Paul Frissen zingt de lof van de ongelijkheidTwee weken geleden was de Nederlandse hoogleraar Paul Frissen te gast in het Vlaams-Nederlands huis deBuren. Frissen doceert bestuurskunde in Den Haag en Tilburg en publiceerde eerder dit jaar een boek waarin hij kritiek levert op het gelijkheidsdenken en de rol van de staat: "De Staat van Verschil". Een citaat dat de kerngedachte van het boek goed samenvat:

Wie gezaghebbend de pluraliteit wil beschermen, moet de differentie radicaal erkennen, ook als deze onaangenaam en schurend is. Alleen zo valt vol te houden dat de democratie voorlopig de meest aangename politieke orde is. Die democratie - zonder centrum, zonder doel - is de symbolische orde van een staat van verschil.

ODE AAN DE ONGELIJKHEID
De Europese verzorgingsstaten zijn geobsedeerd door gelijkheid, aldus Frissen. Dat komt door een verwarring tussen de rechtsstaat en de verzorgingsstaat. In een rechtsstaat is iedereen formeel en politiek gelijk ten opzichte van de staat, maar heeft iedereen ook het recht om verschillend te zijn. De verzorgingsstaat poogt echter iedereen in materieel opzicht ook gelijk te maken en gelijk te behandelen, en daar loopt het fout. In feite zou de verzorgingsstaat geval per geval moeten beoordelen, omdat iedereen per definitie verschillend is en zich in een verschillende situatie bevindt. Als de staat daar ook opvattingen aan koppelt over geluk, veiligheid, gezondheid, goed leven, dan krijgen we megalomane preventieprojecten en een afglijden naar totalitaire toestanden.

Ongelijkheid en verschillen zijn onvermijdelijk en er ligt veel schoonheid in besloten. We moeten die verschillen en die ongelijkheid beschermen en koesteren, want ze houden de wereld draaglijk en ze beschermen ons tegen de interventie van de staat. Democratie dient niet om meerderheden te maken, maar om minderheden te beschermen.


DE GEVAARLIJKE STAAT
De staat is de gevaarlijkste instelling, want hij heeft het monopolie op stelen en moorden. Netjes uitgedrukt heet dat belastingheffing en uitoefening van het geweldsmonopolie. Dat is niet altijd zo geweest: in de meeste landen is er in de loop van de geschiedenis ooit een staat tot stand gekomen, en meestal was dat de roversbende of militie die gewonnen had. In het ene land heet die dan "monarchie", elders dan weer "republiek". De belangrijkste taak van die twee monopolies is het voorkomen van de burgeroorlog. De staat moet ervoor zorgen dat de burgers hun meningsverschillen niet meer met geweld uitvechten, maar op een gestructureerde en vreedzame manier kunnen bijleggen. Het grote gevaar is dat de staat in de verleiding kunnen komen om, met de beste bedoelingen, die twee monopolies in te zetten om bepaalde inhoudelijke opvattingen over de samenleving met dwang op te leggen. Daarom moeten er aan de staat grenzen worden opgelegd. Als burgers moeten wij een kritische en ironische houding ontwikkelen tegenover de staat. Daarom mag de staat niet verbonden worden met opvattingen over de moraal of over de waarheid. Zo is de combinatie tussen politiek en wetenschap altijd gevaarlijk, zoals we zien bij Al Gore of bij de genocidewet.REACTIES
Een dergelijk libertarisch discours, dan nog afkomstig van een hoogleraar die lid is van de sociaaldemocratische PvdA, lokte natuurlijk heftige tegenwerpingen op van de panelleden en van het publiek. Ik beperk mij tot de drie opvallendste reacties:

