Dedecker voor Obama (1)

(...) Het oude Amerika wankelt en is economisch aangetast door het cowboykapitalisme. De mytische Joe Sixpack werkt zich al jaren te pletter, maar kan amper zijn rekeningen betalen. Als hij zijn werk verliest, verliest hij ook zijn ziekteverzekering. Als zijn auto kapot is, kan hij niet naar zijn werk. Als zijn kinderen naar school moeten, moet er betaald worden. Er is geld voor oorlog maar niet voor gezondheidszorg. Joe voelt zich verraden door het establishment in Washington dat zich meer bekommerde om het militaire overwicht in de wereld dan om zijn eigen lot. Opgeschroefde angst voor terrorisme heeft ook een vervaldatum. Elke ideologie is het product van een tijdsgeest. Het Reaganisme stond haaks op de New Dealpolitiek van Franklin Roosevelt en Obama belichaamt nu een historische mijlpaal in de Amerikaanse geschiedenis. Culturele waarden zoals godsdienst, patriottisme en familiewaarden (van abortus tot euthanasie), de zogenaamde red neck values, moeten het afleggen tegen de noden van Joe Sixpack. Bush zag zichzelf als instrument van God en heeft de scheiding tussen kerk en staat ondergraven. Jesus, stars and stripes, Wall Street and our troops. Obama wordt wel eens de black Kennedy genoemd. Behalve het charisma, en de eloquentie houdt de vergelijking met welke Kennedy dan ook op. De tijd zal uitwijzen of hij eerder een Oom Tom of een Malcom X wordt.

Obama is een mijlpaal. Historisch wegens de verpersoonlijking van de geschiedenis van slavernij en onderdrukking van zwarten en latino's. Hij kan van Amerika een moderne maatschappij maken, een samenleving waarin wapens niet op elke hoek van de straat verkrijgbaar zijn, waarin geloof binnen de kerken blijft, waarin homoseksuelen niet worden gezien als geesteszieken en waarin het stamcelonderzoek en de evolutietheorie kunnen gedijen. Met een vader uit Kenia en een leertijd in Indonesië kent Obama Amerika ook van de buitenkant. De open mind van de verwondering is dikwijls een krachtiger wapen dan het vooroordeel van de ervaring. Hij wil het gevangenkamp Guantanamo in Cuba sluiten en de Amerikaanse troepen terugtrekken uit Irak. Hij geniet het voordeel van de twijfel, maar verontrust mij toch ook door de knieval voor Israël, de joodse lobby en Iranmania. (...)

Jean-Marie Dedecker in een opiniestuk in De Standaard, 4 november 2008

Reacties

#71079

LVB

 

Bovenstaand citaat begint met 7 zinnen slachtoffercultuur en eindigt met 1 zin antisemitisme.

"de verpersoonlijking van de geschiedenis van slavernij": kan tellen voor een Amerikaan met Keniaanse roots die geen enkele verwantschap heeft met Amerikaanse negerslaven of hun nakomelingen.

Maar goed, een populist laat zich op populaire stromen meedrijven en roeit alleen tegen de stroom in als hem dat stemmen kan opleveren, blijkbaar.

#71081

Olav

 

@luc : Wat hem uiteindelijk de das zal omdoen... want je kunt als populist met veel meedrijven, maar als je geen lange termijnsvisie hebt (zoals het VB met zijn onafhankelijk vlaanderen) loop je het gevaar dat je uiteindelijk teveel mensen teleurstelt, die bij een volgende verkiezing weer afhaken.

#71084

Cogito

 

Boudewijn Bouckaert's invloed moet echt totaal verwaterd zijn. Hoe anders had dit kunnen lopen bij een post-VLD triumviraat Dedecker-Coveliers-Bouckaert.

#71085

mrtos

 

Dedecker wordt steeds meer ontmaskerd als een populist. Niet enkel een populist in VRT-speak, d.w.z. iemand met rechtse ideeën die aanslaan bij de bevolking, maar een échte populist. Hij draait met de wind mee, spreekt zichzelf voortdurend tegen, en stelt dan zijn hoop op het korte geheugen en het beperkte politiek bewustzijn van de kiezer.

Ik heb op zijn partij gestemd in 2007, maar denk niet dat ik dit opnieuw zou doen. Ik heb hem nooit ernstig genomen, maar de uitgedragen ideeën gingen tenminste grotendeels de juiste richting uit; die van het liberalisme, dat in Vlaanderen geheel verwaterd was de laatste jaren. Wanneer ook dat wegvalt...tja. De blanco stem wenkt, of het moet zijn dat ik de N-VA beloon voor hun standvastige houding inzake de staatshervorming.

