Coco

De Morgen: Een partijgenoot als Dirk Van der Maelen vindt het maar niks dat vermogensbeheerders zoals u alles doen om hun klanten zo weinig mogelijk belastingen te laten betalen. Dat dit niet sociaal is.

Luc Van den Bossche: Het is duidelijk dat mijnheer Van der Maelen en ik niet hetzelfde denken. (...) Hij doet mij soms denken aan een overjaarse coco, zoals ze dat in Gent zeggen, een oude communist. (...) Solidariteit wordt beslist door het parlement. Zij maken de wetten en zodra die geschreven zijn, moeten ze nageleefd worden. Je kunt die wetten scherp of minder scherp lezen, dat geef ik toe. Zolang het maar wettelijk gebeurt.

De Morgen: Als ik u zo hoor praten, dan denk ik: dat is geen socialist meer.

Luc Van den Bossche: Ik behoor zeker niet tot de linkervleugel van de sp.a. (...) Het verschil tussen socialisten, liberalen en katholieken is iets van honderd jaar geleden. De maatschappij is veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat de linkervleugel van Open Vld en de rechtervleugel van de sp.a een perfecte partij zouden kunnen vormen. (...)

De Morgen: De rijkdom in Vlaanderen is onvoorstelbaar groot.

Luc Van den Bossche: Juist. Men realiseert zich dat niet genoeg. Rij eens door dit land en kijk eens welke auto's er rijden, welke huizen gebouwd worden. Rij eens door Frankrijk, buiten Parijs, en kijk eens welke auto's daar rondrijden. Toch minder dan hier. In dit land heeft men geen reden tot klagen. (...)

De Morgen: (...) U hebt [als Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden] het voltallige [Antwerpse] schepencollege 72 uur letterlijk gegijzeld op 't Schoon Verdiep.

Luc Van den Bossche: Ja, dat was genieten. Het was moeilijk, maar nodig en nuttig. (...) In Antwerpen heb ik toen de twee coalitiepartners elk apart gehouden in een bureau, en ik pendelde van de ene kamer naar de andere om tot een akkoord te komen. Ik heb toen letterlijk tegen alle partijen zitten liegen. Pas op, dat is moeilijk hoor, consequent tegen drie partijen tegelijkertijd liegen en onthouden wat de waarheid was. Maar na tweeënzeventig uur hadden we wél een akkoord. (...)

Luc Van den Bossche, geïnterviewd door Michel Vandersmissen in De Morgen Magazine, 15 oktober 2011

Reacties

#116080

Cogito

 

Al wat in de politiek gezegd wordt zou openbaar moeten zijn. realtime online. Net als de rekeningen, en de boekhouding. Maar zeker ook onderhandelingen. Geheime onderhandelingen, kan dat, in een democratie?

#116084

Johan Vandepopuliere

 

Het staat Vandenbossche vrij om zijn intelligentie aan te wenden ten voordele van de meest biedende, om in het kluwen van belastingwetten de voordeligste route te kiezen voor zijn klant. Ik wil hem ook geloven dat hij zich niet op onwettig gedrag zal laten betrappen. Principieel echter is de idee om een onevenwicht te creëren in de mate waarin de burger bijdraagt tot het collectief belang, door gebruik te maken van de complexiteit van de wetgeving - waarvoor VDB overigens mee verantwoordelijk is - allesbehalve socialistisch. Ik vind het zelfs niet liberaal: een liberale aanpak zou zich richten op een zo eenvoudig mogelijke en transparante wetgeving, met minimaal potentieel aan achterpoorten en combines, zodat het individu met minimale inspanning zijn collectieve plicht kan vervullen.

Het is behoorlijk cynisch om eerst bij te dragen tot een mastodont van een belastingstelsel, in naam van de arme man, en daarna het verschil te maken voor de rijken.

Nu goed, uit de laatste paragraaf blijkt genoeg wat doorweegt bij VDB: zijn moraal of zijn ego.

@Cogito: onderhandelingen hebben een eigen dynamiek en logica, die heel verschillend is van het publiek debat. Het ene heeft een overeenkomst als doel, het andere stellingname. Het lijkt me toch best dat die dynamieken niet verstrengelen. Wat jij wellicht bedoelt is dat ze niet inhoudelijk haaks mogen staan op elkaar. Dat ben ik met je eens, maar ik ben meer voor asynchrone schakeling.