Filip De Rynck, hoogleraar aan de Hogeschool Gent, vindt dat de staat in Vlaanderen al veel marginaler is dan in Nederland en de verschillen tussen mensen beter respecteert, en dat je dat kunt merken aan bijvoorbeeld de ruimtelijke ordening en het politieke cliëntelisme. Hij maakt de bedenking dat een mens in de wereld van Paul Frissen, die voor een "warme caritas tussen mensen" (maar zonder verzorging van staatswege) pleit, maar beter gezond en rijk is. De reactie van Paul Frissen hierop ziet u op deze video-opname:Karen Celis, docente aan de Hogeschool Gent, vindt dat ongelijkheid niet alleen schoonheid bevat, maar ook in veel gevallen lelijke gevolgen leidt: "flagrante vormen van discriminatie, loonverschillen tussen man en vrouw, huishoudelijk geweld, genitale verminking enzovoorts. De groepen die daarmee geconfronteerd worden, vragen juist om een egalitair beleid van de staat. Vanuit uw elitaire positie van hoogopgeleide welstellende blanke man klinkt uw pleidooi voor een terughoudende staat nogal paternalistisch". Het antwoord van Paul Frissen: "Ongelijkheid die als uitwerking heeft dat de mogelijkheden van actoren om hun eigen verschillen niet te kunnen realiseren, is geen gerechtvaardigde ongelijkheid. Ongelijkheid die neerkomt op uitbuiting, onderdrukking, beschadiging, gewelddadigheid, is onverantwoord en daar moet door de rechtsstaat tegen opgetreden worden". Dit antwoord komt aan bod in de volgende video, die begint met een anekdote over het gebruik van het Engels aan de Nederlandse universiteiten:Op de vraag van moderator Geert Bouckaert, hoogleraar aan de K.U.Leuven, wat Frissen zou doen als hij premier van Nederland zou worden, antwoordt hij:
  1. alle onderwijs privatiseren;
  2. de budgetten voor gezondheidszorg verhogen;
  3. de buitenlandse en militaire politiek loskoppelen van de moraal.

Een uitgebreid interview (1, 2) met Paul Frissen van de hand van Steven Van Garsse verscheen eerder in Brussel Deze Week. Op de website van deBuren kunt u een recensie van Frissens boek uit NRC Handelsblad downloaden in Word-formaat.

Reacties

#51978

ivanhoe

 

3)de buitenlandse en militaire politiek loskoppelen van de moraal.

Alsof een buitenlandse politiek, losgekoppeld van moraal geen inherente moraal zou bevatten.

#51979

Nicolas

 

Wat had Herman Foqué allemaal te vertellen. (de man uiterst rechts op de foto)

#51992

ivan janssens

 

Zeer interessant. Iets over de gezondheidszorg. De uitgaven hier in België stegen in het verleden met 4,5% per jaar. Maar dat zijn grotendeels uitgaven die in feite met gezondheidszorg in ruime zin niet veel te maken hebben. Het zijn uitgaven in verband met geneeskunde (medicijnen, ziekenhuizen...). Nu is de geneeskunde een wonderlijk iets, maar feit blijft dat onze stijgende levensverwachting en onze gezondheid maar voor een heel klein stuk door de geneeskunde wordt bepaald. Het verminderen van de uitgaven aan medicatie met zowat de helft zal nauwelijks gevolgen hebben op onze gezondheid. (http://www.cato-unbound.org...) Belangrijker zijn factoren zoals onze voeding, beweging, het milieu, het klimaat (met de opwarming die nu tot gevolg heeft dat er minder doden vallen, niet meer) enzovoorts...

Wat al die andere factoren betreft, zien we zeker en vast overheidsoptreden. Zo wordt de landbouw gesubsidieerd wat tot pervers gevolg heeft dat een Big Mac goedkoper is dan vers voedsel. (http://www.adamsmith.org/bl...) Een prachtig voorbeeld waar "schaarste" (aan gezonde voeding) niet door de markt, maar door de overheid wordt gecreëerd, waarmee één van de stellingen van Frissen wordt bevestigd. Hoe dan ook, niks van dit alles wordt op een gecollectiviseerde manier georganiseerd zoals de gezondheidszorg en is er veel ruimte voor privaat initiatief.

Met andere woorden, de overheid geeft almaar meer geld uit aan dat deel van de "gezondheidszorg" dat de kleinste impact heeft op onze levensverwachting en gezondheid, terwijl in de factoren die er wel toe doen, de private sector grotendeels haar plan trekt. En als er al iets verkeerd loopt en er ongelijkheden worden gecreêerd, is het de overheid die daarvan zelf de oorzaak is.

#52011

A.Rouet

 

'een warme caritas tussen mensen'

Mooi toch, en door iedereen dagelijks rondom zich vast te stellen aan de hand van tientallen voorbeelden, zoveel goedheid dat houdt een mens niet voor mogelijk.
Mijn medemens? Ik kan er niet genoeg van krijgen.

