De ware reden voor de inval bij de commissie-Adriaenssens

De inval bij de Commissie-Adriaenssens is al helemaal van de pot gerukt. Uitgerekend bij de man die honderden slachtoffers het vertrouwen heeft gegeven om naar buiten te komen met hun verhaal, omdat voor het eerst in hun leven iemand hun verhaal ernstig nam. Dat vertrouwen was voor velen gebaseerd op discretie en is nu zwaar geschonden.

Naar verluidt wilde het Brusselse gerecht een statement maken omdat de afspraken tussen de Commissie, de minister en Justitie 'enkel gemaakt waren onder katholieken'. Dat betekent dus dat sommigen bij het gerecht handelen vanuit politiek/filosofische oogmerken. Dat is zeer bedenkelijk.

Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 25 juni 2010

Reacties

#96751

traveller

 

Natuurlijk heeft het Belgisch gerecht helemaal niets met de loge te maken en is het open breken van het graf van kardinaal Mercier een normale onderzoeksdaad.

#96752

LVB

 

Moedig dat Van der Kelen, zelf lid van een (irreguliere) loge, het hier opneemt tegen zijn eigen winkel.

#96753

traveller

 

@ luc

Helemaal akkoord

#96761

raf (n.ingel.)

 

Van der Kelen heeft wel meer blijk gegeven van een zekere onafhankelijke opstelling, o.a. tegenover Verhofstadt.
Dat siert hem.
In DS zijn er lezerreacties die wijzen op opportunistisch handelen van justitie nu de CD&V zwaar in de touwen hangt.
Daar valt over te denken.

#96764

Herteleer

 

Dat commissietje met Adriaenssens mag van mijn part onderzoeken zoveel het wil, maar in eerste instantie mag het parket de biskoppelijke pédéstreken uitvogelen, zonder aanzien des persoons.

@raf
De CD&V mag lachen dat die affaire niet net voor de kiezingen opnieuw werd opgerakeld.

#96765

raf (n.ingel.)

 

@Herteleer:

Er is een christelijk of beter gezegd katholiek middenveld, maar de tijd is voorbij dat er rechtstreekse verbanden zijn tussen de lotgevallen van 'het instituut' en die van de partij. Het is zelfs eerder een zaak van omgekeerde evenredigheid als je kijkt naar het gedrag en de reacties van diegenen die zichzelf beschouwen ls van katholieke origine. Zie de NGO's en de jeugdbewegingen.
Al zullen sommige kiezers afgehaakt hebben omwille van de pedo-affaire, als je de CD&V-resultaten van West-Vlaanderen bekijkt, dan wijken die juist in positieve zin af van de rest.

#96767

dendof

 

"Moedig"

Niet echt, zolang geen namen genoemd worden.

Wie is de onderzoeksrechter die bevel gaf om die graven open te breken?

#96769

Avondlander

 

Waar blijven de weldenken om verontwaardigd te stellen dat men "enkele gevallen aangrijpt om een hele bevolkingsgroep te stimatiseren"?

#96770

Avondlander

 

'stigmatiseren' natuurlijk, naar het in deze context wel toepasselijke "stigmata"...

#96771

Lizzie

 

@Avondlander #96769

Ja, inderdaad. En die bevolkingsgroep bezit ook niet, zoals een andere bevolkingsgroep, de onvoorstelbare arrogantie om 'Katholicismofobie' of 'Christianismofobie' uit te vinden en aan te wenden als voorwendsel om de vrije meningsuiting/kritiek en zelfs de normale rechtspraak monddood te maken.

Die 'weldenkenden' laten zich enkel leiden door wie hard roept en door dreiging met geweld zijn gelijk, zijn macht en islam-beslissingsrecht opeist. Ook al gaat dat ten koste van een hele ontwikkelde (Christelijke) beschaving.

#96772

publius

 

Ik vind het inderdaad buiten proporties. Bovendien idioot. Denkt men nu werkelijk dat men ongemerkt bezwaarlijke dossiers op zo'n plaats gaat opbergen en later even ongemerkt ophalen ? Als je wilt dat het publiek en verdacht wordt, is dat natuurlijk wel de weg.
In geval van verdenking had men die in eerste instantie kunnen verzegelen. Het ruikt inderdaad op een afrekening binnen justitie.

Justitie had afleiding nodig om de aandacht af te wenden van haar talrijke blunders zoals daar zijn: zware criminelen laten lopen voor een kleine procedurefout. Kan een journalist eens in kaart brengen welke criminelen de dans ontsprongen, wie hun advocaten waren en hoe de connecties daar lagen ? Vooral ten tijde van Onckelinckx boeiend!!!

#96775

EricJans

 

Het graf van kardinaal Mercier opengebroken?
Nu het toch zover is... haal die knoken er dan ook maar uit om plaats te maken voor de stoffelijke resten van Paul Van Ostaijen, bijvoorbeeld.
Het zou ons een reden kunnen geven om die kathedraal nog eens te bezoeken.

#96777

LVB

 

@dendof: De onderzoeksrechter is Wim De Troy, "leerling van (huidig procureur) Bruno Bulthé". Vandaag vermeld in Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen, De Standaard, De Morgen. Gisteren enkel vermeld in De Morgen.

