Vier denkpistes in de zaak-Remmery

Gregg McCrary
De zaak-Remmery blijft de gemoederen beroeren. Zaterdag had in Ledegem een steunmanifestatie plaats onder de slogan "Respect". Diezelfde dag publiceerde Douglas De Coninck in De Morgen enkele interessante bedenkingen van voormalig FBI-profiler Gregg McCrary en van de Vlaamse "victimologe" Carine Hutsebaut.

VIER DENKPISTES
Maar laat ik eerst de meest voor de hand liggende motieven voor de dreigbrieven die aan Remmery gestuurd werden, op een rij zetten:
  1. Een racistische actie, gericht tegen het dragen van de hoofddoek door moslims.
  2. Een bewuste provocatie, bedoeld om sympathie op te wekken voor allochtonen of om extreem-rechts politieke wind uit de zeilen te nemen.
  3. Een actie uit persoonlijke wraak of rancune tegen zaakvoerder Rik Vannieuwenhuize, waarbij hoofddoek en "Nieuw Vrij Vlaanderen" slechts als afleidingsmaneuver of dwaalspoor dienen.
  4. Een actie die slechts ingegeven is door de narcistische drang van de dader om met zijn daden aandacht te krijgen van de media en van de publieke opinie.SAMENZWERINGSTHEORIEËN
Aan denkpiste 2 wordt geloof gehecht in sommige rechtse en Vlaams-nationalistische kringen. De Morgen schreef op 19 maart jongstleden:
De anonieme schrijver van dreigbrieven aan de zaakvoerder van delicatessenbedrijf R. Remmery is ontmaskerd. Het is Noël Slangen. Tenminste, dat is de hypothese van VB-voorzitter Frank Vanhecke. Op "de webstek" van zijn partij ventileert Vanhecke zijn ongenoegen over al die media-aandacht: "Onze tegenstanders weten niet meer van welk hout pijlen te maken. In die zin komt de zaak-Remmery als een godsgeschenk uit de hemel vallen. (...) Waar alle campagnes van Noël Slangen tegen onze partij jammerlijk mislukten, lijkt de briefschrijver wel te scoren. Je zou haast denken dat de reclamegoeroe van premier Verhofstadt er zelf achter zit."

Suggereert Vanhecke in bedekte termen dat Slangen achter de dreigbrieven zit, dan vinden anderen dat hij minstens achter de media- en solidariteitscampagne zit. Mark Grammens schreef op 17 maart in zijn veertiendaagse nieuwsbrief "Journaal":
Hier klopt dus iets niet. De dreigbrieven zelf zijn reëel, maar de show die daarrond verkocht wordt - en die dus zeker niet door de bevoegde gerechtelijke autoriteiten wordt aanbevolen -, is dat niet. Men voelt met de vingertoppen aan dat hier een meester-manipulator aan het werk is, waarbij al gauw de naam valt van Noël Slangen, die onlangs in de ambtswoning van de Belgische eerste minister een werkvergadering voorzat waar de ondermijnende initiatieven werden besproken die in de nabije toekomst door het regime zullen ontwikkeld worden in de "strijd tegen het Vlaams Belang".

PERSOONLIJKE AFREKENING
De Vlaamse profiler en victimologe Carine Hutsebaut gelooft in piste 3, een persoonlijke afrekening met Remmery-zaakvoerder Rik Vannieuwenhuyse. Die was (volgens De Morgen) van 1974 tot 1987 politie-agent, en zou bovendien (volgens 't Pallieterke) in onmin leven met zijn extreem-linkse dochter. In 1987 verliet hij zijn politiejob om van zijn hobby zijn beroep te maken: het kweken van wijngaardslakken voor verwerking in aperitiefhapjes. In 1998 haalde zijn bedrijf een omzet van 40 miljoen euro. Zo'n succes kan afgunst creëren, aldus Hutsebaut. Zij ziet in alle aanwijzingen die de schrijver achterlaat sporen van de jaren '60, '70 en '80, de periode waarin de denkwereld van de briefschijver zou gevormd zijn: Jack Ruby, J.R. uit Dallas, en kwik om voedingswaren te saboteren

FBI-CORYFEE: DADER FINGEERT HAAT
Maar profiler en voormalig FBI-agent Gregg McCrary gelooft niet in het denkspoor van de persoonlijke afrekening. Hij ziet dat de dader diverse nepsporen creëert en bewust misleidt. Hij is er vrij zeker van dat de dader zijn dreigementen nooit in daden zal omzetten.
Hier hebben we een auteur die in er in zijn eerste brief mee dreigt de boel plat te branden, in zijn vierde iemand anders te belonen die de baas komt vermoorden en het in zijn zevende zal hebben over een executie die "binnenkort" zal plaatsvinden. Op het eind gaat het dan over kwik, waarmee hij de producten van de firma zal gaan contamineren. Die ambiguïteit, dit wisselen van dreigementen, maakt het weinig waarschijnlijk dat er ooit enig geweld komt.

Volgens McCrary draait het bij de briefschrijver niet om de hoofddoek van Naïma, maar hoogstens om dé hoofddoek.
De auteur uit deze bedreigingen om iets anders te bekomen, en daar situeert zich het ware motief. [...] De vraag is ook: waarom mevrouw Amzil, van wie u mij zegt dat zij perfect wordt aanvaard door de lokale gemeenschap? Ik heb al mensen zichzelf zien uitroepen tot slachtoffer om sympathie te winnen voor anderen. De politie moet elke piste volgen [...] ook de mogelijkheid dat er een moslimgroep achter zit die het recht op het dragen van de hoofddoek in België wil vrijwaren, of Naïma Amzil zelf. [...] Als deze auteur heel erg anti-islam zou zijn, zou ik verwachten giftige haat te zien. Wie anderen haat vanwege raciale, etnische of religieuze verschillen, zal de haat niet isoleren naar één individu toe. Dit ondersteunt de hypothese dat de dader de haat fingeert en het gebruikt om een pro-islamitische backlash te creëren. [...] Dat de brieven eerst naar de pers gaan, wijst op de behoefte aan publiciteit bij de dader. Als hij zo geobsedeerd zou zijn om de zaakvoerder te kwetsen en te folteren, zou ik verwachten dat in de naar de media gestuurde brieven meer zou staan over wat voor een slechte man hij is, en veel minder over hoofddoeken. Dat hele anti-moslim en anti-hoofddoekgedoe is volgens mij bedoeld om het ware motief te verbergen".

Verder vernemen we nog dat het Hof zich uitgebreid informeerde bij het gerecht over de zaak:
De speurders werden bestookt met telefoontjes uit Laken over onderzoeksdetails. Niet om de dader te vinden, maar om voor de volle duizend procent zeker tte zijn dat het niet Vannieuwenhuyse of Naïma zijn.

Reacties

#6789

de saint aubin

 

persoonlijk denk ik dat een complot om het vlaams belang te beschadigen het meest waarschijnlijk is.En dat scijnt nog gedeeltelijk te lukken bij mensen die niet verder nadenken.

#6790

willy cammaerts

 

Wie de briefschrijver is weet ik niet. Maar ik weet wel dat heel deze zaak meesterlijk wordt gemanipuleerd om het Vlaams Belang te beschadigen. Er zijn mensen genoeg die wel eens bedreigingen krijgen (o.a. VB-mandatarissen) zonder dat heel deze heisa wordt opgevoerd.

Zal deze campagne succes hebben ? Tot nu toe heeft zowat alles wat tegen het Vlaams Belang geprobeerd werd gefaald. En ook nu kan deze campagne weer eens een boemerang worden. Waarom kom ik nu pas te weten dat Remmery een ex-rijkswachter is, waarom kom ik pas nu te weten dat zijn dochter tot extreem-links behoort en ruzie heeft met haar vader ? Zijn er bij Naima ook achtergronden die nog verzwegen worden ? Waarom worden 6 speurders continu op deze zaak gezet terwijl voor de rest de misdaad weelderig tiert ?

Gisteren was ik bij mijn huisarts (onder het motto 'sporten is gezond, maar niet voor de meniscus') en hij maakte zich zorgen omdat er na mij een familie zigeuners langs kwam. Een beetje verder vragen en het bleek dat hij jaren tevoren al doodsbedreigingen heeft gekregen van zigeuners (kon hij er aan doen dat hun opa zijn pillen niet wilde nemen ?), toen een revolver heeft moeten kopen, video-camera laten installeren... Ik weet dat mijn dokter helemaal niet rechts is, helemaal geen racist, integendeel, hij is zelfs dienstweigeraar geweest... En op het einde kwam het er uit : "het ergste is dat je helemaal niets mag zeggen, of..."

Sinds ik terug in Belgie woon valt het mij op hoe dikwijls dit zinnetje een gesprek beeindigd. Het valt mij ook op hoe het Vlaams Belang er electoraal altijd maar op vooruit gaat.

#6792

anonymous

 

Laat ons hopen dat ze de dader(s) zo snel mogelijk pakken. De motivatie zullen we dan wel snel te weten komen. Ik vindt het alleen opmerkelijk dat het VB zich zoals de laatste tijd wel meer in alle bochten wringt om niet de verantwoordelijkheid te moeten dragen voor hun al jarendurende haatspuiterij. Hopelijk zien er nu heel wat mensen in dat het deel 'samen' in samenleving wel degelijk fundamenteel is.

#6800

confucius

 

De persoonlijke theorie klinkt wel goed. Ik had er nog niet echt bij stil gestaan. Jack Ruby, kwikvergiftiging enz. Het zijn inderdaad thema's uit een lang verleden, die indertijd veel indruk maakten op de bevolking. Dit sluit echter de denkpiste van een bewuste provocatie door links niet uit. Tenslotte dateren uit die tijd ook de opkomst van AMADA, RAL, de erfgenamen van mei 68 die stoelden op marxistische ideologiën die globale desinformatie niet schuwden.

Ik vind het echter oneerlijk om het VB het monopolie op haatspuiterij te geven. Deman was een idioot om iedere Islamiet als ondemocratisch te betitelen, maar hij zegde in wezen niets anders dan wat Verhofstad in zijn burgermanifest stelde. Dat maakt het natuurlijk nog niet goed.

Anderzijds kan men zich de vraag stellen of het marginaliseren van een kwart van de Vlaamse kiezers niet getuigt van onverdraagzaamheid en gebrek aan democratisch gevoel.

#6801

Bart Hollevoet

 

Als het VB hier al schade door zou lijden - ik zie niet echt in hoe dat kan, met de verkiezingen nog meer dan een jaar van ons af - dan kun je je de vraag stellen, waarom de mensen de associatie tussen racistische bedreigingen en het VB maken.

Het VB heeft in zijn meer dan 25 jarig bestaan (ook de oudere VB'ers hebben de moord op Kennedy meegemaakt) meermaals de kans gehad om te tonen dat zij bereid zijn het politieke en maatschappelijke spel volgens de regels van de democratie te spelen, dat ze respect opbrengen voor het gelijkheidsbeginsel en dat ze hun visie met louter politieke middelen willen uitdragen. Die kans hebben ze keer op keer verspeeld door consequent te kiezen voor geweld, spionagediensten, onophoudelijke propaganda, onverteerbare en dus nutteloze wetsvoorstellen die alleen tot doel hadden mensen op stang te jagen, en politieke spelletjes om hun collega-politici onderuit te halen.

Wie aan komt zetten met de slogan 'Eigen volk eerst!' propageert uitsluiting: het is dan niet meer dan normaal dat ze eerst zélf met die uitsluiting geconfronteerd worden. Dat een meerderheid van een gemeenschap eendrachtig besluit dat een minderheid het beleid niet mag bepalen als die minderheid van plan is de gemeenschap schade toe te brengen, is niet alleen democratisch, maar levensnoodzakelijk voor de democratie. Hoe groot het VB ook wordt, zolang het zich niet aan westerse waarden zoals gelijkheid, vrijheid en solidariteit (voorheen 'broederlijkheid') wil aanpassen, hoort het niet thuis bij de beleidspartijen. Het cordon sanitaire is er dus vooral 'Uit zelfverdediging'. Tot spijt van wie 't benijdt, maar het is het VB dat zich aan de samenleving moet aanpassen, niet omgekeerd.

Zelf een cordon rond de migranten leggen en daarna roepen dat je gemarginaliseerd wordt, is niet geloofwaardig.

Wat de bedreigingen van de heer Remmery betreft... De éérste brief was ondertekend met 'Vrij Vlaanderen'. Daardoor werd de associatie met het VB gelegd: de VB-jongeren hebben een tijdschrift dat zo heet. De volgende brieven werden ondertekend met 'NIEUW Vrij Vlaanderen'. Dat lijkt me eerder een poging om de verdenking van het VB af te wentelen, dan om ze op hen te laden. De standpunten van Deman, Dewinter en Vanhecke over moslims zijn voor rekening van de mensen die deze uitspraak hebben gedaan: dat Vanhecke nu op de rug van Rik Van Nieuwenhuyze en Naima Amzil probeert het slachtoffer te spelen is erg onthullend over de moraliteit van deze voorzitter.

Mijn pronostiek is, dat het gerecht er met het onderzoek naar de 'Koproller van Ledegem' niet erg ver af zit.

#6802

Bart Hollevoet

 

Het ergste is helemaal niet dat je niks mag zeggen, want je mag het juist wel zeggen. Op dit forum bijvoorbeeld. Dat het VB zich de 'vrije meningsuiting' heeft toegeëigend komt, doordat mensen dat hebben làten gebeuren. En hoe krijg je ze zo ver? Door ze bang te maken. Wie jaagt ons al 25 jaar angst aan voor alles wat vreemd is? Juist. De goede dokter zal er vast niet goed van zijn geweest dat hij bedreigd is. Maar een erudiet man als hij moet beter weten, dan op basis van een incident met een zigeuner, een irrationele angst voor àlle zigeuners te ontwikkelen en te onderhouden. Een dokter die zich een geweer aanschaft vind ik helemààl onbegrijpelijk. 'Physician, heal thyself'. Angst vreet de ziel op - ik weet waarover ik praat. En vrijheid van dénken is belangrijker dan vrijheid van spreken. En juist dié vrijheid wil het VB, met populisme, simplisme en onophoudelijke propaganda, ons ontnemen. Tot wij denken, wat zij zeggen.

#6805

Hoegin

 

Ook opmerkelijk hoe er eerst veel heisa gemaakt werd rond het afnemen van die vingerafdrukken, dagenlang was het in het nieuws, en nu... niets meer. Onlangs zijn er nieuwe vingerafdrukken genomen, dus heeft men klaarblijkelijk niets gevonden? Of wat moet men daarvan denken? Alleen het verhaal rond die vingerafdrukken stinkt uren in de wind.

Mijn pronostiek: de dader zal in ieder geval niet gevonden worden voor 19 april. Want dan gaat de koning nog eens op bezoek, en ze gaan dat stukje poppenkast toch niet verbrodden door de dader te vroeg te vinden zeker?

#6809

bart hollevoet

 

Ik weet niet wie achter de dreigbrieven zit, maar ik weet wél dat het VB zélf voortdurend en zonder aanleiding bijzonder krampachtig, negatief en kinderachtig reageert op steunbetuigingen aan Van Nieuwenhuyze of Amzil. En niet alleen de militanten doen dat: parlementairen en partijkopstukken lopen voortdurend te roepen dat elke uiting van medeleven met of respect voor de slachtoffers van deze misselijke campagne eigenlijk tegen hén is gericht. Uiteindelijk brengt het VB dus voortdurend zichzélf in verband met de zaak. Waarom kunnen ze niet gewoon de resultaten van het onderzoek afwachten? Blijkbaar maakt de gedachte, dat de afzender uit racistische motieven zou handelen of zelfs banden heeft met het VB, hen bijzonder nerveus. Voorpost heeft zelfs plannen om het bezoek van de koning aan het bedrijf te gaan verstoren. Erg contraproductief volgens mij. Daarna kunnen ze dan weer gaan roepen dat ze in het verdomhoekje worden gezet.

http://www.blokwa...

Als ze bij het VB ballen en verstand hadden, hadden ze al hun mandatarissen opgedragen om vrijwillig hun vingerafdrukken aan te bieden aan het parket van Roeselare. En hun leden opgeroepen hetzelfde te doen. Dat zou PR-gewijs pure winst zijn, en daarnà zouden ze pas recht van spreken hebben. Ze zouden dan immers kunnen zeggen: 'Niet alleen keuren wij zo'n daad af, we werken zelfs mee aan het onderzoek, want blijkbaar gaat het niet vooruit. Wij zeggen hiermee klaar en duidelijk: wie zich inlaat met zulke praktijken, heeft geen plaats in onze partij' (Je ziet: ik heb de tekst al op maat van Frank Vanhecke geschreven).

Door nu voortdurend te kappen op elke blijk van aandacht of respect voor de slachtoffers, plaatst het VB zich zelf in de hoek van de daders. Onbegrijpelijk stom.

#6810

Willy

 

De leiding van het VB schijnt maar niet te willen beseffen wat het betekent "in oorlog zijn". Niet enkel met alle andere politieke partijen en alles wat daarrond draait, maar ook met de monarchie en het episcopaat. In oorlogstijd is "alles toegelaten", hoe gek, erg, of wreed dat ook mag zijn.

Over de Remmery-delicatessen heb ik mijn mening al verkondigd : de meest geslaagde reclamecampagne van de eeuw dank zij de mix met bedreigingen, hoofddoeken en justitie dat er maar niet in slaagt ergens een lidkaart te vinden.

Allang loop ik met een innige wens rond : wil er aub een soort van onderzoekingsjournalist eens beginnen uitspitten hoe erg het hier gesteld is met de "wij weten u wonen"-strategie. Is het echt dat men alleen in het kieshokje zijn mond mag opendoen om dan nog met een onderdrukte zucht zijn mening kenbaar te maken ?

#6811

meer-o-vinger

 

Hoegin, als je één vingerafdruk vindt, dan heb je de dader nog niet. Je moet eerst een boel vingerafdrukken nemen, voor je een 'perfect match' vindt. En met een gedeeltelijke vingerafdruk, zoals in deze zaak, kan dat nog langer duren. Een halve vingerafdruk is niet hetzelfde als een ondertekende bekentenis, vergezeld van een kopie van het paspoort van de dader.

#6812

de saint aubin

 

De commentaar van Bart Hollevoet is die van zoveel andere (extreem) linksen die alleen maar steeds dezelfde

valse voorstelling van zakens geven die men tot treurens toe kan lezen in "De Morgen"Wie maakt feitelijk wie bang?

Is het het vlaams Belang die de vinger op de criminele wonde legt of zijn het de duizenden criminele feiten door allochtonen ,meestal straffeloos ,gepleegd.

Wie durft er in de grootsteden s'avonds nog op straat.Hoeveel misdaden moet een allochtone jongere plegen vooraleer hij effectief wordt gestraft??In hoeveel landen heerst er moslimterreur?

Het gedoogbeleid van paars en justitie kan niet worden ontkend,misdaadcijfers worden bewust gemanipuleerd de pers wordt onder druk gezet ,feiten verzwegen of weggemoffeld.Gelukkig zien meer en meer mensen in dat dit niet verder kan.Gelukkig maar

(

#6817

salomon

 

Wie heeft al eens een briefomslag gezien en in zijn handen gehad met TWEE kogels in van 9 mm of zelfs het klein kaliber van 6,35 ? Hoe zien die boppels eruit ?

Heeft niemand daarvan IETS gezien ? En weet dan niemand dat in een voedingsbedrijf een haarbedekking VERPLICHT is voor IEDEREEN ? In deze nieuwsarme tijd kan men scoren met de onwaarschijnlijkste verhalen als ze maar con amore en dagelijks worden herhaald

#6818

Dokter Dré

 

De Saint Aubin: neem eens vlug een halve Xanax!

#6821

FD

 

Moest ons gerecht nu eens *zijn werk* doen, het was al lang opgelost.

#6823

LVB

 

@FD: hoe bedoel je? Waarin schiet het gerecht hier te kort?

#6828

koen

 

@Hollevoet,

1 "Als ze bij het VB ballen en verstand hadden, hadden ze al hun mandatarissen opgedragen om vrijwillig hun vingerafdrukken aan te bieden aan het parket van Roeselare. En hun leden opgeroepen hetzelfde te doen."

Nu ze bij het gerecht al een paar keer van een kale reis (lees poging tot huiszoeking vol procedurefouten) thuiskomen in de kweeste naar de ledenlijsten zou dat wel handig zijn, nietwaar ?

2 de uit nare ervaringen ontstane angst van een huisarts met wellicht 'gekleurde' praktijk als psychisch en onrealistisch, deze 'gevoel van onveiligheid' is in het verleden reeds een zeer efficiënte anti-blok strategie gebleken ;-)

slot : uw schrijfsels zijn je reinste VB promotiemateriaal

mvg

koen

#6830

Bart Hollevoet

 

Ten eerste, meneer de Saint Aubin, ben ik niet links. En extreem links al helemaal niet. Ik ben een democraat. Maar zelfs al was ik extreem-links, dan zou ik nog altijd willen bewézen zien dat mijn beweringen loos zijn of mijn feiten niet kloppen. Mij wegzetten als extreemlinkse leugenaar is gemakzuchtig en kortzichtig: het is een struisvogelreactie.

Ten tweede heeft het standpunt van het VB tegenover migranten niets, maar dan ook niets met veiligheid of criminaliteit te maken. De partij discrimineert migranten, homo's en Walen in vrijwel àlle segmenten van haar partijbeginselen en verkiezingsprogramma's. Wie die leest, weet dat snel genoeg, je hoeft er echt niet extreemlinks voor te zijn.

Drie: U maakt een karikatuur van de migrantencriminaliteit om uw sympathie voor een racistische partij te legitimeren. U gebruikt daarbij retorische vragen: de retoriek van de lafaard, die argumentatie ontbeert om zijn stelling te onderbouwen. Ik zal voor de gein op één van die vragen antwoorden: Ik durf in de grootsteden s avonds nog op straat - ik moet wel. En raad eens: Ik heb nog nooit last gehad - ook niet in Schaarbeek. De misdaad die mij tot nu ten deel is gevallen, was uitsluitend het werk van blanke Belgen. U neemt klakkeloos de VB-retoriek over, door buitenlandse afkomst onmiddellijk en uitsluitend te koppelen aan crimineel gedrag, en u doet dat opnieuw zonder onderbouwing.

Vier: U doet alsof allochtonen meer misdaden plegen, en bovendien alsof ze daar makkelijker mee wegkomen. Geen van beide klopt. De misdaadcijfers van Van San geven een ander beeld, en als u ooit een gevangenis van dichtbij hebt gezien, weet u zélf dat u liegt.

Wat u verder allemaal schrijft over moslimterreur - lijkt me in Vlaanderen bepaald geen probleem - weggemoffelde cijfers, 'gedoogbeleid' en wat weet ik al niet, raakt kant noch wal en heeft niks met de werkelijkheid, maar alles met een menselijke, maar volkomen irrationele reflex te maken, waar de in marketing doorgeleerde racisten van het VB op inspelen om u in het stemhokje hun zakken te doen spekken.

U bent al in zoverre een marionet van de intolerantie geworden, opgehangen aan de touwtjes van uw eigen angst en dansend naar het handje van een parasitaire kliek antidemocraten, dat u zelfs geen begrip meer kunt tonen voor de angsten die ànderen - Naïma en Rik, over hen ging het, weet u nog? - moeten doorstaan. Dat is erg jammer - vooral voor u en uw naasten.

#6831

Outlaw Mike

 

Koen tegen Hollevoet: "uw schrijfsels zijn je reinste VB promotiemateriaal."

Koen, sssstttt!!!!!! Mijn partij wordt slapend rijk! Laat die nuttige idioten doen!

Confucius: "Deman was een idioot om iedere Islamiet als ondemocratisch te betitelen, maar hij zegde in wezen niets anders dan wat Verhofstad in zijn burgermanifest stelde."

Wel, ik zou niet zeggen dat Deman een idioot is. Wel dat zijn reactie nogal heftig was en een ietsje grof tegenover Annemans. Zoals ik elders al ergens geschreven heb, is het natuurlijk gemakkelijk om Deman af te schilderen als "dwaas, idioot en gevaarlijk" (dixit Peter Vandermeersch in "De Stavda"). Maar in wezen zegt Deman net hetzelfde als Amir Taheri. En bij Amir Taheri, een gerenommeerde Iraanse schrijver van wereldniveau, ligt het natuurlijk al wat moeilijker hem in het vakje "Bruine Mestkevers" te catalogeren.

Hier volgen een paar excerpten van Taheri's essay "Islam and Democracy: the Impossible Union", verschenen op de site van Benador Associates: http://www.benado...

"The idea of equality is unacceptable to Islam. For the non-believer cannot be the equal of the believer. Even among the believers only those who subscribe to the three Abrahamic religions: Judaism, Christianity and Islam, known as the "people of the book" (Ahl el-Kitab), are regarded as fully human. Here, too, there is a hierarchy, with Muslims at the top.

