Dewever niet rechts

Ik word hier opgevoerd als rechtse politicus. Mijn partij is een centrumpartij, geen uitgesproken rechtse partij.

Bart De Wever in De Zevende Dag op Eén, 21 mei 2006

Reacties

#20646

Cogito

 

Lees over roodverschuiving in het politieke spectrum en waarom het centrum eigenlijk links is. Bart de Wever, die het echte centrum wil innemen (dat geloof ik) wordt daarom als rechts beschouwd.

http://www.vrijspreker.nl/b...

#20652

LVB

 

@Cogito: Ik zie het anders. Ik neem het De Wever enigszins kwalijk dat hij meewerkt aan de demonisering van het begrip "rechts" (als fall-out van de demonisering van extreem-rechts), door het etiket als een vies stukje slijm van zich af te werpen. Had hij gezegd "wij zijn niet rechts, maar centrum-rechts", ik had het nog kunnen begrijpen. Of had hij gezegd "wij zijn dan wel rechts, maar niet extreem-rechts", ook. Het verstandigste was geweest om er gewoon over te zwijgen.

Hij wil "het echte centrum" innemen? Nog één? Dat willen ze blijkbaar allemaal, tegenwoordig.

#20666

Benny Marcelo

 

't Is in ieder geval goed dat Dewever dat zegt; nu weten de NVA-kiezers waar ze aan toe zijn.
Hij had er inderdaad beter over gezwegen.

#20729

I am NoName.

 

Luc, je vergeet iets : het VB zit niet alleen al extreem-rechts en rechts, maar ook al centrum rechts. Ten minste als je hun kiezersaantal in ogenschouw neemt kan dat moeilijk anders, het is (was) al de grootste partij in Vlaanderen.

Dus had BDW gezegd dat hij 'centrum-rechts' was dan zou FDW gefulmineerd hebben dat BDW dat helemaal niet was. Trouwens hoe groter het VB, hoe meer de anderen moeten opschuiven naar links om toch maar niet geassimileerd te worden en hoe linkser het beleid wordt. Dat heb ik toch in het verleden al genoeg verduidelijkt met de simpelste rekenkunde ?

Trouwens BDW stelt toch duidelijk dat hij ook niet "links" is ... alvast toch positief. Hij heeft blijkbaar begrepen dat die etiketten maar dienen om iemand uit te sluiten. Of ben je vergeten welk "etiket" men hem gaf vanuit Waalse hoek als hij nog maar de "geldstromen" plastisch tot leven liet komen ? Want daar gaat het uiteindelijk toch wel over : als je op Vlaams vlak wil slagen, moet je met de Walen in gesprek kunnen komen. Het zal niet zijn door de discussie aan te gaan met het VB. Dat zal toch maar van zichzelf uitdrogen.

Of zeg heb je dezelfde bedenkingen bij de uitdrukkingen van de top-drie van de liberale partij? En neem je het JMDD ook kwalijk dat hij niet "extreem-rechts" is ? Want hij wil toch duidelijk niet geïdentificeerd worden met FD. Of heb ik dat verkeerd begrepen ?

Trouwens, rechts of links, dat is maar een etiket om de andere uit te sluiten, een doorzichtig banier om achter te lopen, een methode om macht te verwerven.

#20733

LVB

 

@NOname: "of neem je het JMDD ook kwalijk dat hij niet "extreem-rechts" is"?

Ik neem het Dewever niet kwalijk dat hij zich niet "extreem-rechts" noemt, ik neem het hem kwalijk dat hij zich niet "rechts" of "centrumrechts" durft noemen. Dus de vergelijking gaat niet op, want JMDD noemt zichzelf wel duidelijk "rechts", en hij wil evenmin geïdentificeerd worden met Dewinter. Dus waarom kan De Wever niet hetzelfde doen?

Enfin, hij doet maar, we zullen wel zien wat het hem oplevert.

#20734

LVB

 

"Het VB zit niet alleen al extreem-rechts en rechts, maar ook al centrum rechts".

Wie zegt dat? Het VB zal zoiets zelf wel beweren, maar vindt De Wever dat ook? Want alleen dan is het relevant als reden waarom De Wever dat gezegd heeft.

En als het VB dan ook nog "centrum" zou zitten, dan moeten alle andere partijen zich plots "links" gaan noemen, en mogen ze zich vooral niet "centrum" meer noemen?

#20755

I am NoName.

