In naam der mensheid

Ik eis in naam der mensheid dat de Zwarte Steen verbrijzeld, het gruis ervan in de wind verstrooid, dat Mekka verwoest en het graf van Mohammed onteerd wordt. Dat is de manier om het Fanatisme te ontmoedigen.

Gustave Flaubert in "Lettre à Madame Roger des Genettes", 12 of 19 januari 1878, geciteerd door Wikipedia en door Benno Barnard in Knack, 7 januari 2009

Reacties

#74480

OutlawMike

 

GUSTAVE FLAUBERT FOR PRESIDENT!!!

#74482

Cogito

 

Ideaal daarvoor zijn waterstofbommen. Eentje recht op die Space Odyssey - kubus, 5 in pentagram er rond. Ideaal, vanwege de fall-out, die heropbouw decennialang onmogelijk maakt.

Mekka én Medina dienen geviseerd. Op tijd waarschuwen, zodat de steden verlaten zijn.

#74483

johan vandepopuliere

 

Outlaw, ik heb hier nog ergens een wambuis liggen en een witte tabbaard met een rood kruis erop. Me dunkt dat de taal van het vloeiend bloed er een is die ge goed verstaat. Een postkaart uit Antiochië volstaat als wederdienst.

#74486

LVB

 

Merk op dat noch Flaubert, noch Outlaw Mike, noch Cogito oproepen tot geweld tegen mensen tout court, noch tot het uitoefenen van geweld tegen voorwerpen buiten het geweldmonopolie van de staat om. Bij al deze denkers gaat het dus om een discussie over de bestrijding van fanatisme met de middelen die de democratische rechtsstaat ons biedt, zoals het eventueel inzetten van de krijgsmacht of delen ervan, zoals onze Special Forces of onze Force de Frappe.

Vreemd toch dat Johan VDP dat meteen associeert met "bloed laten vloeien". Hoe zou dat toch kommen? Projectie vanuit het onderbewustzijn? ;-)

#74487

EricJans

 

Zo los je het probleem niet op en 'ontmoedigen' doe je het fanatisme allerminst. Ik geloof dat niet.
Het zou naïef zijn te denken dat de moslims zichzelf zien als aanbidders van een steen.

#74491

johan vandepopuliere

 

Zoveel verbeeldingskracht had ik niet nodig bij de woorden "Mekka verwoesten" en "graf onteren". Overigens zet het democratisch verkozen Hamas ook zijn krijgsmacht in om steden te verwoesten. Ik vind het vreemd dat de ene keer de democratische verkiezing van geen tel is, wegens de daden die men stelt (Hamas) en de andere keer de daden die men stelt gerechtvaadigd zijn omdat het regime democratisch verkozen is (Israel).

Dat men de Palestijnse staat niet erkent, is een handige truuk om haar anderszins betitelde geweldmonopolie als terreur te kunnen betitelen.

Ik onderken wél het verschil in effect tussen beide militaire operaties, om louter burgers te treffen, dan wel strategische doelwitten met colateral damage. Of dat bij Hamas een intentie is, dan wel een gebrek aan informatie over de locatie, weet ik niet, maar de algemene lijn van islamfundamentalistische terreur laat niet veel ruimte voor het voordeel van de twijfel.

#74493

LVB

 

@Johan vdp: Ik begrijp niet waarom je over Israel en Hamas begint in een thread over Flaubert en Mekka. De democratie waar ik het over had is België, of de VS, of Frankrijk, gewoon om aan te tonen dat dit geen ongeoorloofde oproep tot geweld of haat is, maar een discussie over hoe onze rechtsstaat het fanatisme zou kunnen bestrijden.

#74494

Olav

 

@Eric Jans : laten we niet vergeten dat ook de Joden nog steeds hunkerden naar hun 'beloofde land', zelfs na 2000 jaar ballingschap. De verwoesting van Mekka zou voor de islam een ongelooflijk trauma zijn, met waarschijnlijk nog ingrijpender gevolgen dan de diaspora voor de joden. Die konden tenminste nog geloven in een terugkeer naar het beloofde land.

