De veelvolkeren-unie

"In Hongarije bestaat een grapje over een man die in de plaats Ungvar woonde. Hij kreeg de vraag in hoeveel landen hij had geleefd. De man antwoordde: vijf. "Dan zult U wel veel hebben gereisd'', merkte de vragensteller op. "Nee'', zei de man, ,,ik ben altijd in dezelfde plaats blijven wonen. Eerst woonde ik in Hongarije, toen in Tsjecho-Slowakije, daarna in de Oekraïne, vervolgens in de Sovjet-Unie en nu weer in de Oekraïne.'' De man was dus nooit verhuisd maar boven zijn hoofd waren de staten veranderd".

EU-commissaris Frits Bolkestein begon gisteren zijn toespraak voor de Universiteit van Leiden met een grapje. Bolkestein is niet erg optimistisch over Europa, dat volgens hem een zwakke, vergrijsde, verdeelde en geïslamiseerde "veelvolkeren-unie" zal worden. De term Vielvölker-Union ontleent Bolkestein aan de Donau-monarchie van Oostenrijk-Hongarije (1867-1918), in wiens consolidatieproblemen Bolkestein veel parallellen ziet met de huidige problemen van de EU. De VS slagen er wel in om jong en dynamisch te blijven, en volgens Bolkestein blijven ze daarom ook in de toekomst een supermacht. China wordt een economische reus. Door de toetreding van nieuwe lidstaten blijft Europa verdeeld en zal het geen gemeenschappelijk buitenlands beleid kunnen voeren, aldus Bolkestein.

Bolkesteins conclusie: "De Europese Unie is een gemeenschap van natiestaten die besloten hebben sommige taken op federale wijze uit te voeren, niet een federale staat in wording die zich met alle beleidsterreinen bemoeit. Uitbreiding moet een omzichtig proces zijn, niet een panacee voor grote beloften. En voor de burger is Brussel ver weg. Referenda zijn eerder een bedreiging voor het eenheidsstreven dan een ondersteuning. De Europese Unie kan voor de burgers successen bereiken door zich te beperken tot haar hoofdtaken. In der Beschränkung zeigt sich der Meister".

Ja, ik ben een fan van Bolkestein. Had Vlaanderen maar een liberaal politicus van zijn kaliber! Het politieke landschap rechts van het centrum ligt er nu verweesd bij, en is een makkelijke prooi voor extreem-rechts. Met Bolkestein zou dat niet het geval zijn. Nu ja, tien jaar geleden was Guy Verhofstadt een politicus van hetzelfde kaliber, afgaande op de visionaire ideeën en de scherpe analyses in zijn burgermanifesten.

De volledige tekst van Bolkesteins toespraak is online beschikbaar. Pittig detail: wie het .doc bestand opslaat en vervolgens opent in Microsoft Word, ziet alle wijzigingen die de schrijver van de toespraak heeft aangebracht. Met dank aan de "track changes"-mogelijkheid van Word. Hieronder een staaltje:Reacties

#1457

Bema

 

Beste Luc( als ik U zo mag noemen,)

Als ik het verhaal lees van één man met vijf staten boven zijn hoofd, zonder dat hij zich heeft verplaatst, zal dat met zijn omgeving ook wel zo zijn. Concludeer ik dan verkeerd dat staten kunstmatig zijn en volkeren een natuurlijke omgeving vormen? Is dan een Europa der volkeren dan niet meer voor de handliggend dan een Europa der staten. Wie een beetje de geschiedenis induikt zou toch moeten weten dat volkeren véééél dynamiser zijn dan staten, om de doodsimpele reden dat om bij een volk te horen je enkel je afkomst moet aanvaarden. Je kan gerust stellen dat je hier tussen Vlaamssprekende mensen geboren bent terwijl je dat staatkundig evengoed kunt situeren als ik ben geboren tussen de X-breedtegraad en Y-lengtegraad Een staat moet je hoe dan ook in stand houden, omdat die anders niet meer beSTAAT. Daar hoort dikwijls geweld bij. Volkeren hebben zich in het verleden al meermaals vermengd, staten nooit; ze zijn altijd gewapenderhand uitgebreid of vernietigd. Een volk beweegt, een staat staat.

M.V.G.

#1464

Edwin

 

Een ander grappig gegeven: hoeveel 'grote staatsmannen'hebben niet af te rekenen gehad met 'pro-staat'-kanker?

