Zes visies op de problemen tussen de islam en het westen

Vrijdag publiceerde De Standaard een column van Timothy Garton Ash, oorspronkelijk verschenen in The Guardian. In het artikel worden een aantal stellingen naast elkaar geplaatst over de fundamentele oorzaken voor de problemen en wrijvingen tussen de islamitische wereld en het westen.

Die problemen zijn volgens Garton Ash wel degelijk reëel, want:

De grote meerderheid van alle moslims is geen terrorist, maar de meeste terroristen die ons bedreigen, beweren wel dat ze moslim zijn. De meeste landen waar de moslims in de meerderheid zijn, verzetten zich tegen wat Europeanen en Amerikanen meestal beschouwen als een bewust gewenste moderniteit, met inbegrip van de essentiële elementen van vrije democratie.

Kort samengevat presenteert Garton Ash de volgende, soms tegengestelde, stellingen:
  1. Het probleem is niet de islam, maar religie in het algemeen
  2. Het probleem is niet de religie, maar de islam
  3. Het probleem is niet de islam, maar het islamisme
  4. Het probleem is de specifieke geschiedenis van de Arabieren
  5. Wij - en niet zij - vormen de oorzaak van het probleem
  6. Het probleem situeert zich op het raakvlak van verschillende culturen
Matthias Storme suggereerde mij om een webenquête te organiseren rond de zes stellingen van Garton Ash. Hoe denkt u over deze kwestie? Op het enquêteformulier, ondergebracht bij The Brussels Journal, vindt u de zes verschillende visies, waarbij ik telkens de uitleg van Timothy Garton Ash citeer. U kunt bij elke stelling aangeven of u er al dan niet mee akkoord gaat.

Deze enquête loopt tot en met zaterdag 24 september. De resultaten zullen na het afsluiten gepubliceerd worden.

Klik hier om de enquête in te vullen

Reacties

#13988

Freak

 

als dat pokkeding dan ook eens zou werken was't interessant geweest...

duuuuh

#13990

Briggs - Smokey Bear

 

pokkeding werkt..

#13991

LVB

 

Het werkt, alleen verschijnt er (nog) geen "dank u" pagina na het uitbrengen van je stem.

#13992

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

Ik verklaar mij het meest akkoord met de vierde stelling. Zonder voor verplichte inburgering door de Staat te pleiten, want daar ben ik tegen, denk ik dat het het best is dat de gehele wereld de Westerse cultuur overneemt.

Met wel een verduidelijk van de essentie van de Westerse cultuur: dat is het heilig respect voor het individu. Daar mag nooit en op geen enkele manier aan worden getornd.

Dat een vreemde cultuur overgenomen wordt, is helemaal geen probleem. De Westerse cultuur is het meest ontwikkeld in West-Europa en Noord-Amerika, en niettemin heeft de West-Europese cultuur veel elementen overgenomen die het eerst in bijvoorbeeld Griekenland ontwikkeld zijn. Griekenland, dat de dag van vandaag niet ten volle Westers is.

Bovendien geldt het ook voor West-Europa dat wij moeten verwestersen, en alle elementen van despotie, zoals die in Oost-Europa en het Midden-Oosten voorkomen, moeten afzweren. De welvaartstaten en de Europese Unie zijn de vormen waarin despotie in het Westen opduikt. En in de VS is de federale overheid een gelijkaardige bedreiging.

#13993

Ferdinand

 

"Ik denk dat het het best is dat de gehele wereld de Westerse cultuur overneemt." zegt Pieter Cleppe. Een Chinees zal zeggen: Ik denk dat het het best is dat de gehele wereld de Chinese cultuur overneemt, een Papoea... inderdaad. Zowel Cleppe als die Chinees en die Papoea hebben gelijk: als de hele wereld dezelfde cultuur aanneemt zijn een heleboel conflicten opgelost.
Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is een illusie te denken dat culturele verschillen zullen verdwijnen. We moeten ons er dus ook bij neerleggen dat die conflicten er zijn en manieren zoeken om er mee om te gaan.
Ik hoop dat ik niet de enige ben die het jammer zou vinden dat de Chinese en de Papoeacultuur zouden verdwijnen.

#13994

John Fleming

 

@Ferdinand: "Ik hoop dat ik niet de enige ben die het jammer zou vinden dat de Chinese en de Papoeacultuur zouden verdwijnen."
Ik ook, hoor. 't Is al erg genoeg dat de Vlaamse cultuur volledig aan't verdwijnen is.

Wat China betreft: Sinds de economische boom voor enkele van de 1.300.000.000 blijken zij al snel een westers patroon overgenomen te hebben wat betreft consumptie. Een schrikbarend hoog en snelstijgend aantal obesen. En dat kan
volgens mij niet zijn van enkel 'lijst' te eten.
Wat de Papoeanen betreft: Zolang ze mekaar blijven opeten heb ik er niet echt problemen mee.

#13996

bregt

 

"'t Is al erg genoeg dat de Vlaamse cultuur volledig aan't verdwijnen is."

Dat heb ik al zo vaak gehoord, maar spijtig genoeg nooit met een goede verklarende uitleg erbij... anyone ?

#13997

John Fleming

 

bregt: Ja, naast sjoelbakken, elke dag een pint op 't staminee, centjes afgeven aan vrouw en kindjes, fluiten naar de meisjes, en vooral ... met àlles kunnen zwanzen! 't Gaat er allemaal uit, man. Allemaal!

#13998

bregt

 

lol @ John

Nee serieus, ik mag googlen zoveel ik wil, ik vind nergens een eenduidige omschrijving van het begrip zelfs niet bij het VB, dat deze term zo graag bezigt. Vreemd dat er wel constant gepraat wordt over de bedreiging jegens de Vlaamse Cultuur, zonder dat er een goede definitie van terug te vinden is.

#13999

Koen Robeys

 

Ik heb als volgt ingevuld:

1. Neen. Religies zijn even goed vooruitstrevende als reactionaire elementen geweest in de wereldgeschiedenis. Het lijkt me veel realistischer te stellen dat voor concrete voorbeelden religies zich hebben meester gemaakt van bestaande problemen, dan dat de problemen voortkomen uit bestaande religies.

2. Neutraal. Het is zeker waar dat er specifieke problemen met de Islam zijn, maar er zijn specifieke problemen met ongeveer alles en iedereen, dus het lijkt me fout één element eruit te halen. Ook sluit ik me aan bij het cliché, zo groot als een huis dat "ze" een "reformatie" nodig hebben (en een Renaissance, en een Verlichting, en een wetenschappelijke revolutie, en een Industriële revolutie.) Maar de reden waarom "ze" dat allemaal niet hebben wordt veel te veel verengd door het allemaal op ht conto van de Islam te schrijven. In het jaar 1,000 had de Islam precies hetzelfde (mutatis mutandis...) over Europa kunnen zeggen, en ze hadden ook kunnen beweren dat het de schuld van "het Christendom" was, en ze zouden ook 500 jaar moeten wachten hebben om te weten hoe oppervlakkig dat was.

(Bij het nalezen valt me ook op dat "zij" vanalles nodig hebben, maar "wij", vanzelfsprekend, niet: wij hebben onze zaakjes altijd prachtig bij elkaar.)

3. Neen. Het is een (vreselijke) overschatting van het fundamentalism als we denken dat dat de "problemen tussen de Islam en het Westen" veroorzaakt. Ten eerste is het fundamentalisme op zich al een uitdrukking van defensief gedrag; van zodanige zwakte dat het meelijwekkend wordt. Daarnaast hebben we het (Islam)fundamentalisme heus niet nodig om "de problemen" te verklaren, er zijn veel andere factoren die tot (practisch) precies hetzelfde beeld zouden leiden indien er geen (Islam)fundamentalisme was.

4. Neen. De geschiedenis en bijhorende "problemen tussen het Westen en de Islam" reduceren tot "de Arabieren" is twee maal een veel te grote geestesvernauwing. De Islam is veel rijker en breder - alleen al op de landkaart - dan "de Arabieren". Het betekent Noord-Afrikanen, Egyptenaren, Arabieren, Turken van hier tot bijna in Siberië, Koerden, Perzen, Transoxanen, Indiërs, stukken van China, Indonesiërs, Maleisiërs, en nog een hoop andere om geen andere Afrikanen te noemen. Vele van die volkeren hadden al culturen *millennia* voor de Europeanen uit de bomen begonnen te komen. De problemen waar "de Islam" momenteel mee te kampen heeft zijn dan ook veel breder dan de problemen van "de Arabieren".

