The Flemish Block in the West Wing

The West Wing
De president van de Verenigde Staten windt zich op over het feit dat de CIA hem niet tijdig ingelicht heeft over het 'Flemish Block'. Realiteit? Nee, voorlopig nog fictie, gelukkig maar. In een recente aflevering van de serie "The West Wing", waarin acteurs het fictieve reilen en zeilen in het Witte Huis uitbeelden en waarin Martin Sheen de rol van de president speelt, komt België aan bod. Het Vlaams Blok wint in Vlaanderen en dat baart de president zorgen. In een eerste video-fragment (MPEG video, 15 seconden, 2,5 megabyte) windt hij zich op over de oppervlakkige CIA-briefing die hem niet uitlegt waarom en hoe het Blok kon winnen. "What's the problem with the Belgian elections, Leo? The intelligence briefing! The anti-immigrationalists are gaining in the North. Doesn't say why or how. I want a CIA briefer here in person every morning, why do I get the front page?" In een tweede video-fragment (MPEG video, 24 seconden, 4 megabyte) is de president blijkbaar al ingelicht, want hij vat de situatie samen: "The Flemish Block is gaining in the North. The Flemish Block, ultra-nationalists in Belgium. Skinheads really, neo-nazis. They're wearing three-piece suits, speaking in coded discourse now instead of angry chants, and they're gaining in the North. And everyone wears the same suit, how does anyone know which side they're on anymore?" De aflevering in kwestie, de vijfde van de vijfde jaargang, werd op 29 oktober jongstleden in de States uitgezonden en heet "Constituency of One". Met dank aan Thomas Leys die mij hier attent op maakte en mij de fragmenten aanwees. Als de serie hier op de buis komt, kan de regering misschien het promospotje "God Bless Belgium" (Windows Video, 30 seconden, 2 megabyte) laten uitzenden voor en na die aflevering, als tegengewicht?

Reacties

#475

Flex Flint

 

Kan het dat KanaalII gestopt is op het einde van Episode 2 (zie hier: http://www.westwingepguide....)?

Ik herinner mij de laatste paar afleveringen toen Bartlet moest aankondigen dat hij MS had?

Damn, hoe lang gaan we dan nog moeten wachten, die aflevering waar jij het over hebt staat genoteerd met een "Original Airdate" op 29 oktober van dit jaar ... .

#476

Wouter Lievens

 

Dit is niet de eerste keer dat ons landje in TWW vermeld wordt. Ik heb niet bijgehouden in welke episodes, maar ik heb België al zo'n 6 keer weten vermeld worden, terwijl er over Nederland bijvoorbeeld nooit gesproken wordt.

Zo heeft Sam Seaborne ooit een speech voor Albert II geschreven, CJ Cregg ooit zo lang op een home-trainer gezeten dat ze het gevoel heeft dat ze tot in België gefietst was, en de laatste mensen die een vermoorde topjournalist in Congo gezien hadden, was een Belgische cameraploeg...

#477

Wouter Lievens

 

Oh en nog iets Luc, volgens mij is het Bloc en niet Block. k ben er echter niet zeker van...

#479

Ghingis Khan

 

Niets over http://www.kkklan.com/?

Voor eigen deur kuisen maakt de ganse straat proper.

#480

bernard

 

En de CD&V probeert zich nu zowaar te redden door het cordon te doorbreken...

Wat met de VLD? 'k Blijf geloven dat ze "liberaal" is in de juridisch-politieke betekenis van het woord. Tegen beter weten in? Zijn er nog voldoende " Vander Poorten's"?

#481

bernard

 

'k Probeer dat nader uit te leggen. Bijvoorbeeld : P. Dewael en G. Verhofstadt zijn - zoals algemeen bekend- ten persoonlijken titel vóór migrantenstemrecht.Van DE Gucht kan ik me - na die (van opzij) gedurende jaren bezig gezien te hebben in het Eur. Parl. - evenmin iets anders voorstellen.

De VLD is tegen, tja, omdat "er geen maatschappelijk draagvlak voor bestaat " in VL.

Dus is de vraag: hoe ver reikt hun staatsmanschap? Ziedaar de lakmoestest.