Of het een oplossing zou zijn voor het fanatieke moslimfundamentalisme durf ik te betwijfelen (wanhopige mensen doen wanhopige daden).

Het zou ook naïef zijn om te denken dat Israël geen scenario heeft klaarliggen om in geval van nood Mekka en Medina met kernbommen plat te gooien.

#74503

EricJans

 

@ Olav:

Mmm. Die woorden doen mij aan de Openbaring denken, natuurlijk. Het laatste NT-boek.
Maar ik denk daar niet zo graag aan, eerlijk gezegd. Voorspellingen zijn moeilijk in te vullen.

In ieder geval is het zo dat daar staat dat de hele wereld (volken en staten) zich tegen de Israël zal keren.
Met wat jij hier beschrijft als een Joodse daad (zo'n Israëlische bom op die zwarte steen) zou zo'n apocaliptisch scenario niet langer ondenkbeeldig zijn, natuurlijk.

Maar ik ga er liever niet op door want ik hoor mijn dierbare medeblogger Chris Impens nu al aangefietst komen.

#74505

johan vandepopuliere

 

OK Luc, dan pas ik.

#74510

Bart Vanhauwaert

 

@Luc : iemand die meent dat je de kabalah (of hoe dat ding ook al weer noemt) kan verbrijzelen zonder dat er bloed zal vloeien is op zijn minst te naief om ooit serieus genomen te worden mbt tot de internationale politiek... En je kan dat dan steriel gaan benoemen als het bestrijden van fanatisme met de middelen van de rechtstaat, maar bloed zal er vloeien. En behoorhijl veel zelfs ook. Bovendien wil ik eerst nog wel eens weten op basis van welk recht een aanval op die zwarte steen uberhaupt kan...

#74514

LVB

 

@Bart Vanhauwaert: Ja, er zou vermoedelijk veel westers bloed vloeien bij de vergeldingsacties van moslims, dat klopt. Dat betekent nog niet dat een oproep om de kaaba te vernietigen neerkomt op een oproep om bloed te laten vloeien.

Let wel, mij gaat het niet over de vraag of zo'n actie wenselijk is, mij gaat het over de vraag of wij daarover nog mogen praten en of zowel het pro- als het contra-standpunt nog bespreekbaar is in onze "vrije" maatschappij die zoiets vaags als "oproepen tot haat" strafbaar gesteld heeft. Bespreekbaar, niet alleen in de taal van intellectuelen zoals Flaubert, maar zelfs in de niet-intellectuele taal van een OutlawMike.

#74515

EricJans

 

@ Luc:

Je klinkt niettemin een beetje als 'God' volgens de oude Bijbelse verhalen: die riep ook altijd op om de voorwerpen van aanbidding stuk te slaan.
Het Gouden Kalf (dat nochtans 'God' zélf moest verzinnebeelden bij gebrek aan tastbare voorstelling) of de staf waarmee Mozes op de berg moest slaan: het moest allemaal vernietigd worden.

(Een Onzichtbare stuk slaan zal iets moeilijker worden.)

Maar de gedachte aan zoiets... d'r is haast geen beginnen aan.
Bovendien: wat moet je dan in bvb. 't Vaticaan (enz.) allemaal niet gaan opblazen?
Er is geen beginnen aan en bovendien vanuit cultuur-historisch oogpunt ook al niet te verantwoorden, vrees ik.

En dan is er nog een aspect: in je strijd tegen fanatisme zou je in de ogen van de wereldgemeenschap ook de zgn. 'gematigde moslims' treffen. Is dat te verantwoorden, denk je?

Zou zo'n daad niet ook als 'extremisme en fanatisme' worden uitgelegd?

Kijk: de sansculottes hebben hier ook van kerken koeienstallen gemaakt en van klokken kanonnen. Het had alvast niet als resultaat dat de mensen hier in Vlaanderen de daarop volgende eeuw minder Rooms-Katholiek gingen worden, hé. Met alle gevolgen die het gehad heeft.