#71086

Briggs

 

Mijn reactie tav de bewering van JMDD dat er meer geld is voor oorlog dan voor gezondheidszorg.

http://d-vdb.blogspot.com/2...

#71087

Briggs

 

Voor de restreactie op bovenstaande citaat: Eerder een mening dat ik verwacht van een Links Liberaal of een Tommelein dan van een JMDD.

#71088

Olav

 

Iemand gisteren 'Phara' gezien ? Enkel de laatste tien minuten gevolgd, maar de laatste gast was Gert Verhulst omtrent het succes van 'het huis Anubis'. Gert zelf verwees verschillende keren naar de ONGESUBSIDIEERDE producties van studio 100 (in tegenstelling tot 'loft' en dergelijke) en het feit dat goede producten leiden tot tevreden klanten en dus meer aankoop.
Vond ik een bescheiden maar kordate getuigenis voor de vrije markt-economie.
Politieke partijen zouden alleszins nog iets kunnen leren van hun aanpak...

#71089

Cogito

 

Gert Verhulst is dan ook een échte ondernemer he Olav. In zover zelfs dat zijn Megamindy in linkse kringen ervan beschuldigd wordt extreemrechts te zijn. Omdat ze échte boeven vangt, zoals bankrovers of ontvoerders. Het gaat nooit om milieudelicten, snap je...

#71090

Briggs

 

"Als zijn kinderen naar school moeten, moet er betaald worden."

Onderwijs moet volgens de GW 'gratis' zijn maar is het niet. Trouwens Gratis betekent eigenlijk op kosten van de belastingsbetaler. Belastingskost dus, ik dacht dat JMDD niet zo'n fan was van belastingen.

#71091

chris.impens

 

"Er is geld voor oorlog maar niet voor gezondheidszorg." Inderdaad, inderdaad, iedereen weet dat Al Qaida en de Taliban vooral mopperen over de ontoereikende Amerikaanse gezondheidszorg. Dat moest eindelijk eens luidop gezegd worden. Dank, Jean Marie!

#71092

Cogito

 

Lezing van het ganse artikel noopt toch tot nuancering. Dedecker herkent in Obama vooral zichzelf, of beter gezegd, in Obama's strijd zijn eigen strijd. Dedecker strooit vanuit zijn ethische linksheid (waar hij teveel nadruk op legt m.i.) zout op de ethisch christelijke Amerikaanse achtergrond.
Zijn relaas hier vind ik teleurstellend, maar het laat hem nog wel ruimte om het economisch niet eens te zijn met Obama. Zijn onbegrip van de jodenkwestie is niet van vandaag, en een zware fout van hemmentwege.
Ondanks die nuancering - die JM enig krediet teruggeeft dat hij in dit relaas terecht verliest - maakt JM per saldo toch een zeer slechte beurt hier.

#71093

LVB

 

@Cogito: Ziekteverzekering, onderwijs, cowboykapitalisme, "de noden van Joe Sixpack" dat zijn niet de "ethische" kwesties waarin JMDD terecht zijn progressiviteit kan uiten. Dat zijn sociaal-economische kwesties waarin hij zich hier niet als "progressief" maar als "links" (in de betekenis zoals prof. Carl Devos die definieert) profileert.

#71094

A.Rouet

 

'het ganse artikel'

Ook ik heb het ganse artikel gelezen (meer zelfs ik heb ook op de volgende bladzijde Marc De Vos van Itinera gelezen....), en de lofzang van Dedecker aan de Europese gezondheidszorg, welke luc over het hoofd zag, wil ik jullie niet onthouden:
'Met 16% van het bbp investeert Amerika gemiddeld 7% meer dan de EU in haar gezondheidszorg en slaagt er niet in haar zieken te genezen'.
Justaert? Nee nee, Dedecker!

#71095

Cogito

 

Dat is toch maar een gratuite bewering die uit haar verband is gerukt. Ik denk dat de Amerikaanse gezondheidszorg de Amerikanen die ziekteverzekering betalen wel degelijk de àllerbeste gezondheidszorg ter wereld hebben - en dat de vernieuwingen in de medische sector waar wij ook zo van profiteren hoofdzakelijk uit de States komen - dank zij die 16%. Zij betalen dus eigenlijk mee aan de (vooruitgang van de) gezondheidszorg in Europa. Enkel de amerikanen die te arm zijn voor gezondheidszorg (zo'n 7-8%, de andere 7-8% die geen ziekteverzekering heeft zijn jonge mensen die het risico doodgewoon némen en dus uit vrije wil onverzekerd zijn) hebben slechte gezondheidszorg, maar ook onze armen (we hebben er ongeveer of bijna evenveel!) zijn qua gezondheidszorg veel slechter af dan de gemiddelde Europeaan. Het verschil dus relativeren en de vinger in de wonde: de strijd die links voert is ideologisch en niet pragmatisch (het gaat om het systeem en niet om het resultaat).

