De Croo vernoemd als mogelijk bemiddelaar naast Langendries

Luc, je schrijft op je weblog terecht, dat de Vlaamse toppolitici nu best elke informatie- of formatieopdracht weigeren en de Franstaligen nu best laten aanmodderen.

Ik viel achterover van mijn stoel toen ik vandaag hoorde dat Open VLD De Croo mee gaat inschakelen. Dit is toch godgeklaagd. Wat een strategische blunder van formaat. Dit kan toch niet. Hoe kan Bart Somers zo iets toelaten? (...)

Ook begrijp ik niet dat hiertegen geen hevig verzet komt van CD&V. Of zijn die mannen ondertussen in 't geheim overeengekomen, dat ze Vlaanderen voor de zoveelste maal toch maar gaan loslaten. Wat voor kerels zijn dat?

E-mail ontvangen van een kennis, 25 augustus 2007

Reacties

#47190

Rudy

 

De Croo is wel een rasechte liberaal en "Belgicain", niet zoals de overlopers van de Volksunie die alle partijen geïnfiltreerd hebben zoals de communisten met de PS en Ecolo gedaan hebben.

#47193

LVB

 

Het gaat mijns inziens niet over de persoon van De Croo, maar over het feit dat er überhaupt een Vlaams politicus meedoet aan de bemiddelingspoging, en aldus de eendracht binnen het Vlaamse oranjeblauwe front verbreekt.

Een Franstalige bemiddelaar of informateur moet nu maar een paar weken ploeteren. Geen enkele Vlaamse politicus zou zich daar actief mogen mee inlaten, tenzij als deelnemer die passief "luistert" en enkel min of meer vrijblijvend "ja" zegt telkens als hij iets hoort dat hem aanstaat. De Vlaamse politici moeten nu op het balkon blijven zitten.

#47195

Rudy

 

Luc, De Croo die passief "luistert" en enkel min of meer vrijblijvend "ja" zegt telkens als hij iets hoort dat hem aanstaat? Ik heb dat wel persoonlijk één keer meegemaakt maar het ging dan NIET over politiek, noch paarden! ;-)

#47198

Roeland1

 

De irreguliere logebroeders halen hun beste paard van stal - zoveel is duidelijk. Ook hebben ze sinds gisteren hun greep op de media hersteld (of is ze nooit gebroken geweest de laatste weken van vlaamsnationalistische media?)... bijbedoelingen? who knows... DeCroo is een ramp voor Vlaanderen en haar volk.

Roeland1 (van politicsinfo.net)

#47207

kjetil

 

decroo noemt vlaamsnationalisten "mentaal-gehandicapten". als een koning zo iemand als bemiddelaar aanstelt, dan zegt dat voldoende over de bedoelingen: nva dumpen
(ook de wever is zijn uitspraak duidelijk nog niet vergeten-interview DS dit weekend)

#47210

Rudi De Kerpel

 

maak u geen zorgen over het feit dat de Vlamingen over stag zullen gaan. Men zal proberen de Vlamingen overstag te doen gaan door "economische" & "europese" motieven. Flauwekul natuurlijk, er is hier geen burgeroorlog aan de gang, maar men zal alle middelen uit de kast halen om de CD & V overstag te doen gaan. Lees er gisteren 'Baron' Buysse maar op na in HLN. Waarom denk je dat ze al jaren al die kerels graven en baron maken? Om bij dit soort crisis de publieke opinie en de man in de straat te beïnvloeden. Wacht maar af: straks komt Will Tura ook nog vertellen dat het vooruit moet gaan... :-) maar dat volledig terzijde.
Het verraden van Vlaanderen zal in 2009 met een dikke prijs betaald worden. Wees daar maar zeker van... dus het spel kan hooguit nog 2 jaar duren... en zoveel geduld heb ik nu nog wel na bijna 180 jaar wachten...

#47213

Paul Belien

 

En wanneer het dan binnen twee jaar eindelijk zo ver zal zijn, dan zullen we niet vergeten wie de collaborateurs waren die hun volk hebben verraden. Dit is geen dreigement, gewoon een vaststelling. Al diegenen die de titel graaf, burggraaf, baron of ridder dragen, zullen het als een schandvlek meezeulen: "wij waren ervoor verantwoordelijk dat de rijkdom en vrijheid van ons volk 180 jaar lang verkwanseld werd." Graaf, burggraaf, baron, ridder, het is gewoon een synoniem voor "collaborateur."

#47216

A.Rouet

 

dàt is de echte Beliën en één van de redenen waarom ik hier een schuilnaam gebruik!

#47220

ivan janssens

 

Speculatie: er komt géén duo, en zeker niemand van CDH. Misschien wordt wel gewerkt aan een scenario waarbij CDH vervangen wordt door PS. Lange tijd leek het interessant zonder de linkse PS te regeren, maar aangezien de CDH even links, of nog linkser is, valt dat argument weg. De vraag is alleen of PS bereid is.

