Machtswissel

Op de website van de Vlaamse Regering is momenteel geen spoor terug te vinden van Hilde Crevits, noch van haar bevoegdheden.Geen nood, dan melden we dat toch even aan het contactadres dat op die website staat vermeld, meer bepaald aan [email protected].Oeps, dat adres blijkt niet te bestaan.En als het via mail niet lukt, dan melden we dat maar via de blog.

Reacties

#84991

Afdeling Communicatie

 

Bedankt om dit te melden, Luc.
M.b.t. het ontbreken van minister Hilde Crevits:
De versie die jij hebt gezien was een eerste versie, de tweede - gecorrigeerde - versie is om één of andere reden niet gepubliceerd geraakt. Intussen staat de correcte versie online. (Zie ook de eerdere tweet)
We zoeken nog uit waarom de publicatie niet is doorgegaan, maar mogelijk werd de publicatieworkflow niet volledig afgewerkt.
M.b.t. het foutieve e-mail adres: dit is intussen ook aangepast. Daar we vermoeden dat dit e-mail adres elders ook nog foutief vermeld staat, hebben we deze voormiddag een eerste screening in ons CMS gestart. We zullen die tevens uitvoeren op de andere sites die door de afdeling beheerd worden.

#84993

traveller

 

@ Afdeling Communicatie

Niettegenstaande mijn kennis van het Engels min of meer door de beugel kan had ik toch graag een Nederlandse text gekregen van de "Vlaamse" regering.
Is dat mogelijk?

#84994

traveller

 

Heb intussen de debatten in het "Vlaams" parlement gevolgd.
Ik houd mijn hart vast voor Vlaanderen, betalen en zwijgen en vooral de franstaligen of het buitenland niet voor het hoofd stoten.
Kerstekinderen.

#84995

OutlawMike

 

Afdeling Communicatie, wilde gij soms nekeer communiseren aan uw regeering dat het enige positieve dat ik erin zie is dat Joke Schauvlieghe de minister is met het meeste verstand van haar portefeuille, en dat wil wat zeggen.

#84998

traveller

 

@ afdeling communicatie

Gelieve het artikel van Paul Beliën in TBJ naar aanleiding van de dood van Pieter Huys door te geven aan Bart De Wever en het ganse parlement aub.

#85000

joe

 

"Schauvlieghe de minister is met het meeste verstand van haar portefeuille"

jaja, vraag haar wat er allemaal inzit, en ze zal antwoorden: mijn lidkaart van de boerinnenbond, getrouwheidskaart van Het Kledingpaleis, bankkaart van de KBC, etc etc...

#85002

New Statesman

 

Het feit dat de linkse salonkunstenaars nattigheid voelen, nu hun favoriete imbeciel het veld heeft moeten ruimen, kan me alleen maar behagen. Stel je voor dat Schauvliege de kraan zou dichtdraaien voor hun elitaire en schaars bijgewoonde kunstprojectjes, oh horreur!

Ze zijn alle kanonnen al in stelling aan het brengen om haar te brandmerken als domme kaloot met fascistische neigingen, liefst nog in combinatie met het verderfelijke Vlaams-nationalisme. Dat betrokken kunstenaars de facto rabiaat-Belgicisten zijn, doet er uiteraard niet toe.

As for Crevits: hoe minder ik van dat mens hoor, hoe beter. Ze kwam me net iets te goed overeen met Van Brempt op verkeer, dus wees maar gerust dat de flitspalisering van Vlaanderen onverminderd verder gaat.

#85006

Cogito

 

Om nog maar te zwijgen van tramlijnentrekster Ingrid Lieten.

#85007

New Statesman

 

Ingrid Lieten was/is SP.A en hoofd van De Lijn, een bodemloze put waar het geitje Van Brempt ettelozen miljoenen in gepompt heeft.
Uiteraard is het verband tussen beide communicerende vaten geheel toevallig.

#85009

OutlawMike

 

Joe, ik denk dat je mijn punt niet helemaal vat.

Traveller, ik heb op TBJ zopas kennisgemaakt met het fenomeen Pieter Huys.

Het is tekenend voor de linkse politisering van onze media dat de bevolking totaal onwetend is omtrent het bestaan van dergelijke mensen. We kennen ALLEMAAL Etienne vermeersch, we hebben ALLEMAAL van Kruithof gehoord en we kijken ALLEMAAL naar het stomme smoelwerk van Rik Torfs op tv.

Maar van een Pieter Huys hebben we nog nooit gehoord.

Het is vreselijk. Wat een 'intellectueel' klimaat. Verstikkend gewoon. Socialisten zijn eigenlijk gewoon communisten die door een democratie nog net in bedwang gehouden worden. Pieter Huys, RIP.

#85013

joe

 

wat bedoel je precies, OutlawMike?

#85021

johan vandepopuliere

 

Na deze regeringsvorming mogen de traditionele partijen definitief het predicaat "democratisch" schrappen. Met Lieten en Muyters zijn 2 op 9 ministers voorgedragen door hun partijbureau, zonder dat de kiezer enige inspraak krijgt of zijn voorkeur via stemgedrag kan laten blijken. Laat ons even de voorkeursstemmen in het Vlaams Parlement bekijken

1. Kris Peeters - CD&V/Antwerpen - 127.608 - minister president
2. Bart De Wever - N-VA/Antwerpen - 123.155 - blijft partijvoorzitter
3. Hilde Crevits - CD&V/West-Vlaanderen - 101.230 - minister
4. Filip Dewinter - Vlaams Belang/Antwerpen - 95.409 - niet in coalitie
5. Yves Leterme - CD&V/West-Vlaanderen - 93.633 - naar federale
6. Jo Vandeurzen - CD&V/Limburg - 69.223 - minister
7. Jean-Marie Dedecker - Lijst Dedecker/West-Vlaanderen - 54.921 - niet in coalitie
8. Joke Schauvliege - CD&V/Oost-Vlaanderen - 51.810 - minister
9. Jean-Jacques De Gucht - Open VLD/Oost-Vlaanderen 50.504 - niet in coalitie
10. Freya Van den Bossche - SP.A/Oost-Vlaanderen 47.571 - minister
11. Frank Vandenbroucke - SP.A/Vlaams-Brabant - 46.490 - opzijgeschoven
12. Dirk Van Mechelen - Open VLD/Antwerpen - 46.057 - niet in coalitie
13. Caroline Gennez - SP.A/Antwerpen - 43.703 - blijft voorzitter
14. Inge Vervotte - CD&V/Antwerpen - 41.651 - geen plaats meer
15. Veerle Heeren - CD&V/Limburg - 40.757 - geen plaats meer

Door het spel van coalitievorming, cumul en partijberaad, hebben slechts 5 van de 15 populairste politici een ministerpost verkregen. Gek genoeg permitteren de kleinere partijen zich de luxe hun schaarse stemkanonnen uit de regering te houden. De CD&V respecteert de kiezer uitermate: alleen Leterme wordt "gepasseerd" maar die krijgt bij de herschikking een plaats in de federale.