 

Waarom ? Omdat mi hij de "anderen" geen excuus wil geven om uit de discussie gesloten te worden. Als hij zichzelf "rechts" noemt dan wordt hij naast VB of JMDD gezet en wordt hij uit de discussie geweerd zonder dat hij nog zijn mond mag open doen. Nog voor hij iets verteld heeft. Er zijn natuurlijk partijen die daar uiterst gelukkig mee zijn, omdat ze zodoende geen verantwoording menen te moeten afleggen tegen hun kiezers. Maar bvb JMDD kan je moeilijk tevreden noemen met zijn situatie en hoe men hem in de VLD behandelt. En ik zal nog maar zwijgen over Coveliers.

Of had hij zichzelf "rechts" genoemd dan was het logische gevolg van de VRT-ers zouden gekreten hebben dat "rechts" (en dus de Vlaamsgezinden - de klassieke veralgemening) in verdeeldheid is en elkaar bestrijden voor de kiezers. Dat zou nogal een doorzichtig "val" zijn en je kan toch niet verlangen van een Vlaamse "bedachtzaam" politicus als Bart Dewever dat hij zo dwaas is als bijvoorbeeld Dewinter, Vanhecke of Annemans ?

"Het VB zit niet alleen al extreem-rechts en rechts, maar ook al centrum rechts".

Ik zeg dat. Of zijn alle liberalen (en CD&V-ers) die overgelopen zijn naar het VB misschien al extremisten van uiterst rechts? Een partij kan maar 25% der kiezers behalen als ze al een ruim deel van de mensen uit het centrum heeft kunnen overtuigen. Of dacht je dat er een "fysiek" cordon was tussen de kiezers, een echte "muur" ?

Trouwens uw reactie begrijp ik niet. Men sluit het VB uit elk parlementair debat door hen in het cordon te duwen en doordat ze er zelf zo graag in schuilen (ongeacht hun retoriek van de "vrijheid van meningsuiting") wat verwoord werd door BDW als "het cordon is een deur met twee sloten, één aan elke zijde en dat op slot is met een sleutel"). Waardoor juist dat één miljoen burgers zijn fundamentele rechten ontnomen is en de Vlamingen machteloos geworden zijn en dus overgeleverd aan "links" en de PS. Als een andere partij niet in diezelfde val wil trappen, ga jij ze dan verwijten dat ze niet dezelfde retoriek aanpakken ? Je zou echt stom moeten zijn om diezelfde termen te gebruiken en dus voeding te geven aan de politieke tegenstanders om je zonder pardon uit de discussie te weren.

Trouwens mijn vraag ("Of zeg heb je dezelfde bedenkingen bij de uitdrukkingen van de top-drie van de liberale partij?") daar ga je eenvoudig aan voorbij. Je hoeft natuuurlijk daar niet op te antwoorden het is "uw" blog. Maar ik krijg gewoon de indruk dat je een partijslaaf bent die zijn mond gesnoerd is (zoals ondertussen ook al duidelijk is met B.B.). Dus welke relevantie heeft dit debat, of deze column dan nog allemaal ? Ik krijg alvast de indruk dat je een partijpolitieke retoriek aan het afsteken bent, waardoor je eigenlijk helpt het slot gesloten te houden van het cordon, en dat allemaal ten nadele van die één miljoen kiezers.

Of heb je er een probleem mee dat de N-VA zich voorzichtig liberaal begint op te stellen. Er moet toch iemand dat gat opvullen ? Als de VLD haar stellingen verlaat om toch maar in de regering te blijven, en het VB enkel pro forma zichzelf een klein ietsie pietsie liberaal opstelt (of noemt) maar vertikt om in de regering te stappen (of dat te laten bevestigend door de partijtop =FDW) dan is het toch maar logisch dat de N-VA voor de kiezer een alternatief wordt ?
En voor alle duidelijkheid : ik heb "geen" partijkaart, van geen enkele partij, mijn stem moet men keer op keer verdienen.

#20760

LVB

 

@Noname: Door zich niet "rechts" of "centrumrechts" te willen noemen, plaatst De Wever de kiezer die rechts of centrumrechts wil stemmen voor de keuze: stem voor ons in het centrum (maar we zijn niet 'centrumrechts'), of stem voor extreem-rechts. Gelukkig is er nog iemand als JMDD die zich wel rechts durft noemen en die dus aan deze kiezers een alternatief biedt.

