Antwerps colloquium gekaapt door islamisten en apologeten?

Vorig weekend vond in Antwerpen een conferentie plaats die nogal wat weerklank kreeg in de Arabische wereld, maar die in eigen land vrijwel werd doodgezwegen, ook binnen de lokale islamitische gemeenschap. "De plaats van de islam in het nieuwe Europa", zo luidde de titel van het colloquium waarover uitvoerig werd bericht op onder meer Al Jazeera (zie video onderaan dit artikel) en in de Marokkaanse krant Le Matin. In eigen land bracht alleen Gazet van Antwerpen een kort artikeltje op de lokale pagina van drie van haar zes regionale edities. Voor alle duidelijkheid: het ging om een conferentie ter bevordering van de multiculturele samenleving en het wederzijds begrip tussen de islamitische wereld en Europa. Eén en ander werd gecoördineerd door het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies van de Universiteit Antwerpen, afgekort als "IMaMS".

Vorig weekend vond in Antwerpen een conferentie plaats die nogal wat weerklank kreeg in de Arabische wereld, maar die in eigen land vrijwel werd doodgezwegen, ook binnen de lokale islamitische gemeenschap. "De plaats van de islam in het nieuwe Europa", zo luidde de titel van het colloquium waarover uitvoerig werd bericht op onder meer Al Jazeera (zie video onderaan dit artikel) en in de Marokkaanse krant Le Matin. In eigen land bracht alleen Gazet van Antwerpen een kort artikeltje op de lokale pagina van drie van haar zes regionale edities. Voor alle duidelijkheid: het ging om een conferentie ter bevordering van de multiculturele samenleving en het wederzijds begrip tussen de islamitische wereld en Europa. Eén en ander werd gecoördineerd door het Instituut voor Marokkaanse en Mediterrane Studies van de Universiteit Antwerpen, afgekort als "IMaMS".CHAOTISCH VERLOOP

Het colloquium werd groots aangekondigd, maar verliep chaotisch. Jacques Attali zou de hoofdspreker worden, maar stuurde zijn kat. Programma en panelleden bleken in werkelijkheid totaal anders dan wat vooraf aankondigd werd, en de reële planning werd pas halverwege het colloquium op papier verspreid. Aan wat een academische conferentie had moeten worden, bleken uiteindelijk zeer weinig academici van enig niveau deel te nemen. De toespraken en panelgespreken kwamen niet verder dan vrijblijvend gepraat, zonder staving met wetenschappelijke studies, statistieken of referenties.

VERWIJZING NAAR NAZI-WETENSCHAPSTER

Al bij de openingssessie werd de eerste kemel geschoten. Spreker Mohammed Bensalah van Isesco verving Attali als hoofdspreker en belichtte de bijdrage van de islam tot de Europese beschaving, en stelde dat slechts weinig westerse wetenschappers ten volle deze islamitische bijdrage erkenden en niet verdoezelden: de Amerikaan John Esposito, de Duitse Sigrid Hunke en de Belg George Sarton. Nu was Sigrid Hunke een medewerkster van de wetenschappelijke afdeling van de SS onder het nazi-regime, waar ze onderzoek deed naar raciale psychologie. In die functie kwam ze in contact met de Groot-Mufti van Jeruzalem, die openlijk de uitroeiïng van de Joden bepleitte. In haar boek "Allahs Sonne über dem Abendland" stelt ze dat niet het christendom, maar de islam, gecombineerd met een paganistisch Keltisch/Germaans element, de wortels van de Europese beschaving vormden. Die stelling wordt dan onder andere geïllustreerd met intussen ontkrachtte theorieën als de zeekaart van Piri Reis waarop Columbus zich zou gebaseerd hebben, of de bewering dat de Duitse en Nederlandse gewoonte om getallen van rechts naar links te lezen ("drieëntwintig") uit de Arabische wereld komt.

