Canvas Communiste Combattant

Wilfried MartensPierre CaretteLudo AbichtPierre CaretteJan LeyersPierre Carette
Het Canvas-programma Nachtwacht bood vanavond een interessant debat. De marxistisch-leninistische ex-CCC-terrorist Pierre Carette werd er geconfronteerd met voormalig premier Wilfried Martens en met ex-Marxist Ludo Abicht, dit alles gemodereerd door presentator Jan Leyers. Vooreerst een nuchtere vaststelling. Carette heeft zijn 17 jaar in de gevangenis niet gebruikt om de taal van de meerderheid van de bevolking (proletariërs en anderen) van dit land onder de knie te krijgen. Naar aloude Belgische gewoonte spraken drie Vlamingen Frans om één Nederlandsonkundige Franstalige terwille te zijn. Soit, of liever het zij zo. Het bood Wilfried Martens alvast de gelegenheid om, met het hem kenmerkende sluwe glimlachje, te stellen dat hij het als een teken van superioriteit beschouwde om Carette in zijn eigen taal te woord te kunnen staan. De match startte dus met 1-0 voor Martens.

Presentator-moderator Jan Leyers toonde zich niet echt de neutrale scheidsrechter. De sympathie en het begrip voor Carette dropen van het scherm telkens hij het woord nam. Je kon duidelijk merken dat Leyers alleen de middelen van Carette afkeurde, maar niet de doelstellingen. Doelstellingen, laten we dat even duidelijk stellen, die bestonden en nog steeds bestaan uit het vestigen van de dictatuur van het proletariaat, het afschaffen van de persvrijheid, de onteigening van de productiemiddelen en het afschaffen van het privé-bezit. Verder bleek uit de vraagstelling dat Leyers geweld uit politieke motieven alleen afkeurt als er doden of gewonden vallen. Materiële schade moet blijkbaar kunnen, materieel bezit is immers toch een kapitalistische fetisj, is het niet, kameraad Leyers?

Pierre Carette kwam over als een gehersenspoelde, monomane en verbeten Don Quichote. Om zijn misdaden te verantwoorden schrok hij er niet voor terug om flagrante leugens te verkondigen. Zo vertelde hij dat de CCC-campagne ingegeven werd door het feit dat de VS al kruisraketten installeerden in België terwijl het debat in het parlement daarover nog bezig was. Wilfied Martens ontmaskerde de leugen: de installatie van de kruisraketten vond ruim vijf maanden na de eerste CCC-bomaanslagen plaats. De blik van Leyers sprak boekdelen: Martens, waar maak jij je druk om? Waarop Leyers sussend sprak: "het was een profetische actie".

Wilfried Martens bood goed weerwerk tegen Carette, maar het had nog beter gekund. Zo hamerde Martens wel op de 30 miljoen doden onder Stalin en op val van het communisme in Oost-Europa. Hij had bijvoorbeeld ook kunnen aantonen hoe een paar decennia communisme in Vietnam of in Noord-Korea die landen in een economische woestijn herschapen hebben, terwijl een paar decennia kapitalisme erin geslaagd zijn om Taiwan en Zuid-Korea van ontwikkelingslanden tot welvarende industrielanden te transformeren. Uiteraard moest Martens als christen-democraat de gulden middenweg bewandelen: hij zette zich af tegen het Angelsaksische model en sprak over de globalisering als over een probleem.

Ludo Abicht vertelde dat hij onder het communisme in Praag gewoond had, en zich daar de enige communist of socialist voelde. Vele linkse en anti-globalistische jongeren worden misleid: door hun idealisme merken ze niet dat ze in feite Pol Pot-regimes aan het verdedigen zijn, aldus Abicht.

De acties van Carette en zijn CCC-vrienden waren contra-productief. Het netto-resultaat van hun acties was immers dat het Belgische politie- en veiligheidsapparaat versterkt uit die periode kwam. Voor mensen als Carette bestaat een geijkte term: nuttige idioten. Carette mag dan de boeken van Marx en Engels uit het hoofd kennen, de Canvas-uitzending versterkte alvast het imago van Carette als nuttige idioot.

