Straffe uitspraken van George Gilder

George Gilder
George Gilder is een Amerikaanse futuroloog, libertariër en vooruitgangsoptimist. Naar zijn uitspraken over technologie wordt geluisterd, al slaat hij af en toe de bal wel eens mis, zoals die keer toen hij in zijn nieuwsbrief The Gilder Technology Report volop telecom-aandelen aanprees, kort voordat Global Crossing en later ook Worldcom op dramatische wijze overkop gingen. In een podcast van IT Conversations doet Gilder nu opnieuw een aantal straffe uitspraken.

China: Veel mensen hebben nog dat nostalgische geloof dat China communistisch is. Maar China heeft in 2003 in zijn grondwet ingeschreven dat privé-bezit heilig is. Ze loven het streven naar rijkdom. [...] Ja, er is nog steeds een communistisch staatsapparaat, maar de economie is niet langer communistisch. [...]

Kernenergie: China bouwt 60 nieuwe kerncentrales, terwijl we hier verlamd worden door angst voor uranium, kernafval en straling. [...] Het verschil tussen de VS en China is dat de Chinese regering wordt geleid door ingenieurs in plaats van door advocaten. [...] Niets is beter voor het milieu als kernenergie. Windenergie en ethanol verkwisten de echt zeldzame rijkdommen van onze planeet, namelijk ruimte en oppervlakte. Ethanolproductie vergt een monocultuur van mais die hele staten zal opvreten. [...]

Landbouwsubsidies: Nieuw-Zeeland schafte enkele jaren geleden alle landbouwsubsidies af. Het gevolg? In plaats van voedsel te moeten invoeren, werden ze een exporteur van voedsel en uitvinder van nieuwe producten, zoals speciale kazen en boters. Het had zo'n succes dat de VS invoerbeperkingen oplegde aan Nieuw-Zeelandse landbouwproducten.

Waterstofeconomie: Fuel cells zijn vooral fool cells. Waterstof is vluchtig, het neemt 100 keer meer plaats in dan benzine, het is niet superieur aan benzine. Het creëren van ingewikkelde infrastructuur om onze voertuigen te voorzien van een vluchtige en explosieve brandstof als waterstof, is de absurde oplossing die Amerika nu nastreeft onder druk van de milieubeweging.

Wetenschap en technologie: Technologie is de redding voor de planeet. [...] Mensen beschouwen wetenschap als iets optioneels, als "voel-je-goed-wetenschap" of science-fiction. De reden waarom China zo snel groeit is dat ze wetenschap en technologie op een praktische en realistische manier beschouwen, in plaats van Don-Quichote-windmolens en de waterstofeconomie na te streven. Hybriede auto's die zowel op benzine als op elektriciteit kunnen rijden, zijn wel zeer nuttig.

Telecom: De telecomsector wordt te sterk gereguleerd door de overheid. Daardoor zijn telecombedrijven geen technologiebedrijven meer, maar advocatenkantoren waar antennes en glasvezelkabels uitkomen.

Boeken versus televisie: Televisiecultuur is een cultuur van de grootste gemene deler. Maar mensen willen een eerste-keuze-cultuur, geen grootste-gemene-deler-cultuur. Een boekenwinkel of een Amazon.com biedt een eerste-keuze-cultuur. [...] Het gaat erom dat je precies datgene krijgt wat je wil. [...] Een tv-cultuur zou nooit een televisie kunnen produceren, maar een boekencultuur kan een hele beschaving voortbrengen.

Reacties

#14588

Karel de Jazz Jansens

 

De meeste uitspraken zijn -- wat mij betreft althans -- echte no-brainers, al denk ik wel dat ze velen zullen schokken. Mag ik erop wijzen dat ik Gilders antipathie voor de "waterstofeconomie" niet alleen deel, maar mijn gelijklopende bedenkingen al herhaalde keren heb geverbaliseerd.

Eén uitspraak deel ik niet volledig met hem: ik geef Gilder gelijk dat een (m)ethanoleconomie, gebaseerd op -- in wezen -- landbouw, een ramp is, maar er is naar mijn bescheiden mening niet voldoende onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van "grondstofwinning" voor (m)ethanol op de oceanen, in de vorm van, bijvoorbeeld, zeewierfarms gecombineerd met gengineerde bacteriën voor een meer efficiënte omzetting van biomassa in brandstof.

Maar ja, als al het onderzoeksgeld gaat naar een waterstofeconomie die nog verkwistender zal omgaan met onze grondstoffen dan de petroleumeconomie...

#14589

Cogito

 

Diegenen die zich geschokt voelen door zulke uitspraken zijn volgens mij vrij links of anders geïndoctrineerd. Net omdàt het voor de hand liggende analyses zijn, maar tegelijkertijd schokkend, moeten ze aan bod komen. Kwestie van de propaganda-betovering te doorbreken.

#14590

ivan

 

Ik vind ook niet dat het hier om straffe uitspraken gaat, maar gewoon common sense. De meeste mensen zullen wel weten dat de Chinese economie niet langer communistisch is om maar één voorbeeld te geven. Anderzijds is Gilder ook medewerker van het Discovery Institute, momenteel de grote promoter van de nonsens rond "intelligent design".