#486

Dixit

 

Een *fantastisch* filmpje, dat promotiefilmpje. Ik ben het er helemaal mee eens, dat zal de lezers van be.politics niet verbazen. België, een compleet continent in een klein landje.

#490

Flex Flint

 

Ja Dixit, een mens ziet Tele-Tubbies wanneer hij dat zelf wil.

Afgezien daarvan, ik maak me de bedenking dat het Blok een betere strategie zou kunnen uitwerken door --na de ontwikkelingen van gisteren, hoe het eventuele doorbreken van het Cordon zich ook verder ontwikkelt-- écht constructief te beginnen werken. Als ze terrein krijgen moeten ze het nu nemen, niet?

Verder is het lijntje in The WW alweer een zwarte vlek op het beeld dat het buitenland krijgt van ons o zo fantastische landje, maar het moet ook gezegd dat het wat overdreven overkomt.

#491

New Statesman

 

Als de buitenlandse pers klakkeloos berichten overneemt van de Franstalige media en de rode staatszender VRT, krijg je dit soort nonsens natuurlijk...

Ze begrijpen er echt wel niets van.

#494

bernard

 

Een interessante politiek - intellectuele oefening is na te gaan welke eco. politiek de verschillende populistische en extreem-rechtse partijen voorstaan.Die moet vanzelfsprekend puur nationaal zijn.Daarover zijn ze het eens: elk zijn Albanië.

Maar om wat te doen? Weet iemand het van het VlBl? Terug een gildensysteem zoals Van Severen (Wakken) wou? Of iets meer etatistisch? Of helemaal liberaal?

Le Pen (FR)is daarover altijd zeer duidelijk geweest.

En de anderen?

#495

bernard

 

Nog één?

Conservatieve partijen zijn tegen het verlenen van stemrecht aan migranten. Daardoor blijf je populair bij de eigen kiezers.

Wat met de liberalen? Zei de ontwerper van de doctrine zelf, Adam Smith, niet dat "migration envigorates the stock"?

#496

bernard

 

VB in de Fin. Times van gisteren:

Vlaams Blok popularity prompts debate on how to handle far-right political party

By Raphael Minder in Brussels

Published: November 14 2003 4:00 | Last Updated: November 14 2003 4:00

#497

dog of flanders

 

bernard:

de uitspraak van Smith dateert van voor het bestaan van enige sociale zekerheid.

#498

bernard

 

Lees eens écht "The Wealth of Nations", dog.Goede oefening.

Bijvoorbeeld: "The state, having a vital role in providing the economic infrastructure , such as roads, canals, ports and bridges, which are of such a nature that the profit could never repay the expense to any individual or small number of individuals".Dat heeft de huidige VBO-voorzitter L. VS vertaald als : " 'k Ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van de openbare diensten en de collectieve voorzieningen één van de meest belangrijke competitiviteitsfactoren wordt tussen de landen". Misschien heeft hij wel gelijk.

Vanzelfsprekend was ook A. Smith een voorstander van de controle op intrestvoeten, zodat " sober people are universally prefeered as borrowers to prodigals and projectors".

Dus : mocht hij nu zien wat een zeker vulgair liberalisme voorstaat....

Dus : opnieuw inspiratie gaan ophalen bij de klassieken.

#505

JDV

 

En zo staat dit artikel op de tweede plaats ... in de rangschikking. Zo is het welletjes.

#506

bernard

 

Mij is het allerminst om het aantal "hits" te doen.Wel om de discussie.

Kijk, België komt in die fimlpjes voor als het Land van het VB. Ook in de Fin. Times is dat het geval. We zijn meer waard dan dat.

Dus: een eerste minister die beweert dat hij zijn succes ultiem zal afmeten aan het bestrijden van dit euvel, verdient lof.

#510

JDV

 

Beste Bernard, om een democratisch euvel te bestrijden moet je een strijdplan hebben. Om een strijdplan uit te voeren moet je strijden. Als je wil strijden moet je offers willen brengen. Als je de democratie wilt ondersteunen, moet je "integraal" en "consequent" democratisch handelen.

Let ook dat elke actie die men onderneemt een reactie veroorzaakt. En ook dat elke onbeslechte strijd de tegenstander sterker maakt.

