Steeds meer oproepen tot internet-censuur

Maandag deed Tarek Fraihi in een interview met De Morgen een oproep tot minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael om websites aan te pakken "waar autochtonen letterlijk oproepen tot een slachtpartij onder de moslims. Ik heb het dan over sites zoals politics.be en politicsinfo.net, waarop regelmatig het woord genocide wordt gebruikt". Fraihi is filossoof, initiatiefnemer van de website www.kifkif.be, voorzitter van een jeugdhuis in Sint-Jans-Molenbeek en één van de informele woordvoerders van de allochtonengemeenschap. Bij de federale verkiezingen van 1999 was hij kandidaat op de extreem-linkse trotskistische lijst LEEF in het kiesarrondissement Gent-Oudenaarde en haalde daar 56 stemmen.

Politicsinfo.net is een website die opgericht werd door Jurgen Verstrepen, maar intussen werd overgenomen door Roland Duchâtelet. Politics.be wordt gerund door een ploeg vrijwilligers, waarvoor Maarten Malaise als woordvoerder optreedt. Beide websites bevatten discussieforums waarop druk gediscussieerd wordt over politiek. In een reactie benadrukt Malaise dat de forums van poltics.be, waaraan dagelijks ongeveer 2000 berichten toegevoegd worden, door moderators gecontroleerd worden. Berichten die te ver gaan, worden zo nodig verwijderd. "Politics.be heeft, in tegenstelling tot heel wat andere fora, geïnvesteerd in de uitbouw van een uitgebreid moderatieteam en in de ontwikkeling van technische hulpmiddelen om snel en adequaat misbruiken op te sporen en tegen te gaan. De uitspraken van Tarik Fraihi zijn dan ook niet op hun plaats. Hij associeert ons forum met een genocide en zegt dat onze gebruikers oproepen tot slachtpartijen onder moslims. Zulke personen zijn bij ons niet welkom. Dergelijke uitspraken zullen altijd worden verwijderd. Met het beschuldigen van discussiefora die goed gemodereerd worden stuurt Fraihi aan op pure censuur. Hij vergeet gemakshalve ook dat de bedreigingen, die wij verwijderen omdat ze niet toelaatbaar zijn, van beide kanten komen. Ons of onze bezoekers allemaal over één kam scheren is een grove fout die wat ons betreft net zo erg is als alle allochtonen criminelen te noemen", aldus Maarten Malaise.

Het voornemen van minister Dewael om moslim-extremistische radiostations en websites te verbieden, keur ik af. Het druist in tegen de vrijheid van meningsuiting. Wie bepaalt waar extremisme begint? Voor radiostations kan nog enigszins de verantwoording ingeroepen worden dat de overheid het frequentiespectrum, een schaars publiek goed, beheert en toewijst op basis van overwegingen van algemeen belang. Het verbieden van websites daarentegen druist niet alleen in tegen de grondwettelijk gewaarborgde persvrijheid, het is bovendien onbegonnen werk: in een vingerknip is een website immers verhuisd naar een land dat er minder betuttelende praktijken op nahoudt. Het onderdrukken van meningsuitingen zal de meningen niet doen veranderen noch de problemen oplossen, net zoals het onderdrukken van symptomen een ziekte niet doet verdwijnen.

Wel vreemd, of juist niet, dat heel wat mensen die moord en brand schreeuwden na de veroordeling van het Vlaams Blok wegens racisme en dit (terecht, mijns inziens) afkeurden als een inbreuk op de vrije meningsuiting, geen kik geven wanneer Dewael aankondigt dat hij zal optreden tegen moslim-extremistische websites en radiostations. Heeft Jurgen Verstrepen daarover al een standpunt ingenomen? Ik wil alvast consequent zijn: vrije meningsuiting voor iedereen. Laster, eerroof, en het oproepen tot het plegen van misdaden, kunnen beteugeld worden door de auteur te vervolgen, niet door een medium te verbieden.

Reacties

#2871

Francis

 

Consequent ben je wel. Alleen moet je je hoeden voor absoluut cultuurrelativisme. De vraag "Wie bepaalt waar extremisme begint" is een andere manier om te zeggen "Ik durf niet bepalen waar extremisme begint".

Wat je zegt over vrije meningsuiting staat trouwens in artikel 19 van de grondwet.

Maar het recht van de ene wordt nogal eens beperkt door het recht van de andere. Daarom wordt wel eens geoordeeld dat publicaties kunnen verboden worden als de publicatie op zich een onherstelbaar nadeel aan een recht van iemand anders zou veroorzaken.

Pleit ik nu voor censuur ? Begot neen. Ik denk alleen dat we onszelf belachelijk maken door een verkeerd begrepen vrije meningsuiting/verdraagzaamheid de onverdraagzamen een forum blijven geven. En dan heb ik het over *alle* extremisten die de bedoeling hebben om de poten onder ons samenlevingsmodel weg te zagen.

#2872

Maarten Schenk

 

Zoals ik al eerder gezegd heb, ben ik voor een quasi-absolute vrijheid van meningsuiting. De enige beperking die men volgens mij moet opleggen is wanneer een uitspraak onmiddellijke gevolgen heeft voor de integriteit van anderen. Om een klassiek voorbeeld uit Amerika te gebruiken, 'Brand!' roepen in een volle zaal waar geen brand is, kan leiden tot het vertrappelen van mensen en is dus verboden. Laster en eerroof zijn hier slechts speciale gevallen van. Let wel, uitspraken die waar zijn, kunnen altijd. Iemand een dief noemen die veroordeeld is voor diefstal is geen laster.

Alle andere uitspraken moeten kunnen (ook oproepen tot misdaden, want hoe kan men anders het debat voeren over het wijzigen van de wet? Wat vandaag een misdaad is, is het morgen misschien niet meer: abortus, euthanasie, cannabisgebruik...)

Als bepaalde uitspraken verboden zijn, hoe bepaal je dan nog wie de gevaarlijke gekken zijn met vreemde of extreme ideeën? Hoe kan je anders weten wie je speciaal in het oog moet houden? Hoe kan je anders tegenargumenten ontwikkelen en verspreiden?

