Zaait de RTBF haat?

Een gastcolumn van Evert van Wijk.

Bij de RTBF was deze week het huis te klein toen de Vlaamse onderzoekster Magda Michielsens het RTBF-programma Mise au Point beschuldigde van anti-Vlaamse haat te zaaien. “Als je een handleiding wilt hebben voor het voeren van een haatcampagne dan heb je hier een voorbeeld”, stelde de Antwerpse ex-professor Vrouwenstudies in Terzake heel onbelgisch. In dit land is men immers niet gewend de dingen zo duidelijk bij hun naam te noemen.

Haar uitspraken riepen natuurlijk om een tegenreactie om te beginnen van Vlaamse zijde. Maar in plaats van een debat aan te gaan over de (on)juistheid van haar conclusies, ging het hoofdzakelijk over de (on)juistheid van de door haar gehanteerde methodologie. 

Luc Van der Kelen, politiek commentator van Het Laatste Nieuws en regelmatig studiogast in Mise au Point, noemde het onderzoek ‘schandalig, ja zelfs nattevingerwerk’. Wellicht bang dat hij in de toekomst niet meer gevraagd zou worden door de programmamakers van Mise au point verklaarde hij heel politiek correct het een 'eerbaar programma te vinden met professionele journalisten die legitieme vragen stellen.'

Ook van een andere Vlaamse ster-journalist, Joel De Ceulaer, die sinds kort bij De Standaard werkt, kwam geen inhoudelijk (tegen)argument. Hij vond het zelfs nodig om rechtstreeks op de vrouw te spelen door te tweeten dat ‘als Michielsens de belangrijkste Vlaamse academia is, we serieus in de shit zitten’.

Het VRT-programma Terzake deed gelukkig wel een poging om het debat over deze kwestie heel voorzichtig inhoudelijk aan te gaan. Men paste zelfs keurig het journalistieke basisprincipe toe van hoor en wederhoor door zowel de onderzoekster als Thomas Gaddiseux, de programmamaker van Mise au point aan het woord te laten. Niet dat de kijker er veel wijzer van werd, maar dat lag niet zozeer aan Terzake. De Vlaamse onderzoekster slaagde er nauwelijks in om haar punt overtuigend voor de bühne te brengen en de RTBF-programmamaker stamelde voortdurend in zijn beste koeterwaals dat het allemaal terug te voeren was op cultuurverschillen. Zou er dan tussen Wallonië en Vlaanderen ook al een kloof liggen als het gaat om de toepassing van de internationaal gangbare journalistieke basisbeginselen?

Het is jammer dat Vlamingen het debat over onderwerpen die zo fundamenteel zijn voor hun identiteit en eigenwaarde zomaar zonder slag of stoot uit de weg gaan. Zelfs ik als Nederbelg had na mijn komst naar België al heel snel in de gaten dat de Franstaligen op de Vlamingen en hun boerentaaltje neerkijken. Ik ervoer veelvuldig dat veel Belgen, inclusief Vlamingen, denken dat de taal van de ‘Verlichting’ superieur is aan dat batavierentaaltje uit het noorden. Dat ik daarin niet overdrijf, bewijst dat nog vorige week de RTBF-journalist Cristophe Deborsu in zijn column in De Standaard naar een studie van de universiteit van Namen verwees waaruit blijkt dat Walen het Nederlands beschouwen als een lelijke, moeilijke, achterlijke (!) taal.

Stel je voor dat De Duitsers iets soortgelijks over het Nederlands in Nederland zouden beweren dan zou dat bij wijze van spreken ogenblikkelijk leiden tot een Derde  Wereldoorlog met de oosterburen. Maar in Vlaanderen is er publiekelijk geen enkele verontwaardiging en blijft het bij de opiniemakers oorverdovend stil. In plaats van inhoudelijk het debat hierover aan te gaan, kijken zij liever de andere kant uit, en dat is jammer.

Evert van Wijk

Reacties

#116785

Rick

 

Die Luc Van der Kelen is dan ook een notoire belgicist die zichzelf zowat het geweten van Vlaanderen vindt en niet eens beseft dat hij op de RTBF en RTL uitgenodigd wordt net omdat hij een platte belgicist is, en daarbij Frans praat zoals Franstaligen zich voorstellen dat een omhooggevallen Beulemans Frans praat om er toch maar bij te horen.

 

#116787

Marc Huybrechts

 

Grotendeels akkoord met de grondthemas en stellingen van Evert Van Wijk.

Echter, in zijn vijfde paragraaf blijkt hij te geloven in het bestaan van... "internationaal gangbare journalistieke basisbeginselen".  Dat is een volstrekte illusie, zowel op papier als in de praktijk.   Zijn eigen vermoeden dat er daaromtrent een kloof zou bestaan tussen Vlamingen en Franstaligen is er een indicatie van.  

#116795

Koen

 

Het is nu ook niet zo dat deze gastcolumn bulkt van de goed opgebouwde argumentatie. Veel verder dan wat gesneer naar anderen zonder daarbij de eigen bias te verdoezelen komt het ook niet. Kleine opmerkingen over de opmerking dat er meer aandacht gaat naar de methodologie dan de inhoud; dat is ook logisch want als uw bevindingen gebaseerd zijn op een foutieve aanpak dan zijn deze eerste niet veel waard. 