5. Neutraal. Het zou al heel erg moeten lukken dat er eeuwen (en meer) problemen zijn tussen twee kernen van verschillende beschavingen, zonder dat de problemen van beide kanten komen. Maar hoe meer dat waar is, hoe meer het onmogelijk een "ja" kan zijn. Als de problemen van beide kanten komen, dan komen ze niet alleen van ons. Het Westen heeft zonder twijfel historische en actuele fouten gemaakt, en "de Islam" heeft dat even ongetwijfeld ook gedaan, en evenveel, en even pijnlijk.

6. Neutraal. De problemen komen haast per definitie uit het raakvlak tussen twee culturen; als er geen raakvlak was, hoe zouden er dan problemen *kunnen* zijn? Alleen stelt de tekst de zaak weer veel te vernauwd voor. De problemen tussen de Islam en het Westen zitten veel dieper dan de gevoelens van onmacht bij een huidige generatie, of de laatste morele mode in hoofde van een beperkte groep van één generatie.

Geen enkele keer "ja". Wat ik mis lijkt me wel symptomatisch te zijn voor zowel de vraagstelling, als de hele problematiek zelf. We zien hier een vreselijke verenging van een zeer complex verschijnsel, met wortels die dateren van lang voor er van Christendom, laat staan Islam sprake is. En daarvan gaan we zo ver te opperen dat het misschien ligt aan "de Arabieren", of zelfs frustratie bij bepaalde groepen mensen in één bepaald tijdperk. Al die dingen zijn ongetwijfeld reëel bestaand, maar om daar "de" oorzaken van de problemen in te zoeken, dat is zoals de brug die instortte omdat er een mug op landde.

Ik zie ook maar één poging om de schuld ergens anders te zoeken dan bij varianten op "de Islam", maar "het is de schuld van het kolonialisme" concentreert zich natuurlijk al even geestesvernauwend op dat ene aspect van een veel bredere realiteit dan al de andere.

En die oppervlakkigheid lijkt me veel symptomatischer voor onze problemen dan de voorgestelde stellingen. Beschavingen die zulke oude wortels hebben, maar toch zo dicht bij elkaar liggen als de Islam en het Westen hebben natuurlijk veel meer reden tot confllict dan dat ene puntje dat je er kan proberen uithalen. Naast elkaar liggende beschavingen hebben altijd conflicten gekend, en als je allebei al millennia bestaat, dan heb je al millennia conflict afgewisseld met kalmere periodes. En een vraagstelling die niet eens dat perspectief ziet zal in mijn eerlijke opinie niet veel kans maken om veel nieuwe inzichten te zien.

Beste groeten, Koen

(Uimm, ik heb op submit geduwd, maar ik zie geen enkele aanwijzing dat het gelukt is; ik krijg gewoon weer de beginpagina terug.)

#14000

Neverbeendead Religion

 

Er is een oud verhaal dat niet in the equasion mag opgenomen worden.

-Mike,you're from a big country but i'm from a bigger country.
And i've got people working for me undercover in your country because i pay them more, being from a bigger country.
And those people look like people from your country because they are.
Now,if you do not want them to kidnap you and give you maximum amount of torture whilst keeping you alive to the maximum you will have to do the following for me.
I've got some strategic targets for you to shoot in my country.Since i believe that people like you do not like people like me from a bigger country because of the way they run things, i believe you'll find it a bit satisfying to hear that you will at least get a chance to die quick whilst knocking out a few important targets of my country that will give me a reason to attack your own country.Not that we are going to nuke it or anything.Just sending troops like in Vietnam so that it will become a mess again and your people will have not lost completely while i will have succeeded in making my money from the sale of weapons for my war etcetera again.My war that you will justify for me.
-But what if i choose to become your terrorist and end myself quick before i hit your targets?
-For that we'll be giving you some of our very small high-tech gear.You'll be wearing very small cameras
on important places on your body plus sensors so that my team can track you precisely everywhere.And you will not even be allowed to run.The split second you decide to do that some implants will automatically activate big pain.Big enough and long enough to stop your action and to keep yourself from disobeying a next time.And my undercover people will always be around to set you further on my plan.
-You've seen too much movies man.Thanks for the conversation though.Visit me again sometime when you've got another funny storie to tell.

#14001

John Fleming

 

Bregt: 'k gaan 't zeggen, Walter! euh, Bregt!
Maar geeft me efkens tijd, want mijne zoon wilt biljarten en die gaat voor op alle bloggers. Tot straks!

#14002

bema

 

Sorry, maar buiten de titel krijg ik niks! Daar ik niet genoeg van compies ken vrees ik altijd dat het mijn schuld is. Verlos mij van mijn schuldcomplex.

#14003

John Fleming

 

@Bema: helemaal naar beneden scrollen, 't is laag bij de grond.
@Bregt: ik gaan nu efkes schrijven, hé.

#14005

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Ferdinand: u zegt:

""Ik denk dat het het best is dat de gehele wereld de Westerse cultuur overneemt." zegt Pieter Cleppe. Een Chinees zal zeggen: Ik denk dat het het best is dat de gehele wereld de Chinese cultuur overneemt, een Papoea... inderdaad. Zowel Cleppe als die Chinees en die Papoea hebben gelijk: als de hele wereld dezelfde cultuur aanneemt zijn een heleboel conflicten opgelost."

Een Chinees of een papoea die eens goed nadenken zullen niet beweren dat de wereld hun cultuur moet overnemen. Want de Chinese cultuur heeft bijvoorbeeld een oude traditie van despotisme.

Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar in China is de traditie van filosofie, de discipline waarbij men zich heel diep fundamentale vragen stelt, niet zo ontwikkeld als in het Westen. Eerder spitste het denken zich er toe op louter praktisch denken hoe men een goed leven leidt.

#14006

bema

 

@John Fleming: bedankt!
Ik heb wel de indruk dat ik meer dan 1x kan stemmen.

#14007

Thomas

 

De verklaring van de problemen tussen Islam en het westen ?

"De islam" doet wat vele andere collectivistische culturen ook doen als reactie op de "verwestering" : in zijn schulp kruipen. Dat doen de Belgen ook als ze over "Amerikaanse toestanden" spreken, de Fransen die zich proberen te verschuilen achter een ingebeeld "sociaal model" dat beter zou zijn dan de vrije markt, etc.

De probleemstelling is dus scherper : wat is de verklaring voor de problemen tussen collectivisme en individualisme, tussen big government en small government, tussen dictatuur en vrijheid, tussen etatisme en kapitalisme ? Het antwoord zit hem dus al in de vraag...

Het is duidelijk dat de verliezende partij wanhopig spartelt om haar verlies te ontkennen.

De reactie van de islam op het westen is een primitieve variant van de reactie van het oude Europa op het kapitalisme : ze gebruiken ongeveer dezelfde argumenten over amerikanen (of meer algemeen : het kapitalisme of de vrijheid van het individu) :
- amerikanen zijn oppervlakkig
- ze zijn alleen geïnteresseerd in geld
- ze zijn materialistisch
- ze zijn arrogant
- ze zijn dom
- ze zijn racistisch
- ze zijn kolonialistisch
- ze zijn imperialistisch
- ze eten fast food en zijn dik
- ze zijn individualistisch (alsof dat slecht is)
- ze zijn brutaal en hebben geen respect voor andere culturen
- ze hebben zelf geen cultuur
- Bush is dom
- ...

Identieke redeneringen, zowel europees links als de gemiddelde islam-fanaat !

De communisten (socialisten) voegen daaraan toe :
- ze hebben geen sociaal model (werkloos zijn is blijkbaar beter dan een laag inkomen hebben).
- ze denken niet aan het milieu (de communisten wel ;-))
De islamofashisten voegen daaraan toe :
- ze zijn de grote satan die de joden steunen tegen ons (no comment)

Dat laatste laat ook onmiddellijk het niveau-verschil zien : waar de linkerzijde een humanistische pseudo-wetenschappelijke argumentatie tegen het kapitalisme zoekt, komen de islamofascisten af met verhaaltjes over satan en de duivelse zionisten. Beiden verwerpelijk, beiden prietpraat, maar toch een duidelijk niveau verschil.

