangestipt – de willekeur als één dictator wel en alle andere niet worden aangepakt – kan je het even volhouden, maar hoe lang denk je dat anderen daar intrappen?

En aan het einde van je post laat je voelen dat je dat zelf ook wel allemaal inziet. Je weet heus wel dat dat niet de echte reden was waarom de Amerikanen een oorlog zijn begonnen. Met andere woorden, je wéét dat ze een oorlog zijn begonnen om redenen die niet te pruimen zijn, je wéét dat ze dan maar andere redenen hebben gefabriceerd, maar je blijft het toch allemaal "legitiem" vinden. En dat mag! Dit is een democratie! Maar je kan natuurlijk verwachten dat voor andere mensen het beginnen van een "war of choice", of het zomaar slikken daarvan omdat Bush dat vraagt, teveel gevraagd is.

En dus kan ik evenzeer als jij van mening zijn dat Saddam die weg is een goede zaak is. Maar ik kan tegelijk van mening zijn dat twee jaar chaos (en nog veel langer; wedden?), het aan de macht komen van de Iraakse ayatollahs en de gedroomde propagandastunt voor Al Qaeda zo ongeveer de beste zet zijn, die ik me kan inbeelden om “het Westen” maximaal schade te berokkenen. En natuurlijk leg ik me sportief neer bij het feit dat jij iets heel anders "gelooft".

(Reactie op je latere posts.) Je hebt dus nog steeds problemen met de relatie tussen de oorlog en de latere aanslagen in Londen. Dus eerst en vooral, in de mate dat Livingstone vaak een standaard extreem-linkse propaganda uitspreekt is die man voor mij altijd quantité négligeable geweest. Maar zoals ik eerder schreef, en om de redenen die ik erbij gaf (ondanks de kritieken erop) volhoud, je verhoogt er aanzienlijk het percentage mensen mee dat zich openstelt voor radicale boodschappen, tot in de zone waarin ze "gevaarlijk zot" worden. Het is duidelijk dat het uitspreken van die simpele evidentie hem niet in dank wordt afgenomen, maar ik vrees dat je de grens met de struisvogelpolitiek (de Amerikanen noemen het "denial") hebt overschreden als je dat probeert te ontkennen.

@ Bema: De Amerikanen hebben zich *niet* "uitdrukelijk tot bondgenoot van Engeland" verklaard, de Amerikanen hebben hun uiterste best gedaan om er niet bij betrokken te raken. De president was geheel geïsoleerd voortdurend op de rand van afzetting aan het manoeuvreren om ze toch een béétje steun te geven, en Duitsland heeft ze heus daar niet de oorlog voor verklaard, maar wel omdat ze daartoe een verdrag met Japan hadden.

Maar weet je wat? Speciaal om jou plezier te doen zal ik voor deze keer wel "tegenspraak dulden". Dus: goed, hoor, Bema, de Amerikanen hebben in WOII ongeprovoceerd Duitsland aangevallen, en dus is de inval in Irak gerechtvaardigd.

Wat is het toch fijn in een eenvoudige wereld te leven!

@Dof. Ik zie echt niet waarom mijn idiotenformule "breekt". Je had "één" (in werkelijkheid was het natuurlijk ook al minstens één staatsapparaat waar, pakweg, Haïti, niet van kan dromen) idioot nodig voor Lockerbie, en idioten heb je, zoals ik zei, nu eenmaal altijd. De vraag is alleen: wat moet je doen om dat aantal zo te verhogen dat je er geregeld problemen mee krijgt? Ik zou echt willen voorstellen op te houden met het afschilderen van Livingstones punt alsof die het had over "zonder Irak waren er geen idioten geweest", wanneer het kleinste kind kan begrijpen dat het gaat over hoeveel er zijn, en hoe gevaarlijk ze zijn. Als je je gesprekspartners gaat bekritizeren op karikaturen van wat ze gezegd hebben wek je alleen maar de indruk dat je niet veel hebt tegen wat ze werkelijk gezegd hebben.

@ allemaal. Ik zit me *geweldig* (positief) te verbazen over het volwassen niveau waarop deze debatten worden gevoerd. Ik heb sterk de indruk dat dat komt omdat een serieus blog (dit blog, natuurlijk) zich daartoe, anders dan usenet (natuurlijk), leent: voor den Luc, HIP HIP HIP...

HOERA!

Ik hoop dat het zo blijft. Op deze manier wordt het mogelijk over een veel bredere visie dan die van jezelf na te denken zonder dat de hele zaak meteen verdrinkt in domme scheldpartijen (waarin ik helaas zelf ook erg goed ben). Aan iedereen een ferme dankjewel daarvoor.

Beste groeten aan allemaal,

koen

#12541

Koen Robeys

 

Even iets over mijn "blog". Ik ben in mijn vrije tijd amateur-filosoof die aan een "idee" over epistemologie werkt: wat weten we, hoe goed weten we het, hoe weten we dat we het weten... het soort vragen dat de filosofen een slechte naam bezorgt :-)

Hoe dan ook, als spin-off daarvan scheid ik wel eens een tekst af, soms op usenet, die zelf niet (of toch niet zo direct) onderdeel van "het manuscript" is, en waarvan ik er een tijdje geleden - meer om modern te doen dan iets anders - enkele op het web heb gezet.

Helaas, in het practisch internetgebruik ben ik een totale kluns, en toen ik vorig jaar een nieuwe computer kocht kon ik er niet meer aan. En dus is het sinds een jaar een fossiel. Jammer maar helaas, maar ik lag er al nooit erg wakker van.

Nog snel even aan Bema meegeven dat ik zelf ook niet vind dat iemand zich "underdog" moet voelen in discussies als deze, omdat onze "sociale wetenschappen" daarover (remember? "epistemologie"? wat weten we, etcetera?) zelf niet bepaald uitblinken in helderheid en rechtlijnigheid. Ik denk niet dat iemand hier iets meer heeft dan een eigen opinie, en de *uitwisseling* van opinies lijkt me een waarde te hebben die ordes van grootte meer is dan de opinies zelf.

Ciaooooooo, Koen

#12542

Briggs

 

Een radicaliserend effect dat er reeds was, het proces wordt nu slechts versneld. Iran heeft een hardliner verkozen, dat zat eraan te komen..met of zonder de inval in Irak. Als ik mij niet vergis waren het vooral de Armeren die voor Ahmedinnejad(?) stemden, bijkomstig is er nog de problematiek rondom Iran haar nucleaire programma.

Merk op dat Irak een strategische plaats is in het Midden-Oosten, je kunt vanuit Irak Saoudi-Arabië; Iran & Syrië aanvallen of de druk opvoeren op die landen. Ik verwacht dan ook een invasie van Iran en regime wissel in Syrië in het komende decennia. Ik vraag mij trouwens af in hoeverre Europa bereid zou zijn Iran aan te vallen indien deze doordrukt met haar nucleair programma (desondanks het feit dat het 5 à 10 jaar zou duren dat ze een kernwapen zullen bezitten; een vuile bom kunnen ze ondertussen al maken).

Korea is minder een probleem want daar is het Zuid-Koreaans leger sterk genoeg om Noord-Korea te veroveren met Amerikaanse luchtsteun (mogelijk Japanse steun).

Op vlak van Aanslagen: die zullen komen; los van de invasie van Irak. Voorlopig is het ook wachten op de Israelische terugtrekking uit Gaza, ook een mooie strategische zet.

Koen, u die toch zo walgt van oorlogsmisdadigers...Saddam is er eentje & die is weg. Kleine troost misschien, ja de heropbouw zal lang duren. Maar de sancties kan men nu opheffen zonder de vrees voor herbewapening van Saddam (merk op dat ik niet schrijf: "Irak") want dat was er aan de gang onder meer met Chinese hulp.

(Luc: Daarmee dat ik geen problemen heb als Amerikaanse aandeelhouders niet verkopen a/e Chinees oliebedrijf).

Over ongeprovoceerde aanvallen. Wat vindt u van Rusland ?

Wat vond u van het 'Finse' artilleriebombardement op Russische stellingen wat de aanleiding was voor Rusland om Finland aan te vallen tijdens WO II. Zegt u: De Finnen hebben de boel uitgelokt & de invasie van Rusland is legitiem ?

Weet dan dat het een Russische artillerie eenheid was die Russische troepen bestookten.

Oorlog is een onderdeel van de Menselijke natuur; sommige daarvan aanzien we als 'legitiem' anderen niet, dat maakt van de leiders niet meteen oorlogsmisdadigers.

De legitimiteitkwestie van oorlogsvoering is eigenlijk onzin, iets waarmee men weinig rekening mee moet houden.

Waarmee men rekening moet houden is de evolutie: is dat een positieve of een negatieve op Korte termijn & Lange termijn.

Op Korte Termijn is er chaos; het machtsvacuüm zorgt voor rebellie die onderdrukt wordt....er is gesjoemel bij de heropbouw maar de heropbouw is onderweg maar op LT zou de evolutie positief moeten zijn : een nieuwe democratie & pro-Westerse (hopelijk) regering in het Midden-Oosten met een landverbinding met Turkije & strategisch gepositioneerd tussen de 'Drie Groten' (Syrië;Iran; Saoudi-Arabië) die niet echt te vertrouwen zijn. OBL richt zijn pijlen op Egypte & Saoudi-Arabië; dit zijn twee landen die hij dolgraag zou willen inpalmen het zijn ook strategisch geplaatste landen.

Egypte met de Suez, aansluiting met Afrika & grenst met Israel. Saoudi-Arabië kernland van de Islam met Mekka & bewapend met modern wapentuig & technologie en geografisch ook niet slecht geplaatst.

#12543

Briggs

 

BTW: Egypte speelt ook met Uranium. Saoudi-Arabië heeft de know-how om met Uranium te kunnen spelen. Extra interessant voor OBL & co.

#12572

Jan

 

Koen, waarom doe je nog steeds zoveel verwoede pogingen om de oorlog in Irak NIET te begrijpen?

Je spreekt over misleiden, een kemel begaan etc.

Je zegt maw. wat de oppositie in de USA probeert te verkopen aan de Amerikaanse bevolking om verkozen te worden. Dat lukt helemaal niet, omdat

1. die redenering kant noch wal raakt

2. Je de andere kant van het verhaal gewoon niet kent

Wat jij vertelt komt neer op : Bush en zijn schurkenbende zijn Irak binnengevallen, en hebben het aan hun hulpeloze domme bevolking verkocht met het belachelijke leugentje (dat jij natuurlijk al van in het begin door had) dat Saddam atoomwapens had die tegen de USA gebruikt konden worden. De echte reden is uiteraard winst voor hun duivelse kapitalistische oliebedrijven (of ze waren gewoon te dom, of nog wat andere onzin). Ik zou trouwens graag hebben dat je het zo zegt ipv het continu in te kleden in PC-talk.

Uit je posts kan ik enkel afleiden dat je nog nooit "de andere kant" hebt gehoord. En dat is heel bijzonder, want die andere kant is een stuk groter. En dat betekent 1 ding : je WIL de andere kant niet horen. Of nog, je hebt je opinie al opgemaakt, nog voor je iets van het onderwerp begrijpt.

Ik zal het nog een laatste keer uitleggen : De oorlog waar jij zo tegen bent is begonnen op 911, of je dat nu wil of niet. De strategie die de USA gebruikt na 911, is een beproefd concept : verspreiden van democratie (in tegenstelling tot het vernietigen van de vijand, of, wat jij en internationaal links voorstelt, je kop in het zand steken en zoveel mogelijk kritiek geven op mensen die wel iets ondernemen). Democratie en vrijheid heeft al veel moeilijker vijanden verslaan dan het islam fundamentalisme, ook nu zal het zegevieren.

Dat dat morgen niet klaar zal zijn, en dat daar doden bij vallen, weet het kleinste kind. Mensen als jij steken hierbbij door hun (ingebeelde) kritische houding (napraten van oppositie is niet gelijk aan kritisch zijn) continu een dolk in de rug van de mensen die hard aan het werken zijn om de Irakezen te geven waar jij nu gebruik van maakt : vrijheid.

Van de andere kant : het nationaal-socialisme en het communisme zijn ook verslaan zonder hulp van links. Je staat, voor de zoveelste keer, aan de "verkeerde" kant. Maar ja, wat is "verkeerd" he. In democratieën waar statistieken opgemaakt worden blijkt dat er hier en daar cijfers zijn die minder goed uitkomen dan diegene die geleverd worden door dictatoriale regimes. Zijn zij dus niet even goed ? Goed is kwaad, klein is groot, zwart is wit. Dat vat je reacties nog het beste samen.

#12585

Outlaw Mike

 

Interessante discussie hoor.

Luc, bedankt voor de vermelding. Ik vrees wel dat ik nu bij Evita Teefs voor de thee niet meer zal moeten langsgaan.

De bevrijding van Irak is zonder meer gerechtvaardigd. De analyse van de Bush-administratie om door introductie van democratie de lont uit het kruidvat dat het Midden-Oosten is te halen was correct. Bovendien had Saddam WMD's en WMD-programma's (zie ook de plannen en onderdelen van uraniumcentrifuges in het bezit van Dr. Mahdi al-Obeidi) en in de nasleep van 9/11 zou het roekeloos geweest zijn, zeker in het licht van de contacten tussen het regime en terroristische Moslimgroeperingen, deze dreiging ongemoeid te laten. Vergeet tenslotte ook niet dat Bush zich tenminste van de steun van een UN-Resolutie (1441) verzekerde, daar waar bijvoorbeeld Clinton ingreep in de Balkan ZONDER de "backing" van een dergelijk document.

Wat me bij het lezen van de polemiek hierboven nog maar eens opgevallen is is het contrast tussen de heftige wereldwijde protesten tegen de inval van de Amerikanen in Irak in 2003 en de oorverdovende stilte die de inval van de USSR in Afghanistan in 1979 begeleidde.

