Boudewijn Bouckaert: "Groeten uit het partijbestuur"

Boudewijn Bouckaert, lid van het partijbestuur van de VLD en voorzitter van de liberale denktank Nova Civitas, wijst op de drie grote blunders die de VLD de voorbije maanden heeft begaan:
  1. In februari 2004 door het migrantenstemrecht niet terug op de onderhandelingstafel te brengen.

  2. In januari 2005 door het cordon sanitaire onverkort opnieuw te bevestigen.

  3. En nu door onze politieke geloofwaardigheid volledig op het spel te zetten.

Ik denk dat de partijtop echt met vuur speelt en niet alleen het politiek succes, maar ook het naakte voortbestaan van het partijpolitieke liberalisme in Vlaanderen in gevaar brengt.

Bouckaert blijft in het VLD-partijbestuur zetelen en zal "in alle onafhankelijkheid zijn standpunt publiekelijk blijven toelichten":
Zo weet u, beste liberale vriend, dat er aan de top van de partij nog een beetje debat bestaat er er geen DDR-regime heerst. Freedom for all.

Het volledige artikel, opgesteld als een brief aan de VLD-leden, is beschikbaar in PDF-formaat.

Reacties

#8531

Leo Norekens

 

Een hele geruststelling. Alleen jammer dat de achtbare academicus het Partijbureau niet *IS*.

In verband met zijn voorlaatste paragraaf (scheiding der machten - onafhankelijk parlement) verwijs ik naar mijn reactie bij het perscitaat over "Ongehoorde concessies" http://lvb.net/it... :

"Maar eigenlijk stond zelfs nà het afspringen van de onderhandelingen niets de stemming van het splitsingsvoorstel in de weg.

Tot de Waalse "Deus ex Machina" uit de lucht kwam vallen: Sire Albert vindt een crisis niet opportuun! M.a.w. riskeer het niet om de splitsing goed te keuren in de commissie Binnenlandse Zaken. The King has spoken.

En de Regering (Eerste Minister) komt aan de Volksvertegenwoordigers vertellen wat de Natie (=het volk) wil.

ONGEHOORD. Opvallend weinig verontwaardiging hierover in de pers."

#8537

Briggs

 

Partijpolitiek Liberalisme in Vlaanderen ligt dat wel bij de VLD ?

#8538

LVB

 

@Briggs: welke andere politieke partij die verkozenen in het parlement heeft, heeft het woord "liberalisme" in haar statuten of in haar beginselverklaring staan, of nog maar de woorden "minder staat"?

#8542

Publius

 

Het is een geruststelling dat er (in de VLD) nog mensen als Boudewijn zijn. Maar jammer genoeg zullen ze op een paar vingers te tellen zijn.

Welcome back, de tijd in Boston is wel gevlogen maar hopelijk gaf die nieuwe inzichten en vooral nieuwe energie.

De VLD top begaat inderdaad essentiële blunder na blunder. Verhofstadt zou wel eens de geschiedenis kunnen ingaan als de man die de VLD ten gronde gericht heeft.

Ze laten zich voor de linkse kar spannen als het erop aankomt de Vlaamse citroen uit te wringen(zowel privé, cfr verkeersboetes,... als bedrijven), maar het staatsmanschap om voor een no nonsense aanpak te gaan van de PS, die is er niet, bij geen enkele (zelfverklaarde democratische) partij.

Het probleem zijn (vermoedelijk) niet de Walen, niet de Vlamingen (in alle hoedanigheden), niet België, maar de PS! We zijn dringend toe aan gezamelijk offensief om de PS tot reden te dwingen. Nu versterkt de VLD het imago van de PS. "Stem PS en je zit veilig al waal voor de komende jaren". SP.A en PS houden de linkse demagogie en dwang hand in hand in stand. Waar zit Slangen nu met zijn advies? Poer verschieten op de eigen achterban die het beu is en dus al bij VB zit,ja, maar echt strategisch werk met termijnvisie, dat liever niet. Dat cordon wordt een cordon dat de nek van de VLD langzaam dichtknijpen tot ze....er blauw van zullen zien. Beter dan het huidige rood van de VLD;-)

Ha, Steve Stunt en Guy Stent.

#8543

Eric Jans

 

@ LVB:

Kijk, Luc, ik kom natuurlijk niet uit Uzbekistan en begrijp ook wel dat Vlaanderen (hoe het ook evolueert) altijd wel liberalen zal nodig hebben in haar politieke constellatie. We zijn op dit ogenblik volgens mij geen democratie, maar mochten we het ooit tot een echt democratisch Vlaanderen kunnen schoppen, dan is daarin onmiskenbaar een liberale partij broodnodig.

Ik versta dan ook je bekommernis, maar denk je nu echt niet dat die VLD-partijtop minstens een stevige bolwassing nodig heeft of zelfs... méér?

Hoe kan deze tekst van Bouckaert of een verklaring als die van VLD-burgemeester Willy De Waele nog gerijmd worden met Verhofstadt?

Door over de 'vrije markt' standpunten te delen?

Het 'burgerschap' van Vlamingen lijkt me een liberale bekommernis bij uitstek! 'Citoyen' is van ouds een liberaal woord. 'Partij van de BURGER', weet je nog?

Zonder eerst prioriteit te leggen op het burgerschap met alle bijbehorende rechten en afspraken, kán er over een zinvol discours over 'VRIJ MARKT' geen sprake zijn.

De VLD begint op de Chinese staat te gelijken:

vrije markt: JA, vrije burgers: NEE.

Want in het B-H-V-dossier staat de gelijkwaardigheid van Vlaamse burgers op het spel. Niets is liberaler dan het pleidooi voor het burgerschap.

Gelijkwaardig burgerschap is een liberale uitvinding!

Het burgerschap van de Vlaams-Brabanders is geschonden. Zij moeten dingen toelaten op hun grondgebied die de Brusselaars of Waals-Brabanders niet moeten toelaten.

Daar kan geen enkele zinvolle, objectieve verklaring voor gegeven worden, ook en zéker geen historische.

Vóór je over scheiding der machten, scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting of wat dan ook spreekt, moet je het eerst hebben over de vrijheden en rechten van de burger.

Jullie lijken stap nummer één over te willen slaan om zo de hogere dingen te willen bepleiten.

Vlaanderen kan politiek gezien nog niet eens lopen, maar we moeten wel al beginnen met leren hoog- en verspringen, hinkstapspringen, triatlon, enz. ...

Hoe ongeloofwaardig.

Waarover gaan jullie het hebben op dat congres eind mei? Over de ideologie van de partij? Mag ik lachen?

#8544

Peter Dedecker

 

@LVB: wees gerust, de VLD is niet de enige met "liberaal" of "liberalisme" in hun programma/beginselverklaring. Er is immers ook nog spirit en die hebben de voorbije week zich qua geloofwaardigheid zeker boven de VLD geplaatst. Hun afgang ivm de EU-grondwet is er deels door goedgemaakt en de VLD is echt wel heel diep weggezakt qua geloofwaardigheid.

Niet dat Spirit zo goed zal scoren bij de volgende verkiezingen, maar qua geloofwaardigheid staan ze bij mij en bij vele anderen nu toch wel hoger aangeschreven dan de VLD.

#8546

Evert Gruyaert

 

Ik denk dat professor Bouckaert de juiste analyse maakt. Gelukkig kent het kernliberalisme nog een stem binnen het partijbestuur en krijgt de VLD-aanhang een signaal dat niet iedereen zomaar zwicht voor de partijtop.

Ivm het congres van volgend weekend wil ik toch opmerken dat hier een zeer sterke economische en liberale tekst voorligt. Mits een herschrijving van de fairtax tot simpelweg een flattax is dit een economisch programma dat gezien mag worden. Je merkt dat de nieuwe generatie liberalen zich opmaakt om de val te breken of na enige tijd te wreken. Of ze hierin gaan slagen is maar zeer de vraag.

Ik verwacht in ieder geval geen drastische koerswijziging op politiek niveau, maar juig het initiatief om 2 maal tot ideologische bezinning te komen enorm toe. Laten we hopen dat de partijtop lessen leert uit de fouten van het verleden en dat de aanhang van mensen als Bouckaert mogen blijven groeien. Op die manier is het zeker en vast nog niet gedaan met het partijpolitieke liberalisme in ons land...gelukkig maar!

#8548

LVB

 

@Peter Dedecker: Spirit stelt, als "links-liberale" partij, naar mijn 'goesting' iets te veel hoop en verwachting in de werking van de staat. Je ziet, hoort en voelt elke Spirit-politicus voortdurend denken "wat kunnen we als overheid doen om ...". De Spirit-politicus lijkt mij iets te wanhopig op zoek naar problemen waarvan ze de mensen kunnen redden. de Digitale Kloof, de Verrechtsing Van De Maatschappij, de Globalisering Die Tot Vervreemding Leidt, en zo. Het zal wel kloppen dat sommige Spirit-politici liberaal zijn in de zin dat ze een individuele benadering verkiezen boven een collectieve benadering, en dat hebben ze dan inderdaad gemeen met de VLD. Maar voor mij volstaat het om de weblog van Bert Anciaux, voorstander van meer belastingen en tegenstander van individualisme, te lezen, om te weten dat het zeker niet "my cup of tea" is.

#8550

LVB

 

@Evert Gruyaert: later dit weekend komt hier een uitgebreid blogartikel over het komende VLD-congres. Ik heb alvast een amendement ingediend om van de fair tax meteen een flat tax te maken.

Maar laten we er geen doekjes om winden: de ideologische basis is nooit slecht geweest bij de VLD. Het probleem ligt bij de omzetting van die ideologie naar de praktijk. Een zoveelste bijsturing van de ideologie is best interessant en boeiend, maar verandert in wezen niets aan de huidige problemen waar de VLD mee worstelt en die de toekomst van de partij ernstig hypothekeren.

#8553

Bam Bam

 

OK, het woord 'liberaal' staat in de naam van de partij, en dan? De wolf zei tegen Roodkapje ook dat ie oma was. En in Portugal is de partij van Barroso een liberale ('centre right')partij en die heet 'Partido Social-Democrata'. Net het omgekeerde van wat er met de VLD, dat bijhuis van Elio, aan de hand is, dus.

#8554

Eric Jans

 

De VLD heeft het probleem dat ze tegen de Belgen niet kan zeggen dat ze volwaardige Belgen zijn en dat ze tegen de Vlamingen niet kan zeggen dat ze volwaardige Vlamingen zijn.

De (sociaal-) economische thema's zullen niet en nooit ten gronde aan bod komen zolang deze situatie niet rechtgezet wordt.

Eerst burgerschap regelen, dan de rest.

Schijnbaar heeft de VLD niet gekozen voor het Vlaamse burgerschap.

Waarvan akte.

Indien de VLD aan geloofwaardigheid wil terugwinnen zou ze de *V* uit haar naam moeten vervangen door een *B*. Dat zou tenminste consequent zijn.

Ze zou dan kunnen beginnen pleiten voor een volwaardig burgerschap van Nederlandstalige Belgen.

Wanneer je als echte liberaal zegt dat je tegen minderheidsbeschermende maatregelen bent, waarom dan niet consequent zijn? Niet alleen de sociale maar ook de politieke minderheidsbeschermende maatregelen moeten dan weg.

Dus de Francofone 'meerwaardestem' en de Nederlandstalig-Brusselse 'meerwaardestem' en de Vlaamse 'minderwaardestem' moeten voor de échte liberaal wég.

#8555

Eric Jans

 

In dat geval moet de hele federale structuur weg en kan de liberale partij terug voorstellen wat de Vlaams-Belgische politici in de jaren 1920 algemeen voorstelden: nationale tweetaligheid (of méértaligheid) op alle niveaus. Eventueel met een bepaling van één of twee 'hoofdtalen'.

Toen heeft de Francofonie dat zéér resoluut afgewezen.

Wanneer ik Di Rupo tegenover rechtmatige Vlaamse eisen hoor verklaren 'quel est le problème?' (hoe hypocriet, alsof hij dat niet weet) en Michel hoor zeggen dat Jedoigne voor hem meertalig mag zijn... welaan dan: neem ze op hun woorden!

Maar doe niet onnozel, beste liberalen: jullie beseffen best dat déze situatie en jullie huidige standpunt daartegenover volstrekt onhoudbaar is.

Wanneer ik vaststel dat er in de stemming over het vertrouwen voor VII in de Liberale partij (én bij de sossen) geen enkele dissidentie te noteren valt... dan concludeer ik daaruit dat er géén hoop is voor het liberalisme in Vlaanderen. Te weten: de socialisten hebben zich nooit zo 'Vlaams' geprofileerd als de Liberalen van Verhofstadt.

Dáár heeft hij een wezenlijk deel van zijn stemmen vandaan gehaald (begonnen met de opname van Jaak Gabriëls, 14 jaar geleden!)

Het is écht beschamend! Het is onhoudbaar.

#8556

Bema

 

Maar laten we er geen doekjes om winden: de ideologische basis is nooit slecht geweest bij de VLD.

Dat kan je van de meeste partyen wel zeggen. Bij de groenen kan je zeggen: wie is er nu tegen de natuur? Bij de sossen: wie wil er nu associaal zijn? Bij de liberalen: wie is er nu tegen vrijheid?