Dus: één onderhandelaar, van MR of Open VLD, die informeert over de kans op dergelijke coalitie. Misschien hebben Leterme en Reynders één en ander al bedisseld gisterenavond op Roeselare - Standard. Deze coalitie heeft voor CD&V een groot voordeel: Leterme kan zonder probleem premier worden (NV-A is ook niet langer mathematisch nodig voor meerderheid). En de liberalen zijn in de coalitie de sterkste familie.

#47221

joe

 

ik vraag me af of er bij PB en de Blokkertjes een agenda bestaat voor wat ze later met de "collaborateurs" willen doen.

#47222

traveller

 

@ A.Rouet

Er komt geen repressie, dat is het belgisch/socialistisch recept. Er komt wel een verplaatsing van accenten. Het ons-kent-ons systeem van loge/kerk/koningshuis zal verdwijnen. Good riddance.

#47223

traveller

 

@ ivan janssens

Joëlleke zal toch moeten beloond worden door Elio voor haar trojaans werk. Dit resultaat heb ik hier al van den beginne voorspeld.

#47224

LVB

 

Gisteravond gehoord in het journaal op RTL-TVI: de namen van de bemiddelaars zullen pas zondag in de late namiddag bekend worden. Het Paleis wacht met de benoeming tot na de IJzerbedevaart.

Nee, dit is geen grap, zo werd het daar quasi letterlijk verteld, maar in het Frans natuurlijk.

#47225

traveller

 

@ luc

Ik wist het, Albert is op de ijzerbedevaart met Di Rupo, Reynders en hun aanhang, ze lopen over uit angst(niet ernstig nemen aub)

#47226

VH

 

Ondertussen kan iedere belzieke burger zijn eigen coalitiegesprekken voeren in een odeur van vette friet en mayonnaise: http://derwaarts.net/archiv... ofwel http://www.coalitionisland.be voor de directe link.

#47228

LVB

 

@Paul Belien: "... zullen we niet vergeten wie ..."

Elke demonisering en/of uitsluiting legt de basis voor een toekomstige nederlaag. Als de Vlaamse Beweging vandaag een bedreiging is voor het overleven van de Belgische Staat, dan is de repressie en het gebrek aan een "verzoening" na WO2 daar volgens mij niet vreemd aan: dat heeft ervoor gezorgd dat in sommige families de België-haat met de moedermelk werd ingelepeld, en verder gevoed werd door het gevoel van uitsluiting. De Belgische Staat had dit volledig kunnen vermijden via een verzoenings- en recuperatie-operatie.

En ik heb de indruk dat sommigen na het uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid zo snel mogelijk een groep van machtige vijanden willen kweken. En het is niet door Will Tura (of Baron Buysse) met pek en veren besmeurd of kaalgeschoren in de Antwerpse Zoo tentoon te stellen dat men sympathie gaat opwekken voor de Vlaamse Staat.

Het is nochtans gemakkelijk om dergelijke fouten te vermijden, het volstaat te kijken welke fouten en contra-productieve acties de Belgische Staat zoal gemaakt heeft en nog altijd aan het maken is.

#47230

Peter Van de Ven

 

@ Paul Beliën:

Wat ben jij toch een pathetische misprijzenswaardige idioot. Kom tot de realiteit zou ik zo zeggen, in plaats te zwalpen in nostalgie en kinderachtige stripboek-scenario's. Je intenties zijn genoteerd.

Lees eens duidelijk en aandachtig het volgende: eenzijdige Vlaamse initiatieven zullen niet de verzelfstandiging van Vlaanderen tot gevolg hebben, maar de delegitimering en de polarisering ervan.

#47231

A.Rouet

 

Het voorbeeld van lvb heeft een nobele doelstelling, maar Will Tura vergelijken met een collaborateur tijdens WO 2 is niet ernstig. Laat het ons wat concreter houden:
Wat beloofde Annemans te doen met de carrière van Mark Timpermans?

#47233

Cogito

 

De bij een groot publiek onbekende maar impactueuze rol door de geschiedenis klaarblijkelijk te onthullen en in het publieke debat aan de kaak stellen, zonder daarom deze "edelen" op enigerlei wijze juridisch lastig te vallen, is wat ik verstaan heb onder "wij zullen niet vergeten wie..."
Een volstrekt legitieme en zinvolle wijze van "niet vergeten" dus. Zo heb ik Beliëns woorden verstaan en wie er meer achter zoekt, nou ja...

#47234

Peter Van de Ven

 

Ik vraag me af hoeveel mensen Wil Tura verraden heeft met hun dood tot gevolg, ik vraag me af hoeveel mensen hij gefolterd heeft, zoals de beul van Breendonk die door CVP-minister Paul Struye vrijgelaten werd, ik vraag me af hoeveel hij er persoonlijk heeft doodgeschoten.

In elk geval zijn de CD&V politici historisch gezien op hun plaats op de IJzerwakevaart: (sympathisanten van) oorlogsmisdadigers onder elkaar.

#47237

EricJans

 

Ik stel voor dat de flaminganten massaal in rolstoel gaan betogen in Braken voor de deur van De Croo.

@ Peter:

't is waar, jong... in Frankrijk werd de amnestie in 1963 geregeld. In jouw geliefde belgique is '40-'45 nog maar net begonnen, eigenlijk. Te pek en te veren, Peter!

