Wantrouwen

De Vlamingen wantrouwen niet alleen de overheid, ze wantrouwen ook elkaar. Dat meldt de VRT en het zou één van de conclusies zijn van het VRIND-onderzoek van de Vlaamse overheid. Ook de VRT heeft blijkbaar een zwartgallige toekomstvisie, want een optimist zou zeggen dat één op drie Vlamingen wèl zijn medemensen vertrouwt.

Een korte reactie:

  • Dat burgers hun overheden tot op zekere hoogte wantrouwen, is gezond. In een democratie zijn dictatoriale ontsporingen pas mogelijk als de burgers hun leiders te veel vertrouwen.
  • Dat twee op drie Vlamingen hun medeburgers wantrouwen, is niet gezond, en is mede het resultaat van niet-aflatende inspanningen van de overheid hiertoe. Eén voorbeeld: je auto ongesloten achterlaten op een parkeerterrein, is strafbaar. Deze verbodsbepaling is niet alleen de ontkenning van de individuele verantwoordelijkheid van de mens ("laten we de domme naïevelingen die in de waan verkeren dat het OK is om je auto niet te vergrendelen, maar eens tegen zichzelf beschermen", hebben de betuttelaars in hun oneindige wijsheid besloten) - het is ook een ondubbelzinnig signaal: vertrouw uw medemens niet, en als je het toch doet, dan is dat al een even groot probleem als het feit dat er misdadigers bestaan, en dan gaan we je daarvoor straffen. Dàt is het signaal dat de overheid momenteel aan de bevolking geeft. En dan maar klagen over het groeiende 'onveiligheidsgevoel'.
  • Er kan nu al met grote waarschijnlijkheid voorspeld worden dat alle eventuele goedbedoelde, maar betuttelende acties van de overheid om deze trend om te buigen, contra-productief zullen zijn. "Government is not the solution, government is the problem" (zei Ronald Reagan, en hij zat er zelf in).


Reacties

#10010

Steven Noels

 

Luc, 't is niet de overheid, maar de media die aan de grond van dit probleem ligt. Zie wat de VRT doet - en jij ook eigenlijk. Slecht nieuws is goed nieuws.

#10012

koen

 

luc, die betutteling is op zich een studie waard ! ...

zit zelf altijd met hetzelfde onhebbelijk gevoel ivm boetes voor het niet dragen van de autogordel. zelf ben ik van de generatie die heeft leren rijden toen de gordelplicht net ingevoerd werd, er werd toen dus heel erg op gefocussed en ik draag 'm ook altijd, t'is een gewoonte, instappen en vastklikken, een bewustmakingscampagne ok, maar een verplichting vind ik een stap te ver ... laatst nog een filmpje gezien waar nota bene een zwaantje een automobilist beboette omdat hij zijn gordel niet aanhad.

let wel, dit is geen pleidooi tegen het dragen van autogordels, ik ben me welbewust van de voordelen, alleen tegen de verplichting.

#10013

gonzo.jr

 

@koen

Als er kan aangetoond worden dat je géén gordel droeg tijdens een ongeval (moet kunnen denk ik) dan moet de ziekenkas ook géén enkele (financiële) inspanning leveren. (Met inbegrip van de door de staat betaalde ambulance).

#10015

gonzo.jr

 

@Luc en @Steven

Steven heeft hier inderdaad een punt. Dat voorbeeld van die auto is bij zijn haar gesleurd. Als de politie elk PV moet behandelen van een aangifte van diefstal uit een open auto zijn ze niet snel klaar. Het strafbaar stellen van een auto ongesloten achterlaten is een vooral juridisch-technische maatregel die de politie, de verzekeringen e.d. vrijstelt van een aantal verplichtingen. Ik weet niet of jij iemand kent die daar ooit een boete voor heeft gekregen, ik alvast niet. (En in het positieve geval, ongetwijfeld een machtswellustige diender).

Dat Vlamingen wantrouwen is in de eerste plaats het resultaat van de angst-cultuur die meer en meer uitgedragen wordt door partij (allemaal! met als kopman het Behang, met in het wiel de rest), pers en alle wiens Belang (pun intended) daarmee is gediend.

tot slot, uitspraken van politiekers moet je bekijken in het licht van de tijdsgeest en met welke intentie deze werd gezegd. "Tear Down This Wall" was ook van Reagan en nu niet echt meer van toepassing.

#10016

ivanhoe

 

mja maar over die gordel:

Je betaalt als gemeenschap héél véél geld voor de opleiding van een kind tot jongere, als investering en op zijn 18e rijdt hij zich dood omdat hij geen gordel aan MOEST...

Dan sta je daar leuk als gemeenschap, miljoenen geïnvesteerd in zo iemand, en net op het moment dat die gaat werken en inkomsten genereren, een stuk van zijn investering terugverdienen... PATS alles gedaan

Ieder jongere die sterft is een belastingsbetaler minder, is meer belastingen te betalen voor de "overblijvers"

Laat ons die gordel dan maar verplicht houden.

en @ luc:

Doe jij je wagen altijd op slot? en argumenteer liefst ook maar. Let wel: als je argumenteert dat je hem wèl vastdoet, dan geef je als opinion leader (iedereen respecteert je mening hier ten volle, en als kwaliteitsjournalist heb je zeker en vast een moreel gezag, ook al zal dit ongetwijfeld tegengesproken worden) een teken dat we zelf onze medemens niet moeten vertrouwen, net zoals de overheid dat doet.

Niet dat ik de doe-je-deur-altijd-op-slot-wet nodig vind (verre van), maar de "signaalfunctie" van zo'n wetten lijkt me tamelijk nihil.

#10017

Coekie

 

Beste Ivanhoe,

Het is niet omdat de overheid inderdaad heel wat geld in onze opvoeding steekt dat wij eigendom en slaven van die overheid moeten zijn. We zijn verantwoordelijk voor onszelf niet voor return on investement voor de overheid.

#10018

ivanhoe

 

Dus jij vindt niet dat wanneer je geld krijgt van iemand(hier: de overheid), je dit moeten terugbetalen?

#10019

ivanhoe

 

@Luc

(vrt-link werkt nie meer, toch nie bij mij)

#10020

dof

 

Hmmm. Waarom komt Luc juist NU met die peiling af?

Zou daar iets achter zitten?

@Ivanhoe:

Het punt van subsidies is dat je ze NIET moet terugbetalen. Anders heet het een lening.

Eigenlijk ben jij een straffe: eerst klop je de ouders het geld uit hun zakken, dan geef je een beetje terug als kindergeld, en dan zouden die kinderen opeens verplichtingen jegens jou hebben?

Ga jij maar vor de propaganda afdeling van een linkse dictatuur werken, ze gaan je daar goed kunnen gebruiken.

#10021

Willy

 

Je mag dit niet. Je moet dat. Elk gebod of verbod dat ertoe dient om ons de les te spellen, is uit den boze. Destijds mochten we Zola niet lezen, niet naar de Leopoldcinema gaan, geen diepe decoltees... En wat deden wij ? Bibliotheken afschuimen naar verboden lectuur, stiekem naar sex-cinema's gaan, bij vriendinnen een mini-rok gaan aantrekken...

Waarom heeft een bepaalde politieke partij zoveel succes ? Omdat de anderen daartegen zijn. Omdat ons door de strot geramd wordt dat we multicultureel moeten zijn, verdraagzaam en begrijpend. "We zijn verplicht om met elkaar te leven", zelfs de kardinaal zegt het. Wablieft ? Verplicht ? Vlamingen zijn van nature gastvrij, maar kom niet af met de verplichting om zomaar vanalles en nogwat te verdragen.

Dit is geen discussie over de kip en het ei. Het is een gegeven dat de vlaamse inboorlingen hier het eerst waren, al in de tijd van Nero, Ambiorix en Willem II. Pas daarna kwamen de bezoekers, zendelingen, gasten. Onze vensters stonden open, de deuren niet op slot, de fles gereed om onze bezoekers te plezieren.

Dat kan nu niet meer, helaas. Zelfs de politie komt kijken of er geen WC-raampje open staat als we met verlof vertrekken. Laat staan de garagepoort niet op slot.

#10022

NoName.

 

Boeten geven is de eenvoudige oplossing en leidt tot verzuring of anders het "underdog" gevoel, dus contraproductief. Moeilijker is het gedrag van de burger bijsturen, met zinvolle prikkels.

Denk aan de school : wie haat het niet, al dat huiswerk, die examens, die vervelende lessen, enz.

Beter is de student overtuigen dat het in zijn persoonlijk belang is dat hij studeert, dat daarvoor de tests dienen.

Dus ik ben voorstander van "verwittigingen" een woordje om de burger tot het inzicht te brengen dat te snel rijden meer "zware" ongevallen veroorzaakt met "veel" menselijk leed. Dat een algehele snelheidsbeperking (tot 120) op de autostrade het aantal dodelijke slachtoffers terugdringt, dus de maatschappelijke kosten vermindert, en dus de verzekeringskost lager maakt. Dus dat het respecteren van die maximumgrens eigenlijk in ieders belang is, dat zelfs als je 's nachts dat eigenlijk niet hoeft, het toch als norm gehanteerd moet worden, al is het maar als voorbeeld voor degene die overal hun voeten aan vegen.

Want "herhaaldelijke" + "zware" boeten wordt de burger uiteindelijk ook gewoon. De mens heeft nu eenmaal een overlevingsdrang, dus zelfs tov een zware boete zal hij gewoon een ontwijkingsgedrag ontwikkelen (bvb met een niet ingeschreven auto rijden of met een wrak) of het opnemen als "that's life".

Wat niet wil zeggen dat men finaal niet moet teruggrijpen naar die zware boete om de slechte karakters aan te pakken, maar dat moeten de uitzonderingen zijn, de voorbeelden die gesteld worden, waar iedereen afkeurend naar kijkt.

Als iedereen zo maar een fikse boete krijgt omdat je het nu eenmaal niet echt kunt voorkomen zijn de beleidsmakers fout bezig. En wat ik hiervoor stel moet je niet beperken tot het verkeer, maar tot alle regelgevingen die door de overheid opgelegd worden.

#10023

LVB

 

@Steven Noels: waar de meeste media ons angst aanpraten voor de opwarming van de aarde, genetisch gemodificeerde organismen, de globalisering en andere doemscenario's, zal je op deze weblog de positieve kanten van die fenomenen terugvinden. In mijn allereerste blogpost beschreef ik hoe de longen van Ötzi de IJsman drieduizend jaar geleden al vol roet zaten door de rook van kamp- en andere vuren, zodat het met onze huidige milieuvervuiling in historisch perspectief eigenlijk nog wel meevalt. Ik ben en vooruitgangsoptimist. Anderzijds geef ik toe dat ik graag sommige hoera-verhalen die de politiek of de mainstream-media ons proberen op te solferen, doorprik.

Eerlijk gezegd betwijfel ik zeer sterk of het wantrouwen van de Vlaming in zijn medemens de schuld is van de media. Integendeel, de Vlaming wantrouwt ook de media, en het feit dat de politiek de media soms oproept om "zich verantwoordelijk te gedragen" (lees: misdaden worden gepleegd door "jongeren", niet door "allochtonen" en dies meer; een VRT-charter zegt dat een welbepaalde partij maar aan bod mag komen indien zus en indien zo) zorgt ervoor dat de media-consumenten de onafhankelijkheid en ongedwongenheid van de media gaan betwijfelen.