#52017

Neverbeendead Religion

 

In de film dr. strangelove van toen in den tijd, breekt een nucleaire oorlog uit omdat een militair zijn stoppen begonnen door te slaan.
De filmmakers lanceerden hierbij de boodschap van de amerikaanse militaire top dat zoiets niet in de realiteit kon gebeuren. En zeg nu zelf, dat ze allemaal gaan doorslaan is niet echt realistisch.
Mooie oneliner in de film waarin zeer luid om de stilte wordt gevraagd omdat men zich in de war room bevindt.
Deze totaalvernietigende oorlog die uitbreekt op het einde van de film inspireert dr. strangelove dan ook om in te zien dat er niets meer kan gedaan worden om de totaalvernietiging te voorkomen waardoor hij overschakelt naar zijn plan om een deeltje van de amerikaanse bevolking naar een plaats onder de grond te brengen waar nog net genoeg tijd voor is indien men geen seconde meer verspilt.

Net dat einde dat een goed motief levert voor een totaalvernietiging in plaats van het onrealistische doorslaan van 1 of alle betrokkenen.

Want:
-Het moorddadig karakter van de leiders van de grote gebieden op deze planeet zit er niets mee in om de wet op het kapitalisme te verdedigen, zelfs wanneer men ze op de televisie interviewt in de gebieden waar men sterft van honger en dorst, waar geld bij wet levens zou kunnen redden.
-Grote leiders kunnen op het respect rekenen van hun bevolking wanneer deze bevolking het belang moet inzien van een nationale veiligheid die mag en moet kunnen handelen in de onwetendheid van de bevolking omdat er anders te belangrijke informatie voor het rapen begint te liggen die teveel levens kan kosten.
Verwijzend naar operatie boom boom, een operatie die rustig en met het nodige respect ervoor in het geheim een plaats zeer diep onder de grond inricht totdat die aan elke nood voldoet om er de betrokkenen te vestigen die capabel zijn om de wereld, als 0,... procent daarvan, zo radioactief mogelijk te maken voor zoveel mogelijk overlevenden als ultieme bevestiging van het grenzeloze respect voor hun moorddadig karakter.

En wat zeggen al die hooggeleerde docenten met hun ode aan de ongelijkheid daarover?
Dat de moderne wereld bijna de levensstandaard heeft bereikt voor boom boomers om in een acceptabele plaats te zitten.

https://www.youtube.com/watc...

#52041

A.Rouet

 

@ Nicolas

Zelfzuchtige genen (R.Dawkins)

#52046

BC

 

Ik dacht niet dat de theorie van the selfish gene betekent dat wij genen bezitten die ons per definitie selfish maken. Moet het boek nog eens lezen. U ook, A. Rouet?

#52047

BC

 

Kort:

The selfish gene theory does not imply that biological, and therefore human, existence is basically selfish. Dawkins is well aware of co-operative behaviour and symbiosis. On the latter, he writes:

"In general, associations of mutual benefit will evolve if each partner can get more out than he puts in." (p.183)

#52051

A.Rouet

 

@ BC
So 'charity and compassion' both depend on what one gets out after putting in?

#52056

BC

 

Win-win bestààt.

Heb ook effe wiki bezocht en vond daar het volgende:

http://en.wikipedia.org/wik...

It has been theorized by Robert Wright, among others, that society becomes increasingly non-zero-sum as it becomes more complex, specialized, and interdependent. As former US President Bill Clinton states:

"The more complex societies get and the more complex the networks of interdependence within and beyond community and national borders get, the more people are forced in their own interests to find non-zero-sum solutions. That is, win?win solutions instead of win?lose solutions.... Because we find as our interdependence increases that, on the whole, we do better when other people do better as well ? so we have to find ways that we can all win, we have to accommodate each other...." Bill Clinton, Wired interview, December 2000.

#52063

A.Rouet

 

'win-win'
Dus om Filip De Rynck te parafraseren, wat heeft 'een rijke gezonde' als jij en ik te WINNEN bij het 'doen aan warme caritas' voor 'een arme zieke'? Niks dus.
Tenzij er natuurlijk olie, uranium of diamanten te WINNEN valt. Niet uit warme caritas maar uit koele berekening dus, m.a.w. 'very selfish'.

#52067

LVB

 

Het boek van Dawkins, dat ik al zo'n 20 jaar geleden las (toen al in Nederlandse vertaling), is natuurlijk prachtig om de evolutionaire biologie en het culturele concept van "memen" en "memetica" te begrijpen, maar de relevantie met betrekking tot economische transacties en verhoudingen is toch eerder beperkt, vind ik.

#52068

isaiah

 

@a.rouet:

de zelfzuchtigheid van de genen impliceert NIET dat de dragers van die genen zelfzuchtig zouden zijn. En voor zover ik het mij herinner herhaalt Dawkins dat een keer of twintig in The Selfish Gene en in het eerste deel van The Extended Phenotype.