#71096

Cogito

 

"Justaert? Nee nee, Dedecker!"

aha, nu is hij plots geen populist meer?

#71097

Briggs

 

Cogito: Op Ethische kwesties vermoed ik dat JMDD nauwer zou aansluiten met Obama. Economische kwesties? Verwacht ik eerder een standpunt dat nauwer richting McCain zou aanleunen. Cowboykapitalisme impliceert in mijn oren een negatieve bijklank, ik ben eerder van mening dat overheidsinterventie (CRA o.a.) de oorzaak was van de kredietcrisis. Dan vermoed ik dat JMMD eerder bij McCain zou moeten aanschuren, blijkbaar is dat niet wichtig genoeg of gaat JMDD effe buiten de lijntjes kleuren door bij Obama aan te schuren.

Zoals ik het opiniestuk lees omschrijft JMDD de VS als oorlogszuchtig, zo komt het toch over...omdat ze 'meer aan oorlog uitgeven dan aan gezondheidszorg'. Wil JMDD dan dat de Staat de gezondheidszorg gaat domineren? Ik zou akkoord gaan als er een basisgezondheidszorg zou komen aangevuld door charity voor de armen, maar dan zou ik het nog eerder in PPS uitvoeren.

Verpersoonlijkt de geschiedenis van Slavernij, Onderdrukking van zwarten en latino's? Obama heeft niets te maken met onderdrukking noch slavernij. Heck, Obama zou nooit geraakt zijn waar hij vandaag nu is mocht er sprake zijn van onderdrukking. Het is wel gemakkelijk om die symbolische link te maken omwille van zijn huidskleur.

Obama wil het moeilijker maken om wapens te kopen, maar dan blijft er nog de illegale wapenhandel. Ik betwijfel ook of Obama zijn gun restrictions gaat kunnen doordrukken en de doorsnee amerikaan zal niet gemakkelijk zijn wapens afstaan zoals hier dat heeft plaatsgevonden.

Voor de rest over godsdienst in kerken enzo...kan ik wel volgen dat plaats ik onder ethische kwesties. Vergis u echter niet, Obama zal ook zeggen God Bless America.

#71098

A.Rouet

 

Dedecker schijt nu in rechtse rapen, springt op de Obama-kar en blijft voor mij de populist die hij altijd al geweest is. Hij weet immers dat populisme het beste middel is om kiezers te lijmen die praat verkopen zoals dewelke ons hier in 71095 wordt geserveerd.

#71099

OutlawMike

 

Jean-Marie De Decker is een vierkante LUL. Afgezien daarvan is hij ook niet "rechts". Op ethisch vlak zegt hij het zelf, en al die idioten die op hem stemmen zijn blijkbaar vergeten dat deze knurft een achttal jaren geleden voluit de verdediging op zich nam van Koenraad Aurousseau, de rechter die pooier van zijn eigen vrouw was.

Wat zijn economische standpunten betreft, als dit kuiken denkt dat de New Deal zo'n "big deal" was weet je al genoeg. Enfin, ik constateer dat er toch links en rechts 70 jaar na de feiten een consensus zit aan te komen over wat een fiasco die New Deal in feite was.

O ja, laat iemand aan die uit zijn bek stinkende stoethaspel eens uitleggen dat de sociale zekerheidsuitgaven onder Bush in feite significant gestegen zijn, en - gokje - wellicht wel het tienvoud bedragen van het defensiebudget. Ik denk dat onze vriend Briggs daar een paar goeie links heeft. Laat iemand aan dat kuiken voorts uitleggen dat die idioot van een Bush de voorbije 7 jaar met glans geslaagd is in zijn belangrijkste opdracht, met name de vrijwaring van de veiligheid van de Amerikaanse bevolking. Niet één geslaagde terreuraanslag meer sinds 9/11.

#71100

isaiah

 

Het feit dat de uit zijn bek stinkende vierkante LUL JMDD de SM-rechter als parlementaire medewerker aannam, pleit in 's mans voordeel: hij ging niet mee in de publieke verontwaardiging over iets wat in essentie een privé zaak was.

