Perverse volkeren?

Op de website van de krant La Libre Belgique staat een eigenaardige nieuwjaarswens.

Dat de dramatisch perverse aard van sommige volkeren, van hun leiders en van hun religieuze verwijzingen, geen - of minder! - oorlogen, zuiveringen en alle soorten geweld moge verspreiden;


Nu ken ik wel perverse ideologieën, perverse religies en perverse mensen, maar "perverse volkeren"? Daar sta ik toch even van te kijken.

Over wie zou het gaan? De Vlamingen? Nee, want hun - in de ogen van sommige Franstaligen - "etnische zuiveringen" zijn niet religieus geïnspireerd. De Amerikanen met "God Bless the United States of America" als "religieuze verwijzing"? De Arabieren met hun religieus geïnspireerd geweld ("islamieten" is geen aanduiding van een volk)? De Israëliërs? Wellicht kunnen de Schriftgeleerden van het CGKR deze uitspraak op politiek correcte wijze interpreteren?

De nieuwjaarswens, geschreven door de kersverse adjunct-hoofdredacteur van La Libre, Jean-Paul Duchâteau, lokte meteen commentaar uit van enkele Franstalige journalisten. Blogger en publicist Charles Bricman op Facebook:

Pardaf, een uitschuiver. La Libre spreekt in een editoriaal over "de dramatisch perverse aard van sommige volkeren." Als dat een ongelukkige lapsus is, dan is het merkwaardig. Als het er géén is, dan is het nog merkwaardiger. "De dramatisch perverse aard van sommige volkeren"... Ik ben niet onverdraagzaam, maar het schokt mij. U niet?

Journalist Marc Metdepenningen, op Facebook:

Had hij "volkeren" vervangen door "Joden" of "Arabieren", dan was hij zeker voor de rechtbank gedaagd.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Update 06-01-2009 11:13: La Libre heeft excuses gepubliceerd.

Reacties

#91775

Cogito

 

Dit viseert de Amerikanen en de Joden. Welcome back in the Soviet Union.

#91778

Corse

 

Een parodie op de huidige economie:

Nomaden:

Als nomaden de fabrieken achterna in caravans, in de VS is dit heel gewoon.
De gewone burger moet flexibel zijn, globalisme noemt men dit uiteraard.
Kijk of uw caravan binnenin er even goed uitziet als de luxejacht van de eigenaar van de fabriek, dan is het klasse verschil klein.
Sociale innovatie is dit, postmodern en vooral flexibel!

Geld is niet belangrijk:

Aan de caravan naast de fabriek heb je weinig onderhoud, minder energieverbruik enz.
Dus je kan zeer goedkoop en flexibel werken.
Je bent een goedkope arbeidskracht en je kan vijf bij-jobs nemen of gratis werken om de economie te bevorderen.
Geld is niet belangrijk, tegen lage lonen werken of gratis werken dat is zeer belangrijk voor een nomade-economie.

Sociale zekerheid is dom:

Sociale zekerheid is dom, de goede wil van de eigenaar van de fabriek is ruim voldoende.
Hoe goedkoper je werkt hoe meer goede wil van de fabriekseigenaar, geen probleem.
Enkel de goede wil van de elite dekt de gezondheidszorg van de massa.
Dit is geen lijfeigenschap maar puur neoliberalisme, veel geraffineerder.
Het nomade leven, daar is de mensheid mee begonnen en daar zullen we mee eindigen!