#47239

traveller

 

@ Paul Beliën

Ik heb persoonlijk ondervonden wat de belgische netwerken kunnen doen en U ook.
Het enige antwoord is: "fuck you" en totaal misprijzen, verder niet meer aan denken. Zonder hun netwerken zijn ze niets meer en valt hun kaartenhuis in elkaar. Wat wel gaat gebeuren: een zeer grote heropleving van de Vlaamse middenstand door een veel groter vrijheidsgevoelen. De mens hangt af van zijn gevoelsleven en haalt daar zijn creativiteit uit. De verstikking van het socialisme, de ongebreidelde vervreemding door francofonie en immigratie heeft de Vlaamse creativiteit ontzaglijke schade gebracht, dit zal een enorme impact hebben bij een onafhankelijk Vlaanderen.

#47240

traveller

 

@ EricJans

Ze konden toch moeilijk 3/4 van Frankrijk in het gevang steken, ze waren de grootste collaborateurs van Europa met Vichy. De geniale De Gaulle is erin geslaagd de wereld een "France Libre" te verkopen dat nooit bestond.

#47241

Peter Van de Ven

 

@ traveller:

-->"Wat wel gaat gebeuren: een zeer grote heropleving van de Vlaamse middenstand door een veel groter vrijheidsgevoelen."

Behalve dan als de "Boycot Vlaanderen Actie" inpact heeft:

1. Consumeer zo weinig mogelijk en als u consumeert, consumeer dan in Brussel, in Wallonië, in het buitenland, bij grootwarenhuizen die in buitenlandse handen zijn, of bij middenstanders waarvan u zeker weet dat ze voor België kiezen.

2. Koop niets bij een middenstander waarvan u weet dat hij Vlaams-nationalist is.

enz. ieder zal wel wat creatiefs kunnen bedenken.

#47243

Earl.Grey.Internet

 

Bedenkingen bij #47241 van de hand van dhr. Peter Van de Ven:
- Denkt u niet dat indien er geen dringende én doordachte ingreep komt in de inkomsten en uitgaven, het scenario dat u beschrijft -consumptie buiten de grenzen-, zich ook zal voltrekken, met dien verstande dat het in zo'n geval buiten de landsgrenzen zal zijn?
In het geval van een BTW-verhoging: heeft u de gemiddelde minimumafstand reeds berekend die een Belg moet afleggen om zijn wekelijkse aankopen in het buitenland uit te voeren?

#47244

Koen Robeys

 

Luc: Staande ovatie, applaus, bravo.

Er zit (intellectueel) leven in luciede rechts, waarom zouden we het eigenlijk verbergen?

#47245

Peter Van de Ven

 

@ EGInternet:

-->"In het geval van een BTW-verhoging: heeft u de gemiddelde minimumafstand reeds berekend die een Belg moet afleggen om zijn wekelijkse aankopen in het buitenland uit te voeren?"

Brussel is centraal gelegen, en als het van flaminganten afhangt, weldra "het buitenland" en nu reeds een ander Gewest.

Voor wie in Leuven, Tienen of Sint-Truiden woont, is de taalgrens vlakbij. Voor wie in Maaseik woont, is Maastricht vlakbij, enz.

En winkeliers die openlijk voor België kiezen (kleef een sticker op uw winkelraam) is er geen probleem.

Ieder kan zijn creativiteit aanwenden.

-->"geen dringende én doordachte ingreep komt in de inkomsten en uitgaven"

Wat de maatschappelijke problemen ook zijn, niets bewijst dat regionaliseringen een werkzaam, en vooral het enige of beste beleidsinstrument zijn om ze op te lossen.

Lees: Het Vlaamse Leugenpaleis:

http://actuabelgica.blogspo...

#47249

Peter Van de Ven

 

@ Eric:

"in Frankrijk werd de amnestie in 1963 geregeld. In jouw geliefde belgique is '40-'45 nog maar net begonnen, eigenlijk."

Zie je nu wel dat België geen vazalstaat van Frankrijk is en dat we onze eigen accenten leggen. En je neemt Frankrijk als voorbeeld van "beschaving": doe zo voort. Nu 1789 nog.

Amnestie is geen recht, maar een gunst voor wie het verdient. Typisch voor de "Vlaamse collaboratie" is de volledige afwezigheid van berouw voor de begane oorlogsmisdaden, dus verdienen ze geen amnestie.

Dat de CVP, Paul Struye op kop, haar vriendjes wou vrij krijgen, is duidelijk.

#47252

LVB

 

@Peter VdV: "Amnestie is geen recht, maar een gunst voor wie het verdient"

Mijn mening daarover ken je wellicht intussen al. Amnestie (nu is het daarvoor sowieso te laat) zou vooral een verstandige daad van welbegrepen eigenbelang, van pacificatie en van recuperatie geweest zijn vanwege de Belgische Staat. De radicale Vlaamse Beweging zou eigenlijk België zeer dankbaar moeten zijn dat er nooit amnestie gekomen is.