Indien je een euvel wilt bestrijden, moet je eerst onderzoeken hoe je de strijd kunt voeren om te voorkomen dat de actie een reactie genereert die per conto een contraproductief resultaat oplevert. Dus het euvel moet je niet voor alles bestrijden, je moet het eerst determineren, zijn basis bepalen, zijn grondvesten onderzoeken, onderzoeken hoe het leeft en hoe het groeit om de actie minimaal te houden.

En indien je weet hoe het groeit kan je het afsnijden van zijn wortels om zijn groei te stoppen of indien het in wezen niet kwaadaardig is maar enkel misleid kan je de dorre takken afsnoeien, en het laten groeien onder goed gesternte om het te cultiveren zodat het enkel de spreekwoordelijke "zoete vruchten" draagt. En zo voorkom je een echte strijd te voeren.

De echte leider is dus degene die overtuigt en motiveert en geen strijd hoeft te voeren.

#511

bernard

 

Jaja, allemaal goed en wel.

Over de "wortels" van het euvel ( = het VB) is reeds een kleine bibliotheek bijeengeschreven. Een echt inzicht in de wortels heeft dat volgens mij nog niet opgeleverd. Eerder een mozaïek.Bijgevilg met weinig nieuwe inzichten over hoe het fenomeen effectief te bestrijden.Alles is vooralsnog een probeersel gebleken.

Van actie - reactie heb ik geen schrik. Dat is een goede zaak. Du choc des idées jaillit la lumière.Goed zo.

#512

JDV

 

Dus "Bernard" indien er in het euvel elementen verscholen zitten die zorgen voor verzuring, moet je daarom de ganse beweging veroordelen ? Als de actie een reactie veroorzaakt die verlammend werkt (want ondemocratisch) moet je dan niet tot de conclusie komen dat de actie misschien ook ondemocratisch (of niet volledig democratisch) was ? Bestaat de oplossing er dan niet in de actie te heroriënteren ? Misschien door de legitieme voedingsbodem weg te nemen, en dus de democratische wensen door te voeren, zodat het gevoel van onvrede en benadeling definitief verdwijnt.

#513

bernard

 

't Wordt interessant.

Kijk, ik geloof dat er aan dat multiculturele niet te ontsnappen valt.

Je kan beter nu beginnen met de moeilijke, langdurige aanpak.Die is assimilatief.

Leiderschap houdt o a in dat je tegen een deel van de huidige publieke opinie in , naar de lange termijn kijkt en navenant handelt.

#517

LVB

 

@bernard: Ik heb de indruk dat je "multicultureel", "integratie" en "stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen" door elkaar gooit. Assimilatief is trouwens het tegengestelde van multicultureel.

Kijk, het zijn vooral de Franstaligen die aandringen op dat stemrecht voor vreemdelingen. Nochtans is de Franse cultuur als geen ander monocultureel, m.a.w. ze vereist volledige culturele assimilatie en dringt deze zelfs op. Ik hoor in Franstalig België zeer weinig de term "multicultureel" gebruiken in het debat als het gaat om hun eigen culturele ruimte. Men zou voor minder vermoeden dat hier een verborgen agenda achter zit.

Vlaanderen is al decennia lang multicultureel, want bijvoorbeeld de joden in Antwerpen of de franskiljons in de grote steden wordt niets in de weg gelegd om hun eigen cultuur in privé-kring te beleven. Maar als je met "multi-cultureel" bedoelt dat de Vlaamse cultuur niet langer een dominante positie mag innemen in Vlaanderen, als je bedoelt dat de Vlaamse cultuur één van de vele culturen in Vlaanderen moet worden die volledig op gelijke voet staan, ook numeriek, dan denk ik dat dergelijk streefdoel op zeer weinig steun van de bevolking kan rekenen. U zou trouwens met dergelijk idee niet moeten afkomen in Franstalig België, of u wordt ter plekke gelyncht.

Persoonlijk ben ik wel te vinden voor de aanpak die Sven Gatz verdedigt in http://www.gatz.be/document... . Integratie en behoud van eigen cultuur kunnen samengaan. Maar de term "multi-cultureel" kan misbruikt worden, dekt de lading niet, doet vrezen dat de autochtone Vlamingen minoritair zullen worden in hun eigen land, en is dus contra-productief. Geloof me vrij: elke keer dat een politicus op TV pleit voor "de multiculturele samenleving", wint het Blok stemmen. Misschien omdat die TV-kijkers daar iets heel anders onder verstaan dan wat die politicus eigenlijk bedoelt.