#2873

dof

 

De autochtone medewerkers van kifkif wist ik reeds te situeren in de extreem-linkse sferen zoals RESIST en ATTAC. Dat Fraihi een mislukte trotskist is verklaart dan ook een beetje waarom het zootje niet uitelkaar spat.

Momenteel is AEL Nederland Nabil Marmouch forumgast vd week op kifkif. Allen daarheen!

http://www.kifkif.be/index....

#2874

isa strop

 

Kifkif of wat de koning bouwdewijstichting niet allemaal subsidieert...

ook van de stad gent krijgt kifkif een toelage als "lokale socio culturele vereniging van allochtonen"

#2878

Lib Aria

 

Kan een Mijnheer of Mevrouw, met achter zijn/haar naam 40.000 stemmen in zijn/haar eentje bepalen WAT democratie is?

Volgens mij is DEMOCRATIE het totale aantal stemmen, verdeeld over alle verkozenen "de stem des volks", en al die verkozen samen "kunnen" eventueel een democratie in stand houden op WETTELIJKE basis.

Leven naar de wensen en of de grillen van één man of vrouw, kan niet anders dan wrijvingen geven.

Politiek is meer dan ooit: verkozen worden door het volk VOOR het volk.

Politiek dienstbetoon, waar politici rechtsreeks contact konden hebben met HUN achterban, is volgens mij nog zo slecht niet én... ze zouden op die manier veel beter voeling houden met de realiteit.

#2879

Frederik Misplon

 

Voor het volledige persbericht en een discussie erover waaraan ook Tarek Fraihi zelf deelneemt kan je terecht op: http://forum.politics.be/sh...

Vriendelijke groeten,

Frederik Misplon

Oprichter & Algemeen coördinator Politics.be

#2883

LVB

 

@Francis: "Ik denk alleen dat we onszelf belachelijk maken door een verkeerd begrepen vrije meningsuiting/verdraagzaamheid de onverdraagzamen een forum blijven geven." Ik denk dat de staat blijk geeft van zwakte door 'extremisten' het recht op vrije mening te ontnemen. Het is zeker een teken van zwakte als de staat de vrije meningsuiting beperkt en er tegelijk niet in slaagt om de burger een gevoel van veiligheid te bezorgen door het toepassen en afdwingen van de bestaande wetgeving. De beperking van de vrije meningsuiting is een zwaktebod dat ertoe leidt dat de burger zijn respect voor de politici verliest.

Zeggen "wie bepaalt waar extremisme begint" betekent vooral: vandaag kan X als extremist beschouwd worden, morgen kan het uw of mijn beurt zijn. Ooit werd het socialisme als extremistisch en als een bedreiging voor het samenlevingsmodel gezien.

Ik laat mijn mening niet afhangen van wat een kleine kern toppolitici als toelaatbaar beschouwt. De beperking van de vrije meningsuiting zoals die nu plaatsvindt, vormt een bedreiging voor iedereen die geen politieke kontlikker wil zijn. Wie zich hier belachelijk maakt en wie het vertrouwen van de bevolking verliest, blijkt uit de laatste verkiezingsresultaten.

#2884

JDV.

 

Juist Luc, volledig begrip voor uw standpunt, maar spreek je straks enkel in eigen naam ?

Dus, algemeen, dan moet elke rechtgeaarde burger wel een inspanning doen om de haatdragers de mond te snoeren met feiten.

Als je (dus de leiding) natuurlijk altijd de kool en de geit wil sparen, en daarom maar bochten maakt à volonté zit je natuurlijk in een moeilijk parket. Maar dat is natuurlijk geen reden om een ander de mond te snoeren. Anderzijds, het leven is niet altijd zo simpel, dat je zonder slalommen door het leven kunt gaan. Geeft dat die haatdragers dan het recht om altijd maar kritiek te geven, en zelf nooit verantwoordelijkheid te dragen ? Want finaal is dat waar het op aan komt.

Maar natuurlijk, door de vrijheid van meningsuiting voor 100% te waarborgen, krijg je wel de mogelijkheid om inconsequente houdingen aan de kaak te stellen en zo verbeter je uiteindelijk wel het beleid.

Dus alles valt of staat of die vrijheid van meningsuiting absoluut geformuleerd wordt of niet. Naar mijn mening kan je niet aanvaarden dat kwaadwilligen ongemoeid gelaten worden. Want een kwaadwillige doet het met het oogmerk te schaden, en niet in het belang van de vrijheid van meningsuiting, niet in het belang van de publieke opinie, niet om de rest van de bevolking tot beter inzicht te brengen.

#2885

palmer doubel in Waregem

 

de grote advocaat voor de vrijheid van meningsuiting als basis voor een gezonde democratie was John Stuart Mill een brits parlementair,filosoof en economust.In 1859 schrijf hij in zijn essay "on liberty" dat wanneer de hele samenleving minus één mens een bepaalde OVERTUIGING zou zijn toegedaan,die samenleving niet het rec ht heeft die ene mens het zwijgen op te leggen.

Ik onderlijn in het bijzonder het woord overtuiging.

Volledig akkord,Luc,laster en eerroof en oproepen tot misdrijven plegen moeten beteugeld worden via de rechtbanken door de betrokken auteur te vervolgen.

Probleem bij blogforums is evenwel dat blijkbaar een aantal discutanten volledig naamloos opereren.

Dit opent de weg naar kwetsende uitlatingen,roddel,kwaadsprekerij,laster en eerroof.Ik vind dit een laffe houding,een beschaafd mens onwaardig.Eeerlijkheid in het debat,oprechtheid en verdraagzaamheid voor elkaars standpunten moieten gehandhaafd blijven.

Een moderator zou toch deze haatzaaiende blogtussenkomsten moten definitief verwijderen.

Anders doodt deze vuilbekkerij een uniek en prachtig initiatief dat het vrije woord respecteert en ieders welgemeende overtuiging aan bod laat komen.

Volledig akkoord met JDV,ook weliswaar anoniem,dat kwaadwilligheid die absoluut iemand wil schaden moet geweerd worden.

Herinner u de vrij recente veroordeling door de correctionele rechtbank te Antwerpen die Remi T. heeft veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een boete van duizend euro wegens laster en eerroof aan het adres van de luchthavencommandant van Deurne.OP 4 januari van dit jaar kreeg de toenmalige vlaamse minister van Mobiliteit een brief van hogervermelde waarin het wanbeleid op de luchthaven van Deurne werd aangeklaagd.

