Haal de haatmail van de nieuwssites

(...) Zodra je als politicus een standpunt inneemt over iets, volgen er vernietigende reacties. (...) Het valt trouwens op dat de toon van de mailschrijvers heel vaak bijzonder scherp wordt zodra het artikel over iets gaat waarbij allochtonen zijn betrokken. (...) Die sites worden, zo blijkt uit de jongste CIM-tellingen, dagelijks door vele tienduizenden mensen bekeken. En de aantallen nemen almaar toe. (...) Vanzelfsprekend verschijnen er nog veel meer en veel ergere zaken op onnoembare sites van onofficiële organisaties. Maar we hebben het hier over de webstek van achtenswaardige kranten, tijdschriften, radio- en tv-stations.

Is het te veel gevraagd dat er een minimale controle wordt toegepast om de ronduit ranzige teksten te schrappen? We vragen dat heus niet met een opgeheven vingertje, daarvoor zijn we zelf te vaak en te graag vrijbuiters. We bepleiten geenszins een beperking van de vrije meningsuiting, wel integendeel.

Vrijheid, blijheid. Allebei zijn we sinds jaren met communicatie en pers bezig en verdedigen we hardnekkig de vrije meningsuiting. Zelf houden we van het tegensprekelijke debat, ook als het er hard aan toegaat. Leve de polemiek. Maar het mag nooit persoonlijk worden of haat verkondigen. (Wat voor onmens moet je eigenlijk zijn om plezier te vinden in het lijden van iemand anders?) Voer de discussie met argumenten en graag ook met open vizier, dus niet verdoken vanachter een 'laffe harnas'-schuilnaam. (...)

Daarom roepen wij de verantwoordelijken in de Vlaamse media op strenger te gaan toezien op wat op hun nieuwssites wordt gepubliceerd. Omdat het zo niet langer kan. En omdat we vrezen dat er in deze wereld ook werkelijk gekken rondlopen die wel eens letterlijk uitvoeren wat onverlaten prediken.

Els Schelfhout (CD&V-senator) en Pol Van Den Driessche (CD&V-senator) in een opiniestuk in De Morgen, 26 februari 2008

Reacties

#60233

traveller

 

Vrijheid van mening?
Wij zijn ook vrijbuiters?
Wat denken die mensen wel van het Vlaamse volk dat ze met zulke mondsnoerderijen nog komen aandraven?
Eén CGKR is nog niet genoeg, we willen er een 2e bij.
GVD idioten en volksverlakkers.

#60237

EricJans

 

<<(...) dus niet verdoken vanachter een 'laffe harnas'-schuilnaam.>>

Halen jullie maar eens eerst onschuldige clubs als het Davidsfonds van de lijst van door de staatsvuiligheid te controleren organisaties... dan zal ik eens beginnen over die schuilnaam te denken... als ik zin heb.
En tot het zover is blijf ik jullie naar hartelust - vanachter mijn harnas - een naïeve, stomme kip en een simplistische droplul noemen.
Geluk ermee en denk eraan: 't is méér dan verdiend!

#60239

Patient X

 

Stemknophoeren. Dat ze maar eerst eens beginnen met zich af te vragen of ze hun werk goed doen : goede wetten stemmen. Hebben ze zich al eens afgevraagd wat de gevolgen zijn van hun stemgedrag, bij iedere wet? Dan moeten ze eerst de wetten lezen, snappen en zich inbeelden wat die tot gevolg kunnen hebben. Dat ik nu een chronische ziekte heb door het wangedrag van hun voorgangers kan hen echter geen barst schelen, nog hen, nog hun voorgangers, het enige wat hen kan schelen is hoeveel stemmen ze halen. Mensen met een geweten worden geen stemknophoer.

Yves Paermentier
Deinzestraat 72 A
B-720 Oeselgem

#60240

Johan B

 

Samenvatting van het bovenstaande citaat:

We verdedigen hardnekkig de vrije meningsuiting maar omdat het zo niet langer kan vragen we de ronduit ranzige vrije meningsuitingen te schrappen.

#60242

Elhaz

 

Of misschien gewoon het internet verbieden? Of mensen met een IQ lager dan 100 niet meer leren lezen en schrijven? Zou dat geen oplossing zijn? Enfin, d'r moet daar toch iets aan te doen zijn!
En vloeken, vloeken op café bv. Of racistische moppen vertellen aan de toog. Daar zou de kastelein ook moeten tegen optreden. En als hij niet ingrijpt, zijn vergunning intrekken.
Ik ga op die mannen stemmen.

#60244

Patient X

 

Ik wens mij bij de dames met het oudste beroep te verontschuldigen voor mijn vorig commentaar. Hoewel jullie niet uit ijdelheid gekozen hebben voor jullie beroep vermoed ik toch dat jullie je best doen om een dienst te leveren die de klant voor zijn geld verlangt(Trek hieruit geen conclusies omtrent mezelf). Jullie dwingen mij ook niet jullie te financieren.

#60245

Karl

 

Tja, wat doet een politieker niet als zijn kudde dreigt te ontsporen? We zijn in dat crapuul hun ogen louter taxeerbare identiteiten, die vrijheid gegund wordt omdat we anders in opstand zouden komen.

Een overheidsbeslag van 50% en stijgend. Moesten ze kunnen zou het nog veel hoger zijn. Want zo houden ze ons onder de knoet zonder dat we het beseffen.

Droogleggen die handel.

#60247

Cogito

 

Els Schelfhout: "It's not fascism if WE do it!"

#60248

Cogito

 

"Een overheidsbeslag van 50% en stijgend." Dàt is het dus dat Karl Marx bedoelde toen hij zei dat communisme uiteindelijk onvermijdelijk zou zijn. Slechts instorting stopt de groei van de staatsmogol.

#60249

New Statesman

 

Eerste zin op http://www.cdenv.be/els-sch...
"Ik geloof dat de maatschappij maakbaar is"

Toen wist ik al genoeg...

#60251

yupie

 

"Ik geloof dat de maatschappij maakbaar is."

Ik herinner me die uitspraak vele jaren terug voor de eerste keer gehoord te hebben uit de mond van een toenmalig Agalev parlementslid. Ik voelde letterlijk een koude rilling over mijn rug op dat ogenblik.
Als ik het vandaag hoor, heb ik eerder de neiging mijn geweer te grijpen.

Eigenlijk betekent die zin semantisch hetzelfde als: "ik geloof dat het in bepaalde gevallen ethisch verdedigbaar is dat een willekeurig klein aantal mensen over een willekeurig groot aantal mensen zo willekeurig vérgaand mogelijk absolute zeggingschap heeft."

#60252

Rick

 

"En omdat we vrezen dat er in deze wereld ook werkelijk gekken rondlopen die wel eens letterlijk uitvoeren wat onverlaten prediken."

Stel je maar eens voor dat één of andere gekke CVP'er letterlijk zou uitvoeren wat enkele onverlaten van de NVA prediken, al was het maar BHV splitsen.

Naam en adres van de poster dezers op aanvraag te bekomen (cfr zijn belastingsaangifte)

#60255

Benny Marcelo

 

Waarschijnlijk hebben Elsje en Polleke het hier over over de islamiete die al eens worden opgeroepen om te moorden, tot op hun tv-zenders toe, ge moet nog geen internet hebben. Zou het niet Rick :-)

#60257

EricJans

 

Is het niet langzaam tijd om aan die 'democratie à la Belge' eens een definitief einde te stellen, zodat we als burgers - na 178 jaar - onze meest fundamantele burgerrechten eindelijk herstellen?

#60264

Cogito

 

"en graag ook met open vizier, dus niet verdoken vanachter een 'laffe harnas'-schuilnaam"

Laat ons ook meteen de geheime stemming afschaffen!

#60268

LVB

 

@Cogito: de grondwet garandeert de vrijheid van drukpers, maar koppelt er meteen de notie van verantwoordelijkheid aan: ofwel is de auteur bekend en dus verantwoordelijk voor wat hij schrijft, ofwel is er een verantwoordelijke uitgever of verantwoordelijke drukker.

"De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider niet worden vervolgd."

Dat men zomaar alles moet kunnen schrijven zonder ter verantwoording geroepen te kunnen worden door wiens rechten men schendt, is een misvatting over "vrije meningsuiting". En dat zeg ik als voorstander van de vrije meningsuiting, als tegenstander van het strafbaar stellen van opiniemisdrijven, maar wel als verdediger van de strafbaarstelling van laster en eerroof.

