De internet-avonturen van Vlaams Belang en Blokwatch

PARTIJ BETAALT 2.500 EURO VOOR DOMEINNAAM

De partij Vlaams Belang gebruikte tot nu toe vlaamsbelang.org als domeinnaam. De .be-variant was in handen van Jeroen Soenen, een internetondernemer uit Roeselare die ooit op een Agalev-lijst stond. Het Vlaams Belang heeft in december 2.500 euro betaald aan Soenen voor de domeinnaam vlaamsbelang.be, zo verklaart voorzitter Frank Vanhecke vandaag in Het Laatste Nieuws. Hoewel enkele media Soenen hadden gesuggereerd om de domeinnaam af te staan aan Blokwatch, belandde de naam op 20 december 2004 uiteindelijk bij VZW Vlaamse Concentratie, een mantel-vzw van Vlaams Belang.

NIEUWE BLOKWATCH-SITE
Over Blokwatch gesproken. Vrijdag werd op een persconferentie de bundeling aangekondigd van blokwatch.skynetblogs.be (van Marc Spruyt), antifa.net (van Patrick Coeman), www.thepiano.tk (van Hugo Van Minnenbruggen) en vlaamsblok.blogspot.com (van Steven Van Bruinebroeck). De nieuwe, gebundelde site www.blokwatch.be is qua vormgeving een parodie op de echte site van Vlaams Belang. Maar toen ik zaterdag www.blokwatch.be probeerde te bereiken, was de website offline. Zondag en vandaag is er alleen een openingsscherm te zien. Op blokwatch.skynetblogs.be staat een boodschap te lezen over technische problemen, zonder verdere uitleg.

GESLAAGDE PETITIE-ACTIE
De voorbije weken verzamelde Blokwatch via het "Vlaams Burgerinitiatief" (ook een parodie op een gelijknamige actie van het Belang) 57.265 "handtekeningen" in een petitie-actie die pleit voor de stopzetting van de dotaties aan Vlaams Belang. Het precieze aantal geldige "handtekeningen" of "stemmen" is evenwel voor discussie vatbaar, want op de lijst figureren bekende namen als Jozef Stalin, Ali Chemicali en Adolf Hitler.

BLOKWATCH-WATCH: "AAN DE DEUR GEZET BIJ BLOKWATCH"
Stefaan Verdonckt
Stefaan Verdonckt
In nieuwsgroep be.politics verklaarde Stefaan Verdonckt op 17 december dat hij "aan de deur gezet werd" bij Blokwatch. Reden? "Het in be.politics posten van inside informatie". Het zou vooral om deze zin gaan: "Blokwatch bestaat uit een aantal universitaire onderzoekers, Internetspecialisten, professionele marketeers, in het Blok geïnfiltreerde bestuursleden van het Belang, een aantal journalisten en webmasters". Verdonckt: "Sommigen bij Blokwatch ergerden zich al een tijdje aan het feit dat ik post in be.politics. En dat ik in be.politics ook de "tegenpartij" met redelijke argumenten en met respect tracht te weerleggen [...]. Hoe dan ook, op 12/12 lag ik buiten. Trouwens ik blijf even overtuigd over de uitgangspunten van Blokwatch maar de interne democratie is blijkbaar niet veel beter als bij het VB zelf. De vrije meningsuiting in de eerste plaats. Wellicht wordt men het spiegelbeeld van wat men bestrijdt?", schrijft Verdonckt, die in een vorig leven VLD-militant was maar nu partijlid is van Groen!.

PETITIE "MANTEL VOOR EXTREEM-LINKS"?
Voor hij aan de deur werd gezet, was Verdonckt verantwoordelijk voor de marketing van de internet-petitie van Blokwatch. Ook toen kreeg hij binnen Blokwatch al kritiek omwille van zijn postings in nieuwsgroep be.politics. "Ik werd er wel van verdacht slapende honden wakker te maken die dan wel eens zouden kunnen beginnen saboteren", schrijft Verdonckt. Wellicht doelt hij hiermee op de webpagina waarop de petitiecampagne van Blokwatch bekritiseerd wordt en bestempeld wordt als een "mantel voor extreem-links" en "in strijd met de wetgeving op de elektronische databanken".

Reacties

#4047

Reagens

 

Het probleem van de anti-Vlaams Belang sites zoals Blokwatch is dat hun argumenten nogal schreeuwerig, sloganesk en ongefundeerd aandoen en daardoor alle geloofwaardigheid verliezen.

Als men een beleid wilt dat zonder het Vlaams Belang wordt gevoerd is dat best een eerbare mening maar in plaats van de andere aan te vallen moet men meer mensen trachten te overtuigen van de eigen ideologie en de merites ervan. Hetgeen deze site een voorbeeld van mag heten, Luc is een voorstander van het liberalisme en geeft argumenten waarom het liberalisme ons vooruit kan helpen. Er zijn dan weer liberalen zoals De Gucht die meer de neiging hebben om uit te leggen waarom de anderen verkeerd zijn. An sich is het verschil misschien niet zo groot, maar in de huidige media waar iedere seconde telt moet men het eigen gedachtegoed naar voren trachten te brengen in plaats van zich te laten verleiden tot polemieken met andere (geldt dus verre van alleen voor het Vlaams Belang) partijen. Hetgeen ook weer vermijdt dat de polemiek op zich een "item" wordt en de aandacht van de essentie afleidt.

#4050

Bema

 

@Luc: Klopt het dat er met de reacties op jou artiekels een reclame voor Canon wordt meegestuurd of is dat iets wat ik alleen weer voorheb?

Ik hou niet van VTM-gehalte en zou het waarderen als die reclamespots van mijn scherm bleven.

#4051

LVB

 

Beste Bema, op deze pagina staat inderdaad 1 tekstueel advertentieblok van Google Adsense en 1 beeldadvertentie van Pixmania. ALs dit u stoort, kunt u wegblijven. Tot voor kort kon u nog in Cuba terecht voor reclame-vrije toestanden, maar momenteel zult u naar Noord-Korea moeten. De boomschors gemarineerd in wormensaus schijnt er bijzonder lekker te zijn.