Vandaar mijn wantrouwen tegenover sociaal constructivisme: veel bewuste pogingen om via de politiek en via de media de mensen tot bepaalde gedrags- of denkpatronen te bewegen, werken contra-productief.

#10024

Briggs

 

Ach laat ons niet lachen. WELKE AGENT gaat nu een PV opstellen voor een niet gesloten voertuig? Bijna geen enkele behalve die ene uit een boerendorp die niets anders te doen heeft.

Hoe wil je nog dat de medemensen elkaar vertrouwen als ze amper onderling contact hebben met hun buren ?

Ik kende vroeger een Amerikaanse onderofficier die werkte bij het Amerikaans contingent in België. Die jongen kon het niet begrijpen hoe het komt dat mensen hier hun voordeuren op slot doen en al hun rolluiken aflaten wanneer het donker wordt.

Dat er bijna niemand zich op straat begeeft.

Lets face it veel mensen leven een gesloten bestaan die zichzelf opsluiten in de huiselijke veiligheid.

Ten dele heeft dit te maken met onveiligheidsgevoel en staatsinmenging.

Onveiligheidsgevoel komt doordat de overheid faalt om misdadigers te vatten & degelijk te bestraffen.

De Staatsinmenging bestaat uit het continue controleren van de mensen met wegcontroles en dergerlijke.

Welk plezier heb je aan feestdagen en gezellige avondjes wanneer er een goede kans is dat je op het einde van de avond mag blazen...en o weeeeee als je teveel binnen hebt want dan mag je nog eens afdokken alsof de Staat al onvoldoende de koopkracht van gezinnen beknotten.

#10026

Publius

 

Ik vind het kortzichtig het zogezegd wantrouwen van burgers jegens elkaar zo maar toe te schrijven aan de boodschappen die het VB uitdraagt.

Neen, mijn eerste reaktie op die nieuwsmelding was: OK, ze zijn weer bezig met hun vingertje in de lucht. Ik denk dat iedereen een beetje een negatief gevoel zou hebben als mensen hun medeburgers niet echt meer vertrouwen en zo'n houding dus algemeen afkeuren. (natuurlijk, het is soms beter van voorzichtig te handelen met derden dan als een dommekloot door de eerste de beste opgelicht te worden). De kern van de boodschap is volgens mij het in één adem noemen van overheid en medeburgers. Als de houding in het ene "foei" is, wordt het andere daarmee geassocieerd.

Een truuk die al jaren gehanteerd wordt, vooral dan in de context van vreemdelingen en migranten en waar ik mij mateloos aan erger omdat het weer het belerende vingertje is en de overheid met als uitvoerder hun slaafse media ons weeral eens gaan tonen wat correct is en wat niet.

ivm die gordels: de overheid zou dat niet mogen beboeten, tenzij het om minderjarigen gaat (waar de verantwoordelijk dan beboet moet worden). Echter wel akkoord dat verzekeringen zich dan geen bal moeten aantrekken van de gevolgen van een ongeluk. Ik doe steeds en automatisch mijn gordel aan. geloof er wel niet in aan hoge snelheden, maar wel in de stad. Mijn kinderen moeten steeds hun gordel aan want in de stad kan je plots moeten remmen; ehm, al eens gekeken voor de grap in vreemdelingenbuurten hoeveel van die gasten hun gordel niet aan hebben ? controles ? niet in Gent in elk geval. Sleepstraat e.d. zijn heel controleluw voor vanalles en nog wat...

#10028

Bema

 

Van mezelf denk ik niet dat ik echt bang ben van nature, maar voorzichtigheid vind ik eerder een deugd dan een kwaal. Waar ik meer bang voor ben is voor mijn kinderen en kleinkinderen.

We zitten nu al met zo een hoop geïmporteerde niksnutten die alleen maar gehoord hebben van het dagelijkse staatsmanna dat zomaar in je handen valt. Belastingen worden schaamteloos opgesoupeerd, de rekening wordt doorgeschoven naar latere generaties, die dan nog dankbaarheid moeten tonen ook.

Misdaden worden nauwelijks bestraft, alleen voor de verkeersovertredingen worden er monsterstraffen opgesteld. Ook het feit dat er over veiligheidsproblemen niet mag gepraat worden, tenzij van linkse signatuur natuurlijk (over kernbommen of de slechte amerikanen e.d.) maakt dat het verplicht zwijgen leid tot een constant gevoel van onbehagen.

Wat die gesloten wagen betreft: ikzelf woon in een landelijk gebied en ben meermaals mijn wagen vergeten afsluiten. Maar als ik mijn famillie bezoek, wonen nog grotendeels in de stad, dan loop ik drie maal rond de wagen om te zien of die afgesloten is.

Zowel bij mijn broer als mijn schoonbroer zijn ze in hun (gesloten) wagen ingebroken. Met als gevolg een buitensporige schade. Bij de één was gewoon een zijruit ingeklopt, bij de andere was heel de deur uit de kader gerukt (die auto was geen drie weken oud en de buit bedroeg een lampje om kaart te lezen. De schade was om en bij de 1000Euro)

En wat dat ''subjectief onveiligheidsgevoel'' betreft (dixit Bob Cools), ik daag ierdeen uit om na 22 h ALLEEN eens door het Kiel, of moretusburg, of de seefhoek, of den dam te wandelen. En als er al niks gebeurt, dan weet ik zeker dat er een zucht van verlichting geslaakt wordt als dat wandelingetje voorbij is.

Zoals eerder hoer gezegd, de schuld van dat wantrouwen ligt vooral aan de overheid zelf, of dachten ze dat de mensen geloven dat bvb. openbaar vervoer gratis kan. ge moet geen twee lminuten nadenken om te weten dat er iemand zal zijn die de rekening betaald.

Nogal wat politiekers vinden dat ze goed bezig zijn als ze van de één afpakken om aan de ander weg te geven, nadat eerst natuurlijk de eigen zakken gevuld zijn. Diegene die krijg vindt je dan alvast ne goeie, als hij tenminste vind dah hij genoeg gekregen heeft.

En de mensen die altijd maar moeten geven die moeten dan nog zwijgen ook, want zij zijn de ''sterke schouders'' en die moeten blij zijn dat ze voor de staat mogen werken.

Volgens mij verklaart dat veel over het wantrouwen dat hier in vlaanderen heerst.

#10029

Quattro

 

Wat mij opvalt is dat het wantrouwn van de burgers steevast gekoppeld wordt aan reglementering en dergelijk.

Naar mijn idee is het een sociale trend dat de mensen steeds meer individualistisch worden en is dit de basisreden. Vroeger ging men 's avonds de straat op en kende men de mensen uit zijn straat. Er was wel achterklap en geroddel maar iedereen kende elkaar.

Nu hebben we het omgekeerde. Iedereen blijft 's avonds binnen en hangt aan zijn TV. Dat op diezelfde TV sensatie woekert is een logisch gevolg, de mensen zien dat graag...

Op deze manier is de media mede-verantwoordelijkheid voor het nog steeds groeiende individualisme.

Nu hebben we allemaal playstations, TV's, computers enz... allemaal technologische vooruitgang die er steeds verder voor zorgt dat het individualisme wordt aangescherpt. Vroeger op mijn hogeschool hadden we in de pauze tijd om in zetels te nestelen, biljart of tafelvoetbal te spelen en leerden we op die manier mensen kennen.

Nu komt men binnen met de labtop en speelt men een potje Counterstrike met iemand aan de andere kant van de wereld. Het is opvallend stil geworden in de refter terwijl er zo een 500 man meer aanwezig is. Wat er overblijft van de studentenclub is zelfs helemaal zielig geworden.

In al dat individualisme kent men elkaar niet meer en beschouwt men elkaar als vreemden. En een aversie tegenover vreemden is nu iets wat al altijd geweest is, en dit scherpt het wantrouwen alleen maar aan.

Een mentaliteitswijziging dringt zich op.

Maar hoe is dat te realiseren? Ik ken ook niet eens een derde van de mensen uit mijn kort straatje...

#10030

Bema

 

Sorry voor de tikfouten, heb me even laten afleiden!

#10031

ivanhoe

 

@ dof

"Het punt van subsidies is dat je ze NIET moet terugbetalen. Anders heet het een lening.

Eigenlijk ben jij een straffe: eerst klop je de ouders het geld uit hun zakken, dan geef je een beetje terug als kindergeld, en dan zouden die kinderen opeens verplichtingen jegens jou hebben? <<<<<<< srry, foute redenering, ik bekijk het vanuit het individu, als baby/kind/student betaal je veel minder belastingen dan dat je overheidssteun (in onderwijs, gezondheidszorg) krijgt

Ga jij maar vor de propaganda afdeling van een linkse dictatuur werken, ze gaan je daar goed kunnen gebruiken."<<<tssss foei foei jongeman, op uw manieren letten gij, op de man spelen getuigt van een gebrek aan een consistente redenering

subsidies worden gegeven met een doel, en als een goede huisvader moet de gemeenschap er dan ook over waken dat het doel van de subsidies (=gezonde, goed opgeleide mensen vormen, zodat ze kunnen mee werken aan ons aller welvaart) bereikt wordt.

Sterven voordat je ook maar gewerkt hebt, is nefast voor dat doel.

Dus MOET de overheid dat proberen te vermijden. En hier komt (de herhaling) van de redenering:

NIET verplicht maken van de gordel >>>> meer doden (want een ver-weg risico op een nadeel, moet het afleggen tegen het korte instant voordeel, kijk maar naar rokers, maar rokers benadelen henzelf en niet de maatschappij dus die doen maar maar dat is een andere discussie)

wel verplicht houden van de gordel en beboeten >>>> minder doden

meer doden >>>> minder werkers om belastingen te betalen >>>>>> meer belastingen per werker (want de meeste chauffeurs zijn betalers aan de overheid, geen studenten/kinderen=krijgers)

minder doden >>>>> meer werkers, meer belastingen in totaal, minder belanstingen voor elk

Als termen als efficiëntie, kostenreducering en return on investment u iets zeggen (liberalen claimen die toch graag) dan is het verplicht maken van gordels liberaal.

Als ik dan toch geld moet betalen voor een ander zijn opleiding (wat ik graag doe btw) dan wil ik dat da geld goe besteed wordt; met elke 18-jarige die sterft wordt er een pak geld zomaar weggesmeten

Gij maakt er blijkbaar geen probleem van om geld weg te smijten, ik vind dat raar. Gij zijt dus voor het nie verplicht maken voor de gordel, da's niet liberaal, maar anarchistisch/Trotskistisch

Dus wie is er hier de communist

#10032

ivanhoe

 

en on topic sluit ik mij volledig aan bij Quattro

@Luc

een edit/bewerken-knop zou eigenlijk wel handig zijn hoor...als zattevrienden dat kan, dan kan jij dat toch zeker of niet? ;)

#10033

dof

 

@Ivanhoe

Jouw redenering is een idiote drogredenering van de grootste orde, omdat je ze voor alles kan gebruiken.

