De crisis bestrijden met hogere uitkeringen en hogere belastingen

Nu zijn er hele groepen werknemers die helemaal niks voelen van de crisis. Die een relatief grote jobzekerheid hebben en die hun koopkracht dankzij de index hebben weten te behouden. Het gaat vooral om bedienden. En vooral, maar niet uitsluitend, om werknemers in de minder of niet-conjunctuurgevoelige sectoren, zoals de gezondheidszorg. Dat zorgt voor een bijzonder pijnlijke dualiteit op de arbeidsmarkt. Want er zijn wel degelijk veel werknemers die zich deze zomer geen buitenlandse reis konden veroorloven. Terwijl dat voor anderen helemaal geen probleem was. (...)

Hopelijk worden die mooie principes dit najaar op de G20 in Pittsburg ook geconcretiseerd. Neem de Europese Unie. De EU moet toch het geld dat bij een deel van de bevolking aanwezig is, kunnen mobiliseren. (...) En de dereguleringslobby roept steeds luider dat de crisis bijna voorbij is en dat we weer kunnen overgaan tot de orde van de dag. Maar dat zou pas een kapitale fout zijn. (...)

Een afbouw of ontmanteling [van het sociale vangnet] is dus onbespreekbaar. Integendeel, RVA-baas Karel Baeck heeft groot gelijk wanneer hij er in uw krant voor pleit dat de uitkeringen omhoog moeten. Niet alleen voor de werklozen, maar ook voor de gepensioneerden en invaliden. Als ik in sommige kabinetten ballonnetjes hoor opgaan om in de komende jaren toch maar best geen welvaartsaanpassing van de uitkeringen door te voeren, zogezegd omdat er geen welvaartstijging is, word ik heel erg boos. Dat kan niet. Het optrekken van de uitkeringen is niets minder dan een inhaalbeweging nadat er dertig jaar niets is gedaan. Ik ben heel duidelijk: die oefening mag en zal nu niet stilvallen. (...)

En waarom kan er geen extra geld naar de sociale zekerheid gaan door andere maatregelen af te bouwen, zoals de fiscale steun aan de derde pensioenpijler? (...) Idem met de fiscale aftrek voor dienstencheques. Is dat nog in dezelfde mate nodig? Het is van groot belang dat we de progressiviteit in de belastingen opnieuw gaan herstellen. Dat principe is in de voorbije jaren stelselmatig afgebouwd. Terwijl het toch vanzelfsprekend is dat de sterkste schouders de grootste lasten moeten dragen, dus ook bij de terugbetaling van de kosten van de crisis. Daarom is het ACV gewonnen voor hogere belastingen op kapitaal en vermogens. (...)

Als vakbondsman verdedig ik de principes van herverdeling en solidariteit. Dat zal voor sommigen even slikken zijn. Dit pleidooi is tegendraads. Maar juist daarom moeten wij, als vakbond, dit durven te zeggen en onze nek uitsteken.

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck, geïnterviewd door Johan Rasking

Reacties

#86517

Cogito

 

Hij beschouwt fiscale aftrek van pensioensparen en fiscale aftrek van dienstencheques als een DERVING van inkomsten voor de staat.
Doodschieten, daar zijn we te beschaafd voor, maar deze schuimbekkende speekselsproeiende schele borstelharige ziekenkassteriliseerbokaalbodembrillende hatespeechende lijfgeurige stinkaard levenslang opsluiten is een verdiende straf voor zulke onbeschaamd en openlijk dievenplannetjes smedende ekster.
Wie CD&V heeft gestemd, aanschouw Uw daad.

#86519

LVB

 

Na het lezen van het interview met Cortebeeck moest ik onwillekeurig denken aan de "tribunalen" van Cogito en aan het strafbaar stellen van "aanzetten tot afgunst", nu ook "aanzetten tot haat" blijkbaar al strafbaar is. Maar laten we de vrijheid van meningsuiting hoog houden: met zijn vuilspuiterij maakt Cortebeeck alleen maar glashelder duidelijk wat voor organisatie zijn wrakbond eigenlijk is.