Het valt niet uit te sluiten dat ik die advertenties weer weghaal. Het gaat om een experiment. Als ik het weer weghaal, zal het zijn omdat het sop de kool niet waard is, en niet omdat lezers er vanuit een anti-commerciële reflex tegen protesteren (het zal wel aan mij liggen, maar ik associeer zo'n reflex met collectivistische opties). VTM-gehalte? Ook in de kwaliteitspers zult u reclames aantreffen. Reclame hoort bij ons prachtige kapitalistische systeem.

#4053

sven Janssens

 

Beste luc,

De eerste keer dat ik reageer, waarschijnlijk niet de laatste keer, maar er moet me toch iets van het hart. Je socio-politieke overtuiging is ons allen welbekend. Ik ga niet met alles akkoord maar je reactie op bema heeft toch een even 'streng in de leer' gehalte van de regimes die je terecht aan de kaak stelt. Persoonlijk heb ik geen problemen met reclame.

In ieder geval je lay out aanpassingen zijn inderdaad een grote verbetering.

Sven

#4055

LVB

 

@Sven: Wie een mening toegedaan is, moet ook bereid zijn de ultieme consequentie van die mening te ondergaan. In het geval van Bema: indien men "tegen reclame" is, moet men bereid zijn in een wereld te leven waar de media op geen enkele manier van reclame leven. In zo'n wereld leven de media hetzij van staatssubsidies, hetzij van bijdragen van de lezers, ofwel zijn er helemaal geen media. In geen van die drie gevallen zijn de media "vrijer" dan in het geval waar reclame een belangrijke bron van inkomsten is.

Nu is deze weblog niet bepaald een commercieel initiatief dat de bedoeling heeft om winst te maken. Het is een persoonlijk initiatief. Dat ik er reclame op plaats, heeft twee redenen: ten eerste, ervaring opdoen met online reclame (ervaring die mij ook beroepsmatig van pas kan komen), ten tweede, eventueel de kosten van hosting en dergelijke te kunnen dekken.

Ik heb dan nog niet gereageerd op de uitspraak van Bema over "VTM-toestanden". Mijn reactie: gelukkig hebben we VTM, gelukkig heeft VTM vijftien jaar geleden het monopolie van de VRT doorbroken. Men hoeft geen fan te zijn van de amusementsprogramma's van VTM om toch waardering te hebben voor het feit dat VTM op het vlak van TV-nieuws een concurrent vormt voor de VRT en het vroegere monopolie van de VRT heeft doorbroken. En inzake de kwaliteit van het nieuws moet VTM zeker niet onderdoen voor buitenlandse commerciële zenders, integendeel.

Mijn ietwat harde reactie was dus een oproep om de ultieme consequentie van een bepaalde stellingname tegen reclame voor ogen te houden. De vraag gaat niet over wat bannertjes op websites of van wat reclamespots op radio en televisie; de vraag gaat uiteindelijk over het soort maatschappij waarin je wil leven. Een consequente keuze voor vrijheid leidt automatisch tot het bestaan van reclame, en door reclame te verwerpen opteer je voor een onvrije maatschappij, tenzij je die verwerping beperkt tot het - alweer in alle consequentie - niet consumeren van media die reclame bevatten.

#4061

Raoul THEEUWS

 

Wat de visies van de lui achter Blokwatch betreft: zou het niet wenselijk zijn het eventueel nut van een Blokwatch-watch te onderzoeken?

#4063

Kevin Koster

 

Kan ik aan mijn TwinMOS mp3 speler dat meisje er naast geven? Hoeveel kost ze?

#4064

i.

 

@reagens. Het gevaar lopend ongelooflijk hautain te klinken en nu een stortvloed van tegenwerpingen als "machiavellisme" en "kwaad met kwaad bestrijden" over me heen te krijgen, vermoed ik dat het Vlaams Belang vooral teert op kiezers die zich aangesproken voelen door sloganeske taal. En misschien zijn simpele slogans tegen wel de manier om VB-zieltjes terug te winnen. Uitleggen waar ze werkelijk voor staan werkt blijkbaar niet, we kunnen het dan evengoed eens sloganesk proberen. Niet?

#4065

Eddie Voorspoels

 

Ik hoop dat die blokwatchers verderdoen. Mijn moeder zei meermaals: "ge maakt van uzelf gene goeie door van een ander slecht te vertellen, want dat heeft een averechts effect". Persoonlijk meen ik dat ze dit keer op 1 puntje ongelijk heeft...het zal namelijk een rechts effect hebben.

#4066

Eric Jans

 

Ik hoop dat je s'r wat aan verdient, aan de pub. Het enige waar IK laatst tegen reageerde was die type van Roeselare die hier ei zo na een voorstel voor je reclameregie kwam doen. Dat ging me te ver.

@ Bema: komaan zeg, gun LVB toch die paar centen. Waar slaat dat nu op?

@ LVB: zet je ergens officieel in Aruba en laat Bastos, Belga, Marlboro en de anderen tegen grof geld hun ding doen op je blog. Dan kan je misschien paginagrote advertenties in kranten laten afdrukken voor lvb.net, niet?

Doe ze eens echt vettig de concurrentie aan. Het gaat er soms om gelezen te worden en toch onafhankelijk te zijn, niet?

Trouwens, Luc, ik ben er nog niet zo zeker van dat in het land van 'Kim il Jung' geen reclame wordt gemaakt. Ik denk zelfs dat ze niet onder doen voor het land van 'Kim & Joenk'

Wat 'één' betreft: leuk logo. Ik hoop dat dat op de eenheid van Vlamingen slaat en niet op die der Belgen. Maar ik vrees het ergste.

#4068

Eric Jans

 

@ I. : doe eens een paar voorstellen. Met welke slogans zou je VB-ers zoal kunnen terugwinnen voor andere partijen?

