Vlaanderen is een hedonistisch paradijs dankzij VTM

Vlaanderen in het jaar 2014 kan ik niet anders dan een paradijs noemen. In mijn tijd werd er letterlijk gewacht met genieten tot de mensen eindelijk eens met vakantie konden. Terwijl de wereld nu, dat is één grote speelplaats. (...) De tijden zijn veranderd, en in mijn beleving ligt de breuklijn bij de oprichting van VTM in 1989. Toen is de nieuwe samenleving begonnen. Misschien werden de mensen plots verstandiger, ik weet het niet. De mensen gingen in het hedonisme geloven.

Zanger Luc De Vos (1962-2014), geïnterviewd door Christophe Vekeman in De Morgen, 6 september 2014

Reacties

#119387

Anonymous

 

ben ik helemaal niet mee akkoord. de huidige samenleving is er een van gemakzuchtige, zagende, luie, politiek correcte, gemanipuleerde dwazen. ik heb drie onheilsdata in mijn hoof die er toe hebben geleid dat de postmoderne mens zo'n zielig en laks wezen is dat alleen maar belastingen kan betalen en consumeren.

1968 seksuele revolutie (absolute linkse waanzin, anarchie en immoraliteit ten top)

1973 oliecrisis (islamitische landen intimideren het westen, schaamteloos materialisme breekt door)

1989 ijzeren gordijn valt (cultuurmarxisme verspreidt zich als een olievlek in het westen).

#119390

Johan Vandepopuliere

 

Ik vermoed dat het citaat bedoeld is om een positief geluid over VTM uit de mond van een icoon van de bohémien bourgeois in de verf te zetten. 't Is inderdaad verrassend en vermakelijk.

Ik zie zelf het verband niet met de VTM. In 1989 viel de Muur. Anders dan het warhoofd dat net voor mij kwam denk ik niet dat dit geleid heeft tot een verspreiding van het Marxisme in West-Europa maar wel deel uitmaakte van een positivisme dat we sinds de jaren 50-60 niet meer hadden gezien. In België werden die vrolijke jaren 90 wel enigszins getemperd door de Dutroux-affaire, waardoor we minstens op de kleine schaal wat pessimistischer werden. In 2001 keerden we terug naar de duisternis, of je nu gelooft dat het een inside of outside job was.

Wat ik wel zie als een effect van VTM en ook van Woestijnvis, is dat Vlaanderen zich heeft losgemaakt van Nederland. Voordien waren we weliswaar al twee culturen met dezelfde taal, er was toch nog danig wat invloed van Nederlandse talkshows, komieken, muzikanten en andere (sub)cultuurdragers. Sinds VTM & WV staart de Vlaming alleen nog naar het eigen kastje en de navel. We weten nu niet alleen meer niks van onze Waalse buren, ook niet meer van onze Hollandse buren. Het kan zijn dat de verwijdering van het Calvinistisch voorbeeld voor meer hedonisme heeft gezorgd, maar dat is toch een flinke "long shot".

#119391

Marc Huybrechts

 

@ jvdp

Welcome back. Uw herverschijning kan de kwaliteit van de commentaarrubriek hier enkel verhogen.

Het is spijtig dat u niet verduidelijkt waarom u het etiket "warhoofd" plakt op de anonieme. Dat etiket zou men veel beter plakken op bourgeois De Vos, die me doet denken aan de 'dansende elite' op de Titanic die ook naievelijk dacht van niets te moeten vrezen. De anonieme, daarentegen, gelijk mezelf, is eerder een Cassandra-figuur, en we (zouden moeten) weten hoe dat is afgelopen.

De termen "cultuurmarxisme" en "positivisme" blijven onduidelijk, maar ik denk dat de anonieme er niet ver naast zit. Voor mij betekent cultuurmarxisme twee dingen: politieke machtsconcentratie (van een bepaalde ideologie) en een naief geloof in economisch determinisme. De ineenstorting van de Soviet Unie en het verdampen van de 'Pax Americana' in Europa en Oost Azie, hebben wel degelijk het cultuurmarxisme bevordert.

Uw verwijzing naar 2001 is cryptisch. Kunt u echt denken dat 9/11 een "inside job" was? Kunt u zelfs denken dat het een keerpunt was, in plaats van een continuatie van wat al minstens gaande is sinds 1979 en de Iraanse revolutie?

Wat de afstand tussen Vlaanderen en Nederland betreft, heb ik een andere indruk dan die van u. En, normaal gesproken, zou men verwachten dat een meer verscheiden TV aanbod ook zou leiden tot meer culturele heterogeniteit. Ik erken dat u dichter bij de dagelijkse hedendaagse realiteit van Vlaanderen staat dan ik, maar dat betekent nog niet dat uw indruk beter zou zijn dan de mijne. Ik erken ook dat mijn observatie sample terzake meer beperkt en meer selectief is dan dat van u.

#119395

Johan Vandepopuliere

 

Dag Marc

Zolang de brave anonymous #1347 hier niet meer weerkeert, zullen we wellicht nooit weten wat hij bedoelde met cultuurmarxisme.  Dat ù hier weerkeert, is bijna een zekerheid, dus is het minder vergeefs met u praten. Ook bedankt voor uw welwillende opener.