LDD heeft op dit moment sociaal-economisch zeker het meest rechtse programma van alle Vlaamse partijen. Alleen de OpenVLD komt in de buurt, maar hun geloofwaardigheid is nagenoeg nihil geworden. Ook ik heb mijn vragen bij de geloofwaardigheid en de competentie van JMDD (en als mens moet ik er niet van weten), maar wat is het alternatief?

De pro-Palestijnse houding van JMDD is ongenuanceerd, maar het beleid van Israël jegens de Palestijnen verdient zeker kritiek.

Of het beleid van Bush de veiligheid in de wereld vergroot heeft, durf ik te betwijfelen. Waarom zouden we de overheid vertrouwen als het over het voeren van oorlog gaat, maar op alle andere domeinen niet? Een rechtgeaarde minarchist kan de Afgaanse uitstap misschien nog verantwoorden, maar toch onmogelijk de inval in Irak. Kortom, ik denk niet dat Boudewijn B uit zijn vel springt als hij de passages van JMDD over het buitenlandse beleid van Bush leest.

En tot slot even over de notie 'populisme': weet eigenlijk iemand nog wat het betekent? Is het niet gewoon een essentieel onderdeel van de democratie. Wie pleit voor 'directe democratie' kan toch niet vies zijn van enig populisme. Of is het volk zelf te dom om na te denken?

#71101

Nicolas R

 

Dat JMDD de kant kiest voor Obama verbaast me niet. Vroeger heeft hij al aangetoond dat hij op buitenlands vlak nogal anti-Amerikaans is. Hij is ook zeer kritisch ten aanzien van Israël. En ja, hij is een opportunist en populist. Wie dacht zijn hoop in hem te stellen voor een nieuwe liberale partij komt bedrogen uit, maar dat was op voorhand te voorspellen.

Daarnaast: de Obamamanie kent zijn hoogdagen. Moeten we een nabije toekomst de Barack Obama Airport verwachten of hier in België de Obamalaan?

#71102

mrtos

 

Over de Amerikaanse gezondheidszorg. Het is gewoon geen efficiënt systeem; Amerikanen betalen zich te pletter aan private verzekeringsmaatschappijen (gemiddeld 12000 dollar per jaar voor een gezin van 4), die bovendien een veel te groot deel van hun inkomsten moeten uitgeven aan advocatenkosten om claims af te wimpelen. Daarnaast neemt de publieke gezondheidszorg nog eens een flinke hap uit het federale budget: Medicare en Medicaid maakten er 21% oftewel 561 miljard dollar van uit. Samen dus is de gemiddelde Amerikaan dus zo'n 5000 dollar kwijt per jaar aan zijn gezondheidszorg. België doet het met een kleine 20 miljard euro per jaar, oftewel 2000 euro per burger. Dat zet toch aan tot nadenken, zelfs indien je de hospitalisatieverzekering hierbij telt.

#71103

Cogito

 

"Vroeger heeft hij al aangetoond dat hij op buitenlands vlak nogal anti-Amerikaans is. Hij is ook zeer kritisch ten aanzien van Israël."

Een bevestiging van de stelling dat anti-amerikanisme eigenlijk verdoken antisemitisme is.

#71104

Benny Marcelo

 

Goeie uitspraak Isaiah:
"Wie pleit voor 'directe democratie' kan toch niet vies zijn van enig populisme. Of is het volk zelf te dom om na te denken?"

Draai het gewoon effe om: wie tegen populisme is, is tegen democratie. M.a.w.

Volgens sommigen hier is zeggen wat het volk denkt anti-democratisch. Met zo een gedachte ligt de weg naar de dictatuur wijd open natuurlijk. Nietwaar Rouette?

#71105

Cogito

 

@mrtos: hoe betrouwbaar zijn die cijfers?
gaat er bij ons geen dikke belastingstroom mee in de sociale zekerheid? Zijn die 2000 euro inderdaad de echte kosten?
Wat steken we er privé nog in?
En wat krijgen de Amerikanen aan gezondheidszorg t.o.v. ons?

Een vrije marktsector die niet efficient zou zijn? Is die markt wel echt vrij? Of zit er al veel overheidsinvloed in?