Volgens de briefschrijvers hanteerde de luchthavencommandant dictatoriale wetten en regels die niet conform waren met de vigerende wetgeving voor een luchthaven..

Op basis van die brief werd de luchthaven doorgelicht,maar uit de interne audit bleek dat er niets aan de hand was.De luchthavencommandant voelde zich natuurlijk geviseerd door de brief en diende klacht in wegens laster en eerroof.

Een ander voorbeeld van absoluut ongepaste uitlatingen komen zelfs van ministers.

Herinner u de recente uitlating van onze vlaamse minister van cultuur dan nog,B.A., die sarcastisch en cynisch zei dat hij de heer Rogge niet als de sportpaus aanzag,omdat hij dat te minachtend achtte voor de heer Rogge.

Ik deel dezelfde mening ald de oud journalist Piet van Brabant ,namelijk is het nodig deze man te vernederen,die symbool staat voor een wereldgodsdienst en door een zeer groot deel van de wereld op zijn handen wordt gedragen?

Daarom zou het beter zijn dat de anonimiteit opgeheven wordt op de blogforums en dat mensen die haatdragende persoonlijk aanvallen pleegden zich bekend maken en zich minstens verontschuldigen voor hun hatelijke mening op de website.

Het instrument is te mooi om het op te offeren aan deze praktijken.

Bestaat er trouwens geen universele deontologische code waaraan iedereen zich vrijwillig onderwerpt op dergelijke blogfora?

Wat mij als blogleek ook opvalt is dat Google bijvoorbeeld een aantal meningen opneemt van deze officiele blogfora.

Als er geen eerlijke code wordt nageleefd vrees ik dat er nog vele incidenten zullen plaatsgrijpen.

Leve de vrije meningsuiting,maar ook de eerlijkheid en de verdraagzaamheid.

#2886

Evert van Wijk

 

Politics.be is nieuwswaardig, maar jammer is dat je niet meteen kan reageren op berichten. Hierdoor ontbreekt een stuk dynamiek en tranparantie en dat vind ik een gemiste kans van deze site.

Waarom niet achteraf modereren? Om vooraf "censuur" toe te passen vind ik wel bevoogdend en niet passen bij een modern medium als een weblog.

#2887

Stefan

 

Fraihi een Trotskist? Mijn God! Zou hij behoren tot de strekking van de 4e Internationale Werkers Unie? De Internationale Unie van Marxisten? Het Committee voor de 4e Internationale? Internationaal Marxistisch Comittee? Liga voor de 4e Internationale? Is hij misschien geassocieerd met de Internationalistische Communistische Unie? Ik vind dat hierover opheldering moet komen om het debat over het al dan niet censurerend karakter van Fraihi's voorstellen op een correcte wijze te kunnen voeren.

#2889

JWO

 

Ik ben het volledig eens met wat Maarten Schenk 'quasi-absolute vrijheid van meningsuiting' noemt.

Om te weten waar de grenzen liggen, moet men ze durven noemen. Daarom volgende stellingen, en twee mogelijke antwoorden: moet kunnen / mag niet kunnen.

- Beledigen van het koninghuis

- Hitlergroet brengen als je voetbalploeg tegen een joodse ploeg speelt (http://www.standaard.be/Arc...)

- Ontkennen of in vraag stellen van de holocaust

Deze voorbeelden bevinden zich (wat mij betreft) duidelijk op een grens... maar er ook over ?

#2892

Johan B.

 

@Luc: "Heeft Jurgen Verstrepen daarover al een standpunt ingenomen?"

Jazeker. Zie o.a. zijn weblog dd. 22-04-2004.

@Maarten Schenk: "Zoals ik al eerder gezegd heb, ben ik voor een quasi-absolute vrijheid van meningsuiting".

Er zijn slechts twee mogelijkheden: ofwel ben je voor de vrijheid van meningsuiting ofwel ben je er tegen. 'Quasi-absolute vrijheid' kan je vergelijken met 'quasi-absolute zwangerschap'. Wat jij bedoelt zou je anders moeten omschrijven.

Er is immers een verschil tussen het VOORAF strafbaar stellen van een meningsuiting (= censuur) en het ACHTERAF strafbaar stellen (met gemeenrechtelijke rechtsmiddelen, zoals laster en eerroof of nachtlawaai). Het eerste is een beperking van de vrije meningsuiting, het tweede niet. Vergelijk het met de vrije verkoop van messen. Een mes kopen is niet strafbaar, het ten onrechte schade berokkenen met een mes wel. Of dit laatste het geval is kan hoogstens achteraf uitgemaakt worden. Zo is de uitspraak "Eigen volk eerst" in Nederland strafbaar vanaf het moment dat je die uitspraak doet. Dit is dus censuur. In een land met vrije meningsuiting kan deze uitspraak alleen bestraft worden wanneer door iemand die zich benadeeld voelt klacht wordt ingediend en bewezen kan worden dat een door de wet niet toelaatbare schade is berokkend.

#2894

Maarten Schenk

 

Johan B.: Met die 'quasi' doel ik er op dat sommige uitspraken echt niet kunnen, namelijk die een 'clear-and-present danger' opleveren voor anderen, zoals het 'Brand' roepen in een volle zaal voorbeeld dat ik aanhaalde.

JWO: Alle drie de uitspraken die je aanhaalt, moeten kunnen. De eerste omdat je anders geen debat over republiek vs. monarchie kan voeren (want wat is beledigend?), de derde omwille van het historisch onderzoek (als bepaalde hypotheses verboden zijn, hoe kunnen ze dan weerlegd worden?)

Wat betreft de tweede 'uitspraak', die eerder een gebaar is, maar dat is ook een uiting van een mening volgens mij, die moet ook kunnen. Als voetbalploeg mag je wel weigeren om dergelijke 'supporters' nog langer je stadion in te laten, vind ik. Vrijheid van meningsuiting houdt immers niet in dat je die mening zomaar overal kan gaan verkondigen op andermans eigendom.