Het probleem is dat het daar niet om draait. Waar het volgens mij wel om draait is het feit dat onze vlaamse politiekers geen ruggegraat hebben en proberen om de grootste gemene deler te zijn. Het wordt tijd dat er terug kleur wordt bekend en spijtig genoeg, voor mijn part moet niemand voor het VB zijn maar het is momenteel de ENIGE oppositieparty die zegt waar ze voor staat. De sossen proberen nu de middenstanders op te vrijen, de liberalen proberen linkser te zijn dan de linksen, de groenen zijn voor de natuur, abortus en euthanasie en de CD&V-ers kunnen zo goed met hun kont draaien dat ze er in Hawai wedstrijden kunnen mee winnen (ten laatste tegen...onverwijld...geen resultaats- maar middelenverbintenis...).

En boven dit alles staat de PS-maffia; dank zij bovengenoemde.

Trouwens, was het ook niet de fascist Musolini die goede contacten had mat de italiaanse maffia?

Wat ben je met een idealist die voor zijn eigen profyt zelfs zijn eigen beginselen verloochent.

#8557

Eric Jans

 

@ Bema:

Helemaal juist maar er ontbreekt iets. Namelijk: achter de facade van de ideologie waar partijraden voor opgevoerd worden, gaat 'de partijtop' schuil.

Iedere partijtop wordt bemand door mensen waarvan vooraf geweten is dat zij opportunistisch zullen bijdraaien. België kan niet zonder en daarom is dat zo.

Neem BV's. We krijgen een voorstelling als zouden BV's in de politiek terechtkomen. In de meeste gevallen zijn de BV's dank zij de politiek hier BV's kunnen worden, waarna zij - eens BV - de politiek iets met hun diensten moeten terug betalen. Zó werkt het natuurlijk.

Principiële mensen worden eruit geweerd, tenzij het écht niet anders kan, maar dat is zéér uitzonderlijk. Die principiëlen worden (zoals destijds Verwilghen) 'bewust fout geparkeerd' en raken zo in diskrediet bij de bevolking.

Trouwens... JMDD is zo verdacht stil dezer dagen. We kunnen intussen begrijpen waarom de deur zo hard werd dichtgeslagen... maar nog niet hard genoeg, blijkbaar.

België zou principiële politici niet overleven. Zo simpel is dat. En dat weten ze in Laken ook, natuurlijk. Of wat dacht je?!

#8563

Cogito

 

Uit de beginselverklaring van een bepaalde partij:

---------------------------------------------------

De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan.

De mens is vrij en de partij zal zich inzetten voor het beschermen van de individuele mens tegen het misbruik van staatsgezag. De partij verdedigt de vrijheid van meningsuiting, als eerste en belangrijkste beginsel van een democratische inrichting van de maatschappij. Daarbij horen ook - onder anderen - het recht van vereniging, de vrijheid van onderwijs, het recht van vergadering, de gewetensvrijheid alsook het recht op leven. Ook eigendom en de vrijheid van ondernemen - grondslagen overigens van economische ontwikkeling, tewerkstelling en welvaart - zijn wezenlijke vrijheden van onze samenleving.

De overheid moet de rechten van elke burger respecteren en moet hun rechtszekerheid waarborgen. De partij meent dat de beste waarborgen voor de vrije mens de rechtsstaat en de democratie zijn.

De samenleving moet worden ingericht met respect voor het subsidiariteitsbeginsel.

------------------------------------------------------------

Me dunkt dat er op dit moment geen liberaler partij in Vlaanderen is dan degene die bovenstaande in haar beginselverklaring heeft staan.

Nog redenen om aan te nemen dat er in die partij een frisse economisch-liberale wind waait (en liberalisme dat gaat toch over - om het met Clinton te zeggen: It's the economy, stupid!)is het duidelijke plan om achter een vlaktaks van 17 % te staan.

Etc...etc...etc...

#8567

Wim

 

Even in de rand en buiten deze discussie: het lijkt er nogal sterk op dat de eminente academicus Bouckaert dit artikel tussen de soep en de patatten heeft geschreven. Het taalgebruik, de zinsconstructies en de fouten doen helaas niets anders vermoeden.

Verder is er m.i. niet echt sprake van een analyse, maar eerder een publiciteitsstunt om zichzelf op te werpen als "de laatste verdediger van uw liberaal gedachtengoed". Zijn goed recht hoor (en over de kern van de zaak heeft hij zeker een punt), maar een *analyse* zou ik het niet durven noemen.

#8570

EH

 

@LVB: Wat heeft het nu voor zin om de regeringspartij VLD te laten pleiten voor een flat tax als al haar beleidsdaden worden gedicteerd door de Waalse Parti Socialiste ? Alsof de PS ermee zou instemmen om gewoon nog maar te raken aan de progressiviteit van het huidige belastingstelsel.

Ik begrijp eerlijk gezegd de naïviteit van prof. Bouckaert en LVB niet. Denken zij nu echt dat het op korte termijn nog goed komt met de VLD ?

Ik ben het eens met Cogito. Er is op dit moment in Vlaanderen slechts één partij die op een geloofwaardige manier voor 'meer economische vrijheid' en 'voor minder staat' pleit en de hieronder geciteerde beginselverklaring toont aan dat dat het Vlaams Belang is.

Uit de beginselverklaring van een bepaalde partij:

---------------------------------------------------

"De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan.

De mens is vrij en de partij zal zich inzetten voor het beschermen van de individuele mens tegen het misbruik van staatsgezag. De partij verdedigt de vrijheid van meningsuiting, als eerste en belangrijkste beginsel van een democratische inrichting van de maatschappij. Daarbij horen ook - onder anderen - het recht van vereniging, de vrijheid van onderwijs, het recht van vergadering, de gewetensvrijheid alsook het recht op leven. Ook eigendom en de vrijheid van ondernemen - grondslagen overigens van economische ontwikkeling, tewerkstelling en welvaart - zijn wezenlijke vrijheden van onze samenleving.

De overheid moet de rechten van elke burger respecteren en moet hun rechtszekerheid waarborgen. De partij meent dat de beste waarborgen voor de vrije mens de rechtsstaat en de democratie zijn.

Subsidiariteit en een politiek in het algemeen belang

De samenleving moet worden ingericht met respect voor het subsidiariteitsbeginsel. Wat door een lager niveau efficiënter kan tot stand gebracht worden, mag niet aan een ver van de mens staande, naamloze autoriteit toevertrouwd worden.

De overheid en het politiek bestuur treden dus in principe sober en terughoudend op. Hieruit vloeit voort dat de partij bijvoorbeeld steeds zal opkomen voor de laagst mogelijke fiscale druk en tegen verkwisting. De partij is ook tegenstander van politiek geïnspireerde onderwijshervormingen.

Politiek (en ook de partij zelf) is overigens geen doel op zich, maar een instrument waarmee het algemeen belang wordt nagestreefd. De partij bepleit dan ook een gezondere visie op de overheidstaken. Daarbij horen: meer aandacht voor het essentiële (zoals veiligheid en justitie), het actief terugdringen van overtollige structuren en wetten, de strijd tegen corruptie en bureaucratie en het respect voor de scheiding der machten. Benoemingen en bevorderingen door de overheid kunnen enkel gebeuren op grond van bekwaamheid en ervaring."

#8573

Peter Dedecker

 

@LVB: inderdaad, er zitten bij Spirit ook pipo's die allesbehalve de "links-liberalen" zijn als waar ze van uitgaan. Anciaux is een mooi voorbeeld, maar je mag er zeker van zijn dat dergelijke mensen ferm veel tegenkanting krijgen in hun partij. Het probleem van Spirit is echter wel dat dat de enige bekende gezichten van die partij en de weinige "stemmenkanonnen" zijn. Een beetje zoals het probleem met de VLD-top, al heeft de VLD wel meer bekende gezichten en gaat de top van de VLD nog meer rechtlijnig in tegen haar basis.

Je weet trouwens ook wel van waar die zogenaamde links-liberale VLD-ers afkomstig zijn ;-)

#8578

Hubert Spons

 

De drie opmerkingen van Professor Bouckaert zijn juist als men ze beschouwt vanuit het standpunt van het electorale succes of verlies van de VLD.

Als men ze afmeet aan de ideologie van de liberale partij is dat niet meer zo zeker.

Migrantenstemrecht.

Voor liberalen spelen etnische of raciale herkomst, nationaliteit, geloof, bereidheid tot of weerstand tegen integratie, taal enz. geen rol. Het individu is koning. Het getuigt dus van trouw aan hun principes dat ze onder al hun achtereenvolgende benamingen en achter hun herschilderde partijgevels altijd fervente verdedigers van de franskiljons in Vlaanderen zijn gebleven.

Waarom zouden ze dan het stemrecht van immigranten moeten betwisten?

Cordon sanitaire.

De partij die door deze politieke vorm van apartheid geviseerd wordt, hecht wel belang aan dergelijke dingen als bepaald moet worden of men aan buitenlandse inwoners van Vlaanderen en België helemaal of gedeeltelijk dezelfde rechten toekent als aan de autochtonen.

Zij is bevlekt door nationalisme, regionalisme en tribalisme, die in vele aangelegenheden de gemeenschap voorrang geven boven de enkeling.

Dat die partij buiten alle vormen van bestuur gehouden wordt (en haar kiezers dus eigenlijk hun stemrecht ontnomen wordt), moet een onwrikbare grondregel blijven van het programma van de VLD. Want, zoals de pioniers van de vrijheid al stelden: geen vrijheid voor de voorstanders van een andere vrijheid dan de onze.

Geloofwaardigheid.

Door haar lichtvoetige vlucht uit de Vlaamse coalitie die via een akkoord tussen de onbesmette partijen gevormd was om de splitsing van BHV af te dwingen, heeft de VLD ontegensprekelijk aan geloofwaardigheid ingeboet.

Maar door haar schuld heeft de Belgische politiek in zijn geheel averij opgelopen. Prof. Bouckaert zegt niet wat hij daarover denkt. Misschien verheugt hij er zich over, wat volgens mij voor een liberaal een vanzelfsprekende reactie zou zijn.

Waarom vanzelfsprekend? Hierom. De politiek en de staat zijn twee communicerende vaten. De politiek heeft de staat en zijn regering geschapen om de belangen van de bevolking te behartigen. Via verkiezingen (dus de partijen), geeft hij de staat aanwijzingen en instructies in opdracht van de burgers. De staat van zijn kant zorgt ervoor dat de politiek zijn bemiddelaarsrol kan spelen zonder te erg gehinderd te worden door de burgers die hij vertegenwoordigt (zij worden nooit rechtstreeks geraadpleegd). De staat leeft van de politiek, de politiek leeft van de staat. Als een van beide groeit, groeit de andere mee. Als de een krimpt, wordt de andere kleiner. Nu, als de politiek door de BHV-affaire een deel van zijn geloofwaardigheid heeft vergooid, zal uit de bevolking de roep om een andere politiek maar ook om ‘minder politiek‘, dus om ‘minder staat’, opklinken. ‘Minder staat’, die formule mag normaal bij liberalen toch niet ongeliefd zijn? Zij moeten de VLD dus dankbaar zijn voor de slag die ze de geloofwaardigheid van de politiek heeft toegebracht.

Ik heb niet de bedoeling de liberalen bespottelijk te maken. Ook mij is de vrijheid zeer dierbaar (kijk, ik word er zelfs lyrisch van). (Ik onderbreek even voor een klein amendement dat zich hier opdringt. Uit zelfrespect en om niet gelijkgesteld te worden met de progressisten, is het noodzakelijk dat ik uitdrukkelijk verklaar dat vrijheid voor mij meer inhoudt dan het onbelemmerd gebruik van de paringsapparatuur).

Ik probeer enkel na te gaan of de liberalen wel altijd een klaar besef hebben van de consequenties die ze uit hun ideeën moeten trekken voor hun denken en hun handelen.

#8586

Cogito

 

@Wim:

Boudewijn Bouckaert hanteert wel eens meer de grammaticale eenvoud als stijlfiguur.

Ik neem aan dat hij dat opzettelijk doet omdat hij niet graag dik doet.

Ik zou daar niet al te gauw gauwgauw achter zoeken.

#8588

Eric Jans

 

@ Hubert Spons:

Ik zie niet hoe je door het B-H-V-debacle tot 'minder staat' zou moeten komen.

Het brengt ons juist 'méér staat': méér autoritaire staat zelfs. Een koning dicteert hoe het verder moet!

Dat de ondermijning van het publieke vertrouwen in 'de politiek' tot 'minder staat' zou gaan leiden, lijkt me zo mogelijk nóg onwaarschijnlijker: Francofoon België verkoopt het debacle als een 'overwinning'. Hun staatsbemoeiende greep op de politiek en dus de samenleving groeit enorm.

Dus méér staat en minder individuele vrijheid is het gevolg.

Alleen Vlaanderen leidt tot minder staat, België leidt tot 'de staat als betuttelende stiefmoeder'!

#8597

Rudi De Kerpel

 

Bouckaert heeft toch gelijk...

Op het migrantencongres stelde W. De Clercq:

politiek is zaken doen en dat wil zeggen: onze afspraken nakomen! Wat we toen deden, niettegenstaande het ons veel vertrouwen heeft gekost bij de achterban.

We hadden ons woord gegeven en grote verklaringen afgelegt voor de verkiezingen over BHV, wel dan moeten we het ook doen. En niet de onzin zitten uitkramen a la Ceyssens in de Zevende dag... is onze partij zo laag gevallen?! Is dat dé kwaliteit van "de nieuwe generatie"?