Opvallend is dat de algemene reactie van het islamofascisme in grote lijnen dezelfde is als die van het oude Europa: een kinderlijke, angstvallige verwerping van een idee dat onbekend en dus onbemind is : vrijheid. Beiden hebben democratie dan ook opgelegd gekregen na een militaire nederlaag, dat lijkt mij de belangrijkste oorzaak voor deze gelijkaardige houding. Een andere reden is misschien het feit dat beiden hun bevolking netjes onder controle hadden van één of ander collectivistisch systeem : een religie, nationalisme/socialisme/communisme. Het establishment probeert wanhopig aan de macht te blijven.

Een andere houding zie je in Oost-Europa, en stilaan ook China, India en Rusland : zij omarmen meer en meer het kapitalisme, en worden er een pak beter van. De idee van "vrijheid", het kapitalisme, is duidelijk universeel : het is overal toepasbaar en combineerbaar met elk volk en elke cultuur.

Wat de USA nu in het midden oosten doet, is geduldig wachten tot de mensen daar doen wat gebeurd is in de oude communistische wereld : inzien dat vrijheid altijd beter is dan gelijk welke vorm van onderdrukking. En de amerikanen zullen winnen : ze hebben de tijd, de technologie, de morele en fysieke kracht aan hun kant.

Europa zou hetzelfde moeten doen, ik ben ervan overtuigd dat indien de islamofascisten iedereen tegen zich hadden, inclusief het oude Europa, ze binnen het jaar verdwenen zijn. Het feit dat het oude Europa hen steunt in hun verzet tegen de vrijheid en het kapitalisme is de hoofdreden van het bestaan van het islamofascisme.

Ik zou dus toevoegen :

7. Het probleem is niet de islam, maar het collectivisme/dictatuur in het algemeen.

Lijkt op 1., maar is niet expliciet anti-religieus.
(en hopelijk niet teveel schrijffouten ;-)))

#14008

Briggs - Smokey Bear

 

Bregt:
Misschien omdat het identificeren van de Vlaamse cultuur onderdeel is van praktische kennis?
Dat wil niet zeggen dat er niet direct 'wetenschappelijke' definitie bestaat. Wil helemaal niet zeggen dat dàt ook noodzakelijk is om te begrijpen wat men bedoeld.

Verder:

# Het probleem is niet de islam, maar religie in het algemeen
Nope.

# Het probleem is niet de religie, maar de islam
Yup. (Er is een specifiek probleem met de Islam niet algemeen met religie....geen problemen met Boedhisme; Hinduïsme & co.)

# Het probleem is niet de islam, maar het islamisme
Nope.

# Het probleem is de specifieke geschiedenis van de Arabieren
Ook. maar niet uitsluitend dus nope.

# Wij - en niet zij - vormen de oorzaak van het probleem
Nope. Logische & typische 'subjectieve' reactie. Tzijn d'anderen, voor zover het mij scheelt zijn wij niet het probleem.

# Het probleem situeert zich op het raakvlak van verschillende culturen
yup...anders zouden er geen problemen zijn.

Dermee basta.

#14009

Briggs - Smokey Bear

 

Tprobleem is dat wetenschappelijke definities tekort schieten..."te nauw". Dan nog kan men de vraag stellen ofdat men een cultuur werkelijk objectief kan definiëren.
Een outsider kan nooit een andere cultuur in alle volledigheid definiëren, zelfs een aanzienlijke kans dat ie iets verkeerd interpreteerd.

#14010

ivan

 

Sommige culturen zijn superireur dan andere ja. Een pluralistische cultuur - die naast zijn eigenheid ook het bestaansrecht van andere culturen waardeert en aanvaart - is superieur tegenover een niet-pluralistische cultuur.

De Amerikaanse cultuur bijvoorbeeld is een superieure cultuur (tot spijt van RVHG). Om een banaal voorbeeld te geven, maar een dat perfect illustreert wat ik bedoel. McDonalds verplicht niemand om hamburgers te eten; integendeel het is McDonalds zelf dat zich aanpast aan andere culturen zonder zijn eigenheid prijs te geven.

Ik denk graag dat de Westerse cultuur in hoge mate een pluralistische cultuur is en ja dus ook superieur.

#14012

Flandria romana

 

Een pluralistische cultuur is iets anders dan een multiculturele samenleving. Wat is de plaats van het eigene tegenover het andere in beide begrippen. En maakt dat net het verschil?

Ik heb tot nu toe vooral pluralisme weten gebruikt worden in termen van politieke overtuiging of religie. Hierbij domineert geen enkele. Ze bestaan naast elkaar binnen één systeem.

In termen van cultuur komt pluralisme veel minder ter sprake.

Waarom altijd denken in termen van superieur en (bijna onvermijdelijk hierbij) inferieur?

McDonalds verplicht niemand om hamburgers te eten? Maar door deze zachte dwingelandij verdwijnen inmiddels veel plaatselijke eetgewoonten.

Hoeveel echte frietkoten kent een grootstad als Antwerpen nog? McDonalds is absoluut niet de hoofdreden van hun schaarste, dat weet ik best.

Het zou wel straf zijn als er hamburgerwetten bestonden, maar dit belet niet dat men een klimaat creeert waarin plaatselijke culinaire gewoonten teloorgaan.

Dat McDonald de Belgische keuken zou huldigen lijkt me ook iets nieuws.

Frietkoten zijn nog geen groot gemis, maar kijk naar de andere volkskeuken in Europa (Centraal, West & Zuid-Europa), die veel rijker is (eethuizen met soepen, menu's, pasteitjes, broodjes, straatverkopers met éénpansgerechten). Die komt in het gedrang.

McDonald is natuurlijk ook geen representatief voorbeeld van de Amerikaanse cultuur. Maar dat deze superieur is vind ik, haast zoals die grimmige clown die met zijn schorre stem zingt dat ze inferieur is, straf.

#14013

Koen Robeys

 

Flandria: de term "superieure cultuur" heeft alleen maar zin als je erbij specifiëert voor wat. Dus in het geval van Ivan: hij vindt de Amerikaanse cultuur superieur *omdat* die "naast zijn eigenheid, ook andere culturen waardeert".

Op zich denk ik wel dat het klopt dat de Amerikaanse - en ik zou zeggen: de Westerse - cultuur beter dan andere culturen is in pluralisme. Dus *aangenomen* dat dat zou kloppen, en *gegeven* dat Ivan zijn definitie erbij gaf, is er geen reden om zijn uitspraak "straf" te vinden; alles is perfect in orde.

Natuurlijk zou het kunnen dat het idee dat het inderdaad een pluralistische cultuur betreft eigenlijk fout is. Het is dan een feitenkwestie geworden. Aarzel niet te proberen redenen op te geven waarom de Westerse cultuur geen erg pluralistische cultuur is; nota bene, in vergelijking met de anderen.

Een andere mogelijkheid is dat je vindt dat een cultuur "superieur" is, indien iets heel anders goed doet, bijvoorbeeld indien ze kennis en welvaart maximalizeert. Dat is ongeveer mijn opinie, en in dat geval is de Westerse cultuur nog steeds een "superieure" cultuur, zij het om een andere reden.

Hoewel, in feite hangen die twee nogal samen. Laat me nog een poging wagen.

Iemand, bijvoorbeeld, de heer O. Bin Laden uit Saudi-Arabië kan van mening zijn dat een superieure cultuur het aantal kinderen dat binnen een huwelijk wordt geboren maximalizeert. In dat geval, denk ik, is de Westerse cultuur helemaal geen superieure cultuur, eerder integendeel. Daaruit zou de heer Bin Laden kunnen concluderen dat hij de cultuur in kwestie militair mag binnenvallen en bezetten, even aangenomen dat hij dat zou kunnen; welteverstaan.

Zoals je ziet wordt dat allemaal nogal subjectief. Daarom heet deze houding ook "cultuurrelativisme". Je vermijdt dat je verwart tussen "cultuur X *vind* ik superieur" en "cultuur X *is* superieur".

En aangezien Ivan zijn definitie van "superieur" meteen mee gaf, lijkt alles me dik in orde. Ook al kan jij een heel andere mening hebben.