Ik heb de uitzending van 48 minuten opgenomen, uiteraard in het Windows Media-formaat van de kapitalistische multinational Microsoft. Het bestand is 245 megabyte groot. Ik maak het niet downloadbaar, want als voorstander van de weldaden van het kapitalisme respecteer ik uiteraard de intellectuele eigendomsrechten. Zelfs die van een staatsomroep. Tenzij u erin slaagt mij, althans wat dat laatste betreft, op andere gedachten te brengen.

Wilfried MartensPierre Carette
Jan LeyersPierre Carette
Wilfried MartensPierre Carette

Reacties

#342

ldierick

 

Was wel zeer geinteresseerd naar de afloop van deze discussie. Martens heeft zich goed geweerd gezien zijn verleden, Abicht toonde de ontgoocheling van een oud-comunist. Carette is onverbeterlijk, moest het een rechtse zijn dan was er wel een linkse om hem te vermoorden...

Luke

#343

VH

 

1 - Bedankt voor het verslag.

2 - Non-persons als Carette hebben natuurlijk geen enkele politieke waarde, maar zijn heel interessant als *aangevers* voor politici, die op die manier gedwongen worden hun vaak verborgen axioma's te exposeren. IC voor Martens over globalisatie.

3 - Ik heb de uitzending gemist omdat ik noch de fut heb mijn videorecorder te programmeren. Waarom hebben die dingen geen Windows interface? IR, Bluetooth bestaan toch al jaren.

4 - Waarom heeft de VRT geen streaming site waarop gemiste uitzendingen alsnog kunnen worden bekeken? Time-shifting is namelijk een een alsmaar belangrijker wordend paradigma in onze moderne leefwijze, iets waaraan het Net perfect tegemoet komt.

5 - Wat het beschikbaar maken van de wmv betreft dit:

a - dit is eigenlijk de taak van de VRT.

b - als privé personen dit willen doen, is het een ontlasting van de VRT-servers - bandbreedte kost *geld*. BBCworld denkt er aan om zijn items via P2P beschikbaar te stellen, een win-win situatie.

c - deze uitzending is niet echt een artistieke schepping, maar een nieuwsfeit. Iets waarop geen auteursrechten zouden mogen gelden.

d - zwaarste argument: de VRT is een staatszender met publiek geld gefinancierd. Dus eigendom van de belastingsbetalende burger. Die burger heeft dus autonoom recht op hun producten. De rechthebbenden zijn jij en ik en iedereen. Iets anders zou de omgekeerde wereld zijn.

e - Ergo, een pleidooi om de wmv downloadbaar te maken. De VRT heeft geen poot om op te staan. Bij een VTM-uitzending zou ik anders reageren.

#344

T. Spoon

 

Het nut van personen als Carette is dat ze de democratie wakker schudden. De manier waarop is inderdaad soms twijfelachtig. Mijn menig is dat iedere doctrine zijn eigen hardliners opwekt en dat die in de meeste gevallen geweld zien als de enige juiste oplossing. Zie hiervoor ook oa de problemen met de anti-globalisten, de fundi's van de islam, de extreme japanse sektes ...

Afschaffen van de persvrijheid, tsja is de dictatuur van de kijkcijfers dan zoveel beter en kwalitatiever?

En zou een idee als het afschaffen van privébezit niet leuk zijn als je ziet dat 1% van de Belgen met het leeuwenaandeel van het bezit gaat lopen, en als je ziet dat Duchatelet met Vivant en denkpatroon volgt van iedereen een basisinkomen en wie werkt krijgt iets meer ...

==> kleine opmerking : spoel uw fameuze video eens tot in het begin en je zal zien dat Leyers, Carette aansprak in Frans waarop die in het Vlaams antwoordde en zich excuseerde voor zijn manke taal, waarna Leyers zelf voorstelde de rest van gesprek te vervolgen in't Frans.

#345

Tim Lenoir

 

Beste,

Op aanraden van VH toch even kort mijn mening hierover

1. Het ging eens niet over

Samson vs het Paleis, of clonen, of kinderen opvoeden of een of ander

ethisch thema op maat gesneden voor professoren als Vermeersch,

Kruithof of Raes, of over een Europees discussiepunt voor Van Miert &

Tindemans.

2.Aan de ene zijde zat de hypocriete revolutionair (Carette), aan de

andere kant de zelfgenoegzame bourgeois (Martens), maar dat zijn

etiketten die je snel kan verplakken.