#60272

Publius

 

Je kan perfect op anonieme of beter pseudonieme wijze een "discussie met argumenten" voeren. Die twee hebben niks met elkaar te zien.
In de US is daar jurisprudentie rond, oa de zogenaamde McIntyre case (514 US 334 "n 357, 1995) waar het op uitdrukking van politieke of maatschappelijke meningen aankomt.
Iemand persoonlijk aanvallen of strafrechterlijke overtredingen begaan (bvb anoniem kinderporno verspreiden) moet natuurlijk tegengegaan worden wat in sommige gevallen kan via bvb IP nummers e.d. . (als de dader dat echt wil voorkomen en zich daarvan bewust is, verschaft hij zich wel ergens toegang via een onbeschermde wifi connectie of een PC op één of andere unief.).

Uitvoerige bespreking in "Digital Anonymity and the Law", ISBN 90-6704-156-4, Asser Press Den Haag.

Als je in België niet in het politiek correcte gelid loopt, wordt je gewoon gebroodroofd door de linkse totalitairen van het eigen groot gelijk.

#60273

Patient X

 

Ik kan niet meer gebroodroofd worden, dat hebben ze al gedaan. Anonimiteit hoeft voor mij niet meer.
Ooit heb ik eens een politicus van de CVP een bepaalde zaak voorgelegd en hem gezegd dat hij daar medeplichtig aan was. Hij is boos weggelopen. Dat verstond hij onder woord en wederwoord. Als het goed gaat is het dankzij de politici, als iets slecht loopt wassen ze liever hun handen in onschuld. De ambtenaar verschuilt zich achter de politicus (Wij doen ons werk), de politicus verschuilt zich achter de ambtenaar. Intussen blijven absurde wetten bestaan.

#60274

Koen Godderis

 

@EricJans

Anoniem posten hoeft daarvoor niet altijd persé in te houden dat je opener kunt posten dan wanneer niet anoniem.

Ik post al heel mijn leven onder mijn echte naam, en 80% van de mensen die mijn (bij momenten uiterst scherpe) teksten lezen denken dat "koen godderis" een schuilnaam of artiestennaam is.

Wie echt open reageert op internet kan tot de constatie komen dat de overgrote meerderheid denkt dat het een pseudoniem is. Maar of koen godderis mijn echt naam is laat ik in het midden. :)

Verder rest mij alleen maar de hypocrisie aan te klagen van volgende uitspraken: "We vragen dat heus niet met een opgeheven vingertje, daarvoor zijn we zelf te vaak en te graag vrijbuiters. We bepleiten geenszins een beperking van de vrije meningsuiting, wel integendeel"...

Ne hoor, ze vragen alleen maar censuur van de waarheid die ze liever niet onder ogen wensen te zien.

#60276

Patient X

 

De zelf-uitgeroepen communicatiespecialisten hebben het over "gekken". Ik heb zelf nog de volgende diagnoses gekregen : "schizofrenie", "schizo-affectieve stoornis", "bipolaire stoornis (manisch-depressief)". Dat kan ervan komen als je als enige normale ontwaakt in absurdistan. Het woordje "Gek" zou dus op mij kunnen slaan. Moet ik me nu evenzeer aangesproken voelen als een Marokaan die "Makak" genoemd wordt? Dat kan tellen voor een communicatiespecialist.

#60279

M.E. Storme

 

In boerka op het internet - dat is eigenlijk wat anonieme scheldenaars doen. En op straat mag iedereen zich voor mij kleden zoals hij of zij wil, maar het gezicht bedekken is verboden omdat het in strijd is met de openbare veiligheid. Nu weet ik ook wel dat wie gemaskerd op straat loopt zwaarder onheil kan aanrichten dan men met woorden kan aanrichten, maar toch lijkt het me incoherent om tegen de boerka te zijn op straat maar voor het masker op de informatiesnelweg. Natuurlijk, zoals ik altijd verdedigd heb: deze webstek is eigendom van LVB, dus niet echt openbaar domein, en LVB beslist dus welke regels hier gelden, zowel wat woordgebruik betreft als "kledij".

#60281

Avondlander

 

@ M. E. Storme
Niet iedereen verkeert in een situatie waarin zijn werkzekerheid los staat van zijn opinies dan wel interesses. Tegen mijzelf is door enkele linkse studenten ontslag geëist op basis van een foto gepubliceerd op de site van de "Linkse Socialistische Partij" en waarop ik herkenbaar stond met achter mij blijkbaar enkele "porren" van NSV, met lint en pet. Het betrof een voordracht van ene Matthias Storme...

#60282

Benny Marcelo

 

@Avondlander: het gaat hier over anoniem schelden, niet over anoniem een mening verkondigen.

#60303

Avondlander

 

@ Benny Marcello
En wie gaat bepalen of een bepaalde mening verkondigen al dan niet "schelden" is?

#60304

LVB

 

Terechte opmerking van Avondlander.

Ter attentie van Matthias Storme: de bekendste schelder hier (een geweldloze krijgskunstenaar) reageerde niet anoniem, maar onder zijn echte naam.

En als ik iemand zou uitsluiten omdat hij "Storme is een fascist" heeft geschreven, dan moet ik, als ik consequent ben, ook iedereen die "Verhofstadt is een leugenaar" schrijft, uitsluiten. En uiteraard ook iedereen die "Verafstoot" schrijft in plaats van "Verhofstadt".

Commentaren schrappen omwille van hun irrelevantie of omwille van hun onzingehalte is veel makkelijker dan commentaren schrappen omwille van "gescheld", zeker als dat gescheld verwerkt zit in commentaren die nog veel meer bevatten dan louter gescheld.

Inzake pseudoniemen of "anoniem gescheld" ben ik dus van mening: ofwel pseudoniemen toelaten, ofwel pseudoniemen niet toelaten. Dit laatste is vrijwel onbegonnen werk, tenzij ik verplichte registratie vereis met copie van identiteitskaart. Als persoon X zich inschrijft met "ik ben Jan Janssens" dan heb ik weinig mogelijkheden om het waarheidsgehalte daarvan te controleren, tenzij ik de identiteitskaart van die persoon kan bekijken.

Overigens zijn internetfora waar men pseudoniemen verbiedt uiterst zeldzaam.

Het klopt inderdaad dat, in geval van een strafrechterlijk onderzoek, de identiteit op basis van het IP-adres kan nagetrokken worden. Eigenlijk zou ik het posten van commentaren vanaf anonieme proxy's onmogelijk moeten maken, al was het maar om mezelf in te dekken.

#60305

BC

 

"Ter attentie van Matthias Storme: de bekendste schelder hier (een geweldloze krijgskunstenaar) reageerde niet anoniem, maar onder zijn echte naam."

En niet te vergeten: die krijgskunstenaar zei dan ook nog dat zijn stelling "Storme is een fascist" "beschrijvend/analyserend is, omdat hij dat ECHT IS". En "Bart de Wever is een infantiele smeerlap, zo zeker als 1+1=2." En hij kan het weten, want hij is leraar wiskunde. Het was niet zomaar een mening!

Op zijn blog ging het er recent ook weer leuk aan toe betreffende Bart de Wever en de "Gravensteendebielen".

#60308

joe

 

"In boerka op het internet"

wow wat een vergelijking van M.E. (Matthias Emiel? Evarist? Empaticus?) Storme. Daarvoor moet je minstens enkele maanden in Cambridge, MA rondgehangen hebben.
Dus nu weten we het als we boerkadragers in de Nieuwstraat of de Meir zien: dat zijn geen schandelijk onderdrukte medemensen, nee, dat zijn anonieme scheldenaars!!!

#60322

Benny Marcelo

 

Ik heb niet gezegd dat iemand moet oordelen wat gescheld is en wat niet, mijn reactie was er enkel op je eigen opmerking dat iemands werkzekerheid in gedrang kan komen bij het verkondigen van een mening.

Ik heb een tijdje enkele nederlandse blogs gevolgt. Er was er eentje bij met soms twee tot driehonderd reacties op één item. Daar zaten dan misschien tien procent reacties op het item bij. De rest was gewoon mededelen dat x een onnozelaar was waarop de reactie dat y een eikel was enzv. Allemaal met een pseudoniem natuurlijk. Zinnig hoor!

#60335

Publius

 

Ik raad Prof. Storme echt aan een aantal artikels uit het boek waarvan ik eerder de referentie heb gegeven. Daar staan een aantal discussies in, pro en contra anonimiteit.

Eén van de elementen die terugkeert is dat het best om maatschappelijke of sociale opinies gaat. Anonimiteit is zeker niet absoluut. Een politiek figuur een leugenaar noemen kan eigenlijk in twee contexten plaatsvingen: uit hoofde van zijn politieke functies of tov zijn privé leven. Dat zijn verschillende domeinen. Iemand die ongefundeerd een ander opzettelijk schade toebrengt in zijn privé leven, bvb "X is een pedofiel" (iedereen kent die praktijken, wel, beetje handelsmerk van de krant van het ochtendgloren) is minstens onfatsoenlijk of zelfs misdadig.

