Leterme wil een robottaks

Dat is direct afgeschoten door de VLD, maar ik zou daar toch eens twee keer over nadenken. ]Demotte] heeft het wat onhandig aangebracht en op zich plaats ik daar grote vraagtekens bij, maar dat er een verschuiving moet komen van de lasten op arbeid naar verbruik, ecologie, maar ook op het kapitaal dat in machines en gebouwen zit, is evident.

Yves Leterme, geïnterviewd door Dirk Melkebeek in Menzo van augustus 2005

Reacties

#12866

Freak

 

de CD&B, hier gematerialiseerd als kloot Leterme, willen gewoon zoveel mogelijk belastingen kunnen innen... een verschuiving lijkt hiervoor uitgelezen gezien je dan zonder veel gène kan meer lasten verhogen op consumptie dan je er verlaagt op arbeid

wij content, iedereen content moeten ze daar zeggen bij de CD&B (de burger betalen wel 't gelag)

#12867

Cogito

 

Kijk kijk het gaat wéér gebeuren:

Een in oorsprong goed voornemen - in casu het verminderen van de belastingen op arbeid - gaat uitmonden in een middel dat erger is dan de kwaal. De stelling dat politici het productiefst zijn als ze helemaal niets doen geldt hier weer 100 %.

De verschuiving zal gaan van gelegaliseerde beroving van productieven naar gelegaliseerd dictaat van hun bestedingen.

Enkele voorspellingen:

Naar ecologische gewenstheid:

Belasting op recreatieve voertuigen (oldtimers - motorfietsen - plezierboten - sportvliegtuigen): 100 %.

Belasting op fietsen 0 %.

Belasting op huishoudbrandstof: 50 %

Belasting op dikke truien: 0 %

etc...ik weet wel dat ik er een beetje het zotteke mee houd, maar kern van de zaak is dat je de overheid niet de macht moet geven om aan onze bestedingen een moreel oordeel te hechten en dusdanig te belasten, want een overheid is altijd tuk op middelen om het gedrag van haar burgers te bepalen en het morele oordeel daarover in de geesten te internaliseren.

Het ecologisch argument is daarvoor een gedroomde drogreden voor etatisten.

De Flat tax is een beter idee.

Dat de CD&V, naar gewoonte, weer eens lonkt naar Agalevkiezers en daarmee haar groene - en dus rode - kern laat zien is ook hier weer evident.

Wat Leterme daarentegen beweert is dat niet.

Belasting op kapitaal is helemaal niet evident. Gaat men dan ook investeringen belastingvrij maken? Ik denk het niet.

De CD&V van het ACV kan slechts blijven beweren dat ze een centrumpartij zijn dankzij het Cordon.

Aangezien men met een scheermes van Ockham 25 % van de kiezers (en van de ideeën)wegsnijdt uit het democratisch gebeuren, kan men beweren dat het 'centrum' in het midden van de overige 75 % ligt. Dat is op 37.5 % van de lat en dat is behoorlijk links en lang geen centrum.

Zo zorgt de instandhouding van het cordon voor een roodverschuiving van het politieke spectrum. Extreemlinks heet gewoon links, gewoon links heet centrum, centrum heet rechts en centrumrechts heet extreemrechts.

Roodverschuiving kennen we in de astronomie van sterrenstelsels die héél ver weg zijn en zich héél snel verwijderen van ons.

Zo is dan roodverschuiving een mooie metafoor voor de kloof tussen burger en politiek.

#12870

NN.

 

Ja, je kan er veel vragen bij stellen. Maar fundamenteel zit je met een overheid die boven zijn niveau spendeert. Met als gevolg dat je het geld moet halen waar het is. Dus degene die gemakkelijk grijpbaar is wordt daarvan het slachtoffer.

Het alternatief ? Wel eigenlijk is er geen. Want zolang de kiezer achter zijn partij blijft aanhollen, en alles goedspreekt wat er niet gedaan wordt, zal er niks veranderen. Dus is er geen alternatief. Je kan hier natuurlijk wel praten over de flat-tax maar dat is enkel om de goegemeente tevreden te stellen.