#519

bernard

 

@Luc.Vanzelfsprekend is "multicultureel" niet hetzelfde als assimilatie. Het is inderdaad zelfs tegengesteld.Maar nu zijn we daarmee bezig, in eerste instantie: de "snel-belg" wet, het stemrecht,enz.

Waarom?

Kijk, Myriam VL uit Izegem ( je voelt m'n WVL hart kloppen) zegt het zo:

"De invoering van het kiesrecht voor niet-Europese burgers is een belangrijk signaal dat we moeten geven.Wij zeggen hiermee: wij respecteren u en houden rekening met u. En als je respect geeft, dan krijg je daar veel voor terug. Om het niet te geven is zeggen: wij respecteren u niet, want u moet eerst Belg worden. Dat is pas mensen isoleren. En daar doen wij niet aan mee." Vrouwen kunnen het altijd veel precieser en to - the - point formuleren dan mannen.

'k weet ook wel dat het "multiculturele" iets is voor mensen achter een leestafel.Kijk, in de US, toch de zelfverklaarde melting pot, woont zo ongeveer iedereen per nationaliteit bijeen." China town, little Italy", etc.

De VL van origine worden vanzelfsprekend NIET minoritair. Maar, tja, als de term multiculturteelk dat idee opwekt, moet die vervangen worden door een andere.Ja, integratie én behoud van eigenheid.Akkord.

Vraag is hoe je dat "verkoopt" aan een VL publieke opinie, die daar nog maar pas heeft "leren" mee leven.

't zal moeilijk en langdurig worden, vrees, denk ik.De grootouders van ons allemaal waren tenslotte nog simpele loonarbeiders of boerkes....

#532

dof

 

"wij respecteren u en houden rekening met u"

Maar de discussie gaat hem er juist over dat deze mensen net de belgische nationaliteit weigeren, aangezien ze hier langdurig moeten verblijven en dus evengoed in aanmerking komen voor de snelbelgwet. Zij vinden dus ZELF dat ze in een "vreemd" land werken.

Net zoals ik in de andere draad opmerkte, wat als er oorlog komt? Kunnen we dan vreemdelingen die langdurig resident zijn inlijven in een conscriptieleger, kwestie van gelijke rechten/gelijke plichten?

#535

jh

 

Is cultuur geen historische evolutie en moeten we die misschien niet ook kunnen loslaten om aldus meer ruimte te maken voor evolutie? Is het behouden van de Vlaamse cultuur in dit opzicht niet een overbodig vastklampen aan het verleden.

Ik vind cultuur van één of andere natie soms een vuile bijklank krijgen. Net alsof het ene beter is als het andere...

Is vlaanderen niet altijd al een verzamelplaats geweest voor verschillende volkeren?

Eén wereld één volk zou een einddoel moeten zijn...

(als ik het zo naïef mag voorstellen)

#536

JDV

 

Ik heb nagedacht over het "euvel". Maar het uitschrijven was al ras te lang. Bondig : de kern is naar mijn mening het territoriumgevoel van de burger. Niet alleen in de louter letterlijke betekenis maar evenzeer overdrachtelijk in de zin van het economisch territorium, het maatschappelijk territorium, het seksuele ...

Door de gewijzigde maatschappij (de bevolking wordt steeds ouder, de economie zit op de top, de jongeren hebben steeds minder behoefte om een gezin te vormen ...) is de bevolking uitgesproken behoudsgezind geworden.

Doordat er een wijziging ontstaan is in de maatschappij (het “normale” territorium) heeft de burger zich gehergroepeerd rond specifieke thema’s die eigenlijk territoriumgebonden zijn. En dat is juist het “rechtse” in de maatschappij. De oplossing ligt daarom naar mijn mening in het herstructureren van de maatschappij zodat de modale burger zich veilig voelt in zijn territorium en hij niet de indruk krijgt bedreigd te worden binnen zijn "persoonlijk" territorium.