Maar politicus x m.b.t. de uitoefening van zijn politiek een leugenaar noemen is een politiek opinie en die kan perfect anoniem gegeven worden.
Ter vergelijking: pentiti uit de misdaadwereld worden toch ook beschermd ? Zullen we die dan ook maar met naam en toenaam bekend maken ? Er zit een rationale achter, een rationale waarvan een analogon evenzeer in de publieke wereld kan gelden.

Ben het idd. eens dat LVB hier de regels bepaald. Het feit dat hier diverse, meestal heel interessante, postings te vinden zijn bewijzen dat hij dat goed doet. Dat er hier en daar kaf tussen zit is, wordt beter getolereerd omdat censuur immers een groter kwaad zou zijn. Ok, dat grove persoonlijke beledigingen gewist worden. Zet hij die te nauw politiek correct dan krijg je een heel steriele site waar bezoekers snel afhaken.

Ik weet trouwens heel goed dat velen, en al helemaal in het geval van een misdrijf, opspoorbaar zijn via IP adressen (zeker als daar een vast IP adres bij is) en dat LVB en operatoren dan hun medewerking zullen (moeten) verlenen.
Ik vermoed trouwens dat veel blogs een account vereisen van hun leden om zich minimaal in te dekken tegen misbruik. bvb referenties naar kinderporno posten e.d. Zelfs op algemene pornosites is het blijkbaar bemoedigend dat communities heel snel na hun ontmaskering pedofielen weren of zelfs doorpselen naar autoriteiten.

Verder verbaast het mij (aangenaam) dat anonieme namen weinig of niet "gekaapt" worden. Dat zou een goede reden kunnen zijn om met een account te werken, een account die verder even anoniem zou kunnen zijn, een pseudoniem dus.

#60352

Questing Beast

 

De redenen waarom ik hier onder een pseudoniem reageer en niet onder mijn naam zijn de mijne. Vanuit mijn libertaire filosofie zie ik zelfs hoegenaamd niet in waarom ik daar verantwoording voor zou moeten afleggen. Of iemand anders reageert met vermelding van de echte naam, een schijnbaar echte naam of een overduidelijke schuilnaam interesseert me eveneens geen moer. Ik zal zelf wel bepalen welke inhoud ik schelden, aanzetten tot haat, onzin of leerrijke, meerwaarde biedende commentaar vind.

#60379

Peter Van de Ven

 

In de opera Tosca roept de hoofdfiguur tegen de moorddadige politiecommissaris die haar afperst: "Assasini !" Misschien mag men verder uivoering van Tosca verbieden, als het van de "heilige boon" Els afhangt.

Enkele bedenkingen:
1. CD&V is de partij van het popularisme, in de dubbele betekenis: volkerendenken, en zich "populair" maken om de macht veroveren (ipv populair te worden door behoorlijk bestuur). Het is te begrijpen dat CD&V een censuur-campagne start tegen "schelden", want dat doet hun werk teniet.

2. De verontwaardiging van CD&V is selectief. Bart De Wever&Co scheldt er duchtig op los, geen CD&V-haan die ernaar kraait.

3. Schelden is communicatief, dwz een samenvatting van een mening in één (kracht)term: de vraag is dus eerder wat de boodschap en het doel zijn. BV: CD&V is de partij van het "politiek correct fascisme"

4. Schelden is logsch geldig als het een argument begeleidt.

5. Schelden als ad hominem is ongeldig. Dus de stelling: "Wat u zegt is fout, want u scheldt" is een ad hominem.

6. Schelden mag dan misschien wat lastig zijn, misbruik van de scheldethiek is veel ernstiger. De redenering van de misbruikers gaat als volgt: "Kritiek is schelden, schelden is ongeldig, dus er is geen kritiek." Dwz het misbruik bestaat erin gefundeerde argumenten te verwerpen om "ethische" redenen, weerom een drogreden. Dit is een N-VA "specialiteit"

7. Schelden kan een reactie zijn op een onhebbellijke opmerking. Daarin ligt voor internetfora een tweede manipulatie-gevaar.

8. Er is en verschil tussen "schelden op" en "schelden tegen". Het tweede kan ook manipulatief aangewend zijn, het eerste een expressie van een mening of van een emotie.

Kortom: de zaak zit wel niet zo eenvoudig als de "CD&V-heilige boon met haar bulldog" wil laten uitschijnen, zeker niet nu CD&V ons land, of op zijn minst "Vlaanderen" wil veranderen in en heropvoedingskamp.

Een overdreven "keurigheidsethiek" is een probleem. Nu mag er in Vlaamse gemeenteraden zelfs geen Vlaams meer gesproken worden, maar is Nederlands (!)verplicht. De kneuterigheid is alom.

Opgetreden mag worden tegen impliciete en expliciete laster, bv door gratuite speculatieve opmerkingen. Dat kan immers schade veroorzaken. "Schelden tegen" een medeformumganger dat puur manipulatief, dwz zonder aanleding of kleinerend, ridiculiserend of zo bedoeld is, lijkt ook problematisch.

Voor het overige vind ik het misbruik van de scheldethiek met het oog op politieke censuur veel ernstiger dan een scheef woord.

TAV: Matthias Storme: u bent wel degelijk écht een fascist, en bovendien dermate een arrogant nest dat u meent dat schelden op u principieel niet van toepassing kan zijn. Waar haalt u die "waardigheids-evidentie" vandaan?

#60383

Peter Van de Ven

 

Uit:
http://opera.stanford.edu//...

Scarpia
(forte, verso la camera della tortura)
Basta, Roberti.

Sciarrone
(che ha aperto l'uscio)
E svenuto!

Tosca (a Scarpia)
Assassino!
Voglio vederlo.

Scarpia
Portatelo qui!...
(Sciarrone rientra e subito appare Cavaradossi svenuto, portato dai birri che lo depongono sul canapè. Tosca corre a lui, ma l'orrore della vista dell'amante insanguinato è così forte, ch'essa sgomentata si copre il volto per non vederlo - poi, vergognosa di questa sua debolezza, si inginocchia presso di lui, baciandolo e piangendo. Sciarrone, il Giudice, Roberti, lo Scrivano escono dal fondo, mentre, ad un cenno di Scarpia, Spoletta ed i birri si fermano)

Cavaradossi (riavendosi)
Floria!

Tosca (coprendolo di baci)
Amore...

Cavaradossi
Sei tu?

Tosca (caldamente)
Quanto hai penalo
anima mia!.. Ma il giusto
Iddio lo punirà!

Cavaradossi
Tosca, hai parlato?

-------

***Het ene schelden is duidelijk het andere niet. De inhoud en de context bepalen waarover het gaat.

#60390

dendof

 

PVDV en Melodius zijn alletwee de retour op hetzelfde moment?

Samen op wintersport geweest? Of komen ze van een lvb-trol-reunie?

#60392

Peter Van de Ven

 

-->"zijn alletwee de retour op hetzelfde moment? Samen op wintersport geweest? Of komen ze van een lvb-trol-reunie?"

Dit is een mooi voorbeeld van "subtiele laster": gratuite speculatie, het insinueren van informatie, en wel:
1. retour (ik heb 2 berichten gepost, nu 3)
2. een verband tussen mij en "melodius"
3. op wintersprt geweest
4. lvb-trol reunie

Stel dat daar scheldend op gereageerd wordt, bv:"Dendof kan dat niet weten, want die was op de lvb-Drol-reunie", en de zaak gaat van start.

Dat de "heilige boon" er eerst de subtiele, insinuerende en speculatieve laster uithaalt en in eigen boezem kijkt.

#60466

Publius

 

@PVDV

"TAV: Matthias Storme: u bent wel degelijk écht een fascist"

Sorry, PVDV, maar als er iemand is die steeds op rationele en vasthoudende wijze ijvert voor principes die een maatschappij dragen, dan is het Matthias Storme. Die man hoeft dat niet te doen, zijn beroeps- en ander leven kan hij al meer dan vullen met zijn hoofd- en nevenactiviteiten in de advocatuur en lesgeven. Zijn artikels en verwoordingen van zijn mening zijn steeds genuanceerd en onderbouwd en getuigen van gezonde tolerantie. Ik heb, voor alle duidelijkheid, geen rechtstreeks contact met die man, maar ik ben hem dankbaar voor zijn publicaties en voor de referenties naar andere werken die hij daarin vermeldt. Ik heb ze mij vaak, op zijn vermelding, aangeschaft of in de bib gehaald.

Een man die mij (de werken van) Hannah Arendt heeft leren "kennen" kan ik moeilijk een fascist noemen....