Het gaat hier verdomme wel over een arrest van de hoogste rechtbank van het land...

dus dat al die salondemocraten nu maar ophouden met het vingertje in de lucht t.o.v. bv VB!

Onze beleidsmensen zijn na 6 jaar arroganter dan de CVP'ers na 60 jaar!

Je zou toch beschaamd zijn om vandaag te zeggen dat je liberaal bent....

#8598

tijl

 

Ik ben het volledig eens met Rudi De Kerpel. Je zou beschaamd zijn te zeggen dat je liberaal bent als je Ceyssens gehoord hebt. Wat een arrogantie, wat een onbeschoftheid, wat een gezwam. Ze heeft haar eigen ruiten ingesmeten door zich voor te doen als een helleveeg zonder enige zweem van correctheid en tolerantie. Weg met dat mens.

#8600

LVB

 

@Rudi: ik zal nooit beschaamd zijn om te zeggen dat ik liberaal ben. Misschien wel om te zeggen dat ik VLD'er ben, als het zo verder gaat en de VLD zich niet herpakt. Bart Brickman schreef zaterdag al in De Standaard een scherpe analyse waarin hij erop wees dat de schaamte in VLD-kringen nu al groot is.

"De malaise, ja zelfs de schaamte, bij de liberale achterban groeit zo met de dag. De eerste minister mag dan een bevlogen politicus en een briljante campaigner zijn, uiteindelijk wordt het vervelend als Verhofstadt aan zijn zoveelste partijtje limbodansen begint. VLD-militanten hebben het gevoel dat de VLD-ministers iets te dikwijls onder de lat doorkruipen. Niet dat de splitsing van B-H-V als een halszaak werd beschouwd. Maar het debacle van de onderhandelingen is niet van dien aard om het vertrouwen in de partijleiding te versterken, laat staan om de basis te leggen voor een electorale wederopstanding".

http://www.standa...

Dat is mijns inziens ook de betekenis van Bouckaerts stelling dat "de toekomst van het partijpolitieke liberalisme in Vlaanderen" bedreigd is. Het risico dat de liberalen verspreid raken over andere partijen na een electorale quasi-vernietiging van de VLD, is reëel. Anderzijds: sinds de Volksunie niet meer bestaat, is ze machtiger dan ooit. De politieke invloed van de ex-Vu'ers is groter dan ten tijde van de VU.

#8602

Evert Hardeman

 

@LVB: je mag gerust zijn dat principes als 'economische vrijheid', 'verlaging van de belastingdruk' en 'het terugdringen van de regulitis' een veilig onderkomen vinden bij het Vlaams Belang. Vlaamse ondernemers hebben de VLD niet meer nodig om erdoor verdedigd te worden.

#8604

Eric Jans

 

@ LVB:

<<De politieke invloed van de ex-Vu'ers is groter dan ten tijde van de VU.>>

Ook en zélfs dat is een pro-Belgische uitlegging, meen ik te moeten zeggen.

Waar was de invloed van Jaak Gabriëls ten tijde van de (semi-geheime!) onderwijsakkoorden, toen er zelfs gratis en zonder Vlaamse alarmbellen geld onder tafel werd geschoven on het francofone onderwijs te redden? Waar was die ex-VU-invloed ten ten tijde (juli 2003, nog geen 2 jaar geleden!) van de gratis pro-waalse nieuwe wapenwet, Francourchamps-wet (waar ik trouwens inhoudelijk voorstander van ben, maar geenszins als Waalse uitzondering).

Je uitspraak hierboven is 'Belgisch-gezinde duiding' omdat ze minder dan de helft van de waarheid zegt.

De grote paniekvoetbal van de Belgicisten is begonnen bij de 'doorbraak' van het VB.

Zonder dat VB en haar grootte zou de 'invloed van N-VA op CD&V' te verwaarlozen zijn, laat staan de 'invloed van spirit op de SP.a!

Het koningshuis speelde de voorbije maanden meermaals paniekvoetbal. België is zichzelf in de prak aan het rijden. Wacht nog even: we hebben nog niks gezien. Dit was nog maar het voorspel.

Laten we eindelijk de dingen zien zoals ze zijn, Luc. Het VB zet de zweep erop en de poppen zijn aan het dansen: CD&V is het werk aan het opknappen en het VB zit in een zetel daarnaar te kijken.

Ceyssens gelooft zélf haar eigen woorden niet, maar als Verhofstadt-marionnet kan ze niet vóór- of achteruit.

Verdedigt ze Verhofstadt kan ze misschien aanblijven door haar gezicht te verliezen, doet ze het niet... krijgt ze van Verhofstadt de bons.

Zou ze haar vel kunnen redden? Misschien wordt ze nog eens uit de partij gezet!

Het zijn beroerde tijden voor het partijpolitieke liberalisme, Luc.

Maar inderdaad... er is daarbij geen reden om niet jezelf te blijven: een liberaal, maar daarom nog geen VLD-er dus.

#8606

Pieter Cleppe - www.cleppe.blogspot.com

 

@Evert Hardeman: ik ben er helemaal niet zo zeker van dat de liberale principes door het VB verdedigd worden, niet dat ik niet zou hopen van wel. Maar ik heb het VB toch ook nog niets horen zeggen over de slinkse invoering van de vermogensbelasting door de afschaffing van de effecten aan toonder bijvoorbeeld.

Bovendien blijven ze een fundamenteel antiliberaal discours aanhangen op hun kernpunten, bv. migratie, integratie, drugs, vrije meningsuiting (ze zijn VOOR een hoofddoekverbod, dus ze zijn alleen voor vrije mening als het hen goed uitkomt).

Ze komen alleen met die antiliberale kernpunten naar buiten, en als ze al enigszins liberale punten hebben op het economische vlak, kent niemand die want ze zwijgen erover in alle talen. Logisch. Liberale economische standpunten pleiten ervoor dat de burgers niet langer op de kap van elkaar leven. Om dat te verdedigen, is politieke moed voor nodig. Hoeveel heeft de VLD vroeger niet opgeofferd om dit niettemin uit te spreken? Het was niettemin een nuttig offer. De ideëen veranderen de politiek.

@lvb: de ex-volksunie-mensen hebben inderdaad veel invloed, maar dit komt veeleer door de kartelformules. Hun macht is ook overgewaardeerd binnen de respectieve kartellen, ten opzichte van hun electoraal gewicht.

Ook het VB heeft een deel van die VU-erfenis. Maar is het Vlaamse wel de kern van het VB?

#8607

NoName.

 

@ LVB. Wat Eric bedoelt is dat het geen probleem is als je liberaal wil zijn, onder de voorwaarde dat je toch maar een VB-kaart koopt.

Schreef je niet :"Wie actief is binnen een politieke partij en niet tevreden is met de standpunten van die partij, kan beter die partij van binnenuit proberen te veranderen, of overstappen naar een andere partij. Het opstarten van een eigen splinterpartij mag dan wel ideologisch de meest "zuivere" beslissing zijn, het wordt meestal een doodlopend straatje."

Alleen moet je onthouden dat het in bepaalde gevallen éénrichtingsverkeer is. Het maakt dan zelfs geen verschil meer uit of je liberaal bent of niet, en de vrijheid van meningsuiting, wel ik denk dat je die dan voor jezelf zult mogen houden.

Of om met een boutade te zeggen Luc : "De mens is het gevaarlijkste roofdier, hij is in staat zijn jager te bejagen !".

En Eric op zijn beurt is ondertussen weer grappig bezig :"Zonder dat VB en haar grootte zou de 'invloed van N-VA op CD&V' te verwaarlozen zijn, laat staan de 'invloed van spirit op de SP.a! "

Ik dacht dat GV in zijn eigen put gevallen was, want door het opzetten van de kiesdrempel heeft hij die kleine partijen gedreven naar de vijand ipv ze te versplinteren. Het was dus zeker niet het strategisch inzicht van het VB dat geleid heeft tot het samenklitten van het kartel en zeker niet haar verdienste.

"Het VB zet de zweep erop en de poppen zijn aan het dansen: CD&V is het werk aan het opknappen en het VB zit in een zetel daarnaar te kijken"

Wel Eric, ik heb van die zweep niet veel gezien. Of bedoel je nu nog altijd dat het VB een zweeppartij is ? Je mag toch echt niet overdrijven of bedoel je dat het VB weeral aan het rusten is in haar zetel ?

Dat van die zweep heb ik toch al eens weerlegd (zie http://lvb.net/it... artikel #7801) maar daarover heb je nadien zedig gezwegen.

Maar ja, ik zal mezelf hier niet blijven herhalen, want dat is echt te belachelijk. Ik heb hiervoor al genoeg met spek geschoten (zie de reactie # 7760 op http://lvb.net/it...). Ik dacht een stormvloed van reacties te krijgen, maar het bleef uitzonderlijk stil ...

Ja, en zo heb ik nog eens voor de verandering wat andere documentatie nagelezen :

"Wij doorbraken ook de communautaire krachtpatserij. Natuurlijk zijn er nog tal van dossiers waar Vlamingen en Walen een andere mening hebben, of waar hun belangen uiteenlopen. Maar in plaats van, zoals in het verleden, de symboliek centraal te stellen, de conflicten op te kloppen en te laten escaleren, koos paars-groen voor de aanpak van rustig uitpraten, de feiten bekijken, de belangen afwegen en naar evenwichtige compromissen zoeken. Het communautaire kan in België zeker niet worden genegeerd, maar het hoeft evenmin alles te domineren. Op die manier werd, veel serener dan voorheen, een staatshervorming mogelijk die aan Vlaanderen en Wallonië ruime, nieuwe bevoegdheden toebedeelde."

En verder :

"Steeds meer politieke krachten, en niet alleen binnen de VLD, opteren voor de tweede weg, voor het pad van vernieuwing en verandering. De meeste democratische nationalisten verleenden er de voorbije jaren openlijke steun aan. Zij zijn er zich van bewust dat waar voorheen geredetwist werd over de vraag welke weg Vlaanderen diende in te slaan, er nu eensgezindheid bestaat over de nood aan een sterke, eensgezinde, rechtlijnige politieke formatie die opkomt voor een zelfstandig Vlaanderen in een federaal België en federaal Europa.

Ook tal van moderne christen-democraten hebben inmiddels de stap gezet. Zij hebben bij de VLD een gemeenschappelijk drang tot verandering, een identiek optimistisch mensbeeld, en een gezamenlijk geloof in vrije, verantwoordelijke mensen ontdekt. En bovenal zijn ze ervan overtuigd dat burgers zich in hun politieke keuze steeds minder laten leiden door filosofische of religieuze overtuigingen.

Democratische nationalisten en moderne christen-democraten zijn herkenbare groepen in Vlaanderen. Maar daarnaast zijn er ongetwijfeld nog tienduizenden andere burgers die net zoals zij ook geloven in de creatieve samenleving, de modernisering van de staat, de mondigheid van de burger en een wereld zonder grenzen.

De tijd is rijp om rond de Vlaamse Liberalen en democraten met hen allen een nieuwe , brede politieke beweging te vormen. Een vierde golf in de verruiming van het liberalisme in Vlaanderen. Een nieuwe politieke formatie voldoende sterk en coherent om verder inhoud aan de toekomst te geven."

Ware het niet zo pijnlijk ik zou haast zeggen :"Stof voor een nieuwe prijsvraag ?" maar alvast is het stof tot nadenken voor BB.

#8612

Bema

 

De tijd is rijp om rond de Vlaamse Liberalen en democraten met hen allen een nieuwe , brede politieke beweging te vormen. Een vierde golf in de verruiming van het liberalisme in Vlaanderen.

Sorry hoor dat ik het een beetje anders zie, maar ik vrees dat de politieke toekomst voor de VLD er alles behalve rooskleurig uitziet en de opiniepeilingen (die niet zaligmakend zijn weliswaar) wijzen toch in die richting. De vorige verruimingen hebben geleid tot de situatie zoals die nu is. Niks wijst erop dat nog eens verruimen de vrije val gaat stoppen. Dat heeft niet met gelijk of ongelijk te maken; gewoon met even rondzien wat er aan het gebeuren is.

en een democraat mag zijn mening hebben; het is de kiezer die beslist.

#8615

Eric Jans

 

@ NoName:

Als het VB toch niets te betekenen heeft, en de anderen - door zelfs gewoon niets te doen! - vanuit hun zetel toch niet slapend rijk wordt...

Als dat allemaal niet klopt; waarom sluiten de Vlaamse meerderheidspartijen dan een hele week het parlement?!

Ergens heeft FDW daar toch een punt, niet?

Waar zouden ze bang voor zijn? Toch niet voor het VB: volgens jou niet eens een zweeppartij!

Beetje vreemd toch dat dat parlement dicht moet.

#8616

Eric Jans

 

@ NoName:

<<@ LVB. Wat Eric bedoelt is dat het geen probleem is als je liberaal wil zijn, onder de voorwaarde dat je toch maar een VB-kaart koopt.>>

LVB zou er dan voor mij ook nog ééntje moeten kopen want ik heb er zélf nog geen.

Wat kost dat eigenlijk, zo'n partijkaart?

Verschillen de prijzen per partij?

#8617

Eric Jans

 

Als mensen zoals jij de dotatie van deze of gene partij zouden intrekken op grond van dubieuze rechtspraak... ja, dan zou ik wel 20 patijkaarten kopen en nog een wafelenbak organiseren!

Jij had het niet als belediging bedoeld, hé?

