Belien versus Van der Kelen over 175 jaar België

Naar aanleiding van 175 jaar België organiseerde Nova Civitas een debat tussen Paul Belien en Luc Van der Kelen. Belien, bekend als hoofdredacteur van het separatistische blad Secessie, schreef tien jaar geleden nog in Trends dat hij een unitarist was. Socio-economisch gezien is hij een liberaal (zo is hij onder meer lid van de Mont Pélerin Society), op ethisch vlak is hij een conservatief. Van der Kelen, bekend als hoofdredacteur van Het Laatste Nieuws, is lid van B Plus ("de naam klinkt als een verzekeringsmaatschappij", aldus moderator Rudi De Ceuster), een vereniging die zich afzet tegen separatistische tendenzen. Hij is tevens lid van de loge.


Luc Van der Kelen, Rudi De Ceuster, Paul BelienPaul Belien
Paul Belien
Belien is tegen België omdat hij vindt dat het een artificiële staat is. Nu is elke staat wel op één of andere kunstmatige of geforceerde manier ontstaan, maar Belien vindt dat Belgie niet houdbaar is. Hij heeft daarvoor drie toetsen. Kan de staat in leven blijven met respect voor rule of law en democratie? Met andere woorden, zijn ook de leiders van de staat onderworpen aan de wet? Een tweede criterium is of de staat de burgers corrumpeert. Zijn de burgers bereid om offers te brengen voor de staat? Met andere woorden, is er voldoende patriottisme aanwezig? En tenslotte, als derde criterium, is de staat betrouwbaar op internationaal vlak? Belien noemt drie voorbeelden van landen die niet voldeden aan die drie criteria, en die intussen niet meer bestaan: de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Ze zijn op relatief vreedzame wijze uit elkaar gevallen. Enkel in één deelstaat van Joegoslavië, namelijk Bosnië, is er geweld gebruikt, dat eerder te wijten was aan een religieus conflict. In België, aldus Belien, is er onvoldoende "civil glue" aanwezig, en daarom moeten de leiders de grondwet en de democratie omzeilen om het land bij elkaar te houden. De grondwet is nochtans het charter dat de burger beschermt tegen machtsmisbruik door de overheid. Belien geeft een handvol voorbeelden van koningen en ministers die in de loop van 175 jaar België de grondwet hebben geschonden, daar rond voor uitkwamen, maar stelden dat dit nodig was "omdat we nu eenmaal in België leven". De Belgische vlag wordt aan de vlaggestok gehangen op een manier die in strijd is met de grondwet; talloze prinsen en koningen huwden zonder de grondwettelijk vereiste toestemming van het parlement; koning Albert I weigerde om de wet op de schoolbonnen van de regering-Schollaert te ondertekenen; en de uitslag van het referendum rond de koningskwestie werd genegeerd. Belien concludeert: in België bestaat de democratie enkel in hoofde van de Franstalige minderheid; wanneer de Nederlandstalige meerderheid de democratie wil toepassen, kan dit enkel wanneer zij een prijs betaalt.

Dat de staat de burgers corrumpeert, bleek al zeer snel na de Belgische revolutie van 1830. De groep van jonge francofielen die aanvankelijk de aanhechting bij Frankrijk wensten, veranderden van gedacht toen ze merkten dat ze bergen geld konden verdienen in een onafhankelijk België. Ex-premier Van den Boeynants verklaarde niet zonder fierheid dat hij enkel de staat bestolen had.

België is ook op internationaal vlak een onbetrouwbare partner, aldus Belien. In beide wereldoorlogen aten onze vorsten van twee walletjes.

Luc Van der Kelen
Luc Van der Kelen
Van der Kelen repliceert: "met geschiedenis kun je alles bewijzen. En de discussie over het geslacht van de engelen laten we best over aan het Vaticaan". Het uiteenvallen van de drie landen die Belien noemde, gebeurde volgens hem helemaal niet zo vreedzaam. België mag dan een kunstmatige creatie zijn, ook Vlaanderen is een kunstmatige creatie van taalromantici uit de negentiende eeuw. België gaat niet anders om met zijn wetten en met zijn burgers dan andere landen. De VS hadden een burgeroorlog, België niet. België is geen kunstmatige staat, het is een kunstwerk! Wat die gecorrumpeerde burgers betreft: 90% van de bevolking heeft ooit al wel eens een kleine bouwovertreding begaan of wat belastingen ontdoken. Vlaanderen is niet beter dan België. Ook in Vlaanderen wordt gestaakt. Van der Kelen betreurt dat de gemeenschappen in België los van elkaar leven in een soort apartheidssysteem. Zo zijn er geen federale politieke partijen meer.

Bart Van Stappen
Bart Van Stappen
Belien besluit dat hij bereid is terug naar een unitair België te gaan, indien de Vlamingen hun numerieke meerderheid voluit mogen laten spelen. Terloops onthulde hij dat hij een tiental jaren geleden lid was van de Coudenburg-groep, een denktank die het 'unionistisch federalisme' verdedigde. Van der Kelen repliceert dat democratie zo niet werkt: democratie met meerdere gemeenschappen werkt alleen in een consensus. Dat de Vlamingen vrijwillig een stuk van hun meerderheid afstaan, vind hij een zeer nobele daad.

Van dit debat is een audio-opname (MP3, 14 megabyte) en een video-opname (Windows Media, 128 megabyte) beschikbaar. Elke opname duurt 1 uur en 2 minuten. De verstaanbaarheid van de video-opname is vermoedelijk beter dan die van de audio-opname.

Aan het einde van het debat ziet u nog vragen en tussenkomsten uit het publiek, onder meer van Jos Verhulst (met petje), van een lid van B Plus, en van Bart Van Stappen (over de Belgische vlag en over de vraag of Van der Kelen al dan niet "mainstream" is.

Reacties

#7426

Bema

 

Van Der Kelen moet dan toch al drie dingen toegeven: België is een artificiële staat, de gemeenschappen leven los van mekaar en het zijn de vlamingen die de''nobele'' daad moeten stellen om belgië aan elkaar te houden.

Wel; ik persoonlijk ken meer mensen die van unitarist naar seperatist veranderen dan andersom (die ken ik trouwens helemaal niet);

De reden is volgens mij vooral te zoeken, niet in het feit dat wij de franstaligen niet zouden willen helpen, maar wel door de arrogantie van de walen en de kruiperigheid van de vlaamse politici, nu Verhofstad op kop.

#7427

Kauwgum

 

Elke staat, op heel deze aardkloot, is artificiëel. Geen enkel volk leeft binnen zijn natuurlijk gegroeide volksgrenzen. Zo zijn de "Vlamingen", laten we trouwens beter spreken van de Nederlanders of ja, waarom niet de Nederduistsers, verdeelt over zomaar eventjes vier staten : Frankrijk, België, Nederland en Duitsland. Dit volk is dan nog verder verdeeld binnen het gewrocht België in Vlamingen, Walen, Brusselaars en de zogenaamde Duisttaligen die in feite Plat-Dietsers zijn.

Het huidige land België is een land waar de Franse taal voor 100% opgedrongen is aan alle inwoners en bevolkingsgroepen. Het Waals, een aan het moderne Frans verwante "taal", is opgedrongen in het verre verleden door de zuiderburen na hun talloze agressies. Het Letzenburgs is verboden in de Belgische provincie Luxermburg. Het Plat-Diets dat nog steeds wordt gesproken, al is het steeds marginaler, tot voorbij Verviers, is officiëel onbestaande.

Het is dus duidelijk dat België - in feite een staat met twee colloniale machten (Frankrijk en Groot-Brittanië), beide bakermat van de negativistische vrijmetsealrij -

geleid door verraders en machtsgeilaards nooit enige vorm van respect voor de eigenheid van wie dan ook zal opbrengen. Noch voor Vlamingen, noch voor Walen, noch voor de vele soorten van geïmporteerde al dan niet Europese vreemdelingen.

Slechts een ware revolutie (en jawel, logepastoor Van der Kelen, belgië kende wél een revolutie in de 19de eeuw!, het was zelfs bijna gebarsten) kan hier enige oplossing brengen.

Zelf ben ik voor de barst van belgië om deze wanstaat eindelijk te laten verdwijnen. Het zal wel bijzonder jammer zijn weer maar eens volksgenoten en grondgebied kwijt te spelen aan Franse invloed. Waals-Brabant bijvoorbeeld is historisch en volkskundig van ons. Alle toponiemen met Belgische (ik bedoel hiermee verfranste namen) zijn van oorsprong Nederlandstalig. Een heel deel van Henegouwen (de Borinage, afgeleide naam van de boerenstreek, les "Borins" van de boeren!) is van ons, heel Luxemburg is vreemd aan het Frans, heel de provincie Luik is onwaals, de oostkantons...

Wallonië is een uitvinding net als de vlag van die creatie. De waalse haan is er gekomen, pas in de jaren 20 van vorige eeuw!, naar model van een frans vlaggetje.

De belgische driekleur daarentegen is wat de strepen betreft gebaseerd op de Franse vlag. Maar de kleuren komen van de Brabantse vlag. De Brabantse vlag (gele leeuw rode tong en klauwen op zwart veld) is gebaseerd op de Vlaamse Leeuw. De Brabanders keerden slechts de hoofdkleuren. Het rood van tong en klauwen was zelfs niet van belang, het is een latere inkleuring. Het leuke is dus wel dat de Belgische staat dweept met de kleuren van de Vlaamse Leeuw zonder enig degelijk heraldisch en historisch besef.

Hoe dan ook, deze staat moét barsten, al was het maar om de Loges lam te leggen want dit land kent geen grotere plaag sinds 1830 dan het Groot Oosten en de Grootloge, beide negativistisch geïnspireeerde maffiabenden die geen enkele positieve bijdrage hebben geleverd tot de eerlijk ontplooiïng van staat en volk.

Dit land wordt nu al 175 jaar geleid door de grootste sektes van Europa waarvan de leden de buitenstaanders en elkaar feitelijk het daglicht niet gunnen. Een bende verstarde, bekrompen, kortzichtige heren en enkele dames met een mentaliteit van de dolste predikanten van Jehova's getuigen die ongenuancceerd steeds weer 's wereld einde aankondigen. Eén conclusie dus : België? Barst !

#7428

Eric Jans

 

Behoren het niet-splitsen van B-H-V, het niet oplossen van DHL, het wél kostenloos splitsen van de wapenhandel (tvv van de franstaligen), het onder tafel doorschuiven van onderwijsgeld (zonder afspraken!), enz., enz. ... ook tot het hoofdstuk 'nobele daden'?

En... wat leveren zij op, die 'nobele daden'? Ziekenhuisen in Brussel die je niet in het Nederlands te woord staan als je ligt te kermen van de pijn?

#7430

NoName.

 

Wel goe bezig. Lucske heeft tot 04.00 uur gewerkt. Maar allé straks kunnen we het zien en horen. Dat is maar een succes ! Dat maakt alles weeral goed. Ik wacht met ongeduld.

@ Kauwgum. Kijk eens vooruit ! Zitten lamenteren over de 'verloren' steden daarmee kom je niks vooruit. Trouwens dat zijn verloren veldslagen uit het verleden, met daarover te zitten zagen verlies je enkel je energie. Gebruik je energie positief. Wil je je eigen aard niet verraden moet je constructief aan politiek doen en resultaten boeken voor alles.

De Loge of de Katholieken ? Wel ik zie maar dat ze al 175 jaar vlot samenwerken. Wat is de grond van de discussie dan ? Antwoord : Machtsspelletjes van enkelingen, die geen oog hebben voor het groter geheel; zinsloze discussies in de marge en tijdverlies; een stellingenoorlog die geen voldoening schenkt en dus de kiezer miskent; teveel rijden voor eigen rekening en dus ondemocratisch bezig zijn.

Want stilstaan is achteruitgaan.

#7431

Eric Jans

 

Overigens, ik beschouw niet (alles aan) alle landen als artificieel. Er bestaat zoiets als natuurlijke grenzen, natuurlijke eenheid.

Er zijn voorneelden van grenzen genoeg die nooit ter discussie stonden.

Maar zelfs dan nog zeg ik met Beliën: als men België wilt moet men België maken: met een meerderheid van 62% Nederlandstaligen. Eén hoofd, één stem. 'Nobele daden'... dat is geen democratisch jargon.

Vroeger stelden de boerkes ook 'nobele daden' t.a.v. hun landheren. Is dat nu echt het allerbeste argument dat B-plus in huis heeft? Dan ziet het er niet goed uit voor deze 'nobele dames en heren'.

Een nobele trap onder hun fluwele konten lijkt me zeker zo nobel. De geschiedenis zal dat wel uitleggen.

#7433

NoName.

 

@ EJ. Mijn reactie ging ook op voor uw commentaar. Ik zie toch maar één ding : doordat het VB niet meespeelt krijgen de anderen vrij spel. De huidige politieke toestand is daarvan toch het beste voorbeeld ? Eén miljoen kiezers die gekozen hebben om in de oppositie te blijven. En wat zijn de gevolgen ? Eén miljoen "zaagkloten" die ontevreden zijn en blijven en altijd maar opnieuw de schuld bij de anderen leggen. Alsof het aan de andere partijen is om het VB-programma uit te voeren !

Want zit het VB nu in of uit het cordon ? Heeft ze er zelf terug ingekropen ? Kan ze zich niet houden aan de spelregels ? Wat wil ze nu "meer" dan in de oppositie zitten ? Gaat ze na de volgende verkiezingen wel deelnemen aan de regeringsvorming of wil ze enkel passief op een zetelke zitten om geen verantwoordelijkheid te moeten dragen ?

Dus persoonlijk vind ik dat je eens voor eigen deur mag beginnen vagen (spreekwoordelijk dan toch). Mijn ervaring : om resultaten te boeken moet je niet klagen over de anderen maar er zelf iets aan doen. Dus onderzoek eens waarom die partij (de grootste van Vlaanderen) zo weinig positief effect heeft op de Belgische politiek.

#7434

Eric Jans

 

@ NoName:

Ga je over 10 of 20 jaar de kwestie B-H-V ook uitleggen als 'een nu eenmaal verloren veldslag waar je beter je energie niet meer insteekt om zo je aandacht te richten op de toekomst'?

Wel... dan zeg ik nu: B-H-V NU en METEEN splitsen zonder één cent te betalen en zonder één enkele toegeving. Zoniet zijn we onze tijd binnenkort aan het verspillen aan een 'verloren veldslag' waar jij dan weer 'ruimdenkend' over gaat doen.

Als we het niet doen verliezen we niet alleen een stukje grondgebied, maar ook (volgens jouw redeneringswijze) AL onze argumenten. Dus:

B-H-V? Splitsen! Splitsen! Splitsen!!!

Géén prijs, géén énkele nobele daad, geen begrip, geen toegeving... niets van dat alles. Goedheid wordt blijkbaar toch alleen maar tegen ons gebruikt.

Dus géén goedheid maar duidelijkheid: de gebieden Halle-Vilvoorde Vlaams, Vlaams, Vlaams! Geen vierkante centimeter uitzondering.

#7435

Eric Jans

 

@ NoName: ook N-va-ers en heelwat VLD-ers en CD&V-ers en zelfs Sp-a-ers en Spiritisten zijn volgens hun stellingnames in meerderheid Vlaams-radicaal. U doet een poging het debat te vernauwen. End u doet dat op de Belgische wijze: door het racisme-thema erbij te sleuren.

De splitsing van B-H-V heeft NIETS met racisme te maken. NIETS. Of habt u daar een andere mening over? Dan mag u het altijd zeggen. Maar zég het dan ook en insinueer het niet door het VB erbij te sleuren. ALLE Vlaamse partijen zijn voor die splitsing. ALLE.

Ze hebben dat op papier gezet! GRATIS splitsen.

#7436

NoName.

 

@ EJ. Waar heb ik het racisme erin betrokken ? Welke partij is er veroordeeld voor racisme en heeft als gevolg daarvan een nieuwe partij opgericht ? En wie heeft er dan weeral het alibi van het cordon over zich heen getrokken door te stellen :"Er is niks veranderd !" ?

Dus als er iemand het racisme betrekt in de discussie over B-H-V moet je eerst eens uitleg gaan vragen bij F Dewinter, en vragen wat hij nu eindelijk wel gaat realiseren met al die kiezers en die nieuwe partij. Of wat het positief effect is van het VB in de B-H-V discussie. Of denk je dat men binnen vijf jaar nog eens dezelfde discussie gaat opvoeren onder leiding van het VB misschien ? Omdat zij dan wel in de regering zouden kunnen zitten, wat ik persoonlijk betwijfel.

Want als je alle VB-tenoren hoort uitleggen bestaat het grote succes van het VB uit de druk vanuit de oppositie die de anderen tot resultaten dwingt. En wat zie je nu ? Niks. Geen macht. B-H-V verzandt. Een dossier ter grootte van een peulschil en de vereende Vlaamse krachten zijn niet in staat het op korte termijn te regelen. En de grootste Vlaamse partij staat erbij en kijkt ernaar.

Waarom ? Omdat de andere partijen niet vrij zijn in hun keuze. Eén kwart van de kiezers is 'onfatsoenlijk' en mag je dus niet mee samenwerken of anders kan je over de taalgrens niks meer bereiken. En doordat dat spelletje gespeeld kan worden verliezen de Vlamingen hun meerderheidspositie tov de Walen en kunnen die eeuwig op de rem staan om alles te blokkeren wat hen niet aanstaat. Is dat de schuld van de Walen misschien ? Dus beginnen met voor eigen deur te vegen.

#7437

Quattro

 

Ik ben links georiënteerd (één van de weinigen hier) en ik vind ook dat een splitsing B-H-V er moet komen, en dit zonder enige concensus tov Wallonië.

De scheiding der machten legt dit op, het arbitragehof bestaat voor een reden.

Om dit te eisen beroep ik me juist op de democratie en daarbij heb ik geen racistische motieven nodig. Het is niet omdat er een cordon sanitaire zou bestaan dat er geen parallelle ideeën zouden mogen zijn tussen Vlaams Belang en andere partijen. Het zou enkel naar een compleet verzuurde maatschappij leiden, en dat is nu net de lievelingsuitgangspositie van het VB.

Als België de democratie aanhangt, dan kan Vlaanderen inderdaad de forcing voeren, maar daarvoor ontbreekt het de regering aan moed om dit door te drijven. Als 1 miljoen Vlamingen VB stemt, dan heeft dit een fundamentele oorzaak, een minderheid van die kiezers is echt racist. De regering moet aan deze fundamenten gaan werken in plaats van steeds lapmiddeltjes (concensussen) te voorzien.

België is inderdaad een kunstmatige staat en zoals alles op onze aardkloot streeft deze ook naar de stabielste vorm van energie. De verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië zijn te groot om op lange termijn verder te kunnen gaan. De oplossing is simpel, opsplitsen maar een nauwe samenwerking blijven nastreven, in alle onafhankelijkheid. Er zijn nog steeds verbanden, en bij een opsplitsing zou het jammer zijn van deze allemaal door te knippen.

De uitvoering daarvan is een ander paar mouwen want dit zou opeens betekenen dat de Walen voor zichzelf zouden moeten gaan zorgen en geen Vlaamse backup meer krijgen, en zoiets zullen ze niet zonder slag of stoot over hun kant laten gaan. De positie van Brussel zal het grootste pijnpunt worden moest het ooit zo worden.

#7438

Leo Norekens

 

@Eric Jans:

Gelijk over heel de lijn, al heb ik het e-thema nergens teruggevonden. Dat het VB genoemd wordt, dat wel, maar toch enkel in verband met zijn vermeende "passiviteit"...?

@No Name:

U schat de invloed van de 1 miljoen kiezers verkeerd in. Als zij al hebben "gekozen om in de oppositie te blijven",dan is het niet om GEEN invloed te hebben, maar wel om de traditionele partijen met de rug tegen de muur te plaatsen. --"Alsof het aan de andere partijen is om het VB-programma uit te voeren !" -- Welja, inderdaad, zo gaat het, schoorvoetend, maar wees gerust, het VB heeft misschien wel méér macht vanuit de oppositiebanken dan het ooit zou hebben in de één of andere coalitie.

@LVB:

Grappige typfout: Paul "Belgien". Hij zal content zijn.

#7439

Leo Norekens

 

@No Name: Zoals men in het zuiden zegt: "Nos messages se sont croisés."

Inderdaad, in het BHV-dossier lijkt het VB machteloos. Anderzijds kan men zich afvragen waarom alle partijen het een jaar geleden nodig achtten om dure eden te gaan zweren en zich te verbinden tot zaken die nu niet haalbaar blijken... Men kan zich afvragen wie of wat de andere partijen in deze positie gedwongen heeft? Was dat vrije keuze? Of paniek?

#7440

Leo Norekens

 

"Van der Kelen repliceert: "met geschiedenis kun je alles bewijzen."...."

Tja, sterk argument als je tegenover een historicus zit.

Nogal verwarrend ook: moeten we nu "lessen trekken uit de geschiedenis" of niet?

-------

PS. Ik liet me weer eens vangen aan die netfilter voor de kinderen... Het "e-thema" moest zijn het

"r a c i s m e-thema". Excuus. Ik verwijs naar http://lvb.net/it...

#7441

LVB

 

@Leo Norekens: toevallig is Van der Kelen historicus, en Belien jurist. Dank voor de 'Belgien'-foutmelding, het is intussen gecorrigeerd.

@Allen: Aangezien de discussie tot mijn verbazing weer afglijdt naar Vlaams Belang en cordon sanitaire (deze thema's kwamen NIET aan bod in het debat) toch nog dit: het vrijwillig opgeven door de Vlamingen van hun meerderheid heeft niks te maken met het cordon sanitaire, wel met zaken als gekwalificeerde meerderheden, alarmbelprocedures en de pariteit in de federale regering.

#7444

Anthony Hulsman

 

Ik was gisteravond aanwezig bij dit debat, een debat dat men beter een opeenvolging van 3 monologen kan noemen (ook de "moderator" hield namelijk een uiteenzetting van ruim 35 minuten ter inleiding). Zelden heb ik iemand zo onderuit zien gaan als Luc van der Kelen die meermaals op hoongelach vanuit het publiek werd getrakteerd terwijl enkele aanwezigen zich zelfs luidop afvroegen of de man wellicht te veel alcohol genuttigd had. Van der Kelen presteerde het om meermaals de stellingen van Beliën per ongeluk te ondersteunen. Ik vermoed dat Van der Kelen een normaal debat verwachtte waarbij de deelnemers met elkaar discussiëren. De heer Beliën opende echter met een vrij lange spreekbeurt die hij voorlas. Daarna kreeg Van der Kelen het woord en moest hij - onvoorbereid - wat antwoorden improviseren. Hoewel ik het grondig oneens ben met de man over zijn visie vond ik dit niet eerlijk en ik vermoed dat dit de reden voor zijn zwakke verweer was. Ik moet er echter aan toevoegen dat zijn antwoorden op directe vragen vanuit het publiek ook niet erg sterk waren.

Ik hoop dat Nova Civitas bij een volgende gelegenheid (18 mei bvb) de deelnemers op een directere manier laat debatteren. Het leidt immers niet tot levendige discussies als men de deelnemers en de moderator ieder een half uurtje lang teksten laat voorlezen.

#7445

Anthony Hulsman

 

Zijn er ook anderen die een probleem hebben met het videofilmpje? Ik kan niet vooruit- of achteruitspoelen en tegen het einde van de uiteenzetting van Beliën (dus na circa 30 minuten) begint het filmpje plots weer opnieuw vanaf het begin. Mogelijk is hier iets misgelopen.

#7446

Leo Norekens

 

@LVB: "My mistake". Moest dit uiteraard weten, maar wellicht verward door de thema's waarover Belien graag publiceert...

Wat Van der Kelen betreft: ik wist niet dat hij historicus was, maar... maakt dit zijn uitspraak eigenlijk niet nog krasser?

#7448

Karel Anthonissen

 

Een grote dank aan LVB om dit debat op het net te zetten. Ik heb het beluisterd en Luc van der Kelen heeft -misschien ongewild- een groot compliment gemaakt aan zijn tegenstanders, zeg maar het Vlaamse verzet tegen België. Hij verwees naar Joegoslavië en andere landen waar nationale tegenstellingen tot geweld geleid hebben en voegde er aan toe: "Er moet maar één gek zijn en het spel zit op de wagen". Voor VdK is dat een argument om te bewijzen dat België best wel houdbaar is, al 175 jaar lang. Inderdaad, maar het is ook een bewijs voor het geduld en het vreedzame, misschien zelfs lijdzame, karakter van het Vlaams nationalisme, inclusief het VB. Ik ben geen nationalist, noch Vlaams, noch Belgisch, maar dit wou ik toch even vaststellen.

#7449

Willy

 

VB en CD kwamen dus niet als thema aan bod. Het bestaan van dit land in zijn huidige vorm, was dus het hoofdthema ? (Geen hoofdthema gevonden, of zie ik niet goed ?) Ik lees al meer dan 60 jaren HLN, zodanig dat ik gerust als een hln-watcher kan worden beschouwd. Ik kan u met aan zekerheid grenzend vermoeden vertellen wanneer grote baas Christiaan Van Thillo op bezoek is geweest. Dat zie ik aan de toon van LVDK in zijn hoofdartikel. Dat stel ik vast als zomaar eventjes drie politieke opstellers een politiek zwaargewicht zogezegd ondervragen. Veiligheidsparaplu voor de eventuele "wij weten u wonen"-strategie. Gelijk hebben ze, een goede job moet je verdienen, kost wat het kost.

Dus geen barst in dit land. Soms denk ik met weemoed terug aan de Volksunie, en aan de Vlaamse Militanten Orde.

Met een hedendaagse VMO zou er rap één gek gevonden zijn om de lont aan te steken. Laat ik hier niemand op slechte gedachten brengen : mijn beste vrienden zijn walen, en ook met mijn gekleurde buren kom ik goed overeen. Vredelievend dus, maar evenzeer een volbloedige vlaamse inboorling die best nog "schild en vriend" zou willen roepen, en met de kruisvaarders meegalloperen richting duizend-en-één nacht...

Ik vind het vermakelijk, zoals we nu bezig zijn.

Trouwens, niets gebeurt zonder de wil van God, Allah, Jaweh,Jehova, Boudha, Beelzebub en vul zelf maar in.

#7456

toon

 

Heeft een stem voor het Vlaams Belang zin? Op deze

vraag gaf Philippe Moureaux, één van de kopstukken

van de Waalse PS, in De Standaard van 15 januari een

duidelijk antwoord: “Door zijn sterkte oefent het voortdurend

druk uit op de anderen zodat sommige Vlaamse

partijen zich verplicht voelen een deel van hun discours

over te nemen. Dat is zo voor het fl amingantisme, zeker

na het uiteenvallen van de Volksunie, maar evengoed

voor het vreemdelingenstandpunt.”En wat doet de n-va die blijft wat er ook gebeurt in de regering ...net als de VLD een partij zonder breekpunten .

#7457

LVB

 

@Anthony: probeer nog eens opnieuw, misschien was het filmpje nog niet helemaal geupload op het ogenblik dat jij het probeerde te bekijken.

#7468

Eric Jans

 

@ Noname:

Als het VB er niet zo massaal als dreiging zou zijn, dan was B-H-V niet eens terug op de agenda gekomen. En zéker niet met dit gewicht. Laten we elkaar geen Liebethjes noemen, hé.

Overigens is dat huidige gewicht terecht in dit dossier. Want we moeten het eens met z'n allen gaan weten, hé: ofwel is België een federaal land en weten we ook uit welke deelstaten de federatie bestaat (en waaruit die deelstaten bestaan en niet bestaan); ofwel is het géén federaal land.

De logica dringt hier als vanzelf een keuze op. Je moet dus kiezen.

Wil hier iemand betwisten dat de mensen van Halle vertegenwoordigd worden in en door het Vlaams Parlement?

Ja? Zeg het dan.

Neen? Welaan dan... waarom zou Di Rupo volgens identiek diezelfde (hedendaagse feitelijke) logica die nu in Halle van kracht is, niet ook in Leuven kiezers mogen ronselen? En in Gent, Antwerpen of Hasselt?

Federalisme? Alleen maar zolang het de francofonie past?

@ Quattro: je zou verbaasd zijn hoe links ik kan zijn. Ik hoop dat Steve voet bij stuk houdt inzake z'n laatste uitspraken over BHV, maar ik vrees het ergste. Als de vos de passie preekt, enz. ...

@ Anthony Hulsmans: Zelden iemand zo onderuit zien gaan als Van der Keelen.

Ik kan het Van der Keelen niet kwalijk nemen: wat hij daar moet verdedigen is volstrekt onverdedigbaar. Er zijn geen zindelijke argumenten pro-België. Ik heb nooit anders geweten dan dat de Belgicisten onderuit gingen bij gebrek aan argumenten. België is geen echte eenheid, geen echte federatie, geen echte democratie, geen echt historisch gegeven, geen geografisch gegeven... het is gewoon niet verdedigbaar. (ook @ NoNoame:)

Daarom wonen er - volgens NoName - 1/4 onfatsoenlijken in Vlaanderen en - maar dat zegt hij er niet bij! - méér dan de helft oredelijken en onnadenkenden.

Zou NoName een paar argumenten pro-België kennen? Oh ja... dat het zo'n heerlijk absurd land is. Klinkt goed, maar IS dat ook wel zo goed?

Een minimum aan afspraken bevordert de leefbaarheid, niet?

Leuven Vlaams, lijkt me zo'n afspraak, niet waar, Noname?

#7471

Eric Jans

 

Even tussendoor:

Mag ik u allen feliciteren met uw nieuwe paus Ratzinger!

#7472

Eric Jans

 

Benedictus XXVI? De klokken komen uit Rome maar de eieren uit Beieren!

(Sorry Luc, sta me - bij zó'n nieuwsfeit - toe even te zondigen)

#7474

Briggs

 

Van der Kelen hoeft hoogdringend zijn geschiedenis bij te schaven, als historicus. Zeker het segment MIDDELEEUWSE GESCHIEDENIS. Hij kan NIET ontkennen dat de Graven van Vlaanderen zo veel mogelijk autonomie wensten te behouden TOV Frankrijk (1294-1304 past daarin als Onafhankelijkheidsoorlog). Ja de strijd was verloren maar de autonomie werd wel ietwat bevestigd.