Ten tweede is het verre van zeker dat Dawkins het bij het
rechte eind heeft en dat genen het enige niveau van selectie zijn. De multi-level approach is in ieder geval steeds populairder aan het worden in de evolutiebiologie.

Verder zijn nagenoeg alle evolutietheoretici het erover eens dat echt altruïsme (d.w.z. altruïsme dat voorbij het begunstigen van verwanten en het altruïsme uit weloverogen eigenbelang gaat) kan ontstaan door evolutionaire processen. Sterker nog, er zijn heel wat aanwijzingen dat de mens van nature inderdaad geneigd is tot 'charity and compassion'.

Uw verregaand pessimisme m.b.t. de menselijke natuur is met andere woorden gebaseerd op foute veronderstellingen en op foute interpretaties van mogelijk foute veronderstellingen.
Is dat geen geweldig nieuws?

#52072

A.Rouet

 

Dat is inderdaad goed nieuws isaiah, al zie ik weinig voorbeelden van onze 'natuurlijke neiging tot 'charity and compassion'. Toon ze me.
Pater Damiaan?

#52078

ivan

 

In plaats van Dawkins misschien beter Adam Smith lezen? Maar dan The Theory of Moral Sentiments he.

#52094

Elhaz

 

@A.Rouet: Bill Gates

#52107

A.Rouet

 

Wat Gates met zijn Foundation doet in de VS en in Afrika kan niet genoeg bewierookt worden en is zonder twijfel een mooi voorbeeld van 'warme caritas'.

#52315

pepperjack

 

Uw club heeft ze verstaatst, Rouet, en probeert privé-initiatieven te nekken, zoals onlangs minister Vervotte enkel "erkende" zorgverleners wou toelaten als persoonlijk assistent voor gehandicapten. Het heeft de media niet gehaald, maar de petitie die de gehandicapten zelf hebben moeten starten, was diep beschamend voor een ontwikkeld land. Uw ACWclub is zoals de kerk vroeger: charity preken, maar altijd wel eerst eigen zak vullen. CAW, justitiehuizen, aanvullende dienstverlening bij OCMW's: overal speelt jullie eigen economische logica eerst, vóór het welzijn of het algemeen belang. Uw leiders zijn een deel van hun politieke pretenties kwijt geraakt (vooral na het onderzoek of ACW een levensvatbare politieke partij zou kunnen oprichten), maar maken nog altijd zoveel mogelijk dat wetgeving op hun uitsluitende leest geschoeid wordt. Wat de firma van Janssens is voor de verkeersborden, dat zijn jullie in de soft sector, maar geraffineerder. En ik geef toe: gegeven dat jullie enige concurrerende kamp(je) nog rotter is, zou ik nog overwegen daar aan mee te werken ook.

Door de mobiliteit valt ook een deel natuurlijke solidariteit weg, omdat men de armen niet meer kent of er zich niet verbonden mee voelt, zoals het (oorspronkelijk volledig privaat) initiatief in Geel en omstreken. Maar niemand zal hulp voor hulpbehoevenden in twijfel trekken, en de meesten zullen zelfs de staatsgeorganiseerde hulp voorstaan.

En dàt beste Rouet, is een verdienste en een mentaliteit die hier blijkbaar toch iets meer leeft dan elders in de wereld, waar vooral clan-banden belangrijk zijn. Uiteraard zie jij dat niet. USSR, nou, dàt was solidair.

Niet iedereen kan een genetisch übermensch lijk u zijn, hé Rouet.

#52320

A.Rouet

 

Je bent de pedalen kwijt pepperjack, zoveel is duidelijk. Je post hier de afgelopen dagen als een tweedehands Cogito of dito traveller. Ik trek een tijdje de stekker uit tussen ons. Maar over gehandicaptenzorg neem ik later met jou terug de daad op. Ik neem terzake nogal wat (privé-)initiatief. Je zal blozen.

#52323

pepperjack

 

Rouet, het zal mij niet doen terugnemen wat ik over de onzichtbare hand van de ACW-dochtervennootschappen schreef.
Mijn laatste 2 zinnen van 52315 schrap ik, maar los van uw reactie nadien.

