Bekende Vlamingen helpen griep tegenhouden

Om de verspreiding van griep tegen te gaan, roepen Goedele Wachters, Kobe Ilsen, Kobe Van Herwegen, Véronique De Kock, Roos Van Acker en Hans Otten alle Vlamingen op om de komende maanden extra voorzorgen te nemen. Ze vragen in een tv-spotje om zes voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. Het Interministrieel Commissariaat Influenza stelde deze eenvoudige voorzorgen en hygiënevoorschriften op.

Met de spot willen de VRT en SBS Belgium helpen om de verspreiding van de griep in de komende maanden in te perken. Momenteel worden al 700.000 flyers verspreid met de belangrijkste voorzorgsmaatregelen. Omdat de griep ons allemaal aangaat, sloegen de VRT en SBS Belgium de handen in elkaar om vanaf woensdag 16 september op één, Canvas, Ketnet, VT4 en VIJFtv deze boodschap kracht bij te zetten met een preventiespotje.

Griepcommissaris Prof. Marc Van Ranst, voorzitter van het Interministerieel Commissariaat Influenza: "De rol van de media in de verslaggeving over de grieppandemie is in ons land, en zeker in vergelijking met andere landen, altijd zeer constructief geweest. In deze unieke samenwerking gaan de netwerken nog een stap verder, en werken ze mee aan onze campagne om in Vlaanderen een betere hand-, hoest, -en nieshygiëne te promoten. Het lijken allemaal kleine en vaak voor de hand (!) liggende raadgevingen, maar indien we ze allemaal samen beter toepassen, dan kunnen ze echt wel een milderende impact hebben op een griepepidemie in ons land."

In het tv-spotje:
• vraagt Kobe Ilsen (Volt) om regelmatig je handen te wassen,
• raadt Roos Van Acker (Hole in the Wall) aan om je mond en neus te bedekken met een papieren zakdoekje als je niest,
• Ketnet-wrapper Kobe Van Herwegen vraagt papieren zakdoekjes zorgvuldig weg te gooien,
• Véronique De Kock (Huizenjacht) adviseert al wie geen zakdoekje bij de hand heeft, gewoon mond en neus te bedekken,
• Goedele Wachters (Het Journaal) raadt aan dat iedereen die zich ’s ochtends ziek voelt, beter thuis blijft,
• terwijl Hans Otten (The Block Gent) vraagt om niet onmiddellijk naar de spoedafdeling te hollen.

Mieke Berendsen
Mieke Berendsen, directeur Media VRT: “We spreken al maanden over de nieuwe griep als een exotisch gegeven, een virus dat hopelijk ver weg zou blijven. Intussen zijn de eerste zieken thuis aan het recupereren en beseffen we dat de impact van het virus op ons dagelijks leven wel eens groot kan worden. “Preventie zonder paniek” is iets waar we als omroep een belangrijke rol in kunnen spelen. We schakelen daar graag onze gezichten en onze netten voor in.”

Stefan De Keyser
“Zeker nu het schooljaar volledig gestart is, gaat griep ons allemaal aan”, zegt Stefan De Keyser, Chief Operating Officer van SBS Belgium. “Zowel als vader, werkgever als verantwoordelijke van twee tv-zenders is het belangrijk om in familiale, professionele en sociale kring overal waar mogelijk voorzorgen te nemen om een griepbesmetting tegen te gaan. Het spreekt voor zich dat niemand mag aarzelen een dokter te raadplegen in geval van twijfel. Maar het is ook onze plicht om alle kijkers van VT4 en VIJFtv deze fundamentele voorlichting te bieden.”

Het spotje zal vanaf vanavond, 16 september, twee weken lang te zien zijn op alle zenders.

VRT-persbericht, 16 september 2009

Reacties

#87886

LVB

 

Kroniek van het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw: om de bevolking tot verstandig gedrag aan te zetten, gebruikte men in die tijd geen argumenten, maar Bekende Mediafiguren die als rolmodel fungeerden.

Ik was mijn handen, omdat Kobe Ilsen zegt dat het moet!

#87887

LVB

 

Wat me doet denken aan de godsdienstlessen waarin de leraar zei: Jezus vertelde parabels, omdat de mensen in die tijd nog niet intelligent genoeg waren om abstracte ideeën te begrijpen.

Waarop wij dan dachten: amai, dat moet nogal wat geweest zijn in die tijd, met al die domme mensen die iets alleen maar konden begrijpen als je er een dwaas verhaaltje bijvertelde.