De "roodverschuiving" zeer toepasselijk, goed gevonden Cogito. Proficiat. Maar heb je wel al eens nagedacht wat de echte oorzaak is van de roodverschuiving ? Al eens nagedacht dat één miljoen kiezers voor een partij stemmen die enkel belooft om in de oppositie te zitten en dus niks te doen.

Dus de vraag die je moet stellen is : "Wiens fout is het dat er roodverschuiving mogelijk is ? Degene die er niets tegen doen of degene die de kaas van tussen de boterham halen ?".

Je kan het ze toch niet kwalijk nemen. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met dit forum : veel geklaag, veel zelfbeklag, oeverloze herhalingen maar geen fundamentele conclusies.

En dan kom je tot de vaststelling dat een politicus een alternatief moet bieden, volgens dat de politieke kaarten liggen. Dus vanuit zijn oogpunt welke mogelijkheden heb je / heeft hij ?

Om het antwoord te kennen moet je leren kijken met de ogen van de tegenstander, wil je hem verslaan. Dat is een vaststaand feit. Je moet leren denken volgens de denkwereld van de tegenstander, wil je hem op zijn terrein kloppen. Je moet zijn taal spreken, en hem toespreken met de denkbeelden die hij zelf gebruikt. Als je enkel je eigen prestaties staat op te hemelen bereik je niks. Dan blijf je gewoon ter plaatse trappelen.

Trouwens dat van die 75% en het centrum ervan dat heb ik lang geleden ergens anders al gelezen ... en het was geschreven om het immobilisme van die 25% aan te klagen.

Soit, dat is niet echt relevant, wat belangrijk is dat is dat je de juiste conclusies trekt en dus de oogkleppen afsmijt, of anders gezegd: dat je jezelf in vraag stelt.

#12888

Cogito

 

NN, ben jij dezelfde als NoName of zijn jullie 2 verschillende mensen?

#12889

NN.

 

NN is dus de afkorting van "No Name" ... twijfelde je daaraan ?

#12891

kristof

 

Zullen de robots nu in opstand komen?

"No taxation without representation!"

#12893

NoName.

 

Of :"No representation without taxation" ?

Dus stemrecht voor de robots ?

Maar juist, de robots betalen de taksen niet. Dus zijn het de belastingbetalers die dan maar extra stemrecht moeten krijgen ? Als waarborg voor hun investering ? Dus weeral zoals vroeger : meer stemmen in functie van je inkomen of bezittingen ?

Laat maar.

De essentie van het verhaal zit bij het feit dat we met een "buitenmaatse" overheid zitten. Buitenmaats omdat ze de rechten van de burger altijd maar in verdediging neemt. Maar per slot van rekening eindigt het dat de overheid de rechten van de burger opsoupeert. En die staat dan maar te klagen, bij de professionele klagers.

Hoe zat dat weeral ? Meer directe macht aan de burgers ? Eigenlijk heb ik er nog niks van gezien. Ik zou zelfs durven stellen dat het nog erger geworden is ... Conclusie : stil staan is achteruitgaan. Maar hoe kan je er voor zorgen dat we niet stilstaan ? Dat is in essentie de vraag.

#12895

Briggs

 

NN: Bedrijfsleider extra stemmen geven eh :) want die betalen de extra belasting.

Trouwens ligt de basis van het stem'recht'/plicht niet op het betalen van belastingen maar op basis van nationaliteit.

#12922

Cogito

 

Stemrecht beperken is niet zo ondemocratisch als het lijkt.

Het is perfect te rijmen met democratisch gedachtengoed om iedereen die financieel belang heeft bij de staat uit te sluiten van stemrecht wegens belangenvermenging.

Dat is dus alle soorten steuntrekkers en iedereen die in dienst van de staat werkt of er een inkomen of ander financieel voordeel uit haalt. Inclusief politiekers dus.

Het zou een ander kiesbeeld geven.