Als we jouw logica doortrekken, dan kan de staat eender welke maatregel invoeren onder het mom van "haar investering" te vrijwaren.

Bijvoorbeeld, de staat kan jou verbieden van te trouwen met iemand waarmee je een aantal genetische defecten gemeen hebt.

De staat kan jou dan ook verplichten te trouwen en je voort te planten.

In mijn opinie is de staat is de dienaar van de burger, niet de baas.

#10034

Peter Dedecker

 

Quattro heeft hier gewoonweg de meest zinnige post geplaatst in heel deze topic, sluit ik me volledig bij aan.

#10035

dof

 

"Gij zijt dus voor het nie verplicht maken voor de gordel, da's niet liberaal, maar anarchistisch/Trotskistisch"

Ik heb helemaal geen standpunt ingenomen over het al dan niet verplichten van de gordel, ik heb enkel gereageerd op jouw ZIEKELIJKE opinie dat de staat na het herverdelen van belastingsgeld opeens rechten zou verwerven over een aantal van die burgers.

#10036

Evert Gruyaert

 

In verband met de gordeldracht is er reeds 10 à 15 jaar geleden een grote studie geweest in Amerika. Daaruit bleek dat na de invoering van de verplichte gordeldracht het aantal slachtoffers nauwelijks afgenomen was. Mensen gedragen zich ongecontroleerder indien ze zich in een schijnbaar veiligere situatie bevinden.

Nu goed, de kernboodschap van Luc's bericht gaat niet over de stupide bekeuring als je uw wagen open laat, maar gaat over de betutteling waar vadertje staat zo goed in is. We moeten als burgers steeds wantrouwig staan tegenover elke overheidsinterventie. Het tabaksbeleid is daar nog een mooi voorbeeld van.

Elk individu heeft het recht om zelf te bepalen wat goed of slecht voor hem is. Dat roken de gezondheid schaadt staat buiten kijf, maar dit impliceert niet dat de individuele gebruiker plots geen recht meer heeft om zichzelf te schaden.

Een vaak gehoorde repliek is dat een roker zijn medeburgers laat meeroken, de zogenaamde passieve rokers. Hiervoor val ik terug op het basisprincipe van het liberalisme dat stelt dat mijn vrijheid stopt waar die van u begint. Hierop bouwend kan geen enkele liberaal verantwoordelijkheidszin aan de kant schuiven. Een liberale roker, is een hoffelijke roker! Uiteindelijk mag de minimale overlast die individuen aan elkaar in de praktijk berokkenen nooit een argument zijn pro-staatsinterventie.

Een ander voorstel dat al lang in de politieke wandelgangen circuleert is om een algemeen rookverbod uit te vaardigen in horeca aangelegenheden. In Amerika is dit op veel plaatsen al het geval. Ook dit is natuurlijk een dwaze maatregel. De markt heeft namelijk altijd gelijk! Laat me iets specifieker zijn. Op dit moment hebben horeca uitbaters zelf de keuze om een al dan niet volledig rookverbod in hun zaak te voorzien. Als een ondernemingsgezinde horeca uitbater opmerkt dat hij een rookvrij café rendabel kan laten draaien, zal die dat meteen doen. Wat stellen we vast? Dat zo goed als niemand dit doet. Waarom niet? Omdat de klant, de consument dit simpelweg niet vraagt op dit moment. Het klopt dus niet dat er mensen wegblijven uit horeca zaken omdat men er rookt. De markt bewijst dit.

En zo kunnen we nog wel uren doorgaan. De kernboodschap van het verhaal is echter wel duidelijk: we moeten steeds waakzaam zijn tegenover overheidsbetutteling en vooral niet verwachten dat de overheid er is om ons te beschermen tegenover onszelf.

#10037

Quattro

 

Eigenlijk zelfs bizar hoe media soms een erg sociale rol kan spelen:

Neem nu Fata Morgana; een relatief idioot programma, maar het slaagt er toch keer op keer in om mensen op een positieve manier samen te brengen en zo de groeiende kloof van wantrouwen te dichten voor een soms compleet bij het haar getrokken opdracht.

Op die zeldzame keren zie je hoe mensen effectief kunnen samenwerken en elkaar leren respecteren en vertrouwen. Zelf ben ik geen al te grote fan van het programma, maar zijn sociale rol kan niet onder stoelen en banken gestoken worden.

Een buurt- of wijkfeest is eigenlijk hetzelfde, maar dan op kleine schaal. Op die manier leer je veel mensen kennen op een positieve manier.

Helaas is zelfs dit iets dat zeer snel aan het verdwijnen is.

En om ook eens af te wijken:

De hele discussie met de veiligheidsgordel komt voor mij op dit neer: de autogordel moet verplicht zijn, een maximumsnelheid is nodig. Mensen die beweren dat dit niks aan veiligheid toevoegt zitten met hun kop in 't zand en denken dat de wereld enkel rond hen draait.

De argumenten zijn al genoeg aangehaald en die zijn zowel sociaal als economisch te verantwoorden. Betutteling heeft hier niks mee te maken, zonder een minimum aan wetgeving steven je af op anarchie.

Deze regels horen bij dit minimum aan wetgeving.

#10038

dof

 

"de autogordel moet verplicht zijn, een maximumsnelheid is nodig."

Met die twee zaken naast elkaar te zetten verlies je wel uit het oog dat een maximumsnelheid er is om ook anderen te beschermen, terwijl de autogordel nog steeds een betuttelende maatregel is: de enige die er mee gebaat is, is de gordeldrager.

Als je de gordel verplicht, waarom kan je dan ook niet ineens het roken verbieden?

#10041

Evert Gruyaert

 

@dof: Idd, een autogordel dient enkel om het individu zelf te beschermen. Een snelheidslimiet gaat ook over andere individuen en valt dus ergens te legitimeren. We kunnen hier erg ver in gaan en stellen dat een individu uit zichzelf owv het verantwoordelijkheidsaspect niet te snel zal rijden om de vrijheid van zijn medeburgers niet in het gevaar te brengen. Al zijn we jammer genoeg in praktijk niet allemaal liberalen waardoor inderdaad die wetgeving nodig is.

@Quattro: Er is hier ook nooit een pleidooi gehouden om de hele wetgeving te schrappen. Uiteraard zijn er regels nodig.

Het eigendomsaspect is bijvoorbeeld een cruciaal begrip binnen het liberalisme. Gelukkig dat we daarin een rechtstaat hebben om dit aspect afdwingbaar te maken en overtreders te berispen.

Nogmaals, uiteindelijk zouden we alles in handen van de staat kunnen geven. Zo kunnen ze ons zeggen wanneer we moeten opstaan, wat we wel en wat we niet mogen eten (gezondheidsaspect, you know...), wanneer we ons mogen of...moeten voortplanten, ... . Ik stel het zo scherp omdat dit het gevolg zal zijn van een blindeloos vertrouwen in de staat. Een gezonde dosis scepticisme is zeker op zijn plaats om de vrijheid van het individu te garanderen.

#10043

koendp

 

>>>Ach laat ons niet lachen. WELKE AGENT gaat nu een PV opstellen voor een niet gesloten voertuig?

Ik stel voor elke artikel uit het verkeerswetboek te halen waar men in één jaar geen boete voor uitgeschreven heeft. Wat baat het ons te bestoken met extra reglementeringen wanneer er geen controle op is? De Belgische verkeerswetgeving is een omgekeerde lotto geworden.

De verplichting om de auto te sluiten is de raarste verkeerswet die ik ken. Bestaat er een wet om je huis op slot te doen wanneer je afwezig bent? De centrale vergrendeling van mijn wagen is reeds enkele jaren kapot: de wagen wordt ontgrendeld na omtrent 30 seconden. Ik trek er mij persoonlijk niets van aan, nog nooit is er ingebroken, ik zorg er wel voor geen waardevolle spullen te laten liggen.

#10044

Evert Hardeman

 

Een gezonde dosis scepticisme over de boycot van Vlaams Belang door de gevestigde politieke partijen is ook wel op zijn plaats. Op de website van de Nederlandse krant 'De Telegraaf' staat daar het volgende over:

"In België wordt de partij van Dewinter geboycot door de gevestigde politieke partijen. Lezers van De Telegraaf vinden het grotendeels niet te accepteren als een Nederlandse politieke partij die met het Vlaams Belang zou samenwerken hetzelfde lot zou treffen.

3545 lezers deden mee aan onze stelling van de dag. 74% van hen stelt dat je met een boycot de burgers negeert die op die partij gestemd hebben. "Een boycot is ondemocratisch," vindt een van de respondenten. ..."

...

"Mocht er uit de denktank van Nawijn en Dewinter een politieke partij ontstaan, dan overweegt 36% van de lezers op die partij te stemmen. Overigens vindt 97% van die mogelijke Nawijn-stemmers dat een boycot van die partij uit den boze is. ... "

#10047

Evert Gruyaert

 

@Evert Hardeman: Hoewel het hier wel over iets anders ging wil ik niet laten even te reageren op jullie analyse.

Deze discussie is in België al enorm veel gevoerd. Het is duidelijk dat de perceptie rond het VB in Nederland anders ligt dan in België. Wat mij persoonlijk betreft zou ik nooit mijn stem kunnen geven aan deze partij omdat zij op ethisch vlak niet op mijn golflengte zitten en op economisch vlak niets te bieden hebben. Vis noch vlees.

Waar ik uw lezers wel volmondig in gelijk geef is dat het zogenaamde "cordon sanitaire" ondemocratisch is. Het principe op zich is iets waar ik me (net zoals heel wat belgen) absoluut niet in kan vinden. Op voorhand worden politieke partijen buiten spel gezet, nog voor de eerste stembusganger naar het stemlokaal is getrokken. Dit is een ondermijning van de democratie. Langs de andere kant moet men in Nederland wel beseffen dat de Belgische politieke wereld volledig vast zit en het niet evident is om de eerste stap te zetten. Geen enkele partij heeft het lef om het maar eens te proberen met het VB. Deze stap zou op dit moment electorale zelfmoord betekenen. Het VB sleept dan ook een verleden mee waar het maar zeer moeilijk van af geraakt.

#10048

Peter Dedecker

 

"Een vaak gehoorde repliek is dat een roker zijn medeburgers laat meeroken, de zogenaamde passieve rokers. Hiervoor val ik terug op het basisprincipe van het liberalisme dat stelt dat mijn vrijheid stopt waar die van u begint. Hierop bouwend kan geen enkele liberaal verantwoordelijkheidszin aan de kant schuiven. Een liberale roker, is een hoffelijke roker!"

Blijkbaar hebben we dan een tekort aan liberale rokers...

#10049

Peter Dedecker

 

"Elk individu heeft het recht om zelf te bepalen wat goed of slecht voor hem is. Dat roken de gezondheid schaadt staat buiten kijf,"

Probleem: vele individuen zijn gewoonweg dom. Het mag nog genoeg wetenschappelijk aangetoond zijn, nog komt steevast het antwoord terug "oh, dat zal wel zo erg niet zijn" of "ge moet van iets doodgaan hé". Als mensen zelf het verstand niet hebben om dergelijke zaken te beseffen, sorry, maar dan is de enige mogelijkheid om anderen daartegen te beschermen.