Wezenlijke verandering:

Het neoliberaaltje (Europees commissaris van handel De Gucht) wil de Europese economie vrij maken en meer globalisering.
De Chinezen zijn verheugd, ze kunnen in Europa hun producten aan dumping prijzen op de markt gooien zodat elk Belgisch bedrijf moet sluiten wegens te hoge lonen en sociale wetgeving.
De Chinezen werken aan vijf Euro per maand en zonder sociale zekerheid, daar moeten wij toch gemakkelijk kunnen tegen concurreren, vooral als we leren werken aan drie Euro per maand loon, zo eenvoudig is dit.
We moeten deze drie Euro loon omtoveren met onze kredietkaart, zodat we wel voor 2500 Euro per maand kunnen consumeren, onze kleinkinderen kunnen onze schuld voort afbetalen.
Dit is de beste levenswijze voor Europa en de kortste weg naar de ondergang, korte pijn, misschien niet slecht, een impuls voor wezenlijke verandering!
Het belastingsgeld moet de staat vooral in buitenlandse multinationals en banken pompen om zo de aandeelhouders zoet te houden, deze zijn tenslotte de eigenaars van de bedrijven en banken.
Dit is echte economische kennis en de beste levenswijze voor de totale wereldbevolking.

Objectiviteit:

Verschoning betreffende de objectiviteit, het zou kunnen dat de Chinezen inmiddels voor 5,5 Euro per maand werken en dat ze op hun 50 jaar creperen, geen sociale zekerheid nodig, excuses daarvoor.

#91781

NR

 

Ik vermoed dat Cogito gelijk heeft.... Helaas.

#91783

Cogito

 

Voor sinistrezen die hier wel eens komen lezen en zich hoofdschuddend afvragen waar ik die Sovjetunie vandaan haal: jongens, deze standpunten ZIJN de koude-oorlog standpunten van de Sovjetunie van weleer, onversneden, onverdund, en lijken wel naar Westeuropa gediffundeerd na de val van de muur.

#91788

Rudy

 

De verantwoordelijke voor de editie van morgen ziet daar blijkbaar geen graten in. Hij heeft ook de k... niet om een rechtzetting te publiceren. Heb hem aangeraden om de Le Hodey's op te bellen (eigenaars van die vod) maar denk dat hij daar ook de ballen niet voor heeft? Ze hebben daar alleen d eballen om racistische wensen te creëren.

#91801

EricJans

 

@ Luc Van Braekel:

Het zou mooi zijn mocht jij - niet als perverse volksgenoot die je ongetwijfeld bent maar als Vlaanderens opperblogger bijvoorbeeld - op speciaal verzoek van enkele van je lezers naar enige duidling zou vragen. Zie je dat zitten?

#91843

Rudy

 

Misschien heeft die Duchateau zich multicultureel geïnspireerd op de Koran, soera 5:25
http://www.theholyquran.org...

#91847

PLJ

 

Is dat wel juist vertaald Luc?
Ik weet dat het er 'peuples' met een 's' staat en niet 'peuple', maar had het hier toch gelezen als "mensen" en niet als "volkeren".... en moest toch 2 keer kijken, ook door het nogal bombastische taalgebruik, voor ik begreep wat er zo fout is.... Kan denk ik zowel 'volk' als 'mens' betekenen....

Om "les sous-doués" te citeren "notre peuple vaincra!'....
(zie youtube voor wie het niet kent...)

#91850

Rudy

 

@PLJ, ik kan je verzekeren dat er geen enkele franstalige dat als "mensen" zal vertalen. Deze Duchateau heeft het degelijk over "volkeren" wat ook uit het vervolg van zijn zin af te leiden is. Geen enkel misverstand op dat gebied. De reactie, die doorgelaten worden, op llb liegen er ook niet om.

#91855

HugoM

 

Bij bijdragen als die van Corse over de Chinezen moet ik altijd eens grinniken. Ook in een andere draad over het geostrategisch abandon van de Amerikanen in het Verre Oosten en de "verlinksing" van Z. Korea, Japan en Taiwan.

Wat China betreft, die 5,5 euro per maand is allicht een dichterlijke overdrijving van mistige geesten uit het Verre Westen. Het leven in HK, Shanghai, Tapei, Seoul, Bejing is allengs bijna zo duur als dat in het Verre Westen, en de lonen navenant. Een groot probleem van de Chinese industrie, zeker aan de rijke oostrand, is de dreigende lokalisatie naar "lageloon" landen zoals Maleisië, Indonesië, de Filipijnen en Thailand.