#87888

Neverbeendead Religion

 

Tegenwoordig stuurt men mensen naar de psychiaters waar ze aan moeten vragen wie ze zijn. Deze antwoordt dan dat men een machine is met een paar verkeerd aangelegde circuits onder de hersenpan maar dat er net een nieuwe pil is die dat probleem oplost.
Maar mensen zijn inderdaad wel mentally challenged wanneer ze simpele antwoorden op simpele vragen moeten geven.
Zoals wanneer gevraagd naar het verschil tussen een filler-killer en een extractor-creator. Een filler-killer is een abstracte theoretische machine die elke lege ruimte in een levend lichaam opvult en dat resulteert dus in iets dat nog indrukwekkender is dan een blackhole-body. Wat is dan een extractor-creator en wat is het verschil tussen beide op basis van de gemeenschappelijke gegevens.

#87889

chris impens

 

Eerst dacht ik nog dat "Ketnet-wrapper" een turbowoord voor jongeren was, maar nu blijkt dat de man ook echt in de branche van de "papieren zakdoekjes" zit!

#87890

Neverbeendead Religion

 

En zo heeft men het tegenwoordig over de airheads parabel want we zitten weer, om het in parabeltaal te houden, in een tijd waarin de aarde plat is.
http://www.imdb.com/title/t...

#87895

New Statesman

 

Scaremongering is wel heel erg in tegenwoordig.

2500 mensen plegen per jaar zelfmoord in Belgie. Geen onnozele BV's die in drommen paraderen, geen ´sensibiliseringsacties´, want ze hebben nog geen manier gevonden om zelfmoordernaars te beboeten.

Maar wel een massale actie om een gemuteerd griepje te bestrijden.

#87896

Marc Van Ranst

 

Man, man, allemaal weer zo negatief vandaag !
't is blijkbaar nooit goed.

Vriendelijke groet,
Marc

#87897

Dorb

 

"Goedele Wachters (Het Journaal) raadt aan dat iedereen die zich ’s ochtends ziek voelt, beter thuis blijft"

Ik denk dat veel mensen met plezier zullen opvolgen.

En Marc, we zijn niet negatief. We geven deze kritiek met een grote glimlach.

#87901

LVB

 

@Marc Van Ranst: Op het moment dat je je commentaar aan het schrijven was, zond BBC1 het programma "Swine Flu: Everything You Need To Know" uit. Maar ik veronderstel dat je daar toch niks kon uit bijleren.

http://www.bbc.co.uk/progra...

Enfin, ik had het geprogrammeerd op de Digicorder en ga het zo dadelijk bekijken.

#87906

yupie

 

@Luc

ik denk toch dat dit van alle tijden is. Denk aan de vroegere campagnes omtrent borstkanker en awareness voor detectie ervan. Of denk aan Koen Wauters die Telenet of uitvaartverzekeringen promoot. Of Sabine Appelmans voor Danone.
En dan zit je bij die laatsten als kijker nog te denken "die worden daar louter voor betaald" (wat in mijn ogen toch een beperkte geloofwaardigheid met zich meebrengt). Terwijl dat voor dit soort "nobeler" campagnes mogelijk niet het geval is.

#87911

joe

 

@Marc Van Ranst: je had toch al gemerkt dat voor het merendeel van de mensen hier de VRT een rode lap is die hen tot wilde stieren maakt?

#87919

Elhaz

 

We mogen ons gelukkig prijzen dat de Commissaris zelf en alle medewerkers van het Interministerieel Commissariaat Influenza zo'n grote inspanning leveren om ons enig persoonlijk hygiënisch besef bij te brengen.
Eén opmerking bij dit mooi initiatief: nu krijgen we de indruk dat alleen tv-kijkers het recht hebben deze aankomende catastrofe te overleven. Zelf kijk ik geen tv. Gelukkig lees ik deze blog waardoor ik nu ook op de hoogte ben van de te nemen maatregelen. Maar mijn bezorgdheid gaat uit naar die andere gezinnen zonder tv die nu verstoken blijven van deze levensbelangrijke informatie. Daar moet toch een oplossing voor te vinden zijn?
Mijn eerste gedachte was om die BV's gewoon de straat op te sturen en aan alle deuren te laten aanbellen, maar aangezien zij voor niet-TV-kijkers nobele onbekenden zijn is de kans dat zij letterlijk de deur op de neus krijgen redelijk groot.
Misschien kan een nog op te richten commissie (of commissariaat, mij om het even) zich buigen over dit probleem. En liefst met grote spoed want de tijd dringt.