#2896

Arnold

 

@ Evert van Wijk : Hoe bedoel je "niet meteen kunt reageren"? Op het forum moet je je inderdaad aanmelden voor je aan de discussies kunt deelnemen, maar dat kost maar vijf minuutjes tijd. Het modereren gebeurt effectief achteraf, want vooraf alle berichten controleren zou door de grote hoeveelheid alleen al niet werkbaar zijn.

#2897

ivan

 

Is Geert Wilders bvb. een extremist? In zeker zin wel. Hij is, net zoals de imam die hem graag dood wil, iemand die op extreme manier zijn samenlevingsmodel wil verdedigen en behouden. Hij is bereid daarvoor radicale en extreme maatregelen voor te nemen. Ik ben het daar eigenlijk niet mee eens: zowel Geert Wilders als vele radicale moslims zouden toch eens moeten beseffen dat een samenleving of cultuur een rekbaar begrip is en onderhevig aan veranderingen. Zij hebben dus ongelijk. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet voor hun visie mogen opkomen, hoe extreem ook. De gematigden onder ons zouden dan ook moeten ophouden met te discussiëren over het recht op vrije meningsuiting. Iedereen heeft nu eenmaal dat recht, dit maakt het overigens mogelijk dat de samenleving op een vreedzame manier kan evolueren. Want als men zijn mening niet kan uiten, zullen extremisten al gauw andere middelen kiezen. We zouden veel meer tolerant moeten zijn tegenover het vrije woord en veel minder tegenover bepaalde gedragingen zoals het bedreigen van politici zoals Hirsi Ali maar ook van de Amsterdamse burgemeester Cohen. Nochtans een gematigd man, wordt ook hij bedreigt door een extremistische moslimgroepering. Dáár zou de overheid tegen moeten optreden (haar geweldsmonopolie herstellen, zoals Paul Cliteur zegt). Terwijl wij dus discussieren over de eventuele grenzen aan de vrije meningsuiting zijn sommige groeperingen al een stap verder. Lees het huiveringwekkende artikel van Paul Cliteur vandaag in De Standaard, waarin verteld wordt hoe in politiek, wetenschap, cultuur en andere middens kritiek op de islam hoe langer hoe meer als gevaarlijk wordt bevonden, en dus dan ook niet meer wordt geformuleerd (een ex-moslim als Ibn Warraq durft alleen te schrijven onder een pseudoniem). De vrijheid van meningsuiting wordt dus reeds aangetast. Waarom zou de staat er dan nog een schep bovenop doen?

#2903

JDV.

 

@ Palmer Double.

Beste, lees de teksten van LVB en je ziet dat ze altijd goed doordacht zijn, bestudeerd, goed geformuleerd, wel zodanig dat een meer bijzondere stelling of inzicht naar voor geschoven wordt, dus om een discussie uit te lokken of op zijn minst om anderen aan te zetten hun inbreng te laten formuleren.

Daarom lees ik dagelijks zijn blog, en even belangrijk de reacties. Want het spreekwoord zegt toch :"Met twee weet je meer dan alleen!".

Dus, volledige anonimiteit op een blog ? Waarom ? Moet je niet eerder als blog-ger je teksten goed formuleren, om zodoende te voorkomen dat 'haatdragers' of 'ruziemakers' uit de toon vallen ? Zodat ze zich onthouden commentaar te formuleren ? En is dat de plicht niet van iedereen die reageert ?

Anderzijds, er zijn nog veel mensen die een bepaalde functie uitoefenen en dus niet 'vrij' mogen of kunnen spreken. Ga je die mensen de kans ontnemen om hun visie te verwoorden ? Want ook voor hen is de reactie belangrijk.

Ik zou het anders stellen, een politieker die commentaar geeft op een politiek forum, moet de verantwoordelijkheid nemen om 'publiek' zijn reactie neer te pennen en dus geen alias te gebruiken. Maar of het dan gebeurt, who knows ?

En de anderen, wel die gebruiken hun alias of hun eigen naam. Maar het is niet omdat zij hun eigen naam gebruiken dat ik het ook moet doen, niet ? Als ik mijn gedachten voorkomend formuleer, goed overwogen, beheerst, zonder belediging, wat maakt het dan een verschil uit of ik mijn naam gebruik of een alias ?

#2904

John Cuyvers

 

Ik gebruik mijn eigen naam. Heb geen enkele reden om alias te gebruiken. Zou in mijn vroeger beroepsleven wel een alias gebruiken. Verwacht om reden van mijn reacties niet direct een gevangenisstraf of een aan de kaakstelling. Wat slecht is voor de mens, het kwade dat komt van de "boom van goed en kwaad" is zelfs met een alias niet goed te praten. Vindt de discussie op lvb.net soms interessant maar mensen die niet verder nadenken dan hun neus lang is dwalen toch zo dikwijls af naar leugen, halve waarheden en beledigingen. Zij maken van dit instrument soms truut in pakjes. Wees correct en beleefd. bedankt, john

#2906

Outlaw Mike

 

Net zoals Palmer Doubel en Troppie Teveel gebruik ik mijn echte naam. Ik ben me bewust van de risico's maar ik ben nu eenmaal niet iemand die zittend plast, als je begrijpt wat ik bedoel.

Luc schreef: "Het voornemen van minister Dewael om moslim-extremistische radiostations en websites te verbieden, keur ik af. Het druist in tegen de vrijheid van meningsuiting."

Hm Luc, ik zou daar toch mee opletten. Op een bepaald punt in Rwanda's recente geschiedenis zou het aan banden leggen van Radio Mille Collines, om maar eens een voorbeeld te noemen, wel degelijk een verschil hebben kunnen maken.

#2907

LVB

 

@Outlaw: ik begrijp je redenering (wat niet betekent dat ik het eens ben met je standpunt), maar als je die toer opgaat, dan moet je ook de veroordeling van het Vlaams Blok toejuichen, want ook dat "kan wel degelijk een verschil maken".

#2908

Outlaw Mike

 

@luc: en daar hebben we het weer, de fameuze demonisering van het VB. Zo naar het einde van de presidentsverkiezingen in de VS viel me een bepaalde Cox&Forkum cartoon op, die een "redneck" Amerikaan, met een T-shirt met opschrift "Re-elect Bush" in een labo voorstelde, onderworpen als hij was aan onderzoek door een drietal geleerden van het "Oude Europa". Eén ervan zei: "How can it NOT care what we think?" Een ander: "Maybe it has a mind of its own?"