#52967

Corse

 

Belgische arbeider op één na duurste
17/10/2007 09:00
De Belgische arbeider is de op één na duurste van Europa.
Alleen in Noorwegen kost een arbeider per uur meer dan in België.
In ons land bedraagt de arbeidskost 34,19 euro per uur, zo schrijven de Corelio-kranten.
De cijfers komen uit een onderzoek van het toonaangevende Instituut der Deutschen Wirtschaft in Keulen.
Dat berekende op basis van officiële cijfers van de Europese Commissie en van 31 landen uit 2006 wat een arbeider per uur aan zijn werkgever kost.
Zuid-Europa
Daaruit blijkt dat Bulgarije het goedkoopst is met 1,53 euro per uur en Noorwegen het duurst met 38,07 euro. Na België volgen Zwitserland, Zweden en Duitsland.
Zuid-Europese landen blijven veel minder duur voor werkgevers. In Griekenland kost een arbeider immers 15,23 euro per uur en in Portugal zelfs 8,81 euro per uur. Spanje en Italië zijn wel een pak duurder. Helemaal onderaan staan de Oost-Europese landen met net voor Bulgarije Roemenië, Litouwen en Letland.
Zware belastingdruk
België scoort ook veel hoger dan andere ontwikkelde economieën zoals Japan of de Verenigde Staten.
Zo bedraagt de kost voor een arbeider in de VS 23,94 euro per uur en in Japan 20,38 euro

Onderzoek 31 landen Instituut der Deutschen Wirtschaft in Keulen.

1. De arbeider van Noorwegen is het duurst met 38,07 euro
2. De Belgische arbeider 34,19 euro per uur
3. Zwitserland
4. Zweden
5. Duitsland

VS 23,94 euro
Japan 20,38 euro

Griekenland 15,23 euro per uur
Portugal 8,81 euro per uur.

28. Letland
29. Litouwen
30. Roemenië
31. Bulgarije 1,53 euro per uur.

Wat een arbeider in België op één jaar verdiend daar moet een arbeider in Bulgarije 25 jaar voor werken.
De kostprijs van consumptie producten is echter voor beide landen identiek.
Om volksverhuizingen te voorkomen moeten we in de eerste plaats de lonen Europees standaardiseren.
Nu is het als een beer die een pot honing heeft geroken.

België blijkt vorig jaar (2006) 72 miljard dollar buitenlandse investeringen aangetrokken te hebben, dat is het dubbele van in 2005 en méér dan China.
Ons land staat op de vierde plaats op de wereldranglijst van buitenlandse investeringen.
De hoge lonen hebben dus duidelijk niets met investeringen te maken.
Belgische arbeiders zijn gekend voor de meest rendabele, gemotiveerde, presterende, productiefste en best consumerende ter wereld, zou dat iets met hun loon te maken hebben?

#52968

Corse

 

De essentie en de zin van het leven:

( Laatste aanpassing: 23 - 10 - 2007 ) (Deze gedachte maakt deel uit van de open debat cultuur, het zogenaamde vrije denken.)
Homosapiens wat niet meer betekent als: de denkende mens of de verstandige mens, het verschil tussen mens en dier is zijn denken en het overwinnen van zijn extreme instincten en driften, dit kan enkel door de ontwikkeling van de neocortex, het bewust leren omspringen en beheersen van instincten en driften is de ideale weg.
Het bewustzijn verruimen, dit om de essentie van het leven te benaderen en daardoor een zinvoller en meer tevredenen leven te kunnen genieten.
De neocortex-cerebri is het meest complexe deel van het brein, het onderscheid ons van andere zoogdieren en neemt 85% van de breinmassa in beslag.
Deze omgeving controleert talen, leren, geheugenopslag, rationeel denken, abstractie, fantasie enz, ongemanipuleerde informatie verhoogt het bewustzijn.
Het belangrijkste doel van het leven is zich bezig te houden met een zinvol leven, dat is de kunst van het leven.

De essentie of de zin van het leven, daar waar het allemaal om draait is eigelijk:
De geschikte partner met voldoende wederzijdse liefde en respect, wonen, mobiliteit, kleding, energie, tijd maken voor een goede opvoeding van kind(eren), studies, sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, tijd maken om goed en gezond te eten en drinken, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden, ethische en morele waarden respecteren.

Geluk uit zich doormiddel van:
Levensvreugde, vrolijkheid, vriendelijkheid, spontaniteit, tevredenheid, vertrouwen, gezondheid, lachen, blijheid, genieten, respect, gezelligheid, gastvrijheid, fantasie en verbeelding, een vleugje humor, liefde en geliefd worden, tijd maken om goed en gezond te eten en drinken in goed gezelschap maakt gelukzalig, al deze samen is het geluksgevoel, het geluk bestaat uit deze kleine stukjes.