Wat Taiwan betreft, dat is al grotendeels opgekocht door Chinees privé-kapitaal. En het gaat ook in de omgekeerde richting. De hereniging komt er vanzelf en zonder Westerse poespas, en Taiwan krijgt gewoon een speciaal economisch statuut. Een Chinees blijft een Chinees. Mao mag zich omdraaien in zijn graf maar alle macht komt uit de loop van de economie.

#91861

Corse

 

Allereerst is het vooral de stedelijke bevolking die profiteert van de toenemende welvaart.
Het platteland van China blijft daarbij ver achter.
Er is een groeiende tegenstelling tussen "nieuwe rijken" en arme Chinezen, en dat in een land dat zich nog steeds communistisch noemt.

#91862

Corse

 

De top 1 miljard armste der aarde:

Gevolgen:

Wanneer de meeste mensen in een samenleving sociaal en financieel armer worden en het milieu verloederd, dan kan je echt geen goede punten geven aan deze beschavingvorm, minstens moet toch een meerderheid van de mensen het beter krijgen en de natuur moet zich kunnen herstellen, wat nu niet het geval is.
De kwaliteit van een samenleving bestaat niet uit het aantal miljonairs, maar hoe men omgaat met zwakken, armen, ouderen, jongeren, kinderen, gezondheidszorg, werklozen, natuur en met de medemens in het algemeen.

De top 1 miljard armste der aarde:

Wereldwijd sterven er elke dag opnieuw 24.000 mensen ten gevolge van chronische en voortdurende ondervoeding.
Elk jaar sterven er zo’n 7.000.000 kinderen aan ondervoeding; elke 3 à 4 seconden sterft er iemand in de wereld aan honger.
Tussen 750 miljoen en 1 miljard mensen leven in zodanige armoede dat ze niet in staat zijn voldoende voedsel te verkrijgen om in hun dagelijkse behoefte te voorzien.

54 landen zijn nu armer dan in 1990, in 34 landen is de levensverwachting achteruit gegaan.
In 21 landen nam de honger toe en in 14 landen steeg de kindersterfte.
In 12 landen gaan vandaag minder kinderen naar de lagere school dan tien jaar geleden.

Eén miljard mensen, 32% van de stedelijke bevolking, woont in een krottenwijk.
Dat aantal zal tegen 2030 waarschijnlijk verdubbelen, omwille van de groeiende sociale ongelijkheid.
Zo blijkt uit het rapport "The Slum Challenge" van de VN-organisatie Habitat.

België:

§ Ongeveer 410.000 Belgen zijn uitkeringsgerechtigd en volledig werkloos.
§ Vlaanderen heeft ongeveer 90.000 mensen die van een O.C.N.W uitkering leven.
§ Het aantal mensen in België dat onder de armoede grens leeft bedraagt 1,3 miljoen mensen.
§ Op dit moment zijn 110.000 landgenoten (België) afhankelijk van voedselhulp.

Besluit:

Onderschat de miserie van armoede nooit!

#91894

fcal

 

Rum 3 miljard mensen hebben een intelligentie, die lager is dan het gemiddelde.
Ruim 1 miljard mensen zijn zelfs idioot.

Besluit:
Onderschat de domheid van sommigen nooit.

Gelukkig zijn er nog 5 miljard niet-idioten en ruim 3 miljard mensen, die intelligenter zijn dan het gemiddelde en hiervan 1 miljard zelfs meer begaafd.

#91896

Corse

 

Homosapiens of halfaap:

Ongeveer 99 % van de mensheid leeft verstandelijk op een laag onbewust niveau als halfaap.

