Vlaanderen en de Belgische staatsschuld

In de buitenlandse pers zijn de eerste kritische geluiden te horen over de Belgische staatsobligaties en over de toekomst van de staatsschuld na een eventueel uiteenspatten van België. Naar aanleiding daarvan legde ik mijn oor te luisteren bij een financiële specialist. Zijn advies: als de financiële markten hun vertrouwen in België zouden verliezen, dan kan de Vlaamse regering door middel van enkele goed uitgekiende publieke verklaringen greep krijgen op de federale geldkranen, en op die manier de Vlaamse politieke eisen kracht bijzetten.


Het begon gisteren op de financiële website Seeking Alpha, waar John Phillips opmerkte dat het rendement van de Belgische staatsobligaties aan het stijgen is, wat betekent dat de koersen van deze obligaties dalen:

In de voorbije weken van [politieke] onrust vertoonde het rendement van de Belgische staatsobligaties een opwaartse trend. (...) Naarmate de onzekerheid blijft duren in België blijft het rendement van staatsobligaties stijgen omdat investeerders obligaties verkopen in een poging om zich tegen risico's in te dekken. (...) Als de regering er het bijltje bij neerlegt, lopen obligatiehouders het risico dat ze hun investering geheel of gedeeltelijk verliezen. Het zou kunnen dat de regering een moratorium instelt op de terugbetaling van de uitstaande schuld, en dit voor een onbepaalde tijd terwijl de nieuwe staten van het voormalige land zich aan het vormen zijn. Na de vorming zullen de twee kanten onderhandelen over wie verantwoordelijk is voor de terugbetaling van de uitstaande schuld. Obligatiehouders lopen het risico op verlies van hun volledige investering als de staat failliet gaat. De Belgische schatkist heeft momenteel ongeveer 223 miljard euro uitstaan in OLO's [Obligation Lineaire Obligatie] (...). Iets meer dan de helft daarvan zit bij investeerders buiten België.

In een recent e-mail interview met Jean Deboutte, directeur strategie en risicobeheer bij het Belgisch Agentschap van de Schuld, zei Deboutte dat een splitsingsscenario louter hypothetisch is, maar gaf hij toe dat de vraag wat er moet gebeuren in zo'n situatie nog niet onderzocht werd. Deboutte gaf echter de verzekering dat, wat er ook wordt beslist, investeerders in geen geval hun geld zouden verliezen, vermits het anders onmogelijk zou zijn voor België of zijn overblijvende onderdelen om ooit nog enige financiering te krijgen.

Vervolgens maakt Phillips een vergelijking tussen de Russische financiële crisis van 1998 en de huidige situatie in België.

Ambrose Evans-Pritchard, vandaag in The Daily Telegraph:
(...) De spread met de Duitse obligaties is gestegen van 4 naar 17, terwijl er vragen rijzen over de langetermijnstatus van de staatsschuld van 287 miljard euro. Met 86% van het BBP is dit de derde hoogste schuld in de eurozone, na Griekenland en Italië. Jean Deboutte, directeur strategie en risicobeheer bij het Belgisch Agentschap van de Schuld, zegt dat er geen sprake is van een failliet. "De spread is gestegen en ik ik kan begrijpen waarom mensen zich zorgen maken. Meer dan 50% van onze schuld is in handen van buitenlandse investeerders. De obligaties zijn liquide en krijgen elke seconde een nieuwe koers. Al wat ik kan zeggen is dat de schuld zal worden terugbetaald, wat er ook gebeurt. (...) België opsplitsen is zeer moeilijk. De Belgische Thesaurie heeft daar geen enkel plan voor. We zouden aan twee systemen kunnen denken: één waarbij de schuld in zijn totaliteit gegarandeerd wordt door beide regio's. Of we zouden de schuld kunnen opsplitsen tussen de twee regio's, maar dat is niet gemakkelijk omdat ze verschillende kredietratio's hebben. Vlaanderen heeft Aaa, terwijl Brussel en Wallonië lager staan", aldus Deboutte.

Remy Salters, die België covert voor Standard & Poor's, zegt dat er geen onmiddellijk gevaar is dat België zijn AA+ soevereine rating zou verliezen, maar waarschuwt dat dit kan veranderen als de politieke crisis de staatsfinanciën aantast. "Wij volgen van zeer dichtbij wat er gebeurt. Als er ook maar enig teken is van een ommekeer in de fiscale consolidatie, dan zou dat een bron van zorgen zijn", aldus Salters. (...)

Vlaanderen heeft nu een inkomen per capita dat op 140 procent van het Waalse niveau ligt, en klaagt over transfers van belastingsinkomsten die 1% van het BBP bedragen naar een regio die ooit de Vlamingen met hooghartig misprijzen behandelde. Aan de Vlamingen werd hoger onderwijs in hun eigen taal geweigerd tot in 1932. Honderdduizenden verloren hun burgerrechten en hun pensioenrechten na de Tweede Wereldoorlog wegens vermeende Duitse sympathieën. De weigering om amnestie toe te kennen, wat in andere bezette landen wel gebeurde, was een verdoken manier om Franstalige controle te bestendigen waardoor de etnische haat bleef etteren.

Naar aanleiding van dit bericht stak ik mijn licht op bij een financiële specialist, die om begrijpelijke redenen onbekend wenst te blijven.

LVB: Zijn Phillips en Evans-Pritchard in het luchtledige aan het redeneren, of zullen de financiële markten werkelijk hun vertrouwen in België verliezen?

Een financiële consultant (FC): België is relatief immuun voor buitenlandse schuldeisers, omdat een groot deel van de staatsschuld binnenlands is. Het zijn hoofdzakelijk Belgische spaarders en Belgische grootbanken die de Staat geld hebben geleend. Het deel van de staatsschuld dat in het buitenland zit, bestaat bovendien uit langetermijnschulden die slechts mondjesmaat moeten geherfinancierd worden. De budgettaire situatie van de federale overheid is momenteel relatief gunstig en stabiel. Kortom, op het eerste gezicht valt er weinig te vrezen. Maar toch: als de financiers zouden gaan twijfelen over de toekomst van de Belgische staat, zullen ze garanties eisen van de mogelijke opvolgers van België. Niet zozeer bij lopende leningen, want die liggen contractueel vast, maar wel bij nieuwe leningen die worden uitgeschreven of onderhandeld.

LVB: In de persartikels wordt erover gespeculeerd dat Vlaanderen en Wallonië zich garant zouden kunnen of moeten stellen voor de Belgische staatsschuld, als het voortbestaan van België in gevaar komt. Wat adviseert u aan de Vlaamse politici?

FC: In geval van een ernstige vertrouwenscrisis van de obligatiemarkten zouden de Vlaamse politici zich in de eerste plaats moeten uitspreken over toekomstige leningen en herfinancieringen. Als de Vlaamse regering publiek zou verklaren dat ze geen enkele garantie geeft voor alle toekomstige Belgische staatsleningen, tenzij mits een voorafgaand akkoord van de Vlaamse regering, en dit geval per geval, dan heeft Vlaanderen een belangrijke vinger in de pap bij elke nieuwe staatslening die de Belgische federale staat uitschrijft. Toestemming kan dan afhankelijk worden gemaakt van de instemming met de Vlaamse politieke eisen.

LVB: Maar een dergelijke verklaring zou dan wel zo geïnterpreteerd kunnen worden dat de Vlaamse overheid wél garant staat voor de bestaande leningen van de federale staat?

FC: Dat zou inderdaad de stilzwijgende suggestie zijn, want anders heeft het dreigement waarvan ik zonet sprak weinig waarde. De Vlaamse regering zou dat voor de bestaande staatsobligaties ook expliciet kunnen verklaren, maar dan eveneens aan voorwaarden gekoppeld. Bijvoorbeeld: de Vlaamse regering staat garant voor de lopende staatsleningen na het uiteenvallen van België, maar enkel op voorwaarde dat de territoriale grenzen van Vlaanderen volledig intact blijven.

