Jules Destrée verdedigt de taalgrens

(...) Door te eisen dat alle burgers in hun taal bestuurd worden, blijven wij trouw aan de vrijheid die in de Grondwet wordt verkondigd. Wie de tweetaligheid wil opleggen wijkt onherroepelijk af van de liberale geest van 1830.

Maar, zo zal men zeggen, wat moet er dan gebeuren met de burgers die in Vlaanderen Frans spreken? Ik antwoord dat ik hen niet zal tegenhouden. Maar wat ik niet aanvaard, is dat zij beweren dat zij in Vlaanderen enkel en alleen Frans spreken. Op zo'n manier minachtend afwijken van het milieu waarin men leeft, of weigeren contact te maken met het volk, dat staat mij niet aan. Zij mogen Frans spreken zoveel zij willen, maar zij moeten Vlaams begrijpen. En ten overstaan van de administratieve overheid moeten zij hun zeg maar doen in de taal van de overgrote meerderheid.

Jules Destrée in een vrije tribune in Le Soir, 30 januari 1932, opnieuw gepubliceerd in Le Soir van 16 augustus 2007