We horen al jaren dat de partijen het veld tussen centrum en extreemrechts braak laten liggen. En De Wever die heeft blijkbaar schrik van dat braakliggend terrein.

#20767

Nicolas Raemdonck

 

Al die "liberalen" en al die "christen-democraten" die overgelopen zijn, zijn niet extreemrechts maar ook niet liberaal of christendemocratisch. Er zijn weinig mensen die puur ideologisch kiezen.

#20773

I am NoName.

 

Luc denk je echt dat de kiezer beslist omdat het gaat over "rechts" of over "centrum-rechts" of "extreem-rechts" ? BB heeft dat ook naar voor gebracht met zijn visie over links versus rechts. Maar we zitten hier niet in de VS. We zitten in Europa met een afwijkende democratie. Met partijen die een coalitie vormen, zij die rond het centrum zitten. Met kiezers die zich laten leiden door meerdere thema's in variabele gradaties van belangrijkheid.

We zitten "hier". De kiezer "hier" wil verandering. De kiezer wil minder belastingen. De kiezer wil dat het immigrantenprobleem aangepakt wordt. De kiezer wil (misschien) dat de staatsschuld eindelijk eens opgelost wordt, net zoals de werkloosheid, enz. De kiezer wil minder betutteling. De kiezer wil een positief project.

Maar om hem daarbij een verstandige keuze te laten maken moet je hem vooral niet naar de mond praten. Je moet hem uitleggen dat het allemaal met elkaar in verband staat. Hem stap voor stap begrippen en denkpatronen aanleren. Ook aan de linkerzijde begint men te vatten dat de "gratis-politiek" enkel verzuurde kiezers naar voor brengt, die nooit tevreden zijn, waarvoor je altijd maar meer gratis moet geven en die uiteindelijk toch maar voor die anderen stemt.

Als je de burger enkel naar de mond spreekt kan je enkel versluierde retoriek gebruiken, waar de kiezer in hoort wat hij wil horen. Maar zo ontstaat er een situatie waarbij hij steeds maar meer eist, en dus steeds ontevredener wordt.

Heb je vandaag de Knack gelezen ? Het artikel over de besteding van de gelden van het VB ? Allemaal (+/-) naar de propaganda, en niks naar de studie. Dus is dat maar een opgeblazen balonnetje. Een prikje en het spat uit elkaar. Daarom dat ik altijd stel dat ze "nooit" in een regering zullen stappen. Het is gewoon allemaal retoriek. Ze weten dat als ze in een regering stappen, ze geen kader hebben om hen te ondersteunen en dus weten ze dat ze door de mand zullen vallen. Dus ze spitsen zich gewoon toe op de retoriek, de slogans, de prietpraat, de eeuwige discussie. Enkel om in het "zoeklicht" van de media te blijven en te kunnen inspelen op de burger zijn gemoed, en hem zo op hun hand te krijgen. Er wel voor zorgend dat ze eigenlijk altijd weggestoken kunnen blijven, goed verscholen van elke verantwoordelijkheid, dus daarom leggen ze permanent de schuld van het cordon bij de andere kant, om geloofwaardig te blijven.

Zondag was dat toch de techniek van FD. Niet antwoorden op de vragen, maar een ganse reutemeteut over het cordon, en de linksen die hen uitsluiten.

Het probleem met JMDD is dat iedereen begint in te zien dat hij wel stemmen mag trekken, maar dat het uiteindelijk enkel dient om de "linkse" partijtop te helpen en dat hij daar zelf geen voordeel uit haalt. En de linkse pers vraagt dan maar steeds opnieuw welke "ministeriële" job hij ambiëert, wat natuurlijk olie op het vuur is voor de VB-ers die kunnen stellen dat hij dus ook maar een bedrieger is die het doet voor de centen of om de Belgicisten te behagen, terwijl de linksen teren op de "insinuatie" naar hun kiezers toe dat het maar een valse retoriek is om kiezers achter zich te krijgen die hij daarna gewoon zal laten stikken, waarmee ze impliciet te denken geven dat die "rechtse" kiezers eigenlijk simpel zijn en niet beter verdienen.

Ik vrees dat JMDD dat (het gebruik door de partijtop) begint in te zien en dat hij dat als verraad tov zijn kiezers beschouwt of dat hij begint te beseffen hoe "hol" zijn retoriek is (wordt). Want finaal gaat hij dezelfde weg op FD: veel uitleggen maar niks kunnen veranderen aan de situatie. Tenzij hij erin slaagt de top omver te werpen. Dan wordt het natuurlijk anders. Voor mij niet gelaten. Als de leiders hun werk niet doen:"Weg er mee! Geen compassie!".