#10050

Peter Dedecker

 

"De markt heeft namelijk altijd gelijk!"

Sorry, maar dit zie ik fundamenteel fout. De markt heeft allesbehalve altijd gelijk, gewoonweg omdat vele consumenten louter dom zijn, of gewoonweg te weinig geïnformeerd.

In principe kan je stellen dat de markt altijd gelijk heeft, maar dit gaat pas op als iedereen voldoende informatie heeft. Het is echter onmogelijk om zich voldoende te informeren om de voordelen tov de nadelen te kunnen afwegen, dat gaat gewoonweg niet, we verdrinken gewoonweg in de informatie. Op die manier wordt de zuivere marktwerking verstoord. De markt herleidt zich op die manier naar een 'wedstrijd' in geloofwaardigheid, een strijd om wiens informatie het meest geloofwaardig klinkt voor de consument. De consument kan immers die informatie onmogelijk verifiëren en daar wordt "misbruik" van gemaakt. Dit vormt de basis van reclame.

Uiteraard ben ik geen tegenstander van reclame, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil gewoon zeggen dat je niet alles kan reduceren tot de marktwerking van vraag en aanbod.

#10051

ivanhoe

 

@ dof

tip: stop met jezelf voor schut te zetten

uw eerste post: Jouw redenering is een idiote drogredenering van de grootste orde, omdat je ze voor alles kan gebruiken.[...]In mijn opinie is de staat is de dienaar van de burger, niet de baas.

snap je hem? lees eens opnieuw dan, mss eerst zin 2, daarna zin 1. grappig niet? drogredenering was het woord dacht ik.

Om net zo belachelijk te doen: "Als we jouw logica doortrekken" "Bijvoorbeeld, jij kan de staat verplichten om een aantal genetische defecten die je hebt gratis te verhelpen (bvb. de staat moet jou een penisverlenging geven, want de staat is de dienaar van de burger."

Merk op: ik pas gewoon het basisprincipe toe dat jij LETTERLIJK zo geformuleerd heb, ik trek zelfs niet door zoals jij doet, ik pas gewoon toe.

Om maar te zeggen dat je eerste post niets deftigs bevatte.

uw tweede post:

Ik heb helemaal geen standpunt ingenomen over het al dan niet verplichten van de gordel, ik heb enkel gereageerd op jouw ZIEKELIJKE opinie dat de staat na het herverdelen van belastingsgeld opeens rechten zou verwerven over een aantal van die burgers.

Ik maak het NOG ziekerlijker, speciaal voor jou!

Is het je al opgevallen dat de staat ook ZONDER "herverdelen van belastingsgeld rechten verwerft over een aantal van die burgers?" Zo kan de staat mensen opsluiten, bezittingen onteigenen, geld toe-eigenen op toegevoegde waarde die ze zelf niet heeft gecreëerd,...

En let wel op, ik word NOG ziekelijker. Ik durf zelfs beweren dat dit geen opinie is van mij waarover te discusïëren valt, maar dat het gewoon een FEIT is in België! Gewaagd, ik weet het, ik weet het, ik ben altijd al "nen straffen" geweest.

Waarover maakt u zich dan druk? Is die waarheid dan ziekelijk? niemand verplicht er u om in België te blijven wonen...

En mijn excuses, ik heb u idd een standpunt toegedicht dat u niet geformuleerd heeft. Maar ik ging er gewoon vanuit dat wanneer u tegen "ja" bent, u automatisch "nee" bent. Ben ik tekort door de bocht gegaan daar? U mag me altijd verrassen met een derde gefundeerde mening tussen ja en nee. Als u pro verplichting van de gordel bent, vertel het me dan vooral!

"Als je de gordel verplicht, waarom kan je dan ook niet ineens het roken verbieden?"

Heb ik ook al eerder gezegd, een verbod op roken brengt de gemeenschap niets op, integendeel zelfs (taxen, niet uit te betalen pensioenen,...).

Een verplichting om de gordel te dragen daarentegen, spaart mensenslevens (alhoewel Evert Gruyaert mij doet twijfelen, zou de studie in twijfel durven trekken, kan je die ergens terugvinden nog Evert?, levens van mensen die belastingen betalen, en brengt dus de gemeenschap wel iets op. Dan nog gezwegen van de emotionele uitgespaarde ellende aan vrienden en familie. 'T zit hem in de cijfertjes. Want harddrugs gebruik bvb. is dan weer wel verboden.

#10054

dof

 

@ivanhoe:

Ik heb geen tips van je nodig, dank je.

"Is het je al opgevallen dat de staat ook ZONDER "herverdelen van belastingsgeld rechten verwerft over een aantal van die burgers?"

Helemaal niet, de staat eist die rechten gewoon op, ze verwerft die niet.

"Om net zo belachelijk te doen: jij kan de staat verplichten om een aantal genetische defecten die je hebt gratis te verhelpen"

De staat is mijn dienaar, ik heb nergens beweerd dat mijn medebelastingbetalers dat ook zijn. De zaken die ik verwacht van de staat ben ik ook bereid mee te financieren.

"Maar ik ging er gewoon vanuit dat wanneer u tegen "ja" bent, u automatisch "nee" bent."

Maar waar haal jij dan weer uit dat ik "tegen ja" ben? Moesten we op usenet zitten, een mens zou zeggen dat je weer deurmatten aan het roken bent.

#10055

NoName.

 

Over het artikel van LVB : eigenlijk waar komt het wantrouwen vandaan ?

Wel naar mijn mening door het feit dat de modale burger geen overzicht meer heeft van wat er werkelijk beslist wordt, op welke gronden, welke motivaties. En soms stelt hij vast dat de bevoegde "diensten" eigenlijk voor eigen rekening rijden. Dus stelt hij eenvoudig dat hij niet zonder meer vertrouwen mag hebben in de beleidsmakers; en daarop is de democratie gesteund, het principe dat je de leiders mag kiezen en ze volmacht krijgen om in jouw naam het beleid te bepalen.

Dus de "modale" burger heeft daarnaast ook de mogelijkheid om die leiders hun volmacht te ontnemen. Maar als conteractie proberen die machtsblokken (de verenigde politici) toch aan te tonen dat ze het vertrouwen waard zijn.

Hoe ? Wel door te vertellen wat de burger wil, wat hem nauw aan het hart ligt, wat hij vanuit zijn perspectief als belangrijk vindt, natuurlijk zonder oog te hebben voor de werkelijke fundamentele belangrijke aspecten, zonder een blik te gunnen op het ruimere perspectief, de belangen van de gehele maatschappij. Want uiteindelijk, en dat is een vaststaand feit, de modale burger heeft een zeer beperkte kijk op de maatschappij, zelfs als hij al een wat ruimere blik heeft, bekijkt hij het altijd vanuit zijn eigen perspectief, vanuit hetgene dat hem het nauwste aan het hart ligt (zijn gezin, zijn job, zijn opleiding, zijn persoonlijke inzichten, zijn gemiste kansen).

En de kiezer ? Wel op het einde van de rit vindt hij zich bedrogen en wordt hij wantrouwig. Maar goed, wie is de modale kiezer ?

Wel dat is het gemiddelde van alle soorten samen. Dus langs de ene kant heb je degene die slaafs geloven en alles slikken, en aan het andere uiterste heb je de critici die op alles commentaar geven, niet noodzakelijk zinnig, maar gewoon omdat ze gefrusteerd zijn, verzuurd zijn, omdat ze gestuwd worden door politici die dat als hoofdthema hanteren, of zelfs zo maar.

Politici, die leven op de zwakke schakels als gevolg van de complexiteit van de maatschappij en de zaken stelselmatig in een simpelere versie verwoorden waarbij zij als enige echte goede betrouwbare toekomstige leiders naar voor komen. En de verzuurde kiezer ? Wel die wordt gesteund in zijn verzuurde zienswijze en stelt zich steeds meer eenzijdig op, sluit zich af voor de motivaties van al die andere kiezers, wil enkel de bevestiging horen van zijn eigen ongenoegen. Zonder dat hij eigenlijk nadenkt wat hij dan wel wil. Wat hij wenst wat er wel zou gebeuren.

En waarom is die maatschappij zo complex ? Wel omdat er zoveel compromissen gemaakt moeten worden zodat iedereen (elke groep van de beleidsploeg) iets moet krijgen waarin hij (zij) zich kan terugvinden. Dus hoe meer partijen, hoe meer verschillende programma's en hoe minder tevredenheid met het behaalde politieke resultaat. Hoe meer ministers, wel zoveel vogeltjes die zingen en hun eigen wijsje willen terugvinden in de wetteksten. En hoe complexer de wetten, wel, dan stel je vast dat de burger zich zo dikwijls gepakt voelt, en dus wantrouwiger wordt, want hij heeft wel gestemd voor een programma, maar hij krijgt het uiteindelijk niet. Dus voelt hij zich het slachtoffer van het systeem, en wantrouwt hij het fundament van het systeem.

#10056

ivanhoe

 

@dof

"Helemaal niet, de staat eist die rechten gewoon op, ze verwerft die niet."

Wel, theoretisch gezien heb je een keuze, ofwel aanvaard je dat uw rechten beknot worden, ofwel verhuis je. maar "verwerven" of "eisen," dat doet niets af van mijn punt, integendeel zelfs (lees het maar eens na, 't is nog "ziekelijker" dan mijn visie.

"De staat is mijn dienaar, ik heb nergens beweerd dat mijn medebelastingbetalers dat ook zijn."

Ik heb ook nergens gezegd dat mijn mening/visie het creëren van übermenschen ook maar zou kunnen rechtvaardigen

kort: "Maar waar haal jij dan weer uit dat ik "tegen ja" ben?"

ik heb mijn excuses aangeboden = toegegeven dat ik daar fout zat, niet gelezen? En wat ben je dan wel, pro of contra verplichting? doorbreek mijn piekeren!

PS. En wat was uw echt inhoudelijk argument dan weer waarom mijn visie verwerpelijk "ziekelijk" zou zijn en waarom bijgevolg mijn argumentatie voor het verplichten van de gordel in duigen zou vallen?

#10057

Evert Gruyaert

 

@ivanhoe: Betreffende de studie. Ik heb die van een professor economie ooit ter inzage gekregen tijdens een les. Ik ga er alvast eens naar op zoek. Hij vertelde me dat het ongeveer een 15 tal jaar geleden was.

@Peter Dedecker: Je geeft inderdaad een paar keer een goede opmerking. Ivm de markt: vanzelfsprekend is asymmetrische informatie niet optimaal. Zo zijn er hier en daar nog wel zaken die het verhaal van vraag en aanbod niet altijd mooi doen kloppen. Alleen wou ik het hier gebruiken om de economische relevantie aan te tonen van een eventueel rookverbod op café. Laat het me anders stellen: de realiteit toont aan dat er weinig economische prikkels zijn voor caféuitbaters om een rookvrije zaak te openen. Ik geloof sterk in het ondernemerschap en het marktinzicht van de ondernemer (hij heeft dit inzicht nodig om opportuniteiten te benutten en er financieel op vooruit te gaan) dat er indien er mogelijkheden zijn om economische winsten op te strijken door een rookverbod, een caféuitbater die stap al lang had gezet. Momenteel is dat niet het geval en toont dit voor mij aan dat er geen behoefte is aan zulke cafés. In die mate toont de markt haar gelijk. Als u mij van het tegendeel kan overtuigen, mag u volgende week naar de opening komen van mijn rookvrij café.