Nadenken doet pijn om het cru te zeggen, twee dingen zijn oneindig:

Het universum en de menselijke domheid, van het universum weten we het nog niet zeker. (A.E)

Mensen hebben de neiging “Das Man” en alles wat rijk, invloed en macht heeft te volgen, veel makkelijker:

vb: generaal, keizer, koning, paus, president, premier, politieker, religie of vaderland.
Voor velen is het aangenamer om mee te hollen met de meute, voorgekauwde junkfood.
Kunnen we deze egoïstische en door het instinct gedreven mens (halfaap) veranderen?
Wat je ook doet de huidige mens blijft dom, primitief, egoïstes, gelovig, hebzuchtig, jaloers, afgunstig, gewelddadig, wraakzuchtig, gemakzuchtig, ijdel, verraadzuchtig, dominant, narcistisch en kleinburgerlijk.
Hij zal uitbuiten of uitgebuit worden, hij zal heersen of onderdanig zijn.
Genot, seks, lust, egoïsme en hebberigheid zijn de instinctieve drijfveren van deze halfaap.
De huidige vrijmarkt is mogelijk door deze primaire instinctieve drijfveren.
Het streven naar meer hebberigheid activeert en stuurt de consumptie.
Hij zal seksen, zuipen, blowen, consumeren, zich voortplanten, oorlogvoeren en geloven tot zijn dood.
Geeft deze halfaap wapens om elkaar uit te roeien en hij is gelukkig, dit om zo de overbevolking tegen te gaan.
Zal de vierde wereldoorlog terug met stokken en stenen worden uitgevochten?
Alles is mogelijk, als je maar hypocriet genoeg bent en een kruisje om de hals draagt!

Homosapiens of halfaap, hij zal de volgende 100 jaar nog niet veranderen:

Is het, het verdoemde lot van deze halfaap of Homosapiens?
Herken je hierin jezelf dan ben al een heel eind op weg.
Deze halfaap is een individu met een handicap die niet alleen belastend is voor het individu zelf, maar ook voor zijn omgeving.
De last voor de omgeving is rede genoeg om aan onszelf te sleutelen.

Instincten:

Hebzucht, lust, jaloezie, afgunst, woede, geweld, wraak, gemakzucht, ijdelheid, verraad, egoïsme, heimelijk, dominantie, narcisme enz, deze zijn diep gewortelde en vervormde instincten.
De drang om zo veel mogelijk zelf te hebben, dit om te kunnen overleven, zelfs op kosten van andere.
Deze vervormde of doorgeschoten drang komt meestal voort uit de drang naar overleven en zelfbehoud.

Geschiedenis:

De prehistorische mens kon nauwelijks met deze primitieve instincten overleven.
Het later in groep leven en de voorraad delen bracht hem tot meer overlevingskansen en veiligheid.
De mens is ongeveer 200.000 jaar oud, ongeveer 198.000 jaar daarvan leefde hij relatief primitief.
Dat de huidige mens nog problemen heeft om zijn huidige instincten te beheersen is uiteraard te begrijpen!
In deze korte tijdspanne van relatieve beschaving (de laatste 100 jaar) is het de mens niet gelukt om zijn oerinstincten reeds te beheersen.

Intelligentie:

Volgens de laatste wetenschappelijke gegevens is de mens tot intelligentie gekomen door de versoepeling van de bijt of kauwspieren.
Door vuur te gebruiken kon men voedsel gaar koken en de bijt of kauwspieren ontwikkelde zich minder.
Door deze soepele bijt of kauwspieren had de schedel meer plaats voor hersenen.
Hersenen hebben bij het ontwikkelen volume en plaats nodig, vergelijk het met spieren die zich ontwikkelen door bodybuilding.