#74516

LVB

 

@EricJans: "wat moet je dan in bvb. 't Vaticaan (enz.) allemaal niet gaan opblazen?"

Het Vaticaan opblazen hoeft niet, omvormen tot een museum zou al volstaan. Voor de paus met zijn gevolg kan er dan wel een bescheidener optrekje gevonden worden. Een oude gevangenis of een oud pakhuis, bijvoorbeeld.

#74517

EricJans

 

@ Luc:

Haha. Ik heb het gevoel met een beeldenstormer te spreken. Waar kennen we dat ook weer van?

Het Vaticaan... dat is toch al een oud pak-huis, niet?
Een oude gevangenis? Maar zo'n paus moet wel genoeg plaats hebben om al die Polen en ouwe Duitsers uit Beieren te kunnen ontvangen, he. Beetje menselijk blijven, hé.

#74518

koen

 

zei er iemand iets over de IJzertoren ? ;-)

#74519

raf

 

De kaaba weg, het Vaticaan ontruimd...
Godsdienst als oorzaak van alle kwaad?
Allez kom zeg.

#74530

Michel Vuijlsteke

 

Goed idee. De vernietiging van de Jeruzalem in 70 heeft ook veel effect gehad.

#74531

Michel Vuijlsteke

 

(minus "de" voor Jeruzalem)

#74532

Cogito

 

@MV: ik zie de analogie niet?

#74533

Michel Vuijlsteke

 

@Cogito: tot 70 na Christus was het Jodendom gecentreerd op de tempel in Jeruzalem. Gedefinieerd door de tempel, evenveel als de Islam door de Kaaba.

Het Rabbijns Jodendom is pas ontstaan na 70.

Het vernietigen van het meest heilige dat een godsdienst kan hebben is geen garantie om die godsdienst mee te vernietigingen.

Wel integendeel: bij de Joden was het twee maal het begin van een radikaal ander verhaal (na de ballingschap en na 70).

#74534

Cogito

 

Waar zit de legitieme eis van een Romeins romanschrijver om in naam van de mensheid het Jeruzalem van het jaar 70 te vernietigen?

Welk Joods fanatisme gold er om de vernietiging van Jeruzalem als een analogie te presenteren?

#74535

Michel Vuijlsteke

 

Mhu? Al wat ik wou zeggen, was dat het geen zin zou hebben.

En wat dat Joods fanatisme betreft: doet Masada een bel rinkelen?

#74537

Cogito

 

Ook daar zie ik de analogie met het onderwerp van deze thread niet. Wat is Uw punt eigenlijk? Dat de Joden "even fanatiek" zouden zijn als mohammedanen? Of dat ze met een microscoop bekeken, *ooit* een microscopisch "foutje" hebben gemaakt en daarom erger zijn dan mohammedanen? Kom nu, even serieus blijven.

#74538

fcal

 

Veronderstel, dat een of meerdere middelgrote Europese steden, zoals Rome, Marseille, Venetië, Antwerpen, Amsterdam of Kopenhagen plots verdampen als gevolg van het ontploffen van kernbommen naar aanleiding een vrome moslim jihadactie.

Deze ingrepen worden naar het sharia-recht gewettigd door de vromen gezien het feit, dat na uitnodiging de betrokken gemeenschappen zich niet wensen te bekeren tot het ware geloof.

Welke reactie mag dan ten einde zoveel mogelijk mensenlevens te sparen en de toekomstige vrederelaties opnieuw op te bouwen?

#74539

vuurland

 

@fcal: is het faillissement van de firma Gilette toelaatbaar als collateral damage?

#74540

fcal

 

@ vuurland

Ik begrijp je opmerking niet zo goed.
Bedoel je, dat Gilette, the best a man can get, als gevolg van deze veronderstelde jihadische bekeringsijver in Europa marktaandeel verliezen?
Anderzijds een vroom moslim, in navolging van de Profeet, scheert zich niet. Moslims vormen een nietbestaande markt voor Gilette.