Ibidem voor Brabant TOV het "Heilige roomse Rijk".

Daarna kwamen de tijden van de "Vreemde" Heersers, die telkens weer toek op hun smikkel kregen toen ze onze traditionele bestuursinstellingen drastisch trachten te hervormen.

In die tijdsperiode kan men niet echt spreken van een homogene groep; ook niet van een hedendaags Vlaanderen met een centraal bestuur (Vlaamse regering).

Deze is er in de loop der eeuwen gekomen door het continue samenleven. De boel werd helemaal verziekt tijdens de 19de eeuw.

Beliën hanteert geen oud-historische visie maar een modern historische visie. Ik merk op dat Van der Kelen geen enkel historisch argument voortbrengt (volgens het artikel van LVB) behalve dat vlaanderen een 19de eeuwse creatie is.

Misschien gelooft hij nog steeds dat Vlaams-nationalisten geloven in de 19de eeuwse visie, ik denk dat het al lang anders is. Gelukkig is Van der Kelen consistent, België is ook een creatie van de 19de eeuws romantische geschiedenis, maar deze VISIE blijft nog steeds met zeker mate gehandhaafd. Wat maakt België zo de mindere van Vlaanderen ?

De basis van een staat is de natie, elke staat hoeft een natie-staat te zijn (voor klassiek liberalen althans).

Enkel in een wereld van natie-staten kan er vrede ontstaan.

Vlaanderen vandaag is een aanzienlijk homogene groep bestaande uit Vlamingen en Brabanders. Zij vormen 1 cultureel-politieke natie.

Hetzelfde geldt niet voor België. Daarom moet België weg, voeg daarbij de 3punten stelling van Beliën.

Conclusie : Burgers en zeker klassiek Liberalen, tijd om kazak te draaien.

Het cordon is inderdaad niet verantwoordelijk voor het paritaire parlement en alarmbelprocedures.

De vetpotverteerders aan de macht daarentegen....

Eén gek is voldoende inderdaad, de vraag is ofdat die persoon wel een gek is.

De burger is het belangrijkste element in een Staat, het zijn ZIJ die beslissen ofdat ze zich laten regeren, ofdat ze de Staat aanvaarden.

BHV is een kruitvat, de lont is het politieke getouwtrek. De beginselen voor een vuurtje zullen klaarliggen als BHV niet gesplitst geraakt. Het enige dat mankeert is exponentiële radicalisatie voor de ontsteking. Die radicalisatie is onderweg, pervers effect van het incompetentie van politici voor een efficiëntie splitsing.

@Kauwgum

België dweept met de heraldische symbolen van Brabant, niet van Vlaanderen. De Leo Belgicus is Brabants, niet Vlaams.

Overigens heb je gelijk over de verloren territoria, maar ik vul dat anders in : Hertogdom Brabant & Graafschap Vlaanderen met segmenten in Noord-Frankrijk, Nederland en Wallonië.

Simplistisch verwoord ik dit als Rijks-Vlaanderen (hoevel dat vroeger een andere betekenis had).

Surtout dat België en zeker de monarchie geen enkel RECHT heeft om de Brabantse symbool zo te verkrachten.

#7481

Anthony Hulsman

 

@Luc Inderdaad, het probleem is na een nieuwe download opgelost :-) Trouwens jammer dat je zo snel vertrokken bent want ik had je graag nog even een hand gegeven en een pint getrakteerd. Maar misschien kan dat bij een volgend debat.

#7482

Kauwgum

 

Aan No Name : het is typisch uw antwoord op mijn reactie. Geschiedenis is in de scholen haast verboden. Onder het mom van toekomstgericht en andere blabla. Zonder verleden geen toekomst ! Mensen als u schermen met de onzin van de geschiedenis. Wat een lelijke stelling, wat een zelfverlochening. Ik kan begrijpen dat u reacties stuurt onder "No Name", naamloos, of ook identiteitsloos.

Wel, ik ben trots vast te hangen aan mijn verleden, aan de grootse geschiedenis van de Lage Landen. Géén volk in Europa bracht zovele Groten voort als ons kleine volk. Het is de afgunst van een cultuur die reeds onder de verrader Chlodovic (Clovis)zijn eigenheid opgaf en zijn taal verkwanselde voor een ersatzlatijn waar ondermeer het Frans uit voorsproot die ons tot op de dag van vandaag blijft onderdrukken.

Het officiële België kent die geschiedenis zéér goed en zal alles doen om de restanten van de Nederlanden monddood en voor eeuwig en drie dagen onder de knoet te houden.

Loge en katholieken : hier wil ik volgend over kwijt. De vrijmetselarij (voornamelijk grootoosten en grootloge) heeft geen enkele positieve boodschap gebracht. Het katholicisme daarentegen wel. Het is niet omdat figuren binnen het apparaat misbruik hebben gemaakt (in België waren velen van die dienaars van de Heer dan nog actief in de Loge zoals nu kardinaal/logebroeder/imam Danneels) van hun positie dat de ritus en de leer slecht is.

De kern van de zaak is nog steeds de belangrijkste. Onze nieuwe paus - God zij dank is het een groot man die helemaal zal kunnen handelen in de sfeer van J.P. II - zal die kern waarschijnlijk zeker benadrukken. De kern is toch wel de eredienst waar publiek, met de deuren open, in het zicht van elkeen, het Goede Woord wordt verkondigd. Dat kunnen de Loges niet zeggen waar alles strikt geheim is, waar niemand vrij in en uit kan (en dat noemt zich dan 'vrijdenkers! haha!), waar spreekverbod heerst naar buiten uit enzoverder enzovoorts.

Dit gewrocht, belgië, is ziekelijk, is slecht en wordt bestuurd door het Slechte en moét opgedoekt worden. Uit respect voor het volk en zijn geschiedenis.

België Barst, hoe rapper hoe liever !

#7483

LVB

 

@Anthony: ik wist niet dat jij aanwezig was? Waar zat je ergens?

#7484

Lieven

 

Bedankt voor het verspreiden van een interessant debat, Luc.

Half als advokaat van de duivel zou ik Mr. Belien zijn criteria eens willen toepassen op zijn geliefde Verenigde Staten zonder in US bashing te willen vervallen.

(1a) rule of law

Ook in de geschiedenis van de VS kan men anecdotes vinden waarin de grondwet opzij gezet werd of creatief werd geinterpreteerd. Andrew Jackson, die nog steeds als een van hun grote presidenten wordt geeerd en zelfs op een dollar biljet staat heeft de Supreme Court ruling in Worcester vs Georgia compleet genegeerd, hoewel de sound bite "John Marshall has made his decision, now let him enforce it" waarschijnlijk apocrief is. Meer recentelijk zijn in de tweede wereldoorlog grote aantallen staatsburgers van Japanse origine in kampen opgesloten zonder enige wettelijke basis.

Respect voor de grondwet is belangrijk maar is een doel en niet een middel op zichzelf. Dit wordt mooi uitgedrukt in een dissenting opinion in Terminiello vs City of Chicago: "There is danger that, if the court does not temper its doctrinaire logic with a little practical wisdom, it will convert the constitutional Bill of Rights into a suicide pact." tegenwoordig meestal beknopter geciteerd als "The constitution is not a suicide pact."

(1b) democratie

In veel naar ik mag hopen echte staten zijn er beperkingen op een simpele meerderheidsdemocratie. In de Amerikaanse Senaat krijgt elke staat evenveel senatoren. Dus een senator van Californie vertegenwoordigt 16 miljoen kiezers en een senator van Wyoming 250.000. Dit wordt blijkbaar door de Amerikanen niet als een probleem aanzien hoewel in Belgie sommigen veel misbaar maken over een relatief veel kleiner verschil in kiezers tussen Vlaamse en Waalse zetels. Ook in de verkiezing van de president hebben de kleinere staten relatief meer invloed.

Op de 2 andere punten ga ik minder ingaan omdat ik ze vrij arbitrair vindt. Behalve in Utopia komt overal corruptie en fraude voor, en ik zie weinig correlatie tussen de cohesie van de staat en het niveau van corruptie. Ik zou de meeste landen in Zuid-Amerika echte staten noemen en gedurende het grootste deel van de vorige eeuw was corruptie er endemisch. Ook de VS heeft met zijn geinstitutionaliseerd lobbying systeem een niveau van beinvloeding dat we hier in Europa onbehoorlijk zouden vinden.

Op internationaal vlak geldt het oude adagium dat een staat geen vrienden heeft maar belangen. Het 'perfide Albion' was eeuwen een begrip maar Groot-Britannie vertoont bij mijn weten - de Scottish National Party niet te na gesproken - niet veel tekenen van uiteen te vallen. En Saddam Hoessein zou zich met recht en reden kunnen beklagen dat de Amerikanen hem nu aanvallen terwijl ze hem toen hij nog nuttig was met Rumsfeld op kop hopen wapens geleverd hebben.

#7485

LVB

 

@Anthony Hulsman: wat men ook van de argumenten van Van der Kelen mag denken, die man heeft de verdienste om zonder haat met zijn ideologische tegenstanders in debat te willen treden. Alleen al daarom verdient hij respect, en daarom vond ik sommige denigrerende reacties vanuit het publiek overdreven en ongepast. Ik heb duizend keer meer respect voor iemand als Van der Kelen dan voor figuren die stellen "zolang een tiep als Belien deelneemt aan de discussie, blijf ik weg". Hetzelfde geldt trouwens voor de andere kant van het spectrum: voor Belangers die elke socialist, groene of VLD'er per definitie met haat en scheldwoorden tegemoet treden, kan ik moeilijk respect opbrengen.

De essentie van democratie is het tegensprekelijk debat. En men is erin geslaagd om anderhalf uur lang over zin of onzin van België te praten, zonder één keer het woord "fascisme", "racisme", of zelfs "Vlaams Belang" of "cordon sanitaire" in de mond te nemen (of dacht je dat Vlaams Belang een soort monopolie heeft op het onderwerp 'separatisme'?). Ik hoorde achter mij wel enkele mensen fluisteren toen Van der Kelen bezig was, 'straks begint hij nog over fascisme'. Nee dus, maar het toont wel aan hoezeer het publiek al geconditioneerd is door de minder zindelijke discussies in de media.

Kortom: focus op het onderwerp, én wederzijds respect. De basisingrediënten voor een succesvol debat.

#7487

LVB

 

Ik heb twee aanvullingen aangebracht in het artikel: een link naar een pagina waarop je o.a. het Trends-artikel vindt waarin Belien tien jaar geleden schreef dat hij unitarist was, en de verklaring van Belien dat hij lid was van de Coudenberg-groep. Niet onbelangrijk, omdat ook uit het debat blijkt dat men niet zomaar separatist wordt, maar omdat men tot het inzicht komt dat de bestaande structuren niet werken.

#7490

Eric Jans

 

@ Lieven:

Ik ga de voorbeelden die je geeft over rule of law niet van tafel vegen. Erg interessant trouwens. Maar ik ga er wel aan toevoegen dat we het hier hebben over uitzonderingen.

In Frankrijk spreekt men ook al eens (ten onrechte) van

'raison d'état'.

De stelling van Beliën lijkt me echter dat in België de rule of law zélf tot uitzondering geworden. Hetgeen aantoont dat het land de rule of law niet zou overleven.

Wat de Amerikaanse beperkingen op de simpele meerderheidsdemocratie betreft wil ik zeggen dat de vergelijking geenszins opgaat.

Het gaat daarbij om 52 staten, waarbij men zo de (demografische maar daarom niet economische of geografische)'kleintjes' toch een duidelijke stem wil geven.

Belgie met zijn 3 gewesten en 3 gemeenschappen, creëert echter (vooral met zijn gewesten) in zijn taalverhoudingen een 2-1 situatie tegenover een meerderheid Vlamingen van +60%.

Het wordt pijnlijk om zoiets nog als 'democratische wil van de meerderheid der Belgen' te blijven verkopen, niet?

Hoe kijk je als Francofoon naar die Belgische staat? Je denkt met een simpel rekensommetje hetvolgende:

38% eensgezinde francofone eenheidsfronters + 12%+1 Vlaamse collaboratie in ruil voor lucratieve postjes en voordelen = 50%+1.

Dat is toch een meerderheid in België, niet?

Gevolg: vóór de verkiezingen mogen alle Vlaamse partijen eens wat stoere Vlaamse praat verkopen, zo stemmen binnenrijven en die stemmen vervolgens voor 'Belgische macht' inruilen.

Zó zie ik Verhofstadt. En zó zag ik Dehaene al, maar minder opvallend, minder doorzichtig.

Zou dat soort redenering niet een tikkeltje in de Francofone achterhoofden spelen bij het betrachten van het huidige Belgische systeem?

En, Lieven, dat systeem met dié verhoudingen, vindt in de hele wereld zijn gelijke niet!

(Dat illustreert voor Vlamingen ook het belang van het uitzonderlijke dossier B-H-V! Namelijk de proef op de som in de kernvraag: wat is de Vlaamse meerderheid nog waard in dit nieuwerwetse Belgische apparaat? Een politiek-technische krachtmeting a.h.w. van de machtsverhoudingen. Eens kijken of het systeem ook toelaat dat de Vlaamse meerderheid ooit iets - maakt op zich nog niet eens uit wát - 'wint'. Anders gezegd: zit er ook voor Vlamingen evenwicht in het systeem?)

Wat fraude en corruptie betreft: natuurlijk is dat 'arbitrair' en natuurlijk vind je dat overal. Maar tegen de achtergrond van ons politieke apparaat (even pervers meedenken: 38% Francofonie + 12%+1 'gekochte' Vlamingen = eenvoudige meerderheid in België OF/EN 38% eensgezinde francofonie + 28% 'gekochte' en/of 'gedealde' Vlamingen = 66% = 2/3 Belgen voor grondwetswijzigingen)

mag Beliëns wantrouwen toch niet verwonderen.

Ik weet dat ik de dingen te vereenvoudigd heb voorgesteld, maar het is deze redenering die naar mijn bescheiden aanvoelen aan de basis ligt van het huidige Belgische federalisme.

Het verklaart bovendien ook de 'grotere Francofone eensgezindheid en solidariteit onder elkaar'. Hun eendracht maakt inderdaad hun macht. Zéker inzake communautaire belangenverdediging.

Die veelgeroemde Waalse solidariteit is dus lang niet alleen een mentaliteitskwestie. Het Belgische apparaat bevordert en stimuleert hun eensgezindheid en onze verdeeldheid.

Bovendien hou ik nog geen rekening met grendelwetten, alarmbellen, e.d. ...

Had je het zo al eens bekeken, Lieven? Waar blijf je dan met die Amerikaanse vergelijking?

#7495

Cacciaguida

 

Bedankt voor de video van het debat tussen deze

twee vooraanstaande journalisten. Naarmate de serieuze

journalistiek het meer en meer laat afweten zal

het belang van parallele journalistiek alleen maar toenemen.

Wat het debat betreft moet ik Paul Beliën toch tegenspreken

dat iemand van 22 nog een snotaap is. Op mijn zestiende

verdiepte ik mij reeds in Spinoza. Of is dat een

argument pro? Daar moet ik eens over nadenken...

#7504

SteveO

 

Thx voor de bandbreedte.

#7520

Anthony Hulsman

 

@Luc: 3de rij aan de rechterkant van de zaal. Vóór mij was nog een stoel vrij waar ik Bart van Stappen heen heb gedirigeerd. Ik zat dus recht achter hem. Ik was ook degene die in de 31ste minuut van het filmpje die opmerking maakte over de dode Congolezen toen Luc VDK vertelde dat de Belgen vredelievend met elkaar omgaan en niet schieten. Ik heb me daarna trouwens onthouden van het soort luide commentaar dat vooral van de linkerkant van de zaal leek te komen :-)

Ik ben het natuurlijk met je eens dat respect voor elkaar en het op de bal spelen belangrijk zijn in een debat maar het publiek werd mi. vooral rusteloos door een gebrek aan interactie bij dit 'debat'. Rudi de Ceuster en Paul Belien lazen ieder ruim een half uur teksten voor waarop niet gereageerd kon worden en toen Luc van der Kelen sprak haalde hij de klassieke dubieuze verwijzingen naar Joegoslavische toestanden met etnische zuiveringen en concentratiekampen aan, Tsjetsjeense aanslagen in Rusland, etc. Doordat daar niet direct op gereageerd werd of kon worden door zijn tegenstander kwamen er reacties vanuit het publiek. Hoewel ongepast vond ik die begrijpelijk. Volgens mij zit de oorzaak dan ook bij het systeem waarmee men werkt. Men zou de deelnemers bvb maximaal 5 minuten achter elkaar aan het woord kunnen laten waardoor er meer actie en interactie ontstaat.

#7531

Outlaw Mike

 

Enkele bedenkingen t.a.v. dhr. Belien, als hij in de buurt ), meis. Let wel Mr. Belien, dit is geen aanval. Ik ben het vaak met u eens en beschouw me zoals u sociaal-economisch een liberaal en ethisch een conservatief.

* Ik vind uw omslag van unitarist naar separatist op tien jaar tijd wel merkwaardig.

* u "noemt drie voorbeelden van landen die niet voldeden aan die drie criteria, en die intussen niet meer bestaan: de Sovjet-Unie, Tsjechoslowakije en Joegoslavië. Ze zijn op relatief vreedzame wijze uit elkaar gevallen. Enkel in één deelstaat van Joegoslavië, namelijk Bosnië, is er geweld gebruikt,..."

In Joegoslavie werd wel degelijk hard gevochten BUITEN Bosnie: denken we maar aan de zeer hevige strijd tussen Kroatie en Servie in Oost-Slavonie (Vukovar, Osijek) en de weliswaar korte strijd tussen Slovenie en de (dan nog) centrale regering in Belgrado (met ca. 100 doden aan Sloveense kant)

* "België is ook op internationaal vlak een onbetrouwbare partner, aldus Belien. In beide wereldoorlogen aten onze vorsten van twee walletjes."

M.b.t. Albert I moet u me dan toch wat info doorspelen, want ik vind zijn staat van dienst vrij indrukwekkend. Het is waar dat hij de Belgische troepen niet onder geallieerd commando wilde stellen maar daarin was hij eerder realistisch, beseffende dat indien hij dat deed zij zouden opgeofferd worden in materiaalslagen en dat hij de geleden verliezen niet zou kunnen aanvullen, aangezien Belgie voor 95% bezet was.

Ik ga voorzichtig akkoord met uw inschatting van Leopold III maar NIET met uw vereenzelviging van Leopold met "Belgie". "Belgie" werd vertegenwoordigd door de regering Pierlot in London, NIET door onze decadente vorst. En de regering Pierlot gedroeg wich niet beter of slechter dan andere regeringen in ballingschap. Ook de troepen zelf vochten in het algemeen vrij goed, in tegenstelling met wat algemeen gedacht wordt (misschen wordt het tijd dat er hieromtrent eens een historische rechtzetting komt)

#7535

Outlaw Mike

 

Lieven: "En Saddam Hoessein zou zich met recht en reden kunnen beklagen dat de Amerikanen hem nu aanvallen terwijl ze hem toen hij nog nuttig was met Rumsfeld op kop hopen wapens geleverd hebben."

Wanneer zal deze smerige LEUGEN eens en voor altijd ontkracht worden? ALLE videobeelden van het conflict Irak/Iran tonen Sovjet- en Franse wapens! Iraakse tanks waren onveranderlijk Russische T-55's, T62's en T-72's. Infanteriewapens waren de omnipresente AK-47's, luchtafweermitrailleurs Degtyarevs. De Iraakse gemotoriseerde artillerie was uiterust met Franse 155-mm kanonnen, de getrokken artillerie was Russisch. De Iraakse luchtmacht had o.a. Sukhoi 25 "Frogfoots" en Mig 25 "Foxbats" in de inventaris. Luchtafweerraketten waren Franse Rolands, de luchtafweerkanonnen waren van Chinese makelij.

In 1987 werd het Amerikaanse fregat USS Stark "bij vergissing" aangevallen door Iraakse MiGs van RUSSISCHE makelij met Exocet-raketten van FRANSE makelij. Balans: 17 doden.

En dan komt een tiep als Lieven hier doodleuk beweren "terwijl ze hem toen hij nog nuttig was met Rumsfeld op kop hopen wapens geleverd hebben."

Joseph Goebbels: "Een honderdmaal herhaalde leugen wordt een waarheid."

#7540

de andere kijk

 

@Michael: over Albert I en WO I

in de Knack van vorige week stond een voorpublikatie van een boek over koningin Elizabeth, vrouw van en net als de saksen-coburgs van Duitse komaf.

In het artikel stond ondermeer informatie over het wantrouwen aan geallieerde kant tegenover het vorstenpaar en over de toenadering die Elizabeth zocht tot de Duitsers (enkele van haar familieleden bekleedden toen namelijk hoge posities in het keizerlijke leger), weliswaar zonder verder gevolg.

#7544

Paul Belien

 

Korte reactie, want deze week heb ik het erg druk.

Ivm het debat: De afspraak zoals ik ze doorgespeeld kreeg van de organisatoren was dat de twee partijen (dwz Luc VDK en ikzelf) elk 20 minuten kregen om onze visie uiteen te zetten en dat we daarna met elkaar in debat zouden gaan. Ik heb geen tekst afgelezen, wel had ik enkele staakwoorden en wat cijfers op een papier staan. Ik pleit wel schuldig dat ik de me toegewezen tijd met vijf minuten overschreden heb.

Ivm met mijn "bekering" van unitarist tot separatist: Ik ben geen nationalist, maar een democraat, meer bepaald een voorstander van een direct-democratisch systeem (referenda, volksinitiatieven op alle niveaus: gemeentelijk, regionaal/provinciaal, nationaal/federaal).

Ik kan me verzoenen met twee mogelijkheden: ofwel wordt België een staat waarin de democratische regels spelen (dwz dat de meerderheid beslist) ofwel - indien dit onmogelijk is - splitst men het land en laat men Vlaanderen toe om zo'n democratische staat te worden.

Mijn voorkeur gaat naar de eerste optie: België erkent de meerderheidsregel. In tegenstelling tot tien jaar geleden, ben ik echter tot de conclusie gekomen dat dit op Belgisch niveau wellicht onmogelijk is. Wie kan me van het tegendeel overtuigen?

Ivm Albert I en zijn dubbelspel tijdens WW1: men leze mijn boek dat eind mei verschijnt. Ik heb in The Spectator vorig jaar er echter ook al een weinig over geschreven. Zie:

http://secessie.n...

Ivm de regering-Pierlot tijdens WW2: Na de overgave van Frankrijk, wilden zowel Pierlot als Spaak en de anderen naar België terugkeren. Het is slechts omdat Leopold III hen dit verbood en generaal von Falkenhausen (op vraag van de koning) ermee dreigde de Belgische regeringsleden te laten arresteren indien ze de Belgische grens overstaken, dat Pierlot en Spaak naar GB vertrokken zijn.

Sir Roger Makins, de later Lord Sherfield, daarover in een nota voor Lord Halifax van 29 sept 1940: "M. Pierlot and M. Spaak are not deserving of much consideration. However poor the material, one can only hope that they will improve. I therefore recommend that we bend all efforts to extricate these miserable Ministers."

#7548

Briggs

 

Spijtig dat Roger Makins geen Belg was....konden we hem nomineren voor Grootste Belg..ehehe

#7553

JVS

 

Paul Beliën wrote "Ivm Albert I en zijn dubbelspel tijdens WW1: men leze mijn boek dat eind mei verschijnt. "

Zeg Luc, ipv teksten te schrijven op je blog kan je doen zoals Paul Beliën : "Voor de content van deze blog: men leze mijn boek dat eind april, eind mei, eind juni, .... verschijnt". Kassa!

#7566

Johan Schiltz

 

The Outlaw

"Wanneer zal deze smerige LEUGEN eens en voor altijd ontkracht worden? ALLE videobeelden van het conflict Irak/Iran tonen Sovjet- en Franse wapens! Iraakse tanks waren onveranderlijk Russische T-55's, T62's en T-72's. Infanteriewapens waren de omnipresente AK-47's, luchtafweermitrailleurs Degtyarevs. De Iraakse gemotoriseerde artillerie was uiterust met Franse 155-mm kanonnen, de getrokken artillerie was Russisch. De Iraakse luchtmacht had o.a. Sukhoi 25 "Frogfoots" en Mig 25 "Foxbats" in de inventaris. Luchtafweerraketten waren Franse Rolands, de luchtafweerkanonnen waren van Chinese makelij.

In 1987 werd het Amerikaanse fregat USS Stark "bij vergissing" aangevallen door Iraakse MiGs van RUSSISCHE makelij met Exocet-raketten van FRANSE makelij. Balans: 17 doden."

Geachte Outlaw,

dat de Iraki's vooral met Russische, Franse en Chinese wapens gevochten hebben tijdens de Irak - Iran oorlog is zeker een feit.

Maar gaan beweren dat de Amerikanen GEEN wapens geleverd hebben aan Saddams' leger is toch wel een brug te ver.

In de jaren 80 heb ik 5 jaar in dat land gewerkt. (met veel plezier overigens - en de gewone Iraki is zeker geen verkeerde)

Ik heb o.a. op een luchtmachtbasis in Beiji (of soms Baiji in onze taal geschreven) gewerkt (op ongeveer 230 km ten noorde van Bagdad). Op diezelfde luchtmachtbasis waren toen Amerikaanse piloten aan het werken van de firma Hughes (van jawel Howard Hughes), die Iraakse soldaten leerden vliegen met dergelijke toestellen. Verschillende van die Amerikaanse piloten heb ik nog ontmoet, en een paar keer in ons huisje daar in Beiji uitgenodigd.

(Franse instructeurs van de firma Mirage heb ik nog ontmoet op de luchtmachtbasis van Quaiara - 350 km ten noorde van Bagdad - waar zij Irakis leerden vliegen met Mirages, instructeurs van het eveneens Franse Aerospatiale in Kirkuk, ook iets met helicopters)

In Bagdad centrum waren ook de Amerikaanse Marines gevestigd, die regelmatig feestjes organiseerden, waar nogal wat expats op afkwamen. Ikzelf ben ook daar verschillende malen naar toe geweest.

Amerikaanse piloten die Irakis leerden omgaan met helicopters, Amerikaanse Marines die daar waren in een land in oorlog (met Iran nl), ik veronderstel dat die daar toch niet waren om te kaarten of vogelpik te spelen.

(mijn activiteiten waren wat vredelievender - bouwactiviteiten)

Groetjes,

#7582

Lieven

 

@ Erik Jans

Zowel Dhr. Belien als ik geven voorbeelden, anecdotiek om hem te citeren. Ik ken niet echt een objectieve methodologie om de graad van 'rule of law' te gaan bepalen. Of je iets dus als een uitzondering ziet of niet hangt eerder van je eigen houding af denk ik. Zo vind ik ook de term 'corrumperen' suggestief. Elke instelling die geld of baantjes kan uitdelen gaat dat gebruiken om haar invloed en macht uit te breiden. Zo is bijvoorbeeld in de VS de minimumleeftijd om alcohol te mogen drinken duidelijk een bevoegdheid van de staten. De federale overheid heeft die echter op 21 gezet door de in de Minimum Drinking Age Act de subsidie voor bouw en onderhoud van federale highways drastisch te verminderen voor staten waar dit niet 21 was. Als je de Amerikaanse grondwet in zijn historisch perspectief bekijkt is de federale regering nu veel sterker dan de grondwetgever wou. De federale regering heeft op hopen terreinen zijn bevoegdheden ver uitgebreid en overschreden.

Ik denk dat een deel van het probleem is dat Dhr. Belien nogal een letterlijke lezing van grondwetten voorstaat waar dat in werkelijkheid bijna nergens gebeurt.

@ The Outlaw

Het Saddam voorbeeld is niet zo belangrijk in mijn punt dat ik er hier een groot debat ga aanwijden. De voornaamste wapenleveranciers van Saddam waren inderdaad de Russen, de Fransen en in mindere mate de Duitsers. Maar die zijn hun klant wel blijven verdedigen dus pasten ze niet echt in mijn redenering. Dit artikel lijkt vrij goed onderbouwt en documenteert ook de Amerikaanse inbreng.

http://www.washin...

#7583

NoName.

 

@ Luc. Sorry dat de discussie weer de verkeerde kant uitgedraaid was, maar als je het onderwerp (de titel) van NC leest :"175 jaar België: een lange weg op weg naar nergens?!" en je Van der Kelen (B-Plus) opstelt tegenover Beliën (Secessie) kan je moeilijk rond het feit dat het gaat over de onduidelijke Belgische weg die gevolgd wordt en als alternatief het separatisme, en dus kom je bij het VB (en haar programma) terecht.

Dus blijf je zitten met de vraag wat je aanmoet met het Vlaamse verlangen om meer zelfstandigheid als contrapunt voor het 175-jaar-feest. (Noot : heb wel nog de tijd niet gehad om het debat te beluisteren).

Want meer zelfstandigheid is een duidelijk democratische eis en zou dus via de politiek vertaald moeten kunnen worden. Maar alles wijst erop dat men daar politiek niet in slaagt. Dus scheelt er iets aan ons democratisch systeem ofwel scheelt er iets aan de manier waarop er aan politiek gedaan wordt.

- - - - - - -

"En doordat dat spelletje gespeeld kan worden verliezen de Vlamingen hun meerderheidspositie tov de Walen en kunnen die eeuwig op de rem staan om alles te blokkeren wat hen niet aanstaat."

Hiermee bedoelde ik niet het principe van de gekwalificeerde meerderheden maar eerder de verdeeldheid binnen het Vlaamse front. Dus was ik wat onzorgvuldig in mijn bewoordingen / formulering. Sorry.

- - - - - - -

Want als je de situatie met B-H-V bekijkt (wat een kleine exponent is in de Onafhankelijkheidswens van heel wat Vlamingen) zie je dat zelfs de vereende Vlaamse krachten gevloerd worden door die ene Waalse partij de PS. En dan kan je moeilijk anders dan naar de oorzaak gaan zoeken. En die kan je m.i. maar vinden in de 'cordon'-problematiek. En die problematiek beschouw ik enkel als een feit, en ik zoek niet noodzakelijk naar de verantwoordelijken.