#537

bBernard

 

Jaja, het territorium. Maar.... daarop is de Britse nationaliteit gebaseerd: al wie op UK bodem geboren is, is een UK burger. Dat is een ander fstammingsbeginsel.

Seksueel, jaja.Wat is de schrik van de macho's , bijv. in de IT? Dat die slimme Indiër, die er evenveel van kent als de VL/Be, hun vrouw gaat afpakken, nietwaar. Globalistion = Fun.

Dus: zoals je nu zegt.

Maar hoe?

Tiens, door... staatsreglementering.

#538

JDV

 

Beste Bernard, zijn alle kiezers van het VB dan echt f.... ? Of zijn het voor een deel mensen die zich afzetten tegen de huidige politieke verhoudingen ? Zijn het mensen die tegen de overdreven socialisering zijn (49% van ons inkomen afstaan aan vadertje staat)? Die niet meer inzien waarom zij nog belastingen moeten betalen als die enkel dienen om ... immigranten te helpen ? (want dat is de indruk die ze krijgen, want zo wordt het hen uitgelegd). Die niet inzien waarom hun "territorium" overspoeld wordt door "vreemdelingen" ?

Is het vreemd dat ik spreek van "territorium" ? Worden heel wat acties van mensen niet aangestuurd door primaire behoeften en motivaties ?

Is het herverdelen van de rijkdom ook niet inspelen op primairen gevoelens ? Is het behouden van rijkdom door degene die de beste kwaliteiten heeft niet evenzeer inspelen op primaire behoeften ?

Die 800.000 kiezers worden misleid. Daar is iedereen het wel eens mee. Maar is dat alleen de schuld van die kiezer ? Mag men zijn schouders blijven optrekken ?

#539

bernard

 

'k zou erg veel kunnen zeggen. Bijvoorbeeld:

- de arbeid binnen de software verhuist nu naar China en Rusland, omdat ze het daar evengoed kunnen.

- 'k heb niks tegen de kiezers van het VB. Ze handelen uit angst voor allerlei zaken tegelijk. Dus: nieuwe hoop geven is beter dan het VB achterna hollen.

- bekijk de top van de wereldcompetitiviteit: Zweden en Finland bij de eerste drie. " Overdreven gesocialiseerd?" 'k Denk niet dat het daarmee te maken heeft. Correct gesocialiseerd, eerder.Zekerheid, hoop.

Maar nu ben ik de Fin. Times aan het lezen, zie wat zeggen 7 ministers van Fin. van evenveel staten?

http://news.ft.com/servlet/...

#540

JDV

 

B Bernard, ik begrijp je niet goed.

Welke boodschap hebben we aan de loutere vaststelling dat de software verhuist ? Het is eerder de vraag hoe je hier een omgeving kunt scheppen waardoor onze medeburgers weer hoop kunnen krijgen. Welke boodschap hebben we eraan dat 7 ministers vergaderen over de klimaatswijzigingen in 2100 ? Het is hier en nu dat de problemen moeten opgelost worden. Heeft het zin na te denken over het klimaat, het milieu of goed beleid indien je zit op een atoombom die tikt en tikt ... en tikt ? Hoe wil je een langetermijnvisie uitwerken als je er niet in slaagt het geheel van de bevolking te leiden ?

Hoe wil je het euvel bestrijden als je het niet recht in de ogen durft kijken ? Indien je er niet in slaagt om te kijken wat de ander ziet ? Indien je niet open staat voor alle harten ?

Mijn beste Bernard, is democratie niet meer of minder dan het tellen van koppen met een telraam ?

#541

bernard

 

Wel 't kan naïef klinken, maar het is een optie die nu aan het oprukken is in Scandinavië en in Duitsland: er is erg veel nieuw werk, dus nieuwe hoop, te creëren in de sector milieu.Ineens staat dat nu bijv. hoog aan de EU -agenda.Nieuwe milieutechnologie enz. Het is de laatste 10 jaar trouwens één van de sterkste cijfers qua werkgelegenheid geweest binnen de EU ( cijfers ETUC).Delocalistie lijkt me daar moeilijker.

Maar het( = delocalistie) gebeurt nu in toenemende mate in de IT- programmeringssector. In de US zou het binnen afzienbare tijd zeer ernstige vormen aannemen.