Laat me een poging ondernemen:

In het Vlaams Belang slaan ze hun vrouwen!

of

Vlaams belang: onvervalste fascisten!

of

Vlaams Belang is tegen Tsunami's! (Dat zou wel eens kunnen werken!)

of

Het Vlaams Belangers zijn egoïsten!

Echt... doe eens een voorstel: bedenk eens de ultieme slogan die het VB electoraal zou kunnen kraken.

Los van jous of mijn standpunt ter zake... het lijkt me niet eenvoudig.

#4069

LVB

 

@Eric Jans: die "nonkel Rik uit Roeselare" was vermoedelijk een grapje van een insider. Ik hoop dat je intussen doorhebt over welke mediamagnaat het ging. Sommigen beweren dat het Vlaamse medialandschap gemonopoliseerd wordt door drie oligopolisten: "het Kremlin aan de Reyerslaan", "den Berlusconi van Vilvoorde" en "nonkel Rik uit Roeselare". Maar zeg niet dat ik het gezegd heb, ik heb dat alleen ergens horen waaien.

#4070

VisualHugo

 

Dat Blokwatch de hele zondag down lag komt doordat skynetblogs down lag. Mijn weblog was ook niet bereikbaar. Blokwatch heeft er blijkbaar wel 10 Euro over om het domein te registeren, maar geen 60 USD per jaar om een betrouwbare priveé-hoster te betalen.

Stefaan Verdonckt werd er bij Blokwatch ook van beschuldigd dat hij *mij* munitie had gegeven ("slapende honden wakkergemaakt") voor

http://www.geocit...

Ik had een weblogstukje klaar over deze affaire, maar ik wou eerst met Stefaan zelf spreken op de news:be.politics meeting volgende maand.

Al met al is het duidelijk dat de wondere wereld van kleinlinks weinig net-professioneel is. De internetpetitie tegen de dotaties van het VB is totaal onbeveiligd, deed zelfs geen IP-check. Om het te testen heb ik er vlak na mekaar 20 fake namen opgezet en dat bleek geen probleem.

#4073

Bema

 

Tegen reclame op zich heb ik helemaal niks. Ik werk in de grafische sector en daar wordt ook aardig wat verdient met reclame.

Wat mij wel stoort is dat reclame mij door de strot geramd wordt, op een manier zoals ze dat bij vtm en trouwens nog andere zenders doen. Ik zou bij benadering niet meer kunnen zeggen wanneer ik nog een naar een film of programma heb gekeken op zo een zender. Om de haverklap worden die onderbroken voor wat ze zo hypocriet ''tot na de onderbreking'' noemen.

De komst van vtm heeft inderdaad voor concurentie gezorgd van de staatszender, maar of dat voor een differentiatie gezorgd heeft op informatief vlak durf ik zeer te betwijfelen. Bij commerciële zenders moet een uitzending enkel en alleen rendabel zijn en daar heb ik iets tegen. Reklame zorgt inderdaad voor concurentie maar helaas ook voor vervlakking. En bij de weg: ik vind die Mao-tenuetjes ook maar niks... als je begrijpt wat ik bedoel.

#4074

B.Libbrecht

 

Het is toch vrij duidelijk, meestal reeds na een eerste korte inschatting, dat de diverse blockwatch type sites niet beter kunnen zijn dan wat ze het vlaams belang aanwrijven. Ze werken allemaal volop met suggestieve slogans die meteen door de mand zakken als je ze op inhoud checkt. Ze werken met suggestieve foto's die - zoals zo vaak met foto's - flitsen zijn die niet noodzakelijk verband houden met wat men ermee tracht te suggereren.

Ik ben van mening dat iemands methodiek niet kan gescheiden worden van de waarde van zijn inhoud. Wie iets een kwaad noemt, en dit bestrijd met leugens, heeft zijn geloofwaardigheid verspeeld. En of het vlaams belang dan werkelijk racistisch of anderszins fout zou zijn of niet, is op dat moment niet meer de kern van de zaak.

Verder is ook in het algemeen duidelijk dat je onaangename, egoistische, radikalistische, leugenachtige enz. mensen zowel ter rechter als ter linker zijde aantreft, en in geen van beide gevallen slechts als uitzonderingsgevallen. Dat gegeven is zo duidelijk, en zo evident, dat het dus allang vanzelfsprekend had moeten zijn dat men in dergelijke zaken concentreert op de analyse van de inhoud, en zich ondertussen verre houdt van het soort kritiek dat geen enkele serieuze test doorstaat. Maar anno 2005 is dat kennelijk bij heel veel mensen nog steeds niet doorgedrongen. Bijgevolg blijft het ook in 2005 weer volop waar, dat - zoals door anderen al gezegd ook - extreem links ontsnapt aan de publieke ontmaskering, en alle aandacht slechts naar het extreem-rechtse gevaar gaat.

Maar niet getreurd, er komen nog jaren hierna, en er is altijd hoop dat grotere groepen mensen doorheen de maskerade zullen beginnen prikken. Ik kan alleen hopen dat ze op dat moment dan niet van de weeromstuit zullen doorslaan naar het ander extreem, en de waakzaamheid jegens echt racisme e.d. zou verslappen. Echter, zoals het nu is, leven we niet in een land waar je van "waakzaamheid jegens racisme" kan spreken, maar eerder een poel van cultuurrelativisme waarin grote hordes fanatiekelingen menen dat als je maar zoveel mogelijk je eigen cultuur en waarden opoffert ten bate van andere culturen en volken, het dan wel goed MOET komen met de wereld. Extreme gelijkheid is net zo goed een extremisme. De agenda achter extreme gelijkheid is absoluut niet gegarandeerd vrij van iemands ego, integendeel - het links georienteerde ego vaart er wel bij, maar al de rest moet maar buigen voor dit fanatisme? Wie tegenspreekt, wordt voor extreem-rechts gezet, zo simpel is dat in het verkrampte denken van zoveel zogenaamd 'sociaalvoelenden'.