3. Daartussen zat Jan Leyers. Die ik bewonder, nog steeds. Al was het

omdat hij die bewondering op proef durft stellen, door Frans (maar het

had ook Engels of Duits kunnen zijn) te spreken op een Vlaamse zender

(alleen om de primeur te laten doorgaan), door betwiste figuren uit te

nodigen (dat het misdadigers zijn zou ik niet durven zeggen), door er

een links-liberale intellectueel (Abicht) bij te halen om die

vervolgens te laten toekijken, en door te flirten met de neutraliteit

als panelleider.

4.Wat Carette zei, hield geen steek, niet alleen omdat hij holle woorden

sprak, die een mens die in de wereld staat niet begrijpt, maar omdat

het niet praktijkgericht is, niet op samenwerking gericht. Voor wie

niets te verliezen heeft is het niet moeilijk op te roepen tot de

strijd. Wat Martens zei, was meestal interessant, maar soms

lachwekkend, vooral het laatste waar hij werkelijk dacht dat hij -

Martens - zich het woord 'engagement'kon toe-eigenen.

Verantwoordelijkheid heeft hij zeker gehad & genomen, maar

'engagement' ?

5. Wat Abicht (voor wie nog leest kan ik zijn boeken aanraden) zei, was

het interessantst, en borduurt voort op de idee dat de twee

menselijkste denkstromingen in onze mensheid nooit zijn toegepast maar

wel in overvloed misbruikt : socialisme (toegeëigend door

'communistische regeringen' die het achteraf verbieden) en christendom

(toegeeëigend door de katholieke besturen die de ware christenen

achteraf beperken).

Tot besluit

Ik heb het meest respect voor politici als Martens, die wel

beseft hoe moeilijk het is geworden in de politiek om compromissen te

sluiten met gewetensloze managers en daarbij de menselijkheid niet te

verliezen noch compromitterend te worden. Op dat vlak kunnen we niet

vast genoeg houden aan ons stemrecht.

Alleen doet Martens dat soms op

een ongelukkig karikaturale wijze, en zie ik liever mensen als

Tindemans, Van Miert of zelfs Eyskens in die rol.

Een prachtig programma dus, en doe zo voort Jan Leyers. U, LVB, trouwens evenzeer !

#29382

Bert

 

Het parlementair debat over het plaatsen van de kernraketten, dat herinner ik mij maar al te goed : hoe onze verkozenen toen met ons kloten hebben gespeeld, terwijl meneer Martens zijn akkoord al had gegeven, of zijn we dat nu al vergeten?!
Die hele rakettenkwestie zit mij nog altijd bijzonder dwars : de grootste betoging ooit in Brussel was voor Martens een non-event, en geen van de democratisch verkozen regerinspartijen ging zich laten dwingen door 'de stem van de straat' of de 'roebels van Moskou'
(zonder de stem van de straat waren ze in 1830 anders niet ver geraakt dunkt me) maar toen de witte mars met heel wat minder volk en een veel diffusere politieke boodschap door de straten van Brussel trok, toen was er ineens sprake van een dwingende boodschap van het elektoraat en de verplichtingen van de politiek jegens dat elektoraat. Het politieke event van de eeuw! De burger aan de macht! Demokratie in actie! Dat de voornaamste benoeming in de daaropvolgende carroussel ene Carton de Wiart betrof sprak dan ook boekdelen.
En in die context begrijp ik meneer Carette wel : als onze demokratie berust op cijfers voor en tegen, het instand houden van een nomenclatura die wel eens van kleur maar niet van inhoud verandert, als het geen zak uitmaakt wat je ook doet : vreedzaam betogen, stemmen ( op het VB of gelijk welke andere partij)bezetten, etc.. wat blijft er dan over?

#48428

dmertens

 

Gelden vier jaar na datum voor u nog steeds de intellectuele eigendomsrechten van de staatsomroep? Ik zou u zeer erkentelijk zijn mocht ik over deze (historische?) uitzending kunnen beschikken. Het is uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

#60607

Ik, Nick

 

Ik ga akkoord met dmertens, ik zou het graga opnieuw zien
en ik denk niet dat iemand er veel problemen zal rond maken

#82836

leyers

 

Ook ik zou dit graag eens zien. Je kan het misschien uploaden op Rapidshare?