DAT was een onwettige invasie. DAARTEGEN hadden wereldwijd betogingen moeten plaatsvinden. DAAROVER had veel inkt moeten vloeien. Ongelooflijk toch die dubbele standaard.

Nog een laatste bedenkingske over de keuze van de Geallieerden om eerst Duitsland serieus aan te pakken en pas daarna Japan. Dat had alles te maken met het oneindig veel hogere potentieel van Nazi-Duitsland. Het was een veel grotere industriele macht dan Japan en zijn strijdkrachten waren veel geduchter dan de keizerlijke Japanse troepen. Zo bijvoorbeeld hadden de Japanners quasi geen potentieel om een mobiele oorlogvoering uit te vechten (geen enkele snelle, goed bewapende en goed gepantserde gevechtstank bvb., ook geen pantsertactieken). Vergeet ook niet dat in het Europese strijdtoneel om en bij de 12-13 miljoen strijders tegenover elkaar stonden en in het Verre Oosten met hooguit enkele miljoenen. Tot slot werd er niet ten onrechte gevreesd dat de Duitsers verder stonden met de ontwikkeling van hun kernwapens. Japanse kerngeleerden waren er wel (ik meen me trouwens te herinneren dat het een Japanner was, Yukawa, die de mesonen ontdekte) maar de ploeg rond Heisenberg had een veel groter potentieel.

#12589

J-P Portalis

 

Jean Vanempten is inderdaad altijd in dat kamp te vinden voor contra-USA, UK en zelfs de paus om allerlei vreemde redenen. Hij situeert zich zeker in het (cliché) linkse kamp.

Doch hij is één van de weinige journalisten in de tijd waar ik me aan erger, terwijl in de standaard ik me bijna aan iedereen erger.

#12602

dof

 

"de keuze van de Geallieerden om eerst Duitsland serieus aan te pakken en pas daarna Japan"

Nou, nou, er werdt in de Stille Oceaan hard gewerkt door de Amerikanen, alleen ging dat van eilandje tot eilandje springen minder snel dan je zou willen. Als je dan nog rekening houdt met het slechte terrein en de vervelende gewoonte van de Keizerlijke troepen om tot de laatste man te vechten is het niet verwonderlijk dat het wat langer geduurd heeft.

#12630

Cogito

 

inpikkend op Jan:

één van de belangrijkste bewijzen dat het verslaan van de vijand door het verspreiden van democratie wel degelijk een beproefd concept is, met weldaden en welvaart tot gevolg, is wel ons eigen West-Europa.

Indien de Verenigde Staten hier in Europa alleen maar Hitler waren komen verslaan dan waren wij sovjetlanden geworden, ik neem aan dat niemand daar werkelijk aan twijfelt.

In plaats daarvan zijn de Verenigde Staten erin geslaagd hier een behoorlijk werkende reeks democratieën te vestigen, met zulk overtuigend succes dat de generatie socialisten van Willy Claes zelfs vrij loyale en overtuigde bondgenoten waren van de vermaledijde Yanks.

Maar Europa is een ontrouwe echtgenote: spijtig genoeg was daar een groot deel van de (sub)bourgeoisie die zich nog de Franse Revolutie herinnerden en het derhalve erg vonden dat ze nu gedwongen waren tot vrijheid - wat ook kapitalisme impliceert.

Daar hebben we dan de soixanthuitards aan te danken, een beweging op gang gebracht door de invoering van de democratie door de Amerikanen na de oorlog en in wezen een contrareactie hierop door een bevolkingsgroep die liever de weg van oost-europa was opgegaan.

Die is men, na het vertrek van de Amerikanen na 1990 (als de kat van huis is...) alsnog beginnen opgaan en er is een mogelijkheid dat dit soixanthuitardisme ten derden male het failliet van het collectivisme zal moeten aantonen door West-Europa 50 jaar na Oost-Europa hetzelfde lot te doen ondergaan.

Het is mogelijk dat tegen die tijd de juistheid van de Amerikaanse buitenlandse politiek dermate ten overvloede zal zijn aangetoond dat een derde bevrijding van Europa door de States aan de orde, en gevraagd, zal zijn, deze maal een bevrijding van de islamisering.

Amerika is een echtgenoot die zijn ontrouwe echtgenote Europa uiteindelijk niet in de steek zal laten.

#12642

Maarten Schenk

 

@Bema: Tijdens WO II zijn de Amerikanen Europa niet 'binnengevallen'. Herr Hitler had ze eerst vriendelijk uitgenodigd door Washington een oorlogsverklaring te sturen...

#12645

Maarten Schenk

 

Onlangs las ik trouwens nog een interessante studie over de voedingsbronnen van het terrorisme. Terreurorganisaties schijnen het best te gedijen in landen of plaatsen waar de vrijheid van de mensen zich ergens situeert tussen heel erg vrij en compleet beperkt. M.a.w. in Stalinistische politiestaten of onder Nazi-regimes die overal oren en ogen hebben is het zeer moeilijk om terreur te bedrijven, en in erg vrije landen zijn de mensen meestal niet gemotiveerd om terrorist te worden omdat ze het te druk hebben met eten, drinken en feesten bij wijze van spreken.

In landen waar men echter in een overgangssituatie zit, met een min of meer repressief staatsapparaat dat niet sterk genoeg is om alles te controleren, daar vind je de meeste terroristen.

Armoede, godsdienst of politiek hebben redelijk weinig invloed op dit fenomeen: het kan net zogoed om fundamentalistische Katholieken (IRA) gaan, als om rijke-middenklasseterroristen (Al Qaeda op 9/11) of om linkse/rechtse extremisten (half Zuid-Amerika in de jaren 80).

Let wel, eens dergelijke organisaties bestaan kunnen ze natuurlijk wel steun krijgen van bepaalde staten, zoals Libië, Iran, Syrië, Saddam-Irak... die intern geen terrorisme dulden maar er geen probleem in zien om elders in de wereld dingen te zien ontploffen.

De 'Bush-doctrine' (veiligheid op lange termijn door het verspreiden van democratie) is een antwoord op deze vaststellingen, en betekent een radicale breuk met de eerdere Amerikaanse politiek van 'stability at any price' (m.a.w. eender welke dictator steunen als de olie/uranium/... maar bleef komen, genre de Amerikaanse uitspraak over Mobutu: he's a bastard, but he's our bastard).

Of het gaat werken is natuurlijk een andere vraag. Makkelijk gaat het in ieder geval niet zijn, en je hebt er een president voor nodig met een sterke ruggengraat die niet buigt voor een paar bomaanslagen of (relatief) minieme militaire verliezen. En hij moet de job af maken: dat de Amerikanen zich ooit terugtrekken uit Bagdad lijkt me logisch, ik vraag me alleen af of het via Teheran, Damascus of Riaadh gaat zijn :-)

#12651

ivan

 

Of alledrie.

Wanneer je gaat zoeken naar de oorzaken van terreur moet je jezelf misschien ook eens bezinnen op deze vraag. Irak wordt bezet door de Amerikanen. Waarom geen aanslagen door Koeren? En waarom eigenlijk ook niet Shiieten? Waarom is de terreur overweldigend afkomstig van de Soennieten? Ik zie dre redenen: omdat ze - terecht - van de absolute macht verdreven zijn, en twee omdat ze worden aangemoedigd door BUITENLANDERS (al-Zarqawi en zijn soort). Als de Irak-oorlog er niet was geweest, dan had al-qaeda wel andere landen uitgezocht om de Amerikanen te treffen. alleen is het nu wel gemakkelijker om ze in Irak te pakken. En drie, gezien delen van de Soennietische geloof nu overheerst worden door het extreem gewelddadige wahabisme.

#12656

Briggs

 

Wat men hierboven beschrijft is iets dat ik al eerder heb opgemerkt bij andere situaties. Iets dat blijkbaar optreed bij de vormingen van een Machtsvacuüm.

In een land waar veel vrijheid is of dat totalitair is heb je een regering met een actieve justitie & politiemacht/krijgsmacht. De ene treed op bij overtreding, de andere treed op bij bevel (ongeacht legitimiteit).

Bij een overgang van een totalitaire staat naar een "Vrijheids-staat" krijg je een machtsvacuüm wat leidt tot de ontplooing van 'weerstand'. Die weerstand kan zich uiten in criminaliteit, opstandigheid, terreur.

Een gelijkaardig fenomeen neemt plaats bij oorlogsvoering.

Men moet niet alleen het vijandig leger verslaan maar men moet ook macht & controle uitoefenen op veroverd grondgebied.

Anders kan 'choas' zich verspreiden & organiseren.

Blitzkrieg: Irak 2003-2005. Te snelle verovering & ogenschijnlijke ineffectieve machtsconsolidatie door de Westerse troepen. Plunderingen; wetteloosheid; waarschijnlijk de bevoorrading & vorming van opstandige burgereenheden.

WO II: Volkswoede tegen 'collaborateurs' is een gelijkaardig fenomeen.

@Ivan: De Koerden richten hun peilen op Turkije.

Was Moqtada Al Sadr geen Shiïet ? Ik dacht van wel.

De situatie is dat Koerden weinig hoeven te vrezen van de nieuwe Iraakse regering & de Amerikanen. Turkije vormt wel een probleem.

Moqtada Al Sadr heeft gebruik gemaakt van het machtsvacuüm om zijn eigen macht te bevestigen op een gebied, waarschijnlijk om later een Islamitisch regime in te voeren.

#12657

Briggs

 

pijlen zelfs

#12662

ivan

 

Ik heb ook niet gezegd dat de shiieten zich niet verzetten. maar zij vormen toch niet het grote deel van de "idioten" uit he, de soennieten wel. Punt is dat (voorlopig) al-sadr zich wel schikt naar het democratisch proces, dat zeker in Irak momenteel zijn limieten kent: al-sadr zijn krant is opnieuw toegelaten maar al-jazeera mag nog steeds niet uitzenden.

#12664

Briggs

 

Ja, maar het punt is dat het niet alleen Soennieten zijn die rond knallen. Ik zou die 'voorlopig' onderstrepen, trouwens sloeg zijn opstand niet echt aan doorheen geheel het Shiïetisch grondgebied & waren de Amerikanen bereid om de boel grondig op te kuisen indien nodig.

#12668

de andere kijk

 

De Amerikanen hebben Sadr en co een ferm pak slaag gegeven in Najaf. Hij moest wel de politiek ingaan, tot nu toe zonder weinig succes (slechts drie zetels met de verkiezingen in januari)

#12686

Outlaw Mike

 

Maarten: <I>genre de Amerikaanse uitspraak over Mobutu: he's a bastard, but he's our bastard). </I>

Heu, Maarten, ik wil niet overkomen als een geitenn..., eh, als een mierenneuker, maar ik denk dat die quote sloeg of Somoza, voormalig Nicaraguaans dictator, en dat het "son of a bitch" was ipv "bastard". Of iets dergelijks. Whatever.

dof: <I>Nou, nou, er werdt in de Stille Oceaan hard gewerkt door de Amerikanen, alleen ging dat van eilandje tot eilandje springen minder snel dan je zou willen.</I>

Dof, dat er zeer hard gevochten werd betwist ik niet. Waar het mij om gaat is aan te tonen dat strategisch gezien het Europese/Russische strijdtheater veel belangerijker, en omvangrijker, was dan het Pacifische. Bijvoorbeeld: twee tot de verbeelding sprekende campagens in 1943 waren Stalingrad (ETO = European Theatre of Operations) enerzijds en de slag om het Tarawa-atol (PTO = Pacific Theatre of Operations) anderzijds. Maar bij Stalingrad stonden aan beide zijden om en bij het miljoen man tegenover elkaar. Op Tarawa misschien tienduizend aan Japanse zijde en ca. 25000 aan Amerikaanse.

En Briggs, je bent slecht geschoren.

#12688

Bema

 

Even bedankt om bij te treden Michael (eerst Duitsland, dan Japan). Ik ben nog aan het zoeken naar de lectuur waar ik mijn (on?)wijsheden heb opgedaan, maar hier in huis zit nog ene die zich in WO2 verdiept en die kan niet altijd van mijn spullen blijven. Ge kunt ne gast van 22 toch geen lap tegen zijn oren meer verkopen hé zeg. En daarbij is die dan nog zo ordelijk dat die in staat is een landmijn verloren te leggen in een lege kamer. Het gevaar bestaat dan dat hij er op trapt terwijl hij ze zoekt.

Ik voel me in alle geval al een stuk minder depressief en heb de afspraak met mijn psychiater dan maar afgezegd. Toch spannend die blog van LVB hier.

#12696

Briggs

 

Bema: Is die 22-jarige soms geen Nederlander ?

Die hebben een speciale manier van mijnopsporing. Achterwaarts rondlopen met hun detector :)

#12710

Outlaw Mike

 

Bema: "maar hier in huis zit nog ene die zich in WO2 verdiept en die kan niet altijd van mijn spullen blijven"

Ja, curieus he die blijvende aantrekkingskracht van WO2. Ik vraag me al heel mijn leven af waarom deze periode me zo blijft interesseren. Ik denk dat het de schaal ervan is. Mensen vandaag de dag realiseren zich gewoon niet hoe gigantisch het conflict was. Toen Kabila zo'n zeven (?) jaar terug vanuit Rwanda Mobutus regime oprolde met een paar duizend man en Bavo Claes het aldoor had over het groot offensief van de rebellen moest ik altijd lachen. Speciaal aan het Oostfront werden offensieven altijd gevoerd met miljoenen manschappen.

#12711

Koen Robeys

 

Michael: ik heb me al precies hetzelfde afgevraagd, en ik heb me ook de bedenking gemaakt dat het de schaal is. Straf. Voor mij is het iets waarvan ik stil wordt: de schaal van de operaties, maar ook de schaal van de lijdensweg van de soldaten, of de schaal waarop het leven van gewone mensen overhoop wordt gezet.