Deze blog is wellicht geen onaardig hulpmiddel om daar stelselmatig eens wat serieuzer over door te denken en anderen te helpen om meer evenwicht te zoeken in het beleid dat dit landje momenteel teistert, en waar zovelen momenteel nog steeds zo lustig op kunnen teren.

#4081

no3

 

Ik zie vooral het ongenuanceerde van de reactie van LVB op Bema, zwart of wit, kiezen of oprotten! Hier is duidelijk geen plaats voor tussenoplossingen.

#4084

Reagens

 

@i. : Ik denk dat die sloganeske taal alleen het tegenovergestelde bereikt. Verder is het helemaal niet meer dat alleen de "intellectueel minder begaafde" mensen stemmen voor het Vlaams Belang, er zijn ook bedrijfsleiders, managers, veelbelovende studenten die met goede argumenten een stem voor het Vlaams Belang uitbrengen. Net zoals voor alle andere partijen trouwens.

Ik ben ook de mening toegdaan dat zowel voor CD&V als VLD het wel eens interessant zou kunnen zijn om een coalitie te sluiten omdat het Vlaams Belang onmiskenbaar een aantal lacunes heeft in hun sociaal-economisch deel van hun programma. Daartegenover staat dan weer dat men het einde van België moet aanvaarden. Ik denk/hoop wel dat het Vlaams Belang in een dergelijke context bereid zal zijn om de zogenaamde scherpe kantjes ervan tussen te laten. Zowiezo moet die piste eens verkend worden.

Zolang het Vlaams Belang afgeschilderd wordt als de reïncarnatie van de vroegere Duits nationaal-socialistische partij zitten ze in een zetel die hen toelaat van bovengenoemde lacunes open te laten en alleen hun sterk punten uit te spelen.

En moest het allemaal anders uitdraaien dan de kiezers van het Vlaams Belang voor ogen hebben dan zijn er nog altijd de volgende verkiezingen.

#4089

klaus schenk

 

Als jullie inside informatie willen, had dat dan gezegd.

Ik werk zelf mee aan BlokWatch. Marc Spruyt en Patrick Coeman zijn de initiatiefnemers, en verder is BlokWatch een door vrijwilligers gedragen project waar niks subversiefs of geheimzinnigs aan is.

Het doel van de site en van de rubriek 'Blokwatch' in MaoMagazine (heden Deng) is simpel: het verzamelen van informatie over de praktijken van extreem-rechts in Vlaanderen.

Dat is nodig, omdat er nu eenmaal uit misplaatste schroom nauwelijks nog objectieve, inhoudelijke en niet door het VB geregisseerde informatie over de partij, haar praktijken, haar mandatarissen, haar standpunten en haar parlementaire activiteiten wordt bericht in de 'mainstream media'.

De berichtgeving over het VB wordt - zoals al de rest bij het VB - zo veel mogelijk door de partijleiding gecontroleerd, zoals menig vrt-journalist kan beamen.

Iets meer dan een jaar geleden probeerde de plaatselijke VB-afgevaardigde van de raad van beheer van de bibliotheek in Zonhoven Deng uit de rekken te laten nemen om wille van de rubriek van Spruyt.

Vandaar dus Blokwatch-de-site,begonnen als een column van onderzoeksjournalist Marc Spruyt, werd daarna een bescheiden weblog en is nu een website. Samen met de sites van Antifa en The Piano, met wie het nu de krachten heeft gebundeld, is het één van de ongeveer een half dozijn websites die extreemrechts in Vlaanderen als voornaamste onderwerp hebben. Ter vergelijking: het VB heeft honderdtwaalf officiële websites, mantelorganisaties zoals Jongerenaktief en VJM, blogs van mandatarissen en geestesverwanten zoals AlterMedia en Stormfront White Nationalist Community niet inbegrepen.

Wat de petitie-actie betreft: VOOR de filtering stonden er inderdaad namen op als 'ALI OCWM' en mijn persoonlijke favoriet 'ANALEALI SCHAPIE IN AARS'. Daarmee haalden we vlot zestigduizend handtekeningen.

De achtenvijftigduizend die nu nog overblijven (niet slecht voor een petitie die anderhalve maand gelopen heeft) zijn dus wél betrouwbaar, in tegenstelling tot wat hierboven wordt beweerd. Ikzelf had de rotzooi liever laten staan, maar als individu in een democratisch opererend collectief heb ik nu eenmaal niet àlles te beslissen. Het resultaat van de petitie is hoe dan ook indrukwekkend en een signaal dat niet genegeerd moet worden.

Ik weet verder niet of er iemand bij Blokwatch 'aan de deur is gezet'... Ik heb me er in elk geval nooit buitengekeken gevoeld, ook al was en ben ik het niet altijd met alles wat er gepubliceerd wordt, eens. Ik weet wél dat Blokwatch is benaderd door een aspirant-medewerker die zich als zelfverklaard ex-VB'er aandiende. Een aanbod waar BW - terecht, zo blijkt - eerst eens goed over wou nadenken.

Verder lijkt het me nogal logisch dat mensen die linkse of extreemlinkse sympathieën hebben, zich aangetrokken voelen tot dit initiatief. En dan? Als ze degelijk werk leveren en geen dubbele agenda voeren is er geen reden om hen te weren.

Spruyt en Coeman zijn niet de eerste de besten en weten zelf goed genoeg dat het succes van Blokwatch staat of valt met de kwaliteit van de geboden informatie.

Dat weten ze bij het VB trouwens ook. Niet voor niks plaatste webwhizz Hans Verreyt een commerciële link naar zijn eigen site bij de Google zoekresultaten op 'Blok watch'. En niet voor niets spoorde VJM de websitelezers aan om massaal op het Blokwatch-forum (gemaakt om zonder taboes en met open vizier de dialoog met de Blok-kiezers te kunnen aangaan, en vrij van censuur) te overspoelen met 'trolls' ( http://www.vjm.cc... )

Wie wil weten wat Blokwatch is, doet en denkt, kan er als de site tenminste ooit weer operationeel geraakt, gewoon naartoe surfen en zelf zijn conclusies trekken.