#116558

Clara

 

Wij werken met ons theatergezelschap aan een voorstelling rond de CCC. Ik ben zeer geïnteresseerd in het bekijken van de uitzending. Hebt u die nog steeds?

Vriendelijke groet

#117889

Jorein Versteege

 

Als Marxist ben ik fel tegen de methodes van de CCC die toen gebruikt werden. Dachten die idioten echt dat je met terrorisme het kapitalisme vernietigd? Die Pierre Cartette is gek en totaal contra-productief geweest met zijn terreur aanslagen. Het kapitaal smeult van deze pseudomarxistische terrorist, zelfs nu brullen ze dat communisme ''misdaad'' is en dat alleen het kapitalisme voor vrijheid en democratie vecht.

Zeg dat ook maar tegen de inwonners van de Republiek Korea en de Republiek China, die 40 jaar onder rechtse dictators moesten leven voordat er vrijheid van meningsuiting kwam. Zuid Korea en Taiwan waren rechtse dictaturen tot 1987. 

Socialisme en communisme bereik je niet door terroristische aanvallen. Je bereikt het door klassenstrijd en mobilisatie van de werkende klasse. Geweld mag alleen gebruikt worden als de staat en het kapitaal een leger inzetten tegen een proletarische revolutie, voorbeeld Tunesie, Egypte en Libie. 

#117892

Benny Marcelo

 

Misschien weet ge het nog niet maar de werkende klasse, waar ikzelf toe behoor, zit zeker niet op jou en je companen te wachten. Overal waar democratie is wordt marxisme gelukkig gedegradeerd tot een marginaal verschijnsel. Het is trouwens de leer van een schatrijke vent die nooit ne klop heeft uitgevoerd. Marxisme kan enkel maar bestaan door het onderdrukken van de werkende klasse!

#117895

OutlawMike

 

Ja benny, maar je vergeet dat god zij dank de werkende klasse in Noord-Korea flink in de watten gelegd wordt door het marxisme. Jorein heeft een punt hoor.

#117893

Thomas

 

 

Vanwaar komt die obsessie van u en uw trawanten met het bezit van anderen ? Waarom willen jullie per se dat alle mensen, op gebied van financiële middelen, gelijk zijn, terwijl ze op geen enkel ander gebied gelijk zijn ? Alle belangrijke dingen in het leven hebben niets te maken met geld of kapitaal, en toch baseren jullie je volledige filosofie op geld herverdelen, alsof dat ook maar iets uitmaakt in een ontwikkelde samenleving.

Wie is er nu geïnteresseerd in het feit dat persoon 1 meer geld heeft dan persoon 2 ? Wat telt is of die persoon meer of betere vrienden heeft, gezonder is, een beter sexleven heeft, een gelukkiger gezin, er beter uit ziet, sportiever is, intelligenter of zelfs gewoon jonger is. Elke miljardair zou zijn volledig fortuin weggeven om terug een 18 jarige puber zonder geld te zijn.

Jullie zijn ziekelijk jaloerse materialisten en machtswellustelingen, die de klassestrijd organiseren met één doel : aan de macht komen en zolang mogelijk blijven. Waarom ga je niet gewoon werken zoals iedereen, misschien doe je nog eens iets nuttigs ?

 

#117894

Marc Huybrechts

 

De psychiatrische analyses van Versteege door Benny en Thomas kan men gemakkelijk onderschrijven, maar wat mij meer intrigeert is zijn INcapaciteit om correcte empirische observaties rond de wereld te kunnen maken.   

Vijfitig jaren geleden was praktisch iedereen in Oost-Azie (uitgezonderd in Japan) straatarm en bestond er daar nergens vrijheid en democratie.  Vandaag zijn Zuid Korea en Taiwan relatief-rijke landen, rijker dan grote delen van Zuid en Oost-Europa, en zijn het ook relatief-vrije democratieen (die beneficieren van Amerikaanse defensiemiddelen).  De enige landen in het 'Verre Oosten' die nog relatief arm zijn, en waar er ook geen vrijheid en democratie bestaat vandaag, dat zijn nu PRECIES die landen waar de Marxisten aan de macht waren gekomen, i.e. China en Noord Korea!   En in het geval van China is er nu ook sterke economische ontwikkeling gaande PRECIES omdat het Chinese Politbureau economische liberalisatie (i.e. marktwerking) heeft geintroduceerd zonder echter het politiek machtsmonopolie te willen opgeven. 

