Vrije meningsuiting in Europa

Reacties

#88167

johan vandepopuliere

 

De reportage waarschuwt inderdaad voor een groot gevaar. Toen de reporter in de studio echter overnam, verdween mijn instemming. Zeker toen 9/11 nog eens werd bovengehaald als schrikbeeld van wat er kan gebeuren, helde ik eerder naar een onbehaaglijk gevoel van indoctrinatie.

Voor 9/11 heb je geen beperking op vrije meningsuiting nodig. Die acute gebeurtenis staat los van de sluipende islamisering van het Westen. Door 9/11 er bij te halen, waarvoor het enige land dat niet door Wahabisme was aangetast, werd gestraft, verliest het pleidooi aan kracht en wordt het zelfs wat verdacht.

Waarom zou je eigenlijk 9/11 nodig hebben als je via de sluipende weg het Westen kan innemen cfr. "de buiken van onze moeders"? Hoe staan die strategische acties met elkaar in verband? De acute aanslag is eerder een waarschuwing, een wake-up call, voor een maatschappij die haar uitholling niet inziet, en die integendeel ondersteunt met initiatieven als het CGKR. Zou het dan niet zo zijn de bedenkers van die actie, net niét in Islam-kringen te vinden zijn?

#88168

Bart Vanhauwaert

 

De intro van de reportage insinueert dat er 2 standaarden zijn : kritiek op Islam versus kritiek op Israel/Joden. Maar vergeet wel te zeggen dat de aanval op vrijheid van meningsuiting in Europa is begonnen met het taboe op nazistische en fascistische teksten in het algemeen en het strafbaar stellen van het ontkennen van de holocaust in het bijzonder.

#88169

LVB

 

@Bart: zeer juist.

@johan vdp: Je zegt dus dat de reportage zelf vrij redelijk is, maar de commentaar achteraf niet. Sta me toe te zeggen dat ik jouw reactie ook vrij redelijk vind, behalve de laatste alinea die verzinkt in complotdenken.

"gevoel van indoctrinatie": Vergeet niet dat wij niet gewoon zijn om op tv openlijke redactionele opiniëring te zien, zoals we die in onze pers wel zien met editiorialen en opiniestukken.

"het enige land dat niet door het wahabisme was aangetast": je bedoelt natuurlijk "het enige soennitische land dat...". Bij de sjiieten heb je ook fundamentalisten maar dat zijn natuurlijk geen wahabieten.

#88173

OutlawMike

 

'Hoe staan die strategische acties met elkaar in verband? '

Heel simpel. Kerels als Mohammed Atta zijn degenen die niet kunnen wachten. Kerels als Ahmed Aboutaleb zijn degenen die het op hun gemak doen.

Maar de doelstellingen van beide zijn dezelfde. Enkel het tijdsframe dat ze hanteren is verschillend.

Vandepopuliere, voor mij balanceer je altijd zo een beetje op het koord tussen redelijk links en geschift links. Okee, dat 'geschift' is misschien niet aardig. Maar wat je zegt klinkt dikwijls heel redelijk, en je erkenning van het feit dat er daadwerkelijk beknotting van de vrije meningsuiting plaatsvindt siert je...

... en dan geef je in je laatste alinea met zoveel woorden aan dat je het denkspoor dat 9/11 een complot uitgedokterd in VS-regeringskringen was, nog niet opgegeven hebt.

STEL je nu dat toch even voor, dat het zo zou zijn. Dat zou dan impliceren dat er tientallen, zoniet honderden Amerikanen, op de hoogte van een dergelijk complot zouden moeten zijn (je hebt al snel zoveel mensen nodig om iets dergelijks op touw te zetten.

De kans dat iemand loslippig gaat worden is dan al, zelfs al zou het maar gaan om tientallen mensen, bijzonder groot. En was het niet ten tijde van 9/11, dan komt zoiets onherroepelijk uit. Denk jij nu echt dat er ook maar iemand in de Republikeinse Partij, hoe machtswellustig ook, het zou aandurven om de toekomst en zelfs het bestaan van die partij in de waagschaal te stellen? Wetende dat indien het ooit bekend zou raken dat de GOP de levens van 3000 Amerikanen veil had voor een excuus voor een bepaalde te volgen M.O.-politiek, dat het definitieve einde zou betekenen van de partij?

#88175

Cogito

 

En ik die dacht dat alle sjieten, bieten, kwieten en tieten naar de vergeetput der Bijbelse geschiedenis waren verwezen.

Belachelijk dat we ons nog in zulk ridiculisme moeten verdiepen. Nu moet ik zowaar gaan goochelen op wahabieten, zo nieten en andere dwaze kwieten om nog mee te zijn. Kom zeg.

#88177

Belgica Dividenda Est

 

@ OutlawMike

Heb je deze 50+20 vragen omtrent 9/11 al gelezen?
Ik weet niet goed wat ik er van moet denken.
http://atimes.com/atimes/Mi...
http://www.atimes.com/atime...
Wanneer je dit leest is het alsof er massa's mensen op voorhand op de hoogte leken te zijn van wat er te gebeuren stond.

Spijtig dat er geen bronvermelding en nagenoeg geen linken zijn ter ondersteuning van al die vragen. Hun afwezigheid versterkt nu mijn scepticisme met betrekking tot die vragen.

Mijn conclusie: onderzoekscommissies moeten in dergelijke zaken elke piste onderzoeken al was het maar om complottheorieën zo weinig mogelijk een kans te geven.

#88181

OutlawMike

 

Belgica Dividenda Est, ik ben het volmondig met u eens dat elke piste moet onderzocht worden, al was het alleen maar om de door u aangehaalde reden.