Ook The Forgotten Soldier gelezen? "En toen werd het zo koud dat de bomen begonnen te kraken: 40 graden onder nul. Maar aan die temperatuur beginnen nog lang niet de stenen te kraken. De stenen beginnen pas te kraken bij zestig onder nul."

En je wéét dat hij dat kan zeggen omdat hij erbij was, en in zijn putje zat, te hopen dat er geen aanstormende Mongolen aan de horizon zouden verschijnen.

Of "OK, ik zie tien T-36's (of whatever) verschijnen, maar ik heb nog maar drie Panzerfausts en achter mij ligt de Baltische Zee. (Wat zou U nu gedaan hebben, voor tien punten?)

Ach ja...

Koen

(Voor wanneer die boekenrubriek? :-)

#12713

Outlaw Mike

 

Koen, ja, het boek van Guy Sajer. Lang geleden is dat, en ik herinner me er niet zo veel meer van, behalve dan dat Sajer en zijn beste maat Halls op een of ander manier vier jaar aan het Oostfront overleven.

Het zijn (of waren) T-34's. Wie ergens T-43's leest, dat hoeft niet meteen fout te zijn. Veel Duitse soldaten noemden de versies van de T-34 die in 1943 geproduceerd werd T-43's.

Voor mij loopt als een rode draad door het verhaal van WO2 de ontzagwekkende slagkracht van de Duitse oorlogsmachine. Nazi-Duitsland beschikte over een gigantische oorlogsindustrie die "produkten" van "uitstekende" kwaliteit afleverde, en die vanaf 1942 briljant geleid en georganiseerd werd door Albert Speer. Voorts over een schare uiterst bekwame generaals (heel merkwaardig), ten slotte over bekwame en dappere troepen. Aan de top Adolf Hitler zelf, die op griezelige wijze (bijna) alle Duitsers wist te bezweren tot fanatieke weerstand tegen vrijwel de gehele wereld.

Hoe ouder ik word hoe meer ik me afvraag hoe het mogelijk is dat een volk als de Duitsers, een zeer verfijnd volk dat onevenredig veel uiterst bekwame technici, wetenschappers, filosofen, dichters, vakmensen, kunstenaars, auteurs en wat dies meer zij heeft voortgebracht, ooit een weerzinwekkend schorremorrie als de Nazi's - door Sebastian Haffner "eine Generation von Verbrecher" genoemd - heeft kunnen volgen. Speciaal de Nazi-top was krapuul van het allerergste soort, vaak uiterst incompetent en ronduit dom ook. Zo vermeldt Cornelius Ryan in zijn boek "De Laatste Slag" bijvoorbeeld dat Himmler, die begin 1945 door Hitler met de leiding van de cruciale Legergroep Weichsel werd belast, niet eens de schaal van een kaart kon interpreteren!!! Martin Bormann dan weer was een volslagen immorele schoft die zich door de vuilste intriges, en dolkstoten in de rug uitdelend, van een plaats net onder Hitler (partijsecretaris) wist te verzekeren. En soort zoekt soort: zijn eigen vrouw moedigde hem aan ontrouw te zijn!

Daarentegen ben ik in al de literatuur die ik heb gelezen overal gestoten op militairen waarvan je je best kunt voorstellen dat je ze met respect zou bejegend hebben, had je ze in levende lijve kunnen ontmoeten. En toch hielpen deze mensen, als slaapwandelaars haast, gewillig mee een regime in stand te houden dat in essentie "waarden" vertegenwoordigde die diametraal stonden tegenover alles wat westelijk-humanistische en christelijke tradities hun hadden bijgebracht.

Twee voorbeelden zo voor de vuist weg: Generaal Gotthard Heinrici, een zeer bekwame legergroepbevelhebber, ging elke week ter kerke en werd o.a. hierom door Hitler verguisd. Desalniettemin verklaarde hij nog in de finale weken dat hij een bepaald tactisch manoeuvre uitvoerde "niet omdat hij tegen de Fuehrer was, maar omdat hij VOOR hem was". Begrijpe wie kan.

En in de laatste maanden voor het einde had ene Willi Herget, een befaamd jachtpiloot, de leiding over een produktieafdeling waar speciale boordwapens voor de Me 262 werden gefabriceerd. De arbeiders waren concentratiekampgevangenen. De behandeling van deze mensen door hun SS-bewakers was zo onmenselijk, dat Herget bij de fabrieksleiding protesteerde, waarop hij werd afgezet. Raad eens wat hij deed? Hij werd testpiloot voor het Me262-prototype die met het 50mm Mauserkanon was uitgerust, en welks het toestel was waarmee Hitler van plan was de B-29s, die vroeg of laat boven Duitsland zouden verschijnen, te bekampen. Herget schijnt op een of ander manier gedacht te hebben dat wanneer hij niet meer rechtstreeks ooggetuige was van de onmenselijke praktijken der Nazi's, hij ook part noch deel had aan hun misdaden. Het is heel merkwaardig dat een intelligent man als Herget vrolijk kon doorgaan een wapen te testen dat in feite het lijden van Nazi-slachtoffers zou verlengen, en dat hij blijkbaar de organieke link niet zag tussen zijn eigen inzet en dit leed. Heel merkwaardig allemaal hoor.

#12714

Bema

 

@Briggs: een nederlander is het zeker niet en ik denk dat hij zelfs zijne mijndedector niet meer vind.

Wat die intresse in WO2 betreft denk ik dat dat bij mij nogal matig is al deel ik de afschuw van Michael (en anderen) voor de daden van de Nazi's evenals die van de communisten.

Zelf hou ik meer van oudere geschiedenis, vooral de Egyptenaren. Niet dat het er toen zachtzinniger aan toe ging maar ja... waarom geraak je ergens in geïntresseerd?

Ik weet het ook niet.

#12716

Koen Robeys

 

Twee interessante thema's hier. Omdat het geen filosofieblog is, veronderstel ik dat ik niet veel meer moet doen dan enkele verdere "tantalizing" hints geven.

1. Over die merkwaardige concentratie aan capabele generaals. Iets dergelijks komt in de geschiedenis verbazingwekkend veel voor, en voor uiterst uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld.

Athene, vier tot vijf eeuwen voor Jezus. Socrates, Plato, Aristoteles, Aeschylos, Euripides, Sophocles, Pericles, Xenophon... het zijn *topnamen*, hun werken worden tot op de dag van vandaag bestudeerd resp. opgevoerd. Als er al een nobelprijscomité had bestaan, het zou ervan gestikt hebben in Athene. Waar kwamen ze allemaal zomaar vandaan?

Palestina, ergens rond het jaar nul. Een bijenkorf van sprituele activiteit! Johannes de Doper, Jezus van Nazareth, Simon Petrus, Johannes de Apostel, Paulus, Marcus, Lucas en Johannes de Evangelist. Wat een vergaarbak van religieus leiderschap, spiritueel talent! Op minder dan een eeuw tijd, op een vlek groot! Hoe doe je dat?

Rome, iets vroeger tot zelfde periode. Enkele Scipio's, Gaius Marius, Sulla, Cicero, Pompeius, Caesar, Antonius, Augustus, Agrippa, zoals bij de vorige vergeet ik er nog véél meer... Allemaal generaals en/of staatsmannen, hoe concentreer je dat op enkele eeuwen tijd?

Zullen we doorgaan? Italiaanse Renaissance, begin zelf: Michelangelo, Leonardo... Duitse Romantiek ("Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert...)

Raar, hé? Ikzelf denk dat ze in ieder geval elkaar moeten aansteken.

2. Hoe krijg je een bevolking zo gek dat ze massaal achter een Hitler, of welke van de vele andere idioten die je ook maar geregeld tegenkomt, gaan aanlopen? Ik heb daar een heel goed boek over, eigenlijk over hoe ze niet zozeer achter idioten anlopen, maar ergens compleet flippen: Jonathan Glover, Humanity, A Moral History of the Twentieth Century, 1999. Ik herinner me als één van de bestanddelen dat een niet-kritische, autoritaire opvoeding een rol speelde.

Maar één ding dat me getroffen had was het idee van: snijd de ellende in kleine stukjes. Op usenet heb ik het ooit eens samengevat. Ongeveer als volgt: Iemand pakt alleen maar wat "illegalen" op, iemand anders checkt alleen maar de treinregelingen, iemand anders zorgt alleen maar dat die op tijd vertrekken, iemand anders zorgt er alleen maar voor dat ze instappen, iemand anders wijst alleen maar met een wijsvinger naar "links" of naar "rechts" en nog iemand anders haalt alleen maar een paar knoppen over...

... en op het einde heb je zes miljoen doden, en niemand heeft het gedaan.

En dus, voor we ons afvragen hoe de *anderen* zo onverschillig konden blijven voor het leed dat ze, zelfs indirect, anderen aandeden - zijn we er héél zeker van dat we zelf zoveel beter zijn? Alle anderen waren een stel onvoorstelbare botteriken, en als wij zo'n goedgemutst geweten hebben, dan is dat omdat *onze* onrechten alleen maar de welverdiende resultaten zijn van de eigen fouten van de anderen?

Ken je Nabokov? Volgens Rorty (hedendaags Amerikaans filosoof) beschreef die in zijn beste boeken (waaronder Lolita) altijd briljante figuren die in hun eindeloze zelfgenoegzaamheid totaal onverschillig waren voor wat ze aanrichtten in het leven van anderen. Lolita op kop, natuurlijk, maar zelf vond ik "Pale Fire" zelfs nog beter. "Wreedheid door onverschilligheid" noemde Rorty het; het heeft me ook altijd erg getroffen.

Ach ja...

Koen

(Vote "boekenrubriek" now!)

#12717

Bema

 

Onverschillig kan je de meeste bezoekers van deze blog alvast niet noemen

#12724

de andere kijk

 

Om in te pikken op wat Michael zei: niet enkel vele Duitse legergeneraals waren capabele mensen, hun taak bestond er voornamelijk in om een oorlog uit te vechten, maar uit de DVD-reeks over de Nazi's van de BBC heb ik geleerd dat ook de leiders van de Einsatztruppen die in het zog van het Duitse leger joden, russen e.a. uitmoordden, zonder uitzondering uiterst intelligente en gestudeerde mensen waren en niet zomaar crapuul dat om de één of andere bizarre reden ver schopte in de nazi-hiërarchie.

Hoe het valt te verklaren dat dergelijke mensen dergelijke misdaden plegen? Zou het - Hayek (als ik het goed heb) indachtig - iets kunnen te maken hebben met het feit dat in het begin van de twintigste eeuw - eenvoudig gesteld - de liberale, angelsaksische traditie in de schaduw was gesteld door de anti-liberale, autoritaire, duitse traditie?

#12725

Briggs

 

Ik denk dat aantrekkingskracht eerder gelegen is bij de 'Totaler Krieg'. Hoe in een korte tijdspanne miljoenen soldaten vochten met steeds moderner materiaal. Van propellor tot jet in een aantal jaren tijd. Van tijpmachine tot de eerste 'computer'. Bijkomstig element is het feit dat het de laatste maal is dat we door een buitenlandse heerser bezet werden.

#12726

Bema

 

Hup daar gaan we weer: ''Bijkomstig element is het feit dat het de laatste maal is dat we door een buitenlandse heerser bezet werden.''

Niet waar Briggs en ik denk dat je wel weet wat ik bedoel daar het momenteel zéér actueel is.

#12736

Briggs

 

Euh,neen ik volg niet.

#12752

Bema

 

Dat als we zo doorgaan we tegen enkele decenia verder geïslamitiseerd zijn. Daar zijn al enkele serieuze studies over gedaan waaruit blijkt dat dat niet zomaar een mening is maar een berekening.

#12785

Bema

 

Hé mannen, heb ik hier nu echt het laatste woord? Dat is me hier thuis nog nooit overkomen!

#12797

Outlaw Mike

 

Wel, hier dan ook niet.

Bema heeft gelijk. Europa pleegt zelfmoord. In Spanje bijvoorbeeld is de bevolkings"aanwas" per autochtoon koppel 1,17. Voor alle duidelijkheid: om op hetzlefde niveau te blijven is een cijfer van 2,1 per koppel nodig. Wat doen de Spaanse sossen? Zij promoten een samenlevingsvorm (het homohuwelijk) die geen nakomelingen oplevert.

Mijne heren, we zouden beter met zijn allen wat gaan kweken. Bema heeft met zijn drie koters al het goede vgoorbeeld gegeven. Doet gij nu ook uw ding.

#12798

Outlaw Mike

 

Okee, ik heb zelf ook nog maar 1 kleine. Nog wat geduld, ik ben mijn vrouw aan het bewerken.

#12799

Outlaw Mike

 

Heu, met "bewerken" bedoel ik natuurlijk dat ik haar probeer te overhalen.

#12806

Bema

 

Allé voorruit, succes Michael, en als ge hulp nodig hebt om haar te overhalen; ik heb nog wat leuke verhaaltjes.

#12807

Outlaw Mike

 

Dank u Bema.

Let wel, ALLEEN hulp om haar te overhalen he. Niets meer.

#12808

waarnemer

 

.. ..de laatste maal is dat we door een buitenlandse heerser

bezet werden." Euh, neen ik volg niet! (12736)

briggs: eens naar uw kapper gaan. uw haar groeit voor uw ogen.

#12828

Briggs

 

euh ik dacht dat wij bezig waren over de aantrekkingskracht van WO2 & niet over demografie.

Mijn haar groeit niet voor mijn ogen.

Bema:

De islamisering van Europa is een potentieel scenario.

Het probleem echter is dat mensen het belang van identiteit (eerder etniciteit) niet echt wil inzien. Ondanks de demografische meerderheid van Moslems zullen de Europese Autochtonen steeds meer & meer vastklampen aan hun identiteit & tegen een groeiende Islam in Europa.

