Jihad met de vuvuzela

Moslimjongeren hebben een nieuw wapen ontdekt om de verspreiding van ongewenste ideeën tegen te gaan: de vuvuzela. Met deze Afrikaanse lawaaitoeter probeerden pro-Palestijnse militanten donderdag een Joodse professor het spreken te beletten.


Het gebeurde donderdagavond 21 oktober jongstleden. De Marokkaanse Belg Mouedden Mohsin, medewerker van MRAX en tot voor kort radiopresentator bij de Brussels-Arabische radiozenders Al Manar en El Wafa, organiseert een reeks van gespreksavonden waarop hij de Joodse en Marokkaanse gemeenschappen in Brussel dichter bij elkaar wil brengen. Spreker van de avond is ULB-professor Joël Kotek, specialist inzake antisemitisme en de holocaust, en een uitgesproken tegenstander van de huidige Isralische politiek. De sessie gaat door in het gemeenschapscentrum van de Maritiem-wijk in Molenbeek, vlakbij Thurn & Taxis en de KBC-hoofdzetel.

Uit voorzorg worden de rolluiken van het gemeenschapscentrum neergelaten. Dat belet enkele demonstranten niet om de voordracht van professor Kotek te overstemmen met een vuvuzela en een sirene. Kreten als "Hamas, Jihad, Hezbollah" worden gescandeerd en er wordt op de rolluiken geklopt. Aan het hoofd van de groep demonstranten staat Nordine Saïdi, die een hevige fan is van de Franse antisemitische cabaretier Dieudonné M'Bala M'Bala. Deze Saïdi was bij de verkiezingen van 2009 en 2010 kopman van de lijst "Egalité", met ondermeer een verbroedering tussen Brussel en Gaza op het programma. Zo trots zijn de actievoerders op hun ordeverstoring, dat ze een videoverslag publiceren op Youtube:Na afloop van zijn uiteenzetting over "Shoah, antisemitisme en zionisme" moest professor Kotek onder politiebescherming ontzet worden uit het gemeenschapscentrum, waarvoor intussen al een dertigtal manifestanten onder luid misbaar de wacht hadden opgetrokken.

In de nieuwsbrief van het Centre Communautaire Laïc Juif schrijft Joël Kotek: "Ik was geschokt door de haat van de manifestanten. Het minste wat men kan zeggen is dat het klimaat in België niet gunstig is voor een dergelijke toenaderingspoging. Dit is het tijdperk van zwart-wit, van het manicheïsme, niet van de dialoog."

Reacties

#100665

oubliez-moi !

 

Ach kom... een klein beetje plezier voor deze mensen, dat gun ik ze graag. We krijgen er zoveel meer voor terug !
Merci les gars et merci les filles ! Très gentil de votre part de bien vouloir venir nous aider. Je ne sais pas comment je pourrai vous remercier ! Si altruiste, si chaleureux... on apprécie vraiment que vous nous soutiendrez (pensions, maisons de repos (pour nous quoi !)) dans un futur proche / lointain !

#100690

EricJans

 

@ oubliez-moi !:

N'oubliez-pas:
M.O.S.L.I.M:
'Met Ons Samen Leven Is Moordend'.
Moslims doen overal in de wereld zo moeilijk omdat ze een diep besef hebben van de harde feiten over de religie van hun analfabete zandprofeet: die is namelijk op z'n retour. En hoe meer ze lawaai maken en toeteren, hoe meer die zandprofeet wereldwijd in het zand blijft steken.
Dat zijn de harde feiten over de islam: deze religie kan haar eigen werkelijkheid niet en de adepten van die mislukte zandprofeet reageren steeds luider, agressiever en dus kinderachtiger... overjaarse pubers die een 'geloof' verdedigen dat onverdedigbaar is, dat nergens ter wereld minimaal functioneert, dat niets opbouwt - hooguit moskeeën naar de bouwkunsten en kennis van de oorspronkelijke vooral Byzantijnse bouwmeesters - en dat voor het overige alleen maar destructief kan zijn.

Vraagje, 'Oubliez-pas':
Hoe kan jouw religie nou eigenlijk beweren dat Allah enerzijds 'eeuwig trouw' is in zijn beloften en anderzijds beweren dat diezelfde eeuwig trouwe Allah zijn rug zou gekeerd hebben naar 'het Joodse Volk', waarvan uw eigen koran nochtans tegelijk beweert dat diezelfde Allah zijn trouw aan ditzelfde volk zou hebben gezworen.