De verklaring voor het succes van het VB? volgens mij? Wel , mensen zijn onzeker, weten wat ze nu hebben, niet wat morgen komt.Ze willen vooral werk en zekerheid.

Eén van de opties,die nu de ronde doen is te produceren voor de markten in het Verre OOsten. Lijkt me gevaarlijk als optie.

Beter werken voor de interne markt, Europees, waar het % uitvoer naar gebieden buiten de eigen zone sinds 40 - 50 jaar nooit meer dan 11% geweest is.

De koppeling van de EU - Raadsbesluiten van Lissabon & Göteborg ( innovatie en milieu) lijkt me allerminst dom.

#542

bernard

 

Tiens, de Britten hebben het ook gemerkt, ze hebben al schattingen over de omvang van de openende milieumarkten. Zie de site van DTI ( Dep. of Trade & Industry).

#543

JDV

 

Beste Bernard denk je nu echt dat je een economie kunt laten draaien op het "milieu" ? Trouwens het "euvel" gaat niet over het milieu. Het "euvel" gaat niet alleen over tewerkstelling.

Spreken over "milieu" en dergelijke : denk je dat de Chinese producenten daar een boodschap aan hebben ? Of de Indische die voluit kinderarbeid toepassen ? Of in Thailand en Vietnam ? Of in Brazilië of Argentinië ?

Al die gesprekken over het milieu dat is niets anders dan een retoriek die zichzelf ontwikkelt na een affaire zoals de kippen-dioxine-crisis. Bladvulling om in te spelen op de emotie van de modale burger. Of pep-talk voor de beursjongens die een nieuw vaatje gevonden hebben om uit te tappen.

Een "grondige" milieuwetgeving is in de internationale handel niets meer of minder dan een extra kostenfactor. En in de internationale handel probeert men de winstmarge te maximaliseren door elke kostenfactor te elimineren. Als de Ford-Genk leiding niet akkoord is om al het personeel aan 80% te laten werken, wat is daarvan volgens jouw de oorzaak ? Ik denk dat zij gewoon rekening houden met de kostenfactor van het aanhouden van 20% personeelsdossiers. En dat zij niet inzien wat het nut daarvan voor hen zou kunnen zijn.

In de bedrijven is de stelregel gewoon : niets doen dat geen geld opbrengt, alle kosten weren. Sociale overwegingen dat is voor de beleidsmensen, de overheid. Een bedrijf heeft daar geen boodschap aan. Een bedrijf rekent enkel hoe het rendement op de investering gemaximaliseerd kan worden. Met de dollar en de euro beschikken ze over een uitstekend werkmiddel om op uiterst exacte wijze de kosten en baten exact te kwantificeren en het potentieel op elke "kostenplaats" exact te bepalen.

Denk je niet dat we in Vlaanderen / België al genoeg aan navelstaarderij gedaan hebben ? Denk je dat de modale burger nog te lijmen valt voor al die "welgemeende" retoriek ? Ik denk dat de modale Vlaming minder vatbaar is voor "verheven" retoriek dan je wel denkt. Ik denk dat hij gewoon met zijn twee voeten op de grond staat en ziet wie naast hem staat aan de werkband.

#544

bernard

 

Ten gronde oneens. Wel eens met de 17 US ministers van Fin.( toch geen groene jongens). Lees eens wat ze precies zeggen.

Milieu -investeringen , vooral via nieuwe technologieën = veel en goed nieuw werk.

#545

bernard

 

Gelezen? Er waren ook erg veel bedrijfsleiders met veel beschikbaar kapitaal bij.

Nu verder.Het onderlijnt dat paradoxaal genoeg de US een voortrekkersrol vervullen in aanpassen van de kapitalistische economie. Dat was ook het geval met de waarschuwing tegen sigaretten; ze verkopen ze wel in de rest van de wereld zonder waarschuwing. Ook controle op geneesmiddelen is scherper dan bij ons ; bescherming van eigen productie (=protectionnisme) kan ook een rol spelen; softenon was een Duits medikament.

#546

Flex Flint

 

Vlaams Blok wil uitzending soap op Kanaal 2 verhinderen, zie hier: http://www.skynet.be/index.... " ... De reeds verschillende keren bekroonde, humoristische televisieserie "West Wing" wordt wekelijks bekeken door 14 miljoen Amerikanen. Martin Sheen speelt er de rol van de president van de Verenigde Staten. In Vlaanderen kijken er gemiddeld 200.000 mensen naar de serie op Kanaal Twee, dat de betwiste aflevering nog niet had voorzien in haar programmaschema."