:-)

Koen

#14015

John Fleming

 

@bregt: 'k heb 2 keer verloren met golfbiljart maar hij had een keu met pomeranske en ik nie.

En ik beken; ik had moeten schrijven "'t is al erg genoeg dat 'in mijn perceptie' de Vlaamse cultuur aan 't verdwijnen is.
Op het internet zal je inderdaad niet de gepaste omschrijving vinden en dus bestaat het niet. Al wat niet geschreven of beschreven staat bestaat dus niet. Maar zoiets als een volkseigenheid of cultuur kan je niet beschrijven, het is er gewoon. Waar ik problemen mee heb is dat er hier in Vlaanderen hoe langer hoe minder rekening mee wil gehouden worden en wij door een minderheid, een verziekt politiek systeem en onder druk van een éénzijdige media bepaalde dingen opgedrongen krijgen waarvan ik 'in mijn perceptie' van denk dat er geen meerderheid onder het volk bestaat.(een volksraadpleging van tijd tot tijd zou toch wel eens interessante resultaten kunnen opleveren)
Als de resultaten dan zijn wat ze zijn kan eenieder zich beter situeren. Nu ga ik er vanuit dat een minderheid ons een gedrag(aard, cultuur) oplegt dat dan ook geleidelijk aan als door een meerderheid gerechtvaardigd word beschouwd.
De maakbare maatschappij.
Wel, ikzelf lust hiervan geen pap en hou liever zelf mijn vinger aan de pols.
Leg onder druk van minderheden geen dingen op aan een meerderheid want zo kom je in een irreele wereld terecht waar eenieder zijn houvast verliest en waar toch een bepaalde echte onderstroom blijft bestaan die in crisisituaties tot uitbarsting kan komen. In Vlaanderen(België) houdt de regering zich nu al jaren bezig met enkel crisismanagement omdat de meerderheid van de bevolking de door minderheden opgedrongen zaken moeilijk verteert.
We kunnen onze volksaard(cultuur) niet meer beleven want een andere wordt voor ons gemaakt.
Indien echte en geregelde volksraadplegingen gehouden zouden worden(liefst niet gestuurd door diezelfde media) op alle
niveaus ben ik, 'mijn volksaard getrouw', bereid om mij naar de resultaten te gedragen(of toch een beetje). Eerder niet.
P.S.: aan alle wereldverbeteraars van de maakbare maatschappij:"Verander de wereld, begin bij jezelf!"

#14030

bema

 

@John Fleming: één omschrijving van cultuur is alvast de taal.

#14031

dof

 

@Ivan,KR re: het "waarderen" van andere culturen.

Ik denk dat je moet opletten met zo'n omschrijving, omdat je voor je het weet eindigt in nihilisme.

Dat je op een hoek van de straat pizza kunt kopen, ergens anders vietnamees en op het kerkplein een frietkot staat, daar heeft niemand problemen mee, omdat de meeste mensen geen enkel probleem hebben met wat de anderen eten.

Maar soms is het gewoon het een of het ander. Je kan niet _en_ een koning hebben en een president. Je kan niet _en_ een democratie hebben, en mensen toelaten slaven te hebben (toch niet met de huidige definitie van democratie). Je kan niet tegelijk gelijkberechtiging hebben van man en vrouw, en een minderwaardig statuut van de vrouw.

En vandaar ook het probleem van cultureel relativisme: cultuur is meer dan een paar onschuldige zaken zoals wat de mensen eten of wat voor kleren ze dragen of hoe hun huisraad er uitziet, cultuur omvat ook een aantal belangrijke zaken waarvan het relativeren grote morele vragen oproept.

#14036

Briggs - Smokey Bear

 

Voedsel vormt niet het probleem.

Waarden & Normen daar ligt het probleem.
In mijn ogen poogt men middels de Multicul onze waarden & normen te veranderen zonder echt te denken aan de gevolgen/effecten met een dusdanig grote mate van positivisme dat je beter in een psychiatrische instelling geplaatst wordt.

Pluralistisch culturalisme 'gedoogd' andere culturen, neemt elementen over zoals voedsel maar niet waarden & normen.
In zekere zin zijn we al enige tijd cultureel

Pluralistisch...maar nu jaagt men de multicul door het strot vooral dan nog eens door vooral mensen ter traditionele linkerzijde van het politieke spectrum enkel & alleen omdat het hen electoraal opbrengt bij de allochtone gemeenschappen die zelve ook enig politiek gewicht hebben & waarvan het politieke gewicht in de toekomst door verdere migratie & demografie zal toenemen.
In zekere zin had FDW afgelopen Vrijdag gelijk, als het VB niet snel doorbreekt & de situatie blijft talmen dan zal het er nooit van komen wegens demografische factoren.

#14044

Evert Hardeman

 

Ik ga akkoord met stelling 2. Het probleem is niet religie, maar de Islam. Het probleem was meerbepaald de profeet Mohammed en de booschap die hij verkondigde.

Een van de problemen van de Islam is dat de notie 'zonde' er niet bestaat. Moslims worden geacht perfect in de pas te lopen. Wie die niet doet, is geen goede Moslim en voor hem bestaat geen uitweg.

In tegenstelling daarmee aanvaardt het Christendom dat alle mensen zondaars zijn, maar dat ze wél moeten streven naar het goede. In het Christendom weet men echter dat het perfect goede niet door mensen bereikt kan worden. De Katholieke strekking in het Christendom springt nog beter om met de zwakheden van de mens om dan bijvoorbeeld het Protestantisme, omdat in het Protestantisme de Bijbel veel minder voor interpretatie vatbaar is.

#14063

Steerse

 

Het antwoord is vrij evident: religie. Het is best mogelijk dat de ene religie iets "achterlijker" is dan de andere, het is ook mogelijk dat gelovigen een bepaalde religie in meer of mindere mate op fundamentalistische wijze praktiseren, maar ten gronde is het het aanvaarden van dogma's die voorschrijven wat goed en fout is en op de koop toe nog eens een eeuwig leven beloven aan zij die "juist" handelen, de kern van alle problemen.

#14065

Cogito

 

Wat U beschrijft zijn sommige religies. Dikwijls is uw omschrijving dan nog de foute zienswijze van mensen die in de religies die U bedoelt (Christelijke stromingen) niet veel inzicht hebben. Dikwijls is wat U beschrijft slechts de visie van een buitenstaander op Christelijke religies. Hebt U de oplossing gevonden, de 'metareligie', die een einde stelt aan al deze problemen? Verkondig dan het Grote Nieuws!
Of hebt U een alternatief gevonden voor religie, dat zelf geen religie is? Dat zou zeer bijzonder zijn.

#14192

bema

 

@Steerse: ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat je nog een liberaal vanuit de donkerblauwe tijd bent. Zo van ergens eind de jaren 1800. Papenvreters noemen ze dat.
Wakker worden jongen: we zijn 2005.

#33475

Corse

 

De VS neoliberale economie is gefundeerd op vijf principes:

1. Neoliberalisme:
De grote nood en honger naar grondstoffen, wetenschappers, technologie enz, deze kan niet meer op een vredelievende manier worden bekomen.
De motor van de VS economie is vernieling, heropbouw en plundering van grondstoffen of bodemschatten.
Het is daardoor noodzakelijk om conflicten op wereldschaal uit te lokken om zo aan deze behoeften te kunnen voldoen.
Daarvoor is een wapenindustrie gecreëerd die alle verbeelding tart.
De neoliberale economische politiek - op ethisch en maatschappelijk vlak gekoppeld aan een neoconservatief beleid - leidt tot een groeiende kloof tussen de ‘haves’ en de ‘have nots’.
Het neoliberalisme is een aberratie van het liberalisme.
Liberalen hebben steeds gepleit voor een combinatie van vrijheid en rechtvaardigheid.
De ‘onzichtbare hand’ mag immers niet verglijden tot een ‘duistere klauw’, maar moet ervoor zorgen dat mensen steeds de kans krijgen om hun talenten te maximaliseren.
De vrijheid is voor liberalen veel meer dan economische vrijheid.
Het gaat niet alleen om de bescherming van eigendommen, maar ook om de bescherming van de menselijke waardigheid van individuen.
Het gaat om democratie en het wegnemen van hindernissen die de mens belemmeren om vrij te zijn.
Het gaat ook om rechtvaardigheid teneinde het welzijn van de minst begunstigden te bevorderen.
En dat kan alleen als een overheid het nodige doet om mensen in staat te stellen hun eigen levensplan in te vullen.
De VS en haar neoliberale en neoconservatieve waarden worden als superieur beschouwt en wil deze opleggen aan anderen.
De advocaten van het neoliberalisme gedragen zich als hogepriesters die hun ideologie beschouwen als een seculiere religie met het marktfundamentalisme als het centrale geloofspunt dat geen toetsing of alternatief verdraagt.