#116809

fcal

 

Mise-au-Point is geen uitzondering in het verspreiden van een anti-Vlaamse gedachtegang. Alle franstalige media vertonen dezelfde streken maar de franstalige staatszender bijt dikwijls de spits af. Het gebeurt ook op een sluwe dubbelzinnige manier zodat men steeds kan terugvallen op het feit, dat men zogezegd aan objectieve nieuwsgaring deed, de uitspraak deze was van de geïnterviewde, gewone mensen door de Vlaamse politiek in de problemen verzeilen, het ook zeer kostelijk uitvalt, mensenrechten geschonden worden ...

In het journaal van de RTBF wordt bijvoorbeeld alles aangegrepen ook de meest onbenullige zaken om op een soms geniepige wijze de Vlamingen of Vlaanderen van een of ander te betichten. Laatst toen FN een order van de nationale politie misliep omdat het aangeboden wapen niet voldeed aan de eisen van het lastenboek, vooral qua inzet en gebruik, werd op een bepaald moment gesuggereerd, dat dit kwam omdat de ambtenaar-inkoper een nederlandstalige was. Dat werd dan prompt half vragend gecorrigeerd maar het zaadje was wel geplant.

Iedere dag krijgen de franstalige kijkers ongemerkt een kleine portie haat toegediend en wordt hen duidelijk gemaakt dat het leven met de Vlamingen quasi onmogelijk is en ze daarom vergoed dienen te worden.
 
Ik herinner me een bericht in de krant 'De Standaard', uit de periode voor Vandermeersch, over een eindwerk van een Fins student, die de franstalige media had onderzocht op vooringenomenheid en vijandigheid t.a.v. de andere landgenoten in casu de Vlamingen. En dat was voor deze vreemdeling een openbaring, hij had nooit gedacht, dat zoiets in Europa nog bestond. Hij maakte zelfs de vergelijking met de Nazi-hetze tegen de Joden.

Tja, als het belangrijkste franstalige blad, Le Soir, in een column voorstelt om de ganse NVA en hun sympathisanten op een schip te zetten en dit te laten afzinken in de Atlantische Oceaan, dan is de geestesgesteldheid duidelijk. Het is ook opmerkelijk, dat van Vlaamse kant ook nagenoeg nooit daarop ingegaan wordt. De Vlaamse media geven hierbij verstek of vergoeilijken de zaak..

Treffend was ook, dat de VRT of vroeger de BRT enkel commentaar gaf en uittreksels publiceerde (teletekst) van de Vlaamse pers en niet van de franstalige. Waarschijnlijk om de een of andere hatelijkheid van de overzijde niet te moeten melden. In de Standaard verscheen vroeger een commentaar of een samenvatting van editorialen van Europese en Amerikaanse kranten maar nooit van de Belgische franstalige media. Le Monde of Libération, The Guardian en De Volkskrant kwamen aan het woord, maar nooit Le Soir en La Libre Belgique. De Vlaming werd bewust dom gehouden door de eigen media. Bij de franstaligen was het net het tegenovergestelde. Zowel de omroepen als de kranten en tijdschriften berichtten steeds wat er verscheen in de Vlaamse pers. Het gaf hen bovendien de gelegenheid om de anti-Vlaamsheid nog wat aan te wakkeren.

#117081

Rudolf

 

Beste Luc,

Waar haalt u het idee vandaan dat Walen op de Vlaamse taal neerkijken?  Ik heb nog nooit zoiets onzinnigs gehoord.  Maar het is u vergeven als Nederbelg gezien u, toen u de grens overstak, in de mening verkeerde dat een tweetalig land betekent dat iedereen tweetalig is.  Ik ken veel Nederlanders die zo redeneren en die dan versteld staan als niemand hun hete-aardappel-Nederlands verstaat in de Ardennen. Walen hebben het al moeilijk genoeg om Vlaams te verstaan.

Waar Walen wel op neerkijken is de polimiek van de Vlamingen dat ze onderdrukt worden, geheel terecht overigens, want we zijn niet meer in de jaren zestig, he?

#117083

LVB

 

"Een gastcolumn van Evert van Wijk". 

Ik zou op mijn blog ook een disclaimer kunnen zetten "de gastcolumns weerspiegelen niet noodzakelijk de opinie van de blogger", maar disclaimers zijn voor watjes.

#117084

LVB

 

Mijn persoonlijke ervaring bevestigt dat sommige, zoniet heel wat, Franstalige Belgen het Nederlands als minderwaardig aan het Frans beschouwen. Niet alleen Franstalige Brusselaars (dit zijn meestal de ergste), maar ook Walen.  Dat gaat dan van "het Nederlands bestaat niet in België, alleen een verzameling van plaatselijke patois" via "het is toch een kleine taal waar je bijna nergens in de wereld mee terecht kunt", tot "mijn grootmoeder zei altijd dat het Vlaams de lelijkste taal was in de wereld". O ja, "le néerlandais, ce n'est pas une langue, mais une maladie de gorge".  Al deze zaken heb ik authentiek met eigen oren gehoord in persoonlijke gesprekken met Franstalige Belgen.  Sommige van deze zaken dateren inderdaad nog uit de jaren zeventig. Wat mij steeds verbaasd heeft is dat Franstaligen je dat zonder enige gêne recht in je gezicht zegden, ongeprovoceerd. Wat sindsdien veranderd is, is dat ze het misschien niet meer zo openlijk durven zeggen.