Non-Muslims can, and have often been, treated with decency, but never as equals. There is a hierarchy even for animals and plants. Seven animals and seven plants will assuredly go to heaven while seven others of each will end up in hell.

Democracy means the rule of the demos, the common people, or what is now known as popular or national sovereignty. In Islam, however, power belongs only to God: al-hukm l'illah. The man who exercises that power on Earth is known as Khalifat al-Allah, the regent of God. Even then the Khalifah, or Caliph, cannot act as legislator. The law has already been spelt out and fixed forever by God.

The only task that remains is its discovery, interpretation and application. That, of course, allows for a substantial space in which different styles of rule could develop.

But the bottom line is that no Islamic government can be democratic in the sense of allowing the common people equal shares in legislation. Islam divides human activities into five categories from the permitted to the sinful, leaving little room for human interpretation, let alone ethical innovations.

To say that Islam is incompatible with democracy should not be seen as a disparagement of Islam. On the contrary, many Muslims would see it as a compliment because they believe that their idea of rule by God is superior to that of rule by men, which is democracy.

The late Saudi theologian, Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Jubair, a man I respected though seldom agreed with, believed that the root cause of contemporary ills was the spread of democracy.

"Only one ambition is worthy of Islam," he liked to say, "to save the world from the curse of democracy: to teach men that they cannot rule themselves on the basis of man-made laws. Mankind has strayed from the path of God, we must return to that path or face certain annihilation."

Those who claim that Islam is compatible with democracy should know that they are not flattering Muslims."

Om niet onmiddellijk de hele PC-crowd over me heen tekrijgen zou ik natuurlijk kunnen zeggen dat ik PERSOONLIJK misschien niet geloof dat Islam en democratie verenigbaar zijn, maar wel dat er hier en daar individuele Moslims bestaan die democraat zijn. Wel, mooi niet. Of, indien wel, dat hun percentage onder de Moslimgemeenschap procentsgewijs uitgedrukt moet worden met een getal met een heeeeeeleboel nullen na de komma. Ja politiek correcte knuppels, wees maar dikke maatjes met al die verlichte moslims en klop jezelf maar op de borst hoe torenhoog je morele superioriteit wel uitsteekt boven die van de gemiddelde Vlaams Belanger. Hoeveel onder die "geïntegreerde", "geassimileerde", "democratische" Moslims zouden er zijn die zouden toestaan dat hun zoon of dochter zich tot het Christendom bekeert om met uw zoon of dochter te kunnen trouwen? Geen of bijkans geen dus. Ergo, discriminatie op basis van geloofsovertuiging. Ergo, ONDEMOCRATISCH.

De feiten zijn er: ALLE Moslimstaten lopen achterop inzake basismensenrechten en implementatie van democratische beginselen. Laat niemand met Turkije komen aandraven: dat land is bezig pijlsnel een gevaarlijk pad naar een Islamitische theocratie af te dalen: http://frontpagem...

Zelfs schaarse lichtpuntjes zoals Oman onder Sultan Qaboos Bin Said, die zijn land op dertig jaar gemoderniseerd heeft en waar highbrows carrière kunnen maken in de zgn. Knowledge Oasis Muskat, blijft een dictatuur.

De enige strategische kaart die het Westen heeft tegen het wereldwijd oprukkende Islamisme is het Amerikaanse initiatief om democratie en vrijemarktmechanismen met geweld op te dringen in het Midden-Oosten. In feite hebben de Amerikanen de stront opgekuist in Irak en een specifieke doelgroep Islamieten een schone lei gegeven om nu eindelijk ens te proberen een functionerende Islamitische democratie op te zetten. Laat ons hopen dat er, als de levensomstandigheden in de regio nu verbeteren - zoals verwacht mag worden - dat jonge Moslims eerder geneigd zullen zijn rijk en welvarend te worden dan te dwepen met de Koran. Laat ons hopen dat een generatie Islamgleerden opstaat die een moderne versie definieert. En laat ons hopen dat de goedaardige intelectuele fallout van hun inspanningen de massa radicaliserende Moslims in ons midden, die ons door de band verachten, tot inkeer zal brengen.

Lukt het uiteindelijk allemaal NIET en blijkt inderdaad binnen zeg maar 20 jaar dat zelfs een gemodernizeerde Islam ONVERENIGBAAR is met democratie, dan zul je mij de Amerikanen niets horen verwijten: zij zullen tenminste "iets" geprobeerd hebben. En dan zullen wij al die Hollevoeten, met hun fantoom van een Heerlijke Nieuwe Multikutlurele Wereld, vervloeken.

#6833

bart hollevoet

 

@Koen

Wat er in het verleden al aan huiszoekingen is gebeurd of in hoeverre er al naar ledenlijsten is gezocht, interesseert mij niet. Ik doe het VB hier een middel aan de hand om zich voor eens en altijd te distantiëren van de misdadige bedreigingen jegens Rik Vannieuwenhuyze, meer niet. Als ze dat echt willen, tenminste. Nu ziet het er naar uit dat ze in plaats daarvan liever de zaak misbruiken om er zelf garen bij te spinnen. Dat is niks nieuws. Maar het toont wel - opnieuw - dat het VB geen scrupules heeft als het er om gaat de media te manipuleren. Ook dàt is de reden dat de zogenaamde 'strategieën tegen het VB' niet hebben gewerkt. Of denkt u dat 25 jaar belastinggeld van alle Belgen bij het VB onder de matras van Karel Dillen is verdwenen?

Op het tweede deel van uw bericht zou ik graag ingaan, maar ik snap er geen hol van. Voeg alsjeblief een paar werkwoorden en andere grammaticale verbindingen toe, tot er een Nederlandse zin staat.

Ten slotte: dat vond Frank Vanhecke ook. Hij wou mijn columns op een VB-verkiezingssite. Als ik de beste prop voor het VB schrijf - wat een eer - waarom dan nog miljoenen euro's geïnvesteerd in propagandacampagnes? Alweer een stommiteit... Tenzij uw bewering niet klopt, en u er zomaar wat uitflapt omdat u zonder munitie zit. Wat ik eerlijk gezegd denk.

Terugkomend op het onderwerp verbaast het me dat voor sommige mensen een onveiligheidsgevoél, en dan nog het liefst een onveiligheidsgevoel van horen zeggen, zoveel zwaarder doorweegt dan échte bedreigingen. De selectieve blindheid die sommigen aan de dag leggen om toch maar niet te moeten erkennen dat een kwarteeuw vreemdelingenhaat propageren wel to excessen moét leiden, is schokkend. Ik dacht dat onze hersenen onze belangrijkste grondstof waren.

En denkt er nu écht iemand dat Naima Amzil wordt geviseerd omwille van de hygiënevoorschriften?

Een kapje kan je prima bovenop zo'n hijab dragen. Bovendien hebben kapje en hyab dezelfde functie: het haar bedekken.

Als Namzil geen kapje droeg, maar wel een hijab, bespaarde ze dus haar werkgever geld: in plaats van door het bedrijf betaalde wegwerpkapjes droeg ze een door haarzelf betaalde hoofddoek die net hetzelfde effect had. Werkneemster van de maand!

#6834

bart hollevoet

 

Meneer Cosyns, uw partij wordt al 25 jaar slapend rijk. Dat heb je namelijk met opportunisten zonder ruggengraat: die kunnen zich in zoveel bochten wringen dat je bijna zou geloven dat ze één miljoen reten tegelijk kunnen likken.

Het heeft nog lang geduurd voor er iemand met een snel gecopypaste portie anti-moslimretoriek kwam aanzetten.

Zonde, want zoveel woorden - Engelstalig bovendien - blijven niet hangen. Waarom blijft u niet, om het op zijn Remmery's te zeggen, bij de recepten die hun deugdelijkheid al hebben bewezen?

'Islamieten: parasieten'

'Wie een hoofddoek draagt, tekent een terugkeercontract'

'Een moslim kan geen democraat zijn'

'Wie een hoofddoek draagt, verwerpt onze westerse waarden'

Net hetzelfde, maar tien keer korter, meneer Cosyns.

U denkt misschien: 'Als ik zeg dat IK het niet zeg, maar iemand anders, en ik gebruik driehonderdzestig woorden in plaats van achttien, komt het overtuigender over'.

Helaas. De contouren van uw moslimhaat zijn zelfs onder de dikste woordensprei nog met gemak te onderscheiden, zelfs voor een myoop als ondergetekende. Volgende keer beter, en vooral: meer eerlijkheid, minder woorden.

#6835

bart hollevoet

 

Maar de eigenlijke vraag zou ik nog vergeten: wil u hiermee de bedreiging van Rik Vannieuwenhuyze goedpraten, meneer Cosyns?

#6836

Eric Jans

 

De zaak Remmery staat nergens voor, is niet herkenbaar en interesseert me niet. Ik volg het niet. Ik vang hier of daar eens een kreet of een slogan op. Maar wat moet je daarmee? Niks.

#6837

bart hollevoet

 

Kort samengevat, voor het hier weer een oneindige lus van pro of contra VB-argumenten wordt, nog een keer mijn standpunt:

De briefschrijver heeft een persoonlijke wrok tegen Rik Vannieuwenhuyze én koestert extreem-rechtse sympathieën.

De VB-top is bang om hun 'unique selling proposition', het racisme, in deze zaak los te laten en ziet zich nu geconfronteerd met het boemerang-effect van hun kwarteeuw bang- en zwartmakerij, omdat ze niet kon voorzien dat de publieke opinie zo snel zou omslaan. Gelukkig voor hen zijn het nu geen verkiezingen: ze kiezen dus eieren voor hun geld en spreken zich tegen de islam en de hoofddoek uit (de vier citaten hierboven waren van vooraanstaande VB'ers) om hun harde kern niet voor het hoofd te stoten. Het vuile werk laten ze doen door Voorpost. Daarna blêten ze dat ze in een slecht daglicht worden gesteld door de o zo linkse pers.

NIETS van dat alles brengt de oplossing van de zaak Remmery dichterbij. Het VB draait gewoon een extra rondje mee in de schijnwerpers en op de rug van het leed van anderen.

Als het VB werkelijk de bedreigingen afkeurt, dan zou het deze gelegenheid moeten aangrijpen om schoon schip te maken. Iedereen, en de VB-top in de éérste plaats, weet dat het VB mensen in haar rangen telt, die tot anonieme bedreigingen in staat zijn - al komen ze in de partijhiërarchie meestal niet verder dan de gemeenteraad.

Het VB mist die kans en laat zich kennen als racistisch door de uitingen van respect en aandacht voor de slachtoffers van de zaak af te keuren of te saboteren, door de zaak te minimaliseren en door de motivering van de briefschrijver - in wat wolliger termen - over te nemen. Daarmee zijn ze zélf de architecten van de 'operatie beschadiging' die ze weer eens beweren te ondergaan.

#6838

Eric Jans

 

Oh ja... en als de koning 'goede daden stelt', wil dat voor mij nog niet zeggen dat ik daarom geen republikein zou zijn.

Waarom zou 'een koning' bij momenten geen goed mens kunnen zijn? Het maakt van mij geen royalist.

Het thema is niet of de Naïma's van deze lekenstaat mag blijven werken met haar hoofddoek. Het thema is - bijvoorbeeld in Frankrijk - of de Naïma's met hun hoofddoek nog welkom is op een gymnasium.

Dat is daar geen Vlaams Belang-kwestie, maar een Frans regeringsdictaat!

Het thema is dus zéker zoveel welke vrijheden Remmery morgen als zaakvoerder nog heeft als hij géén hoofddoeken meer in zijn firma wil zien. Als hij morgen een klasse-restaurant opent, wordt hij dan wettelijk verplicht om zijn klanten door hoofddoeken te laten bedienen? Dàt is het wérkelijke thema.

Maar of Naïma nu stopt met werken dan wel ermee doorgaat... daar trek ik geen enkele maatschappelijke conclusie uit.

Ik zou niet weten dewelke?

Voor de rest... dreigbrieven sturen is verboden.

Verdorie... nu ben ik er toch op ingegaan.

#6839

Briggs

 

Over het geval Amzil heb ik reeds "mijn venijn" geuit.

Ik weet niet wie of wat het is, mij kan het enkel schelen dat die eikel gevat wordt.

Mijn visie op de zaak legt de nadruk die overeenstemt met die van de ex-FBI profiler.

Vluchtig typ ik een reactie neer tov :

@Bart Hollevoet :

Uit uw reacties durf ik af te leiden dat 'alles de schuld is van het Vlaams Blok/Belang'.

1)Een slogan zoals 'Eigen volk eerst' propageert (volgens u) uitsluiting, dus als ik bij u thuis wil binnen zijn zal u mij binnenlaten.

Laat u mij niet binnen dan heeft u beslist welk volk bij u over de vloer mag komen, nl. uw "Eigen volkje" aldus Eigen volk eerst. Btw, u sluit dan niet alleen mensen uit, maar u discrimineert daarbij nog eens (want die mag binnen en de andere niet, voor geen geldige reden :) ).

Ja, ik trek het geheel in het belachelijke. U heeft het recht om te zeggen wie in uw huis binnen mag en wie niet, het volk mag hetzelfde beslissen mbt haar Staat. Aangezien het volk niet zelf regeert maar door middel van partij politieke vertegenwoordiging....kan het enkel dat een partij dat voorstelt en uitvoert indien het voldoende steun gekregen heeft van het volk.

U mag nu komen aandrijven met Hitler en co...maar ik heb nergens gesproken van massamoord, noch verdere uitlatingen over de uitvoering van een zulk beleid.

Men kan niet stellen dat de slogan 'Eigen volk Eerst' automatisch de volledige uitsluiting betekent, eerder een bevoordeling.

2)Waarom zouden VB mandatarissen hun vingerafdrukken laten afnemen ? Zodat men ze gemakkelijker kan ficheren bij de staatsveiligheid ?

Waar was de algemene verontwaardiging en de mediacircus en het grootschalig gerechterlijke onderzoek toen "onbekenden" in Roeselare dmv 2 cocktail molotovs een café probeerden te doen afbranden terwijl de eigenaar en zijn dochtertje boven aan het slapen waren ?

Dat Café was al een versterkte burcht (omwille van eerdere bedreigingen, hetgeen ook gezorgd heeft dat het pand niet afbrandde !) omdat het dienst doet als lokaal voor het Vlaams Blok/Belang voor de regio Roeselare.

3)Blockwatch? Hahahahahaaaaaaaaaa en u pretendeert niet links te zijn.

4)Meneer Hollevoet, ik zou voorstellen dat u eens rondvraag doet bij de mensen die werken op het terrein.

Ik woon in de rand rond Brussel, vele mensen die ik ken werken in het Brussels gewest, ALLEN klagen zij aan wat U niet voorvalt noch ziet. Heel opmerkelijk, toch.

U vernoemt Schaarbeek...maar u vergeet wel aan te duiden in welke wijken en de situatie. Ik daag u uit om alleen 'int putteke van de nacht' in de "armere" wijken van Schaarbeek te wandelen. Schaarbeek heeft zijn 'goede wijken' en zijn 'slechte' wijken.

Ik ken maar 3 types van mensen die vrij & blindelings rondlopen in het Brussels gewest..dat zijn allochtonen; rijke stinkerds die in hun wijken blijven en Multiculturalisten.

5)Verder IVM criminaliteit.

Primo: Van San heeft haar mond moeten houden, omdat de conclusies uit haar rapporten niet overeen kwamen met de visies van de Politiek correcte dictatuur.

Secundo: de criminaliteitsstatistieken mag u verbranden.

Ze zijn WAARDELOOS.

Aanzienlijk veel gevallen worden niet meer gemeld, veel dingen worden zomaar geklasseerd zonder meer; en de politie staat onder druk zware politieke druk.

Tertio: Er zijn geen duidelijke statistieken in verband met etniciteit en criminaliteit. Op basis van nationaliteit wel, maar niet op basis van etniciteit.

Persoon X kan door een autochtoon als een allochtoon beschouwt worden maar voor het gerecht en de statistieken is Persoon X een Belg (want hier geboren of genaturaliseerd).

-----

Schrijffouten meer dan waarschijnlijk...een taal leeft..schrijffouten zijn het bewijs dat de taal leeft :).

#6841

bart hollevoet

 

@ Briggs Die disclaimer voor uw schrijffouten had niet gehoeven. Ik let op de inhoud. Uw litanie bestaat uit niks dan vooroordelen, karikaturen, valse en niet onderbouwde veronderstellingen, kretologie en loze beweringen. Alleen omdat u niet houdt van een kritische benadering van het VB, vindt u het nodig om overal waar ik 'zwart' heb geschreven, 'wit!' te roepen. U vertelt niks nieuws over de zaak Remmery. Een overbodige post, Briggs, en zonde van uw tijd.

#6842

bart hollevoet

 

@Eric Jans: U draait de zaken om. De bedoeling van de briefschrijver is Van Nieuwenhuyze te dwingen, géén hoofddoeken in zijn bedrijf toe te laten. Het is dus de anonieme bedreiger die de vrijheid van Van Nieuwenhuyze om in zijn bedrijf te doen en te laten wat hij bloody well wil, aanvalt. Dat moet geen enkele ondernemer of liberaal over zijn kant laten gaan.

#6843

Eric Jans

 

@ Briggs e.a.:

Schrijffouten? Waar maak je je druk om?! Lees maar eens hoe ik in m'n laatste repliek in de knoop zat met m'n tijden. Ik schaam me terecht. Ik buig mijn hoofd en vraag nederig om jullie vergeving.

#6845

Eric Jans

 

@ Bart Hollevoet:

Ik draai niks om. Mevrouw Onkelinkx is het die de dingen (en dat uitsluitend in België, niet in de omliggende landen!) omdraait. ZIJ introduceert het beginsel van de 'omgekeerde bewijslast'. Ik noem je racist en het is aan jou om te bewijzen dat het niet waar is.

Het zijn rechtsbeginselen uit de DDR!

Dàt, Bart, is de nationale context waarin de zaak Remmery/Naïma zich afspeelt.

Dreigen is strafbaar. Punt uit. Daar is geen discussie over.

Ik wil er je alleen op wijzen dat de thematiek achter het drama (hoe erg of weinig erg ook) niet 'de vrijheid van de werkgever om een hoofddoek toe te laten' is.

Een Belgische werkgever heeft die vrijheid altijd gehad en heeft die vrijheid nog steeds.

Paars is van die vrijheid echter een plicht aan het maken, op straffe van wet.

De allerenige 'vrijheid' die in deze dus ter discussie kan staan is de vrijheid iemand op uiterlijk-religieuse grond voor (welbepaald) werk te kunnen/mogen weigeren.

In de ons omringende landen wordt DIE discussie gevoerd. (voorbeeld: keppel-kruistekens- & hoofddoekenverbod in Franse staatsscholen)

In Turkije is een hoofddoek niet altijd zo vanzelfsprekend of getollereerd. Op een Turkse pas bijvoorbeeld verboden!

Ik zou - zoals ik al zei - niet weten welke maatschappelijke conclusie ik uit dit drama moet trekken.

Behalve dat dreigbrieven sturen verboden is. Maar om daarvan overtuigd te raken heb ik dit voorbeeld niet nodig.

#6846

bart hollevoet

 

@Eric Jans No biggie. 't Waren niet de tijden die fout zaten, maar de overeenkomst in getal van onderwerp en werkwoord :p De inhoud was duidelijk.

De vraag in hoeverre een lekenstaat pluralistisch genoeg moet zijn om uiterlijke kenmerken van overtuiging toe te staan in de openbare ruimte of de ambtenarij, is interessant. Maar eigenlijk is ze voer voor een andere thread: Remmery is een privébedrijf, geen openbare instelling.

Dat was het wel zowat, wat mij betreft. Morgen praten we (misschien) verder.

#6847

Eric Jans

 

Juist... maar onze staat voert tenminste die discussie zéér in mineur of zelfs niet.

Punt 2: als ik in een boetiek geen vrouw met hoofddoek in dienst wens te nemen... heb ik dan het recht om dat 'vanwege de hoofddoek' ook niet te doen?

Ik blijf erbij dat wie een religieus symbool wenst te dragen, daar ook de consequenties moet bijnemen.

Net zoals een punker met knalgroene punkkop waarschijnlijk niet welkom zal zijn als werknemer aan de ontvangstbalie van een Fortis-bank-kantoor. Ik noem maar wat.

In de zaak Naïma wordt a.h.w. 'gestreden' voor vrijheden die we al hebben en die niemand ongedaan wil maken. Ook het VB niet.

Het VB wil 'thematisch' Remmery het recht niet ontzeggen om een hoofddoek toe te laten. Het VB wil Remmery het recht wel GEVEN om - indien hij dat wenst - een hoofddoek te weigeren. Maar hij zal dat van het VB nooit MOETEN weigeren.

Waar gaat die hele zaak dus eigenlijk over? Over niks, als je 't mij vraagt.

#6848

bart hollevoet

 

@Eric Jans Allez, nog eentje dan. In deze zaak bedreigt een anonymus een werkgever met brandstichting, moord en sabotage, omdat hij zijn werkneemster toelaat een hoofddoek te dragen. Dat komt er op neer, dat de bedrijfsleider gedwongen wordt niet zijn eigen beleid te voeren, maar zich op straffe van moord, brandstichting en sabotage een beleid te laten opleggen, dat het dragen van hoofddoeken verbiedt.

Hoe lees je daar een verplichting in om het personeel hoofddoeken te dragen, Eric? Enerzijds trek je er wel een maatschappelijke conclusie uit (Onkelinx duwt ons DDR-rechtspraak door de strot), anderszijds zeg je dat je niet weet welke maatschappelijke conclusies er uit moet trekken.

De vrijheid om werknemers op basis van hun godsdienst te mogen weigeren, lijkt me een bijzonder nutteloze vrijheid, tenzij het werk religieuze connotaties heeft. Dat Amzils religie de kwaliteit van haar werk op geen enkele manier beïnvloedde, zegt genoeg.

Als we de gegevens over de discriminatie van allochtonen op de werkvloer én op de woonmarkt bezien, kunnen we moeilijk ontkennen dat er een groot probleem is - een tikkende tijdbom, om het dramatisch te zeggen. De VDAB erkent dat ze gewoon niet de middelen heeft, om bepaalde groepen - allochtonen, maar ook sociaal zwakkeren - door bedrijven aangenomen te krijgen. Er moet dus iets worden gedaan, en tot nu komen er onevenredig veel inspanningen van de kant van de overheid en van de werkzoekenden - waarmee ik niet alle bedrijven over één kam wil scheren: er zijn er die een heel menselijk selectie-en personeelsbeleid voeren. Er zijn er meer, die dat niet doen.

Ik denk dat sommige cenakels in de bedrijfswereld nog niet goed beseffen dat een werknemer vandaag geen bedelmonnik is, maar een potentiële partner. De sollicitant van vandaag is misschien de klant van morgen. Ongeacht zijn geslacht, kleur of geloof. Dat besef maakt overheidsinmenging overbodig.

#6850

bart hollevoet

 

Het VB gunt Remmery voor de microfoons en camera's het recht om aan te nemen wie hij wil - alsof iemand dat recht in twijfel trekt. In hun partijprogramma staat ondertussen wel, dat er sancties moeten komen voor mensen die allochtonen aanwerven. Bovendien gunt het VB de werknemers niet, zich in hun overtuiging te uiten. Waar zit die vrije meningsuiting nu? Of zijn ze bang voor 'de kracht van een overtuiging'?

Ik vind de houding van het VB in deze zaak bijzonder laakbaar en laf, maar dat heb ik al gezegd.

Rik Vannieuwenhuyze heeft nu al het recht om aan te nemen wie of wat hij wil. Hij heeft er voor gekozen, geen bezwaar te maken tegen werknemers met een hoofddoek. Iemand wil hem die vrijheid ontnemen - en dat is niet Laurette Onkelinx, maar de anonieme briefschrijver - en het VB kiest de kant van deze dreiger, louter en alleen omdat de hefboom waarmee hij Rik Vannieuwenhuyze wil kraken, een allochtone vrouw met een hoofddoek is. Ze belichaamt het tegendeel van wat het VB beweert: dat een allochtone moslimvrouw met een hoofddoek niet geïntegreerd kan zijn. Dàt zit hen zo hoog en daarom doen ze die stommiteiten.

Ik wil bedrijven en bedrijfsleiders alle vrijheid gunnen, die ze nodig hebben om zaken te doen en hun onderneming een succes te maken. Maar net als ieder ander hebben ook zij maatschappelijke verantwoordelijkheid waar ze zich niet onder het mom van 'vrijheid' aan zouden moeten onttrekken.

Nogmaals: niet Laurette Onkelinx bedreigt de zaakvoerder en zijn bedrijf om hem te dwingen een bepaalde HR-politiek te voeren. Tenzij later blijkt dat zij die brieven geschreven heeft - maar ik denk dat ze te jong is om zich Jack Ruby te herinneren. Goeienacht.

