Q-Music en 4FM straks uit de ether?

In juli vorig jaar schreef ik al dat Vlaanderen en België met elkaar in de clinch lagen over omroep en telecommunicatie. Parallel daarmee is er nu een bijkomend probleem opgedoken. De Raad van State heeft op 21 december van vorig jaar 146 Vlaamse FM-frequenties geschorst (PDF), na een klacht van de RTBF, de Franse Gemeenschape en Bel-RTL. Volgens de Raad van State heeft de Vlaamse overheid nagelaten om de wettelijk voorziene coördinatieprocedures met de andere gemeenschappen volledig te doorlopen.

Concreet vervallen door het schorsingsarrest alle FM-frequenties die momenteel worden gebruikt door de commerciële omroepen Q-Music en 4FM, door de regionale omroepen met provinciale dekking Mango (West-Vlaanderen), GO (Oost-Vlaanderen), Contact Vlaams-Brabant, Antwerpen 1 en FM Limburg, en door een 70-tal lokale radiostations, waaronder ook ketens zoals Contact, Topradio en Be One, en niet-commerciële stations zoals de Leuvense Radio Scorpio.


In een eerste reactie aan het persagentschap Belga verklaarde mediaminister Geert Bourgeois:
Op het vlak van telecommunicatie is het nu chaos troef in België. De rechtsgeldigheid van een aantal radiozenders vervalt en hun vergunning is niet meer geldig.

Terzelfdertijd zenden in Brussel en Wallonië tientallen commerciële radio's met hoge zendvermogens uit op niet-goedgekeurde en niet-gecoördineerde frequenties, en is er in de Franse Gemeenschap geen enkel wettelijk geldig frequentieplan. De Raad van State heeft in 2004 immers het Waalse frequentieplan geschorst. Niet na een klacht van de Vlaamse overheid, maar wel na een klacht van de commerciële zender BFM. De Franse Gemeenschap verhindert dat het BIPT niet-vergunde zenders uit de ether haalt. Als de Vlaamse overheid zich even assertief opstelt als de Franse gemeenschap, hoeft er dus in de praktijk niets te veranderen, en kan het medialandschap aan beide zijden van de taalgrens zich in alle illegaliteit en beschermd door een gedoogbeleid verder ontwikkelen.

De 32 FM-frequenties van de openbare omroep VRT worden niet getroffen door het schorsingsarrest van de Raad van State. Overigens staat er in Sint-Pieters-Leeuw een VRT-zendmast waarvan de bouwvergunning al twee keer vernietigd werd door de Raad van State. De 300 meter hoge toren staat er nog altijd.

Reacties

#17036

Briggs

 

35GW NU!

#17073

I am NoName.

 

En hier komt zelfs geen reactie meer op ... ?

#17078

Koen Godderis

 

Het Waals frequnetieplan is niet illegaal. Enkel het nieuwe plan is op 19 mei 2004 geschorst. Maar dat plan is nooit tot uitvoering gebracht.

Verschil tussen Vlaanderen en Wallonië? Het Vlaamse nieuwe frequentieplan is geschorst en is dus ook rechtsongeldig. Het Waalse oude frequentieplan waar de huidge Waalse zenders nog stees op uitzenden is nooit geschorst geweest. En is dus nog steeds rechtsgeldig.

#17117

Zeveraar

 

In de praktijk zal er wellicht wel wat veranderen, zij het in de gunstige zin van het woord. Sommige radio's koesteren nu al plannen om hun zenderpark uit te breiden, zowel qua kwantiteit als qua kwaliteit. Chaos troef dus, maar dan vooral voor de kleintjes die zich geen stoof kunnen permitteren, en voor de Waalse radio's. (Hadden ze maar geen slapende honden moeten wakker maken...) Vlaamse politici doen aan struisvogelpolitiek, en het BIPT kan op brugpensioen.
A propos, Brussel-Halle-Vilvoorde is ondanks een arrest van de Raad van State ook nog altijd niet gesplitst. Al geven sommigen zo hun eigen intepretatie aan dat arrest. Misschien een ideetje voor Bourgeois?

