Linkse anarchisten vormen de grootste terreurdreiging

Het anarchisme vormt op dit moment een ernstige bedreiging voor België. Het antiterreurorgaan OCAD roept daarvoor zelfs het op een na hoogste alarmniveau in. Met al meer dan honderd incidenten dit jaar gaat er een ernstige dreiging uit van verschillende anarchistische groeperingen in ons land. (...)

André Vandoren: Dit is een evolutie die we al jaren opvolgen. Maar in 2009 en zeker de afgelopen maanden merken we zowel een vermenigvuldiging van het aantal incidenten als een toenemende intensiteit ervan. Onze analisten hebben dit jaar al meer dan honderd incidenten vastgesteld. En de acties worden steeds gewelddadiger. Vroeger zag je enkel wat betogingen of wat graffiti op bedrijfsmuren, maar nu spreken we over vandalisme en werkelijk gewelddadige acties. Zoals een raid die anarchisten midden oktober in Gent hebben uitgevoerd op het bouwbedrijf Besix. Dat gebeurde niet 's nachts, maar tijdens de werkuren. Het personeel is bedreigd en de daders hebben zware vernielingen toegebracht. Ook in een winkelgalerij in Luik was er vorige maand een soortgelijke actie. (...)

Luc Verheyden: Het anarchisme kant zich tegen elke vorm van sociale controle, elke beperking van de individuele vrijheid. Ze zijn tegen alle structuren van wat ze de 'imperialistische staat' noemen. Ze zijn dus gekant tegen asielcentra en zelfs gevangenissen, wat die gevangenen ook gedaan hebben. Tja, voor anarchisten bestaat 'eigendom' niet, dus voor diefstal kan je in hun ogen niet in een gevangenis belanden. Al wie de sociale controle ondersteunt, is een potentieel doelwit. Midden jaren 80 baseerde extreemlinks zich op de Oost-West-tegenstelling. Het anti-imperialistische front richtte zich daarom bijvoorbeeld tegen de plaatsing van kruisraketten in ons land. Je had destijds de Cellules Communistes Combattantes (CCC), de Rote Armee Fraktion (RAF), de Rode Brigades, enzovoort. Nu zoekt het anarchisme andere thema's om zijn acties aan op te hangen. Het ent zich vooral op de 'sociale integratie', zoals de immigratie, en op ecologische thema's, zoals de opwarming van de aarde. Na de milieutop in Kopenhagen zouden in ons land wel eens acties kunnen volgen tegen nucleaire, vervuilende bedrijven of financiële instellingen die zulke bedrijven helpen. Idem dito voor het dierenrechtenactivisme. We spreken hier niet over ludieke acties van Gaia of zo, wel van radicale groepen die managers van farmabedrijven viseren. (...)

André Vandoren: Natuurlijk volgen we ook [het extreemrechtse] milieu op de voet op. Denk maar aan de concerten van Blood & Honour. Maar de afgelopen twee jaar blijft het daarbij. Extreemrechts is momenteel minder extravert dan het anarchisme.

André Vandoren en Luc Verheyden, directeur en adjunct-directeur van het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD), geïnterviewd door Lars Bové in De Tijd, 26 december 2009

Reacties

#91441

johan vandepopuliere

 

Dus wie voor individuele vrijheid is en tegen staatscontrole, is liberaal/libertariër, maar wie dat met geweld wil afdwingen is extreem-links? En wie pleit voor een sterke staat is links? En gewelddadige bewegingen met een sterke structuur, die een sterke natiestaat bepleiten, dat heet dan extreem-rechts?

Nog maar eens blijkt dat de begrippen links en rechts inhoudsloos zijn, naar believen te interpreteren, en enkel handig voor wie de wereld wil opdelen in twee kampen.

Over anarchistische extremisten zou ik me niet te veel zorgen maken. Om een rol van betekenis te spelen, moeten ze zich organiseren en opereren in structuren, wat haaks staat op hun wezen. Symptoombestrijding is hier op zijn plaats, en inderdaad zal men extra bescherming moeten bieden aan bedrijven die als vervuilend of discriminerend gepercipieerd worden.

#117950

Ne perdez plus de temps avec la machine à affranchir

 

Valuable info. Lucky me I found your site by chance, and I'm shocked why this coincidence didn't came about in advance!
I bookmarked it.

#91442

LVB

 

@johan vandepopuliere: Er zijn, buiten het standpunt over geweld, wel meer fundamentele verschillen tussen libertariërs en anarchisten. Het meest essentiële onderscheid ligt in de houding tegenover privé-eigendom. Anarchisten verwerpen eigendom, libertariërs zien er bij uitstek een middel in om de vrijheid te vergroten.