#6852

Eric Jans

 

@ Bart Hollevoet:

je zegt:

<<Hoe lees je daar een verplichting in om het personeel hoofddoeken te dragen, Eric?>>

Neen. Ik zeg dat ook het VB niemand wettelijk wil verplichten hoofddoeken te verbieden.

Wél wil het VB een werkgever het recht toekennen om geen hoofddoeken toe te laten, ALS HIJ DAT 'WIL'.

Remmery zou - onder een VB-regering - in de situatie van zijn bedrijf inderdaad geen behoefte voelen om Naïma haar hoofddoek NIET te laten dragen. Het stoort niemand en ze werkt goed. Wel, indien het Vlaams Belang nu in de regering zou zitten, dan zou Naïma dus verder haar hoofddoek kunnen dragen in de Firma Remmery. Waarom? Omdat meneer Remmery het als zaakvoerder goed vindt. Punt uit, einde discussie.

Gaan allochtonen beter aan werk geraken omdat hoofddoeken bij wet 'gedwongen' MOETEN toegelaten worden?

Is dat de achterliggende thematiek?

Daar geloof ik niks van. Integendeel! Die (wettelijke) dwang om niemand te mogen weigeren vanwege hoofddoek gaat alleen de aversie tegen dat religieuze symbool doen toenemen.

Op de werkvloer is je tijd, je uitstraling en je inspanning van degene die je betaalt. Voor zoveel tijd en werk zoveel geld in ruil. Da's de essentie van een werkovereenkomst.

Als degene die je gaat betalen vindt dat je niet de juiste uitstraling voor een welbepaalde job hebt, moet hij dat OM DIE REDEN kunnen weigeren.

Dat is waar VB voor pleit.

Maar Remmery hééft geen probleem met die hoofddoek, dus waarom zou het VB dan een probleem moeten hebben met de keuze die Remmery daarin als bedrijfsleider maakt?! Niemand van het VB wil Remmery het recht ontnemen om een hoofddoek toe te laten op zijn werkvloer.

Dus nog eens: waar zit het probleem?

#6853

Eric Jans

 

@ Bart Hollevoet:

Je zegt:

<<Iemand wil hem (Remmery) die vrijheid ontnemen - en dat is niet Laurette Onkelinx, maar de anonieme briefschrijver - en het VB kiest de kant van deze dreiger, louter en alleen omdat de hefboom waarmee hij Rik Vannieuwenhuyze wil kraken, een allochtone vrouw met een hoofddoek is.>>

'KIEST DE KANT VAN DEZE DREIGER'?

Waar haal je dat uit? Heeft De Winter gezegd: "Ik kies de kant van de dreiger'?

Het zou me sterk verbazen.

Maak je eens woorden hard, Bart.

#6856

NN.

 

"Dat de brieven eerst naar de pers gaan, wijst op de behoefte aan publiciteit bij de dader. Als hij zo geobsedeerd zou zijn om de zaakvoerder te kwetsen en te folteren, zou ik verwachten dat in de naar de media gestuurde brieven meer zou staan over wat voor een slechte man hij is, en veel minder over hoofddoeken. Dat hele anti-moslim en anti-hoofddoekgedoe is volgens mij bedoeld om het ware motief te verbergen"."

Bij deze zaak is dat het opvallendste. De behoefte om de pers te bespelen, dus minder het risico van een echte daad.

De vraag is dus : wie heeft de behoefte om de pers te bespelen ? Of anders geformuleerd : welk effect heeft de zaak , in het bijzonder waarom blijft die zaak de pers halen ? En welk voordeel haal je daar als dader uit ? Als de bedreigingen niet de echte redenen zijn, zijn er duidelijk andere motieven die een rol spelen.

Dus moet je de 'zaak' eerder vanuit een ander perspectief aanschouwen. Je moet evalueren welke acties de dader stelt, en waarom hij dat op die momenten doet. Van daaruit kan je zijn beweegredenen achterhalen en evalueren. Alvast kan je op deze site achterhalen dat één thema niet uit de pers verdwijnt. Dus kan je eenvoudig een oorzaak vinden die verband houdt met deze vaststelling.

Alvast is het duidelijk dat je de beoordeling en dus de motivatie niet via een eenvoudige vraag en antwoord kunt identificeren. Je moet het eerder in verband brengen met de beweegredenen die uit de daden blijken, dus wie heeft er belang bij dat dit onderwerp de pers blijft halen ?

#6867

bart hollevoet

 

@Eric Jans Het VB kiest de kant van de dreiger, door voortdurend te hameren op de onverenigbaarheid van de hoofddoek en de islam met 'onze westerse waarden'.

Dat is precies de motivatie die de schrijver van de brieven aanhaalt om de Remmery-zaakvoerder en werkneemster te terroriseren.

De citaten die ik hierboven vermeldde, zijn directe citaten van VB-kopstukken.

Rob Verreycken voert in Borgerhout voortdurend 'de islam' als verpersoonlijking van het kwaad op, de Antwerpse VB-top stapt op achter de slogan 'Islamieten : parasieten", Filip Dewinter verklaart dat vrouwen die een hoofddoek dragen, een 'terugkeercontract ondertekenen', voorzitter Vanhecke houdt vol dat het dragen van een hoofddoek een afwijzing van westerse waarden zoals de scheiding van kerk en staat is en dus niet kan, en Filip Deman vat het nog eens samen met 'moslims kunnen geen democraat zijn'.

Al deze anti-islamitische en anti-hoofddoekstandpunten, waarvan drie van de vier dateren van nà de brievencampagne, sterken en bevestigen de anonieme briefschrijver in zijn overtuiging. De grootste partij van Vlaanderen geeft hem immers gelijk.

De zaak Remmery is de lakmoesproef voor het VB, de toetssteen waaraan we kunnen zien in hoeverre het hen menens is met hun 'vernieuwing' en in hoeverre er bij de partij de goede wil aanwezig is, om zich aan te passen aan de democratische waarden die in onze grondwet staan. Nu kon het VB bewijzen, dat ze inderdaad ten onrechte voor racisten worden versleten. Ze zijn grandioos gezakt.

Hard genoeg zo?

Nog iets over de islam: Bij Houtekiet verscheen 'Oosterse dagen - Arabische nachten' van Marc Heirman. Aanbevolen lectuur voor wie kennis van zaken verkiest boven vooroordelen en toogpraat.

#6868

bart hollevoet

 

Eric, het VB heeft niet alleen met uitspraken, maar ook met hun programma de bedoeling om te bepalen wie de Vlaamse ondernemer mag aannemen, en wie niet.

De partij bepleit fiscale sancties voor werkgevers die 'niet-Europese vreemdelingen' aannemen en / of tegemoetkomingen voor werkgevers die blanke Vlamingen aannemen (cfr het 70-puntenplan, de vernieuwde partijstatuten en het verkiezingsprogramma van 2004). Dat is een inbreuk op de vrijheid van de ondernemer, niet gebaseerd op de geschiktheid van de kandidaat, maar wel op diens etnie of afkomst.

Ondertussen zitten we nog steeds op een sociologische tijdbom zolang de aangetoonde discriminatie van niet-blanken op de woon- en arbeidsmarkt niet afneemt. Ik weet dat quota niet de ideale weg zijn - ik wist trouwens niet eens dat justitieminister Onkelinx daarover ging - , maar we zullen er iets op moeten vinden. Alle suggesties zijn welkom.

#6869

Confucius

 

@NN Ik denk dat deze piste een nachtmerrie is voor het Belgische establishment en dus ook niet te diep zal onderzocht worden door de speurders. Men kan zich ook afvragen waarom de pers zich in dit specifieke geval laat bespelen. Zoals in andere LVB topics, weeral iets dat op hypocrisie in ons persbestel duidt, meestal zijn ze niet zo naïef, maar hier past het in hun officieel beleid.

Ik geloof niet in de betrokkenheid van rechts in deze zaak. Het is trouwens ook niet het vreemdelingenstandpunt dat links in haar houding tegenover het VB dwarszit. Dat is maar de stok om de hond te kunnen slaan. De echte reden is het "België barst" thema dat wel eens hun machtspositie kan ondermijnen. Tenslotte zitten de Vlaamse socialisten alleen aan de vetpotten bij de gratie van hun waalse zetbazen. In die zin wordt het vreemdelingen beleid door zowel de linkse als de rechtse elementen in onze samenleving misbruikt. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een correct en eerlijk beleid terzake uitblijft.

#6870

bart hollevoet

 

Terug naar het oorspronkelijk bericht:

De dader wordt gezocht binnen de ruime kennissenkring van de slachtoffers, omdat je al bekend met de regio en het bedrijf moet zijn om te weten dat Rik Vannieuwenhuyze een moslima tewerkstelt. Ze is de enige moslima in Ledegem, dat valt wel op. Volgens mij komt de dader dus uit de plaatselijke gemeenschap, heeft hij een rekening te vereffenen met de zaakvoerder en is hij of zij oud of belezen genoeg om Jack Ruby en kwiksinaasappels in zijn of haar referentiekader te hebben. En slim genoeg om nauwelijks vingerafdrukken achter te laten.

Ik zou dus een mix van de vier denkpistes bewandelen, hoewel ik de theorie dat de actie bedoeld is om het VB te discrediteren, een beetje dunnetjes vind. Zoals ik al zei heeft de schrijver na de éérste brief de naam 'Vrij Vlaanderen' veranderd in 'Nieuw Vrij Vlaanderen', en nam hij zo juist afstand van het VB. Misschien had de schrijver ook helemaal niet verwacht dat zijn actie zo'n media-aandacht zou genereren, en nam hij aan dat de racistische standpunten die hij in zijn brief verkondigt, inderdaad de stem van het volk zijn, en niet de propaganda van één partij.

Met alle respect voor de slachtoffers, maar dit is eigenlijk 'De perfecte moord' in het echt - goddank zonder dodelijke slachtoffers. Mijn geld staat op de koproller van Ledegem, met de dissidente dochter als runner-up. Ik zou wel wat meer over het beroepsverleden van Van Nieuwenhuyze willen weten: politiemensen kunnen vlot aan informatie komen en weten alles over het belang van het vermijden van vingerafdrukken. Een voormalige collega van de zaakvoerder sluit dus mijn rijtje usual suspects af.

@ Eric Jans: alles wat ik te vertellen heb over het VB, de vrijheid van ondernemen en human resources in deze zaak, heb ik nu wel al ergens geschreven. Lees het op je gemak eens door. Ik ga geen vragen over die onderwerpen meer beantwoorden.

#6871

Neverbeendead Religion

 

De beste en finale denkpiste wordt meestal niet vermeld.

De rechter:En als de beschuldigde geluk heeft,bevind hij zich hier in een rechtszaak met naleving van de wet onderzoeks en oordeelsmensen die niet beinvloed,corrupt of krankzinnig zijn.Wil de beschuldigde dit geluk inroepen?

-Ja,ik zal ni anders kunne e manne.

-Goed,dan verklaar ik deze zitting voor geopend.We beginne der aan manne.

#6872

Voadre

 

**

LVB citeert Vanhecke correct maar laat op 't eind een zinnetje vallen: "(Je zou haast denken dat de reclamegoeroe van Verhofstadt er zelf achter zit), maar dat zal wel een perfide redenering zijn... Al blijft natuurlijk de nuchtere vaststelling: als het de bedoeling was om het Vlaams Belang in diskrediet te brengen, de opmars van de islam te bagatelliseren en het dragen van een hoofddoek als sympathiek voor te stellen, dan is de briefschrijver in zijn opzet geslaagd."

Ikzelf meende in de verwijzing naar Noël Slangen een zekere "tongue in cheek" te herkennen. Maar ik kan mij vergissen natuurlijk.

**

I.v.m. de bemoeienissen vanuit "Laeken": Zou er op het Kortrijkse parket niemand zijn die voldoende haar op z'n tanden heeft om te zeggen: "Geef eens de koning zelf door, of zeg hem dat hij zich met zijn koninklijke affaires bemoeit en ons laat werken"?

**

Met de Laekense betrokkenheid is er één ding waar ik nu wel zeker van ben: als er een dader gevonden wordt die niet "in het plaatje past", en die daardoor "hooggeplaatsten" in verlegenheid zou brengen, dan gaat dit dossier dicht, onopgelost. En vermits een racistisch motief onwaarschijnlijk lijkt...

#6873

bart hollevoet

 

En kogels vinden is voor politiemensen ook geen probleem. Hiermee stijgt de ex-collega van de bedrijfsleider met stip in mijn lijst.

#6874

Voadre

 

Laat ik in dat verband 2 kleine adekdotes toevoegen die op het eerste gezicht weinig ter zake doen :

1. Een aantal jaren geleden was mijn vader van dichtbij betrokken bij een grootscheeps onderzoek naar een enorme fraudezaak in de schoot van een ziekenhuis in onze buurt. Toen het dossier bijna rond was floot de procureur de zaak af, tot verbijstering van alle speurders. Enkele maanden later trad de zoon van de procureur als specialist-geneesheer in dienst van datzelfde ziekenhuis...

2. Later zou mijn vader deelnemen aan een onderzoek naar hormonenhandel, lang vóór dat modieus werd. Toen men de kern van de maffia dreigde bloot te leggen (buiten ons arrondissement), trok de procureur-generaal plots de zaak naar zich toe, zogenaamd omdat de zaak meerdere arrondissementen besloeg. Er werd nooit meer iets van gehoord. De toenmalige 'Don' van de hormonenmaffia was een gulle sponsor van de verkiezingscampagnes van de toenmalige vice-premier (dat kon toen nog). De man wist zich vrijwel onaantastbaar... (tot het politieke klimaat zou keren, en de publieke verontwaardiging over hormonen in het vlees de zaak weer actueel zou maken).

Dat was toen. Ik moest er al aan terugdenken toen ik las dat onze minister van "Justitie" zich eens met de zaak ging moeien. Ik dacht meteeen: Zouden ze de dader dan toch op het spoor zijn? Als de justitiële hiërarchie zich moeit, dan is dat meestal niet omdat het onderzoek niet vlot, wel integendeel.

Als nu de Koning zelve begint te polsen naar het verloop van het onderzoek, en iedereen kan raden dat er een zekere voorkeur bestaat voor een bepaald type dader, dan kan men zich afvragen van wie eigenlijk de grootste dreiging uitgaat.

Om kort te gaan: Alleen als de dader een gepatenteerde racist, liefst nog een VB-mandataris, blijkt te zijn, wordt deze zaak ooit succesvol afgerond.

Voorwaar, een voorspelling met hoge "toogwaarde". ;-)

#6875

Steerse

 

Ik vind de discussie best wel grappig.

Toen Pim Fortuyn werd vermoord, riepen onze rechts-extremistische vrienden van de daken dat de traditionele politici hen "demoniseren". Wie het cordon sanitair verdedigt of -erger nog- wie ooit minder vriendelijke epitheta genre "mestkever" in de mond genomen had, moet zich zowaar medeplichtig gaan voelen aan politieke moord.

Maar als het omgekeerde zich voordoet dan is het allemaal één groot links of royalistisch complot...

#6876

Voadre

 

I.v.m. de complottheorie... Ik vraag met toch maar af of er geen hint zit in die "Jack Ruby"?

Wie was Jack Ruby eigenlijk?

Volgens sommigen was hij door de Texaanse maffia uitgestuurd om de ware toedracht van de Kennedy-moord voor eeuwig toe te dekken door de (enige bekende) kroongetuige (Oswald) uit te schakelen.

Ik weet zelf nog niet goed waarom, maar ik heb zo een gevoel dat er in die naamkeuze een knipoogje zit. Ik kom er niet uit.

#6878

Voadre

 

@Steerse:

Overigens is er bij mijn weten niemand die beweert dat "het allemaal één groot links of royalistisch complot" *IS*.

Alleen komt het de linkse en royalistische milieus allemaal zo goed uit, en wordt het zo goed uitgebuit, dat je "haast zou gaan denken..."

#6885

Briggs

 

@Hollevoet

Ik heb een dwangmatige notie gehad om te reageren op enige van uw reacties.

Ik heb geen problemen met een kritische benadering van het VB. Doch zoek ik nog steeds uw geargumenteerde en onderbouwde kritiek op het VB.

Het valt ook op dat u helemaal NIET antwoord op mijn reactie, maar wel zelf een litanietje neerschrijft.

Ik hoop echter dat u er geen probleem mee heeft dat mensen niet akkoord gaan met uw "kritische" & "gestaafde" mening dat die tenminste even banaal mogen antwoorden zoals u.

Het enige dat ik kan doen is mijn bevinden weergeven, alsook de bevinden van VELEN die wonen in het Brussels gewest en in de rand.

Diezelfde reacties hoor ik vanuit verscheidene andere stedelijke regio's, dus veralgemeen ik mijn bevindingen (dat is mogelijk een menselijke fout, maar geen vooroordeel).

Persoonlijk vind ik dat U ook niets speciaals noch nieuws toevoegt aan de zaak Remmery...ik zal wel niet besluiten dat uw reacties overbodig zijn en een verkwisting van tijd.

Verder wil ik nog reageren op uw verdere redenering omtrent de zaak Remmery.

A)Een ex-collega bestaat tot de mogelijkheden.

1)Dat de persoon "weet" heeft van vingerafdrukken om dan de piste van ex-collega te openen is wel een verre sprong want

iedereen weet hoe men vingerafdukken kan vermijden...probeer eens handschoenen.

DNA echter is een ander paar mouwen, dat is gemakkelijk overdraagbaar.

Het probleem is dat er minimale contaminatie mag zijn, de dader mag zijn handen bedekt hebben maar zelfs over de brief buigen kan voldoende zijn voor DNA-transmissie.

DNA onderzoek kost wel geld en ik heb onvoldoende informatie over omstandigheden bij het ontvangst van die brieven.

2) Dat agenten gemakkelijker aan munitie geraken, dat hanteren als extra reden van verdenking is ook zo'n verre sprong. Het is natuurlijk waar dat ze gemakkelijker aan munitie kunnen geraken, maar u zou eens moeten weten hoe gemakkelijk het is om aan munitie te geraken.

Het Algemeen Belgisch leger heeft ook munitie hoor, privé-personen kunnen ook in bezit zijn van munitie op legale manier en er zijn voldoende illegale bronnen.

B)De naamsverandering is mij ook opgevallen, mij is ook opgevallen hoe het opvallend stil werd rond de periode dat Laken bij de zaak betrokken werd.

1) U concludeert correct dat de briefschrijver afstand neemt van het VB door het aanpassen van de onderschrijving naar Nieuw Vrij Vlaanderen.

De reactie dat ik daarbij formuleerde is dat iemand (de dader) zijn brieven aan het "correct afstellen" is.

Het gebruik van Vrij Vlaanderen is een factor dat schade toebrengt aan het VB, het is echter niet de belangrijkste factor. De bedreiging en de insinuaties dat het VB erachter zit zijn het meeste schadelijke.

In mijn ogen heeft de dader dit door, hij/zij wil maximale publiciteit maar niet voor het VB.

Die ondertekening met Vrij Vlaanderen vormt wel een probleem want dan gaat de aandacht ook meer richting het Vlaams Belang...die daarop inspelen en "handig" gebruik ("Misbruik") van maken.

Door het aan te passen naar Nieuw Vrij Vlaanderen neemt de dader afstand van het VB, maar niet van het (volgens sommigen:) "Racistische" Vlaams-Nationalisme. De problematiek rondom de allochtonen blijft bestaan, met een accentuering op de Hijab-problematiek.

Nu dat deze bedreigingen er zijn, kan men toch onmogelijk de hijab verbieden noch enige sereen debat voeren. Dit thema wordt in de taboe-sfeer verdreven door de bedreigingen.

Dat is wat mij opvalt bij gesprekken met anderen, die hoofddoek wordt meteen opgevolgd door een grote "Shhhhh" of door duidelijk generveerd lichaamstaal.

2)Ik vond het ook opvallend stil toen bekend werd dat het koninklijk P(euleng)aleis zich met de zaak ging bemoeien.

Deze inmenging maakt van het onderwerp een zaak van nationaal belang, hetgeen nog eens bevestigd wordt door de minister van Justitie en haar jacht op de daders.

Het is sindsdien veel moeilijker geworden om de situatie te verzwijgen en de zaak kwam nogmaals in het nieuws.

Aldus concludeer ik het volgende :

De daders zijn uit op publiciteit, om een taboe-sfeer te scheppen rond de problematiek van de allochtonen e/d Hijab.

Daarom plaats ik de daders ook eerder in het Islamitisch fundamentalistisch & Extreem Links milieu, beide zijn voldoende waanzinnig om op de proppen te komen met zulke plannen.

------------

#6886

Outlaw Mike

 

Baer Hollevoet: "Ik zal voor de gein op één van die vragen antwoorden: Ik durf in de grootsteden s avonds nog op straat - ik moet wel. En raad eens: Ik heb nog nooit last gehad - ook niet in Schaarbeek."

Tja Bart Hollekop, moet ik daaruit soms afleiden dat uzelf niet blank bent? Mensen, lees dit politiek correct opgekuiste HLN artikel eens: http://www.hln.be...

En dit hier is de ware toedracht, via het VB:

"Een patrouille van de Brusselse politie werd zaterdagavond in Molenbeek in een hinderlaag gelokt en door allochtone jongeren met brandbommen bestookt. De agenten konden tijdig uit hun wagen springen en ontsnapten aan de dood. De feiten speelden zich af in de buurt van de beruchte Ribaucourtstraat. Die stond onlangs nog centraal in een ophefmakende reportage van Hind Fraihi (Het Nieuwsblad) over de opmars van het moslimfundamentalisme in Molenbeek en de criminaliteit van allochtone jongerenbendes.

De politiewagen werd in een enkelrichtingstraat opgewacht door tientallen jongeren en met stenen en brandbommen bekogeld. Volgens een politiewoordvoerder werd gemikt op het interieur van de auto en op de inzittende agenten. Twee stenen vlogen binnen door de achterruit, één brandbom trof het portier van de politieauto. Een tweede brandbom raakte een geparkeerde wagen. Twee verdachten, Rachid en Ahmed, werden aangehouden. Mogelijk gaat het om wraak. Naar verluidt werd een broer van één van de daders de avond voordien opgepakt door de politie."

Hier een toemaatje uit Nederland: Nederlandse man levend verbrand door brandbom gegooid door allochtonen: http://dutchrepor...

Tot slot ben je in de Nederlandse grootsteden beter geen homo meer: http://www.at5.nl...

Enne, Bartje? Dit was mijn reactie op de bedreiging van Remmery en Mevr. Amzil: http://lvb.net/it...

"Ook ik veroordeel deze laffe en blinde bedreiging en het uitschot hierachter dient vervolgd te worden."

Geen Taheri voor u? Intellectueel pluimgewicht.

#6894

Eddie Voorspoels

 

@ Mr. Hollevoet: U schimpt op de "outlaw" omdat deze probeert met 360 woorden zijn gelijk te halen waar u 18 woorden tegenover plaatst om -naar uw mening- hetzelfde te zeggen. Ik ben in deze blog-item al 18x360 woorden van u tegengekomen, die miscchien in 360:18 samen te vatten zijn? Indien de woordkramerij het gelijk bepaalt dan bent u de primus.

Een puntje van u wil ik eens anders belichten. ...VB zegt werkgevers financieel te bestraffen wanneer ze allochtonen i.p.v. autochtonen aanwerven... U weet dat de huidige bewindslieden (anti VB-ers) een premie willen toekennen aan werkgevers die allochtonen in dienst nemen. Is dit niet hetzelfde maar anders uitgedrukt? Misschien is het volgens u wel een goede manier om een "evenwicht" te bereiken in de arbeidsmarkt? Steunt u dan deze gedachte?

Terug naar onze schaapjes. Die "slangen-piste" is even plausibel als alle andere. De uitkomst even efficient als alle andere trukken die reeds geprobeerd werden.

Zoals hierboven reeds gemeld zal de zaak een stille dood sterven indien men op een roze (rode?) balletdanser stuit. Dat zal waarschijnlijk niet gebeuren omdat deze "danser" met zeer grote nauwkeurigheid zijn werk gedaan heeft. Met andere woorden, het wordt een never ending story, het loch-ness van Ledegem. En wij maar schrijven...

#6901

Eric Jans

 

@ Mr Hollevoet:

Adolf Hitler, Jozef Stalin en ik hebben een paar zaken gemeen. Adolf en Jozef beweerden bijvoorbeeld dat regen meestal nat is. Ik zie dat ook zo. A&J beweerden dat wind waait. Ik denk er net zo over. Ook de bewering dat modder bestaat uit aarde en water lijkt me niet onredelijk.

Adolf & Jozef haatten de democratie, ik niet. Ik heb ze daarom niet altijd even lief, maar ik haat ze niet.

Jij zegt: <<Het VB kiest de kant van de dreiger, door voortdurend te hameren op de onverenigbaarheid van de hoofddoek en de islam met 'onze westerse waarden'.>>

Ik stel vast dat de dader een aantal standpunten lijkt of blijkt te delen met het Vlaams Belang.