De NVA passeert Peumans en De Mesmaeker ten voordele van Bourgeois. De sp.a passeert Vandenbroucke, een bekend verhaal.

De jongste dagen was er veel animositeit, zelfs hilariteit, over Joke Schauvlieghe en haar gebrek aan kennis over de hedendaagse cultuur. Daarentegen scoorde Muyters goed op trivia-sportvragen.

Het hele debat zegt veel over hoe de goegemeente en de media denkt over democratie: de cultuurpausen bepalen wat cultuur is, wat de minister van cultuur daarover moet weten en of zij dus een goede minister van cultuur is. Over haar visie, wat haar achterban denkt over cultuur, of zij überhaupt literatuur belangrijk vindt, daar wordt niet naar gevraagd. Ze leest geen boeken, dus ze is een onbenul.

Over Muyters weten we politiek erg weinig. Het volk heeft zich niet uitgesproken of het zich door hem wil laten vertegenwoordigen, maar hij scoort goed op het kwisje (vooral dankzij wat hij onthield uit zijn jeugd). Voor de gevestigde sportwaarden kan hij er dus mee door.

Kenners en detaillisten horen thuis op een kabinet (ik ben het niet eens met de gangbare opinie dat kabinetten moeten afgeschaft worden). Op de stoel van de verantwoordelijke hoort een politicus, met een mandaat van het volk.

Als men oordeelt dat iemand met een mandaat van het volk niet genoeg kennis heeft om te zetelen als minister, dan twijfelt men eigenlijk aan de essentie van de democratie. Het hele mechanisme van een partijbureau dat pionnen schikt en herschikt is weinig democratisch. Het volk laat aldus zich door partijen vertegenwoordigen en niet door rechtstreekse volksvertegenwoordigers.

In het HUMO-interview hekelt Pieter De Crem (die overigens zeer goed uit het interview kwam, vond ik) de "overlopers". "Ik start nog eerder een nieuwe christendemocratische partij dan over te lopen naar een andere partij". Mijn visie op democratie is totaal tegenovergesteld: volksvertegenwoordigers groeperen zich uit strategische en praktische overwegingen in partijen, waarvan de leden elkaars visie in grote mate delen. Wanneer een partij het strategische doel niet meer dient, of de partijgenoten divergente visie krijgen, volgt een hergroepering. In de visie van De Crem zijn partijleden trouwe volgers van een ideologie, met weinig ruimte om af te wijken van het partijstandpunt en weinig persoonlijke politieke accenten.

De maneuvers van vooral Gennez, en in mindere mate De Wever, stemmen mij weinig hoopvol over de politieke cultuur. De oude politieke cultuur heerst, met partijcenakels die de politieke koers bepalen en de wensen van de kiezer naar hartelust boetseren. Dat CD&V nog het meest respectvol met de stembusslag omspringt, zal ik onthouden.

#85022

OutlawMike

 

Heel simpel, beste Joe.

Joke Schauvlieghe kent de ballen van haar portefeuille.

Joke Schauvlieghe is nog altijd best gekwalificeerd.

Eenvoudig toch?

#85023

LVB

 

@johan vandepopuliere: Sorry, maar ik vind de kritiek op "niet-verkozen ministers" totaal ongegrond.

De scheiding der machten impliceert dat de wetgevende macht verkozen wordt, dat de ministers als agenten van de uitvoerende macht benoemd worden door de koning, en dat de regering het vertrouwen moet krijgen van de wetgevende macht.

Niet-verkozen ministers vind ik persoonlijk BETER voor de scheiding der machten, dan politici die als volksvertegenwoordigers verkozen worden, maar hun zitje verzaken om in de uitvoerende macht te gaan zetelen.

Wij verkiezen volksvertegenwoordigers. Wij verkiezen geen ministers.

#85024

Willy

 

Luc, mag ik een opmerking maken ?
De kiezers die kiezen kunnen een keuze maken uit wat hen door de partijen als lijsten wordt voorgeschoteld. De partij beslist wie en op welke plaats er op die lijst mag staan, de partij maakt dus een eerste keuze.
Na de verkiezing beslist de partij wie er als verkozen mag beschouwd worden, en wie dus als partijvertegenwoordiger de titel van 'volksvertegenwoordiger' mag dragen. Meestal wordt er rekening gehouden met de voorkeurstemmen. Meestal, maar niet altijd. Vandaar dat gegoochel met verkiesbare plaatsen, kopstemmen en opvolgerslijsten.
Voor mij is een kiezer iemand die zich verplicht naar het kieslokaal begeeft om daar zijn kiesplicht te vervullen.
Stemmen per volmacht is volgens mij oneerlijk en meestal als fraude te bestempelen. Immers, tal van nieuwkomers die om hulp vragen (asiel,snelbelg, woning of steun) krijgen zulk formulier als blanco onder de neus geduwd, en geeft dan 'vrijwillig' een volmacht aan zijn/haar hulpverleners.
Opzoekingen of onderzoeken in die richting blijven achterwege wegens 'te gevaarlijk' of 'alle partijen doen het'.

#85025

johan vandepopuliere

 

@Luc

Theoretisch heb je groot gelijk. Mijn kritiek start in feite op een punt waar de democratie en het principe van scheiding der machten al is aangetast. In de praktijk is ons parlement, en dan voornamelijk de meerderheid in het halfrond, ontkracht. De partijen stellen de regering samen en de achterban van volksvertegenwoordigers moet in de pas stappen. Mocht de meerderheid van de wetgevende macht haar eigen uitvoerders effectief controleren, zonder van ontrouw te worden beschuldigd, dan zou de constructie democratisch zijn.

Nu hebben ministers zoveel potentie tot autonoom handelen, dat ze rechtstreekser mandaat zouden moeten krijgen van de kiezer.

De particratie ondermijnt het idee van de scheiding der machten. Mocht de meerderheid het morele recht hebben haar uitvoerders te controleren en zelfs te ontslaan, dan zouden de democratische principes gehandhaafd blijven.

#85026

LVB

 

@Willy: volledig akkoord, maar niet terzake als het over "ministers" gaat.

Je kan dus zeggen dat er wat schort aan het democratisch gehalte van de wetgevende macht.

De uitvoerende macht daarentegen is nooit bedoeld geweest om uit verkozenen te bestaan, wel om het vertrouwen te krijgen van de verkozenen.

#85027

LVB

 

Er zijn ook mensen die tegelijk twee soorten kritiek uitbrengen op sommige ministers: dat ze niet verkozen zijn EN dat ze er niets van kennen.

Van twee dingen één: ofwel moet een minister een technocraat zijn die de sector of het domein waarvoor hij/zij bevoegd is zeer goed kent. Dat is bijna een contradictie met het "verkozen" zijn of worden.

Onze grondwet heeft in ieder geval het orgaan "regering" ontworpen als een ploeg van specialisten-managers, die niet verkozen worden maar geselecteerd en benoemd worden, en die het vertrouwen moeten krijgen van de volksvertegenwoordigers.

Kritiek op "niet-verkozen ministers" is even realistisch als kritiek op "niet-verkozen rechters". Er valt heel wat te zeggen voor (en ook tegen) verkozen rechters, maar binnen de context van onze huidige grondwet is het in ieder geval niet terzake.