#71108

Bompa

 

JMDD is de (brullende) kerkhaan van Oostende, en geloof me het kan daar serieus waaien. Als tweede man duidt hij een antwerpse leerling-tovenaar aan die zich overgoten waant met politiek talent en de verpersoonlijking is van het plat opportunisme. Nogmaals herhaal ik het, LDD haalt zijn pap bij Open-VLD. midden Augustus nam Bart Somers een minder opgemerkte bocht, het Vlaamse discours veranderde plots in een belgisch discours. En even later volgt LDD met afstand te nemen van zijn -schijn- Pro-Vlaams discours. Weet u, JMDD is op een haar na voorzitter geweest van de Open-VLD, iets nieuws moet men dan ook niet van hem verwachten op ideologisch gebied. Mtros heeft gelijk, LDD stelt zijn hoop op het korte geheugen en het beperkte politiek bewustzijn van de kiezer. De vraag is of de mensen gediend zijn met een tweede Open-VLD. Als de kerkhaan van de toren valt, valt de toren.
Maar zeg nu zelf, welke populist gaat zich verbranden om vandaag zijn steun toe te zeggen aan MCcain.
Trouwens telkens weer valt het me op hoe perfect onze politici en pers weten hoe het er in de VS aan toe gaat en wat ze allemaal zouden moeten doen, terwijl ze hier niet in staat zijn om het dwaaste dossier op te lossen.
Achja, en als Obama wint, dan blijf ik hier.

#71109

ivan janssens

 

Voor wat het waard is, tabel op pagina 8: defensieuitgaven als aandeel in BNP 4%, overige binnenlandse uitgaven 3,4%. De V.S. geeft meer uit aan defensie dan aan alle andere programma's.

http://www.cbo.gov/budget/d...

#71111

johan vandepopuliere

 

Het is wel vermakelijk om vast te stellen dat JMDD nu plots een "uit zijn bek stinkende stoethaspel", een "antisemiet", een "knurft" en een "lul", is, omdat hij zijn vermeende achterban niet naar de mond praat en sympathie uit voor de democraat. Die termen hoorde ik niet toen JMDD zich uitsprak tegen het cordon sanitaire, voor een staatshervorming, tegen het PS-cliëntelisme ... .

Het toont eens te meer dat JMDD een onafhankelijk denker is, die zich noch door salon-intellectuelen, noch door voorvechters van het recht van de sterkste, de les laat spellen.

Wat jammer dat hij niet meer past in het simplistische plaatje. Een overdosis gezond verstand? Men kan ook proberen een vertegenwoordiger te aanvaarden wiens standpunten men niet 100% deelt. Dat doe ik al twee decennia met de groenen, al flirten die vrolijk met de 50%-grens.

Ten gronde ben ik het volledig eens met Isaiah in 71100.

#71112

LVB

 

@ivan: pagina 10 van hetzelfde document: social security 4.3%, medicare 3.2%, medicaid 1.4%, income security 1.4%, enz.

Die uitgaven vallen onder "mandatory spending", de tabel waar jij naar verwees vermeldt enkel de "discretionary spending".

#71113

Olav

 

@isaiah en benny : ik heb geen probleem met populisme. Alleen geeft JMDD me teveel en te vaak het gevoel dat hij perfect inspeelt op hedendaagse 'problemen' die leven bij de mensen maar geen langetermijnsvisie heeft.

#71114

Benny Marcelo

 

Olav, JMDD biedt inderdaad geen termijnvisie, hij is opportunist. Voor een beleid is dat zeker geen goede zaak. Momenteel kan hij aan de rechterzijde stemmen afpikken van het VB en de Open VLD, die voor hem wel gesloten werd.
We zullen wel zien hoelang zijn dissident gedrag inslaat bij de bevolking.

#71115

Cogito

 

@Bompa: Als Obama wint blijft de US een interessant emigratieland. Binnen 4 jaar is er weer verkiezing en zoals Luc ook al schreef: er is nog hoop voor de Amerikaanse maatschappij.

#71116

fcal

 

“ de kansloze paria, Obama,” ging wel dankzij zijn redelijke intelligentie en de geldende positieve discriminatie naar rijkeluis-universiteiten Columbia en Harvard, wellicht versperde hij hierdoor de weg aan een nog intelligenter Aziatische Amerikaan.