Welnu, zélf zou ik niet achter een spandoek 'Islamieten - Parasieten' willen opstappen, maar - anders dan de huidige zeer recente Belgische rechtspraak - vind ik dat dat standpunt in een democratie geuit moet kunnen worden.

Vijf jaar geleden kon dat wél nog, vandaag kan dat niet meer. Een stap achteruit, vind ik.

Mijn standpunt hierover beschouw ik als legitiem binnen een democratie.

Jij mag dat dan onfatsoenlijk vinden, of 'toogpraat'. (Napoleon stimuleerde de 'café'-'gazette'-'tabac' om de politieke discussie juist te stimuleren in het dafé aan de toog. Daarom worden in de Franse Republiek nog steeds kranten verkocht IN het café, wat in Koninkrijk België verboden is. Ik ben dus voorstander van 'toogpraat' en vind dat in Belgische cafés te weinig en ook steeds minder over politiek gepraat wordt, wat ik betreur! Overigens: de staat maakt de cafés hier steeds meer fiscaal kapot. Een schande.)

Jij zegt in repliek 6850:

<<Hij (Rik Vannieuwenhuyze) heeft er voor gekozen, geen bezwaar te maken tegen werknemers met een hoofddoek. Iemand wil hem die vrijheid ontnemen - en dat is niet Laurette Onkelinx, maar de anonieme briefschrijver - en HET VB KIEST DE KANT VAN DEZE DREIGER, LOUTER EN ALLEEN OMDAT DE HEFBOOM WAARMEE HIJ RIK VANNIEUWENHUYZE WIL KRAKEN, EEN ALLOCHTONE VROUW MET EEN HOOFDDOEK IS. Rik Vannieuwenhuyze heeft nu al het recht om aan te nemen wie of wat hij wil. Hij heeft er voor gekozen, geen bezwaar te maken tegen werknemers met een hoofddoek. Iemand wil hem die vrijheid ontnemen - en dat is niet Laurette Onkelinx, maar de anonieme briefschrijver - en het VB kiest de kant van deze dreiger, louter en alleen omdat de hefboom waarmee hij Rik Vannieuwenhuyze wil kraken, een allochtone vrouw met een hoofddoek is. Ze belichaamt het tegendeel van wat het VB beweert: dat een allochtone moslimvrouw met een hoofddoek niet geïntegreerd kan zijn. Dàt zit hen zo hoog en daarom doen ze die stommiteiten.>>

Nu heb je me aangetoond dat de dader een aantal standpunten deelt met het VB, maar daarmee heb je niet HARD GEMAAKT (bewezen dus) dat het VB het ook eens is met criminele werkwijze van de dader. Terwijl je dat wel letterlijk zegt.

Het VB zélf zegt in ieder geval zeer nadrukkelijk zich te distantiëren van deze briefschrijver en zegt zéker niet 'kant' voor hem te kiezen.

Wat je daar zegt en de woorden die je ervoor gebruikt zijn een slag onder de gordel want geven niet correct het VB-standpunt terzake weer.

Dus, neen, je hebt je uitspraak niet hard genoeg gemaakt.

Het VB zegt zich te distantiëren van de briefschrijver, jij zegt dat het VB KANT KIEST voor de dader. Waarom? Omdat de dader een aantal standpunten deelt met het VB?

Moet de Sp.a zijn standpunten wijzigen als er morgen een socialistische gijzelnemer of afperser of dreiger blijkt te zijn?

Overigens, maar dat staat hier los van, er zijn in onze 'democratie' ook mensen die je standpunt over de allochtone sociologische tijdbom niet helemaal delen. Marion van San, bijvoorbeeld. Maar ze was niet zo welkom met haar wetenschappelijke studies.

#6910

koen D

 

even terzijde

heeft er iemand bedenkingen bij het feit dat alle werknemers zo maar zonder specifieke verdenking hun vingerafdrukken moesten aanleveren ?

is dit wettelijk ? of gebeurde dit op vrijwillige basis ? ik vind dit eigenlijk een serieuze schending van de privacy. Overdreven van mij ? ik weet het niet, wat is hetvolgende ? vingerafdrukken van heel de familie Van Nieuwenhuyse ? heel zijn kennissenkring ? het klanten en leveranciersbestand ? van iedereen in de streek ? maar ineens van alle burgers van dit land ?

is zo maar een los vermoeden, een politiemensengok voldoende om vingerafdrukken te nemen ? is daar wettelijk niet meer rond geregeld ? 't is een beetje tegen de tijdsgeest, maar hoe zit het hier met de rechten van de (zelfs nog niet)verdachte/verdediging ?

en die vingerafdrukken die genomen zijn, heeft het gerecht een afspraak dat die terug vernietigd worden ? of worden die opgeslagen ? is dit niet in tegendstrijd met het gelijkheidsbeginsel ?

zomaar wat bedenkingen

#6915

Egidius

 

Bart Hollevoet schrijft:

"Ik zou dus een mix van de vier denkpistes bewandelen, hoewel ik de theorie dat de actie bedoeld is om het VB te discrediteren, een beetje dunnetjes vind."

en

"Mijn geld staat op de koproller van Ledegem, met de dissidente dochter als runner-up. Ik zou wel wat meer over het beroepsverleden van Van Nieuwenhuyze willen weten: politiemensen kunnen vlot aan informatie komen en weten alles over het belang van het vermijden van vingerafdrukken. Een voormalige collega van de zaakvoerder sluit dus mijn rijtje usual suspects af."

Je hebt dus drie verdachten, waarvan nummer twee en drie in het geheel niet wijzen op een "racistisch" motief, en nummer één (de koproller) waarschijnlijk ook niet.

Kortom, de hele zaak heeft ook volgens jou meer dan vermoedelijk niets te maken met racisme. En toch zit je de hele zaak hier al dagenlang te misbruiken om het Vlaams Belang te beschuldigen van medeplichtigheid, en gebruik je de bedreigingen zelfs om die partij te verplichten tot een politieke koerswijziging (al dan niet aanvaardbaarheid van de hoofddoek in het openbare leven).

Dat is pervers, Bart. En doorzichtig.

Het is dit <politieke> misbruik, gecombineerd met de schreeuwende stilte van de overheden als Vlaamse burgers bedreigd worden, dat de publieke opinie stilaan doet balen van de hele "zaak-Remmery". Een boemerang-actie, als het ware.

Egidius

#6916

tijl

 

ik zeg het nog één keer : de dader is al lang gekend en aangezien het hier over een persoon gaat die niet VB gebonden is wordt de vergeetput gebruikt. Dus al verloren moeite en energie.

#6945

Briggs

 

Ik ben 1 type persoon vergeten te noemen bij de lijst van verdachten :

Een halve gare, ne zot, eentje die te veel over 't koekoeksnestje ging. Ongeacht politieke kleur.

#6949

bart hollevoet

 

@Egidius: Ik heb geschreven dat de reactie van het VB op de zaak Remmery niet koosjer is, en dat ze er zichzelf schade mee berokkenen, véél meer dan die anonieme briefschrijver ooit zou kunnen doen. Ik heb dat gestut met met voorbeelden, en ik heb hen een middel aan de hand gedaan om de zaak ten goede te keren. Da's meer dan ze van Wim Schamp gratis zouden krijgen.

Daarna heb ik op mij op basis van wat ik nu weet over de zaak zelf uitgesproken. Dat is niet perverser of doorzichtiger dan het ondergoed van Murielle Scherre: de doorzichtigheid en perversiteit zijn volkomen in the eye of the beholder. Als het pervers was, zou het ook niet doorzichtig zijn: check your linguistics.

Dat het VB meer sympathie voor de dader dan voor het slachtoffer laat blijken, zie je aan wat de partij doet en zegt. Schieten op de boodschapper verandert niks.

We weten wat het VB van de hoofddoek vindt. Dat de grote meerderheid van de bevolking het nu in tegenstelling tot wat ze altijd roepen niet met hen eens is, en dat ook laat horen, is voor het VB een probleem, en ze gaan er erg slecht mee om. Eronder zit een groter probleem: voor de drempel van de beleidsdeelname niet kunnen kiezen tussen deelnemen aan de parlementaire democratie zoals het hoort en het risico van een afstraffing door de kiezer durven nemen (zich aanpassen aan de westerse waarden), of blijven doen wat ze nu doen: de democratische spelregels afwijzen, vasthouden aan achterhaalde, fundamentalistische en onbruikbare beginselen, en dan maar weer alle anderen de schuld geven dat ze niet aan de bak komen (blijven kiezen voor de achterlijkste aspecten van hun eigen cultuur). Ze hebben vorig jaar een gesprek met de formateur gehad, een kans om hun beloftes aan de kiezer waar te maken. Die kans hebben ze niet gegrepen. Als ze zo verder gaan, verknoeien ze ook de gemeenteraadsverkiezingen voor zichzelf. De schandaalsnuffelaars van de VB-foertfabriek zijn vast al druk in de weer; Met alleen de halfbakken en vooral ongeloofwaardige 'Hart van Antwerpen'-campagne gaat de partij er niet komen.

Nog eens: het VB kan dit alleen rechtbreien door maandag, voor de verzamelde pers, de vingerafdrukken van al hun mandatarissen (op dringende aanvraag) en van leden (op vrijwillige basis) af te geven op het parket in Roeselare. Wie niks heeft misdaan, heeft niks te verbergen, toch?

Dit is de laatste keer dat ik hierover in herhaling val. We spreken verder als die vingerafdrukken binnen zijn.

#6950

bart hollevoet

 

Over de zaak zelf wil ik wel nog kwijt dat diegenen die het meest 'balen van die hele zaak Remmery' de bedreigden zélf zijn. Gek dat zij minder aandacht krijgen dan/van het VB.

#6951

Eric Jans

 

Nu de Paus dood gaat zijn en Verhofstadt herstellend, en het VB door de Remmery-affaire maximaal gediscrediteerd is (denken ze?), is het ideale moment aangebroken waarop het .be-regime haar vuile B-H/v-deal gaat kunnen sluiten.

De zwaar gecontroleerde integrale Vlaamse pers staat klaar om breeduit te focussen op al dat andere, zoveel grotere wereldnieuws dan 'probleem nr. 177'.

Voel je ze komen?

Maar zij misrekenen zich. Het zal geen verf pakken deze keer.

Ik herinner me hoe een VB-mandataris (RV) vorig jaar tijdens de verkiezingsperiode 2004 door slijk werd gehaald omdat hij 'zijn vrouw had afgeranseld'.

Wat bleef van dát verhaal over toen 'De Morgen' in december 2004 (6 maanden ná de verkiezingen) door de rechtbank werd verplicht om een recht van antwoord te publiceren? Dat verhaal bleek toen (minstens gedeeltelijk) een dikke luchtbel te zijn!

Dus nog eens: de zaak Remmery is volstrekt oninteressant. wat de dader doet is fout. Het motief doet niet ter zake en is zelfs niet eens gekend.

Case closed.

Alle andere pistes en conclusies hebben bijgevolg geen enkele politieke noch enige maatschappelijke relevantie.

Waar zijn we hier nu dus eigenlijk over bezig? Over hoofddoeken? Over politiek? Over democratische vrijheden? Laat me niet lachen. Dat blijkt nergens uit.

#6952

Egidius

 

Bart Hollevoet: "Ik heb geschreven dat de reactie van het VB op de zaak Remmery niet koosjer is, en dat ze er zichzelf schade mee berokkenen, véél meer dan die anonieme briefschrijver ooit zou kunnen doen."

Mooi zo, nu alleen de lijn nog doortrekken en je hebt de dader (of althans zijn milieu)!

Bart Hollevoet: "Ik heb dat gestut met met voorbeelden, en ik heb hen een middel aan de hand gedaan om de zaak ten goede te keren. Da's meer dan ze van Wim Schamp gratis zouden krijgen."

Vergeefse moeite. Het Belang heeft hier, ook volgens jouw analyse, niets mee te maken. Alle pogingen om ze erbij te betrekken zijn dus per definitie pervers. Het is degene die dat desondanks toch blijft beweren, die "niet koosjer" overkomt.

Bart Hollevoet: "de doorzichtigheid en perversiteit zijn volkomen in the eye of the beholder. Als het pervers was, zou het ook niet doorzichtig zijn: check your linguistics."

U onderschat de publieke opinie: perversiteit wordt steeds beter herkend, én afgestraft in de stembus.

Bart Hollevoet: "Dat het VB meer sympathie voor de dader dan voor het slachtoffer laat blijken, zie je aan wat de partij doet en zegt."

Je bent blijkbaar ook zo'n unieke vogel. Aan wat zie jij dat dan wel?

Bart Hollevoet: "Nog eens: het VB kan dit alleen rechtbreien door maandag, voor de verzamelde pers, de vingerafdrukken van al hun mandatarissen (op dringende aanvraag) en van leden (op vrijwillige basis) af te geven op het parket in Roeselare. Wie niks heeft misdaan, heeft niks te verbergen, toch?"

Dat zou het domste zijn wat ze kunnen doen: het spelletje van het establishment mee te spelen. Ze zouden er alle achting van hun kiezers en toekomstige kiezers mee verliezen. En het is niet omdat die (nog) geen alternatief hebben, dat dat er niet vrij snel kan komen. Ze moeten dus oppassen.

Egidius

#6955

Briggs

 

@Holevoet

Die vingerafdrukken zijn onnodig, iedereen gelijk voor de wet.

Wete wat, Ok tis goed. Alle VB mandatarissen van het arrondissement Roeselare geven hun vingerafdrukken.

Op voorwaarde dat iedere linkse activist en allochtoon zijn vingerafdrukken laten nemen.

Zo kan men misschien de daders klissen die met molotovs getracht hebben een Café & VB-lokaal plat te branden.

Trouwens als ze zouden durven hun vingerafdrukken vrijwillig te geven zal u wel een andere stok vinden om mee te slaan.

Kwacht trouwens nog steeds op mijn antwoord :)

#6960

Outlaw Mike

 

Bart Hollevoet: "Ik heb geschreven dat de reactie van het VB op de zaak Remmery niet koosjer is, en dat ze er zichzelf schade mee berokkenen, véél meer dan die anonieme briefschrijver ooit zou kunnen doen."

(van de webstek van het Vlaams Belang)

"‘Zaak-Remmery’: Vlaams Belang betreurt ontslag Naïma Amzil

03.03.2005 12.15u - Het Vlaams Belang betreurt het ontslag van de Marokkaanse Naïma Amzil na de zoveelste dreigbrief aan het adres van haar werkgever.

Van bij de aanvang van de ‘zaak-Remmery’ heeft onze partij de bedreigingen scherp veroordeeld. Het Vlaams Belang is goed geplaatst om te weten wat bedreigingen en intimidatiepogingen inhouden. Ook enkele van onze mandatarissen werden de jongste weken en maanden immers herhaaldelijk bedreigd en waren zelfs het slachtoffer van geweld. Voor geen van deze feiten zijn verontschuldigingen mogelijk. Het ontslag van Naïma Amzil is echter een slecht signaal, aangezien het de daders kan sterken in hun overtuiging dat dreigementen ook daadwerkelijk effect hebben. Aan chantagepogingen van zieke geesten mag niet worden toegegeven, al begrijpen wij natuurlijk dat mevrouw Amzil genoeg heeft van de aanhoudende dreigementen.

Op geen enkel moment kan het dragen van een hoofddoek een vrijbrief zijn voor geweld, bedreigingen of intimidatie. Het Vlaams Belang hoopt dat het gerecht er alsnog in slaagt de dader(s) te vatten.

Frank Vanhecke

Voorzitter Vlaams Belang"

'Nuff said...

http://www.vlaams...

#6962

Bema

 

''dan kun je je de vraag stellen, waarom de mensen de associatie tussen racistische bedreigingen en het VB maken'' #6801

De reden waarom Bart Hollevoet zijn tussenkomsten waardeloos zijn is vrij simpel. Hij begint al met een fameuze kemel: hij spreekt over DE MENSEN. Dat moet zijn DE LINKSE MENSEN of DE GROENEN of DE SOCIALISTEN of DE JOURNALISTEN.

Als je begint met een veralgemening die helemaal niet klopt is kan de rest van het verhaal ook niet meer kloppen.

#6963

Alter Ego.

 

Ik stel maar vast dat de VB-ers alle zeilen bijzetten om de discussie aan te wakkeren en er garen uit te spinnen.

Is het dan verwonderlijk dat bepaalde mensen (linkse, rechtse, middengroepers, socialisten, tsjeven, fantasten, journalisten, bloggers, leuteraars en zeveraars of overtuigden) denken dat het toch wel eens bij die groep te vinden zou zijn.

De reden ? Al is het maar om dat onderwerp, de immigranten, de islam, in de actualiteit te houden. Ach, of omgekeerd, om te bewijzen dat zij eigenlijk toch wel gelijk hebben, dat er een probleem is, dat de islam en de immigranten niet compatibel is met onze maatschappij, dat hun programma dus wel rechtmatig is, dat het programma realistisch is en geen hersenspinsel van misnoegden, en dat die veroordeling dus onterecht was.

Ik vraag mij steeds meer af waarom dat 'Vlaams' in hun partijnaam staat. Het doet mij denken aan de situatie van vijftig jaar geleden. Ook nu brengen ze meer schade aan dan dat ze voordelen genereren.

#6965

Voadre

 

@Alter Ego: Zetten de VB-ers alle zeilen bij? Zijn zij het die de kranten volpennen en de journaals vollullen?

VB-ers zitten volop (en hoogstwaarscijnlijk volkomen ten onrechte) in het verweer.

Overigens... "50 jaar geleden"= 1955 ??

***

Ik kom nog eens terug op de koning. Als het hof komt polsen om zeker te zijn dat Vannieuwenhuyse en Naïma uitgesloten zijn als daders, staan ze er dan niet bij stil dat er nog ettelijke andere mogelijke verdachten zijn die de koning evenzeer in verlegenheid kunnen brengen?

Die koninklijke sympathiebetuigingen en telefonische bemoeienissen in het dossier kunnen minstens als het equivalent van "een bord spaghetti" beschouwd worden, me dunkt.

#6967

Willy

 

Allo Allo, moet er nog zand zijn ? Als senior, ervaringsdeskundige, ex-dienstplichtige soldaat, brigade Soest, ex-ambtenaar met eedafligging, en wat nog meer zou ik hiermede plechtig en rechtstaande willen verzoeken om deze moddergooipartij af te sluiten.

Zij die nog leven moeten verder, vandaag, morgen, laat ons hopen nog lang. Elke natie heeft de leiders die ze verdient, en af en toe wordt de mening gevraagd van Jan Katrien en Zulma. Geduld hebben is een mooie deugd !

#6970

bart hollevoet

 

Hoewel ik geen tijd meer ga besteden aan mensen die mijn bijdragen niet correct of volledig willen of kunnen lezen - net zo min als aan mensen die schelden, onzin uitkramen, mij standpunten toeschrijven die ik niet inneem, geen logische redenering kunnen opbouwen of volgen, of gewoon geestelijk niet in staat zijn te erkennen dat zelfs (een aanhanger van de rassentheorie van) het VB niet onfeilbaar is - ga ik het nog één keer proberen, Egidius.

Want je schiet weer eens op de boodschapper.

Het VB brengt zichzelf voortdurend op een negatieve manier in verband met de zaak Remmery. IK ben namelijk niet diegene die van zin is om een solidariteitsbezoek van de koning aan het bedrijf te gaan verkloten. IK heb ook al die idiote verklaringen over de hoofddoek en de islam niet gedaan. En IK ben niet diegene die een pruilende column op zijn partijwebsite schreef, getiteld 'Hebt u ook zo uw bekomst van de zaak Remmery'.

Dus, Egidius, doe me een lol en lees wat ik wél geschreven heb, voor je aan het replikeren slaat. Nu vecht je tegen windmolens en discussieer je in het luchtledige, omdat me dingen in de pen legt die ik niet heb gezegd.

Dat Dewinter nu voor de camera's allochtone kindjes gaat lopen bepotelen, bewijst dat ze bij het VB zelf beseffen hoe klunzig ze het hebben aangepakt. Maar ik vond mijn vingerafdrukactie toch nog net iets meer allure hebben. 't Is nog niet te laat - voor een prikje krijgen ze er nog een slogan en een logo bij ook. Werktitel van de actie: "Duimen voor Naïma" - of 'Duimen voor Rik', hij is tenslotte diegene die bedreigd wordt.

Wat mij naadloos terugbrengt bij het onderwerp:

Gelooft iemand in de mogelijkheid van méérdere daders?

Toegevoegd aan mijn lijstje is ondertussen: iemand die Celle Waytens een kloot wil aftrekken. En dat het in ons land makkelijk is om aan kogels te komen, kan kloppen, maar voor de ene burger is het nog makkelijker dan voor de andere. Het is hoe dan ook geen reden om 'een voormalige collega van Van Nieuwenhuyze' uit mijn longlist te schrappen.

#6971

bart hollevoet

 

De koninklijke bekommernis is volgens mij ingegeven door een mengsel van opportunisme en oprechte betrokkenheid.

het is spekschieterij om zonder feitelijke grond uit anderhalf solidariteitsbezoek af te leiden dat het hof een aantal verdachten wil uitsluiten of dat ze op de richting van het onderzoek wil wegen. Bij mijn weten hebben de onderzoekers nog te weinig aanwijzingen om mensen te gaan elimineren, en als het onderzoek een aantal deuren sluit, zal dat toch moeten gebeuren op sterkere aanwijzingen dan 'de koning heeft het gezegd'. Sterke politieke overtuigingen kunnen blijkbaar bewustzijnsvernauwend werken.

Albert en co zijn zelf gewoon om, alleen omdat ze bestaan, wrevel op te wekken bij sommige mensen. Ze weten wat het is constant verwensingen naar hun hoofd te krijgen en geen stap te kunnen zetten zonder beveiliging - misschien schept dat een band.

Misschien heeft het bezoek - met preministeriële zegen - ook gewoon tot doel, de bedoeling te onderstrepen dat dit soort acties niet kunnen in een zichzelf respecterende samenleving. Niks mis mee, lijkt me.

#6972

Voadre

 

Natuurlijk gaan ze geen verdachten uitsluiten omdat 'de koning het gezegd heeft', slimmeke.

Maar als het onderzoek evolueert in de richting van een verdachte die heel die opportunistische poppenkast bespottelijk maakt (want bvb. hoegenaamd niet racistisch), dan weten "ze" wel wat te doen. Onderschat de macht van het Hof niet. En overschat vooral de onafhankelijkheid van het onderzoek niet (zie wat ik hierboven schreef: http://lvb.net/it...)

Doordat de koninklijke adviseurs deze kwestie hebben aangegrepen voor een stukje platte PR, dreigt de zaak onopgehelderd te blijven, en zal die 'dappere' brievenschrijver wellicht ongestraft blijven. Zou dat hun zorg zijn?

#6973

bart hollevoet

 

@Voadre, zou iemand uit louter anti-royalistische motieven een tot voor kort volslagen anonieme West-Vlaamse werkgever bedreigen met moord, brandstichting en sabotage, om hem zo te dwingen een al even anoniem personeelslid te ontslaan? En daarvoor het enorme risico over hebben, om ondanks zijn uitgebreide voorzorgsmaatregelen gepakt te worden, wat hem, zeker als die kogels ook van hem komen, héél duur te staan zal komen?

Wat omslachtig om daarvoor in Ledegem te gaan wonen en toch je brieven in Herentals op de bus te doen - of omgekeerd. Er zijn simpeler manieren om de koning te kakken te zetten. Meestal is gewoon afwachten wat hij uit zichzelf doet, en daarna een paar krantenredacties aanschrijven, genoeg.

Dit soort incident creëren in de hoop dat de koning erop reageert, is compleet nutteloos, want ik zie bovendien niet op welke manier de koning zich hierbij compromitteert - behalve in de ogen van anti-royalisten, die sowieso niet meer overtuigd hoeven te worden.

Als je dan zegt 'natuurlijk kan ik het niet bewijzen, slimmeke' overtuig je ook de twijfelaars niet. Winst: 0

Ik heb je aangehaalde stukje gelezen, Voadre, maar ik kan er niks mee. 'Een aantal jaren geleden gebeurde dit, en zie eens, toen gebeurde dàt! En een paar maanden later ging mijn vader om schoenveters, en zie eens, ze rekenden hem de prijs van een paar bruine aan voor een paar zwarte! Dat kan geen toeval zijn!'

En 'dus' beïnvloedt het Hof het onderzoek naar de zaak Remmery en is de bedreiging die Vannieuwenhuyze en Amzil nu al maanden het leven vergalt, gewoon een soort van studentengrap met onze olijke dommerds van het Paleis als doelwit.

Voor mij mist je theorie onderbouwing, samenhang en logica.

Ik vind 'm dus niet overtuigend, en hij lijkt me eerder ingeblazen door sterke anti-royalistische gevoelens dan door een nuchtere en gedegen analyse van de feiten. Projectie, als je het zo wil noemen.