Ik ga jou niet persoonlijk aanvallen, door de aard van jouw reacties maak je dat overbodig. Als er een gezegde bestaat dat luidt "Goede wijn behoeft geen krans", zal er ongetwijfeld wel een analogon van dat gezegde bestaan...

#60467

Cogito

 

Meteen een paar mooie voorbeelden hierboven van wat Els Schelfhout bedoelt.

#60469

EricJans

 

Daar sè! De Peter! Oe-is't jong? Lang geleden!
En met de familie? Alles goed?
Wat hoor ik hier... wintersport?

#60471

Leo Norekens

 

Hear, hear Publius.
En moge alles daarmee gezegd zijn.

#60472

EricJans

 

@ Mattias Storme:

<<In boerka op het internet(...)>>
U hebt volkomen gelijk. Ik ben niet tegen Boerka's en iki ga er nog minder vanuit dat ik in een democratie zou leven. Het martelaarschap? Dank u... geen ambitie.

#60475

joe

 

PVDV: je overdondert ons waarachtig met je kennis van het wonderbare italiaans! Capello, moet ik zeggen.

Je gaat hoop ik toch nog van die huzarenstukjes opvoeren, bijvb citeren uit de opera "Zolotoye yabloko" (de Gouden Appel) van onze goede vriend Yevstigney Fomin? Houdt u vooral niet in, zou ik zeggen!

#60477

Peter Van de Ven

 

Niet één reactie of bedenkingen ter zake over bv "misbruik van scheldethiek" of het verschil tussen schelden en "subtiele laster", of "het ene schelden is het andere niet", maar alleen geleuter.

De fans van Matthias Storme hebben uiteraard recht op hun affectie voor die knol, maar ze is niet alleenzaligmakend en ik deel ze niet. Ik vind Matthias Storme een walgelijke weerzinwekkende fascist, een gefundeerde "appreciatie" als samenvatting die dus ook bestaansrecht heeft. Denkt iemand daar anders over, dat is dan zijn probleem, niet het mijne: ik vind dat men een ferme pipo moet zijn om Matthias Storme te appreciëren.

Het misbruik van de scheldethiek om het publiek debat te vervalsen, lijkt me op dit ogenblik het belangrijkste probleem, en hierboven staan meteen een paar mooie voorbeelden van wat ik daarmee bedoel.

#60478

BC

 

@ PVDV: het ene schelden is het andere niet: schelden is inderdaad niet noodzakelijk een zwaktebod.

"Het misbruik van de scheldethiek om het publiek debat te vervalsen, lijkt me op dit ogenblik het belangrijkste probleem"

Soortgelijk versta ik persoonlijk onder "taalverloedering" (in deze tijden) veeleer het gebruik van drogredeneringen, containerbegrippen, populisme etc. eerder dan taalfouten, schijffouten enzomeer. (denk aan een ander recent lvb.net citaat van lvbalberghe (http://lvb.net/item/6038): sommige van de schrijffouten zijn natuurlijk zware fouten, en van de hand van mensen waarvan je toch een taalvaardigheid verwacht die hoger dan gemiddeld is)

Maar ik kan nog altijd moeilijk begrijpen hoe u toelaat dat uw eigen taalgebruik uw doelstellingen ondergraaft. (ik denk dan bijvoorbeeld aan uw blog en meest recent de "gravensteendebielen". Dat is preaching to the choir. Enkel mensen die al je mening delen bereik je daarmee.)

#60479

joe

 

@PVDV "fans van Matthias Storme hebben uiteraard recht op hun affectie voor die knol"
ga je nu nog mijn paard beledigen ook, onnozelaar? dit is erover hoor, kerel. en kom nu niet af met "'t was bedoeld als aardappel of raap" !!

#60480

Peter Van de Ven

 

Laat het me zo stellen: als Einstein ene wind laat tijdens een voordracht over de relativiteitstheorie, maakt dat zijn uiteenzetting niet ongeldig. Wie toespitst op die wind, verknoeit het debat. Dit is geen pleidooi "voor-winden", wel tegen drogredenen en manipulatie.

Een ander probleem is het populair-isme van de politiek en het fenomeen "evidente waardigheid". "Schelden" ondermijnt beide.

Is dat fraai? Neen, maar daarom niet ongepast.

#60487

EricJans

 

Je komt nét op tijd, Peter... ik begon je te missen, écht. Ik begon zelfs aan de zin en de noodzaak van de Vlaamse onafhankelijkheid te twijfelen. Maar nu jij er weer bent... nu weet ik het weer: het moet! Bedankt, Peter.

#60491

BC

 

@ PVDV: daarnet vergeten zeggen, maar op uw groen-liberalisme blog vernoemde u ivm de menselijke noden Maslow en Marshall B. Rosenberg. U weet waarschijnlijk wel dat laatstgenoemde een boek geschreven heeft dat Nonviolent Communication heet? Ik vind dat u de principes daaruit niet altijd naleeft. En dat het consequenter naleven ervan nochtans uw doelstellingen goed zou doen.

@ Allen: ik vind het veel te makkelijk om PVDV als een troll af te doen. Vele oudere topics haalden waarschijnlijk meer dan dubbel van het aantal comments dat ze zouden halen als PVDV hier niet zou geweest zijn. En als hij alleen maar zou schelden, wat zegt dat dan over de intelligentie van vele commentatoren hier om met hem te blijven discussiëren. Of over de intelligentie van lvb dat hij posts van PVDV's ip niet blokkeert. [is wel eens een tijd gebeurt, herinner ik mij] (doch PVDV post wel onder zijn echte naam natuurlijk)

#60492

BC

 

GebeurD!

#60495

Peter Van de Ven

 

Tof dat je de cnvc vermeld, ik hoop dat velen zich daarover informeren, maar niet om anderen verwijten te maken, maar om het zelf toe passen in de mate dat ze het zinnig vinden.

Nu zijn die aanbevelingen niet in alle omstandigheden van toepassing of realiseerbaar. Bovendien laten die toe iemand bv een smeerlap te noemen, op voorwaarde dat er een observatie aan gekoppeld is waaruit de aangesprokenen kan opmaken waar de benoeming vandaan komt.

BV: "Als ik merk dat Matthias Storme een principiële verdediging van discriminatie promoot, en aangezien het Apartheidsregime op discriminatie gebaseerd was, vind ik dat Matthias Storme een smeerlap is".

Aan de lezers van die communicatie dan om er niet defensief op te reageren en te willen begrijpen waar de opmerkingen vandaan komt.

Maar neem nu even de "gravensteendebielen". Een troep die zich van het label "intellectuelen" bedient, sinds jaar en dag flamingant, en zich dan uitgeeft voor een groep academici die "gedwongen door de feiten" tot het besluit gekomen zijn dat Vlaanderen apart moet. Grotesk gewoon, en het is juist omdat sommigen hen verafgoden en ze zelf barsten van narcisme, dat ze de beschrijving "gravensteendebielen" meer dan verdienen.

Ben ik daar blij mee? Neen ! Maar ik heb het manifest niet geschreven dat mijn mening "onaanvaardbaar" noemt. Wie denken die typen wel dat ze zijn?

Terug bij het begin: "speculatieve, subtiele en impliciete laster" is veel ernstiger, want die kan "beleefd" geformuleerd zijn, en volledig lucratieve en foute berichten insinueren en verspreiden. Reden genoeg om te schelden? Misschien wel, misschien niet, maar één ding staat wel vast: laster is strafbaar, schelden niet, dat is hoogstens "foei".

Ga je "Tosca" laten verbieden?

#60501

EricJans

 

Hé Peter: jij mag van mij gerust schelden hoor. Méér nog: hoe méér jij scheldt, hoe liever ik het heb. Dat weet je wel, denk ik.
En ja... die Gravenstendebielen... oeoeoeioeioeioeioeoeoeiii... dat zal wel een pijn in je Belgenkont zijn. Dat kan ik geloven. Deze keer zijn het linkse jongens en meisjes die patrie une et indivisible Francophone een trap voor de kont geven. Jaaajajaajaja... ik zei het al: doet pijn aan je fluwelen Belgicistische billetjes. Kan ik me voorstellen. En vooral omdat zo'n linkse trap véél harder aankomt dan een rechter.

Het is genieten, Peter. Het is genieten om te zien hoe je groep 'intellectuelen die wél nog door je enge belgicistische beugeltje kunnen' met de dag aan het slinken is.
Marc Reynebeau heb je nog, Peter. Oef. Ik ben blij voor je. Het wordt eenzaam, niet?

Ach... Belgiciten en Flaminganten: separatisten onder elkaar, hé. Die van 1830 of die van nu... boeiend.