LVB: Kan Vlaanderen in een dergelijke hypothese wel zo hoog van de toren blazen en zijn eisen opleggen aan Wallonië en Brussel?

FC: Vlaanderen heeft vrijwel geen schulden en zou dus weinig problemen ondervinden in geval van een herfinanciering. Brussel (1 miljard schuld), de Franse Gemeenschap (2,8 miljard schuld) en vooral Wallonië (4 miljard schuld) kennen veel meer financiële problemen en zitten in de schulden. Als iemand het vertrouwen in de Belgische staatsobligaties zou kunnen herstellen in geval van een kredietcrisis, dan is het dus Vlaanderen.

Reacties

#53639

tweaker

 

@ Luc

Way to go! Dit artikel was echt de moeite om te lezen... ik vermoed dat er maar weinigen reeds gedacht hebben aan deze financiële situatie.

Als beide landen (Vlaanderen en Wallonië) in geval van een splitsing borg moeten staan voor alle schulden dan weten we nu al wie voor alles zal mogen opdraaien eens de PS onder leiding van de politieke maffia failliet gaat.

Hopelijk raakt dit bericht tot bij de grote (vlaamse) massa... dan hebben de vlaamse politiekers geen andere keuze dan hun eisen wat te versterken.

dank je Luc voor deze info... ik weet weer waarover gepraat de komende dagen ;)

#53640

tweaker

 

heel toevallig heb ik in m'n vorige post Wallonië vervangen door PS... onbewust maar toch...

ik heb namelijk een donkerbruin vermoeden dat bij verkiezingen in Royaume Wallonie de PS terug aan de macht komt!

#53641

tweaker

 

@ Luc

Bestaat er geen kans dat de Walen gewoon blufpoker blijven spelen omdat ze nu al realiseren dat ze toch op de fles (willen) gaan... met de intentie om wat er nog van rest in hun zakken te draaien op z'n Flahaut's of op z'n Vancauwenberghs?
Ik denk dat de Waalse politici nog liever hun zakken vullen dan Wallonië te redden van de totale ondergang!

#53642

Olav

 

@luc : héél interessant artikel

@tweaker : je gaat er wel heel gemakkelijk van uit dat de PS bij eventuele verkiezingen in Wallonië wint. Vooral de MR is er zich wel van bewust dat ze over eierschalen lopen op dit moment en dat het enkel in dialoog is dat er nog een oplossing kan gevonden worden. Beter geen wensdromen voor werkelijkheid nemen. Ik ben er van overtuigd dat belgië ook door deze crisis heen geraakt. Het enige wat ik hoop is dat de monarchie nog wat dwaze stoten uithaalt en buitengebonjoerd wordt en dat de franstalige dominantie 'plat op de buik' gaat...

#53644

tweaker

 

@ Olav

je hebt zeker een punt, alleen vrees ik dat het utopisch is

walen en plat op de buik gaan? denk het niet!
ze laten de boel nog liever ontploffen, zo dom zijn ze wel, hebben ze ondertussen al voldoende bewezen

sommigen beweren dat ze het heel tactisch aan boord leggen maar mijn mening is dat ze veel te veel risico nemen momenteel of ze blind zijn voor de mentaliteitsverandering in vlaanderen

in beide gevallen: SLECHT BEZIG!

#53647

Olav

 

@tweaker : vergis je niet... Maingain's reactie bvb op de stemming van BHV was héél verhelderend : roepen en tieren op voorhand maar de eerste die 180° meedraaide en de formatiegesprekken een kans bleef geven. Moeilijk om daar geen leedvermaak bij te hebben, maar het was de reactie van een verstandig man. Zeker bij MR/FDF beseft men dat de vlaamse partijen deze keer alleen maar kunnen in een regering stappen met een staatshervorming om het voortbestaan van belgië te verzekeren (en welke partij zou het federale niveau willen missen dat voor zoveel postjes zorgt ?).
Want ook daar mag je je niet in vergissen : CDV, VLD, SPa, ze willen allemaal dat belgië blijft bestaan... en dat dat enkel kan als er nu een serieuze basis voor gelegd wordt.

#53649

elgieke

 

Enkele weken geleden las ik een artikel op een weblog (weet niet meer waar juist) dat een van de directe drukmiddelen, het dreigen met het inhouden van pensioenen en andere vergoedingen zou zijn. Met de bedoeling onrust te creëren en dus toch maar in te binden zodat een federale regering mogelijk wordt.

#53650

dendof

 

Deze gast wil ik niet aan de onderhandelingstafel.

In ruil voor een garantstelling voor de Belgische staatsschuld... mogen wij ons grondgebied houden.

Nee, beste FC, houd jij je maar bij financiëel advies en laat de politiek over aan mensen die daar ietwat verstand van hebben.

#53652

toontje

 

ik herinner mij een interview met de franstalige grondwetspecialist Delperé van enkele jaren geleden waarin hij opmerkte dat "ze", de franstaligen, alles in het werk zouden moeten stellen om bij een splitsing van de staatsschuld de verhouding niet per capita maar volgens "de regionale produkten" zou moeten opdelen; Is dat onderhandelbaar?

#53653

dendof

 

"Is dat onderhandelbaar?"

Alles is onderhandelbaar, de vraag is wat onze uitgangspositie moet zijn.

Voor mij is dat: de huidige grenzen, en één verdeelsleutel voor zowel activa als passiva.

Dat kan gerust 50% zijn, zoals bij het opsplitsen van de Leuvense bibliotheek.

De Walen mogen van alle federale brol de helft hebben, als ze ook de helft van de schuld overnemen.

#53656

Cogito

 

dit is echt een knaller! Proficiat Luc, dit artikel kan van strategisch belang blijken te zijn indien de boodschap opgepikt wordt door invloedrijke politici en personen.

#53658

Bruno De Wolf

 

@luc
Schitterend artikel! LVB for president in het comité der wijzen!

Je bent de eerste die wat verder durft de denken dat de roddel van de dag (x zegt zus, y zeg zo).

#53660

Leo Norekens

 

Je hebt gelijk, Dof. En toch blijft het een interessante denkoefening.
Door expliciet elke garantie voor toekomstige Belgische staatsleningen uit te sluiten, heeft Vlaanderen de mogelijkheid om België onder grote financiële druk te zetten.
Dat impliceert niet noodzakelijk dat Vlaanderen de bestaande obligaties *voor volle 100%* waarborgt. (Dat zou inderdaad een stommiteit van jewelste zijn!)

(Je zou bvb. simpelweg kunnen verklaren dat Vlaanderen bij een splitsing zal instaan voor zijn "fair share" van de openstaande staatsschuld, maar geen enkele terugbetaling garandeert voor "toekomstige" leningen aan België. Je kunt België laten doodbloeden en als sterkste partij aan de praattafel gaan zitten.)

Ik merk dat ik niet de enige ben die bij het lezen van dit artikel het gevoel kreeg iets *belangrijks* te lezen...

#53661

traveller

 

Proficiat luc

Het is natuurlijk aan de melkkoe om te besluiten of ze melk blijft geven.
Als Vlaanderen internationaal de belgische schuld niet meer erkent gaat België in faling.
De banken zullen dan binnen de kortste keren eieren voor hun geld kiezen en Brussel links laten liggen, letterlijk en figuurlijk.
Ik dacht dat elke politieker dat al lang zou weten maar ja, belgische politiekers zijn meer thuis in BB en BV situaties dan in economische situaties.

#53663

dendof

 

"voor zijn "fair share" van de openstaande staatsschuld"

Even serieus blijven, als we het over credit ratings zoals AAA en BBB- hebben, dan praten we over zekerheden van 99.98 % tot 99.8 %.

Iets voor 60% dekken komt overeen met junk status.

#53683

Leo Norekens

 

Dof, als de financiële markten hun vertrouwen in België gaan verliezen, kan dat dan alléén opgevangen worden door 100% overname van de gehele federale staatsschuld door één (1) van de regio's? Dat bedoel je natuurlijk niet, heb ik wel uit je vorige reacties begrepen.