#87920

chris impens

 

@ Marc Van Ranst #87896: voor positieve gedachten kunt u, behalve bij de opzwepende heimatliederen van Clouseau, ook terecht op

http://www.bzn.be/NL/Projec...

#87964

Avondlander

 

Vermits allochtonen niet naar Vlaamse zenders kijken en geen flauw benul hebben van wie die BV's wel zijn is het voor mij duidelijk: men wil de inheemse bevolking beschermen en de allochtonen laten creveren.

#87966

johan vandepopuliere

 

@Elhaz: BV's van deur tot deur sturen, met alle spontane omhelzingen die daar mee gepaard gaan, lijkt me nu niet meteen een goede manier om de griep in te dammen.

#87969

chris impens

 

@ johan vandepopuliere: anderzijds... BV's + omhelzers van BV's... het zet toch aan het denken.

#87971

joe

 

chris impens for stand-up comedian!

(in zijn achterkeuken graag)

#87995

Lizzie

 

"Bekende Vlamingen helpen griep tegenhouden"

1. Over welke griep hebben zij het eigenlijk?
Mieke Berendsen, directeur Media VRT schrijft wel: "We spreken al maanden over de nieuwe griep als een exotisch gegeven, een virus dat hopelijk ver weg zou blijven. Intussen zijn de eerste zieken thuis aan het recupereren en beseffen we dat de impact van het virus op ons dagelijks leven wel eens groot kan worden."

Dit is een doelbewuste tactiek om iedereen te laten veronderstellen dat het over de "Mexicaanse griep" gaat, zonder die zelf bij naam te willen benoemen. MB zal zelf wel goed weten waarom ze dit hier toepast.

2. Voor de huisartsen werd de alarmfase (voor de Mexicaanse griep) reeds geruime tijd opgeheven en verdere identificatie van het virus evenzeer nutteloos en zinloos bevonden. In de huisartsenpraktijk en in de klinieken werd immers vastgesteld dat die zo gevreesde "Mexicaanse griep" veel minder erg is dan wereldwijd werd verkondigd of waarvan onze regime-media ons maandenlang, bijna dagelijks, de indruk heeft willen wekken.
Eén dag goed ziek en 24u later veel beter en bijna genezen, zijn vaststellingen uit de huisartsenpraktijk.

3.Bovendien wordt in sommige medische kringen eerder gevreesd dat wie NIET immuun is, dus wie de ziekte niet opliep, eerder gevaar loopt, wanneer de jaarlijkse meer gevreesde 'gewone' wintergriep (goed voor één jaarlijkse kleine nieuwsduiding) zijn aantocht zal doen en mensen door de twee "soorten" virussen tegelijkertijd worden besmet. Zouden die bekende Vlamingen dan niet eerder de Mexicaanse griep-zieken moeten aanmoedigen van zoveel mogelijk andere mensen aan te hoesten. Dat zou dan toch al één vorm van immuniteit en dus één bescherming meer betekenen voor wie het geluk krijgt besmet te worden!

4.Wie er (financieel) wel veel beter van wordt of is geworden zijn de producenten van ontsmettingsmiddelen. Hun producten werden tot nu toe massaal gebruikt, dikwijls tot in het absurde toe. Maar niet getreurd, het brengt op.
En men mag natuurlijk ook niet het farmaceutisch bedrijf vergeten, dat één of misschien zelfs twee jaar VOOR het uitbreken van de Mexicaanse griep in Mexico, al het patent kreeg om een vaccin ertegen te maken http://answers.yahoo.com/qu... http://ahrcanum.wordpress.c... (om maar enkele van de vele sites op te geven). Van dat vaccin, dat dus voor de meeste mensen nutteloos blijkt te zijn, zou onze federale regering 12,4 miljoen hebben aangekocht. Wat wordt daar verder mee gedaan? En wie betaalt uiteindelijk die rekening?

Ook over het aangekochte geneesmiddel Tamiflu, met twijfelachtige werking en melding van een hele reeks ernstige bijwerkingen http://www.hln.be/hln/nl/43... wordt nu ook in alle talen gezwegen.