Toekomst:

Iedere intelligente democratische civilisatie heeft meer en meer zelfbeheersing nodig.
Democratie is voorlopig iets waarvan we denken dat het bestaat, maar wat nog steeds in z’n embryonale fase vertoeft, de ontwikkeling van het sociale geheugen zal dit na de volgende 50.000 jaar zeker veranderen.
Dit is de eis die de voortschrijdende mensheid steeds dwingender stelt.
Heimelijkheid, onoprechtheid, schijnheiligheid, hebberigheid, zich verrijken of profiteren op de rug van anderen, deze verschaffen geen oplossingen, noch brengen zij de ethiek vooruit.
Dit sociale conflict bestaat uit de eindeloze strijd tussen fundamentele instincten en de evoluerende ethiek van een intelligente democratische beschaving.
Daarom wordt het voor de moderne en intelligente democratische samenleving inderdaad noodzakelijk om het individu zelfbeheersing op te leggen.
Het woord ‘democratie’ is afgeleid van de Griekse woorden ‘demos’ (volk) en ‘krakos’ (macht) en betekent dus ‘het volk aan de macht’, de eerste kleine vorm van democratie werd in Athene (Griekenland) ontwikkeld.
Deze bestuursvorm is gebaseerd op het menselijke gelijkheidsideaal dat iedereen vrij en gelijk in rechten en plichten geboren is (zoals in het eerste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens staat)
Referenda of burgerstemming zijn het meest democratisch, zonder het individu te beïnvloeden.

Gevolgen:

Wanneer de meeste mensen in een samenleving sociaal en financieel armer worden en het milieu verloederd, dan kan je echt geen goede punten geven aan deze beschavingvorm, minstens moet toch een meerderheid van de mensen het beter krijgen en de natuur moet zich kunnen herstellen, wat nu niet het geval is.

#91898

LVB

 

@Corse: dat is nu al de vierde keer dat je dezelfde monoloog hier als een koekoeksei neerploft.

http://www.google.be/search...

#91900

HugoM

 

Corse: "Volgens de laatste wetenschappelijke gegevens is de mens tot intelligentie gekomen door de versoepeling van de bijt of kauwspieren.
Door vuur te gebruiken kon men voedsel gaar koken en de bijt of kauwspieren ontwikkelde zich minder."

Een nieuwe Tinternet Quack is opgestaan. Anatomisch bekeken is de grotere intelligentie van de HSS vooral geassocieerd met een vergroting en uitbreiding van de (pre)frontale cortex. Tenzij jouw tanden in je oogkassen zitten natuurlijk. Een linkje naar die "laatste wetenschappelijke gegevens" is er teveel aan waarschijnlijk? I won't hold my breath.

(De rest van de warpraat maar overgeslagen).

#91905

fcal

 

Het lied van Demos en Krakos
(opgedragen aan de Demokrakelie en dit naar aanleiding van de opening van Krakozia International Airport)

Krakos:
De Spaanse kraak heeft de orkaan doorstaan

Demos:
By Lo, het lukt'm
By Lo, het lukt'm
Wat heeft de kraak doorstaan?

Krakos: De orkaan! De orkaan!

Demos:
En wat is haast er aan gegaan ?

Krakos:
De Spaanse kraak!

Demos, Krakos en Lo:
De Spaanse kraak heeft de orkaan doorstaan!
De Spaanse kraak heeft de orkaan doorstaan!

Demos:
In Heerlen, Hoorn en Hasselt ...

Krakos:
heeft het hard gehageld!
Ik zeg u hierbij vriendelijk dank!

Demos:
Opnieuw. Wat heeft de kraak doorstaan?

Krakos:
De orkaan! De orkaan!

Demos:
En wat is haast er aan gegaan?

Krakos:
De Spaanse kraak!

Demos, Krakos en Lo:
De Spaanse kraak heeft de orkaan doorstaan!
De Spaanse kraak heeft de orkaan doorstaan!

