Kritiek op de VS, een teken van maturiteit?

(...) 'Al sinds mijn twaalfde vloek ik op de inefficiënte manier waarop België georganiseerd is. Maar de voorbije maanden zag ik hoe er in een van de rijkste regio's van de Verenigde Staten, Silicon Valley, een enorme kloof gaapt tussen arm en rijk. Bijna altijd zaten er daklozen op de bus. Het is er werkelijk ieder voor zich.' Voor een 24-jarige geeft de Limburgse informaticus Wim Leers blijk van veel maturiteit. Na 16 weken stage op het hoofdkwartier van Facebook in Palo Alto (Californië) - van 26 september tot 16 december vorig jaar - had de Hasselaar zijn buik vol van de Verenigde Staten. (...)

Wim Leers, geïnterviewd door Nico Schoofs in De Tijd, 3 februari 2012

 

(...) Daarnaast is de sociale ongelijkheid in de V.S. toch echt wel enorm. Van het veertigtal keer dat ik op de (niet-Facebook) bus gezeten heb, zat er op vijf keer na minstens één dakloze op. Meestal 2 à 4. Minstens 1 daarvan was meestal aan het roepen over het einde van de wereld, of aan het scanderen dat de duivel je zou komen bezitten. En dit was dan nog het rijkste deel van heel de V.S.!

In alles wat je ziet en doet, ervaar je als Europeaan ook een “ieder voor zich” gevoel. Het is moeilijk onder woorden te brengen, maar dat is toch de beste benadering. In Europa heb je vrijwel altijd toch minstens een bepaalde graad van socialisme, waardoor er toch een minimaal vangnet bestaat, moest er iets mislopen. Dat heb je daar niet of amper. (“Socialism” wordt er ook gelijkgesteld met “communism”, en als je de huidige presidentsverkiezingen in Amerika een beetje volgt, dan weet je dat dat nog steeds het allergrootste taboe is.) (...) Vóór m’n stage vond ik België maar niks. Zo traag, inefficiënt, vrijwel geen ondernemerschap. Maar voor veel mensen in Amerika is het een noodzaak, om te overleven. (...)

Wim Leers, geïnterviewd door Kenny Vermeulen op Creativeskills.be, 31 januari 2012

 

Reacties

#116873

LVB

 

Mijn visie: San Francisco en Silicon Valley werken als een magneet op daklozen (en op scammers die zich voordoen als daklozen), omwille van de progressieve mentaliteit daar, en de gulheid en permissiviteit tegenover daklozen. Zo eenvoudig is het.  In conservatievere staten als Texas of Utah zie je veel minder daklozen.  Maar goed, mijn visie en uitleg zal ongetwijfeld niet "matuur" genoeg zijn voor de Belgische media.

Ik heb in Silicon Valley ook veel daklozen gezien op de bus en de metro (maar niet op Caltrain, waar men effectief controleert of je wel een ticket gekocht hebt).  Op mij maakten deze daklozen eerder de indruk van "mentaal gehandicapten", omdat ze inderdaad eigenaardige kreten slaakten of wartaal uitkraamden.  Ik maakte mezelf de bedenking dat deze mensen in België wellicht in gesloten psychiatrische instellingen zouden terecht komen.

#116876

Patiënt X

 

In de "Bible Belt" zou meer gegeven en gedaan worden voor liefdadigheid, ook de seculiere, dan in de "liberal" staten.

#116919

Bart

 

Eerst en vooral, het originele interview met Wim Leers (voor diegene die geen abo op De Tijd hebben):

http://creativeskills.be/articles/ik-ben-jong-en-ik-heb-een-coole-werkplek-wim-leers/

Daarnaast, wat je aanhaalt over de 'mentaal gehandicapten' is een feit. Indertijd werden een aantal psychiatrische centra gesloten waardoor heel wat patienten op straat kwamen te staan. Zie:

City Cuts Psychiatric Beds – Taking the “Public” Out of Public Health

http://www.beyondchron.org/news/index.php?itemid=4709

#116875

NR

 

Ik raad Wim Leers aan om het Station Brussel-Noord eens aan te doen, of waarom niet de in de haast opgerichte opvangcentra.  Als hij enige maturiteit had, dan zou hij weten dat ons Belgisch model zo rot als de pest is.