Van mij mag iedereen van de koning en bij uitbreiding van wat dan ook vinden wat hij of zij wil, maar als visie verandert in een paardebril, die na een tijd zo strak gaat zitten dat hij de zuurstoftoevoer naar de hersenen beperkt, is het misschien tijd om hem af te zetten.

#6974

bart hollevoet

 

Wat ik ook niet echt snap is, waarom het racistische element van de hele zaak er hier systematisch uitgefilterd wordt. De briefschrijver was daarover nochtans duidelijk. Is het omdat één profiler denkt dat het racisme niet de belangrijkste motivatie van de schrijver is, of is het omdat het tegenwoordig politiek incorrect is om het verband te leggen tussen racistische tendenzen in de maatschappij en de politieke vertegenwoordiger van die tendenzen? Heel vreemd is dat.

#6975

bart hollevoet

 

Ook gek is hoe het racistische element van de zaak er hier systematisch uitgefilterd wordt. De briefschrijver was daarover nochtans duidelijk. Is het omdat één profiler denkt dat het racisme niet de belangrijkste motivatie van de schrijver is, of is het omdat het tegenwoordig politiek incorrect is om het verband te leggen tussen racistische tendenzen in de maatschappij en de politieke vertegenwoordigers en uitdragers van die tendenzen? En als dat laatste geldt, waarom mag het VB niet zoals elke normale partij op haar verantwoordelijkheid gewezen worden?

#6976

Egidius

 

Bart Hollevoet: "Hoewel ik geen tijd meer ga besteden aan mensen die mijn bijdragen niet correct of volledig willen of kunnen lezen - net zo min als aan mensen die schelden, onzin uitkramen, mij standpunten toeschrijven die ik niet inneem, geen logische redenering kunnen opbouwen of volgen, of gewoon geestelijk niet in staat zijn te erkennen dat zelfs (een aanhanger van de rassentheorie van) het VB niet onfeilbaar is - ga ik het nog één keer proberen, Egidius."

Jij bent verantwoordelijk voor wat je doet of niet doet. Ik voel me niet aangesproken.

Bart Hollevoet: "Het VB brengt zichzelf voortdurend op een negatieve manier in verband met de zaak Remmery."

De partij wordt dus niet voortdurend door de media en de politiek in verband gebracht met de zaak? :-)

Bart Hollevoet: "IK ben namelijk niet diegene die van zin is om een solidariteitsbezoek van de koning aan het bedrijf te gaan verkloten."

Fijn. Het Vlaams Belang wel? Mogen we je bronnen kennen?

Bart Hollevoet: "IK heb ook al die idiote verklaringen over de hoofddoek en de islam niet gedaan."

De idiotie van een politiek standpunt is in the eye of the beholder. De een vindt een bepaald standpunt idioot, de ander vindt het relevant. De kwalificatie zegt alles over degene die ze uitspreekt.

Bart Hollevoet: "Dus, Egidius, doe me een lol en lees wat ik wél geschreven heb, voor je aan het replikeren slaat. Nu vecht je tegen windmolens en discussieer je in het luchtledige, omdat me dingen in de pen legt die ik niet heb gezegd."

Ik heb integendeel de indruk dat ik naadloos op je woorden aansluit, Bart. Dat je het niet kan laten om beledigend te worden, zoals in je eerste paragraaf hierboven, toont dat aan.

Egidius

#6977

Egidius

 

@Bart Hollevoet: Het racistische element wordt er hoegenaamd niet "uitgefilterd". Integendeel, het staat in het centrum van de vele analyses die je de laatste dagen kan lezen: volgens die analyses is het de bedoeling van de briefschrijver aan te tonen dat het anti-hoofddoekstandpunt racistisch en dus niet oorbaar is. En als je de perceptie door de media overschouwt, is hij daar tot nog toe vrij goed in geslaagd. De briefschrijver is dus "daarover" inderdaad duidelijk geweest, zoals je stelt. Reden waarom steeds meer mensen beginnen te denken aan een Jules Croiset-scenario.

Egidius

#6978

Voadre

 

@Hollevoet:

U bent, zo is hierboven reeds meermaals gebleken, werkelijk virtuoos in het fout-interpreteren en het naast-de-kwestie-antwoorden.

Ik geloof best dat mijn "theorie" onderbouwing, samenhang en logica mist, want U begrijpt blijkbaar niet wat ik zeg. Ik zeg namelijk niet dat "iemand uit louter anti-royalistische motieven" dreigbrieven schrijft... WEL dat een mogelijke dader met NIET-racistische motieven SLECHT ZOU UITKOMEN voor de Laekense kliek. PUNT. -- EN dat mijn vrees erin bestaat dat invloedrijke lieden wel eens zouden kunnen verhinderen dat een onderzoek in die richting succesvol afgerond wordt.

Misschien klinkt mijn "theorie" wel als een waanstructuur van een paranoïde schizofreen, maar voor mij is het niet meer dan een bezorgdheid, een bedenking die ik hier even "in de groep gooi", ter overpeinzing, maar die absoluut niets onrealistisch heeft.

(Ter zijde: Hoger aangehaalde anecdotes zijn uiteraard zeer summier weergegeven, wegens redelijk 'off topic'. Wees gerust dat er in beide gevallen méér aan de hand was dan louter toeval.)

NB: Anti-royalist ben ik al heel mijn leven, dat geef ik graag toe. Tot nu toe heeft dit echter nog nooit mijn gedachten vertroebeld. Ik houd U op de hoogte.

Overigens heb ik ook al heel mijn leven "holvoeten". Maar in mij geval helpen steunzolen. Dank U.

#6979

bart hollevoet

 

@Egidius, ik wou je niet beledigen, wel duidelijkheid scheppen. Als je duidelijkheid beledigend vindt, is dat jammer. Ik heb mijn argumentatie opgebouwd met zonneklare feiten en elementaire logica. Alle feitelijke informatie over het VB die in die argumentatie aan bod is gekomen, heb ik geduid met een toelichting, een verschijningsdatum of een link naar een persbericht - meermaals. Als je dan nog steeds blijft vragen om die feiten te staven, in plaats van te proberen mijn argumentatie te weerleggen volgens dezelfde methode (feit+logica=argument), toon je je niet bereid of in staat om op een serieuze manier van gedachten te wisselen en heeft verder praten weinig zin. Dit is dus mijn laatste repliek aan jou over dit onderwerp.

#6980

Voadre

 

Nog een bedenking in de marge:

Wellicht geniet de brievenschrijver van al die opgeklopte aandacht, zoals een pyromaan die een knipselplakboek bijhoudt (zeer typisch). Misschien volgt hij alle discussies wel op de diverse internet-fora? Misschien leest hij HIER wel mee? Misschien (zoals de pyromaan die helpt blussen, ook zeer typisch) SCHRIJFT hij hier wel mee? Misschien ben IK het wel?

Of U ?

Of U ?

#6981

bart hollevoet

 

@Voadre Vergeef me dat ik je niet goed begreep. Als je gewoon had geschreven "Een mogelijke dader met niet-racistische motieven zou volgens mij de Laekense kliek slecht uitkomen", had ik het sneller gesnopen - ik ben een simpele ziel.

Zo simpel, dat ik niet inzie wat voor schade het Hof zou lijden als blijkt dat de dader van de campagne de één of andere Schele Wuiten van Achter 't Hoekstje is die een ei te schillen of een goudrenet te pellen heeft met Rik Vannieuwenhuyze. Het maakt er de campagne niet minder belastend op voor de betrokkenen. En dàt is waar het hof zich mee profileert: met een steunbetuiging aan mensen die iets meemaken dat niemand wil meemaken. Vergelijk het met wijlen Boudewijn die in een rubberbootje een overstroomde negorij doortuft in de jaren zestig van de vorige eeuw. 'Moral support', het spreekwoordelijke hart onder de riem. Dat is een deel van de opdracht van het Hof. Geen slechte PR ook.

Dat het koningshuis niet echt hoog oploopt met een separatistische partij is niet verbazend. Maar als Filip dat zégt, is het kot te klein. Dus zeggen ze nu: we lopen niet hoog op met een racistische partij - zo makkelijk maakt het VB het hen nu eenmaal, door tegen beter weten in hun xenofobe en extremistische koers te blijven varen.

Maar als je het solidariteitsbezoek aan Remmery zo interpreteert - wat het VB blijkbaar doet, moet je er dat laatste ook bij durven zeggen - en dat doen het VB en hun hier schrijvende zeloten dan weer niet.

Bovendien is het egocentrisch, egoïstisch en smakeloos om het leed van Vannieuwenhuyze en Amzil voor je eigen karretje te proberen te spannen zoals het VB nu doet. Wie een steunbetuiging aan de slachtoffers van een racistische dreigbrievencampagne afdoet als royalistische PR om zichzelf wit te wassen, trapt met zéér vuile voeten op de ziel van de ware slachtoffers.

#6982

bart hollevoet

 

@Voader: Spoiler! Ik ben het niet. Ik heb geen motief - het VB een peer stoven doe ik liever zonder onschuldige mensen ervoor door een hel te laten gaan - en mijn stijl verschilt sterk van die van de anonieme schrijver(s).

Want dat is, naast de 'Vrij Vlaanderen - Nieuw Vrij Vlaanderen' - 'NVV en JR' evolutie, de voornaamste reden waarom ik niet geloof dat het een 'komplot tegen het VB' is:

Inhoudelijk zit de auteur wel op hetzelfde spoor, maar het stijlverschil is enorm, en wie iemand probeert te framen, moet het wel wat echt doen lijken om niet zo snel door de mand te vallen als nu. De theorie dat de brieven van het VB-partijsecretariaat komen wordt dan ook nergens ge-opperd.

Het idee dat die theorie wordt ge-opperd - door 'de vijand' natuurlijk - leeft dan weer wel bij het VB en de minder realiteitsgerichten onder hun volgelingen. Een vies staaltje van recuperatie, maar niet het eerste. Sluit dat ook meteen alle racistische motieven uit? Volgens mij niet.

Wat de dader betreft, blijft het voor mij koffiedik kijken en een lijstje maken. Maar dat in de rand van het gebeuren het VB een hele slechte beurt staat te maken, daar kan ik niet naastkijken.

#6983

Voadre

 

U stelt het steeds voor alsof het Vlaams Belang deze zaak "voor z'n karretje spant". Maar dat is toch een zéér krasse omkering van de feiten.

Zoals ik al zei: het VB is voortdurend in het verweer tegen allerlei opportunisten die met de meest verbluffende krompraat het VB verantwoordelijk stellen voor heel deze zaak, en als vanzelfsprekend verbanden leggen die hoegenaamd niet bewezen zijn, zelfs niet eens waarschijnlijk zijn. Zij trappen met voorsprelbare gretigheid in de val de de brievenschrijver voor hen spant: het IS extreem-rechts, het IS racistische geïnspireerd... Ho maar! Wie spant hier wat voor z'n karretje?

PS : Okee, U bent het zeker niet. Anders had U naast Jack Ruby, JR en kwikvergiftiging ook "Ruisbroek 1976" in uw referentiekader.

#6987

Voadre

 

@Hollevoet:

"Welke schade het hof zou lijden als blijkt dat de dader..."

Is dat niet zonneklaar? Als de koning ook met 2 voeten in de val van het hoofddoekje trapt, en achteraf blijkt dat die hoofddoek eigenlijk geen motief was, maar een afleidingstruuk, welke schade lijdt het hof dan?

Wel, dat de koning overkomt als een naïeveling die zijn PR-machine voorbarig op gang geschoten heeft, en zich als een marionet heeft laten bedienen door "de één of andere Schele Wuiten van Achter 't Hoekstje".

Dat noemen wij in vaktermen "afgaan", in casu "afgaan als een koninklijke gieter".

En dat kunnen wij niet toelaten!!

#6988

bart hollevoet

 

Het VB spant die zaak toch voor zijn karretje als het Voorpost laat opdraven om een solidariteitsbezoek van de koning aan het bedrijf te verstoren, omdat zo'n uiting van solidariteit zogenaamd alleen maar een betoging tegen het VB en voor de monarchie is? En als het zonder grond de these dat de dreigbrieven een campagne zijn om het VB te beschadigen, blijft rondtoeteren? Alsof niet Rik Vannieuwenhuyze en Naïma Amzil, maar het VB het slachtoffer van de hele zaak is. Hoeveel VB'ers zijn er al flauw gevallen op hun werk door de brievencampagne van NVV? Hoeveel zijn er al kapot van angst en stress door moeten thuisblijven? Hoeveel hebben er hun productie zien door dalen omdat een goeie werkkracht niet meer kon functioneren?

Dat ze zich desondanks ook hier weer in de aandacht en de slachtofferrol proberen te wurmen, is in mijn ogen platte recuperatie en flagrante minachting voor de echte slachtoffers, van het kaliber dat we niet meer gezien hebben sinds CVP-premier Jean-Luc Dehaene negen jaar geleden bromde dat "Melchior Wathelet het grootste slachtoffer van de zaak Dutroux" was. Als dàt niet iets voor je karretje spannen is, ik zou niet weten wat wel.

Het VB roept nu al vijfentwintig jaar tegelijk dat ze de grootste en de beste en de stem van het volk toe zijn, maar tegelijk is alles wat hen een strobreed in de weg legt altijd de schuld van 'de anderen', de linkse kliek, de luie waal, de makak, de hoernalist, enfin, u kent het lijstje ook, en het omspant onderhand zowat de hele wereld - op hun eigen kiezers na, uiteraard. Dat is zo doorzichtig als wat: het is een vlucht voor de eigen verantwoordelijkheid, omdat kiezersreet likken en Belgenpoen scheppen zoveel makkelijker is.

En toch neemt u die redenering hier zo maar, zonder toetsen, van hen over.

Terwijl (ik word hier zo moe van, mezelf steeds te moeten herhalen) het niet de linkse kliek is, die al tien jaar de niet-blanke vreemdeling als bron van alle kwaad afschildert, en zéker als die openlijk een andere overtuiging dan het aan het nationalisme ondergeschikt katholicisme durft aanhangen. Het is niet de luie Waal die zich de afgelopen maanden in de kijker heeft gewerkt met stomme uitspraken over de islam en over hoofddoekjes. Het is niet de makak die ons opdraagt 'zo langzamerhand' onze 'bekomst van de zaak Remmery' te hebben, en het zijn niet de hoernalisten die op 6 april keet gaan staan schoppen in Ledegem.

Waar komt die drang om het VB te ontzien, boven alle kwaad te verheffen, en van maatschappelijke verantwoordelijkheid af te schermen, vandaan? En belangrijker: waar is ze in godsnaam goed voor?

On topic: Ondertussen nog steeds niemand die aan meerdere daders denkt?

#6989

bart hollevoet

 

@Voadre in Ruisbroeck 1976

Nog steeds vind ik het een erg omslachtige manier om een heel kleine return te halen. Een koning die afgaat als een gieter... wat een trofee om mee naar huis te slepen. Koningen in België en daarbuiten gaan voortdurend af als gieters, Charles eergisteren nog. Daar hebben ze geen sluw georkestreerde campagne voor nodig. Welke zot zou dat risico nemen? Schele Wuiten?

#6991

Voadre

 

Ondanks uw eerdere verontschuldigingen dienaangaande http://lvb.net/it... doet U het nog steeds voorkomen alsof die dader volgens mij de BEDOELING zou hebben de koning te manipuleren. Maar dat gelooft toch geen mens? Wie zou nu gaan denken dat de koning zich hierin gaat moeien?

Op uw VB-retoriek wens ik niet meer te antwoorden. Ook ik word hier namelijk moe van.

Outlaw? Egidius? Waer bestu bleven?

#6992

bart hollevoet

 

@Voadre Het is dus gewoon een 'vliegende gedachte' - 'Als het nu eens geen racist was, den Albert zou nogal op zijn neus kijken'? Mijn fout. Ik dacht dat het belangrijker was.

'Vader weet de weg, en ik weet nog van niets' en zo...

#6993

bart hollevoet

 

@ Voadre nochtans had ik van u graag het antwoord op de vragen uit #6988 gehad. Op zijn minst van de voorlaatste. Die was namelijk direct ingegeven door standpunten van u die méér waren dan een zijdelings langsfladerende gedachte over ons koningshuis.

#6996

Eric Jans

 

@ Hollevoet:

Ik citeer je.

Hoor jezelf nu eens bezig:

<<aan het nationalisme ondergeschikt katholicisme>>

Haaaaaaaaahahahahaaaaaaaaaaa!

Vraagje: Wie? Belgicist Danneels? Ja, aan het 'BELGISCH' nationalisme, bedoel je dan toch. NIET aan het Vlaamse nationalisme ondergeschikt!

Alleen al hierom noem ik je frontaal een hypocriet, meneer Hollevoet. U maakt willens en wetens bewust valse vooronderstellingen, omdat ze in uw kraampje passen.

Voorts zou ik erop willen wijzen dat het VB de term 'luie waal' niet en nergens hanteert. Maar nu U hem wél gebruikt wil ik er u op wijzen dat de spreekwoordelijke 'luie Waal' uit dezelfde Vlaamse ruif eet (VL=83% van BBP) als de spreekwoordelijke 'luie Marokkaan'. Er zijn dus ook vanzelfsprekend gelijklopende belangen. Met een gemeenschappelijke tegenstander (bijten in de hand van de schenker!) is het makkelijker vrienden zijn, of wat dacht je.

Jij weet dat natuurlijk óók, maar weigert daar oog voor te hebben of het zelfs maar te vermelden. Dus noem ik je opnieuw een dikke hypocriet. Die mensen waar wij zo 'racistisch' tegen doen, zijn we wél al decennia financieel aan het ondersteunen. Blijkbaar met als enige resultaat dat we in ruil daarvoor voortdurend voor racist worden gescholden. Welnu, meneer Hollevoet: ik neem dat als Vlaming niet langer. Zoek u maar een andere pispaal.

En als u mij niet gelooft en ook geen zelfbewuste autonome Vlamingen wenst te geloven: vraagt u het dan maar eens openhartig aan de wél hard werkende en ondernemende Walen en Marokkanen (die er evengoed zijn, zij het in minderheid): zij zullen u stilletjes bevestigen dat er op dat gebied 'minstens' een probleem is met de cliëntelistische politiek van Di Rupo.

Overigens: Vlaanderen stemt gemiddeld genomen niet speciaal veel rechtser dan Frankrijk of Nederland. Wij verschillen dus in ons stemgedrag niet van onze buren of verdere buren (Oostenrijk, Italië, Catalonië, Baskenland, Ierland), maar duidelijk wél van Wallonië. Dat is zéér veelzeggend.

U stelt ook nog deze vraag:

<<Waar komt die drang om het VB te ontzien, boven alle kwaad te verheffen, en van maatschappelijke verantwoordelijkheid af te schermen, vandaan? En belangrijker: waar is ze in godsnaam goed voor?>>

U kunt er verschillende van mijn postings op nagaan om vast te stellen dat u - wat Eric Jans betreft - een onnozele opmerking maakt.

Een tip voor u als VB-hater: als het u erom te doen is om het VB wérkelijk electoraal pijn te doen: focus dan wat meer op 'de zaak Alexandra Colen' dan op 'de zaak Remmery'.

#7000

Eric Jans

 

En laat ik er dit nog aan toevoegen om het helemaal af te maken.

Links zit in heel Europa maar te leuteren en zapzeveren over de vraag hoe 'extreem rechts' (voor zover het VB aan die beschrijving voldoet maar da's een ander thema) kan worden terug gedrongen.

Welnu; er is in Europa maar één enkel voorbeeld in de recente geschiedenis te vinden waar dat - op 'electorale' wijze - gelukt is: in Oostenrijk met Wolfgang Schüssel.

Welnu: Wolfgang Schüssel (Österreichische Volks Partei ÖVP, de Oostenrijkse Christen-Democraten) zit vandaag nog altijd te wachten op z'n eerste complimentje vanwege de 'linkse media', de 'progressieve politici' met hun hoogdravende mensenrechtelijke princiepes. Niemand in heel Europa heeft aan die man al gezegd: "Proficiat, Herr Schüssel, U DÉÉD waar wij over zeveren... in drie jaar tijd hebt u mr Haider en z'n FPÖ-partij in de prak gereden. Geef toe, Mr Hollevoet, Il faut le faire, n'est pas?!

En onze dikke vriend uit Geldenaken met al z'n bezwaren destijds tegen Wolfgang Schüssel? Zelfs hij gaat alweer skiën in l'Autriche. De dikke progressistische zeveraar.

#7001

Voadre

 

@Hollevoet:

Allee vooruit...

1. Het is méér dan een 'vliegende gedachte'.

Alberts onverstandige betrokkenheid kon de opheldering van deze zaak verhinderen. (Hierboven voldoende uitgelegd, dacht ik.) Dat is mijn "bezorgdheid".

2.

De "drang om het VB van maatschappelijke verantwoordelijkheid af te schermen" komt van de verdedigers van het cordon sanitaire. Niet van mij.

En inderdaad, de vraag is: "waar is dat in godsnaam goed voor?"

Voor het overige dank ik Eric Jans, wiens argumenten ik hierbij gemakkelijkheidshalve tot de mijne maak, en die alhier als uitdrukkelijk herhaald dienen beschouwd te worden.

Ik heb het gevoel dat zich hier, mocht ik dieper ingaan op uw vraagstelling, niet alleen een volkomen oninteressant dovemansgesprek zou ontwikkelen (zoals nu reeds het geval is), maar dat er bovendien een scheldpartij in de lucht hangt.

Ik wens hiervoor geen misbruik te maken van LVB's gastvrijheid. (Na goed 3 maanden hier heb ik mij aangepast aan de plaatselijke gewoonten, en heb ik vloeiend Waregems geleerd, uit respect voor "Luukie's" gastvrijheid).

Gegroet.

#7007

Bema

 

Amaai Eric, precies een beetje uit je krammen geschoten. Maar gelijk heb je. Het gebeurt maar al te vaak dat ik wil reageren maar dan zie dat je al geschreven hebt wat ik in grote lijnen denk.

Sinds ik dat artikeltje van P. Beliën gelezen heb over de bloggers ben ik er haast verslaafd aan. LVB is zowat mijn grote favoriet, al zijn er nog wel bloggers die intressante items hebben.

En als ik eens een dag de verzuurde wil uithangen ga ik al eens naar blokwatch of iets dergelijks. Er is voor iedere stemming wel wat te vinden.

#7009

Egidius

 

Bart Hollevoet: "Egidius, ik wou je niet beledigen, wel duidelijkheid scheppen. Als je duidelijkheid beledigend vindt, is dat jammer."

Je begint je reply op een post van mij met te verwijzen naar "mensen die mijn bijdragen niet correct of volledig willen of kunnen lezen", "mensen die schelden, onzin uitkramen, mij standpunten toeschrijven die ik niet inneem", mensen die "geen logische redenering kunnen opbouwen of volgen, of gewoon geestelijk niet in staat zijn te erkennen dat zelfs (een aanhanger van de rassentheorie van) het VB niet onfeilbaar is"... Duidelijk kan niet, Bart.

Al die aanspreektiteltjes zijn dus van zo'n kwade trouw, dat ze alleen maar als een ontsnappingspoging kunnen beschouwd worden.

Bart Hollevoet: "Ik heb mijn argumentatie opgebouwd met zonneklare feiten en elementaire logica. Alle feitelijke informatie over het VB die in die argumentatie aan bod is gekomen, heb ik geduid met een toelichting, een verschijningsdatum of een link naar een persbericht - meermaals.

Je pose is humoristisch, ik geef het toe. Allez, eentje maar: in bericht 6970 suggereer je fijntjes dat het Vlaams Belang het "solidariteitsbezoek van de koning aan het bedrijf gaat verkloten." Ik heb je gevraagd om je bronnen, maar we komen die van jou niet te weten. Was dat dan echt alleen maar een suggestief leugentje? Om bestwil, vanzelfsprekend...

Bart Hollevoet: "Als je dan nog steeds blijft vragen om die feiten te staven, in plaats van te proberen mijn argumentatie te weerleggen volgens dezelfde methode (feit+logica=argument), toon je je niet bereid of in staat om op een serieuze manier van gedachten te wisselen en heeft verder praten weinig zin."

Het punt is dat in jouw ellenlange postings over dit onderwerp bijzonder weinig feiten en logica te vinden zijn, en des te meer halve waarheden, suggesties en kwaadwillige interpretaties. Ik zie dat ik niet de enige ben die dat opgemerkt heeft.

Of kom je alsnog voor de dag met je bron dat het Belang het koningbezoek "gaat verkloten"?

Bart Hollevoet: "Dit is dus mijn laatste repliek aan jou over dit onderwerp."

Ik kan dat begrijpen, Bart. Je bent blijkbaar gewoon je discussiepartners te verdrinken in een zee van woorden, en als je stoot op mensen die uitsluitend op de essentie van die woorden voortgaan, dan haak je af. Het is klassiek, en jouw keuze.