Was het VB niet getroffen door het cordon dan was ze een van de vier belangrijke politieke richtingen in Vlaanderen met alle gevolgen van dien voor de regeringsvorming (wat nu niet gebeurd is).

Dus als je nu B-H-V bekijkt, zie je dat dit thema aan bod gekomen is doordat

a) de burgemeesters (uit alle strekkingen) erom gevraagd hebben en

b) na het succes van het Kartel (de "overwinning" van het Kartel bij de vorige verkiezingen) B-H-v door die formatie naar voor geschoven is (om één kartel-partner de bevestiging te gunnen van zijn bestaansreden).

En uit de evolutie van het dossier blijkt nu dat juist dat één punt (een als belangrijk bestempelde eis van de Vlaamse regering) niet geratificeerd wordt door de Federale en Waalse machten. En dat staat dan weer in schril contrast met de eisen die de "Walen" soms naar voor schuiven, en in tegenstelling van de Vlamingen meestal wel op hun wenken bediend worden.

Dus kom je tot de vaststelling dat :

a) er een ongelijkheid is binnen België op democratisch vlak, want de Vlamingen en Walen worden ongelijk behandeld,

b) de politieke strategie die door bepaalde partijen gebruikt wordt niet realistisch of onproductief is.

Met als gevolg dat het de plicht is van de politieke partijen om de democratie anders te organiseren en de democratische evenwichten te herstellen, maar dat dit maar kan als er een andere politieke benadering gevolgd wordt.

Dus mi moet je logischerwijze (wil je aan het ondemocratische iets verhelpen) die gekwalificeerde meerderheden herbekijken. Maar ... daarop volgt dan de vraag of je dat wel anders kunt organiseren, want als je ze afschaft kunnen de Vlamingen gewoon tegen de Walen stemmen en telkens een Vlaamse meerderheid doordrukken (en in een gedefederaliseerde staat is dat niet evenwichtig).

Vanuit democratische motivaties kom je objectief tot de vaststelling dat het systeem eigenlijk niet anders kan georganiseerd worden, maar daar staat dan wel tegenover dat blijkt dat juist de kleinste partner (door zijn schrik voor het overwicht van de andere kant) eigenlijk door zijn klein formaat - en dus sneller aan één zeel trekt - relatief gemakkelijker de bovenhand haalt.

En dit wordt dan weer als ondemocratisch aangevoeld. Dus het effect van een democratische organisatie is eigenlijk dat een groot deel van de bevolking vindt dat het ondemocratisch is en dat hun rechten geschonden worden.

Dus kom je tot de vaststelling dat je :

- ofwel voor separatisme bent, maar dan word je geconfronteerd met het Brussel-aspect die het separatisme eigenlijk bijna onmogelijk maakt (omdat nu eenmaal teveel Vlamingen Brussel als Vlaams zien en het niet willen opgeven terwijl het toch in belangrijke make Franstalig is),

- ofwel kies je voor het alternatief, een veel verder doorgedreven Vlaamse zelfstandigheid binnen het Belgische bestel (maar dit botst dan weer met de inzichten van de Walen die vinden dat het niet mag omdat het juist hun ruggensteun wegneemt).

Dat wil zeggen, veel meer bevoegdheden overhevelen naar het lagere niveau en enkel die bevoegdheden federaal behouden die weinig onderhevig zijn aan ongelijkheid. Om dus op die wijze het "ondemocratische" tot een minimum te beperken.

En nu ga ik luisteren.

Ten minste dit had ik geschreven voor ik geluisterd had.

Alvast kan je stellen dat het 'debat' niet zo goed geslaagd is omdat PB het wat te lang uitgesponnen heeft. Alhoewel zijn uiteenzetting goed en duidelijk geformuleerd was. De reactie van LVDK dat hij zich een beetje gepakt voelde (bij wijze van spreken) kan ik dus ook voor een deel verstaan ... Nu, PB heeft daarover al zijn standpunt uitgelegd en verduidelijkt.

Anderzijds de benadering van LVDK begrijp ik toch niet zo goed. Naar zijn mening hebben we geen problemen, dat er geldstromen zijn naar het zuiden, soit, dat we allemaal wat zwart werken / laten werken is toch maar een pekelzonde, enz. Dat staat toch in een schril contrast met het feit dat de regeringen regelmatig vallen over onbeduidende zaken. Zijn die zaken dan onbeduidend ? De steeds terugkerende communautaire problemen zijn die niet kenmerkend ?

Maar met de artificiële staat België zoals PB het voorstelt ben ik ook niet helemaal akkoord. Ik bestempel het eerder als een artificiële wetsorde. Doordat er twee stromen vloeien doorheen het politieke België moeten er wetskundige dammen opgeworpen worden die ervoor zorgen dat al het water niet in één richting vloeit. Maar eender hoe, het effect van al die dammen (wetten) is dat er teveel water is. Dus dat artificiële zorgt voor een ontevredenheid bij één deel van de bevolking en bij het andere de veronderstelling dat het er voldoende reserves zijn en dat er op los geconsumeerd mag worden. Dus scheelt er iets aan het systeem, er is geen evenwicht in het beleid. En dat op zich is ook ondemocratisch.

En dat wetskundige : dat een staat complex is, zou je nog kunnen aanvaarden ware het een land zoals Frankrijk of Duitland, maar een land met och arme tien miljoen inwoners, dat zo complex georganiseerd is, daar moet toch permanent veel energie verloren gaan.

En in een tijd waarin de maatschappij op zich steeds complexer wordt terwijl er een mondialisering aan de gang is (dus steeds meer onderlinge competitie), kan je niet anders dan vaststellen dat een complexe wetgeving op zijn beurt een extra dimensie geeft aan de complexiteit, een overtreffende trap en het allemaal extra moeilijk maakt. En op termijn is dat nefast want het maakt het voeren van een beleid steeds moeilijker. En dat op zijn beurt heeft voor gevolg dat de beleidsvoering minder efficiënt gebeurt en afhankelijk van de plaats een beetje willekeurig. En dat is ook fundamenteel ondemocratisch, want het betekent dat de burger niet overal op dezelfde wijze behandeld wordt.

#7592

LVB

 

@NoName: een aanhanger van B-Plus stelde dat de enige echt separatistische partij in België de N-VA is, omdat het VB meer stemmen trekt omwille van zijn anti-immigratiestandpunt dan omwille van zijn separatisme-standpunt. Dat vat ik als een boutade op, maar er zit een grond van waarheid in. Hij stelde tevens dat enquêtes hebben uitgewezen dat van alle partijen het VB het grootste percentage aan unitaristen onder zijn kiezers telt. Ik meen mij te herinneren dat dit klopt, al kan ik de bron niet zo meteen terugvinden.

Ik kan mij voor de rest grotendeels akkoord verklaren met jouw analyse. Zeker over de complexiteit van de staatsorganisatie en de ongelijke behandeling. De twee alternatieven die je voorstelt zijn in de huidige situatie beiden onrealistisch. Anderzijds zal de verderzetting van de huidige situatie vroeg of laat tot instabiliteit leiden, en dus tot een verandering. Hoe die verandering er zal uitzien, is minstens evenzeer afhankelijk van toevalligheden, én van wat het buitenland erover zal denken, dan van wat wij erover denken of van wat sommigen bewust nastreven.

Wat kleine landen en ingewikkelde constructies betreft: de meeste probleem- en conflictgebieden zijn kleine stukjes land. De Gaza-strook, Noord-Ierland, Abchazië, Tsjetjenië, de Voerstreek ...

Wat het verband tussen deze discussie en Vlaams Belang betreft: die partij zegt inderdaad het einde van België na te streven. Of zij met haar acties daar effectief toe bijdraagt dan wel op een contra-productieve manier het bestaan van België bestendigt, laat ik in het midden omdat ik het antwoord niet ken maar de vraag wel pertinent vind. Het enige wat ik zeker weet is dat Vlaams Belang, net als elke andere partij, als belangrijkste doel heeft om veel stemmen te behalen. En daar slaagt die partij tot nu toe ook telkens in.

Maar ik vind het wel verfrissend om te kunnen discussiëren over onderwerpen als zin en onzin van België, of een andere keer over "links versus rechts", zonder dat een paar fanatiekelingen de discussie steeds terugbrengen op Vlaams Belang en cordon sanitaire, want daar lijkt intussen alles al over gezegd en wordt het een eindeloos herhalen van steeds weer dezelfde slogans, langs beide kanten.

#7652

Bema

 

Volgens wat ik gelezen heb is de vlaamse beweging helemaal niet seperatistisch begonnen, maar eisten zij voor de vlamingen gelijke rechten in België. De franstaligen hebben die eisen altijd als een regelrechte aanval beschouwt op hun privileges in ''hun'' land en mettertijd, maar dat was pas tegen en na de tweede wereldoorlog, is er de afscheidingsgedachte gekomen. Ik dacht dat o.m. het Verdinaso zo een vlaamsgezinde maar unitaristische beweging was.

Als P. Beliën tien jaar geleden schreef dat hij unitarist was en nu anders denkt, is voor LVDK nog niet alle hoop verloren. De franstaligen hebben België nodig om te krijgen; de vlamingen mogen hun ''nobele daad'' stellen en voor de rest zwijgen.

Denken dat zoiets kan blijven duren; bestaat daar een naam voor?

#7654

LVB

 

@Bema: op http://home.lvb.n... vind je enkele teksten uit "Vlaamsch België sedert 1830", een uitgave van het Willemsfonds uit de periode 1905-1912. Uit al deze teksten blijkt dat de Vlaamse Beweging in haar beginperiode inderdaad niet separatistisch was, maar dat de protagonisten integendeel hun strijd voor Vlaamse ontvoogding als een daad van Belgisch patriotisme beschouwden.

#7660

NoName.

 

"De twee alternatieven die je voorstelt zijn in de huidige situatie beiden onrealistisch."

Dat valt nog te bezien. Stel dat de VLD (de leiding) zich afzijdig houdt van het B-H-V geval, dan bestaat het risico dat de regering daarover valt. En dan valt te vrezen dat de VLD toch wel een pak kiezers verliest ten koste van VB en/of Kartel.

Wat dan weer laat veronderstellen dat ze in de oppositie geraken, maar waarschijnlijk dan met de MR (Reynders en Co) aan Waalse zijde die dus ook uit de boot vallen.

Bij een verkiezing over een dergelijke aangelegenheid is het dan maar evident dat de winnaars (?) (vermoedelijk het Kartel ... ? want het VB slaagt erin zichzelf altijd maar buiten spel te zetten, terwijl de geloofwaardigheid van die partij lijkt te dalen) dan niet meer tevreden zijn met enkel maar B-H-V.

Dat zou toch maar logisch zijn, gezien wat er de laatste maanden of jaren gebeurd is, denk aan vreemdelingenstemrecht, Zaventem, de reclame op de sigaretten, de onderwijsfinanciering, de begroting, de staatsschuld en B-H-V en niet te vergeten de invloed van het VB, die ook nog altijd in verkiezingstijd de Vlaamse vaandels bovenhaalt en dus op dat punt nog altijd een te duchten vijand blijkt (waaraan je kiezers verliest en die onproductief vastgezet worden). Doet men het niet dan kan je enkel aannemen dat het VB nog veel meer stemmen zal behalen ten koste van de drie andere grote spelers.

Dus naar mijn inzicht heeft de VLD niet veel speelruimte meer, ofwel is het op lange(re) termijn verliezen ofwel op korte termijn. Want het wordt voor het gros der Vlamingen steeds duidelijker dat er wat schort aan de manier van aan politiek doen, in het bijzonder wat betreft het communautaire vlak. Je kan hem toch niet uitleggen dat een Vlaams front van burgemeesters, die broederlijk de duurste eden zweren, zo maar aan de kant geschoven kan worden en dus aan de schandpaal gespijkerd wordt ? En zelfs zuiver op partijpolitiek vlak vrees ik dat de VLD zijn eigen aanhang steeds minder kan overtuigen. Want de modale liberale burger beseft dat er misschien wel wat gepresteerd is tijdens het Paarse bewind, maar dat het essentiële er eigenlijk niet kan komen, de economische relance, omdat de maatregelen altijd maar half om half zijn, dus altijd te weinig en te laat. Of sloganesk geformuleerd : "Wat heb je eraan liberaal te stemmen en een links beleid te krijgen ?".

Als voorbeeld, de belastingverlaging op de overuren, gisteren op TV, ten bate van de autoindustrie. Wat mij opviel was dat bij de afkondiging van die (voorgenomen) maatregel ik niemand zag lachen. Natuurlijk, met enkele procenten minder ga je geen werknemer overtuigen om meer overuren te presteren, zeker niet in een economisch klimaat waarbij de moederhuizen op een 'blauwe' maandag beslissen om wat 'plants' te sluiten. Het enige wat telt, zijn winstcijfers en hogere productiviteit "nu", als gevolg van meer flexibiliteit "vorige maand". Wil men de economische strijd winnen, dan moeten we ervoor gaan, alles op alles zetten, springen in het zwarte gat, zonder een touwtje om ons aan vast te houden, enkel steunend op onze overtuiging en inzichten.

Nu, de premier kan blijkbaar niet meer realiseren omdat hij nu eenmaal met de PS scheep gegaan is en niks te doen wil hebben met de 'kaloten'.

Eigenlijk simpel verwoord heb je twee keuzen : ofwel doet men verder met de PS en krijg je een socialistische verrotting (= steeds verdere economische afbouw en terugval), ofwel doe je op Vlaams vlak niet verder en onderga je de bestuurlijke verrotting (steeds meer vervlechting van de bevoegdheden en steeds minder efficiënt bestuur). Dus naar mijn inzicht moet men nu het roer omdraaien.

Doet men het nu, dan wil dat zeggen een duidelijk federale herstructurering, meer transparantie, eigen financiering en verantwoordelijkheid, liefst de verdeling van de staatsschuld (als symptoom tov de burger), doet men het nu niet, dan komt men in een dal, en zal men op termijn veel drastischer maatregelen moeten nemen. Want uitstel is meer democratisch deficit, dus de inhaalbeweging zal veel scherper moeten zijn.

Eigenlijk waarom houden de Franstalige politici B-H-V tegen ? Omdat hun politieke belangen geschaad worden. Dus moet je ze in de plaats iets ter compensatie geven, misschien wat meer bevoegdheden ? Als hun budget groter wordt, dan zullen ze wel tevreden zijn, want ook geld is macht.

Zouden Vlaanderen, Brussel en Wallonië daarom nog meer uit elkaar groeien ? Ik denk het niet, binnen het Europese bestel zijn we gedoemd om allemaal steeds meer naar elkaar toe te groeien. Enkel het niveau tussen EU en gewest zal iets dunner worden. En de staatsschuld bindt ons toch nog zeker twintig tot dertig jaar, tenzij men ook die materie gewoon "koudweg" verdeelt.

Ik denk dat de tijd gekomen is om de communautaire problemen eens definitief op te lossen en persoonlijk meen ik dat juist dat ook voor de modale burger steeds duidelijker wordt. Ze willen duidelijke maatregelen.

In de geschiedenis is het dikwijls zo dat je het kantelpunt niet ziet, en eens alles op zijn plooi gevallen is, stelt men zich daarna de vraag hoe dat zo ineens gebeurd is.

#7661

Eric Jans

 

@ LVB:

Hierbij wil ik toch even opmerken, Luc, dat we niet mogen vergeten dat toen Maarten Luther met zijn 95 stellingen (die hij aan zijn kerkdeur sloeg) zó had verpakt dat hij daarin bijvoorbeeld wél de aflatenpolitiek van 'de kerk' scherp aanviel en veroordeelde, maar dat hij dat 'verpakte' als een daad waarbij hij de paus van Rome 'in verdediging' nam. Hij ging er als vanzelfsprekend van uit dat de paus onmogelijk kon handelen tégen de Bijbel in.

Wat is dan een uitspraak waard als: <<... dat de protagonisten (van de Vlaamse Beweging/Willemsfonds)integendeel hun strijd voor Vlaamse ontvoogding als een daad van Belgisch patriotisme beschouwden.

Hoe zou jij vandaag openbare kritiek spuien als Iranees? Waarschijnlijk door in alles te verklaren dat je - net als de Ayatollahs - Allahs belangen vertegenwoordigt.

Ik weet dat de Vlaamse Fronters (én de activisten zoals Paul Van Ostaeyen) in 1917-18 de leuze hanteerden "mét België als het kán, zónder België als het moet."

Het is nog steeds precies hetzelfde uitgangspunt voor Paul Beliën en - in principe - voor iedere Vlaams-Nationalist van alle tijden. De Vlaams-Nationalisten hebben - alles bij elkaar genomen - hun verdraagzaamheid en geduld en vreedzaamheid méér dan ruimschoots bewezen.

Maar de Belgische deuren staan wááágewijd open voor iedere Vlaming die zijn kop in het zand wil steken voor de realiteit. Al 175 jaar lang, trouwens.

Maar ik ga ophouden, want vóór je het weet ben je in dit 'vrije' land een extremist die in slogans praat en denkt. Gewoon zeggen waar het op staat, volstaat daarvoor.

Als ik het goed heb berekend ben jij, Luc, geen Belg. Om 100% 'Belg' te zijn, schiet je zo'n 19% 'stemwaarde' tekort. Jij bent dus Belg -19%. Al de rest is blablabla.

@ Noname: hartelijk dank voor je analyse, maar je vergat de voordehandliggende conclusie: dat je hier aan het bewijzen bent dat België geen 'land' kan zijn. De rest is verpakking.

Sloganesk? Waarom eigenlijk?

#7670

Outlaw Mike

 

Johan Schiltz: "Maar gaan beweren dat de Amerikanen GEEN wapens geleverd hebben aan Saddams' leger is toch wel een brug te ver."

Dat beweer ik ook niet, ook al is uw - indrukwekkende - info ongetwijfeld juist. Mij gaat het er gewoon om dat de kern van de zaak niet verdraaid wordt, en die is dat de VS hoogstens een uiterst MARGINALE wapenleverancier waren. Er zullen wel enkele transacties geweest zijn, maar die zinken in het niet bij de Russische en Franse wapenleveranties.

Dus Hughes was actief in Irak. So what? Er zijn in de geschiedenis wel meer curieuze handelspartners. Belgie en fascistisch Italie bijvoorbeeld. Amper anderhalve maand voor 10 mei 1940 leverde Fiat 24 CR42 "Falco" jachtvliegtuigen aan de Belgische luchtmacht. De Belgische legeraankoopdienst wist drommels goed dat Italie een bondgenoot was van Hitler. De Italiaanse technici die de toestellen hier mee hielpen viegklaar maken wisten drommels goed dat ze wouden worden ingezet tegen hun bondgenoten. En ironisch genoeg waren het juist deze toestellen uit een fascistisch land die van al onze jachttoestellen tegen de Luftwaffe een (zeer) relatieve mate van succes kenden. In die zin dat hun optreden geen volslagen ramp was zoals dat van onze jachtvliegtuigen van Engelse makelij.

t.a.v. Lieven: bij mijn weten heeft enkel een Amerikaanse prive-firma ingredienten die voor chemische oorlogvoering konden gebruikt worden geleverd, maar ik kan bevooroordeeld zijn. De zaak is nooit zwart/wit, maar ik denk dat de States een tamelijk "clean" record hebben. De grote gangmakers achter de vervolging van de Nederlander die ingredienten verscheepte naar Irak zijn juist de Amerikanen - en de feiten dateren uit dezelfde periode. Zal uw link nog in detail lezen, heb nu geen tijd (niet mijn computer).

t.a.v. dhr. Belien: idem, zal uw verhaal over A1 nog lezen. Interessant uw info over Pierlot en Spaak. Maar nog eens, wie heeft werkelijk propere handen? Churchill, die ik zo bewonder, heeft verscheidene malen de Polen zwaar in de steek gelaten, en er zijn veel ergere aantijgingen (Sikorski o.a.).

#7672

Johan Schiltz

 

Aan Paul Belien,

"Ivm met mijn "bekering" van unitarist tot separatist: Ik ben geen nationalist, maar een democraat, meer bepaald een voorstander van een direct-democratisch systeem (referenda, volksinitiatieven op alle niveaus: gemeentelijk, regionaal/provinciaal, nationaal/federaal).

Ik kan me verzoenen met twee mogelijkheden: ofwel wordt België een staat waarin de democratische regels spelen (dwz dat de meerderheid beslist) ofwel - indien dit onmogelijk is - splitst men het land en laat men Vlaanderen toe om zo'n democratische staat te worden.

Mijn voorkeur gaat naar de eerste optie: België erkent de meerderheidsregel.

Mijn vraag nu aan u Mr Belien : hoe ziet u dan Europa evolueren, indien u het meerderheidscriterium daar dan wordt ingevoerd. Grote landen, en Frankrijk in de eerste plaats, maar eveneens Duitsland, Engeland, Italie en Spanje, zullen dan niet nalaten hun belangen door te drukken, omdat zij nu eenmaal talrijker in bevolking zijn, dus meer vertegenwoordigers in het parlement. Als zij dan even samenspannen kunnen op die manier kleine volkeren monddood gemaakt worden. Kijk maar al naar het aantal officiele talen; het Nederlands is er al niet meer bij.(dank zij o.a. Luc Dehaene overigens).

Wat die landen vroeger d.m.v. oorlogen probeerden te doen, nl machtsuitbreiding, proberen zij nu te doen via zogenaamde "democratische" meerderheden.

Ikzelf beschouw mezelf ook een democraat, maar tevens een (Vlaams)nationalist. Voorstander van het Europa der volkeren. Voor mij is elk volk evenwaardig, heeft elk volk recht op zelfstandigheid. Hoe die zelfstandigheid wordt ingevuld, moet elk volk maar voor zichzelf uitmaken. Hetzij compleet onafhankelijk, hetzij in een federaal verband, hetzij nog wat anders.

Maar het is niet omdat bv Frankrijk nu toevallig talrijker is, dat het zijn wil aan ons - kleiner - volk mag en kan opleggen, via één of ander meerderheidscriterium.

En daarom bedank ik voor het Europa dat men vandaag bezig is te maken, met een grondwet en al.

#7685

Pieter Cleppe

 

Ik vind de reactie van Johan Schiltz zeer accuraat. Men kan immers niet stellen dat de meerderheid de minderheid mag onderdrukken, zoals Paul Beliën stelt. En ik denk dat Paul Beliën dit ook vindt, maar het net gebruikt als reden om aan te geven waarom het rechtvaardig is dat Vlaanderen zich mag afscheiden, want als optie 1 (Vlaanderen onderdrukt de minderheid in België) niet mag, dan blijft enkel nog optie 2 (Vlaanderen scheidt zich af).

Het meerderheidscriterium invoeren in Europa, betekent een dictatuur van de meerderheid. Democratisch bestuur wordt beperkt, namelijk door de rechten van de minderheid. Dus ook hier moeten de lidstaten zoveel mogelijk autonomie krijgen. Dat enkel een vrijhandelszone naar het model van de EVA (Europese Vrijhandelszone, op dit moment bestaand uit Noorwegen, Zwitserland, Ijsland en Liechtenstein) het beschermen van minderheidsstaten kan beschermen, is mijns inziens ondertussen voldoende bewezen door de EU-capriolen. http://www.efta.int/

En bovendien: de kleinste minderheid is het individu. Ook dat moet dus zoveel mogelijk gerespecteerd worden. Het respect voor het individu stelt dus een grens aan democratie die anders een stemming wordt van twee wolven en een lammetje die stemmen over wat er op het menu staat.

#7703

NoName.

 

Pieter, waarom zijn Oostenrijk, Zweden, Finland, er dan uitgestapt en overgestapt naar de EU ?

Naar mijn inzicht staat een vrijhandelszone een stapje lager op de trap van de staatsvorming / - ontwikkeling, dus een louter economische samenwerking. Dat is in wezen een vrijblijvende aangelegenheid, maar de andere vraag is dan of de EU infrastructuur goed democratisch gestructureerd is, dus of de kleine partners voldoende vrijheid gegeven wordt.

En hier zie je weer dezelfde problematiek zoals in België. Het Europese niveau wil in alles de vinger in de pap hebben, en is juist daardoor eigenlijk ondemocratisch bezig (beleidsmatig te eigenmachtig en te weinig respect voor de culturele verschillen, teveel eenheidsworst). De EU-structuur mag dus niet verder gaan dan het overkoepelende niveau, en moet het lokale niveau een maximale zelfstantigheid geven. En het lokale niveau kan eerder klein zijn (zie Luxemburg) of eerder groot (zie Frankrijk, dat reeds enkele eeuwen samengesmolten is - denk aan de regionalisten).

En dan zie je gewoon dat eigenlijk vanuit die benadering het Belgische niveau gewoon overbodig wordt. En wil je in groep sterker staan binnen het EU bestel dan lijkt het erop dat je eigenlijk gewoon zeer eenvoudig administratieve grenzen moet trekken binnen de huidige landen en de regio's aan elkaar kunt koppelen. En dan denk ik automatisch aan een samenwerkingsverband zoals de BLEU of de BENELUX die zich in groep vertegenwoordigen binnen de EU. Want wat wat de situatie veertig jaar geleden, we wilden sterker staan door samen te werken met enkele krachtige partners (de EU van de zes). Maar nu verzwakt onze positie doordat die groep partners te groot geworden is en er teveel kleintjes zijn die elkaar beconcurreren waardoor die enkele grote landen eigenlijk het idee krijgen dat zij de "baas" mogen spelen.

Trouwens om terug te keren op de EVA. Laten we die partners eens bestuderen :

- Noorwegen : afgehaakt omdat ze zelf aardolie en visrijke gronden hebben,

- Zwitserland : het bankgeheim en zelf een staat bestaande uit veel kleine partikels, en historisch gegroeid uit de wens van zeer vergaande zelfstandigheid,

- Liechtenstein : een stadsstaat die eigenlijk een fiscale vrijhaven is,

-Ijsland : afgehaakt van Denemarken wegens te ver van de EU en te dicht van de USA, en een bevolkingsaantal dat eigenlijk te klein is om een economisch belang te hebben, dus eerder een "wereldstaatje" die grenst (via het zeevervoer) aan alle werelddelen.

#7715

Egidius

 

@Pieter Cleppe en Johan Schiltz : Beliën stelt volgens mij nergens dat "de meerderheid de minderheid mag onderdrukken". Maar democratie is democratie, dat betekent dat de helft van de stemmen + 1 regeert. Elke speld die u daartussen probeert te steken, zal de democratie vernietigen. Er bestaat immers niet zoiets als een beetje democratie: de burger of regeert of regeert niet.

De rechten van de minderheid horen m.i. helemaal niet tot de democratie, wat niet wil zeggen dat ze geen rechten zijn. Maar in een democratie regeert de meerderheid, punt. Met de rechten van de minderheid zal rekening gehouden worden in de mate dat die minderheid daarvoor opkomt en dat de meerderheid het nut ervan inziet.

En daar komt het essentiële compliment van de democratie op de proppen: het recht op secessie. Als de meerderheid, in casu in Europa, de rechten van de minderheid niet respecteert, dan heeft die minderheid het recht zich af te scheiden. Zonder secessierecht, geen democratie dus.

Conclusie: u zal dus moeten kiezen tussen democratie en de rechten van allerhande minderheden. Beide tegelijk kan je niet hebben.

Te noteren nog: jullie hanteren het begrip "democratie" blijkbaar in de zin van "parlementair-representatieve democratie" zoals we ze nu in België en - godbetert - de EU kennen. Beliën gaat uit van een volwaardige burgerdemocratie op basis van het bindend referendum op volksinitiatief.

Egidius

#7719

Paul Belien

 

@pieter cleppe & anderen. Er zijn inderdaad twee regels die mij essentieel lijken voor de politieke organisatie van een vrije samenleving:

1) de meerderheidsregel

2) het recht van de minderheid op secessie

Jos Verhulst heeft hierover in de laatste twee nummers van ons kwartaalblad Secessie zeer belangwekkende zaken geschreven. Je kan ze vinden op onze webstek http://www.secess...

Het recht van de minderheid op secessie garandeert dat de meerderheid haar regels nooit kan misbruiken om de minderheid ondraaglijke lasten op te leggen of haar fundamentele rechten te schenden. België kent echter geen meerderheidsregel, maar uit de geschiedenis blijkt dat (althans op communautair domein) de minderheid er steeds haar wil oplegt aan de meerderheid, terwijl men de Vlaamse meerderheid het secessie-recht ontzegt.

Er is dus iets fundamenteel verkeerd met België. Dat is mijn argument om het een "artificiële" staat te noemen: een staat die uiteenvalt zodra men er de democratie gaat ernstig nemen. Men hoeft geen "volksnationalist" te zijn om dit te zien. Het volstaat dat men een democraat is en een verdediger van de vrijheid.

Ik denk dat hiermee ook de vraag van Johan Schiltz is beantwoord. Voer in Europa een meerderheidsregel in en tegelijk het recht op secessie, zowel een recht om geheel uit de EU te stappen als op deelterreinen van bevoegdheden. In dat geval kan Europa volgens mij werken, maar niet in het huidige geval.

#7720

LVB

 

@Paul Belien: "het recht van de minderheid op secessie". In het geval van minderheden die zich op een geografisch duidelijk omschreven gebied wonen, is dat realiseerbaar. Maar niet alle wetten die door een meerderheid uitgevaardigd worden en waar een minderheid het slachtoffer van kan worden, hebben met regio's of gebieden te maken. Als we het recht op secessie uitbreiden naar niet-lokaliseerbare onderwerpen, dan kom je op het recht om uit de maatschappij te stappen, of uit bepaalde aspecten ervan. Zo zou de burger het recht moeten hebben om uit de (verplichte) sociale zekerheid te stappen (dan betaalt hij geen bijdragen meer en worden er geen afhoudingen gedaan op zijn loon, maar kan hij ook niet genieten van uitkeringen). Als men het recht op secessie consequent verdedigt, moet men ook het recht van de burger verdedigen om zich aan bepaalde maatschappelijke verplichtingen te onttrekken, waarbij die burger dan uiteraard consequent ook alle rechten die met deze verplichtingen gepaard gaan, verliest. Ik besef uiteraard dat dit ook niet in alle gevallen praktisch realiseerbaar is. Anderzijds denk ik dat lokaliteit en geografie in de komende eeuwen minder belangrijk zal worden als organiserende factor. Dit concept wordt grondig uitgewerkt in het boek "The Sovereign Individual" van James Dale Davidson en de jou welbekende Sir (of is het Lord?) William Rees-Mogg.

