Het ergste moet nog komen

De grote capaciteitsinkrimping moet nog komen. Er zal iets moeten gebeuren met de overcapaciteit bij textielbedrijven, in de metaalsector of in de auto-industrie. Ofwel groeit de markt, ofwel moet het gigantische economische apparaat zich aanpassen aan markten die 20 tot 30 procent kleiner zijn. Ik denk dat het optie twee wordt en dat die periode in oktober 2009 begint en volop wordt uitgezweet in 2010.

In juli en augustus gebeurt er niets. De directeurs zijn weg. Het is vakantie. Mensen hebben nog een zeker gelukzalig gevoel. Het zonnetje schijnt. Nu heeft niemand goesting om failliet te gaan. Het koppeke van de bedrijfsleiders staat er niet naar. Ja, dat is zo. "Kom schat", zeggen ze, "we gaan het er nog eens van pakken. We gaan eens nadenken over onze toekomst in Spanje of Italië". Maar in september komt iedereen terug en dan worden de beslissingen genomen. En in oktober is het patat.

Fernand Huts, CEO Katoen Natie, geïnterviewd door Ellen Cleeren en Marc De Roo in De Tijd, 27 juni 2009

Reacties

#84168

Karl

 

Populistische analyse van de recessie waar we in geraakt zijn. De crisis begon midden 2007, de bankencrisis is er deels gevolg van (van het uitstellen van de recessie in de VS dmv ongeoorloofde hypothecaire geldcreatie). Het is dus geen tweede golf, in tegenstelling tot wat in het citaat staat, het is de gewone gang van zaken, van een (kunstmatig) oververhitte boom die geblust moet worden.

Merk op hoe stil de vakbonden zijn en hoe de thema's duiden op interne paniek: ze beseffen dat hun kalf verdronken is.

De bankencrisis heeft de projectmarkt verlamd: projecten met nieuw geld (geleend) vielen stil, projecten met oud geld (vnl privé, renovatiemarkt, gespendeerd spaargeld) bleven op z'n minst gelijk en goed draaiend.

Maar het echte probleem is de recessie. En volgend jaar de kers op de taart: inflatie - en laat ons hopen dat ze binnen de perken blijft, maar dan excludeert men wel een aantal beleidsinstrumenten waarmee de recessie kan verzoet worden.

#84188

Bompa

 

Of de formulering populistisch is of niet is subjectief. Ik hou van het gebruik van patatten in economische beeldspraak, het maakt alles zo duidelijker . De analyse van Huts (zal) klop(t)(pen). Ik raad iedereen de Nederlandse (Hollandse) financiële berichtgeving te volgen die is veel correcter. Elk krimpcijfer dat me in B-land bekend maakte werd een 2 à 3tal maand eerder - bij benadering - bekend gemaakt door Wellink van de de Nederlandse Bank, niet gecountered door een positivo-nieuwtjes van het CBPD (Comité voor Belgicistische Propaganda en Desinformatie - Comité Belge de propagande et de désinformation).

#84190

traveller

 

Eindelijk beginnen de grote mensen te spreken.
Luisteren jongens, Huts is één van de beste opslag, distributie en transport bazen van Europa. Hij ziet dus aan zijn prognoses voor de rest van het jaar, hem medegedeeld door zijn grote klanten, wat er gaat gebeuren.
Daar kan geen enkele "economist" aan tippen.

#84198

johan vandepopuliere

 

"In juli en augustus gebeurt er niets. De directeurs zijn weg. Het is vakantie. Mensen hebben nog een zeker gelukzalig gevoel. Het zonnetje schijnt. Nu heeft niemand goesting om failliet te gaan."

Een soort kortstondig Afrika, quoi.

Toont dit niet hoe kunstmatig het allemaal is? Een naïef lezer zou zeggen: laten we dan allemaal op vakantie blijven. Of zorgt ons systeem voor structurele rek waarbinnen we onszelf vrolijk kunnen bedotten?

Ik weet weer waarom ik wiskunde ben gaan studeren.

#84216

Hugo M

 

JVDP "Ik weet weer waarom ik wiskunde ben gaan studeren."

Omdat 1 euro + 1 euro = 4 euro als ge er 2 bijdrukt?

#84217

Cogito

 

Pfff, ik heb geen geld, alleen maar leningen en hypotheken. Laat maar komen die inflatie.

#84220

Questing Beast

 

"Ofwel groeit de markt, ofwel moet het gigantische economische apparaat zich aanpassen aan markten die 20 tot 30 procent kleiner zijn" Deze analyse lijkt me overeen te komen met die van de Oostenrijkse school die stelt dat de overvloedige beschikbaarheid van cheap money (overmatige geldcreatie door de centrale banken, vervolgens tegen niet marktconforme rentetarieven ter beschikking gesteld aan de banken) o.a. de bedrijven ertoe heeft aangezet te overinvesteren. Die overcapaciteit en foute (want niet op een reële markt gebaseerde) investeringen moeten nu uitgezweet worden; de zeepbel loopt leeg. Helaas zijn de meeste maatregelen er nu op gericht om koste wat kost de zeepbel opgeblazen te houden (of terug op te blazen wat reeds is leeggelopen). Daardoor zal de boel echter alleen maar langer aanslepen en/of de hierdoor onvermijdelijk geworden volgende crash alleen maar verergeren. De markt haalt vroeg of laat namelijk altijd haar gelijk. De huidige ontkenning daarvan wordt met bloed, zweet en tranen betaald. Jammer, maar helaas.

#84222

Cogito

 

Inderdaad QB. De stelling van extreemlinks (of groenen) dat de "kapitalistische maatschappij) de economie en de consumptie onterecht aanzwengelen is juist. Onze overheden zoeken de economie te boosten met korte termijn remedies, en inderdaad de consumptie aan te wakkeren in functie van die allesheiligmakende economie die steeds maar beter moet. Maar dat is *evengoed* societal engineering en af te keuren. Boontje komt immers om zijn loontje, inderdaad.

#84223

Cogito

 

De groei van de economie in een volstrekt libertaire wereld zou wellicht trager zijn gegaan, want voorzichtiger. Investeringen zouden echter oordeelkundiger zijn gebeurd en crises zachter geweest zijn. Het wegennet zou trager gegroeid zijn en niet explosief zijn aangelegd zoals in de sixties, met nietsontziende onteigeningen in het "algemeen" belang. Wellicht had de ecologische reactionnaire anti-industriële beweging dan ook niet zo'n vlucht gekend.