#91915

Corse

 

Intelligentie:

Volgens de laatste wetenschappelijke gegevens is de mens tot intelligentie gekomen door de versoepeling van de bijt of kauwspieren.
Door vuur te gebruiken kon men voedsel gaar koken en de bijt of kauwspieren ontwikkelde zich minder.
Door deze soepele bijt of kauwspieren had de schedel meer plaats voor hersenen.
Daardoor vergroting en uitbreiding van de (pre)frontale cortex.
Hersenen hebben bij het ontwikkelen volume en plaats nodig, vergelijk het met spieren die zich ontwikkelen door bodybuilding.

#91916

raf

 

'Hersenen hebben bij het ontwikkelen volume en plaats nodig'

Dat is algemeen bekend, maar waarom zoek je die juist hier?

#91918

Corse

 

Raf,
Is hier dan iets te zoeken Raf?
Ik zal de volgende keer eens rondkijken, misschien vind ik iets?

#91919

BC

 

Dus als je het vlees voor katten gaat koken krijg je op termijn katten met grotere hersenen? Ik zou het toch niet proberen. Zie de katten van Pottenger: http://en.wikipedia.org/wik...

"Hersenen hebben bij het ontwikkelen volume en plaats nodig, vergelijk het met spieren die zich ontwikkelen door bodybuilding."

Simplisme en slechte vergelijkingen.

#91921

Cogito

 

De mens had het vuur dus uitgevonden vóór hij intelligent werd?

#91925

LVB

 

De mens is zeker NOG intelligenter geworden nadat hij het vuur had 'uitgevonden' (of beter: ontdekt). Naar alle waarschijnlijkheid gebruikte Homo Erectus al vuur. Dat is nog vroeger dan de Neanderthalers en dus een heel eind voor onze huidige mensensoort Homo Sapiens Sapiens.

Zie ook http://en.wikipedia.org/wik...

"Wrangham believes that cooking explains the increase in hominid brain sizes, smaller digestive tract, smaller teeth and jaws and decrease in sexual dimorphism that occurred roughly 1.8 million years ago."

Ik denk dat Corse hier wel een stukje gelijk heeft. Niet dat dit de enige factor was voor het groter worden van het brein, maar het kan één van de factoren geweest zijn die intelligentie faciliteerden. Vooral omdat de beschikbare nutriënten beter verteerbaar en bewaarbaar werden. En of het ook kwam door de kleinere kaakspieren, lijkt me onwaarschijnlijk.

#91940

Cogito

 

Mmm...ok, dat verklaart dan het typische gebit van mensachtigen. Het vuur is dus al vóór homo sapiens ontdekt. Dat wist ik niet. Wanneer ik de mens het "vuurdier" noem, is dat een nog diepere waarheid dan ik al dacht. Van dat sexual dimorphism snap ik niet goed. Dat lijkt mij bij de mens uitgesprokener dan bij pakweg chimpansees?

#92015

Corse

 

De mens is in de eerste plaats een creatie van de natuur, niet meer en niet minder, zijn karakter is deels de erfelijke eigenschappen (8 %) en deels de omgeving en opvoeding (92 %)

Iedere mens wordt geboren met een leeg geheugen, een rein onbevlekt wit blad dat moet worden beschreven, ook wel eens “het zelf” of de individuele ziel genoemd.
De problematiek van “het bewustzijn” bevind zich niet in de technieken van de weg daarheen, maar veelmeer in de kwalitatieve absorptie en de verwerking van informatie op zich.
De structuur, samenstelling, kwaliteit, basissubstantie en vormgeving van het DNA is de erfelijkheid zelf.

De erfelijkheid een minimale invloed:

Volgens de laatste wetenschappelijke gegevens zou de erfelijkheid een minimale invloed hebben (maximaal 8%) op de kennis van de mens die hij in zijn latere leven zal vergaren.
Ieder mens is daardoor dus een klein beetje de gevangene van zijn eigen karakter, deze door de erfelijkheid gevormd of vervormd.