Egidius

#7021

Outlaw Mike

 

Commentaar gepost door Bart Hollevoet: nrs. 6801, 6802, 6809, 6830, 6833, 6834, 6835, 6837, 6841, 6842, 6846, 6848, 6850, 6867, 6868, 6870, 6873, 6949, 6950, 6970, 6971, 6973, 6974, 6975, 6979, 6981, 6982, 6988, 6992.

Sta me toe om te besluiten met een citaat van Bart Hollevoet. Let wel, onder het motto "Als ik zeg dat IK het niet zeg, maar iemand anders, en ik gebruik 18 woorden in plaats van 360, komt het overtuigender over". (dit is op zich trouwens ook een citaat van den Bart).

OK. hier is het dus:

"Volgende keer beter, en vooral: meer eerlijkheid, mincer woorden."

#7022

Outlaw Mike

 

Tsk tsk. *minder*

Baai baai.

#7031

De Relevantie.

 

@ MC. Je kan het ook vergelijken met de tactiek van de wolven. Om beurt opjagen tot het slachtoffer uitgeput is ... Of anders de techniek van de pickpockets ... om beurten afleiden tot het slachtoffer niet meer weet wie wat gedaan (gezegd) heeft.

BHollevoet heeft dus nog wat te leren.

#7032

bart hollevoet

 

@ De Relevantie: Ik ben altijd bereid om bij te leren.

@Voadre: Bedankt voor je antwoord. Je doet wat je wil, maar je redenen om niet verder te praten zijn volgens mij een klein beetje van de hond zijn ballen geschraapt (hopelijk voor het beestje niet te hardhandig). Ik heb geen zin om te schelden, en op scheldende posts reageer ik niet, dus daar zit geen gevaar. Een inhoudelijk gevoerd debat over de rol van het VB in de democratie hoeft evenmin een dovemansgesprek te zijn. Het lijkt me net nuttig nu ze zo dicht bij beleidsdeelname staan, dat er eindelijk openlijk en taboeloos over het VB programma en hun politieke stijl kan worden gepraat, door voor- en tegenstanders, met ratio en argumenten in plaats van met moddergooierij en kretologie. Je antwoord is daar het beste bewijs van. Dat zo'n debat lang kan duren? Ligt er maar net aan, hoe het gevoerd wordt. Ik heb niet de indruk dat het 'misbruik maken van de gastvrijheid' van een blogger is, als er gediscussieerd wordt over iets wat hij publiceert - in dit geval de éérste van de vier denkpistes in de Remmery-zaak.

Het CS heeft ertoe bijgedragen dat het VB zich kon profileren als de underdog, maar het heeft hen niet 'behoed voor elke fout'. Ook een oppositiepartij heeft zich in een parlementaire democratie aan de spelregels te houden. En het cordon is eigenlijk weinig meer dan een symbool. Het is een ethische kwestie: democratische partijen hebben zich 'negatief gedefinieerd' door gezamenlijk bestuurscoalities met het VB uit te sluiten. De partij stelt dat graag en gretig voor als een totaal embargo, maar dat is het niet: het VB heeft haar vertegenwoordigers in de VRT, krijgt podia in de geschreven en andere pers, neemt deel aan debatten en zetelt in senaat, parlementen, raden en beheersorganen, en wordt gefinancieerd door alle Belgen, net als de andere partijen. Ook dààr hebben ze een maatschappelijke verantwoordelijkheid: zich inzetten voor het vrijwaren en verbeteren van onze samenleving, volgens de wetten, normen en waarden die in een parlementaire democratie worden beleden. De PKK in Turkije, dié zit in een cordon sanitaire. Of de Belgische moslimman tussen 18 en 30 jaar met maghrebijnse roots die een baan zoekt. De hysterische kleinzerigheid van de VB-aanhang, en de onwil om die partij met een open en kritische geest te bekijken, af te wentelen bij nog veel meer mensen, is niet af te wentelen op één - gecontesteerde - strategie tegen extreem-rechts. Die suggestie is net weer een voorbeeld van dat 'alles ligt altijd aan een ander'-denken, dat gebrek aan erkenning van eigen verantwoordelijkheid.

#7034

Eric Jans

 

@ Bart Hollevoet:

Fijn, Bart... dus wat jou betreft is het cordon sanitair bij deze dan 'voorbij', over en uit?

Je hebt het over 'een patij die verantwoordelijkheid moet opnemen'. Zeer goed.

Mag die partij dat dan 'voor jou' - na deze discussie - beginnen te doen, zodat wij - zoals jij het stelt: "die partij met een open en kritische geest (kunnen gaan) bekijken"? (Ik heb je eerder al gezegd dat ik dat een onnozele bemerking vind aangezien ik altijd kritisch kijk naar alle politieke fenomenen, partijen, enz. ...)

Of ben je nu op een rustige, beheerste toon teruggevallen om ons te demonstreren hoe 'anders' en 'beschaafder' jij wel bent dan 'de wilden' en 'de mestkevers'?

En je gaat er voor de vorm en de handigheid dan maar even van uit dat wij hier allemaal noodzakelijk en in alles VB-ers zijn?! Mooi zo. Een fijne democraat ben jij!

Bedankt voor je wijze inzichten!

Wat die democratie betreft die je daar zo hartstochtelijk verdedigt: dat ze haar eigen wetten en wettelijke verordeningen dan maar eens toepast, hé. MIJ zul je niet horen grommelen als 'probleem nummer 177' wordt opgelust.

Want je doet hier hetzelfde als Stevaert: je demonstreert rust en kalmte, terwijl JIJ eigenlijk - WEGENS GEBREK AAN DEGELIJKE ARGUMENTEN! - een beetje overstuur bent.

Als een sereen debat over de rol van het VB in de democratie geen dovemansgesprek hoeft te zijn, waarom voer je dan zo'n dovemansgesprek? Annalogie met de linkse politiek: als B-H/V toch maar probleem 177 is... waarom lost Stevaert dat 177ste probleempje dan niet even op tussen de soep en de patatten? Dat kan toch niet zo moeilijk zijn?! Dan zijn we er toch van af?!

Waarom niet? Omdat het in werkelijkheid probleem nummer 1 is misschien? Liegt Stevaert dan?

Ben jij bereid om eens met een kritische blik naar 'de democratie' te kijken die jij daar zo hartstochtelijk zegt te verdedigen? Ik ben eens benieuwd!

Deze vraag dan:

En het FDF? Wie heeft dáár principiële, ethische bezwaren tegen, meneer Hollevoet? Nog maar goed 20-25 jaar geleden schreven deze mensen 'Flamands dehors!' op alle Brusselse muren.

Dat kan blijkbaar wel. En met succes: Brussel verfranst!Nooit zijn deze mensen daarop aangesproken en méér zelfs: zij regeren méé in Brussel! Blijkbaar géén bezwaar voor 'la Belgique'. Niks geen racisme, geen xenofobie, geen discriminatie... nooit van gehoord!

Een vaststelling waar jij nu niet op zal in gaan. Gewoon niet op ingaan, meneer Hollevoet, dan heb je altijd gelijk.

Je doet wat de Pravda deed, meneer Hollevoet: je plukt dié elementen uit je omgeving die in je plaatje passen (en dikt ze desnoods aan of verdraait ze) en verdringt het totaalbeeld. Dat probeer je dan als 'correct denken' te promoten. Het is een beproefde communistische methode.

Ik zal het zó voorstellen: ik geloof de anti-racistische bekommernis van België pas als ik het FDF in hetzelfde 'symbolische' verdomhoekje zie zitten als het VB. Zie ik dat niet, dan heb ik GEGRONDE REDENEN om niet alleen aan je argumentatie te twijfelen, maar bovendien aan je oprechtheid als mens.

Als het CD slechts een symbool is en niet een politiek instrument... waar staat dat symbool dan voor?

Ik zeg daarop: het CD staat symbool voor jou gevaarlijk extremistisch-linkse, Belgicistisch selectieve verontwaardiging en politieke uitsluiting van intussen 1 miljoen kiezers + heel Vlaanderen. (België gaat in tegen de Vlaamse regeerakkoorden van de laatste 10-15 jaar!

Ik kan daar niet meer om lachen, meneer Hollevoet, ik kan daar niet om lachen. Wij BETALEN uw pretenties!

Voor mij mogen de deelstaten worden afgeschaft. Gaat u maar eens aan de francofonie vragen of zijn als minderheid van 38% Franstaligen in 'België' willen leven.

Dat inwilligen van Vlaamse belangen (Egmont, Sint-Michiels e.d.) kon voor België alleen in zoverre de Francofonie er eenzijdig haar voordeel mee deed.

Dat is de context van 'de democratie' die u zegt te verdedigen. Alweer hebt u voor deze 'vlaamse belangen' geen oog. Omdat u er zo uw persoonlijke voordeel mee doet?

Ik lust 'uw' democratie niet. Ik prefereer 'gelijkheid van stem' (zonder Belgische pariteiten en grendelwetten), 'scheiding der machten' (zonder Annemarie Lizin & Co, zónder politiek benoemde rechters), 'vrijheid van meningsuiting' (zonder discriminatiewetten, zonder staatssubsidies voor kranten), vrijheid van geloof en overtuiging (zónder gesubsidieerde moskeeën of kerken), ...

Wat bedoelt u eigenlijk met 'democratie'? Dat iedereen die het niet met u eens is dan meer geen democraat is?

"Jan vind dat massa's illegalen het land uit moeten." Is Jan nu geen democraat?

"Marie heeft een hekel aan de islam omdat de Islam vrouwen onderdrukt, en nog erger dan andere godsdiensten". Is Marie geen democrate?

"Jean wil dat de staat zegt dat de mijnen toe zijn en de contractezn afgelopen. Allen naar huis". Is Jean geen democraat? Het is nochtans zijn mening!

Wie denkt u wel dat u bent, meneer Hollevoet!

Ik ben een democraat en wens dat probleemloos te horen uitspreken in het hart van de democratie: het parlement. Iets daartegen, meneer Hollevoet?

#7035

De Relevantie.

 

@ BH : Vlaams spreekwoord : Als den uil niet zien en wil, wat baten kaars en bril ?

Dus je mag nog zoveel motiveren als men je niet 'wil' begrijpen blijf je maar motiveren. En de tegenspelers wisselen om beurten om de discussie telkens te kunnen verleggen en maken je gewoon het leven lastig om op het einde gewoon te stellen dat je naast 'hun' kwestie antwoordt. Desnoods worden daartoe de zinnen uit hun context gehaald en in een andere volgorde weergegeven, of worden gewoon in contrast gesteld met algemene waarheden om ze als ongeloofwaardig voor te stellen.

En daar gaat het hen om, blijven soebatten om toch maar te kunnen stellen tov de minder begaafden dat ze het eens 'goed uitgelegd' hebben en dat de andere een 'zeveraar' is die het niet wil toegeven dat hij fout is (gewoon een techniek om de zwakkere in de maatschappij te overtuigen van zijn / hun gelijk). Dat is een tactiek die recht uit het 'rode' boekje komt ... 'rood' bij wijze van spreken.

Conclusie : als je omstandig antwoordt verlies je het debat want de minder begaafde heeft de moed niet om alles erop na te lezen en haakt voortijdig af, hij is toch al overtuigd door de eenvoudige slogans, en voelt zich emotioneel gebonden, dus beslist hij gevoelsmatig zonder echt na te denken, ... en dat verklaart dan waarom er altijd de 'schrik' moet ingehouden worden. Of waarom de solidariteit met de groep altijd moet onderstreept worden, waarom de groep altijd tegen de anderen moet gesteld worden.

Dus eigenlijk is de 'vrijheid van meningsuiting' binnen die context echt een grap om je een breuk te lachen.

#7039

Voadre

 

@Hollevoet: (alleen omdat U mij persoonlijk aanspreekt en om een antwoord vraagt...):

Zoals door anderen reeds aangestipt: het is moeilijk en vooral nutteloos discussiëren wanneer één van de "discutanten" steeds weer vertrekt van (bewust?) onjuiste premissen en valse feiten, daaraan een kromme redenering ("elementaire logica") koppelt, en de verbijsterende conclusie voorstelt als "stevige argumentatie". U zegt: "Dat zo'n debat lang kan duren? Ligt er maar net aan, hoe het gevoerd wordt." Precies!

U zegt: "Het lijkt me net nuttig nu ze zo dicht bij beleidsdeelname staan, dat er eindelijk openlijk en taboeloos over het VB programma en hun politieke stijl kan worden gepraat, door voor- en tegenstanders, met ratio en argumenten in plaats van met moddergooierij en kretologie." Mocht iedereen die dit zinnetje, of een variant ervan, al uitgekraamd heeft, ook bereid zijn het in de praktijk te brengen, dan zouden we al een stuk verder staan.

Helaas geeft U in elk van uw tussenkomsten blijk van een koppige "onwil om die partij met een open en kritische geest te bekijken" (uw woorden). Kritiek impliceert immers intellectuele eerlijkheid. En die ontbeert U.

U zegt: het cordon is "een ethische kwestie". Nog zo eentje waar VB-ers zo vaak mee om de oren geslagen worden. Toch wel erg cynisch... De zelfverklaarde "democratische" partijen, die inzake bio-ethische kwesties stuk voor stuk 'wereldkampioen laksheid' willen worden, sluiten het VB (dat zich een ethische waardenpartij noemt) uit het debat om "ethische" redenen. Samenwerken kan niet, praten wel, maar instemmen dan weer niet. Dat zou "onkies" zijn (Vraag maar aan de kiezers!?).

De zitjes die het VB krijgt in OCMW's en besturen (zoals de VRT), die krijgt het van de kiezers, de tribunes die het in de pers krijgt zijn steevast vijandelijke arena's, en dat het aan de debatten mag deelenemen in parlementen en (gemeente- en provincie-)raden, dat zou er nog aan te kort zijn, begot!!

Bovendien, zegt U, wordt het "gefinancieerd door alle Belgen, net als de andere partijen". De partijfinanciering (door alle "Belgen"!!!), U weet toch waarom die zo geregeld is? En U weet toch ook dat daar door bevlogen democraten driftig aan gesleuteld wordt om de grootste partij van het land droog te leggen? Need I say more ? (Een kleine attentie voor U, dit woordje Engels.)

En dan beweren dat het VB zélf de slachtofferrol opzoekt... Dat is redelijk schaamteloos.

#7040

Egidius

 

Voadre: "Kritiek impliceert immers intellectuele eerlijkheid. En die ontbeert U."

Precies. En daarmee is voorlopig alles gezegd over dhr. Hollevoet.

Overigens een pluim voor je puike analyse, Voadre!

Egidius

#7044

Voadre

 

Merci Egidius.

Voor Hollevoet en "De Relevantie" voeg ik daar nog dit aan toe:

Het is een zeer typische truuk van de weldenkende politiek-correcte intelligentsia om zich een soort morele en intellectuele superioriteit aan te meten, en daarmee elke eerlijke oppositie "dood te zitten". Die truuk wordt almaar doorzichtiger. Hij werkt niet meer.

De generatie die er in de jaren 70 een punt van maakte om alle maatschappelijke taboe's te doorbreken en alle "heilige huisjes" te slopen (een populaire uitdrukking uit die tijd), is erin geslaagd een eindeloze reeks nieuwe taboe's te creëren. En wie het waagt ze aan te raken, is een anti-democraat, een rechtse zak, een fesjiest, en bovenal (daar is die superioriteit weer) een primitieveling.

#7046

Egidius

 

Voadre: "Het is een zeer typische truuk van de weldenkende politiek-correcte intelligentsia om zich een soort morele en intellectuele superioriteit aan te meten, en daarmee elke eerlijke oppositie "dood te zitten". Die truuk wordt almaar doorzichtiger. Hij werkt niet meer."

Bovendien zijn ze erin geslaagd een boel dingen die hen (volgens hun eigen zeggen) dierbaar zijn, te banaliseren. Eerst aan de beurt was de holocaust, nadat ze in de jaren 50 en 60 de flaminganten daar mee verantwoordelijk voor stelden. Daarna hebben ze begrippen als "racisme" en "fascisme" zo vaak misbruikt dat die vandaag alleen nog "politieke tegenstander" betekenen. In de jaren '90 hebben ze het begrip "democraat" volledig uitgehold, door wie niet akkoord was met het gevoerde beleid systematisch voor "anti-democraat" uit te schelden.

Ze zijn wel sletig, die baby-boomers! :-)

Maar het resultaat is dat al die door hen versleten begrepen voor de publieke opinie haast geen inhoud meer hebben. De keizer verliest steeds meer kleren, en elk nieuw taboe waar hij zich vertwijfeld wil in hullen, glijdt steeds sneller van zijn lijf. Geen enkel scheldwoord lijkt nog te werken: oneerlijk-links heeft de strijd om de taal en de woorden verloren.

Egidius

#7048

bart hollevoet

 

O kijk! Nu ben ik ineens een 'weldenkende politiek correcte intelligentsia' wat dat ook moge zijn. Ik had toch wat beters verwacht, Voadre. Meer is in u! Als die zogenaamde truc van me (waar ik schrijf dat ik superieur ben, mag Joost weten) niet werkt, dan wil ik graag weten waarvoor die truc had moeten dienen. De enige 'trucs' die ik gebruik zijn een redelijke beheersing van de Nederlandse taal, een voorkeur voor inhoudelijke en onderbouwde argumentering, en een lange adem. En als die zogenaamde trucs toch niet werken, wat is het probleem dan?

En dan met een stoplap als 'intellectueel oneerlijk' afkomen... Sjonge. Zeg dan gelijk dat ik lieg, als je dat kan hard maken.

Al die metadiscussies en dat gekwek over 'linkse intellectuele superioriteit' (waarom niet meteen 'pseudo-intellectueel'? Of is die term al versleten?) spuien mist over de kern van de zaak en die kern is: wat zegt de houding van het VB in de zaak Remmery over de 'Regierungsfähigkeit' van deze partij? Dààr hoor ik tot nu toe geen enkel ernstig geluid over.

Terwijl de - komt-ie! - intellectuele energie die hier besteed wordt aan pogingen om de boodschapper onderuit te halen, evengoed gebruikt had kunnen worden voor een zinnig debat met open vizier. Maar dan moet je verder kunnen komen dan iemand die je standpunten niet deelt, als 'extreem links politiek correct(pseudo-)intellectueel pluimgewicht' weg te zetten en te denken dat je er daarmee vanaf bent.

@Voadre Die argumenten tegen 'de partijen' en tegen de manier waarop ze de opkomst van extreem-rechts hebben aangepakt, snijden wel hout, maar zijn nog altijd geen reden om het VB zoals nu gebeurt op een piëdestal te zetten. Ik beoordeel het VB, zoals het volgens mij hoort, op wat ZIJ doen en zeggen, en niet op wat 'de anderen' doen.

Want het VB is zelf verantwoordelijk voor wat het doet en zegt.

En ja, ik vind dat het VB zichzelf in de zaak Remmery ten onrechte de slachtofferrol aanmeet. Dat kun je in de post van LVB zelf makkelijk terugvinden, als in je de toelichting bij de éérste denkpiste leest van wie het citaat erbij komt.

Dat is de keuze en blijft de verantwoordelijkheid van het VB.

En dus niet die van 'de linkse politiek correcte pseudo intellectueel oneerlijke conservatieve achterhaalde geitenwollen sokken wereldvreemde arrogante superieure hypocriete (vul zelf maar aan) intelligentsia'.

#7049

bart hollevoet

 

@Voadre Toon mij eens wat er niet klopt aan de feiten die ik gebruik om mijn zogenaamde 'valse premisse' te maken.

@ De Relevantie

"Dus je mag nog zoveel motiveren als men je niet 'wil' begrijpen blijf je maar motiveren. En de tegenspelers wisselen om beurten om de discussie telkens te kunnen verleggen en maken je gewoon het leven lastig om op het einde gewoon te stellen dat je naast 'hun' kwestie antwoordt. Desnoods worden daartoe de zinnen uit hun context gehaald en in een andere volgorde weergegeven, of worden gewoon in contrast gesteld met algemene waarheden om ze als ongeloofwaardig voor te stellen."

Dat klopt voor een stuk, maar zo lastig maken jullie mijn leven niet - niet dramatiseren. En op een blog is het best te doen om met meerdere discussiepartners te praten, als je tenminste wat criteria vastlegt. En dat zinnen van mij uit context worden gehaald, dat is te verwachten - het maakt deel uit van de strategie om op de boodschapper te mikken. Gelukkig staan de originele zinnen er in hun originele context ook nog op, dus da's geen probleem. Ze worden overigens ook in contrast gesteld met vooroordelen, toogpraat, en er aan de haren bijgesleepte citaten en opinies van derden (beroepen op een hogere autoriteit). Heb ik niet zoveel last van, maar t kost wel tijd. En t is erg triest om te zien als discussiepartners meer tijd en denkwerk steken in het aanvallen van je persoon, dan in het ingaan op je argumentatie. Je zou je er bijna - ik zei: bijna! - superieur door gaan voelen.

Nu snel terug naar het eigenlijke onderwerp van de thread.

Jack Ruby, né Jacob Rubenstein, was een maffieuze eigenaar van een striptent in Dallas. Zijn motivatie om Oswald af te knallen was dat hij Jackie de traumatische ervaring van een getuigenis voor het gerechtshof wou besparen. Feiten en links vind je op http://members.ao...

Jack Ruby heeft ervoor gezorgd dat LHO niet kon getuigen over zijn veronderstelde moord op JFK. Hij heeft de zaken dus eigenlijk bemoeilijkt en tegelijk de dorst naar wraak van 'het volk' jegens LHO gelest.

In de logica van de schrijver zou Rik Vannieuwenhuyze dus een Lee Harvey Oswald-figuur zijn, maar ik zie geen enkele parallel tussen die twee. Tenzij de schrijver Vannieuwenhuyze werkelijk beschouwt als een 'vijand van het volk' - wat de racistische these dan toch wat geloofwaardiger maakt.

Voorlopig hou ik het er op dat de schrijver niet erg goed op de hoogte is van de Kennedy-zaak omdat hij ze ofwel niet meer heeft opgevolgd sinds ze bij ons op het nieuws was, ofwel er geen eigen herinneringen aan heeft.

JR viel verder op doordat hij nooit meer iets aan zijn oorspronkelijke verklaring wilde toevoegen - behalve dan insinuaties over betrokkenheid van de maffia, zoals je onder bovenstaande link vindt. Hij had -misschien- een deeltje van de sleutel tot de oplossing van de moord, nam dat mee in het graf en maakte zo de Kennedy-mythe nog groter. Wie zou de Kennedy in dit stuk zijn? En wat is de rol van Naïma Amzil in het perverse spel van de schrijver(s)?

#7050

Voadre

 

Waar beweert U dat U superieur bent? Met elke ademtocht, mijnheer Hollevoet.

Een voorbeeldje dan maar? Alzo spreekt U de genaamde Egidius aan:

"Hoewel ik geen tijd meer ga besteden aan mensen die mijn bijdragen niet correct of volledig willen of kunnen lezen - net zo min als aan mensen die schelden, onzin uitkramen, mij standpunten toeschrijven die ik niet inneem, geen logische redenering kunnen opbouwen of volgen, of gewoon geestelijk niet in staat zijn te erkennen dat zelfs (een aanhanger van de rassentheorie van) het VB niet onfeilbaar is - ga ik het nog één keer proberen, Egidius."

>> Sympathiek. Leuk met U kennis te maken.

Vooruit, nog eentje: "Als je dan nog steeds blijft vragen om die feiten te staven, in plaats van te proberen mijn argumentatie te weerleggen volgens dezelfde methode (feit+logica=argument), toon je je niet bereid of in staat om op een serieuze manier van gedachten te wisselen en heeft verder praten weinig zin. Dit is dus mijn laatste repliek aan jou over dit onderwerp."

>> Toch niet een klein tikkeltje arrogant, mijnheer?

En tegenover Saint-Aubin: "U bent al in zoverre een marionet van de intolerantie geworden, opgehangen aan de touwtjes van uw eigen angst en dansend naar het handje van een parasitaire kliek antidemocraten, dat u zelfs geen begrip meer kunt tonen voor de angsten die ànderen - Naïma en Rik, over hen ging het, weet u nog? - moeten doorstaan. Dat is erg jammer - vooral voor u en uw naasten."

>> Ook niet een tikkeltje neerbuigend?

Ik kan nog wel even doorgaan, maar U kunt zélf AL uw posten herlezen.

En probeer eens aan zelfkritiek te doen. Dan hoeft een ander U niet steeds de huid vol te schelden.

****

U bent blijkbaar volkomen immuun tegen dat oeverloze gezwam. Wat U een "lange adem" noemt. Mocht het er taalkundig even verward uitzien als inhoudelijk, dan zou een psychiater spreken van "logorrhee".

****

"Zeg dan dat ik lieg".