#116877

Marc Huybrechts

 

Hoe dikwijls moet dit herhaald worden?  Men kan geen landje gelijk Belgie vergelijken met een continent gelijk Amerika.   In Belgie bestaan er een klein aantal realiteiten, gaande van Schilde en Keerbergen over Bruxelles-Nord tot Charleroi en Gouvy; in de VS bestaan er ontelbare en zeer-verschillende realiteiten.   Een 24-jarige zou dat toch moeten kunnen beseffen, maar blijkbaar niet deze.   

Enkele 'lessen' voor Wim Leers, lessen die hij niet gaat kunnen leren door een bus te nemen in Palo Alto, maar misschien wel als hij de juiste mensen zou kunnen opzoeken op de mooie campus daar van Stanford University.    

1) In bijna alle (50) staten van de VS is er meer materiele ongelijkheid dan in Belgie, primair omdat er meer individuele vrijheid bestaat in de VS, en dat heeft materiele (evenals geestelijke) konsekwenties.  De economische statistieken tonen dat materiele 'armoede' (volgens een officiele definitie) ongeveer 15% van de bevolking teistert in beide landen.  Tegelijkertijd is er veel sociologische Amerikaanse research die bevestigt dat de kans om daar arm te worden (in volwassenheid) enorm klein is als men 3 leidraden volgt; (a) beeindig het middelbaar onderwijs (geen drop-out), (b) neem geen illegale drugs, (c) vermijdt teenage zwangerschap (voor meisjes).  In principe moeten bijna alle zelfverantwoordelijke mensen dit aankunnen. Ik vermoed dat de achterliggende redenen voor armoede in Belgie enigzins anders liggen, bijvoorbeeld meer te maken hebben met lage gemiddelde pensioenen enz..., maar ben daar niet zeker van.    

2) California is een van de meest 'socialistische' staten van de VS, zowel in economische termen (hoge belastingen en veel overheidsinmenging) als in culturele termen (t.t.z. weinig of geen benadrukken van persoonlijke verantwoordelijkheid bij het toekennen van overheidstoelagen aan personen en absurde tolerantie van illegaal gedrag (op verschillende terreinen, e.g. drugs, illegale immigratie, onvoldoende schooldiscipline/onderwijsvakbonden, enz...   De resultaten van dat beleid over meer dan een kwarteeuw kan men zien...ondermeer in de parken van San Francisco en... op de bus in Palo Alto.   Ik woon in Amerika, maar zou ook niet in het contemporele California willen wonen (en ik meen van die staat goed te kennen, op basis van mijn relaties daar en van talrijke bezoeken over de laatste kwarteeuw).

3)  Leers is nog zeer jong en een beetje verward in zijn redeneringen.   Hij spreekt van een "allergrootste taboe", maar legt niet duidelijk uit wat dat wel zou zijn.  Socialisme?, Communisme?  De gelijkstelling van die twee (hoe zou dat een 'taboe' kunnen zijn? In de VS kan men zeggen wat men wil, in tegenstelling met B) ?  Wat er ook van weze, men kan het allemaal in de VS vinden: enorm veel socialisme (vooral in blue states en zelfs in het Witte Huis vandaag), occasioneel communisme (allerlei 'communes' in rurale streken van Oregon en sommige andere staten evenals rond bepaalde onwereldse campussen).  En ja, in vele geesten is het onderscheid tussen socialisme en communisme niet erg duidelijk? Zou het dat wel zijn in de geest van Leers?    