Wat is het nu? Is het joodse volk ontrouw (geworden) en had Allah - de nochtans vooruitziende! - zich destijds van volk vergist? (En kan Allah zich dus vergissen?)
Of heeft de Allah van de koran zich niet vergist en blijft het Joodse volk - kennelijk tegen de wil van vele moslims in (en niet in het minst tégen de wil van de zandprofeet in!) wel dégelijk onverminderd... 'het uitverkoren volk van God'... naar het eeuwige en vooral 'trouwe' Woord van de Eeuwig Trouwe 'Allah'.

Kijk... mij maakt het niet uit wát jullie willen verkondigen maar het moet natuurlijk best niet met zichzelf in tegenspraak zijn... want dan klinkt natuurlijk een beetje belachelijk.
Tenslotte is de eenvoudige waarheid deze dat noch jij, noch ik 'Allah' ooit gezien of fysiek gesproken hebben en dus is het minste dat je als mens van een godheid mag verwachten dat dat 'Hij' niet met Zichzelf in tegenspraak is.

Het is niet coreect dingen te verkondigen als:

- 'Allah is eeuwig trouw'... maar Hij brak wel Zijn beloften (tegenover het Joodse Volk, bvb.). Allah is óf eeuwig trouw (in zijn beloften aan 'Zijn Volk') óf Hij breekt Zijn beloften. Je moet kiezen wat je wilt verkondigen... maar laat het tenminste correct zijn zodat het zichzelf niet tegenspreekt.
- 'Allah is volmaakt' maar Hij heeft wél menselijke hulp nodig (of die van Boeings bij het neerhalen van buildings, bvb.). Allah is óf volmaakt óf hulpbehoevend. Je moet kiezen, hé. Waarom haalde Allah die buildings niet eigenhandig neer? In Sodom en Gomorra kón Hij dat!

Maar euh... ik was het vergeten: jij mag met niet-moslims geen discussies aangaan volgens de analfabete zandprofeet. Haal dus maar gauw je toeter boven en... maak maar veel lawaai en laat maar gauw wat bommen ontploffen want 'kritische vragen' kan je zandprofeet misschien niet aan? Of toch?
Toch? Dan moet je ook argumenten hebben. Weet je wat? Overtuig me eens met argumenten... één zinvol argument maakt op mij tienduizend keer méér indruk dan 1000 moslimbommen.
Toetoeoeoeoet... toeter toeter tozeter!!!!
Laat het geschreeuw maar herbeginnen!

#100708

Lizzie

 

@EricJans

Schitterend en geestig!
En dat was meer dan één zinvol argument! :-)

#100768

EricJans

 

@ Lizzie:

Dank voor de pluim... maar veel meer dan argumenten heb ik in het commentaarstukje hierboven eigenlijk slechts twee eenvoudige vragen gesteld. Méér niet.
Op de keper beschouwd vraag ik - multicultureel geboeid en gefascineerd als ik ben - niets méér of minder dan... 'koranles'.
Kijk... ik ben christen en misschien vergis ik me wel. Ik stel me dus open voor de koran en stel wat vragen.
Is dát niet mooi?

Elke oprecht overtuigde islamiet zou daar net dankbaar voor moeten zijn en mijn oprechte vragen (hoe kritisch ze ook mogen klinken) gretig en dankbaar aangrijpen om er (theo-) logisch op te antwoorden met de 'argumenten' (?) uit de koran (?).

Ik wacht (al enekele eeuwen) geduldig af tot er een islamiet daartoe bereid is. Ik stel me dus open voor de God van de koran en vraag of en waarom Hij van 'Uitverkoren Volk' veranderd is.
Het is een legitieme, oprechte vraag en een goede, (al of niet serene) gedachtenwisseling daarover zou de mensheid veel ellende, oorlog en miserie kunnen besparen, me dunkt.
Ik wacht dus af.

#100769

EricJans

 

@ Lizzie:

Merk ook op dat ik mijn vraag netjes 'halal' gesteld heb: daarom heb ik het bewust niet 'de hamvraag' genoemd.

#100851

Publius

 

Tja, dat soort zaken zijn ThielemanSS zijn prioriteit niet.
Indien er een terechte betoging tegen het islamisme zou opgezet zijn, dan zou hij wel stoottroepen uit Luik laten aanrukken hebben.

#100855

Rick

 

Sint Jans Molenbeek = Philippe Moureaux, Publius. Niet dat het veel verschil uitmaakt...