In zekere mate zou men 'racisme tegen Islam' mogelijk kunnen toeschrijven aan een internaliseringproces (allah Elias) waarbij men door één of andere manier het verleden niet vergeten is. Een interessant onderzoek was gericht op de vrees tov ratten, sommige wetenschappers dachten dat de negatieve connotatie bij ratten veroorzaakt werd door de internalisering van waarden & normen. De rat werd geassocieerd met de Pest...dus met de dood, voor meeste mensen iets negatiefs en dat gevoel werd dan geïnternaliseerd.

Conflict in alle geval verzekerd indien men de Islamering tracht door te duwen, ben er niet zo zeker van dat we zullen 'uitsterven' tenzij ze ons om het hoekje helpen.

Dan nog, in conflict gaat het niet om kwantiteit maar ook om kwaliteit. Wij westerlingen hebben leuker speelgoed...zoals de Shrike Advanced Weapon System (5.56) http://www.defens...

Kweek dus kwalitatief, schrijf u in als reservist...anyway dat overweeg ik te doen.

#12839

Koen Robeys

 

Over die "Islamizering van Europa"...

In december 2004 schreef ik een tesktje op de nieuwsgroep be.politics, met daarin het volgende stukje. Ik hoop dat het interessant mag gevonden worden... :-)

Koen

QUOTE

Mannekens toch, "de Islam in opmars", ik kan mijn ogen nauwelijks geloven!

Kom, even serieus, als je nu een voorbeeld moet geven van een *nog*

meelijwekkender puinhoop, een *nog* erbarmelijker ineenstorting, een *nog*

pathetischer voorbeeld van impotente frustratie, dan de Islam rond het jaar

2,000... wat zou je zoal kunnen verzinnen?

Wanneer waren ook alweer hun hoogtepunten? 1,200 en 800 jaar geleden? En de

laatste stuiptrekkingen? Toch ook al enkele eeuwen geleden, niet, was het

niet bij Wenen in de zeventiende eeuw?

En sindsdien? Ideeën: nul, ontwikkeling, noppes, politiek: een drama,

moreel: Osama Bin Laden.

En in diè wereld zitten de mensen hier mekaar verhaaltjes wijs te maken over

"de Islam in opmars".

Maar ik had beter moeten weten. Wij hebben eeuwen lang geloofd in het

kindeke Jezus en heksen die moesten verbrand worden; tientallen percenten

van de Amerikanen, waaronder de machthebbers, gelooft (sic) niet in evolutie

en heelder volksstammen mensen gelooft dat het Westen rijk is omdat het de

rijkdommen van de andere volkeren heeft geplunderd. Zijn wel al

doorgedrongen tot het publiek bewustzijn: de aarde is niet plat en de

aderlating is geen goed idee.

Kortom, *natuurlijk* zitten de mensen zich nu wijs te maken dat "de Islam in

opmars (!) is". Zouden het niet deels dezelfden zijn die in de jaren tachtig

voor de installering van kernraketten waren, als verdediging tegen de resten

van de kruimels van de brokstukken van de puinhopen van het communisme?

UNQUOTE

#12844

Bema

 

Over de ontwikkeling binnen de Islam zullen we weinig onenigheid hebben denk ik. Nu betekenen ze enkel economisch iets omdat er olie is.

Het punt is volgens mij niet hoe ontwikkeld de islamieten zijn, maar wel dat de europeanen niet meer bereid om voor hun eigen identiteit op te komen.

Een beschaving die niet meer in zichzelf gelooft wordt hoe dan ook onder de voet gelopen, hetzij van buitenaf, hetzij van binnenuit. Beiden zijn in de geschiedenis al meermaals voorgekomen.

Dat heeft niks met geloof in kindeke Jezus, hekserij, aderlatingen of een platte aarde te maken.

Ga maar eens na Koen: veel beschavingen zijn vernietigd door volkeren die minder ontwikkeld waren. Over hoe het romeinse rijk ingestort is en de donkere jaren erna hoef ik je vast niks te vertellen.

Of het Europa zo zal vergaan kan ik niet vertellen. Feit is dat buiten de europese islamieten er ook aardig wat europeanen zijn die liefst bevriende naties zoveel mogelijk tegen de schenen stampen, zelf geen eensgezindheid hebben en ons dan nog een schuldgevoel proberen aanpraten omdat we niet alles slikken (multizever).

Alle islamieten hebben één gemeenschappelijke overeenkomst, zelfs de gematigden. Je moet maar eens nagaan hoe zwak een veroordeling is vanuit die gemeenschap na een aanslag.

Bang? Voor mezelf (nog) niet.

Als er een aantal maatregelen getroffen worden om de immigratie te stoppen of op zijn minst te vertragen geloof ik dat de hier aanwezige migranten zich op termijn moeten integreren.

Nu is het dweilen met de kraan open.

En wijsmaken dat de islam in opmars is? Om dat te weten hoef je toch maar simpel te tellen hoeveel er elk jaar bijkomen t.o.v. de autochtonen.

En mochten er toevallig moeders zitten tussen de lezers; van mij alvast een PRETTIGE MOEDERDAG.

#12847

Outlaw Mike

 

Heu, het is Onze-Lieve-Heer Hemelvaart Bema. Dacht ik toch.

Koen, Bema haalt me de woorden uit de mond: "veel beschavingen zijn vernietigd door volkeren die minder ontwikkeld waren."

Het is een vaststaand feit dat op elk relevant vlak waar menselijke vooruitgang wordt gemeten de Islamitische wereld abominabel scoort. Een aantal hoofdzakelijk Islamitische landen doen het nog ietwat goed, ik denk hierbij aan Maleisie of Turkije. In het eerste geval denk ik dat veel van het Maleisische (relatieve) succes te danken is aan niet-Moslim inwijkelingen (Chinezen dan vooral), in het tweede geval dank zij de titanische figuur van Kemal Atatuk, die op god weet welke manier zo'n tachtig jaar geleden de Turken een seculiere staat (en voor zijn tijd ongelooflijk revolutionaire ideeen) kon opdringen. However: in het geval van Turkije vrees ik dat men onder Erdogan bezig is die seculiere staat uit te hollen.

Wat betreft Islamitische landen die "het niet goed doen": vrijwel alle Arabische en Afrikaanse Moslimlanden. Hadden de eerste geen olie, ze zaten compleet op hun gat. En de tweede categorie: denk Niger.

Dat gezegd zijnde, het gevaar voor ons komt niet van die landen rechtstreeks maar van de snel groeiende moslimbevolking op ons grondgebied. Vergeet assimilatie: ze willen niet assimileren. Zie ook: http://www.dutchd...

Enfin, zowel waar moslims "thuis spelen" als waar ze immigranten zijn bakken ze het niet al te bruin, sociaal-economisch gezien. Discussieer wat je wil, het is een feit. Maar jij Koen, maakt ergens de redenering dat OMDAT ze slecht scoren inzake ontwikkeling, ze niet in staat zouden zijn maatschappijen met goede sociaal-economische parameters te ontwrichten. Ik vind dat een heel vreemde redenering. Zie je, dat maakt op mij de indruk alsof een halfdronken bullebak niet in staat zou zijn een universiteitsprof tegen de vloer te meppen enkel en alleen omdat de laatste hoogontwikkeld is.

#12853

kristof

 

Briggs,

Als Flahaut dan toch de Waalse Industrie wil ondersteunen zou hij beter dit voor het volledige Belgische leger kopen ( indien nu enkel voor de Special Forces )

Ik denk dat er dan weinig iets tegen zouden hebben.

http://world.guns...

http://www.global...

Blijkbaar komt FN in de VS ook uit met een civiele versie. cool!

#12855

kristof

 

Briggs,

Als Flahaut dan toch de Waalse Industrie wil ondersteunen zou hij beter dit voor het volledige Belgische leger kopen ( indien nu enkel voor de Special Forces )

Ik denk dat er dan weinig iets tegen zouden hebben.

http://world.guns...

http://www.global...

Blijkbaar komt FN in de VS ook uit met een civiele versie. cool!

#12856

Briggs

 

Persoonlijk heb ik geen enkel probleem om de krijgsmacht volledig uit te rusten met de FN SCAR. Dat zou het beste zijn, het is één van de beste wapensystemen. Het probleem stelt zich dan wel bij het uitgavenbudget.

De FN F2000 is een gewoon standaardwapen voor infanterie niet Special Forces (men kon dan evengoed de HK G36 ofzo kopen).

Het volledige Belgische leger is al bewapend met FN wapens; de luchtmacht gebruikt nu de 5-7 als side-arm.

Waarom precies altijd die FN wapens ? Zijn er dan geen andere ?

Het zou mij niet verbazen indien men binnen enkele jaren zal zeggen: Spec Forc kopen SCAR; rest ABL wordt uitgerust met F2000 ("omdat het zich bewezen heeft").

Het is ook zo dat de SCAR een wapen van FN Amerika is, niet FN Herstal. De FN F2000 is van Herstal.

#12857

kristof

 

Dat klopt Briggs, maar mijn interesse is eerder in hetfeit dat het geen gewoon infanteriewapen is, het modulaire systeem zorgt er daarbij voor dathet naar alle missies aangepast kan worden.

Op veel forums wordt er in een adem met de FN F2000 de OICW genoemd; echter de F 2000 is goedkoper, heeft veel van de functies van de OICW én bestaat al. Dit terwijl de OICW nog maar enkel in ontwikkeling is.

http://www.global...

het project is zelfs een tijdje geschrapt geweest, hoewel het nu blijkbaar terug is opgestart.

http://www.defens...

En ja waarom altijd FN? In dit geval zou ik gewoon zeggen omdat het een superieur wapen is.

Zelfs Jane's zegt dat uit testen blijkt dat dit zo is. ( geen link gevonden, tis in de subscribers secton)

#12858

Koen Robeys

 

Over beschavingen die door "minder ontwikkelde volkeren" onder de voet werden gelopen. Ik kan er veel voorbeelden van opnoemen, ik heb de Romeinen daar echt niet voor nodig. Ik signaleer wel dat die beschavingen vaak tegen een militaire vernieuwing opliepen waarop ze zelf geen antwoord hadden. Typisch was dat de lichte cavalerie van de (semi-)nomade die van de steppe kwam.

Zo hadden de oude Grieken hun Scythen, de Chinezen hun Mantsjoes en hun Mongolen en hun Hunnen, de Romeinen hun Germanen en Gothen en ook de Hunnen, en hadden Perzen en Byzantijnen hun Turken of de nomade die niet uit de steppe maar wel uit de woestijn kwam.

En zo had middeleeuws Europa ook een nomade die voor bewegelijkheid van al die riviertjes die Europa inlopen afhankelijk was: de vikings.

De Perzen en Byzantijnen van 20 eeuwen geleden en de middeleeuwse Europeanen losten het probleem op met een feodaal systeem, wat toeliet de economie regionaal zo in kleine stukjes op te delen, dat alle stukjes een eigen cavalerie konden ondersteunen. Dat was typisch een *zware* cavalerie: laat de nomaden maar pijlen afschieten op de harnassen, en als ze uitgeschoten zijn: er achteraan, erop en erover.

Maar economisch is het systeem erg labiel en kwetsbaar voor interne oorlogen, verder ecologische ineenstorting, of ontvolking door de pest en consoorten die af en toe passeerden. Vaak liggen daar oorzaken van de val van beschavingen, en hoefden de barbaren alleen maar te incasseren. Natuurlijk kan je dan eeuwen later met rollende ogen verhalen vertellen over de gevaren van de barbaren, maar eigenlijk doe je daarmee niet veel meer dan de eigen problemen wegpoetsen.

Wat de hedendaagse militaire verhoudingen aangaat: ik signaleer jullie dat momenteel het Westen wel een Moslimland militair is binnengevallen en nu al meer dan twee jaar bezet houdt, hoewel dat land niemand had aangevallen en niemand had bedreigd, en dat geen enkel moslimland zelfs maar in de buurt komt van bekwaamheid om iets dergelijks te doen met ons - oeps, ik vergeet NAVO-lidstaat Turkije.

Kortom, de aandacht verschuift naar de vraag of wij zelf iets fout doen: "de beschaving die niet meer in zichzelf gelooft".

Maar dat laatste is nu eenmaal iets heel anders dan met rollende ogen die verhalen vertellen over de barbaren die ons bedreigen. Steeds enkel voor mezelf sprekend, ik zit nog altijd met mijn ogen te knipperen van de schok die ik onderging, toen onze beschaving in 2,003 het soort daden stelde die alvast mijzelf in mijn geloof zwaar aan het wankelen bracht. We vielen militair een land binnen, en we houden het nu al meer dan twee jaar bezet, dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd, en bij de eerste de beste gelegenheid herverkiezen we de bende de die daar verantwoordelijk is.

Dat lijken mij nu prachtige voorbeelden van het soort blunders die maakten dat beschavingen als de Romeinen zichzelf zo onder druk plaatsten dat er uiteindelijk alleen nog tegen geblazen moest worden, en ze lagen om.

Speciaal voor Michael: je moet altijd oppassen met reacties van de vorm "jij maakt een redenering van...". Je wekt de indruk alleen maar karikaturen aan te vallen van wat er gezegd is, hetgeen op zijn beurt de indruk wekt dat je niet veel te zeggen hebt op wat er werkelijk gezegd is.

Ik had het nu eenmaal niet over de vraag of Moslims in staat zijn anderen schade toe te brengen. Ik had het over hoe wereldvreemd ik het vind om de contacten tussen het hedendaags Christendom en de hedendaagse Islam voor te stellen als het soort botsing waarbij leven en dood van beiden, in het bijzonder het Westen, in het gedrang zijn. Over hoe zelfvernietigend het is wanneer mensen zichzelf dergelijke dingen laten wijsmaken, volstaat het te illustreren waar de bijhorende paniek de Islam momenteel gebracht heeft. Zoals ik al zei, "Ideeën: nul, ontwikkeling, noppes, politiek: een drama, moreel: Osama Bin Laden."