#17132

VH

 

@Zeveraar: Q en 4FM zullen "onverwijld" het zwijgen worden opgelegd.

#17197

Koen Godderis

 

Van de kant van de Vlaamse regering blijft het stil.

Ze zullen zo te zien het arrest van de RvS naast zich neerleggen.

De burger moet een vonnis van een rechter altijd aanvaarden, de overheid moet dat blijkbaar niet als ze veroordeeld worden. Mooie voorbeeldfunctie naar de bevolking toe!!!

Bourgeois en de Vlaamse regering respecteren zo te zien de scheiding der machten niet. Ze zijn precies aan 't wachten tot de eerste rechtszaken beginnen.

Die 146 frequenties zijn geschorst, dus daar mag momenteel niemand op uitzenden. Voor zover iemand daar aan zou twijfelen.

#17203

Rick

 

@ Koen Godderis
De RVS vonnist niet - ze spreekt (administratieve) arresten uit.
De RVS is niet gelijk aan de 'Rechterlijke Macht'...

#17205

LVB

 

De RVS is wel degelijk een onderdeel van de rechterlijke macht.

Een vonnis is een uitspraak van een lagere rechtbank, een arrest van een hogere rechtbank. Wat Koen schreef over vonnissen geldt ook voor arresten.

#17213

Rick

 

@ LVB

"De Raad van State werd door Karel V op 1 oktober 1531 opgericht. In het huidige België en Nederland is de Raad van State enerzijds een adviesorgaan voor de overheid en anderzijds de hoogste rechterlijke instantie in bestuurszaken. Hoewel de Raad van State dus recht spreekt, maakt hij geen deel uit van de rechterlijke macht, maar wel van de uitvoerende macht."

http://users.skynet.be/slac...

(voor zover dit wel mocht...)

#17214

Rick

 

@ LVB

"De Raad van State is bij de wet van 23 december 1946 opgericht als een rechtsprekend college buiten de rechterlijke orde."
"Als raadgevende en rechtsprekende instelling binnen de uitvoerende macht en op de driesprong der drie machten, dankt de Raad van State zijn bestaan in hoofdzaak aan de wil van de wetgever om voor alle natuurlijke en rechtspersonen een doeltreffend beroep open te stellen tegen onregelmatige administratieve handelingen die hen mochten hebben geschaad, voor zover er geen andere bevoegde rechtbank bestaat."

http://www.raadvst-consetat...

#17229

Leo Norekens

 

"Oorspronkelijk is de Raad van State bij wet opgericht als een onderdeel van de uitvoerende macht.
Het is maar sinds 1993 dat het bestaan van de Raad van State grondwettelijk is bevestigd. De Raad van State behoort niet tot de rechterlijke macht, doch heeft als hoogste administratief rechtscollege een statuut sui generis."
(Uit http://www.raadvst-consetat... )

En verder: art.21 Ger.W.: "De beslissingen van de gerechtshoven worden arresten genoemd".
Inderdaad, rechtbanken vellen vonnissen, hoven vellen arresten. Ook de RvS spreekt arresten uit, maar dat sluit m.i. het *werkwoord* "vonnissen" niet uit. Dat betekent gewoon "oordelen" of "uitspraak doen". Zo zou men m.i. perfect kunnen zeggen dat het Hof van Cassatie "gevonnist" heeft, zonder juridisch te blunderen.

Dit alles uiteraard geheel terzijde.

#17249

ivan

 

Zolang het KB over de etherpolitie er niet is, zal het BIPT niet optreden en zijn Q en 4FM redelijk save. Het gekke natuurlijk is dat Bourgeois altijd zo graag dit kb gehad heeft, en dat de Franstaligen hier zich lange tijd tegen hebben verzet. Nu dat de frequenties zijn geschorsts is Bourgeois daar niet zo happig meer op.