Overheidsbeslag in België: 49,6%

Op de wereldranglijst inzake economische vrijheid is België gezakt van de 21ste naar de 22ste plaats. De ranglijst wordt jaarlijks opgesteld door de Amerikaanse denktank The Heritage Foundation. Negatief voor België is de belastingdruk ("één van de hoogste ter wereld"), de complexe arbeidswetgeving, de bureaucratie (waar vooral KMO's last van hebben) en het overheidsbeslag van 49,4% van het BNP. Inderdaad, we staan slechts zes duizendsten verwijderd van een staat die zich de helft van de totale productie toeëigent om deze aan te wenden voor infrastructuur, herverdeling (25%) en de eigen werking (23%).


Ik heb toch nog een minuscuul foutje gevonden in hun gegevens. Volgens dit spreadsheet (XLS) ligt België in "Sub-Saharan Africa" (rij 15, kolom M)

Naast het rapport van de conservatieve denktank The Heritage Foundation is er ook het jaarlijkse rapport over economische vrijheid van het libertarische Cato Institute. Daarin vernemen we meer details over dat overheidsbeslag in België. De overheid (cijfers voor 2003) consumeert 29,3% van de totale consumptie, en ze herverdeelt 24,6% van het BNP.

Het meest verwonderlijke lijkt mij niet zozeer dat we op een haar na van de 50% overheidsbeslag verwijderd zijn, maar wel dat geen enkele politieke partij hier een thema van maakt. Ja, in de beginselverklaring van de VLD (PDF) staat wel een zinnetje in dat verband: "Het overheidsbeslag moet op termijn worden teruggedrongen tot maximaal één derde van de globale welvaart van de bevolking", maar je kan niet zeggen dat de partij dit punt echt levendig houdt op de politieke agenda. Pleidooien voor het terugdringen van het globale overheidsbeslag of voor "de ontvetting van de staat" lees je tegenwoordig slechts in teksten van denktanks als Nova Civitas en WorkForAll of van belangengroepen als het VBO.

Reacties

#17046

Peter Dedecker

 

Hetgeen mij het meest verwondert, is die 29,3% eigen consumptie. Da's pas enorm, vind ik. Herverdeling is ook best groot, doch daar heb ik (iets) minder problemen mee.

#17048

I am NoName.

 

Ja, Luc, je kan het verwonderlijk noemen. Je kan er logisch over redeneren of je kan het cynisch formuleren. Maar verandert dat veel aan de zaak ?

Waarom maken politici er geen punt van ? Wel omdat er veel regeringen zijn in België en veel beleidsniveaus. Dus die moeten allemaal geld kunnen spenderen, om hun beleid te maximaliseren en zichzelf te profileren. En daarom moeten de belastingen hoog zijn en moet de herverdeling maximaal zijn. Dat compromis zit dus ingebed in de paarse regering of in onze staatsstructuur.

En dat compromis, dat onverdroten volgehouden moet worden, is dat een beleidsmatige beslissing of is dat uit lijfsbehoud van de liberale partij of de paarse regering ? Of bekijk het begrotingsbeleid eens onder leiding van een minister die de vierkantswortel en dus de "macht van ..." niet begrijpt, en dus ook waarschijnlijk geen gevoel heeft voor inflatie of ontwaarding van geld of de interactie tussen de massa staatsschuld en de economie of de impact van belastingen op de economie en de welvaart.

Want heeft ze niet gezegd :"Vandelanotte heeft mij gezegd dat ik enkel moest kunnen optellen en aftrekken ... !". Trouwens in welke regering zit zij ? Met wie ? Maar ze kan goed communiceren, dus niet getreurd, politiek is ze een bestseller !

En via de kiesdrempel heeft men de kleine partijen monddood gemaakt, dus die kunnen zelfs dat niet meer ten berde brengen, want ze zijn nu ondertussen allemaal het aanhangwagentje van een grote partij. En zodoende is het politieke veld opgedeeld in vier grote blokken, uiterst stabiel. Wie is daarvoor verantwoordelijk ?

En de grootste partij ? Ach, die wacht tot het in duigen valt. En dan zoeken die kerels wel een andere job.

Ten minste, is het van mij terecht om het zo scherp te stellen ? Zou die grootste partij echt geen goede bedoelingen hebben ? Net zoals die andere partijen ? Er zullen natuurlijk wel enkele idealisten bij zitten die het goed bedoelen. Maar van de partij "zelf" heb ik alvast nog niks gezien spijts haar continue politieke succes.

Op de keper beschouwd doen ze eigenlijk niks, want ze brengen de regeringspartijen niet in gevaar, want ze bieden geen democratisch alternatief. Die partij is medeplichtig aan het huidige beleid, de impasse, want ze neemt haar democratische plichten niet op en is dus eigenlijk een soort beleidspartij geworden.

Dus :"I am NoName. I have no name. My name is "NoName". Why ?" (dat was mijn laatste post van vorig jaar).

