Antisemitisme bij het CGKR?

(...) Op de website [van het CGKR] worden burgers opgeroepen om de ontvangst van islamofobe haatmails bij de politie te melden. In dit geval gaat het om een e-mail met link naar een filmclipje waarop de steniging van een jonge vrouw te zien is. In de begeleidende tekst op de Centrumwebsite is [LVB: was] te lezen dat "in de Koran niet expliciet wordt verwezen naar steniging als mogelijke straf in geval van overspel of geval van een andere misdaad" en vervolgt "dat is wel zo in het Oude Testament en de Talmoed, en afgewezen door het Nieuwe Testament". Met andere woorden enkel het Jodendom keurt steniging als strafpraktijk tot op de dag van vandaag goed. (...)

In een gesprek met Joods Actueel zei de Brusselse politica [Viviane Teitelbaum] dat adjunct-directeur Eduard Delruelle (CGKR) haar per brief heeft laten weten dat de referentie naar het Oude Testament en de Talmoed inderdaad niet opportuun waren en dat hij haar analyse over de historische context omtrent steniging en judaïsme beaamt. Toch schrijft Delruelle dat een intern onderzoek hierover onnodig is omdat er bij geen enkele medewerker van het Centrum van "enig verdoken antisemitisme" sprake is en ook nog dat het CGKR in geen enkel geval de verdediging van één religie ten opzichte van een andere op zich neemt.

Viviane Teitelbaum is tevreden dat het Centrum deels schuld bekent maar kan niet ingaan op de vraag van Delruelle om verder op de goede werking van het Centrum te vertrouwen. (...) In het verleden kwamen ook Marco Van Haegenborgh en Rachida Lambaret, beide medewerkers van het CGKR, in het nieuws nadat ze facebookvrienden werden van leden van de Arabisch Europese Liga die een antisemitische cartoon als profielfoto gebruikten. (...)

Joods Actueel, december 2010

Reacties

#102257

oxbow

 

Durft het CGKR dezelfde redenering toepassen op het dragen van een hoofddoek? Daarbij vergeten ze even dat er ook een Hadith bestaat.

#102261

Rick

 

Inderdaad Owbow:

"Steniging wordt niet genoemd in de Koran. Wel komt de straf tweemaal voor in een hadith en door bepaalde fiqh is het opgenomen in de sharia met betrekking tot zina (overspel, ontucht e.d.). "

http://nl.wikipedia.org/wik...

Sedert wanneer komt het het CGKR toe om een (theologisch) oordeel te vellen over de islam cf. de hadith "Voor de overgrote meerderheid van de moslims vormen de Ahadith een aanvulling op en interpretatie van de Koran."???

http://nl.wikipedia.org/wik...

Maar bon, het CGKR vermeldt eigenlijk waar het voor staat: "U kunt anoniem klacht neerleggen"

#102262

Benny Marcelo

 

Och, Yousouf le Blanc is gewoon een laffe hond die nog efkes met het sneuvelen van zijn broer een held tracht te zijn, voor de rest een zielig manneke. Zielig...hoe noemt ze nu weer die koei uit Aalst: Paula D'hondt... waar zit ze nu met haar grote smoel. Het stomme wijf heeft toch HET CENTRUM opgericht.

#102267

Samir Kuntar

 

het is gebruiken, niet gebruikten, de profielfoto's zijn er nog steeds en uw exploitatie van antisemetisme begint steeds minder voet aan grond te krijgen nietwaar

#102268

Allahverdoeme

 

Jullie zijn toch Belgen? Sodemieter toch op met die moslims, en sodemieter er echt mee op. Wat is voor Belgisch aan die geitenliefhebbers? Heeft Merkx de Tour gewonnen of Mohammed de pedofiel? Wat lul je dan met die kaffers in je land?

#102272

WOLFY

 

WIJ BELGIE OVERNEMEN EN HELE WERELD.
MOHAMMED INTELLIGENT AL 1400 JAAR.

#102273

WOLFY

 

JA LIEVE MENSEN, MEN KAN NIET ONTKENNEN DAT ZELFS IN DE ZOGENAAMDE ONTWIKKELDE LANDEN DEZE MOHAMMED NA 1400 JAAR EEN ZEER GROTE LEPEL IN DE PAP HEEFT.
MOHAMMED WAS VRESELIJK SLIM DUS.
EUROPEANEN ZIJN OF HEEL ERG DOM OF ER MOET IETS MEER AAN DE HAND ZIJN, IK DENK HET LAATSTE, GELDT NIET VOOR DE GEWONE BEVOLKING TROUWENS, DIE ZIJN BELAZERD DOOR DE ELITE.
JAMMER DAT WE NIET ALLEMAAL GELIJK ZIJN, UTOPIE DUS.
VEEL WIJSHEID AAN ALLEN.