#74541

LVB

 

@fcal: Ik begrijp het antwoord van Vuurland zeer goed.

Jij vroeg: "Welke reactie mag dan ten einde zoveel mogelijk mensenlevens te sparen en de toekomstige vrederelaties opnieuw op te bouwen?"

En het antwoord dat Vuurland suggereert is: ons allemaal bekeren tot de islam.

Daarmee geeft Vuurland terecht aan dat die twee criteria die jij opsomde, namelijk mensenlevens sparen en de vrede bewaren, toch niet het hele plaatje vormen. "Onze vrijheden en onze rechtsstaat behouden" zou ook op het verlanglijstje moeten staan.

#74542

OutlawMike

 

<I>En wat dat Joods fanatisme betreft: doet Masada een bel rinkelen?</I>

Ha ja, mensen die de dood verkiezen boven een leven in slavernij, dat kan volgens jou niet hee Mr. Vuylsteke? Wat mij betreft, ik heb het grootste respect voor de zeloten. Nu ben ik snel weg voor johan vandepopuliere met zijn dwangbuis komt aanstormen.

Noot van Nonkel Outlaw: als ik me goed herinner, leggen de Israelische pantsertroepen een eed af op de site van Masada, een soort gelofte dat ook zij bij de verdediging van Israel liever sterven dan zich over te geven aan welke agressor dan ook.

Ik vind dat eigenlijk een prachtig en inspirerende traditie (waarbij ik wel meteen aanstip dat ik mezelf niet noodzakelijk in staat acht tot een vergelijkbaar engagement, maar dat doet niets ter zake).

Voor Michel Vuylsteke zijn die Israelische tankisten dan waarschijnlijk weer fanatiekelingen.

#74543

OutlawMike

 

*fanatici*

sorry.

#74544

EricJans

 

@ Fcal:

bovendien: ik heb wel eens horen beweren dat vele Turkse mannen van middelbare leeftijd een dikke snor laten staan... omdat zij op hun moeder willenn lijken.

#74550

fcal

 

@ luc

"Daarmee geeft Vuurland terecht aan dat die twee criteria die jij opsomde, namelijk mensenlevens sparen en de vrede bewaren, toch niet het hele plaatje vormen. "Onze vrijheden en onze rechtsstaat behouden" zou ook op het verlanglijstje moeten staan."

Wat Vuurland bedoelde zal hij wel zelf toelichten, hoop ik.

Natuurlijk is mijn redenering eenzijdig, het is het gevolg van de logica van de linkse multicultuur en betekent de bekering tot de islam en het verlies van alle normaal onvervreemdbare menselijke vrijheden.

Marxisme en Islam zijn op vele punten gelijklopend.
Marxisme wenst vrijheid van menigsuiting tot deze ideologie de macht heeft, waarop deze vrijheid wordt afgeschaft en iedereen wordt vervolgd die de nieuwe wet overtreedt.

De Islam wenst godsdienstvrijheid totdat de Islam, godsdienstig maar vooral politiek, de macht in handen krijgt, waarop godsdienstvrijheid en vrije meningsuiting buiten de wet gesteld worden.

Blijft de vraag welke reactie dingt zich op bij een of meerdere aanslagen als hiervoor geschetst?
de meerderheidsgodsdienst

#74551

fcal

 

@ EricJans

Inderdaad Turken zijn, voor zover ze geen bekeerde Oud-Grieken zijn, uit Centraal-Azië afkomstig en leunen dicht tegen het Mongoloïde ras aan. De baardgroei is erg beperkt bij dezen en daarom leggen zich eigenlijk onislamitisch toe op snorgroei. Dat ze hierdoor op bepaalde familieleden trekken geeft aanleiding tot een zekere hilariteit.