Nou goed dan, hoewel ik het moeilijk met mezelf in overeenstemming kan brengen iemand een leugenaar te noemen. Maar als U er zo nadrukkelijk om vraagt:

-"parlementairen en partijkopstukken lopen voortdurend te roepen dat elke uiting van medeleven met of respect voor de slachtoffers van deze misselijke campagne eigenlijk tegen hén is gericht."

U LIEGT. (weerlegd door Michael Cosyns : http://lvb.net/it...)

-"De partij discrimineert migranten, homo's en Walen in vrijwel àlle segmenten van haar partijbeginselen en verkiezingsprogramma's"

U LIEGT. (Lees de verkiezingsprogramma's van 2003 en 2004 er op na, lees het partijprogramma van november 2004, en toon mij één paragraaf die als "discriminerend" kan bestempeld worden.)

-"U doet alsof allochtonen meer misdaden plegen (...). De misdaadcijfers van Van San geven een ander beeld."

U LIEGT. (De gemiddelde criminaliteitsgraad van alle niet-Belgen ligt hoger dan die van alle Belgen. -- Lees de conclusies van Van San maar eens na, netjes voor U samengevat: http://www.gent.b...)

Ik kan nog wel even doorgaan, maar de tijd en de "goesting" ontbreekt mij.

******

Bij het citaat van Vanhecke (fragmentarisch geciteerd door De Morgen) heb ik al mijn bedenking gemaakt:

http://lvb.net/it... . Vanhecke noemt het terecht een "nuchtere vaststelling" dat het VB door heel de Remmery-affaire in diskrediet gebracht wordt (nl. doordat het hele anti-VB-leger klaarstond om in één richting te wijzen). Wiens schuld is dàt?

******

.....Van een "lange adem" gesproken. Mijn excuses aan iedereen die de moeite doet om hier nog mee te lezen...

#7051

bart hollevoet

 

Ondertussen merk ik dat mijn actievoorstel 'Duimen voor Naïma' bij Filip Dewinter toch al een euro heeft doen vallen. De VB-fractieleider is met de ledenlijst onder de arm gaan aankloppen bij... het Vlaams Neutraal Ziekenfonds. Meewerken aan een gerechtelijk onderzoek is uit den boze, maar ondertussen speelt Filip Dewinter paashaas met jùllie persoonsgegevens, om zich bij het VNF in te likken. Je zou voor minder opgefokt zijn. Ik was ernstig aan het overwegen om VB-lid te worden - als ze dan toch de boel gaan overnemen, hou ik liever zelf ook een oogje in het zeil - maar na deze stoot heb ik daar even geen zin meer in. Respect voor de kiezer? Mijn kloten.

http://www.blokwa...

#7052

Voadre

 

"Zich bij het VNZ in te likken", haha.

Het Vlaams Neutraal Ziekenfonds (ook míjn ziekenfonds) sponsort het Vlaams Nationaal Zangfeest, adverteert in Doorbraak, en ijvert voor de splisting van de sociale zekerheid en voor "een beter en onafhankelijk Vlaanderen".

De 35.000 leden van het VNZ zijn zich daar wel van bewust, méér nog, net zoals ikzelf zijn de meesten van hen precies daarom lid geworden.

"Hopen dat veel leden van het VNZ door deze positionering hun lidmaatschap zullen opzeggen", zoals uw vrienden van Blokwatch, is daarom een beetje onnozel.

Bovendien, als -omgekeerd- alle VB-kiezers door deze positionering VNZ-lid zouden worden, santé zeg...

#7058

bart hollevoet

 

@ Voadre:

Ik ga me beperken tot het inhoudelijke - de rest interesseert me niet.

1. 'Parlementairen en VB kopstukken lopen voortdurend te roepen dat elke uiting van solidariteit of medeleven of aandacht voor de slachtoffers van deze campagne, eigenlijk tegen hén is gericht'. Ik lieg helaas niet.

http://www.vlaams...

http://www.blokwa...

Directe bronnen, uit interne en externe communicatie van de partij zelf.

Voeg daarbij dat de voorzitter in alle media zijn beklag deed dat de dader 'de discussie over de hoofddoek gebagateliseerd' heeft met zijn actie, en je weet genoeg.

2. -"U doet alsof allochtonen meer misdaden plegen (...). De misdaadcijfers van Van San geven een ander beeld."

Hoewel onvolledig geciteerd, lieg ik gelukkig niet. De misdaadcijfers in het onderzoek-Van San toonden aan dat er, naar verhouding, een piek in het crimineel gedrag is bij allochtone jongens tussen de twaalf en de vierentwintig. Bij allochtonen die ouder zijn, zakt het crimineel gedrag weer, zelfs tot onder het gemiddelde van 'autochtonen'. Het enige wat je daaruit kunt concluderen, is dat allochtone jongetjes hier wat vroeger en wat vaker tegen de lamp lopen - vergeet niet dat je om misdaadcijfers te maken, ook aangiften nodig hebt. Mijn conclusies, en die van Van San, lopen dus ongeveer gelijk met wat iedereen die zijn neus wel eens buiten de deur steekt, ziet: waar meer jongens en mannen dicht opeen steken, is meer criminaliteit. Het kleur van die criminaliteit is dan niet relevant - de schade die ze de maatschappij toebrengt, wel. Maar het VB en gelijkgezinden gebruiken de resultaten gewoon als schaamlapje voor vreemdelingenhaat en vooroordelen. Wie ooit Blokprop gelezen heeft - en wie heeft dat niet, zoals deze 'strijders tegen het sluikstorten' ons de afgelopen jaren hebben ondergesneeuwd met folders, affiches en stickers? - weet hoe de woorden 'vreemdeling' 'allochtoon' 'migrant' 'illegaal' en 'crimineel' er voortdurend met elkaar in verband worden gebracht, als ze al niet als synoniem worden gebruikt.

Ik daarentegen, heb het onderzoek-Van San gewoon aangehaald om de irrationele xenofobie van de heer de Saint Aubin te illustreren - iets waarvoor ik graag betere argumenten dan 'neem eens rap een halve Xanax' gebruik.

3. "De partij discrimineert migranten, homo's en Walen in vrijwel àlle segmenten van haar partijbeginselen en verkiezingsprogramma's".

Ik ben niet zo stom te stellen dat het VB letterlijk 'Aan elke tak een makak' in hun verkiezingsprogramma zou zetten. En het is ook mijn punt niet. Het punt is en was, dat het VB net zo veel rechten wil als een andere partij - het liefst als de grootste, en waarom niet, als de enige partij - maar het vertikt om ook de plichten op zich te nemen die daarbij horen. Herinner je bijvoorbeeld hoe deze 'Vlaamse' partij er haar neus voor ophaalde, om in de 'Vlaamse regering' te gaan zetelen.

Het racisme is daar een voorbeeld van: het wordt (nu) maatschappelijk afgewezen en is aantoonbaar schadelijk voor Vlaanderen, maar het VB wil het niet afzweren. Ideologie of opportunisme? Hun racistische discours heeft hen gebracht waar ze nu zijn, en als ze dat lossen, moeten ze een andere 'motor' vinden. Wordt moeilijk als je met een in wezen repressieve antidemocratische en intolerante agenda aan de macht wil komen: voor het VB zijn de boemannen en zondebokken op.

Toch lieg ik niet. In haar standpunten, stellingnames, stemgedrag en parlementair werk discrimineert het VB systematisch Walen en inwoners van allochtone oorsprong.

Punten 2,5,6,7bis, 8 tot 15, 21 tot 23, 25 tot 32, 36 tot 42, 44 tot 47, 52, 54 tot 59, 63 en 68 tot van het in de VB-kast 'voor de toekomst bewaarde' 70-puntenplan (versie 1996) zijn expliciet discriminerend omdat ze de burgerlijke vrijheden en toegang tot openbare dienstverlening van inwoners van ons land met een allochtone oorsprong beperken.

Punt 6 van het deel 'Eisen' in de vorig jaar hernieuwde grondbeginselen van de partij (als je denkt dat IK logoree schrijf, moet je die eens lezen, Voadre) luidt: "Wij eisen, binnen een redelijke termijn, de terugkeer van de overgrote meerderheid der niet-Europese gastarbeiders naar hun eigen vaderland; de versnelde, humane maar kordate terugkeer van achtereenvolgens de criminele, illegale en werkloze niet-Europese vreemdelingen.

Wij eisen tevens de sanering van het statuut van politieke vluchteling." Daarnaast wordt in de grondbeginselen een etnisch nationalisme verheerlijkt dat de afkomst en het verleden van een volk tot maat van alle dingen en zeker tot voorwaarde voor de nationaliteit betreft.

In de éérste zes pagina's van het 75 blz tellende verkiezingsprogramma voor de Vlaamse verkiezingen van 2004 gooit het VB al volop met modder naar de Walen. Het systematisch voorstellen van een bevolkingsgroep als oorzaak van alle problemen, is racisme - en erg kwalijk racisme bovendien.

De volgende twee pagina's van het document zijn een even selectieve als tendentieuze opsomming van 'Vlaams geld naar Waalse zakken', waarin de veronderstelde transfers simpel achter elkaar worden gezet en gekoppeld aan (de suggestie van) een probleem voor Vlaanderen. Alleen een prentje van Dagobert Duck op weg naar zijn kelder ontbreekt. Ook dat is discriminatie: het manipuleren van feiten om een bepaalde bevolkingsroep in een kwaad daglicht te stellen.

Het VB spreekt zich en passant ook uit tegen de ratificering van een Europees minderhedenverdrag en probeert zich onder de erkenning van elementaire (taal-)rechten voor Franstalige Brusselaars uit te wurmen met sofismen als 'de Franstaligen in Vlaanderen zijn inwijkelingen, en geen minderheid (p.6)'.

Voor een goed begrip: een paar regels eerder definieert het programma Brussel als van oorsprong en dus onvervreemdbaar Vlaams (Franstalige Brusselaars wonen dus in Vlaanderen).

Discriminatie en xenofobie kunnen zich ook op iets anders dan huidskleur richten, zonder daarbij hun discriminerende en xenofobe aard te verliezen. De joden waren ten slotte geen negers - anders hadden de Nazi's die ster niet moeten verzinnen om ze van de rest te onderscheiden.

Nota bene: Dit is de eerste en enige link die ik hier tussen het VB en de holocaust leg. Ze dient alleen om aan te tonen dat 'anti-makak'- racisme maar één gezicht is van een beest met veel meer koppen. Het tweede deel van het VB programma heet, Orwell indachtig: 'Democratie'.

In dat deel bepleit het VB dat de overheid zich tegenover de partij en haar gedachtengoed 'neutraal' dient op te stellen, anders gezegd: hen geen strobreed in de weg mag leggen. Tegelijkertijd pleit de partij voor beperkingen van de mogelijkheid tot het uiten van ànder gedachtengoed - met de lege doos van ''onze' Europese/westerse normen en waarden' als containerbegrip. 'Onze' betekent in het VB-kiesprogramma uiteraard: 'die van het VB'. Dat is het opleggen van het cultureel model, de opvattingen en het denkkader van één bevolkingsgroep aan de leden van een hele, uit meerdere bevolkingsgroepen bestaande gemeenschap, ten koste van de cultuur en opvattingen die deze andere groepen huldigen. Ook dat is discriminatie. Het VB bewijst in dit deel twee regels lang lippendienst aan de parlementaire democratie, om daarna alles wat de afgelopen 175 jaar door die parlementaire democratie is gedaan, af te doen als 'een perverse evolutie ten behoeve van de bestendiging van de kunstmatige unie tussen Vlaanderen en Wallonië' (p.10). En wie wil België mordicus samenhouden, schrijft het VB een drietal pagina's eerder? De Walen. Dus wiens schuld is die 'uitholling van de democratie'? Juist. Deze circelredeneringen vind je het hele document door. Ik ga niet àlles overnemen - je vroeg als ik het me goed herinner maar één paragraaf - maar je kan de toontje waarin dit verkiezingsprogramma is gezet is nu wel fluiten, zeker? In deel 2 mikt de VB modderkatapult op de politiek en bespeelt ze de weerzin tegen het establishment. Het zal niemand verbazen dat de partij zich daar opnieuw voorstelt als slachtoffer van vuige machinaties, bedoeld om de elite aan de macht te houden, het volk te verknechten en hen, de pallieters, de schalkse uilenspieghels, de herauten van de als vrijheid vermomde haatzaaierij, ocharme, ochere, de mond te snoeren. Dat de allochtone gemeenschap in Vlaanderen ondervertegenwoordigd is - laat staan dat we hier een soort Waalse cultureel ambassadeur zouden dulden - vind je dan weer niét terug in de bevlogen ode aan de democratie van het VB anno 2004. In dit stuk heeft 'de polletiek' het gedaan - gemanipuleerd natuurlijk door de hooggeplaatste Walen die via de PS de regering hebben geïnfiltreerd. Zelfs in een programma voor de Vlaamse verkiezingen, wordt de federale staat opgevoerd als kop van jut. Maar vreemd genoeg krijgt ook het CGKR meer dan één veeg uit de pan. Het VB wil het CGKR opheffen, te meerdere eer en glorie van Vlaanderen. Hun misdaad tegen het Vlaamse volk? Racismeklachten onderzoeken en indien nodig aanhangig maken bij het gerecht. Als klachten indienen het Vlaamse volk zo beschadigt, moet Filip Dewinter misschien twee keer nadenken, eer hij nog eens een kortgeding tegen de VRT aanspant. De weerzin tegen het CGKR zit dus elders. Het kan niet zijn omdat Johan 'Inquisitiepater' Leman een praktiserend paap is - daar zijn de VB'ers, op een paar hardcore paganisten na, niet tegen.

Wat is het dan wel? Op p. 12 leren we dat het CGKR, ressorterend onder Binnenlandse zaken, de opdracht heeft, toe te zien op de uitvoering van de antidiscriminatiewet. Het VB kant zich met zijn uithalen naar het CGKR dus tegen het toezien op het uitvoeren van de wet. Niemand die hier een onveiligheidsgevoel van krijgt?

Maar het CGKR is dus de gebeten hond, omdat het heeft willen aantonen dat racisme bestaat en dat het VB dat racisme mee heeft gevoed. Dus moet het Centrum hangen. Dat is op zich geen discriminatie, maar het is veelbelovend. Hun standpunt over stemrecht voor 'vreemdelingen' en de toetreding van Turkije tot de EU is dat ook - 'Turkije hoort er niet bij omdat het er niet bij hoort' Opnieuw een cirkelredenering.

Homo's dan: we weten wat het VB denkt over het homohuwelijk.We weten wie de enige fractie in het EU-parlement was, die de homofobe kandidaatcommissaris voor gezinsbeleid en gelijke kansen Butiglione steunde, toen die, zònder hoofddoek dan nog, blijk gaf van bijzonder weinig notie van de scheiding tussen kerk en staat. Maar naar de letter discrimineert het VB-partijprogramma van 2004 homoseksuelen niet: het zwijgt ze gewoon dood. Dat betekent dat het ook geen poot uitsteekt om de bestaande discriminatie tegenover homo's - adoptierecht, huwelijk, donorregels, Danny Smagghe - te bestrijden of ze zelfs maar te veroordelen. Het VB discrimineert de Vlaamse homogemeenschap door haar te ontkennen. Het onderdeel 'gezinsbeleid' heeft drie regels over voor alleenstaande ouders: de partij wil dat zwangere alleenstaande vrouwen die niét voor abortus kiezen, daarvoor beloond moeten worden, en vrouwen die dat wel doen, niet. Want: 'Het VB heeft er nooit een geheim van gemaakt, dat abortus onaanvaardbaar is'. Niet gezocht, toch gevonden: discriminatie.

Je ziet, Voadre, we zitten pas aan pagina 16 van 75, en ik heb al genoeg voorbeelden van discriminatie gevonden om iedereen hier uit zijn sokken te vervelen. En dan moet het hoofdstukje 'Vreemdelingenbeleid' nog komen. Ik heb, zoals beloofd, mijn stellingen hard gemaakt door de feiten waarop mijn argumenten staan, te laten zien. Ik hoop dat je dat inziet en respecteert. Je hoeft het zelfs niet met me eens te zijn! Vrije mening en zo. Maar IK ben geen leugenaar.

Ik kan iedereen aanraden het kiesprogramma 2004 van het VB te lezen - al was het maar voor de vermakelijke passage waarin de partij beweert op te komen voor 'de erkenning van het Hogere Recht'.

Meer onderbouwing staat in het arrest van 21 april 2004. http://216.239.59...

Je zou nog even kunnen doorgaan, maar waarmee? Met het in vraag stellen van het overduidelijke. Met spijkers op laag water zoeken om daarmee te proberen mijn geloofwaardigheid - want dat ben je weer eens aan het doen, Voadre, op de man spelen - te kelderen, en zo elke mogelijkheid dat een van mijn analyses of theses wel eens zou kunnen kloppen, zonder onderzoek uit te sluiten.

De pauze in de brievencampagne valt gek genoeg samen met het moment waarop het VB in deze zaak de wind van voren krijgt.

Nog een reden om hypothese 2 minder waarschijnlijk te vinden.

Overigens: als ik het de lezers van dit blog niet had willen aandoen dit te moeten lezen, had ik het niet gepost. Ik hou niet van valse bescheidenheid.

#7059

bart hollevoet

 

@Voadre Ik ken het VNZ hoor. De slogan 'Splits zelf de sociale zekerheid' was duidelijk genoeg. Wie zich bij dat ziekenfonds wil aansluiten, VB-lid of geen VB-lid, heeft daar de mogelijkheid toe: het VNZ is groot en sterk genoeg om haar eigen promotie te voeren. Door zich met VB te liëren kan het die 'neutraal' jammer genoeg wel schrappen.

Maar de essentie van mijn bericht, waar je nu omheen fietst, was dat Filip Dewinter, als hij denkt dat hij er voordeel mee kan halen, nog zijn eigen moeder zou verkopen. En nu dus ook de 'confidentiële' ledenlijsten van zijn partij. Blijkbaar is vijf euro per jaar en alle morele steun die psychologische manipulatie kan opleveren, niet genoeg: Hij gooit de privacy van de mensen die hem groot hebben gemaakt, te grabbel, en doet dat, jawel, om zich in te likken bij het VNZ. Om een wit voetje te halen, of om voor zichzelf, als het VB in Antwerpen bakzeil haalt in 2006, een fijn mandaat te versieren? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat hij het over de rug van de leden doet. Voor de rest wens ik je het beste met je ziekenfonds en hoop ik dat je het niet te veel nodig gaat hebben.

#7061

bart hollevoet

 

Een piste die niet minder onnozel is dan de vier andere, maar toch nog niet vermeld: Dat het een actie van extremistische dierenactivisten zou zijn. Het Wijngaardslak Bevrijdingsfront.

#7062

bart hollevoet

 

@Voadre Juist dat het VNZ adverteert in Doorbraak, de splitsing van de sociale zekerheid en zo voort wil, maar niét meegaat in het anti-islamitische en Walen- en sossenverketterende discours van Filip Dewinter en het VB is de reden dat die laatste zich daar wil inlikken, tiens. Want hij moet van dat odium van racisme af. Filip Dewinter is een DJ met maar één plaatje. Op de A-kant staat zijn grootste hit,'Anti-makak'. De B-kant is een deuntje dat daar sterk op lijkt, maar toch iets gladder is geproduceerd: 'Anti-Waal'. Als het ene is uitgespeeld moet hij rap het ander opzetten.

Nu gaat hij dus proberen de kiezers van de NVA af te snoepen. Zijn de steunzolen trouwens goedkoop bij het VNZ?

#7064

bart hollevoet

 

@Voadre Juist dat het VNZ adverteert in Doorbraak, de splitsing van de sociale zekerheid en zo voort wil, maar niét meegaat in het anti-islamitische en Walen- en sossenverketterende discours van Filip Dewinter en het VB is de reden dat die laatste zich daar wil inlikken, tiens. Filip Dewinter is een DJ met maar één plaatje. Op de A-kant staat zijn grootste hit,'Anti-makak'. De B-kant is een deuntje dat daar sterk op lijkt, maar toch iets gladder is geproduceerd: 'Anti-Waal'. Als het ene is uitgespeeld moet hij rap het ander opzetten.

Maar nu heeft hij toch het dieptepunt bereikt: de persoonsgegevens van zijn kiezers gebruiken als pasmunt voor nog meer kiezers, is .. ziek. 'Duimen voor Naïma' had tenminste nog écht Vlaams belang: het onderzoek zou er door opschieten. Deze zet doet Dewinter uit plat eigenbelang.

Zijn de steunzolen trouwens goedkoop bij het VNZ?

#7066

Voadre

 

U moet over vréééselijk veel tijd beschikken. Een gokje. Zit U in de gevangenis?

#7069

SteveO

 

Komaan voadre en andere pipo's, nu niet inbinden. Jullie wilden een uitputtingsslag en die hebben jullie gekregen. Kopie/pleuren die mailbox, en snel. Mietjes.

#7070

[email protected]

 

OCMW lijkt me ook een goed plaats... Geparachuteerd door de kameraden om dan op kosten van het gemeen aan propaganda te kunen doen...

En dan nog wat bezig zijn met blokwatch... En extreeem-linkse sympathieen ontkennen...

http://www.blokwa...

Colofon

Blokwatch is een creatie en realisatie van het Blokwatch-team

Ahmad Al Kasim, Bart Hollevoet, Elke Janssens, Filip De Bodt, Hugo Van Minnebruggen, Lotte Vermeir, Ludo Rutten, Marc Spruyt, Mark Saey, Mathieu Vanhaelewyn, Mieke Vandenbroeck, Nele Van Dale, Patrick Coeman, Rony Boonen, Roos Van Hoeven, Stefaan Van Grunderbeek, Steven Van Bruinebroeck, VEDEZE (Jacques van der Zee), Wim Van Lancker.

#7071

bart hollevoet

 

@Steerse en Voadre. Zeggen dat 'je het haast zou gaan denken' - of "insinueren" voor de linkse, pseudo-intellectuele, arrogante, politiek correcte, pretentieuze, zogenaamd leugenachtige, altijd weer met die klote feiten aankomende, geitenwollensokdragende, multikulverslaafde, wereldvreemde Walenpijpers onder ons - is des lafaards manier om te zeggen wat hij of zij denkt. En lafaards hebben we in Vlaanderen meer dan genoeg, getuige ook deze thread. Lieg ik nog steeds?

#7072

Eric Jans

 

@ Hollevoet:

Vreemd: 'de niet-erkenning van het Europees minderheidsverdrag' is voor jou ook al uiting van racisme!

Welke vlaamse partij zegt daar vóór te zijn, meneer Hollevoet?

Homofielen? Doet 98% van de wereldbevolking al sinds duizenden jaren aan 'discriminatie'?

Of doet alleen het VB dat door er dan alleen nog maar niets over te zeggen?

Walen: Zijn de KBC-studies en de studie van de Vlaamse regering (die Bart Somers zo lang achterhield... waarom eigenlijk als ze geen kwaad kunnen?) allemaal racisme?

Mooi zo, meneer Hollevoet. Ik stel vast dat uw definities van die begrippen de integrale Vlaamse bevolking betreffen.

VNZ: ik ga akkoord met u dat ik niet als VB-lid in een bestand graag zou doorverkocht worden aan een ziekenfonds. Maar... hoe zat dat ook weer bij de socialistische mutualiteit en Willy Claes, destijds? Vergeten, meneer Hollevoet? En dat was wel een juridisch delict, hé?!

Vreemdelingen: van geen enkele van de door u aangehaalde VB-standpunten zie ik in waarom die niet in een parlement luid en duidelijk uitgesproken zouden mogen worden.

De Britse conservatieven hebben het laatst nog luid en duidelijk uitgesproken i.v.m. 'grenscontroles' (+7500 manschappen, actief terugkeerbeleid, scherpere controles op moskeeën, ... enz. ...

Kijk naar Denemarken: Racisme, meneer Hollevoet?

Het gaat er mij niet om dat VB-ideeën u niet zinnen. Het gaat er mij om dat u zelfs het parlementair en/of publiek uiten van die ideeën wil verbieden.

Ik beschouw u dan ook als enige anti-democraat in deze thread.

Bovendien weigert u stevast oog te hebben voor de bredere context waarin dat VB (naast bijvoorbeeld het FDF!) volgens u ALLEEN en EENZIJDIG aan 'racisme' doet.

U kunt op uw kop gaan staan, meneer Hollevoet, maar IETS aan uw standpunt blijft zo toch stinken.

Zo hard, dat zelfs de mestkevers het rieken.

Selectieve verontwaardiging alom.

#7073

SteveO

 

Ahh, er wordt op de persoon gespeeld. Dat zien we wel meer als de argumenten op raken.

Subtiel schelden en insinueren is natuurlijk de beste manier om het onderwerp te veranderen. Nice move om de boel nog wat verder offtopic te krijgen.

Strakke zet, maar nog niet overtuigend gebracht.

#7074

dof

 

"En lafaards hebben we in Vlaanderen meer dan genoeg"

Wie zijn dan lafaards? Mensen die ambtenaar zijn maar spuwen op de mensen die de belastingen nodig voor hun loon ophoesten?