Wat uw andere opmerkingen betreffen; ik geloof in het individu. Ik besef dat niet iedereen een rationele keuze maakt als individu of als consument. Maar door deze mensen "te beschermen" tegen zichzelf door allerhande wetgevingen op te leggen, ontneem je andere individuen de mogelijkheid om wel verantwoordelijkheid op te nemen. Langs de andere kant moet het individu het recht hebben om dom te zijn. Daar verschillen we fundamenteel van mening. Ik stel dat geen enkele staatsinterventie gelegitimeerd is om het individu te beschermen tegenover zichzelf. We moeten allen absoluut wat meer geloven in de kracht van het individu. Mensen hebben absoluut geen handje boven het hoofd nodig en kunnen hun leven echt wel zelf in handen nemen.

#10058

dof

 

@Ivanhoe:

"En wat was uw echt inhoudelijk argument dan weer waarom mijn visie verwerpelijk "ziekelijk" zou zijn"

Omdat je burgers beschouwt als zaken die een ROI moeten genereren voor de staat, terwijl het juist omgekeerd moet zijn: Ik en mijn medebelastingbetalers financieren de staat en het zijn juist wij die kunnen verwachten dat de staat diensten aan ONS levert.

#10059

Thomas

 

@Quattro

Je vertelt zever.

Het al of niet gebruiken van nieuwe technologieën heeft in het geheel niets te maken met uw omgang met andere mensen.

Technologieën als de auto, gsm en internet geven juist de mogelijkheid om met veel meer mensen qualitatief veel betere relaties te onderhouden dan vroeger het geval was, en dat gebeurt ook bij de overgrote meerderheid van de mensen (waar hang jij uit dat je dat nog steeds niet door hebt ???).

Ik heb op zijn minst 10 vriendenkringen uit allerlei stadia van mijn leven waar ik enkel een vriendenrelatie mee kan onderhouden door op de gepaste momenten efficient contact op te nemen.

Mijn agenda is, net zoals die van zo goed als alle andere mensen die ik ken, overgelijkbaar veel meer gevuld met onvergelijkbaar veel meer contacten die onvergelijkbaar veel diepgaander zijn (want zelf gekozen, niet door familie of komaf bepaald !) dan die van de vorige generaties.

Individualisme ? Neen, plantrekkerij. Er is helemaal geen mentaliteitswijziging nodig bij de bevolking.

Er is ook geen mentaliteitswijziging bij het bestuur nodig; het bestuur moet gewoon VERTREKKEN. Ze zijn onnodig, leveren geen enkele toegevoegde waarde aan hun klanten, de bevolking, en kosten handenvol geld.

Is dat verzuring ? Individualisme ? Dat ik mijn centen terugwil en zelf wil bepalen hoeveel contacten ik heb of waar mijn waarde, het product van mijn arbeid en denkwerk voor gebruikt wordt ? Nee, dat is gewoon ontwikkeling. Vooruitgang. En daarvoor heeft de hedendaagse Vlaming al LANG geen overheid meer nodig. En zeker geen betweters die beweren dat iedereen thuis op zijn eentje voor de computer of tv zit en dus zijn medemens niet meer begrijpt, wat een BS !!

En Peter Dedecker : "vele individuen zijn gewoonweg dom". Dit bewijst dat je totaal niets begrijpt van democratie. Zij vinden u op zijn minst even dom als jij hen vindt, en ze hebben er nog een goeie reden voor ook : jij denkt dat je "het" beter weet dan de man op de straat. Reality-check : hoeveel mensen stel je tewerk ? Hoeveel producten maak je ? Ben je in staat om een productieve activiteit op te zetten ? Ben je ooit zelfstandig met iets begonnen ? Neen ? Dan heb je geen recht van spreken en dan kan ik, indien ik even arrogant zou zijn als jij, uw niet gewoon "dom", maar een compleet waardeloos uilskuiken vinden dat geen stemrecht waardig is !

Is dat individualistisch genoeg voor u ? Get a life...

#10061

Peter Dedecker

 

@Evert Gruyaert: enkele redenen waarom rookvrije café's geen succesverhaal zijn:

- Vele mensen mogen of willen thuis niet meer roken omwille van de nadelen en komen het dan maar elders doen. Da's een reden voor vele rokers om op café te gaan, en een reden voor niet-rokers om niet te gaan.

- In een groep met minstens één (of enkele) rokers zal steevast voor een rokerscafé gekozen worden. Roken is maatschappelijk dermate goed aanvaard dat niet-rokers helemaal niet assertief zijn en toegeven ten koste van hun eigen gezondheid.

Dus wat individuele gevallen betreft, mag je zeker zijn dat rokerscafé's betere zaken doen dan rookvrije. Leg je echter de maatregel collectief op, dan veranderen de zaken. Onder groepsdruk voor een rokerscafé kiezen, zit er niet meer in. Niet-rokers zijn sterk in de meerderheid en kunnen op café gaan zonder hun kleren erna direct in de was te mogen gooien. Eén rookvrij café zal geen goede zaken doen, trek je het door over een hele stad (of nog verder), dan mag je er zeker van zijn dat de omzet zal stijgen, of op zijn minst niet drastisch zal dalen. Ierland is een goed voorbeeld.

"Mensen hebben absoluut geen handje boven het hoofd nodig en kunnen hun leven echt wel zelf in handen nemen."

Sommige mensen jammergenoeg wel. En het ergste van al: deze zijn in de meerderheid. Ik merk dit dagdagelijks in domeinen waar ik iets meer over weet dan de gemiddelde Vlaming en waar ik ook belemmerd word door maatregelen die genomen zijn om de massa die er minder van weet te beschermen.

Weeg je beide voor- en nadelen tegenover elkaar af, dan zal de balans de ene keer naar de ene kant overhellen, op andere gebieden zal ze naar de andere kant overhellen. De verplichting van een autogordel is hierin een mooi voorbeeld: het belang van mensenlevens overstijgt ruim de vrijheid van autobestuurders die de gordel niet willen dragen. Uit wat ik uit uw posts opmaak, primeert voor u duidelijk de individuele vrijheid boven het algemeen maatschappelijk belang, en dat is waar we fundamenteel van mening verschillen. Vrijheid is allesbehalve heilig voor mij, al vind ik ook wel dat er hier en daar te veel belemmeringen zijn.

Je moet gewoon telkens een goede afweging maken: alle remmen los zijn niet werkbaar, alles in regeltjes gieten evenmin.

Een andere manier is voorwaarden stellen: pas als je aantoont voldoende capabel te zijn, kan je de vrijheid krijgen om bepaalde handelingen te verrichten.

#10062

Peter Dedecker

 

@Thomas: een mooi citaat: "democratie is allesbehalve ideaal, maar het is de minst schadelijke oplossing".

Om misschien nog even verder in te gaan op uw tirade:

'jij denkt dat je "het" beter weet dan de man op de straat'

Heb ik nergens gezegd. In bepaalde domeinen ben ik beter geïnformeerd dan de gemiddelde man in de straat, in andere domeinen minder en mag je me gerust dom noemen.

En uw reality check is complete bullshit: er is meer in het leven dan ondernemerschap. Moet je bedrijfsleider of zelfstandige zijn om het beter te weten? Mabanee. In bepaalde domeinen wel, maar voor de rest... Is iemand die mensen tewerkstelt, een zaak runt, eigen producten maakt beter geïnformeerd in pakweg het medische domein of ICT? Mabanee.

Misschien moet je maar eens een examen inrichten om stemrecht te verdienen ;-)

#10063

Peter Dedecker

 

Luc, ik wil een edit-knop ;-)

Wou gewoon nog even toevoegen aan commentaar 10061 dat ik er in dat opzicht dan ook absoluut geen probleem mee heb als men mij in mijn vrijheid beperkt wat betreft de domeinen waar ik minder (of niet significant meer) geïnformeerd ben dan de gemiddelde man in de straat.

#10064

koen

 

@NoName, op het gebruik van het verwijtende 'verzuurd' na, steengoede analyse.

tip : splits dit land in een onafhankelijk Vlaanderen en Wallonië en je heb meteen de helft minder regeringspartijen, de helft minder compromissen, de helft meer goede beslissingen, kortom een beter bestuur.

"België verdraagt geen democratie." sprak jaren geleden Peter Deroover al, en elke dag wordt dit duidelijker.

#10066

NN.

 

@Koen. Het "verzuurde" of de "verzuurde" heb ik gebruikt als stijlmiddel, ik heb niemand bij naam genoemd ...

Het probleem is mi dat de "verzuurde" burger die kritisch is en meent op van alles en nog wat aan te merken te hebben, ook maar zijn deel van het plaatje ziet. Juist omdat het gehele plaatje zo complex is en door de politici zo complex gemaakt wordt.

Dus uw conclusie, die nogal "gesigneerd" is, is eigenlijk een logische conclusie en moet dus gezien worden als een beleidsmatige conclusie en moet daarom gerespecteerd worden en niet à priori op één hoop gesmeten worden met heel wat andere punten. Nu, uw conclusie is ook nogal drastisch, ik zou het eerder formuleren als "verdampen" of het stelselmatig uithollen van dat ene niveau. Daarmee meen ik dat er veel sneller resultaten geboekt zullen worden, zonder dat het noodzakelijk hoeft op te vallen en te drastisch over zou komen bij de modale burger die behoudsgezind is.

#10067

Evert Gruyaert

 

@Peter Decker: "In een groep met minstens één (of enkele) rokers zal steevast voor een rokerscafé gekozen worden. Roken is maatschappelijk dermate goed aanvaard dat niet-rokers helemaal niet assertief zijn en toegeven ten koste van hun eigen gezondheid. "

Klopt! Maar dat is op zich geen probleem. Het individu heeft namelijk de keuze om dat café binnen te gaan of niet. Hij wikt en weegt in zijn keuze. Als hij echt niet tegen die rook kan, zal hij niet naar binnen gaan en zijn vrienden iets anders voorstellen. Meestal vindt hij het niet zo erg en gaat hij rustig mee een pint pakken. Het zal u misschien verbazen maar ikzelf ben een anti-roker. Ik heb nooit gerookt en voel absoluut niet de drang om er ooit aan te beginnen. Toch geeft dit mij niet het recht om te bepalen wat de norm moet zijn. Overigens wie bepaald de norm? Bent u dat omdat u liever geen rokers hebt op café? Is dat de roker omdat die wil genieten van zijn sigaretje? Kiezen is...verliezen. Als de staat hier regels oplegt kan er niet meer gekozen worden. Dan komt het u misschien nu goed uit. Maar wat als de staat zou zeggen dat er meer gerookt moet worden?

In deze context klinkt het misschien maar al te gek. Maar laat me een ander voorbeeld geven. Het 3de stoplicht in wagens. Er is een tijd geweest dat de staat dit heeft verboden omdat het zogezegd de achterligger zou verblinden. Plots wijzen studies op andere effecten en zegt de staat: VERPLICHTEN!