#74552

vuurland

 

@ fcal (en Luc): Ik bedoelde inderdaad wat Luc beschreef. En door mijn ironisch/sarcastisch antwoord wou ik laten merken dat ik mij niet kan vinden in (enkel) de twee criteria die je opsomde.

#74553

fcal

 

@ Vuurland en Anderen

Veronderstel, dat een of meerdere middelgrote Europese steden, zoals Rome, Marseille, Venetië, Antwerpen, Amsterdam of Kopenhagen plots verdampen als gevolg van het ontploffen van kernbommen naar aanleiding een vrome moslim jihadactie.
Blijft de vraag welke reactie dringt zich op bij een of meerdere aanslagen als hiervoor geschetst?

#74554

Belgica Dividenda Est

 

Masada en de gelofte van de Israëlische pantsertroepen nu?

Hm, het Franse vreemdelingenlegioen herbevestigt ook jaarlijks haar eed van Camerone http://fr.wikipedia.org/wik...

#74555

Belgica Dividenda Est

 

@ Michel Vuijlsteke

Spreek je jezelf niet tegen in jouw posts?

"Het vernietigen van het meest heilige dat een godsdienst kan hebben is geen garantie om die godsdienst mee te vernietigingen.
Wel integendeel: bij de Joden was het twee maal het begin van een radikaal ander verhaal (na de ballingschap en na 70)."
versus
"Al wat ik wou zeggen, was dat het geen zin zou hebben."

Je geeft zelf aan dat er uiteindelijk toch iets positiefs voortkwam uit die verschrikkingen. Het ging hem toen trouwens niet enkel om de vernietiging van de tempel, maar ook om een gedwongen ballingschap weg uit het beloofde land. Het is de combinatie van deze twee factoren die tot die wijzigingen in het Joodse geloof hebben geleid.

Met 1,3 miljard moslims zou een vernietiging van Mekka en co. niet bepaald een ballingschap op gang brengen, maar wel nog meer oorlog. Zeker in het begin.

Geef mij maar volop openlijke kritiek op de Koran en al haar tegenstrijdige passages, net zoals dit met de bijbel is gebeurd. Ik heb veel liever dit dan het opblazen van de zwarte steen en co.

#74556

Hamas

 

Kanke Flikkers ....Wat lulle julllie nou kanke hollanders wat wete jullie nou ...!!jullie godsdienst is de media ..!! geloof maar daarin kk DEBIELEN...!!Kanke flaubert jij komt ook de dood tegen binnekort..!!! de joden gaan allemaaal dood ..!! Lang leve HAMAS ...!!!! ALLAHU AKBAR>>!!!!!

#74557

Jefken

 

Allasnackbar!!

#74559

johan vandepopuliere

 

In Rouen siddert het marmer lichtjes.

#74560

EricJans

 

@ Hamas:

Bedankt voor je bijdrage in deze discussie. Als 'Hollander' heb ik veel bijgelerd, inderdaad.
Vraagje: wat betekent 'kanke'?
ALLAHU AKBAR. Vertaling: God is de grootste.
Helemaal mee eens.

Ik zie dat jij het uit het Hebreeuws vertaalde naar het Arabisch. Daarom vertaal ik het even naar het Nederlands... voor die Hollanders hier.

Ken je deze:
Hoor, oh Israël, Adonaï (de Here) Uw JHWH (God, het volle zijn, Ik ben die [Ik] ben) is Eén!
Hoe zeg je dat in het Arabisch?

#74561

EricJans

 

@ Fcal:

Van mevrouw Onkelinkx moet je zeggen: 'zogenaamd' ras.

#74562

Leo Norekens

 

Gustave Flaubert "komt binnenkort de dood tegen" (#74556). Dat lijkt mij een veilige voorspelling.

#74565

johan vandepopuliere

 

Leo, cfr. mijn cryptisch #74559

#74566

Cogito

 

"Met 1,3 miljard moslims zou een vernietiging van Mekka en co. niet bepaald een ballingschap op gang brengen, maar wel nog meer oorlog. Zeker in het begin."