Goed dat je me uitlegt wat ik bedoel. Als Vlaams-Nationalist ban ik misschien wel niet in staat om dat zélf te weten. Daarom ben ik blij dat er mensen zoals jij zijn: met de nodige duiding. Net TerZake.

#8618

Filip flam

 

@Luc "Maar laten we er geen doekjes om winden: de ideologische basis is nooit slecht geweest bij de VLD. Het probleem ligt bij de omzetting van die ideologie naar de praktijk"

Misschien beginnen met het politiek personeel van de VLD te vervangen, want gisteren Patricia zien afgaan in de zevende dag, en de ergste lachbui van het hele weekend gehad.

#8619

NoName.

 

EJ.

Dat het parlement een weekje dicht gaat, is gewoon omdat het tussen de regeringspartijen niet goed botert. Dus om iedereen de kans te geven goed na te denken, en zich eens te bezinnen, zonder zinloze discussies te voeren op het grote publieke forum.

Misschien gaan VLD en SPa eens nadenken om de NVA-ers wat te sussen, misschien wat minder belastingen innen, om zo de geldstromen te temperen ? Of bedoel je dat als ze dat doen, het is om het VB ter wille te zijn ? Ach, jij bent een grapjas ... Bedoel je echt dat de VLD baat heeft bij het groeien van het VB ? Weet je wel wat de implicaties daarvan zijn ? Al eens bij nagedacht ? Dat wil dan eigenlijk zeggen dat op een of andere manier er samengewerkt wordt !Geloof je echt dat de VLD-leiding zo perfide zou zijn .... en de VB-leiding zo simpel of zo dubbelzinnig ?

"Ook het VB heeft een deel van die VU-erfenis. Maar is het Vlaamse wel de kern van het VB?"

Ja, Pieter Cleppe stelt dat heel terecht. Eigenlijk heb ik het hiervoor ook al duidelijk laten verstaan hoe ik de situatie inschat. Ik moet echt niet in herhaling vallen.

Maar laat ons eens nadenken, als het VB niet echt "Vlaams" is, waarom noemt ze zichzelf dan Vlaams Blok/Belang ? Dat is dan pas dubbelzinnig. Nu als ik de manier van aan politiek doen bekijk van het VB tijdens B-H-V ja, dan kan je eigenlijk niet anders dan aannemen dat ze zeer dubbelzinnig te werk gaan, niet echt wat je van "nationalisten" zou vermoeden; zou een nationalist zoveel kansen laten verloren gaan ? Ik geloof het niet. Dus dat "Vlaams" is dan maar oogverblinding.

Maar laten we dan eens voortborduren, als het Vlaams er niet toe doet, en die veroordeling was echt maar om de niet zo slimme kiezers aan te trekken via "emotionele verwoordingen", dus was de vrijheid van meningsuiting dan eigenlijk maar een alibi om zich uit die discussie te wringen. Waaruit bestaat het programma van het VB dan wel ?

Eigenlijk EJ, geef je zelf de hint. "CD&V is het werk aan het opknappen en het VB zit in een zetel daarnaar te kijken. " Of bedoel je gewoon slapend rijk worden ? Dus de andere partijen tegen elkaar uitspelen om zelf in de zetel te kunnen blijven zitten.

Dus het enige doel is om in die zetel te zitten ? Ja, dat was mij al lang duidelijk. Ik heb eigenlijk gewoon gewacht tot je het zelf zei, wel met wat minder woorden. Dank je wel.

#8622

LVB

 

@Noname & @Eric Jans: VB is als partij uiteraard op het vlak van ontstaansgeschiedenis en op het vlak van kaderleden vooral Vlaams-nationalistisch, maar het succes van die partij is voornamelijk te wijten aan twee factoren: hun migrantenstandpunt, en de foert-stemmen. Twee zaken die weinig of niets met Vlaams-nationalisme te maken hebben. Een niet onbelangrijk deel van de VB-aanhang is zelfs unitarisch.

#8623

NoName.

 

@ LVB.

Dus kom je dan automatisch tot de vraag waarom de VB-ers zo dramatisch doen over het "Vlaamse" ? Want het is terecht, het is maar bij de ontstaansgeschiedenis dat het VL-nationale een rol speelde, wel gedurende tien jaar van stagnatie. Nadien werden andere onderwerpen aangesneden en volgde het succes.

Dus waarom zo dramatisch doen over het "Vlaamse" als het hen niet echt aan"belang"t ?

Naar mijn mening gewoon omdat ze accapareren op thema's die vreemd zijn aan hun grondgedachte, dus enkel om wat kiezers binnen te halen. Soms een beetje Vlaams, soms een beetje ultra-katholiek, zeer vormelijk, maar nooit christelijk, soms wat liberaal, maar nooit tot in de puntjes, soms zelfs een vleugje sociaal, maar nooit voor iedereen.

Ja, wat blijft er dan nog over ?

#8631

Briggs

 

Tiens, heeft het Vlaams Belang : Nazisme, Facisme, Xenofobie in haar Statuten staan ?

Hoe democratisch zijn de Sociaal Democraten ?

Het is niet omdat het neergeschreven staat in de statuten dat men werkelijk is wat men zichzelf voorhoud.

VLD liberaal ? Volgens mijn mening niet. Ik dacht dat Liberalisme ook zoiets verdedigde als vrije meningsuiting, ik dacht dat democratie daar toch wel een aanzienlijk onderdeel van was...Men spreekt niet voor niets van het Triumviraat bij de VLD.

#8633

NN.

 

@ Briggs. Een beetje een kromredenering. Het is niet omdat je buurman je besteelt dat je daarom hem moogt bestelen.

#8636

Leo Norekens

 

@LVB: "Een niet onbelangrijk deel van de VB-aanhang is zelfs unitarisch".

Als het VB in letterlijk ELK van z'n publicaties de Vlaamse onafhankelijkheid als eerste en belangrijkste strijdpunt aangeeft, mogen wij er dan van uitgaan dat die zogenaamde unitaristen het toch niet zo ernstig menen met dat unitarisme? Of moeten wij aannemen dat dit allemaal volslagen idioten zijn?

Die laatste stelling vormt al jààren de basis van de VB-strategie der "democraten", wat meteen het succes van die strategie verklaart.

Natuurlijk geldt voor ALLE partijen dat een deel van de kiezers niet eens weten waar "hun" partij voor staat (en wat mij betreft geldt dat, tot bewijs van het tegendeel, in gelijke mate voor alle partijen).

@NoName: "als het VB niet echt "Vlaams" is, waarom noemt ze zichzelf dan Vlaams Blok/Belang ? Dat is dan pas dubbelzinnig"

ALS het VB niet echt Vlaams is... Dat kunt u toch alleen aannemen om het uzelf gemakkelijk te maken? Alleen een heel erg slechte verstaander kan het Vlaams Belang hierover dubbelzinnigheid verwijten.

#8653

Koen

 

Wet tegen het radicalisme

Een interministeriële werkgroep is volgens La Libre Belgique (11.4.05) klaar met een voorontwerp van wet "tegen het radicalisme". De bedoeling is alle uitingen van "fundamentalistische, racistische, extremistische en anarchistische" ideeën strafbaar te stellen. Let wel: het gaat niet om daden, maar om opvattingen. Dit is zowat het einde van de vrije meningsuiting in België, en wordt dus voorbereid door leden van de kabinetten van eerste minister Verhofstadt, de vice-premiers Onkelinx en Dewael, defensieminister Flahaut en (vermoedelijk omdat er een SP'er bij moest zijn) mobiliteitsminister Landuyt, aangevuld met de Staatsveiligheid en het Centrum voor Gelijke Kansen. In een eerste stadium zouden geen verbodsbepaingen worden uitgevaardigd, maar zou de wet de autoriteiten toelating moeten verlenen om alle personen en verenigingen die onder de noemer van "extremistische" enz. verenigingen vallen, te schaduwen en hun activiteiten te controleren. Big Brother is watching you!

Mark Grammens in Journaal, 12 mei 2005

Luc, klopt dit ?

choquerend ....

#8654

LVB

 

@Koen: dit stond inderdaad op mijn citatenblog, maar ik heb het weer weggelaten omdat er verschillende elementen uit het Grammens-artikel niet bleken te kloppen nadat ik het artikel uit La Libre gelezen had. Er komt namelijk geen wet, maar een actieplan. De bestaande wettelijke middelen (fiscale controles en dergelijke) zullen aangewend worden om islamfundamentalisme harder aan te pakken.

Zie http://www.lalibr... , daarin is helemaal geen sprake van een wet, ook niet van het schaduwen. Er komt alleen een wet die de anti-terrorisme-eenheid zal omvormen tot een orgaan voor coordinatie en analyse van dreigingen. Het Nieuwsblad op Zondag ging meer in detail in op de middelen die zouden gebruikt worden ter bestrijding van fundamentalisme, zoals het intrekken van zendvergunningen voor fundamentalistische radiostations in Brussel.

Zie ook http://www.standa...

#8658

Briggs

 

NN:

M.a.w. Het is niet omdat het Ene zegt dat het X is dat dàt Ene ook werkelijk X IS.

Dat is wat ik juist bedoelde als Antwoord op LVB.

Als de VLD liberaal is dan ben ik de paashaas.

#8659

Briggs

 

En neen ik ben niet wit, ik mankeer geen poot noch een stuk oor. Dank u

#8660

koen

 

luc, mijn excuses, na controle blijkt het ook zeker niet uit zijn uitgave van 12 mei te komen, ik kijk het verder na ... blijft gevaarlijk terrein in elk geval, zeker in België waar je weet dat zulke zaken misbruikt worden (cfr de 'lijst staatsgevaarlijke organisaties' ...)

#8661

LVB

 

@koen: het stond wel degelijk in Journaal van 12 mei, daaruit heb ik het gehaald.

#8666

koen

 

@luc, verdorie, je hebt nog gelijk ook ... ben het blijkbaar nog steeds niet gewoon ... artikels ivm staatsveiligheid zoeken onder een titel met het Davidsfonds in ... t blijft wennen dat paarse België.

#8675

tijl

 

Geachte(n). Daarjuist Terzake gezien met prof. Bouckaert. Hij komt mij toch al een beetje genuanceerder over dan in zijn bericht. Hij is mijns inziens zeker een volbloed liberaal zoals JM De decker maar hij kan, als het er op aan komt, toc de VLD niet loslaten. Ik vond zijn taal nu ook niet de gewenste kordaatheid uitstralen. Misschien toch een beetje schrik van de repercuties precies uit de VLD (VHFSDT ?). Wat ik wel hoop is dat de onderstroom zich in de onderste regionen van de VLD tegen het triumviraat zal keren. Dit is misschien het kantelpunt voor de echte liberalen en hun freedom of speech.

#8681

Eric Jans

 

@ NoName:

1. Een regering heeft een parlement niet te sluiten. Ook niet "om iedereen de kans te geven goed na te denken, en zich eens te bezinnen, zonder zinloze discussies te voeren op het grote publieke forum".

Schande! En waarvoor dient dat grote forum dan nog? Om alleen nog de vervangers op het knopje te laten drukken als de partijbonzen onder elkaar klaar zijn met de wérkelijke discussie, die we niet mogen horen? Dient dáárvoor dat 'glazen huis' van het Vlaams Parlement?

Wat een onvoorstelbare ontgoocheling!

Een Belg vindt dat misschien normaal, een Vlaming in géén geval! Laat het je gezegd zijn!

Een parlement sluit je niet in het midden van een werkjaar. Dat is niet alleen niet netjes, dat is ronduit ondemocratisch.

2. Je zegt:

<<Maar laten we dan eens voortborduren, als het 'Vlaams' er niet toe doet, en die veroordeling was echt maar om de niet zo slimme kiezers aan te trekken via "emotionele verwoordingen", dus was de vrijheid van meningsuiting dan eigenlijk maar een alibi om zich uit die discussie te wringen. Waaruit bestaat het programma van het VB dan wel?>>

Ik wil antwoorden op je aantijging dat het 'Vlaams' ('Vlaams-nationale aspect') voor het VB 'slechts een (ongemeende? bijzakelijke?) schijnvertoning zou zijn.

Welnu: de Belgicisten van de BUB blijken je visie hierop niet te delen:

<<Persbericht 08-12-2003 (BUB, nvdr)

"Hugo Schiltz en Jean-Marie Dedecker het Vlaams Blok achterna"

“Ik denk niet alleen dat België barst, ik hoop het ook.” Dat zegde gewezen judocoach en huidig populist Dedecker deze week in het weekblad “Dag Allemaal”. “België wordt een blok aan het been voor iedereen die streeft naar een efficiënt bestuur. Het kunstmatig in stand houden van België leidt tot rendementsverlies voor de Vlaamse én de Waalse economie.” Aldus Hugo Schiltz in “Trends” (04.12). Zijn Dedecker en Schiltz dan beiden lid van het Vlaams Blok? Toch niet, beide heren zijn respectievelijk lid van de VLD en van Spirit. Hoewel geen van beide partijen dit expliciet in haar programma heeft staan- Minister van mobiliteit Anciaux (Spirit) noemde België enkele maanden geleden nog een voorbeeld van een interculturele samenleving- ijveren beide heerschappen ernaar om punt 1 van het Vlaams Blok te realiseren: Vlaanderen onafhankelijk. Pittig detail: Schiltz was met de Volksunie één van de architecten van het federale België, dat hij vandaag onwerkbaar acht. Van hypocrisie gesproken. De argumentatie is weer van het gewone kaliber: “Vlamingen en Walen denken anders, hebben een andere mentaliteit, leven in twee verschillende werelden enz.”. De B.U.B. gelooft dat op een dag- en die dag ligt niet eens zover af- de kiezer deze goedkope nonsens niet meer slikt, en op politici stemt die streven naar eenheid i.p.v. naar neo-apartheid.>>

Zo, NoName, LVB, e.a. ... de BUB mag geloven wat ze wil, maar zij zijn toch bij uitstek de onverdachte bron om te bevestigen wat 'PUNT 1' van het VB-programma is: VLAANDEREN ONAFHANKELIJK!