#547

Piglet

 

ik heb gelinkt naar uw site, maar euhm... ken niks van html dus weet het backtrack gedoe niet zo goed in te vullen. Bij deze ben je toch ingelicht!

#594

Vicky

 

Het is ongehoord hoe iedereen zijn eigen definitie toepast op het Vlaams Blok en haar kiezers, en die voor ‘eigen’ waarheid gaat verkondigen aan al wie het wil horen.

Geen wonder dat de Amerikanen er dergelijke ideeën op nahouden, als de eigen regering, en niet in het minst, Louis Michel en Verhofstadt geen kans onbenut laten om deze geruchten zelf in de hele wereld te verspreiden.

Wat mij vooral opvalt, is dat de overgrote meerderheid in de media, net zoals jullie hier, niet gekweld door enige objectiviteit, gretig inpikken op het handig gespeelde spel dat georchestreerd wordt door de dirigent, Elio Di Rupo daarin gevolgd door de Vlaamse socialisten en hun zucht naar de macht en alleenheerschappij.

Rechts uitschelden voor extreem, nazi’s, fascisten en mestkevers, dat leidt de aandacht af van wat rood, en dan vooral de Waalse overheid onder de oligarchie van de PS-bende, werkelijk van plan zijn.

De ‘verborgen agenda’ die men al 25 jaar zoekt bij het Vlaams Blok, zou wel eens daar verborgen kunnen zitten.

Het Keynesiaans beleid van paars vestigt al haar aandacht en middelen aan om rechts te bestrijden en schrikken er niet voor terug om eigen voorzitters, met rechts gedachtegoed te dumpen.

Maar links heeft met haar inhoudsloze slogans en stemmingmakerij tot hiertoe nog niets bewezen. Links is inderdaad sterk in woorden, maar zwak in verhelderende discussie’s, concrete oplossingen en vooral, in het zich inleven van andersdenkenden.

Op de rand van inhoudsloze beweringen, doorspekt van oude utopische marxistische stellingen, en een niet analytisch gebruik van modewoorden proberen ze rechts te determineren, te demoniseren en te vervolgen.

Het linkse populisme en het demoniseren van rechts verdringen elke vorm van debat. Zij koesteren de illusie, dat zij ‘de linkse elite’ toch zoveel beter zijn.

Links en links-liberaal hebben de laatste jaren een venijnig Stalinistisch trekje ontwikkeld, waar men als gewone burger alleen maar vol afschuw kan naar kijken.

#1181

David Baeckelandt

 

First, please forgive my lack of Vlaams. My reading is ok but I don't have confidence in my writing ability to make my points concise and cogent.

I'm an American of Flemish descent (my father was born in Ghent; my grandparents are from Ichtegem & Koekelare, W. VL.). If my understanding of the Vlaams Blok is correct than I feel they have been grossly maligned - both on the West Wing (which I have never watched) and in the mainline press in Belgium.

I was raised (here in the U.S. on Hendrik Conscience, Guido Gazelle, and stories of de Vlaamse Beweging in the 19th century. I also heard first hand stories of injustice toward Flemings from family and other Flemish immigrants.

On the issue of Flemish self-determination I strongly believe that a Flemish Republic is an idea whose time has come. Belgium as a nation, while having of course some historical rationale as an entity, seems like such an artificial construct. I am not advocating war or all the attendant unrest. But it does seem to me that the Flemish people should have an opportunity to hold a plebiscite on their self-determination.

Those of you who disagree with my position may question my right to even participate in this debate. But as you may be aware under EU rules we (children and grandchildren of EU citizens) have the right to reclaim our ancestral nationality. And since there are approximately 300,000 Americans with Flemish blood (largely in the Midwest) this is a not inconsiderable number.

I welcome any and all responses. And we Americans of Flemish descent welcome ties with our ancestral homeland to pass along the cultural and historical images and traditions of the past to our children.

Met vriendelijke groeten van Chicago,

David Baeckelandt

[email protected]