Blijkbaar snappen niet-religieuzen geen religieuzen.

Als Mekka en Medina in as worden gelegd en een snelle heropbouw onmogelijk wordt gemaakt, dompelt dat de ganse moslimwereld in een existentiële crisis - hoe is het immers mogelijk dat Allah zulke nederlaag toestaat? Het enige juiste antwoord voor veel moslims zal zijn hun god en dus hun godsdienst in vraag te stellen - het begin van echte verandering.

#74567

Cogito

 

Het zijn er trouwens 2.2 miljard, meer dan de twee miljard katholieken en dus de grootste godsdienst ter wereld.

#74569

NR

 

@Leo: Inderdaad, ik had het ook gezien. Onze hamasfreak is een parodie op zijn eigen. Misschien moeten ze maar allemaal "Madame Bovary" verbranden in de Gaza.

#74572

Leo Norekens

 

@Johan vdp: Cryptisch indeed!
(3de betekenis van 'Crypte' in Van Dale= grafkelder)
Was even niet mee hoor.

#74573

Publius

 

Het interessantste is na te gaan hoe op die passage door moslims en niet moslims zal gereageerd worden.
Mijn eerste reflex was het jaartal te zoeken...en het niet al te letterlijk te lezen maar toch af te vragen welke context de schrijver dreef om die uiting te doen.(los van de binnenpret).
(Die steen is trouwens al deels verbrijzeld, hij bestaat uit brokstukken die samengehouden worden. Is trouwens "voor-islamitisch" ).
Als ik zoiets leer over het Christendom is de reflex dezelfde: plaatsen in context.

Dat is nu iets waar heel veel islamitische organisaties een groot tekort aan hebben en waar het beter zou zijn ze telkens lik op stuk te geven dan de Dhimmi uit te hangen. De links progressieven daarentegen reageren steevast door minstens even straffe voorbeelden te zoeken van Christelijke auteurs of groepen, met kruisvaarders op eerste plaats. Er circuleert zeker ergens een rood boekske met antwoorden en stereotypes...Die m/v kunnen dus al evenmin relativeren als de islam die ze als the "enemy of my enemy" zien.

#74575

EricJans

 

Wat is de zin van een overtuiging als die je beperkt. Een overtuiging moet niet beperken maar bevrijden.
Het aardse bestaan heeft van zichzelf al beperkingen genoeg, zonder er nog wat bij te bedenken.
Wat vrijheid betreft: je eigen bevrijding moet die van anderen natuurlijk niet in de weg staan.

De islam is inhoudelijk niet bevrijdend en is - als de grote hersteller van law and order - enkel en uitsluitend als een beperking te interpreteren.
De Bijbel daarentegen kan als bevrijdend (wetsvervulling) worden verstaan.
Dat is mijn grootste bezwaar tegen de Koran.

Dat boek doet niets anders dan voorschrijven hoe je te leven hebt en als mens ben je slaaf van die voorschriften.
Voldoe je niet aan de voorschriften; is er enkel boete.
Het is walgelijk.
Je bent er slaaf van wetten zonder uitzicht op bevrijding.

Het Rooms-Katholicisme declareerde hetzelfde wet-boete-denksysteem, maar in tegenstelling tot de islam had het katholicisme daarvoor geen basis in de grondtekst, de Bijbel. Dat was ook de reden waarom de leek de Bijbel onthouden werd in het katholicisme... tot het 2de Vaticaans Concilie, 1963-64.

De Koran stimuleert echter het wetticisme naar inhoud.
Geen ruimte voor 'bevrijding', geen theologische uitweg dan 'boete'.
Het is een gruwelijk denkpatroon dat je nergens en nooit van de (dreigende) wet bevrijd als 'gebrekkige mens'.
De hardheid van dit denken staat vele moslims in de ogen. De islam is een wettische terreur in je hoofd., zonder kans op bevrijding binnen hetzelfde geloof.
Het is gebouwd op 'angst voor God' ipv 'de vreze Gods'. God te vrezen komt in de Bijbel neer op wat je 'respect, ontzag voor het leven' kan noemen.
Lees de Bijbelpassages hierover maar: ontzag voor God (= leven) is niet hetzelfde als de regelrechte angst voor het leven die de koran predikt.