#102279

Rudy

 

"in de Koran niet expliciet wordt verwezen naar steniging als mogelijke straf in geval van overspel of geval van een andere misdaad" dat is ook al fout van het CGKR want met die email en video werden de verzen van de Koran gegeven. Het staat er in als straf maar niet voor welke daad. En dan zijn er de grote geleerden zoals Tarik Ramadan, zijn broer, Youssof Ibrams enz die dan nog zeggen dat de steniging integraal deel uitmaakt van de Islam.

Men merke op dat het CGKR geen excuses aanbiedt voor zo'n racistische flater.

PS Luc, je blog wordt blijkbaar ook al door de AELers gelezen; heb je het intellectueel niveau verlaagd?

#102283

Leo Norekens

 

Volgens de hadith was steniging oorspronkelijk ook in de Koran voorzien als straf voor overspel, maar dit vers was op een stukje papier genoteerd en ging verloren toen het werd ...opgegeten door een geit.
Let wel, ik vind dit niet uit.
http://wikiislam.net/wiki/S...

Op diezelfde pagina staan overigens verschillende verwijzingen naar de Hadith waar wel degelijk sprake is van steniging wegens overspel, gesanctioneerd door de fopreet zelve.

#102285

Leo Norekens

 

Volgens "Women Living Under Muslim Laws" werd dit filmpje overigens gemaakt in een niet-islamitische gemeenschap in Irak:
"In May 2007, one such incidence was recorded and the disturbing video footage of a girl being stoned to death in Iraq began to circulate on the Internet. As this video demonstrates all too clearly, stoning is a particularly cruel and dehumanizing punishment involving a slow and painful process until death, and takes place in public. This public stoning occurred in a non-Muslim community."
http://www.wluml.org/node/4239

Straks zal blijken dat het katholieke Roma uit Polen waren.
:-)

#102302

Rudy

 

Een paar statements die geen twijfel laten:
1 http://www.comores-online.c...
La charia incomprise
Par Hani Ramadan, directeur du Centre islamique de Genève.

La lapidation prévue en cas d'adultère n'est envisageable que si quatre personnes ont été des témoins oculaires du délit. Ce qui est pratiquement irréalisable, à moins que le musulman choisisse d'avouer sa faute. Avant l'exécution de la sentence, les juristes précisent qu'il lui est toujours possible de revenir sur son aveu.

2. http://archives.tdg.ch/TG/T...

Interrogé en 2004 sur la lapidation, il (Youssef Ibram) soutient qu'elle n'a pas lieu d'être en Suisse mais que son principe, figurant dans les hadiths équivalent des évangiles ne saurait être remis en cause.
(reeds op lvb.net vermeld in http://lvb.net/item/8733

#102303

Cogito

 

Steniging is belangrijk voor de Sharia omdat het een straf is die niet alleen IN het publiek wordt uitgevoerd, maar ook DOOR het publiek zelf. Iedereen is medeplichtig, niemand is met zekerheid als dé moordenaar aan te duiden. Dit is een sterk publiek statement ter ondersteuning van het instituut de Sharia. Je zou haast kunnen zeggen - met enig sarcasme - dat wat de communie voor Christenen is, de steniging voor moslims is.

#102305

EricJans

 

<< (...) in de Koran niet expliciet wordt verwezen naar steniging als mogelijke straf in geval van overspel of geval van een andere misdaad" en vervolgt "dat is wel zo in het Oude Testament en de Talmoed, en afgewezen door het Nieuwe Testament". in de Koran niet expliciet wordt verwezen naar steniging als mogelijke straf in geval van overspel of geval van een andere misdaad" en vervolgt "dat is wel zo in het Oude Testament en de Talmoed, en afgewezen door het Nieuwe Testament". >>

Enkele vragen:

1. In het NT zegt Jezus dat wie zonder zonde is de eerste steen werpe. Waaruit besluit men dat Hij daarmee steniging als mogelijke 'straf' óf goed keurt óf afkeurt?
Ik kan dat in het NT niet terug vinden. Wél stel ik vast dat Hij er zich niet over uitspreekt.