#47254

Briggs

 

Ik zou die Capo's niet specifiek gaan vervolgen, gedogen wel zolang ze maar beseffen in welke context ze nu leven. Diegene die Vlaanderen niet ziet zitten, mag zich altijd vrijblijvend ergens anders gaan vestigen. Onnodige repressie gaat alleen maar meer afkeer teweeg brengen.

#47261

mrtos

 

De meest verstandige reactie na het uitroepen van de Vlaamse staat is onmiddellijk de vroegere Belgicisten in de armen te sluiten en een centrumkoers te varen. Vlaanderen moet verenigd de uitdagingen die zich net na de onafhankelijkheid zullen stellen aangaan. Vlaamse autonomie mag niet enkel een rechts-conservatief project zijn en een manier om in 1 klap linkse bastions zoals de vakbonden weg te vagen, maar moet een project voor alle Vlamingen zijn, inclusief diegenen die België genegen waren.

#47262

Briggs

 

Linkse bastions moeten dan maar ook ijveren voor een Vlaamse Staat in plaats van de Belgische kaart te trekken.

#47263

Paul Belien

 

Ik schreef duidelijk dat het een vaststelling was, geen dreigement. Er worden geen rekeningen vereffend, want Vlaanderen is de haatstaat Belgie niet, maar de namen van diegenen die deze haatstaat dienden zullen gekend zijn. A. Rouet gebruikt een schuilnaam, zogezegd omdat hij bang is voor mij. Mag ik dat de typische houding van de Belgische lafaards noemen, of is dat ook een dreigement?

#47273

Michel Vuijlsteke

 

Les pieds dans le plat, meneer Beliën. En uw tweede reactie hielp niet echt. :)

#47276

Peter Van de Ven

 

@ Luc:

-->"De radicale Vlaamse Beweging zou eigenlijk België zeer dankbaar moeten zijn dat er nooit amnestie gekomen is."

Wat een onzin, Guido Gezelle leefde eind 1800. Volwassenen nemen verantwoordelijkheid voor hun stellingnamen, ipv van ze te verklaren als reactie op die van anderen (of is dat juist zo typish aan "reacti(e)onairen ?)

@ Paul Beliën:

Waar we vandaag de namen van (moeten) kennen, is van diegenen die nu deelnemen aan de huidige poging tot confederale staatsgreep. Een vaststelling.

Wat schuilnamen betreft, zijn daar ook anagrammen bij zoals "VB-Leo Norekens", om er eentje te noemen, of van andere flamingante winkeliers en/of vrije beroepen die hier anoniem posten uit vrees voor verlies aan klanten? Flamingante lafaards?

#47279

Outlaw Mike

 

'Wat beloofde Annemans te doen met de carrière van Mark Timpermans?'

Ach komaan. Annemans is een brave familievader. Maaaaaarrrrrrreeeee...... wat u niet wellicht al vergeten bent is hoe Ahmed Azzuz, de nr. 2 van de AEL, Annemans de bedreiging toegefluisterd heeft (gedurende een of andere TV-uitzending) 'dat ze hem, als zij aan de macht zouden zijn, hem wel zouden weten te vinden.'

En DAT, beste A. Rouet, was geen loze bedreiging. Neem dat maar van mij aan.

Mr. Belien, ik gebruik ook niet mijn echte naam. U bent al door de woestijn gegaan en hebt het overleefd. Ik heb geen zin in een dergelijke excursie en probeer wat voorzichtiger te zijn. Zowat negen jaar geleden, in de tijd van Maystadts financiele begrotingstoverijen, faxte ik eens een kopie uit de Trends getiteld 'De Grote Verdwijntruuk' naar het Ministerie van Financien. Ik kreeg een omstandig antwoord EN een maand later een bezoek van een Belastinggestapo op mijn dak.

Ik heb het al gezegd: enkel de linksen moeten in dit land niet bang zijn om hun nek uit te steken en hoeven dan ook niet anoniem door Internetland te gaan, zie ook het treurige voorval met de demo's in Brussel. Als je rechts bent echter, let je inderdaad beter op je tellen.

Luc is natuurlijk de spreekwoordelijke uitzondering, maar hij houdt het dan ook heel deftig. Ik kan me geen enkele inflammatoire speech herinneren. Plus, zijn profiel is intussen zodanig bekend dat als zijn site aan banden gelegd zou worden (Koen Fillet zou er niet rouwig om zijn) dat een hele serieuze weerslag zou hebben.

#47284

Bompa

 

Die barons etc. zijn allen fan van de "tube" van Jacques Dutronc, L'opportuniste, kazakkendraaiers dus en onschadelijk.

#47285

Leo Norekens

 

@PvdV: Is Leo Norekens een "flamingante lafaard"? Als Vlaanderen morgen onafhankelijk wordt is de kans reëel dat ik overmorgen van nul kan herbeginnen. En toch wil ik die onafhankelijkheid liever nu dan straks verwezenlijkt zien. Eén fles champagne, en dan weer aan de slag. Laf?
Zou PvdV ook belgicist zijn als die dwaasheid hem zijn job zou kosten? Als een gedefederaliseerd unitair België bvb. het einde van -ik zeg maar wat- het wiskundeonderwijs in middelbare scholen zou betekenen?