#85028

johan vandepopuliere

 

@ Luc: ja, de analogie met rechters daagde me al bij je eerste antwoord. Nogmaals, de kritiek is inderdaad een afgeleide kritiek op de macht die de wetgevende toebedeeld krijgt.

"Onze grondwet heeft in ieder geval het orgaan "regering" ontworpen als een ploeg van specialisten-managers, die niet verkozen worden maar geselecteerd en benoemd worden, en die het vertrouwen moeten krijgen van de volksvertegenwoordigers."

Ik zag dat als de functie van het kabinet.

Ik erken dat de grondwet helderder en nobeler is. Ze is voorwaar geen vodje papier.

#85029

oxbow

 

@luc: je kunt het draaien en keren hoe je wil, maar 17 juli 2009 is voor mij een absoluut dieptepunt in de Belgische politiek; het is nu dé feestdag van de antipolitiek geworden.

#85030

LVB

 

@oxbow: En nu ben je bezig over de federale regering, terwijl we over de Vlaamse regering bezig waren.

#85031

oxbow

 

@luc: dat klopt gedeeltelijk, gisteren waren het deelstaatministers, vandaag zijn het opeens federale ministers, dus vind je het vreemd dat men de zaken door elkaar haalt?

#85038

joe

 

Outlaw Mike: nu spreek je echt als een professor. klare mensentaal graag.

#85041

OutlawMike

 

'En nu ben je bezig over de federale regering, terwijl we over de Vlaamse regering bezig waren.'

Ik denk dat het een duidelijk samengaat met het ander. Blijkbaar heeft de totstandkoming van de gewestregeringen geleid tot een 'ripple effect' dat een herschikking van de federale regering tot gevolg heeft gehad.

Ik vind het zonder meer een catastrofe dat Wathelet zich nu met immigratie gaat bezighouden. Als het aan de cdh ligt worden de sluizen wijd open gezet. Men speelt met napalm en de mensen die vinden dat ik er weer over ga zijn allicht wel weer de mensen die vinden dat het winkelcentrum van Firminy in de as leggen, politie buitenkegelen in Neukolln, met molotovcocktails keilen naar politie en ambulanciers in Rosengard en Slotervaart, 500 auto's in de fik steken als blijk van gepaste quatorze juillet 'integratie', en een moslim als burgemeester van Rotterdam die duidelijk aangeeft dat ie zich meer mocro voelt dan hollander, allemaal zaken zijn die best okee zijn.

De heren linksen wezen gewaarschuwd: JULLIE zadelen ons en onze kinderen met deze stront op; als het hier tot een burgeroorlog komt worden jullie door ons zonder pardon bij de vijand gerekend en ook als legitieme doelwitten beschouwd. Geen grap.

#85042

OutlawMike

 

Klaar genoeg joe?

#85044

A.Rouet

 

@ 'legitiem doelwit'
Geen paniek joe!
Die 'door ons' valt hier beslist te lezen als een pluralis majestatis van dit notoir F.N.-lid. Dat zal je merken aan de golf van protesten die hier zal opsteken n.a.v. bovenstaand dreigement aan jouw adres. Van ' liefhebbers van de vrijheid ',zoals ik ze hier bijna dagelijks meemaak, zou het tegenovergestelde me immers sterk verbazen.
Toch wil ik er bij luc voor pleiten de laatste paragrafe van 85041 niet te verwijderen want in het verleden merkte ik toch dat O.M. hier bij sommigen nog iets te vaak het voordeel van hun twijfel geniet.
Zijn pleidooi voor klare taal is terecht.

#85046

traveller

 

@ OM

Het komt niet tot een burgeroorlog in dit schapenland.
Links is in de minderheid maar heeft de media en de staat onder controle. Immigratie helpt hen langzaam de meerderheid te heroveren binnen 10/15 jaar. Dat dit België en, belangrijker, Vlaanderen naar de kloten helpt hebben ze graag dan kunnen ze uitzonderingswetten en K.B.'s bij de vleet decreteren en een echte nationaal socialistische/communistische dictatuur invoeren. A.Rouet zal dan wel een zeer lage huurprijs voor zijn huizen krijgen als ze al niet genationaliseerd worden om die arme "immigranten" te huisvesten, maar dat neemt hij er natuurlijk graag bij.

#85047

joe

 

@a.rouet
ja, die fascistische gestampte boeren, je ziet ze niet enkel tijdens La Notte Di San Lorenzo...

#85050

Leo Norekens

 

Traveller:"Het komt niet tot een burgeroorlog". Nope, nog even wachten en er is geen winnen meer aan.
Naar alle logica zou een burgeroorlog in heel Europa onvermijdelijk zijn, maar we zijn er te decadent en te immoreel voor. Het kan 'ons' gewoon geen zak schelen in welke wereld onze kleinkinderen zullen leven.

@A.Rouet: Spreken over 'legitieme doelwitten' impliceeert het gebruik van geweld, en in vredestijd hoort dat een staatsmonopolie te zijn. Mike plaatst zijn bedenking in de context van een (burger)oorlog. Dan lijkt het mij normaal.

Er zijn natuurlijk ook mensen die 'legitieme doelwitten' zien in vredestoestand. Die zijn gevaarlijk. Mijden als de pest. Je vindt ze vooral onder de antifa's, de gemaskerde antiglobalisten, de Molotov-milieuactivisten, Lappersforters, de dierenrechtenzotten, en als je lang genoeg zoekt misschien ook wel bij jongelui die hun huiswerk rechtstreeks van Allah krijgen.

#85051

joe

 

@Leo: allez, dus eens die burgeroorlog os uitgebroken kruipt de Mike met zijn riek op zijn traktor om mij af te maken. Maar misschien kan ik dat nu - in vredestijd - zelf al verhinderen..... Laat je fantasie de vrije loop over de manier hoe

#85052

A.Rouet

 

'te decadent en te immoreel om een burgeroorlog te starten'

het stààt hier hé!...

...maar goed stel dat we toch de moed opbrengen er één te beginnen, dàn Leo, dàn 'lijkt *het* jou normaal'....nu wil ik je geen woorden in de mond leggen, maar jij lijkt het dan normaal te vinden de liberaal joe te...euh...te, ja vul zelf maar in hoor.

@ joe
als je dan bij in mijn achterkamer onderdak hebt gevonden, bekijken we Donald Sutherland in B.B's Novecento? Of een docu over Screbrenica? Of een underground-filmpje van weleer van de tegen die tijd op non-actief Thierry Henry?
We maken er het beste van, en wat denk je...zou luc dan 'in Londen zitten'.....zonder te boffen?

#85054

OutlawMike

 

Leo's observatie is correct. Ik roep niet op tot geweld zolang er nog een schijn van democratische spelregels aanwezig is. Wie bepaalt waar die schijn ophoudt? Dat zal een 'kritische' massa van burgers zijn die op zeker moment constateert - mogelijks te laat - dat de samenleving te dicht in de buurt van een 'event horizon', een 'point of no return' komt.