“de verpersoonlijking van The American Dream” is de standaard uitdrukking voor mensen, die zich door hard werk en risiconeming uit het economische niets opwerken tot het economische succes. Obama is vanaf de universiteit slechts in de door de belastingbetaler gesubsidieerde maatschappelijke zorgsector en aanverwante politiek actief geweest.
Als maatschappelijk assistent en gemeenschapsorganisator is hij via slinkse wegen achtereenvolgens staatssenator en landelijk senator geworden.
Dit gebeurde in het eerste geval in een Democratisch veilig kiesdistrict met een zwarte meerderheidsbevolking na uitschakeling van de Democratische mede-kandidaten op technisch legale gronden. In het tweede geval als landelijk senator wist hij, na hiervoor de nodige gerechtelijke stappen ondernomen te hebben, door het openbaar maken van het echtscheidingsdossier van zijn Republikeinse tegenstrever, deze tot opgave te dwingen, waardoor hij opnieuw zonder tegenstand de zetel verwierf.

“Kansloos door huidskleur en afkomst versloeg deze zwarte Lancelot het establishment van zijn eigen Democratische partij, de elite van Washington en de Clintonfabriek.” Hij won de nominatie door charisma en verpersoonlijkt meer dan een politieke partij.
De huidskleur speelt zeker bij het blanke bevolkingsdeel nagenoeg geen rol. Dit geldt niet voor het zwarte bevolkingsdeel. Uit de peilingen blijkt bij de blanken 49% voor Obama te kiezen en 46% voor McCain. Bij de zwarten zijn de overeenkomstige cijfers respectievelijk 88% en 10%. Gezien de zwarten in de Democratische partij een groter deel uitmaken dan nationaal was dit een voordeel voor Obama.
Hij heeft het vooral gehaald van de “ClintonFabriek” omdat hij een betere en modernere organisator was dan de Clintons en de 100% steun had van de landelijke pers. Niettemin heeft hij net als vroeger in Chicago het nodig gevonden om de gedelegeerden van 2 staten, ik dacht Florida en Wisconsin, uit te sluiten. Linke boel.

“Hij is de emanatie van een nieuwe volksbeweging, gedragen door miljoenen donatoren en mensen die vroeger nooit gingen stemmen, van jongeren tot kiezers uit de minderheden. “ Hij is inderdaad een voortreffelijke volksmenner en maatschappelijke organisator. Dat was trouwens zijn werk gedurende de laatste 20 jaar. Hij gaf trainingscursussen aan ACORN, een door de belastingbetaler gesubsidieerde NGO, die zich o.a. inzet om zoveel mogelijk minderheden in te schrijven in de verkiezingsregisters en hierbij ettelijke keren betrapt is op vervalsingen. Een van de andere hoofdactiviteiten van deze organisatie was het afdwingen van goedkope leningen van banken. Als advocaat is Obama bij deze legale afpersingspraktijken betrokken geweest. Hij ligt dus mede (bijkomstig uiteraard) aan de basis van de huidige kredietcrisis.
Verwijzing naar ACORN
http://en.wikipedia.org/wik...

Hoe de miljoenen donatoren niet gescreend werden door de normale kredietsoftware bij Obama is nu ook aan het licht gekomen. Een kleine gift van bijvoorbeeld 10 USD van een fictieve Obama werd er geaccepteerd terwijl dit niet mogelijk bleek bij de McCain organisatie. Gewiekst!

“Niet langer beslissen de rijke donaties van het industriële conglomeraat.” Nochtans behoren miljardairs als o.a. Soros en Warren Buffett tot de steunkring van Obama. En in tegenstelling tot McCain heeft hij niet gekozen voor de streng geregelde openbare ondersteuning van de kieskampanje. Het is 100% privé bij hem. Hij kon dan ook 400% meer aan reclame uitgeven dan zijn tegenstrever. Chapeau! Het doel heiligt de middelen. McCain-Feingold breekt McCain nu zuur op! Eigen schuld dikke bult!

“Het oude Amerika wankelt en is economisch aangetast door het cowboykapitalisme.” Ik wist niet, dat cowboykapitalisme, het interventionistisch overheidsbeleid op gebied van ondeugdelijke kredietverstrekking was. Obama was (en is?) er een groot voorstander van ondanks de wereldwijde bankencrisis, die de kleine spaarder bedreigt.

Enz... Nog even dit.

“De tijd zal uitwijzen of hij eerder een Oom Tom of een Malcom X wordt.” Obama heeft al laten weten, dat hij zich zelf ziet als de politiek beschaafde Malcolm X.
Oom Tom, wat een belediging! Laat me niet lachen!

“Obama is een mijlpaal. Historisch wegens de verpersoonlijking van de geschiedenis van slavernij en onderdrukking van zwarten en latino's. “ Obama’s stamt via zijn Keniaanse vader wel af van ivoorjagende en slavendrijvende en -handelende Arabieren.