Het is dan ook potsierlijk van Versteege "als Marxist" te zien verwijzen naar "vrijheid van meningsuiting".  Hij beseft blijkbaar niet dat de essentie van het Marxisme kan samengevat worden met:

-  (A) politiek machtsmonopolie (het onbetwistbaar leiderschap van DE partij, i.e. een kliek), wat incopatibel is met "vrijheid van meninsguiting";  en

-  (B) staatseigendom van de productiemiddelen, i.e. de partij is de enige beslisser, wat algemene armoede garandeert.

Weer een 'slachtoffer' meer van het nl-se onderwijs en povere media, of gewoon een aberratie van normaliteit in termen van denkvermogen?  

#117896

jvn1k

 

of eerder : weer een 'slachtoffer' meer dat good ole'  Marc Huybrechts gretig bestempelt als een product van het gefaalde naief links en moreel relativistisch onderwijs van Belgique (sic).   

#117898

Marc Huybrechts

 

..."bestempelt"...

Hebt ge het vraagteken gemist, Joe?    Is dat een nuance te ver voor u en uw zekerheden? 

Ik heb twee hypotheses voorgesteld, in mijn laatste zin, die de oogkleppen van de heer Versteege zouden kunnen helpen verklaren.  Als gij een betere verklaring zou hebben voor zijn verblindheid, ik zou ze graag willen horen.       

#117901

jvn1k

 

mijn verklaring voor de verblindheid van Versteege?  bwa, van masturberen wordt je blind zeggen ze, maar dat is kwatsch, zei mijn leraar godsdienst zaliger.   ik zou het eerder wijten aan het eten van Ijsboerke cornetto's.  ge moest eens weten hoeveel die Versteege er zo kan opvreten op een dag.  

en waarom zet ge de t van bestempelt niet in italic zoals de rest van het woord?  en om je te pleasen zal ik met de juiste nuances zeggen: weer een slachtoffer waarvoor den Huybrechts zijn krachttermen "naief links onderwijs" kan gebruiken.   hij zit op zijn slachtoffers te wachten als een sniper in sarajevo.  is't zo beter, ja?

#117902

Marc Huybrechts

 

Ge hebt dus geen betere verklaring, Joe, maar dat wist ik al hoor. En nee, Versteege in zijn verdwaasdheid is geen slachtoffer van MH, maar wel van de factoren die vervat zitten in mijn twee hypotheses.

En als gij puberaal en onserieus wil blijven, daar kan ik ook al niets aan doen. Uw probleem is dus van een andere aard dan dat van Versteege.

#117905

Neverbeendead Religion

 

Ondertussen zelf nog eens godsdienstleraar gespeeld op het net op dat iets moeilijkere niveau voor de meesten hier.

#117891

Karl (ni)

 

" Geweld mag alleen gebruikt worden als de staat en het kapitaal een leger inzetten tegen een proletarische revolutie, voorbeeld Tunesie, Egypte en Libie. "

Wie zijn geschiedenis kent, ligt hier toch ROTFL.

 

Het is juist de staat (politiek) die aan bepaalde monopolies (het kapitaal) de gelegenheid biedt het proletariaat uit te buiten. Daarnaast doet de politiek/staat dit ook zelf.

Het werk van de staat is slechts de economische vrijheid te garanderen. Echte democratie zou ik tot een dergelijke staatsethiek moeten dwingen.

#118587

Anonymous

 

Beste,

Ik werk aan een filmscript dat de verhouding onderzoekt tussen de recente Occuppy-beweging en het (linkse) terrorisme van de jaren zeventig en tachtig.  Ik zou ook erg graag dit Carette interview bekijken. Kan ik het ergens vinden?

 

#118588

jvn1k

 

nog acteurs nodig?

#118589

Marc Huybrechts

 

"Verhouding"?

Wel, het gaat om twee verschillende generaties; die verhouding ligt dus op een ander vlak. In beide gevallen gaat het om sentimentalisten en niet rationalisten. Het gaat dus om jongeren die excessief kunnen voelen, maar niet goed nadenken. Dat hebben die beide generaties van anarchisten gemeen met den Joe, maar deze laatste houdt wel te veel van zijn 'comfort' om achter vlaggen te gaan lopen die enig risico zouden kunnen brengen.