Conclusie:  De doorsnee Amerikaan gaat zich nooit op zijn gemak voelen in Napels, Den Haag, Berlijn, en de Borinage.  En de doorsnee Limburger (die regelmatig naar de VRT kijkt) gaat zich ook niet op zijn gemak voelen in Palo Alto (ook al is het gemiddelde inkomen daar bijna het dubbele van dat van Limburg).   Wim Leers zou dus beter in Limburg blijven, want daar gaat hij zich meer op zijn gemak voelen in functie van zijn geconditioneerde opvoeding.   Wat mij wel opvalt is dat Belgen regelmatig de behoefte hebben om te beweren dat het bij hen, in Belgique, toch zoveel beter is dan in de VS.  Ik zie ze zelden of nooit een dergelijke vergelijking maken met Thailand, Japan, of Brazilie, of zelfs Griekenland, enz... Tegelijkertijd constateer ik dat maar zeer weinig Amerikanen de behoefte hebben om te beweren dat het bij hen zoveel beter zou zijn om te wonen.   Ze denken dat ongetwijfeld wel hoor, maar slechts weinigen onder hen zouden zoiets hardop zeggen, zelfs niet onder mekaar (t.t.z. onder andere Amerikanen en bezoekers).  Interviews, gelijk dit interview van Leers in De Tijd, zie ik nooit in Amerikaanse media.   Men kan daar wel lezen over vreselijke gebeurtenissen en toestanden in andere landen, maar ik denk dat de doorsnee Amerikaan begrijpt dat een typische Turk en een typische Belg liever in Turkije of Belgie wonen dan elders.   De achterliggende psychologische redenen voor dit verschil tussen doorsnee Belgen en Amerikanen zijn een interessante bron van/voor speculatie.    

#116879

traveller

 

@ M.H.

 

Je waart me voor, ik wou die jongen vragen hoeveel potheads tussen die daklozen zaten?

Het Amerikaans sociaal debat is etnisch, cultureel en druggebonden. De democraten hebben dat debat steeds verdoezeld, hoe meer armen hoe meer democraten, en nu is het probleem een fameuze wissel op de toekomst. In Europa is dat ook een probleem maar hier zijn de "progressievelingen" het geld al lang door deuren en vensters aan het smijten, in Amerika is dat een meer recente evolutie en het zal tot zeer grote spanningen leiden. 

#116886

jvn1k

 

@ traveller

Zou Mitt Fakepepsodentsmile Romney verandering brengen?  En hoe?

#116888

traveller

 

@ jvn1k

 

Neen, maar dat is irrelevant, Obama veegt de vloer met hem aan.

#116889

jvn1k

 

@ traveller

Ben je daar zo zeker van?   Maar laat het ons dan zo stellen: hoe zou jij het probleem van de homeless in Palo Alto oplossen?  (en kom niet af met bussen naar San Jose :-) )

#116890

traveller

 

Het kan niet opgelost worden in een echt vrije democratie.

Het is spijtig maar het is zo.

De Kerk vecht al eeuwen om de vrije keuze uit te leggen.

Zwakke mensen zijn nu eenmaal zwak en domme mensen zijn dom, daar kun je niets aan veranderen.

Sociale zekerheid voor 100% is onmogelijk en wordt slachtoffer van massale fraude.

We zijn geen Goden Joe, maar mensen met gebreken.

#116911

traveller

 

@ jvn1k

 

Ik ben een beetje traag de laatste tijd, de enige die er in slaagde om een totaal systeem van sociale zekerheid op te bouwen was de dictator Gaddafi.

We weten wat er met hem gebeurde.

Nu is het land "democratisch" vernietigd en ik kreeg vandaag dit artikel onder de ogen:

 

http://libya360.wordpress.com/2012/02/07/libyans-forced-to-rely-on-un-food-stamps/

 

Je moet nu wel weten dat Benghazi nooit gebombardeerd werd en dat de nieuwe Libische "leiders" al het geld dat ondertussen aan Libië werd gegeven in Benghazi eerst zouden spenderen.

Het geld is verdwenen en de bevolking verhongert, democratisch natuurlijk.

 

 

#116878

Mike

 

Tuurlijk zie je geen daklozen in de Belgische provinciesteden. Daklozen gaan de trein op richting Brussel.

 

Belgie heeft, me dunkt, zeer veel armoede, dit ondanks het sociale vangnet waarover Wim spreekt. Het ontbreekt ons hier aan superrijken. Zonder die superrijken is de kloof niet zo groot als in de US.