Dit is het werkelijke welzijn van de mens, de zin van het leven, dit is levenskwaliteit in zijn hoogste vorm, het leven is de moeite waard.
De grootste tijd van het leven met deze dingen doorbrengen zorgt voor een menswaardig en tevreden bestaan.
Veel mensen zijn blind voor de echte dingen die het leven aangenaam maken en geloven in de vergankelijke materiele welvaart, reclame, overconsumptie en niet in welzijn, tevredenheid en geluk.
Geluk optimaliseert de levenskwaliteit en maakt het leven aangenaam (geboren om te leven!) De mens moet in de eerste plaats leren leven en genieten en zijn vooroordelen overboord gooien.
Al deze is een oefening tijdens welke het lichaam het gelukshormoon (endorfine) en het zelfbevestiginghormoon (serotonine) afscheidt.
We produceren (oxytocine) en (vasopressine) hormonen wanneer we aandacht, liefde en warmte krijgen.
Een prille relatie veroorzaakt hoge dosissen neutrofine het zogenaamde passie of kalverliefde hormoon, na gemiddeld twee jaar verdwijnt het hormoon neutrofine langzaam en maakt plaats voor oxytoxine het zogenaamde knuffel hormoon.
Dopamine veroorzaakt seksuele opwinding, het hormoon prolaktine remt na de geslachtsdaad de werking van dopamine af en zorgt voor rust en een goed gevoel.
Samen zorgen deze hormonen voor een beter immuunsysteem en voor een langer, gezonder en gelukkiger leven.

Om aan een relatief stabiel geluk tegemoet te komen heeft de mens bepaalde noden, deze noden kunnen uiteraard door de samenleving in kaart gebracht worden, in de eerste plaats heeft de politiek (via de ideologie) tot doel de weg vrij te maken voor deze noden of behoeften, deze behoeften worden ook wel eens levensstandaard genoemd.
Levenstandaard beperkt zich niet tot materiele verworvenheden, de zin van het leven is levenskwaliteit in zijn hoogste vorm, “het welzijn”.
Uit onderzoek blijkt dat de factoren gezondheid, opleiding en welzijn in grote mate het geluk beïnvloeden, gezondheid is de belangrijkste factor.
De manier waarop men overdreven materiele zaken wil inschakelen om dit doel te bereiken is eigenlijk ondergeschikt, het einddoel is “geluk” en is belangrijk.
De mens duwt gemiddeld 50 jaar tegen de deur van het geluk, dan pas komt hij tot het besef dat deze deur langs binnen open gaat.
In de kamer van het geluk hebben de demonen status, geld, roem, leugens, bedrog, egoïsme en eigenbelang geen toegang.
Sociale aspecten zoals familie, vrienden en een goede relatie bevorderen het geluk, (provocatie, ruziën, wraakgevoelens, scheldpartijen en focussen op kleine fouten maken ongelukkig)
De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt. (A.E)
Het geluk van het leven hangt in grote maten af van de kwaliteit en kwantiteit van je gedachten, de hersenen zijn flexibel en passen zich voortdurend aan, dit tot op een bepaalde ouderdom.
Het ongelukkig zijn motiveert om gelukkig te worden, leren van andermans fouten sluit het maken van eigen fouten uit.
Cultuur en kinderen zijn de wortel van ons bestaan en brengen ons dan weer korter bij de essentie van het leven, de glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft.
De enige en enkele manier om onsterfelijk te kunnen zijn is door je kennis te delen en ze door te geven.
Onze kinderen zijn het bewijs dat we bestaan, want ook mijn DNA zit in hen, het is zoals een vingerafdruk, uniek en authentiek.
Onze kinderen kennis doorgeven, degelijk opvoeden en waarden doorgeven, dit vormt ondermeer de zin van ons bestaan.
Voldoende en goede sociale contacten zijn de sleutel tot oud worden en bevorderen de immuniteit, op deze wijze zijn onze genen voorgeprogrammeerd, aldus wetenschappers die een grondige studie maakte over de plaatsen op onze planeet waar mensen het oudst worden.
Individualisme gaat nogal eens dikwijls gepaard met eenzaamheid, wat tot één van de meest slepende ziekte van onze planeet wordt aanzien.