Zo zie je maar: een mens kan niet eeuwig tegennatuurlijk leven!

Genoeg gegrapt.

In onze geschiedenis werden 'natuurlijke spanningen' tussen volkeren door de adel a.h.w. 'weggehuwelijkt'. Een Europa der volkeren gaat natuurlijk ook spanningen geven tussen die volkeren. Hoe gaan we dat met z'n allen oplossen? Met - desnoods tegennatuurlijke - machten en krachten: een logge bureaucratie uit Brussel, een adellijk huwelijk, een regeringscommissaris... enz. Hangt er maar vanaf in welke tijd je leeft.

De oplossingen kunnen en zullen hoedanook nooit helemaal bevredigend zijn. Is dat niet ook een beetje het probleem van het probleem?

Ik wil best een volksnationalist zijn op conditie dat we ons realiseren dat ook daar 'grenzen' aan zijn.Pragmatisme wordt dan bittere noodzaak.

Echter...

In de Belgische context is het te betreuren dat Vlamingen voortdurend en eenzijdig gedwongen worden compromissen te sluiten op hun 'grondrechten'. Als goede democraat ben je natuurlijk voorstander van een compromis; maar niet en nooit op je grondrechten!

Dàt is het Vlaamse drama: dat we er hier nooit in slagen financiële of politieke compromissen te sluiten zonder aan onze fundamentele grondrechten te laten raken: gelijkheid van stem (1 man 1 vote), eenparigheid van taal, scheiding der machten,... daar wordt voortdurend aan geprutst!

In die zin is België helemaal niet het land van het compromis, zoals onze staat ons zo graag wil laten geloven. Compromissen sluit je nl. binnen een grondwettelijk kader, niet erbuiten.

Ieder compromis op een grondrecht is een waardevermindering van dat grondrecht. Zo gezien hebben onze Vlaamse bestuurders zich de voorbije jaren gedragen als waslappen.

Gemiste kans op gemiste kans.

Vlaanderen zal niet voor morgen zijn, vrees ik... maar een grondwettelijk België al evenmin!

Bolkestein kijkt als Nederlander vanuit een zeer comfortabele positie naar Europa. Over de eenheid van zijn staat bestaat wainig of geen discussie.

Het siert hem dat hij zich dat realiseert en dat hij een minimaal Europa voorstaat dat niet te vaak en niet te veel in wespennesten moet trappen.

Vergeleken daarbij is Dehaene een utopist: in Cyprus wonen geen Vlamingen... daar wonen Grieken en Turken.

#1482

VisualHugo

 

Bolkestein over de (Te)veel-Volkenunie. Tja, trop is teveel.

Twee kanttekeningen. De demografie is de moeder van de politiek, en

alleen de Moslims binnen de huidige vergrijzende EU hebben een

positieve demografie. Het is een groep die door haar cohesie na

tientallen jaren nog steeds weerstandig is aan assimilatie. Europa

wordt een Islamland indien de anti-immigratiefobie (met het Blok als

typisch voorbeeld) in de EU blijft standhouden. De EU heeft immigratie

zowel cultureel als economisch broodnodig. Maar dan wel

kwaliteits-immigratie van niet-Islam landen. Kwaliteit sluit Afrika

uit, niet-Islam sluit het gehele Midden-Oosten, de Maghreb, Turkije,

de -Stans, Indonesië en Maleisië uit. Chinezen, Filippijnen, Thai's,

Vietnamezen geen probleem - en boven heel a- en anti-Islam. Het

onderwijs staat er ook op een relatief hoog peil.

Ten tweede, Turkije komt er nu en nooit in. Wel kan men een

vrijhandelsakkoord met Turkije afsluiten dat economisch dezelfde

voordelen als een lidmaatschap biedt. Het argument dat Turkije

politieke integratie met de EU nodig heeft voor zijn interne

democratie is hetzelfde als beweren dat je vergif beter rechstreeks

inslikt om het gevaar te vermijden dat het je voedsel zou

contamineren. Ook Oost-Europa was een brug te ver. Om Polen te

verteren zijn er 30 jaar nodig. Het kwaad is geschied maar niets belet

de EU kern-landen alsnog om een EU met twee snelheden te creëeren, een

politiek hartland rond de Benelux-Duitsland-Frankrijk, en de rest, in

een vrijhandelszone.