2. Vijand creëren:

Om oorlog en vernietiging te kunnen creëren moet er in de eerste plaats een nieuwe vijand gecreëerd worden.
De kennis om deze nieuwe vijand te creëren komt natuurlijk uit de koude oorlog en is zeer eenvoudig.
Manipulatie door media, wapensteun aan rivaliserende troepen, bemoeienissen van inlichtingendiensten enz.
De soevereiniteit van andere landen wordt op een zeer discrete manier aangetast.
Stilaan worden we gemanipuleerd om deze nieuwe vijand te herkennen, in het huidige geval een religieuze vijand.

3. Vernietiging, de oorlogsindustrie.

Uit een Duitse studie blijkt dat 95% van alle lokale en wereldconflicten van welke aard ook, enkel en alleen kunnen uitbreiden door inmenging van de wapenindustrie, het zijn de handelaars in oorlog.
Het reclame instrument van de wapenindustrie is het best georganiseerde en het meest efficiënte ter wereld.
Op wereldschaal wordt jaarlijks 650 miljard Euro besteed aan wapens, 40% door de U.S.A.

4. Heropbouw, de wereldbank.

De wereldbank bestaat uit een aantal onderdelen:
De International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) is het oudste deel en is bedoeld voor de wederopbouw.
Deze diende in aanvang (1945) om de Europese markt weer op te bouwen, als afzetgebied voor de Amerikaanse economie en zo werkt het nog steeds.
De wereldbank investeert, de heropbouw door vele V.S bedrijven kan beginnen en de V.S economie draait terug op volle toeren, zo lossen we de problemen van een vastgelopen neoliberale V.S economie op.

5. Gevolgen: het bekomen van grondstoffen door chaos en plundering.

Het oude Irak had een staatseconomie en geen privaateconomie, dus zonder private eigenaars.
Alle grondstoffen en bodemschatten waaronder petroleum gehoorde de staat toe, dus de Irakese gemeenschap.
Volgens de neoliberale of marktfundamentalistische principes is een dictator een persoon die de bodemschatten van zijn land niet verkoopt.
Na een militaire machtsovername, zonder enige vorm van vergoeding werden en worden deze grondstoffen de Irakese bevolking ontnomen.
De zogenoemde “easy oorlogsvergoeding” buitgemaakt van een staatseconomie is pure diefstal en plundering.
De militaire teruggave van een land wordt liefst zo lang mogelijk tegengehouden, dit door het land bewust te destabiliseren, parlementair, militair en door chaos en wanorde te stichten, al deze om zo de plundertijd te kunnen verlengen.
Rivaliserende groepen worden opgehitst en bewapend door speciaal opgeleide inlichtingendiensten, dit om ondertussen petroleum en andere bodemschatten of grondstoffen te kunnen stelen m.a.w: (iets zonder toestemming wegnemen), zich toe-eigenen of plunderen, een oude truc uit de neoliberale trukendoos.
Na deze plundering, of wanneer deze uit de hand loopt, worden enkele nieuwe bevriende oliesjeiks aangeduid of aan de macht gebracht.
Op deze manier wordt een nieuwe plundereconomie legaal, de weg naar goedkope olie en bodemschatten is nu open.
De betalingen betreffende deze uitverkoop van grondstoffen geschieden uiteraard via de bank van Amerika.
Besluit:

De slachtoffers van dit oorlogje zijn snel vergeten, en nu snel op weg naar het volgende oorlogje!
Dit zijn gewetenloze praktijken en neoliberale spelregels, een alledaags oorlogje om bestwil, geen probleem.
Indien dit spel uit de hand loopt, dan verwijzen de verkoopsvoorwaarden achteraan naar de Verenigde Naties.
Mensenrechten, wereld oorlogstribunaal, concentratiekampen en milieu wetgeving gelden enkel voor andere, niet voor de V.S.
Amerika, maar ja, het zijn onze bondgenoten en ze hebben ons verlost van de nazi’s, moeten we hen daar niet eeuwig dankbaar voor zijn, moeten wij hen niet, “vooral blindelings volgen” in alles wat ze doen???
De VS heeft een neoliberale economie opgebouwd die niet zonder oorlog kan.
De mens, door zijn extreme instincten en driften gedreven zal altijd weer opnieuw redenen genoeg vinden om oorlog te maken.
Problemen laten zich niet met oorlog oplossen, maar wel met traditionele diplomatie, dialoog, consensus, handel, wetenschap, technologie en degelijke ontwikkelingshulp, zelfs na een oorlog kunnen we niet anders dan deze factoren gebruiken, daarom is oorlog zo zinloos!!
De huidige geschillen en oorlogen tussen de Islam en het Westen zijn het gevolg van wederzijdse provocaties waarvan de oorzaken te vinden zijn in neoliberaal fundamentalisme en het Islamfundamentalisme.
De onderdelen van deze wederzijdse provocaties zijn: 9/11(onzeker), Cartoons, bombardementen op Irak en Afghanistan, terrorisme, religie-extremisme, grondstoffen enz.
Onwetendheid is als een drug, we mogen blij zijn dat niet iedereen er aan verslaafd is!
God save our world from crazy America!

#39524

martina

 

Er bestaat helemaal geen seculiere staat in Turkije.

Het Turkse leger is verspilling van geld, geeft weinig om mensenrechten en wordt ingezet voor de onderdrukking van minderheden en alle opositanten.
Dat is allemaal eenvoudig via de media te vernemen. Er is in Turkije al 20 jaar oorlog en daarbij zijn al ongeveer 39.000 mensen omgekomen. Het Turkse leger heeft ongeveer 4.000 dorpen ontvolkt en platgebrand. Zo'n 5 miljoen mensen moesten daardoor naar andere landen vluchten. Het Turkse leger is ook verantwoordelijk voor talloze andere moordpartijen en gewelddaden, en voor een grootschalige vernietiging van de natuur.

Tijdens Ankara en Istanbul demonstraties die werkelijk door de leger gesteunde acties met 100 000 den rode vlagjes, sloganen als: "iemand die niet zegt dat hij Turk is, is tegen turkije en vijand van turkije", "Turkije is van Turken...", leger en al die nationalisten willen de minderheden totaal verjagen, middels, AFSCHRIK tactiek is weer ingezet... 3 Christenen werden, door de MIT (geheime dienst) georganiseerde speciale actie vermordt...Eenmaal in het leger worden mannen via propaganda verder opgevoed tot nationalisten en racisten. Ze worden opgezet tegen hun vermeende vijanden, zoals bijvoorbeeld Koerden, Armeniërs en Grieken, maar nu ook alle west-europianen. In het leger worden mannen gedwongen de "vijanden" dood te maken, of om zelf dood te gaan. Ook wordt hen geleerd dat mannen beter zijn dan vrouwen. En omdat alle mannen in principe in het leger moeten, heeft dat grote gevolgen voor vrouwen in de maatschappij: ze worden voortdurend onder dwang gehouden en vernederd. In Turkije worden leerlingen op school al gehersenspoeld met nationalisme, racisme en seksisme. De overheid dwingt hen zo tot trouw en gehoorzaamheid. Aan de leerlingen wordt ook verteld dat er in Turkije alleen Turken leven, en dat Turken beter zijn dan andere mensen. Turkse mannen zouden geboren worden om soldaat te zijn.
Men doet alleen maar alsof. Feitelijk is de islam de staatsgodsdienst. De Moslims vallen onder het ministerie van godsdienstzaken, dat heel veel rond de moskeeën controleert en zo ook de imams aanstelt als ambtenaar ze en ook als zodanig betaalt en soms zelfs tot in detail de inhoud van de preken vaststelt. De christenen vallen onder het ministerie van buitenlandse zaken en zijn langzaam maar zeker weggepest. Nu resteert nog een christelijke restpopulatie van 0,3 % van de bevolking. De schijn van seculariteit is een vervolg op de strategie van het feodale islamitische Ottomaanse rijk waar Ataturk en zijn jonge Turken hun wortels hebben om wel westerse kennis aan te trekken maar niet de westerse levenswijze.