Als jullie de site en mij niet geloven, geloven jullie misschien VBJ-voorzitter en Belangmedewerker Hans Verreyt die toegeeft dat de op BW geplaatste informatie grotendeels klopt, of Gerolf Annemans die over Spruyts eerder werk zei: "U hebt een intelligent boek geschreven. Maar wel een van een tegenstander".

Ik wist trouwens niet dat er iemand verantwoordelijk was voor de marketing van de internetpetitie van Blokwatch.

Het zou mij eerlijk gezegd bijzonder verbazen, want behalve de prentjes met "Mijn geld voor racisten? Belange niet!" en enkele krantenartikels, heb ik geen enkele vorm van promotie gezien - tenzij hier en daar een verwijzing in een gastenboek of op een forum. De krantenartikels waren van de hand van Marc Spruyt; de prentjes en slogans waren van mij.

Ik zou dus héél graag willen horen, wàt precies de promotieactie was die deze sympathieke dissident voor de petitie heeft gedaan, en vooral dan wààr die promotie is gevoerd.

Overigens ben ik geen universitair onderzoeker, internetspecialist of professionele marketeer.

Het belangrijkste stuk uit het gewraakte zinnetje, dat er 'mollen' voor BW bij het Belang zouden zitten, dat is niks waard zolang die mollen geen naam krijgen.

Wat er wél kan kloppen, is dat mensen die ontevreden zijn over de strakke VB-leiding, strategisch uit de biecht klappen bij BW, of dat er lekken worden georganiseerd met een of ander doel voor ogen. Niet iedereen bij het VB heeft de neuzen zo strak dezelfde kant op als die partij wil laten geloven. Maar om dat als 'infiltratie' af te doen is wel héél ver gezocht.

Ik weet niet wat Stefaan Verdonckt bezielt om met een boel loze beweringen BlokWatch te proberen af te kraken, maar goed, misschien vergis ik mij en heeft hij gelijk. In dat geval mag hij me gerust mailen. Marc Spruyt heeft mijn adres.

#4090

klaus schenk

 

Als jullie inside informatie willen, had dat dan gezegd.

Ik werk zelf mee aan BlokWatch. Marc Spruyt en Patrick Coeman zijn de initiatiefnemers, en verder is BlokWatch een door vrijwilligers gedragen project waar niks subversiefs of geheimzinnigs aan is.

Het doel van de site en van de rubriek 'Blokwatch' in MaoMagazine (heden Deng) is simpel: het verzamelen van informatie over de praktijken van extreem-rechts in Vlaanderen.

Dat is nodig, omdat er nu eenmaal uit misplaatste schroom nauwelijks nog objectieve, inhoudelijke en niet door het VB geregisseerde informatie over de partij, haar praktijken, haar mandatarissen, haar standpunten en haar parlementaire activiteiten wordt bericht in de 'mainstream media'.

De berichtgeving over het VB wordt - zoals al de rest bij het VB - zo veel mogelijk door de partijleiding gecontroleerd, zoals menig vrt-journalist kan beamen.

Iets meer dan een jaar geleden probeerde de plaatselijke VB-afgevaardigde van de raad van beheer van de bibliotheek in Zonhoven Deng uit de rekken te laten nemen om wille van de rubriek van Spruyt.

Vandaar dus Blokwatch-de-site,begonnen als een column van onderzoeksjournalist Marc Spruyt, werd daarna een bescheiden weblog en is nu een website. Samen met de sites van Antifa en The Piano, met wie het nu de krachten heeft gebundeld, is het één van de ongeveer een half dozijn websites die extreemrechts in Vlaanderen als voornaamste onderwerp hebben. Ter vergelijking: het VB heeft honderdtwaalf officiële websites, mantelorganisaties zoals Jongerenaktief en VJM, blogs van mandatarissen en geestesverwanten zoals AlterMedia en Stormfront White Nationalist Community niet inbegrepen.

Wat de petitie-actie betreft: VOOR de filtering stonden er inderdaad namen op als 'ALI OCWM' en mijn persoonlijke favoriet 'ANALEALI SCHAPIE IN AARS'. Daarmee haalden we vlot zestigduizend handtekeningen.

De achtenvijftigduizend die nu nog overblijven (niet slecht voor een petitie die anderhalve maand gelopen heeft) zijn dus wél betrouwbaar, in tegenstelling tot wat hierboven wordt beweerd. Ikzelf had de rotzooi liever laten staan, maar als individu in een democratisch opererend collectief heb ik nu eenmaal niet àlles te beslissen. Het resultaat van de petitie is hoe dan ook indrukwekkend en een signaal dat niet genegeerd moet worden.

Ik weet verder niet of er iemand bij Blokwatch 'aan de deur is gezet'... Ik heb me er in elk geval nooit buitengekeken gevoeld, ook al was en ben ik het niet altijd met alles wat er gepubliceerd wordt, eens. Ik weet wél dat Blokwatch is benaderd door een aspirant-medewerker die zich als zelfverklaard ex-VB'er aandiende. Een aanbod waar BW - terecht, zo blijkt - eerst eens goed over wou nadenken.

Verder lijkt het me nogal logisch dat mensen die linkse of extreemlinkse sympathieën hebben, zich aangetrokken voelen tot dit initiatief. En dan? Als ze degelijk werk leveren en geen dubbele agenda voeren is er geen reden om hen te weren.

Spruyt en Coeman zijn niet de eerste de besten en weten zelf goed genoeg dat het succes van Blokwatch staat of valt met de kwaliteit van de geboden informatie.

Dat weten ze bij het VB trouwens ook. Niet voor niks plaatste webwhizz Hans Verreyt een commerciële link naar zijn eigen site bij de Google zoekresultaten op 'Blok watch'. En niet voor niets spoorde VJM de websitelezers aan om massaal op het Blokwatch-forum (gemaakt om zonder taboes en met open vizier de dialoog met de Blok-kiezers te kunnen aangaan, en vrij van censuur) te overspoelen met 'trolls' ( http://www.vjm.cc... )

Wie wil weten wat Blokwatch is, doet en denkt, kan er als de site tenminste ooit weer operationeel geraakt, gewoon naartoe surfen en zelf zijn conclusies trekken.