Sociale omgeving:

Zijn sociale omgeving echter die goed is voor ongeveer 92% van de kennis van de mens, deze is de belangrijkste factor voor informatieopslag en kennis, de mens is dus grotendeels het product van zijn opvoeding en omgeving, maar hij is tevens een individu dat gedurende duizenden jaren gebonden is aan culturen, religies, tradities, families, eigenheid en gewoonten, deze kunnen nu van het DNA worden afgelezen.

Preventie:

Het preventief voorkomen van onwetendheid door degelijke opvoeding, educatie en weten is een betere levensvorm dat die van het wilde, primitieve en onwetende denken.
De capaciteiten die in iedere jonge mens sluimeren komen zonder opleiding nooit naar boven.
Hij die opvoedt, (niet hij die verwekt is de vader), zij die opvoedt, (niet zij die het kind op de wereld zet is de moeder).
In de opvoedingsperiode van jonge mensen of kinderen is zelfontplooiing in principe de opvoedingsproblematiek doorschuiven naar derde of andere, dit uit gemakzucht of onkunde.

#92016

Corse

 

Instincten en werking:

Evolutietheorie Darwin: (animus anima: de dierlijke aandriften van de mens)

Een instinct is een soortspecifiek en erfelijk vastgelegd gedragspatroon, waarbij ervaring of leren geen rol speelt, instincten kan men enkel beheersen en onder controle houden.
Het instinct van een levend organisme is meestal genetisch vastgelegd en is onderhevig aan evolutie.
Het instinct gedeelte neemt 15% van de breinmassa in beslag.

Het instinkt gehoord tot de twee oudste gedeelten van het brein:

1. De Hypothalamus het oudste gedeelte van het brein, het was reeds bij het (reptiel) aanwezig en is nog steeds bij de mens aanwezig, deze is verantwoordelijk voor de meest primitieve instincten.

2. Het Limbisch systeem het tweede oudste gedeelte van het brein, was reeds bij het zoogdier aanwezig en is tevens nog steeds bij de mens aanwezig, deze is verantwoordelijk voor de meer geëvolueerde instincten.

De neocortex-cerebri gehoord tot het jongste gedeelte van het brein en is geen instinct:

Deze omgeving controleert talen, leren, geheugenopslag, rationeel denken, abstractie, fantasie, tradities, ethiek, normen, waarden, wetten en informatie.
Dit als gevolg van intelligentie, vernuft, logica, wijsheid, wetenschap, technologie, bewustzijn, ervaring en leren.
Dit deel van het brein is in staat de instincten te beheersen en onder controle te houden.
Het is het jongste en meest complexe deel van het brein.
Het onderscheid ons van andere zoogdieren en neemt 85% van de breinmassa in beslag.

Voorwaarde is:

Er moet voldoende opvoeding en ontwikkeling aanwezig zijn, dan is het jongste deel van het brein in staat deze instincten te beheersen en onder controle te houden.
Zonder deze controle is de mens de speelbal van zijn eigen instincten en hervalt telkens in de meest primitieve gedachtegang, de (animus anima), de dierlijke aandriften van de mens.

#92018

LVB

#92021

Cogito

 

Ik heb toch opgegoocheld dat de oorsprong van de controle over het vuur 900.000 jaar geleden, bij de Homo Erectus, een niet algemeen aanvaarde theorie is. Het is (nu nog) wetenschappelijk meer aanvaard van die oorsprong te leggen bij de Homo Sapiens, 400.000 jaar geleden.

Die kleinere kaken, dat zou toch wel kunnen. Het wigbeen (sphenoid) kon daardoor naar achter kantelen, wat ruimte maakte voor een grotere hersenpan. Doch ook dat is een omstreden theorie.

#92044

OutlawMike

 

Over de oorpsrong van het wiel bestaat er gelukkig wel een brede consensus, tenzij je Tom Lanoye heet: http://www.theospark.net/20...