Met "fair share" bedoel ik dat Vlaanderen voor de bestaande schuld (uit het verleden) zal instaan overeenkomstig de akkoorden die hierover zullen gemaakt worden bij de splitsing. (Internationaal zal de druk op "het rijke" Vlaanderen wellicht groot zijn om een zo groot mogelijk deel van die schuld over te nemen.)

#53684

Kaal

 

Het begint dus langzaam door te dringen : Vlaanderen is op alle vlakke de sterkste partij en heeft dus ook alle troeven in handen. De weigerachtige houding van de franstaligen is enkel gebaseerd op de overtuiging dat de Vlamingen hou dan ook zullen plooien, omdat ze niet tot het uiterste durven gaan (namelijk België op het spel te zetten).

Door de stemming in de Kamer en de niet-benoeming van de 3 burgemeesters beginnen de franstaligen te twijfelen e,n hun eigen zwakheid onder ogen te zien : wat kunnen zij doen? Niets, helemaal niets en indien ze België opblazen zijn zij de eerste slachtoffers.

Ik begin te denken dat de franstaligen wel eens zouden kunnen inbinden.

#53685

traveller

 

@ Leo

Je kunt er van uitgaan dat Vlaanderen zal gevraagd worden om de volledige schuld over te nemen en met als tegenprestatie een zeer hoge kredietrating om de intresten te doen zakken. Wallonië zou zeker een junk rating krijgen.

#53691

dendof

 

@Leo

Als de creditrating van Vlaanderen beter is dan die van België, dan KUNNEN we dat eventueel politiek gebruiken, maar daar zijn heel wat caveats bij.

Het hele punt van die creditrating is natuurlijk dat je "goed" bent voor het volledig bedrag van het geleende.

Bij een toekomstige lening kan er dus een handeltje gesloten worden waarbij:

- de federale staat x percent intrest profijt doet omdat Vlaanderen mede borg staat voor het GEHELE bedrag.
- Vlaanderen in ruil een of andere concessie krijgt.

Alleen lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat men aan zoiets gaat beginnen, omdat eenmaal zo een handeltje gesloten, de franstaligen worden aangemoedigd om nog meer blufpoker te spelen met het opblazen van België.

#53702

Bruno De Wolf

 

@dendof
Even wat natte vingerwerk: stel even dat Vlaanderen met zijn 60% bevolking 70% van het BNP van Belgie produceert en dat de staatschuld 85% van het BNP bedraagt. Dan zal, als Vlaanderen de schuld van Belgie overneemt op een schuld van 121% van het Vlaams BNP uitkomen (en dat is waar Belgie pakweg 10 jaar geleden zat).

Hoe meer de Belgische schuld daalt, hoe lager dit percentage natuurlijk is (pervers effect: wie Belgie per se wil blijven houden, heeft alle belang bij een hoge staatsschuld).

Overigens heeft de Belgische staat een paar jaar geleden al eens belastingstegoeden aan de privé (banken in dit geval) verkocht, dus waarom geen schulden aan een deelstaat 'verkopen'? Maar in dat laatste geval, zijn we natuurlijk effectief bezig met de praktische voorbereiding van de splitsing van Belgie en dat is voor veel Franstaligen natuurlijk 'l'impensable'.

#53715

Willy

 

Dit is wel een heel straffe hypothese. Daarop doorgaan ? Elk faillissement van deze grootte wordt zorgvuldig voorbereid. Eigendommen worden voor een habbekrats op een andere naam doorverkocht. Kapitalen versluisd naar Caymaneilanden, verantwoordelijke leiders verhuizen naar Monaco, en doorgaans eindigen de "daders" nog veel rijker dan voor het faillissement. Wat kunnen de schuldeisers dan nog recupereren ? Een kei kan men niet stropen, dus gaat de jacht open naar de ondertekenaars van de schuld om die schuld dan op hen te verhalen. Als die dan niets meer bezitten om beslag op te leggen, schieten alleen nog de enkelen over die wel over gewaarborgde dekking beschikken. Let maar op, bij zulke gang van zaken zou Vlaanderen weleens het grootste slachtoffer kunnen worden...

#53727

I am NoName

 

@ Willy : Neen, hoe langer dit spelletje voortduurt hoe dieper de put. Trouwens het gaat hier niet over de faling van een natuurlijk of rechtspersoon, maar over een staat met inwoners. Hooguit valt er te vrezen dat de Walen die hun zakken gevuld hebben effectief naar Luxemburg zullen verhuizen. Vlamingen en Walen zullen uiteindelijk toch betalen.

De enige vraag die dan nog relevant is, is hoe de verdeling zal geschieden. Volgens economische draagkracht, per capita, of volgens de oorzaak van het ontstaan van de schuld.

Dat laatste punt is vanuit de Vlaamse benadering perfect verdedigbaar : de economisch sterkere Vlamingen hebben via de progressieve belastingtarieven per capita altijd al meer belastingen betaald dan de Franstaligen. En toch is de schuld jaar na jaar nominaal aangegroeid. Of relatief gedaald, maar dat was een socialistische truuk om al die "zwartzakken" (met zwart geld wel te verstaan) een hak te zetten en ze op termijn te pluimen. Allemaal eraan voor de moeite! Bijna kosteloos geregulariseerd maar op termijn alle centen gekend en poepsimpel om te pluimen.

Dat de schuld het gevolg is van de politieke demagogie van de Franstaligen en hun politici blijft trouwens uit hun verspilzucht en bestuurlijke ontdubbeling, hun bovenmatig overheidstewerkstelling en onwil tot afbouw van de werkloosheid.

Als Ierland binnen het Europese bestel op twintig jaar tijd volledig kan heropleven, of de nieuwe Europese staten op goed tien jaar een volledige reconversie kunnen doorvoeren, kan je moeilijk volhouden dat de Walen dat niet gekund hebben (in dertig jaar) terwijl ze juist toch technologisch een vooruitstrevende regio geweest zijn; en als economisch niet te versmaden voordeel : ze hanteren in hun dagdagelijks gebeuren een wereldtaal!

Zeker als blijkt dat het in Vlaanderen wel gelukt is binnen het Belgische bestel en ondanks die hoge belastingen hebben ze echt geen verschoningsgrond. Of als je de vergelijking maakt met bvb Luxemburg (een land met nog geen half miljoen inwoners met een koopkracht van 41.230 eur per capita).

Of : overwegende dat Wallonië in de gouden driehoek ligt tussen Frankrijk, Duitsland en Engeland en op nog geen 100 km van internationale havens zoals Duinkerke, Zeebrugge, Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam en dan nog eens aanleunend aan de Brusselse regio de vestigingplaats van het beslissingscentrum van de Europese Unie.

Of ter vergelijking : de Vlaamse regering is schuldenvrij, terwijl Brussel en Wallonië altijd maar opnieuw geld te kort komen. Dat is toch wel het overduidelijkste bewijs ?

Trouwens als Vlaanderen de staatsschuld afwijst dan kan ze steunend op haar gezonde economische toestand probleemloos krediet krijgen van de internationale instellingen om de overstap te doen. Vlaanderen zou op een jaar tijd een boost krijgen zonder weerga. Alle belastingen zeker met een kwart verlaagd. Het federale bestuur volledig overboord. Geen vergrijzingsprobleem meer want voldoende kapitaalkrachtig om die last op eigen schouders te nemen. En meer voldoende werkaanbod om alle pre-gepensioneerden versneld aan het werk te zetten : het Ierland aan de Noordzee ! Een gedroomde situatie!

De vraag is dan maar of de Brusselaars nog zullen opteren voor een afscheuring van Vlaanderen.

Voor dat idealisme moeten ze dan wel 70.000 eur (2.800.000 BEF) per inwoner op hun schouders nemen (ipv de huidige 28.000 / eenvoudig gerekend op 10 miljoen Belgen).

Of laten we eens rekenen : twee miljoen werkenden geeft 140.000 eur per kostverdiener (of 5.600.000 BEF), aan 7% intrest betekent dat jaarlijks een intrestschuld van 9800 eur per kostwinner per jaar. En dan moeten nog de belastingen betaald worden om dat leger "functionarissen" en "werklozen" en "steuntrekkers" en "politici" ... te bekostigen.