Uw reactie van "ik heb nog nooit zoiets onzinnigs gehoord" komt op mij dan ook over als "onzinnig".

#117085

chris impens

 

"et je vous interdis d'obliger nos enfants qui ne vous ont rien fait à aboyer en flamand" (sic), van de alom geliefde Jacques Brel, mag er anders ook zijn. Zoals al eerder opgemerkt: Vlamingen zijn in België de enige ethnie die men nog schaamteloos en straffeloos kan beschimpen.

#117087

jvn1k

 

"Vlamingen zijn in België de enige ethnie die men nog schaamteloos en straffeloos kan beschimpen"

liesbet homans en bart de wever die moppen vertellen over homo's en makakken tellen niet mee.

#117089

Marc Huybrechts

 

@ Chris Impens

U zou wel eens kunnen gelijk hebben, want het CGKR is inderdaad geobsedeerd door de factor ras of ethnie (behalve de eigen ethnie).  Echter, zoals u kunt opmaken uit die andere reactie, het ziet er naar uit dat niet iedereen met een diploma (van het naief-links onderwijs) de betekenis van "ethnie" begrijpt.  Dat maakt vruchtbare communicatie natuurlijk moeilijk, misschien zelfs onmogelijk.    

#117091

jvn1k

 

allez, Mister H, leg dan aan de gediplomeerde slachtoffers van het naief-links onderwijs eens uit wat ethnie betekent,  zodat ze in extremis misschien toch nog kunnen deelnemen aan vruchtbare communicaties.

#117082

traveller

 

@ Rudolf

 

Ga eens kijken naar "un blog de Sel".

Je zult meteen een karrevracht kritiek op het Vlaams te slikken krijgen.

#117088

Johan Vandepopuliere

 

Er is toch een verschil tussen een taal "moeilijk", "lelijk" of "achterlijk" te noemen. Met name het eerste en het derde lijken elkaar tegen te spreken.

Zelf ben ik behept met grote estethische (voor)oordelen ten opzichte van de talen die in in min of meerdere mate beheers. Portugees bijvoorbeeld vind ik een hele mooie taal qua uitspraak, maar ik was het met een Italiaanse medestudente eens dat het niet zo'n heel rijke taal was, tenminste in bepaalde contexten (in de maritieme context is het bijvoorbeeld een erg rijke taal, met prettig veel Nederlandse leenwoorden). Het Duits vind ik daarentegen net zoals het gros van mijn taal- en landgenoten een lelijke, barse taal in de omgang en de media, maar als ik literatuur luidop voorlees, komt het me erudiet en barok voor - dit kan ook aan het zelfbeeld van de voorlezer liggen. Engels ligt dan weer vlot op de tong, maar is verraderlijk in zijn finesses. Spaans is zo fonetisch dat je begrijpt dat de stakkers in andere talen de weg verliezen. Frans tot slot komt me altijd wat verwijfd over en ik hou dan ook veel meer van de tongval van de Langue d'Oc. Italiaans ken ik niet genoeg om er een estetisch oordeel over te vellen dat verder komt dan de clichés.

Kortom, de ene taal is moeilijker dan de andere om aan te leren, context doet veel, de klankkleur kan bepaalde gevoelens losmaken, maar een taal "achterlijk" noemen, dat zegt vooral veel over wie het zegt. Ik zou dat niet te ernstig nemen. Een taal "moeilijk" noemen lijkt me nederig, "lelijk" is dan weer moeilijk te betwisten.

Het enige twistpunt is dus of men een burgerlijke plicht heeft een taal te leren. De macht van het getal in het buurland enerzijds en de vermeende relatieve moeilijkheidsgraad anderzijds hebben de franstaligen decennia lang ontmoedigd de tweespraak te overbruggen. Het probleem is echter zichzelf aan het wegwerken: de lingua franca is nu Engels, zelfs en steeds meer in België.

 

 

#117094

EricJans

 

<<Maar in Vlaanderen is er publiekelijk geen enkele verontwaardiging en blijft het bij de opiniemakers oorverdovend stil. In plaats van inhoudelijk het debat hierover aan te gaan, kijken zij liever de andere kant uit, en dat is jammer.>>

Wat deze Nederbelg dan weer niet blijkt te zien is dat als ze daar op hun door Belgicisten gecontroleerde en beheerste redacties wél op zouden reageren... dan liggen ze (onder vals voorwendsel) enkele weken later 'TOEVALLIG' aan de deur. 

Onze 'Vlaamse' 'journalisten' zijn gewoon regime-slaafjes, al 180 jaar. DAAR ligt het enige probleem! Al de rest is kletskoek. 

 

 

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.