Heel wat libertariërs zijn voorstander van een minimale overheid, die juist als taak heeft om veiligheid te garanderen en eigendom te beschermen, en zelfs eigendom te registreren (het kadaster is één van de beste garanties op de bescherming van privé-eigendom).

Dat linkse anarchisten een ernstig probleem kunnen vormen voor de ordehandhaving en de veiligheid, kan je momenteel in Griekenland zien: http://www.red-alerts.com/c...

#91443

Koen Robeys

 

Luc: ik vraag het volgende omdat ik het niet weet. Op o.a. usenet heb ik wel eens mensen zichzelf als "kapitalistische" of "liberale" (of zoiets) *anarchisten* zien omschrijven. Typisch hadden ze (als ik me dat goed herinner) modellen om voor om het even wat te stellen dat het beter kon georganizeerd worden zonder enige overheid. Ik ben (natuurlijk) de eerste om te erkennen dat ik nooit een touw heb kunnen vastknopen aan hoe ze op die manier eigendom wilden organizeren, maar ik kan niet ontkennen dat ze dat zelf wel dachten te kunnen.

Op het eerste zicht bestaan er dus wel "rechtse anarchisten"? Tenzij ik dat mis heb, of tenzij ik je tekst hierboven verkeerd lees (want ik denk te lezen dat je dat ontkent)?

#91444

LVB

 

@Koen: Op deze blog verklaarde Ivan Janssens onlangs nog dat hij de stap van minarchist naar anarcho-kapitalist even evident vond als de stap van monotheïst naar atheïst, namelijk "als je toch al zo ver bent, dan...": http://lvb.net/item/8012#90448

Nu lijkt de stap van monotheïsme naar atheïsme mij wel fundamenteler dan die van polytheïsme naar monotheïsme, en dus de stap van minarchisme naar anarcho-kapitalisme ook fundamenteler dan die van liberalisme naar minarchistisch libertarisme, maar ik haal dit maar aan om je te melden dat Ivan je wellicht beter kan antwoorden op die vraag dan ikzelf, vermits ik een minarchist ben en geen anarcho-kapitalist.

In een andere thread verwees Ivan naar volgend document om aan te tonen dat een systeem zonder enige overheid zou kunnen werken: http://mises.org/rothbard/e... . Zie ook http://en.wikipedia.org/wik...

#91446

BC

 

Lode Cossaer zei recent in het stuk 'Ten aanval tegen de staat' (http://inflandersfields.eu/...) het volgende:

Het doel van deze tekst is om jullie te overtuigen - in minder dan 1500 woorden - van de sociale plausibiliteit van anarchisme en de morele imperatief die daar achter zit (...)

Ik wil hier als vertegenwoordiger van het anarchisme (of anarcho-liberaal, zo u wilt) een verklaring afleggen: Het tuig, dat actief is als krakers, antifascisten, dierenactivisten, "vredes"activisten, etcetera, het schreeuwerige tuig dat terroriseert, bedreigt, vernielt, mishandelt, demonstranten aanvalt en demonstraties in diskrediet brengt door geweld te gebruiken, zijn géén, ik herhaal géén anarchisten. Wat ze doen is niet proberen de staat omver te werpen, maar die juist te versterken, en door hun acties te legitimeren. Zij zijn de reden, dat anarchisme als een asociaal gedachtengoed kan worden gezien en ze worden gedoogd, bevoordeeld en naar wordt gefluisterd zelfs gecreëerd, om zo aan te tonen, dat een staat nodig is om de mensen tegen dat tuig te beschermen.

#91447

BC

 

"Nog maar eens blijkt dat de begrippen links en rechts inhoudsloos zijn, naar believen te interpreteren, en enkel handig voor wie de wereld wil opdelen in twee kampen."

Koenraad Elst zegt in 'Links, Rechts | The Brussels Journal' (https://www.brusselsjournal....) dat het opdelen in links en rechts zelf een linkse uitvinding is:

"In het ideologische spectrum en ook elders staan twee tegenpolen vaak in een asymmetrische verhouding. Zo kan je wel een vrouwenbeweging oftewel feminisme hebben, maar een daaraan tegengestelde mannenbeweging ("masculisme") is onzin. Je kan wel een betoging houden tegen het kapitalisme, maar een betoging pro kapitalisme (wat niet hetzelfde is als een betoging tegen het communisme, pro politieke vrijheid enz.) is onuitgegeven. Je kan een zelfhulpgroep opzetten voor diabeteslijders, maar een vereniging voor niet-diabetici bestaat natuurlijk niet. Je kan het licht uitdoen om duisternis te scheppen maar niet omgekeerd.