Alleen al de uitspraak dat sommigen "de crisis niet voelen" is van een onzindelijke immoraliteit. Niet omwille van de vaststelling (die correct is), maar omwille van wat hij ermee wil insinueren.

Ik kan alleen maar hopen dat Cortebeeck niet meent wat hij zegt, maar dat zijn hatelijke vuilspuiterij bedoeld is om zijn achterban wat te paaien.

Mijn reactie is iets minder sereen en onderkoeld dan gewoonlijk, maar zo'n sujet als Cortebeeck doet dan ook aan ophitsing, opzweping, provocatie, het opzetten van mensen tegen elkaar, het aanwakkeren van afgunst en haat, het ondermijnen van de economie, het versterken van vooroordelen, het verhogen van het maatschappelijk wantrouwen en van de sociale verzuring. Een mens zou voor minder uit zijn krammen schieten.

#86523

Cogito

 

Men kan racisme als een deelverzameling van afgunst zien en daarom, bij wijze van uitbreiding van de racismewetgeving, deze vervangen door anti-afgunstwetten. Indien men dan ook nog eens het "centrum" ombouwt tot "Centrum voor RechtsGelijkheid en Afgunstbestrijding (CRGA), dan wordt dit een orgaan dat gaandeweg een liberale samenleving tot gevolg heeft. Ten koste van de vrije meningsuiting, inderdaad. En dus te mijden. Maar links is gewaarschuwd: de methodes die door jullie ontwikkeld zijn om rechts te snoeien, zullen tégen jullie gebruikt worden op dezelfde wijze, eens de klepel terug naar rechts doorslaat.

#86525

traveller

 

Cortebeeck de marxist en de baas van de huidige regering samen met Elio

#86527

oxbow

 

@Luc:
Wrakbond = leuke woordspeling :)
Ik vraag me af of hij wel in naam van de vakbond spreekt, of in naam van de CD&V. Voor iedereen moet de uitkering omhoog, behalve voor de werkenden, bah en dat noemt zich vakbond? illegalenbond ja.

#86528

PICA

 

In een normaal A-land steken zo een geval( zoals ook vanderspeeten dit lizin) in psychiatrie voor levenslange behandeling. In Een B-land echter blijven die loslopen bij gebrek aan verstand en behandelaars zeker? Toch?

#86529

LVB

 

Merkwaardig is ook dat Cortebeeck werknemers tegen elkaar lijkt op te zetten, door te beweren dat sommige werknemers wel en andere niet onder de crisis lijden.

En wat moeten we denken van zijn uithaal naar werknemers in de gezondheidszorg, die niet onder de crisis zouden lijden? Wil hij een nieuwe "witte woede" ontketenen?

#86530

Cogito

 

"baas van de regering" meen je dat nu Traveller? Wordt ons land gerund door Luc Cortebeeck?

#86533

Benny Marcelo

 

Als er nu iemand gelukkig is met de crisis zullen het wel de vakbonden zijn; hoe meer sukkelaars hoe meer vr... heu inkomsten voor den bond.

#86534

Benny Marcelo

 

Luc, werknemers in de gezondheidszorg omvatten wel meer dan de "witte" beroepen. Waarschijnlijk zal hij heel de "healtcare" bedoelen, farmaceutische sector en al wat daarrond hangt.

#86535

OutlawMike

 

'Ik kan alleen maar hopen dat Cortebeeck niet meent wat hij zegt,'

Maar Luc toch. Ik wist niet dat gij nog in Sint-Niklaas geloofde???

Vergis u niet, deze zwalpende debiel GELOOFT wat hij zegt. Hij GELOOFT dat iemand arm is omdat een andere rijk is. Hij gelooft dat.

Nu, de reacties hebben me blij verrast. Toen ik het interview vanmiddag las in de strontgazet van mijn vader (De Stavda), wist ik niet wat ik las. Dat iemand die in de hoogste sferen van de organen die ons land bestieren vertoeft er anno 2009 - dus op een moment dat er een eeuw van historische evidentie is om aan te tonen dat inkomensherverdeling en -nivellering, staatsinterventie en excessieve belastingen CONTRAPRODUKTIEF zijn - nog zulke archaische denkbeelden kan spuien stemt tot nadenken. En hij gaat er nog mee wegkomen ook.