2. In het OT staat staat dat steniging een praktijk is en mogelijks zelfs hoort te zijn volgens zich op de Mozïsche Wet (en dus op God, de enige eenheidsgod) beroepende Joodse beoefenaars. In de (afgekondigde) Mozaïsche Wet (10 geboden) zélf (an sich) staat het alvast niet en daarom zijn deze 'inhouden' binnen het jodendom ook steeds voorwerp van discussie geweest en gebleven. Tot op heden, overigens. En ook in Jezus' tijd, overigens: 'hoe' lees je die geschriften?

Ondermeer deze dingen verklaren (en verklaarden) de vele strekkingen die er steeds waren.
Daarbij dient opgemerkt dat Israël (12 stammen, hoofdstad Samaria)) en Juda (2 stammen), hoofdstad Jerusalem) ruim 9 eeuwen vC uit elkaar vielen. Israël zou veel vroeger dan Juda onder de voet gelopen worden door polytheïstische heersers (Assyrië) waardoor het monotheïsme (één-God-geloofsconcept as such) in gevaar kwam, de 'joden' (van Noord als van Zuid, die term 'Joden' was toen nog niet in gebruik want slaat ook op 'Juda') waren de enige monotheïsten, 10 tot 8 eeuwen vC.
Polygamie (WETTELIJK erkende 'veelwijverij-huwelijksstatuut') was overal gangbaar (binnen als buiten het jodendom) en de strenge straffen waarover in het OT verhaalt wordt, waren geïnspireerd door Judese (zuid) heersers in die omstandigheid op dat moment: de dreigende ultieme verdwijning van het monotheïsme (exclusief aan slechts één enkel volkje verbonden!) door uithuwelijking of verkrachting van de eigen vrouwen, die (door bezetting, uithuwelijking, enz.) een 'polytheïstische voortplanting' zou voortbrengen (hetgeen in noordrijk Israël uiteindelijk ook gebeurde. Het hedendaagse monotheïsme is immers overgeërfd van Zuidrijk Juda, niet van noordrijk Israël!)
Er was dus een situatie van enkele tienduizenden/honderdduizenden 'montheïsten' (de latere 'Joden') tegenover miljoenen polytheïsten in hun onmiddelijke omgeving en de 'maatregelen' en 'straffen' waren zondermeer ongemeen zwaar en streng, maar niet zwaarder of strenger dan de straffen in de omgevende polytheïstische volken, landen of 'meegoden-religies' (die soms zelfs mensenoffers brachten).
DAT was de context, welteverstaan: een regelrechte oorlogssituatie.

De tot profeet verklaarde 'Mohammed' echter had een helemaal andere context.

6 eeuwen vóór Mohammed was het - In Jezus' tijd - de Joden al niet toegestaan enige doodstraffen uit te spreken (voorbehouden aan Romeins recht, van de bezetter dus, al mochten de Joodse religieuze enige religieuze vrijheden erop nahouden, maar geen doodstraffen dus) en door het aan Jezus te vragen (moet die vrouw gestenigd worden?), zou Jezus' antwoord zodoende óf tegen de Joodse geschriften óf tegen het Romeins recht zijn ingegaan. Vandaar Zijn antwoord: 'Wie zonder zonde is (polygame mannen!), werpe de eerste steen'

De tot 'profeet' verklaarde 'Mohammed' heeft echter een totaal andere context: vele niet-Joodse volken zijn (vanaf deze 'Joodse rabijn Jezus') nu ook monotheïstisch geworden (dus geen dreiging door voortplanting of militaire overheersing voor het monotheïsme als geloofsconcept)... en hij verkondigt, declareert vooral twee dingen:

1. hij voert de (onder het christendom succesvol bestreden en verdwenen) WETTELIJKE veelwijverij terug in (tot op heden!),
en
2. hij voert de op 'God' gerichte offercultus ook terug in (verwerping van de christelijke leer van de goddelijke genade dus).

Dat er in het stuk hierboven staat << (...) in de Koran niet expliciet wordt verwezen naar steniging als mogelijke straf in geval van overspel of geval van een andere misdaad>> is zeer veelzeggend, natuurlijk.
Het doet me opmerken dat het "evenmin expliciet wordt uitgesloten", juist?
Die wetticistische, islamitische haarklievertjes toch.