En pas daarna mag de Franstalige burger voor eigen rekening beginnen werken. Ik denk dat hij dat ten vroegste ongeveer half november zal kunnen doen.

Maar laten we nog eens verder gaan : aangezien Brussel zo rijk is zullen de Brusselaars gemakkelijk 12.000 eur of misschien 24.000 eur per capita per jaar aan intresten voor hun rekening moeten nemen (dat is de praktisch toegepaste en door hen zo herhaaldelijk gepropageerde solidariteit). Geef toe, je kan toch niet verlangen dat die arme Waalse industriewerkers die al jaren werkloos zijn, en jaar na jaar opkijken naar die steenkoolterrils nu ineens hun aandeel zelf zouden moeten betalen ? Fair is fair. En solidair is solidair.

Dat resulteert dan in de vaststelling dat de lager verloonden pas van de teveel betaalde belastingen zullen kunnen leven van zodra de Brusselse overheid hen het jaar nadien begint terug te betalen. Ach, geen probleem, dat is dan een hyper-sociale organisatie zoals in het voormalige Oost-Blok. De overheid zal nog wel wat centen over hebben om gaarkeukens te organiseren. Desnoods moeten ze maar onze beste minister Flahaut en het Belgisch leger ter hulp roepen.

In voorkomend geval is het dan maar de vraag hoe al die arme immigranten die in Brussel zo hartelijk verwelkomd werden nog ooit aan het werk gezet kunnen worden. Ze moeten dan al ruim 5000 eur per maand bruto verdienen om er netto meer dan een werkloosheidsvergoeding aan over te houden.

Eerlijk gezegd, ik kan mij inbeelden dat een dergelijke situatie optimaal zou zijn om het immigratieprobleem "en" het werkloosheidsprobleem aan te pakken in Wallonië en Brussel. Men zal dan toestanden zien zoals zestig jaar geleden in Vlaanderen : massale immigratie naar betere oorden.

Ach, ik denk niet dat het zo een vaart zal lopen: al die oude Brusselaars zullen zich ineens herinneren dat ze van de derde vierde of vijfde generatie uitgeweken Vlamingen zijn, en eisen dat ze voor een Vlaamse politicus in Vlaanderen mogen stemmen. Tenzij ze eenvoudig opteren om ineens te emigreren naar Vlaanderen hun land van herkomst ? Ik ben overtuigd dat ze allemaal probleemloos de taaltest zullen ondergaan en met vrucht afleggen.

@ Bruno De Wolf : waarom zouden de Vlamingen staatsschulden overnemen ? We hebben toch geen eigen financiële middelen ? Dat men in de regeringsovereenkomst maar eens stipuleert dat de schuld nominaal niet meer mag stijgen (of dat die bijkomende schuld per capita moet verdeeld worden over de gewesten) en dat de bestaande schuld jaarlijks moet afgebouwd worden met 6% (een half procent per maand). Gebeurt dat niet, dan wordt het tekort per capita verdeeld over de gewesten. Maar dan moeten die gewesten eerst zelf een goede fiscale basis hebben. En aub niet "lullen" over de vennootschapsbelastingen, die verlagen jaar na jaar, dus hou het maar op vaste belastingen die zeer eenvoudig te innen zijn zoals bvb de BTW en belastingen op de natuurlijke personen die een vaste woonplaats moeten kiezen.

#53729

Briggs

 

Eigenlijk zou het Vlaams Parlement een onderzoek moeten instellen naar de mogelijkheid tot onafhankelijkheid, welke procedures, wat met BHG en de franstalige aanwezigheid, wat met de staatsschuld (verdeling), enz.

#53754

EricJans

 

Mijn compliment. Schitterende benadering, Luc. Hoop dat alle Vlamingen dit onder de neus krijgen.

Ik ben bang dat Dendof gelijk heeft: bezint eer ge begint. Wie de erfenis aanraakt zal de schuld volledig erven.
Schuldeisers zullen er alles aan doen om het geld te halen waar ze het kúnnen halen.

Mocht Vlaanderen zich toch opwerpen als schuldbegheerder, dan nooit zonder aan de grenzen te raken en zonder de opheffing van deat Brussels Gewest te eisen. Taalfaciliteiten binnen Brussels Gewest behouden, uiteraard maar niet en nooit daarbuiten. Dat moet de minimumvoorwaarde zijn.

#53757

Rik

 

Luc, schitterend artikel! Meer van dat zou ik zo zeggen :D

#53830

Eddy Bal

 

De Staatsschuld kan niet simpelweg verdeeld worden per bevolkignshoofd. Dat zou duidelijk oneerlijk zijn, daar de schuldenberg voornamelijk in het zuiden is gecultiveerd.

Een verdeling per vierkante kilometer grond, lijkt me eerlijker, of tenminste dat er daar voor het grootste gedeelte wordt mee rekening gehouden.

#53849

Briggs

 

Verdeling van de staatsschuld volgens begunstigde lijkt mij eerlijker. Alleen vrees ik dat men het gros op ons zal afschuiven omdat we 'rijker' zijn.

#54026

I am NoName

 

@ Eddy Bal : "Vrij Vlaanderen" = mooie site. Maar inhoudelijk valt er toch wat te sleutelen : veel goede bedoelingen maar mi niet conform met de realiteit. Maar toch mooi opgevat.

"Staatsschuld" : uw benadering voor verdeling volgens oppervlakte vind ik echt nog beter. Dat geeft nog extra ruimte om toegevingen te doen, en moet de overkant evenredig veel toegevingen doen voor we in debat kunnen gaan.

#54031

Nicolas

 

Luc, een klein vraagje die je mag deleten, stond er vroeger op je foto met de schotels een logo van de site of is het logo van vrij denken, het eerste?

#54033

LVB

 

@Nicolas: vroeger stond er gewoon "LVB.net - de weblog van Luc Van Braekel" in tekstvorm. Dit is dus het eerste "grafische" logo. Hoewel er nog vroeger, tot in december 2004, een min fo meer grafisch logo stond met "LVBlog", zie http://home.lvb.net

#54178

niemand

 

Laten we de gehele staatschuld gewoon overnemen "in ruil" voor territoriale integriteit (het waardeloze Brussel mogen ze voor mij hebben, zelfs de faciliteitengemeenten op Wemmel na, maar nooit voor onafhankelijkheid: geef ze territorium en ze zullen later nog meer vragen, tot Tervuren toe zelfs. Daarom: enkel territorium afgeven als het de ultieme territoriale onderhandeling is). Als je investeert om op lange termijn iets te winnen is het de gewoonte om een premie te betalen.

Fortis heeft ook een initiële premie betaald om de (verhoopte) meerwaarde van een splitsing te kunnen realiseren.

#54180

tweaker

 

@ niemand

1) staatsschuld volledig op ons nemen
2) brussel weggeven
3) faciliteitengemeenten weggeven

sorry voor m'n woordgebruik... maar van welke trap ben jij gevallen, op je hoofd? we hoeven helemaal niks af te geven wat van ons is... zeker niet aan die walen, we geven jaarlijks al genoeg

gelukkig ben jij een 'niemand' en geen onderhandelaar voor de vlamingen!

#54239

Isigrim

 

@ tweaker
En de rest onderhandelt hier vnl in de naam van NVA, lijst de decker of het Vlaams Belang...
Nice voor een vrij denken site (ik dacht dat dat een socialistische slogan was) en is ook geen reflectie van een meerderheid...

#54245

tweaker

 

@ Isigram

and your point being?

#54263

Rick

 

Isigrim:

"Nice voor een vrij denken site (ik dacht dat dat een socialistische slogan was)"

Je vergeet de andere helft van deze socialistische slogan. De gehele leus is "Vrij denken. Je wafel houden"...

#54271

dendof

 

"geen reflectie van een meerderheid"

Je kan gerust een andere mening hebben.