Je snapt mijn punt wel...

#10068

Peter Dedecker

 

Hij heeft de keuze om dat café niet binnen te gaan, maar wegens de groepsdruk is er geen andere keuze. Hij kan kiezen tussen dat of niets, tussen de pest en de cholera maw.

Je hebt gelijk dat we allesbehalve het recht hebben om te bepalen wat de norm is. Kiezen is altijd verliezen, maar nu is er geen keuze en nu verliezen we volgens tal van studies het meest.

Je voorbeeld over het derde stoplicht sluit perfect aan bij mijn standpunt in deze en vele andere materies: hou in het beleid meer rekening met de wetenschap. De schade van (passief) roken is voldoende bewezen: beperk dat zoveel mogelijk en zorg tenminste dat mensen die niet willen meeroken, allesbehalve druk ondervinden om mee te roken. Wijst onderzoek uit dat een derde stoplicht haalbaar en beter is: voer het in. De publieke opinie is zeker niet heilig hierin.

Nog een voorbeeld, kernenergie: de publieke opinie is allesbehalve goed geïnformeerd hierin, laat dan op zijn minst mensen met kennis van de materie de beslissing nemen of de beleidsmakers voldoende informeren. Dat informeren is wel degelijk gebeurd, doch men heeft de besluiten naast zich neergelegd onder druk van de publieke opinie.

#10070

Quattro

 

@ Thomas

Ik vertel een persoonlijke visie, als je niet akkoord bent, weerleg het dan met argumenten ipv een persoonlijke aanval te lanceren.

En ik heb het voor alle duidelijkheid over het wantrouwen bij de mensen onderling, niet over het wantrouwen tov de regering.

Het merendeel van de bevolking is toch niet eens geïnteresseerd in politiek, dus is dit argument inzake wederzijds vantrouwen niet echt op zijn plaats.

Verder verklaar ik ook niet dat technologie de grote boeman is en dat we moeten terugkeren naar de tijd van paard en kar, ik stel enkel dat de maatschappij meer individualistisch wordt, en dat de technologie daar een stuwende rol bij heeft.

Een vorm van wantrouwen voor onbekenden hebben we nu eenmaal in onze genen ingebakken. Hoe minder sociale contacten, hoe meer vreemden er in onze onmiddelijke omgeving opduiken, hoe meer we ons bedreigd voelen.

#10071

koen

 

@nn,

als er in een bedrijf door slechte interne communicatie/voorlichting wrevel onststaat, dan is dit (terecht) de schuld van het managment of de afdeling interne communicatie ... als dit in een staat gebeurt, leg je blijkbaar (door de pejoratieve term verzuurd) de schuld bij de burger (bij de wkn in het vb dus) ... ik vind dat raar, ik zou durven stellen dat de overheden niet goed genoeg/niet volledig genoeg/niet eerlijk genoeg communiceren.

voor de rest, nutteloze instellingen (vooral nutteloze staatsapparaatdelen) dienen drastisch te worden afgeschaft, zo niet, blijven ze bestaan (cfr provinciaal/federaal niveau), we kregen sinds de jaren 70 twee volwaardige bestuursniveaus bij (Europa en de Gemeenschappen/Gewesten), maar een niveau afschaffen ? ho maar ...

vooraleer mij en mijn bijdrage als 'gesigneerd' in een hoekje te duwen, zou ik ze maar eens bekijken op objectieve grond van beter bestuur en kwaliteitsvollere democratie

#10072

willy cammaerts

 

Vanwaar die verbazing dat Vlamingen mekaar wantrouwen ? Deze regering (of moet ik spreken van 'het regime'?) heeft al een paar keer geprobeerd bij wet een soort verklikkingsplicht in te voeren. Vooral wat betreft het zogezegde 'racisme'. Een kwaal die ons wordt aangepraat, maar waar ik in praktijk weinig van merk onder Vlamingen. Is het nog niemand opgevallen dat mensen uit bvb Rusland ook heel wantrouwig zijn ? Nog nooit aan gedacht dat verklikking in de Sowjet-Unie als een deugd werd beschouwd ? Nog nooit gedacht dat de media daar ook (!) allemaal hetzelfde loflied op de regering zongen ? Dat daar ook van bovenaf aan iedereen, dag in dag uit, eenzelfde officiele mening werd opgedrongen ? En wat te denken van het CGKR, het beruchte centrum van Pater Leman en zijn fanatieke opvolger, die uitspraken van Filip Dewinter (goed voor 1/3 van de Antwerpse stemmen) al maar direct in een map steekt 'om later te gebruiken'...

Of wat te denken van Juergen Verstrepen die zijn radio-programma voortaan vanuit Armenie (!) moet uitzenden, terwijl Groen! al direct naar het Europees parlement trok om hem het zwijgen op te leggen...

Een mens zou voor minder wantrouwig worden !

#10073

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

- Die racismewetgeving moet gewoon afgeschaft worden. Net als de beruchte antidiscriminatiewet. Uiteraard is racisme slecht, en sommige vormen van discriminatie zijn dat ook, maar het getuigt van een kinderlijke verdwazing om alles wat moreel verwerpelijk is ook direct te gaan verbieden.

Met het CGKR is er daarna dan op zich niets mis meer, tenzij het feit dat het door belastingen wordt gefinancierd.

De oorzaken van racisme liggen diep, zullen maar heel langzaam verminderen en nooit verdwijnen.

Als de overheid iets kan doen om racisme te verminderen, is het door te proberen om de allochtonen aan het werk te helpen. En net zoals dat bij de Walen het geval is, is het enige dat daarvoor helpt de geldstromen naar de allochtonen te doen stoppen, waardoor hun werkloosheidsval ook stopt.

- Ook die zaak van Verstrepen is een echte schande. Die man is dan zelfs totaal nog geen racist, wat niettemin niets aan zijn recht om radio te maken zou mogen veranderen.

#10074

Ex - Roker

 

Alleen regels, bedoeld om anderen niet te benadelen moeten.

Elke betutteling is uit den boze en zelfs schijnheilig!

"We roken teveel" Gaat de overheid de sigaretten uit de handel halen? We drinken teveel alkohol! Geen alkoholische dranken meer in de rekken? We rijden te snel!Worden de autos aangepast? Neen! Vadertje staat kiest ervoor om de feiten

te bestraffen! Dat brengt heel wat geld in het laatje!En hebt u dan kritiek op deze boetes? Geen nood, dan wordt u plots wel op uw eigen verantwoordelijkheid gewezen.

Over wat Pieter Cleppe schrijft mag je gerust een mening hebben........ voor de rest leest de betuttelende CGKR mee!

#10075

ivanhoe

 

@dof

Omdat je burgers beschouwt als zaken die een ROI moeten genereren voor de staat, terwijl het juist omgekeerd moet zijn: Ik en mijn medebelastingbetalers financieren de staat en het zijn juist wij die kunnen verwachten dat de staat diensten aan ONS levert.

Maar de staat is geen abstracte kas, de staat is geen vreemde derde, de staat dat zijn wij, dat is ons geld, mijn geld, en ik vind dat daar voorzichtig met omgegaan moet worden.

En ik geef (bijna) nooit iets voor niets weg. Mijn belastingen geef ik nie zomaar weg, ik wil daar idd "return" op hebben gelijk elke doorsnee belegger. Return in de zin van: gewoon een poging doen om te gaan werken en te wroeten voor onze welvaart. Een poging, dus gehandicapten, minderbedeelden die moeten van mijn part niet gaan werken en mogen gerust op mijn kap leven. En ik ben ook totaal nie gebeten op mensen die sterven door ziekte of andere ongelukken die gewoon kunnen gebeuren.

Maar als ik geld geef voor iemand zijn studie's via belastingen, en dr achter sterft hij een superdomme, belachelijke dood doordat hij het vertikt om een gordel aan te doen, dan vind ik da nie leuk, want ik/de gemeenschap heb in zijn vaardigheden geïnvesteerd, en krijg daar niets niets, maar dan ook niets voor terug. En enkel en alleen door het egoïsme van iemand anders.

En als ge die doden kunt vermijden door een wet die de gordel verplicht...dan lijkt mij da maar meer dan normaal.

Ik ga er dan wel vanuit dat het verplicht maken van de gordel het aantal doden doet dalen, ik vermoed dat het zo is.

#10077

dof

 

@Ivanhoe

"Maar als ik geld geef voor iemand zijn studie's via belastingen, en dr achter sterft hij een superdomme, belachelijke dood doordat hij het vertikt om een gordel aan te doen, dan vind ik da nie leuk, want ik/de gemeenschap heb in zijn vaardigheden geïnvesteerd, en krijg daar niets niets, maar dan ook niets voor terug. En enkel en alleen door het egoïsme van iemand anders."

Tja, die gast is dood en jij klaagt dat hij niet meer voor jouw pensioen kan afdragen. Wie is er dan de egoist vraag ik me af.

#10078

ex- roker

 

pure discriminatie! een gepensioneerde die zijn bijdrage aan de staat heeft geleverd moet dus(misschien liefst) geen gordel meer dragen. Hij betaalt een boete en ivanhoe hoeft er dan ook niet meer voor te wroeten!

#10080

Publius

 

Ik post hier niets meer, ik vertrouw jullie niet ;-)

#10082

NoName.

 

@ Koen.

Last van de warmte ? Lees eens wat ik geschreven heb, en niet wat jij meent wat ik misschien zou bedoelen ... als ik "verzuurd" gebruikt heb is het enkel een stijlfiguur. Ik heb echt geen behoefte om de zwarte piet aan iemand of een groep of een partij door te schuiven. Ik heb voornamelijk gepoogd om mijn analyse zo neutraal mogelijk te formuleren, dus probeer dat ook eens.

Wil je het toch in die zin uitleggen, wel dat is dan uw probleem.

"voor de rest, nutteloze instellingen (vooral nutteloze staatsapparaatdelen) dienen drastisch te worden afgeschaft, zo niet, blijven ze bestaan (cfr provinciaal/federaal niveau), we kregen sinds de jaren 70 twee volwaardige bestuursniveaus bij (Europa en de Gemeenschappen/Gewesten), maar een niveau afschaffen ? ho maar ... "

Ook die instellingen waar jij toevallig achter staat ? Je formuleert het allemaal nogal radicaal zou ik zeggen, misschien omdat je ook maar wil zien wat je zelf ziet ? Dat is juist waarover ik het heb, de oorzaak van het wantrouwen.

#10087

ex-roker

 

Willy Cammaerts behoort waarschijnlijk niet tot diegenen die

betaalt worden door het regime om eigen nest te bevuilen!

#10089

jan zonder pet

 

Terug naar het vertrekpunt.

Wantrouwen van de burger tegen het bestuur is eigen aan het Vlaamse Volk. Nog nooit werden wij bestuurd door onze eigen politici. Deze regering zit nog altijd onder de knoet van Elio, het koningshuis en "la haute finance Belge".

Nooit heeft een politieker resoluut voor zijn volk gekozen, hoe wil je dan dat zij vertrouwen krijgen van de burger.

