De week in memes (2)

 

De avonturen van Gérard Depardieu waren het voorbije weekend een onuitputtelijke bron van vermaak.  Het begon met de vaststelling (door een voormalige minister van Sarkozy, maar dat detail werd nergens vermeld in de Vlaamse pers) dat de acteurs die de rol van Asterix en Obelix vertolkten in de film, intussen allebei Gallië, pardon, Frankrijk verlaten hadden.  Christian Clavier (Asterix) is naar Londen gevlucht omdat hij represailles vreest voor zijn steun aan Nicolas Sarkozy. En Gérard Depardieu (Obelix) is naar België gevlucht. Hij gaat er, of all places, in Steenput wonen, een gehucht dat beneden de taalgrens beter bekend is als Estaimpuis.

President Hollande reageerde meteen dat hij de belastingverdragen met sommige landen wilde herzien, om - letterlijk - "het geval te behandelen van diegenen die zich in enkele Belgische dorpen gevestigd hebben".  

Naar aanleiding van deze onverkwikkelijke zaak deed ondernemer Roland Duchâtelet een zeer moedige uitspraak. Hij noemde de Franse president in La Libre Belgique een imbeciel. Way to go, Roland! Duchâtelet is eigenaar van Standard Luik. Luik is de stad waar de Franse nationale feestdag, Quatorze Juillet, van oudsher enthousiaster gevierd wordt dan de Eenentwintigste Juli, laat staan het Fête de Wallonie of het Fête de la Fédérat‭ion Wallonie-Bruxelles.  La cité ardente is gek op Frankrijk en voelt zich zelf een beetje Frankrijk.  En de eigenaar van het plaatselijk voetbalploegje heeft het nu aangedurfd om de Franse president een imbeciel te noemen. Dat krijgt nog een staartje!

Het is overigens niet alleen in Luik dat er enige wenkbrauw wordt opgetrokken bij de uitval van Duchâtelet. Ook in Waterloo was een lezer van La Libre Belgique in zijn wiek geschoten, en schreef: "Een ondernemer met de allures van een dakloze, permitteert het zich om de president van de vierde wereldgrootmacht te beledigen. Zielig en belachelijk!"  Ik kan me levendig een beeld voor de geest halen van die lezer:

 

 

Dat van die allures van een dakloze, dat kunnen we vanuit vestimentair oogpunt nog begrijpen. Maar vierde wereldgrootmacht? De laatste keer dat we het nakeken, stond Frankrijk op de achtste plaats. Toegegeven, het was destijds het vierde land dat over een eigen kernwapen beschikte. Als er straks een atoombom ontploft vlakbij de Bosuil in Deurne, dan weten we alvast van wie die afkomstig is.

 

Depardieu zelf, inmiddels, in een open brief aan de Franse premier...

 

 

Over naar Antwerpen!

In Antwerpen is er een akkoord tussen N-VA, CD&V en Open Vld over een nieuwe bestuursmeerderheid.  Het VRT-duidingsmagazine Terzake vroeg daarover de mening van journalist Bart Brinckman.  De man wist te vertellen dat de nieuwe meerderheid eigenlijk gewoon het vorige beleid verderzet. Dat dit überhaupt mogelijk was, kwam dankzij de welwillende houding van de sp.a en in het bijzonder van burgemeester Janssens. De sp.a had namelijk grootmoedig toelating gegeven om de stadslijst op te doeken, en Patrick Janssens had grootmoedig een stap opzijgezet. Kortom: alles wat in de toekomst gebeurt is een voortzetting van wat Patrick Janssens deed, en wordt mogelijk gemaakt doordat Patrick Janssens het niet meer doet. Door Hem en met Hem en in Hem, zal Uw Naam geprezen zijn, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen! Aldus Bart Brinkman, wetstraatwatcher in uniform.

 

 

De Belgische Marine heeft piraten onderschept! Correctie: vermeende piraten, onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De Somaliërs waren gedehydrateerd, ondervoed, uitgeput, en één van hen moet geopereerd worden aan de pols. Aan boord werden wel een ladder en een enterhaak aangetroffen, maar gelukkig geen vuurwapens.  De onderschepten moeten het aan boord voorlopig zonder kabeltelevisie en verse groenten stellen, maar daar komt spoedig verbetering in wanneer ze van de diensten van het Belgisch gevangeniswezen gebruik zullen kunnen maken, in afwachting van hun proces.