Maar door botweg en zonder verantwoording te beweren dat JOUW mening gedeeld wordt door een meerderheid, riskeer je dat men onaangename dingen over jou gaat zeggen.

Ook als je kwistig Vlaams grondgebied gaat weggeven aan een bende potverterende navelstaarders riskeer je een verbale pandoering.

Nog vragen?

#55733

Claude Leroy

 

....
Als waalse (hard)werker "bedank" ik jullie allemaal voor uw vriendelijkheid. Overigens : Wallonie heeft we leen geldschuld. Maar de Waalse Regering is in evenwicht sinds al 2 jaar of zo. Ma ja, we zijn toch allemaal lui, arrogant, profiteurs, verraders, arrogant enz.

Een beetje moed, aub, en ga maar in de straten lopen om de onafhankelijkheid te imponeren. Assumeren, aub. Het zal misschien 10 of 20 jaren duren voor dat Wallonie en Brussel er door raken, maar 't is niet erg : tenminste krijgen we onmiddelijk en uiteindelijk RUST met jullie allemaal, ik bedoel met al die constante beledigingen.

#55738

traveller

 

@ Claude Leroy

Waar zou die Vlaamse woede toch vandaan komen?
We worden dagelijks beledigd in Brussel en in onze eigen randgemeenten. Je zegt nu zelf dat Wallonië break-even is sinds 2 jaar, je vergeet er wel bij te vertellen dat de sociale zekerheid en de buitenlandse schuld, waar het meeste geld heen gaat vanuit Vlaanderen, federale materie zijn.
Het is de permanente arrogantie van de franstaligen en hun imperialistische landhonger die de Vlamingen op de barricaden brengt.

#55740

Bart De Meulenaer

 

Claude, tien of twintig jaar? Dream on boy. Er is berekend, dat indien vlaanderen de schuld van de belgische staat integraal overneemt, het 27 jaar duurt, en dan staan we met een blanko 'schuld'blad.
Als we in de belgische constellatie blijven, zijn we niet eens in staat schuldafbouw te doen.
Nu begrijp ja meteen waarom wij in vlaanderen niet zo veel moeten weten van franstaligen die vertikken onze taal te spreken (jij bent de gouden uitzondering die de regel bevestigt, en dus geldt die woede ook niet jou persoonlijk).
Integendeel wensen wij JOU veel moed. Ga de straat op in Charleroi, Luik en Brussel, en stuur uw franstalige parvenu's naar huis, of zet hen tot werken aan, zoals ge zelft blijkbaar doet.

#55744

OutlawMike

 

Mr. Leroy, u moet zich realiseren dat de Vlaamse woede niet gericht is tegen mensen zoals u maar tegenover het Waalse profitariaat enerzijds (waarvan u het bestaan niet kunt ontkennen) en het Waalse imperialisme in de Brusselse Rand anderzijds.

De transfers ontkennen kan niemand. Als ik me niet vergis zijn ze zelfs door een volbloed Waal (Jadot van de gelijknamige commissie) vastgesteld. Feit 1. Voorts is geen enkele van de vele tienduizenden Vlamingen woonachtig in Wallonie al met een soort Vlaamse tegenhanger van de 'Union Francophone' begonnen. Wij stemmen braafjes voor Waalse partijen (ik in mijn geval voor het FN, zij het niet geheel van harte) en integreren ons verder uitstekend.

Zie het aub ook eens van onze kant. Voor de rest, dank u voor de hoffelijkheid hier onze taal te gebruiken. In Kraainem is dat doorgaans wel even anders.

#55773

Claude Leroy

 

@OutlawMike

Natuurlijk ben ik beu van de PS enz. En ik ben niet alleen. Natuurlijk ben ik overtuigd dat het niet zo verder in Wallonie kan gaan. Natuurlijk ben ik tegen Franstaligen arroganten. Maar voor wat de mentaliteiten betreft ben ik niet zo overtuigd dat de Franstaligen (bijna) allemaal luie rotzaken en profiteurs zijn gelijk ik het OVERAL op het vlaamse internet kan lezen (en daarop : Vlamingen schijnen perfekt te zijn, uitgezonderd dat ze gewoon maar te braav zijn...)

Denkt U dat België zo caricaturaal is ? In dit land waar de waalse Maredsous ni in Breendonk gebrouwd is ? Waar de splinternieuwe luchthaven van Charleroi (ja) klanten van Zaventem afneemt ? Bent U al gaan kijken alles wat er daar uit de grond groeit ? Zelfs Google komt nu in Henegouwen, "vuilbak van de hele wereld" (door een Vlaming geschreven !). Laatste cijfers van eergisteren : - 10,6% werklozen in Wallonie voor de 12 laatste maanden. Is alles dus maar zwart, gelijk het geld dat de vlaamse bouwondernemers hier bij ons heel gemakkelijk kunnen doen wegens gebrek aan BTW-kontrole ?

Mijn beste vriend, sinds al 36 jaar, in een Vlaming van Turnhout. Samen spreken we altijd Nederlands, zelfs bij mij thuis. En met plezier, nog.

Wat ik bedoel : denkt U echt dat wij, "de Franstaligen", zullen "niet meer arrogant worden" met mensen die vlaggen verbranden, die ons altijd (nee : meer en meer) beledigen, en waar meer en meer de rechtse van VB enzovoort plaatsvindt ? En als U, persoonlijk, voor de FN met de schamelijk en mafieus (ja, mafia bestaat niet alleen maar in de PS, hoor) Daniel Féret stemt... we worden er niet rustiger over de toekomst.

Kritiseren, akkoord. Vechten voor minder geldstromen enz, akkoord ook (ondanks de cijfers gemanipuleerd zijn, zie Rudy Aernoult en zijn boek). Maar hier en daar vind ik tekens van haat. En ik vraag me af : als er een splitsing zou gebeuren, wie gaan "jullie" dan haten ? De kempenaars ? Diegenen die in het hospitaal gaan met het belgische rekord van de kosten per pathologie (nee, die zit niet in Wl of Br)? Of de landen van Oost-Europa die te veel "achter" zijn ?

Jullie hebben de kans in één van de aller rijkste regio van de wereld te zijn - natuurlijk hebben jullie ook daarvoor gewerkt. Wij Fr zijn meer en meer bewust dat er veel bij ons moet veranderd worden. En we zijn ermee begonnen (plan Marshall enz). Wat willen jullie meer ???

Een ding weet ik, door het praten met Fransmannen maar ook Duitsers : meer en meer zijn de Vlamingen als rijke egoïsten en intolerante personen gezien. Jammer genoeg, hoor. Maar sorry, daaraan zijn we toch niet helemaal schuldig !

...

Het probleem van Brussel, tweetalige ENCLAVE in Vlaanderen (heel domme idee van de politici in 1963) en de rand : ik heb de volgende voorstel aan Vlamingen gemaakt :

" Mijn kleine persoonlijke, vriendelijke en onderdanige idee om uiteindelijk een oplossing te vinden : het beste zou, met moed..., de taalgrens te veranderen :

1. referendum voor de inwoners van AL de randgemeenten. Vragen in welke regio ze graag zouden zich vinden : tweetalig Brussel, of ééntalig Vlaanderen
2. de taalgrens volgens de resultaten veranderen, zover het mogelijk is. Pure democratie.
3. De facto : eindelijk weg met de "faciliteiten". Adios. De gemmente zijn echt tweetalig, of echt nederlandstalig, punt.
4. Het probleem van BHV op basis van de nieuwe taalgrens oplossen. Het moet heel gemakkelijk zijn. Waarschijnlijk door een splitsing ?
5. Als b.v. Vlaanderen daardoor grondoppervlakte verliest (de waarschijnlijkste hypothese, eigenlijk, en Brussel zl er winnen), dan moet Wallonië de helft van dit grondoppervlakte geven. B.v. door een uitbreiding van Vlaanderen richting Voeren, of richting Lincent of zo. Maar zonder enig waalse gemeente vlaams te laten worden, want het zou weer tot toekomstige strijden voeren (zonder woordenspel) ! Dus, gewoon x km² aan waalse gemeenten uittrekken en aan Vlaanderen geven. Wat ook voordelig voor de Vlamingen kan zijn, omdat bouwgrondstukken in het noorden steeds zeldzamer en duurder worden als ik me niet vergis.