#116898

fcal

 

"Voor een 24-jarige geeft de Limburgse informaticus Wim Leers blijk van veel maturiteit. Na 16 weken stage op het hoofdkwartier van Facebook in Palo Alto (Californië) - van 26 september tot 16 december vorig jaar - had de Hassel(tn)aar zijn buik vol van de Verenigde Staten. "  schreef Nico Schoofs, reporter van 'De Tijd'. Dit is een waarde-oordeel van de journalist. En in hoeverre worden de observaties van de waarnemer, Wim Leers, verdraaid in het gebruikelijke politiek correcte betoog door zo'n journalist? Een de facto situatie, een feitelijkheid kan gemakkelijk zo weergegeven worden dat het de politieke opinie bevestigt van de vragensteller.

#116899

traveller

 

Als die jongen na 16 weken Palo Alto al zijn buik vol had van de V.S. en hij heeft dat werkelijk gezegd, is er van maturiteit geen sprake.

16 weken in één uithoek van een continent laat je dat continent niet kennen, niet in positieve en niet in negatieve zin. Ten hoogste kan hij commentaar geven over het kantoor waar hij werkte, tussen haakjes onmogelijk om zulk een bedrijf op te starten in België door de bekrompenheid van de "ruling classes" hier, de staat van de bussen en de staat van zijn appartement en de bars waar hij ging.

Van de V.S. weet die jongen niets. 

#116900

jvn1k

 

ja, OK, zelfs al weet hij "niets" over de VS zoals traveller beweert, het is een beslissing zoals een ander om niet langer in de VS te blijven omdat hij de armoede, de vele bums en een zekere onrechtvaardigheid en egoïsme niet kan verdragen.  Ik denk dat hij ook graag terugkeerde naar zijn lief, die haar doctorgraad niet geregulariseerd krijgt in de VS.

maar zoals fcal het zegt: die term "maturiteit " komt van die journalist.  Valt daarom Wim Leers niet aan.  Die neemt gewoon een persoonlijke beslissing.  so what.   ik ben het ook een paar keer afgetrapt in een restaurant omdat de garçon, de lawaaierigheid en het publiek mij niet bevielen, maar van de keuken  wist ik niets.

#116901

traveller

 

Niet zeveren he Joe, ik heb nooit "mijn buik vol gehad" van een land waar ik maar één stad van had gezien, zelfs landen waar het helemaal niet zo goed was.

Het feit dat hij daar op dat specifiek kantoor zat had hem toch tot nadenken moeten stemmen over de "andere" verschillen met Europa of België.

#116902

jvn1k

 

@traveler

wie heeft de woorden "mijn buik vol gehad" gebruikt?

#116904

traveller

 

@ jvn1k

 

Dat weet ik niet maar als die jongen dat niet heeft gezegd moet hij wel reageren op die journalist.

#116905

OutlawMike

 

Wim Leers mag dan een IT-as zijn, het is een debiel waar het politieke maturiteit betreft. Sorry, maar ik heb er mijn buik van vol. De tegenstelling tussen arm en rijk in Californie is er gekomen door een hele rist Linkse Dada's, zoals overregulering, een TOPZWAAR en onproduktief overheidsapparaat, ongebreidelde en ongecontroleerde immigratie, een politiek van vernietiging van de familie en wat dies meer zij. Tienduizenden beloftevolle ondernemingen hebben CA allang verlaten voor (hoofdzakelijk Republikeinse) staten waar bedrijven nog aangemoedigd worden om te GROEIEN.

Ik merk op dat de tenuur van Schwarzenegger aan de situatie niets verbeterd heeft, hetgeen niet verwonderlijk is, want die gladjanus is een RINO, en zelfs als ie iets had willen veranderen zouden figuren als Barbara Boxer dat wel verhinderd hebben.

Californie ligt op apegapen om dezelfde reden dat Wallonie op apegapen ligt: socialisme. Aan Wim Leers, als ie dit leest, nog eens, geen excuses van mijn kant omdat ik u een politieke debiel noem. Ik ben het beu. Jij als IT'er zou moeten weten dat de informatie over het echte hoe en waarom van verpaupering van staten zomaar voor het opscheppen ligt. Er is geen alibi meer.

#116906

traveller

 

@ Wim Leers, Nico Schoofs e.a.

Gelieve dit te lezen, het zal jullie helpen de V.S. een beetje te leren kennen.