Tijd is het meest kostbare in een mensenleven:
Deze tijd ( ongeveer 27.000 dagen) moet men zo optimaal mogelijk gebruiken, tijd is dus de grootste luxe van een mensenleven.
Tijd moet de mens gebruiken om te doen en laten wat hijzelf wil, waar en wanneer hijzelf wil, dit met respect voor de medemens en voor de natuur, deze is echte vrijheid, de rest is valse vrijheid.
Onbewuste kinderjaren en de jaren boven de vijftig die ons fysisch aftakelen verminderen het optimale gebruik maken van deze tijd.
De effectieve optimale dagen zijn dus minder, ongeveer (15.000 dagen)
We stoppen niet met spelen omdat we oud worden, we worden oud omdat we stoppen met spelen.

De grootste tragedie van een mensenleven:
Deze is niet jong te sterven, maar de leeftijd van 80 jaar te bereiken zonder ooit echt geleefd te hebben.
We moeten ons niet zo zeer met de dood bezighouden maar wel met een zinvol leven, dat is de kunst van het leven.
Elke dag die voorbij gaat zonder zinvol te leven is een verloren dag.

Beperkte materiele zaken verwerven is een noodzaak, maar deze zeker niet ten koste van een half mensenleven.
Geluk is het gemeenschappelijk doel van de mensheid, het gemiddelde geluksgevoel is de laatste 50 jaar gedaald, meer mensen voelen zich ongelukkig, financies, inkomens en werkonzekerheid maakt mensen angstig, ongelukkig en depressief, te veel materiele waarde onderdrukt het geluk.
Mensen die focussen op geld, status, roem en materiele waarden zijn statistisch gezien ongelukkiger en hebben meer fysieke en psychische gezondheidsproblemen.
Het meest ongelukkig zijn mensen tussen de 25 en 50 jaar dit vooral door: leningen, bouwen, huur, voeding en energieprijzen, mobiliteitsproblemen, kinderen en carrière met stress enz.
De godin van vooruitgang, luxe, materialisme en tijd is in werkelijkheid een grote hoer die niet te verzadigen is.
Deze godin tracht ons zoveel mogelijk van de essentie van het leven af te houden, vb:
Beoordeel je succes aan wat je moet opgeven om het te bereiken en wat je moet opgeven om het te behouden.
Beoordeel materiele waarden in dienst van hun functie en niet enkel in dienst van hun schoonheid.
Schoonheid ontstaat meestal door de zuivering van overtolligheden.
In de laatste pyjama die men in het leven draagt zijn geen zakken.

Werken om te leven of leven om te werken?
Volgens de calvinistische principes (jaren 1500) is leven om te werken “het voorbeeld” van de ideale samenleving, de niet werkende schamen zich.
In 1500 leefde de mens in een manuele samenleving, nu 500 jaar later leven we in een geautomatiseerde samenleving.
De Calvinistische doctrine was natuurlijk in het leven geroepen om een primitief tijdelijk maatschappelijk systeem draaiende te houden.
Ons einddoel is een volledig geautomatiseerde economie, hier heeft de mens en zijn totale samenleving zijn hoogste doel bereikt “zijn einddoel”, de totale samenleving kan zich volledig wijden aan de essentie van het leven zelf.
Het uitbuiten van mens door mens gehoord hiermede tot het verleden.
Werken of economie is een tijdelijk middel, een werktuig, het mag geen doel op zich zijn, het is: “het einddoel” de volledig geautomatiseerde samenleving die de mens van hard labeur bevrijd, daardoor zelf zijn tijd kan indelen en doen en laten wat hij wil en daardoor echt vrij kan zijn, laat ons duidelijk zijn, leven kan uiteraard niet enkel werken zijn en het is vooral “niet” de enige zaligmakende bezigheid.
Ongecoördineerd werken en ongecoördineerde consumptie veroorzaken verloren generaties die de zin van het leven gemist hebben.

Werken doet men in de eerste plaats voor zijn bestaan:

Primaire behoeften: (de noodzaak)
Wonen, voeding, mobiliteit, kleding, energie, tijd maken voor goede opvoeding van kinderen, studies, ethische en morele waarden respecteren enz.

Secundaire behoeften: (de zin van het leven)
Sporten, reizen, even ontheemen, geestelijke ontplooiing, ontspanning, sociaal leven, kunst, cultuur, creativiteit, muziek, wellness, feesten, dansen, tijd besteden aan familie en vrienden, enz.

Tertiaire behoeften: (voorzorg)
Voorzorg voor: werkloosheid, werkonbekwaamheid, ziekte, handicap, ongeval, pensioen, kindergeld en het laatste vangnet eventueel OCMW.

#52969

traveller

 

@ Corse

De belgische arbeider de beste??? De Vlaamse bedoel je zeker.

#53172

danny

 

@ traveller

't Is in de mode om alles wat Belgisch is te verfoeien. Wordt ons opgedragen door BDW! Daar doe jij blijkbaar graag aan mee!