En daar wringt hem het schoentje. Die geleerden in de cartoon zijn, zoals de Democraten in de VS, en zoals de Martine Tanges en Siegfried Braaksels hier, zo rotsvast overtuigd van hun eigen fatsoenlijke gelijk dat het geen moment bij hen opkomt dat "die andere" ook maar een morzel van de wijsheid in pacht zou kunnen hebben.

Luc, als je me zou kennen zou je heel snel tot de constatie komen dat ik, al zeg ik het zelf, de kwaadste niet ben. Ik heb gewoon een aantal vrij conservatieve meningen over mens en maatschappij die m.i. vrij waardevol zijn, en ik eis het recht op die te uiten.

Zolang als jullie, van de "weldenkende" goegemeente, jullie zelf toch zo fatsoenlijk vindend en zo overtuigd van je morele superioriteit, weigeren uit die ivoren toren neer te dalen en te LUISTEREN naar ONS, zullen jullie BLIJVEN verliezen.

#2909

JDV.

 

Mr. Cosyns, het is je misschien niet opgevallen, maar we luisteren al lang ... En anderzijds heb jij geluisterd ?

#2910

LVB

 

@Michael: Ik demoniseer helemaal niet. Integendeel, ik volgde even jouw denkpiste, waar ik het niet mee eens ben. Ik ben voor vrije meningsuiting, tenzij in gevallen zoals laster en eerroof en het oproepen tot concrete misdaden. Radio Mille Collines: als die berichten uitzendt zoals "vermoord morgen alle Tutsi's die je tegenkomt", dan ben ik voor een beperking van *die* vrije meningsuiting. Als Radio Mille Collines berichten uitzendt als "de Tutsi's zijn parasieten die onze Hutu-regering willen omverwerpen", dan mogen ze van mij blijven uitzenden, net zoals het Vlaams Blok van mij pamfletten zou mogen verspreiden waarin staat "allochtonen zijn profiteurs die onze cultuur bedreigen". Niet dat ik het met die mening eens ben, maar meningen moeten vrij kunnen verkondigd worden.

Jij hebt je hierboven voorstander verklaard van het beperken van de vrije meningsuiting, voor meningen die jij als gevaarlijk beschouwt. Wel, ik zeg gewoon dat eens je die stap gezet hebt, je geen moord en brand moet roepen als anderen jouw mening aan banden willen leggen.

#2918

Frans Caleeuw

 

Vrijheid van meningsuiting en het verschil tussen woord en daad.

Toen ik heel lang geleden op de lagere school godsdienstles kreeg, vertelde de onderwijzer, dat we buiten in de samenleving mensen gingen ontmoeten, die ons geloof niet deelden. Deze waren hopeloos fout en gingen uiteindelijk in de hel belanden. Toch moesten we hen met grote verdraagzaamheid benaderen. Hun woorden, vooral dan die van de godloochenaars, konden de katholieken wel kwetsen, maar dat waren slechts woorden en geen daden. We werden niet bestolen en ons werd geen been gebroken. Eenzelfde houding gold tevens voor de diverse politieke overtuigingen. Trouwens door die vrijheid van meningsuiting voor iedereen, waren wij ook in staat anderen te informeren over onze goede leer, onze standpunten toe te lichten, hen misschien wel te bekeren en die andere overtuigingen te bestrijden op dezelfde manier in woord en geschrift. Zo leerde ik op school iets over de tolerantie, die we moesten opbrengen voor niet- of andersgelovigen. Overigens werd ook beklemtoond, dat iedere mens evenwaardig was ongeacht de kleur. Ik vond dit alles in grote mate vanzelf te spreken, gezien ik van mijn liberale huis uit reeds eenzelfde filosofie had meegekregen.

Op het internet heb ik onlangs de bron gevonden van de uitdrukking, die mijn leraar van toen bezigde. Het was een zinsnede uit een van de vele geschriften van de Verlichtingsrevolutionair cum president-filosoof Thomas Jefferson. Groot voorstander van de godsdienstvrijheid en anti- klerikaal, was hij een verwoed tegenstander van de inmenging van de staat in de zaken van geest en geweten. Wat mensen dachten en zegden ging de staat niets aan. Hij maakte dit duidelijk als volgt:

"The error seems not sufficiently eradicated that the operations of the mind as well as the acts of the body are subject to the coercion of the laws. But our rulers can have authority over such natural rights only as we have submitted to them. The rights of conscience we never submitted, we could not submit. We are answerable for them to our God. The legitimate powers of government extend to such acts only as are injurious to others. But it does me no injury for my neighbor to say there are twenty gods, or no God. It neither picks my pocket nor breaks my leg." - Thomas Jefferson: Notes on Virginia Q.XVII, 1782. ME 2:221

Ik ben het dus 100% eens met de bijdrage en de toelichting door LVB over de vrijheid van meningsuiting. Zonder deze vrijheid is de ontvoogding van de mens niet mogelijk, kan een politiek bestel zich zelf niet corrigeren, aanpassen of nieuwe uitdagingen beantwoorden. Het ontspoort en wat voor menselijk leed daardoor veroorzaakt wordt, konden we genoegzaam opmaken in Europa in de 20ste eeuw.

#2930

Outlaw Mike

 

Luc, aan mijzelf: "Jij hebt je hierboven voorstander verklaard van het beperken van de vrije meningsuiting, voor meningen die jij als gevaarlijk beschouwt..."

Hoho Luc, kalm, kalm!!! Al wat ik gezegd heb is dat men moet opletten met te zeggen dat absolute vrijheid van spreken onconditioneel toegestaan is, en Radio Mille Collines is daar het beste voorbeeld van. Je punt over RTML is academisch: deze haatradio riep op tot moord, en met verschrikkelijke resultaten. Punt uit.

Radio Mille Collines 101: http://www2.rnw.nl/rnw/en/f...