Ga je ook en zélfs de ultra-Belgicisten van de BUB tegenspreken?

En 'punt 1' is hier niet chronologisch bedoeld, maar 'in graad van belangrijkheid, gewicht.

#8682

NoName.

 

Beste EJ:

1. Er is toch maar 25% van de bevolking akkoord met je standpunt, de andere 75% vindt het vijgen na pasen; en eigenlijk is het ook zo, want welke meerwaarde heeft het VB geleverd in de B-H-V discussie ? Concreet toch niks gezien, men heeft de strijd overgelaten aan het Kartel. (zie LVB :"maar het succes van die partij is voornamelijk te wijten aan twee factoren: hun migrantenstandpunt, en de foert-stemmen.").

2. Ach, joeng toch, heb je nu al de BUB nodig om te bewijzen dat het VB Vlaams is, echt niet een groot bewijs! De BUB wat is dat ? Zo een klein partijtje dat aan de slippen hangt en er alle belang bij heeft dat het VB groot is, dat het VB gestigmatiseerd wordt om de zogenaamde vijand te zijn van België en dus in het cordon te duwen en daar zelf voordeel uit te halen. Een beetje hetzelfde zoals de Walen eigenlijk graag het VB in het cordon steken, om het zichzelf gemakkelijk te maken. Een echte Vlaamse partij is dus niet een partij die met vijgen na pasen komt (betogen tegen het stilvallen van het VP of affichkes opsteken in het FP) maar constructief voor resultaten gaat.

Zeg eens welke Vlaamse resultaten heeft het VB al op haar conto geschreven ? Kan je er mij wat opsommen ? En dat van die verkiezingsoverwinningen laat dat maar vallen, ondertussen ken je mijn standpunt daarover al, hoe groter het VB hoe linkser het beleid. Dat is dus eerder een contraproductief element, een bewijs van gebrek aan politiek doorzicht.

#8683

Eric Jans

 

@ Noname:

Jamaar... láát het cordon dan ook maar vallen. Maar geen enkele partij láát het vallen. Bouckaert noemt dat juist in zijn tekst als één van de 3 grote fouten die de VLD gemaakt heeft.

In ieder geval is het dus zo dat we de kans niet krijgen om te zien of het VB wel of niet een 'Vlaamse' partij is. Datgene waar jij aan twijfelt.

Maar hen nu verwijten maken dat ze 'niets bewijzen' terwijl ze de kans niet krijgen 'iets te bewijzen' inzake 'besturen als bestuurspartij'... het lijkt me gewoon kinderachtig.

Nu kan JIJ met dat arrest komen zwaaien, maar de 'VLD' legde daarover andere verklaringen af. amelijk: het cordon bestaat niet meer. Wel: laat dat maar eens zien hé.

Welke partij heeft wél Vlaamse daden gesteld, als ik vragen mag?

Een veel te zwaar betaald federalisme dat alleen maar dient om in het Vlaamse nadeel te spelen als het er een zeldzame keer op aan komt?

Moet ik daar als Vlaming ook nog van onder de indruk zijn, misschien? Van een Vlaams Parlement dat gesloten moet worden omdat z'er niet uit geraken?

Federalisme?

Maak dat de kat wijs!

Ik denk niet dat je de werkelmijke draagwijdte van B-H/V al voor ogen hebt staan.

Het B-H/V-debacle is het begin van een oorlogsverklaring van de Belgicisten aan Vlaanderen.

#8684

Leo Norekens

 

@NoName

@LVB

NoName, U verwijst naar LVB die zegt: "het succes van die partij is voornamelijk te wijten aan twee factoren: hun migrantenstandpunt, en de foert-stemmen".

Dat is een beetje gemakkelijk, want LVB laat na om dat te staven. Is daar een degelijk wetenschappelijk onderzoek over gevoerd, of is dit een intuïtief oordeel?

In elk geval wordt het tegengesproken door de vaststelling dat het ledenaantal van het Vlaams Blok/Belang in vier jaar tijd met 44% steeg. http://www.vlaams...

En dit terwijl de politieke partijen samen bijna 10% van hun leden verloren! Nochtans biedt het Vlaams Blok/Belang zijn leden geen uitzicht op een aantrekkelijke politieke benoeming of andere profijtjes.

Politicoloog Carl Devos, die hierover onderzoek deed, verbaasde zich over die forse groei van het Vlaams Belang: "We omschrijven hun kiezers vaak als *foertkiezers*. Maar apathische kiezers zijn niet geïnteresseerd om een partijkaart te kopen."

Ik citeer alleen maar hoor.

Overigens, NoName, dat het VB met vijgen na Pasen komt kan juist zijn, maar het betekent niet dat ze vóór Pasen nog geen vijgen opgediend hadden. Heel februari heeft het VB intens campagne gevoerd in Halle-Vilvoorde, en in de commissie hebben de VB-kamerleden wel van zich laten horen (al was de pers méér geïnteresseerd in hun onderlinge verstandhouding).

Bij de onderhandelingen zelf waren zij "uiteraard" afwezig. (Dat laatste had trouwens voor ALLE Vlaamse partijen moeten gelden.)

#8686

Bema

 

''Zeg eens welke Vlaamse resultaten heeft het VB al op haar conto geschreven ?''

Dat is zowat hetzelfde als aan een voetballer die de hele match op de bank heeft gezeten vragen hoeveel goals hij gemaakt heeft.

Het cordon sanitair dient precies om te verhinderen dat het VB zijn strijdpunten kan waarmaken.

Trouwens NoName, jij die een naamloze liberaal bent, vertel me eens wat de VLD op vlaams, liberaal of democratisch vlak al gepresteerd heeft.

Dat het VB zich een slachtofferrol aanmeet ligt in de eerste plaats aan degene die de party daartoe de kans geeft.

''hoe groter het VB hoe linkser het beleid.'' Eindelijk iemand die toegeeft dat de VLD een bakboordkoers vaart.

Dat het VB stemmen wint door hun migrantenstandpunt is juist; het is de enige party die daar iets durft over zeggen. Ook over de foertstemmen heeft LVB gelijk. Het VB is de enige opositieparty; al de andere zitten in één of andere regering en moeten voor mekaar zwijgen om de postjes te behouden.

''Er is toch maar 25% van de bevolking akkoord met je standpunt, de andere 75% vindt het vijgen na pasen.'' is het daarom dat de VLD nu in zak en as zit. Het zal over wat meer dan 25% gaan vrees ik.

Je uitspraak doet me terug denken aan een antwerpse groene die eens beweerde dat 60% van de kiezers tegen het vb gestemd hebben. Met zo een redenering kan je stellen dat 90% tegen groen heeft gestemd. of 73% tegen de VLD of 81% tegen de sossen. Enfin, er is eens goed mee gelachen.

Ik dacht ondertussen dat zo een domme redenering van de baan was maar nee hoor: 75% vindt het vijgen na pasen. Zo precies of alleen die voor het VB stemmen zijn vlaamsgezind.

Als dàt waar zou zijn; vanwaar dan al die heisa?

#8703

Briggs

 

-Immigratie & Foertstemmen zijn onvoldoende om de opmars van het Vlaams Belang te verklaren.

-Anti-criminaliteitsstandpunten zijn een belangrijke factor in verstedelijkte gebieden.

-Verder is er in de omstreken van de taalgrens het Flamingantisme dat een belangrijk element vormt.

Binnenlands is dat minder behalve in Antwerpen & West-Vlaanderen (daar naar NV-A/CD&V).

- Verder zijn er ook diegene die de machtslust van de Staat verafstoten.

- Vernieuwend element is de standpunten inzake Vrije meningsuiting, media & cultuur alsook democratie.

- Mogelijk nieuw element : Economische standpunten. (vernieuwing van dat segment v/h politieke programma).

Conservatief-Liberale koers vreet aan de CD&V/NV-A + VLD.

#8708

NoName.

 

"Immigratie & Foertstemmen zijn onvoldoende om de opmars van het Vlaams Belang te verklaren."

Helemaal juist Briggs, je zou haast denken dat bepaalde stromingen er alles voor doen opdat het VB zou groeien ... ! Ten minste als je aandachtig kijkt en bestudeert wie wat juist gezegd heeft, maar voornamelijk wat ze niet gedaan hebben. En dat sluit aan op mijn theorie, hoe groter het BLOK hoe linkser het beleid.

@ Bema en Co.

Als voetballer heb je pech als je op het reservebankje zit, als politicus moet je maar zorgen dat je er niet op zit. Al de rest is praat voor de vaak, en naast de kwestie.

Dus het VB is helemaal niet Vlaams. Trouwens moest ze overtuigd Vlaams zijn, zou ze wel een manier gevonden hebben om het Kartel te steunen, en ze zou zeker na het débacle niet in de rug geschoten hebben.

#8714

Eric Jans

 

@ NoName:

Wat het VB ook doet of niet doet, jij vindt er een uitleg voor om er één of ander fascisme in te ontdekken.

Vanwaar die gebetenheid eigenlijk?

Omdat je geen links beleid wil? Maar het is de VLD die - als partij van dewelke verwacht mag worden dat ze een rechts economisch beleid zou voeren - die daar toch de hoofdverantwoordelijkheid in draagt, niet?

Niemand in het VB zegt tegen Verhofstadt: "En nu moet je een schijn-belastingsverlaging doorvoeren door decentralisatie en aanslagvoetverbreding, Guy!"

Neenee, NoName, dat bedenkt Guy helemaal zélf en alleen met z'n eigen macht.

Het VB heeft nergens gezegd: "En nu moet je het migrantenstemrecht tégen de wens van je eigen VLD is gaan verdedigen!"

Neenee, NoName, dat bedenkt Guy helemaal zélf en alleen met z'n eigen macht.

B-H-V-stunt?

Net van 't zélfde. Annemans is Guy niet gaan vertellen dat hij beter kon gaan uithuilen bij 'le Roi/Der König/de Koning' (let op de volgorde) over hoe gemeen al die anderen wel zijn!

Maar NoName... wat vertel je nu toch allemaal?

Guy bedenkt dat allemaal zélf, beste vriend!

Hoe dat komt? Omdat Guy zo links is?

Maar neen. Eenvoudig: omdat Guy in '99 nooit 's lands eerte had mogen worden indien hij niet - wars van al de redenen van zijn electorale succes, zijn beloften dus - in de stille coulissen van de Belgische salons gezworen had dat hij de totaal kunstmatige en onwerkbare Belgische eenheid zou laten primeren op... op alles: zijn anti-linkse visie, zijn anti-Belgische beloften en analyses in de Burgermanifesten, zijn Liberale gedachtengoed.

Guy is dus gewoon een ordinaire bedrieger. Daar zou ik niet zulke grote maatschappelijke standpunten aan vastknopen.

Dat is véél te véél eer voor een bedrieger.

Immers, dat beleid kan alleen maar linkser worden - niet door het VB - maar door het schijn-rechts van Guynokkio.

Het is de bedrieger die aangepakt moet worden, niet de bedrogene.

En... ligt het niet zozeer aan Guy maar aan de staat België? Tja... dan is het België dat de opdoffer verdient.

België kan geen democratie verdragen? Weg er mee, zou 'k zeggen.

En welke partij doet België de grootste opdoffer krijgen? Juist ja. Zeg het maar... laat je gaan.

Maar de tijd van 'La Belgique sera Latine ou ne sera pas' is wel voorbij.

Dan zullen we dat België nog even in zijn doodstrijd moeten 'verdragen'. Het kan niet eeuwig blijven duren, maar hoe rapper hoe beter voor Vlaanderen.

#8715

Eric Jans

 

Als de 'kroon' zich nu al zélf begint te ontbloten kan het echt niet lang meer duren. Dit land rijdt zichzelf in de vernieling.

#8718

Bema

 

''Als voetballer heb je pech als je op het reservebankje zit, als politicus moet je maar zorgen dat je er niet op zit. Al de rest is praat voor de vaak, en naast de kwestie''

Precies verhofstadt!

#8719

NoName.

 

EJ.

Jij bekijkt het altijd zeer persoonlijk, dus hoe jij er tegenover staat, alsof ik tegen jouw ben ? Neen, ik ben enkel niet akkoord met je stellingen.

Op dezelfde wijze vereng je het onderwerp als een aangelegenheid tussen GV versus Annemans. Dat is mi teveel eer voor Annemans. Het gaat over een veel ruimere context, de strategie van de partijen, het feit of die strategie al dan niet succesvol is en er resultaten geboekt worden.

