Een Vlaamse crisismanager in Wallonië

In een volledig geautomatiseerd bedrijf bestaat de taak van de werknemers er vooral in om te controleren. "Zelfs dat was te veel moeite. De de arbeiders 'hadden toelating' om 's nachts volgens een beurtrol te slapen. Matrassen waren voor dit doel naast de tanks gelegd, een warme plaats.  Sommigen kwamen prikken wanneer hun shift begon, en keerden vervolgens terug naar huis. Ze waren via de telefoon bereikbaar, en volgens de vakbonden was dit voldoende. Alles was een voorwendsel om niets te doen."

Stakingen, persoonlijke bedreigingen, gijzeling van het management: we besparen u de details die Staf Kauwenbergh overvloedig beschrift. De man herinnert zich dat hij zich erg eenzaam voelde in al die tegenspoed. "Niemand kon of wou helpen. Zeker niet Elio Di Rupo, minister-president van Wallonië, en Laurette Onkelinx, de toenmalige minister van Werkgelegenheid. Ik was al gewaarschuwd niet te veel te verwachten van die kant, gezien de nauwe band tussen de politiek en de vakbond. En inderdaad, Di Rupo en Onkelinx luisterden en glimlachten, luisterden en glimlachten... "

De ex-manager is niet vergeten welke raad de sterke man van de PS hem gaf: "Onze werknemers moeten zich niet aanpassen, mijnheer Kauwenberghs. U bent Vlaming. U moet zich aanpassen aan onze cultuur. U bent het probleem."

Het is geen sprookje, noch fictie. Door ons gecontacteerd, onthult de betrokkene de naam van het bedrijf, die hij in zijn verhaal niet onthulde: "het was het bedrijf Amoco in Feluy, waar ik werkte van 1999 tot 2001".

Staf Kauwenberghs, geciteerd en geïnterviewd door Pierre Havaux in Le Vif, 24 juni 2011

Reacties

#112300

OutlawMike

 

Ja en anno 2011 is er nog geen bal veranderd. Ik mot van BDW niet weten omdat hij spuwt in de uitgestoken hand van het VB, omdat hij in mijn ogen onvoldoende rechts is en omdat hij het vreselijke gevaar van de islamisering niet onderkent, maar hij heeft groot gelijk dat hij de nota van Di Rupo verwerpt. Persoonlijk vind ik het VER-BIJ-STE-REND dat de PS in het Belgie van 2011 NOG ALTIJD uit hetzelfde vaatje tappen: belastingverhogingen (voor de belastingproducenten) en geen reet aan de uitgavenzijde. Zijn die kerels nu werkelijk debiel?

Ook bijzonder ontluisterend: het gebrek aan bijstand (voor de N-VA) van de andere Vlaamse partijen. Van de SP.a verwondert het me niet. Van Open VLD, namens die droogkloot van een Alexander De Croo, is het een regelrechte schande dat ze een oersos als EDR krediet geven en BDW zowaar aanvallen. Wat voor een vierkant kalf moet ADC wel niet zijn om te orakelen dat er zonder NVA moet onderhandeld worden als peilingen die partij 40% geven?

Voorts een pluim voor Karel Van Eetveld die al een dag voor BDW geen blad voor de mond nam "deze nota leidt sociaal-economisch naar de afgrond". Bravo!

#112303

EricJans

 

@ Outlaw:

Vergeet jet goede nieuws er niet bij te vertellen: dit weekend heeft La Belgique bij monde van Di Rupo... haar eigen kortetermijn doodvonnis getekend.

 

#112304

EricJans

 

Als nu cd&v nog overstag gaat, kan La Belgique even dom eindigen als dat het ooit begon: als een samengaan van katholieken en liberalen.
Mooi.

#112305

EricJans

 

Louis De Potter was ooit DE publicist in Vlaanderen... ook een West-Vlaming. Hij was republikein, opsteller van de Belgische onafhankelijkheidsverklaring en wooral... 'voorstander van een confederaal België naar Zwitsers model!!!' (waar en hoevaal hebben we dat [ook bij LVB, evenals bij n-va] nog gehoord!?

Welnu... Louis De Potter (nochtans HET gezicht van de belgische omwenteling!!) heeft zijn confederale standpunt 6 of 8 weken vertegenwoordigd en kon daarna al meteen schudden. In 1831 moest hij zelfs op de loop voor de Belgicistische koningsgezinden.

@ Bart De Wever: tot zover reikt jouw confederale ideaal in België... tot Louis De Potter vlucht uit La Belgique (waarvoor hijzelf de onafhankelijkheidsverklaring scheef!!

In 1839 verklaarde deze 'opsteller en voorlezer de Belgische onafhankelijkheidsverklaring' dat 'de Nederlanden terug herenigd moesten worden... desnoods onder Koning Willem!!

Confederalisme? De laatste poding tot deze redelijkheid dateert van 1830, dus.