Als jullie de site en mij niet geloven, geloven jullie misschien VBJ-voorzitter en Belangmedewerker Hans Verreyt die toegeeft dat de op BW geplaatste informatie grotendeels klopt, of Gerolf Annemans die over Spruyts eerder werk zei: "U hebt een intelligent boek geschreven. Maar wel een van een tegenstander".

Ik wist trouwens niet dat er iemand verantwoordelijk was voor de marketing van de internetpetitie van Blokwatch.

Het zou mij eerlijk gezegd bijzonder verbazen, want behalve de prentjes met "Mijn geld voor racisten? Belange niet!" en enkele krantenartikels, heb ik geen enkele vorm van promotie gezien - tenzij hier en daar een verwijzing in een gastenboek of op een forum. De krantenartikels waren van de hand van Marc Spruyt; de prentjes en slogans waren van mij.

Ik zou dus héél graag willen horen, wàt precies de promotieactie was die deze sympathieke dissident voor de petitie heeft gedaan, en vooral dan wààr die promotie is gevoerd.

Overigens ben ik geen universitair onderzoeker, internetspecialist of professionele marketeer.

Het belangrijkste stuk uit het gewraakte zinnetje, dat er 'mollen' voor BW bij het Belang zouden zitten, dat is niks waard zolang die mollen geen naam krijgen.

Wat er wél kan kloppen, is dat mensen die ontevreden zijn over de strakke VB-leiding, strategisch uit de biecht klappen bij BW, of dat er lekken worden georganiseerd met een of ander doel voor ogen. Niet iedereen bij het VB heeft de neuzen zo strak dezelfde kant op als die partij wil laten geloven. Maar om dat als 'infiltratie' af te doen is wel héél ver gezocht.

Ik weet niet wat Stefaan Verdonckt bezielt om met een boel loze beweringen BlokWatch te proberen af te kraken, maar goed, misschien vergis ik mij en heeft hij gelijk. In dat geval mag hij me gerust mailen. Marc Spruyt heeft mijn adres.

#4093

Bema

 

Het schoonste bewijs dat oppositie terecht is is de poging om die het zwijgen op te leggen.

#4094

Polskaya

 

Ze zijn daar toch nie echt goe bezig, op die site van blokwatch. In het vervolg eerst zien dat uw gerief AF is en dan pas online zwieren mannen!

#4096

VisualHugo

 

@Klaus Schenk: ik ben met jou van mening dat 'content' nog altijd moet primeren, plus de intellectuele eerlijkheid om naast je eigen mening ook naar die van anderen te luisteren. Plus de intellectuele discipline om je standpunten factioneel te verwoorden.

Ja, we hadden graag info over Blokwatch gehad.

Wat de blokwatch site betreft, dat is technisch en inhoudelijk huilen met de pet op. Kunnen jullie echt geen hoster vinden onafhankelijk van Skynetblogs? Geen procedures definiëren om de site bij te werken en uit te bouwen? Het lukt ons op belgiantransfers (http://www.belgia...) wel met 3 man. Een creditkaart om de hoster te betalen (71$/jaar), een FTP-client en Notepad om wat te HTML'en en je bent gestart. Maar dat wist je natuurlijk al. Je mag me uiteraard altijd mailen.

#4099

Blokwatcher

 

Hiep hiep hoera: Blokwatch is weer online op http://www.blokwa... !

En voor de amateur Blokwatch-watchers alhier: nog veel te leren jongens. Wat ik hier tot nog toe bv. van VisualHugo heb gelezen slaat de bal compleet mis. Nu ja: zoek het zelf maar uit.

#4101

Skender

 

Ik merk er toch niets van dat blokwatch opnieuw online zou zijn. Ik krijg nog steeds dezelfde php foutmelingen te zien (failed to open stream: No such file or directory).

#4109

Eric Jans

 

@ LVB: Verdomme zeg... hoe is 't mogelijk dat ik dat niet door had. Nonkel Rik natuurlijk!

Hij had 't zo kitscherig goedkoop verpakt dat ik er echt lastig van werd.

Ik erger me alweer, maar nu op... mezelf!

#4120

LVB

 

@VH: de hosting van http://www.blokwa... heeft minstens sinds 7 januari niets meer met Skynetblogs te maken.

Vergelijk http://uptime.net... en http://uptime.net... en kijk naar IP-range en hoster.

Francis Devriendt ontdekte dat Blokwatch nu Mambo gebruikt als content management systeem.

#4122

Klaus Schenk

 

@VisualHugo: ik lever voornamelijk content, van webhosting weet ik (nog) niks af. BW is een work in progress: het is inderdaad enigszins amateuristisch, maar we komen van nog véél verder :) . Dat het vrijwilligerswerk is, is geen excuus om een crappy product te leveren. Ik ga je opmerkingen dus zeker doorspelen aan de BW-webmeisters. Maar ik weet niet zeker of je met een duurdere/betere/dikkere server vanzelf beschermd bent tegen een georkestreerde Denial Of Service-aanval.

De shockbloggers van GeenStijl.nl hadden een tijd geleden hetzelfde voor, en die hebben hun zaken echt wel goed voor elkaar dacht ik. In elk geval, je slaat de nagel op de kop: de technische kant moet even sterk staan als de inhoud als BW een betekenis wil hebben en houden. Maar ondertussen zijn we dus weer online en is iedereen bij deze van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Maar het liefst niet met tachtigduizend per seconde.

#4187

B.Libbrecht

 

Had iemand hier echt om 'inside informatie' gevraagd zoals die Klaus suggereert? Ik geloof het niet. Misschien voor de technische zaken (serverkes die down gaan en zo)? Maar hij komt hier de suggestie wekken alsof zijn 'inside informatie' kwalitatief beter zou zijn. Dat valt natuurlijk niet te verwachten.