Enz...

Het is volkomen begrijpelijk, dat een Belgisch politicus, gezien de huidige sterke politiek correcte voorkeur alhier voor Obama niet tegen de stroom wenst in te varen. Maar tussen bovenstaande rubriek en een bezadigd genuanceerd standpunt is er een wereld van verschil. Dedecker beschadigt zichzelf en zijn partij.

#71117

A.Rouet

 

'JMDD een onafhankelijk denker'

Komaan Johan, bovenstaand artikel is een opsomming van redenen waarom Jan Modaal het bij ons zoveel beter heeft dan zijn Amerikaanse tegenhanger Joe Sixpack. Dat komt dan uitgerekend uit de welonderhouden mond van iemand die in zijn boek 'Rechts voor de Raap'-om bij mijn voorbeeld van 71094 te blijven- onze dure ziekenfondsen bekritiseert en aansluitend pleit voor privatisering van de gezondheidszorg.
Als die tegenspraak geen mooi voorbeeld van populisme is, dan weet ik het niet. Over ' directe democratie ' gesproken, van Dedecker kan je een referendum verwachten met de simpele vraag: 'Wil je meer of minder belastingen betalen?'.
Wat antwoord je daar dan op Benny?

#71118

Elhaz

 

Er wordt Dedecker vaak populisme verweten maar voor mij is een populist iemand die het volk naar de mond praat louter om macht te verwerven, zelfs als hij niet de mening van het volk deelt.
Dedecker is iemand die gewoon altijd voor zijn mening uitkomt en toevallig is dat vaak ook de mening van een groot deel van het volk. Hij is niet te beroerd om ook minder populaire ideeën te spuien. En zoals in het geval van dit opiniestuk: ook ondoordachte meningen strooit hij graag in het rond.
Blijkbaar is hij te weinig berekenend om op tijd en stond zijn mond te houden anders zou hij toch wel 2 keer nadenken vooraleer een dergelijk opiniestuk te schrijven. Na eerst een pak liberalen uit het VB los te hebben geweekt lijkt hij ze nu zo snel mogelijk weer kwijt te willen :)
Wat een clichés over Amerika en wat een on-Dedeckeriaans verdoken pleidooi voor meer verzorgingsstaat in de USA.

#71119

Bompa

 

@cogito: als ik verhuis zal het op toch op persoonlijk aandringen moeten zijn van een eigenaar van een ranch in Crawford, Texas. Toch denk ik eraan obama zijn eerste doos sigaren te schenken.

#71120

isaiah

 

@a.rouet: "Dat komt dan uitgerekend uit de welonderhouden mond van iemand die onze dure ziekenfondsen bekritiseert en aansluitend pleit voor privatisering van de gezondheidszorg."
Ik moet inderdaad toegeven dat onze ziekenfondsen (met de hulp van de al even voortreffelijke artsensyndicaten, de überhumane ziekenhuisdirecties én de alleen om volksgezondheid bekommerde farmaceutische industrie) efficiënt en spaarzaam omspringen met het geld dat hen rechtstreeks of onrechtstreeks door onze overheid wordt toegespeeld. Kortom, wij Belgen leven in de beste van alle mogelijke werelden!

#71121

mrtos

 

@Cogito

De vrije markt van de gezondheidszorg wordt natuurlijk sterk beïnvloed door overheidsinitiatieven. Het hele systeem is een ingewikkelde mix van publieke en private financiering, waarbij private verzekeringen lijden onder problemen in de publieke financiering, vermits de extra kosten naar hen doorgesluisd wordt. 5000 dollar per Amerikaan was dan nog maar een conservatieve schatting van mijnentwege, de werkelijke uitgaven aan gezondheidszorg liggen nog hoger:

http://www.cms.hhs.gov/Nati...

7000 dollar per persoon in 2006. 5500 euro. Zelfs als je die 2000 euro per Belg aan publieke gezondheidszorg verdubbelt om te corrigeren voor remgeld, sluiksubsidies,... kom je er nog niet aan - en het Belgische systeem is ook al niet al te efficiënt!

Dan moet je je toch afvragen of zo'n ingewikkeld systeem waar de overheid borg staat voor de armen en de bejaarden, en de private sector door middel van duizenden onafhankelijke verzekeraars de rest op zich neemt de beste oplossing is. Ik geloof ook niet dat die maatschappijen uit puur geldgewin zo'n hoge premies vragen, het water staat hun gewoon aan de lippen. Hoe dit precies allemaal komt is een complexe materie, maar feit is dat het systeem onhoudbaar begint te worden.