#7721

Paul Belien

 

@Luc. Als je het artikel van Verhulst in Secessie van oktober vorig jaar leest, zal je zien dat hij het daarin inderdaad niet alleen over regionale, maar ook over zg institutionele secessie heeft.

http://secessie.n...

Je kan die institutionele secessie ook omschrijven als "het recht om uit de staat te stappen". In de tijd toen Verhofstadt nog geen socialist was, gebruikte hij die term graag en ik was het daar toen (en ook nu nog) volledig mee eens.

(Het is Lord William Rees-Mogg)

#7728

Bema

 

Weer een reden om aan België een eind te maken: gezien wat die Flahaut nu weer presteerd. Iemand maakte de opmerking dat B-plus klinkt als een verzekeringsmaatschappij. Een verzekering voor de postjes van waalse arrogantici, sorry politici.

Naar Links of de corruptialisten verwijzen is vast weer verboden.

Om het in blokwatch-terminologie samen te vatten: kijk allemaal eens naar rechts, dan ziet niemand wat er links gebeurt.

#7730

Pieter Cleppe

 

@Luc, Paul Belien, Egidius:

-Ik ga uiteraard akkoord met het recht om uit de staat te stappen, maar het gevaar bestaat dat de indruk gewekt wordt dat de burger een theoretisch recht kan gegeven worden om op zijn eentje uit de staat te stappen. Ten eerste irrealistisch, ten tweede een argument om als 'lunatic' te worden bestempeld.

Eerder moet dit worden gezien als het uit de staat treden van groepen, en als het bestaan van systemen met grote institutionele concurrentie, als systemen van overheden die als bedrijven burgers als hun consumenten moeten zien. De Westerse Middeleeuwen kunnen als historisch voorbeeld dienen op dat vlak van hoe het moet, de EU, WTO en VN als hedendaagse voorbeelden van hoe het niet moet.

- Echte democratie bestaat slechts indien er een mogelijkheid van secessie is. Inderdaad, maar waarom zou democratie dan het ideale systeem zijn? De verafgooding van democratie is gebaseerd op het collectivistische ideaal dat mensen bestuurd en met harde hand in de pas moeten worden gehouden. Hans-Herman Hoppe schreef er een boek over: "Democracy, the god that failed." In het systeem van democratisch bestuur wordt het democratische element als legitimatie voor het bestuurlijk element gebruikt.

#7731

Paul Belien

 

Je vernoemt Hans-Hermann Hoppe. Deze in Amerika docerende Duitse libertarische economieprofessor houdt op 25 mei om 20 uur in de grote zaal van het Elzenveld te Antwerpen een voordracht (in het Engels) over de economische voordelen van kleine naties. Hij spreekt er voor de Vlaams Belang Studiedienst maar iedereen is welkom.

#7743

Eric Jans

 

Mensen... even terug naar de realiteit die België heet.

Eén ding moeten we ons daarbij scherp voor de geest houden: we mogen al overgelukkig zijn als we er één enkele uitzonderlijke keer in zouden slagen dat Vlaamse been één enkele uitzonderlijke keer stijf te houden.

Het gaat niet op dat we Brussel laten verbinden met Wallonië. Dan gaan de poppen helemaal aan het dansen.

Als we (eventueel dan toch) tot 'met elkaar samenleven' veroordeeld zijn, dan moeten we ons als Nederlandstaligen uiterst scherp realiseren dat ons dat huwelijk geschiedkundig gezien TEGEN ONZE WIL IN is opgedrongen.

Laten we dan ook eens eindelijk ophouden met de communautaire problematiek - die pijnlijk reëel is - te banaliseren. Laten we die nu eens ernstig nemen en ervoor zorgen dat we EIN-DE-LIJK de juiste 'realpolitiek' gaan voeren.

Dank aan allen voor de politiek-filosofische onderbouw voor alles wat ons DUS eindelijk TEN MINSTE te doen staat. Als we dit gedwongen huwelijk als Vlamingen politiek willen overleven, dan zullen we de Franstaligen minstens één keer moeten diets maken dat wij hier wel degelijk nog steeds de meerderheid zijn binnen dat gedwongen huwelijk dat zich 'België' noemt.

Dat zou geleden zijn van sinds 'Leuven Vlaams' (1966?) !!!

Of is er iemand die een stevig Vlaams communautair wapenfeit kan aanwijzen uit de voorbije 35 jaar?

Een politieke overwinning die we 'als Vlaamse meerderheid' democratisch hebben opgelegd? Noem er dan eens één?!

Wij staan economisch zéér sterk maar politiek zéér zwak. Wij zijn 'de Libanezen aan de Noordzee': een economisch paradijs dat ten onder gaat bij gebrek aan politieke ruggegraat!

Ik heb er eerder al op gewezen dat het Belgische apparaat erop gericht is de Vlamingen 'ALS MEERDERHEID' permanent uit elkaar te spelen. Ook anderen zien en benoemen deze regelrechte onrechtvaardigheid.

Er worden hier - niet in het minst door Paul Beliën - bijzonder interessante en lovenswaardige beschouwingen gehouden over 'secessie'... tot en met het recht op individuele secessie.

Maar

@ allemaal:

laat ik u eens déze vraag voorleggen:

Noem eens een ander land op onze prettige aardkloot waar een ETNISCH-DEMOGRAFISCHE MEERDERHEID dit thema voert en/of moet voeren in haar belangenverdediging, haar politiek?

Anders gezegd:

Is het Frankrijk dat discussieert over de afsplitsing van Corsica? Neen toch: het zijn de MINDERHEID van gezamenlijke Corsicanen die daarover discussiëren! En zij doen dat 'ALS MINDERHEID' binnen het Franse staatsverband!

Is het Spanje dat Baskenland kwijt wil? Neen toch! Het zijn de Basken die ALS MINDERHEID IN SPAANS STAATSVERBAND die van Spanje denken te scheiden of niet.

Beschouwt de Katholiek-Republikeinse MINEDERHEID in het huidig Noord-Ierse staatsverband de Protestants-Royalistische 'Noord-Ierse' meerderheid niet als een minderheid binnen een geheel-Iers staatsverband?

En zie... daar staan wij Vlamingen dan ocharme... met onze lamentabele secessie-beschouwingen!

Ik zeg u dat wij ons bezig te houden hebben met die rotstaat België. En wel met als allerenige objectief ervoor te zorgen dat de secessie-discussie exact dáár gevoerd gaat worden waar ze thuis hoort: bij de Franstalige MINDERHEID binnen het reële Belgische staatsverband.

Niet wij Vlamingen maar zij Walen moeten dat debat voeren!!!!!

Wat wij hier nu met z'n allen als Vlamingen/Nederlandstaligen (kies maar) aan het doen zijn is HUN discussie voeren!!!

Dát is de ware toedracht, het wérkelijke gewicht en de reëel-politieke betekenis van het dossier B-H-V en van IEDER ANDER zgn. 'communautair' dossier.

Dat verdorie Di Rupo zich maar eens bezig houdt met secessie. Hij vertegenwoordigt - zoals OVERAL TER WERELD - de minderheid van België!

Maar B-H-V MOET MOET MOET gesplitst.

Geen prijs, geen cent, niets, nul komma nul. Precies zoals de democratische meerderheid het aan zijn kiezers beloofd heeft. Niets méér, niets minder.

En dan mag Di Rupo vertellen wat hij als leider van de MINDERHEID Walen/Franstaligen vindt over een thema als 'secessie'.

DAT KAN DE ÉNIGE DEMOCRATISCHE AGENDA ZIJN. De rest is ON-DEMOCRATISCH.

Op dit ogenblik is secessie ons thema dus duidelijk NIET. We zullen wel zien of de Walen willen scheuren of niet. Meer moet en mag dat niet zijn.

In die zin stel ik dit secessie-babbeltje dan ook niet zo erg op prijs: omdat het ons van onze agenda afhoudt: B-H-V splitsen. En wel omdat de Belgische meerderheid dat wil.

Zij willen België? Zij krijgen België.

En, beste Liberalen, als Verhofstadt dat niet wil... trap 'm er dan uit en doe hem zijn Burgermanifest cadeau!

De groeten,

Eric Jans.

#7744

Eric Jans

 

En voor volgende week aan alle Vlaamse politici: wees niet bang.

#7746

NN.

 

"Want stilstaan is achteruitgaan."

Dat was het dus bondig. Misschien wat te bondig ?

#7749

Eric Jans

 

Kijk eens, NN, als we er méér dan 30 jaar over doen en nu alweer een jaar onverwijld aan 't splitsen zijn... dan hoort daar wat opfrissing bij, denk ik, niet?

#7750

Egidius

 

Eric Jans schreef: En, beste Liberalen, als Verhofstadt dat niet wil... trap 'm er dan uit en doe hem zijn Burgermanifest cadeau!

We hebben tot nu toe altijd gedacht dat het cordon sanitaire moest dienen om links voor eeuwig een toegang tot de macht te geven. Het ziet er naar uit dat dat een vergissing was, en dat het cordon eerder dient om de VLD een plaatsje in de regering te verzekeren. Dat partijtje is ondertussen al een flink pak kleiner geworden dan de SP-A, maar kan toch overal in de regeringen blijven zitten, en zelfs de eersteminister leveren. Dank zij het cordon.

Egidius

#7752

Egidius

 

Eric Jans schreef: Noem eens een ander land op onze prettige aardkloot waar een ETNISCH-DEMOGRAFISCHE MEERDERHEID dit thema voert en/of moet voeren in haar belangenverdediging, haar politiek?

U slaat wel één belangrijk aspect over. Binnen het typische Belgische staatsverband is Vlaanderen -- of juister gezegd: zijn de verdedigers van de belangen van Vlaanderen -- wel degelijk een minderheid. De redenen zijn complex en historisch, en hebben o.a. te maken met:

- het historische minderwaardigheidscomplex en de anti-staatse houding van de Vlamingen;

- de corruptieve instelling van het Belgische systeem en al wie er deel van uitmaakt; deze corruptie is een essentieel onderdeel van de Belgische constructie, zoals door Paul Beliën ooit in Secessie werd gedocumenteerd.

De combinatie van die twee factoren zorgen ervoor dat de Vlamingen altijd een de facto belangenminderheid zullen blijven. Dat is onvergelijkbaar met de situatie van de Basken of de Corsikanen.

Egidius

#7756

Eric Jans

 

@ Egidius:

Helemaal mee akkoord, Egidius. Maar ik wil alleen maar even stellen dat die Vlamingen die zich zo graag 'Belg' willen noemen of zo graag 'Belg' willen zijn, nu eens mogen vaststellen wat het reële democratische gehalte van hun droomland is. B-H-V gaat dat zéér mooi illustreren.

Met name: demonstreren of Nederlandstalige Belgen gelijkwaardig zijn aan Franstalige Belgen.

Als geRECHTvaardigde vlaamse verzuchtingen - na jaren braafjes geduld hebben en mooi binnen de lijntjes van het Belgische recht blijvend - nu dus eindelijk NIET worden toegepast... dan mag de Belgische grondwet van deze staat NIET en NOOIT in ons voordeel spelen.

Daaruit zullen we als 'MENS' onze conclusies moeten trekken en desnoods het boeltje (op vreedzame wijze) blokkeren.

Dat is volstrekt onaanvaardbaar, onethisch, ondemocratisch.

Zijn alle Belgen gelijk voor de wet of niet?

Aanpassing van art. 63 (zoals nu weer het ideetje van de dag is) is volstrekt onaanvaardbaar en verwerpelijk.

Moet de grondwet telkens worden aangepast als iets niet in het Francofone kraam past? Ik kom daar langzaam maar zeker van in opstand.

#7758

Egidius

 

Eric Jans : Maar ik wil alleen maar even stellen dat die Vlamingen die zich zo graag 'Belg' willen noemen of zo graag 'Belg' willen zijn, nu eens mogen vaststellen wat het reële democratische gehalte van hun droomland is. B-H-V gaat dat zéér mooi illustreren. Met name: demonstreren of Nederlandstalige Belgen gelijkwaardig zijn aan Franstalige Belgen.

En daarmee zijn we dan toch weer bij het topic van de democratie, in dit debat gebracht door Beliën, beland. ;-)

Toch niet zo off-topic?

Egidius

#7760

NoName.

 

Ach, jullie zitten toch wel zeer theoretisch bezig. Kijk eens naar de toekomst. Wat is er deze week gebeurd ? China kaffert Japan uit ! Zij weten wat hun macht is, ze hebben miljoenen werknemers die aan een laag loontje kwalitatief hoogstaand werk willen leveren.

De grondstoffen ? Wel die worden vrij aangekocht, de afgewerkte producten moeten vrij verhandelbaar worden, zonder enige belemmering.

De kennis ? Wel je hebt investeerders die het meebrengen en ter beschikking stellen om de winsten omhoog te krikken.

Inflatie van de wedden ? Geen schrik, ze hebben miljoenen werknemers in reserve die zich schikken naar de condities van de werkgevers en de leiders, en de uiterst competente en innovatieve werknemers, wel daarvoor heb je voldoende ruimte om ze te belonen.

Dat zet mij toch maar aan het denken voor de eerder nabije toekomst. In Europa valt de economie stil, en in de Amerika is ze evenmin aangetrokken.

Dus wil je die strijd niet verliezen, moet je op zijn minst een even grote (bij benadering) tegenmacht vormen, en moet je binnen de EU tot een uiterst efficiënt systeem komen. Kan je dat niet, wel dan zal je op termijn de invoer moeten afremmen, want anders zul je hier geen kopers meer hebben voor die producten. Want het afschaffen van de grenzen door het neerhalen van de fiscale barrières met het oogmerk om de handel aan te wakkeren is maar mogelijk als er in het invoerland nog kopers voorhanden zijn. Eens die weggevallen, wel dan zakt de deeg ineen.

Wat België betreft kom je al ras tot de vaststelling dat binnen de evolutie die nu aan de gang is, we snel tot het besef zullen komen dat andere zaken (dan bvb. het recht op secessie) prioritair zullen worden. Ierland, het voorbeeld door Work-for-All naar voor geschoven is daarvan demonstratief. Op twintig jaar tijd hebben de Ieren het tij kunnen keren. Maar België blijft langzaam aanmodderen.

De reden ? De onwil van de Waalse politici om zichzelf (en de bevolking die ze vertegenwoordigen) aan te passen aan de wijzigende omgevingsvariabelen. Ze blijven leven in "la Belgique à papa", dus vroeger de koloniën, later de grote industriële bedrijven met goedkope werkkrachten, en nu de solidariteit tussen de gemeenschappen. Ze functioneren enkel als ze voor zichzelf een profitabele situatie kunnen scheppen.

Wie is daarvoor verantwoordelijk ? Alvast hun eigen politici. Maar evenzeer de Vlaamse politici die geen visie tentoon spreiden, ze verkopen zichzelf en hun kiezers voor een politiek compromis.

Is er één partij die de wetmatigheden van het verval onder de aandacht brengt ?

De SPa heeft daar geen boodschap aan, haar kiezers zijn de minderbedeelden die via de overheid een deel van de koek wil krijgen, dus hoe groter de koek hoe beter.

De VLD ? Wel die begrijpt dat ze met een rechts beleid zichzelf uit de regering duwt, dus die doet ook mee.

De CD&V ? Die is nu hoofdzakelijk bekommerd om in de federale regering te geraken.

Het VB ? Wel die geeft het alibi aan de Walen om als vijand op te treden, en dus al wat ze naar voor schuiven als politieke denkpiste, onmiddellijk getorpedeerd te zien.

En de "secessie" ?

Wel er is maar één grote partij die het in de mond neemt, maar ze blijft in de oppositie zitten ongeacht of nu veel of weinig kiezers heeft. Trouwens die "secessie" is totaal onbespreekbaar voor het Zuiden van het land. Het is zoals de absolutie beloven, onder de voorwaarde dat de zondaar gewillig de straf ondergaat, en je erbij vertelt dat de straf, eigenlijk de "guillotine" is. Natuurlijk is iets dergelijks onbespreekbaar, en zal het nooit uitgevoerd worden. Je vangt toch ook geen vliegen met azijn.

Vanuit die vaststelling is het bespreekbaar maken van 'secessie' eigenlijk totaal irrelevant want in de huidige situatie totaal onproductief.

Goed, ik heb dus het artikel "Vrijheid, democratie en secessie" grondig gelezen.

Op het eerste gezicht leuke lectuur, tot je het nader bestudeert en de opbouw en conclusies vergelijkt.

Eigenlijk is het omgekeerd, men stelt een partijpolitieke mening voorop en brouwt er wat elitaire teksten aan vooraf.

De vrijheid van meningsuiting ("De staat mag geen opvattingen onder burgers verspreiden") laat je voorafgaan door wat menswetenschappelijke stellingen en ach waarom niet enkele verwijzingen naar een Liberaal denker.

De eigen onmacht om aan politiek te doen en succesvol te handelen, negeer je en vervang je door het dogma dat de democratie onrechtmatig is ("Particratie als vorm van tirannie, we leven niet in een democratie.").

Alvast valt op dat men twee zaken door elkaar mengt, de democratie en de particratie. Maar echt lachwekkend wordt het als dit naar voor geschoven wordt door adepten van de grootste partij van Vlaanderen, die in de oppositie blijft zitten, en met dat feit geconfronteerd niets anders weten te vertellen dan :"Dat is ons democratisch recht, we zijn democratisch verkozen !".

En onder een foto van het parlement zet men dan nog :"Voer een parlementair regime in waarbij de wetten verplicht gemaakt worden door partijverkozenen, herhaal voortdurend dat dit systeem "een democratie" is, en na een tijd weten de mensen niet beter".

En ook juist die benadering is echt lachwekkend, als je tot de vaststelling komt dat de leiding van die partij er alles voor doet om zoveel mogelijk kiezers aan zich te binden, maar voor het overige elke potentie om constructief samen te werken met een andere partij, permanent de grond in boort.

Je kan die redenering ("statement") gewoon ontkrachten door er volgende zin tegenover te plaatsen : "Stel het parlementaire regime permanent in vraag, en herhaal steeds maar opnieuw dat de partijverkozenen misbruik maken van de wetten, dat de "democratie" het ultieme middel is om de rechten van de burger te miskennen, en na een tijd weten de mensen niet beter."

En naar mijn inzicht is juist deze tweede versie de echte, of ten minste degene die de schrijvers voor ogen houden.

Alvast valt het op dat men de democratische beleidsvoering bekampt, maar dat men er niet in slaagt om er iets voor in de plaats te stellen. Ach, dat is toch maar een klein probleempje nietwaar ? Geef je vertrouwen maar in handen van de anderen, capituleer maar, verzaak aan je grondrechten, en dan moet je niet verwonderd zijn dat je door echte tirannen zult geregeerd worden.

Of wat moet je denken van volgende zin : ”Dit geschiedt via de verkiezingen die een handig mechanisme bieden om min of meer automatisch en zonder teveel interne conflicten diegenen uit te wieden die minder bekwaam blijken om het kiespubliek ideologisch en mediamiek in te pakken. De meest efficiënte ideologen kunnen zich hierdoor vlot naar de top van de tirannieke piramide toewerken, wat de stabiliteit van het systeem aanzienlijk verhoogt.”

Ja, zoals reeds vermeld leest dit vlotjes en zullen er onmiddellijk heel wat lezers zijn die het als overtuigend bestempelen, aangezien het inspeelt op hun persoonlijke situatie, het een emotievol statement is, en zoals zo dikwijls zitten er duidelijk wat verborgen boodschappen in verwerkt. De boodschap wordt echt curieus en zelfs wat lachwekkend als je ze toetst aan de meest recente politieke geschiedenis van juist die partij.

Of wat moeten we denken bij het feit dat figuren zoals Jurgen Verstrepen en Marie-Rose Morel als vuurpijlen afgeschoten zijn en stante pede in het hoogste politieke regionen zetelen. Of ze de respectieve macht van die positie kunnen beheren, is maar de vraag want uiteindelijk hebben ze zelf die vuurpijl niet aangestoken. Het zijn de heren met de “lucifers” die de vuurpijl aansteken die de echte macht in handen hebben. Dus die vermaledijde technieken die men aan de democratie ten laste legt, worden zelf binnen de eigen partij dagdagelijks gebruikt en toegepast.

En zo gaat het maar verder : "Democratie en secessie." Alsof het nog niet genoeg was :"Onze gedegenereerde particratische staat is – zoals alle staten tot nu toe – in laatste instantie gebaseerd op geweld."

Gedegenereerde ? Doelt dat op die mensen die het niet deelnemen aan de regering als hoogste doel beogen ? Altijd maar kankeren en zelf geen poot uitsteken ?

Gebaseerd op geweld ? Wel, wel, wel, en ik (een simpele jongen) die dacht dat iedereen dat wist. Dat is juist de essentie van een staat. Het geweld onder de burgers, wat als een storend element beschouwd wordt en dus vermeden moet worden omdat het voorkomt dat de maatschappij tot ontwikkeling kan komen (want beeld je in dat je je elke nacht moet opsluiten en wapenen om te voorkomen dat je overvallen of gegijzeld zou worden, denk aan de tijd van de voetbranders ) kan maar voorkomen worden door rechtsregels die het algemeen belang vervullen en door de meerderheid der mensen aanvaard wordt.

Maar zoals alle rechtsregels moeten ze afgedwongen kunnen worden, en dit gebeurt door gebruik van geweld door die diensten die daartoe gemachtigd werden bij democratische beslissing, en dus niet Jan of Pier die eens goesting heeft om te "batteren". Dat het geweld in meerdere of mindere mate gebruikt wordt, of misbruikt wordt, wel dat is het gevolg van het feit dat de wereld niet perfect is. Uiteindelijk is de staat een machtssysteem. En het democratisch systeem is gebouwd op de redenering dat die partij die het meeste kiezers krijgt, via het vormen met andere partijen van een regering, de ultieme macht krijgt over het geheel.

Dus kankeren over de macht van de overheid, en ondertussen in de oppositie zitten, is de expressie van eigen incompetentie en gebrek aan doorzicht in het systeem. Of is het gewoon een deel demagogie om de lezer te overtuigen en de eigen mislukking te maskeren ?

Als je de keuze geeft aan de burger om permanent zelf geweld te moeten gebruiken en dus ook permanent het slachtoffer te zijn van geweld, of als alternatief, rekenschap moeten geven aan geweld of eventueel misbruik van geweld door de overheidsdiensten, dan is het evident dat hij in de regel kiest voor het laatste, want het beperkt het risico op voortdurend geweld, en via de democratisch verkozenen en de ambitie om zijn rechten door zijn verkozene te laten verdedigen, streeft hij na om op zijn minst de meest flagrante misbruiken te bestrijden. En anderzijds steunt hij op de rechterlijke macht die via ingewikkelde afwegingen en lange procedures erin slaagt om een zekere vorm van rechtspraak te ontwikkelen, en dus een evenwichtige benadering van recht en onrecht beoogt. Dat bepaald individuen die eens benadeeld voor een futiliteit, de andere liefst de schedel ingeslagen zouden zien en vinden dat hun belangen onvoldoende behartigd worden door de rechters, wel, daar kan je maar van zeggen dat die wetgeving en rechtspraak juist daarvoor zo langzaam werkt, om ons te beschermen tegen dergelijke impulsieve en emotionele personages.

"De burgers dienen met andere woorden ten opzichte van de gehypertrofieerde staat toegang te hebben tot het recht op institutionele secessie."

Betekent dat in concreto dat bepaalde burgers zich "institutioneel" en "individueel" kunnen ontkoppelen van de rechtsorde ? Dus hebben ze geen burgerlijke rechten en geen burgerlijke plichten maar heeft de gevestigde rechtsorde dan ook geen bevoegdheid over die burgers ? Dus als je vervolgd wordt voor doodslag (fiscale fraude, oplichting, diefstal, of gelijk welk delict waarmee je het voortbestaan van de je medeburger in gevaar brengt) decreteer je je eigen secessie en dan is daarmee de kous af ? Dan is het maar aan die andere burger om zijn voorzorgen te nemen ? Dus terug naar de tijd van "Jan, Piet-Joris en Corneel" maar dan wel in de geest van het zeerovers of kapers.

En dan gaat men de secessie nog eens motiveren met anekdotische gevallen zoals de Amisch, de overstap naar een ander kanton van een gemeente met 70 inwoners in de Jura, enige verwijzingen naar de homeschoolingsbeweging, of godbetert wat abstracte benaderingen van Oud-Bijbelse verwijzingen of relevanter het onafhankelijkheidsstreven van koloniën van het "moederland". Ja "moederland", dat roept het beeld op van een zogende vrouw die haar kind moedermelk geeft. Het beeld dat opgeroepen moet worden is in werkelijkheid eerder dat van een vampier die zijn slachtoffer het bloed uit de aders zuigt. Dus is die laatste vergelijking echt misplaatst.

En ondertussen stapt men nog eens over naar Von Mises en verwijt men hem onvoldoende doorzicht. "De individuele burgers, kunnen precies omdat ze niet aan een territorium zijn gebonden stemmen met hun voeten. ... dan kunnen die burgers ... zich aanbieden voor burgerschap in een andere vrijstaat."

Ja, weeral een lachwekkende benadering zeker als je het bekijkt van het standpunt van de slogans die juist die partij zo stelselmatig gehanteerd heeft. Dus vegen voor eigen deur, als je je niet thuis voelt in ons democratisch bestel of weigert binnen de regels mee te spelen kan je mijns inziens best opkrassen. Wat je vlot op een ander wil toepassen, moet ook op jezelf toepasbaar zijn. De rechtsregels zijn niet gemaakt voor één groep mensen, dat is de essentie van democratie. Wie dat niet begrijpt of het tegendeel beweert ...

En klassiek demagogisch sluit men dan nog eens af met een traditionele partijpolitieke stelling die dus op geen enkele wijze betrekking heeft op het onderwerp "de secessie" : "Het hoeft geen betoog dat deze instelling diametraal staat tegenover het valse ideaal van de zogenaamde "multiculturele samenleven" (en de daarmee gepaard gaande gedwongen verrijking) dat door de globale machthebbers, met steeds meer arrogantie en bruut geweld, ongevraagd aan ons wordt opgelegd."

Als afsluiting kan zo een contradictie toch wel tellen. Enerzijds propageren dat je een persoonlijke secessie een burgerlijk recht zou moeten zijn, maar omgekeerd juist aanhankelijk zijn van een partij die het omgekeerde - het recht om toe te treden tot een democratisch stelsel - verwoed wenst te bestrijden. Dus eens dat je voldoende centen hebt mag je je afsluiten of afzonderen, maar omgekeerd degene die geen centen heeft mag niet mee aan tafel komen zitten. De bottom-lijn is toch wel voor iedereen duidelijk, niet ?

Tot daar het artikel in "Secessie", gelukkig heeft PB het zelf niet geschreven of hij was voor mij integraal afgeschreven. Ten minste, aangezien hij toch wel de hoeder is van de site "Secessie" heeft hij zeker zijn imago niet opgeblonken.

Ter afsluiting over dat artikel :

"Toch is de mens van nature vrijheidslievend. Vrije mensen zullen niet spontaan kiezen voor onderwerping aan een of andere tiran. De hamvraag luidt dus: waar komt die gehoorzaamheid vandaan? Het kan niet anders of de onderworpenheid moet aangepraat zijn. De burgers gehoorzamen de tiran omdat zij geloven dat ongehoorzaamheid onmogelijk of onwenselijk is. De la Boétie vermeldt hiervoor drie mechanismen, die tesamen een uitputtende verklaring bieden voor dit merkwaardige fenomeen." (drie mechanismen : de gewenning, de ersatz, en de creatie van een piramide van medeplichtigen).

Ja, ik heb de gewoonte alles eens vanuit een ander perspectief te bekijken. De originele schrijver (Etienne de la Boétie) schreef het over de tiran, dus de dwingeland, de heerser door geweld, dus niet door de democratisch verkozen vorst. Transponeer je het naar de huidige politieke context, zie mijn inleiding over de rol van de mainstream politieke partijen in verband met het verval , dan kan je juist die methoden terug vinden bij de partij die het democratisch systeem onderhuids aanklaagt.

Wie blijft zijn standpunten die als "racistisch" (weeral !) of "onverantwoord" of "haatdragend" bestempeld werden steeds maar herhalen totdat er gewenning optreedt ?

Welke partij geeft als enige motivatie altijd een "ersatz" verantwoording voor haar politieke onvermogen tot succes en verklaart het enkel door "de ene verkiezingsoverwinning na de andere" ?

Welke partij maakt het een erezaak van om veroordeeld te zijn ("Er is niks veranderd !"), en creëert een piramide van medeplichtigen ?

Of het aanpraten van de gehoorzaamheid ? Ach, ik ken maar één partij waarvan de aanhangers enkel de andere partijen bestempelen als de "daders" maar ondertussen weigeren de bezem boven het halen en voor eigen deur te vegen. Die dus met andere woorden nooit de standpunten van hun eigen partij tegen het licht houden en zich te bevragen :"Wat schort er aan de strategie ?"

Ja, op de keper beschouwd is het nogal lachwekkend.

Meer Vlaamse zelfstandigheid ? Wel we hebben de democratische middelen maar we slagen er niet in ze te gebruiken. En nochtans hebben we het broodnodig, want de zeven vette jaren zijn voorbij.

Ach Luc, het doet mij deugd dit geschreven te hebben. Dit is de uitdrukking van een democratisch recht dat ik zo met welbehagen nastreef, het recht op vrije meningsuiting.

#7764

Briggs

 

Eindconclusie : Splitsen die boel.

Kijk eens rechts, dan weer links. Kijk naar voren en wuif nu schoon naar staatsveiligheid :).

Lap, daar gaan onze adellijke titels.

#7765

Briggs

 

Bouwconstructies in Irak.......bunkers of huizen ?

#7771

Eric Jans

 

@ NoName:

Prima... laat de anderen het maar doen dan: B-H-V splitsen. Zij kunnen er massa's Vlamingen mee terugwinnen. Schitterend. Ik vind dat uitstekend.