#47288

EricJans

 

@ PvdV:

<<Typisch voor de "Vlaamse collaboratie" is de volledige afwezigheid van berouw voor de begane oorlogsmisdaden, dus verdienen ze geen amnestie.>>

Mag ik opmerken dat dit - los van de vraag of iedereen het er mee eens is of was - niet klopt. Je geeft andermaal foute haat-informatie door. Frans-Jos Verdoodt heeft namens de Vlaamse Volksbeweging (ik dacht einde jaren '90) zéér duidelijk stelling genomen en 'schuld' bekend voor de begane foute keuzes.
Nog eens... niet iedereen in Vlaanderen was daar - t.a.v. de belgische staat! - gelukkig mee. Maar... wat heeft die Belgische staat (gelet op jouw redenering!) al van zich laten horen tegenover deze 'bekentenis van schuld'?

NIETS, Peter... nul komma nul, rien-de-knots, nada, null, zéro, nothing.

Bovendien blijf ik vinden dat - strikt partijpolitiek gezien - VNV-ers veel mínder reden hadden om zo'n 'schuldbekentenis' af te leggen (in Belgique-context dan ook nog!) dan Hendrik-De-Man-socialisten.
Maar zelfs los van dat alles... heb jij al enig amnestiegeluidje uit Belgicistische hoek horen weerklinken, zelfs maar tegenover Verdoodt en zijn directe omgeving?

Je cultiveert haat, Peter. En je cultiveert die haat in functie van het voortbestaan van belgique. Ik krijg hoe langer hoe méér de indruk dat Belgique zonder die sultivering van de haat niet kan overleven.
Ik hoop op een ander Vlaanderen. Een Vlaanderen dat Peter van de Ven gerust zal laten.
Een ander Vlaanderen wil ik niet. Maar wie een adellijke titel heeft... mag die behouden.

#47296

Benny Marcelo

 

Groot gelijk Erik, België is een haatstaat, in stand gehouden door mensen die haten tot hun hoogste goed verheffen. PVDV is daar het levende bewijs van. Weg met de belgische pest.

#47297

Govaert Jan

 

De koning zal/moet twee bemiddelaars aanstellen.
Een echte Fransman en een would-be Fransman.
Deze laatste zal Vlaanderen vertegenwoordigen.
Dit is altijd zo geweest tijdens de 177 jaar wanneer de Belgische constellatie in gevaar dreigde te komen.
Als dit nog niet lukt dan worden de volgende twee
Di Rupo en Van Ypersele.
Vlaanderen, Ahoi, land in zicht.

#47299

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

"Is Leo Norekens een "flamingante lafaard ?"

De vraag stellen is ze beantwoorden.

Je (maar niet alleen jij, alle pseudoniem-flaminganten, ik neem je alleen als duidelijk voorbeeld) wil de activist uithangen maar er de prijs niet voor betalen, onder de vorm van sociale sanctie. Ik bedoel: stel dat je als advocaat, kinesist, winkelier of architect geen klanten wil verliezen of problemen met kennissen wil vermijden, en je zo lekker en gezellig verstopt achter een masker.

Zo is het gemakkelijk natuurlijk.

En ook niet vol te houden: we gaan moeten leren leven met een gepolariseerde of polariserende samenleving (waarbij flaminganten tegenover anderen staan op dezelfde wijze als moslimextremisten tegen de maatschappij aankijken).

Hoe, is me nog niet erg duidelijk.

#47301

Peter Van de Ven

 

En dan even on-topic: Volgens het nieuwsblad is in N-VA middens te horen dat Herman De Croo iemand of iets is dat gelijkt op een Vlaming maar er geen is.

En dus blijft de steeds terugkerende vraag: aan welke criteria herkent men "de Vlaming" ? En hoeveel percent van de inwoners van het Vlaams Gewest zijn "Vlamingen".

Afgaande op de opkomst bij de IJzerwakevaarten, 0,17 %, gisteren 4500 senioren op een wei, terwijl in Antwerpen en Mechelen samen 200000 mensen op straat feest vierden. (Veul vollek, dor op de wau in Diksmoade, amaai menne frak)

En Bart Dewever, het smerig stuk uitschot van N-VA, wist het nog eens goed te zeggen: zoiets over "De Vlamingen" en "De Franstaligen".

Maar wie of wat zijn dat toch "De Vlamingen" ? Het mysterie duurt voort.

#47308

Leo Norekens

 

@Peter: Je verstaat me verkeerd. Mijn punt is dat mijn anonimiteit niets te maken heeft met mercantiele overwegingen. (Sterker nog: klappen krijg ik wellicht uitgerekend na de verwezenlijking van de onafhankelijkheid!)

Maar je gaat voorbij aan de vraag of jouw standpunten ook sociaal gesanctioneerd worden, en of ze, mocht dat het geval zijn, nog steeds jouw standpunten zouden zijn...

#47330

Peter Van de Ven

 

@ Leo:

Wie zegt dat mijn standpunten nu niet gesanctioneerd worden?

Heb je de film "Gandhi" gezien? In het begin is er een scène waarbij hij zijn paspoort blijft verbranden, ondanks de stokslagen van de Britse officier.