Ik vind dan ook dat universele gezondheidszorg geen vies woord hoeft te zijn. De markt gaat om morele redenen nooit echt vrij zijn, en de privaat-publieke mix blijkt mank te lopen. Volledig, of bijna volledig, publieke gezondheidszorg werkt aantoonbaar beter, ondanks de misbruiken die inherent zijn aan dergelijke systemen. Dus vind ik dat men het taboe hierover moet durven doorbreken, gewoon meer belastingen heffen en de staat moet laten instaan voor de gezondheidszorg. Uiteindelijk zal iedereen beter af zijn op deze manier...behalve de verzekeringssector en haar werknemers. Maar dat is een overgangseffect.

#71124

ivan janssens

 

@luc: inderdaad. Iets te snel zo tussen al het werk. Defensie is geen mandatory spending, en kan dus jaarlijks worden aangepast. Sociale zekerheid, medicare ed. zijn wél mandatory spending d.w.z. zij vallen onder "permanente" wettelijke regelingen. Veel moeilijker dan ook om aan te passen. Hoe dan ook, de V.S. geeft veel uit aan defensie, alhoewel de cijfers er ook op wijzen dat onder Bush er vrijwel geen toename is geweest in verhouding tot het binnenlands product. De verhoudig met de sociale uitgaven is ongeveer 2 op 1, niet 10 op 1 zoals Mike denkt.

#71125

Briggs

 

@ivan janssens:
FY08, defensieuitgaven (incl Veteran Affairs, DoD en GWOT [Irak & Afghanistan])=745.1 miljard $.

FY08, sociale uitgaven: Social security, medicare, medicaid, unemployment & welfare= 1527 miljard $.

#71126

Benny Marcelo

 

Allez vooruit, Rouette heeft beslist dat Jan Modaal het hier goed heeft en voor de rest heeft Jan modaal daar niks meer in te zeggen. Simpel!
Ik ben een netto belasting en sociale bijdrage betaler Rouette. Het gaat mij niet om solidariteit met mensen die echt ziek zijn. Niks problemen mee.
Hier gaat teveel belastingsgeld verloren aan gratuite meeëterkes, die van gratis meeëten hun beroep maken. Die doen bvb iets in de moraal- of zedenleer; om maar één voorbeeld te geven. Er zijn er nog!

#71127

ivan janssens

 

@briggs: mijn cijfers slaan op 2007 die van jouw op 2008, maar 1527/745 is ongeveer 2 op 1. Net wat ik zei.

#71128

Briggs

 

@Ivan janssens: mijn reactie was in het kader van uw commentaar #71109, niet 71124.

"De V.S. geeft meer uit aan defensie dan aan alle andere programma's." klopt dus niet. De VS geeft meer uit aan sociale uitgaven dan aan defensie-uitgaven (inclusief oorlogs-uitgaven en sociale uitgaven zoals Veteran Affairs).

#71132

raf

 

Veel woorden om te zeggen waar het JMDD eigenlijk om te doen is: na gevist te hebben in de rechtse vijvers (met gunstig resultaat, zie de prognoses) gooit hij zijn lijn uit in meer progressieve waters. Om opportunistische redenen gaat de rebel(?) met de stroom mee, weliswaar op de valreep (zie datum).

#71135

Avondlander

 

Voor wie ook in feiten omtrent Obama geïnteresseerd is lijkt mij zowat de beste bron
<a href="http://isteve.blogspot.com/">Steve Sailor</a>.
Je kan ook zijn boek over Obama gratis downloaden.

#71155

fcal

 

@ Mogelijke lezers

Foutje in mijn bijdrage hierboven de staten waar Obama de gedelegeerden van kon uitsluiten tijdens de voorverkiezingen t.a.v. Hillary Clinton waren Florida en Michigan i.p.v. Floida en Michigan.

Overigens ben ik me in een van mijn opmerkingen vergist. Met name wat betreft de via kredietkaarten gestorte ondersteuning aan de Obama kampanje. Het betrof een fictieve Osama bin Laden en niet een fictieve Obama. Sorry.

#71472

albert conelis

 

Dedecker begint mijn keel uit hangen, die westvlaamse judo-boer denkt echt wel dat hij het weet en zomaar op iedereen kan kafferen

Hij zal veel stemmen krijgen, dat is het ergste, maar eigenlijk verdient vlaanderen hem, de arrogante van de middelmaat die Dedecker uitstraalt is typisch voor Vlaanderen in het algemeen