Maar ze kunnen véél beter, hoor, ik ben er van overtuigd dat hun beschaving in werkelijkheid veel te rijk en te diep is om zich door de huidige bui van "eigen parochie eerst" te laten inpakken.

Net zoals ik er ook van overtuigd ben dat het Westen veel beter kan dan het geknoei dat we vandaag te zien krijgen. Nog serieus bedoelde voorstellen om atoombommen op Mekka te droppen, iemand?

Maar ik vind wel dat ze dat vandaag de dag allebei verdomd goed weten te verbergen.

Ach ja...

Koen

#12859

de andere kijk

 

@ Michael: 't is Onze-Lieve-VROUW hemelvaart

't Is ver gekomen als je hier als agnost de katholieken moet gaan corrigeren.

De westerse beschaving is ten dode opgeschreven...

#12864

Briggs

 

Het modulaire wapensysteem is gewoon de nieuwe generatie vuurwapen voor basisinfanterie eenheden niet voor SF. SOCOM heeft de FN SCAR geselecteerd voor die taak.

Ook de OICW is louter de ontwikkeling van een nieuw generatie vuurwapen voor alle militaire eenheden behalve tracht men nu 2 generaties vooruit te springen, zeker niet vergelijkbaar met de FN F2000 want het OICW project is veel ingewikkelder dan dat. De OICW past in het project om de basissoldaat de beste middelen geven om het snelst & meest accuraat te schieten zonder problemen (kill probability verhogen).

De FN F2000 is inderdaad goedkoper maar de nadruk van mijn punt ligt bij het feit dat dit wapen slechts een nieuw generatie STANDAARDwapen is voor gewone eenheden, geen vuurwapen ontwikkeld voor SF gebruik.

In zekere mate komt de FN F2000 overeen met de FAMAS G2 en de L85 maar dan moderner; en op gelijke tred met de HK G36K & XM-8. Ik vraag mij af of de F2000 klanten zou hebben zonder het ABL, indien ja: wellicht bij landen zoals Thailand & co.

"het project is zelfs een tijdje geschrapt geweest, hoewel het nu blijkbaar terug is opgestart."

Het project heeft een tijdlang vastgezeten omdat het een forse investering vereist; dan nog is er de XM-8 die mogelijk aanpasbaar is voor het OICW gebruik. BTW de Fransen zijn ook met een gelijkaardig project bezig maar met de FAMAS als basis.

"En ja waarom altijd FN? In dit geval zou ik gewoon zeggen omdat het een superieur wapen is."

Bij militaire aankopen gaat het niet enkel over superioriteit maar ook over de prijs. Het is dan ook louter toevallig dat FN telkens de beste prijs/kwaliteit wapens kan leveren.

Persoonlijk vind ik de FNC maar prul, geef mij maar liever een M16 of de FAL (terug). De FN GP is ook prul, de 57...euh ja niet mis maar toch liever een HKtje.

Janes zegt zoveel; wat zegt Soldier of Fortune?

#12865

Bema

 

Mijn ogen rollen naar het schijnt elke nacht tijdens de REM-slaapperiode.

Eén van de weinige keren dat ze overdag rolden was wel op 9/11. Volgens de V.N. wordt er met een daad die 3000 doden tot gevolg heeft een oorlogsdaad gesteld. Dat was toen zeker het geval.

Wat sadam zeker niet kon laten was constant een land uitdagen dat zich in staat van oorlog bevind. ALLE oorlogen beginnen door en met stommiteiten en uitdagen is alvast zo een stommiteit. Of het Westen daar op een betere manier kan op reageren? Daar wil ik best eens wat meer van vernemen! De economische boycot heeft in ieder geval niks opgelost.

@Briggs: spijtig jong maar ik ken weinig van het moderne wapentuig. Wat ik er van weet stamt nog van sinds mijn legerdienst. Wat ik in dit geval vrees is dat je tegen verval niks bent met wapens, en waarschijnlijk is het makkelijker om nieuwe wapens uit te vinden dan het verval te stoppen.

En nu eerst naar mijn schoonmama. Ik weet niet of het overal traditie is maar hier is Maria-ten-hemel-opneming (oef), 15 augustus dus, traditioneel moederdag. En ik ben dol op tradities die mensen plezier doen!

#12873

Koen Robeys

 

Bema: Dit is het soort redeneringen dat ik heel goed begrijp, vermits alle andere pogingen om de Amerikaanse keuze (om er nog een oorlogje bij te voeren) te rechtvaardigen, al lang als puddingen in elkaar zijn gezakt.

En ongelijk bekennen zullen ze natuurlijk niet doen.

Maar het accepteren om opportunitische redenen van dingen die je in normale omstandigheden nooit zou accepteren heeft natuurlijk zijn kost. Tenslotte kan vanaf nu, als ik je tenminste serieus neem, verklaren dat hij zich "uitgedaagd" voelde, of dat de ander maar geen "stommiteit" had moeten begaan, en op die manier om het even welke "war of choice" goedpraten, achter om het even welke variant daarvan.

En heel concreet denk ik dat we binnen, bijvoorbeeld, 50 jaar (of honderd jaar; ik richt me hier uitdrukkelijk op onsterfelijke roem voor een "voorspelling" die pas lang na mlijn dood zal uitkomen) met vragen zullen geconfronteerd worden als "who lost Taiwan?", namelijk nadat de Chinezen dat zullen ingepakt hebben.

En het antwoord, dat afhankelijk van de machthebbers van dat moment, wel of niet zal mogen opgegeven worden, zal zijn: George Bush the second lost Taiwan, en wel in maart 2003, toen hij *ook* een land binnenviel dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd, omdat hij er *ook* in geslaagd was voldoende mensen voor dat idee warm te maken, zodat ze *ook* de gekste "rechtvaardigingen" bleven goedpraten, totdat ze uiteindelijk *ook* slikten dat het gerechtvaardigd was omdat Bush het zegt.

Want zoals je op je vingers kan natellen zullen de Chinezen *ook* beweren dat ze door Taiwan waren uitgedaagd, en ze zullen *ook* beweren dat Taiwan maar geen "stommiteiten" had moeten uithalen, en als het een beetje meezit zullen ze zich *ook* verschuilen achter een zware aanslag op hun grondgebied waar Taiwan niet - maar wel, zeg: Tibetaanse vrijheidsstrij- oeps, ik bedoel naturlijk: terroristen - eens iets mee te maken had.

En al die stoere rechtse knapen van vandaag zullen er geen vingher kunnen om uitsteken, want niet alleen zullen ze militair niet in staat zijn om in de achtertuin van de Chinezen tussen te komen, maar ze zullen hun "moral high ground" hebben weggegeven toen ze eendrachtig stonden te juichen toen Bush precies hetzelfde deed.

Maar soit: dit soort voorspellingen is natuurlijk goedkoop. Waar ik het over heb is dat ik niet denk de enige te zijn die last heeft van het symptoom "de beschaving gelooft niet meer in zichzelf". De reden daarvan zit, eens te meer, niet bij de anderen. Na 11 september stond ik samen met Rumsfeld en Bush te hopen Bin Laden zo snel mogelijk in zo'n oranje pakje te zien paraderen door de straten van Washington. Maar na de inval in Irak is mijn geloof in mijn eigen beschaving zwaar aangetast. Dat is niet de schuld van Bin Laden. Dat is wel de schuld van Bush en de rest van de bende.

Beste groeten, Koen

#12875

Outlaw Mike

 

Koen: "George Bush the second lost Taiwan, en wel in maart 2003, toen hij *ook* een land binnenviel dat niemand had aangevallen en niemand had bedreigd, omdat hij er *ook* in geslaagd was voldoende mensen voor dat idee warm te maken, zodat ze *ook* de gekste "rechtvaardigingen" bleven goedpraten, totdat ze uiteindelijk *ook* slikten dat het gerechtvaardigd was omdat Bush het zegt."

a.) AANGEVALLEN

*Landen aangevallen door Irak: Iran (1980), Koeweit (1990), Israël (1991)

*Landen aangevallen door Taiwan: heu... heu...

b.) BEDREIGD

*Landen bedreigd door Irak: Israël, Iran, Koeweit, Saudi-Arabië

*Landen bedreigd door Taiwan: heu... heu...

Uw vergelijking loopt meer dan een beetje mank, Koen.

De andere kijk: ge... ge hebt gelijk.... (loopt rood als een pioen en met het hoofd in de grond weg)

#12876

Koen Robeys

 

Michael: Dat is eerlijk gezegd ook iets dat ik al veel eerder heb gezien. Kijk, we praten over het beginnen van een *oorlog*, hé, het is niet een kwestie van het niveau welk nagerecht we vandaag kiezen. Als we redenen zoeken om een *oorlog* te beginnen, dan moeten die blijk geven van een zekere dringendheid, van een bepaalde noodzaak.

Wanneer we het in dit verband hebben over "aangevallen", dan bedoelen we dingen als de aanslagen van 9/11, waarnaar dan ook vaak genoeg is verwezen: de bende wist zelf ook wel dat ze iets van dat kaliber nodig hadden, en dus probeerden ze de twee te associëren.

En pas nu dat niet lukt, of beter gezegd, ontmaskerd is als de platte propaganda die het nu eenmal waas, krijgt het woord "aangevallen" ineens een heel andere betekenis. De propagandisten zijn nu ineens historici geworden, en kijk, zelfs de oorlog met Iran uit 1,980 wordt erbij gesleurd, en met het jaar 1991 stopt het.

En van mij *mag* jij het als "gerechtvaardigd" beschouwen om in 2,003 (!) een oorlog te beginnen wegens aanvallen die zich tussen 1,980 tot 1,991 (!) hebben voorgedaan. Maar je zal er echt moeten mee leven dat heel veel mensen van mening zijn dat dat, wel, platte propaganda van de meest doorzichtige soort is. Die mensen denken dus: Bush heeft ons wijsgemaakt dat Irak moest aangevallen worden omdat zij ons bij 9/11 hebben aangevallen, Bush is als leugenaar ontmaskerd, en nu worden wij verondersteld te slikken dat het eigenlijk om "aanvallen" tussen 1,980 en 1,991 gaat.

Met "bedreigd" is het natuurlijk precies analoog. Alnaargelang het de propaganda uitkomt was Saddam de heerser over een verkruimelend fantasierijk, en *tegelijk* de quasi-Hitler die op het punt stond de hele Midden-Oosterse dadel-industrie over te nemen. En wanneer, eens te meer, blijkt dat de keizer helemaal geen kleren aanhad, dan wordt Saddam maar vlug afgezet omdat hij in 1,991 Saudi-Arabië bedreigde.

En al die dingen heb ik allemaal al heel vaak gezien en gehoord. En juist *omdat* het telkens weer daarop is teruggevallen kan ik alleen maar vaststellen: mijn formule "een land dat niemand heeft aangevallen en niemand heeft bedreigd" heeft al veel mensen tot razernij gebracht, maar de reden daarvan is niet dat Saddam het soort "aanvallen" en "bedreigingen" lanceerde die de rechtvaardiging vormen voor een oorlog. De reden daarvan is wel dat ze zich willen gedragen op de manier die Paul Beliën zo uitstekend met de term "kruiperig" zou verwoorden, *indien*, tenminste, het kruiperig gedrag zich niet voor de knieën van Bush, maar wel die van Chirac afspeelt.

En als wij een land zijn binnengevallen dat - in termen van de vraag naar een rechtvaardiging voor een oorlog - niemand had aangevallen en niemand had bedreigd, dan hebben wij in mijn ogen, als beschaving, het soort blunder begaan waarmee beschavingen zich al eerder hebben klem gezet. We zullen voorlopig in het midden moeten laten of het een Vietnam-achtige blunder wordt, of allemaal nog wel zal meevallen. Maar alweer Paul beliën verwoordde het schitterend, hoewel hij het over het abortusdebat had: wanneer beslissingen van een beschaving tot het soort intern schisma leiden waarbij, zoals Bema het uitdrukte, de leden van de beschaving het vertrouwen in hun eigen beschaving verliezen, dan sta je er slecht voor.

En ikzelf ben van mening, en ik heb een zeer sterke indruk dat ik niet de enige ben, dat een beschaving die landen binnenvalt en militair bezet houdt, hoewel ze niemand hebben aangevallen en niemand hebben bedreigd, niet zomaar vanzelf mijn vertrouwen waard is.

Beste groeten, Koen

#12880

de andere kijk

 

Even iets rechtzetten:

Er WAREN banden tussen Saddam Hoessein en Al Qaeda

Bush himself heeft NOOIT beweerd dat Saddam achter 9/11 zat

Sommige mensen horen enkel wat ze willen horen.

Er is wél een band tussen Saddam en 9/11, maar dan enkel binnen het groter geheel.

#12883

Koen Robeys

 

Andere Kijk: Dat er "banden" waren tussen Saddam en Al Qaeda is iets dat bij mijn weten Bush zelf niet (meer) volhoudt. Mocht je me kunnen tonen dat tot lang na de inval de theorie zich baseerde dat die banden er waren, dan wil ik me daar gerust eens mee bezig houden. Tot je me dat toont zal ik dat maar afdoen als de gebruikelijke rhetoriek: we moeten nu naar "het groter geheel" kijken.

Waarom zeg je niet meteen dat "het groter geheel" en de rest van dat soort dingen newsspeak voor "omdat Bush het zegt" is?

Beste groeten, Koen

#12885

kristof

 

Briggs,

OK, het dient als standaardwapen voor de infanterie, so what. Ik kan best geloven dat de modulariteit ervan ook best wel handig kan zijn voor SF. Ze lijken er toch geen probleem mee te hebben.

http://www.specia...

Ik zei dan ook in mijn originele post dat het beter was indien ABL er volledig mee zou worden uitgerust. Indien Flahaut eens iets zou doen voor de Waalse Industrie dan beter met dit wapen dan met het 90mm kanon.