Het is gewoon hopeloos: democratie betekent het einde van België... het land is daar niet tegen bestand

 

 

 

#112309

EricJans

 

Ze weten goed waarom ze geen confederaal model willen: dan moet Di Rupo zijn cliënteel tegenspreken, zoals de bedrijfsleider hierboven beschrijft. Ook dat is al 181 jaar lang nooit anders geweest. Wanneer gaan we als Nederlandstaligen eindelijk begrijpen dat we het met kolonisatoren te doen hebben die hun kolonisatiepolitiek met humanistische beginselen verpakken... humanistische beginselen die ze dan ook nog als 'Franse Revolutie' menen zelf te hebben bedacht terwijl Voltaire ze in Holland was gaan lenenç

Wanneer gaan we dat begrijpen? Wanneer?!

#112332

jvn1k

 

Louis De Potter.....  was dat niet den deknaam van Guido Gezelle?

#112335

Karl (niet ingelogd)

 

Zou je dit verhaal niet kunnen ophalen in elk van vakbonden geïnfesteerd bedrijf?

#112350

Jean

 

@Karl,

Vooreerst: neen, dit is niet in elk -hoe zwaar ook- gesyndiceerd bedrijf aan de orde; ook niet bij de oude Belgische industriele ondernemingen.  

Het bovenstaand citaat beschrijft een exces binnnen een enkele site waarmee je uitermate voorzichtig moet zijn met veralgemeningen.   Er is een -beperkt- aantal bedrijven waar dit soort situaties zich voordoen in België (WL zowel als VL) en Frankrijk, een ander "goed" voorbeeld hiervan is AGC Fleurus of ook (iets minder maar toch) bussenbouwer VanHool.  Maar je kan dit zeker en vast niet generaliseren tot Wallonië zoals het bestaande citaat blijkbaar bij nogal velen uitlokt.  Wil je Waalse tegenvoorbeelden?  Bezoek de vele industriele zones rond Wavre - LLN, of bezoek de luchthaven van Bierset eens. 

Wat zo'n citaat blijkbaar uitlokt zijn twee foutieve veronderstellingen: 1. Wallonië is volledig gecorrumpeerd en heeft een gebrek aan arbeidsethos; 2. vakbonden leiden onherroepelijk tot dit soort toestanden.  

De -verrifieerbare- waarheid is anders; slecht beheerde vakbondsrelaties leiden vaak tot dit soort van toestanden binnen een context (!!) van een zwak, vaak wisselend, management. Een management dat vaak niet weet van welk hout pijlen maken en allerhande flaters vaak overcompenseerd of onderhandelingseisen blind inwilligt "om z'n tijd uit te doen zonder problemen".  Het zijn is dit soort van houding, op zich een mgt blunder, die de oorzaak is.  In vele industriele ondermingen is het plant mgt herleid tot een soort van doorgroeipad naar het hoger mgt; vele jonge, onervaren, managers passeren er en betalen er hun leergeld op weg naar elders.  Het is de cummulatie van dit leergeld dat intrinsiek dat oorzaak is van deze excessen.  Helaas hebben vele industriele sites in Wallonie onder dit fenomeen geleden en stonden in een aantal gevallen sterke vakbonden klaar om dit uit te buiten.  De vermeende tegenstelling Vlaamse mgr tgo Wallonië is in deze enkel anekdotisch en eigenlijk irrelevant. 

Tot slot, ik denk dat "Amoco Feluy" vandaag tot Ineos hoort. 

 

#112360

Dixit

 

Jean was mij net voor. Ik heb in de Antwerpse haven bij verscheidene petrochemische bedrijven gewerkt en ik kan dit alleen maar bevestigen. Als de stoere vlamen op dit forum eens bedreigingen, onmiddellijk gevolgd door fysiek geweld door mede-vlamen willen ondervinden: rijd maar eens langs een stakingspiket aan de Scheldelaan te Antwerpen. Liefst pas na 8h. Dan hebben je mede-vlamen wat tijd gehad om de BBQ op te steken en - heel belangrijk - zich in te drinken.

#112361

LVB

 

De situatie bij Amoco is inderdaad niet noodzakelijk representatief. De waarde van bovenstaand citaat lijkt mij dan ook vooral te liggen in de geciteerde uitspraak van Di Rupo: "U bent Vlaming. U moet zich aanpassen aan onze cultuur. U bent het probleem".

Kortom, Di Rupo als kampioen van "iedereen zijn eigen boontjes doppen", maar intussen wel de financiële solidariteit vanuit Vlaanderen als vanzelfsprekend beschouwen.

#112377

Karl (niet ingelogd)

 

@Jean, we begrijpen mekaar als u 'geinfesteert' in zijn zeer pejoratieve betekenis leest.

Ik heb ook al eens een paar stakingen meegemaakt in een paar industriezones en ik vroeg me ook af waarom men op kritieke kruispunten stapels paletten in brand mocht steken en daarmee het wegdek vernielen. En ik vroeg mij ook af waarom er geen overheid omtrend was om dit te verbieden. Vakbondmisbruiken ten voeten uit. Daarom ook 'geinfesteerd'.

Wat Wallonië betreft, er leven daar ook wel heel wat mensen die een correcte arbeidsethiek beoefenen, maar die hoor je niet, want die zijn aan het werk. :)

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.