Wat voor zover ik hem al horen uitleggen heb, en ten minste zijn non-verbale communicatie in het oog gehouden heb, dan denk ik dat hij toch wel "rechtuit" spreekt. Dus hij zal niet "onbeperkt" het spel blijven meespelen. Op dat punt schat ik hem veel hoger in dan Coveliers (die onvoldoende strategisch denkt), hij voelt veel beter aan wat hij kan of mag doen, en wat de grenzen zijn, en hij laat zich niet voor "zotje" spelen, hij laat de anderen fijntjes hun spel spelen zonder te reageren.

http://www.vrtnieuws.net/ni...

Hiervoor dat is een leuke link (VRT) naar wat het probleem is van het VB. De eerste symptomen van medestanders die inzien dat er geen einde komt aan de holle frazen van FD, FvH en GA, dat het een weg is naar ... .

Dat ze het enkel doen voor de verkiezingsresultaten, als symbool van hun succes, terwijl ze concreet niks presteren, noch op "Vlaams gedachtegoed", noch tegen de "verdeelpolitiek" van links. Want hoe meer stemmen voor het VB hoe linkser het beleid.

#20774

LVB

 

@Noname: Vreemd toch... het gaat hier over de vraag of De Wever zichzelf en de NVA al dan niet rechts of centrumrechts wil noemen, en je praat voor 60% over het VB.

#20776

zachte sex

 

Tiens,

LVB eist een antwoord op zijn vraag, en wijst Noname terecht. Nochtans slaat Noname spijkers met koppen. Opmerkelijke bocht in het rechtse kamp. En ik die dacht dat ze daar constant rond de pot draaiden om hun holle retorieken te verkondigen. Het zal wel de perceptie zijn zeker?

#20800

I am NoName.

 

Luc het gaat erover dat BDW gesteld heeft :"... geen "uitgesproken" rechtse partij."

Als je de puntjes op de i wilt zetten heeft hij zelfs niet gezegd dat hij niet rechts is, alleen niet "uitgesproken" rechts, dus niet extreem (zoals die anderen). Dus op dat punt heb je ook niet (volledig) gelijk.

Als ik verwijs naar het VB (in mijn vorige comments) is het enkel omdat zij het drama zijn van de laatste tien jaar, de grootste "Vlaamse" partij die volledig machteloos is. Trouwens ook een drama voor de democratie. Die partij die zich "uiterst rechts" opstelt maar daarmee geen stap verder geraakt. Waarom ? Omdat links aan "hokjesdenken" doet, aan "stigmatiseren", aan "uitsluiting" in het belang van de democratie.

Als je een strijd wil voeren, is de eerste voorwaarde :"Ken uw vijand!".

@ zs: Mooie alias ... bedankt voor de steun. Feit is dat nva in wezen geen rechtse partij is, alleen vanuit de pers en de publieke opinie wordt ze gemakshalve ingedeeld "nabij" het VB als vlaams-nationalisten en dus rechts, naar alle evidentie omdat ze niet bij links horen.

Maar als je mensen zoals Jan Peumans of Jan Loones hoort uitleggen weet je onmiddellijk dat het "rechts" maar een etiket is. Dus BDW mag van zichzelf misschien denken dat hij wat meer aan de rechterzijde staat, dat wil daarom nog niet zeggen dat iedereen van zijn partij aan de rechterzijde staat. Of bedoelt LVB misschien dat de NVA wel rechts moet zijn als je kijkt vanuit de positie van de VLD ?

Dus eigenlijk allemaal perceptie. En dat is mi wat het VB vooral nastreeft, een eenvoudige perceptie, zij zijn "rechts" en daarmee is alles gezegd, dus zijn ze automatisch tegen links, en al de anderen. Eenvoudig. Simpel. Gemakkelijk fressen voor de kiezer.

#22536

Tom Potoms

 

Ik vond het enorm jammer, dat mijn voorzitter(ik ben ook lid van N-VA) onze partij als centristisch beschouwde, we zijn volgens mij, als je het programma bekijkt, een centrum- rechtse en conservatieve partij, we hebben absoluut niets dat maar wijs op iets links.