Eurocrisis: het einde van de onhoudbare beloften

De "volledige tewerkstelling" in de landen van het Warschaupact, gecreëerd met het fiat van het Centraal Comité [van de Communistische Partij], samen met de munt om het te betalen, wordt nu beschouwd als één van de meest belachelijke feiten uit het leven van het Oostblok. Maar hoe verschillend zou het zijn om euro's te creëren om de pensioenen van de Grieken te betalen (of van de Fransen, aan wie François Hollande beloofd heeft om de pensioenleeftijd terug op 60 jaar te zetten)?

Wanneer zullen we eigenlijk het meest fundamentele dilemma van deze Europese crisis erkennen: om de uitkeringen te garanderen die door de Europese "sociale solidariteit" worden beloofd, zou de EU niet alleen voortdurend bergen vers maar waardeloos geld moeten produceren,  maar ze zou ook gedwongen zijn om vormen van economische controle in te voeren die doen denken aan het Oostblok. (...)

Er zijn enorme maar onhoudbare beloften gedaan inzake sociale zekerheid en uitkeringen, gebaseerd op de veronderstelling dat de vrije markt daar altijd voor zou zorgen.  Niemand stelde zich de vraag wat er zou gebeuren als de markt hapert of fluctueert (wat echte vrije markten altijd doen), of als de verwachting van uitkeringen groter werd dan de rijkdom die kan gecreëerd worden. (...)

Hoe lang zal de vrijheid nog overleven tegenover de massale woede over het verlies van economische zekerheid, die men als een fundamenteel mensenrecht is gaan beschouwen?  Er werd aan de mensen gezegd dat ze een levenslange bescherming konden hebben tegen armoede, zonder beperkingen op hun vrijheid of hun economische zelfbeschikking. Maar nu is de taart echt op. De EU zal vroeg of laat moeten toegeven dat deze fantasie voorbij is.

Janet Daley in The Daily Telegraph, 19 mei 2012

Reacties

#117363

Thinker

 

en dat het nu net nullen zoals Hollande zijn die elke dag beslissingen nemen die de welvaart de kop indrukken... enerzijds zekerheid beloven en anderszijds het melkvee die dit kan bekostigen uitmelken in de naam van solidariteit

 

ooit komt er een dag dat socialisme een reputatie zal krijgen als nazisme nu heeft... en hoe eerder hoe beter wat mij betreft

#117375

Koen Godderis

 

Ik noem ze al langer fascisten. Heel die Vlaamse regering is er op gebaseerd. Zie maar eens hoe onze mediasector in mekaar steekt. Noord-Korea en Cuba verbleken er bij. Op een zo danige manier in mekaar gestoken dat de bevolking dom gehouden wordt en inzake informatie gemanipuleerd wordt.

#117373

Koen Godderis

 

0,01% van de bevolking had dit al langer door, nu nog die andere 99,99%.

Probleem is dat de meesten "het jarenlang boven de stand leven van diverse Europese Overheden" als normaal zijn gaan beschouwen. En willens nillens zullen willen aanvaarden, laat staan geloven, dat het allemaal één grote luchtbel was die vroeg of laat ontploft. Wanneer de luchtbel springt, weet niemand, alleen weten we dat ze zeker zal springen. En dat het geen eeuw meer zal duren. Laat staan 10 jaar.

Ik raak alsmaar meer en meer ontgoocheld in het mensDOM. De wereld werd zo gecreëerd dat er na x aantal jaren telkens een reset komt door oorlog en verhongering vanwege de domheid van het overgrote deel van de wereldbevolking. Slechts weinig mensen kiezen er voor om zelf iniatief te nemen om zichzelf te onderhouden (libertarisme). De meesten kiezen de gemakkelijkste weg (socialisme), nl op kap leven van een ander.

 

 

#117380

Questing Beast

 

Een probleem is ook dat de schaalgrootte van de reset alsmaar toeneemt. Van lokaal gingen we naar regionaal, naar supra-regionaal, naar globaal en van een paar honderd doden naar verscheidene miljoenen slachtoffers. NOOIT werd er iets bijgeleerd. Het is telkens opnieuw op de kap leven van een ander, maar dan anders ideologisch ingekleed. Wat het verhaaltje gaat zijn na de volgende crash weet niemand, maar dat er GEEN libertaire maatschappij zal ontstaan staat zo goed als vast. Hoewel ik zelf tot die 0,01% behoor ben ik er ondertussen rotsvast van overtuigd dat libertarisme niet tot de aard van de mens behoort. Wij zijn afwijkingen Koen, jammer maar helaas. Ik heb het dan ook opgegeven om anderen proberen te overtuigen. Proberen tussen de plooien van de rotzooi te glippen is het enige wat je kan doen.

#117381

traveller, niet ingelogd

 

@ Questing Beast

 

Het grote probleem is en blijft "het kuddedier mens".

Men kan dat accepteren of niet maar onze programmering is "kuddedier", wat natuurlijk elke groepsorganisatie vrij spel geeft.

Hoe groter de kudde hoe groter de moeilijkheden en dat hebben onze "sociologen" nog altijd niet begrepen omdat ze door de kuddeleiders betaald worden. Hier is hun moto hoe groter de kudde hoe groter de vetpotten en hoe gemakkelijker de kudde te misleiden is.

#117382

Questing Beast

 

Volledig mee eens hoor Traveller. Die kuddegeest is dan nog eens gekruid met een mengsel van hebzucht en afgunst. Gecombineerd met onze exponentieel toenemende technologische mogelijkheden levert dat een uiterst gevaarlijke cocktail op.

#117383

Cogito

 

Ik zou een beetje minder pessimistisch zijn, (no) questing beast (anymore). Om te beginnen is het niet 0.01% maar zeker enkele procenten.  Libertaire waarden hébben het gebracht tot in een grondwet, die van de VS.  Je slotzin is wel een waarheid als een koe, maar het woord "enige" moet vervangen worden door "weinige". Proberen iedereen een geweten te stampen door je te laten horen op velerlei manieren helpt nog altijd. In Nederland komt bij de volgende verkiezingen een echte libertaire partij op. http://www.libertarischepartij...