Eens die kritische massa tot wapengeweld ressorteert om onze door eeuwen van ontzettend lijden en onnoemelijke offers verworven rechten te verdedigen, zullen wij ons in een staat van (burger)oorlog bevinden. Op dat moment worden linksen legitieme doelwitten en zal er geen onderscheid meer gemaakt worden tussen hen en moslims.

Ik merk op dat the usual suspects in een pavlovreactie weer op de man spelen en niet op de bal. De islamisering van Europa verloopt in een steeds sneller tempo en is onloochenbaar. Ook hoe langer hoe meer onloochenbaar is dat ze gebeurt met de actieve steun van de moslim-moederlanden. De marokkaanse gemeenschap in West-Europa wordt al lange tijd als een soort zeventiende provincie van Marokko beschouwt, en in Duitsland regelt de DITIB, een tak van het Turkse Ministerie van Religieuze Zaken, in toenemende mate her reilen en zeilen van de Turken in Duitsland.

750 'Zones urbaines Sensibles' (eufemisme voor no go zones in Frankrijk)? Geen probleem voor joe en rouet.

Studies tonen aan dat slechts 7% van de Marokkanen zich eerst en vooral als belg beschouwt? Ook geen probleem voor joe en rouet.

Een democratisch verkozen politicus in nederland die al zes jaar met bodyguards moet rondlopen? Een cartoonist die hetzelfde moet doen in Denemarken? Geen probleem voor joe en rouet?

30000 a 40000 auto's in de fik in Frankrijk (vraagt niemand zich ooit of fransen nog autopolissen kunnen betalen?)? Geen probleem voor joe en rouet.

Geef de relevante demografische, sociaal-economische en cultuurhistorische data aan om het even welke zichzelf respecterende antropoloog, en hij zal je zeggen dat de autochtone bevolking binnen 30 jaar onderdrukt wordt en dat er van onze geroemde democratische rechtsstaat geen spaander meer heel blijft.

Geen probleem voor joe en rouet. Zelfs niet als je deze idioten confronteert met een karrevracht verifieerbare gegevens die zonder onderscheid wijzen op een aanstormende catastrofe, kan je ze er niet toe brengen het probleem zelfs maar te onderkennen. Merk op dat zij zelfs geen mening schijnen te hebben over no go zones, nu al 120.000 verkoolde auto's in Frankrijk, of honderden policiers die in Frankrijk (voorlopig nog) met hagel beschoten worden.

Maar die Outlaw Mike en consoorten, ja, DIE zijn een gevaar.

#85055

Leo Norekens

 

Neen, dan A, dan... lijkt **het gebruik van de term 'doelwit'** mij niet meer dan normaal.
Over de keuze van de doelwitten heb ik mij niet uitgesproken.

Je wilde mij toch geen woorden in de mond leggen?

#85057

Cogito

 

JIJ behoort tot die decadentie en immoraliteit he A.Rouet!

Niet fysiek, niet chemisch, maar ideologisch gecastreerd kan dit gedeviriliseerde Europa niet anders dan wachten tot de dichtstbijzijnde man mét ballen die tot Sabijnse maagd verdroogde prinses onderwerpt - dwz islamiseert.

#85058

Cogito

 

Er zijn trouwens nog vreedzame maatregelen zat mogelijk om het niet te ver te hoeven laten komen. Vóórdat wij in ouwemannenhuizen de mogelijkheid zullen krijgen ons eerst te bekeren tot de Islam als beste garantie op verdere zorg kunnen allerlei eenvoudig maatregelen - dure weliswaar - onze definitieve desidentificatie voorkomen. Wilders bewijst het - gewoon zeggen dat ze niet gewenst zijn doet al één derde terug huiswaarts denken.

#85059

OutlawMike

 

Basisscholen voor autochtonen in ons land hebben dikwijls van die poetische namen. De Duizenpoot. De Zonnebloem. De Zeppelin. Au-dela de l'eau.

Het Vrije Volk heeft eens zijn licht laten schijnen over de namen van islamitische scholen in Nederland: http://www.hetvrijevolk.com...

a.) Bedir school, Uden

'Deze school haalde tweemaal landelijk het nieuws. Eerst nadat deze school in de brand werd gestoken door boze jongeren na de moord op Theo van Gogh. De tweede maal doordat de premier deze school bezocht, immers een afgebrande school is ernstiger dan een moord. Deze school is genoemd naar de slag van Bad’r, of in het Turks Bedir. Dit was de eerste veldslag die de moslims wonnen. Na overvallen van karavanen door moslims kreeg een van de karavanen een escorte mee. Na een reis vanaf Syrië blokkeerden de moslimstrijders de bronnen bij Bad’r. De veldslag werd volgens overlevering beslist na hulp van engelen. Deze beschermde karavaan toch kunnen beroven wordt gezien als een heuglijke gebeurtenis.'

b.) Tariq Ibnoe Ziyad, Eindhoven

'In 711 viel de Moor Tariq Ibnoe Ziyad Spanje binnen, zonder uitnodiging en zonder provocatie- ook niet uit zelfverdediging. Een rover op zoek naar slaven en buit. Een voorbeeldfunctie die suggereert dat moslims recht hebben op land van ongelovigen. Overigens is Marcouch een fan van Tariq Ibnoe Ziyad.'

c.) Salah Eddin El Ayyoubi, Helmond

'Een recent overzicht kwam tot de conclusie dat 85% van de islamitische scholen fraudeerde. Dit is er een van. Salah Edin El Ayyoubi is beter bekend als Saladin in het westen. Deze Koerd heroverde Jeruzalem op de Kruisvaarders. Iemand die ongelovigen verslaat is blijkbaar een goed voorbeeld voor de jonge moslims in Nederland.'

d.) Al Khaldoun, Rotterdam

'Ook een school die lustig graait in de zuurverdiende belastingcenten van ongelovigen. Een mooie gelegenheid voor de nieuwe burgemeester Aboutaleb om deze school een lesje te leren. Al Khaldoun is een van weinige islamitische geleerden. Volgens de website van de school zelf de grondlegger van Sociologie, hoewel sociologen hier anders over denken. Een van de conclusies van deze meneer was dat zwarte mensen geschikt zijn voor slavernij, omdat deze dichter bij dieren staan. Kortom, werk aan de winkel voor Neerlands anti-racisme clubjes. Laat deze de spandoeken ontrollen en deze schoolnaam uit het straatbeeld te halen.'

e.) Assidieq, Amsterdam De Baarsjes de waarheidsgetrouwe, Aboe Bakr, de waarachtige

'De school heeft connecties met de radicale El Tawheed moskee, de praktijk daarvan is beschreven in het boekje “Haram” van een ex-lerares Fenny Brinkman. De school hanteert een orthodoxe islamitische onderwijsstijl, ongetwijfeld strenger dan op veel plekken in islamitische landen. Sluier voor docentes is verplicht. Hoe edel is het om een school te vernoemen naar iemand die zijn 6-jarige dochter laat huwen aan een volwassen man voor seksueel genot. Aboe Bakr was de eerste kalief. Het islamitisch territorium wat onder leiding van Mohammed was veroverd werd nog verder uitgebreid met westelijk Irak, Libanon en Syrië. Deze vredelievende man, islam is vrede immers, werd dodelijk ziek tijdens het beleg van Damascus.'