Ach ja, de voorgestelde maatregelen door de BV's zijn natuurlijk nooit helemaal zinloos. Wie wil er nu bijvoorbeeld op het openbaar vervoer een grote niesbui over zich heen krijgen? Maar die mag ook niet vergeten handschoenen (voor eenmalig gebruik) aan te doen, gezien die zogenaamde levensgevaarlijke virussen overal zitten, op alles wat door jan en alleman wordt aangeraakt. Want overdracht van virussen gebeurt ook vooral via contact, rechtstreeks of onrechtstreeks, ook al overleven sommige virussen niet lang in de buitenwereld. Maar je weet maar nooit! Dat hebben zelfs sommige grootwarenhuizen begrepen, die aan hun ingang gratis ontsmettingsdoekjes bieden (of boden!). Want gezien hun boodschappenwagentjes door vele mensen achter elkaar worden aangeraakt kan zo de besmettingsketen doorbroken worden.

Van wie het initiatief van de VRT met die bekende Vlamingen uitgaat, blijft ook in de mist in het citaat. Wie wil er immers nog langer in de wind gaan staan van die (Mexicaanse of een andere) griep-hype, die op zijn laatste volks-boerenbedrog-beentjes loopt en waarbij zich vele mensen ook al hopeloos belachelijk hebben gemaakt. Of zich vooral op de kap van de goedgelovige burger verrijkt.

Maar van de VRT moet men natuurlijk van niets meer verschieten. Zeker niet als het gaat om de aandacht van iets belangrijk af te leiden naar iets dat amper relevant is.

#88035

chris impens

 

@ Lizzie "griep-hype...volks-boerenbedrog...hopeloos belachelijk": de Mexicaanse griep wordt weggelachen door iedereen die er niets van kent. De anderen, die de analogie met de Spaanse griep zien, zijn wel wijzer. De Spaanse griep was ook zeer mild tijdens de lente en de zomer. De kwaadaardige variant met zijn vele miljoenen doden kwam er pas in de herfst.

#88036

chris impens

 

P.S. @ Lizzie: men denkt inderdaad dat besmetting met de aanvankelijke, milde, vorm van de Spaanse griep een zekere bescherming geboden heeft tegen de latere grimmige variant.

#88050

Lizzie

 

@Chris impens

Geen enkele griep hoeft onderschat te worden of weggelachen! Met virussen weet men het immers nooit. Zij kunnen plots veranderen en dan veel kwaadaardiger worden. Daarin heb je gelijk. Maar dit proces is ook nauwelijks te voorspellen!

En wat je opmerking van #88036 betreft, aansluitend op mijn "boutade" uit mijn vorige reactie, dat is inderdaad ook mogelijk, maar niet zeker. Immuniteit tegenover een virus betekent niet altijd een bescherming of zelfs gedeeltelijke bescherming tegenover een variant ervan. Maar wat ik daarover schreef, ging wel 'rond' in sommige medische kringen.

Ook het (locale) aantal doden door de 'Mexicaanse' griep, geeft bijvoorbeeld geen objectief beeld van de mogelijke risico's voor een populatie of voor een andere populatie op de wereld.
Gezonde en goed gevoede mensen lopen immers bitter weinig risico van dodelijke afloop. Het risico is al veel hoger voor mensen met o.a. long- nier- hart- of leverziekten, voor mensen met neurologische aandoeningen, getransplanteerden en diabetici of voor mensen die in heel armoedige omstandigheden leven. Het heeft dus weinig zin van gewoon het aantal doden op te geven los van die cruciale achtergrondinformatie.

Wat ik vooral wou hekelen met mijn reactie, was de manipulerende nieuwsgaring rond het verschijnsel (Mexicaanse) griep, die maandenlang, haast elke dag in de media aan bod kwam. Die was eerder bedoeld om mensen een valse indruk of angst te bezorgen, die niet overeenkomstig is met de (wetenschappelijke en medische) realiteit.

Als gevolg hiervan werden ook vele nutteloze kosten gemaakt voor aankoop van (daarvoor) even nutteloze ontsmettingsmiddelen. Er werden ook heel wat voorzorgsmaatregelen genomen die al even zinloos waren. Terwijl ondertussen wat echt zinvol kon zijn en overeenkomstig was met de reële risico's, verzwegen werd.

Ook over het (tijdstip) van het patent voor de bereiding van het vaccin, over dit vaccin zelf, over de aankoop door de federale overheid en de planning van vaccinatie, zijn er heel wat vragen die geen duidelijk antwoord hebben. Ook daarover was het onterecht in de media oorverdovend stil!