Laten we GV (en dus de VLD) zijn / haar prestaties eens bekijken : hij is toch al zeven jaar premier, en de VLD zit al zolang in de regering, en in die periode zat het VB in de oppositie, er zijn ondertussen al wat liberale punten gerealiseerd, vermoedelijk meer in het halfduister dan ze duidelijk tegen het licht gehouden kunnen worden, ja ik weet het, te weinig eigenlijk, maar achteraf kan je gemakkelijk spreken, maar zonder meer zijn er meer liberale punten gerealiseerd dan Vlaamse. Dus de vergelijking is gemakkelijk te maken, nietwaar. Dus ere aan wie ere toekomt.

Is hij een grote bedrieger ? Waarom ? Omdat hij veel minder presteert dan hij beloofd heeft ? Dat gaat op voor zeer veel partijtopmannen die uitblinken in beloven.

Trouwens, daarop kan ik maar één cordate reactie geven : in een democratie is het normaal dat een premier die door de burger de stempel "bedrieger" krijgt aan de kant geschoven wordt. En het is aan de oppositie om dat door te voeren.

Dus wat is de oorzaak dat juist dat niet gebeurt ? Met het B-H-V-geval was het toch een uitgelezen moment nietwaar ? Waar zijn die vrijheden van de burger die hem moeten beschermen tegen dergelijk machtsmisbruik van een "bedrieger" ? Wie heeft die verkwanseld ? Wie verzaakt aan die democratische opdracht om die taak uit te voeren ? En door wie wordt de kiezer dan wel bedrogen als je eventjes doorredeneert ?

Ja, ondertussen weet je toch al wat ik in een vorige posting gesteld heb, niet ?

"Beter eerst voor eigen deur vegen !".

Maar, wederom EJ, ik bedoel dat niet persoonlijk hoor, laat ik daarover duidelijk zijn ! Als ik de persmededelingen van het VB lees, lees ik eigenlijk hetzelfde wat jij schrijft, enkel in een andere vorm gegoten.

En, ik wil er wel aan toevoegen dat ik met een van je stellingen volledig akkoord ben : "Het is de bedrieger die aangepakt moet worden, niet de bedrogene."

#8819

Briggs

 

NoName :

Het succes van het VB is niet de schuld van het VB maar van het gevoerde non-beleid.

U ziet mogelijk een bedreiging vanuit het Vlaams belang maar ik zie er geen. Het Vlaams Belang niet Vlaams ? Dat betwijfel ik ten stelligste. Het VB is tenminste niet bereid om zich voor wat brood & smeerkaas te verkopen.

Het kartel steunen in het BHV debacle ? Ik veronderstel dat je CD&V/N-VA bedoeld.

Het is het VB die steeds weer Leterme heeft gewaarschuwd dat de boel zou mislopen. Dat er geen onderhandelingen nodig zijn.

Het Kartel heeft echter gefaald om de boel door te drukken via het parlement waar ze wel de steun kreeg van het Vlaams Belang.

De VLD & SP.a hebben een smerig spel gespeeld en een GELUK dat SPIRIT de boel nog heeft terug gefloten.

Verder is er nog een ander debat :

Is de Splitsing van BHV een oplossing tegen de verfransing ?

Er zijn mensen die Ja antwoorden en diegene die Neen antwoorden. Vanuit mijn oogpunt zegt het Vlaams Belang : BHV splitsen MAAR men moet ook verder gaan.

Het is ook mijn mening dat de Splitsing er moet komen omwille van de grondwet maar er is nog een zwaardere inspanning nodig om de verfransing tegen te gaan. Gedaan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gedaan met de taalfaciliteiten gemeenten, gedaan met de annexatievrees. Dat heb ik wel te hore gekregen vanuit het Vlaams Belang maar niet vanuit de andere partijen. Dat is de correcte manier om het probleem BHV op te lossen.

Minimaal moet men stappen naar een volwaardige confederatie.

Nog een tip : Ga eens naar de website van Nova Civitas.

Lees de artikels van Boudewijn Bouckaert over het Cordon enz, het artikel van Jos De Man over het Arrest v Gent, er staat ook een artikel over de transformatie van het Vlaams Blok naar Belang. Ik heb deze artikels nogmaals gelezen en ik blijf bij mijn standpunt dat het Vlaams Belang helemaal niet hét gevaar is. De Belgische Staat, het VLD-triumviraat of schijnheilige 3vuldigheid en het Socialisme zijn hét gevaar voor Vlaanderen e/d maatschappij.

#8830

NN.

 

@ Briggs.

"Het Vlaams Belang niet Vlaams ? Dat betwijfel ik ten stelligste. Het VB is tenminste niet bereid om zich voor wat brood & smeerkaas te verkopen."

Het is maar hoe je het bekijkt. Als de grootste partij van Vlaanderen als enige prestatie naar voor kan schuiven dat ze de grootste is, dan koop je daarmee geen broodje met smeerkaas.

Nu, ik wil hier geen "zinledige" discussie voeren en op alle slakken zout leggen, maar mijn probleem is gewoon dat het VB niet voor resultaten gaat. En dat ze blijkbaar niet van plan is om dat binnen afzienbare tijd te doen.

"Het is het VB die steeds weer Leterme heeft gewaarschuwd dat de boel zou mislopen. Dat er geen onderhandelingen nodig zijn."

Wederom is het maar vanuit welk oogpunt je het bekijkt. Denk je echt dat Leterme niet groot genoeg is om de gevaren in te schatten ? Of dat het VB goed geplaatst is om een waarschuwing te geven ? Het VB hoopt natuurlijk om de federale regering te laten vallen, en zo haar huidige situatie te verzilveren; dat is toch wel een vaststaand feit waar je niet rond kunt.

Vanuit het oogpunt van de CD&V kan ik begrijpen dat ze daar geen voordeel in zien. Want dat verandert finaal niks aan de huidige situatie. Dan is de CD&V misschien wat groter, de SPa +/- hetzelfde en de VLD wat kleiner, maar moet ze weer een tripartite vormen (dan wel federaal) en verliest ze evengoed in "the long run" (regeren is altijd wat aanhang verliezen). Dus op bestuurlijk vlak geeft dat geen voordeel, zelfs erger, dan dreigt de VLD misschien in de oppositie te zitten (zie MR) en dan kan ze nog sneller recupereren terwijl ze dan zelfs de passieve steun van de VLD moet missen die nu een tegengewicht vormt tegen de SPa/PS.

Dus de huidige situatie is al bij al zo slecht niet, de premier is niet echt krachtdadig, dus de Vlaamse min. president kan relatief goed werken. En op termijn kan de situatie binnen de VLD zich misschien heroriënteren, als de strekking JMDD wat meer tot uiting komt. Dus als de Vlaamse strekking wat veld wint, kan het misschien nog eerder een bondgenoot worden.

En vanuit de andere invalshoek heb je dan een groter VB dat nog meer noten op zijn zang zal hebben, dus waarom de regering laten vallen ? Je zou gek moeten zijn. Want om te geloven dat het VB zou samen werken met bvb het Kartel of zou toetreden tot de Vlaamse Regering, dat is weinig waarschijnlijk als je de retoriek van de laatste vijf jaar bvb bekijkt.

Welke reden zou het VB hebben om ineens van profiel te veranderen ? En als ze al verandert, zal dat dan waarachtig zijn ?

"Dat heb ik wel te horeN gekregen vanuit het Vlaams Belang maar niet vanuit de andere partijen. Dat is de correcte manier om het probleem BHV op te lossen."

Ach, wederom het is maar hoe je het bekijkt. Het VB denkt dat ze alles in één keer zal kunnen realiseren. De andere partijen denken dat je stappen moet zetten om te voorkomen dat je in afwachting van de "grote prestatie" al volledig verfranst zult zijn (ten minste "volledig" kan je dan zien als Vlaams Brabant + aangrenzende streken en dus een "minderheid" in Vlaanderen). Dus valt vanuit deze laatste visie te vrezen dat het VB te laat zal komen. Trouwens als je verwijst naar NC, lees / hoor eens de reactie van Storme_bij_Rondas (http://www.storme...).

Langs de andere kant, de economie en de maatschappij verandert zo snel, dat het zelfs niet uit te sluiten is dat we nu op een kantelpunt zitten en dat er straks niks meer te verdelen zal zijn. Zie eens het terugvallen van de economische groei, tegen alle voorspellingen in. Dus dan bestaat de vrees dat het VB gewoon te laat zal komen.

Een gevaar voor Vlaanderen en de maatschappij ?

Wederom het is maar vanuit welk oogpunt je het bekijkt. Ik kan mij moeilijk inbeelden dat SS de huidige situatie als een gevaar beschouwt. Want finaal het VB slaagt er niet in om in een regering te stappen en bvb de SPa in de oppositie te zetten. Dus wat zou dat nu een gevaar zijn ? Het vreemdelingenstemrecht is toch doorgevoerd ? Dus al die immigranten zijn weeral nieuwe "klanten" voor de socialistisch geïnspireerden. De belastingen zijn toch progressief ? Dus de overheid herverdeelt maximaal.

Naar mijn mening zit het echte gevaar in het feit dat de grote partijen hun programma eigenlijk niet uitvoeren.

Of anders geformuleerd :"Stilstaan is achteruitgaan!", want het is maar in de verandering dat je voordeel kunt behalen.

#8836

Briggs

 

Euh..te lange tekst DUDE. Ik heb straks nog 6 pagina's te schrijven over jongerenwerkloosheid.

Ik kan enkel besluiten dat het prestatie vermogen van het Vlaams Belang enkel bestaat in het stemmen van anderen hun wetsvoorstellen en van gebrul. Dat is het enigste dat mogelijk is dankzij het Cordon Sanität.

Het VB kan slechts voor resultaten gaan door anderen hun wetsvoorstellen te stemmen want hun eigen voorstellen worden subito presto gekelderd.

Leterme vertrouw ik niet volledig. Yves heeft een franstalige vader, daarom heb ik zo mijn twijfels op zijn capaciteiten om door te drijven op het Vlaams gedeelte. Dat is iets typisch menselijk. Ik ken vlamingen die in Wallonië wonen en die tegen een splitsing of verdere hervorming zijn van België want dan belanden ze aan de andere kant van de taalgrens.

Dat is ook één van de redenen waarom sommige huizen vlak over de taalgrens moeilijk verkocht geraken. Vlamingen haken af...stel nu dat Belgique bye bye is.

Aldus vanuit een menselijk perspectief betwijfel ik de Flamingante capaciteiten van Leterme.

Denkt u dat Leterme ook niet liever die Federale overheid ziet vallen ? Kijk eens naar de peilingen bij de Stemmenkampioen. CD&V/N-VA + VB kiezers willen massaal de val van de federale overheid.

Leterme is moeten platgaan want anders ging hij met lege handen naar de verkiezingen. Dan was het Dada terreinwinst CD&V & Salut VLD met het Vlaams Belang als grootste stijger.

De CD&V moet geen voordeel gaan zoeken, ze moet uitvoeren wat ze beloofd heeft samen met de rest van haar coalitie die de meerderheid vormen in Vlaanderen & in de federale regering.

Wie een bondgenoot van wie worden ?

Als het VB groter wordt en meer noten op zijn zang krijgt dan kan Leterme & co geen andere richting op. Haar belofte rondom BHV zal ze dan ZEKER moeten uitvoeren. Het verbaasd mij dat men de PS niet heeft afgedreigd : Splits of we laten de regering vallen en enkel het Vlaams Belang wordt groter.

en dat ZONDER prijs of het Vlaams Belang zal nog groter stijgen en het is ons grondwettelijk recht.

Het Vlaams Belang heeft 1 lang samenhangend programma vanuit mijn perspectief. Maar dan nog alle andere partijen beloven ook dat ze alles gaan uitvoeren wat er in hun programma staat. Maar dat geldt niet voor BHV.

Zie dat maakt het onderscheidt tussen het VB en de andere partijen. De Andere partijen willen de splitsing van BHV omdat het "IN" is om Vlaams te zijn. Bij de VLD en andere neen-knikkers zegt men "NEEN" omdat het hen te warm wordt en ze zijn liever Belgische potverteerders.

De Splitsing van BHV zal niet de verfransing tegen gaan. De splitsing van het land wel. Men kan daar de maximalistische toer op gaan of de minimalistische toer : Onafhankelijkheid of confederatie. Aldus is de splitsing BHV een defensieve reactie terwijl juist een offensief moet komen.

Die achteruitgang zal dan wel de schuld zijn van het non-beleid of allesinds van tekortkomingen van een Vlaamser beleid. Dat is niet de schuld van het Vlaams Belang. Trouwens liever laat dan nooit ongeachte de economische situatie.

Ach, wederom het is maar hoe je het bekijkt. Het VB denkt dat ze alles in één keer zal kunnen realiseren. De andere partijen denken dat je stappen moet zetten om te voorkomen dat je in afwachting van de "grote prestatie" al volledig verfranst zult zijn (ten minste "volledig" kan je dan zien als Vlaams Brabant + aangrenzende streken en dus een "minderheid" in Vlaanderen). Dus valt vanuit deze laatste visie te vrezen dat het VB te laat zal komen. Trouwens als je verwijst naar NC, lees / hoor eens de reactie van Storme_bij_Rondas (http://www.storme...).

Het gevaar dat het VB betekent voor de Sp.a is het einde van de Belgische staat. Gedaan met de machtspositie dankzij de PS op Belgisch niveau. In Vlaanderen zou het vreemdelingenstemrecht nooit erdoor gekomen zijn. Een splitsing van België betekent ook het einde van het socialistische profitariaat & systeem van cliëntelisme.