Dit stemt tot nadenken. Dit stemt tot nadenken.

#86536

OutlawMike

 

De macht van de vakbonden moet gebroken worden, maar hoe? Wij hebben geen Thatcher, die een smeerlap als Arthur Scargill op de knieen kon krijgen.

Wat mankeren wij toch een evenwichtige berichtgeving. Als wij DIE hadden, zouden de mensen kunnen weten dat in de VS juist die autofabrikanten waar de UAW geen poot heeft om op te staan het al bij al nog vrij goed doen. Terwijl daarentegen de "Big Three" (de Beg Three), die op sterven na dood zijn, net die bedrijven zijn waar de UAW zich gebarricadeerd heeft.

Maar ja, de mensen moeten het voor de VS-berichtgeving doen met feeksen als Martine Tanghe en Evita Neefs.

#86537

Karl

 

Mijn vader verwoordt het altijd zo: "afpakken van de werkers en geven voor niets te doen" en dat is de essentie van de hedendaagse vakbond mee gezegd.

Wel, ja, je kunt daar als zelfstandige met een goede boekhouder en een juiste fiscale structuur zeker iets tegen doen. Als NV (en ik als privé) betalen wij al jaaaaren geen niet-forfaitaire taksen meer. Meer nog, dit jaar trekken we, weliswaar anderhalf jaar uitgesteld, praktisch heel de BV van mijn (ambtenaar-)ega terug. Je moet die aasgieren pakken waar het zeer doet. Niet met mijn geld. Niet met mijn zweet.

Het wordt echt tijd dat een fiscalist opstaat en zoekt naar het fiscaal optimaliseren van al die tweeverdienende sukkelaars die zich (via de BV die hun werkgever elke maand met de grijnslach dient door te storten) elk jaar opnieuw blauw betalen aan de fiscus.

De belastingsdruk moet dalen tot 30%. En wat je zelf doet, doe je beter.

En mocht het nodig zijn, dan maar burgerlijke ongehoorzaamheid. Is niet moreel laakbaar tegenover een corrupte staat als België. Hier en daar duikt het trouwens al op, zoals in het vb. van de horeca-BTW.

#86538

Elveebee

 

Voor sommige even slikken? Dit is gewoon om te bràken!

Cortebeeck heeft op sommige punten wel gelijk, eerlijk is eerlijk: wie geen ontslag in het vooruitzicht heeft, eet wel onbewust zijn spaarboekje op, maar voelt nog niet echt dat het crisis is, tenminste het dringt niet elk uur door. Als grootverdiener en professioneel belastingontwijker is hij echter slecht geplaatst om mensen die het nog niet te slecht gaat, te stigmatiseren, hen te verwijten dat zij er de oorzaak van zouden zijn dat anderen wel lijden, en hen verplichten om in te leveren zodat we tot een communistische nivellering komen waarbij het iederéén slecht gaat.

Cortebeek heeft ook gelijk dat de uitkeringen aan gepensioneerden, gehandicapten, enz... dringend en drastisch moeten verhogen. Dat geld kan niet meer komen van een solidariteit die reeds tot het uiterst is uitgemolken, maar van een ontvetting van de staat met 7 regeringen en 800 parlementsleden of senatoren, die allemaal de grote trom roeren terwijl de fanfare de verkeerde straat inslaat.

Cortebeeck vergist zich door de werklozensteun te verhogen. Zeker in Wallonië bestaat al jaren een geïnstitutionalizeerd profitariaat dat hierop teert van generatie tot generatie. Dat zal meteen over het hele land toenemen. Hij kan mensen die door de economische crisis werkloos worden, wel gedurende één jaar loonsbehoud garanderen (ipv van 60%, 100% steun) en deze werkwilligen meteen onbezoldigd inschakelen in knelpuntberoepen zoals gezondheidszorg, stedenonderhoud, etc. Mét één vrije dag per week om te solliciteren.