Beantwoord dat je vraag?

Let op: ik betwist niet het recht van mensen om een pseudoniem te gebruiken. Ik vind echter wel dat een pseudoniem en een grote mond een schijnheilige combinatie (kunnen) vormen.

#47333

LVB

 

@Peter VdV: "Wie zegt dat mijn standpunten nu niet gesanctioneerd worden?"

Iedereen, ongeacht zijn gezindheid, die omwille van zijn mening professioneel, sociaal of juridisch "gesanctioneerd" wordt, mag hier zijn verhaal uiteenzetten. Als je dit kunt staven met feiten wil ik je daarover zelfs interviewen en de zaak onder de aandacht brengen.

#47335

LVB

 

Brekend nieuws: "Om de politieke crisis te helpen ontmijnen
gaat de koning een aantal Ministers van Staat ontvangen die ervaring hebben gehad met communautaire crisissen. Dat deelt het Paleis maandag mee."

#47336

LVB

 

Alle ministers van Staat samen vormen de Kroonraad. Wil dat zeggen dat de Koning nu de Kroonraad samenroept, of gaat hij ze één voor één apart raadplegen? Ah, ik zie het al, hij gaat er "een aantal" ontvangen, niet allemaal dus.

#47337

Peter Van de Ven

 

@ Luc:
Laat me me hier ertoe beperken te stellen dat ik de gewoonte heb "uit eigen naam" te spreken, of het bijval krijgt of niet.

Het brekend nieuws vernam ik ook. Of er een Kroonraad komt, is nog niet duidelijk.

#47340

pepperjack

 

De #47213 reactie doet mij een beetje aan Hamas denken, toen een Palestijn een jaar of 2 geleden ver doorgestoten was in de Libanese 'Idols'.
Blijkt ineens dat er een hele groep onder die 'vernederde, bezette' Palestijnen gewoon willen vieren en wat vreugde hebben, en publiekelijk feesten rond hun idool-kanidaat en de politieke miserie willen vergeten.
Tot grote woede van Hamas, herinner ik mij, die niet alleen godsdienstig orthodox is, maar ook een echte permanente 'doodscultuur' wenst, met het leven in ellende en het opvoeden en kweken van een komend leven in ellende, en die het een aanfluiting vindt dat kinderen en volgende generaties zich niet in diezelfde ellende-miserie-wij-zijn-vertrapten rol schuiven, en waarachtig zouden durven feesten.

Alleen maar haat. Een horizon van haat, een toekomst van haat. Vreugde om de vernietiging.

Ik denk dat er vele, vele baronnen, ridders en C°, en zeker ambtenaren, en elkeen die een (semi-)publiekelijk doch 'Belgisch' ambt bekleedt, gewoon mensen zijn met een uitstekende staat van dienst voor vele andere mensen, los van Belgische instandhoudingsideeën, en ook al worden flaminganten mss systematisch geweerd van die adelijke titels (onterechte discriminatie dus - des te erger als het over beroepsambten gaat, maar zonder dat dat iets zegt over de intenties van zij die wel hun lintje ophalen).

Geef mij maar de gezond-boerenverstand-reactie van traveller: "k.m.k. en we gaan gewoon door".

@Rouet: Hét verschil dan weer met Annemans - vind ik persoonlijk - is dat Annemans zijn uitspraak deed in een situatie waarbij de principes van de democratische rechtsstaat zwaar belaagd zijn geworden, en hij een slachtoffer was, ook nog eens tot dader en excuus gemaakt om tot die situatie te kunnen komen. Blijkbaar had MT er ook persoonlijk genoegen in, dat hij niet goed kon verbergen.

En PVdV is met zijn Belgische-Joden-ster-sticker actie in hetzelfde bedje ziek.

Mijn grote vreugde, als zakelijk doch oprecht confederalist, zoniet separatist, is dat na een splitsing de normale politici (al hun verwerpelijkheid inbegrepen) de dienst zullen uitmaken in "rep. Vl.", en dat we terug kunnen overgaan tot de orde van de dag.

#47341

LVB

 

VRT Teletekst pagina 158: "Herman De Croo aanstellen als bemiddelaar is geen goed idee. Dat heeft CD&V gezegd tijdens een partijbureau. "Het is niet goed om De Croo op pad te sturen om een communautaire doorbraak te zoeken", zegt Hendrik Bogaert. "Als Langendries de Franstalige onderhandelaar zou worden, moeten we langs Vlaamse kant ook iemand hebben die echt
gelooft in een staatshervorming."

#47342

Briggs

 

Tja, als je Belgicisten bij elkaar zet dan zal het snel opgelost zijn want volgens hen bestaan die communautaire problemen niet. Trouwens zou ik de VLD niet vertrouwen, die hebben 10 jaar aan de macht gezeten en wat hebben ze verwezenlijkt op vlak van Staatshervorming?

#47344

pepperjack

 

@Leo: nu zijn we wel curieus! Je werkt op het Paleis?