Ik hoor hier vele bloggers nu al over me heen vallen. Maar ga eerst naar de grondteksten en stel het zélf vast.

Het is een onvoorstelbare dwaasheid altijd weer Bijbel en koran op één lijn te plaatsen. In het Westen gebeurt dit door de predikanten van de verlichting permanent maar ten onrechte.
Het richt enorme schade aan in onze cultuur.

#74576

fcal

 

"Blijkbaar snappen niet-religieuzen geen religieuzen.

Als Mekka en Medina in as worden gelegd en een snelle heropbouw onmogelijk wordt gemaakt, dompelt dat de ganse moslimwereld in een existentiële crisis - hoe is het immers mogelijk dat Allah zulke nederlaag toestaat? Het enige juiste antwoord voor veel moslims zal zijn hun god en dus hun godsdienst in vraag te stellen - het begin van echte verandering."

Inderdaad, dat wordt een crisis gelijkaardig aan deze, alleen nog veel sterker, welke de Joodse religie te verwerken kreeg, toen de tempel in Jerusalem met de grond gelijkgemaakt werd door eerst de Babyloniërs en vervolgens door de Romeinen. De opgedrongen diaspora gaf vervolgens de genadeslag aan de Joodse uitverkorenheid.

Trouwens na de Romeinse "ingreep", die een einde stelde aan dat "Macchabeeïsche" gedoe, verzonk de Joodse filosofie in regelrecht wettisme. De Talmoed is een terugval t.a.v. de Tenach of het Oude Testament. En het is de Talmoed, die de Koran geïnspireerd heeft en niet het Nieuwe Testament.

Het is onder de paraplu van het Christendom en van de Verlichting, dat de Joden zich herpakt hebben. Afgezien van enkelen in de vroege Islam voor het sluiten van de poorten der interpretatie van de Koran (ijtihad), komen alle grote Joodse denkers uit de Europese beschavingsomgeving.

Cogito goed gezien!

#74582

LVB

 

@Publius: "hoe op die passage door moslims en niet-moslims zal gereageerd worden"

Wel, het volledige artikel van Benno Barnard staat intussen bijna twee volle dagen op Knack.be (zie link in bronvermelding bij citaat), en het aantal commentaren daar staat nog altijd op nul.

Wat de context betreft: als je de link naar de Flaubert-bron volgt, zie je dat hij zich ook boos maakt op de Engelsen. De zinnen die er onmiddellijk aan voorafgaan:

"Sans doute par l'effet de mon vieux sang normand, depuis la guerre d'Orient, je suis indigné contre l'Angleterre, indigné à en devenir Prussien! Car enfin, que veut-elle? Qui l'attaque ? Cette prétention de défendre l'Islamisme (qui est en soi une monstruosité) m'exaspère."

#74590

fcal

 

"...et que l'on souille la tombe de Mahomet...." dixit Gustave Flaubert in dit citaat.

Wel dat laatste is al geschied. De Wahabieten onder leiding van Al Saud hebben dat reeds in de 20-er jaren gedaan toen ze Medina innamen en de vermeende graven van alle pioniers van de Islam hebben vernietigd, gezien ze dit beschouwden als een soort afgoderij.

Trouwens in Jeddah werd onlangs het vermeende graf van Eva, ja deze van het Aards Paradijs, onder een metersdikke laag beton gestort ten einde de mogelijke lokale devoties en negoties uit te roeien.

Hélas l'Islamisme est resté une monstruosité.

#74595

Belgica Dividenda Est

 

@ Cogito

"Blijkbaar snappen niet-religieuzen geen religieuzen."

