LVB.net publiceert Burgermanifesten in HTML-formaat

Tien dagen geleden publiceerde het weekblad Knack de eerste drie Burgermanifesten van Guy Verhofstadt in PDF-formaat. Vandaag publiceert LVB.net als eindejaarscadeau voor de lezers een HTML-versie van diezelfde Burgermanifesten. Dank aan iedereen bijdroeg tot de totstandkoming van deze HTML-versie en tot het verkrijgen van de toestemming tot publicatie. Een zekere BartVS tikte de tekst zorgvuldig in (OCR is voor luieriken) en goot hem in een "diplomatische weergave". "Diplomatisch", hier in de betekenis van "op de originele stukken berustend" of "volkomen gelijk aan het oorspronkelijke stuk". Vandaar dat zelfs de kleuren van de flap en de paginanummers getrouw werden overgenomen. Naar mijn mening is deze versie een stuk aangenamer om lezen dan de PDF-versie van Knack, en slechts 340 kilobytes in volume.

http://lvb.net/burgermanifesten

Het Vierde Burgermanifest, "Pleidooi voor een open samenleving", is inmiddels te koop. Misschien geen slecht idee om een exemplaar te bestellen samen met "De open samenleving en haar vijanden" van Karl Popper, "De open samenleving en haar nieuwe vijanden" van Eddy Daniels (o.a. winnaar van de SKEPP-prijs), en "De open samenleving en haar vrienden" van Christiaan De Vries (een D66-visie op de open samenleving).

Reacties

#34138

Willy

 

In de aanloop naar het Manifest van Kortrijk heb ikzelf nog een volle paragraaf aangebracht. Alle manifesten zijn de moeite waard om te lezen. Ook dit vierde burgermanifest. Helaas, na lezing van het eerste hoofdstuk, waaruit citerend : blz 9 en 10, "En schaart de meerderheid in het parlement zich niet achter jouw mening, dan mag je het vergeten..." Die zin was voor mij het einde van de non-fictie. Van dan af, tot op het einde van het boekje, wordt het fictie. De droombeelden van Guy, zoals we ook al de droombeelden van Jules Verne kennen, van H.G.Wells, Zola en noem maar verder.
Door allerlei onderlinge en gezamentlijke overeenkomsten is er in ons land een zulkdanige toestand ontstaan dat er niemand nog iets kan aan veranderen. Alles zit muurvast. Er kunnen alleen nog meer postjes bijgemaakt worden, meer stukken van ons patrimonium verkocht, meer met de voeten van de mensen gespeeld worden. Jammer en helaas.

#34147

Francis

 

Dat Manifest van Kortrijk heb ik nog in html. Het heeft nog op de eerste site van VLD-Kortrijk gestaan.

#34155

Nick

 

Het hele gedoe tussen Guy en zijn Freyake, zeker nu in de gemeenteraad, heeft me tot het besluit gebracht om me niet meer met de VLD bezig te houden. Het is een luchtledige partij geworden, met het enige doel om Guyke toch premier te laten blijven.

#34156

[email protected]

 

Ja, waar is de tijd gebleven? Ik heb hier mijn nu 20 jaar oude libertarisch archief wat zitten opruimen. En kom daar zowaar een oorkonde tegen: De Libertarian Award Benelux aan Guy Verhofstadt voor "zijn onverdroten streven naar een vrijere samenleving en meer individuele vrijheid" (1986).

Na afloop, kunnen we niet echt zeggen dat hem dat op de goede weg gehouden heeft.

Andere ontnuchterende stukken zijn een Radikaal-Liberale Grondwet van de PVV Jongeren. Als ik de stukken die we toen schreven lees, dan moet ik vast stellen dat we geen millimeter vooruit zijn geraakt. Integendeel.
Heb verleden week een boek gekocht van Walter Zinzen "De wereld is een schouwtoneel, maar wie doet de regie?". Zinzen heeft wel een duidelijke linkse voorkeur, maar in het eerste stuk maakt hij rake opmerkingen over hoe Paars het infeite alleen maar ondemocratischer vergald heeft.

#34157

Nick

 

Inderdaad, na het boek van Zinzen gelezen te hebben, kom ik tot hetzelfde besluit. Het is alsof Zinzen de finale politieke afrekening maakt van Guys eerste drie burgermanifesten. Democratisering??? Nooit sprake van geweest maar wel postjes verdelen.

#120309

bartvs

 

@Francis - (Manifest van Kortrijk) -- Misschien moeten die en overige teksten ook maar 'ns weer worden gepubliceerd zodat ze weer openbaar toegankelijk worden. Mogelijk is Luc bereid er, net zoals voor de BM, webruimte voor aan te bieden.