"RTLM (Radio Télévision Libre de Mille Collines (RTLM) is the most widely reported symbol of "hate radio" throughout the world. Its broadcasts, disseminating hate propaganda and inciting to murder Tutsis and opponents to the regime, began on 8 July 1993, and greatly contributed to the 1994 genocide of hundreds of thousands.

RTLM, aided by the staff and facilities of Radio Rwanda, the government-owned station, called on the Hutu majority to destroy the Tutsi minority."

In grote trekken ben ik het eens met Schenks definitie (zie ook zijn voorbeeld van de pipo die brand roept in een overvolle zaal). Alhoewel uitzonderingen mogen gemaakt worden als de boodschap werkelijk te gortig is ook al is er op het eerste zicht geen directe aanleiding tot fysieke schadeberokkening aan derden. Waarmee ik wil zeggen dat ik het eens ben met de beperking van de vrijehid van meningsuiting vanbijvoorbeeld negationisten.

Noot: negationisten zijn diegenen die de wandaden begaan door het extreem-linkse Naziregime trachten te verdoezelen of goed te praten. Faurisson bvb.

#2931

Outlaw Mike

 

Nog een opmerkingske Luc: je zei: "je geen moord en brand moet roepen als anderen jouw mening aan banden willen leggen."

Wel, op 9 november WERD mijn vrijheid aan banden gelegd en tot 14 november, dag waarop het Vlaams Belang werd opgericht, kon ik vervolgd en opgepakt worden door de Belgische Staat. Heb je MIJ horen moord en brand roepen?

#2934

palmer doubel in Waregem

 

Hoe actueel heel deze discussie is blijkt uit drie feiten die dezelfde dag in de vlaamse pers verschijnen en die slaan op het begrip vrije meningsuiting.

De huisarts en auteur van het boek "De cholesteroloorlog" Dirk van Duppen heeft in een TV uitzending kritiek geuit op het feit dat tijdens een promotie-etentje voor artsen,georganizeerd door een farma-firma en waarbij foie gras werd gegeten,terwijl tegelijk reclame werd gemaakt voor een cholesterolverlager.

DVD wordt nu maandag aanstaande tot de orde geroepen doorde orde van geneesheren hiervoor.

-Volksvertegenwoordiger en burgemeester van Vorst mevr.Corinne de Permentier wordt via emaol bedreigd.

De vermoedelijke afzender van de email wordt aangehouden,ondervraagd en vrijgelaten.Het Brusselse parket stelt dat enkel smaad aan een parlementslid stafbaar is.De burgemeester en parlementair betwist dit.Wordt vervolgd....

-De gewezen kinderrechten activiste en barones Mevr.Marie france Botte wordt door het Hof van Beroep in Brussel,na een jarenlange rechtsstrijd,veroordeeld tot drie maanden cel voorwaardelijk dus met uitstel wegens valse aanklachten,dit na een aanhoudende lastercampagne tegen haar in de franstalige pers.

Ik stel me de vraag : gaan we naar amerikaanse toestanden,en LVB bevindt zich daar nu en kan er zich wellicht een oordeel over geven :

De amerikaanse mediaconsument wil steeds meer grovere uitspraken en discussies.

Zie de felbesproken overstap van de Amerikaanse radioprogramma maker Howard Stern die van de publieke radio K-Rock,overstapt naar satellietradio.

Hij sloot een vijfjarig contrfact af dat hem meteen miljardair maakt.

Op deze satellietradio zal hij met een onbeperkte en censuurloze vrijheid zeggen wat hij wil zeggen,liefst vanal ontluisterend en waarbij niets of niemand wordt gespaard.

Hij zal echter alleen door abonnees te beluisteren vallen.

#2935

Outlaw Mike

 

Palmer Doubel, ik ken er de details niet van maar met die Botte is het denk ik ook maar kwaad kersen eten hoor. Haar ONTERECHTE aanteigingen als zou een journalist een pedofiel geweest zijn hebben die man niet alleen zijn baan gekost maar ook zijn aanzien. Ik zou NIET graag in zijn schoenen staan.

Niet alleen dat, ze was al eerder controversieel i.v.m. fondsen die ze gewerfd had voor een Thaise organisatie tegen kindermisbruik; als ik me goed herinner had ze de ingezamelde fondsen te laat of slechts gedeeltelijk doorgestort aan die organisatie.

Op foto ziet het er overigens maar een kwaaie tante uit. Niet echt mijn type. Doch dit terzijde.

#2938

Edwin

 

Al loopt een leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel.

Ik geloof niet in de staat als instrument om de uitwassen van de vrije meningsuiting aan banden te leggen.

Ik maak me wel ongerust over het geestelijke niveau van de media. De Islam is op heel wat gebieden niet logisch in zijn uitgangspunten.

In het Jodendom staat de Wet centraal. In het christendom staat de 'vervulling van de wet' centraal. De Islam valt weer terug op 'de wet' en brengt bijgevolg geen enkel vernieuwend element voor het menselijke denken. Dat wordt nergens geduid, uitgelegd, aanschouwelijk gemaakt.

Het is dit punt waarin onze samenleving (media) tekort schiet. Men stelt het voor als 'drie gelijkwaardige monotheïstische religies'. Dit is echter een exclusief Islamitische versie en visie.

Niet de christelijke en nog minder de Joodse!

Al is het begrijpelijk en noodzkelijk dat de wetgever dit uitgangspunt hanteert, het klopt inhoudelijk zéker niet.

Ik denk dat Luc het bij het rechte eind heeft: de meningen de vrijheid!

MAAR er is nood aan de versprijding van dit inzicht:

(Om de Bijbel eens te citeren:) 'Alles mag, maar niet alles is nuttig'.

Niet teveel verboden dus, maar misschien wat meer 'geboden' van gezaghebbenden en... waar blijft de duiding?

Dàt lijkt me de echte malaise.

#2939

willy cammaerts

 

Er wordt de laatste tijd veel gediscussieerd over de vrije meningsuiting. Iedereen blijkt voorstander te zijn, onmiddellijk gevolgd door 'maar...'... Dit 'maar...' kan ik van de consensus-gerichte Europeanen eigenlijk verwachten, vrijheid van meningsuiting is goed, maar "don't rock the boat". Aan de andere kant lijkt niemand er zelfs maar aan te twijfelen dat er een probleem bestaat met de vrijemeningsuiting, en misschien zelfs met de vrijheid zelve.