Ik hoop dat dit voorstel niet als extremist gezien wordt : zo ben ik eerlijk niet ! Een politieker ben ik ook helemaal niet.Denk er een beetje na zonder vooroordelen, aub. En ik wacht op al uw reacties. :-)"

Wat waren de reacties ? Geen enkel was konstructief. Eindeloze beledigingen, dat wel ! Ik had toch geschreven : "Mijn kleine persoonlijke, vriendelijke en onderdanige idee(...)" :-(
Pfff... ik denk dat wij, hier, niet de monopolie van de arrogantie hebben, hoor. :-/

Ik zou graag een echte (drietalige) belgische forum zien ontstaan, waar we eindelijk elkaar terug ontmoeten en samen spreken. Met kalmte en eerlijkheid. Konstructief en zonder vooroordelen, arrogantie of eindeloze wrevel.

#55779

PeterDC

 

Beste Claude,

Ik moet toegeven dat ik het wel moedig vind van u om op deze toch wel vrij vlaamsgezinde site uw standpunten te verdedigen. Dit vereist het nodige respect en gebeurt inderdaad veel te weinig.

Via deze weg zou ik graag ook een paar stellingen met onze Waalse vrienden delen :
- Ik weet eigenlijk niet waar de mythe van de "luie Waal" vandaan komt - ik heb alvast nog nooit iemand uit mijn omgeving een dergelijke opmerking horen maken, en al evenmin een Vlaams politicus (uitgezonderd misschien VB ?). Wat wel de consensus is, is dat in Wallonië nog steeds een systeem in voege is dat het privé-initiatief en de werkkracht van de mensen fnuikt via een overdaad aan uitkeringen.
- Een confederaal model, of de eventuele splitsing van het land, hoeft niet noodzakelijk het einde van de solidariteit te betekenen. Er zijn verschillende formules mogelijk, en volgens mij is een meerderheid van de Vlamingen wel gewonnen voor een objectief controleerbare en resultaatsgerichte ondersteuning van Wallonië.
- Ik stel mij inderdaad de vraag of het een houdbaar standpunt is om alle faciliteitengemeenten Vlaams te blijven noemen. Bruno De Wever (broer van) heeft dit onlangs in vraag gesteld. Ik zie echter geen enkel Vlaams politicus die dit hardop zal durven zeggen. Het voorstel van Claude gaat me echter toch écht te ver.
- Ik vraag ook begrip aan onze Waalse vrienden : als we dit land op vreedzame wijze kunnen splitsen, verliest het Vlaams Belang een stuk van zijn "unique selling proposition". In dat geval zou de partij verschrompelen tot wat het eigenlijk is : een rechts-extremistisch zweeppartijtje. Mogelijk zou de nefaste politieke blokkage in Vlaanderen eindelijk kunnen opgelost worden.

Dit moet toch al een stuk dialoog op gang kunnen brengen

#55782

EricJans

 

@ Claude:

Fijn dat u reageert als Franstalige. Gezond voor de discussie. Ik vind uw Nederlands verdienstelijk maar ga er u niet voor bedanken. Als Vlaams-Nationalist vraag ik u niet dat u Nederlands zou leren. Het zijn Vlaamse Belgicisten die daar frustraties over hebben. Ik vraag als Vlaams-Nationalist net zo weinig van een Waal dat hij Nederlands moet leren als van een Deen of een Portugees.
Zo ook wat de tweede taal in Vlaanderen betreft: Engels is logischer dan Frans.
Dat je Nederlands kan of een Vlaming Frans is nuttig en verdienstelijk... maar geen dwang daarover. Ik wil mijn Waalse buren niet dwingen om mijn taal te leren. Ik wil inwoners van Aken ook niet dwingen om mijn taal te leren. Dat is allemaal Belgicistische kromdenkerij, een gevolg van de staatsgreep van 1830... en daar wil ik van af.

Ik wil niet dat Walen een slecht geweten geschopt krijgen omdat ze geen Nederlands (willen of kunnen) leren.
Pas als je in Vlaanderen of Nederland komt werken, zaken doen, ... tja... dan heb je er voordeel bij om Nederlands te spreken. We zijn niet verplicht ons aan te passen... die Belgicistische 'dwang'... dat moet weg!

AZls Walen het gevoel hebben dat Vlaanderen en Wallonië één land behoren te zijn... dan kan ik ook dát begrijpen. Dat zou een oplossing kúnnen zijn, maar dan ALLEEN in de context van vóór 1830!
Dat wil zeggen: (eventueel en best in CONfederaal verband) mét Luxemburg en mét Nederland: de VlaWaNeLux-context... en in DIE context ben ik ook bereid om als Vlaming ruimdenkend te zijn naar de Franse taal toe en hoop ik dat het Waals in Wallonië terug in ere hersteld wordt. En in die context kan een veeltaligheid (naar Luxemburgs-Willem I-vredes-model) bekeken en overwogen worden voor mij.

Maar vergis je niet: ik ben alleen maar Vlaams-Nationalist omdat JULLIE staatsgreep van 1830 mij als Heel-Nederlander geen andere keuze laat dan Vlaams-Nationalist te zijn.

Jullie hebben ons proberen te verfransen, niet omgekeerd en NIET Koning Willem I (stichter universiteit Luik!!) heeft jullie proberen te vernederlandsen, hé.
NIET WIJ hebben de taalgrens bedacht. Dat was voor 100% product van Francofone politiek... een rechtstreeks gevolg van de Franse staatsgreep van 1830. Die gevolgen moeten opgeruimd worden.

Die erkenning mis ik in jouw 'compromis'. Je vertrekt altijd en altijd weer vanuit het gegeven 'Belgique - 1830. Ik niet. Voor mij is dat de hoofdoorzaak van alle Vlaamse 'én' Waalse problemen.

Waarom zouden Luxemburg, Vlaanderen én Nederland als één (confederale) natie niet kunnen investeren in Wallonië?
Benelux was de voorloper van de EU!
We willen méér samenhang in Europa? Dat begint bij de Benelux! Dat is altijd bij de Benelux begonnen, zoals de Europese vrede en stabiliteit door het Congres van Wenen óók bij de Benelux (Vereenigd Koninkrijk) was begonnen. Het zijn de Fransen die het in 1830 kwamen kapot schieten en dat probleem zou ontaarden in 1914!!

Maar of een Waal na al die 177 jaren de échte maar harde waarheid nog verdragen kan?

In die context kan Vlaanderen onderhandelen. In de belgische context lijkt het me volstrekt nutteloos (zoals ook Dehaene beseft) om nog langer aan onderhandelingstafels te gaan zitten met Walen of Franstaligen.

Wake up... Belgique was politiek-historische een heel grote, onherstelbare fout.
Hoe zei Tobback het?
Een vergissing van de geschiedenis. Laat die eerst verdwijnen en pas daarna onderhandelen.

Ik zou het kunnen

#55788

johan vandepopuliere

 

Men mag het verleden niet vergeten, maar net zoals het onkies is om jonge ondernemende Duitsers in het buitenland te herinneren aan de risico's van al te ijverige expansie, is het onrechtvaardig om onze franstalige landgenoten te confronteren met waarheden van 177 jaar geleden. We kunnen ook de Brabanders kapittelen omdat ze in 1302 meededen met de Franse koning op de Groeningenkouter. Ik vind dat allemaal erg weinig productief. Met andere woorden Eric, ik respecteer je romantiek, maar ik vind er geen voedsel voor een oplossing voor de huidige problematiek, zelfs al ligt er een kiem van verklaring.

Zoals andere deelnemers hier stelden, moeten we ons eens afvragen waar de beeldvorming over de "luie waal" vandaan komt. Ik zoek de schuld zoals wel vaker bij onze vervlakte media, die brood zien in clichés: het kost geen moeite en het verkoopt.