Dat een maatschappelijke parasiet zoals Cortebeeck, er dergelijke perfide ideeën op nahoudt, is zijn goed recht. Dat hij ze uit, ook. Freedom of speech, weet je wel. Maar daarom hoeven we hem nog geen forum te bieden in kwalitijtskrenten en op tv. Deze media zijn daardoor juist mede schuldig aan de sociale achteruitgang die Cortebeeck cum sui heimelijk bewerkstelligt door zoals een passieprekende vos het tegendeel te beweren.

#86539

Cogito

 

Ik vind dat werklozen geen vervangende taken moeten doen want dan zijn ze dus niet werkloos meer. Nee, ze moeten vanaf de dertigste dag werkloosheid iedere dag naar de zgn. Werkwinkel komen, waar in groep en onder toezicht en begeleiding, wordt gesolliciteerd. 5 dagen per week. En dan noem je hen terecht werkzoekenden.

#86544

LVB

 

@OutlawMike: Toenmalig ACV-voorzitter Jef Houthuys braakte ook voortdurend over de arrrrbeiders en over belastingen op de grrrroooote verrrrmogens, maar in de regering Martens-Gol-De Clercq heeft hij toch maar mooi meegewerkt (zie Poupehan) aan de saneringen, de aanmoediging van het aandelenbezit (volkskapitalisme!) en de devaluatie van de frank. Ik moest walgen telkens ik die man op televisie hoorde spreken, maar zijn bijdrage tijdens die regeerperiode was uiteindelijk positief.

#86545

traveller

 

@ Cogito

Cortebeeck en Elio zijn zeer nauw verbonden met het Hof, vooral Elio. Cortebeeck is de garantie dat de CVP verder tegen Vlaanderen aanmoddert en heeft daardoor "carte blanche" van het Hof(ik schrijf Hof met hoofdletter om niet te doen denken aan een tuin, niet uit respect).

@ luc

Houthuys was van een heel ander kaliber dan Cortemans.

#86546

RP

 

Die fiscale aftrekbaarheid van dienstencheques verminderen, lijkt me nog zo slecht niet. Wat mij betreft mag het hele systeem van dienstencheques de vuilnisbak in, trouwens. Op dit ogenblik betaalt de gebruiker afgerond 5 euro per uur op een totale kost van 20. Met andere woorden: als ik mijn vuile onderbroeken wil laten wassen en strijken, dan draait de gemeenschap daarvoor op à rato van 75%.

#86547

A.Rouet

 

Zo'n 1,2 miljoen Belgen doet aan pensioensparen.
Hen 250 euro 'afpakken', daar ziet Luc Cortebeeck zich man over. Van 12.000 Belgen echter 25.000 euro 'afromen', neen zover gaat zijn macht niet. Karl geeft hem hier nochtans een aantal nuttige tips.

Dat het dom en contraproductief is, zoals er hier (86517) eentje Cortebeeecks ( al dan niet vermeende ) fysieke eigenschappen meent te moeten beschrijven, vindt nu ook luc niet langer.'Wrakbondsleider' (jouw niveau oxbow?) Houthuys' rrrrr moet het nu ook ontgelden...sjonge, sjonge, zie je het al gebeuren in De Standaard ( 'ja maar mevrouw Vogels uw vetkwabben zus en zo')? En dan die laatste paragraaf van 86519, 'iets minder sereen en onderkoeld dan gewoonlijk', zeg dat wel.
Van Braekel lijkt stilaan meer en meer geïnfecteerd door de stijl van kerels als Outlaw Mike en andere coryfeeën.
Na 5 jaar vertoonden zich ook bij Pater Damiaan de eerste onrustwekkende symptomen.

#86548

Cogito

 

RP, het gaat erom dat dat sujet een belastingaftrek of zelfs een laag belastingpercentage als een inkomensderving ziet. Al jou geld is hun geld en al wat je mag houden is gunst.
Natuurlijk is dat dienstencheque systeem een Merde. Met of zonder fiscale aftrekbaarheid.

#86549

Cogito

 

Jef Houthuys herinner ik mij als coiner van "Da Joenk".