Vlnr: Hassan Moussa, Fauzaya Talhaoui, Robert Voorhamme, Abdelhay Ben Abdellah, Houari Bouissa, Omero Marongiu-PerriaGERAAS TEGEN ISRAEL, LIBERALISME EN HOOFDDOEKENVERBOD

Tijdens de panelgesprekken kwamen leden uit het publiek meer dan eens tussen met langdradige uitvallen tegen Israël, waartegen de moderatoren niets ondernamen. Alleen de Antwerpse schepen Robert Voorhamme reageerde daarop door deze uitvallen te veroordelen en kordaat te stellen dat het Midden-Oosten-conflict niet bij ons mag geïmporteerd worden en zeker niet op zijn plaats is in een dergelijk colloquium. Het mag verwondering wekken dat op een conferentie die het wederzijds begrip tussen islam en Europa zou moeten verbeteren, figuren als Yacob Mahi komen spreken, die letterlijk stellen dat "het liberalisme de moordenaar is van de menselijke vrijheid". Of nog imam Youssef Ibrams uit Genève, lid van de Europese Raad van de Fatwa, die in 2004 beweerde dat steniging, hoewel niet nodig in Zwitserland, absoluut niet in opspraak mag gebracht worden. Dat achter de schermen werd aangestuurd op een veroordeling van het hoofddoekenverbod, bleek ook al toen de Mechelaar Abdelhay Ben Abdellah als moderator van een panelgesprek bij alle gemeenteraadsleden peilde naar hun mening over dit verbod. Deze Ben Abdellah is voorzitter van het destijds door minister Bert Anciaux opgerichte "Expertisecentrum voor islamitische culturen in Vlaanderen", dat jaarlijks 200.000 euro aan subsidies opstrijkt, maar waarvan de werking vooralsnog onduidelijk is.

Vlnr: rabbijn Aaron Malinsky, vicaris Hendrik Hoet, Sheikh Yahya Pallavicini, boeddhist Frans Goedghebeur, prof. Charles Coutel, Yacob MahiVERKLARING VAN ANTWERPEN, ALLEEN IN HET ARABISCH

Het colloquium viel dan ook ten prooi aan apologieën van het islamfundamentalisme, en vooral de eindverklaring werd gekaapt door fundamentalisten, die stelden dat een hoofddoekverbod of een verbod op de bouw van minaretten uit den boze is. Nadat deze - vooraf groots aangekondigde - "Verklaring van Antwerpen" in het Arabisch werd voorgelezen, met gebrekkige simultaanvertaling in het Nederlands en het Frans, durfden enkele deelnemers - allen vertegenwoordigers van de vrijzinnigheid - toch openlijk protesteren en stellen dat die verklaring in de huidige vorm niet kon, zeker niet in hun naam, en geïnfiltreerd was door fundamentalisme. Daarop krabbelden de organisatoren wat terug, stelden dat dit slechts een ontwerp was dat openstond voor correcties die via e-mail konden ingestuurd worden na de conferentie. De volledige tekst van de "Verklaring van Antwerpen" staat enkel in het Arabisch op het internet, en met Google Translate kunt u een ruwvertaalde Engelse, Nederlandse of Franse versie opvragen. De verwerping van hoofddoekverbod en minarettenverbod vindt u in punt 9, uiteraard verpakt in wollige taal en met de nodige verwijzingen naar resoluties van de Raad van Europa. Punt 3 bevat de obligate veroordeling van "islamofobie", de verzamelnaam die steeds vaker wordt gebruikt om godsdienstkritiek, het aanklagen van mislukte integratie en het bekritiseren van moslimfundamentalisme te demoniseren en de facto onmogelijk te maken. Ook punt 13 is verraderlijk, want men wil dat islamitische instellingen een rol krijgen als "betrokken partij" en "niet louter als raadgever" bij de totstandkoming van belangrijke beslissingen en wetgeving betreffende de islam in Europa en de "diagnose van anomalieën".

[VIDEO]

Reacties

#101058

Hypatia

 

Ja, als je die mensen hun gang laat...dan erken je de geshiedenis zeker niet meer...De vraag is waarom worden wij in het Westen voortdurend geteisterd door de ideologieen uit het midden-oosten die steeds meer en meer de menselijkheid in de mens vernietigen... Hebben wij echt nood om deze rotzooi als deel van onze samenleving te erkennen? Wij hebben NOOIT vrouwenbesnijdenis gekend...en sinds 2004/3000 gevallen zitten we nu met statistieken van 8000 gruwelbesnijdenis van vrouwen in dit land voor 2009. De waarden van het midden -oosten passen echt niet in onze samenleving en het verkracht onze wetgeving. Deze cultuur heeft geen enkel respect voor andere culturen. Samen met het christendom zijn ze verantwoordelijk voor overbevolking, armoede, onderdrukking van vrouwen en kinderen en mannen die geen zelf-controle hebben. De realiteit van deze cultuur dient echt eens in het spotlicht te komen ipv onze jonge mensen zo te beliegen en bedriegen.