#60502

EricJans

 

Oh ja, Peter... ben blij dat je zo goed Italiaans spreekt. Wil jij niet eens aan de koningin vragen wat haar gemaal in zijn kerstboodschap bedoelde met 'er zijn collectieve onrechtvaardigheden gebeurd'?
Altijd blij als er Vlamingen zijn die door de vorstin begrepen worden: goed voor haar integratie in de hoofdstad van o.a. Vlaanderen. En het lijkt me nuttig het via de koningin te vragen; vragen aan de vorst zijn protocolair verboden, zoals je weet.
Dat komt omdat Belgique een zodanig democratische monarchie heeft dat alle vragerij per definitie ondemocratisch is.
Maar geldt zulks ook voor de koningin?
Allee merci.

#60503

Cogito

 

Belze-BUB komt weer boven water. Sire, Il n'y a q'UN Belge.

#60505

EricJans

 

@ Peter:

Ik doe d'r nog ééntje bovenop, Peter. Een suggestie; een 'tip van de dag': misschien een cordon sanitair rond het Gravesteen? Het wordt wel gezellig daar achter die schutkring van je.

@ Mattias Storme:

Als ik van Peter mee achter zijn schutkring mag dan wil ik me wel eens persoonlijk aan je komen voorstellen. Ik ben ook behoorlijk debiel, moet u weten... maar met smeerlappen als u denk ik een behoorlijk eind overweg te kunnen.

#60517

Peter Van de Ven

 

Voorbeelden van "subtiele laster": "belze-BUB"; "Wil jij niet eens aan de koningin vragen..."; "die schutkring van je..."
Was laster niet strafbaar?

#60528

BC

 

Is het inconsequent een schuilnaam te dragen en TEGEN de boerka te zijn?

Staf de Wilde (http://staf-de-wilde.skynet...) vindt van wel.

De Wilde, de ?semi-professionele brievenschrijver? (de morgen, Humo) (http://tinyurl.com/36hmat), heeft recent hier en daar wat reacties op zijn blogposts gewist [laatst in "Joelle Milquet 'lul van het jaar'?" (http://tinyurl.com/2pvw4p) en in "reacties" (http://tinyurl.com/2mhtwh), waarin hij 4 reacties verwijderde die gewoon simpele vragen stelden over zijn 'dresscode' en zijn visie op 'netiquette'. Al had ik die veilig ergens aan de kant gezet voor het geval dat...]. Noem het gerust censuur. Zelf kreeg hij ook al te maken met censuur: "met censuur heb ik als dichter en als leraar al van bij het begin in de jaren 1960 te maken gekregen. Het spreekt van zelf waar mijn sympathie naar toe gaat". Wat er dan precies mis was met die reacties, laat hij niet weten. Ik ben ervan overtuigd dat anonieme reacties die hem wel volmondig gelijk geven zouden blijven staan.

Staf vergelijkt een schuilnaam dragen, met een masker dragen op carnaval "met als belangrijkste voordeel dat je mensen kon uitschelden die jou niet herkenden, bijvoorbeeld een leraar. Het gebruik van een schuilnaam is hieraan verwant en komt vooral voor bij pubers en studenten: leuk en lekker studentikoos. Van volwassenen die deelnemen aan een debat, meen ik te mogen verwachten dat zij strijden met open vizier. [en nu komt het:] Is het niet heel raar om moord en brand te schreeuwen over vrouwen die een boerka dragen en zichzelf te verstoppen achter een valse naam? ("over schuilnamen en carnaval": http://tinyurl.com/3d6exj) En later (http://tinyurl.com/35kjbt): "[...] gezien de heftige verontwaardiging van de boerkadragers [mensen die met schuilnaam op zijn schrijfsels reageren] zal ik hun reacties laten staan maar ze moeten niet verwachten dat ik op hun heilige woede reageer. Wie 'uit principe' een masker draagt moet ook aanvaarden dat anderen 'uit principe' een gezichtssluier dragen." Niet dat ik ooit beweerd heb uit principe een schuilnaam te dragen, wel dat ik het principe hanteer mij niet anders te gedragen met schuilnaam dan met echte naam, zoals ik uitleg in een reactie op het topic "provocatie" (http://tinyurl.com/35kjbt). Heel leuk om te zien hoe Staf mij steeds weer verkeerd wil begrijpen.

Wie schuilnamen toelaat kan niet tegen boerkadragen zijn, dat kon ik niet voor mezelf houden!

#60530

traveller

 

@ BC

Ik heb op jouw bloglinks geklikt. Mama mia wat is dat blog een samenraapsel van verdraaide logica. Daar kunnen mijn beperkte hersens niet mee overweg. Vorm, inhoud en show worden allemaal door elkaar gehaspeld.

#60533

Peter Van de Ven

 

En, "BC", wat is nu je conclusie: ben je voor boerka-tolerantie of post je voortaan onder eigen naam?

Jij mag dan wel beweren niet anders te posten, maar de anonimiteit blijft.

En wat is je mening over "subtiele laster" ? "Stijlvol" ?

#60538

VH

 

@BC "ik vind het veel te makkelijk om PVDV als een troll af te doen. Vele oudere topics haalden waarschijnlijk meer dan dubbel van het aantal comments dat ze zouden halen als PVDV hier niet zou geweest zijn."

Je vergist je. Ik heb hier ergens eind september jl. grotendeels afgehaakt wegens het getroll van het koekoekbloggende genie der geintsche karpetten. Ik verkies mijn scrollwieltje maar om het jaar te vervangen, en niet om de maand met trollen als melodius en pvdv. Een psychiater wordt tenminste betaald om het gelul van nitwits te moeten aanhoren.

#60553

Peter Van de Ven

 

Nog impliciete laster, ditmaal van VH. Interessant te merken wat hier aan valse berichten binnen één item de wereld wordt ingestuurd (we zitten nu al erg ver boven de "10"), dit in combinatie met de volledige afwezigheid van commentaar ter zake.

Maar schelden? Dat kan niet, Foei!

Misschien zit er wel wat in: extreem-rechtsen zijn systematische lasteraars, (kwalijke) desinformatie is hun handelsmerk. Belasteren bij gebrek aan argumenten en bij wijze van manipulatie: het profiel van "VH&Co", anders gezegd: van de beerput van onze maatschappij.

#60558

Rick

 

Om Peter Van de Ven toch - eindelijk - diets te maken dat zijn gewauwel over 'laster' kant noch wal raakt: hieronder een korte toelichting mbt het misdrijf 'laster':

- laster en eerrof zijn klachtmisdrijven (enkel strafvordering na voorafgaande klacht van het slachtoffer zelf)
- laster vereist een 'bijzonder opzet': er moet bij de dader een specifiek kwaadwillig inzicht aanwezig zijn om het slachtoffer te belasteren, de zgn 'instelling tot belediging'. Dus: niet enkel het wetens en willens handelen volstaat, doch de bedoeling om het slachtoffer te benadelen moet aanwezig zijn. De rechtbank zal naargelang de feitelijke omstandigheden oordelen: er kan rekening gehouden worden met o.a. het recht op vrije meningsuiting, de persvrijheid, de informatie van het publiek, politieke belangen, vrijheid van literaire kritiek, de bedoeling van de dader,...
- laster vereist dat een welbepaald feit wordt aangehaald. M.a.w.: een algemene, vage uitdrukking volstaat niet. Er is ook een specifieke aanduiding van het slachtoffer vereist (dient niet nominatieg bekend, maar wel identificeerbaar)
- het aangetijgd feit moet de eer van de persoon krenken of hem aan de openbare verachting blootstellen. Niet alleen de mogelijkheid tot, maar een effective benadeling is vereist.
- laster moet openbaar gebeuren (zoals op Lvb.net...)

VH mag, m.i., opgelucht ademhalen...

@ A. Rouet:
U hoeft geen copy/paste naar Word te doen teneinde taalfouten op te snorren.

#60560

Questing Beast

 

De Staat heeft (uiteraard in mijn ogen) niet het recht om zich te bemoeien met de kledij die iemand draagt in een publieke ruimte. Een boerka dragen is voor mij dus geen enkel probleem (uiteraard heb ik eveneens het recht om een boerka compleet belachelijk te vinden). Op privé terrein is het natuurlijk een ander paar mouwen: daar heeft de eigenaar het recht om zijn vestimentaire code op te leggen (en de bezoeker heeft het recht om van het bewuste privé-terrein weg te blijven). Qua gebruik van schuilnamen is het dus simpel: indien de eigenaar van de blog schuilnamen OK vindt, dan is het gebruik toegelaten. Iedereen heeft het recht om schuilnamen belachelijk, laf of idioot te vinden. Iedereen die het met de policy terzake van een bepaalde blog niet eens is heeft het recht om er weg te blijven. Wat mezelf betreft: ik gebruik dus een schuilnaam. Ik vertik het om daar uitleg over te geven. Wat iemand daar van denkt trek ik me niet aan. Ik post hier zolang het mag van Luc. Zo ingewikkeld is dat allemaal niet.