#86551

LVB

 

Van een zielig en karaktergestoord figuur als A.Rouet, die er niet voor terugdeinst om zich anoniem schuldig te maken aan laster (en dan heb ik het niet over recente commentaren), hebben wij geen lessen te ontvangen.

#86552

Cogito

 

'afpakken' en 'afromen' tussen aanhalingstekens. Opgemerkt.

#86553

A.Rouet

 

'en dan heb ik het niet over recente commentaren'

waarover je het dan wél hebt mogen we niet vernemen, want je hebt terecht geen zin in een partijtje lvb.net-linken?

#86555

Cogito

 

Het is natuurlijk zowiezo een schande om, als je die 12.000 niet kan 'pakken', je dan maar tot die 12 miljoen te richten.

#86556

LVB

 

@Cogito in 86555: Dat denk ik niet. Het gaat niet om 12000 fraudeurs, het gaat om 12000 van de hoogste inkomens. Waarom zou men het geld eerst dààr moeten halen? Ben jij dan voorstander van de progressiviteit van de inkomstenbelasting?

#86557

Cogito

 

Neen, ik bedoel het net andersom. Als je om je heen begint te graaien om je inkomen te verhogen, ga je dan diegenen die nog niets betalen aanpakken of degenen die 'hun part' al wel betalen? En als je diegenen die nog niets betalen niet kan 'aanpakken', richt je dan je graaizucht dan maar op wie niet kan ontsnappen, liever dan te concluderen/accepteren dat je je organisatie kleiner moet houden?

#86558

Cogito

 

Ja ik had die 12.000 dus inderdaad als 'fraudeurs' verstaan. Immers, van de 12.000 gekende hoogste inkomens 25.000 euro afromen, daar heeft Kurzenbach (of de politiek) wél de macht toe.

#86559

A.Rouet

 

Hoeveel fraudeurs er tussen die hoogste 12.000 inkomens zitten weet ik niet. Heeft daar iemand cijfers over? Zoniet, werk aan de winkel voor onze universiteiten om dat te onderzoeken.
Wanneer het zo zou zijn dat Cortebeeck de macht, en de politiek de wil heeft om die hoogste 12.000 gekende inkomens 25.000 euro af te romen, waarom gebeurt dat dan niet?
Omdat die 12.000 rijksten 'sterker staan' dan dat 1.200.000 pensioenspaarders?

#86560

Karl

 

@Cogito: Goed punt: Die hooge inkomensverdieners kunnen zich ook een fiscalist permitteren, die zoeken in hun 'arbeidscontract' (als je het zo mag noemen) ook de weg van de minste weerstand.

Ik wilde eigenlijk in mijn eerste reactie al benadrukken dat hoe meer links wil belasten, hoe intenser de verplichting of drang wordt belastingen te ontwijken. En ergens hoop ik dat de hardwerkende tweeverdieners in dienstverband ook minder zouden worden uitgemolken. Maar dat moet je van een Cortebeek niet verwachten, paradoxaal genoeg.

En ik schrijf wel degelijk ontwijken, Rouet, niet ontduiken. Dat laten we voor de politiekers.

#86561

LVB

 

Die hoogste 12.000 inkomens verdienen het meest een belastingsvermindering, want:

1) Door de progressiviteit van de belastingtarieven zijn zij in het verleden de grootste slachtoffers van de belastingsverhogingen geweest;

2) Zij zijn het productiefst, zij zijn werkgevers of investeerders. Hén fiscaal ontmoedigen zal de economie de grootste schade opleveren.

Hen nog meer belasten, dat is de kip met de gouden eieren slachten.

Als men al belastingsverhogingen wil doorvoeren (waar ik uiteraard geen voorstander van ben) dan moet dat noodgedwongen gebeuren ten koste van de middenklasse en de lagere inkomens. Daar kan men niet onderuit, zoals Richard Rahn ook al heeft aangetoond in het geval van de VS: http://lvb.net/item/7731

De fiscale politiek van Bush om precies de hoogste inkomens een belastingsvermindering te geven, was dan ook lovenswaardig en geniaal.