En dan loont het de moeite om eens te luisteren naar de echo's uit welmenende franstalige hoek:

"Een ding weet ik, door het praten met Fransmannen maar ook Duitsers : meer en meer zijn de Vlamingen als rijke egoïsten en intolerante personen gezien."

Dat geloof ik. En ik wil er nog iets aan toevoegen. Het is dom. Terugplooien op de eigen kleine welvaart en de minder gezonde wortels afsnijden resulteert in minder toevoer, minder groei, minder volume. Ik ben dus al meer gewonnen voor het idee van een hernieuwde BeNeLux, kloppend hart van een uitdijend Europa, dat het verloren tempo door dat uitdijen kan terugvinden. Het is echter maar de vraag of de rijke Luxemburgers of de rechtlijnige Nederlanders dat chagrijnige, bekvechtende, rancuneuze Vlaanderen in hun toekomst willen integreren. Veel positiefs gaat er momenteel niet uit van onze regio.

#55790

Rightuousmike

 

@outlawmike
"Wij stemmen braafjes voor Waalse partijen (ik in mijn geval voor het FN, zij het niet geheel van harte) en integreren ons verder uitstekend."

Ha. Je stemt dus voor het FN van Daniel Ferret...

Mhhhm...

Okay...

Daniel Féret (FN) inéligible pendant 10 ans

(NLE-Belga, 04 oct 06 16:02) La cour de cassation a rejeté mercredi après-midi le pourvoi formé par Daniel Féret, le président du Front national, contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles qui l’a condamné, le 18 avril dernier, à une peine de 250 heures de travail et à son inégibilité pendant 10 ans. Cette peine est désormais définitive.

Féret devra, “dans la mesure du possible”, purger sa peine “dans le secteur de l’intégration des personnes de nationalité étrangère”. En cas d’inexécution de cette peine de travail, le Dr Féret sera incarcéré pour une durée de 10 mois, sans le moindre sursis. La sanction la plus lourde, en ce qui le concerne, et qui est également confirmée, est l’interdiction de son droit d’éligibilité pendant 10 ans. Il ne pourra donc tirer aucun mandat du scrutin communal de dimanche prochain, alors qu’il est pourtant en lice.

Féret a été reconnu coupable de la rédaction et de la diffusion d’un tract dénonçant l’existence d’un centre pour réfugiés, rue des Palmiers, à Woluwé-Saint-Pierre. Selon la cour d’appel, les propos qui y sont tenus créent des amalgames irrationnels, incitent à la haine raciale envers les réfugiés, nécessairement étrangers, et indiquent la volonté de leurs auteurs de recourir à cette haine, les destinataires du tract étant invités à adresser une demande de fermeture du centre visé.
http://be.altermedia.info/j...

#55793

Rightuousmike

 

Perfect geintegreerd dus, he, Mike?

Well, that's a relief.

Artikel 10 EVRM: Vrijheid van meningsuiting

Artikel 10 - Vrijheid van meningsuiting

1. Een ieder heeft recht op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of te verstrekken, zonder inmenging van enig openbaar gezag en ongeacht grenzen. Dit artikel belet Staten niet radio-omroep-, en bioscoop- of televisieondernemingen te onderwerpen aan een systeem van vergunningen.

2. Daar de uitoefening van deze vrijheden plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, die bij de wet zijn voorzien en die in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

#55794

Rightuousmike

 

@claude leroy

Totaal mee eens. Als Vlandereen onafhakelijk wordt, zijn vlamse politici een zwartepit kwijt.

Wie zal dan de rol van de "franstaligen" spelen?
Alochtonen?
Joden?

"Het is niet omdat die man Nederlands praat dat hij Vlaming is".

Bart De Wever

#55795

OutlawMike

 

Claude Leroy: dank u voor uw zeer hoffelijke bijdragen. 'Maar voor wat de mentaliteiten betreft ben ik niet zo overtuigd dat de Franstaligen (bijna) allemaal luie rotzaken en profiteurs zijn gelijk ik het OVERAL op het vlaamse internet kan lezen '

Als u dat soort dingen 'overal op het Vlaamse internet' leest, dan spijt me dat. Ik weet dat het niet zo is Mr. Leroy. Ikzelf woon in Wallonie en de firma's die bvb. mijn ramen vernieuwd hebben en de betegeling in mijn garage hebben uitgevoerd hebben uitstekend werk geleverd. Zeer fijne, hardwerkende vakmensen. Ze mogen nog komen. Wat uw andere stelling betreft, ik weet dat er in bepaalde streken van Wallonie, ik denk maar aan Namen en jawel, Charleroi, zeer zeker een economische relance bezig is, waarvoor mijn waardering. Een van mijn leveranciers uit Froyennes is trouwens overgenomen door een firma uit Charleroi, en het is duidelijk dat er een nieuwe, effectieve wind waait.

'Mijn beste vriend, sinds al 36 jaar, in een Vlaming van Turnhout. Samen spreken we altijd Nederlands, zelfs bij mij thuis. En met plezier, nog.'

En mijn schoonbroer komt uit Flemalle en ongeacht waar wij ons bevinden spreken we altijd een mix van Nederlands en Frans, waarbij niet zelden hij, de Waal, doorgaans Nederlands hanteert en ik, de Vlaming, Frans.

'...en waar meer en meer de rechtse van VB enzovoort plaatsvindt ? En als U, persoonlijk, voor de FN met de schamelijk en mafieus (ja, mafia bestaat niet alleen maar in de PS, hoor) Daniel Féret stemt... we worden er niet rustiger over de toekomst...'

Mr. Leroy, ondanks uw duidelijk kritische geest kunt u toch niet verhelen dat u slachtoffer bent van de RTBF-demagogie. Ik zal hier allicht wel vies aangekeken worden door de meeste van mijn partijgenoten, maar ik ben een VB'er die tegenstander is van Vlaamse onafhankelijkheid, daar ik ervan overtuigd ben dat beide gemeenschappen, OOK Vlaanderen, onnoemelijk veel zullen verliezen in het geval van een splitsing van Belgie. Ik ben VB-lid omdat de partij ethisch conservatief is, in de richting van een pro-business partij evolueert (het VB-programma hanteert nu zelfs de term 'supply side economics') en omdat het VB de enige echte dam is tegen de islamisering van Belgie.

En het FN, ach ja, waarom denkt u dat ik schreef dat ik niet 'van ganser harte' FN stemde? Denkt u dat ik niet weet wat een troep er binnen de partij heerst, denkt u dat ik niets afweet van de strapatsen van Féret, Delacroix en Co? Ik ben pro-Israel en pro-VS, en op een vergadering nu een jaar geleden hoorde ik tot mijn afgrijzen de hoogste FN-pief uit Charleroi afgeven op... de joden en het Amerikaans 'imperialisme'.

Maar ik zie gewoon geen beter alternatief. MR is ethisch links en geallieerd met de FDF-racisten. CDH is net zo christelijk als Kim-Jong-Il Zweeds is. Ik reken/hoop erop dat het FN mettertijd zal evolueren tot iets soortgelijks als het VB in Vlaanderen.

Interessante ideeen die u daar koestert, maar in de praktijk onaanvaardbaar. Als die gemeenten naar Brussel gaan, zitten we binnen twintig jaar met dezelfde problemen in Asse en Ternat. Nee, wij willen geen grondgebied meer afgeven.

Maar ik moet toegeven dat u daar wel moedige denkpistes heeft. Salutations distinguees.

#55796

OutlawMike

 

RighteousMike: 'Ha. Je stemt dus voor het FN van Daniel Ferret...'

Nog straffer. Ik ben er lid van. Ben waarschijnlijk de enige VB'er die ook FN'er is. Zoals ik al zei, ik weet ook wel dat de FN-kern een Augiasstal is. Maar voor mij is er geen alternatief. CDH? De nu onchristelijke partij van dat serpent? MR? De partij van Reynders die de belangen van de Franstaligen in de Rand zal blijven verdedigen? Die zich gelieerd heeft met Maingain? Ecolo??? Die halvegare marxisten??? De.... PS??????