#39525

martina

 

MALATYA - De drie protestanten die vorige week woensdag zijn vermoord in een christelijke uitgeverij in Malatya in het zuidoosten van Turkije, zijn voordat hun kelen werden doorgesneden drie uur lang gemarteld. Dit meldden Turkse media.
Volgens een woordvoerder van het ziekenhuis waar de drie in eerste instantie naar toe zijn gebracht had een slachtoffer over zijn hele lichaam messteken en waren er vingers afgesneden. Ook de andere twee vertoonden sporen van marteling.

Onder de slachtoffers was een in Turkije woonachtige 46-jarige Duitser die vrijdag in het bijzijn van honderden mensen, onder wie zijn vrouw en kinderen, is begraven. De weduwe zei dat zij geen wraakgevoelens koestert jegens de daders. Het Vaticaan noemde de moord eerder een waanzinnige daad.

In totaal zijn tien mensen opgepakt in verband met de moorden. De vijf hoofdverdachten zouden lid zijn van een fanatieke islamitische groepering.

Kranten hebben de gebeurtenissen in Malatya gekoppeld aan andere recente aanvallen tegen minderheden in Turkije, waaronder de moord op de Turks-Armeense journalist Hrant Dink in januari. Bron: TELEGRAAF

De EXTREEMNATIONALISTISCH islamitische Turkse paramilitaire organisatie Milli Görüs is één van de grootste en gevaarlijkste islamitische 5.colonne in Europa, met afdelingen in onder meer Duitsland en Nederland. Milli Görüs wordt gestuurd door de Turkije.

Milli Görüs schuilt zich achter de "godsdienst", "stichting", "hulporganisatie", "VAKIF", etc. om verder te gaan. Dit hebben ze in dit stadia zeker nodig!

De naam Milli Görüs, Vrij vertaald betekent het "Nationale Visie". Milli Görüs doelt alleen één ding: Turken en zoveel mogelijk andere moslim populaties apart organiseren, versterken via vervolg immigratie, geboortes en een mogelijke integratie tegen gaan, assimilatie van de 3. en 4. generaties te verhinderen tot dat de moslims in west Europese landen meerderheid krijgen. ten eerste is deze godsdienst totaal tegen onze westerse maatschappij. een "wolf in schaapskleren" of "een moderne vorm van het paard van Troje". Zodra moslims de meerderheid van onze samenleving uitmaken, ontdoet de wolf zich van zijn schaapskleren of komen de strijders uit het paard van Troje. Ze prediken vrede en hebben het zwaard achter de hand

Turken onder leiding van DIYANET, MILLI GORUS, GRIJZE WOLF EN NOG MEER MOSKEEN VAN DE EXTREEME ORGANISATIES in Nederland vormen - veel meer dan Marokkanen, Surinamers en Antillianen - een sterke gestuurde gesloten machtcentrum tegen Nederland. Deze Turken zijn doelbewust geneigd hun eigen taal te spreken en om te gaan met landgenoten. Hun kinderen worden van begin af zodanig opgevoed dat ze nooit geïntegreerd_geassimileerd kunnen worden Bovendien hebben zij veel meer netwerken- van religieuze tot sportclubs, van politieke bewegingen tot maffia- dan de alle volkeren in Europa.

"Nationale Visie" van M.G. is extreem tegen de integratie met de niet_moslims. Christenen en anderen die nog niet geïslamiseerd zijn moeten op termijn verdreven worden: onder de moslimsmeerderheid maken ze zeker geen kans, ze gaan dood of worden ze Moslim!

KEEL DOORSNIJDEN

Keel van de ongelovigen of Christenen doorsnijden is heel belangrijk voor de Moslims.
De rituele slachting van Theo van Gogh is volgens milli Gorus slechts een voorbode van de toekomstige grote slachting die momenteel op alle fronten voorbreid wordt,,
Moslims die de keel van een niet_moslim doorsnijden zouden naar de paradijs gaan!!! Dit paradijs verhaal wordt op dit moment in alle moskeen gepropageerd...

Er is geen andere Islam of Moskee die anders dan deze propageert?
Er is geen andere soort imam die deze propaganda van Moslims tegenspreekt?
Er is geen andere MILLI GORUS die anders denkt over de lot van de Nederlanders?

Milli Gorus organiseert en actief betrokken bij dat de huwelijksmigratie, exponentieel groei van de nepmoslimkinderen, ze zorgen dat groei onder moslims onveranderd hoog blijft. Nu het geboortecijfer onder moslims 4.1x zo hoog is als onder autochtonen. Het is duidelijk dat het aandeel moslims in de leeftijd 10 tot 25 jaar ver boven het gemiddelde van 8% ligt en het aantal autochtonen tussen 65 en 85 jaar oververtegenwoordigd is (dus hoog sterftecijfer). Je hoeft geen wiskundige te zijn om te begrijpen dat het percentage islamieten de komende jaren explosief zal stijgen en daarmee de problemen en de spanningen in onze samenleving. Dit is een belangrijke uitgangspunt voor de Moslims die hele boel willen Islamiseren. daarnaast is het duidelijk dat Moslimsjeugd steeds meer antiwesters wordt. Blijkbaar geraakt in het Nederland een groeiend aantal jonge moslims geïnspireerd door de politieke islam en nationalisme van herkomstlanden, maar hoe? Hoe is het mogelijk geworden dat grote meerderheid van kinderen van de Nederlandse grote steden nu Islamitische namen , als Mohammed, Ali, Mehmet ... krijgen? In de grote steden, Mohammed als naam, is eerder nooit zo populair geworden! Dit is een symbool, net als de hoge minaretten van de moskeen. Dit is niks mee te maken met de godsdienst, religie of zoiets.. Het gaat om de belangrijke historische symbolen van de Islamieten. Hoge minaret betekent simpelweg VEROVERING, "we zijn hier bezig, dit gebied wordt van ons, ongelovigen en andere niet_islamieten zullen verdwijnen...", kent onze burgemeester dit eeuwenoude Moslims_tactiek?? Nou kun je van de Amsterdamse burgervader een hoop zeggen maar niet dat hij de moslims gekwetst heeft. Hij is in de moskee en hij wilt nu nog meer... Toch komt ook hij regelmatig voor op dodenlijstjes van onze moslim die "MILLI" heten, maar hij vraagt toch niet eens waarom ze hier Turkse_Islamitische _nationalisme "("milli") hier verbreiden?
o.a. bij de zogenaamde Hofstadgroep. Het gaat deze terroristen er dus helemaal niet om wie wel en niet kwetst, Cohen is een jood en daardoor een geoorloofd doelwit. De extremistische moslims willen maar één ding: vernietiging van onze verderfelijke Westerse samenleving. Daarvoor is blijkbaar alles geoorloofd.
GROEI VAN DE MOSLIMPOPULATIE BINNEN 20 JAAR

Even historie: Het tijdelijke verblijf van bijna alle Moslims werd nu verlengd en mondde uit in permanent verblijf. Hoewel ze toen al een decennium in Nederland verbleven, is er absoluut geen sprake geweest van integratie. Daar werd bij de omzetting naar permanent verblijf door henzelf en door de Nederlandse autoriteiten geen prioriteit aan gegeven. De gezinnen werden hierheen gehaald en zowel de vaders als hun gezinnen kregen een enorme cultuurschok te verwerken. De West Europese postchristelijke cultuur was wezensvreemd en werd alleen daarom al afgewezen. De leefwijze werd ervaren als hard, oppervlakkig, losbandig en egoïstisch. De gruwelverhalen die in het eigen land de ronde deden aan de hand van Amerikaanse televisieseries, leken waar te zijn. Nederland werd ervaren als één groot Sodom en Gomorra. De kinderen moesten beschermd worden tegen deze cultuur en werden in sommige gevallen zelfs van school gehouden. De Nederlanders werden ook in toenemende mate geconfronteerd met een wezensvreemde cultuur. Die cultuur was tot dan toe nadrukkelijk verbonden geweest met ongeschoolde arbeiders en schoonmakers en werd alleen al om die reden afgedaan als niet interessant en onzinnig.