#96782

Herteleer

 

@Lizzie

Het stuk Christelijke beschaving opgehangen aan bijbeltekst Marcus 10:14, mag van mijn part best teloorgaan, althans op de wijze waarop menig katholiek voorman het interpreteerde en invulde.

#96789

Karl

 

Of het nu binnen vrijmetselaarskringen of andere kringen is, het perverse van pedofieliezaken die aan de grote klok gehangen worden, is dat het dikwijls om afrekeningen gaat; ttz dergelijke misstappen worden in de doofpot gestopt, maar worden gebruikt tegen de persoon/personen/instantie op het moment dat dat nuttig wordt. De misbruiken in de Kerk zijn een publiek geheim, het was wachten op het openbarsten van een eerste etterbuil om de rest van de huid te strippen. En wie weet was die etterbuil op commando gerijpt?

(Niemand die toch gelooft dat Dutroux een eenmansbedrijf was?) Die pedo-netwerken zijn georganiseerd, en er zijn invloedrijke pieffen in het spel die een beschermende hand leveren, totdat het risico te groot wordt uiteraard, en dan wordt het voetvolk geslacht.

Ik denk dat we bovendien goed moeten uitkijken naar de actualiteit die zich momenteel in achtergesteld focus afspeelt. Toch als de etterbuil op commando is opengebarsten.

#96792

Avondlander

 

De hele berichtgeving rond deze affaires is trouwens één en al desinformatie en manipulatie.

Ten eerste gaat het in de schandalen met priesters meestal niet om pedofilie maar om pederastie. Dat is een belangrijk verschil.
Pedofilie wordt getypeerd door erotische aantrekking tot kinderen die nog geen secundaire seksuele kenmerken (zoals lichaamsbeharing) vertonen. Het kan zowel op jongens als op meisjes gericht zijn. Vanuit zuiver evolutionair of bio-antropologisch gezichtspunt gaat het hier om op het eerste zicht om een "afwijking". In de meeste culturen wordt deze afwijking dan ook moreel veroordeeld. (Er bestaan echter culturen waar bijvoorbeeld succesvolle krijgers prepuberale meisjes toegewezen krijgen voor seks, de meisjes worden echter teruggenomen op het moment dat ze vruchtbaar worden. De referentie ontgaat me maar is terug te vinden)
Seksuele aantrekking tot jonge personen van het andere geslacht die secundaire seksuele kenmerken vertonen daarentegen kan evolutionair moeilijk als deviant gezien worden. Dit zijn immers signalen van geslachtsrijpheid. In vele (maar reeds minder dan voorgaand) culturen wordt dit (recent) moreel veroordeeld vanuit het oogpunt van de bescherming van minderjarigen.
Een volwassen persoon die een zweem van erotiek ontwaart in bepaalde meisjes van 15 moet zich heus niet gaan afvragen of hij wel 'normaal' is. Hij moet wel weten dat seksuele omgang met dat meisje wettelijk verboden is om haar te beschermen. (De leeftijdsgrenzen verschillen van land tot land)

De media stellen echter, als het in hun kraam past, seksuele aantrekking tot / omgang met minderjarigen voor als pedofilie. De morele verontwaardiging voor echte pedofilie zit immers veel dieper dan die voor laatstgenoemd gedrag.

Pederastie is dan nog een bijzondere vorm van seksuele omgang met minderjarigen in die zin dat het exclusie om een man-jongen relatie gaat. Bovendien gaat het meestal om puberale of adolescente jongens. Pederastie heeft een turbulente geschiedenis achter de rug met wisselend totale acceptatie en verwerping. Er worden vaak sociale functies aan toegeschreven.
Pederastie blijft echter hardnekkig voortbestaan als subvorm van homoseksualiteit waarbij de aantrekking uitgaat van het androgyne van de "knaap". (net zoals homoseksuele modeontwerpers hun vrouwelijke modellen ook graag in androgyne richting zoeken)

Voor zover ik weet betreffen de misstappen van Van Geluwe pederastie van de homoseksuele variant en geen pedofilie.

Ten tweede is er de totale afwezigheid van tijdsperspectief in de media. In de jaren 70-80 was er in het zog van de seksuele revolutie een brede progressieve stroming die ook (echte) pedofilie maar zeker pederastie aanvaardbaar wou maken. Ik herinner me de controverse rond het toneelstuk "Snoepjes" waarin men pedofilie aanvaardbaar wou voorstellen en de bijhorende krantencommentaren van de weldenkenden. Merkwaardig genoeg is hier via internet omzeggens niets over terug te vinden, hooguit een verwijzing naar Cohn-Bendit. Internet heeft vaak een totale blackout voor alles wat van voor zijn tijdperk was... En wie getroost er zich nog de moeite om in archieven hele jaargangen kranten uit de jaren 80 te gaan doorbladeren?
Het is de verdienste van Sandra Colen dat zij aan die algemene sfeer van toen herinnert in TBJ https://www.brusselsjournal....

Kortom, de hypocriete amnesie van de MSM en het feit dat ze een amalgaam maken van pedofilie, kinderverkrachting en pederastie is een teken van ofwel kwaadwillighied ofwel onbekwaamheid.