f.) El Faroeq Omar, Amsterdam de 2e kalief, na Aboe Bakr

'Omar zette het beleid voort van Aboe Bakr, meer veroveringen volgden. In de 10 jaar van zijn bewind werden de rest van Irak, Iran, stukjes van Afghanistan en India, oost Turkije, Jordanië, Israël, ruime kuststroken van Egypte en Libië en stukjes van de Kaukasus veroverd. Een andere kant van Omar was dat hij ook van gedichten hield, lezen en schrijven geleerd had en wetten opstelde. Een school zou liever beter genoemd zijn naar iemand die van poëzie en recht zijn hoofdtaak maakte, zonder oorlogszuchtigheid. Waarom eigenlijk scholen noemen naar kaliefen? Is het kalifaat soms een aanbevelenswaardige staatsvorm?

g.) El Amien, Amsterdam Bos en Lommer de betrouwbare, roepnaam Mo

'Deze school was zelf weinig betrouwbaar, vanuit een Nederlands oogpunt. De voorzitter regelde voor zijn vrouw, zoon en zichzelf een baan bij deze school. Geld werd betaald aan 10 full time administrateurs en aan niet-geregisseerde schoonmaakbedrijven. Een half miljoen aan subsidies was onrechtmatig besteed.'

h.) As Soeffa, Amsterdam 1e madrassa in Medina

'Het profeetschap van Mohammed is onder te verdelen in twee perioden: de Mekka- periode waarin Mohammed vooral met prediking probeerde volgelingen te winnen, en een Medina-periode waarvandaan overvallen en militaire expedities vertrokken. Een madrassa in Medina lijkt mij zich vooral op expansie en verwerkelijking van islamitische superioriteit gericht te hebben. '

Maar voor de 'heren' joe en arouet is ook dit een non-item. Wel gevaarlijk is een site als Het Vrije Volk. Brrrrrrr. Fascisten! Racisten! Xenofoben! Opsluiten. Het zwijgen opleggen!

#85060

joe

 

Mike: ach, je kent goed genoeg mijn standpunt over het crapuul in onze maatschappij. waarin ik ook die gastjes in paracommandokostuum met VB-stickers en de welbespraakte breedlachende salon-fascisten catalogeer.

a.rouet : zet de bokma maar al in de ijskast. ik breng mijn collectie van eisenstein. en luc? als hij geluk heeft werkt zijn wallace-en-gromit raket....

#85062

johan vandepopuliere

 

Outlaw Mike: waar het om gaat is dat de "linksen" door jou in een burgeroorlog als legitiem doelwit zullen worden beschouw. Misschien is de verontwaardiging over zo'n uitspraak selectief, maar ik vind ze wel terecht. Moeten de "linksen" telkens eerst de misdaden van de Islam declameren voor ze op jou kritiek mogen uitoefenen?

Je taal komt bedreigend over op mij, ja, omdat ieder die een kritische kanttekening plaatst bij het discours van het Vlaams Belang en het onversneden anti-vreemdelingenbetoog, meteen op de linkse hoop gegooid wordt.

Maar het zal je genoegen doen te horen dat ik bevreesder ben voor de Islam dan voor het Vlaams Belang. Dat heeft minder te maken met het menslievend gehalte van beide, dan wel met mijn genetisch materiaal, dat door het VB als "het onze" zal worden herkend.

#85065

OutlawMike

 

johan vandepopuliere, er zijn linksen en linksen. Een 'goeie' linkse is voor mij iemand die een meer dan gemiddelde en oprechte bekommernis heeft voor de verschoppelingen der aarde wars van utopische ideologieen en theorieen.

Ik denk dat zulke linksen onontbeerlijk zijn voor de maatschappij daar ik vrees dat wij 'rechtsen' inderdaad met wat al te gemakkelijke recepten komen aandragen voor diegenen die een paar serieuze knauwen gehad hebben in het leven of al van bij de start gehandicapt (al dan niet letterlijk waren). Je kent die recepten: 'je moet maar zelf de handen uit de mouwen steken' 'trek uw plan' etc etc etc. Mocht ik politicus zijn dan zou ik altijd aan tafel willen gaan zitten met 'goeie' linksen, ttz mensen die er geen utopische ideeen over de maakbaarheid der maatschappij op nahouden en gewoon constateren 'kijk, we hebben hier zoveel belastinggeld, hoe kunnen we dat op de meest efficiente manier besteden om de allerarmsten, de chronisch zieken enz enz enz te helpen'.

Iets heel anders is de categorie van 'foute' linksen, jammer genoeg de luidruchtigste groep. Ondanks een eeuw van historische evidentie van de onwerkbaarheid van hun theorieen BLIJVEN ze maar steeds van dezelfde verkeerde premisse uitgaan (als iemand rijk is is dat altijd ten koste van een arme), BLIJVEN ze met idiote recepten aandraven (wie onder ons zou het logisch vinden jezelf uit een nefaste shuldensituatie te krijgen door nog meer schulden aan te gaan), en BLIJVEN ze trachten andersgezinden het zwijgen op te leggen. Voeg daar nog aan toe dat ze ons allemaal met een even krankzinnig als onterecht schuldencomplex willen opzadelen voor al wat misgaat in de wereld, EN dat na hondertwintig jaar op de kap van de nonnekes en de paterkes en gelovigen in het algemeen hebben gezeten nu plat op de buik gaan voor een geloofssystem dat een miljoen keer dogmatischer is, en je begrijpt mijn weerzin.

Ik lees al uw reacties en geloof het of niet, ik heb u al lang bij de eerste categorie linksen gecatalogeerd.

Wat betreft mijn krasse taal, wel, voor mij is het zonneklaar dat wij ALLES wat wij verworven hebben inzake burgerlijke vrijheden sinds 1215 (Magna Carta) en zelfs nog van daarvoor, ten koste van MILJOENEN doden, onzegbare verwoestingen en wat nog meer, nu op de helling zetten door een volkomen losgelagen immigratie'politiek' die bloot gezegd neerkomt op de import van een ander volk waarvan krankzinnigen a la Onkelinckx, Gennez, Milquet en Lambert denken dat het gewilliger kiesvee is. Een volk dat m.i. heel bewust NIET wil assimileren, onze waarden verwerpt en zelfs al geen geheim meer maakt van hun aspiraties. Dit zal catstrofale consequenties hebben niet alleen voor onze democratische beginselen maar ook voor onze economie. Ik WIL NIET dat mijn nazaten in zo een maatschappij moeten opgroeien en als de evolutie doorgaat zoals ze nu gaande is komt er een moment waarop wapengeweld het enige alternatief is tov als rechteloze dhimmi te moeten leven op een economisch kerkhof.

Ik dank u oprecht voor uw redelijke reactie.