De vaders waren het Nederlands niet machtig, de moeders leerden het niet, de kinderen nauwelijks. Wegens gebrek aan contact met autochtone Nederlanders werd er onvoldoende noodzaak ervaren om de taal te leren en zich te verdiepen in de nationale cultuur. Bovendien moesten de kinderen beschermd worden tegen deze verderfelijke cultuur, dus werd het leren van de Nederlandse taal niet aangemoedigd. De eigen cultuur bleef niet alleen in stand, maar werd afgezet tegen de plaatselijke cultuur. Deze werd (wordt) afgedaan als barbaars en vijandig. Huwelijkspartners werden door de vader gezocht in het land van herkomst. Zowel het eigen kind als de 'importpartner' had doorgaans geen inbreng. Vele bruiden en bruidegommen zijn op deze manier tegen hun zin in Nederland komen wonen. Het enige verzet dat men kon plegen was weigeren om de taal te leren en weigeren om te integreren. Een aanzienlijk deel van de derde generatie groeit derhalve op in het besef te leven in een afkeurenswaardige omgeving. Nederland, het land waar ze geboren zijn, opgroeien, wonen en werken, blijft een vreemd land met een verdorven cultuur waar men afwijzend tegenover staat. Het Nederlandse paspoort wordt gezien als een voordeelpas die noodzakelijk is om hier te kunnen leven en werken. Het heeft voor velen dezelfde gevoelswaarde als een bonuspas van Albert Heijn. Men verbindt aan het bezit van het Nederlandse paspoort niet het Nederlanderschap. De maatschappij in het land van herkomst is inmiddels zo geëvolueerd dat men zich daar ook niet meer thuis voelt. Degenen die hier geboren zijn hadden die binding toch al niet.

Anderzijds, meer dan de 85% van de huidige moslim bevolking die nu in Nederland verbleef is door de bewuste demografische oorlog tot stand gekomen. Door de Nederlandse bedrijven hierheen gehaalde mensen zijn nu verwaarloosbaar. Huidige groep is niet door de arbeid immigratie, maar door de Islamitische "immigratie" zo groot geworden, sinds jaren 80 was er geen werk voor de moslims die uit de platteland, steps of uit woestijn hierheen gekomen zijn. Geen enkele bedrijf had om deze mensen gevraagd, maar juist de grote groep (meer dan de 90%) die uit niet_westerse "immigranten" bestaat is in deze periode binnen gekomen. Ze zijn niet hierheen gehaald; zijn ze zelf gekomen om te profiteren, ze zijn gestuurd. Hebben ze natuurlijk geen zin voor de integratie, geen interesse voor de Nederlandse taal en cultuur. Deze Moslims zijn alleen geïnteresseerd in de erfenis van Nederland; voor hen is Nederland een uitgestorven land, een uistervende cultuur en dit zal nooit geaccepteerd worden door deze Moslims die door herkomstlanden georganiseerd; etnische, religieus_cultureel en politiek sterk gecontroleerd zijn!

OFFERFEEST, KEEL DOORSNIJDEN

Moslims vieren elke jaar hun offerfeest; Het offerfeest blijft walgelijk voor de dierenbeschermer!. Diertje de keel doorsnijden dood laten bloeden onder het gillen van allah-akbar slachten is een feest. Voor moslims is het dus feest als ze een levend wezen de keel snijden met hun krom zwaarden. En de belangrijkste is dat tijdens deze ritueel alle jongens moeten aanwijzig zijn? Ze moeten vanaf hun kindertijd moeten leren hoe ze keel van de ongelovigen of Christenen doorsnijden, dit is heel belangrijk voor de Moslims. Het is een schandaal dat we anno 2007 nog een "offerfeest" toelaten, en dieren slachten zoals ze dat in de middeleeuwen deden. Dierenbeschermer weten niet waarom Moslims deze slachting massaal en juist met hun kinderen praktiseren!

Het langzaam laten doodbloeden van dieren, ongelovigen, Christenen is WREED; en om een FEEST daarop te baseren is achterlijk/barbaars!

Daar gaat het om! Dat mensen een FEEST bouwen terwijl dieren of medewerker van Bijbel drukkerij in Malatya of Theo van Gogh dood liggen te bloeden. Ik zou ter plaatse kotsmisselijk worden!!!

Wat zeggen moslims tegen hun kinderen? 'Kom mee wij gaan gezellig schapen de keel door snijden omdat Allah het wil, en daarna gaan wij ze lekker opeten'?

Ik verafschuw ook wat er in slachthuizen en moskeen plaatsvindt en de behandeling van dieren - maar tenminste gaan wij er niet naar toe om een FEEST te bouwen!!!!!

Dit moet verboden worden in een beschaafd land als Nederland, deze dieren lijden veel pijn en bloeden dood en Moslimskinderen worden de moordenaars van de mensen die nog niet Moslim geworden zijn.
Maar zoals altijd hier in Nederland als het wat met het geloof te maken heeft, schijnt alles geoorloofd te zijn voor de Moslims die met middeleeuwse ideeën en oude Islamitische doelen komen en we laten het gewoon toe.
Misschien moeten we het hele kabinet uitnodigen, om naar deze wrede manier van slachten te kijken, maar ik denk dat ze er te laf voor zijn.

Moslims die de keel van een niet_moslim doorsnijden zouden naar de paradijs gaan!! Dit paradijs verhaal wordt op dit moment in alle moskeen gepropageerd...

Er is geen andere Islam of Moskee die anders dan deze propageert?
Er is geen andere soort imam die deze propaganda van Moslims tegenspreekt?
Er is geen andere MILLI GORUS die anders denkt over de lot van de Nederlanders?

De rituele slachting van Theo van Gogh is niet anders dan de MALATYA slachting! Paradijs kandidaten van Malatya behoren tot zelfde politieke bewegingen die ook in Nederland actief zijn; hier worden er moskeen gebouwd, internaten geopend en gesubsidieerd! Het Westermoskee project, waarbij er sprake is van grootschalige (miljarden) oplichting, fraude, zwart geld, aanmoediging tot fundamentalisme en een overdadige inmengingen en leidende rol voor de elders verboden extreem islamitische ultra nationalistische Milli Görüþ, heeft de Amsterdamse socialistische partijen er niet toe kunnen brengen deze grijze wolven in schaapskleren aan banden te leggen.

In tegenstelling zelfs. Job Cohen in eigen persoon doet er, tegen ieder beter weten in, alles aan om de bouw van de Westermoskee en de acceptatie van deze grijze wolven erdoor te drukken. Wat de motieven van de Amsterdamse Socialisten zijn om de Turkse, als extreemrechts omschreven, Nationaal IslamoSocialisten zo innig te omhelzen blijft een raadsel. Zou dit het bewijs zijn dat het zogenaamde "reguliere" socialisme slechts marginaal verschilt van het Nationaal (islamo) Socialisme en men alles innig omhelst dat de potentie heeft ons democratie omzeep te helpen en Nederland te islamiseren ? Dat het een meer dan onwenselijke kwestie is lijkt me evenwel vanzelfsprekend. Helaas is er geen spoortje van verzet te bekennen. Noch de "rechter" kant (CDA'er Donner legde de eerste steen voor de Westermoskee) alsook de linkerkant van het politieke spectrum onderneemt iets tegen deze Turkse islamitische invasie en ideologische bezetting. Men doet er het zwijgen toe, veegt ongerechtigheden onder het karpet en faciliteren en accommoderen de grijze wolven in schaapskleren zelfs en juist. Geen mens kan vol blijven houden dat de socialisten slechts handelen vanuit zuiver altruïstische motieven, terwijl hetzelfde beweging in Turkije de restanten van de Christenen afslacht!!! Politicus,Wethouders, burgemeesters zijn nu al slaafs en deze Militanten organiseren langzamerhand bijna alle Turkse en Marokkaanse jongeren voor hun doel onder de ogen van de Nederlandse overheid. Daarnaast is het ook zo dat de Nederland en politici gegijzeld worden door de alsmaar groter wordende Islamitische gemeenschappen. Als we eerlijk zijn, moeten we bekennen dat elke integratiepolitiek op deze manier ten dode is opgeschreven. Zelfs als er enige integratiebereidheid zou bestaan, hoe kunnen ooit gemeenschappen geïntegreerd worden die in hun wijk, in hun stad, de meerderheid uitmaken van de bevolking?
De kans is groot dat in Nederland binnen enkele decennia nog slechts door het internationaal recht erkende entiteiten zullen ontstaan, maar waarbij grote gebieden buiten het overheidsgezag vallen. Nu al kennen tal van steden zones waar de wetten van het land niet of nauwelijks worden toegepast. Dit zal in de toekomst nog meer het geval zijn. Het zal dan niet meer enkel gaan om wijken in steden waar de wetten van het gastland niet meer worden toegepast, maar om ganse steden of zelfs hele regio's. Nederland zal gebalkaniseerd worden en op termijn allicht zelfs gelibaniseerd, waarbij de autochtone bevolking door de Islamitische bevolking wordt geminoriseerd. Deze situatie zal op termijn uiteraard ook zijn weerslag kennen in het rechtssysteem!