Naar mijn mening zit het echte gevaar bij de Belgische staat die er alles voor over heeft om zichzelf te behouden. Wat logisch is en vanuit een Von Clausewitz perspectief zou het kunnen denken dat alles geoorloofd is om de Belgische staat te verdedigen door middel van alle methodes. Daarin ligt het gevaar vanuit de Belgische staat.

Het gevaar vanuit het Socialisme is tweeledig. Geen Belgique = gedaan met de Socialistische macht. Bijkomstig bevat het socialisme een hele reeks totalitaire trekjes die gevaarlijk zijn. Niet voor niets dat men van Nationaal & Internationaal Socialisme spreekt eh :)

Stilstaan is niet vooruitgaan. Maar Vooruitgaan betekent niet steeds dat men werkelijk vooruit gaat.

#8837

Briggs

 

te doemme, ben een stuk vergeten te verwijderen.

Het stuk Ach.... tot de Link naar Storme is nog van u NN.

#8894

koen

 

VLD-voorzitter Somers krijgt volmachten om geruzie te stoppen

BRUSSEL (BELGA)

VLD-voorzitter Bart Somers heeft van het partijbestuur volmachten gekregen om het intern geruzie definitief te beëindigen. Leden van het partijbestuur of nationale mandatarissen die nog openlijk kritiek geven op andere VLD'ers of die ingaan tegen een democratisch genomen beslissing, vliegen uit het partijbestuur. Somers zal een dossier indienen bij de statutaire commissie om hen uit de partij te verwijderen. De Vlaamse liberalen hielden het afgelopen weekend een congres. Dat werd overschaduwd door kritiek van minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht op senator Jean-Marie Dedecker. Na een oproep van de partijvoorzitter om de rangen te sluiten, beschuldigde Dedecker maandag in een kranteninterview De Gucht ervan hem uit de partij te willen. (dwm)

...

en iedereen die denkt dat het om Dedecker draait ... lol ... Bouckaert gij zult wel leren zwijgen :-)

#8904

Briggs

 

VLD, na Staatsgreep binnen partij en instellen van een triumviraat gaat men nu naar een volwaardige dictatuur.

#8906

koen

 

lvb mag nog van geluk spreken dat hij niet in de partijraad geraakt is, of geen nationaal mandaat bekleedt, anders schreef hij zelfs hier al niet meer wat hij wilde ;-)

trouwens, volgens mij heeft Luc, zuiver door zijn rechtlijnig principiële benadering van liberalisme, zichzelf al onmogelijk gemaakt voor de partijtop ...

#10635

bart hollevoet

 

In een parlementaire democratie worden de wetten gesteld door de volksvertegenwoordigers. Die volksvertegenwoordigers vertegenwoordigen zoals hun naam zegt, het volk, opgedeeld naar maatschappijvisie. Zij worden door een deel van datzelfde volk verkozen om in de wetgevende en uitvoerende macht te gaan zitten. De mensen die de job van volksvertegenwoordiger of mandataris combineren, verenigen zich in een politieke partij. Daarvoor krijgen ze steun van de overheid. Die politieke partijen zijn op hun beurt georganiseerd in de algemene ledenvergadering, de partijraad en de voorzitter. In de partijraad zitten de mensen die de koers van de partij bepalen. Dat gebeurt ofwel unaniem, ofwel volgens het democratisch principe dat de meerderheid beslist. Dat laatste is soms ook de manier waarop de voorzitter gekozen wordt, of de partijraad wordt samengesteld. Hoe dan ook worden partijstandpunten geboren in de partijraad, waar ze unanieme steun of een meerderheid krijgen. Het is dus de partijraad die de partijstandpunten bepaalt.

Deze kleine inleiding was nodig, om er even aan te herinneren dat Boudewijn Bouckaert inderdaad het VLD-partijbestuur niet IS. Of dat 'jammer genoeg' is, is een persoonlijke interpretatie. Voor de democratische besluitvorming is het in elk geval de gewoonste zaak van de wereld. Als Boudewijn Bouckaert vandaag meent te moeten kleppen dat hij het niet eens is met drie standpunten die in in het verleden voorgelegd aan, beoordeeld en aangenomen zijn door de VLD, neemt hij een loopje met de democratische geplogendheden die hij als hoogleraar rechten nochtans goed kent.

Meneer Bouckaert heeft de gelegenheid gehad zich uit te spreken over alle punten waar hij over valt, hij had als lid van de partijraad zelfs een bevoorrechte plaats. Desondanks zijn die standpunten toch officiële partijstandpunten geworden.

Dat betekent, dat meneer Bouckaert de partijraad niet van zijn gelijk heeft kunnen overtuigen. Dan heeft hij nog twee opties: je legt je neer bij wat democratisch is besloten, of je zoekt een andere partij op.

Achteraf nog je gelijk proberen te halen in de media hoort daar niet bij. Naar Amerikaans voorbeeld de besluitvorming van de partijraad te proberen te kapen met 'denktanks' en media-démarches, vlak nadat de partijraad waar je deel van uitmaakt heeft bepaald dat er voortaan alleen intern over partijstandpunten wordt gediscussieerd, is niet erg democratisch.

Het is niet 'Nova Civitas' dat duizenden leden en nog veel meer kiezers heeft. Deze obscure denktanks en lobbygroepen worden niet gedragen door het volk. Wie van zijn oren maakt over de 'ongeoorloofde invloed van de Kerk, het Hof en de Loge' (in willekeurige volgorde) moet even consequent zijn voor de serviceclubs, de 'denktanks' en de andere sectarische organisaties die het democratisch laken naar zich toe proberen te trekken.

#10644

Johan B

 

@ Bart Hollevoet: je inleiding is een mooi voorbeeld van hoe de wil van het volk met de nodige newspeak kan herleid worden tot de "democratische" beslissing van een partijraad, en dus in het uiterste geval, van een trojka (wat bij de VLD niet ver van de waarheid is). Als die trojka met 2 stemmen tegen 1 beslist om toch maar aan de macht te blijven in weerwil van wat een meerderheid van de kiezers wenst, dan is dat volgens jou in overeenstemming met de democratie. Neem me niet kwalijk, maar ik ben het daar niet mee eens.

Neem Bouckaerts punt 3. Door het inslikken van een uitdrukkelijke verkiezingsbelofte door de VLD (onverwijlde splitsing van BHV) krijgt men een situatie waarbij de kiezers voor beleid A stemmen (splitsing BHV) en beleid B krijgen (geen splitsing). Het siert Boudewijn Bouckaert dat hij zich verzet tegen dit democratisch deficit en de moed heeft om de wil van de kiezer te verdedigen, tegen de onbetrouwbare partijraad in.

Dat jij daaruit besluit dat hij slechts een "obscure denktank" leidt die "niet gedragen wordt door het volk" zegt veel over je eigen anti-democratische ingesteldheid. Ongetwijfeld huiver je al even erg voor de "directe democratie" als de VLD trojka die daar wel mooie boekjes kan over schrijven, maar als puntje bij paaltje komt toch liever het bolsjevistische "Democratisch Centralisme" in praktijk brengt.

#10645

NoName.

 

Als je de commentaren van BB leest zie je gewoon dat hij als rechtsgeleerde gewoon een opsomming gegeven heeft van de meest recente problemen bij de VLD. En als antwoord op die problemen poogt hij een politiek standpunt in te nemen, met als doel het realiseren van de partijprogrammapunten en dus weg van de recente problemen.

Heeft hij daarmee een inbreuk gedaan op het reglement (B.S.) - de volmachten ? Indien "ja" mag BB dan niet meer nadenken over de te volgen weg ? Want hij mag zelfs niet kijken welke richting hij zal volgen, want achteruitkijken mag niet, hij mag zelfs de voorbije "botsingen" niet meer opsommen, dus is hij veroordeeld om altijd maar vooruit te gaan, de weg te volgen die de anderen uitstippelen ? Desnoods tot in het ravijn ? Zonder nadenken, zonder de kiezers te horen ?

Want heeft hij gesproken over toetreding van het VB tot de VLD ? Neen. Hij sprak over een rechts front met daarin een "deel" van het VB, het democratische deel. Dat is mi toch heel wat anders dan samensmelten met het VB ? Eigenlijk het tegenovergestelde van wat het VB realiseert, met name, hoe meer VB-stemmen hoe linkser het beleid.

Trouwens in welke functie sprak BB ? Wordt hij via de volmachten verplicht om te kiezen tussen de meerdere functies die hij bekleedt ? Worden die andere functies waardeloos door die 'volmachten' ?

Eigenlijk is dit weeral een demonstratie hoe nefast een politieke partij is die de democratische regels niet respecteert. Automatisch betrekt ze de andere partijen ook in haar dubbelzinnige houding en verlaagt ze het democratisch gehalte van geheel het stelsel.

#10646

bart hollevoet

 

Mijn inleiding beschrijft hoe de parlementaire democratie functioneert. Als dat ineens niet meer goed genoeg is voor iemand die nota bene zelf deel uitmaakt van dat systeem, maar het niet kan verkroppen dat hij aan het langste eind heeft getrokken in een paar partijdebatten, dan betekent dat niet dat die parlementaire democratie overboord moet gesmeten, opdat meneer Bouckaert toch maar zijn goesting zou krijgen.

Moet al die zever over de 'dictatuur' van Somers en de 'troïka' van de VLD doen geloven dat het 'democratischer' zou zijn om de ideetjes die een schimmige, onverkozen 'denktank' beraamt, voorrang te geven op de standpunten die een partijbestuur heeft ingenomen, alleen omdat één van de leden van dat partijbestuur zich ineens als een mol met een eigen agenda begint te gedragen? Ik pas.

Als het zo zat, had

ik nog liever dat de partijlijn door een zogenaamde troïka werd bepaald - voor zover die veelgehoorde verliezerskreet ooit is hard gemaakt - dan door één man. Een man bovendien, wiens standpunt over de partij op zijn zachtst gezegd niet helemaal wortelt in de werkelijkheid. Bouckaert neemt zijn dromen voor waarheid - het minimaliseren van het antidemocratisch karakter van het VB zegt genoeg - en verwacht blijkbaar dat de rest van de VLD hetzelfde doet, voor zijn schoon ogen. Wel, meneer Bouckaert, dream on.

De standpunten zijn bepaald, Bouckaert heeft zijn kans gehad en gemist.

Daar moet hij nu als een grote jongen mee leren leven. Slechte verliezers maken zelden goeie beleidslui.

Misschien kan Boudewijn wat meer tijd doorbrengen bij het 'volk' dat hij als politicus verondersteld wordt te vertegenwoordigen, en wat minder in academische en minder academische achterzaaltjes tegen zelfverklaarde 'keypeople van het internationaal conservatief netwerk met banden in het Vaticaan én het Witte Huis' aanschurken. Dan zou hij zich kunnen wijden aan realpolitik in plaats van aan een 'conservatieve internationale' te timmeren vanuit zijn clubfauteuil. Nu laat hij zich door die conservatieven gebruiken om de VLD van binnenuit verder te verzwakken.

Iedereen is er ook verbazend snel bij om voorzitter Somers ik-weet-niet-wat in de schoenen te schuiven, terwijl deze de zaak voor zover ik weet nog aan het onderzoeken is. Dat Dewi Vandevyver zo stom is, tot daar aan toe, maar van jullie geloof ik het niet. Als Somers Bouckaert een straf of een standje geeft, is dat behalve consequent uitvoeren van afspraken - alweer iets waar Bouckaert blijkbaar meer moeite meer heeft dan Somers - misschien ook beter voor de VLD.

Want ik zie alvast niet in hoe een gezworen conservatief die openlijk zijn reet veegt aan de partijstandpunten die hem toevallig niet aanstaan, en die meer heil ziet in manipulatie via drukkingsgroepen en media dan in het overtuigen van zijn partijgenoten door argumentatie, de VLD nog van dienst kan zijn. De verruiming naar links heeft de VLD misschien wat kiezers gekost, ze heeft haar ook de Wetstraat opgeleverd. De verruiming naar rechts lijkt de VLD vooral interne schade op te leveren door een vijfde colonne van conservatieven en populisten die de vrijheid die ze van de partij kregen, misbruiken om die partij te beschadigen en ze een richting uit te dwingen die ze zelf, als 'onafhankelijke' niet eens durven gaan. Als de voorzitter de middelen krijgt om die kanker van binnenuit aan te pakken, zou hij een zot zijn om ze niet te gebruiken.

#10647

bart hollevoet

 

Bouckaerts eigen uitspraken zeggen wat dat laatste betreft, trouwens genoeg: hij gebruikt de fouten die zijn partij zou hebben gemaakt, niet om de partij te verbeteren, maar om zijn eigen agenda door te drukken. Zowel hij als de redactie van het conservatieve blad Tertio wisten donders goed dat het interview op zich al een provocatie was. Boudewijn heeft zijn eigen belang boven dat van de partij geplaatst, meer nog, hij heeft zijn partij bezeken in de hoop er zelf beter van te worden: die 'self-serving' interpretatie van een liberaal principe hoeft geen enkele voorzitter, van welke partij dan ook, liberaal of niet, te slikken. Ik rust mijn kaas.

#10655

Johan B

 

@ BH: Ik heb er geen probleem mee dat een partijraad de partijstandpunten bepaalt. Het probleem ontstaat pas wanneer een partijraad, nadat de kiezer voor die partijstandpunten heeft gekozen, die standpunten wijzigt. Dat is geen democratie maar particratie.