Maar kom me niet vertellen, NoName, dat een oppositiepartij (gewild of niet gewild in oppositie, maakt niet uit) de schuld moet krijgen voor het wan-beleid (de eventuele niet-splitsing, dus inzake B-H-V) van de regeringspatijen.

Dat krijg je met mij niet klaar. Dat is een hersenkronkel, NoName. Je zal het nooit mooi of goed genoeg geformuleerd krijgen om me dat te laten geloven.

België? Uitstekend: máák België. Maar niet telkens de grondwet aanpassen als Nederlandstaligen eens aan de beurt zijn om hun rechten te krijgen.

...Om dan te verklaren hoe onvermogend die Vlamingen wel zijn. Wat is de keuze voor Vlamingen in België: ruimdenkend = onvermogend of vasthoudend en principieel = onhandelbaar, niet bereid te participeren, racistisch, discriminerend en tutti quanti.

Ik kies inzake B-H-V voor het tweede (vasthoudend aan onze rechten) en neem er je verwijten (die ik in het andere geval sowiso ook te verwerken krijg) er dan maar bij.

It is the duty of the opposition to oppose.

Wat ontbreekt het VB om deel te nemen aan de macht? Is het haar 'racisme' of haar gebrek aan 'Belgicisme'?

Haar 'onvermogen' (zoals je 'de VL politici blijkbaar verwijt) of haar 'onwil' (door niet deel te willen nemen aan Belgische macht) om toe te geven aan 'le compromis Belge'?

Wie verwijt je nu eigenlijk wát?

Je moet natuurlijk wel eens weten wat je wil, hé. Het éne of het andere?

#7776

Eric Jans

 

@ Egidius:

We staan op één lijn. Alleen is voor mij de 'Vlaamse Strijd' altijd (en nu nog) een strijd voor democratische rechten geweest en niet voor separatisme. Separatisme is daarbij een mogelijke optie, maar het lijkt me meer een thema voor de Franstalige minderheid.

Door de nadruk op die 'secessie' te leggen, maken we het de Belgicisten namelijk een beetje te makkelijk, denk ik. Hun permanent pleidooi voor anti-democratisch gepruts aan de Belgische grondwet (en altijd uitsluitend in Vlaams nadeel, oh toeval!) kunnen zij zo al te makkelijk cammoufleren achter de valse voorstelling van zaken dat het alternatief voor hun voortdurende grondwetverdraaiingen het 'Vlaamse secessionisme' zou zijn.

Niets is echter minder waar!

De harde waarheid is veeleer deze: dat de staat België niet in staat is om als democratie haar eigen grondwet te overleven!

Dossier B-H-V is daar het schoolvoorbeeld bij uitstek van!

België kan als democratie niet bestaan! En daarom loopt dit land ook vol schreeuwers die constant lopen te brullen dat zij 'de democratische waarden' menen te moeten verdedigen.

In werkelijkheid verdedigen die schreeuwers het voortdurende 'Belgische compromis'.

Maar dat compromis zou niet 'compromis' mogen heten. Vlamingen en Walen maken immers helemaal geen compromissen! Zij drijven handel in fundamentele basisrechten van Vlamingen die (zouden moeten) voortspruiten uit de grondwet. Ik noem het handel in 'Vlaamse grondrechten'.

Basiswaarden als 'gelijkheid van stem', 'kiesomschrijvingen' e.d. ... daar maak je geen compromissen over. Daar deal je niet mee. Dat is niet netjes.

Luc VDKL van HLN en van B-Plus noemt dat 'nobele daden' en stapt er gauw-gauw overheen.

Maar: wat is er eigenlijk 'nobel' aan om een stuk van je politieke stem in de vuilbak te kieperen?

Dat is niet nobel; dat getuigt van een gebrek aan zelfrespect.

Het 'compromis Belge' is dan ook geen 'compromis', het is een gebrek aan democratisch fatsoen. Een toverwoord dat moet verhullen dat Vlamingen hier naar hun democratische basisrechten kunnen fluiten.

België kan als democratie dus nog steeds niet overleven.

Het voerde en voert nog steeds een verfransingspolitiek. Dat is haar langetermijn-agenda. Altijd geweest, trouwens.

Dus is niet secessie onze eerste zorg - wij zijn de meerderheid! - maar de 'democratische gelijkschakeling' van de Nederlandstalige Belg.

Onzen Vlaamse 'linksen' organiseren fuiven en pannenkoekenfeesten voor de democratische rechten van de Salvatoranen, de Tibetanen, de Chilenen of de Ouagadougezen.

Maar als het over hun eigen Vlaamse stemrecht gaat... kijken ze de andere kant uit en sluiten pakt met de duivel. Ze verkopen hun rechten uit en voelen zich daar 'modern' bij omdat ze naar 'wereldmuziek' luisteren.

Hoe ver kan dat gaan?

#7789

Bema

 

Dat gebrek aan zelfrespect komt vooral Eric omdat ''de media'' en de vrt op kop altijd hun vlaamse identiteit hebben verloochend, alsof het iets vies zou zijn. Lang voor het vb bestond werd iedereen die vlaamsgezind was voor zwartzak uitgescholden, ook de politiekers van de toenmalige volksunie. Alles wat naar vlaams rook werd direct gelinkt aan Hitler, jodenvervolging, fascisme enzv.

Gelukkig pakt dat hoe langer hoe minder en vragen de linksen zich af hoe het toch komt dat het VB zo veel succes heeft. Ze hebben er vast nog niet aan gedacht dat hun vliegertje niet meer opgaat bij de gewone mens. Er wordt veel gezeverd over wat er zou gebeuren als rechts aan de macht komt, maar ze zwijgen natuurlijk in alle talen wat er momenteel gaande is nu links (ook de kliek Verhofstad) aan de macht is.

Uiteraard is links tegen seperatisme. Hier in Vlaanderen zijn ze maar een kleine (wel hardroepende) minderheid. Ook de journalisten, voornamelijk links, worden in hun oneindige goddelijke alwetendheid hoe langer hoe minder serieus genomen. Het schoonste voorbeeld daarvan is de Standaard, maar GVA is ook goed onderweg.

Laat ze maar in hun wijsheid, de kater zal er des te groter om zijn

#7790

NN.

 

@ Bema & EJ.

"Dus beginnen met voor eigen deur te vegen."

#7797

Egidius

 

@Eric Jans : Ja, we staan (min of meer) op dezelfde lijn. Vergeet niet dat voor vele Vlaamsnationalisten, precies het democratisch deficit van de Belgische constructie hun hoofdmotivatie is. Het separatisme (en vroeger gewoon de strijd voor federalisme) is een uiting van het Vlaamse gebrek aan zelfvertrouwen, dat ben ik met je eens. Beliëns eerste oplossing, namelijk de invoering van de democratie in België, geniet ook mijn voorkeur. Tenminste nu, op mijn leeftijd, want als jongere kwam het autonomie-discours veel aantrekkelijker (romantischer?) op me over.

En het is niet omdat een democratische overname van België door Vlaanderen beter zou zijn, dat het ook mogelijk is. Ik ben (op mijn leeftijd...) meer geïnteresseerd in feiten dan in wensen. En ik zie dat Vlaanderen het niet wil en niet kan. Nu toch niet. Wel, daar moeten conclusies uit getrokken worden. Vlaanderen heeft imho nog een tijdje (een paar eeuwen?) een eigen baarmoedertje nodig waarin het zichzelf n alle veiligheid kan ontwikkelen. Dat verklaart de niet aflatende drift voor een eigen staat. En niets belet dat in een later stadium, de zuidelijke Nederlanden toch weer samen komen in één structuur, maar dan in een uitgezuiverde, evenwichtiger machtsrelatie.

Nog even terug naar het recht op secessie. Secessie, in de brede zin en in alle lagen van de maatschappij, blijft een onontbeerlijk complement van de democratie. Het is immers de enige democratische manier waarop een minderheid zich kan beschermen tegenover een eventuele bedreigende meerderheid. Filosofisch komt het recht op secessie voort uit de fundamentele, onvervreemdbare autonomie van het menselijk individu.

Egidius

#7800

Eric Jans

 

@ NoName:

Wat het 'voor eigen deur vegen' betreft wil ik je erop wijzen dat de Vlaamse beweging bij monde van Frans-Jos Verdoodt wat het Vlaams-gezinde deel van de collaboratie betreft dit verleden genoemd en benoemd heeft en er haar schuld in erkend heeft.

Het is wachten op de vele socialisten (Hendrik De Man, remember?) om een gelijkaardige daad te stellen.

Als je met voor eigen deur vegen bedoelt dat iedereen gedwongen is de multiculturele staatsreligie van La Belgique in al haar facetten (bv. incl de omgekeerde bewijslast) te ratificeren, dan noem ik je hypocriet als je daarop je beoordeling over 'racisme' laat steunen. maar dat weet je zelf ook.

Dat neemt niet weg dat ook ik kritisch kijk naar de standpunten van oppositiepartij VB en regeringspartij FDF m.b.t. het thema.

Maar uw systematische verdachtmaking met deze opmerking 'voor eigen deur keren' is het soort reclame dat deze partij nu al 25 jaar lang doet groeien.

Ik ben geen partijlid van het VB maar ik zou u niettemin namens die partij van harte willen danken voor de gratis publiciteit.

Zomaar vrijwillig aangeboden door NoName.

#7801

NoName.

 

@ EJ.

Vind je het niet bevreemdend dat je iemand die je niet kent uitscheldt voor hypocriet onder het voorwendsel dat je niet weet wat hij eigenlijk bedoelt ? Of is dat een dichterlijke vrijheid ? (je weet wel ... het arrest ... enz.). Ongeacht onder welk voorwendsel je noemt mij toch maar een "hypocriet". Waar haal je dat recht ?

Misschien ben je "verdwaasd" door de VB-retoriek dat je op iedereen die je niet aanstaat of niet volmondig met je eens is, gewoon mag beledigen.

Dus daar gaat het juist over als ik vermeld : "Vegen voor eigen deur !". Begin eens bij jezelf ipv de schuld bij de anderen te leggen. Overdenk eens waar je zelf een denkfout maakt (of wat de limiet is van de strategie die je hier verwoordt).

En vergeet niet dat Luc aangedrongen heeft op een "degelijk" debat (quote :"De essentie van democratie is het tegensprekelijk debat."). Dus laten we het beleefd houden, anderzijds zou ik in de verleiding kunnen komen om je eens tonen hoe ik beleefd een tegenstander de vier hoeken van de boksring toon.

Denk je dat je (het VB) in de nationale politiek tot een normaal gesprek kunt komen als je het stigma van "racist" draagt en cultiveert ? Als je de Walen een beetje kent, en weet dat ze onder elkaar uiterst voorkomend spreken, dat moet je begrijpen dat een Vlaming die zich boertig en onbeleefd uitdrukt à priori minachtend bekeken wordt en als ongeloofwaardig aan de kant geschoven wordt. Gewoon al het feit dat de meeste Vlamingen zonder problemen overstappen op de Franse taal is voor hen al een morele overwinning.

Wil je politiek resultaten behalen (iets anders dan die stelselmatige verkiezingsoverwinningen waarmee "het VB niets anders kan doen dan mannetjes placeren") dan moet je in staat zijn om mee in het gesprek te treden op nationaal vlak. Maar ja, als je oogkleppen opzet en je hand voor je ogen houdt, en à priori de andere uitscheldt voor verrader (ik verwoord hier de sloganeske retoriek van het VB of van de adepten zoals je ze op andere fora tegenkomt) is het niet verwonderlijk dat je geen resultaten boekt. Anderzijds is het juist "het alibi" voor de andere partijen (zowel Vlaamse als Waalse)om je gewoon uit de discussie te weren.

Gratis reclame voor het VB ? Je weet toch dat elke reclame een verzadigingspunt heeft ? Dus als we het succes van het VB blijven ophemelen zal er een punt komen waarop iedereen zal vragen :"En waar staan we nu na al die tijd ?". En dan heb je de terugval.

Bekijk ik het (die reclame) vanuit de nationale politieke benadering (en dus niet vanuit mijn benadering) dan kan ik er je enkel attent op maken dat bvb Elio D.R. uiterst tevreden is met een groot VB. Dat maakt voor hem de communautaire besprekingen uiterst eenvoudig. Hij slaagt erin om de SPa tegen de VLD uit te spelen, en de Vlaamse regering tegen de Federale regering. Dus denk maar niet dat ik dat betracht.

quote (EJ) :"Maar kom me niet vertellen, NoName, dat een oppositiepartij (gewild of niet gewild in oppositie, maakt niet uit) de schuld moet krijgen voor het wan-beleid (de eventuele niet-splitsing, dus inzake B-H-V) van de regeringspatijen."

quote (NN) :"Wie is daarvoor verantwoordelijk ? Alvast hun eigen politici. Maar evenzeer de Vlaamse politici die geen visie tentoon spreiden, ze verkopen zichzelf en hun kiezers voor een politiek compromis.

Is er één partij die de wetmatigheden van het verval onder de aandacht brengt ?

De SPa heeft daar geen boodschap aan, haar kiezers zijn de minderbedeelden die via de overheid een deel van de koek wil krijgen, dus hoe groter de koek hoe beter.

De VLD ? Wel die begrijpt dat ze met een rechts beleid zichzelf uit de regering duwt, dus die doet ook mee.

De CD&V ? Die is nu hoofdzakelijk bekommerd om in de federale regering te geraken.

Het VB ? Wel die geeft het alibi aan de Walen om als vijand op te treden, en dus al wat ze naar voor schuiven als politieke denkpiste, onmiddellijk getorpedeerd te zien."

Heb ik de schuld bij één partij gelegd ? Belange niet. Heb ik aaan oversimplificatie gedaan ? Met ongeveer zes bladzijden tekst kan je me dat niet in de schoenen schuiven.

Alleen is er (volgens mijn analyse) maar één partij die praktisch gesproken het meeste succes heeft en de Vlaamse zaak als één van haar kernthema's blijft naar voor schuiven maar als 'puntje bij paaltje' komt op dat vlak zeer weinig presteert.

Dus ik heb dat even (sloganesk) verwoord als :" Wat heeft het voor zin om voor een partij te stemmen die enkel tot doel heeft in de oppositie te zitten ?".

En hiermee geef ik "tegengas" op LVB (quote :"Het enige wat ik zeker weet is dat Vlaams Belang, net als elke andere partij, als belangrijkste doel heeft om veel stemmen te behalen. En daar slaagt die partij tot nu toe ook telkens in.").

Ik heb er echt geen probleem mee dat een partij eerst zorgt voor voldoende kiezers. Je moet als partij voldoende gewicht behalen om relevant te zijn en invloed te hebben. Kan je dat niet dan moet je een samenwerkingsverband uitwerken om zodoende toch op het debat of beleid te wegen.

Maar wanneer gaat het VB eigenlijk eens haar macht gebruiken ? Je kan als grootste Vlaamse partij toch niet altijd maar proberen je verantwoordelijkheid te ontlopen, en verklaren dat je een zweeppartij bent, en als je eenmaal de grootste bent (of nagenoeg) eventjes van naam veranderen naar aanleiding van een veroordeling, en daarna weer volmondig verklaren dat :"Er niet veranderd is!" om zo maar opnieuw haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Ach, en die uitleg van de politici hoef ik echt niet, ik kijk gewoon in concreto wat er gebeurt, ongeacht de uitleg.

Trouwens, was het niet juist "nu" dat die één miljoen kiezers in de communautaire discussie ontbreken ? Beeld je eens in dat het VB mee aan tafel gezeten had in het Vlaamse front ? Dan zou er helemaal geen discussie geweest zijn, dan kon het VB ineens ontkrachten dat ze geen beleidspartij is, want ze kon in samenspraak met de andere Vlaamse partijen de wezenlijke steun geven om een Vlaams punt te behalen. Zo had ze haar rol als verdediger van de "Vlaamse Belang"-en (sic) op zich kunnen nemen.

Dan konden de Vlamingen gewoon eigenmachtig hun verlanglijstje publiceren en aan de Walen vragen wat ze er tegen in te brengen hebben. Zijn ze niet akkoord ? Wel dan mogen ze hun verlanglijstje schrijven en kijken de V wat er kan afgesproken worden. In het beste geval krijgt iedereen gewoon meer eigen verantwoordelijkheden.

Komen Vl en W niet tot een conclusie, wel dan wordt de begroting uitgesteld. Komen ze nog niet akkoord, wel dan moet er meer bespaard worden door de overheid, en als de W niet akkoord zijn, mogen ze zelf leningen afsluiten om hun ambtenaren wat extra's te geven.

Zeg eens wat gebeurt er nu ? De belastingverlaging (VLD - Somers) moet doorgang vinden ... maar wie betaalt het deficit ? Kan je zo maar eigen punten uit je programma opeisen maar de punten van de andere partijen onder de mat vegen ? En anders er zit een wetmatigheid in : als je de belastingen verlaagt moet je ook de uitgaven inkrimpen. Maar heeft men 'dat' ook beslist ? En indien niet, waarom niet ? Of is de staatsschuld ook 'nominaal' gedaald ? Waarom niet ? Wie heeft op dat punt toegegeven ?

Of bekijk eens wat er bij de VLD gebeurd is. Ze heeft veel kiezers verloren aan het VB in de laatste jaren. Met welk gevolg ? JMDD heeft de voorzitterverkiezing verloren met enkele procenten. Waren die kiezers in de partij gebleven dan zou de VLD nu misschien een totaal andere koers gevaren hebben. Ik vind dat allemaal veel verloren energie en verloren kansen, ten minste als het oogmerk is om veel kiezers te hebben om zo maximaal op het beleid te kunnen wegen.

"It is the duty of the opposition to oppose.

Wat ontbreekt het VB om deel te nemen aan de macht? Is het haar 'racisme' of haar gebrek aan 'Belgicisme'? " (quote EJ).

Natuurlijk, maar het is ook de plicht van de oppositie als ze de verkiezingen wint om in de regering te stappen.

Met dergelijke slogans (liefst van enkele geleerde mensen en in een vreemde taal want dat maakt indruk) kan je altijd je eigen gelijk bewijzen.

Maar je moet altijd de andere zijde van de redenering bekijken, of anders gesteld :"Je moet je ook eens in de plaats van de tegenstrever stellen en met zijn ogen proberen te kijken !" (en je dus inbeelden wat hij als contra-actie kan realiseren). Ik ben overtuigd dat heel wat partijen/politici graag hebben dat het VB groot wordt en in de oppositie genesteld blijft. Dat is hun garantie op een regeringsdeelname(post).

Dus ik blijf bij mijn punt dat je goed moet nadenken wat je werkelijk wil. Moeten de communautaire problemen blijven aanmodderen of moet er een oplossing gevonden worden. Prevaleert het economisch beleid of komt er finaal toch niks van in huis als we de ingeslagen weg blijven volgen ? Het is dus allemaal maar een kwestie van prioriteiten.

Ik vergelijk het bij mezelf als een groot huis dat volledig onderkomen is en wanordelijk erbij staat; waar je tientallen taken moet vervullen om de woning toonbaar te maken.

Mijn persoonlijke aanpak is altijd om eerst wat orde op zaken te brengen en de simpelste klussen eerst uit te voeren. Eens dat gebeurd wordt de rest veel overzichtelijker, krijg je moed om de resterende taken aan te pakken, kan je een stappenplan uitwerken, en zie je duidelijk de vooruitgang.

Werk je niet volgens een duidelijke strategie, dan blijf je in de wanorde werken en krijg je niet de indruk dat je vooruit gaat.

Eigenlijk vind ik het politiek gebeuren in Vlaanderen heel simpel. De modale kiezer wordt eigenlijk bedot door de partij die hij aanhankelijk is.

Indien hij resultaten zou eisen van zijn partij, ipv de retoriek te blijven volgen, en dus permanent zou dreigen om over te lopen dan zou(den) de partij(-en) (-leiding-en) zich niet kunnen wegsteken achter beloften op lange termijn ("groot genoeg" ... "we staan niet te smeken om in de regering te zitten" ... "we kunnen als oppositiepartij meer druk uitoefenen").

Of anders verwoord, ik heb een hekel aan planning op vijf en tien jaar, want veelal weet je niet wat er je binnen twee jaar kan overkomen. Als je een planning uitzet moet je vooreerst zeggen wat je nu gaat doen, en volgend jaar en zo verder. Elke stap moet een stap in de goede richting zijn.

Want stilstaan is achteruitgaan.

#7818

Eric Jans

 

@ NoName:

Heb dank voor je gecultiveerde, fijnbesnaarde antwoord. Een toonbeeld van hoofse beschaving uit vervlogen middeleeuwse tijden toen de Vlaamse en Brabantse beschaving tien maal hoger stond en verder gevorderd was dan wat heel Frankrijk samen te bieden had.

Ik heb je nergens een hypocriet genoemd maar wel gezegd 'wanneer' ik je hypocriet zou noemen. Je vliegt als een aasgier op mijn woorden en rukt ze met een scherpe bek uit hun verband. Noteer dat ik bijgevolg geen reden zie me te verontschuldigen. Voor mijn deur vegen doe ik alleen als ik er vuil zie liggen.

Wat die Francofonen betreft die zo voorkomende omgangsvormen hebben... moet je jezelf eens bezig horen:

<< (...) Als je de Walen een beetje kent, en weet dat ze onder elkaar uiterst voorkomend spreken, dan moet je begrijpen dat een Vlaming die zich boertig en onbeleefd uitdrukt à priori minachtend bekeken wordt en als ongeloofwaardig aan de kant geschoven wordt. Gewoon al het feit dat de meeste Vlamingen zonder problemen overstappen op de Franse taal is voor hen al een morele overwinning.>>

Het Belgicisme is je kennelijk al goed naar het hoofd gestegen.

Als het - naar de voorbije 2 eeuwen kijkend - van de zo voorkomende Vlaamse adel en hogere burgerij had afgehangen, mijn beste NoName, dan zouden wij nu dit hoog bevlogen debat 'en Français' aan het voeren zijn.

Het zijn de 'boertige Vlamingen' (tot vóór 2 jaar hing er op Brusselse trams nog een eentalig Nederlands bordje met de tekst 'niet spuwen') die in al hun beperktheid en ondanks taalverboden en tegenwerkingen de Nederlandse taal (veelal via hun dialecten) juist overeind gehouden hebben! Ik ben er die boertige Vlamingen erkentelijk voor.

Dat de Francofonen het als een 'morele overwinning' beschouwen dat Vlamingen zo makkelijk op hun taal overschakelen, zegt meer iets over hun bekrompenheid, hun grootheidswaan en hun cultuurimperialistische ingesteldheid.

Wat cultuurontwikkeling (door de eeuwen heen) betreft heeft de integrale Francofonie aan de Vlamingen (bij uitbreiding de 'Laaglanders') nochtans altijd een bijzonder zware concurent gehad. De ontwikkeling van de polyfone muziek was niet Francofoon maar Vlaams (de huidige akkordenschema's komen er uit voort), in de schilderkunst kwam de Francofonie er eeuwenlang niet aan te pas, onze rederijkers deden voor niemand in de Francofonie onder, enz. ...

(Om van carthografie, het decimaal stelsel, de beurs, enz. enz. ... niet te spreken)

Maar ik ga stoppen want je gaat me verwijten dat ik als een romanticus dweep met het verleden. Dat is niet zo. Ik zie wel hoe mooi Parijs is. Maak je niet ongerust.

Maar JIJ komt aanzetten met 'boertig', waarop ik je als Vlaming antwoord: "Cultuur zeg je? Wat wil je bewijzen?"

Je zegt:

<<"It is the duty of the opposition to oppose.

Wat ontbreekt het VB om deel te nemen aan de macht? Is het haar 'racisme' of haar gebrek aan 'Belgicisme'? " (quote EJ).

Natuurlijk, maar het is ook de plicht van de oppositie als ze de verkiezingen wint om in de regering te stappen.>>

Dat is een onwaarheid, NoName. Het staat nergens geschreven dat die 'PLICHT' er zou zijn. Waarom?

Wat meer is: het VB heeft altijd en voor héél Vlaanderen luid en duidelijk gezegd dat zij alleen en uitsluitend in de allerlaatste Belgische regering zou stappen.

Je zegt:

<<Trouwens, was het niet juist "nu" dat die één miljoen kiezers in de communautaire discussie ontbreken ? >>

Maar NoName; het VB ontbreekt helemaal niet in die discussie. Zij zijn in het parlement en drukken daar op het door alle Vlamingen gewenste knopje.

Wat méér is: iedereen wéét zeer duidelijk wat je aan het VB in een communautaire discussie hebt: hun standpunt is duidelijk. Het is in andere partijen dat er - in zaken die klaar en duidelijk zijn en onze grondwettelijke rechten raken! - gekoehandeld wordt.

Tenslotte kort over je voorbeeld van 'het huis'. Eén ding vergeet je te vermelden in je vergelijking: het is helemaal niet duidelijk wie nu eigenlijk de eigenaar van het huis is. Dat lijkt me niet onbelangrijk als je de boel op orde wil brengen. Daarom: eerst probleem nummer 1 aanpakken (weten dat je huiseigenaar bent, vgl B-H-V) en dan pas aan de restauretie beginnen.

We moeten de dingen niet omdraaien door van probleem 1 probleem 177 te maken. Akkoord?

Gebrek aan inlevingsvermogen? Wie heeft daar eigenlijk last van?

Vlamingen zijn terecht fier op hun talenkennis en hieruit blijkt dat die boertige Vlamingen meer brein in hun kont hadden zitten dan de gemiddelde Belgische Francofoon in z'n kop. (de éne veralgemening is de andere waard, niet?)

#7819

Eric Jans

 

@ NoName: het laatste deel van m'n tekst is verloren gegaan, denk ik.

Tenslotte wat je 'huis' betreft: in dossier B-H-V moeten we eerst een achterhalen wie nu eigenlijk huiseigenaar is. Pas daarna zou je vergelijking opgaan. Ze nu al toe te passen getuigt van gebrekkig inzicht en Belgicisme.

Wij restaureren voortdurend een huis dat we uiteindelijk moeten afstaan. Dat is het slechtste wat ons kan overkomen.

Je vgl gaat dus geenszins op.

#7823

NoName.

 

<quote> Je zegt:

<<"It is the duty of the opposition to oppose.

Wat ontbreekt het VB om deel te nemen aan de macht? Is het haar 'racisme' of haar gebrek aan 'Belgicisme'? " (quote EJ).

Natuurlijk, maar het is ook de plicht van de oppositie als ze de verkiezingen wint om in de regering te stappen.>>

Dat is een onwaarheid, NoName. Het staat nergens geschreven dat die 'PLICHT' er zou zijn. Waarom?

Wat meer is: het VB heeft altijd en voor héél Vlaanderen luid en duidelijk gezegd dat zij alleen en uitsluitend in de allerlaatste Belgische regering zou stappen. " <unquote>

- - - - - - -

Wel beste EJ, als je dat schrijft begrijp ik waarom je (het VB) als ondemocratisch bestempeld wordt door de Walen. Dacht je echt dat het vanuit democratisch oogpunt (ons parlementair systeem) enig nut heeft om enkel in de oppositie te blijven zitten ? Zelfs / zeker als die partij de grootste van Vlaanderen is ?

Mag ik je eens vragen, denk je echt dat je ooit een regering gaat vormen met de Walen om België af te schaffen ? Geloof je dat zelf ? Wie zou dat dan moeten zijn in Wallonië ? Kan je mij één reden aangeven waarom één Waal ooit de geldkraan vanuit Vlaanderen zelf zou toedraaien ?

- - - - - -

<quote> Het Belgicisme is je kennelijk al goed naar het hoofd gestegen. ... Dat de Francofonen het als een 'morele overwinning' beschouwen dat Vlamingen zo makkelijk op hun taal overschakelen, zegt meer iets over hun bekrompenheid, hun grootheidswaan en hun cultuurimperialistische ingesteldheid.

<unquote>

- - - - - -

Ach, je bent weeral bezig met zaken in de schoenen van een ander te schuiven ? Heb je echt altijd een zondebok nodig ? In al je redeneringen ? Nooit er eens bij stilgestaan dat de strategie fout zit ? Want de communautaire verhoudingen zijn dermate dat de Vlamingen vragende partij zijn.

Dus heb je iets om te geven of iets anders om ze te overtuigen tot meewerking ? Neen, leg mij dan eens uit waarom ze (de Walen) de deur niet voor je neus dicht zouden klappen ?

Blijkbaar vat je gewoon niet wat ik bedoel met : "Vegen voor eigen deur !".

Maar niet getreurd, je bent alvast de enige niet die de kern van het probleem niet vat, en dat onderschrijft eigenlijk weeral mijn stelling : "Stilstaan is achteruitgaan!".

Maar ja, ook de diepere betekenis van dat gezegde zal je wel ontgaan. Laat ik het simpel verwoorden : het is dus zinloos om "die weg" te volgen en tijd te verspillen.

#7825

Egidius

 

NoName schreef : Mag ik je eens vragen, denk je echt dat je ooit een regering gaat vormen met de Walen om België af te schaffen ? Geloof je dat zelf ? Wie zou dat dan moeten zijn in Wallonië ? Kan je mij één reden aangeven waarom één Waal ooit de geldkraan vanuit Vlaanderen zelf zou toedraaien ?

En waarom niet, beste? De Tsjechen en Slowaken hebben het ons voorgedaan, en luidens de laatste berichten zijn ze daar nu beiden nogal tevreden mee. Ook de Slowaken, die eindelijk zelf de handen uit mouwen blijken gestoken te hebben en langzaamaan een moderne economie aan het opbouwen zijn. Dank zij de splitsing!

Waarom zouden de Walen, als ze geconfronteerd worden met een rustige maar besliste Vlaamse meerderheid, niet tot rede kunnen komen? Het is niet omdat ze al enkele decennia geïntoxiceerd zijn door hun credietheroïne (waarvan wij de dealer zijn), dat ze niet zouden kunnen afkicken en tot een normaal zelfrespect terugkeren. Dat kan als het onder liefdevolle dwang gebeurt.

Ik verwijs in dit verband ook nog even naar het voorstel dat CD&V-er Hendrik Bogaert gisteren lanceerde: de snelle regionalisering van het economisch beleid en de sociale zekerheid in ruil voor het oprichten van een Herstelfonds voor Wallonië.