Wat ik bedoel met positivisme is een breed gedragen geloof dat het hierna nog beter zal gaan. De val van de Muur bracht mensen dichterbij, for better or worse, maar de idee was zeker dat het ieders leven gunstig zou beïnvloeden. Die hoop is zeker gewettigd, want hoewel een flinke oorlog nadien weer ruimte maakt voor grootschalig herstel en de overbevolking indamt, gedijt de mensheid meestal beter in vrede dan in (koude) oorlog. Als 1989 een hoopgever was, nam 9/11 zeker veel daarvan weg. Misschien niet bij rationele denkers als u maar zeker bij de grote bevolking.

Ik weet dat u steigert bij mijn insinuatie dat 9/11 een (halve) inside job was en dat gaat meteen elk debat overheersen, dus laten we dat nu even in het midden. Terug naar de Iraanse revolutie: ook daar denk ik niet dat het een plotse tweespalt heeft gecreëerd tussen de Islam en de Westerse Wereld maar wel dat het een voortzetting betrof van een proces. We kunnen bijvoorbeeld ook teruggaan naar de Indische onafhankelijkheid.

De vraag is ook of moslims en niet-moslims systematisch en collectief uit elkaar zijn gegroeid. Er is momenteel wel een scherpstelling, maar als men echt op zoek gaat naar gelijkenissen en verschillen, absoluut en evolutief, zou men wellicht een genuanceerder plaatje krijgen dan dat van een clash of civilizations. Om maar iets te zeggen, zelfs de IS gebruikt smartphones om filmpjes te maken, al zijn hun executies een stuk minder onschuldig dan het triljard selfies waarmee het Westen uitpakt.

Hoeven we over Vlaanderen en Nederland door te gaan? Op een algemener niveau leidt een groot aanbod soms tot een grotere homogeniteit, omdat 1 speler zich duidelijk onderscheidt van alle andere. Zappend door het aanbod aan kanalen, blijf ook ik vaker hangen op 1,2,3 of 4. Voor Nederland moet je het hele eind tot 101 en onderweg kom je bagger tegen van alle soorten. Ik denk dus dat er vroeger meer naar Nederland werd gekeken, en dat het deel uitmaakte van een beperkter aanbod, lijkt me een aannemelijke reden daarvoor.

Vriendelijke groet

 

#119396

Marc Huybrechts

 

@jvdjp

U noemt de anonieme hier een "brave". Ik zou hem eerder een 'stoute' noemen, vermits hij zware kritiek levert op de heersende culturele orthodoxie ( de naief-linkse, wist u al) in het Westen, wat erop neer komt dat hij niet (langer) meer in het gareel wil lopen. Anderzijds participeert hij in de contemporele pathologie van anonimiteit, en in die zin faciliteert hij de culturele verloedering die hem zo tegen zit.

Ja, mijn aanwezigheid hier is "bijna een zekerheid". Gepensioneerden/retirees hebben doorgaans veel tijd, en hun karakter verandert niet meer. Tussen haakjes, ik ben nu op doortocht in een van de oude playgrounds van 'den Joe' in Naples, Florida.

Natuurlijk "gedijt de mensheid beter in vrede dan in oorlog". Dat is een soort van tautologie. De relevante vraag is hoe kan men de vrede vrijwaren of duurzaam verzekeren in een wereld met talrijke 'slechterikken''? De geschiedenis leert dat vrede geen 'natuurlijke staat' is van de mensheid. Het komt er dus op aan dat de 'goeden' kracht of sterkte projecteren om de talloze slechterikken te kunnen afschrikken. Natuurlijk,, van zodra men het onderscheid tussen goeden en slechterikken niet meer kan maken, dan verdampt die afschrikking en dan is het weer gewoon een kwestie van tijd voor de volgende ronde van chaos. De laatste dekade is de zoveelste indicatie dat "de grote bevolking" in het Westen die historische les steeds opnieuw blijft vergeten.

Elke "insinuatie" van 9/11 als een halve of een hele "inside job" is een indicatie van wereldvreemdheid of verlies van realiteitszin. Het is een onderdeel of een aspect van de hierbovenvermelde neiging bij de "grote bevolking" om historische lessen te vergeten (uit gemakzucht en zelfs lafheid). De Iraanse revolutie en haar gevolgen bevestigen gewoon verder dat Huntington gelijk had, i.e. dat religieus-gebaseerde ethnische verschillen tussen beschavingen vandaag een veel grotere rol spelen dan naieve Marxistisch-geinspireerde Westerse economische deterministen vroeger dachten. Smartphones en selfies zeggen niets over het onderscheid tussen barbarisme en civilizatie, en ook niet over de eeuwige strijd binnen elke beschaving tussen die twee. Waar het fundamenteel om gaat is tegenstrijdige waarden-aanhankelijkheden onder brede bevolkingen.

Wat het onderscheid Vlaanderen/Nederland betreft, levert u een "aannemelijke reden".