Het moge intussen duidelijk zijn dat het woord "piraten" een veel te stigmatiserende term is om het sociale fenomeen dat zich in de internationale wateren voordoet te beschrijven. Zelfs die rechtse neoliberale Bart De Wever zegt het: die piraten bestaan nu eenmaal omdat de stoute Westerse vissers de Somalische visgronden leegroven! Bij gebrek aan een Somalische zeemacht (failed state, weet je wel) vervullen die zeevarende jongeren vrijwillige burgerdienst in de Exclusieve Economische Zone van hun vaderland. Nee, "piraten" is duidelijk niet de goede term, en het is dan ook een raadsel waarom de wereldverbeteraars op de Vlaamse krantenredacties nog altijd obstinaat dat woord blijven bezigen. In het Frans bestaat de prachtige term "les gens du voyage" waarmee ze zwervers en zigeuners aanduiden, daar zou je dan ook kunnen spreken van "les gens du voyage maritime". In het Nederlands zou ik het voorlopig houden op "maritieme durvers zonder papieren". Ik had nog even aan "maritieme ondernemers zonder papieren" gedacht, maar het woord "ondernemer" lijkt me intussen al te zeer besmet met neoliberale en kapitalistische graaicultuur-connotaties.  Afijn, we moeten onze Marine dankbaar zijn dat ze deze idealistische maritieme durvers, die hun leven op het spel zetten voor de duurzame bescherming van de Somalische bedreigde vissoorten, op krachten laat komen in een omgeving waar voldoende hydraterende, fouragerende en revaliderende omkadering aanwezig is.

 

En nu even ernstig, graag.  CD&V gaat een grondige vernieuwingsoperatie tegemoet. Codenaam: innesto. Niks te maken met "in nesten", maar met een geijkte term uit de plantkunde. Jonge twijgen zullen op oude takken geënt worden. Gedaan met beeldspraak over bijenkorven, communicerende vaten of organische lichamen: de plantkunde zal redding brengen. Twijgen, takken, bladeren, stammen, wortels, levenssap! Een onuitputtelijke inspiratiebron voor partijvernieuwing. Veelbelovende High Potentials als Felix "Shame" De Clerck en Walter "Kabouter Plop" De Donder staan klaar om de fakkel over te nemen. Als zij een tandje bijsteken, dan kan Marianne "Orval" Thyssen misschien ooit nog premier worden, beweert Steven "Arco" Vanackere.

 

 

In het begin van de week schoffeerde de burgemeester van Gent, Daniel Termont, de staatssecretaris voor asiel, immigratie en maatschappelijke integratie. "De Block viseert liever gezinnen dan gangsters", blafte Termont, daarbij verwijzend naar de uitwijzing van personen die illegaal op het grondgebied verblijven.  De Block prepareerde prompt een antwoord van twee pagina's. Nee Maggie, je moet bij zo'n aanvallen kort terugblaffen met één goedgemikte oneliner: "Termont viseert liever zigeuners dan krakers'"  De verantwoording stuur je er dan maar in voetnoten bij: "Daklozen worden krakers met medeweten van het stadsbestuur", en "Termont wil niet dat Gentenaars dakloze Roma helpen". In een derde voetnoot, Maggie, vermeld je dan maar terloops dat gidsland Nederland intussen het kraken (een vorm van diefstal, hoe je het ook draait of keert) gewoonweg verboden heeft.

 

De uitsmijter komt deze week van Herman De Croo. Ik mag dan zelf wel het enige echte Orakel Van Braekel zijn, de Minister van Staat uit Brakel doet ook goed zijn best. De monarchie is het beste systeem voor België, aldus De Croo in Knack, want: "Een staatshoofd aanduiden zou in België geen sinecure zijn. De macht komt nu van de natie, en die vind ik terug in de verkozen lichamen". Verkozen lichamen, die hadden we nog in het foto-archief liggen.

 

 

 

Reacties

#118417

Johan B

 

Als Hollande ooit een bloeddorstig communistisch dictator wordt, dan kan het nog goed komen met Depardieu. Samen op jacht gaan, lekkernijen degusteren en dat soort dingen. Hollande moet dan wel alle mensen met succes, creativiteit en talent het land uitzetten en al hun bezittingen confisceren.

http://babalublog.com/2012/03/...

#118425

Marc Huybrechts

 

De kortstondige sympathie die ik kon opbrengen voor Depardieu werd volkomen weggevaagd door deze nuttige en relevante link die u hier aanbrengt. Bedankt voor die informatie.  

Nu, het fenomeen van Hollywood, Bollywood en andere mediatieke 'sterren', die zich vermaken met het 'bevrienden' van politieke tirannen, en die op die wijze grandiose illusies van 'belangrijkheid' aankweken, is niets nieuw.   Barack Obama wordt omringd door dat soort van 'sterren', die 3rd world tirannen bevrienden en die tegelijkertijd er in slagen van zichzelf (althans gedeeltelijk) te 'insuleren' van nieuwe Obama taxes voor de 'rest of us'.  Misschien helpt dit zelfs gedeeltelijk mede verklaren waarom Obama zich zo verzet tegen tax simplificatie en tax transparantie.  Hij wil meer opbrengsten via hogere tax rates, en niet via simplificatie, want dan heeft hij meer ruimte om winners en verliezers te kunnen 'kiezen'.              