@de situatie en Albert II: doe maar moeite, maar er is geen enkele binnenland-politicus met relevante ervaringen inzake het huidig conflict. Beeld je ook eens in: rechtlijnige politici die hun woord houden. C'est du jamais vu.

Men zou beter wat ambassadeurs laten voorlichten over verschillende buitenlanden en hun oplossingen.

#47346

pepperjack

 

Schoon rijtje in DSOnline:

"De Kroonraad is tot nu toe vijf keer bijeengeroepen. Een overzicht:
- 16 juli 1870 : uitbreken van de Frans-Duitse oorlog
- 2 en 3 augustus 1914 : Duits ultimatum aan België
- 2 mei 1919 : Verdrag van Versailles
- 23 maart 1950 : Koningskwestie
- 18 februari 1960 : Onafhankelijkheid van Congo."

Wat wordt het?
- 1 september 2007: de taal-splitsing van de Rotary (of welke service club had daar zoveel communautaire problemen maar raakte niet gesplitst)?
- 1 september 2007: uitstel naar 18 september 2007: de koning zat terug in het buitenland?
- 1 september 2007: Prins Filip geschrapt als troonsopvolger?

#47348

Olav

 

"PVdV is met zijn Belgische-Joden-ster-sticker actie in hetzelfde bedje ziek" : content dat ik niet de enige ben die hier het fascistische gedachtengoed van Pvdv opmerk. Eerst beginnen we de goeden aan te duiden en dan keren we dat om en kunnen we beginnen met stickers te kleven op de "Vlaamse Pest"... Moesten we in al zijn reacties 'flaminganten' vervangen door 'joden', het kot was te klein...

#47350

Peter Van de Ven

 

Dat is nu "democratie op z'n Vlaams"

CD&V/N-VA spreekt een veto tegen Herman Decroo uit als onderhandelaar "omdat hij Belgicist is".

En Herman De Croo is volgens N-VA ook Franstalig, wel Herman, niet getreurd, ik ben op dezelfde manier "Franstalig" als we ons op de posts van sommige flamingante mafkezen hier kunnen baseren.

En dat komt dan van een partij (CD&V) die een federale regering wil leiden.

Zonder N-VA te verwijderen uit de regeringsonderhandelingen, en sommige onderhandelaars te vervangen door andere pro-Belgische, komt er geen oplossing.

Hebben sommige Vlaamse partijen al bordjes klaar om aan de voordeur van hun partijhuizen te hangen: "VERBODEN VOOR BELGICISTEN".

Het ergste is nog: het klopt nog ook, want bij vele "Vlaamse" partijen werden de (meer) Belgicistische kandidaten (jong of "oud") op een zijspoor gezet, en dat geldt ook voor de leden van de Kroonraad.
@ pepperjack:

-->"oprecht confederalist"

Dat jij ook tot het confederaal-separatistisch karpuul behoort, wist ik eigenlijk al. Veel verder dan dat nog meer bevestigen, zal je niet geraken.

Maar ja, wat kan je anders verwachten van "mensen" die geilen op Matthias Storme?

Je hebt plots wel een erg grote mond, is er iets veranderd in de wereld?

Misschien kan jij me vanuit "het land van de vrijheid" eens uitleggen waarom ik bij een Vlaams-nationalistische bakker mijn brood zou (moeten) gaan kopen? Stel dat jij die bakker was, dan reed ik liever 10 km om, om een Belgisch gezinde te vinden: mijn vrije keuze, niet?

#47361

pepperjack

 

Oei, Peter, ik ben weer knock-out met al je sterke redeneringen. Ik kan weer niets meer dan bevestigen wat ik schreef.

Ik dacht als prototype Untermensch - want daar alludeer je op - altijd al een grote mond gehad te hebben. Zeg jij maar wat er veranderde op deze paneet? Is jouw voorstel tot grondwettelijk verbod op mensen zoals ik en flaminganten en al wat niet gelijk aan jou denkt niet weerhouden door Milquet?

Trouwens, geilen op M.E.Storme, malloot! Ik kijk wel op naar de kracht van zijn intellect. Dat lijkt me toch nog een niet te versmaden nuance. :-)))) Zo had ik het ook geschreven, al weten we hoe jij iets leest. Enfin, de dag dat ik met hem de nieuwe navy-gay-tion organiseer, zal ik je uitnodigen een workshop te komen geven. Geweldloos vechten dmv schelden.

Zoals gebruikelijk kan ik volstaan met je terug naar boven te verwijzen voor een beetje goede raad: in dit geval #47228 van de Master himself.

En tuurlijk mag jij je brood kopen waar je wil, ik ben geen milieu-fundi die je bewegingsvrijheid geografisch beperkt. Je kan B+ stickerkes meenemen en uitdelen. Let wel op voor eventueel Vlaams graan in uwe pistolet.

Kalm maar, België zal nog wel even bestaan :-)
Chance dat jij geen hartkwaal hebt.

#47370

Peter Van de Ven

 

@ pepperjack:

Vlaanderen polariseert, en jij kiest (of hebt gekozen) voor de kant van het confederaal-separatistisch krapuul. Dat is jouw keuze, draag er de verantwoordelijkheid voor.