Op de OICW is er veel kritiek omwille van prijs, concept, gewicht en wat nog. Het lijkt erop dat F2000 toch veel mensen kan bekoren.

http://www.armedf...

newtech.html

En wat SOF zegt? Hoe de flying fuck zou ik dat weten? op die hun site kunt ge geen search uitvoeren.

#12886

de andere kijk

 

Koen: beweer je dat er geen "banden" waren?

lees dan het volgende:

- http://www.nation... (juni 2005)

- http://austinbay.... (mei 2005)

(en om het verwijt te vermijden dat ik enkel Bush en zijn 'bendeleden' napraat:)

- in de aanklacht van de Clinton regering wegens moord aan het adres van OBL stond al te lezen: ".....al Qaeda reached an understanding with the government of Iraq that al Qaeda would not work against that government and that on particular projects, specifically including weapons development, al Qaeda would work cooperatively with the Government of Iraq.")

over het grote geheel: de "Bush-doctrine" lag al kort na 9/11 en dus lang voor de inval in Irak vast: zie de speech van Bush kort na 9/11 op 9/20 voor het Congres, verder verduidelijkt en uitgewerkt in de State of the Union op 29 januari 2002, zijn speech in West Point op 1 juni 2002 en zijn opmerkingen over het Midden-Oosten op 24 juni 2002. De verschillende argumenten voor de inval in Irak (WMD, Al Qaeda, dictatuur van Saddam) passen daar naadloos in.

So Bush said so. Et alors? Is hij daarom automatisch verdacht soms?

#12887

Koen Robeys

 

Andere Kijk: Neen, ik beweer dat het argument dat "er banden waren" iets is dat ik zelfs de Bushbende al een hele tijd niet meer serieus heb horen beweren. Voor de rest twijfel ik er geen moment aan dat er url's bestaan waar je kan gaan lezen dat er toch banden waren. Er zijn ook url's waar je kan lezen dat de aarde plat is.

Op basis van je citaat verbaast het me intussen niet dat Bush zelf niet teveel werk maakt van die banden. Al Qaeda had zomaar beloofd om de Iraakse regering niet tegen te werken? Maar... Maar... Dat is een Groot Internationaal complot!

Over de samenwerking qua wapenonontwikkeling: de VS proberen momenteel ook niet langer vol te houden dat Irak bezig was WMD te ontwikkelen. Ik zie dan ook nog steeds geen andere reden om de oorlog in Irak "gerechtvaardigd" te noemen, tenzij dan omdat Bush het zegt. Ik twijfel er dan ook niet aan dat je dat in zijn speeches kan citeren, en bewonder de manier waarop je dat allemaal bij de hand houdt.

Ik signaleer je evenwel dat kruiperigheid een goede indruk maakt bij de personen voor wie je kruipt, maar niet bij de personen van wie je verwacht dat ze eigenlijk ook zouden moeten kruipen.

Beste groeten, Koen

#12890

de andere kijk

 

Koen:

Je minimaliseert de "banden", maar daarmee verdwijnen ze niet, ook niet wanneer Bush er het niet meer over zou hebben. Ieder maakt voor zich uit, op basis van de informatie die hij, van Bush, maar ook van mensen met een andere mening, of hij de inval steunt of niet. Ik dus wel, jij overduidelijk niet. Dat is mijn en uw goed recht. We kunnen daarover debatteren en mekaar van elkaars mening overtuigen, maar mij verwijten dat ik kruip voor Bush, dat is onterecht en niet ernstig. Waarom zeg je niet meteen dat ik pakweg een nuttige idioot ben, dan hadden we mekaar meteen veel moeite kunnen besparen?

#12892

Koen Robeys

 

Andere Kijk: Ik geef twee punten toe. Eén, je mag een andere kijk hebben. En twee, het is gevaarlijk andere mensen verwijten als kruiperigheid te sturen.

Geen geldig excuus, maar wel een zwak gestamelde poging tot verontschuldiging, is dat heel veel voorstanders van de oorlog mensen zoals mij ook "kruiperigheid" hebben verweten, verder slechte wil en/of onvermogen "het" te begrijpen, verder "wéér" aan de "verkeerde kant" te staan, zoals (!) met Stalin (sic) en zoals (!) met Hitler (sic), verder dat ik een "linkse kleuter" ben en vele, vele andere.

En ik moet opbiechten dat ik helemaal niet zou kunnen zeggen of jij dat ook gedaan hebt, zodat de probabiliteit is dat je dat niet gedaan hebt, terwijl ik dat natuurlijk wel had moeten weten voor ik erover begon.

Dus: sorry om je, ongetwijfeld uit begrijpelijke frustratie om de scheldpartijen die evenwel niet jouw schuld zijn, op dezelfde hoop te hebben gegooid. We zullen maar overeenkomen dat we niet overeenkomen...

Koen

#12894

Briggs

 

Kristoff,

So what ? Een SOCOM of SF eenheid bewapen je NIET met standaardbewapening. Tenminste met de FN SCAR, dat is het minste dat men kan doen voor deze eenheden.

Het gaat erom dat men de juiste bewapening aan de juiste eenheden geeft, het beste materiaal dat het beste past bij de eenheid. De FN F2000 past daar helemaal niet bij, trouwens heb je maar 1 woord gehoord van onze 'SF' ? Ik betwijfel dat die mensen talkative zijn.

Als Flahaut iets zou willen doen voor de Waalse industrie ? Dan koopt hij de Pandur 90mm en uitsluitend FN wapens zonder een competiviteitsstudie.

F2000 veel mensen kan bekoren? Zover ik weet gebruikt maar 1 land dit wapen in actieve dienst. Soms heeft hardware de steun nodig van een lokale aankoop om beter in de buitenlandse markt te liggen.

Als het van mij afhing dan werden alle eenheden, van Bataljon Bevrijding & Interventie tot SF bewapend met de SCAR & HK mk23/FNP-9M. (Geen rekening houdend met budgettaire & socialistische/groene problemen). De rest kreeg van mij de FN F2000 of HK G36.

Zou men de Pandur 8x8 gebruiken als AIFV/AIV en de 6x6 voor battlefield surveillance & Medevac. De Centauro B2 voor verkenning & vervanging Leopard (105-120mm). De IVECO 4x4 Panther. Denel G6 en Caesar voor SPA.

Verder zou ik 10 ORP Gawron klasse corvettes & 8 Visby klasse corvettes kopen, 1 LPD Rotterdam of Johan de Witt klasse; 2 Diesel duikboten; 3 support vessels en mogelijk nog 1 Amphibious C&C ship gedeeld met Nederland (Navantia of Armaris Mistral; 1 miljard¤ tegen 2012). 8 A-109 blijven in dienst (4 voor de Visby, 4 in reserve); 50 NH-90’s aankopen waarvan 10 voor de Gawron; 4 CSAR, 36 transport.

Aankoop van 24 gevechtshelikopters: Mi-28N of Ka-52 (Westerse avionics, liefst van al IAI), AH-1; de Apache is veel te duur. Aankoop van het MEADS luchtafweersysteem, mogelijk ook de Tunguska. De F-16’s vervangen door (72) JAS-39C Gripen of Dassault Rafale, EF-2000, SU-30MMK. Indien men met Nederland een Armaris of Navantia koopt: een 20tal JSF VTOL. 6 A-400M en 2 C-17 Globemaster III’s; 2 VIP jets (G550), 1 Gulfstream G550 Nachson & 1 G550 Aitam. PC-9 ter vervanging Alpha Jets (BTW 10 surplus Alpha Jets werden aangeboden aan Guatemala door ABL). Op vlak van UAVs: 2 Global Hawks/Eurohawks; 20-tal Predator (licht bewapend: 4 à 6 Hellfires); 48 UCAVs (12 HV-911 Eagle Eye).

Met andere woorden: Heel wat tof & modern speelgoed die wij waarschijnlijk nooit zullen zien materialiseren binnen de Belgische krijgsmacht.

#12896

kristof

 

Briggs,

Goed, Ik sluit me aan bij jouw plannen. Ook wat betreft SCAR en F2000.

Als ik uw vervanglijst zie, zou ik zeggen: dieselsubs de Duitse 214-klasse of Zweedse gotteborg (?)-klasse. Vab de A-109 zou ik wellicht een aantal meer in dienst houden. NH90 of EH101, dat moet maar eens beter uitgezocht worden. 15 A-400, waarvan 2 a 3 als gunship ( zie spectre). Als vervanging van de Alpha-jet geef je op de PC-9, maar dat is geen jet en we hebben al de marchettis, ik zou eerder zeggen MAKO. Verder een licht grondaanvalstoestel ( zoals A-10 maar dan niet zo zwaar) Als ik me niet vergis had België eind jaren 80 begin 90 een project lopen om er een te maken van eigen makelij, ik weet wel niet meer de naam van dat project, er hangt gewoon nog iets van in mijn geheugen.

Voor de artillerie het MRLS en Hi-mars (wellicht te duur. Verder als aanvalsheli misschien ook de Eurocopter Tiger in de lijst opnemen.

En niet alleen UAV en UCAV maar ook grondrobots, de Amerikanen hebben sommige eenheden in Irak ermee uitgerust.

ik zou nog wel even doorkunnen gaan, maarja het zullen toch maar dromen blijven.

#12897

de andere kijk

 

Wel Koen, hier van de andere kant bekeken, ervaar ik vaak dezelfde frustratie.

#12898

Briggs

 

Dieselsub met kruisraketten (beperkt), ik herinnier mij niet dat de 214 of de Göteborg beschikt over die capaciteit, misschien komt dat er bij het Viking project.

A-109 is maar prul maar is een van de weinige toestellen die kan vertrekken vanop een Visby corvette.

Ik wens liever het helidek van de Visby te vrijwaren voor andere doeleinden: lichte boot, ATMOS mortiersysteem.

De A400M is te duur om er 12 à 15 te kopen; maximum 8 en 2 C-17's. De PC-9 is een turboprop die voldoende is voor het opleidingsonderdeel van de A-jet, de SF.260 is basisprul.

Specifiek grondaanval zou ik niet kopen, toch niet in een CAS-specifieke functie. MRLS & Hi-mars zijn geen radiale voertuigen; een gelijkaardig systeem is wensbaar.

De Eurocopter Tiger is goed als verkenningsheli maar prul als aanvalsheli; dan liever toch de Ka-52 of AH-1.

Grondrobots zijn beperkt tot de ontmijningseenheden & transport van rugzakken...niet meteen nodig.

#12901

kristof

 

Ik geloof dat Goteborg ook kan uitgerust kan worden met een beperkt aantal kruisraketten. Maar dat zal ik nog eens uitzoeken. Tja de A400 is duur. Maar ik zo er zeker een gunship versie van hebben; Hoewel, er zijn misschien toch goedkopere alternatieven daarvoor.

In verband met de Visby, ik herinnerde me vaag nog iets over een brits voorstel, de seawraith:

http://www.lowobs...

Vond ik toen een interessant concept.

Over de gronrobots: lees dit. Blijkbaar dienen ze niet meteen voor het dragen van rugzakken.

http://www.defens...

Side-note: van dit systeem had ik nog nooit gehoord:

http://www.defens...

#12902

Outlaw Mike

 

Enkele bemerkingen bij Kristoff en Briggs:

a.) "Zou men de Pandur 8x8 gebruiken "... ik wist niet dat er een 8x8 versie was. Link?

b.) "De Centauro B2 voor verkenning & vervanging Leopard (105-120mm). " Heb je een link naar die Centauro? Ik heb een snelle google/looksmart gedaan en niets gevonden. Overigens, bij mijn weten bestaat de Leopard niet met een 120mm-kanon (alla, toch niet de I)

c.) "en 2 C-17 Globemaster "... vind ik ook. Twee C-17's zouden een goede investering zijn

d.) "PC-9 ter vervanging Alpha Jets"... uiteindelijk is de Alpha Jet nog niet zo oud; tenminste niet in vergelijking met onze Fouga Magisters! Dat ze die kratten nog altijd in dienst hebben gaat mijn pet te boven. Op Kosijde zullen ze ook weer van de partij zijn.

e.) "1 LPD Rotterdam of Johan de Witt klasse"... wat vinden jullie van de aankoop van de Van Amstel en de Van Nes? Als die nog doorgaat tenminste. Met een z******d als F*****t weet je nooit.

#12903

Briggs

 

OMC:

Pandur II 8x8

http://www.army-t...

Centauro:

http://www.army-t...

De Leopard I is zo verouderd dat het waardeloos is.

Onze leopards zijn bewapend met een 105mm; de meeste MBTs zijn bewapend met een 120mm en de Russen zijn bezig met een 125mm kanon. De laatste Leopard is de 2A6, Nederland heeft/had de 2A4 want ze verkopen deze (Flapuit, tu me lis?).

2 C-17 zou een investering betekenen van 400 miljoen US$.

De Magister wordt slechts gebruikt door hogere officieren om hun vlieguren hoog te houden, voor de rest vliegt ie niet meer. De Alpha Jet is ondertussen iets van een 30 jaar oud, versleten en bijna aan vervanging toe. Ik zou ze liever nu buiten pieren en er nog wat geld aan verdienen...niet zoals het verkopen van een Wielingen-klasse fregat dat juist werd gemoderniseerd voor 23 miljoen ¤.

De aankoop van M-klasse fregatten. Boooooooooooo.

Persoonlijk ben ik van mening onze fregatten & mijnenjagers/vegers te dumpen want dat is één pak 'ouwen bucht'; als er 1 component is die hoogdringend nieuw materieel nodig heeft dan is het wel de marine.

Ik zou het houden bij corvettes met een Fregat-punch zoals:

-De AFCON corvette van Navantia

http://www.navant...

Prijskaartje: onbekend.