#118427

jvn1k

 

Verander enkel de namen "Castro" en "Cuba" door "Berlusconi" en "Italië" en dat zwijn van een Depardieu is okee voor den Huybrechts.

#118429

Marc Huybrechts

 

Voor de zoveelste keer: (absurd) moreel relativisme betekent (A) de weigering om noodzakelijke morele oordelen te vellen, OFWEL, (B) het poneren van absurde morele ekwivalenties.

Hier hebben we dus een geval waar den Joe een absurde morele ekwivalentie poneert, i.e. in zijn morele calculus ZOU Berlusconi het ekwivalent zijn van een Castro! Dat is ridiculous. Berlusconi respecteert de fundamentele vrijheden van Italianen en onderwerpt zich aan de discipline van democratische verkiezingen. Italianen moeten hun vaderland niet ontvluchten in krammakelijke bootjes doorheen sharkinfested waters.

En me berustend op Dante's Inferno, durf ik wel zeggen dat de sex parties van Berlusconi een immorele bagatelle zijn in vergelijking met de megalomanie (speechlengtes!) van de vrijheidsberovende Cubaanse caudillo.

Het is heel spijtig, maar den Joe kan niet onafhankelijk denken en blijft de gevangene van absurde immorele MSM media mantras.

#118430

Thomas

 

Zoals Marc al zei, dit is een compleet onzinnige reactie.

Een democratisch verkozen top-ondernemer (tot spijt van wie het benijdt) die door het gerecht achtervolgd wordt tgo een met geweld aan de macht gekomen dictator voor het leven. Als je die totale evidentie nog niet door hebt, hoe kan je politieke opinie dan ook maar enige relevantie hebben ?

En kom niet af met dat sprookje "hij beheerst de media", dat doet hij veel minder dan dat de anti-NVA partijen hier de media beheersen (laat staan Castro & consorten) en toch verliezen ze hier in Vlaanderen de verkiezingen. Maar ja wat baten kaars en bril...

#118432

Rick (NI)

 

Van Thillo anyone?

#118433

jvn1k

 

hoho, het was niet mijn bedoeling om die 2 politieke pummels te vergelijken hee.  Wie dat denkt is toch niet goed bezig hoor.  Allez dan:  het punt dat ik wou maken is dat den Huybrechts nu ineens den Depardieu niet meer OK vindt door zijn flirtage met de Fidel, ne commie.  Zo van: alles is gepermitteerd, als je maar geen linkiewinkie bent of je niet met linkiewinkies ophoudt.  Ik heb de Gerard al langer een zwijn gevonden, en lang voordat hij in dat vliegtuig piste.  

#118434

Marc Huybrechts

 

...."Alles is gepermiteerd, als je maar....."

Tja, zou dat nu een redelijke veronderstelling zijn omtrent het denken van den eeuwig-moraliserende Huybrechts?

Over je "bedoelingen" ga ik niet speculeren, Joe, maar het blijft wel een FEIT dat ge een directe vergelijking hebt gemaakt tussen die "2politieke pummels" . Als ik aan mijn computer zou zitten, in plaats van met mijn iPad op stap, dan zou ik je nog eens citeren.

En ik heb Depardieu nooit bepaald OK gevonden, maar ik kon wel "kortstondige sympathie" opbrengen voor zijn predicament met Hollande en co. Nu, als gij nu ook een beetje sympathie zou kunnen opbrengen voor mijn predicament met de extra belastingen van balkaniserende racist Obama......dan zouden die jezuieten (in Aalst) misschien toch nog een beetje 'menselijkheid' bij u achtergelaten hebben.

#118435

LVB

 

"In dat vliegtuig piste". Ik had tot nu toe tot vervelens toe in de media gelezen dat "Depardieu in een vliegtuig geurineerd heeft".  Tot ik gisteren voor het eerst een meer genuanceerde versie te lezen kreeg. Depardieu moest dringend naar het toilet in het vliegtuig, kreeg van de stewardess geen toestemming om te gaan, en urineerde dan maar in een plastieken fles. Die fles was echter niet groot genoeg, en toen ze vol was liep de inhoud van die fles over, op de vloer van het vliegtuig. Niet dat ik dat goedpraat, maar ik vind het wel straf dat ik tot nu toe in de media steeds het beeld voorgeschoteld had gekregen alsof Depardieu in dat vliegtuig zomaar op de grond begon te urineren...