Egidius

#7830

Willy

 

Ik heb al het hierbovenstaande gelezen en herlezen, en ik heb echt helemaal terug naar "het begin" moeten scrollen om het uitgangspunt opnieuw te laten bezinken.

Kan de essentie van deze zaak niet simpelweg herleid worden tot deze eenvoudige redenering ?:

Zorg dat je als politicus tot de Macht behoort. Staat iets of iemand u in de weg ? Bestaat er een wet die u deze hinderpaal kan laten verwijderen ? Toepassen ! Is er geen rechtbank voor te vinden, dan de wet schrappen, aanpassen,nieuwe maken en opnieuw naar de rechter. Grondwet in de weg = Grondwet wijzigen. Deze keer slim spelen, en eerst de rechter zoeken die de wet willen toepassen. Met gebruik van de "We weten u wonen"-strategie. Aan wie hebt u uw postje te danken, wees dankbaar. Graag een beter postje, je weet wat je daarvoor moet doen.

Simpel, niet, of te volks, niet geleerd genoeg ?

Eens een definitief vonnis: uitspraak toepassen en uitspitten.

Eindresultaat : niets of niemand staat de Macht nog in de weg. Alomgekende truuk, best te gebruiken voor B-H-V.

#7839

Eric Jans

 

@ NoName

Je zegt:

<<In al je redeneringen ? Nooit er eens bij stilgestaan dat de strategie fout zit ? Want de communautaire verhoudingen zijn dermate dat de Vlamingen vragende partij zijn.>>

Ik zeg: Geen sprake van strategie. Toepassing van de wet. Punt uit.

Bovendien: toon Vlaamse ruggegraat. Niet schipperen met de grondwet. Dat heeft met strategie niets te maken. Wie eerlijk is met zichzelf, erkent dat.

Je zegt:

<<Nooit er eens bij stilgestaan dat de strategie fout zit ? Want de communautaire verhoudingen zijn dermate dat de Vlamingen vragende partij zijn. >>

Fout: wij zijn de partij die inzake B-H-V over de gehele lijn (want ook bijvoorbeeld kiesdistrict 'Leuven' is door VRHFSTDTS nieuwe kiesomschrijvingen ondervertegenwoordigd, hetgeen ongrondwettelijk is volgens het Arbitragehof) 'gelijk heeft gekregen.

Met strategie heeft dat geen bal te maken. B-H-V moet gesplitst volgens 'B E L G I S C H E' wetten. Niet omdat Vlamingen iets 'vragen' (zoals jij de FEITEN bewust en wetens en willens 'verdraait') maar omdat de wet de wet is en dient te worden uitgevoerd. Ja, ook en zélfs als de Vlamingen daar voordeel bij zouden kunnen hebben.

Je zegt:

<<Maar niet getreurd, je bent alvast de enige niet die de kern van het probleem niet vat, en dat onderschrijft eigenlijk weeral mijn stelling : "Stilstaan is achteruitgaan!". >>

Ik zeg:

Goed opgemerkt. Ik begrijp je inderdaad niet.

Het is in de allereerste plaats de 'WAALSE' politiek in het algemeen en de 'PS'-politiek in het bijzonder die de belastingsdruk torenhoog houdt in dit land.

B-H-V staat niet alleen (zij het terecht) vele andere dossiers in de weg, het zou een begin kunnen zijn om de 'UWSSB' (Unie der Waalse Socialistische Sovjet Baronnieën) te laten verstaan dat zij inderdaad niet de meerderheid in dit land vertegenwoordigd.

Jij wil liever een 'valse vrede' blijven prediken waarvan ik zeg dat ze ons (gelet op het internationale economisch-politieke klimaat) in de afgrond zal storten.

Bij dat alles betalen wij als Vlamingen in de eerste plaats het gelag met als enige objectief (nu al 50 jaar!) de de tekorten van het Waalse Sinterklaasbeleid te blijven ophoesten.

Er moet een ommekeer komen in België en die kan er alleen komen door 'minstens' de B E L G I S C H E wet te laten respecteren.

Om Di Rupo te citeren: << ... dan zal de democratie het einde van België zijn.>>

Laat jij je dat zeggen als democraat? Ik niet, NoName. Ik begrijp dat inderdaad niet. Dat heb je goed gezien.

Maar... ik WIL zoiets ook niet begrijpen.

#7842

Outlaw Mike

 

Een beetje off-topic, maar blogger De Andere Kijk heeft een prima bijdrage over de duidelijke verlinksing van het Vaamse medialandschap: http://deandereki...

"Alarmsignalen uit de Vlaamse mediawereld

Twee Vlaamse kranten hebben recentelijk een ingrijpende wijziging ondergaan: enerzijds wordt binnenkort de verkoop van de Tijd aan de Persgroep, nu al uitgever van Het Laatste Nieuws en De Morgen, afgerond, anderzijds is bij Gazet van Antwerpen hoofdredacteur Luc Van Loon vervangen door Luc Rademaekers.... (noot van de Outlaw: Luc Van Loon was een "rechtse" hoofdredacteur).

...de tweedeling viel mij zaterdag geweldig op toen ik op dezelfde bladzijde de binnenlandse en buitenlandse weekboeken van Jean Vanempten (noot Outlaw: antiglobalistische linkse droogkloot) en Stefaan Huysentruyt (noot Outlaw: serieuze, businessminded, old-fashioned Vlaams-Economisch Verbond gezinde redacteur) las. Enerzijds een vergelijking tussen de nieuwe paus met Darth Vader (werkelijk, ik vind het niet uit) en de wekelijkse obligate sneer naar George W. Bush (eerst was het enerverend, nu stilaan gênant), anderzijds nog eens een sterk pleidooi voor de splitsing van BHV.

De Tijd, quo vadis?

Wat de Gazet van Antwerpen betreft, stond er deze week in Knack een artikel waarin de evolutie van de Frut wordt omschreven als die van een krant waarin vroeger "extreem-rechtse, chagrijnige Vlaamse katholieken" de bladzijden volschreven tot een krant, die nu niet langer verkrampt Antwerpen afschildert als een Chicago aan de Schelde en op die manier (on)bewust het bedje voor het Vlaams Blok-Belang spreidt. Volgens oud-redacteur Luc Van Loon is de evolutie het gevolg van een links complot met duistere rollen weggelegd voor o.m. Steve Stevaert en zijn long-time buddy Ernest Bujok, werkzaam binnen de Concentra-groep, o.m. uitgever van GVA en het Belang (van Limburg welteverstaan).

...

Ook symptomatisch in dat verband is de bank achteruit voor GVA-editorialist Roger Van Houtte (zie p. 8 - adobe reader vereist - html-versie), afgeschilderd als een "conservatief", maar in mijn ogen één van de beste pennen van Vlaanderen. Het is een publiek geheim dat Van Houtte niet de beste vriend van Stevaert is: op de Boekenbeurs, waar Stevaert zijn boekje "Koken met Steve" voorstelde, kwam het tot een hoog oplopende woordenwisseling tussen beide, waarbij Stevaert Van Houtte zou toegeroepen hebben dat er "één en ander op punt staat te veranderen bij de gazet". In één van zijn editorialen verwees Van Houtte trouwens tussen de lijnen door naar dat incident. "Was Van Houtte teveel een zuurpruim" en riep hij niet te vaak hoera?", zo staat het in het magazine van de Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten. Het lijkt er inderdaad sterk op dat "de lont uit de rechtse krant op linkeroever is gehaald".

Frut, quo vadis?

Het Vlaamse krantenlandschap wordt aan de "rechterzijde" precies meer en meer kaalgekapt. Een verontrustende ontwikkeling voor het maatschappelijke debat in Vlaanderen."

Also sprach De Andere Kijk. Ik neem aan dat "Frut" een lapnaam is voor de GVA.

Bart Hollevoet met de ietwat ongelukkige initialen, enig commentaar op de intimidatie en/of de uitschakeling van conservatieve redacteurs door links crapuul?

#7843

JZV

 

Overigens: is die Ernest Bujok de voorbije weken niet voor één of ander vuil gelddossier moeten voorkomen? Weet iemand wat daarvan gekomen is?

#7844

Outlaw Mike

 

JZV, nee, dat weet ik niet. Maar een frisse jongen is het zeker niet. Hij is al voor minder prettige feiten veroordeeld. Ik ga er niet over uitweiden, want ik begin mij te realiseren wat onze linkse "vrienden" verstaan onder vrijheid van meningsuiting.

#7847

NoName.

 

@ EJ :

<quote> "Goed opgemerkt. Ik begrijp je inderdaad niet. "<unquote>

Antwoord : Doe dus eens een inspanning ... en probeer eens die voorgekauwde denkbeelden te verlaten.

Een gouden regel van de strijd, is dat je eerst de vijand moet begrijpen voor je ten strijde wil trekken.

Tweede regel, kies je vrienden en vijanden met zorg uit en wees altijd zuinig met je inspanningen want in de strijd heb je geen reserves, je moet altijd tot het uiterste gaan.

mvg

#7848

NoName.

 

@ Egidius.

Wat Tsjecho-Slowakijke betreft was de situatie daar wel dat de Slowaken zich benadeeld voelden door het "rijke" noorden (Tsjechië).

In België is de situatie historisch anders gegroeid. De Walen waren in het begin van de vorige eeuw de economisch machtigen, maar gaandeweg is het Noorden tot ontwikkeling gekomen, maar juridisch is de zaak zo georganiseerd dat de voordelen altijd afgetopt worden en doorgesluisd worden en verdeeld worden (dus vroeger automatisch naar de industrie in het zuiden en nu gewoon als gevolg van het herverdelingsmechaniscme naar het zuiden).

De staatsstructuur is zodoende opgesteld dat er altijd evenwichten ("balansen") gevonden moeten worden, dus dat is eenvoudig in het voordeel van de unitaristische structuur en compenseert het economische onevenwicht. Dus de Walen hebben er (in eerste instantie) geen voordeel bij om af te haken.

Tenzij je de strijd in Wallonië kan opvoeren, en hen erop kunt wijzen dat we allemaal het slachtoffer zullen worden, en ze dus in hun eigen belang er zelf iets aan moeten doen.

Demonstratief is het artikel van Marc De Vos (docent sociaal recht Gent) - zie DS van 25/4 pag 47 :

"Tussen 1991 en 2003 groeide de economie in de Verenigde Staten dubbel zo snel als in de Europese Unie. Gerekend per hoofd van de de bevolking, is het gemiddeld bruto binnenlands product in de VS ongeveer veertig procent hoger dan in de "rijke" Europese Unie ... (EU15). Met dezelfde maatstaf gemeten zouden België en Vlaanderen de zesde armste van de 50 Amerikaanse lidstaten zijn; Wallonië zonder meer de armste."

Als je dan bedenkt dat België bij de EU6 was en dus geheel die tijd alle mogelijkheden gekregen heeft om zijn economie tot ontwikkeling te brengen, maar daar dus niet in geslaagd is, wel dan weet je waar het kalf gebonden is : Wallonië zit integraal in een werkloosheidsval die kunstig opgezet is door de PS, en dit enkel met politieke doelstellingen voor ogen.

#7852

de andere kijk

 

nog effe off-topic:

@JZV: Bujok is onlangs veroordeeld wegens gebruik van een vals stuk

zie http://forum.poli...

#7863

NoName.

 

@ Luc.

<quote> Ik kan mij voor de rest grotendeels akkoord verklaren met jouw analyse. Zeker over de complexiteit van de staatsorganisatie en de ongelijke behandeling. De twee alternatieven die je voorstelt zijn in de huidige situatie beiden onrealistisch. Anderzijds zal de verderzetting van de huidige situatie vroeg of laat tot instabiliteit leiden, en dus tot een verandering. Hoe die verandering er zal uitzien, is minstens evenzeer afhankelijk van toevalligheden, én van wat het buitenland erover zal denken, dan van wat wij erover denken of van wat sommigen bewust nastreven. <unquote>

Wel ik betwijfel dat (het buitenland). Zolang dat alles maar ordelijk verloopt zal het buitenland geen vragen stellen. Zeker als de afbetaling van de schulden aan het buitenland niet in vraag gesteld worden of ter discussie gesteld worden. A la limite, als Vlaanderen alleen de schulden overneemt, (waarom ?) dan denk ik dat we als Vlamingen er nog beter af zouden zijn dan zoals het nu verloopt.

Want nu betalen we alles samen elk jaar de intrest op de totale schuld, plus de geldstromen, en er komt geen einde aan. Nemen de schuld volledig over, dan kan je bvb stellen dat we elk jaar de intrest plus een deel van de schuld zouden delgen. En zo kan het elk jaar een beetje minder intrest en een beetje meer afschrijving worden. Dus op tien of twintig jaar kan het al redelijk ferm verminderd zijn, en op veertig jaar (volledig weg).

De toevalligheden : niets is toevallig, alles is de resultante van als toevallig bestempelde daden die eigenlijk met doorzicht in een logisch verband gebeurd zijn; maar bij nader toezien gebeuren die daden als gevolg van een onderhuidse wetenschap die niet noodzakelijk als objectief vanuit één geest ontspruit, en daarom als toevallig bestempeld worden. Zie je de onafhankelijke meningen in een samenspel, dan krijg je het beeld van een stroom die duidelijk een bepaalde richting uitgaat en tot specifieke resultaten leidt.

<quote> Wat kleine landen en ingewikkelde constructies betreft: de meeste probleem- en conflictgebieden zijn kleine stukjes land. De Gaza-strook, Noord-Ierland, Abchazië, Tsjetjenië, de Voerstreek ... <unquote>

Niet akkoord. Alvast de Voerstreek is maar een West-Vlaamse "voorschoot" groot, dus kan je dat niet als een conflictgebied bestempelen, ten minste als Happart niet in de omgeving loopt.

En de andere vergelijkingspunten : wel dat zijn echte conflictgebieden waar men eigenlijk de "oorlog deed stille staan". Maar ja als men in zijn stelling blijft zitten, ... is het natuurlijk niet evident om dat in een evenwichtige wettelijke vorm te gieten. En doordat de oorlogen in die gebieden niet echt uitgevochten zijn, maar de vrede opgelegd is, blijft de haat smeulen. Zeker als je de "oorlog" niet in zijn klassieke vorm geschied is; het was in die voorbeelden eerder een man tegen man gevecht, of volk tegen volk, de strijd om het "lebensraum" en dat is meestal veel vuiler dan een traditionele oorlog die gevochten wordt als gevolg van een beslissing van hoger hand.

Maar vergelijk dat eens met België. Er zijn inzake de communautaire strijd in België enkele slachtoffers gevallen, vermoedelijk niet meer dan tien (?). Ten minste als je toestanden van de eerste wereldoorlog er niet in betrekt of de specifieke gebeurtenissen na de tweede wereldoorlog (wat mi geen betrekking heeft op de Vlaamse / communautaire strijd).

Het blijft bij steeds terugkerende oprispingen over ongelijke behandeling, economische misbruiken of achterstellingen, afwentelen van staatsgelden, of het aspect "taalstrijd". En dan kan je toch niet anders dan je afvragen waarom dergelijke zaken eigenlijk eindeloos blijven aanslepen.

Als je het dan nader bekijkt stel je telkens vast dat de "oorzaken" te vinden zijn in de machtsmisbruiken die enkel mogelijk zijn omdat bepaalde politici via de complexiteit van de wetgeving erin slagen om een eigen voordelige interpretatie aan "die" wet te geven en zo persoonlijke voordelen na te streven (via de omweg van voordelen voor de eigen achterban, en zodoende de eigen kiezers te bevoordelingen wat resulteert in goede en trouwe kiezers en een extra "verloning" door het kiezerskorps op het ogenblik van de verkiezingen).

Ja, en dan zie je dat de Vlaamse politici daar geen oog voor hebben, en zelfs "meehuppelen" in complexe structuren, en dus eigenlijk de deur mee open zetten voor die misbruiken. Zij verdedigen zich dan met de uitleg dat "het niet anders kon", dat anders deze of gene partij nog meer macht zou verwerven, kortom dat het compromis een eerbare zaak is en de complexiteit het gevolg van de vele deelnemers aan het politieke gesprek.

Waar men aan voorbij gaat dat is dat juist die complexe structuren op hun beurt een administratieve papiermolen op gang brengt, en dus wederom aanleiding geeft voor misbruiken. Want in A kan je dit, en in B mag je dat niet, en C heeft een eigen benadering, maar in D steekt men het in de schuif omdat men weet dat het in E gewoon niet gecontroleerd wordt of omdat men het in F kan oplossen volgens de wensen van de ...

Juist een complexe wetgeving heeft altijd veel gaten, en dus is het aan degene met relaties en dus kennis om uit te zoeken waar hij zich het best kan laten bedienen of waar de voordeligste benadering gehanteerd wordt.

En in de traditionele machtsstructuren kan je natuurlijk een dergelijk benadering van de wetgeving verdedigen, want het zijn juist de wetgevers die aan de top van de piramide staan en dus het meest gebaat zijn met de specifieke vorm van de wetteksten.

Maar de tijd is veranderd. De mondialisering van de wereld, en in het bijzonder de uniformisering van Europa, heeft ervoor gezorgd dat België maar een klein deel meer is binnen een groter geheel, niet veel meer dan een verzameling rotsblokken die samen één onderdeel vormen van de veel grotere piramide.

En het grotere geheel past de interne concurrentie toe op al haar onderdelen. Dus de zeer complexe structuur binnen dat kleine systeem zorgt voor interne structurele handicaps tov van al die andere onderdelen (klein of groot). Maar blijkbaar heeft men geen oog voor die wijzigende toestand, en ploetert men verder op de aloude manier ipv vooruit te kijken en oog te hebben voor de nieuwe behoeften en noden.

#7865

Eric Jans

 

@ NoName:

Aha, NoName. Ik lees dat ik nog wat van je kan leren. Daar sta ik graag voor open. Vertel me eens: wat is dan jouw doordachte strategie om B-H-V te splitsen?

Het hele Vlaamse land wacht met mij in grote spanning op je vernieuwende inzichten!

Dames en heren:

graag uw aandacht voor de unieke B-H-V-strategie van NoName!

Hier komt-ie dan: ... (vul in)

#7866

Leo Norekens

 

@Eric Jans:

(Groot gelijk - zoals gewoonlijk)

Het valt inderdaad op dat het nieuwe ordewoord is dat Vlamingen "strategisch geblunderd" hebben.

De toepassing van de Grondwet vragen, en daaraan toevoegen dat zoiets gewoon moet kunnen zonder marchanderen, dàt is dus "strategisch fout" (?!!)

Men vraagt zich af... Moesten ze wachten tot de Franstaligen de splitsing vroegen? Was het strategisch beter om zélf met pasmunt te staan zwaaien?

Akkoord, het ware beter geweest BHV op tafel te gooien ten tijde van Francorchamps en de wapenleveringswet (maar dan nog zou dit betekend hebben dat Vlamingen moeten onderhandelen over de simpele toepassing van de GW, en bovendien was er toen nog geen arrest van het Arbitragehof).

#7872

Eric Jans

 

NoName?

Ben je daar? Hallooo?!

Niemand?

#7873

Bema

 

BHV is weeral uitgesteld. De kliek Verhofstadt houdt zich vast aan de macht gelijk een drenkeling aan een betonblok.

ZIELIG!!!

#7874

NoName.

 

@ EJ.

De weg volgen die men volgt ... ten minste als alle betrokkenen allen samen even constructief zijn, zal er wel resultaat geboekt worden. Gebeurt het niet, wel dan zal iedereen er zijn lessen kunnen uit trekken.

En de toestand zoals hij nu is, is niet meer of minder de resultante van alle daden van het verleden. Dus die kan je nu niet meer veranderen. Uiteindelijk zijn we allen samen verantwoordelijk voor de huidige toestand.

En mijn beste, ik heb echt niet de behoefte eindeloos te herhalen en te doen zoals BHollevoet, namelijk op elk van je vragen te reageren zoals "Stoffel op zijn katte" (slaat), misschien moet je het zelf eens herlezen :

"Of bekijk eens wat er bij de VLD gebeurd is. Ze heeft veel kiezers verloren aan het VB in de laatste jaren. Met welk gevolg ? JMDD heeft de voorzitterverkiezing verloren met enkele procenten. Waren die kiezers in de partij gebleven dan zou de VLD nu misschien een totaal andere koers gevaren hebben. Ik vind dat allemaal veel verloren energie en verloren kansen, ten minste als het oogmerk is om veel kiezers te hebben om zo maximaal op het beleid te kunnen wegen. "

Had je dat ook niet begrepen ? Was dat niet duidelijk genoeg ? Trouwens leg eens uit wat jij denkt dat er moet gebeuren.

En graag iets anders dan die platgetreden paden ... die hebben we allemaal al jaren moeten aanhoren.

#7884

NoName.

 

<quote>

Ben je daar?

Hallooo?!

Niemand?

<unquote>

#7920

Eric Jans

 

@ NoName

Geen antwoord, dus. Op je beschrijving van wat er in de VLD gebeurde maak je dezelfde bewuste fout die ook de gezamenlijke in België verspreide Nederlandstalige media in haast alle communautaire geschillen maken: je draait oorzaak en gevolg om.

Coveliers zou met een uitgesproken Vlaamse opstelling van de VLD nooit tot in razernij zijn ontstoken en al de verloren kiezers zouden in de liberale stal gebleven zijn.

Jij draait het om door te zeggen:

<<Waren die kiezers in de partij gebleven dan zou de VLD nu misschien een totaal andere koers gevaren hebben.>>

Het zijn juist de Coveliersen en JMDD's, het partijcongres van de VLD dat - tégen de wil van de top in voor confederalisme in het programma koos! - die die kiezers zouden kunnen en willen terug winnen.

Dit is de volgorde:

Het apparaatje 'België' heeft Verhofstadt macht gegund OP VOORWAARDE dat hij TÉGEN de Vlaamse verzuchtingen in zou regeren. En de dag, het uur, de minuut en seconde dat onze Grote Positivistische Rooerganger dat doet is het ook: exit Verhofhofstadt. Zijn macht is geënt op zijn anti-Vlaams bewind. Al de rest is daaraan ondergeschikt: die

€ 12 000.0000.000 moeten netjes blijven stromen. Daar gaat het om. Eigen Waals/Francofoon Volk eerst.

Indien die VLD-leden gebleven waren, zouden ze de kans niet gekregen hebben om iets tegen VI en VII te ondernemen of te betekenen. Dit besef heeft hen net weg doen gaan. Draai de zaken dus niet om.

Mijn voorstel is dat Vlamingen hun meerderheid moeten gebruiken om per eenvoudige meerderheid de splitsing goed te keuren.

De bal komt zo in het kamp van de Franstaligen te liggen. Laat hén nu maar eens over verdraagzaamheid en separatisme discussiëren onder elkaar.

Vlaanderen is niet alleen meerderheid maar ook netto betaler. Eens kijken wie eerst door de knieën gaat. Wij hebben geen andere keuze dan de Franstaligen duidelijk te maken dat wij wat België betreft véél minder vragende partij zijn dan zij.

Dat is de enig zinvolle 'strategie'. Als zij er dan uit willen trekken is dat hun keuze als minderheid.

Er is geen andere strategie dan - als het echt niet anders meer kan - je macht te laten voelen.

Hun politiek is overigens al decennia op geen enkele andere strategie gebaseerd. Of vind je hun argumenten misschien 'logisch'?

Vlaanderen heeft altijd een legalistisch discours gevoerd en is altijd binnen de juridische lijntjes blijven lopen.

Het gaat niet op om dat nu de 'foute strategie' te gaan noemen.

Dat is zo onredelijk als de pest. Ik kan er als brave huisvader maar één ding uit besluiten: opstand en sabottage zijn kennelijk een succesvollere 'strategie'.

Is het dat wat jullie Belgicisten op aansturen? Een tweede 'Leuven Vlaams' dan maar.

Platgetreden paden?

Integendeel: het zou de naam 'vernieuwende progressieve politiek' pas écht waardig zijn.

Blijf jij intussen maar met je tricoloortje naar Taaie Flup zwaaien. Want daar komt het op neer, vastgeroeste conservatieveling.

#7921

Eric Jans

 

Waarbij ik nog wil opmerken dat ik vind dat je je achterhaalde en zelfs achterlijke Belgicistische denkbeelden keurig weet te maskeren achter een berg pseudo-progressisme, die totaal niet ter zake doet.

Welke Vlaming heeft het CGKR al ooit gelijk gegeven of gesteund in een taaldiscriminatie?

Hoe wil je nu dat ik iets positiefs zie in dat 'centrum'?

Dat is toch niet ernstig!?

En dat terwijl Europa een zoveelste 'rapporteur' op Brusselse ziekenhuizen moet zenden?

Van zodra jullie eens wat minder extremistisch anti-Vlaams tewerk gaan, kunnen we het misschien nog eens over hebben.

#7927

NoName.

 

En zeg eens EJ welke resultaten heeft het VB geboekt ? Elke kiezer die overgestapt is naar het VB is een verloren stem, want het VB is niet in staat om in de discussie te gaan met de Waalse toppolitici. Doordat de Vlaamse rechtse flank weggelopen is uit de VLD blijft er enkel een links allegaartje over. Je moet de zaken niet zelf ook omdraaien. Mijn vaststelling is gewoon dat het bij het VB enkel blijft bij wat slogans en wat opruiende taal, maar dat er verder niks gepresteerd wordt. Het geval "BHV" is toch wel demonstratief !

Grote afspraken over eigenlijk een futiele aangelegenheid. Maar wat blijkt ? De grote roerganger van de liberale partij zijn postje komt in gevaar en dus kan er niks beslist worden.

En de grootste partij van Vlaanderen ? Wel die staat weeral aan de zijlijn. Kan je de leiding overpakken nadat de regering zou vallen ? Neen, want ze mag niet in het forum komen, want ze heeft de strategische fout gemaakt om na haar herbronning weeral te gaan schuilen in het grote alibi, het "cordon", dat eigenlijk niet meer bestaat. En dus blijft de grote roerganger op zijn plaatsje zitten en gebeurt er niks. Dus de anti-democratie, waaraan we allen samen schuldig zijn.

Lees je goed wat ik schrijf ? "Allen" ! Ik heb geen boodschap aan het doorschuiven van de zwarte piet ! Aan het zoeken van een "zondebok" !

En beste EJ, probeer toch eens beleefd te blijven, als je mij "zelfs achterlijke Belgicistische denkbeelden" toeschrijft kan ik dat echt niet als een compliment bestempelen, trouwens uw denkbeelden zijn echt niet vernieuwend, ze ademen de oude tricolore benadering uit. Want net zoals uw partij (laat mij toe om het zo eenvoudig te stellen - waarvoor je telkens opnieuw de verdediging oppakt), denk je in die traditionele denktrand die altijd maar naar het verleden kijkt, en nooit naar de toekomst, "wat zou kunnen zijn".

Als je die denktrand niet overboord kunt gooien zul je altijd ter plaatse blijven trappelen. Zal er niets veranderen. Zal men blijven klagen over de Walen, maar zich terzelfder tijd blijven verschuilen achter het grote alibi en de schuld van de "anderen". Dus zal men blijven de rol aanpakken van de "underdog", maar ook gedoemd zijn om in die rol te blijven en enkel afgewezen te worden.

"Er is geen andere strategie dan - als het echt niet anders meer kan - je macht te laten voelen."

Bedoel je de macht vanuit de oppositie ? Wachten tot de andere partijen een miniem deeltje van uw programma uitgevoerd hebben, zoals zij het willen en volgens hun zienswijzen ? Bekijk eens wat er gebeurde met BHV ? In eerste instantie wilde men de zaak nog herschrijven en erger maken voor de Vlamingen. Kwam dat door de druk van het VB ? Hoeveel macht heeft het VB in deze discussie ? Hoeveel macht zal ze dan hebben in de andere belangrijkere zaken ?

#7930

Eric Jans

 

@ NN:

Nooit gehoord van zoiets als een 'zweeppartij'?

Je slaat bewust een paar stappen over, NoName. Wanneer een Leo Peeters meteen vóór de verkiezingen succes heeft op het hoofdkwartier van zijn partij, wanneer hij (en de andere burgemeesters) in staat blijken zo'n zwaar engagement als B-H-V te laten tekenen door Steve Robert Stevaert... zou dat zo meteen vóór de verkiezingen niet een klein tikkeltje te maken kunnen hebben met de dreigende groei van het VB voor een volgende 'zwarte zondag'?

Ik stel vast dat de schrik er goed in zit.

Dat betekent dus, NoName, dat zonder die 'schrik' voor die partij die niet discussieert met de Walen maar alleen maar op de geweste Vlaamse knopjes drukt, er nooit zo'n B-H-V-engagement door die ruggegraatloze zich 'Vlaams' noemende potverteerders als een Somers of een Stevaert getekend zou zijn geweest.

Of heb jij uit de politieke carrières van genoemde grootmeesters al een ietsiepietsie Vlaamse reflex UIT HUN BELEID (want één week voor de verkiezingen zijn ze allemaal 'Vlaams') kunnen vaststellen, de voorbije 20 jaar?

Noem mij dan maar eens wat Vlaamse reflexen uit hun wapenfeiten?

En nu kom jij met de bewering dat als die rechtse liberalen allemaal netjes bij de VLD waren gebleven, dat zij de VLD hadden kunnen 'bijsturen' in de gewenste Vlaamse richting?!

Zou het? Het VLD-congres heeft bij monde en op voorstel van

senator Q in meerderheid voor het confederalisme gekozen in 2003, vóór de federale verkiezingen. Heb jij daar al iets van gemerkt bij het triumviraat Verhofstadt/De Gucht/De Wael?

Ze hebben er 'vergoelijkend op gereageerd. Het zou geen voltallige vergadering geweest zijn, het was allemaal niet zo bedoeld en patati en patata.

Resultaat? Senator Q is intussen minister Q geworden. Heb jij 'm sindsdien als minister al één keer het woord confederalisme weten uitspreken?

Is hij dat 'vergeten'? Ah, dan zal dat toeval zijn, zeker?

Vreemd... die stemming over zijn confederalisme-voorstel vormde wél het momentum en de aanleiding tot zijn 'doorstoot' tot ministerschap.

Woorden als 'confederalisme' en 'Vlaanderen' dienen blijkbaar alleen om er electoraal mee te scoren. Eens de gewenste post bereikt is 'betaal' je dat 'cadeau' door er meteen weer zedig over te zwijgen.