Welnu, de tweedeling links/rechts is ook zo'n asymmetrisch paar. Zij is zelf een linkse uitvinding, die slecht past in het discours van de zogenaamde rechterzijde. Je hebt wel Groen-Links, die Linkspartei, Gauches Unies enz., maar partijen die "rechts" in hun naam voeren, zijn rariteiten. Hoogstens etymologiseert een rechtse stukjesschrijver eens over hoe vele talen "rechts" met vaardigheid en rechtschapenheid associëren, "links" (Latijn sinister) met onhandigheid en valsheid. Om van de nood een deugd te maken."

#91449

BC

 

"Op het eerste zicht bestaan er dus wel "rechtse anarchisten"?"

Er zou zelfs zoiets bestaan als Libertarian socialism of 'links-libertarisme', zie: http://en.wikipedia.org/wik... : zie o.a. Noam Chomsky (http://en.wikipedia.org/wik...). De Nederlandse wiki zegt: 'Libertair, libertarisch of vrij socialisme is een politieke ideologie op het snijvlak van anarchisme en socialisme. Het streeft een autoriteitsloze samenleving met een socialistische, democratische economie na. Het libertarisch socialisme of een deel hiervan wordt tot het sociaal-anarchisme gerekend en is verwant aan het anarchosyndicalisme.'

#91450

LVB

 

Een betoging pro kapitalisme is onzin? Ik heb twee keer deelgenomen aan een betoging pro kapitalisme ("Walk for Capitalism") in Brussel (december 2001 en december 2002).

Masculisme als mannenbeweging onzin? Masculisme bestaat: http://en.wikipedia.org/wik...

#91453

Koen Robeys

 

Per analogie met het feit dat tegenover "feminisme" geen "masculisme" bestaat; maar dat feminisme daarom geen zinloos woord is, kan "links" best een beweging zijn die uit een nogal vormloze "al de rest" ontstaan is - bijvoorbeeld om bepaalde thema's te bundelen. Ik probeer maar wat: internationalisme, herverdeling, gelijkheid, overheidsoptreden om het voorgaande te realiseren; iets dergelijks...

In dat geval moeten we (inderdaad) wel oppassen dat we niet de vormloze "al de rest" domweg met "rechts" identificeren. We kennen minstens één geval dat zijn best doet om (zijn eigen) "liberalisme" even sterk te onderscheiden van "conservatisme" als hij wil afstand nemen van het "socialisme".

Goed punt, eigenlijk van BC. Het helpt verklaren waarom ik me altijd ongemakkelijk heb gevoeld bij voorstellen om het onderscheid "links-rechts" af te voeren, terwijl het wel helpt begrijpen dat er een probleem mee is.

#91459

ivan janssens

 

Anarchisme wordt van oudsher als links en gewelddadig beschouwd. Die visie lijkt me zeer onvolledig. Anarchisten zijn tegenstander van dwang. En aangezien agressie en geweld extreme vormen van dwang zijn, zou een echte anarchist die naam waardig gekant moeten zijn tegen geweld. Desalniettemin kan men er niet omheen dat er "anarchisten" zijn die geweld niet schuwen. Maar zij handelen in strijd met hun eigen opvattingen.

Er is een anarchistische stroming die geweld afwijst, en kiest voor geweldloos verzet. Denk aan Ghandi of Tolstoy (http://flag.blackened.net/d...). Voor overzicht van deze stroming zie : http://www.carolmoore.net/a...

Binnen het anarchisme is er verder het individualistisch anarchisme dat ook liberaal anarchisme wordt genoemd. De bekendste Amerikaanse aanhangers zijn Benjamin Tucker en Lysander Spooner. Van die laatste is No Treason aanbevolen lectuur. (http://praxeology.net/LS-NT...). Individueel anarchisten accepteren het privaat bezit en wijzen geweld af. Het is dit individueel anarchisme dat aan de basis ligt van het anarcho-kapitalisme of - een term die mijn voorkeur wegdraagt - het marktanarchisme. Murray Rothbard is de voornaamste exponent van dit anarchisme (zie Man, Economy and State en Power and Market). Het belangrijkste verschil met de anarcho-kapitalisten is dat het individualistisch anarchisme meent dat de economische waarde van goederen gevormd wordt door arbeid, terwijl de anarcho-kapitalisten zich vaak baseren op de subjectieve waardeleer van de Oostenrijkse School.

Hoe dan ook blijft het doel van beide stromingen dezelfde: een staatloze samenleving. Het individualistisch anarchisme en het anarcho-kapitalisme (marktanarchisme) zijn beide dan ook libertarische ideologieën.

Of het kan werken? Zie hiervoor : http://www.independent.org/...