#53187

traveller

 

@ Danny

Mijn opinie over de Vlaamse arbeider dateert van 1965 toen ik hem dagelijks leerde kennen tot en met 1972 en daarna van project tot project. De Vlaamse arbeider is internationaal gekend. Ik ken zwitserse en italiaanse engineering firmas die bonussen betalen als ze Vlaamse arbeiders kunnen krijgen, normaal voegen ze er dan bij: Vlaamse hé, geen walen, die moeten we niet.
Ik heb wel goede waalse arbeiders gekend, ze waren van siciliaanse afkomst, werkten voor Caterpillar en kwamen werken als ze goesting hadden, hun baas accepteerde het.

#53193

joe

 

Heeft er hier iemand ervaringen met Poolse of andere Oosteuropese klusjesmannen? Ik ben hopeloos op zoek naar een betrouwbare chauffagist.....

#53201

OutlawMike

 

Joe, ik heb ervaring met Poolse vrawen. Kan ik je daarmee van dienst zijn?

Allee, ik bedoel met raad dan hee.

#53205

joe

 

Mike, wel, no offence, maar ik heb ervaring met één Poolse poetsvrouw. Meer dan eens heb ik haar door het raam willen keilen. Twintig keer zeggen "vergeet dit niet te doen aub" en telkens was ze het vergeten, en twintig keer zeggen "aub doe dit NIET meer", en toch doet ze het telkens weer, met schade en/of extra werk voor mij tot gevolg. En als je haar dan terechtwijst begint ze over iets totaal anders te klappen. She makes my ballhair curl.

Maar door die ene persoon wil ik geen kwaad woord over Poolse vrouwen zeggen hoor. Mijn ontmoetingen met Poolse meisjes in het verleden waren telkens zeer aangenaam.

#53213

Rick

 

Joe, 'k moet je bijtreden: mijn poolse ex-poetsvrouw ovuleerde als een tam konijn, had bijgevolg kinderen bij de vleet.
Op den duur moest ik ze 's morgens gaan afhalen, 's middags haar kinderen van school halen en ze 's avonds nog eens thuis afzetten.
Met de regelmaat van een klok verdween er een BEFke 1,000 uit m'n portefeuille, die ze na aandringen dan toch uit haar slipje (zeg maar onderbroek) uitdiepte.

Voor de rest stonk ze uren in de wind naar de piwo.

En résumé: blijkbaar was haar werkplaats zoiets geworden als haar tweede verblijf...

Alhoewel ik Outlaw ook moet bijtreden, maar dat is dan wel niet omwille van m'n vroegere kuisvrouw, maar omwille van de hospitaliteit die poolse vrouwen in het toen nog lekker communistische Warszawa aan de dag legden...

#53222

tweaker

 

@ Rick

wat een cowboy verhaal is me dat zeg?
mij overtuig je niet dat je dit niet uit je duim zuigt

#53223

joe

 

Rick: "'k moet je bijtreden"
er is bijtreden en bijtreden hee. jouw poetsvrouw is toch uit een ander soort hout gesneden dan de mijne.

#53226

tweaker

 

@ joe

misschien wat het wel geen poetsvrouw ;)

#53227

joe

 

@tweaker: ik was ook al zo iets in die richting aan het denken, en heb wegens mijn goede smaak mijn traject op die denkpiste gestopt.

#53284

Rick

 

tweaker & joe (tijdelijke S.V.)

't Is allemaal off-topic, maar allez, voor de anecdotiek dan maar:

Ik wil alle poolse poetsvrouwen niet over dezelfde kam scheren, maar mijn vroegere PPV was me d'er eentje.

Haar man zat in de bouw, dwz: in de week niet thuiskomen en in 't week-end z'n pree opzuipen en z'n vrouw afranselen (maar toch nog de tijd vinden om kinderen te verwekken)

Het mens was dus wat blij (ondanks haar universitair diploma!) om als kuisvrouw aan de slag te kunnnen.
Gezien haar miserie thuis, werd mijn huis zowat haar vluchthaven, de plaats waar ze zich 'thuis' voelde.
Het begon met kleine diensten te vragen ('mag ik hier mijn boterhammen opeten' - waarna ze 's middags maar mee aan de warme tafel zat, enz. enz.)
Bref, op den duur kwam er van kuisen niet veel meer in huis. Toen ik erop uit kwam dat ze regelmatig dan nog geld jatte, was de maat dan ook vol...

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.