Deze meneer komt zelfs met de volgende informatie: "Verder lijkt het me nogal logisch dat mensen die linkse of extreemlinkse sympathieën hebben, zich aangetrokken voelen tot dit initiatief. En dan? Als ze degelijk werk leveren en geen dubbele agenda voeren is er geen reden om hen te weren."

Laten we dat even vertalen naar pakweg de wereld van de materiele misdadigers (een andere categorie van extremen). Standpunt: "Verder lijkt het me nogal logisch dat de mensen die drugs dealen of zelfs extreem drugs dealen, zich aangetrokken voelen tot het initiatief om de mensensmokkelaars te bestrijden. En dan? Als ze degelijk werk leveren en geen dubbele agenda voeren (drugs dealen EN mensen dealen) is er geen reden om hen te weren."

De extreem-linkse agenda bij uitstek. Beter kan iemand zich haast niet blootgeven.

#4225

Michel Vuijlsteke

 

Tiens, is het hebben van (extreem)linkse sympathieën tegenwoordig al tegen de wet ook?

#4270

Klaus Schenk

 

Goed geprobeerd, meneer of mevrouw Libbrecht.

Maar wie heeft zich hier precies blootgegeven, en als wàt?

U hebt een citaat van mij uit de context gerukt, u hebt een aantal termen en begrippen vervangen, en u probeert daarna het aldus bekomen monster van Frankenstein terug in mijn mond te leggen - waar het uiteraard niet past, omdat het in de verste verte geen uitstaans heeft met wat ik wél heb gezegd.

Als u alle bijdragen goed leest, ziet u dat 1) de vraag naar inside informatie bevestigd wordt en 2) dat de informatie die ik geef - over het ontstaan, het doel, de werking en de samenstelling van BlokWatch niets met'servertjes' te maken heeft. Ik schrijf net dat ik content lever en dus van webhosting niets afweet. En dat ik niet geloof dat een DOS-aanval van 80 hits per seconde te wijten is aan toeval, of aan een goedkope server.

U hebt blijkbaar vooral gelezen, wat er niét staat. Ik 'suggereer' volgens u heel wat. 'The eye of the beholder', meneer of mevrouw Libbrecht? Maar goed, u twijfelt dus aan mijn in uw verbeelding gedane suggestie dat mijn informatie deugt. Mooi! De methodische twijfel is een prima reflex.

Maar alles wat u wil weten over BlokWatch, kunt u zelf gaan zien op hun site - als hij tenminste niet wordt gesaboteerd door de webwizzards van het VB.

Want bij BlokWatch gebeurt er niks in het donker, er zitten geen lijken in de kast. Op een paar keukengeheimen na (we moeten blijven verrassen) is het hele opzet gewoon openbaar. En de site is blijkbaar niet eens zo goed beveiligd, dus zelfs al hàdden we iets te verbergen, dan nog konden we het niet.

Ik zal nog eens verklaren wat ik met het door u zo gretig verbouwde zinnetje bedoelde. Er staat letterlijk:

"Verder lijkt het me nogal logisch dat mensen die linkse of extreemlinkse sympathieën hebben, zich aangetrokken voelen tot dit initiatief. En dan? Als ze degelijk werk leveren en geen dubbele agenda voeren is er geen reden om hen te weren.

Spruyt en Coeman zijn niet de eerste de besten en weten zelf goed genoeg dat het succes van Blokwatch staat of valt met de kwaliteit van de geboden informatie".

Wat betekent dat? Dat een initiatief neemt dat tegen extreem-rechts is gericht, de belangstelling wekt van mensen wiens idealen zich aan de àndere kant van het politieke spectrum bevinden. Zo om van je stoel te vallen is dat niet.

Ik heb er dan ook geen probleem mee. Dat ze géén belangstelling zouden hebben, zou nogal bizar zijn, niet?

De insinuatie dat BW 'geïnfiltreerd' zou zijn door extreem-links, mist elke grond.

BlokWatch wordt gedragen door vrijwilligers die verschillende taken op zich nemen: webdesigners, grafici, onderzoeksjournalisten, juristen... die allemaal verschillende achtergronden hebben. Dat is net de sterkte van het project. Bovendien respecteert BW in alles wat het doet de letter van de wet, wat meer is dan van het VB kan worden gezegd.

Dus zelfs ALS er bij BW een free lance tekenaar zit die ooit nog de Solidair heeft verkocht, of een html-programmeur die op Jef Turf gestemd heeft, dan is er nog steeds geen probleem. Het hele infiltratiefabeltje is dus een non-item.

Ter geruststelling:

U zal in de BW-colofon of in het beschermcomité geen namen als Peter Terryn of Roberto D'Orazio terugvinden. Ook Pierre Carrette ontbreekt.

Als u desondanks toch het etiket 'extreemlinks' op onze medewerkers wil plakken, ga uw gang: het doel en de middelen van BlokWatch zijn en blijven niet alleen volkomen legaal, ze zijn niet eens extreem links.

Objectieve informatie verspreiden over een maatschappelijk fenomeen, en oproepen om de subsidiëring van overtredingen van onze wetten te stoppen, zijn niet extreemlinks. Ze zijn gewoon uitingen van gezond verstand.

Zo, meneer of mevrouw Libbrecht. Ik hoop dat u nu een beetje gerustgesteld bent. Er zitten bij BW écht geen stalinisten in de wandkast.

Lees meer op http://www.blokwa...

#4290

ReNa

 

Blokwatch die objectieve informatie wil verspreiden?

Waarschijnlijk daarom dat Marc Spruyt als bediende op de loonlijst van het ABVV staat?En in zijn vrije tijd wat 'bijklust' voor De Morgen.Patrick Coeman?Oud kabinetmedewerker van Groen!.Inderdaad,zeer objectief allemaal.

Het is zoals de joodse professor Jacques Presser 40 jaar geleden reeds zei:

"Als het fascisme ooit in Europa terug opduikt,is het onder de noemer ANTI-fascisme."