Het probleem is eigenlijk al veel eerder ontstaan, door een neiging tot controleren die de meeste Europeanen ingebakken lijkt. Toen 25 jaar geleden de vrije radios te machtig werden en sommige bijna heel Vlaanderen bestreken en een eigen nieuwsdienst begonnen te hebben werd overgegaan tot 'regulariseren', wat er op neer kwam dat het hele zootje zich tot de eigen gemeente moest beperken. Toen VTM op de kabel kwam, was er een hele discussie of zij voor een 'objectief' nieuwsbericht konden instaan. Blijkbaar kreeg het establishment genoeg garanties, namelijk door overname van de nodige rode pionnen van de BRT. Toen De Morgen failliet leek te gaan werd staatssteun gegeven, zogezegd om de 'opiniewaaier' te garanderen. Natuurlijk kregen andere kranten ook van het staatsmanna, een vergiftigd geschenk. De Vlaamse pers blinkt uit door een totaal gebrek aan verschil in opinie, 't Pallieterke niet te na gesproken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Engelse pers.

Een gevolg was dat heel wat mensen hun mening niet meer vertegenwoordigd zagen. Ik weet niet hoe vaak ik wel gehoord heb 'maar daar mag je niets over zeggen, of...' En 'daar' bleek dan te gaan over misdaad en migranten. Dit gevoelen dat onder de mensen begon te leven ging ook samen met de gestage opmars van het VB.

Ik schets die situatie hier even, omdat ik de afgelopen twee decennia buiten Europa doorbracht en het viel me bij elk bezoek telkens weer op hoezeer er hier een soort psychose begon te ontstaan die ik in communistische landen ook zag. Vanuit de media werd een soort 'multi-culturele' maatschappij verheerlijkt, waar de bevolking blijkbaar ook geen boodschap aan had. En de politieke klasse hield zich onledig met geld aan allerlei multi-cul projecten uit te delen, wat gemakkelijk was, aangezien het toch niet uit hun eigen zak kwam. Het verzet daartegen werd dan weer met de nodige nieuwe wetten de mond gesnoerd. Een recept tot onvrede.

Dat sommigen dan ook het internet aan banden willen leggen is nauwelijks te verwonderen, het zit gewoon in hen ingebakken, ze vinden dat ze alles beter weten, hun mening is de juiste, en de vrijemeningsuiting is in orde, maar enkel zolang alleen hun mening verkondigd wordt. Eigenlijk horen ze thuis in dictatoriale landen, en komen ze hier ook enkel maar aan de bak omdat de meeste mensen veel te weinig assertief zijn, en al veel te veel gebrainwashed om te protesteren.

Een voorbeeld : veel mensen vinden dat Van Gogh de term 'geitenneukers' niet mocht gebruiken. Maar eigenlijk parafraseert hij enkel Khomeini, die zei dat wanneer een vrouw ongesteld is, de man zich maar moet behelpen met een geit. Nu wordt de paus vaak (terecht) bekritiseerd vanwege zijn oubollige ideeen over condooms en anticonceptie, maar ik heb nooit een uitspraak van hem gehoord die zelfs maar in de verste verte even dwaas zou zijn als die van Khomeini. Moslims hebben blijkbaar langere tenen dan katholieken. Dat verwondert mij niet echt, daarvoor heb ik te veel jaren in moslimlanden doorgebracht, maar de Nederlandse minister van justitie wilde al direct godslastering strenger bestraffen. Vreemd signaal. Het werd nog vreemder toen in een debat over moslimextremisme en integratie Geert Wilders en Ayaan Hirsi Ali niet aanwezig konden zijn omdat hun veiligheid niet kon gegarandeerd worden. Wat mij betreft hadden ze hen in een pantserwagen en vergezeld van een compagnie mariniers naar het parlement moeten brengen. Premier Balkenende (nog bekend van 'normen en waarden') doet tegenwoordig niets anders dan oproepen om vooral niets te zeggen wat de moslims tegen de haren kan strijken. Een pavloviaanse reactie, waarbij de vrijemeningsuiting en de functie van parlementairen wel sneuvelen !!! Weer zullen mensen zeggen 'daar mag je niets over zeggen' en de score van Geert Wilders zal bij de volgende verkiezingen navenant zijn.

Vrijemeningsuiting wordt door politiekers echt niet geapprecieerd, getuige de reactie van Karel Van Miert toen hem gevraagd werd naar de opportuniteit van een referendum over de Europese grondwet : 'dat gaat niet, want stel je voor dat ze het afkeuren, wat dan ?'

Ik ben blij dat dit debat eindelijk gevoerd wordt, vrijheid is een veel te belangrijk iets om het te verkwanselen, veel belangrijker dan de utopische werelden waar sommigen aan de linkerkant lijken in te geloven.

#2941

Outlaw Mike

 

Willy Cammaerts, dat heb je nu eens goed gezegd jong.

De verwoestende impact van het links politiek correct denken was o.a. ook uit de hoek van het onderwijs afkomstig. Ik kan me nog goed herinneren dat toen ik een manneke van 12 was in de godsdientsles MOEST leren over die Grote Afrikaanse Meneer Julius Nyerere van Tanzania met zijn klote "Ujamaa" concept, kort gezegd kolchozen in de brousse. MIJN MAKKERS EN IK MOESTEN GODVERDOMME LEREN WAT VOOR EEN SCHITTEREND SUCCESS JULIUS' COLLECTIVISME WAS!!! "De fakkeldrager van Afrika", zo stond het in de cursus...

Wel, hier is een even bloedsserieus als gortdroog stukje over het economisch succes van Ujamaa: http://encarta.msn.com/text...

Excerpt: "With an estimated per capita income of $270 a year, Tanzania is one of the poorest countries in the world. From the late 1960s through the 1970s the government pursued a form of “African socialism,” aimed at reviving and modernizing precolonial African social and economic structures. The government nationalized most banks and industries in 1967. In the mid-1980s, after a decade of economic decline, Tanzania began moving away from socialist policies and adopted an economic recovery program. Agricultural production increased, as did financial support from donor nations. Since the mid-1990s the government has privatized many industries and banks, and has adopted financial restraints recommended by the International Monetary Fund. The estimated national budget in 1996 included $733 million in revenues and $768 million in expenditures."