#85066

A.Rouet

 

Vandaag, zoals gisteren en ook morgen, élke dag van het jaar honderd wagens in de fik, tevens al honderden (2,4,7?) onder vuur genomen policiers, waarom weigert Mia Doornaert die Franse cijfers in De Standaard te publiceren? Als 'zonder pardon'-Mike's cijfers en feiten hier kloppen ( en waarom zou iemand dààr aan twijfelen? ), dan kan ik daar maar één zaak uit besluiten: Doornaerts subtiele sympathie voor de geweldadige islam is werkelijk stuitend!

#85068

joe

 

@ Mike: persoonlijk vind ik Gennez een lompe koe (en ik heb het nu niet over haar appeal) en zij is de reden waarom ik wellicht voor jaren niet voor de spa zal stemmen. In dewelke van jouw twee schuifjes catalogeer jij F VD Broucke ?

#85071

A.Rouet

 

'en ik heb het nu niet over haar appeal'

Tenzij onwetend, heb je het over haar culturele bagage en haar sportieve capaciteiten evenmin, mag ik vragen waarover dan wel?

#85072

joe

 

de manier waarop ze Laurence Courtois heeft ze verslagen, nondedzjuu!

#85078

johan vandepopuliere

 

@OutlawMike

Misschien moet ik mezelf laten onderzoeken op al te gestreeld ego door uw catalogering van mijn persoon, maar ik kan niet anders dan voor een groot deel met uw reactie akkoord te gaan. Ik ga niet akkoord met het aangehaalde dogmatische geloofssysteem, want ik zie dat niet, ik zie wel een amalgaam van maatregelen in de illusie dat men sociaal of ecologisch is, maar die vaak contraproductief zijn.

Wat uw revolutie betreft, zie ik één groot probleem in de huidige immigratie, dat onder meer door Termont en Janssens in een recent HUMO-interview wordt erkend: de systematische herstart, door de constante aanvoer van eerstegraadsmigranten door huwelijken en familie-hereniging. Dit is een enorm fundamenteel moreel probleem, waarover ik hard aan het nadenken ben, want ik wil mijn nicht niet verhinderen met haar Zweed te trouwen en hier te komen wonen, maar ik erken dat systematische import van homogene volkeren, om niet te zeggen Marokkanen en Turken, die niet door een economische nood wordt verantwoord, onze samenleving kan ontwrichten. Voeg aan dat economische lek de aanwas van het totaal onwesterse islamfundamentalisme, en de bedreiging voor onze samenleving is compleet.

Ik hoop dus dat onze beleidslui hun aarzelende woordelijke inkeer spoedig zullen omzetten in verstandige daden, en dat we niet op de drastische, al te etnisch geïnspireerde oplossingen van het Vlaams Belang moeten wachten. Ik denk overigens dat dergelijke maatregelen door heel wat allochtonen van vorige generaties, die echt Belg geworden zijn, zij het met een afkomst die ze zelf ook nog steeds romantiseren, zullen worden toegejuicht. En is mijn nicht haar Zweed de collateral damage, dan zij het zo.

Helaas concentreert de media en de publieke opinie zich andermaal op het symbooldossier van de asielzoekers, waarvan er een groot deel gelukzoekers zullen zijn, maar die genoeg diversiteit in herkomst vertonen, zodat ze niet in verhouding staan tot het probleem van de huwelijken in het land van herkomst.

Ik deel uw onbehagen, maar niet de hoogdringendheid van uw gewapende oplossing. De krachtsbalans zal nog niet meteen onder de demografie bezwijken.

#85081

OutlawMike

 

'De krachtsbalans zal nog niet meteen onder de demografie bezwijken.'

Johan vandepopuliere, getalsmatig lijkt het nog mee te vallen, maar in de realiteit moet je echt niet wachten tot de verhouding autochtonen/allochtonen 50/50 is. Ik herinner u eraan dat EEN ENKELE moslim 'peer' in het Britse Hogerhuis voldoende was om het zover te krijgen Geert Wilders niet te willen ontvangen. Ik herinner u er ook aan dat Frankrijk, dat momenteel geterroriseerd wordt en waar de Sarkozy-regering alle 'prefectures' en politiecommissariaten verboden heeft de echte vandalismecijfers omtrent 14/7 van laatstleden bekend te maken, een percentage moslims heeft van 'slechts' 10%....

... Als het nu al zo slecht is, vraag ik me af wat het zal zijn bij 20% of 30%. Laat staan bij 50%.

Rouet, ik vraag me soms af of jij inderdaad wel op Planeet Aarde leeft. Dit is een artikel uit de Times van oktober 2006: Why 112 cars are burning every day: http://www.timesonline.co.u...

'The figures are stark. An average of 112 cars a day have been torched across France so far this year and there have been 15 attacks a day on police and emergency services. Nearly 3,000 police officers have been injured in clashes this year. Officers have been badly injured in four ambushes in the Paris outskirts since September. Some police talk of open war with youths who are bent on more than vandalism.

“The thing that has changed over the past month is that they now want to kill us,” said Bruno Beschizza, the leader of Synergie, a union to which 40 per cent of officers belong. Action Police, a hardline union, said: “We are in a civil war, orchestrated by radical Islamists.” '

Van Buzzle.com in 2007, dat zijn gegevens haalt van de International Herald Tribune:

'...Tuesday night, 138 cars were burned, but according to local officials, that is "almost normal," as approximately 100 vehicles are regularly burned per evening throughout the country. This statistic was confirmed by a number of news sources, one which stated that approximately 30,000 cars had been torched so far this year. Apparently car-burning is quite common in France, especially on New Year’s Eve, when the average is about 300-400 cars burned.

During his election campaign last spring, opponents accused Sarkozy of being unsympathetic to the plight of poor minorities living on the outskirts of Paris. Sarkozy countered by presenting a plan to increase educational opportunities in the area.

Two young men who told reporters they had been a part of the rioting said, "This is just the beginning. This is a war. There is no mercy. We want two cops dead," said one. Added his friend, "The police brought this on themselves, they will regret it."

The two, who spoke to reporters at the International Herald Tribune, declined to reveal their names but said they were of Turkish and Algerian descent..."

Er worden dagelijks doorheen Frankrijk om en bij de 100 auto's in de fik gezet Rouet. Dat betekent ca. 35000 per jaar. Er zijn nu ca. 750 no go zones voor de politie.

#85082

OutlawMike

 

Kijk Rouet, dit is van Le Monde van deze week. Niet direct een rechts pamflet hee?

Nuits du 14-Juillet : la Place Beauvau impose le silence sur le nombre de voitures incendiées: http://www.lemonde.fr/socie...

'Le ministère de l'intérieur a demandé aux préfectures de ne pas communiquer aux médias les bilans des nuits des 13 et 14 juillet, notamment le nombre de véhicules incendiés dans les quartiers, interdisant toute vérification des chiffres officiels. Systématiquement, les autorités locales renvoient sur le ministère de l'intérieur, lequel a refusé de donner des statistiques précises, évoquant seulement des "nuits relativement calmes" malgré l'usage jugé "inquiétant", par les syndicats de policiers, de "mortiers" – des fusées pyrotechniques – contre les forces de l'ordre dans de nombreux quartiers (Le Monde du 15 juillet).