En of hij gelijk had.

#4484

Stefaan Verdonckt

 

Zelf heb ik maar 3 zaken toe te voegen:

- LVB heeft mij redelijk correct op basis van mijn postings in be.politics geciteerd, maar ik werd hierover niet geïnteviewd of zo. Het gaat over een reconstructie op basis van een aantal posts.

- Hoewel ik het niet eens ben met de manier waarop Blokwatch de interne democratie, meer bepaald in verband met de vrije meningsuiting van de leden aanpakt, blijf ik volledig achter de doelstellingen van Blokwatch staan. Er is dan ook geen sprake van dat ik informatie zou vrijgeven die Blokwatch zou kunnen schaden.

- Nu ik vrij ben om te spreken herhaal ik wat ik eerst zei: Blokwatch heeft absoluut niets met klein-links te maken.

#4486

VisualHugo

 

@Klaus Schenk. Inderdaad de site staat al vele dagen technisch op punt nu, hoewel ik een RSS-feed mis. De content lijkt ook op een iets hoger niveau te komen hoewel het toch nog op een grap lijkt die vooral gericht is op "eigen kerk". Enige inhoudelijke kritiek op het VB programma mis ik, maar dat is een keuze uiteraard. De site situeert zich op het niveau van 't Scheldt - zelf niet van het Pallieterke dat vaak rake commentaren en columns heeft.

Een DOS-attack is inderdaad moeilijk te counteren. Het is een vuige aanval om de vrije meningsuiting te beletten, en wie er ook achter zit ontkracht het punt dat hij/zij eventueel wou maken.

@Luc: ik stond inderdaad wat achter.

@Blokwatcher: hopelijk heb je een goed gevoel, dat schijnt ook het hoofddoel van de site te zijn. Het is je gegund.

@Stefaan, spijtig dat je er vrijdag niet kan zijn. Niet iedereen is bezig met het wachten van het VB of het watchen van de watchers ;-). "Slapende honden" wakkermaken is geen probleem als de honden bijten volgens de regels van het spel. Ik ben slechts verantwoordelijk voor een 20-tal namen op je "petitie", toen wist ik genoeg. Namelijk dat er geen IP-check was. Het hele opzet was dus fundamenteel waardeloos en fraude-gevoelig. Sabotage of DOS-attacks interesseren me niet, wel een discussie op basis van argumenten. En die mis ik totnogtoe zo fel bij klein(groen)links en zelfs bij de "democratische" politici. Niet dat die er niet zijn, Geert Cool heeft een heel mooie analyse geschreven over de partijdotaties. Ergens op een kleinlinkse (ik hou niet van het woord extreen) site, die valt vast op te Googelen.

#4753

Stefaan Verdonckt

 

Het klopt dat de petitie beter wat professioneler georganiseerd was geworden, ik had er graag adres en optioneel organisatie bij gezien.

Anderzijds, een IP-check is zinvol voor een internet-"enquete" waar men over iets dient te "stemmen", niet voor een petitie. Vroeger werden petities op papier gemaakt door mensen die vroegen om het blad te ondertekenen. De laatste petitie van die aard was de "petitie tegen het vreemdelingenstemrecht" waar in het Centraal Station mensen werden uitgenodigd om hun handtekening te zetten op een A4. Waar is daar dan de controle op dubbels of fakes?

Hoe dan ook, het resultaat heeft bijgedragen aan de nieuwe federale wet over de partijdotaties. Het doel is dus bereikt. Dat is wat telt.

Meer bepaald de VLD heeft ditmaal, het debacle rond het algemeen stemrecht nog vers in het geheugen, eieren voor hun geld gekozen. De juiste strategie, zo blijkt.

Stefaan

#6017

peter wildemeersch

 

Het probleem van het vlaams belang is de ongenuanceerde mening. Problemen worden afgewimpeld en alles wordt uitgelegd aan de hand van 4 antwoordstructuren.

Graag verwijs ik door naar de volgende weblog die ik heb gevonden: http://writersblo...

#27093

JanNoordzee

 

Wat bezielt de Heer De Wael?
Hij heeft slechte raadgevers.
Racisme streng bestraffen. Wie gaat hij bestraffen?
Stel dat er opgetreden wordt tegen wie racistische dingen schrijft. Way is racism. Wie gaat dat beoordelen? Wat racisme is voor de een zal geen racisme voor de andere zijn. Wat als er zegge 50 tot 60 mensen in de gevangenissen verblijven veroordeeld voor racisme wat zal de bevolking hier van denken?
Gezien de partijen die de meerderheid uitmaken elkaar nooit zullen beschuldigen wordt het dan een heksenjacht op de oppositie. Een partij verbieden gaat maar wij leven nog steeds in een, zij het verminkte, democratie. Men kan niet beletten dat er nieuwe partijen komen. Zelfs las men aan die partijen de subsidie weigert kan een democratie niet beletten dat zij aan de verkiezingen deel nemen.
Kan de Heer De Wael wel ver genoeg in de toekomst denken?
Denkt hij dat de kiezers hem gelijk gaan geven of het hem kwalijk nemen wat hij aan hen opdringt?
Het ernstige is dat juist een Liberaal die tegen teveel regering interventie is, nu de bevolking allerlei wetten gaat opleggen. Ik denk dat de Liberale partij daarmede zich zelf opheft overbodig maakt en het Liberalisme verraad.
Natuurlijk krijgt hij de steun van de Franstalige imperialisten en de marxisten die beide naar de macht streven. Maar het is uiteindelijk de kiezer die beslist.
De toekomst gaat somber worden. De problemen zijn gekend en niet meer te vermijden.
De samenleving wordt steeds meer heterogeen. Culturen en talen en gebruiken scheiden in voortschrijdende mate de bevolking. De ene ethische groep gaat de andere niet kunnen begrijpen. Wat de kiezer er van denkt wordt steeds meer onvoorspelbaar.
Is de Heer De Wael wel goed bezig? Beseft hij wat hij aan het uitrichten is?