Verdere discussie hierover is met de figuur A.Rouet onmogelijk, omdat hij iedereen die het opneemt voor de hoogste inkomens verwijt dat zij zich met die groep "identificeren", zoals hij al meermaals expliciet heeft gezegd. Met andere woorden, voor Rouet heeft men maar het morele recht om het voor de rijken op te nemen als men zelf rijk is. Zo'n zeikerd wens ik niet meer te zien, te lezen noch te ruiken, punt.

#86563

Rick

 

Om op Rouet's vraag te antwoorden: misschien omdat - in dit land - de top 10% grootverdieners zowat 50% van de belastingen betalen en de 50% kleinverdieners zowat 10% van de belastingen?

#86564

Elhaz

 

De grootste triomf van het socialisme (en ook het meest verbazend) is dat ze er in slagen om hun slachtoffers zich niet tegen hen te laten keren maar die onderling te laten bakkeleien over wie het meest moet afgeperst worden. Verdeel en heers. Dat doen ze, zoals Cortebeeck ook hier weer, door hun maffiose praktijken te verkopen met mooiklinkende woorden als "solidariteit" en "herverdeling".

#86565

oxbow

 

@A.Rouet: niveau? Vind jij het afdwingen van de beste werkplekjes, het afzien van het ploegensysteem door glijdende uren (want ze kunnen het niet meer aan ocharme) en het misbruiken van de vrijgestelde vakbonds-uren op het werk om fuiven te organiseren, privé-werk te doen of gewoonweg uit verveling op het internet te liggen surfen dan wel enig niveau hebben? Of heb je liever overheidsbedrijven die miljoenen Euro BELASTINGSGELD betalen om de sociale vrede te bewaren?

#86569

OutlawMike

 

Luc, je commentaar over Houthuys: en? Is het een zijdelingse anekdote, of houdt ze verband met Cortebeeck?

Voorts noteer ik dat Rouet mij vergelijkt met een lepralijder, wat me overigens niet verwondert. Hij slaagt er voor de zoveelste keer in in deze thread te focussen op iets wat in se niet ter zake doet, met name een iet of wat kras woordgebruik (m.i. terecht) en met een enorme boog rond de werkelijke kwestie te laveren in casu Het Probleem Cortebeeck.

Ik weet niet hoeveel mensen hier dat interview ten volle gelezen hebben, maar het is inderdaad om te braken. Het lag er bij wijze van spreken vingerdik op dat die kerel het liefst had dat de voorzichtige tekenen van herstel nog een tijdje op zich lieten wachten. Tja, hoe meer crisis, hoe meer werklozen, hoe meer frik naar de vakbonden. Anno 2009 zijn vakbonden een rem op de economie geworden, althans in westerse landen. Hun rol moet drastisch herzien worden, en hun macht ingrijpend ingeperkt. Want het gaat van kwaad naar erger. Ik haal hier weer het voorbeeld van de UAW aan. Men zou moeten weten dat de UAW in de VS - onder andere - de introductie van arbeidskostenbesparende maatregelen, bvb. robotisering, heeft tegengehouden. Waarom? Om 'jobs te redden'. Het gevolg was natuurlijk dat die fabrieken die WEL automatiseerden (in het zuiden) competitiever werden en marktaandeel afsnoepten. Uiteindelijk zijn dan de grote drie zo doodziek dat - haha - Vadertje Staat zich geroepen voelt om in te grijpen. Je hebt hier dus een situatie die hoe langer hoe erger wordt en waarbij de hoofdschuldige uiteindelijk.... vrijuit gaat.

Het is hetzelfde met de vakbonden in dit land. Ze moeten kapot, althans in hun huidige vorm, en ze mogen zich enkel bezighouden met hun oorspronkelijke kerntaken. Niemand in dit land heeft voor Cortebeeck gekozen, en dat zwijn heeft desondanks een vette vinger de pap waar het ons dagelijks leven aangaat. Daar moet een einde aan komen.

#86571

Benny Marcelo

 

Dan is er nog altijd niet geweten hoeveel fraudeurs er tussen die laagste inkomens zitten, iets wat uiteraard niet mag onderzocht worden. Des te meer om dat nogal eens blijkt dat die faudeurs meestal niet van belgische origine zijn.