#60572

Peter Van de Ven

 

Blubber. De extreem-rechtse hypocrisie scheert weer hoge toppen Waarom denk je, spreek ik over "subtiele laster" of "impliciete laster"?

Feit is dat in bovenstaande posts niet ingegaan wordt op de gemaakte opmerkingen, maar wel feitelijke informatie verspreid wordt op speculatieve wijze, bedriegelijk, met schadelijke bedoelingen, en om te manipuleren.

De vraag: "Rick, hoe gaat het met je collega-transseksuelen van die je van je kerstvakantie op Ibiza illegaal hebt meegebracht naar België ?" suggereert een heleboel feitelijke maar speculatieve informatie die kant noch wal raken.

"Het gelul van Rick slaat dan ook op niets meer dan op zijn aard, zelfs niet op zijn miniscuul lichaamsdeel dat hij nog nooit heeft zien hangen onder zijn vette pens", zou ook als voorbeeld kunnen dienen.

Dus de vaststelling: systematische laster en kwalijke desinformatie behoren tot de standaardstrategie van extreem-rechts, voorbeelden te over vindt men zelfs hier binnen de posts over 1 (=één) item.

Maar daarop scheldend antwoorden: foei, foei !

#60574

Rick

 

Messire Pétère,

Ik vind je héél winderig vanavond.
Typisch verschijnsel bij brusselse breedmuilkikkers van laag allooi.

#60575

Peter Van de Ven

 

Weerom: niet terzake + foutieve informatie ("Brussels"), de rest is "alleenstaand" gescheld (Foei !).

#60577

Cogito

 

Pseudoniemen dienen in deze google-world voor velen enkel om niet googleable te zijn. Niet iedereen heeft met je meningen iets te maken. Met name werkgevers en klanten niet. Dat pseudoniem is dus enkel een kwestie van privacy. De Boerka is een slechte vergelijking, want ook met je gezicht te laten zien kent niemand je naam. Ik heb hier al meermalen een fotootje van mezelf als avatar gebruikt. Dan draag ik toch geen virtuele boerka, wel?

Ik wil enkel dat mijn naam niet googleable is omdat bepaalde informatie privé is.

Iemand die dan tekeer gaat van "Wie schuilnamen toelaat kan niet tegen boerkadragen zijn, dat kon ik niet voor mezelf houden!

" klinkt voor mij als een KGB-agent die roept dat pseudoniemen gebruiken in de Samizdat laf is.

En deze blogs hébben overeenkomsten met de Samizdat, nét als dit land met de Sovjetunie.

#60578

Peter Van de Ven

 

Het verschil tussen een boerka en een pseudoniem is dat een boerka een religieuze verplichting is. De overeenkomst is afscherming tegen een vijandige wereld. Enige vergelijking is dus wel degelijk mogelijk.

Bovendien kan men zich afvragen of men de wereld niet vijandiger maakt door een akte van wantrouwen. En waarom een pseudoniem als men foto's rondstrooit met anagrammen? Er is een deel stemmingmakerij bij, en hypocrisie.

Ik vind het gebruik van pseudoniemen een recht, maar ik vind ook dat wie een pseudoniem gebruikt enige bescheidenheid aan de dag mag leggen. Een grote bek achter een masker, is inderdaad erg kleintjes. En zeker als die grote bek dan begint met "subtiele" of "impliciete laster" tegen anderen, zoals hogerstaande "zichtbare fotograaf-drol".

De huidige "hang naar keurigheid", die zich o.m. uit in misbruik van scheldethiek is evenzeer problematisch.

#60579

Cogito

 

Een anagram is niet zomaar een spelletje. Je kan ermee bewijzen aan wie jij uitkiest dat bepaald werk van jou komt.

Nogmaals, het internet pseudoniem voorkomt dat je op naam googleable bent. Dat is alles.

Links volk dat pocht met de eigen naam op meningen en de rechtse verguist om zijn cloaking keuze is, nogmaals, als de KGB-agent die de Samizdatschrijver uitdaagt zijn naam bekend te maken. Die zal wel slimmer wezen.

De linkse maakt door de eigen naam te kiezen dezelfde logische keuze als de rechtse door een pseudoniem te kiezen.

Daarom is dergelijke taal uit linkse mond nooit een echte mening, maar een aanvalstactiek. Binnenskamers beseft zulke linkiewinkie ook wel dat hij in een gespiegelde wereld zelf een pseudoniem zou gebruiken, vanuit dezelfde logica als waarom hij nu zijn eigen naam gebruikt.

Na een korte argumentering om pseudoniemen te verdedigen kan men dan volstaan met de linkiedoodle in kwestie zijn echt motief bloot te leggen: het bekampen van zijn tegenstander om de lol van het bekampen, nodeloos, terwijl hij in de ogen van de oppervlakkige bezoeker overkomt als een "moedig man" die uitkomt voor wat hij gelooft. En de aandacht wegtrekken van de echte discussies. De echte discussies verdrinken in oeverloos nietszeggend energieabsorberend gezever: aikido.

Stoere flauwerikkerij dus. Flauwe stoerdoener.

#60580

EricJans

 

Neenee, Pétère... je vergeet één niet onbelangrijk aspectje: jij lult voor het Ancien Régime Belge, ik argumenteer ertegen.
Jouw openbaarheid staat niet gelijk met de mijne. De mijne kán (in extremer omstandigheden) een bedreiging voor me vormen (ik heb het régime immers tégen), de jouwe kan je alleen maar een extra privilege als Flamand de service opleveren.

België heeft drie grote repressiegolven (er is collectief onrecht gebeurd!) tegen Vlamingen en het Vlaams ontketend. Daarwordt niets over gezegd, zedig over gezwegen. En nu zou ik vertrouwen moeten hebben in zo'n anti-Vlaamse Belgique?
Zélfs het Davidsfonds is voor de staatsveiligheod een verdachte organisatie.
Of ik openbaar kritiek wil leveren tegen de Belgicistische separatisten van 1830 en hun handlangers? Daarin kan jij me als gatlikker van dat eenzijdig repressieve Belgo-separatisme echt niet adviseren. En al zéker niet opjagen met goedkope kletpraat als 'extreem-rechts'. Ik ken dat liedje: het wordt nog eens jullie zwanenzang. Zéér binnenkort. Car la Belgique... elle crève, Pétère.

#60588

Peter Van de Ven

 

Juist, een anagram en elk ander pseudoniem kunnen dienen om auteursrechten of zo op te eisen. Feit is dat een anagram ontcijferbaar, en dus ook googlebaar is. In die zin zijn er heel wat stemmingmakerij en nodeloze geheimdoenerij bij betrokken.

Pseudoniemen zijn ook geen voorrecht van "rechts", ze bestaan aan alle zijden. Of initialen, of "nonsens pseudoniemen", enz.

En de subtiele laster houdt niet op, er komen weer enkele het nu al lange rijtje vervoegen: wie geen argumenten of bedenkingen ter zake meer heeft begint (speculatieve) informatie te verspreiden en te lasteren, terwijl men zelf zijn privacy wil beschermen. Zoals ik schreef: wie post achter een pseudoniem past wat bescheidenheid.

Nu had ik graag een verduidelijking: is deze site "lvb-drollen-only", waarbij de deelnemers elkaar alleen naar de mond praten en de meningsverschillen minimaal zijn? Is er een lvb-reglement hierover? In dat geval ontstaat er een probleem met het internet-recht-op-antwoord, zeker als er on-line-gelasterd wordt door de lvb-drollen.

Een beetje consequentie mag daarbij gepast zijn: als de lvb-blog open is, past op woord wederwoord, zonder te zagen dat de "tegenstander" het balletje opnieuw terugspeelt.

Maar goed: een subtiele-laster-analyse van extreem-rechts lijkt me bijzonder nuttig.

#60589

EricJans

 

@ Peter:

Ahaaa... ik stel vast dat je heilstaat al zodanig krakkemikkig en wankel is geworden dat je je begint druk te maken over anonieme posts van wat LVB-deelnemers.
Tja... Pétère... je bent maar even op wintersport geweest maar in die korte tijd is het niet echt veel beter geworden voor je Belgique, hé.
Begint het pijn te doen? Bijt het in je kont?
Prima... houden zo.
Wij maken van Vlaanderen een autonome staat van Europa en zodoende van jou een... anonieme poster. Tot zeer binnenkort.
Hihi.