#118437

jvn1k

 

Luc, ik was er niet bij in dat vliegtuig, en ik kende de plasticfles-versie al een week nadat het incident zich voordeed. Wat ik ook heb opgevangen is dat de fles-versie door Depardieu's entourage verzonnen zou zijn en dat ze mensen zouden hebben aangezet om aldus te getuigen. Maar blijkbaar zijn er ook andere getuigen die dus iets minder "genuanceerd" (sic) zijn. Maar nogmaals, ik was er niet bij, en het laat me koud welke versie nu de juiste is.  a pig is a pig.    Maar ik ga wel tijdens de kerstdagen Les Valseuses eens downloaden en genieten van Dewaere, Miou-Miou en de jonge Isabelle Huppert op't eind.  En in die film is Depardieu zelf ook zeer te pruimen als acteur.

#118426

Marc Huybrechts

 

Nog een betere samenvatting van de Belgische week (vanuit Texas!) dan de vorige. Enkele opmerkingen.

1) Clavier zit waarschijnlijk een beetje veiliger dan Depardieu.  De Britse authoriteiten zijn onafhankelijker van France dan de Belgische.  Het expliciet uitgesproken dreigement m.b.t. de "socialistische" burgemeester van Estaimpuis (een onderdeel van het one party-bestuur in de PS staat) is veelzeggend omtrent de politieke zeden van vandaag in zowel Wallonie als Parijs.

2) Waarom zou die lezer van de Libre in Waterloo de uitdrukking "met de allures van een dakloze" gebruiken in zijn beschrijving van ondernemer Duchatelet?  Die naieve verwijzing naar 4de wereldmacht kan ik nog begrijpen, maar waarom het beeld van een dakloze gebruiken om iemand anders te willen 'kleineren'?  Zijn socialisten niet meer voor 'solidariteit' met daklozen?    

3) We zitten nu ook in recente jaren in een wereld van ongebreidelde nucleaire proliferatie naar 'instabiele' landen toe, omwille van Amerikaanse terugtrekking en politieke zwakte.  Nee... die potentiele atoombom in Deurne hoeft niet noodzakelijk uit Frankrijk te komen.  

4)  Ik vind de inhoud van de 'open brief' van Depardieu niet indrukwekkend, maar wel typisch voor een 'Hollywood'-achtig karakter.  

5)  De commentaar van Brinckman over ex-burgemeester Janssens doet me denken aan het artikeltje van Vanfraechem op In Flanders Fields webstek.  Niet alleen de RKK, maar ook de linkse kerk, houdt zich bezig met heiligverklaringen.  

6) Door wie werden die "lichamen", rond De Croo, verkozen?    

#118428

BartVanhauwaert

 

2) Niet meer bekend met het fenomeen salonsocialisten? Daklozen zijn er om te beschermen, zolang ze maar uit het salon blijven.

#118431

Thomas

 

Die Brinckman, de vleesgeworden ongeloofwaardigheid...

Als je die gast bezig hoort zou je nog beginnen geloven in de samenzweringstheorieën als zouden ze bij de VRT betaald worden om opzettelijk foute informatie over niet-linkse partijen te verspreiden.

#118438

jvn1k

 

6) welk van die "lichamen" zou jij verkiezen, MH?

#118439

Marc Huybrechts

 

Voorste rij, tweede van links. Maar, enkel onder protest, want ik ben in principe tegen beauty contests.

Weet gij wat een "principe" is, Joe, of hebben die 'collaborerende' jezuieten dat overgeslagen in je curriculum?

#118440

jvn1k

 

goh, ik ben "in principe" ook tegen missverkiezingen, en dat zonder de minste invloed van  aangebrande EN niet-aangebrande jezuïeten in mijn school.  Eigenlijk moet ik dat nuanceren, want sinds ik zo'n 20 jaar geleden was uitgenodigd om te jureren in de Miss Bikini Beach Election in het Lowdermilk Park van Naples, FL, denk ik af en toe nog eens met warme gevoelens hieraan terug...  de atmosfeer, de Bud Light waarin we zwaar zaten (ja het was warm daar toen in mei), en de kandidates die ik die en de volgende dagen/nachten aan mijn degen heb gereigerd, de meeste weliswaar in mijn dromen.

en je bent blijkbaar voor het ietwat "exotische" type, niet?  of eerder voor solarium-chicks?

#118443

OutlawMike

 

'de meeste weliswaar in mijn dromen'

En de andere? Weet Lizzie hiervan?

#118444

HugoM

 

Luc is weer op z'n best zie ik. Van op een afstand bekeken is den belziek toch leuker. ;-)