#14594

Johan B

 

Gilder is tegen fuel cells maar geeft vervolgens de nadelen van waterstof in een totaal andere opslagvorm. Kortom, hij weet niet waarover hij praat.
Anderzijds is hij dan weer voorstander van hybride auto's. Moeten die dan volgens hem voor eeuwig op loodbatterijen blijven rijden?

#14602

VH

 

China is ook (tersluiks of minder tersluiks) bezig met kernfusie volgens doorgaans zeer goed ingelichte bron, en niet alleen in het gemeenschappelijk project dat in Frankrijk zal worden opgestart. Het verwondert me dat daar heel weinig in de media is over terug te vinden. China is ook druk bezig met oliepeilingen voor de Thaise en Filippijnse kust. Ze haten het namelijk om vooral op het Midden-Oosten aangewezen te zijn.

#14604

Alter

 

Waar komt in hemelsnaam dat milieuvriendelijke imago van waterstof toch vandaan? Als het verbrand wordt, levert het inderdaad alleen water op, maar de mensen vergeten dat het eerst gewonnen moet worden uit water d.m.v. electrolyse. En die productie moet niet noodzakelijk duurzaam zijn, het kan met zonneenergie of windmolens, maar als je echt bruikbare hoeveelheden wil aanmaken, zul je toch aardolie of kernenergie moeten gebruiken.

#14606

Koen Robeys

 

Een belangrijk punt lijkt me (als ik goed ben ingelicht) dat China nieuwe kerncentrales bouwt op basis van een nieuwe technologie. Die zou veiliger, of toch "beter" in één of ander opzicht, zijn dan onze technologie, die immers stagneert sinds de seventies, of zoiets.

Misschien maken we een voorbeeld mee van een verschijnsel dat we in de geschiedenis heel vaak zien terugkomen. Geen enkele beschaving is ooit gedurende heel lange periodes de globale voortrekker. Iedere beschaving kent een moment waarop gevestigde belangen - niet zelden daar gekomen op basis van hun eigen technologische vooruitstrevendheid - de vijand wordt van nieuwe vooruitgang. Gesteund door een publiek dat via onwetendheid gemakkelijk voor de kar van stangatie kan gespannen worden raken een hoop vernieuwingen verboden, en wanneer de samenleving eindigt als "het Bokrijk van zus en zo" is er nooit iemand die snapt hoe dat nu ooit is kunnen gebeuren.

En zo bouwen de Chinezen nu de volgende generatie energiebronnen, en de Indiërs doen aan biotechnologie, en het Westen *praat* over de nood aan innovatie, maar subsidiëert en staakt om te kunnen blijven doen waarvan ze zelf al weten dat ze er weinig aan zullen kunnen verdienen. Landbouw en machines waarvan de principes zijn uitgevonden in de negentiende eeuw.

Het boek dat ik daarover pas uit heb is Mokyr, The Gifts of Athena, Historical Origins of the Knowledge Economy, 2002. Maar bijvoorbeeld Arnold Toynbee heeft iets dergelijks ook al ergens gezegd, een halve eeuw geleden.

Shit happens...

Koen

#14608

Florisla

 

Inderdaad, waterstof wordt al te vaak beschouwd als propere energiebron. Maar het is geen bron van energie, maar een opslagmiddel...

#14615

Alter

 

@ Koen Robeys: "De Wet van de Remmende Vooruitgang" noemden we dat in de les geschiedenis in het middelbaar. Het voorbeeld dat we toen kregen was Engeland. Daar is de industriele revolutie begonnen, maar na verloop van tijd raakte het achterop omdat de andere landen modernere, verbeterde, machines ontwikkelden, terwijl Engeland nog met ouwe rommel zat.

#14616

ivan

 

@Koen: het betreft hier de zogenoemde Generation IV reactoren, die inderdaad veel veiliger zijn en performanter. Er bestaat hierrond overigens een internationaal consortium geleid door de V.S., India zal binnenkort toetreden. Uit Europe zijn enkel Frankrijk (logisch), Zwitserland en Groot-Britannië leden. Europa is daarentegen wel nauw betrokken bij ITER, een project rond kernfusie. De Chinezen zijn dus niet de enigen die investeren in nieuwe technologieën rond kernenergie.

#14622

Briggs - Smokey Bear

 

Tiens ging China Global Crossings niet overkopen ?
Of werd die deal gestopt door de Amerikaanse overheid omwille van nationale veiligheid ?

#14625

LVB

 

@Briggs: zowel Global Crossing als Worldcom zijn ooit failliet gegaan, waarbij de aandeelhouders alles kwijt waren, maar beide bedrijven zijn daarna terug opgestaan en bestaan dus nog steeds (bij Worldcom is dat nu onder de naam MCI).

#15047

Flipper

 

Flipper is hier de baas ! En dat is het enige dat telt, duidelijk !?