Of anders geformuleerd : welk belang heeft het de "vrijheid van meningsuiting" te verdedigen als die vrijheid niet tot resultaten kan leiden. Uiteindelijk dient het als "alibi-discours" om een bestaande situatie te rechvaardigen, om de goede bedoelingen van de politici tov hun kiezers nog eens te onderlijnen, wel wetende dat er toch niks kan veranderen, dat alles gedoemd is om te blijven bij wat het was. En de politici voeren een stukje retoriek op, op gezette tijden, wel wetende dat andere belangen gediend moeten worden.

Ach, wat klaag ik ? Herman heeft het toch gezegd :"De kiezer heeft altijd gelijk !"

#17055

Cogito

 

@peter de decker: geen problemen met herverdeling? In welke richting zou die gaan? Noord-zuid?

#17058

Briggs

 

LVB: Hoe zou jij dat overheidsbeslag oplossen?

Probleem is de Staatsstructuur...daar bestaan 2 oplossingen: Unionisten & Separatisten.
Verder probleem is het feit dat men opgescheept zit met een crypto-communistisch bewind in het zuiden van't land, een regio dat een economisch zwart gat vormt.
Voordat je kan opboksen tegen dat overheidsbeslag moet je de overheid durven afbouwen, verbouwen, herbouwen...
Terug naar een unitaire staat is geen weg, federaal blijven is kostelijker dan een confederatie...maar dan bengelt dat zuiden er nog aan...

#17060

dof

 

"Hoe zou jij dat overheidsbeslag oplossen?"

begin hier alvast mee:

http://www.wvc.vlaanderen.b...

#17063

dof

 

en vriend Herman heeft ook ideeën:

http://www.standaard.be/Art...

#17064

Jo Delleau

 

Als er één partij is die het WEL als thema heeft, is het Vlaams Belang wel: minder staatsbemoeienis, minder regels.

Trouwens de VLD is een lachertje, met de PS als machtigste partij in België moeten ze wel hun liberale principes verloochenen. Dat doen ze dan ook met plezier zolang ze maar aan de macht blijven.

#17068

Cogito

 

Voor overheidsbeslag is niet iedereen gelijk: de gelijkdenkers denken wat dat betreft in opvallend ongelijke termen: hoe hoger je inkomen, hoe ongelijker.
Dus tegen mijn buurman: mijn overheidsbeslag is groter dan dat van U (of andersom).

#17070

Briggs

 

Cogito:
Hmm 'De Mijne is groter dan de jouwe'-hypocrisie van de socialisten. Meeste Socialisten die ik tegenkom zijn helemaal geen proletariërs maar zitten toevallig goed in de poen.
Soit, Evi Hanssen is op TV...:)

#17125

I am NoName

 

En wat nog aan mijn aandacht ontsnapt was : we werden voorbij gestoken door Estland (7), Chilie (14), Cyprus (16), Tsjechie (21).

En we worden op de voet gevolgd door : Litouwen(23), Malta(24), Bahrein(25), Armenië(27) en Botswana(30).

Maar geen probleem alles gaat perfect. Het zijn maar "verzuurden" die hun mond opendoen en kritisch zijn.

Moet er nog zand zijn ? Moest Vlaanderen een eilandje zijn we zouden het er waarschijnlijk veel beter vanaf brengen.

#17224

EH

 

@LVB

"Pleidooien voor het terugdringen van het globale overheidsbeslag of voor de ontvetting van de staat lees je tegenwoordig slechts in teksten van denktanks als Nova Civitas en WorkForAll of van belangengroepen als het VBO."

Of in de beginselverklaring van het Vlaams Belang en de teksten van hun economisch congres (http://www.ondernemendvl.org). Het Vlaams Belang is voor een sobere en spaarzame overheid. Maar als VLD-lid mag je dat niet zeggen waarschijnlijk.

#17277

Benny Marcelo

 

@Briggs: raar, maar ik heb ongeveer dezelfde ervaring en ik ken er een paar héél goed; ik ben nl afkomstig van Hoboken. Daar hebben de sossen ooit de volstrekte meerderheid gehad. En dan wil ik nog niet uitwijden over hun baronnieën.

#19672

Tom Potoms

 

Ondanks het feit dat de, althans in naam nog, liberale VLD in de regering zit, lijkt Belgie meer en meer het voorbeeld van een socialistische overheidsgovernance- economisch interventionistische staat;
Besluit: VLD is niet liberaal, we moeten een vlaktaks invoeren, want ondanks de enorme massa van belastingsambtenaren zitten we met het minst efficiente belastingssysteem van heel de wereld,
kijk en neem lessen van Ierland("Keltische tijger") en voor Wallonie: Slowakije, voer een vlaktaks in en je economie en werkgelegenheid en dus het algemene welzijn vergroot of zoals Adam Smith het in zijn "The Nature and Causes of the Wealth of nations" formuleerde als the "invisible hand".