#102311

Rudy

 

@Eric Jans, "en afgewezen door het Nieuwe Testament" zeer juist gezien en dus volledig foute analyse door de "specialisten" van het CGKR dat het vermeend afgeschaft was door het Christendom op basis van die ene zin die het niet verbood, alleen maar "die zonder zonde is werpe de eerste steen" Dus mocht men wel stenigen? Dat was ook al gemeld vanaf het begin. Voor de Koran zou ik de oorspronkelijke boodschap in het frans moeten terugvinden. Daar werden alle verzen aangeduid waarin sprake was van overspel en heb die één voor één nagetrokken met een "officiële" vertaling en ze klopten allen!

#102314

traveller, niet ingelogd

 

@ Rudy

Hier vindt je een audio met Père Samuel, waarschijnlijk één van de beste korankenners van Europa, betreffende de steniging van overspelige vrouwen:

http://www.bivouac-id.com/b...

#102317

Rudy

 

@traveller, bedankt! Ken père Samuel persoonlijk toen hij nog elke week in Père UBU over de Islam schreef.

Hier de koran verzen. Het CGKR heeft zich misschien geïnspireerd op Wikipedia om te beweren dat het er niet in staat? Let wel dat het in de Koran niet duidelijk is wegens welke zonde men mag stenigen. (Voor exegeten die vinden dant de Koran zich op de Bijbel berust laten die versen dan minder twijfel over)
http://www.bladi.net/forum/...

Sourate 11 : HOUD
91. Ils dirent : "Ô Chuaïb, nous ne comprenons pas grand chose à ce que tu dis; et vraiment nous te considérons comme faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé. Et rien ne nous empêche de t'atteindre”.

Sourate 19 : MARYAM (MARIE)
46. Il dit : "Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps”.

Sourate 24 : An-Nur (LA LUMIERE)
8. Et on ne lui infligera pas le châtiment de la lapidation si elle atteste quatre fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs.

Sourate 26 : As-SHUARAA (LES POETES)
116. Ils dirent : “Si tu ne cesses pas, Noé, tu seras certainement du nombre des lapidés ! ”

Sourate 36 : YA-SIN (YA-SIN)
18. Ils dirent : “Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera”.

Sourate 44 : AD-DUKHAN (LA FUMEE)
20. Et je cherche protection auprès de mon Seigneur et votre Seigneur, pour que vous ne me lapidiez pas.

Sourate 67 : AL-MOULK (LA ROYAUTE)
5. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des étoiles dont Nous avons fait des projectiles pour lapider des diables et Nous leur avons préparé le châtiment de la Fournaise.

#102323

Publius

 

De Islam hoort thuis in het Guinnes Book of Records. In wiens naam zijn het grootste aantal terroristische aanslagen gepleegd ?
Het begint met een A....

Dit weekend is de teller in Stockholm nog maar eens verhoogd...

#102327

OutlawMike

 

Ook nooit geduld gehad zeker Publius? Verlichting komt zo, verlichting komt zo, verlichting komt zo, verlichting komt zo, verlichting komt zo, verlichting komt zooooooo... eventjes geduld nog de verlichting komt zo!

#102338

jvn1k

 

ach, "antisemitisme".... wat Bolkestein onlangs over de joden heeft gezegd, moest dat door een niet-jood of niet-diehard-israel-fan geponeerd zijn, hij/zij werd hier onmiddellijk onder pek & veren & een antisemietsticker bedolven.

#102343

Avondlander

 

Bolkestein's opmerking was geenszins tegen de joden gericht. Het is een aanklacht tegen de terreur van de islam, vergelijkbaar met iemand die zegt dat hij in het westen geen toekomst meer ziet voor zijn kinderen.

#102349

jvn1k

 

kan zijn, avondlander, maar dat verandert mijn stelling niet.

#102363

Pierre Saelen

 

@ ErikJans

Mooie contextschets in #102305, maar het koninkrijk Israël bestond uit tien en geen twaalf stammen, want de overige twee vormden het koninkrijk Juda zoals je zelfs schrijft. Tot daar deze "editorial note".

#102372

EricJans

 

@ Pierre Saelen:

Heb me misteld, inderdaad, bedankt. Overigens los van deze vergissing... mijn Bijbelkennis is zeker niet groot genoeg maar ik doe mijn best één en ander in zijn juiste literaire kader te plaatsen. Belangrijk omdat 1. onze gesubsidieerde geestelijkheid zich daar niet erg hard om lijkt te bekommeren en 2. er door weer andere gesubsidieerde idioten (nu dus het CGKR) maar op los gezapzeverd wordt als het om 'de Bijbelse grondtekst' gaat, zolang het maar goed uitkomt voor de islam-integratie.
Excuus: wie het over de Bijbel heeft moet het literaire respect hebben deze correct te citeren...