Ik blijf echter bij mijn punt dat het risico op electorale en zelfs legale vernietiging van de GOP, indien personen binnen deze partij werkelijk een dergelijk perfide plan hadden kunnen uitdokteren, zo groot was dat deze mogelijkheid mij totaal uitgesloten lijkt.

Kijken we nu even naar de lijst vragen die Mr. Escobar daar stelt in zijn stuk in de Asia Times Online, dan zien we daar een zodanige plethora van namen, feiten en insinueringen dat elke leek instinctief geneigd is om, onder de indruk van zoveel schijnbare 'inside information', een complottheorie als mogelijk te beschouwen. Er zijn heel wat zaken in die lijst waar ik niks van afweet. Er zijn er ook heel wat waar ik wel een antwoord op weet. Ik pik er bvb. twee uit:

'15) Could defense secretary Donald Rumsfeld explain why initial media reports said that there were no fighter jets available at Andrews Air Force Base and then change the reports that there were, but not on high alert?'

Ik zou eerder de vraag stellen wat Donald Rumsfeld, wetende dat een lijnvliegtuig zich in het Pentagon zou boren, dan precies te zoeken had op 11 september... in het Pentagon, want dat is waar hij zich die dag bevond.

'28) How come US ambassador to Yemen Barbara Bodine told FBI agent John O'Neill in July 2001 to stop investigating al-Qaeda's financial operations - with O'Neill instantly moved to a security job at the WTC, where he died on 9/11?'

Dit is een ridicuul argument, en het is zodanig opgesteld dat het lijkt alsof Bodine niet wilde dat O'Neill iets op het spoor kwam. De waarheid is dat Barbara Bodine, een apparatchik van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (Foggy Bottom) een soort van onredelijk en onhandelbaar kutwijf was die O'Neill om subjectieve redenen niet kon luchten of zien van zodra hij in Yemen verscheen (om de aanslag op de USS Cole te onderzoeken). Zij heeft O'Neill buitengepest. O'Neill, de ontgoochelde FBI-expert, ging vervolgens in de prive werken... als Hoofd Security in het WTC. Hij deed dat OP VRIJWILLIGE BASIS, hij werd er niet naartoe gestuurd door Bodine, zoals het artikel lijkt te suggereren. En natuurlijk, op 9/11... bleef hij erin. Wat je noemt bad luck.

Ik ben er zeker van dat mensen die er meer van weten dan ik op dezelfde manier die andere punten kunnen ontkrachten.

Kijk, ik heb die Pepe Escobar eens wat nader onderzocht en hij lijkt me je typische linkse betweterhoernalist te zijn. Het blijkt ook dat hij nauwelijks twee weken voor 9/11 een (achteraf bekeken inderdaad nogal profetisch) artikel schreef waarin de volgende passage voorkomt:

'General President (or vice-versa) Pervez Musharraf of Pakistan is not sleeping very well these days since the full force of the George W administration requested his direct input into a high-tech "Get Osama" operation any time soon. Peshawar is full of rumors concerning an American commando infiltrating Afghanistan from Pakistan, supported by formidable airpower.'

Link: http://www.atimes.com/ind-p...

Dus hier hebben we een Pepe Escobar die in het artikel waar je daarstraks naar verwees Bush verweet dat hij te laks optrad in de zoektocht naar OBL. En in dit artikel, weliswaar voor de feiten, is het net omgekeerd. Wat is het nu? De tendens om GWB om het even wat hij doet in een slecht daglicht te plaatsen is typisch voor mensen met BSD (Bush Derangment Syndrome). Ik vermoed sterk dat Escobar daaraan lijdt. Hij zou moeten weten dat "you can't have your cake and eat it too".

#88183

LVB

 

En zo is de prangende kwestie van de (voormalige) vrije meningsuiting in Europa weer eens afgeleid naar crackpot-theorieën over 9/11.

#88184

marcfrans

 

@ Belgica...

Het onderwerp was de vrijemeningsuiting in Europa, en de discussie is al afgezonken naar complottheorieen omtrent 9/11. Het ene heeft niets te naken met het andere, behalve dat het een rookgordijn opzet omtrent het echte probleem: de graduele ondermijning van het vrijemeningsuitingsrecht in Europa (wat onvermijdelijk samen gaat met groeiende islamisering).

A propos 9/11, dat werd uitvoerig en langdurig onderzocht door de 9/11 Commissie van Congress. De zogenaamde vragen van Pepe Escobar (is dat een relatie van de fameuse Colombian druglord?) getuigen van (a) perverse westerse zelfhaat, in de zin van een absurde geneigdheid om eender wat te willen geloven omtrent democratische Westerse overheden (en vooral dan natuurlijk de Amerikaanse) en (b) een totaal gebrek aan journalistieke ethics. Het feit dat Asia Times dit soort van 'fishing expedition' of complotfantasie publiceert getuigt van de abominabele staat van de contemporele linkse journalistiek. En sommige van die vragen benaderen werkelijk het domein van pathologische verdwaasdheid. Hoe iemand ze serieus zou kunnen nemen is voor mij onbegrijpelijk, wat niet betekent dat ik niet zou weten dat velen niets liever zouden willen dan ze te geloven.

#88185

OutlawMike

 

Okee, ik liet me gaan. Sorry. Als een rode lap weet je wel.

#88186

marcfrans

 

@ Outlaw

Waarom sorry? Uw informatie over Escobar was nuttig, maar ook voorspelbaar. Die man gaat altijd zijn cake willen hebben, en hem opeten tegelijkertijd. Het is de default positie van naief-links 'liberalism', i.e. cultureel socialisme.

#88216

Belgica Dividenda Est

 

Het is ik die sorry moet zeggen en niet OutlawMike.

Dus, sorry Luc.