Je noemt B-H-V een futiele aangelegenheid? Prima! Waarom regelen ze dan die futiliteit niet even tussen de soep en de patatten door? Zo futiel blijkt het dan toch niet te zijn, niet?

Wat vind jij van de confederale beleidsdaden van senator Q, NoName?

Ik zal je helpen: je kan altijd redeneren dat Q er niet meer over praat als minister omdat zijn 'rechtervleugel vertrokken is' uit de VLD. Zo hoeft de partijtop en Q zélf nooit iets aan het eigen beleid te wijten. Hoe zeg jij dat? Zo hoeven de VLD-toppers nooit 'voor eigen deur te vegen', zoals jij het zo mooi uitdrukt.

En zo 'verdedig' jij 'jouw' partij (waar jij het uiteindelijk toch altijd blijkt voor op te nemen.)

Wat mijn onbeleefdheid betreft: mijn Vlaamse beschaving heeft in België van 1830 tot 1930 in het officiële leven volledig stilgelegen omdat zij politiek drooggelegd was.

Vanaf 1930 begon het mondjesmaat te verbeteren onder dreiging en druk van politici en partijen waarmee de ware Belgen weliswaar niet mochten praten, onderhandelen, laat staan samenwerken. Maar peu à peu werden die onbeschofte Flamands, zéker in de jaren '50 - '60 onhoudbaar en moesten er wat toegevingen op hun minderwaardig geachte 'Primitievencultuur' worden gedaan.

Ik denk dat ik in mijn opvoeding daar wat onder geleden heb waardoor ik op jouw als verfijnde Belgicist-tegen-elke-prijs

misschien een wat 'boertige' indruk maak.

Jij hebt het over 'gericht op de toekomst' e.d. .

In 1991 werd er door de cvp (toen de B-machtspartij, nu is dat VLD maar het resultaat is hetzelfde, zoniet nog erger!) gesteld (ook vóór de verkiezingen, natuurlijk): 'dat het nog 10 jaar zou moeten duren met de transfers van V naar W.

En nu kom jij en zegt:

<<een stem voor het VB is een verloren stem, want het VB is niet in staat om in de discussie te gaan met de Waalse toppolitici.>>

1. Is dát dan de garantie voor 'Vlaamse kwaliteit'? In discussie Kunnen gaan met de Waalse toppolitici?

2. Moet het - met náme in dossier B-H-V! - niet omgekeerd zijn? Is het geen schande dat er nog steeds een discussie aan de gang is... achter gesloten deuren, stilletjes in een duister hoekje, zodat onze democratische samenleving het toch maar niet zou zien!

Ik mag dan boertig zijn, maar jij bent in mijn ogen iemand die er niet democratisch over denkt. In een echte democratie zouden de Vlaamse toppolitici open en bloot onze grondwettelijk gewaarborgde belangen verdedigen in het parlementen, terwijl de camera's van de openbare omroep er een live-uitzending van zouden maken.

Jouw Baronnekes-mentaliteit lust ik niet. Men maakt geen deal over grondwettelijke rechten omdat elke deal op zo'n recht een waardevermindering en dus de feitelijke vernietiging van dat recht is.

Ik kan niets anders doen dan dit blijven herhalen. Als jij universele beginselen 'platgetreden paden' wil noemen, dan zeg ik je dat je een grote denkfout maakt.

Het is dat soort denkfouten die ons met alarmbellen hebben opgescheept. Ik doe daar niet aan mee. NIET discussiëren is dus de boodschap andermaal: NU STEMMEN dus.

#7931

Eric Jans

 

@ NN:

Of... om het (nóg wat onbeleefder) met JMDD te zeggen, NoName: 'Ben jij één Vlaamse prostituees die zich laten naaien door de Franstalige politici?'

#7932

Eric Jans

 

correctoe: 'één van die...'

#7933

Bema

 

Zeg NoName, ik heb toch wel een paar vraagskes:

Waarom is de vlaamse rechterflank van de VLD weggelopen?

Het VB gebruikt enkel slogantaal. Hoe noem je dan de goed-nieuwsshow van Verhofstadt?

Het cordon bestaat niet meer, waarom dan die hele heisa voor die ''uitschuiver'' van Bracke?

Wat noem jij een traditionele denktrand die altijd naar het verleden kijkt?

Hoe vooruitdenkend vind je het steeds teruggrijpen naar Hitler, jodenvervolging, fascisme en meer van die progressieve toekomstbeelden (ook binnen de vld)?

Waar zie jij een probleem om zonder koehandel een wet toe te passen die door de walen zelf mee is goedgekeurd?

Mag men over een probleem dat al 40 jaar bestaat niet meer praten omdat het platgereden paden zijn?

Is de lont aan het kruitvat B-H-V aangestoken door het VB of door de burgemeesters van betreffende gemeenten, ongeacht hun politieke kleur?

Men wilde het nog erger maken voor de vlamingen, bedoel je daar mee dat we nu maar moeten zwijgen over B-H-V en alles laten zoals het is?

Ben je voor of tegen gelijke rechten, vb de walen mogen stemmen ronselen in vlaanderen, de vlamingen mogen dat in walonië?

Moeilijke vragen zijn dat toch niet denk ik!

Je mag ze zelfs naamloos beantwoorden, dan ben je tenminste zeker dat niemand je een fout antwoord kan aanrekenen.

#7948

NoName.

 

@ EJ.

"zweeppartij" : kan je bezwaarlijk stellen als je de grootste partij van Vlaanderen bent. Eigenlijk is dat ronduit lachwekkend, nu nog "durven" spreken van een zweeppartij. Waar lees je die fantasie ? De grootste partij van Vlaanderen die er niet in slaagt om verantwoordelijkheden op te nemen ? Die het eigenlijk niet durft. Die dan nog eens gaat spreken van de anderen "op te zwepen". Wat gaat het VB dan vertellen als ze de meerderheid behalen in Vlaanderen ? Gaan ze dan de Walen opzwepen ? Of gaan ze hun sweep bovenhalen in de strijd tegen de Islam ? Of tegen de immigranten ? Begrijp je hoe lachwekkend het is als je zulke praat vertelt ?

"Leo Peeters" : wel die heeft het echt niet gedaan om een cadeau te doen aan het VB; als SS al tot inzicht gekomen is dan was het uit vrees voor het Kartel (uit schrik dat hij ooit achter de VLD zou belanden) ... van het VB moet hij geen schrik hebben want die blijven toch altijd in de oppositie; dus al je conclusies die je er aan koppelt zijn naast de kwestie;

"uit hun wapenfeiten": je moet niet over de andere partijen spreken, spreek gewoon eens over de wapenfeiten van het VB; dat is toch wel het "Vlaams"-B ? En de Vlaamse strijdpunten zijn toch wel opgenomen in haar programma ? Dus vertel eens, aanhanger van die grootste partij, waar je de resultaten zult zoeken ? Bij de andere partijen ?

"senator Q" : wel ik denk dat hij wat snuggerder is dan het modale VB-parlementslid. En dat hij minister geworden is ? Wel dat is het verschil met een partij die altijd in de oppositie wil zitten, en dus geen verantwoordelijkheid wil nemen en een partij die na een verkiezingsoverwinning in de regering stapt; nu ik heb ergens eens gelezen, ik weet niet meer waar, dat hoe groter het VB wordt hoe linkser het beleid is dat gevoerd wordt ... wel eigenlijk is er ondertussen niet veel veranderd, zou ik zeggen, misschien is alles nog wat linkser en het VB ondertussen nog wat groter, en Elio nog wat machtiger ?

"je kan altijd redeneren dat Q er niet meer over praat als minister omdat zijn 'rechtervleugel vertrokken is' uit de VLD" : ja, helemaal terecht, als je uit het center zit, moet je je visie via een andere benadering verwoorden, moet je de anderen toch proberen te overtuigen door competentie uit te stralen, maak je teveel "tamtam" dan sluit de groep je uit nog voor je iets hebt kunnen bewijzen; dan word je aan de kant gezet, dan kan je je denkbeelden niet verkopen, dan sluit je jezelf finaal uit, dus mag je dat niet doen of je sluit jezelf uit de discussie en zo verlies je de strijd, net zoals de VB-ers zich uitsluiten in de discussie met de Walen en dus nooit resultaten kunnen behalen;

"mijn onbeleefdheid" : daar zeg jij al voldoende over, zal ik mij van commentaar onthouden;

<<1. Is dát dan de garantie voor 'Vlaamse kwaliteit'? In discussie Kunnen gaan met de Waalse toppolitici?

2. Moet het - met náme in dossier B-H-V! - niet omgekeerd zijn? Is het geen schande dat er nog steeds een discussie aan de gang is... achter gesloten deuren, stilletjes in een duister hoekje, zodat onze democratische samenleving het toch maar niet zou zien! >>

Wel het is misschien de garantie niet van kwaliteit, maar het is altijd honderd keer beter dan aan de zijlijn staan, en je aanhang overtuigen met nog een verkiezingsoverwinning, maar niks meer.

Als je aan politiek wil doen moet je maar zorgen dat je achter de gesloten deuren geraakt, kan je dat niet, wel dan ben je geen knip door je neus waard.

"maar jij bent in mijn ogen iemand die er niet democratisch over denkt ... Jouw Baronnekes-mentaliteit " : lap je bent weeral bezig, weeral een zondebok aan het zoeken, de schuld bij een ander leggen zelfs zonder dat je de betrokkene van "haar of pluimen" kent; blijkbaar heb je ook veel schrik van het onbekende, wel dat duidt niet op echt veel zelfvertrouwen tenzij dat het gewoon wat gebrek aan ervaring is;

"Als jij universele beginselen 'platgetreden paden' wil noemen, dan zeg ik je dat je een grote denkfout maakt."

Een universeel principe is dat de winnaar wint, en dat men met al diegene die staan te leuteren over de reden waarom ze juist gepast maar toch iets te weinig, bijna waren ze er, het scheelde maar een haar, het zat er bijna op, nooit nog zo dicht bij het succes, enz enz enz ... wel die is men onmiddellijk vergeten, aan die praatvaren gaat de geschiedenis voorbij; hooguit wordt er een voetnoot aan gespendeerd, waarin er staat dat die of gene zoveel behaald heeft in de verkiezingen, dat ze in dat jaar op hun top stonden, maar dat ze er verder nooit iets mee hebben aangevangen;

"nóg wat onbeleefder" : ach ik heb een dik vel, je hoeft je echt niet meer in te houden, je schrijft jezelf wel in de vernieling.

@ Bema.

Ipv zoveel vragen te stellen, probeer eens een standpunt in te nemen. Wil je antwoorden op al je vragen ? Wel het www is groot genoeg, zoeken maar, maar vergeet niet het antwoord staat dikwijls pal voor je neus.

#7951

Bema

 

Mijn standpunt: op enkele details na treed ik wat mijn visie over de vlaamse kwestie betreft grotendeels die van Eric

Jans bij. Misschien ook over andere dingen, maar dat weet ik nog niet

#7955

Eric Jans

 

@ NoName:

Als ik dat goed begrijp zit het voor jou zo: wanneer ik je eens zou ontmoeten neem ik best een baseballknuppel en sla je schedel in.

Het gaat om winnen, de rest telt niet.

Het is het soort geschiedschrijving dat ik inderdaad van België gewoon ben. Klopt.

Vlamingen? Allemaal Nazi's. Leon Degrelle? Nooit van gehoord.

Kijk... en tegen dat soort denken verzet ik me dus.

Je hoeft voor mij van het VB niet te houden, maar het houdt zelfs jou goed bezig stel ik vast.

Zij zitten op schema. Net zoals ze doodgezwegen zouden worden: nooit zijn ze zoveel in the picture geweest.

Volgens jouw soort democratie van het recht van de sterkste zullen we moeten afwachten wat de toekomst brengt.

Uit jouw begrip en bewondering voor Q lees ik één en ander. Wanneer je 'Vlaanderen' uitspreekt, bedoel je 'als het een mens maar macht oplevert'.

Wat bedoel je dan als je het woord 'democratie' gebruikt?

#7956

NoName.

 

Bema :

Als je het weet over die andere dingen, wel, laat het eens weten. En uw standpunt, wel als je eens nagedacht hebt, wel, neem er gerust de tijd voor, zolang als je nodig hebt, wel, ach, ja, wat moet ik nu zeggen, ik vrees dat ik het dan niet meer hoef en jij zult het dan wel begrijpen waarom ik uw uitleg dan niet meer nodig heb, dan zul je het wel zelf begrijpen.

Weet je, ik vind het persoonlijk wat pijnlijk dat ik je zo van antwoord dien, maar ja, dat is nu eenmaal het leven. Daar kan ik ook niks aan veranderen.

Misschien moet je in het vervolg, voor je zoveel vragen stelt, eens goed nadenken. Ja, als je zo een vraag stelt, moet je een dergelijk antwoord verwachten. Want zoals je weet, in de vraag zit altijd het antwoord vervat, de intrinsieke betekenis van de vraag is het antwoord, en omgekeerd. Maar ja, dat weet je natuurlijk zelf ook wel, dat heb je ondertussen ook wel gevat, daar stel je geen vragen meer over.

#7957

Bema

 

Dat je me zo van antwoord dient moet je helemaal niet pijnlijk vinden, vanuit de anonimiteit verwacht ik per slot van rekening niet beter.

#7959

NoName.

 

@ EJ.

Wel nu ben ik helemaal verwonderd. Nu kruip je zelf al in het "cordon", (alvast haal je de bekende retoriek zelf boven waarvan iedereen die grootste partij verdenkt). Je begint al van "en sla je schedel in", ik heb nog maar over de resultaten van de VB-partij gesproken en je hebt zelf al een middel gevonden om je uit de discussie te sluiten, om de "grote verontwaardiging" boven te halen.

Eerlijk gezegd ik had niets anders verwacht. Je hanteert een zeer traditionele retoriek.

"Zij zitten op schema. Net zoals ze doodgezwegen zouden worden: nooit zijn ze zoveel in the picture geweest. "

Wel dat is zo iets als de oneindige reeks verkiezingsoverwinningen, wat kan je er verder mee doen ? Wat hebben de Vlamingen daar baat bij ? Of is het Elio ? Want ik weet niet of het je al opgevallen is, maar sinds het VB zo sterk staat is de PS nog nooit zo machtig geweest en heeft Elio nog nooit zoveel praatjes gehad en is de politieke koers in België nog nooit zo uitgesproken links geweest. Dus het nut van die partij kan je echt in vraag stellen.

"Volgens jouw soort democratie van het recht van de sterkste zullen we moeten afwachten wat de toekomst brengt."

Waar heb ik dat gezegd ? Je legt al woorden in mijn mond die ik niet gezegd heb. Straks kom je mij eens bezoeken met je baseballknuppel uit zelfverdedigiging omdat ik je bedreigd heb zeker ? Je doet al zoals de sterkste partij van Vlaanderen ! Je vereenvoudigt de woorden van de tegenpartij, fantaseert er met wat truken eigen conclusies aan die niet ter zake zijn, en daarna begin je de andere uit te schelden voor verrader of bedrieger (in dit geval "Belgicist" of "machtsgeilaard" of "on-democraat" of "iemand met een Baronnekes-mentaliteit" of "vastgeroeste conservatieveling" of "met je tricoloortje naar Taaie Flup zwaaien").

Je bent al goed op dreef, geef ons nog wat voorbeelden uit je woordenschat ! Je doet er ons plezier mee.

Zeg en het VB is nu de grootste partij in Vlaanderen, dus met de meeste macht. Volgens uw inzichten, ten minste als ik uw benadering goed begrijp ("Volgens jouw democratie van het recht van de sterkste" dus neem ik aan dat je meent dat dat principe verkeerd is) mag ze die dus niet gebruiken om geen machtsmisbruik te plegen ?

Ik dacht dat het juist het omgekeerde was dat de "politiek" voor ogen had. Ik nam altijd aan dat het de kwestie was om zoveel mogelijk politieke macht te verwerven, met zoveel mogelijk kiezers om daarna de wensen van die kiezers uit te voeren. En nu kom je mij doodleuk vertellen dat het eigenlijk omgekeerd is ? Of begrijp ik je fout ? Want dan is het heel logisch dat het VB geen resultaten behaalt. Maar eerlijk gezegd, dan begrijp ik helemaal niks meer van de "pointe" van de politiek.

Om je programma uit te voeren moet je dan zo klein mogelijk zijn ? Welk nut heeft het dan nog om aan politiek te doen ? En uberhaupt om voor het VB te stemmen en er voor te zorgen dat het de grootste partij is ? Ik vrees dat ik toch ergens fout zit, vermoedelijk ben ik van een foute premisse vertrokken.

"Wat bedoel je dan als je het woord 'democratie' gebruikt?"

Wel EJ ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat het steeds minder zin heeft om dat aan u uit te leggen.

Alhoewel, toch nog een klein toemaatje om te voorkomen dat je zou denken dat ik kwaad ben : al wie mij respectvol behandelt behandel ik op dezelfde wijze, ongeacht zijn persoonlijke overtuiging of inzichten en zijn fysieke eigenschappen. Dat beschouw ik als de eerste stap in de democratie. De tweede stap, is dat iemand die mij zonder respect behandelt, wel die probeer ik te overtuigen dat hij beter kan. Derde stap is dat ik voor mijn rechten opkom, en mij de mond niet laat snoeren. Want zoals je weet, het recht op vrije meningsuiting, is toch wel een van onze belangrijkste democratische rechten, niet ?

Ach, natuurlijk weet je dat, want het is dat wat we hier proberen te beoefenen, en daarbij het is toch een "kernthema" van die grootste partij en haar aanhangers ?

#7975

Eric Jans

 

@ NoName:

"Belgicist" of "machtsgeilaard" of "on-democraat" of "iemand met een Baronnekes-mentaliteit" of "vastgeroeste conservatieveling" of "met je tricoloortje naar Taaie Flup zwaaien"

Fijn dat je het eens op een rijtje gezet hebt. Ik kan je zeggen dat indien B-H-V nu niet gratis umsonnst gesplitst wordt (op de wijze waarop Wapenhandel gesplitst werd dus tvv de Francofonie)... ik daar geen woord, nee zelfs geen letter van terug neem.

B-H-V is inderdaad geen exclusief VB-standpunt. Het is ook een SS-uit-H - standpunt, en niet in het minst een VLD-standpunt om van cd&v/n-va nog maar te zwijgen!

Voor minder ga ik niet, NoName. Ik heb geen boodschap aan je Belgicistisch geschuif met pionnekes, machtsverhouding, enz.

In de Belgische Federalisering staan de deelstaten niet 'onder' de federale regering. Dat zou een verkeerde voorstelling van zaken zijn.

Énerzijds zeg je dat het VB machteloos in een hoekje staat te masturberen, anderzijds zeg je dat Vlaanderen op federaal niveau lijdt aan een gebrek aan libido om sterk genoeg te staan tegenover de Franstaligen met Di Rupo als belangrijkste 'babe'.

Wat is het nu? Héeft het VB nu invloed of heeft het geen invloed?

Maar hoe dan ook: de splitsing van B-H-V staat in het Vlaams regeerakkoord, waaruit ik terecht versta dat ALLE partijen in Vlaanderen akkoord zijn om GRATIS te splitsen.

Dit maakt je hele integrale uitleg volstrekt overbodig. De Vlamingen staan 1. ofwel op één lijn of 2. te kijk als leugenaars en bedriegers tegenover hun eigen kiezers, hun eigen burgemeesters, hun eigen beloften.

Daar krijg jij geen speld tussen. Succes ermee.

Ik wens de Vlaamse cd's, socialisten en liberalen veel succes toe bij het 'wind uit de zeilen nemen' van het VB.

En dat méén ik oprecht. Maar wel dóen, hé. Niet zeveren. DOEN!

#7980

NoName.

 

@ EJ.

Ik stel met vreugde vast dat je in je uitdrukkingen al een beetje getemperd bent. Dus nog eens ter herhaling ik heb een dik vel. Het laat mij gewoon koud hoe je mij wil noemen. Als ik de alias "NoName" gebruik had je toch beter moeten weten. Want je maakt gewoon een strategische fout door iemand die schrijft onder een alias te willen beschimpen. Gebruik ik een ander alias kan ik je gemakkelijk een "oor aannaaien" zonder dat je het beseft. Tenzij ik nu bezig geweest ben je een "oor aan te naaien" ... vat je het ?

- - - - - -

"Wat is het nu? Héeft het VB nu invloed of heeft het geen invloed?"

Wel, wederom ben ik al tevreden dat je concrete vragen stelt. Maar ik moet je teleur stellen, je stelt ze aan de verkeerde. Waarom moet ik in jouw plaats antwoorden ? Stel die vraag eens aan jezelf, want jij bent het die moet overtuigd worden. Je moet gewoon voor jezelf een mening vormen, een standpunt innemen. Wat de anderen vertellen daar moet je toch geen boodschap aan hebben ? Wat "ik" hier schrijf is niet meer of minder dan mijn overtuiging, mijn inzicht, mijn benadering. Je hoeft er je niet druk over te maken. Het enige doel waarom ik het hier vermeld is dat ik tot de vaststelling kom dat veel van de mensen die hier reageren met erge "oogkleppen" oplopen en zich via de slogans laten beïnvloeden, of op zijn minst weinig vatbaar zijn voor de zienswijzen van de anderen. En hoe wil je vooruit komen als je je eigen standpunten niet aan een kritische controle wil onderwerpen ? Dus mijn doel is gewoon om mijn visie naar voor te schuiven in de hoop dat er iemand kan weerleggen waar ik fout zit. Kan men dat, wel dan heb "ik" weer iets bijgeleerd.

Heeft het nut om belang te hechten aan de zienswijzen van de anderen ? Wel in een democratie heeft het niet alleen belang wat je zelf vindt, maar wat je samen kan doen. Je moet dus het onderscheid maken tussen wat je wil en wat je kan verlangen dat er (daarvan) gerealiseerd wordt. Dus als je als eenling aan de kant gaat staan, ben je misschien wel gesterkt in je overtuiging, maar je komt er geen stap verder mee. Tenzij je het als voorbeeld naar voor wil schuiven, in de benadering :"Zie je wel wat ik je verteld heb, ik had gelijk maar je hebt me niet willen geloven, en je hebt veel tijd verloren door mijn visie niet te volgen!".

De essentie van het verhaal is de groep te overtuigen, en dus een strategie op te zetten, een logica in te bouwen, een tactiek op poten te zetten dat je uiteindelijk niet "met de groep" na een hele omzwerving terug op dezelfde plaats terecht komt en al je inspanningen (van de groep) voor niets geweest zijn. Uiteindelijk heeft het toch geen zin om met een grote partij geen stap verder te geraken ? Of altijd evenveel achterop te blijven en maar resultaten te boeken met mondjesmaat (de opgelopen achterstand inhalen)? Dus de kunst is het grotere geheel aan kiezers te mobiliseren tot een bepaalde benadering, die je zelf welgelegen is.

Nu ik heb het hier al vermeld dat ik alle begrip heb dat een partij kiezers aan zich wil binden. De voorbeelden zijn legio. De CVP heeft het in de jaren vijftig gedaan en heeft van na de oorlog tot in de jaren tachtig in de regering gezeten. De VU in de jaren zeventig (en heeft de federalisering - wel te weinig maar toch de aanzet en ruim zoveel als de toemalige burger aanvaardde - gerealiseerd). De VLD heeft het in de negentiger jaren gedaan en de VLD in de regering geloodst. Dus allemaal zeer goede taktisch uitgewerkte benaderingen door een partij zodat die eigen kiezer beloond werd voor zijn stem. Natuurlijk de ene partij heeft zijn kiezer misschien meer of minder kunnen belonen, dat laat ik in het midden.

Maar bekijk het VB nu eens. Die partij is gegroeid en gegroeid, maar de leiding maakt er blijkbaar een "idee fix" van om nooit in de regering te willen stappen, tenzij het "de laatste is". Dus impliciet wil de partij dus zeggen dat ze eerst de volstrekte meerderheid wil behalen en dat ze ondertussen zolang in de oppositie zal blijven, koste wat het kost. Maar ze is nog maar enkel in Vlaanderen goed doorgebroken. Het volstaat dus niet om in Vlaanderen de meerderheid te hebben, je moet ze ook nog nationaal hebben. Tenzij men van plan is om de Vlaamse onafhankelijkheid uit te roepen. Maar de vraag is dan weeral of het VB daartoe voldoende aanhang kan behalen en wanneer. Deze week stond er een artikel in de Tijd (?) waarbij men (ivm Antwerpen)reeds naar voor schoof dat het VB blijkbaar zijn "plafond" aan het bereiken was.

Je kan natuurlijk naar voor schuiven dat het maar een politieke benadering is om de achterban bij elkaar te houden, maar toch stel je vast dat de leiding krampachtig poogt om die achterban koste wat het kost bij elkaar te houden. Ze schrikt er niet voor terug om bepaalde "praat" te gebruiken ten koste van het risico van een veroordeling. En zelfs als ze veroordeeld is, verandert de partij rap van naam, maar stelt ze volmondig :"Er is niks veranderd!". Dus, lap terug in het cordon, door haar eigen inzet en overtuiging en om toch maar niet beïnvloed te worden door de retoriek van de andere partijen.

De onafhankelijkheid : Hoe ga je dat doen ? Hoe ga je al die afspraken die nationaal gemaakt zijn dan verdelen ? Hoe ga je de staatsschuld verdelen ? Of ga je ze niet overnemen ? Of integraal overlaten aan de Walen ? Of zelf integraal overnemen en de Walen alles kwijtschelden ? Hoe ga je het geval "Brussel" oplossen ? Als je nu de verwikkelingen bekijkt ivm B-H-V lijkt het je dan nog geloofwaardig dat je dan eenvoudig de Vlaamse onafhankelijkheid gaat uitroepen met inbegrip van Brussel ? Dus met een miljoen Franstaligen die het onmiddellijk zullen uitschreeuwen dat ze "gemolesteerd" worden en die zich manifesteren als een taalminderheid en in het gehele Vlaamse land de tweetaligheid opeisen ? Wil je echt dat risico lopen ? Denk je echt dat je ze terug kunt vervlaamsen ? Of ga je een Vlaamse staat uitroepen met een onafhankelijk eilandje erin ergens aan haar zuidgrens, de staat "Brussel" ? Ga je die miljoen burgers dan afsluiten van de rest van de wereld ? Ga je al die multinationale bedrijven die in Brussel gevestigd zijn en er hun hoofdkwartier hebben overlaten aan de Brusselaars ? Of die grote nationale bedrijven, ga je hun winsten laten taxeren in Brussel, en de belastingen op de winsten die toch wel in belangrijke mate gemaakt worden in Vlaanderen gewoon door de neus laten boren ? En wat met de BTW ? Moeten de multinationals of de grote bedrijven (supermarktketens en dergelijke winkelketens) moeten die dan ineens drie BTW-nummers hebben en drie BTW-boekhoudingen enz ? De EU-verordeningen voorzien ter zake dat de burger mag kopen waar hij wil, dus als er in Brussel minder gecontroleerd wordt en de BTW geïnd lastens de Vlaamse buitenlanders niet moeten afdragen, begrijp je toch dat die Brusselse belastingcontroleurs het tegendeel niet zullen bewijzen.

Dus krijg je daar dan een reuze-grote tax-free zone waar de Vlamingen gaan shoppen of wat ? Trouwens op het vlak van de belastingen is het nu al zo een beetje het geval. Het is maar in Vlaanderen dat de fiscale fraude aangepakt wordt. In de andere regio's bekijkt men die problematiek met meer "doorzicht". Dat begrijp je toch wel ? Of denk je dat het anders is ?

En dat alles moet je steeds meer zien binnen de Europese context. Straks legt de EU ons regels op inzake de vennootschapsbelasting en schrijft ze voor wat mag en niet mag, de vorken van de tarieven en dies meer.

Nu waar gaan de problemen met de franstaligen en Walen eigenlijk over ? Niets meer of minder over de misbruiken, het afwentelen van economische of beleidsmatige macht ten eigen voordele, het profiteren op de kap van de Vlaamse belastingbetaler, de Vlaamse werkman of zelfstandige, of de Vlaamse werkgever die belastingen moet betalen om in het zuiden van het land de zaak te laten aanmodderen, of eigenlijk het "wieltjeszuigen" zoals ik het hier al plastisch uitgedrukt heb. En wanneer is dat lucratief ? Wel als de overheid een maximaal beslag mag leggen op de economie en dus de belastingen permanent mag maximaliseren en de herverdeling dus permanent kan optimaliseren. En natuurlijk, waar is de dienstverlening door de overheid het beste georganiseerd ? Wel daar waar de burger het meeste economisch benadeeld is de werkloosheid het hoogst, en de levensstandaard het laagst. Je weet toch wel waar ?

Zeer demonstratief in het gehele verhaal is deze week de inleiding van Rik Van Cauwelaert in Knack nr 17.

"Enkele weken geleden werden de nationale rekeningen vrijgegeven ... Niet alleen drijven Wallonië en Vlaanderen sociaal en economisch steeds verder uit elkaar. Wallonië lijkt bovendien steeds dieper weg te zinken.

Het primair inkomen van de Vlaming ligt momenteel 26 (!) procent hoger dan dat van de Waalse landgenoot. ... Uit de cijfers blijkt ook dat de sociale zekerheid en de belastingen het oplopende verschil in het primair inkomen niet langer kunnen verzachten.

De loonkosten liggen in Vlaanderen wel 7 procent hoger dan in Wallonië, maar de productiviteit ligt hier dan weer 13 procent hoger. ...

Dat we de solidariteit in stand moeten houden omdat Wallonië binnen afzienbare tijd de Vlaamse pensioenen zal helpen betalen, wordt door de cijfers tegengesproken. Waarmee voor velen het laatste argument wegvalt om de solidariteit te houden. ... "

Dergelijke politieke analyse kan toch wel tellen als het weekblad nr 17 op de omslag titelt :"175 jaar België".