#60590

Cogito

 

subtiele laster ... is dat niet de definitie van schelden?
Maar ik doe dat nooit in plaats van argumenteren, alleen ter aanvulling. Geef toe, het kan plezant zijn en bovendien functioneel.

#60591

Leo Norekens

 

"Het verschil tussen een boerka en een pseudoniem is dat een boerka een religieuze verplichting is. De overeenkomst is afscherming tegen een vijandige wereld."

Haha. Zo'n driekwart miljard "slechte" moslima's op deze aardbol..., die de vijandige mannenwereld ongemaskerd tegemoet treden, en de mannetjesdieren exciteren met de aanblik van hun wenkbrauwen en neusvleugels.

Wat pseudoniemen en anagrammen betreft: helemaal eens met Cogito.
PvdV: anagrammen zijn uiteraard googlebaar, maar wie het verband tussen anagram en echte naam niet kent, komt er niet ver mee. Laat ik het zo stellen: mijn anagram is in de eerste plaats bedoeld voor wie hier niet meeleest. Mijn anagram is bedoeld voor wie wel mijn naam kent, maar niet mijn anagram.

#60593

Cogito

 

Pseudo en anagram voor Peter in tempore post Coburg.
belzebub - Pat Verveenden.

#60594

Peter Van de Ven

 

Neen, schelden en subtiele laster zijn twee verschillende zaken. Bij schelden geeft iemand uiting aan een gevoel van afkeer of brengt de samenvatting van een mening in één begrip, maar vermeldt noch insinueert feitelijke informatie.

Subtiele of impliciete laster suggereert (valse) informatie of speculeert erover. Daarom is het ook laster, en niet louter "schelden". "belze-BUB" bv suggereert lidmaatschap van de politieke partij BUB, puur speculatief. Eigenlijk verdien je daarvoor een klacht wegens laster, want je verspreidt moedwillig verkeerde feitengegevens. Het extreem-rechtse lasteren dient om het debat naar de knoppen te helpen, om daarna manipulatief de schuld op "de anderen" af te schuiven.

Omdat jij over mij "belze-BUB" schrijft, heb ik internetrecht op antwoord op deze blog voor lvb-drollen.

Extreem-rechts lastert systematisch: voorbeelden bij bergen.

#60595

LVB

 

Reactie op #60594 :

Als we jouw definitie van schelden versus laster volgen, dan is "Matthias Storme is een fascist" pure laster (niet eens impliciete of speculatieve laster), want het werkwoord "is" stelt een werkelijkheid voor; en "ik vind Matthias Storme een fascist" gescheld, want geen feitelijke informatie maar een appreciatie.

#60596

EricJans

 

En... 'extreem-rechts'... is dat géén laster, dan? Geen eerroof? geen valse suggestie?
Neem er acte van dat ik me niet extreem-rechts acht en al helemaal niet in de zin zoals jij het permanent sughgereert.
Maar jij mag dat. Want jij bent een Belgicist, is het niet, Pétère?

#60597

Cogito

 

hahaha een klacht wat gaat die rechter daar eens smakelijk mee lachen.

Volgens mij dient er wel wat meer aan de hand te zijn bij laster, want lidmaatschap suggereren van een binnen alle lijntjes kleurend partijtje als de BUB kan toch nauwelijks schade geacht worden te berokkenen?

Letterlijk zeg je dus dat het suggereren van informatie strafbaar is. A ja, je hebt het niet eens over onjuiste informatie. Speculatief van karakter zijn is voor informatie voldoende om strafbaar geacht te worden volgens jou.

Wel, ik ben het er tenminste mee eens dat schelden kan gebruikt worden om een mening samen te vatten in één begrip, idioot.

Zoals we gewend zijn draaien Peters woorden zich binnen de kortste keren als boa constrictors rond hemzelf.

#60598

Benny Marcelo

 

Ziet ge nu waarom de meeste mensen hun kinderen naar het katholiek onderwijs sturen :-)

#60601

Peter Van de Ven

 

Mijn omschrijving van Matthias Storme als fascist is geen laster, want "fascist" is een begrip en duidt niet op een concreet lidmaatschap van een organisatie of andere feitelijkheid. Als ik zou zeggen "Matthias SStorme, met familie op een nazi-kerkhof", dan zou dat wel laster zijn. Maar dat zeg ik niet, en ik suggereer ook geen lidmaatschap van Voorpost, ik omschrijf de ideologie en de persoonlijkheid van Matthias Storme, terecht, als "fascist". Van laster is geen sprake, enkel een prik in zijn narcisme.

Voor wie wat eerlijk kan blijven: tel gewoon alle gesuggereerde feitelijkheden hierboven eens op, van wintersport met Melodius tot linkiedoodle, het is een heel lijstje, en je zal merken dat "subtiele laster" een vast onderdeel van de posts uitmaakt.

Zie het als het onderscheid tussen iemand die scheldt:"Dief" of een ander die "heel beleefd" zegt: "Och ik heb hem gister bij Delhaize gezien, ik dacht dat hij wat sigaretten meepikte", en zich daarna verschuilt achter "ik dacht".

Dat laatste valt onder "manipulatief", of niet?

#60602

Benny Marcelo

 

Dat er gesugereerd wordt dat je met melodius op verlof bent gegaan, ok Peter, dat is inderdaad een belediging.

#60603

Leo Norekens

 

Zou het deze keer lukken om mensen in die val te lokken? Eerst zelf de categorieën en heel het begrippenkader creëren en definiëren (misbruik van scheldethiek, speculatieve, subtiele en impliciete laster, informatie/manipulatie, schelden op/schelden tegen, ...), en vervolgens een "discussie" presenteren als een fijn bereid buffet. Wie toehapt is de sigaar.

#60604

Rick

 

Moest 'diene' Peter Van de Ven, die lapzwans, nu eens het publieke bewijs leveren dat hij hier post onder zijn echte identiteit, dan zou ik misschien, héél misschien overwegen "mijne doemp" tov hem wat in te tomen.
Tot nader order ga ik er van uit dat ik de pseudo Peter Van de Ven moeilijk kan belasteren, vermits de echte, na enig googelen ( http://www.piscaer.nl/regis...) overleden blijkt te zijn.

Jaja, Pétère, hoe kan je je nu belasterd voelen en aan 'de openbare verachting blootgesteld'als je niet eens identificeerbaar bent.

Prof. Storme daarentegen wel.

En verder, Excellentie, ben ik de mening toegedaan dat je posts een typisch staaltje zijn van 'de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet'.
Ik ga er van uit dat jij de pot bent: je kan er op gaan zitten.

#60605

A.Rouet

 

'Zou het deze keer lukken om mensen in die val te lokken?'

Ik vrees van wel Leo. De nodige ingrediënten zijn zowel bij hem als bij jullie voldoende voorhanden. Zolang er wordt toegehapt, er zit blijkbaar voor jullie een lekker kantje aan, zal er geserveerd worden.

#60606

Leo Norekens

 

Ergens heb je gelijk, A. Terwijl hij dat natuurlijk niet waard is.

Want met al het bovenstaande in gedachten is het niet moeilijk om de gepaste besluiten te trekken over de persoonlijkheid van Peter Van de Ven als profeet: Peter Van de Ven is eigenlijk "Peter Zagevent", een saaie achterlijke vetkwal en een arrogant stuk belgicistisch krapuul, een onverdraagzame vent die elke vorm van wetenschappelijk historisch denken mist, alleen geapprecieerd door zichzelf, die niets te vertellen heeft maar het wel "goed kan zeggen".

:-)

#60608

joe

 

Rick: als jij nu echt jij de enige PVDV hebt gevonden hebt, en hierbij nog vanalles gaat declareren dan ga ik toch ook lekker beginnen schelden hoor. Misbaksel!

#60609

Peter Van de Ven

 

Ja Rick, begin je doemp maar in te tomen. Je weet goed dat je jezelf nu oeverloos belachelijk aan het maken bent.

Een suggestie dat ik met melodius op wintersport was, is geen belediging, maar wel desinformatie en dus laster, louter speculatieve beweringen, uiteraard uitgekraamd door diegenen die hun privacy ten allen prijze beschermen.

Hoe zegt men dat hier steeds: "Twee maten twee gewichten"?

Draai en keer het zoveel je wil: de expressie van een gevoel of een samenvattende gedachte, is niet hetzelfde als het verspreiden van informatie. Het laatste is laster, meer bepaald "subtiele" of "impliciete laster".

Het is toch altijd leuk in de reactie van lvb-drollen de bevestiging van de stelling erover te merken.

#60611

joe

 

hoe? ik dacht dat ik in een boekske bij de kapper een foto gezien had van PVDV en Melodius samen in Ibiza, beiden in een zwarte leren tanga....