#91471

johan vandepopuliere

 

@Luc: dat anarchisme en libertarisme van elkaar kunnen onderscheiden worden mits zinvolle definitie en karakteristieken, dat zal ik niet betwisten. De vraag of beide nu links dan wel rechts zijn, is degene die ik zinloos vind en de antwoorden daarop zijn dikwijls tegenstrijdig. Maar ik merk tot mijn vreugde dat zich hierboven een plurale, meer dan duale klassificatiediscussie ontspint.

Anarchisten zijn, zoals je zegt, tegen elke vorm van eigendom. Een kennis van mij leeft in een krakersgemeenschap, waar wederzijdse dienstbaarheid de toon is en niemand iets "bezit". Dat werkt volgens hem allemaal prima, en ik vind dat ook prima, zolang ze onder elkaar maar hun eigendommen delen, en niet andermans eigendomsrecht ontzeggen.

Maar ik vind het goed dat er met samenlevingsvormen en maatschappelijke organisatie wordt geëxperimenteerd. Ik vind geaccumuleerde eigendom, vooral real estate dan, soms ook maar niks, vooral als het dient om anderen het genot ervan te ontzeggen, zoals de steeds toenemende privatisering van bossen in de Ardennen, of leegstand van huizen, terwijl er misschien toch mensen zijn die er tegen een schappelijk prijsje in willen wonen.

Goed, eigenaars mogen doen wat ze willen met hun eigendom, en ik vind niet dat de overheid hen moet betuttelen met leegstand-taksen, of verplichten hun bossen te openen voor wandelaars, maar op grote schaal heeft dergelijke toe-eigening een wat ondemocratisch effect, in de zin dat men kansen onthoudt aan velen, terwijl de kansen van één niet noemenswaardig stijgen. Het lijkt me wel een taak van de overheid om te behoeden voor een al te groot onevenwicht in het bezit van ruimte en gebouwen.

#91476

LVB

 

Vermits "links" en "rechts" volgens politoloog Carl Devos betrekking hebben op de sociaal-economische dimensie http://lvb.net/item/4355 waarbij "links staat voor (meer) gelijkheid en rechts staat voor (meer) vrijheid"... Denk ik dat je libertariërs gerust 'rechts' mag noemen. Anarchisten hebben in ieder geval een linkse visie op privé-bezit.

#91532

Elhaz

 

@johan vandepopuliere: "Het lijkt me wel een taak van de overheid om te behoeden voor een al te groot onevenwicht in het bezit van ruimte en gebouwen"

Daar heb je helemaal geen overheid voor nodig. Wie bossen in de Ardennen wil kopen kan ze met gelijkgezinden aankopen. Een beetje zoals Natuurpunt doet met z'n aankoop van natuurreservaten.

#91534

Cogito

 

Inderdaad. in een libertair bestel bestaat er ook geen ruimtelijke ordening. Je mag dus de goedkoopste grond uitkiezen, "landbouwgrond" of "bosgrond" kopen en er een villa op bouwen. De limieten voor je bouwplannen worden niet door de overheid gesteld, maar door de beschikbare technologie, het beschikbare geld en de mate waarin je je geld wil laten renderen. Technische factoren, kapitaalfactoren en marktfactoren dus. In die laatste zit ook de ligging als factor en dat is voldoende garantie om te voorkomen dat al te veel mensen "zomaar" overal bouwen.
Da's limiet genoeg, daarmee kan je al lang niet meer "doen wat je zomaar wil", iets wat in de oren van anderen wel een horror lijkt, stel je voor, iemand die zomaar doet wat hij zelf zomaar wil en niet wat iemand anders zomaar wil.

#91540

Bompa

 

Cogito, wat gebeurt er in een libertait bestel indien je een woonwijk hebt rond een stukje 'open ruimte' (veld, bos). Net naast die woonwijk en via 1 perceel aansluitend op de gedeelde open ruimte bevindt zich een distributie bedrijfje dat wegens economisch succes wilt uitbrieden en zijn oog laat vallen op het vrije stukje - dat zogoed al midden in de woonwijk ligt - om er een 24/24 uur draaiend opslagmagazijn op te trekken ?

#91541

EricJans

 

@ Cogito:

<<De limieten voor je bouwplannen worden niet door de overheid gesteld, maar door de beschikbare technologie, het beschikbare geld en de mate waarin je je geld wil laten renderen.>>

Had je 't over België, Cogito?

#91550

Elhaz

 

@Bompa: Als de inwoners vd wijk het echt belangrijk vinden dat daar geen industrie komt kunnen ze samen dat perceel aankopen. Dan zal objectief blijken hoe "waardevol" dat stuk grond is.