Misschien de ORP Gawron van de Poolse Gydnia? Scheepsbouwer maar daar bestaat bijna niets van info over.

- Visby Corvette

http://www.naval-...

Prijskaartje: onbekend.

De Visby voor ontmijning, een echt multi-mission platform.

De AFCON voor escorte & power projection (kruisraketten).

De ORP Gawron zou niet komen met kruisspeelgoed maar zou gelijkwaardig moeten zijn aan onze huidige Wielingen.

Kzou ook nog graag een aantal CB90H boten aankopen; 1 Strategic Ship Project (Navantia, +- 1 Miljard $) en 1 Armaris Mistral Klasse LPD (IPV de LPD Rotterdam). Op de SSP zou ik dan liefst een 40-tal VTOL JSF's plaatsen; de Mistral met heli's.

Voor de luchtmacht is mijn oog surtout gevallen op de JAS39C Gripen. Hoewel ik ook een aantal SU-34 voor 'long range' zou willen hebben, stuk of 12. Misschien toch 52 UCAV's: 12 HV-911 Eagle Eyes & 40 van een andere type.

Anyway ik ben bezig met info allerhande te verzamelen over militair speelgoed...kwestie van een andere mening te kunnen vormen als Flappie.

#12904

Briggs

 

Misschien zelfs radicaal iets anders...Russisch speelgoed voor de luchtmacht.

http://www.aerona...

http://www.aerona...

De Russen zijn trouwens vragende partij voor samenwerking...ik zie dat wel zitten :)

#12910

Outlaw Mike

 

Briggs, bedankt voor de links. Heb er een paar van “gebookmarked”.

Wat ik niet begrijp is waarom je zo denigrerend doet over de M(ultipurposefregatten). Ik heb de specs van dat AFCON-korvet eens vergeleken met die van een M-fregat: http://www.marine...

(spijtig genoeg vermeldt de Navantia-site geen bewapeningsparameters) en al bij al denk ik dat het kopen van de Van Amstel en de Van Nes toch ronduit te verkiezen zijn boven nieuwe korvetten die allicht wel veel meer zouden kosten.

Het gaat er niet zozeer om dat een M-fregat groter is (waterverplaatsing 3300 ton tegenover 2600 ton, lengte 122m tov 102m) want voor zulke kleine verschillen is dat in essentie irrelevant. Maar het lijkt me dat een M-fregat vooral veel veelzijdiger is! Kan oppervlaktedoelen, onderzeedoelen en luchtdoelen aan.

Wat dat laatste betreft noteer ik bijvoorbeeld dat het 76mm Oto Melara kanon van het M-fregat OOK tegen luchtdoelen kan ingezet worden maar tevens dat het fregat de beschikking heeft over Sea Sparrow Vertical launch raketten tegen luchtdoelen op korte afstand EN een Goalkeeper snelvuurkanon tegen luchtdoelen op zeer korte afstand.

Ik moet in dit verband denken aan wat ik Wim Van Eekelen, ex-Nederlands minister van Defensie en daarna nog WEU-voorzitter, eens hoorde zeggen ten tijde van de eerste Golfoorlog, toen Nederland twee fregatten in de Golf had, nl. "dat de Nederlandse fregatten bijzonder goed uitgerust waren voor verdediging tegen luchtdoelen".

(noot van Outlaw: toentertijd had de Belgische Marine een vlootje van haar tripartite mijnenjagers en –vegers naar de kust van de, haha, hou je vast, Verenigde Arabische Emiraten gestuurd. Onze dappere politici toch!!! Altijd zo bekommerd om het welzijn van onze troe… heu, om de publieke opinie en de relaatsie daarvan met hun electorale resultaten)

Nee, serieus, ik denk dat elke rechtgeaarde Belgische marineman je zal zeggen dat de aankoop van de Van Amstel en de Van Nes wellicht het beste is wat de Belgische Marine al in tijden is overkomen. Niet dat F. het ooit zo bedoeld zal hebben, hij moet ze kopen omdat ie anders tegen huizenhoge schadeclaims aankijkt. Maar zoals gezegd, ik zal het maar geloven als ik het zie.

#12972

Briggs

 

Ja, lap mijn commentaar is verdwenen.

OMC:
De AFCON EMM heeft dezelfde bewapening als de M-klasse behalve dat het 76mm kanon vervangen wordt door een 127mm, de bijvoeging van SM2 luchtafweerraketten en 8 bijkomstige lanceerders voor de ESSM of LAM (Land Attack Missile).
http://www.skibsteknisksels...(D115).pdf
ESSM kan ook tegen andere doelen gebruikt worden.
De mariniers zullen blij zijn met de M-klasse, heb je al eens opgemerkt met wat voor een rotzooi ze nu varen? De Wielingen werd slechts gebouwd (volgens sommigen) om de Boel werf te ondersteunen; na productie gingen ze de hele wereld af als drijvende reclame maar er kwamen geen bestellingen. Libië had interesse in de Wandelaar maar Khadaffi wou dat schip en geen nieuw laten bouwen.
Toch verkies ik een corvette boven een fregat, het is goedkoper, vereist minder bemanning en heeft voldoende bewapening. De M-klasse heeft 154 bemanningsleden, Wielingen 155, AFCON : 90. Ik zou de AFCON bijkomstig bewapenen met een HV-911 en een UCAR (http://www.strange-mecha.co...).

Ben bezig met het opstellen van een document met 'mijn visie' op de modernisering van de Krijgsmacht :). Allemaal mooi, maar waarschijnlijk onvoldoende financiën en spineless-politici die in de weg zullen staan. Bijkomstig zal het zuiden niet akkoord gaan met structurering. Namelijk ‘Confederalisering’, versnippering van de centrale militaire macht in het federale stelsel om mogelijke taaldiscriminatie & militaire bedreiging te verwijderen.
F. zou mij niet verbazen moest ie de weg klaarmaken voor militaire acties in het Noorden indien deze kiezen voor onafhankelijkheid. Eigenlijk een soort van Amerikaans systeem waarbij het ABL verdeeld wordt in 2 National Guards.
Eerst beginnen met het invoeren van een cliëntelistisch systeem, dan afbouwen van eenheden in Vlaanderen, primair moderniseren van de Zuidelijke eenheden en aansluiting zoeken bij Frankrijk. De deelgewesten (slechts Vlaanderen & Wallonië, niet Brussel) zouden de financiering overnemen; eigen generaals onder leiding van een ‘Vlaamse’ minister. Er zou wel een ‘federaal’ defensieorgaan komen bestaande uit 6 hoge officieren (3/gewest; elk vertegenwoordigt 1 component); beide regionale ministers van defensie; 1 vertegenwoordiger van Buza; Premier. Mogelijk zou ik daar de regeringsleiders van de deelregeringen en vertegenwoordigers van hun buzabeleid bijvoegen. De militaire opleidingscentra van Bevekom; de Marine, en de Paraopleiding zullen ‘Belgisch’ blijven; m.a.w. zowel Franstaligen als Nederlandstaligen zullen er hun opleiding kunnen volgen of hun dienst uitvoeren. Voor de rest: 1talige eenheden op het territorium, met uitzondering van de marine.

#12993

Briggs

 

OMC:
1 Visby Corvette kost 156 miljoen US$ (2002).
Na vervloekt veel te zoeken heb ik eindelijk een prijs vast.
Persoonlijk vind ik wel dat men niet meteen een groot, zwaar bewapend schip nodig heeft maar kruisraketten of een LAM-capability is wel een must-have. Daarom dat een AFCON nodig is, anders zou ik enkel Visby Corvettes nemen.
Ook voor 30 jaar goed, stealth daarom geen luchtafweer nodig.
Kan ook onze mijnenvegers vervangen...3 vliegen in 1 klap.

Wa peisde dervan ?

#13002

Cogito

 

Briggs ik zal voor U stemmen als minister van Defensie in het onafhankelijk Vlaanderen. Uw avataartje past daar ook bij.

#13010

Briggs

 

Awel dat zal ik ten zeerste appreciëren.
Hmm kheb wel voor 12 miljard ¤ aan bestellingen over een periode van 10 à 20 jaar (schatting). In de plaats krijgt men dan wel een krijgsmacht van ongeveer 40 000 man.
Dat kan nog toenemen met een miljard¤ indien de Nederlanders niet bereid zijn om mee te betalen voor de Strategic Ship Project van Navantia (ik hoop 1 miljard; vanaf 2012) en een non-nuclear powered Charles de Gaulle klasse vliegdekschip (1,7 miljard; vanaf 2008) *drule*.
Maar ...euh...laten we stellen dat we beschikking zullen hebben over een mooi pakje 'power projection' & vuurkracht dat bijkomstig zeer mobiel zal zijn. ;p
Panther MLV; Dingo2; XA-200 AMOS; Denel G6; Caesar SPA;Centauro B; Leopard 2A6; FN F2000+FNP-9M voor basisinfanterie; FN SCAR & HK Mk23 voor hogere klasse infanterie; paar UCAV's (40); 12 UCAR's; 30tal HV-911; MQ-9 Predator; 24 JSF; 48 bijkomstige gevechtsvliegtuigen; 50 NH-90s; 36 Ka-52 IAI upgrade; AFCON corvettte; Visby corvette; LPD Johan de Witt, Zubr ACLC; 2 Diesel subs; CB90H; EMB-145 AEW; G550 Nachon(?) (IDF);...enz. om zo maar van te dromen).

#13108

Briggs

 

OMC: Waar ik naartoe wil met de marine is simpel samen te vatten: http://www.gizmag.co.uk/go/...

#13112

Briggs

#13115

Outlaw Mike

 

Briggs, bedankt voor die links. Heb ze "gebookmarked" (vind ik hier nu een nieuw voltooid deelwoord uit of bezorg ik germanisten een hartaanval?).

Los van alle zeer interessante suggesties die ge daar aangereikt hebt, Briggs, zou ik toch de opmerking willen maken dat ik het liefst zou zien dat al wat nu nog aangekocht wordt "goede stop-gap maatregelen" zijn.

De levensduur van veel militair materieel is, mits de nodige MLU's, zo'n 20 tot 30 jaar. Nu, ik hoop dat wij in 2035 EINDELIJK kunnen zeggen dat wij burgers zijn van de United States of Europe. Bij een USE hoort een eenheidsleger. Dus hoop ik dat anno 2035 het GEDAAN is met die geldopslorpende cavalier-seul tactieken van de 25 EU-lidstaten, waarbij elk land per se een eigen marinetje moet hebben en een eigen luchtmachtje en wat dies meer zei. Naar analogie met de VS hoop ik dat tegen 2035 bijvoorbeeld lidstaten met een historisch gezien groot maritiem verleden, zoals het VK en Nederland, zich meer zullen profileren als "leveranciers" van maritiem materieel en personeel, terwijl landen die van oudsher sterk waren in landoperaties (Duitsland bvb.) zich meer zouden profileren inzake het landmachtonderdeel van de USE-strijdkrachten.

En ik hoop dat de pseudo-standaardisatie die nu zogezegd bestaat op NAVO-vlak dan een ECHTE standaardisatie zal zijn geworden, met een enkele Main Battle Tank voor de ganse USE bijvoorbeeld. Gedaan met Spanjes stokoude Pattons, Belgies niet veel jongere Leopard I's, Engelands Challengers. Een enkel type! Enzovoort voor alle krijgsmachtonderdelen. Nu, met een zekere genoegdoening stel ik vast dat bijvoorbeeld met de Eurofighter Typhoon en de Eurocopter al een flinke stap in de goede richting gezet is, dus ik ben gematigd hoopvol. Als de politiek EN de publieke opinie nu nog maar eens de goede kant zou uitgaan...

Dus wat betreft goede stop-gap measures, daarmee bedoel ik dus dat we tot de USE een feit is, dus tegen zowat dertig jaar, wij best nu GOEDE aankopen zouden doen, die dan tegen dat de USE en haar eenheidsleger een feit is, versleten zouden zijn.

#13116

Outlaw Mike

 

...waarna we ons kunnen toeleggen op de voor ons meest geschikte rol binnen het militair apparaat van de USE.

Nog een los opmerkingske Briggs. Of vraag liever. Weet gij hoe het zit met die aankoop van de Pandurs met 90mm-kanon? Gaat die travestie nu echt door? Ik zou het schandalig vinden van wel. In het verleden hebben Belgische soldaten met hun bloed betaald voor slechte aankopen. Gaat Defensie nu toch alweer dezelfde toer op?

In die blog "Brigantijn" (tiens, zijt gij dat soms) wordt een lans gebroken voor de Centauro. Persoonlijk zou ik het goed vinden Centauro's te kopen als vervanging voor de Leopards, vooral gezien het feit dat de Centauro zelfs potentieel heeft als 120mm-platform.

Toch heb ik een serieuze caveat bij de centauro: de standaardpantsering kan slechts 12.7mm kaliber opvangen. Maw een zeer kwetsbaar vehikel voor elk zwaarder schiettuig. Een simpele 20mm gaat "er lossen door". Wat vindt gij daarvan? Hebt gij gehoord dat het mogelijk is de Centauro uit te rusten met reactieve pantsering, bvb. Rafael?

#13117

Briggs

 

"goede stop-gap maatregelen" .
De Pandur & Panther zijn geen stop-gap's; de M-klasse en de F-16MLU zijn dat wel. De M-klasse kan tot 2025 in dienst blijven (NL); de F-16's tot 2015 (reken maar vanaf 2010 begin aankoop). Ik ben van mening dat wij ook als single-handed cowboys moeten kunnen ageren; dat wil niet zeggen dat er geen interoperabiliteit is. Kijk naar OIF...bekanst de helft van Europa zegt ja & de rest njet.
Nog een los opmerkingske Briggs. Of vraag liever. Weet gij hoe het zit met die aankoop van de Pandurs met 90mm-kanon?