@ Rudy:

<<dat het vermeend afgeschaft was door het Christendom op basis van die ene zin die het niet verbood, alleen maar "die zonder zonde is werpe de eerste steen" Dus mocht men wel stenigen?>>

'Het Christendom', Rudy? Daar spreek ik me niet over uit omdat ik 'het Christendom' niet verdedig.
De Bijbeltekst zichzelf laten verdedigen... daar wil ik een luttele poging in doen en... om te antwoorden op je vraag:

Jezus, literair omschreven als 'de Christus', introduceert geen maatschappelijk model maar een inzicht tot persoonlijk behoud. Hij is er niet om te oordelen (ook en zélfs niet over 'het stenigen als gebruik'!) maar om de 'Mozïsche Wet' te vervullen'.
In het verhaal bevestigt nog veroordeelt Christus de stenigingspraktijk. Hij stelt iets heel anders in vraag en dat snoert in de vertelling kennelijk iedereen de mond.

#102373

EricJans

 

@ WOLFY:

Mag jij van de Profeet Mohammed aan een beargumenteerd debat met niet-islamieten deelnemen volgens de Koran?
Il dacht het niet maar ik hoop dat ik me vergis. Als Bijbellezer zou ik graag eens in gesprek willen zijn met een Koranlezer... maar het is nog niet echt gelukt. Ik zie je hier in dit debat verschijnen met grote schelletters... maar goed... je bent er toch en ik ben er blij om. Mag ik je vragen stellen? Ik zou het erg op prijs stellen! Eerlijk.

#102374

EricJans

 

@ Wolfy:

'Grey Wolfy'? (graptje!)
Ik heb nooit in 'integratie' gelooft omdat ik nooit in de bereidheid heb geloofd van de islam-gelovige om in gesprek te treden met niet-islamieten wegens verboden door de Koran. Meteen al mijn eerste vraag: klopt dat?

#102400

EricJans

 

Wolfy?

#102401

EricJans

 

Wolfy... ik denk dat ik je kan bekeren tot een Bijbels geloof... en ik vermoed dat je profeet dat geweten heeft en daarom iedere gedachtenwisseling aan zijn volgelingen verbood.
Als Mohammed ervan overtuigd was geweest dat zijn volgelingen het in debatten konden halen van niet-moslims dan zou hij het debat met anderdenkenden zeker niet onraden maar integendeel juist stimuleren, natuurlijk.
Klop datn Wolfy?

#102415

Leo Norekens

 

Ook hier (zweepslagen wegens immoreel gedrag, mogelijk het dragen van een lange broek) ligt de fout (volgens de geleerde professor die de beelden becommentarieert) bij degene die de beelden verspreidt. http://www.memritv.org/clip...
De strafwet zelf is geheel in overeenstemming met de islam, en de sharia is de belangrijkste bron van recht, maar de wereld tonen wat dit inhoudt, kan alleen maar op kwade bedoelingen wijzen, aldus nog dezelfde academicus.
(En in mijn geval klopt dat nog ook !)

#114019

Brecht dS

 

memritv = mossad tv

#102505

EricJans

 

@ Leo:

<<(En in mijn geval klopt dat nog ook !)>>

Leo, ik heb altijd vermoed dat jij één van die fijnbesnaarde, fijnzinnige smeerlappen bent, zoals ze altijd al moeilijk te vinden waren.

#114032

dendof

 

"memritv = mossad tv"

Nochtans doen die niet veel meer dan wat Arabische TV van de schotel te graaien en die ondertitelen.

Hier is nog een gouwe ouwe (nou ja) : http://lvb.net/item/558

#116797

jvn1k

 

vond ik een beetje vermeldenswaard in deze context:

http://www.tijd.be/telex/algemeen_binnenland/CGKR_heeft_klacht_ingediend_tegen_Bas_Luyten_wegens_antisemitisme.9151407-281.art?ckc=1

"Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) heeft bij het parket een klacht ingediend tegen ex-N-VA'er Bas Luyten. Aanleiding zijn een reeks antisemitische uitspraken op zijn Facebookpagina. Volgens het CGKR gaat het mogelijk om een inbreuk op de negationismewet. Dat bevestigde directeur Jozef De Witte."

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.