 

http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204301404577170733817181646.html

#116907

fcal

 

@ traveller

Inderdaad, zo als steeds bij Murray factueel en zonder franjes. Wat hij beschrijft over de tweedeling van de VS is ook van toepassing op Europa uiteraard mits aanpassing aan de hier geldende maatschappelijke geplogenheden. Bij onvrijheid, hoe die ook bekomen wordt, of het nu door belasting, door regelneverij, door ideologie of door autoritarisme gebeurt heeft geen belang. Het eindresultaat is het ontstaan van een mandarijnenklasse, die zich afzondert van de minder volmaakten. De samenleving verstart, vernieuwing blijft achterwege, de stilstand wordt bejubeld, feiten zijn minder belangrijk dan modes of ideologiën. We zijn goed op weg.

#116908

jvn1k

 

@ Wim Leers, niets van aantrekken van onze grumpy Mr Know It All genaamd Outlul Mike.  Hij en nog een paar anderen hier misbruiken jouw moeilijke  keuze (afweging tussen blijven in een van de meest gezochte en moeilijkst binnen te geraken bedrijf als Facebook dat je talent erkent en erin wil investeren / het sociale klimaat in de US / bij je lief zijn) om hun immer door hun strot opborrelende  gal uit te spuwen over hun steeds wederkerende vervelende stokpaardjes.  Daarbij lezen ze enkel wat ze willen lezen, ze dikken hier en daar nog wat aan, ze gaan nog wat dwaze deducties maken, en zo richten ze telkens weer hun ridicuul foorkraam in.   Deze keer ben jij de schopzak van dienst.   Overmorgen krijgen ze op dit forum wel iemand anders toegestopt.

#116909

traveller

 

@ jvn1k

 

De verscheurende keuze tussen werken bij een fantastisch bedrijf dat je kwaliteiten erkent en honoreert en van tijd tot tijd een paar misfits zien.

Wat het lief met de sociale structuur van de V.S. te maken heeft begrijp ik niet.

En Joe vindt dat we de pampering verder moeten aanhouden, het manneken heeft het al zo moeilijk.

Neen Joe, dat helpt niemand; de pampers zijn op.  

#116910

Cogito

 

@Outlaw: zeg nu zelf dat je niet hartelijk hebt zitten lachen om zhuvnik's naamgrapje. Ik alvast wel :-)

#116915

OutlawMike

 

@Cogito: Hij heeft inderdaad een rudimentair gevoel voor humor.

Zhuvnik? Heb ik iets gemist?

#116916

OutlawMike

 

Verhaaltje over mevrouwtje dat een ijssalon wilde openen in Frisco, heu, San Francisco (exerpt): Ms. Pries said it to'ok two years to open the restaurant, due largely to the city’s morass of permits, procedures and approvals required to start a small business. While waiting for permission to operate, she still had to pay rent and other costs, going deeper into debt each passing month without knowing for sure if she would ever be allowed to open. “It’s just a huge risk,” she said, noting that the financing came from family and friends, not a bank. “At several points you wonder if you should just walk away and take the loss.” Ms. Pries said she had to endure months of runaround and pay a lawyer to determine whether her location (a former grocery, vacant for years) was eligible to become a restaurant. There were permit fees of $20,000; a demand that she create a detailed map of all existing area businesses (the city didn’t have one); and an $11,000 charge just to turn on the water.' Deze link wordt u aangeboden door het aartsconservatieve extreemrechtse naziblad The New York Times: http://www.nytimes.com/2012/02... Getekend: Grumpy Outlul Know It All Mike

#117109

fcal

 

De welbespraakte wereldwijze president Obama aan het werk.Humor is er overal voor wie rondkijkt. Zo ook de Deense televisie, die hier de hardwerkende President Barack Hussein Obama in het Witte Huis voorstelt bij de ontvangst van buitenlandse hoge gasten. Men kan er kennismaken met de superieure manier waarop deze hoogbegaafde president voor elke bezoekend staatshoofd of premier de geschikte frasering weet te vinden om ieder land als het ware individueel lof toe te zwaaien. Zelden zo'n diplomatisch hoogstaande bejegening kunnen aanschouwen. (Engels ondertiteld).

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=erYpXzE9Pxs

#117110

jvn1k

 

oei, wat gaat dat worden op de Deense TV als Bartel Thorkild Tristan Isolde Dewever ooit eens burgemeester wordt....