Seul le bilan de la première nuit a été communiqué : "Quelque 500 véhicules" auraient été incendiés pendant la nuit du lundi 13 au mardi 14 juillet, ce qui constitue le plus mauvais résultat jamais enregistré la veille de la Fête nationale. Malgré des demandes répétées au ministère de l'intérieur et à la direction générale de la police nationale (DGPN), aucun chiffre n'a été donné concernant la seconde nuit, du mardi 14 au mercredi 15. Or, en 2008, le nombre d'incidents avait été aussi élevé le 13 juillet (297 véhicules brûlés) que le 14 (295).

La consigne de silence a été strictement appliquée. Les différentes préfectures contactées par Le Monde ont refusé de répondre, évoquant des "instructions ministérielles". Les journaux régionaux ont connu les mêmes difficultés. La Provence fait ainsi état d'un bilan – officieux – nettement moins favorable qu'en 2008, avec 41 véhicules et un jardin d'enfants incendiés à Marseille, la nuit du 13 au 14 juillet.'

Niks aan de hand?

@ Joe: ik zou geneigd zijn FVDB in het eerste kamp te situeren maar ik vind hem nog steeds te dogmatisch. Let wel, ik denk dat hij van alle SP.a ministers de grootste persoonlijke integriteit bezit maar dat heeft hem er nooit van weerhouden ziekelijke linkse dada's als 'gelijkekansen' in zijn beleid te introduceren. Met name in het onderwijs. Het is het aloude linkse verhaal. Men is niet in staat de minder presterenden tot briljante prestaties aan te zetten. Wat doet men? Men beperkt de kansen van de uitstekend presterenden. Als we die omlaag halen komt iedereen vanzelf op hetzelfde niveau. Krankzinnig natuurlijk.

#85083

OutlawMike

 

Ik werd eerder deze week, toen ik een briljant artikel van Thomas Sowell las, herinnerd aan FVDB's gelijkekansenqueeste toen ie nog minister van onderwijs was. Ik wil het niemand onthouden. Sowell schrijft als een god. Was deze zwarte, een echte dan nog, maar POTUS geworden:

Thomas Sowell: 'A personal inequity'

'Sometimes, when I hear about "disparities" and "inequities," I think of a disparity that applied directly to me-- the disparity in basketball ability between myself and Michael Jordan...

... Most discussions of "disparities" and "inequities" are a prelude to coming up with some "solution" that the government can impose, winning politicians some votes in the process. How could the disparity between Michael Jordan and me be solved?

We could change the rules of basketball, in order to try to equalize the outcomes. Michael Jordan could be required to make all his two-point shots from beyond the three-point line, with five players opposing him and no one on his side. A three-point shot could require him to stand under the basket on the opposite side of the court and shoot from there.

Meanwhile, I could make two-point shots from a spot half the distance from the foul line to the basket, and of course without any other players on the court to distract me. Any shots I might make from back at the foul line would count as three-pointers.

Even under these conditions, you would be better off betting your money on Michael Jordan. But, conceivably at least, we might change the rules some more to make the results come out less lopsided, in order to create "social justice."

The problem with trying to equalize is that you can usually only equalize downward. If the government were to spend some of its stimulus money trying to raise my basketball ability level to that of Michael Jordan, it would be an even bigger waste of money than most of the other things that Washington does.

So the only way to try to equalize that has any chance at all would be to try to bring Michael Jordan down to my level, whether by drastic rule changes or by making him play with one hand tied behind his back, or whatever.

The problem with this approach, as with many other attempts at equalization, is that it undermines the very activity involved. Basketball would be a much less interesting game if it was played under rules designed to produce equality of outcomes. '

Lees verder, het is een briljante parabel. Schitterend gewoon. Wel, FVDB met zijn onderwijsplannen is er zo een die, om Sowell dezelfde kansen te geven in basketbal als Jordan, 1 hand van Jordan op zijn rug zou vastbinden.

Dat is 'fout' socialisme ten voeten uit.

#85087

Neverbeendead Religion

 

Outlaw mike doet nog eens alsof hij het warme water heeft uitgevonden.

Als men het paris retourne gegeven al lang op voorhand kent is het ook logisch dat je dat normaal vindt en dat je het gerechtvaardigde slachtoffer bent maar dat dan wel immuun is voor de gevolgen omdat je speciaal bezig bent.
Hier nog even het nummer met paris retourne tekstje, hetzelfde tekstje dat altijd om 'speciale' redenen weggelaten wordt op al de lyrics webpages ( http://www.google.be/search... )
https://www.youtube.com/watc...

En binnenkort gaat hij doen alsof hij het duplicate and wait for the next kuwait gegeven heeft uitgevonden.
http://www.dailymotion.com/...
Met de 'speciale' einstein relativiteit ( het clipje met de eindigende in fact woorden https://www.youtube.com/watc... ) even naar de toekomst gaan zodat men zijn zogezegde eigen lijk even kan bezoeken tijdens die trip naar de toekomst waarin je niet meer gezocht wordt op basis van je jeugdige foto.
Dat zogezegde lijk van jezelf, gevallen in de oorlog die verkeerdelijk aangekondigd of voorspeld was als reactie op een alles begaan latend links, dat dan de boodschap op de grafsteen draagt waaruit blijkt dat het nog niet zo onbekend geworden is met het denken vanuit de ik persoon in tegenstelling tot zowat de hele planeet die op de verkeerde plaats aan het zoeken is: Hier sta je nu voor jezelf, voor je eigen lijk en wie ik ben is wij jij bent. You are me and i am you, one and the same. En ik kan enkel mezelf het lijk zijn of ik kan enkel dood zijn. De enige gave waarover ik beschik maar jij bent mij en niet dood, dood is toch nog altijd dat gegeven dat enkel als zichzelf door de tijd kan reizen zowel naar het verleden als naar de toekomst toe. En het feit dat jij of ik meer kan zijn dan datgene dat het enkel kan zijn komt nog altijd omdat jij ne speciale bent die hier voor zichzelf staat.

Om niet je zogezegde maar je echte lijk op zelfde soort manier te bezoeken moet men dan even met de tachyonen, die niet zo imaginair zijn als men denkt omdat mechanische versnelling enkel wordt beperkt door de stevigheid van materiaal en niet door de vooropgestelde 'het zal wel zo zijn zeker' nummers, reizen om ook wat bijkomend terug in tijd te gaan.

En altijd maar doen alsof men dingen aan het uitvinden is.

To have saved up the useless thoughts
They are still unrecognized and well preserved
http://www.deezer.com/track...
Ze vertellen allemaal dat het zwaar gaat worden in de toekomst maar ze hebben nog gene speciale helmet om als gerechtvaardigd slachtoffer de dingen tegemoet te gaan zoals dat moet.

#85090

dendof

 

Als Outlaw Mike ooit zombie wordt, zal den deze niet aarzelen om hem met de 37 zijn kop af te knallen,. Ik denk niet dat OM daar moeilijk over gaat doen.