Dus nationalisatie van banken en industrie in 1967. Economisch de dieperik in tussen 1972 en 1985. En ik in 1979 maar (moeten) leren over "de fakkeldrager van Afrika" en zijn fantastische Ujamaa-concept.

Om van te KOTSEN. Kan het anders dat ik in de loop der jaren links ben gaan haten? Om hun dubbele morele standaard, om hun hardnekkige vasthouden aan theorieën die al een miljoen keer rotzooi bleken te zijn? Om hun zelffelicitering omwille van hun vermeende morele superioriteit? Om hun pedante "wij weten wat goed voor u is" attitude?

Hoog tijd dat hier in Vlaanderen een stevige krachtenbundeling van rechtsgezinden plaatsheeft onder de aegis van een serieuze politieke formatie. Dat had niet eens het VB hoeven te zijn. Een beginselvaste VLD had die rol ook op zich kunnen nemen. Hoe dan ook, de tijd is aangebroken om links (figuurlijk) in de hoek te meppen. Een potent eigen mediakanaal lijkt in Vlaanderen nog onmogelijk, maar ik hoop, naarmate de Europese integratie vordert, op zoiets als een Europese FOX.

#2944

Bram

 

Ik heb niet alle reacties gelezen. Toch wel een kleine rechtzetting. Tarek Fraihi pleit niet voor censuur in De Morgen, maar voor dezelfde aanpak van extreem-rechtse webpraat en moslimfundamentalistische websites. Worden zogenaamde fundamentalistische moslimsites door Dewael verboden, dan moet die minister ook extreem rechtse websites verbieden, vindt hij. Maar in de thread van Politics.be geeft Fraihi zelf aan dat hij daar geen voorstander van is. Ieder doet wat-ie wil, is zijn moto.

#2956

Quattro

 

Aan Mr Coseyns, de rechterkant van ons politiek stelsel schreeuwt dan wel moord en brand in verband met de vrije meningsuiting, heilige boontjes zijn ze zeker zelf niet. De vrije meningsuiting van het Vlaams belang is enkel degene die aansluit bij de mening van Dewinter, Annemans en Vanhecke. Democratie binnen een organisatie als het blok is ver te zoeken (zelfs onvindbaar). Een schijnkandidaat om de absolute voorzittersverkiezingen wat te verdoezelen... negationisten als Dewinter die maar aan de macht blijven...

<br>

Vrije meningsuiting is niet absoluut, en kan niet absoluut zijn, vrije meningsuiting moet aan banden gelegd worden door justitie, die zich neutraal daarover heen moet buigen (en neutraal is soms een probleem, weet ik).<br>

Men mag voor mijn part de concentratiekampen afliegen, maar dan moet men niet afkomen met loze slogans ivm 'vrije' meningsuiting als men daarvoor veroordeeld wordt.

<br>

In plaats dan wild te stampen richting links, bedenk dan dat het enige stabiele politieke denkpatroon datgene is dat links en rechts in evenwicht houdt. Teveel van het ene of het andere houdt enkel problemen in. Jullie beweren dat links hier de plak zwaait, ik zie voor het grootste deel een rechtse maatschappij.

#2963

Bema

 

@quattro: Jij en ik zien inderdaad een rechtse maatschappij. Je hebt het dan toch over de meerderheid van de kiezers denk ik. Wel, voor zover ik weet is de meerderheid tegen de multikul, maar toch wordt die door links haast onstuitbaar door onze strot geramd. De onafhankele VRT-journalisten hebben daar zelfs ooit een pact voor ondertekend (met welk recht trouwens).

Je vindt dat het afliegen van de concentratiekampen door het gerecht mag veroordeeld worden? Argumenten lijken me sterker dan veroordelingen.

Het rare is dat als er daden aan te pas komen (diefstal, intimidatie, moord) dan staat, t'ja, links toch, altijd weer klaar om te zeggen dat het de schuld van de maatschappij is. Van evenwicht is er helemaal geen sprake.

Mocht je het economisch bedoelen, dan is links allang failliet.

#2970

Quattro

 

klopt, daardoor zie je ook hoe sterk de klassieke partijen naar het centrum gegroeid zijn. Er zijn verschillen tussen spa, cdnv en vld, maar onoverkommelijk zijn die al lang niet meer. En verder, loopt er iets verkeerd, dan schreeuwt de linkerkant dat het de schuld van de maatschappij is, en roept de rechterkant dat het de schuld van diegenen is die zich niet willen aanpassen. De waarheid zal er wel ergens tussen liggen zeker? Het grootste probleem van deze tijd is dat de mensen hun gevoel voor verantwoordelijkheid (tov anderen, maatschappij en zichzelf) behoorlijk sterk aan 't verliezen zijn. Alles moet kunnen... egoïsme gaat de ondergang van onze wereld zijn.

#3030

Eric Jans

 

Neem nu de katholieke kerk. Al 50 jaar is dat daar hetzelfde liedje: laat de schaapjes aan de basis maar democratiseren. Dat levert ons leden op.

Maar aan de top hebben de machtsfiguren al eeuwen hun schaapjes op het droge.

Zo is dat ook in de vakbonden, de sociaal-democratische partijen, alle partijen.

Nieuwe ideeën worden 'gerecupereerd' met als ultieme bedoeling... er NIETS mee te doen en de bestaande macht te bestendigen.

Wat denk je dat Bart Somers voor een product is in de VLD? Een platte opportunistische machtsbestendiger.

Dat maakt het Vlaams Blok een stuk oprechter: ja,De Winter, Annemans en Van Hecke zijn er heren en meesters.

En zij wensen dat te blijven. Niemand twijfelt aan de noodzaak daarvan in het licht van de te behalen doelstellingen.

Wel even vermelden dat die drie mensen voor die positie al heelwat te verduren hebben gekregen.

Bart Somers of Verhofstadt zaten altijd al in een lekker warm zeteltje. Weinig herkenbaar voor de mensen die de belastingen moeten dokken.

Daar gaat het toch om in de beeldvorming, niet?