Hoe we (=de burgers) met die polarisering zullen moeten omgaan en leren leven, is een andere kwestie.

Matthias Storme is een mafkees, en past daarom perfect in je gezelschap.

Men hoeft overigens niet te wachten met een

"Boycot Vlaanderen Actie".

Ik zou zeggen: begin nu, wacht geen ogenblik langer, en wees creatief. Iedereen vindt zelf wel de gepaste middelen om aan zulke actie een effectieve inhoud en vorm te geven.

En wat is er nieuw "op deze planeet"?

Naast bomaanslagen in India, en aangestoken bosbranden in Griekenland: de poging tot confederale staatgreep door CD&V/N-VA, deels gesteund door open-VLD. Lees dat letterlijk, niet figuurlijk.

Willen we beginnen met aan UNIZO inlichtingen te vragen over de communautaire voorkeur van haar leden?

#47374

melodius

 

"En wanneer het dan binnen twee jaar eindelijk zo ver zal zijn, dan zullen we niet vergeten wie de collaborateurs waren die hun volk hebben verraden."

Het zal nog plezant worden in het onafhankelijk Vlaendren. Ik ben blij dat ik er niet bij zal zijn.

Tussen haakjes, Paul, waarom noem je een blog die niets met Brussel te maken heeft en waarvan geen enkele redacteur Brusselaar is "Brussels Journal" ? Te beschaamd voor "Antwerp Journal" ?

#47377

Leo Norekens

 

@Melodius: U mag dan (als Franstalige) correct(*) en sierlijk Nederlands schrijven (mijn welgemeende complimenten), maar door "Vlaemsch" en "Vlaenderen" te spellen laat U rancune en chagrijn door uw tekst schemeren.
Mogelijk wilt U hiermee insinueren dat Vlaamse separatisten romantici zijn die in de 14de eeuw zijn blijven hangen, maar door die opzettelijke spelfout is minstens de indruk gewekt dat U de federalisering nog aan het verwerken bent. Bent U in de 20ste eeuw blijven hangen?

(Mijn kritiek geldt overigens voor *iedereen* die zich wel eens aan deze fout bezondigt.)

(*) correct: met uitzondering van "plezant" dan, uiteraard. :-)

#47378

Elhaz

 

Een kleine bloemlezing: "het confederaal-separatistisch krapuul", "Matthias Storme is een mafkees, en past daarom perfect in je gezelschap", "flamingante mafkezen", "Bart Dewever, het smerig stuk uitschot", "flamingante lafaard",
"Wat ben jij toch een pathetische misprijzenswaardige idioot"

Dat alles uit het klavier van een man van de vrede die aan een soort electronische vorm van het syndroom van Gilles de Tourette lijdt wanneer het woord "Vlaanderen" valt.

@Leo: men vraagt zich hier af of jij op het paleis werkt maar volgens mij ben jij Albert-II zelf. Als zoon van een collaborerende papa kan het bijna niet anders of jij bent een flamingant-in-hiding. Kom uit de kast, Bert, alles is vergeven en vergeten.

#47379

melodius

 

Leo, "Vlaemsch" en "Vlaendren" zijn natuurlijk sarcastisch bedoeld; maar geef toe, als ge u al zit op te geilen zoals ons Polleke met de gedachte dat ge weldra een schoon epuratieke op poten kunt zetten in uwen onafhankelijke Vlaemsche staat, dan verdient ge het om uitgelachen te worden. Van rancune en chagrijn geen sprake; met zotten moogt ge spotten.

Voor alle duidelijkheid, ik heb geen enkel probleem met Vlamingen en zelfs niet met Vlaams-nationalisten, op voorwaarde dat zij niet gek en/of racistisch zijn en dat zij aanvaarden dat anderen ook rechten hebben. Bart De Wever OK, Paul Beliën niet OK, om maar een voorbeeld te geven.

#47380

melodius

 

Ah, en ik heb expres in het Algemeen Beschaafd Brabants geantwoord om te protesteren tegen de verguizing van het woord "plezant".

#47384

Leo Norekens

 

@Elhaz en Pepperjack: Neen, ik ben degene die het stoofvlees voor de honden van Laurent mag/moet voorproeven. In geval van een secessie worden Vlaamse (Vlaemsche!) stovers van het menu geschrapt, dat spreekt.

#47402

Peter Van de Ven

 

@ Elhaz:

Gras is groen, Matthias Storme is een mafkees, Bart De Wever is smerig uitschot, confederaal-separatisten zijn krapuul, water is nat.

Vijf stellingen van dezelfde orde: waar is je probleem?

#47409

A.Rouet

 

Heb ik goed gelezen dat, op die ene na, niemand meegaat in Beliëns 'binnen-twee-jaar-zullen-we-het-verraad-van-die-collaborateurs-niet-vergeten-zijn'-retoriek?
Aangenaam verrast. Wie drinkt met mij hierop een glaasje L-P aan de Ierse berm?

#47417

Govaert Jan

 

Jadaade, de Nederlandstalige Belgicisten ( een nieuw soort Belgen)zijn niet gespeend van enig vocabularium.
Maar wie zijn taal niet eert, is Vlaenderen niet weerd.