Bronnengeheim journalist in het geding

De Brugse onderzoeksrechter Paul Gevaert heeft journalist Douglas De Coninck, ex-De Morgen en nu Humo, in verdenking gesteld van lidmaatschap van De Stoete Ostendenoare, een actiegroep die het vroegere Belgische koloniale regime aanklaagt en strijdt tegen de monarchie in ons land.

De Coninck schreef voor De Morgen reportages over hun acties. Daarvoor had hij contact met een lid van de actiegroep en kon hij foto's nemen van hun buit: een afgehakte hand van de beeldengroep Dank der Congolezen op de Oostendse Zeedijk. (...)

De onderzoeksrechter beschuldigt hem er officieel van "aanstoker te zijn geweest tot een vereniging met het oogmerk om een aanslag te plegen op personen of op eigendommen of er als hoofd van de bende deel van uitgemaakt te hebben".

Onderzoeksrechter Gevaert vroeg De Coninck om namen te geven, wat hij steevast weigerde. De journalist vermoedt dat dit aan de basis ligt van de inbeschuldigingstelling. "Tijdens mijn ondervraging zei de onderzoeksrechter zelf dat hij heus wel wist dat ik niet betrokken was bij de gepleegde misdrijven. Het is overduidelijk dat ik voor de keuze werd gesteld: hem vertellen wie ik had geïnterviewd, en dus het bronnengeheim laten schieten, of zelf in staat van beschuldiging worden gesteld."

De Coninck ontkent elke betrokkenheid bij de Stoete Ostendenoare. "Ik heb die lui opgespoord, iets waar de speurders in Brugge na meer dan twee jaar kennelijk nog niet aan toegekomen zijn."

Cathy Galle in De Morgen, 13 maart 2007

Reacties

#36793

traveller

 

Hij had toch moeten weten dat hij in de stad van Vandela niets te vertellen had. Vrijheid heeft bij de sossen alle betekenis verloren.

#36804

Leo Norekens

 

In principe is de journalist, zoals elke burger, verplicht om
1. aangifte te doen van een misdrijf waarvan hij kennis heeft
2. in rechte getuigenis af te leggen

Dat botst, zoals bekend, met zijn deontologische verplichting tot geheimhouding van zijn bronnen. In de praktijjk levert dat zelden problemen op. Sinds 1870 is er geen enkele journalist meer veroordeeld wegens het niet bekend maken van zijn informatiebronnen.
Er bestaat een soort modus vivendi, een gentlemen's agreement tussen het gerechtelijke apparaat en de journalistieke sector: journalisten worden niet als *GETUIGE* gedagvaard; zo wordt het latente conflict omzeild.

Nu en dan echter wankelt dat bestand. In het geval hierboven wordt de journalist als *VERDACHTE* opgeroepen (niet als getuige), kennelijk alleen maar om hem onder druk te zetten.
Een goeie 15 jaar geleden deed zich een gelijkaardig geval voor: Martin Coenen werd toen verdacht van "diefstal of minstens heling" van documenten. Hij werd in voorlopige hechtenis geplaatst en pas in vrijheid gesteld nadat hij zijn bronnen had prijsgegeven. De vervolging werd algemeen algemeen beschouwd als een chantagemiddel. (Een verdachte is niet *verplicht* om te getuigen, maar de druk is uiteraard groot).

Enfin, ...voor het overige blijf ik van mening dat Douglas De Coninck dringend eens de "racistische koppels" van Sint-Niklaas moet opsporen, en middels een ongenadig interview aan de schandpaal moet nagelen. Dat kan voor hem toch geen moelijke klus zijn?

#36808

LVB

 

@Leo Norekens: "Sinds 1870 is er geen enkele journalist meer veroordeeld wegens het niet bekend maken van zijn informatiebronnen."

Dat zal wel kloppen, maar het lijkt me weinig relevant. In ons rechtssysteem is een "veroordeling", een "straf", eigenlijk bijkomstig geworden. Het gerecht treedt op, doet een onderzoek, en daarbij kunnen mensen eventueel gearresteerd worden en gevangen gezet worden, ook al zijn ze onschuldig. Dat gerechtelijk optreden heeft vaak een grotere impact dan de eventuele veroordeling of vrijspraak achteraf.

Martin Coenen bracht in 1985 enkele dagen in de gevangenis door omdat hij zijn bronnen niet wou bekend maken. Ja, hij is achteraf niet veroordeeld, maar het kwaad is toch geschied.

Ook in dit geval. Dat het gerecht druk uitoefent door de journalist in beschuldiging te stellen, druist in tegen het sinds kort wettelijk beschermde bronnengeheim van de journalist.

"In de praktijk levert dat zelden problemen op". O ja? Mij lijkt het dat België de voorbije jaren niet zo'n best palmares kon voorleggen inzake het bronnengeheim. Met de zaak Hans-Martin Tillack als triest hoogtepunt.

#36810

Leo Norekens

 

Mijn vaststelling "in de praktijk levert dat zelden problemen op", slaat op het conflict tussen getuigplicht en bronnengeheim, en op het feitelijk (137-jarig) "bestand" hierover tussen gerecht en pers.
Dat het gerecht uitzonderlijk het bestand omzeilt door de journalist als verdachte te behandelen vermeld ik in mijn volgende paragraaf, en vind ik even triest als jij.

#36826

Eric Jans

 

Dit is een duidelijk geval van 'Raison d'état', zoals ze dat in de Franse Republiek noemen.

Het bewijst eens te meer dat ze er daar in La(e)ken toch niet zo helemaal gerust meer in zijn.

#36836

Leo Norekens

 

...of misschien is De Coninck echt in Sint-Niklaas gaan speuren, en heeft hij op de tenen van Willockx getrapt? Wie weet? ... :-)
...De Coninck die "strijdt tegen de monarchie". 'Quelle ironie!'

#36943

Eric Jans

 

@ Leo:

Het doet denken aan regimeslaafje Bracke, Siegfried voor de vrienden, die zich 'orangist' noemt (maar ja, de realiteit is nu eenmaal wat ze is, weet je wel...).
Kwestie van 'een schijn van objectiviteit' te bewaren.

#36949

ivanhoe

 

@ Eric Jans:

"de realiteit" is uiteraard 100% gelijklopend met jouw subjectieve mening mag ik veronderstellen?