Maar nog steeds het enige woord dat ik herken, is het woord 'Gavur' Met dat woord wordt de autochtone Nederlandse bevolking aangeduid. Het is een Arabisch woord en betekent zoveel als: 'Niet moslim barbaren en tegenstanders'. Dit woord, dat in Turkse kring relatief veel wordt gebezigd, geeft aan dat de autochtone bevolking niet als gelijkwaardig wordt beschouwd. We zijn barbaren en tegenstanders.

Het is de uitdaging, om de Turken en Marokkanen voluit Nederlander te laten zijn, met behoud van de door hen gewenste cultuur. Daarvoor is het echter volstrekt noodzakelijk, dat alle groepen elkaar erkennen als gelijkwaardig. Niet gelijk, dat hoeft niet. Zoals een Groninger zich onderscheidt van een Limburger en een Twent van een 'Hollander', zo kunnen Turken en Marokkanen zich ook onderscheiden van de overige Nederlanders. Het gaat echter niet aan, dat men zich 'beter' voelt, of de eigen cultuur als enig juiste afficheert. De samenleving kan pas echt multicultureel worden, als alle groepen hebben geleerd om naast elkaar en mèt elkaar te leven. Daarvoor is een 'tolerante' samenleving onvoldoende. Tolereren staat onderaan in de reeks van:

Tolereren – accepteren – respecteren – waarderen.

Moslims roepen nu weer, "Goed gedaan oude garde", 'Allah Akbar'

TURKEN EN ARMEENSE GENOCIDE

#58805

Tenth Level

 

Vrijwel niets heb ik van de vele reacties gelezen maar toch even mijn mening ventileren.
Als Christen was ik eerst fel anti-Islam, gewoon omdat vrijwel alle ellende in de wereld op het moment uit die hoek komt. Maar hoe juist is het om mensen die niets mogen onderzoeken en opgegroeid zijn in een omgeving die geen respect heeft voor andere godsdiensten te veroordelen. Als wij opgegegroeid waren midden in India of Marokko dan waren we misschien wel Hindoe of Moslim geweest. Door onze opvoeding kunnen en mogen we ons eigen geloof bestuderen zonder angst. Dat is in Islamitische landen niet mogelijk. De macht (terreur) van de Islam zelf is allesoverheersend.
In de Koran staan vreselijke dingen over mensen die zich niet aan de Islam willen binden. Als je dan opgroeit zonder tegengeluid in zo een samenleving, hoe verkeerd ben je dan?
Zelf probeer ik voorzichtig onze moslim medemens erop te wijzen dat het onstaan van de Koran een vreemde zaak is.
Als ze de geschiedenis ervan zouden mogen bestuderen komen ze er zelf ook achter. Maar dit kan echter alleen in de landen waar vrijheid van meningsuiting is!
Als wij onze vrijheid van mening laten beinvloeden door angst te hebben van het islamfundamentlisme dan zijn we verkeerd bezig. Ook voor die vrijheid zullen we moeten strijden.En als die vijand de Islam is dan is die religie de oorzaak van de terreur in de wereld en niet de andere godsdiensten! Het herkennen en erkennen van de oorzaak van de problemen in de wereld is nodig om de huidige situatie te kunnen beinvloeden of te verbeteren.

#81425

Albert

 

Op 4 juni moeten we stemmen voor het Europese parlement.
Ik stem in ieder geval op een partij die tegen toetreding van Turkije tot de EU is. Het is niet zo dat Turkije bij Europa wil horen maar dat ze Europa willen overheersen.

Het Turkse leger bezet nu al 26 jaar jaar een deel van een lidstaat van de EU, Cyprus. Het is onbegrijpelijk dat Europa nog met de Turken praat zolang deze bezetting niet is opgeheven en de schade niet vergoed is.
Ook overduidelijk, omdat hij het zelf gezegd heeft, is dat de Turkse premier Erdogan zich inzet voor de islamisering van Europa.
Europa wordt van binnenuit al aangetast door de miljoenen immigranten uit islamitische landen die dit werelddeel destabiliseren en vergiftigen met hun ondemocratische ideologie. Het verrottingsproces van het werelddeel Europa is al vergevorderd. Turkije wil binnendringen om dit proces nog wat te versnellen.

Mocht het Turkije toch lukken lid te worden van de EU dan zal dit feit later in de geschiedenisboekjes worden vermeld als één der grootste historische politieke blunders aller tijden. Tenminste, als we dan nog geschiedenisboekjes mogen hebben van onze overheid en religieuze politie.
http://members.boardhost.co...

#81434

Lizzie

 

@Tenth Level (#58805)

"Zelf probeer ik voorzichtig onze moslim medemens erop te wijzen dat het onstaan van de Koran een vreemde zaak is.
Als ze de geschiedenis ervan zouden mogen bestuderen komen ze er zelf ook achter. "

Hoe "goed" en/of "menswaardig" je bedoelingen ook moge zijn, ik vrees dat je de invloed van jarenlange indoctrinatie bij moslims vanaf hun prilste bestaan, sterk onderschat.

Jij bent allicht opgegroeid in de mentaliteit van freedom of speech, één van de grootste kostbare verworvenheden van onze Westerse cultuur. Maar daarom kan je niet zomaar veronderstellen dat door het open gesprek, iemand die jarenlang de boodschap kreeg dat onafhankelijk denken foutief en slecht is, zomaar van mentaliteit en vooral van denkwijze gaat veranderen. Aangeleerde normen, kan je niet zomaar veranderen, want die zitten meestal heel diep in mensen ingebakken. Dàt is de leugen die multiculturalisten ons allemaal willen wijsmaken. Een reden en het bewijs waarom echte integratie ook uitblijft.

En dat heeft in wezen niets te maken met de (gelijke) waarde van elke medemens, ongeacht zijn overtuiging, cultuur, etnische afkomst of ontwikkeling. En merk daarbij maar eens op, dat zelfs deze laatste bewering, UNIEK en kenmerkend is voor onze Westelijke beschaving.

De grote kracht van freedom of speech, ligt in het groot vrijheidsgevoel dat het mensen mentaal in hun denkwereld schenkt. Door ontwikkeling en opleiding kunnen daarom machthebbers mensen ook niet zomaar iedereen alles wijsmaken, zoals dat bijvoorbeeld in vele islamitische landen nog gebeurt. En het zijn diezelfde machthebbers uit islamtische landen, die volgens mij ook de "geestelijke afhankelijkheid van moslims" misbruiken, om hier in het Westen de vrijheid van denken en meningsuiting ook kapot te willen maken. Uit onbengrensd ziekelijk machtsbelang.

NB: Dat belet niet, dat men tegenover iedereen ook het open gesprek kan blijven voeren. Ook tegenover wie er helemaal anders over denkt. In die zin, vind ik je reactie ook heel positief. Maar het is weliswaar iets helemaal anders, van zich door (de machthebbers van) een dergelijke cultuur, die jouw monddood willen maken en hun barbaarse wetten willen opdringen, zich gewoon te laten overheersen.
Dààrom, en alleen maar daarom, zou iedereen gekant moeten zijn tegen de verdere islamisatie van Europa. En in dezelfde lijn, tegen de toetreding van Turkije tot Europa.

#81462

EricJans

 

@ Tenth Level:

<<Zelf probeer ik voorzichtig onze moslim medemens erop te wijzen dat het onstaan van de Koran een vreemde zaak is.>>

Wat bedoel je?