#60612

Peter Van de Ven

 

Joe, het wordt tijd dat je je plantjes verkoopt. Rook de volgende keer tabac voor je naar de kapper gaat.

Enz enz enz...

#60613

EricJans

 

@ Peter van de ven:

<<Een suggestie dat ik met melodius op wintersport was, is geen belediging, maar wel desinformatie en dus laster, louter speculatieve beweringen, uiteraard uitgekraamd door diegenen die hun privacy ten allen prijze beschermen.>>

Nou nou, rustig maar. Rick heeft er toch niet bij verklapt dat het in Oostenrijk was, hé. En van dat samen jodelen in Lederhose heeft hij ook niets verklapt. Dus niet overdrijven, pétère.

#60614

Leo Norekens

 

Voor wie zich vragen zou stellen bij het onbehouwen taaltje in mijn tweede alinea onder #60606, deze kleine voetnoot:

http://actuabelgica.blogspo... "Met dit alles in gedachten is het dan ook niet moeilijk om de gepaste besluiten te trekken over de persoonlijkheid van Bart De Wever als profeet: Bart De Wever is eigenlijk "Bart De Zever", een saaie achterlijke vetkwal en een arrogant stuk flamingant krapuul, een onverdraagzame vent die elke vorm van wetenschappelijk historisch denken mist, alleen geapprecieerd door simpelen en opportunisten die in volle bewondering staan voor hun geliefde demagoog, die niets te vertellen heeft maar het wel "goed kan zeggen"."
Auteur: P. Van de Ven, die alleszins niet verdacht kan worden van "subtiele laster", bij gebrek aan subtiliteit.

#60616

Cogito

 

Wie denkt dat Melodius een belgicist is heeft toch niets van hem begrepen hoor: Hij beroept zich als libertair op Hans Hermann Hoppe die vindt dat de bewoners van een streek ook de eigenaars ervan zijn en samen mogen besluiten om af te scheuren. Het gaat er Melodius vooral om van groot-Brussel officieel franstalig te maken en af te scheuren van Vlaanderen. Belgie kan voor hem de pot op. Geregeld heeft hij hier reacties geplaatst die mij een hoge pet van 'm hebben opgezet.

Melodius is een echte libertair. Wintersporten met Peter Scheldtmeeschters is dus een belediging voor Melodius.

#60617

Peter Van de Ven

 

Ja, dendof, de lasterworm hierboven zegt dat je Melodius beledigt. Stout!

Het profiel is wel duidelijk: hoe meer de lvb-drollen zelf op hun privacy gesteld zijn, en hoe meer ze zich afschermen, hoe meer ze belasteren en vermeende feiten vermelden.

Het verschil tussen schelden en laster is eveneens duidelijk, alsook "subtiele laster" als basis-extreem-rechtse strategie.

#60618

joe

 

Peter, voor je volgende verjaardag vraag een busje lachgas. warm aanbevolen!

#60619

Peter Van de Ven

 

Ach ja, vergeten, 't is maar om te lachen. Last van zelfconfrontatieproblemen ?

Als je anders over denkt over het verschijnsel "subtiele laster", geef dan gewoon je mening. Ik ben benieuwd.

#60621

Peter Van de Ven

 

Zou er een parallel zijn met volgend verschijnsel?

***

ROTTERDAM - De Nationale Recherche pakt de lastercampagnes aan die criminelen opzetten om politie- en justitiefunctionarissen in diskrediet te brengen. De recherche maakt specialisten vrij voor onderzoek naar deze vorm van 'desinformatie' uit de onderwereld, die in toenemende mate voorkomt.
23-6-2007

#60622

joe

 

maar kun jij af en toe nog eens lachen, Peter? neem het leven niet zo zwaar, kerel.

#60623

Peter Van de Ven

 

Met iets grappigs wel, zeker. Moest ik dat hierboven ergens vinden?

#60624

Cogito

 

Ik vond lasterworm heel grappig en heb er goed om kunnen lachen.

#60625

joe

 

Het hierboven dat komt later, Peter.

#60626

EricJans

 

@ Peter:

Vraagje: die beleefdheidsregels voor de communicatie die je hier doceert... gelden die ook voor communicatie t.a.v. voorstanders van meer Vlaamse autonomie of komt het tegenover 'Bart de Zever'-achtigen niet zo nauw?
Hebben Flaminganten eigenlijk wel (grondwettelijke) rechten nodig, denk je? Of komt dat niet zo nauw?

#60627

Benny Marcelo

 

Wat mij in Peter zijn commentaren vooral opvalt is dat hij niet de minste vorm van zelfrelativering heeft. De oorzaak: wereldvreemd zijn, maar in de meeste gevallen is dat het gevolg van een laag IQ.

#60628

Rick

 

Zeg, Pétère: klaarblijkelijk heeft de secretaresse van je psychiater een slechte synthese gemaakt van mijn posts op Lvb.net waardoor je me verkeerdelijk 'beschuldigt' dat ik zou beweerd hebben dat je met Melodius skiën geweest bent.

Nu, ik heb dat nooit beweerd.

Ik weet wel beter: je was met Melodius op een siciliaans eiland, niet?

Get off my neck!

Joe: ik vergeef je...

#60629

Rick

 

En, om te antwoorden op je stupiede vraag in #60621:
Nee, ik zie geen parallel.

Tenzij je jezelf onrechtmatig de titel van justitie- of politiefunctionaris zou toeëigenen.

Nu, Pétère, onder ons gezegd en gewegen: is dit het geval???

#60637

EricJans

 

@ Rick:

Ik denk dat ik in een bevoordeligde positie sta tegenover Pétère. Jij ondervindt het nadeel dat hij op jouw quotes nog reageert. Ik kan daarentegen rustig zeggen wat ik wil: hij reageert niet meer op mij.
Hoe ik dat klaar gekregen heb? Wel: ik heb hem desijds een paar lastige vragen gesteld m.b.t. Belgicistische ideologietje. Want over parallellen gesproken: er is wel degelijk een parallel tussen het Belgicistische separatisme van 1830 en het Vlaamse seperatisme van vandaag. Wat waren de verwijten in 1830?
Jawel hoor: Pariteit! (2 miljoen NL tegenover 3 miljoen zgn. 'B'), doorsluizen van belastingsgeld, gebrek aan politieke inspraak, controle van het regime op de 'drukpers', enz. ...
Parallellen genoeg.
Confronteer je hem daarmee... dan klapt hij, net als alle Belgicisten, gewoon dicht.Vreemd. Dat gebrek aan argumenten is letterlijk adembenemend.
Maar zoals gezegd: ik vind dat in het geval van PvdV een voordeel en ik ben er hem zelfs dankbaar voor!

En daarom heet ik nu 'fascist', 'extreem-rechts', enz. ...
Ach... je went er aan, hoor. Het is zijn sterkste argument, lijkt hij te vinden.
Terwijl: máák zijn Belgique maar, hé. Wij zullen met 60% Nederlandstaligen wel zien waar de taalgrens precies moet komen liggen, hé. Geen probleem.
Want wij leven dan misschien wel in een federale staat maar die is er zéker niet gekomen om er de Vlamingen een plezier mee te doen. Een beetje zoals er in Belgique niets komt om er de Nederlandstaligen en/of de Nederlandse cultuur een plezier mee te doen.

Overigens: ik ben steeds meer geneigd om van de Nederlandse Gemeenschap te spreken. Naar analogie met Walen en Fransgezinde Brusselaars 'de Franse Gemeenschap'.
Maak dan voor mij van die Vlaamse Gemeenschap ook maar de Nederlandse Gemeenschap: The Dutch Community in Belgium. Klinkt goed. Dik in orde.

#60638

EricJans

 

Toevoegend:

Wij 'Vlamingen' zijn historisch gezien alvast méér 'Nederlanders' dan dat Walen zich 'Fransen' zouden kunnen noemen. Vergeet dat niet.

#60649

Cogito

 

De Nederlandse Gemeenschap: goeie vondst.

#60650

LVB

 

Goeie vondst? Maar nee, dat is geen vondst, het was realiteit.

Met de allereerste staatshervormingen door Gaston Eyskens kreeg Vlaanderen de Nederlandse Cultuurraad, een minister van Nederlandse Cultuur, en bestond er zoiets als de Nederlandse Cultuurgemeenschap. En de hoofdstad was Mechelen.

Dat was tussen 1970 en 1980. Met de tweede staatshervorming in 1980, waarvan Wilfried Martens en Hugo Schiltz de architecten waren, werd het plots "Vlaamse Gemeenschap", "Vlaamse Raad", "Vlaamse Executieve", en de hoofdstad werd Brussel.

#106166

Patiënt X

 

excuses aan de parlementairen. moge de heilige geest hun verstand verlichten en dat ze goed wetten maken