Als Jojo echter aanstoot neemt aan OM's ROEs tijdens een hypothetische burgeroorlog, dan moet die burgeroorlog ofwel niet zo hypothetisch zijn voor Jojo, ofwel moet Jojo zonder discussie de grootste eikel onder het commentariat zijn. Beiden kan ook natuurlijk.

#85091

traveller

 

Aan hen die denken dat het zo'n vaart niet zal lopen:
In het laatste boek van Yves Bonnet "VEVAK au service des ayatollahs" zegt hij dat de franse geheime diensten, militairen en politie de methodes van Israël in Gaza bestuderen om in geval van burgeroorlog in de voorsteden van Parijs op te treden.
Yves Bonnet is ex-directeur generaal van de franse DST.

#85099

A.Rouet

 

Tussen 28 oktober en 17 november 2005, toen straatrellen met in hoofdzaak Noord-Afrikaanse jongeren terecht dagelijks voorpaginanieuws waren, werden er volgens het Franse Ministerie van Binnenlandse Zaken bij onze zuiderburen 9193 auto's in brand gestoken. Die drie weken werd er dus een afschuwelijk dagelijks gemiddelde gehaald van 438 wagens per dag. Met Sarkozy zeg ik graag hierover: 'Quand je dis ce sont des voyous ou des racailles, je persiste et je signe'.

#85102

Neverbeendead Religion

 

@dendof: Hey yo that's amazing gun in your mouth talk ( 5 min 22 sec )

Ik ben hier maar wat to see the separating between the english and the dutch, dat is nog niet zo'n slechte vibe om in te zitten en dat is een endlyric uit weeral een clip from back in the day. ( 5 min 10 sec )

https://www.youtube.com/watc...

Deze back in the day clip komt ook nog eens aan bod in de rode draad van de comments van de volgende topic:
http://blog.martyr-inc.com/...

Het is zoals dat gesprekje tussen 2 rijke kapitalisten:
-Als we nu eens tesamen met alle andere rijken allemaal ons geld aan de armen geven zodat die wat verder blijven leven terwijl we ook geld steken in de aanpassing van hun omgeving zodat het laagste niveau wereldwijd dat van een middenklase is om te beginnen.
-Ik zou niets liever doen maar ik heb daar geen veld voor.
-Je bedoelt geen geld zeker.
-Nee ik bedoel geen veld.
De verwijzing naar het leftfield in de laatste comment krijg je er hier dan eens bij
https://www.youtube.com/watc...

#85103

Cogito

 

'Quand je dis ce sont des voyous ou des racailles, je persiste et je signe'.

haHaha, awoerke tracht nog altijd het pad der "enkelingen" te bewandelen.

Die stoottroepen zijn een ORGAAN van de Islam stommeke. Natuurlijk doen ze niet allemaal mee. Dat is ook niet nodig.

#85104

Leo Norekens

 

Merkwaardig, waar een dienstmededeling aan de Vlaamse administratie toe kan leiden. Heerlijk.

Ik onderbreek mijn vakantie om U allen dit cadeau te doen:
http://blogsimages.skynet.b...

#85105

dendof

 

@NBDR "Als we nu eens tesamen met alle andere rijken allemaal ons geld aan de armen geven zodat die wat verder blijven leven terwijl we ook geld steken in de aanpassing van hun omgeving zodat het laagste niveau wereldwijd dat van een middenklase is om te beginnen."

Dan gaan de linkiewinkies dat niveau ineens ook als armoede bestempelen. Ze hebben nooit anders gedaan.

Er was ooit een tijd dat levensnoodzakelijke behoeften gewoon eten, een dak boven uw hoofd en goede schoenen waren. Nu maken de linkiewinkies al van hun tak als een school een reis naar Rome wil organiseren. Want er zouden misschien leerlingen niet mee kunnen gaan*! En levenslang getraumatiseerd zijn! En godganse dangen baarlijke onzin op het internet spuien!

Zijt gij soms niet mee mogen gaan op schoolreis, Neverbeendead?
* Baarlijke nonsens natuurlijk, Katholieke scholen hebben nooit anders gedaan dan sociale gevallen discreet te helpen in deze omstandigheden. Maar dat is nog een grotere gruwel voor de linkiewinkies: het eerst moeten gaan *vragen* aan de Superior of de Directeur.

#85109

Neverbeendead Religion

 

@dendof: Ja, jij zou eens zeer goed je gedacht zeggen in de wereld zonder armoede die vanwege de nieuwe benadering zonder armoede gehouden wordt.
http://www.deezer.com/track...

#85121

dendof

 

* nbd een potteke haloperidol toewerpt *

#85125

Neverbeendead Religion

 

Filosoferen met dendof:
Armoede weg en de middenstand de laagste klasse wereldwijd om te beginnen dankzij samenwerking tussen de rijken die in hun whenever wherever vrijgevigheid de mix van voedselhulp en opbouw hanteren.

Ontegenhoudbaar gevolg 1:
Een te wensen nieuwe constante ware het niet dat links zich in die constante ontegenhoudbaar opwerkt naar de ondergang van het geheel, zeg maar de omgekeerde constante, de downward spiral naar eindstation algehele oorlog toe.
Waarom? een zelfverklarend voorlopig private gedachtenpistje van dendof zonder argumentering.
Conclusie:
-Als het zover komt voorbereid zijn zoals dendof with a special helmet.
-Zolang het niet zover is gekomen de verantwoordelijkheid van de rijken om de wereldwijde armoede in stand te houden. Het officiele en doorzichtige gegeven waar alle kanten op deze planeet op hun eigen manier wat aan kunnen verder werken otherwise known as the downward spiral zoals in de titel van een nine inch nails album zodat men wederom voorbereid moet zijn zoals dendof.

Weg van het voorlopig gedachtenpistje en naar tegenhoudbaar gevolg 2:
Een nieuwe constante die er voor zorgt dat men vanaf dan praktisch dagelijks met het gezaag van de linkse kant die niet op schoolreis mocht opgescheept zit. Een leefbaar gegeven ivm met de nieuwe constante maar het is beter om zoals dendof van dat onacceptabel te vinden zodat men naar gevolg 1 moet om enkel nog maar volgens gevolg 1 te concluderen.

En zo komt the time voor dendof that one thing occured to him. What's real and what's for sale
https://www.youtube.com/watc...

En als ik voor de lol op de hoogte moet worden gebracht van namen van meds kijk ik wel wat naar doctor vicodin op tv cuz he's got his groove on from time to time zoals vandaag ( http://www.imdb.com/title/t... ).
http://www.deezer.com/track...

#85198

De Staat

 

25.000, 50.000, 100.000 of met familiale hereniging 400.000 regularities, weet ik veel, ik zie het niet meer zitten, word er niet goed van. Arithmetisch tilt geslagen, 20MMM deficit, 1+1=2? Het hangt ervan af zeggen de 90% in "de rechten" gevormde politiekers. Ik heb niet voor reguralisatie gekozen tijdens de laatste verkiezingen, het maakte trouwens geen deel uit van het debat, ik snap er niets meer van. Herschikking in een ontslagnemende en vervolgens niet verkozen franstalige federale regering, uit welk recht doet men mij dat aan? De grondwet? 21/07/09, zwarte dag.