Ice Cream Headache

Misschien had u het al gemerkt: een muziekgroepje geeft geld (10 dollar!) aan LVB.net om een anti-Bush plaat te promoten. "I don't wanna go to Guantanamo!" heeft een Creative Commons-licentie, kan gratis gedownload worden en klinkt best aardig. De groep "Icecream Headache", of zijn sponsors, hebben via reclameregie Blogads een campagne opgestart op diverse weblogs. Ook bij Blogs for Bush en bij LVB.net. Een goede zet: gelijkgezinden zijn al overtuigd, tegenstanders kan je nog overtuigen. En, gezien de waterdichte schotten tussen redactie en commerciële dienst (grapje!) bij LVB.net, stond niets de publicatie van deze advertentie in de weg.

Reacties

#15651

Steve0

 

Ze hebben wel waar voor hun geld.

#15652

Ice Cream Headache

 

Thanks very much for the mention. You have a very nice site here.

#15653

Cogito

 

Ha, ik krijg al hoofdpijn. Ik ben bijna overtuigd. Bush is een conservatieve zak!
Nog iets, very off topic: ik zie hier een 'Belgische' staatssecretaris op TV die moet beslissen over de historische gebouwen van Sabena, ze wil afbreken, maar gelukkig weerstand krijgt van oud-sabena bedienden.
Emir Kir heet het manneke.
Emir Kir.
EMIR KIR...laat het tot U doordringen.

#15654

maizena man

 

$10???!!!. Luc, steek je hoofd eens boven dat waterdichte schot uit en maak uw commerciële dienst wakker!

#15658

Spartacus

 

Misschien dat Paul Beliën zijn "A Throne in Brussels" kan promoten via http://www.belgischeunie.be ...

#15670

Joe

 

Bravo! Jaja, nen echte liberaal zou zelfs zijn schoonmoeder bloot in de vitrine zetten voor 10 dollar.

#15682

bema

 

Mijn (ex-)schoonmoeder bloot in de vitrine? Gij wilt hier rellen uitlokken zeker?

#15729

B.Libbrecht

 

Die "waterdichte schotten tussen redactie en commerciële dienst" lijken me, behalve een grapje, ook een bevestiging van het gegeven dat het liberale standpunt per definitie zijn eigen normen definieert. In dit geval geen probleem maar volgende keer wordt 100 dollar geofferd voor een duidelijker anti-Amerika plaat of campagne (wat is het verschil, de president is legitiem gekozen) en wat dan? Of een anti-Sharon of anti-Israel campagne, een pro-palestijnse plaat of campagne (zal de liberaal zich herinneren dat pro-palestine in de praktijk bijna altijd betekent pro-Hamaz, of zal de 'commerciele dienst' er wel iets op bedenken?)

Ach 't is maar een gedachte die me overvalt op deze pagina. Nothing to worry about(?).

#15733

Joe

 

WHAT IF... destijds Raymond vhG 10 dollar aan LVB had voorgesteld voor een promotiebannertje van "Weg Met Amerika"? Had de bal dan ook zo gerold in de richting van roem bij Dennis Prager en Koen Fillet? :-)

#15738

LVB

 

@Joe: bij mijn kritische artikels over Raymond's song stond er een link naar Proxis, alwaar je zijn CD kon aankopen. Het is niet omdat ik het niet eens ben met de inhoud, dat ik het die mens niet zou gunnen om er iets aan te verdienen.

Op dezelfde manier is het niet omdat de Europese Commissie beroepshalve tot mijn klantenkring behoort, dat ik hier geen kritiek zou uiten op het Europese beleid.

#15740

jeanlucsalomez

 

Jean-Luc SALOMEZ
Internetadres
Aan de Heer J. CHIRAC
President van de Franse Republiek
FRANKRIJK
OPEN BRIEF
Maandag, 7 november 2005
Zeer Weledelgestrenge Heer President,
Het is met pijn in het hart dat ik de gebeurtenissen in Uw wondermooie en cultuurrijke land volg. Als belg en als dichter en internet-publicist voel ik me nauw betrokken bij de gebeurtenissen van de laatste dagen.

Het is mijn overtuiging dat de christelijke verdraagzaamheid aan de oorsprong ligt van de huidige rellen. Onze zucht naar democratie en gelijkheid voor ieder wordt ons nu ten negatieve aangerekend. Het de andere wang aanbieden wordt misbruikt en degene die we binnengelaten hebben in een vlaag van minzaamheid en mededogen verkopen ons nu billenklets. De voorspellingen die ik vroeger gedaan heb op internet en die me zwaar aangerekend werden worden nu waarheid.

Daarom is mijn vraag zeer kort samen te vatten. Mijnheer de President, a.u.b. zet het leger in om in sneltempo de rust te doen weerkeren. Doet U dat niet dan bewijst U Europa een zeer slechte dienst. De vijfde kolomme zal ons van binnenuit vernietigen. Wij burgers voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis. Afgelopen nacht zijn voor de rellen in Brussel het startsein gegeven. Degene die er van zullen profiteren zijn de extreem rechtse partijen en dat is voor de democratie geen goede zaak.

Ieder weldenkende burger met oog voor het gebeuren beseft dat de democratie hier op de proef gesteld wordt. Als het leger nu niet ingezet wordt is het straks te laat en dan zullen nog enkel de grote middelen mogelijk zijn zoals definitief samenscholingsverbod voor ALLE burgers, verbod tot religieuze bijeenkomsten en beperking van de individuele vrijheden. En precies dat laatste is de doelstelling van dezen die achter de rellen zitten.

De jongeren die vandaag als relschoppers worden gezien zijn meestal kinderen van goede en voorbeeldige moslimouders. De schuld geven aan het gebrek aan scholing en dergelijke is onzin, voor zover ik weet heeft in een democratisch bestel iedereen dezelfde kansen. Het is een nuchtere vaststelling dat deze kinderen misleid worden door slimme religieuze leiders. Dit zal de samenleving zuur opbreken en precies daarom moet er nu met grote daadkracht opgetreden worden. Gebeurd dit niet dan is het straks te laat.

Als welmenende burger vraag ik de inzetting van het leger, de afsluiting van de grens met Belgie en in één adem meld ik U de oprichting van een tegenactie namelijk de oprichting van een nieuwe politieke beweging die het moslimgeweld een halt moet toeroepen door middel van onderhandelingen en inzetting van alle mogelijke preventieve middelen.

Dit schrijven wordt U toegezonden over het net, door middel van publicatie en per fax en e-mail aan alle betrokken partijen zoals daar zijn de politieke partijen en de pers. En uiteraard een exemplaar aan U persoonlijk.

In afwachting en hopende op een snelle reactie op dit schrijven, teken ik en bied ik U de verzekering van mijn oprechte achting en diep respect.

Jean-Luc SALOMEZ
http://jeanlucsalomez.web-l...
[email protected]