Politiekers worden door de burger verkozen om de belangen van de burger te verdedigen (denkt de burger)

De verkozenen gaan dan de belangen van hun partij of groepering ( vakbond, ziekenfonds boerenbond etc.) verdedigen.

Nooit die burger. Waar is de democratie hier.

Gordeldracht. OK gordel dragen is misschien wel veiliger maar zoals een leraar mij destijds zei. Iedere dag nemen "zij" ons een beetje vrijheid af. Verplichten neen.

NB.: Gezien op TV " Er zijn niet genoeg donoren meer voor organen omdat er teveel gordeldragers zijn"

De verplichting om uw voertuig af te sluiten is een typisch voorbeeld van betutteling.

Wanneer ik langs een auto loop en daar ligt een laptop of camera in dan krijg ik geen "onweerstaanbare drang" om dat te stelen.

De boodschap moet zijn dat iedereen van de andere zijn bezittingen afblijft.Punt uit; kan dit niet dan moet de dief bestraft worden, niet de eigenaar.

Maar ja straffen past niet in de links progressieve kultuur waar wij in versmacht ( mooi vlaams woord )worden.

VB ja wat moet daarover gezegd worden. 1.000.000 kiezers kan je toch zo maar niet negeren. Doe je dat wel dan wil ik nog eens het argument horen waarmee dit kan.

Democratie is toch de burger laten stemmen om een beleid te laten uitvoeren zoals deze burger wil, niet de partijen, ziekenfondsen, vakbonden e.d. ( Zie hierboven)

VB heeft geen vakbond, ziekenfonds en drukkingsgroep, zou die partij toch opkomen voor zijn kiezers. Zijn de anderen daar bang van?

#10093

ivanhoe

 

@dof

"Tja, die gast is dood en jij klaagt dat hij niet meer voor jouw pensioen kan afdragen. Wie is er dan de egoist vraag ik me af."

Ik ben geen egoïst vind ik. (allicht dat men in de 3e wereld daar anders over denkt maar soit))

Srry hoor maar ik heb met 9.950.000 belgen zo goed als geen enkele echte emotionele band. Als er iemand in het voor mij verre Limburg sterft, wat verwacht je dan van mij? Ik kan dr wat cliché's tegenaan gooien om een schijn hoog te houden maar ik zet mijn tv/radio af, en ik sta er niet meer bij stil. Ben ik een egoïst als ik toegeef dat op eeen bepaalde dag, een halve euro die mij ontglipt en in de riool valt zoadat ik er niet aankan, mij langer bezighoudt dan de dodelijke slachtoffers in het verkeer van afgelopen weekend? Geld dat ik verlies door het feit dat iemand zo dom is om zonder gordel te gaan rijden, doet mij nu meer zeer, dan jan jantjes die in 1986 gestorven is om 3.33 op de n 9513, en zo een vrouw en 2 kinderen naliet. Het hemd is nader dan de broek, ik pleit schuldig, wie op dat vlak zonder zonden is die mag de eerste steen gooien, wie voelt zich geroepen?

Ben ik dan meer egoïstich dan jou dof? Denk jij meer aan jan jantjes' vrouw en kinderen uit 1986 dan aan de halve euro belasting die jij dit jaar graag minder zou betalen? Zowel, laat de steen met etiketje "jij bent egoïst" maar komen dan. Zoniet dan ben ik geen egoïst.

Ik durf het zelfs omdraaien: ik ben helemaal niet egoïstisch omdat ik net voor de gordelplicht ben.

Ik ga er vanuit dat gordelplicht levens kan redden. Iedereen is al ooit eens op een begafenis geweest van een veel te jong iemand. Iedereen weet dus ook hoeveel emotionele pijn/lijden dit teweegbrengt bij familie en vrienden. Als dit lijden vermeden kan worden door het verplicht maken van de gordel, wie is er dan tegen?

Ik vind de mensen die tegen zijn - wetende dat het nochtans mensenlevens kan redden - omdat het "duivelse, slechte, vermanende vingertje van de staat" botst met hun edele liberale principes egoïstischer dan mezelf.

@ ex-roker:

"pure discriminatie! een gepensioneerde die zijn bijdrage aan de staat heeft geleverd moet dus(misschien liefst) geen gordel meer dragen. Hij betaalt een boete en ivanhoe hoeft er dan ook niet meer voor te wroeten!"

Proficiat! In 2 zinnen heb je een argumentatie gebracht die alvast duidelijker, helderer is dan dof in al zijn reacties tesamen tegen mijn "ziekelijke visie." Ik meen dat.

Ik kan u niet anders dan gelijk geven, dat mijn economisch argument niet opgaat voor mensen die puur koudweg economisch gezien enkel nog "een last" zijn voor de gemeenschap.

Maar mijn 2e argument is dan ook dat zelfs "last-ige" personen nog een grote emotionele waarde kunnen hebben voor hun omgeving of voor henzelf natuurlijk. Bizar geredeneerd: als een gebod op gordeldracht er zou kunnen voor zorgen dat er 100 mensen minder sterven en dit 1000 kilogram minder psychisch lijden voor andere mensen uit onze samenleving zou kunnen opbrengen, dan vind ik een gebod wenselijk. Komt er nog bij dat ik gelijk welk leven uit ethisch standpunt zowiezo onbetaalbaar vind en bijgevolg, elk verloren leven zoveel mogelijk vermeden moet worden, ook die gepensioneerde dus, en ook al geef ik toe dat ik heel praktisch gezien meer bezig ben met mijn halve euro. (maar dat was maar een dag, alhoewel er elke dag halve-euro-verhalen zijn natuurlijk) Veel mensen op dit blog doen btw niets anders dan zagen over de belastingen die ze moeten betalen, ook al leven ze zelf in welvaart. Ze hebben een punt, daarnietvan.

Dus samenvattend: ik ben voor een gordelgebod omwille van 2 argumenten: 1) elke mens die sterft veroorzaakt psyschisch lijden, dus moeten we dat als samenleving proberen te vermijden en een gebod op gordels is een gepast middel daarvoor wegens efficiënter dan louter voorlichtingscampagne's en

2) elke jongere die net afgestudeerd is en die een vermijdbare dood sterft, kost mij (eigenlijk iedereen, ik denk ook aan jullie, mijn lieve schatjes ;) ) geld/ is een verliespost voor de samenleving. Ik ga er wel uit van de premisse dat een gordelplicht levens redt.

Aangezien de actiefste bezoekers hier ultraliberalen zijn, ben ik begonnen met het economische argument, wetende dat de hier aanwezige subgroep "naieve radicaal-liberalen" die fulmineren tegen elke regel louter en alleen omdat het een regel is, en die ook voor waarden staan als economische efficiëntie, rendement, winst maken en economische meerwaarde genereren intellectueel in de problemen zouden komen...

hoe kan je immers èn tegen de gordelplicht zijn èn tegen kostenreducering en rendement op investering zijn die een gordelplicht zou meebrengen...

Mijn nederige mening is dat mensen die tegen beide standpunten innemen geen liberalen zijn maar anarchisten. Ik neem enkel het 2e standpunt in.

#10094

ivanhoe

 

2e standpunt zijnde: PRO kostenreducering en rendement op investering

srry

#10095

ivanhoe

 

@ jan zonder pet

"Maar ja straffen past niet in de links progressieve kultuur waar wij in versmacht ( mooi vlaams woord )worden. "

Qué??? socialisten van de oude stempel doen met hun belastingen niets anders dan ondernemende mensen straffen...

(nutteloos statement in de marge van mezelf kweet het)

#10096

dof

 

"Srry hoor maar ik heb met 9.950.000 belgen zo goed als geen enkele echte emotionele band. "

Nou, al die Belgen liggen ook niet wakker van het feit dat als ze dood zijn ze niet meer voor jouw pensioen kunnen afdragen.

#10098

ivanhoe

 

maar ze liggen wel wakker van elke halve euro die ze te veel moeten betalen (ondermeer omdat een ander gestorven is door het niet dragen van de gordel)...dus simpele oplossing: verplicht gordel, minder belastingen, leve het liberalisme ;)

#10101

NN.

 

@ jan zonder pet.

Ook wat last van de warmte ? Petje kopen, het zonnetje schijnt te hard.

@ gordeldracht.

We stemmen om een leiding te verkiezen. Die leiding probeert (normaal gesproken toch) een beleid te voeren in overeenstemming met de wensen van de burger. Dus een "goed" beleid waarbij er gepoogd wordt nuttige en maatschappelijk verantwoorde maatregelen te nemen. Dus als men statistisch vaststelt dat er (voor zover ik mij de cijfers nog herinner ... ik geef ze hier maar bij wijze van voorbeeld) twintig procent minder zwaar gekwetsten zijn bij gordeldracht dan zonder gordeldracht, dan neem ik aan dat de beleidsmakers met recht en reden verlangen dat de burger een gordel draagt. Want zo een kleine maatregel, die toch maar een heel klein beetje van onze persoonlijke vrijheid inneemt, kan wel een belangrijk verschil maken op het einde van de budgettaire rit.

@ sluiten autodeuren.

Dezelfde redenering gaat op voor het sluiten van autodeuren. Feit is dat door het niet sluiten van de autodeuren er veel sneller in auto's ingebroken wordt en er veel meer auto's gestolen worden. Met als gevolg veel economische schade en veel crimineel gedrag. Dus is het "logisch" dat de overheid wenst dat de burger zijn auto sluit. Dus als de burger dat niet doet, en ter zake laks is, lijkt het mij logisch dat de politiediensten daarop af en toe eens controle uitvoeren, en de betrokkenen een verwittiging geven of zelfs verbaliseren. Want echt, ik betaal niet graag een fikse autoverzekering omdat mijn buurman nonchalant is.

@ Conclusie.

Voor mij mag het allemaal, ten minste als de overheid en de beleidsmakers niet pietluttig worden en permanent jagen op overtreders om toch maar boeten te kunnen innen. Want eerlijk gezegd, dat is wat er mi nu gebeurt met die boeten inzake de snelheidsovertredingen. Je moet toch als rechter ook afwegen of het permanent in het oog houden van de verkeersreglementen en uw kilometerteller niet slechter is voor de veiligheid dan het gezapig rijden in functie van de verkeerssituatie.

#10102

koendp

 

@NN: Als mijn verzekering niet tussenkomt bij inbraak in mijn wagen, hoe zou het feit van mijn wagen niet af te sluiten dan in 's hemelsnaam invloed kunnen hebben op uw 'fikse' autoverzekering?

Als er ergens verplichting zijn dan moet het van uw eigen verzekering uitgaan en niet van de overheid. Hetzelfde bij gordeldracht, maar hier dan de sociale zekerheid. (Een soort franchise?) We zien nu al hetzelfde gebeuren bij ongevallen door dronkenschap. Waarom eigen risico niet vergroten bij geen gordeldracht? En laat die wetten vallen.

#10106

jan zonder pet

 

Aan NN

Goed, in naam van een "goed" beleid moeten wij dan "nuttige en maatschappelijk verantwoorde maatregelen" aannemen.

Wat denkt u te doen tegen overlijdens door :

roken resulteert dit dan in een volledig verbod op roken altijd en overal.