Niemand weet hoe het zit met de 90mm. Normaal vliegt ie in de vuilbak.
Toch heb ik een serieuze caveat bij de centauro: de standaardpantsering kan slechts 12.7mm kaliber opvangen. Maw een zeer kwetsbaar vehikel voor elk zwaarder schiettuig. Een simpele 20mm gaat "er lossen door". Wat vindt gij daarvan? Hebt gij gehoord dat het mogelijk is de Centauro uit te rusten met reactieve pantsering, bvb. Rafael?

Normaal kan je elk militair voertuig bepantseren met reactief & passief-reactieve extra bepantsering.
Heb je al eens nagekeken wat een Pandur aankan?

"Armour protection against 12.7mm weapon systems is provided in the frontal 30° arc and against 7.62mm calibre all round. A spall liner and mine protection carpet are installed to minimise the secondary effects of armour penetration and mines. The drivetrain and steering linkages are protected within the armoured hull."

De bedoeling van zulke voertuigen is dat ze gebruik maken van hun snelheid om te ontsnappen aan het leed van zwaar geschut; mits het dragen van bijkomstige bescherming.
Nu ben schaaf ik wel mijn mening -bijna dagelijks- bij; ik heb al een ruw document klaar maar die is onvoldoende realistisch in Belgische termen. (M.a.w. veel te veel dat men toch niet zal aankopen).
Realiteit is dat geen enkel radiaal voertuig een MBT van de Leopard I klasse kan vervangen op alle gebied.
Radiaal voertuig is meestal goedkoper; sneller; gelijkwaardige bewapening maar minder bepantsering.
Als ik de keuze moet maken tussen een Pandur 90 & een Centauro 120...dan waag ik liever mij kans in de Centauro.

#13139

Briggs

 

OMC: De landmacht.
http://brigantijn.blogspot....

Het is wel zo dat men voor de marine mogelijk slechts Visby Corvettes zouden kunnen kopen. Uitrusten met het REMUS & Seakeeper systeem voor ontmijning op zee. Men zou een Ikea-idee kunnen uitvoeren op het Helidek (Agusta A-109M normaal) van de visby. In plaats van een helikopter zou men misschien een artilleriesysteem kunnen plaatsen. Zouden eens moeten nagaan of men niet de mk24 VLS concentric cannister launcher kan installeren op het heliplatform.
http://www.globalsecurity.o...

Dat geeft ons meteen een Land Attack capaciteit & verhoogde vuurkracht. Samen met een HV-911 Eagle Eye zou dat een goed systeem kunnen vormen; goed voor 30 jaar dienst.

Indien mogelijk zou ik het dan houden op 8 Visby's; 2 HSV X-1's en 2 Zubr; 8 CB-90H (4AMOS).
Ruwe, 'subjectieve' schatting; gebruik makend van allerhande info op het internet (contracts &): 160 miljoen ¤ voorzien per Visby (156 miljoen $ 2002); 80 miljoen US$ per HSV, 50 miljoen US$ per Zubr; normaal 500 000 voor de CB90H (mogelijk 1 miljoen ¤ voor AMOS). 34 miljoen $ per HV-911 (10 voor de marine). REMUS & Seakeeper mine hunters kost onbekend; Belgische krijgsmacht heef een bestelling geplaatst voor 1 REMUS; bedrag onbekend.
(http://www.hydroidinc.com/H...)
Volgens http://www.nosc.mil/robots/... kost de Remus 70 000 US$ (10 systemen; 2 reserve).

Als die schattingen ongeveer kloppen komen we op ruwweg 1766,7 miljoen ¤ voor items die 30 jaar in dienst zouden blijven (59 miljoen ¤/dienstjaar "afschrijvingen")

#13143

Outlaw Mike

 

Hoor eens Briggs, als ik moest kiezen tussen jou en Flahahaut voor Minister van Defensie is het jou mijn zoon.

Dat gezegd zijnde, reken maar van yes dat uw wenslijstjes juist dat zullen blijven. Als er een land in het zonnestelsel is waar bij militaire aankopen politieke en economische overwegingen primeren op gezond verstand en rationeel aankoopgedrag is het wel Belgie. Doorheen gans onze geschiedenis heeft de Belgische soldaat met zijn bloed betaald voor onverantwoorde aankopen door idiote politici met een ignorantie en incompetentie inzake militaire kwesties die je de haren ten berge doet rijzen.

Zeer frappante voorbeelden worden o.a. geboden door ons wedervaren in W.O. II. Een van de redenen waarom de 1000-koppige bezetting van Fort Eben-Emael niet in staat was de ca. 70 Duitse para's die het dak van hun vesting bezet hielden te verjagen, was dat zij geen pistoolmitrailleurs hadden. Elke soldaat die zich met een niet-automatisch geweer "in close combat" tegenover een tegenstander met pistoolmitrailleur bevindt weet waarover ik het heb.

Voorts hadden wij een squadron van een twaalftal voor die tijd moderne Hurricane-jagers, helaas alle op 1 of 2 na vernietigd op de grond op de morgen van 10 mei. Maar zelfs als ze in de lucht hadden kunnen komen, waren ze toch een vogel voor de kat geweest. Onze krenterige politici hadden namelijk geen kredieten voorzien om de toestellen met een bepantsering voor de piloot, een driebladige propeller en een radio uit te rusten.

Nog een voorbeeldje: de linkse parlementariers uit de late jaren dertig blokkeerden de aankoop van Renault tanks door het Belgisch leger... omdat de aankoop van een OFFENSIEF wapen de Duitsers wel eens tegen het hoofd had kunnen stoten. Als je kijkt op deze site: http://mailer.fsu.edu/~akir...

dan gaat het dus om het model ACG 1, in feite de Renault R-35 bewapend met het uitstekende 47mm-kanon en een coaxiale mitrailleur. Ik heb ergens gelezen, in een boek van Peter Taghon geloof ik, dat het leger toch 25 stuks bestelde onder een VALSE benaming, in een poging om onze pantsermacht toch een *beetje* tanden te geven. De sossen kwamen erachter, en, stel je voor: de 12 stuks die tot dan geleverd waren MOCHTEN NIET IN HET LEGER OPGENOMEN WORDEN!!! En dat terwijl het kleinste kind zag dat het Naziregime klaar stond om West-Europa met een formidabele aanvalsmacht binnen te vallen. Een triest lot was die twaalf Renault-tanks beschoren. Ze stonden te roesten op een fabrieksterrein van de firma Caerels in Gent tot aan het uitbreken van de vijandelijkheden. Toen de moffen binnenvielen, wisten enkele wakkere officieren 8 ervan aan de praat te krijgen. Ze werden stuksgewijs ingezet, o.a. in de buurt van Wetteren en Kwatrecht, helaas zonder veel succes.

Dat wil niet zeggen dat we helemaal niet over pantservoertuigen beschikten. Verdeeld over onze 22 divisies hadden we zo'n 208 T-13s, gemechaniseerde kanonnen eigenlijk, die goed van zich afbeten. Ik herinner me bijvoorbeeld een foto van een zware Duitse pantserwagen, in Aalst in frut geschoten door een T-13. De dag ervoor was bij een treffen in Willebroek de richtapparatuur van het 47mm-kanon vernield, maar de T-13 schutter, wiens voertuig verdekt in een steegje stond opgesteld, opende het sluitstuk van zijn kanon en wachtte tot hij de Duitser DOORHEEN DE LOOP kon zien, waarna hij vliegensvlug laadde en de mof voor zijn raap knalde! Voorts hadden wij nog een dertigtal lichte T-15 Vickerstanks, welsiwaar enkel bewapend met een machinegeweer. Beide types vind je trouwens terug op de site hierboven.

Ik moet zeggen dat ik via Internet recent heel wat info aan de weet gekomen ben omtrent het wedervaren van ons leger zowel in WO I als in WO II en begot, we deden het eigenlijk belange zo slecht nog niet. De meeste jongens sneuvelden omdat ze met gebrekkig wapentuig de strijd moesten aanbinden tegen een veel sterkere en modern bewapende tegenstander. Dat dit zo was hebben zij voornamelijk te "danken" aan socialisten. Het zijn diezelfde socialisten die na de oorlogen, maar vooral de laatste decennia, het perverse dogma van de morele equivalentie verkondig(d)en, wat erop neerkomt dat iedereen die een wapen ter hand neemt, ook al is het om haard en gezin te beschermen, in essentie slecht is. *Onze jongens* hebben in beide wereldoorlogen verrassend dapper gevochten. Door hen EN nooit de "tools" te geven om goed hun taak te vervullen EN door ze na de oorlog gelijk te stellen met de aanvallers hebben de sossen ze eigenlijk tweemaal door de drek gehaald. Een weerzinwekkend zootje hoor.

#13145

Briggs

 

OMC:
Er is nog wel 1 element dat ik nog niet besproken heb, de literatuur hieromtrent zit in de US of A en is nog aan het afzakken met de post.
Dat Belangrijk element is het volgende:
Wat is beter ? Rupsvoertuigen of 'radiaal' voertuigen ?

Zover mijn antwoord: Dat is helemaal afhankelijk van de situatie. Daarmee dat ik met het gedacht speel om het leger op te splitsen (niet alleen in een Vlaamse National Guard & Waals National Guard om van dat Belgisch gedrocht af te zijn) in een Combat & Peacekeeping verdeling.
De Combat component zou beschikken over rupsvoertuigen & radiaal voertuigen.
De PK component louter over radiaal voertuigen waarbij het zwaarst bewapend voertuig een 8x8 met 105mm zou zijn.
'Tuurlijk bestaat er de mogelijkheid om hen geen enkel zwaar materiaal te geven (met uitzondering van de genie...maar dat zijn werktuigen) maar dan is het wel best dan men een 'light' combat component meeneemt ter bescherming (ook in radiaal uitvoering).

Verder is er mogelijk nog een probleem met de Zubr & HSV X-1 omdat deze veel brandstof zullen verbruiken (meer allesinds dan een standaard containerschip) bij oceaanvaart.
"Dat gezegd zijnde, reken maar van yes dat uw wenslijstjes juist dat zullen blijven."
Niet als je van mij een minister van Defensie maakt :).

Fort Eben-Emael : De kannon van het fort hadden nog niet eens voldoende rijkwijdte om de bruggen werkelijk & efficiënt te kunnen raken.

"Onze krenterige politici hadden namelijk geen kredieten voorzien om de toestellen met een bepantsering voor de piloot, een driebladige propeller en een radio uit te rusten."
Dat ging nog allemaal komen; de Duitsers waren sneller.

"linkse parlementariers" willen enkel een leger uitgerust met botte messen & mensen die voor hen stemmen.
Voor de rest bewapenen Socialistische regimes zich wel met vanalles en nog wat...ga dan maar eens als Watermeloene Groene of Rooi gaan betogen tegen B-61's in Kleine Brogel.

#13149

Bema

 

Het zijn diezelfde socialisten die na de oorlogen, maar vooral de laatste decennia, het perverse dogma van de morele equivalentie verkondig(d)en, wat erop neerkomt dat iedereen die een wapen ter hand neemt, ook al is het om haard en gezin te beschermen, in essentie slecht is.
Behalve als ze er zelf wat aan verdienen zeker. Of ben je al vergeten Michael hoe snel de regionalisering van de wapenwet er gekomen is nadat de ''prille democratie'' van Nepal een bestelling ''botte messen'' plaatste.

#13150

waarnemer

 

bema: michael hoort nie goe aan die kant!luider spreken!

#13151

Outlaw Mike

 

He? Wadda????

Bema, dat klopt. Mr. Flahaut mag de website van het Belgisch leger dan wel huis-tuin-en-keuken allures geven, banners "Ik verdedig het milieu" en verhaaltjes over peuters tussen de tanks inclusief, als de sossen, zeker de Waalse, een cent kunnen verdienen aan oorlogsleed is het billen toeknijpen en neus bloeden geblazen.

Schrijnend voorbeeld: de exportlicenties die Van Cauwenberghe wilde toekennen voor nog meer munitiefabrieken in het doodarme Tanzania. Met een capaciteit die het Tanzaniaanse leger nooit zelf allemaal alleen zou kunne opschieten.

En dat vlak in de buurt van de Grote Meren. En dan maar afgeven op een "warmonger" als Bush. En Flahaut dan maar stickers "Voorrang voor de vrede" op de achterruiten van legercamionetten plakken. Hypocrieten.

#13153

Briggs

 

1 woord: Foefelkopter ...

#13154

Bema

 

@waarnemer: Ik denk dat Michael wel goed hoort, maar hij is zijn werderhelft aan het overtuigen van nieuwe wapenfeiten!

#13157

Briggs

 

OMC: anders mail je uw e-mail adres es door naar die andere blog.(senne kik). Kzal iet doorsturen

#13381

Ceoquebol

 

"Als er ooit een aanslag in Brussel plaatsvindt, waar ik niet op hoop, zal ik zeker De Tijd kopen. De kritiek van Vanempten aan het adres van de Belgische regering zal ongetwijfeld vernietigend zijn."

gepubliceerd op zaterdag 06 augustus 2005 @ 00:28

Waarde heer LVB,

Dergelijke uitspraak kan je niet ernstig menen. Het is al langer dan vandaag bekend dat terroristen in dit apenland een vrijgeleide krijgen mits ze het hier niet al te bont maken.
Met wat recent gebeurd is bij de GVA, het buitenkieperen van de hoofdredacteur wegens niet politiek correct genoeg (of is het niet poltiek corrupt genoeg), het ontslag van een redacteur omdat een artikel niet strookte met de mening van nationaal-socialist en (per definitie)politiek corrupt figuur Willockx, zal de heer Vanempten vermoedelijk wel eieren voor zijn geld kiezen wil hij ook geen C4 krijgen
Inzake manupalatie, het verspreiden van leugens en bedrog staan onze media (pers, televisie) wereldwijd op de eerste plaats.
Waar maakt U zich dus zorgen over.