Nee dank je lekker. Bij nader inzien is het FN wel degelijk mijn beste keuze. Overigens, volgens de PC-goegemeente is de PS tot nader order een 'democratische', lees aanvaardbare partij. Wat ook de vuile was is van het FN, hij verhoudt zich tot die van de PS als een erwt tot een berg. Desalniettemin, en ondanks het feit dat ik in het FN-programma niets ondemocratisch kan ontdekken, is het geen 'aanvaardbare' partij.

#55798

Rightuousmike

 

@Outlawmike.

Dus bent je een "VB'er die tegenstander is van Vlaamse onafhankelijkheid." Waardoor het stem voor een belgicistische partij zoals het FN.

Gij stemt voor het VB omdat "het VB de enige echte dam is tegen de islamisering van Belgie."

Ik kan dat wel begrijpen, maar ik denk ook dat het VB niets kan doen aan het zo genoemd "islamisering van Belgie".

Je moet gewoon met je moslim buurman praten om dat doel te bereiken.

Het heeft niets mee te maken met stemmen.

It's called "human relationships"

#55799

Rightuousmike

 

In andere worden:

"Drop the hate. Feel each other."
Chemichal Brothers

#55800

OutlawMike

 

'Dus bent je een "VB'er die tegenstander is van Vlaamse onafhankelijkheid."'

Wel, laat ons stellen dat ik me in 95% van het VB-programma kan vinden. Aieaieaie... laat dat van die Vlaamse onafhankelijkheid nu net in die andere 5% zitten. De Vlamingen moeten gewoon op hun rechten staan, da's alles. Dus splitsen die kieskring. Wat de staatshervorming betreft, niet te hard van stapel lopen. Na 179 dagen ben ik ervan overtuigd geraakt dat Reynders ten allen prijze wil regeren zonder de PS. Zoals hij reeds zei, een Wallonie zonder PS als beleidspartij is al een staatshervorming op zich. Laat hem eens doen. Geef hem eens de kans.

Ik stel me maar gewoon de vraag, als het de Vlamingen in de Kamercommissie Binnenlandse zaken - enkel nog maar in de COMMISSIE!!! - ca. 150 dagen kostte om de splitsing van een KIESKRING goed te keuren, wat voor een ellenlange, pijnlijke, affrontelijke modderworsteling gaat de splitsing van een LAND dan worden???

Het is gewoon niet doenbaar. We waren 2000 jaar samen in opeenvolgende bestuurlijke kaders. Nee Eric Jans, het begon niet in 1830. Het begon eerder zo ongeveer in 57 voor Christus. Je veegt dat niet onder tafel.

#55802

OutlawMike

 

'Je moet gewoon met je moslim buurman praten om dat doel te bereiken.'

Al de verhalen van Marij uit den Bogaard gelezen? Over hoe haar dienst integratiefeestjes organiseerde en de moslimkutgrieten het met een hautaine bakkes afstapten omdat er fluitjesalcohol geserveerd werd?

Vertel mij wat. Een klant van mij woont in de Peperendaalwijk in de landelijke gemeente P.. De afstervende autochtonen trekken er naar een home en hun aftandse woningen worden ingepalmd door moslims. Mijn klant wil best wel praten met zijn moslimbuurman hoor.

Maar tis een beetje moeilijk als de kerel zijn rolluiken op het GLV constant gesloten laat, hijzelf zijn op half zeven staand smoelwerk niet open doet, en zijn wijf alleen maar onder begeleiding en met weinig meer dan haar pupillen zichtbaar op straat mag. Laat staan dat je er een klapke mee zou kunnen doen.

Islam is kanker, Righteousmike. Drop the hate, feel each other? Ga die boodschap maar eerst eens verkondigen in Villiers-Le-Bel, Slotervaart of Molenbeek. Of Gaza, Dacca, Mindanao of Kashmir.

Islam is kanker, en met kankers helpt maar 1 ding.

#55803

Rightuousmike

 

Zeg, wat betreft reinders, ps, BDW, en co, ook volledig mee eens.

Mijn vraag: hebt gij een "moslim buurman" of niet?

Iemand met wie gij kan praten over "het islamisering van het het land".

"All you need is love"
The Beatlle

#55807

Benny Marcelo

 

Zeg Mike, laat het nu net het splitsen van België zijn dat mij het meest aanspreekt in het programma van het VB. Laat de vlamingen op hun rechten staan? Als de vlamingen geen knieval meer doen voor de walen, dan zullen zij het zijn die het land splitsen.
De enige meerwaarde van België voor hen is het vlaams geld. Stop de transferts en België houdt vanzelf op te bestaan. Elke tussenoplossing is al eens geprobeert. Het heeft ons enkel nog maar geld en grond gekost.
Maak je maar geen zorgen, gij moogt altijd terug naar Vlaanderen komen :-)

#59595

BoB

 

@ Rightuousmike

Ik ken verschillende islamistische gelovigen en kan er best mee opschieten, ik ken verschillende strenger-christelijke gelovigen en zelf één orthodoxe jood. Ik kan met allen goed opschieten en discussier regelmatig met hen over geloof en heb het idee dat ze geloven in een aantal dogma's alleen omdat ze al van kinds af aan het te horen krijgen.
ook zie ik niet echt een nut in religie dus daarom pleit ik voor het volledig stopzetten van subsidies voor religieuze groepen, subsidies die veel nuttiger kunnen worden gebruikt (staatsschuld van 288.195.871.149,92 EUR)
Wel geloof ik niet dat het wegnemen van de islam zo'n extreem effect op de integratie van moslims en dan moslimjongeren speciaal heeft

#80247

Guillaume Plas

 

Zeggen dat Vlaanderen geen schulden heeft is feitelijk totaal onjuist. De schuldenberg van de Federale Staat rust op al de Belgen en ook op al de regio's, in die zin dat deze staatsschuld zelf bij splitsing van België niet kan weggemoffeld worden en dat de Vlamingen daarvan het grootste deel moet afbetalen. De staatsschuld stijgt zienderogen en Vlaanderen komt in de schulden omdat geld heeft geleend aan de banken dat het zelf niet bezit. En het is nog maar het begin van de crisis. Aan de federale schuldenberg kan Vlaanderen niet ontsnappen. De federale staat gaat dit jaar en volgend jaar nog miljarden leningen aangaan wegens het deficitair budget. Door de schuldenberg maar steeds te verhogen, moeten er steeds meer intresten op de schuld worden afbetaald en moeten er maar steeds meer belastingen worden opgelegd om daaraan het hoofd te bieden, tot alles weldra gaat ontploffen en de pensionen niet meer kunnen betaald worden, de ziekteverzekering ineenstort, en België een derdewereldland wordt sneller dan men het denkt. De federale schuld is nu: 321.453.753.698,39 euro's, maar daar gaan miljarden bijkomen dit jaar en volgend jaar en dat wordt de ondergan van België. De regering weigert te saneren. Het is tijd dat men de onnodige instellingen afschaft : de senaat, de provincies, de arrondissementscommissariaten, de kabinetten (In Nederland bestaat dit niet), het parlement van de Franse gemeenschap fusioneert met het Waals parlement, het Duitstalig parlement en de Duitstalige regering voor 70 inwoners in een onbetaalbare luxe voor Duitstalige burgers die de Franse taal kennen en zich moesten integreren. Ook moeten de intercommunales worden gesaneerd, gefusioneerd, en minder politici met een mandaat in deze instellingen. De gouverneur en de vice-gouverneur van Brussel zijn totaal overbodig, en onnodig, dus afschaffen om te saneren. De afschaffing van de Brusselse regering en het Brussels parlement voor 19 gemeenten die nu 89 parlemensleden tellen, elk met twee personen te hunner beschikking. Brussel moet alleen de hoofdstad zijn van de twee gemeenschappen en onder voogdij staan van de Federale staat. 8 ministers en 89 parlementsleden voor een arme regio als Brussel is een echt schandaal.