Drugs altijd en overal verbieden

Alcohol altijd en overal verbieden

Niet meer autorijden altijd en overal ( als er niemand rijdt dan zijn er geen ongevallen meer )

Ongezond eten altijd en overal verbieden

te veel medicatie tegen stress, kalmeermiddelen etc, alles verbieden altijd en overal want het is maatschappelijk verantwoord.

Dit is allemaal een "klein" beetje vrijheid inleveren.

Ja "ze nemen iedere dag een klein beetje vrijheid af".

Iedereen is voorstander om iets af te schaffen waar hij niets mee te maken heeft. Iedereen wil de vrachtwagens van de weg wanneer hij gestrest en reeds te laat de baan op moet.

Sluiten van de autodeuren.

Mijn vraag wordt niet beantwoord.

De " onweerstaanbare drang " is niet mijn probleem ik heb die niet.

Ik steel niet uit iemand zijn wagen, gesloten of niet. Vorige week werd de laptop van mijn zoon gestolen uit een wel gesloten voertuig, achterruit kapot, afdekscherm weg en zo alles pikken maar. Moeten wij nu onbreekbaar glas in onze auto's laten zetten vooraleer u tevreden bent.

Boeven straffen is altijd al het doel geweest maar de staat doet hier zijn werk niet, werk waarvoor wij bijna de meeste belastingen betalen van de wereld.

Wat is er nu mis met het straffen van dieven leg mij dat nu eens uit.

Conclusie

Vergeet niet dat wij mensen en geen mieren zijn en iedereen wil nog een beetje van zijn eigenheid behouden. Eigen expressie moet kunnen, moet alles een eenheidsworst worden, nee toch.

Daarvoor eigen verantwoordelijkheid dragen hoort daar natuurlijk ook bij.

Ik pleit niet voor anarchie maar voor gezond verstand. Geen betutteling van de staat. Duidelijke basisregels en ze dan zonder veel uitzondering volgen.

#10121

NN.

 

@Jan zonder Pet.

De mensen zullen altijd sterven, met of zonder verbod op alcohol, drugs, enz. Dus uw vertrekpunt is niet echt relevant.

Dus stel je het toch wat scherp, als we tussen dit of dat moeten kiezen.

Om een oordeel te vellen over een bepaalde maatregel kan je misschien eerst eens de grond van de zaak bestuderen.

Het "sluiten van voertuigen".

Wel voor zover mij bekend gebeuren de diefstallen uit auto's door mensen die dat gericht doen. Dus zij doen het in functie van het risico op betrapt te worden. Met als gevolg dat zij bij voorkeur stelen uit auto's die niet gesloten zijn. Wat geen garantie is dat er uit een gesloten auto toch niet gestolen wordt, zeker als je kostbare voorwerpen tentoon stelt. Dus als je diefstal wil voorkomen zal je alvast het meeste succes hebben door bvb ervoor te zorgen dat de voertuigen zoveel als mogelijk gesloten zijn.

Tweede voorwaarde is dat kostbare voorwerpen niet zichtbaar mogen zijn. Dus steek ze in de koffer.

Maar eender hoe, diefstal zal er altijd zijn. Zo herinner ik mij van mijn jeugd, waarbij we op reis in Italië tot onze verwondering vaststelden dat de handschoenkastjes altijd open stonden in de geparkeerde auto's. Wat bleek ? Wel een gesloten handschoenkastje gaf de "crimininelen" de indruk dat er waardevolle goederen weggestopt zaten. Dus in die auto's werd er bij voorkeur ingebroken. Dus zou je nu kunnen zeggen dat de auto's bij voorkeur niet gesloten moeten zijn. Maar wat stel je dan vast ? Wel dat die auto's veelvuldiger gestolen worden dan de andere auto's.

"Boeven straffen is altijd al het doel geweest maar de staat doet hier zijn werk niet, werk waarvoor wij bijna de meeste belastingen betalen van de wereld. "

Ik denk dat je hier kunt spreken van enige misvatting. Het is maar in een politiestaat dat de overheid enkel tot doel heeft boeven te vatten, juist daarom wil die politiestaat zoveel mogelijk wetten en reglementen om dus zoveel mogelijk overtreders en misdrijven te laten ontstaan en dus gemakkelijk zondebokken te kunnen aanpakken. De modale staat poogt enkel het allemaal wat binnen de perken te houden, om de ergste "problemen" een beetje in te dammen. Maar eender hoe, iedereen wil op tijd en stond eens buiten de schreef gaan. Dat is een menselijke eigenschap. Moet het daarom altijd bestraft worden ? Neen.

Dat jij die onweerstaanbare drang niet hebt, wil daarom niet zeggen dat burger x, y, z, enz het evenmin hebben. Je projecteert teveel uw karakter op uw omgeving en op de beleidsmensen.

"Vergeet niet dat wij mensen en geen mieren zijn en iedereen wil nog een beetje van zijn eigenheid behouden."

Wel zo zijn er mensen die vinden dat die rijke luizen wel eens wat tegenslag mogen ondervinden, en maar eens moeten voelen hoe het is om een auto met ingeslagen terug te vinden. Dus elk wat wils. Maar de beleidsmensen, wel die moeten proberen om het allemaal wat te beredderen. En ook bij hen zijn er die overdrijven.

#10137

koen

 

@nn wat is er eigenlijk zo radicaal aan het afschaffen van een overbodig beleidsniveau (bvb de provincies ?) ik vind het eerder van een ongelooflijke behoudsgezindheid en angst getuigen om daaraan vast te houden

voor de rest had ik de verplichting van de autogordels er in gegooid als voorbeeld van betutteling, niet omdat ik tegen autogordels dragen ben; ik kan misschien een beter voorbeeld geven :

erfenissen : waarom kan iemand slecht een kwartje van zijn eigen opgebouwde vermogen bestemmen ? waarom een dictatoriaal systeem met wettige erfgenamen ? waarom kan een ouder die in onmin leeft met zijn kind(eren) zijn kind(eren) in België niet onterven ? dit is toch je reinste betutteling ? (en kom mij nu niet af met erfenisjagers, die zijn er nu ook)

#10145

NN.

 

@ Koen.

"Ook die instellingen waar jij toevallig achter staat ? Je formuleert het allemaal nogal radicaal zou ik zeggen, misschien omdat je ook maar wil zien wat je zelf ziet ? Dat is juist waarover ik het heb, de oorzaak van het wantrouwen."

Wat ik maar bedoel dat is dat je soms eens een andere bril moet opzetten en nadenken wat je tegenstrever wil.

"voor de rest, nutteloze instellingen (vooral nutteloze staatsapparaatdelen) dienen drastisch te worden afgeschaft, zo niet, blijven ze bestaan (cfr provinciaal/federaal niveau), we kregen sinds de jaren 70 twee volwaardige bestuursniveaus bij (Europa en de Gemeenschappen/Gewesten), maar een niveau afschaffen ? ho maar ... "

Je mag niet vergeten dat die niveaus afgedwongen geweest zijn, dus zijn er altijd tegenkrachten. Wil je provinciaal en federaal niveau afschaffen dan krijg je automatisch het volle tegengewicht. Dus moet je dat intelligenter aanpakken. Bvb ivm het provinciale niveau werd de verwarring levendig gehouden dat de provincies afgeschaft zouden worden. Wat natuurlijk naast de kwestie is, maar het gaat er eerder over om het beleidsniveau af te schaffen, of beter, te integreren in het gewestelijke (Vlaamse) niveau en dus dat niveau meer kracht te geven.

Dus van mijn part mag men de provinciaal verkozenen ook Vlaamse volksvertegenwoordiger maken, maar dan met een specifieke functie, te weten gericht op de provincie waarin ze verkozen zijn. Bij verkiezingen of zeer belangrijke stemmingen kunnen ze dan zetelen samen met de "klassieke" volksvertegenwoordigers. Alvast zou het voor de burger duidelijker worden en zou hij beter begrijpen dat die politici in het Vlaamse parlement zitten en daar hetzij beleidsfuncties uitoefenen (regering), hetzij algemene functies (Vlaams parlement) hetzij regionale functies (Provincies).

Het heeft alvast als voordeel dat die afdelingen dan onderling met elkaar kunnen samenwerken (provincies onderling) en dat er een betere communicatie zal bestaan met het hogere niveau ... (het gewest of VP). En er zal alvast één verkiezing uitgespaard worden. En misschien kan men de provinciale belastingen dan integreren in de Vlaamse ... ? En dus op dat punt misschien ook wat efficiënter werken ?

Wat ik maar bedoel is dat je het niet zo "zwart/wit" moet voorstellen, dan word je als "gesigneerd" bestempeld. Ten minste zo reageer je zelf ... nog maar op een simpele vraag waarom het juist die twee niveaus zijn die eruit moeten, geef je al een "stamp" terug. Dus om bij het onderwerp te blijven, waarom zoveel "wantrouwen" ?

Noot : LVB heeft hier ergens een mooi onderwerp aangesneden dat ging over de wijze waarop een discussie gevoerd wordt, en hoe elk volk haar zienswijze op een zeer specifieke manier formuleert. En in het bijzondere, hoe het gebrek aan kennis van die specifieke manier van formuleren door de andere bevolkingsgroep tot slechte resultaten leidt als er een gewichtig politiek debat gevoerd wordt tussen de gemeenschappen.

#10153

koen

 

sorry nn, maar dat gaat me allemaal een beetje traag, noem me naief, maar ik werk niet met vijandsbeelden en tegenstrevers, zo zit ik niet ineen, en jouw manier van denken is dus moeilijk voor mij

ik zie gewoon dat instellingen die sowieso de gewoonte hebben te overleven, ook als ze nutteloos zijn geworden blijven bestaan en het kost de grootste moeite om ze op te doeken

ik heb gewoon een beter bestuur voor ogen waar nutteloze tussenniveaus uit weggehaald zijn, zonder nostalgie aan een of ander niveau, met de grootst mogelijke democratische inbreng voor ogen zijn die niveaus voor mij stad/gemeente-gemeenschap/gewest-Europa ik zie werkelijk niet in waarom er extra's tussen moeten zitten die een actief beleid door meer compromisvorming in de weg staan.

maar idd ik durf zo maar niet te stellen dat jouw parcours met de bocht, niet uiteindelijk sneller zal blijken dan mijn rechte lijn

dat over die onderhandelingstechnieken had ik hier ook ooit gelezen, zeer interessant, en idd als ik het mij deftig herinner zou jou aanpak succesvoller kunnen zijn voor de onderhandeling ...

soit, gelukkig zit ik hier niet in een onderhandeling (zou er trouwens slecht in zijn, zoals blijkt) daarom veroorloof ik mij de luxe om eens gewoon mijn gedacth en gedroomd einddoel te debiteren...ook al komt dat misschien allemaal radicaler over dan het bedoeld is

#10156

NN.

 

Ik ben blij dat je me begrepen hebt, dus die "sorry" hoeft echt niet. Alvast heb je nog een droom, en de behoefte om hem uitgevoerd te krijgen. Niet opgeven.

"Vijanden en tegenstrevers" : het gaat maar over het realiseren van je eigen inzichten, door de anderen met een andere visie te overtuigen; maar soms kom je langs die weg van het debat tot andere inzichten, en moet je je eigen parcours aanpassen. Dus : nooit opgeven.