Uit sommige van mijn eerdere posts blijkt nochtans dat ik een christen ben. Ik ben dit uit overtuiging, terwijl ik een katholiek ben omwille van de traditie hier in Vlaanderen.
Ik ken de Bijbel niet zo goed als Eric Jans, maar heb destijds ettelijke passages uit het Oud Testament gelezen. Het heeft bij mij de interesse voor geschiedenis helpen wekken en als gevolg daarvan het besef hoe belangrijk het is om te proberen zo'n teksten van vroeger in hun context te plaatsen.

Cogito, je mist de essentie van mijn vorige post: het vernietigen van die twee voor de islamieten heilige plaatsen zal hen wel in een existentiël crisis dompelen, maar ik vrees dat de noodzakelijke omgevingsfactoren ontbreken om hen te dwingen hun godsdienst in vraag te stellen op de wijze zoals jij dit verhoopt.
De omgevingsfactor die de Joden daartoe dwong, was juist tweemaal hun ballingschap én hun verblijf te midden van een dominante cultuur (met dan nog de juiste impulsen.) Fcal heeft dat mooi geschetst in de laatste twee paragrafen van zijn post.
De Joden hadden niet enkel hun tempel en hun thuisland verloren, maar daarenboven waren ze toen ook militair compleet, maar dan ook compleet verslagen. Psychologisch speelt ook dit mee in zo'n existentiële crisis.

Het probleem is dat:
(1) Er zijn teveel islamieten om in ballingschap te gaan te midden van een andere cultuur zonder ergens nog in de meerderheid te zijn. Kortom in tegenstelling tot de Joden toen, zullen ze nog steeds een islamitisch thuisland hebben.
(2) Er zijn al vele islamieten geëmigreerd naar Europese landen waar ze nu nog een minderheid vormen, de dominante cultuur in Europa is er echter een van politiek-correcte abdicatie en van een taboe om nog langer over ons geloof of ons ongeloof te spreken en te argumenteren.
Wanneer er hier in het publiek al eens over geloof wordt gesproken, is het vaak om de islam zomaar op één lijn te stellen met het christendom en het jodendom.
Spijtig dat we niet allemaal voor onze geloofsopvattingen uitkomen zoals Eric Jans dit hier doet. Blijven doen Eric!
(3) Zoals Pepperjack in zijn commentaar op het mooie stuk van Koenraad Elst schrijft http://inflandersfields.eu/..., zijn er nu geen fysieke barrières meer om contact te houden met het thuisland.

Om die redenen zijn de omgevingsfactoren nu niet goed voor zo'n existentiële wending van nagenoeg de volledige islam wanneer Mekka en Medina zouden worden vernietigd.
We kunnen best beginnen met omgevingsfactor 2 en 3 radicaal te wijzigen en hopelijk zou dit al voldoende blijken te zijn.
Juist omdat omgevingsfactor 2 en 3 niet OK zijn, deel ik niet ten volle het optimisme van Koenraad Elst met betrekking tot de islamieten die hier wonen (zie hyperlink hierboven). Voor sommigen zal hij wel gelijk hebben, maar of dit er velen zullen zijn? Afwachten.

Daarnaast: de islam is een ideologie van de haat, zie hiervoor wat Koenraad Elst schrijft in "De islam voor ongelovigen" http://koenraadelst.bharatv... en volgende webpagina's. Vele islamieten zouden zo'n nederlaag interpreteren als de straf van Allah omdat vele islamieten niet hard genoeg hun best hebben gedaan om ongelovigen te vermoorden. Kortom: de inspiratiebron van de islamieten is niet dezelfde als die van de Joden tijdens hun twee ballingschappen.

Tot slot, aan al diegenen die hier al zouden popelen om tot de harde actie over te gaan: best eerst zorgen dat we hier voldoende alternatieven hebben voor al die aardolie en al dat aardgas dat wij van uit de islamietische wereld importeren.
Rusland als leverancier noem ik nu eens geen alternatief. Dat is kiezen tussen de cholera en de pest.