De kiezer is dom en maakt vier denkfouten

Zijn de kiezers hier en elders ezels en garnalen? Iedereen die verkiezingen, partijmanoeuvres, topconferenties volgt, ontdekt dat politici denken dat hun kiezers idioten zijn. Bryan Caplan, professor van George Mason University in Washington, test deze observatie en besluit in een boek, waarop The Economist lovend de aandacht vestigt, dat de politici gelijk hebben. "The Myth of the Rational Voter" ontsluiert de simplistische kiezer. De wereld is zeer ingewikkeld, en de meeste mensen zijn onwetend over de meeste dingen, vandaar het succes van programma's als De Slimste Mens Ter Wereld, de Canvascrack en dergelijke.

Die algemene onwetendheid en de wens om dat te overstijgen zou weinig ter zake zijn, wordt beweerd, en dat omwille van "het mirakel van de aggregatie" of poëtischer "de wijsheid van de menigte". In financiële markten is dat verschijnsel bekend: door miljoenen individuele beslissingen wordt een aandeel rationeel gewaardeerd. Die gissingen hebben geen coördinatie of centraal punt. Bryan Caplan zegt dat een kiezersmarkt geen financiële handelsplaats is omdat onwetende kiezers niet in het wilde weg beslissen. Zij laten zich leiden door vier belangrijke fouten en of misvattingen.

  1. De burgers verstaan niet hoe het nastreven van privéprofijt vaak hoge publieke voordelen oplevert, zij zijn instinctief antimarkt.
  2. De burgers onderschatten het voordeel van interactie met vreemdelingen, zij hebben een vooringenomenheid tegen vreemdelingen.
  3. De burgers stellen welvaart en voorspoed gelijk aan tewerkstelling meer dan aan productie van goederen en diensten, zij hebben een vooringenomenheid om bij voorrang jobs te willen laten scheppen.
  4. De burgers denken ten langen leste dat de economische omstandigheden altijd maar slechter worden, zij hebben een vooringenomenheid in de richting van pessimisme.
Caplan vergelijkt de inzichten van de menigte met die van economen en van een hoger opgeleid publiek. Als men de vraag stelt: waarom stijgen de olieprijzen, dan zegt de menigte: omdat oliemaatschappijen uitbuiten en onrechtvaardig zijn. Economen en universitairen antwoorden dat de wet van vraag en aanbod speelt met soms hoge en soms lage prijzen. Voor politici echter is een stem een stem en zij reageren dus prompt met prijzencontroles en geblaf tegen de oliebedrijven. Het domme volk perst de politici naar foute keuzen. Wat te doen? Ontvet de Wetstraat en de staat, en de domoren krijgen minder macht.

Frans Crols in Trends, 28 juni 2007

Reacties

#43561

kurt

 

Daarnaast heeft de vrije markt voor de burger ook een feedback systeem. Als je naar een restaurant gaat en het bevalt je niet, dan ga ja er de volgende keer niet meer eten. Je hebt een directe test in de vrije markt of je keuzes goed uitvallen of niet, en ben je niet afhankelijk van andere mensen daarin.

#43582

Cogito

 

" De wereld is zeer ingewikkeld, en de meeste mensen zijn onwetend over de meeste dingen"

Dat is een zeer ware uitspraak, en wat meer is, ze geldt voor IEDEREEN, inbegrepen de meest waanweterige politicus of anderszinse intellectueel.

Daarom is Centraal Bestuur Van De Wereld uit den boze. Dat kan ook begrepen worden vanuit de natuur, waar er geen centraal boekhoudkantoor bestaat, geen Ministerie van Quantumdeeltjesgedrag. De wereld bestaat uit de optelsom van de veelheid van interacties tussen individuele deeltjes en hetzelfde geldt voor de mensenmaatschappij.
Daarom is ieder centraal bestuur per definitie een inbreuk op de rechtsgelijkheid. Iedere actie van centraal bestuur veroorzaakt rechtsongelijkheid.
Gewoon wat doordenken over de chaostheorie brengt je tot dit besluit.

http://www.vrijspreker.nl/v...

#43695

ivan janssens

 

Ik vrees dat Crols doel en middel met mekaar verwart. De overheid moet niet onvet worden zodat de domoren minder macht krijgen. Geef de domoren minder macht en de overheid wordt ontvet. Een kleinere overheid is het doel, hervorm de manier waarop de democratie werkt het middel.

Je krijgt de overheid niet onvet, als de de macht van de irrationele kiezer niet verminderd. Crols wil de deur openen naar een kleinere staat, maar vergeet eerst de deur los te maken, of het slot te forceren. Zo lukt het niet natuurlijk.

Hoe krijg je het slot los? Caplan suggereet vier methodes:

1) invoering meervoudig stemrecht: "slimme" kiezers, zij die minder last hebben van voornoemde vooroordelen krijgen meervoudig stemrecht. Bijvoorbeeld economisten;

2) schaf de stemplicht af! Ik ben ervan overtuigd dat er een relatie is tussen het feit dat de Belgische overheid maar niet ontvet geraakt, en het feit dat Belgie als een van de weinige landen nog stemplicht heeft. Met stemrecht komen de echt domme kiezers niet stemmen, en zo is er een kleine correctie;

3) onderwijs hervormen: smijt alle linkse ideologen buiten plus concentreer het curriculum op economie, evolutionaire biologie, statistiek...de wet van de comparatieve voordelen is de eerste wet die wordt geleerd;

4) meer economen in de politiek al was het maar als adviseurs, en die economien moeten hun eigen opgebouwde theoriën en empirische toetsing, die massaal de voornoemde vooroordelen tegenspreken, gestand zijn. Dus geen Paul De Grauwe meer die Friedman ervan beschuldigt een marktfundamentalist te zijn en daar beschaamd voor is. Neen, economie die de markt verdedigen als een superieur alternatief voor de democratie.

#43706

raf

 

@ivan janssens:

Door scha en schande geleerd heb ik mij een min of meer realistisch beeld van 'de menselijke natuur' eigen gemaakt. Ik ben daardoor niet geneigd meer macht toe te kennen aan 'de slimmeriken', nog afgezien van de vraag wie tot die groep zou moeten behoren.