#101063

Rudy

 

Toen ik het artikel van Johan Van Baelen las op
http://www.gva.be/antwerpen...
"Aan het eind van de driedaagse bracht Dr. Tijani Boulawali, vice-rector van de universiteit van Journalistiek en Media in Den Haag, ‘De verklaring van Antwerpen’ naar voor. Die verklaring, ondertekend door alle deelnemers, ..." en blijkbaar in tegenspraak met wat hierboven staat:
"urfden enkele deelnemers - allen vertegenwoordigers van de vrijzinnigheid - toch openlijk protesteren en stellen dat die verklaring in de huidige vorm niet kon, zeker niet in hun naam, en geïnfiltreerd was door fundamentalisme. Daarop krabbelden de organisatoren wat terug, stelden dat dit slechts een ontwerp was dat openstond voor correcties die via e-mail konden ingestuurd worden na de conferentie. "
wou ik de man opbellen.

Ik kreeg hem twee keer aan de lijn langs de centrale en van zodra ik over dat colloquium sprak antwoordde hij: "ik bel je terug op" terwijl hij me NIET kent, noch mijn naam goed begrepen had noch een telefoonnumer wist of kon weten. Toe ik een boodschap met mijn nummer wou inspreken op zijn GSM, opnieuw langs de centrale, kreeg ik hem opnieuw aan de lijn en toen ik mijn nummer wou geven onderbrak hij opnieuw met "ik bel je terug op".

Misschien moet de GVA die man wat bijscholing bezorgen op gebied van deontologie?

#101140

OutlawMike

 

Maar Luc toch, je maakt je veel te veel zorgen. Volgens Tjerk heeft dit enkel te maken met twijfels over de sexuele geaardheid onder smoslims, fijn stof en de fluit met zes smurfen.

Overigens prima bijdrage.

#101142

derek g

 

Luk ,
1- er zijn een aantal interessante tussenkomsten geweest van ondermeer een aantal echte academici zoals dr Bekouchi of dr Marrongui-Perria(Italiaan maar wel degelijk van marokkaanse afkomst).

2- niet iedereen die niet akkoord was van vrijzinnige overtuiging , ondermeer Dr Hassan Ghaziri, Dr Bekouchi waren niet tevreden met de verklarign en hebben (mij) dat laten weten.

3- Dr Tugjani is zo schaamteloos zich Dr en vice rector te laten noemen maar zijn isntituut is een bedrijf dat afstandsonderwijs biedt - buiten marokko - voor marokkaanse gebruikers en ik vermoed dat omdat zij subversieve agitatie en historische leugens verspreiden over de marokkaanse teostanden en geschiedenis.. alleen ik kan dat niet bewijzen.

#101144

LVB

 

@Derek: Ik heb nog wel meer namen van mensen die niet akkoord gingen met de eindverklaring, maar in het artikel heb ik het over de mensen die daar in een openlijke publieke reactie uiting aan gaven, en dat waren vrijzinnigen. O.a. Prof. Coutel en nog 1 andere persoon.

Inderdaad interessante tussenkomsten van Marrongui-Perria, maar ook van Charles Coutel, Robert Voorhamme en Houari Bouissa. De twee laatstgenoemden zijn politici en die spraken meer "to the point" dan de wollige praat van heel wat clerici.

#101159

Rudy

 

@Derek, over die "Dr Vice-rector" hier
http://www.mediastudies.nl/...
en
http://www.nadorcity.com/%D...

Comme je l'ai expliqué, TIJANI BOULAOUALI a un problème de dédoublement de la personnalité (un schizophrène) ce qui explique son double discours et le choix de l'adversaire.

voor wat dat natuurlijk waard is....

#102109

Elisabeth

 

Voor de volledigheid:
http://www.joost-niemoller....

#102190

EricJans

 

@ Luc:

Bedankt voor de aandacht hiervoor.

@ Hypatia:

<<Samen met het christendom zijn ze verantwoordelijk voor overbevolking, armoede, onderdrukking van vrouwen en kinderen en mannen die geen zelf-controle hebben.>>

Samen met het christendom? Bedoel je ook het protestantisme? Mmm.