De drie blunders die BB de VLD verwijt zijn stuk voor stuk punten waarbij de VLD weigert te verdedigen wat een meerderheid van haar kiezers wil.

Punt 1 en 3 zijn partijstandpunten die de partij heeft laten vallen om Paars niet in gevaar te brengen.

Punt 3 is bovendien een partijstandpunt waarvan de VLD uitdrukkelijk de onverwijlde uitvoering aan haar kiezers heeft beloofd.

Het verwijt van BB betreft dus niet "het doordrukken van zijn eigen agenda", maar het doordrukken van de wil van de kiezer. De kiezer wordt tegengewerkt door de particratie waardoor de democratie wordt uitgehold.

Het valt me trouwens op dat je de mond vol hebt over democratie maar in je hele litanie met geen woord rept over de wil van de kiezer. Zolang een particratie maar uitvoert wat jij graag hebt kan de democratie je blijkbaar gestolen worden.

#10672

bart hollevoet

 

@Johan B: De partijraad bepaalt eerst de standpunten, daarna spreekt de kiezer zich erover uit. Met die kiezer heeft de denktank van Bouckaert - met als voornaamste lid: Bouckaert - bitter weinig te maken. De démarche van Bouckaert geeft net blijk van een totale minachting voor 'het volk': een zelfverklaard populistisch standpunt recupereren om een verzwakte partij te kunnen enteren en naar je eigen conservatieve pijpen te doen dansen.

Ik daag meneer Bouckaert opnieuw uit, eens met zijn verlanglijstje de straat op te gaan, om na te gaan hoeveel draagkracht zijn fantasietjes écht bij de bevolking hebben. Ik denk niet dat hij de kiesdrempel haalt.

Los daarvan: partijstandpunten staan zelden in marmer gebeiteld. Zaken als realiteit en evolutie beïnvloeden ze.

Bouckaert wil, met zijn pleidooi om de VLD te laten opgaan in een breed rechts front inclusief VB wel degelijk zijn eigen agenda forceren. Niemand anders binnen de VLD huldigt dat standpunt. Zelfs Jean-Marie Dedecker heeft ingezien dat zijn partij de rangen hoort te sluiten als ze niet kapot wil gaan aan interne twisten. Voor een liberaal is het begrijpelijk dat hij individueel belang boven algemeen belang stelt, maar Bouckaert misbruikt de verzwakte VLD hier ten behoeve van zijn conservatieve hobbyclubje.

Hij is daar overigens goed mee weg gekomen, lees ik bovenaan: hij blijft lid van de partijraad én mag te persoonlijken titel zijn meningen blijven verkondigen. Vreemd genoeg zie ik niemand zijn of haar kritiek op Somers of de rest van de VLD-partijraad die het spel wél volgens de speelt, inslikken.

Opnieuw een storm in een glas water over een scheet in een

fles dus, en een artikel gebruikt als schaamlapje om wat op 'de politiek', in dit geval de verzwakte VLD, te schieten, en het VB als naar roosjes geurend, in zilverwit maanlicht badend alternatief te proberen te verkopen.

Dat laat zo'n 'Briggs', tussen het schrijven van belangwekkend proza over de jeugdwerkloosheid door, natuurlijk niet liggen.

Waren de slaande-deur-samples van Jean-Marie Dedecker op, LVB?

#10683

Johan B

 

@ BH: Ik heb de indruk dat je mijn vorige bijdrage niet gelezen hebt.

Ik kan dus alleen maar herhalen dat BB de VLD alleen maar verwijt dat ze niet luistert naar wat een meerderheid van haar kiezers wil en dat is (zie ook bovenaan):

1. geen vreemdelingenstemrecht;

2. afschaffing van het cordon sanitaire;

3. splitsing van de kieskring BHV.

Dat de VLD deze meerderheid negeert is niet alleen een gevaarlijke situatie voor haarzelf (waarvoor BB terecht waarschuwt), maar is tevens een uitholling van de democratie. De kloof tussen de burger en de politiek neemt door dit democratisch deficit alleen maar toe.

Dat jij niet wakker ligt van de democratie blijkt eens te meer uit het feit dat je alweer met geen woord rept over de wil van de kiezer. Ik vraag me trouwens af hoe je "een totale minachting voor het volk" weet te rijmen met de recuperatie van "een populistisch standpunt". Kan je dat eens uitleggen?

#10684

bart hollevoet

 

@Johan B: Jouw indrukken zijn jouw zaak, daar bekreun ik mij niet om. Laten we het bij de feiten houden.

Dat 'de meerderheid van de de kiezers' het vreemdelingenstemrecht niet wil, tegen de afschaffing van het cordon sanitaire is, en de splitsing van de kieskring BHV wil, is snel gezegd, maar dat zul je dan toch eerst moeten bewijzen. Je lijstje van fouten van het VLD-bestuur - gek genoeg identiek aan dat van Bouckaert - neemt niks weg van wat ik hier al eerder stelde, en wat een beetje observator ook rap in de smiezen heeft: dat Bouckaert die veronderstelde vergissingen aangrijpt om de VLD te kapen en een rechtsconservatieve richting uit te sturen. ZIJN rechtsconservatieve richting, niet die van de VLD-kiezers, niet die van de partijleden, niet die van de partijraad. Dat zijn de simpele feiten. Hij is daarvoor blijkbaar bereid de VLD te beschadigen door lijnrecht tegen de partijlijn in te gaan. Een Wildersje doen, zeg maar. Jammer alleen dat Bouckaert de ballen niet heeft om de daad bij het woord te voegen en als 'Groep Nova Civitas' te gaan zetelen. De kern van de zaak is en blijft dezelfde:

Boudewijn Bouckaert is in deze gewoon een heel slechte verliezer. Een slechte verliezer die bovendien clementie gekregen heeft. Wat valt er dan nog te zeuren?

Wat 'BHV' in dat lijstje van 'fouten' staat te doen is mij overigens een raadsel. Er zijn astronomische hoeveelheden politieke energie, tijd, speeksel, media-aandacht, papier, inkt, bandbreedte en menselijk geduld verspild omdat een Vlaamse regering zo stom is geweest federale materie in haar regeerakkoord te schrijven, om de kiezertjes te paaien. De Vlaamse regering kon het niet in haar eentje klaren - handelsmissies houden met de Chinezen, lucht verkopen aan de Singaporianen, geen probleem, maar onderhandelen met een buurvolk is blijkbaar te moeilijk - en dus is het federale niveau van armoe maar moeten tussenkomen. Dat heeft òòk nog eens minstens evenveel energie, tijd, speeksel, media-aandacht, carosseriekosten, beddelakens, papier, inkt, sigaren, bandbreedte en menselijk geduld verspild om tot een oplossing te komen, en ook zij zijn er niet in geslaagd. Tot daar de feiten.

WAT heeft dat nu in godsnaam met het partijbestuur en het partijprogramma van de VLD te maken? Staat in dat programma soms ergens een 'Midas-clausule', in de strekking van 'Alles waar we ons mee bemoeien, gaat ogenblikkelijk lukken, welke puinhoop de rest er ook van maakt?' Toegegeven, als je Verhofstadt en De Gucht soms bezig hoort zou je 't gaan geloven, maar Bouckaert moet beter weten. Hij zit, ik kan het niet genoeg herhalen, zélf in het partijbestuur en weet dus maar al te goed het verschil tussen een politiek ideaal en de realiteit.

Alhoewel... Van dat laatste ben ik sinds zijn marsjeerbevel naar rechts niet meer zo zeker. Ik denk dat die laatste hittegolf een beetje ingeslagen is onder die weelderige krullenbol van onze eminente hoogleraar in de rechten. Zozeer, dat hij het onderscheid tussen wens en waarheid, tussen democratie en autocratie, tussen een partijraadszitting en een informele vergadering in de biljartzaal van het Sofitel, en tussen liberaal-realistisch rederenen en aartsconservatief machtsdenken een beetje uit het oog verloren is. Het kan de beste overkomen, maar ik zou er als ik hem was toch niet te lang mee blijven rondlopen. Je ziet wat voor miserie het kan geven. En van de laatste die bij de VLD dacht dat wie hem liefhad, hem wel zou volgen, hebben we sindsdien ook niet veel bijzonders meer gehoord.

Daarom begrijp ik wel, dat Boudewijn blijft zitten waar hij zit. Maar hij zal toch moeten kiezen tussen de liberale ideologie en de conservatieve internationale. Dààr gaat deze kwestie om. Niet om het cordon sanitaire, dat al die VLD-dissidenten doorbroken willen zien, terwijl ze zelf, ééns op eigen benen staan, hun neus ophalen voor samenwerking met het VB. Niet om het migrantenstemrecht, waarvan nog nooit iemand de moeite heeft gedaan om het ten eerste fatsoenlijk aan de burger uit te leggen, en om daarna na te gaan wat die burger er van vindt. Dat resultaat kan trouwens schommelen: ik verzeker je dat je meer voorstemmers krijgt als er weer eens een Loubna wordt ontvoerd, verkracht en afgemaakt- als ze tenminste het 'geluk' heeft dat haar lijdensweg samenvalt met die van een half dozijn blanke kinderen - dan dat je er krijgt nadat de jongste onthoofdingsvideo van Al Zarkawi weer eens 20 uur per dag op alle netten is geweest. Dus misschien is die 'vox populi' wel niet altijd de meest geschikte graadmeter om je beslissingen aan te ijken. Regeren is vooruitzien, en als je voortdurend moet rijden en omzien, komt er weinig schot in de rit.

En als een partijraadslid dan nog zélf stokken in de wielen gaat steken, dan kun je een podiumplaats wel vergeten, en de gele trui helemaal.

En Johan, wat is er zo moeilijk te begrijpen aan het gegeven dat het 'schaamteloos recupereren van populistische standpunten voor eigen gewin' een uiting is van 'minachting voor het volk'?. Je hoeft het curicculum van de rechts-populistische partijen in Europa maar te bekijken, en je ziet wat ik bedoel. Of luister anders eens naar wat Gerolf Annemans na de BHV-sisser in de Kamer te vertellen had over het 'appèl aan het volk' van Verhofstadt, zo hoor je het ook eens van een kenner ter zake. Het enige in deze zaak dat écht onbegrijpelijk is, is het engelengeduld van Bart Somers.

#10696

bart hollevoet

 

Correctie: Waar 'kiezertjes' staat, moet 'NVA' staan.

#10697

bart hollevoet

 

En de 'rechtse' bij 'rechtse populistische partijen mag je negeren.

#10698

bart hollevoet

 

En de 'rechtse' bij 'rechtse populistische partijen' mag je negeren.

#10699

anoniem

 

Feitelijk zou men er binnen de VLD beter aan doen Bouckaert uit de partij te zetten.

Voorzover ik weet heeft deze man geen enkel electoraat, hetzij dan een negatief.

Het enige wat hem voorstaat is een afkoopsom te bekomen voor zijn baldadig gedrag in de vorm van een parlementair mandaat, kortom chantage à la Coveliers tentoon te spreiden: "Ge moet mij een postje geven, of ik maak uw partij kapot".

En dan de ideeën waarvoor hij staat, ik nodig U allemaal uit eens de website van de conservatieve denktank Nova Civitas te gaan bezoeken, wat men daar kan lezen tart alle verbeelding.

En het bespottelijke van de zaak is dat de leden van deze denktank van a tot z afgeven op alles wat naar de overheid riekt, maar wel allemaal op de loonlijst van de overheid staan, zoals ook Bouckaert zelf natuurlijk.

Bovendien is de enige betrachting van Bouckaert om een plaatsje in een wetgevende vergadering te bekomen, zodat hij nog wat meer uit de ruif van de organisatie kan eten die hem heel zijn leven al heeft onderhouden, hij heeft het wel geprobeerd als advocaat hoor, maar dat was niet echt een succes.

Hij kan zijn schrale professorale wedde van 4000 euro netto dan aanvullen met een schrale netto-wedde van circa 6000 euro als parlementair en laten we zeggen nog een 5000 euro netto voor zijn lidmaatschap in de Hoge Raad van Justitie en aanverwante mandaten, kortom niet slecht hé voor een gebuisde advocaat.

Met vriendelijke groet,

#10700

NN.

 

BH : Wat wil je nu juist zeggen ? Dat al de anderen fout zijn ?

#10711

bart hollevoet

 

@NN: Wat ik wil zeggen, staat in wat ik geschreven heb.

Dat was duidelijk genoeg, volgens mij. 'Dat al de anderen fout zijn' staat er bijvoorbeeld niet in, al was het maar omdat een omschrijving als 'alle anderen' me te vaag is.

@Anoniem: Bouckaert probeert inderdaad het VLD-partijbestuur te kapen, maar ik weet niet zeker of hij dat voor een 'postje' doet. Hij beweert de partij te willen redden door ze te vernietigen, zoals de Amerikanen eertijds in Vietnam deden. En zoals we weten waren hun motieven daarvoor ook niet erg nobel.

De argumenten ad hominem zijn interessant en het valt inderdaad op dat zij die het hardst tegen 'de staat' fulmineren, meestal op de éérste rij staan om het geld van die staat op te strijken. Dat is niet alleen het geval bij Bouckaert in de VLD, maar ook met de veiligheidsexpert van de liberalen Marc Cools. Ook in andere partijen die officieel minder staat willen of tegen de staat zijn, wemelt het ervan. Dat heeft op zich niet zoveel uitstaans met wat Bouckaert probeert te flikken, maar het stemt wel tot nadenken.