Dus wat gebeurt er nu eigenlijk ? Wel door de opvallende strijd van het VB worden de Waalse politici telkenmale op hun hoede gezet om toch maar geen milimeter toe te geven aan de Vlamingen. Erger nog, ze kunnen via een bepaalde retoriek gewoon de discussie afsluiten. De Vlaamse eisen gewoon van tafel vegen onder het voorwendsel dat de (potentiële) gesprekspartner eigenlijk te "minnetjes" is. Dat zij zich het voorrecht voorhouden om enkel met democratische partijen te spreken. Waarbij automatisch het onderwerp bepaald wordt, want al wat Vlaams is, is ook automatisch niet democratisch.

En dus dat werkt. Telkens als de Vlaamse eisen op tafel komen, roert men zich in het zuiden met de uitleg dat de Vlamingen ... ... ... enz zijn. De Vlaamse strijders voelen zich dan beledigd en gaan natuurlijk in de tegenaanval. Met nog meer consternatie aan de Waalse zijde en nog meer commentaar. En uiteindelijk staat iedereen in stelling en wordt er geen milimeter breed meer toegegeven. En dat is eigenlijk het enige wat men in het zuiden op het oog heeft.

Bekijken we "nu" eens de invloed van het VB op het Vlaamse niveau. Wel er zijn vier hoofdstromingen die +/- elkaar evenveel waard zijn (VB, CD&V, SPa en VLD). Maar doordat het VB niet uit zijn kot kan komen, denk aan de veroordeling, zodat van de drie anderen er geen enkele met hen wil samenwerken omdat ze dan gewoon nationaal niets meer kunnen presteren, zijn die drie dus verplicht om onder elkaar tot een compromis te komen. Maar wat stel je vast ? Geen enkele van die partijen is zelf groot genoeg om een andere uit te kiezen en een meerderheid te vormen. Dus moet je altijd de SPa erbij nemen, en dan stel je vast dat juist die SPa uiterst sterk gelinkt is aan de PS en dat er zodoende nooit enige verandering zal kunnen komen in de "steunmaatregelen" aan de Walen, want de PS wil enkel in een regering als er daaraan niet geraakt wordt, en de SPa wil enkel in de regering als er een compromis gevonden wordt met de PS.

Dus het probleem met het VB is dat ze maar voldoende groot zal worden als de Vlaamse vrucht volledig uitgegeten zal zijn door de "wormen" en er dus niets meer van over zal blijven. Dus de strategie van het VB is gestoeld op de denkwereld van na de tweede wereldoorlog maar heeft gewoon nagelaten de steeds snellere wijzigingen in de maatschappelijke en economische ontwikkelingen in te calculeren.

Of denk eens aan de "vreemdelingenstemwet". De VLD heeft zich geweerd, maar er is een alternatieve meerderheid gevonden. Het zat niet in het regeercontract, want men dacht dat de sossen dat niet zouden durven naar voor schuiven. Welke invloed heeft het VB in die discussie gehad ? Geen enkele. Ten minste ze heeft de materie met brio verdedigd, maar de wetgeving is doorgevoerd.

Om terug te komen op de invloed van het VB op de andere Vlaamse strekkingen, kom je dus tot de vaststelling dat hoe groter het VB wordt, hoe meer de andere stromingen met elkaar moeten samenwerken. En aangezien één van de partners in de rug gesteund wordt door de Socialistische PS, is het evident dat ze alle drie meer dan één stap naar links moeten opschuiven om tot een compromis te komen. Denk bvb aan wat Patricia Ceyssens voorstelde voor de beginnende zelfstandige, ... ! Of de 4x4 problematiek die gewoon doorgevoerd is. De kernen die gelegd zijn om een vermogensbelasting door te voeren (wie zal men daarmee treffen denk je ?) De verkeersboeten ten koste van veel protest (het gaat niet over het al dan niet opleggen van boeten bij overtredingen maar wel over de tarieven en hoe ze verdeeld worden). Of het dreigende schisma binnen de VLD (JMDD versus BS).

Dus heeft het VB invloed op het politiek gebeuren ? Ja, volmondig mee eens. Hoe groter het VB wordt hoe linkser het beleid dat gevoerd wordt.

Ik vrees dat mijn conclusie ergens niet met je denkbeelden zal stroken. Maar het is binnen deze discussie aan jouw om voor jezelf de conclusies te trekken.

Of bekijk gewoon B-H-V. De N-VA was niet meer in staat om op te tornen tegen het VB. Dat was trouwens een doelstelling van GV om via de kiesdrempels de kleine partijen te verplichten om samen te smelten. Maar wat is er gebeurd ? De SPa heeft aan groen een senator gegeven. ... en Groen! kon verder blijven bestaan.

De N-VA is in de armen van de CD&V geduwd (Kartel), en YL is minister-president geworden en heeft als compromis een hete aardappel (B-H-V) doorgeschoven naar het federale niveau. En nu krijgt GV de problemen op zijn tafel gezet, en mag hij ze proberen door te slikken in samenspraak met de PS. Maar ja, ...

Eigenlijk met B-H-V is het heel simpel :

- ofwel lukt het, en dan kom je tot de vaststelling dat de communautaire problemen door een kleine partij kunnen op tafel gebracht worden, en dat ze moeten opgelost worden, en dus zijn die problemen relevant en bewijst de strategie van die kleine partij dat ze ruimschoots beter is dan die van die grote partij;

- ofwel mislukt het, en dan blijkt dat die grote partij er ook niks heeft aan kunnen doen, ongeacht dat ze zoveel kiezers heeft, want de tijd gaat voorbij en er gebeurt toch niks, dus al die kiezers verzamelen als je ze niet effectief kunt inschakelen, is gewoon tijdverlies; ofwel, blijkt vanuit een ander perspectief dat die regeringspartners in de Vlaamse regering de belangen van de Vlamingen miskennen, en hun gegeven woord verbreken uit eigenbelang, dus wordt het voor de kritische Vlaamse kiezer duidelijk dat hij moet beslissen tussen Vlaams en economie, Vlaams en sociale maatregelen, Vlaams en immigratie (Islam); want voor iedereen blijkt steeds duidelijker dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen die materies; je kan ze niet alleen oplossen.

#7985

Eric Jans

 

@ NoName:

Dát zeg JIJ! Dat zeg ik niet, omdat ik het ook niet vaststel.

Wie heeft die Vlaamse regeringspartijen 'gedwongen' de wapenwet te federaliseren in ruil voor een bord linzensoep?

Het VB? Niks van. De cd&v? Noppes.

Het 'Vlaamse politieke landschap? Niks van.

Dat was enkel en alleen het resultaat van de ordinaire machtsgeilheid van Guy Verhofstadt. De timing waarop hij het deed zegt héél veel: 1 week nadat hij zijn VII-regering had geïnstalleerd: als een dief in de nacht, dus. Hij is in volle vakantieperiode rap-rap het Vlaamse huis komen beroven van een aantal wezenlijke bevoegdheden.

Dat moet je niet voorstellen als 'oorzaak van verdeeldheid van de Vlaamse politiek'. In tegendeel: sp.a en vld waren juist in 2003 versterkt uit de verkiezingen gekomen!

Akkoord; het VB had een 2 tot 3% bijgewonnen maar het was NIET de grote doorstoot van mei 2004.

En wat doet paars met zijn mooie verkiezingsresultaat in Vlaanderen? De Vlamingen tegen kl... sjotten!

JIJ probeert daarvan een totaal andere voorstelling op te hangen.

Mag ik je er bovendien aan herinneren dat de Vlaamse burgemeesters van Halle-Vilvoorde exact één week ná die gratis wapenwet-splitsing (in amper 1 week beklonken!!!) groot is komen uitpakken met die B-H/V splitsingseis.

Het klonk toen dat als 'splitsing zomaar gratis en voor niets kan tegenwoordig, B-H/V zéker op tafel moest komen!!!

Daar moet jij nu géén andere voorstelling van maken. In Vlaanderen staan in ALLE klassieke partijen grote meerderheden van basismilitanten lijnrecht tegenover hun ongeoorloofd machtige partijtoppers.

Ter illustratie: het thema confederalisme: de basis is PRO, de top is CONTRA... en Q misbruikte het thema om door de top (de VLD-JUNTA noem ik dat want ze regeert tégen de meerderheid van haar eigen leden, zéker op dit punt!) weggekocht of weggepromoveerd te worden.

Dàt zijn de feiten, ze staan op papier en werden gestemd!

Dat het VB groeit is het gevolg van die feiten.

De onwaarschijnlijke pretentie waarmee die Di Rupo in Vlaamse kranten komt melden dat 'de Vlamingen' nog 2 weken de tijd hebben om B-H/V uit te klaren'... Sorry NoName, maar als je nog een vezeltje zelfrespect achter je ribbenkas hebt steken, laat je zo'n pretentie TEN KOSTE VAN GEEN ENKELE PRIJS de revue passeren. En jij mag daarbij perfect liberaal of socialist of wat dan ook blijven. Je hoeft daarvoor geen VB-er te zijn.

Het is als een dopper die tegen een directeur van een Amerikaanse multinational gaat dreigen met: "Je hebt nog twee weken tijd om in 10.000 jobs te investeren... en het MOET in België!

Sorry, NoName... maar zo werkt het niet. En als het wél zo werkt... dan is die dopper maar een schijndopper die in werkelijkheid de touwtjes in handen heeft waardoor die Amerikaanse directeur zijn job aan die doppper te danken heeft.

Zo staat Verhofstadt tegenover Di Rupo.

In de jaren 1920 moest Paul Van Ostaeyen al vluchten voor de Belgicisten omdat hij een 'activist' was geweest. Zijn schuld: hij kwam op voor de vernederlandsing van Vl. in 't algemeen en de Gentse Universiteit in 't bijzonder.

Niks geen oren naar: "Gij hebt met den Duits samengewerkt!"

Zo klonk het verdict van de Belgicisten.

Nog steeds niks nieuws onder de zon dus!

Maar je redenering stuikt als een kaartenhuisje in elkaar bij de nuchtere vaststelling dat alle Vlaamse partijen die splitsing GRATIS en OP PAPIER beloofd hebben.

Inderdaad: ook voor mij HOEFT het Vlaams Belang daar geen enkele rol in te spelen.

Maar ik verzeker je: als dat ding niet in orde komt, dan is het kot te klein. Ik zal scheldwoorden te kort komen om onstandvastige types zoals jij, naam bekend of niet, die hun achterbakse lafheid verpakken en verkopen als een (eenzijdig door Vlamingen te betalen) 'ruimdenkendheid', verrot te schelden.

Het probleem met Vlamingen is dat ze véél en véél te beleefd zijn. 175 Jaar België is één langgerekt bewijs daarvan.

Noteer dat ik je uiteenzetting weliswaar boeiend vond, maar dat Verhofstadt en zijn feiten je tegen spreken.

Taalhoffelijkheid, solidariteit, ruimdenkendheid,... het zijn begrippen die de Belgische staat in de politiek introduceert, maar die ALLEEN, UITSLUITEND en EENZIJDIG voor Vlaanderen en de Vlamingen bestemd zijn: de netto-betalers.

Ik wil de netto ontvangers één enkele keer door de knieën zien gaan. Eén keertje.

Het zou het geloof en het vertrouwen van deze gewone Vlaming in de Belgische staat met 500% kunnen doen stijgen.

Je wil me doen 'begrip' krijgen voor de 'Belgische' realiteit. Maar hierin zit je denkfout: Welk begrip toonde de Belgische staat in de voorbije 25 jaar voor Vlamingen?

Over beleefdheid gesproken: lees jij ooit Waalse kranten?

Belgisch begrip voor Vlaanderen? Daar is geen voorgaande van.

En daarom: zéker in B-H/V (het symbool-dossier!) wil ik geen begrip tonen. Ik wil in die verdomde Belgische staat nu eindelijk eens BEGREPEN WORDEN!

Sp.a, vld en cd&v zijn perfect in staat om daarvoor te zorgen.

Doen zij dat niet... ze mogen hun uitleg sparen: ik zal er géén begrip voor hebben.

Dat is mijn standpunt.

#7988

Eric Jans

 

@ NoName:

je zegt:

<<dus wordt het voor de kritische Vlaamse kiezer duidelijk dat hij moet beslissen tussen Vlaams en economie, Vlaams en sociale maatregelen, Vlaams en immigratie (Islam); want voor iedereen blijkt steeds duidelijker dat er een onlosmakelijk verband bestaat tussen die materies; je kan ze niet alleen oplossen.>> (als 3de mogelijkheid van een analyse)

Kijk eens: Voor de federalisering van de wapenhandel (een Waals verlangen) blijken dit soort 'plausibel klinkende redeneringen' dan blijkbaar toch niet te gelden?!

Ook wanneer GV verklaart dat 'in België alleen onderhandelde oplossingen kunnen'... geldt dat blijkbaar niet voor het (haast) gratis inwilligen van meer onderwijsgeld voor de Walen, niet voor de wapenhandel.

ENKEL en ALLEEN voor Vlaamse eisen. En dan durft die smeerlap de Vlaamse politiek nog te verwijten dat ze een slechte onderhandelingspositie hebben ingenomen!!!

HIJZELF heeft de Vlamingen al hun wapens eerst uit handen geslagen!

Reken er niet op dat ik voor zoiet ook maar een grijntje begrip wil opbrengen.

B-H/V GRATIS splitsen! Wat voor Franstaligen kan moet voor Vlamingen ook kunnen.

Alsof de Walen in dit land de beste onderhandelingspositie zouden hebben.

Wat is me dat toch voor een onzin!

#7989

NoName.

 

@ EJ.

Wel als je zo spreekt tegen de Walen kan je ze nooit de baas. Dat is de essentie van mijn verhaal en de grote vergissing van zoveel Vlamingen.

En zeg eens, zonder je kwaad te maken (aub), wat helpt het nu dat je pro VB bent ? Ben je ondertussen één stap verder ? Of wat helpt het gelijk te hebben maar ze niet te krijgen ?

Herlees eens wat ik geschreven heb, en bedenk eens wat er zou gebeuren moesten alle VB-ers er de brui aan geven en zouden kiezen om voor één van de drie andere stromingen te kiezen. Welke aardbeving zou dat veroorzaken ? Denk je niet dat er dan beweging in zou komen ? Moest het Kartel bvb verstrekt worden met 25% der stemmen ? Of stel de vraag anders : waarom kan het VB haar strategie niet veranderen ?

Je bent blijkbaar zo in je gat gebeten voor wat er gebeurd is, maar je aanvaardt wel dat FD doodleuk de strijd uitstelt, tot ... ? Ja, dat zijn nu eenmaal de gevolgen van de "verrottingsstrategie" zoals men dat binnen het VB noemt, je moet er dus ook met de "zure" kantjes van die strategie leren leven. En persoonlijk vrees ik dat je toch nog heel lang geduld zult moeten hebben.

"Wie heeft die Vlaamse regeringspartijen 'gedwongen' de wapenwet te federaliseren in ruil voor een bord linzensoep?"

wel dat is juist wat ik bedoel met het "verlinksen". Hoe groter het VB wordt hoe meer er toegegeven wordt dus hoe linkser het beleid wordt, want per slot van rekening heeft de SPa steeds meer te zeggen, want de VLD verzwakt.

Heb je de uitleg van SS gehoord ? Dat stemt toch tot nadenken. Heb je echt niet gevat wat er gebeurt ?

#7990

Eric Jans

 

@ NoName:

Sorry, maar het is wél SS die Leo Peeters onder zijn vleugels heeft, het is wél SS die vorige week bevel gaf het splitsingsvoorstel ter tafel te leggen. (Whatever dat mag betekenen: SS verliest er zijn gezicht minder zwaar door dan loopjongetje Somers)

Daarentegen is het de VLD die niet wil splitsen zonder te betalen, het is altijd de VLD die ongewapend aan de onderhandelingen wil beginnen!. Het is met name de VLD die 3 jaar geleden slapende honden wekte en naar voren kwam met het lumineuze ideetje van de 'provinciale kieskringen', inclusief de 5% kiesdrempel die daaraan gekoppeld moest en zou worden en die in de uitzondering B-H/V voorzag.

Wat zeg ik? De VLD? Neen: Verafstoot ten hoogst persoonlijke titel!!

Een mens zou voor minder kwaad (moeten) worden als hij dan jouw conclusie leest dat hoe rechtser Vlaanderen stemt hoe linkser er regeert MOET worden!!

Invloed van de socialisten? Blablablabla. Wat een opendebatcultuurquatsch is dat toch allemaal?!

Alsof de socialisten Verhofstadt verplichtten om met dat idee van die provinciale kieskringen te komen?! Nu nog mooier!

Alsof Verhofstadt niet meer in ruil KON vragen voor de federalisering van de wapenhandel?!

Het zijn verdomme de Vlaamse liberalen ZELF die Guy, Patrick en Karel aan het uitkotsen zijn!!! Er wordt in de Melsenstraat tegenwoordig zelfs met slaande deuren geopendabatcultuurt! Nu doe je me echt lachen, NoName!

Maar neen: in JOUW analyse is het allemaal de schuld van de sossen... en waarom? OMDAT HET VB STERK STAAT!!!

Een klein beetje ernstig blijven, hé!!

En voor eigen deur vegen, NoName! B-H/V is een regelrecht gevolg van Verhofstadts politieke speerpuntideeën en daden. Dat waren stuk voor stuk exclusief-'liberale' ideeën (van de geniale drie musketiers!).

De vraag is niet hoe wij de Walen de baas kunnen worden, de vraag in dit hele debat is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat welbepaalde Vlaamse gatlikkers geneutraliseerd kunnen worden zodat de Walen ons niet meer (zo makkelijk) de baas kunnen zijn.

Want objectief gezien hebben die landgenoten-tegen-wil-en-dank ons blijkbaar elke dag minder - om niet te zeggen NIETS - te bieden.

Hoe wil jij de Walen de baas worden?

Door cd&v 25% te laten groeien doordat Belangstemmers ernaar overlopen?

Wel... hoeveel jaren hebben we hier een sterke cvp gehád?!

En wat hadden wij gewonnen, Pierre?

Antwoord: Braaksel. Maar tenminste wel nog beter verpakt dan de modelstaat van ons aller Guy (met zo'n naam kan je niets anders verwachten!)

Doe je ogen open, NoName, en erken gewoon dat ook jij (in communautaire kwesties) voor 'la Belgique' een tweederangsburger bent. Hoe de kaarten ook liggen: België zal altijd - trouw aan zijn geaardheid - anti-Vlaams denken en doen.

B-H/v zou het tegendeel kunnen bewijzen.

We hebben een schitterende economie... hoera! hoera voor de Vlamingen. Maar we geven onze winst weg.

Jij wil dat bestendigen, ik wil dat doorbreken.

En dat begint met een duidelijke afbakening van het terrein.

Je stelt me vragen over het probleem Brussel. De antwoorden zijn inderdaad niet simpel. Maar één ding kan ik met zekerheid zeggen: we moeten er NU alles aan doen dat dat probleem niet gaat uitbreiden door Brussel uit te breiden. AFBAKENEN dat Vlaamse terrein, zeg ik!

#7991

NoName.

 

"De vraag is niet hoe wij de Walen de baas kunnen worden, de vraag in dit hele debat is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat welbepaalde Vlaamse gatlikkers geneutraliseerd kunnen worden zodat de Walen ons niet meer (zo makkelijk) de baas kunnen zijn."

Dus de vraag is hoe je politiek moet reageren om te voorkomen dat je uit de discussie gesloten wordt. Dus als je stemt voor een partij die niet in de discussie "kan" treden, en bij voorbaat zegt dat ze niet in de regering zal stappen ben je al verloren. Zolang als één miljoen kiezers dat doen, hebben ze niks te vertellen. Als je wegloopt van het politieke strijdveld ben je op voorhand verloren.

Een VLD met een JMDD met 60% achter zich zou anders moeten reageren. Overlopen naar het VB en staan klagen dat de VLD niks doet heeft geen zin. Om JMDD naar voor te schuiven volstaat het dat vier procent van de kiezers terugkeren van het VB naar de VLD. Gebeurt er niet wat er afgesproken is, wel dan keer je gewoon terug naar het VB of naar ... degene die wel belooft te doen wat jij vraagt.

Of als je het politiek anders bekijkt (op Vlaams vlak) kan je de kaarten herschudden indien bvb 10% der kiezers van het VB naar de NVA zou terugkeren en het Kartel dan op 35% zou staan (hoef je dus niet voor de CD&V te stemmen). Dan kan het Kartel kiezen uit VLD, SPA of VB ... om een regering te vormen.

Concreet, dan is de kiezer aan de macht, want nu heeft hij geen macht omdat hij op voorhand zegt voor welke partij hij zal stemmen, omdat hij hondstrouw is. Dus de partijen beloven en doen uiteindelijk toch wat ze willen, want ze weten dat hij toch niet overloopt.

#7999

Eric Jans

 

@ NoName:

Of nóg een beter voorstel: de VLD wordt electoraal ontmantald en haalt haar eigen 5%-drempel niet meer.

Er komt ruim 15% kiesvee 'vrij'.

Die 15% ex-VLD-kiezers lopen in 2 richtingen over: 9/15% naar het kartel (dat jouw 35% behaalt en doen wat jij voorstelt) en nog 6/15% naar het VB.

België moet dan een keuze maken tss confederalisme (de zachte aanpak) of de dreiging van de (in jouw ogen) 'totale chaos.

De keuze zal rap gemaakt zijn: confederalisme.

Lust onze gedwongen huwelijkspartner van 175 jaar geleden dat niet, kan hij (zoals Van Cau nu al luid op zegt) er altijd uit trekken.

Dán komt dat VB weer wél aan bod. Maar zélfs daarzonder: de druk blijft reëel op de ontrouwe Vlaamse partijen die te gauw compromissen sleiten.

Want je gaat ervan uit dat die andere Vlaamse partijen even 'druk' zullen doen zónder de permanente dreiging van een totale VB-doorbraak... en dát is dus (zie het verleden) geenszins het geval.

Onze beginselloze Vlaamse carrièristen zullen onze Vlaamse belangen weer gauw voor een bordje linzensoep uitverkopen. Type senator Q!

Laten we niet weer naïef worden: het is niet 'Vlaams of economie' of 'Vlaams of ...'; neenee, het is: nu B-H-V splitsen of op halflange termijn België splitsen.

Als Van Cau nu al spreekt van 'wij zullen België niet langer verdedigen'... dan zeg ik dat dat miljoen VB-kiezers (zij het niet door jou en vele andere Vlaamse lammegoedzakjes) aan de andere kant van de taalgrens toch al een paar lampjes heeft doen flikkeren.

Onderschat de middelpuntvliedende krachten niet.

En daarin is de rol van het VB niet te onderschatten.

Vlaanderen heeft nog nooit 1 eis ingewilligd gekregen zonder aan politiek te doen 'buiten de Grote Politiek om'.

Het zijn vanouds 'de verenigde burgemeesters', 'het middenveld', 'de Vlaamse Fondsen'... die het goede Vlaamse werk geleverd hebben. Niet (en zelden of nooit) onze 'volksvertegenwoordigers' (tenminste: ze noemen zichzelf toch zo).

En daar heb je geen oog voor: dat onze politici tot standvastigheid moeten 'gedwongen' worden. Dat is de rol én de betekenis van het VB.

#8000

Eric Jans

 

Béter uitgedrukt:

Als het kartel zou groeien en het VB zou achteruitgaan... dan stampen die kattenkoppen Bart De Wever binnen de kortste keren op straat.

Maar als het VB mee groeit en hen electoraal blijft bedreigen, dan mag Bart (en ook Bert bij de sp.a) zijn rol van nuttige idioot blijven spelen.

Je gaat me toch de kattenkoppen met hun Tsjeventruukjes niet leren kennen, zeker?

NoName... nu onderschat je deze Vlaming toch wel een beetje, niet?

#8001

Eric Jans

 

@ iedereen:

Interessante ontwikkeling: zonder het te willen zeggen moeien onze Belgicistische vakbonden zich 'plots' (oh toeval, nét nu we over B-H-V bezig waren!) in het debat: zij willen SS uit H toch wel links voorbijsteken, zeker!

Binnenkort nationale staking. Riskant. Zéér riskant. Als W volledig plat gaat en Vl. maar mondjesmaat zou meedoen... dan is de laatste Belgische trompet geblazen.

Maar zoiets is een dubbeltje op z'n kant.

In ieder geval zou de Vlaamse arbeider en bediende kunnen eisen dat er met acties gewacht wordt tot ná het dossier B-H-V.

Een maand of 6 nog. Zodat er bij de Vlaamse werknemer zékerheid over kan bestaan dat het wel degelijk over looneisen en niet over communautaire belangen gaat.

Een handigheidje? Moet kunnen. Wat maken die 6 maanden nu uit?

Splits B-H-V en we staken mee.

Met vriendelijke groeten,

de Vlaamse Proletariërs.

#8013

NN.

 

@ EJ. Je gaat voorbij aan het feit dat als de VLD bvb nog eens 5% der kiezers verliest die overlopen naar het VB er helemaal niks zal gebeuren. Enkel zal GV nog zwakker staan en zal hij tijdens de resterende jaren nog meer toegeven.

#8015

NN.

 

@ EJ.

"Die 15% ex-VLD-kiezers lopen in 2 richtingen over: 9/15% naar het kartel (dat jouw 35% behaalt en doen wat jij voorstelt) en nog 6/15% naar het VB."

Sorry, maar je maakt een denkfout, in voorkomend geval is de VLD niet meer relevant, net zomin als het VB een respectabele partner wordt. Dus blijft er enkel de SPa-PS over als partners om een regering te vormen.

Dat is wat ik bedoel met hoe meer het VB groeit hoe linkser het beleid wordt. Wil men dat voorkomen dan moet men al denken aan het "overlopen" van de VB-ers naar het Kartel (als onafhankelijken om ze enige legitimiteit te geven). En eigenlijk onderstreep je weeral door deze benadering het onzinnige van de tactiek van het VB.

#8043

Eric Jans

 

@ NoName:

Het is niet omdat de sp.a links is dat ze ook noodzakelijk on-Vlaams moet zijn. Dat blijkt alvast tot hier minder uit de feiten voor de sp.a dan voor de vld.

Wat Vlaamse belangen betreft geldt dus in eerste instantie één devies: zo snel mogelijk van GV afgeraken. Jij bedriegt heel Vlaanderen en ieder die zijn burgermanifesten nog kent wéét dat.

Of SS zó extreem-links is? Ik heb dat op 1 mei niet kunnen vaststellen.

Ik krijg bij momenten de indruk dat SS liberaal-pragmatischer handelt dan GV. Dié lijkt me pas link(s)!

Ik denk bijgevolg niet dat de Vlamingen als massa je stemadvies zullen volgen. Waarschijnlijk gaan we het te zien krijgen.

Dat het beleid noodzakelijk 'linkser' zal worden valt af te wachten.

Jij blijft uitgaan van het Belgische 'feit'.

Toch zal veel afhangen van de vraag of we eerder een regeringscrisis dan wel een regimecrisis aan het meemaken zijn.

't Is dus wachten op Taaie Flup en zijn compatriottes.

Onderschat de draagwijdte van probleem 177 niet.

#8044

Eric Jans

 

@ NN:

Correctie:

Sorry, 'HIJ' (niet 'jij') bedriegt heel Vl...

Oeps.

#8064

NoName.

 

Ach EJ ik meen toch dat je het weer niet in het goede perspectief gezien hebt. Zoals ik al gezegd heb :"Stilstaan is achteruitgaan!". Ja, en SS heeft dat blijkbaar goed begrepen.

#8073

Eric Jans

 

Precies, NoName: niet toegeven in B-H-V, dus. Als nu Verhofstadt nog volgt dan wordt het nog wat met dit land.

Geen enkel perspectief is onvervangbaar, zélfs niet de Belgitude.

#15898

Filip Oosterlynck

 

Beste mensen , laat u toch niet verblinden.
Als men werkelijk wil dat België verarmt,dat de levensstandaard naar beneden valt dat onze sociale voorzieningen verminderen en dat zowel in Vlaanderen als in Wallonië dan moet men zeker kiezen voor een splitsing.

Door de veel slechtere sociale voorzieningen in een gebied dat zo dicht bij Vlaanderen zou liggen zullen met zekerheid alle werklozen in Wallonië die nu nog genieten van een Belgisch sociaal zekerheidsstelsel door het wegvallen daarvan veel gemotiveerder op zoek gaan naar werk.
Om brood op de plank te krijgen voor zichzelf en hun gezinnen zullen ze ook met veel minder goede arbeidsvoorwaarden en lonen genoegen nemen.

Van Poperinge tot Bocholt zal een heel leger werklozen het Vlaamse binnenland overspoelen , de wet van vraag en aanbod zal er tenslotte voor zorgen dat de werkloosheid onder Vlamingen zal toenemen de werkomstandigheden zullen verslechteren en de lonen zullen dalen.(Het bewijs daarvoor is vandaag al aanwezig,zie de vele Franse werkelozen die tot diep in België de door Belgen minderwaardig geachte arbeidsplaatsen komen invullen)
Door de dalende levensstandaard verliest de bevolking aan koopkracht waardoor de middenstand achteruit boert (minder belastingsinkomsten)etc…etc…

Maar dat hoeft allemaal niet te gebeuren.
Temeer omdat er in een unitair België meer dan genoeg geld beschikbaar zou zijn dat nu met nu met miljarden tegelijk verkwanselt wordt door een log,duur en ineffiënt beleidsapparaat.
Alle verwezenlijkheden die door 175 jaar sociale strijd zorgvuldig werden opgebouwd staan op de helling.
Men moet weten dat er machtige lobby’s aan het werk zijn die er alle belang bij hebben dat Europa zo verdeeld mogelijk is(zie ook wat er aan het gebeuren is met Italië,ook daar steekt het spook van de regionalisering de kop op).
Laten we dat hier in Europa gebeuren?
Ik bedank er alvast voor .

#15900

LVB

 

@Filip Oosterlinck: uw argumenten doen mij overhellen in de richting van het separatisme. U beweert dat na een splitsing "de Walen gemotiveerder zullen zijn om werk te zoeken" (prachtig toch?), dat de staat minder inkomsten zal hebben (dus gedwongen zal worden tot bezuinigingen en afstoten van overbodige taken) en dat er meer vrije markt zal zijn. Tiens, nu u dat zo zegt: ik ben voor! Ik ga dan waarschijnlijk emigreren naar Brussel, de kleinste stadsstaat van het voormalige België. Kleine stadsstaten hebben immers het grootste potentieel om welvarend te worden.