Hoe komt het toch dat van al die linkse sujetten bijna niemand in de prive werkt? Maatschappelijk werker in Brugge hier, "wetenschappelijk" medewerker aan de unief daar.

Zou het kunnen zijn omdat er in de privesector nu eenmaal resultaat verwacht wordt? Enfin, dan hebben die van het VB weining te vrezen van de "watchers".

#7075

bart hollevoet

 

@ Eric Jans: Mij werd gevraagd aan te tonen dat het VB racistisch is - iets wat hier vreemd genoeg glashard wordt ontkend. Dat heb ik gedaan. In uw antwoord heb ik niks kunnen vinden, dat mijn these ontkracht. Denemarken, Groot-Brittannië, Ulan Bator, Brazzaville of Haarlemmerdijk... Daar heb ik het allemaal niet eens over gehàd, meneer Jans. Het gaat over Vlaanderen, het VB en racisme. Logisch denken betekent ook dat je het kader waarin een debat zich afspeelt, kan plaatsen.

U pikt links en rechts een krent uit mijn argumentatie en draait die dan net zo lang om, tot ze volgens u gaat stinken - een hobby als een ander, en ook een oude techniek om debatten te manipuleren. Leuk voor u. Maar de bewijslast blijft onder al die semantische spelletjes en retorische trucs overeind: in woord, daad en geest is het VB racistisch. En ik weet niet wat voor eer u of wie dan ook er nog bij denkt te halen, het te allen prijze te blijven ontkennen.

Ook niet wat u hoopt te bereiken door Willy Claes er aan zijn gepommadeerde haren bij te slepen. Het VB is een xenofobe, extremistische, antidemocratische partij. Ik heb dat niet verzonnen bij wijze van aprilgrap, maar gewoon afgeleid uit hun eigen standpunten - eigenlijk net hetzelfde als de rechtbank heeft gedaan. Moet ik nu ook vrezen 'voor de rest van mijn carriëre'?

En wat uitspraken in het parlement over vreemdelingen betreft: het VB heeft het nog wel een stuk bonter gemaakt dan dat, wees gerust. Of bent u de circusvertoning van Frank Vanhecke tijdens de stemming van het migrantenstemrecht vergeten? Het parlement, spil van de democratie, ja ja.

Nog één ding: als 98% van de wereldbevolking (Cijfers: Studiedienst Eric Jans) mensen minder rechten gunt dan anderen op basis van hun seksuele voorkeur, dan discrimineert die 98% inderdaad. Dat is voor veel homo's dan ook een grote handicap. En het wordt er niet makkelijk op als partijen die het officiële beleid, de toegang tot openbare voorzieningen en de vrijheid van personen en/of groepen (willen) bepalen, deze discriminatie vastleggen in wetten en regeltjes. Niet alleen omdat ze zo een oneerlijke behandeling van een minderheid legitimeren, maar ook omdat ze er zijn om de zaken goed te regelen voor ALLE INWONERS van het gebied waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen. Ongeacht met wie ze graag in de koffer duiken. Dus ja, ik vind nog steeds dat het VB racistisch, discriminerend, schijnheilig en schadelijk voor Vlaanderen is. Vrije mening, iemand?

#7076

bart hollevoet

 

@Dof Wat een sterk inhoudelijk pleidooi. Ik ben helemaal om. Bel Frank! Maak me lid! Grapje.

Zitten Googlen, Dof? Uitkijken met die dingen. Achter elke 'dof' zit een account en een IP. Dus eerst maar checken of je detectiefje spelen wel legaal is, en goed je sporen bedekken... Je zou niet de eerste zijn, die er zij broek aan scheurt. Gelukkig kunnen we daarvoor nu terecht bij kleermaker/chirurgijn Dewinter: die naait je terwijl je wacht. En wie heeft er dus belang bij, jullie zo lang mogelijk te laten wachten? Juist. Zo. Nu ga ik slapen: morgen weer een lange dag in het maatschappelijk werk in Brugge hier, en het wetenschappelijk werk aan de unief daar. En dan ook nog dat complot tegen het VB! 't Is dat Stevaert, Arena, Boudewijn en Verhofstadt mij er zoveel voor betalen, anders... foert!

@Eric Jans: Je ziet mij weer vanalles beweren dat er niet staat, merk ik. Blijkbaar was het herstel kortstondiger dan ik dacht. Lees wat ik wél schrijf en beoordeel dàt, in plaats van te molenwieken tegen de één of andere ingebeelde Bart Hollevoet die - wat een toeval - precies dàtgene doet, waar de VB-propaganda je altijd voor heeft gewaarschuwd - maar waarvan op dit forum alvast geen spoor terug te vinden is. Ik wil het uiten van VB-ideeën verbieden?. Complete onzin. Misschien moet ik ook maar eens aan jùllie vragen, om hard te maken wat je beweert.

@Steve-O Uitkijken: voor je het weet word je door de meedogenloze VB-mollen ontmaskerd als een (pseudo-)intellectueel, pretentieus, extreemlinks, wereldvreemd, geitewollensokkendragend, leugenachtig, opportunistisch, krompratend, Vlaminghatend, multikulverslaafd, wereldvreemd Walenvriendje. Of misschien wel erger: een ambtenaar! En dàn heb je geen recht van spreken meer. Vrije mening?

Goeienacht allen.

#7077

bart hollevoet

 

@redfilip: heb je ook iets inhoudelijks over het onderwerp van de thread te melden? Ik ga je een hint geven:

"N..M. .MZ.L .N R.K V.NN...W.N.H..Z. W.RD.N M.T D. D..D B.DR..GD D..R ..N .N.N..M. R.C.ST"

Het is dan ook erg slim om in een thread met zo'n onderwerp met andermans hotmailadressen en persoonsgegevens te komen pronken, jongen. Gebuisd bij de audities van Jürgen Verstrepen?

Geef me tien militanten zoals jij, en Blokwatch wordt overbodig.

#7078

Eddie Voorspoels

 

@ BH

zie #6894. Bent u voorstander van premies voor werkgevers die allochtonen in dienst nemen?

Deze vraag stelde ik u als repliek op uw #6850.

Graag een "kort" antwoord a.u.b.

#7079

dof

 

"Zitten Googlen, Dof?"

Past het schoentje soms?

#7080

Outlaw Mike

 

He, psssst, Blokwatch-Bartje!!! Sta me toe u nogmaals te citeren:

"Volgende keer beter, en vooral: meer eerlijkheid, minder woorden."

"Minder woorden". Het staat er echt. Juist ja: http://lvb.net/it...

Oh boy. Voadre, Egidius, Eric Jans, Dof, Redfilip, Eddie Voorspoels, De Relevantie en ik vergeet er allicht nog een paar: goed gecounterd maar discussieren met de heer Hollevoet is zinloos. Argumenten glijden van hem af als palingen van een skihelling.

#7083

Joe

 

Jongens, al die lange teksten die hier geschreven worden in the middle of the night and the day. Moeten jullie niet werken / met de kinderen spelen / slapen / eten / uw vrouw of lief of hond wat aangenaam gezelschap houden / een interessant boek lezen / van het goede weer genieten ?

#7084

Outlaw Mike

 

Awel Joe, voor een keer zegt ge iets redelijk jong. Dat bidden heeft misschien toch geholpen. Weet ge wat, ik ga eens bij men vraw zitten. Misschien zit er dan nog iets in voor straks.

#7085

bart hollevoet

 

@Eddie Voorspoels: Kort: Nee, maar het is beter dan niks.

Lang: Als uit de statistieken blijkt dat de maatregelen die we nu hebben niet volstaan om kansarmoede weg te werken -van startbaan over rosettaplan via banenkaart en btk tot sociale maribel-, moeten we daar iets aan doen. Dan doet de kleur van de kansarme er niet toe. Er zijn structurele, de arbeidsmarkt ingrijpend hervormende maatregelen nodig om dat op te lossen. Toelagen en quota kunnen een deel van die oplossing zijn, maar nooit het geheel.

Nog langer: uitsluitend op aanvraag van de oorspronkelijke vraagsteller (en tegen 0,85¤ per regel, ik moet ook leven ;) )

#7086

sale_flamin

 

t.a.v. Bart Hollevoet

Wilt ge uw nationaal socialistische trekjes voor uzelf houden. Of solliciteert ge naar een job bij het racistisch centrum o.l.v. De Witte, politiek benoemd creatuur.

Wij hebben het begrepen, u heeft de wijsheid in pacht. Adolf met de snor dacht ook zo.

#7088

SteveO

 

@sale_flamin: Zo zie je maar weer hoe bekrompen jullie concept van 'vrije meningsuiting' is.

#7090

Eric Jans

 

Maar meneer Hollevoet toch.

Ik twijfel er dan ook geen seconde aan dat u 'gelijk' heeft, zoals u de dingen bekijkt en definieert.

Het VB is tegen de ratificatie van het minderhedenverdrag. De staat Luxemburg ook, de CD&V óók, de N-VA óók, de VLD óók en als ik me niet vergis zelfs de sp.a. Mááááááárrrr!!!! Het VB is daar tegen en dus, dus, dus, dus dus: is dat exclusief 'racisme'!

Zó gezien hebt u een ijzersterk argument, natuurlijk!

U zegt: <<In uw antwoord heb ik niks kunnen vinden, dat mijn these ontkracht. Denemarken, Groot-Brittannië, Ulan Bator, Brazzaville of Haarlemmerdijk... Daar heb ik het allemaal niet eens over gehàd, meneer Jans. Het gaat over Vlaanderen, het VB en racisme. Logisch denken betekent ook dat je het kader waarin een debat zich afspeelt, kan plaatsen.>>

Precies, vandaar uw ijzersterke argumentatie. Eén bemerkinkje toch: het FDF... daar gaat u blijkbaar niet erg hard op in. Het gaat hier over racisme in Vlaanderen, toch?

Twee maten en twee gewichten, meneer Hollevoet?

De gewichten zijn bovendien ongelijk: het FDF is al jaren een regeringspartij!

Oh ja: het FDF zal in al uw ruimdenkendheid wel vallen... 'buiten' Vlaanderen, zeker?

Zéér goed gezien, meneer Hollevoet. En het eeuwenoude Vlaamse standpunt (van álle Vlaamse partijen) dat Brussel een Vlaamse stad is... is dat dan ook 'racisme'?

Ik dacht dat wetten er voor iedereen zijn?

Heb jij weet van een behandelde klacht door het CGKR waarbij een Vlaming 'gediscrimineerd werd? Neen? Maar daar gaat het niet over! Het gaat alleen en uitsluitend over het VB, niewaar?

Homo's. Ik hou er een standpunt op na dat homofielen geen huwelijk moeten kunnen sluiten en heb daar zo mijn argumenten voor. Vanouds is het huwelijk een wettelijk kader om kinderen te beschermen. Het huwelijk is het resultaat van godsgeloof. Mijn persoonlijke studiedienst heeft geschat dat homo's alleen in België en Nederland mogen huwen: zo'n 25 miljoen burgers van de 6 miljard.

De rest van de wereld + het Vlaams Belang (hoewel? Alvast niet Marie Rose Morel) en nog wat kleine Nederlandse partijen staan dus voor discriminatie.

Maar het VB 'zegt er niets over' en dus, dus, dus, dus dus: moet en zal dat discriminatie heten te zijn!

Zó gezien hebt u natuurlijk overschotten van gelijk, meneer Hollevoet.

Wat de naturalisatie op z'n Belgisch betreft: kent u een Europese staat waar een vreemdeling zó makkelijk het staatsburgerschap kan verwerven als België? Misschien nog Nederland (hoewel) maar voor de rest: Frankrijk? Duitsland? Spanje? Italië? Luxemburg? Denemarken? GB? Zweden? Noorwegen? Finland? Polen? Tsjechië? Hongarije?

Over vreemdelingenstemrecht (bovenop de weggeefnaturalisaties!) zegt u dan:

<<En wat uitspraken in het parlement over vreemdelingen betreft: het VB heeft het nog wel een stuk bonter gemaakt dan dat, wees gerust. Of bent u de circusvertoning van Frank Vanhecke tijdens de stemming van het migrantenstemrecht vergeten? Het parlement, spil van de democratie, ja ja.>>

Begrijpe wie kan?!

Het VB en een stel andere politici (de VLD bijvoorbeeld heeft er een verkiezing mee verloren!) was felle tegenstander van dat 'vreemdelingenstemrecht'.

Wat bedoelt u met circusvertoning? Verklaar u eens nader? Mag Vanhecke van mening zijn dat vreemdelingenstemrecht niet kan, zoals dat in een hele rits andere EU-staten nog

steeds niet kan. ZIJN DAT DAN ALLEMAAL 'RACISTISCHE' STATEN, meneer Hollevoet? En is de VLD dan ook racistisch? Of voerden zij ook 'circusnummers' op?

Er zijn mensen die vinden dat 'burgerschap' en 'stemrecht' e.d. een soort van eindpunt dient te zijn van een integratie, en niet een 'begin'. Allemaal racisten? Of... circusartiesten?

U maakt op mij geen redelijke indruk. En u hebt me bijgevolg ook helemaal niet overtuigd met argumenten. Noch inzake homo's, noch inzake vreemdelingen, noch inzake minderhedenverdrag, noch inzake parlementaire werking van het VB, ...

Wat de veroordeling van het Blok betreft: het ging om 'systematisch' discrimineren, dat is iets anders (volgens de nieuwste Belgische wetten, speciaal daarvoor gemaakt?) dan 'kritiek hebben op bevolkingsgroepen'.

Wat moet ik me daarbij voorstellen? Een dorpspastoor mag dus volgens Belgisch recht kritiek uiten op het homo-huwelijk. Maar hij mag het niet 10 of 15 jaar aan een stuk luidop verkondigen? Want dán wordt het 'systematisch'!

Zo af en toe - één keer per jaar, bijvoorbeeld - moet die dorpspastoor ook eens zeggen dat hij vóór het homohuwelijk is, om dan de dag erna weer tégen te zijn? Ah ja! Anders wordt zijn kritiek (zoals in geval van het VB) 'systematisch'.

Dat is toch om dubbel te gaan van het lachen, meneer Hollevoet.

#7091

dof

 

"Zo zie je maar weer hoe bekrompen jullie concept van 'vrije meningsuiting' is."

De site van lvb laat commentaar toe, die van blokwatch niet. Wie is hier dan bekrompen?

#7092

Voadre

 

Opgelet Dof, in de Hollevoet-staat is Googlen illegaal. Je zou de eerste niet zijn die daar zijn broek aan scheurt. Vraag is, wie was dan wél de eerste?

En bedankt "Redfilip". Een Blokwatcher. We hadden het moeten weten, natuurlijk.

Iemand die erin slaagt om in "Marion Van San" precies het omgekeerde te lezen als Marion Van San zélf... illustreert perfect wat Van San in één van haar interviews vaststelde: "ideologie vertroebelt de perceptie".

Deze Hollevoet is dus een professionele haatzaaier en provocateur. Dat verklaart zijn "zee van tijd". Overdag wordt zijn boterham gesmeerd door de Brugse belastingbetaler (ja? in dat geval, door mij dus), en de overige 16 uren zijn voor het echte werk. (Of doet U het ook vanop de OCMW-computer? Was U met vakantie op woensdag 30.03 en op maandag 04.04? Zou het legaal zijn om dàt ook even te checken...???)

U vroeg "Waar komt die drang om het VB te ontzien, boven alle kwaad te verheffen, en van maatschappelijke verantwoordelijkheid af te schermen, vandaan?"

Wel beste, de neiging die velen hebben om het voor het Vlaams Belang op te nemen, ongeacht of zij het met elk programmapunt eens zijn, die komt van een natuurlijke reflex om de onterecht bestookte, geschopte en bespotte "underdog" in bescherming te nemen. Die oerdomme gewoonte van al wat links is om het Vlaams Belang in de hoek te schoppen, vormt al een heel stuk van de verklaring voor het aanhoudende electorale succes van "die partij". Anders gezegd, dwazen zoals U zijn de levensverzekering van het Vlaams Belang.

#7093

bart hollevoet

 

@Steve-O sale_flamin had wsl de mail van Michael Cosyns net iets te laat geopend, waardoor hij pas aankwam toen deze zijn inderhaast opgetrommelde posse alweer had afgeblazen (#7080). Kan gebeuren.

Jammer dat dit VB-zombieleger wél bereid is om 'research' te doen naar een wildvreemde, omwille van zijn vrije mening, maar niet om zelf het VB-programma te lezen en daar hun conclusies uit te trekken.

Anders hadden we de discussie inhoudelijk kunnen houden.

Maar nu kan dat dus weer.

@Voadre: Zie je wel dat het debat niet lang hoeft te zijn?

de Saint Aubin poneert, ik weerleg, ik word gevraagd om bewijzen, die lever ik, de spionkop van het VB komt langs om mij (maar niet mijn argumentatie) in de zeik te nemen, klaar. Lieg ik nog steeds?

@het zombieleger: Gisteren heb ik nog Het Laatste Nieuws gelezen: blijkt dat Jean-Marie Dedecker er net zo over denkt als ik. Ook voor mij een schok, maar nu snap ik dat jullie zo nerveus zijn. Bekijk eens het onderwerp van deze thread en kom me nu -na jullie bijdrage van gisteren - nog eens vertellen dat het VB hier niet voor slachtoffer ligt te spelen.

#7094

bart hollevoet

 

@Voadre: Goed geslapen, zie ik. Maar niet goed genoeg om te beseffen, dat al die persoonlijke aanvallen alleen maar tonen dat jullie niks hebben om wat ik zeg, te weerleggen. Je stelt me wat teleur, Voadre, maar ik kom er wel overheen. 'Haatzaaier en provocateur'... 'Boterham gesmeerd door de belastingbetaler'... 'Al wat links is'... Over een anticlimax gesproken.

@Eric Jans: U valt in herhaling, ziet dingen die er niet staan en sleept er zaken bij die niks met de door u gewraakte passages vandoen hebben. Net als in uw zestien eerdere posts. Daar ga ik mijn zeeën van tijd niet aan besteden.

#7095

Voadre

 

Als iemand erachter komt dat U een lid bent van de Blokwatch-"redactie", voelt U zich dan aangevallen? Ontmaskerd? Waarom heeft U zich niet meteen kenbaar gemaakt? Dan had niemand hier zijn tijd hoeven te verspillen met argumenteren (want er zijn wel degelijk een hele resem inhoudelijke argumenten aangevoerd. Alleen heeft het geen enkele ZIN om tegen een ideologisch verblinde zeloot als U te discussiëren).

En? Snipperdagje genomen vandaag? Of bent U aan het werk?

#7096

bart hollevoet

 

@ zombieleger: Je weet beter dan ik dat Blokwatch toen ze nog gewoon een weblog waren, een uitgebreid discussieforum had. De hoogtepunten van jullie 'vrije meningsuiting' zijn nog steeds na te lezen op de oude site. De nieuwe site heeft nog geen reactiemodule, maar als ik zie wat het VB-zombieleger hier voor 'mening' verslijt, vind ik dat geen groot gemis. Je suggesties voor verbetering

van de site mag je altijd naar [email protected] sturen.

@Voadre: Gebruik die nobele 'natuurlijke reflex om de onterecht bestookte, bespotte underdog te beschermen' misschien eens voor wat nuttigers dan voor het kritiekloos in bescherming nemen van de grootste en - door uw EN mijn belastinggeld - bij benadering rijkste partij van Vlaanderen. Er is in Brugge nog werk genoeg wat dat betreft: een hele hoop daklozen, vluchtelingen en grensgevallen kunnen uw bescherming goed gebruiken.

En aangezien u toch niet kunt staande houden dat ik lieg - wat voor u toch de inzet van deze thread is geworden - zal u uw tijd daar beter besteden dan hier.

#7097

Voadre

 

Overigens, hier komt hij "JE HOU HAAST DENKEN..." dat Blokwatch door het Vlaams Belang gemaakt wordt!

(Heb ik nu ook gezegd dat het zo IS?)

#7098

Voadre

 

Hollevoet. Als ik het goed voor heb beschrijft U nu een del van uw dagtaak. Het zou mooi zijn als U daar alvast tijdens de kantooruren mee bezig zou zijn, ipv ons hier allemaal te vervelen.

Dat U liegt is hierboven onomstotelijk bewezen (en niet alleen door mij). Of dacht U dat U iets weerlegd had?

#7099

Voadre

 

Een DEEL van uw dagtaak. Let op uw woorden, Voadre.

#7100

dof

 

@BH "De nieuwe [Blokwatch] site heeft nog geen reactiemodule, maar als ik zie wat het VB-zombieleger hier voor 'mening' verslijt, vind ik dat geen groot gemis"

Als je je site ideologisch zuiver wil houden, is dat jouw zaak, tot je natuurlijk op een publiek forum post, dan komen de mensen die je van antwoord haaden willen dienen maar dat niet konden uit het struikgewas.

Eerder dan een "VB-zombieleger" is het dus jouw slecht karma dat je hier achtervolgt.

#7103

bart hollevoet

 

@Voadre: Je beweerde dat ik lieg: Ik heb aangetoond dat dat niet klopt. Door nu te blijven doorgaan en de thread steeds nieuwe wegen te willen laten inslaan om mij toch maar te kunnen dissen, toon je je een erg slechte verliezer. Ik had je hoger ingeschat. Case closed.

@dof en wie dit verder nog de moeite vindt: Mijn veronderstelde band met Blokwatch zou alleen relevant zijn, als de persberichten, partijbeginselen, kiesprogramma's en interne communicatie van het VB, de bronnen waarop ik mij baseer, geschreven waren door Blokwatch. Dat zijn ze niet.

Je hebt persoonlijke aanvallen, maar geen verhaal. Case closed.

#7104

Voadre

 

@Hollevoet:

U heeft helemaal NIETS aangetoond.

En nee, helemaal niet "case closed". Ik heb altijd op uw rechtstreekse vragen geantwoord, ook wanneer U mij danig verveelde.

Nu ik een klein vraagje stel ("Snipperdagje? Of bent U uw haat op mijn kosten aan het spuien?"), kan het niet meer.

Serieus blijven, hé...

Overigens, weet men op het OCMW Brugge wie Bart Hollevoet is? Kent men daar "la double vie de BH"?

#7105

Tom

 

Wat met de mogelijkheid dat meneer Rik die brieven zelf stuurt om zo zijn bedrijf in de spotlights te zetten? Een denkpiste die misschien onwaarschijnlijk lijkt maar zeker niet mag worden uitgesloten.

#7107

dof

 

@BH "Je hebt persoonlijke aanvallen, maar geen verhaal."

Verhaal tegen WAT precies? Verhaal tegen de bewering dat ik moet opletten als ik Google gebruik?

Jij bent hier begonnen met mensen als deel uitmakend van een "VB-zombieleger" te catalogeren, dus moet je niet komen bleiten als men als reactie jou in het Blokwatch-kamp duwt.

#7110

confucius

 

Na al het fanatiek gelul die ik hier gelezen heb zou ik ook Blockwatch niet langer uitsluiten als mogelijke bron van de brieven. Hun handelswijze doet me denken aan de praktijken van het ALF van welleer, brandstichting enz. in naam van wat zij de goede zaak vonden. En is een van de actievoersters onlangs niet weer opgepakt ? Nee, je kunt tegen rechts zijn, maar wat ik hier lees nijgt naar een obsessie en ziekelijke haat, waarbij alle redelijkheid zoek is.

#7111

De Relevantie.

 

Dat BH zich hier verdedigt verdient volgens mij een pluim. Dat hij het omstandig doet, volgt uit zijn benaderingswijze. Dat hij daarvoor gebruik maakt voor de vrijheid van meningsuiting, dat is zijn goed recht.

Dat hij dus een beetje fanatiek is, wel daar kan ik mee leven. Maar dat BLOCKWATCH de aanstichter kan zijn, ach, hetzelfde kan je zeggen van die partij die altijd stelt dat ze benadeeld is, en via dat item haar programma onder het vergrootglas kan houden. Dus zij is duidelijk belanghebbende bij deze polemiek.

Heeft een tijdje terug de grote leider van de VLD niet gezegd dat het fout was om die partij haar programma altijd publiek te bekampen, dat je ze daardoor eigenlijk onder de aandacht brengt en gratis reclame verschaft ? Dus op het politieke front zwijgt men ze dood, en nu is er zo ineens een briefschrijver die om de tien dagen de aandacht vestigt op dat kern-item van het programma.

Persoonlijk vind ik dat even verdacht, maar, als buitenstaander natuurlijk, ik vind het minnetjes wat die briefschrijver doet, evenzo degene die het onderwerp uitbuiten.

En natuurlijk kan je ook vragen stellen bij de relevantie ... de Islam is een wereldgodsdienst dus als je die godsdienst wil uitsluiten in Vlaanderen is het alsof je de het eb en vloed wil tegenhouden, eigenlijk wel lachwekkend.

Dus kan je je vragen stellen bij "De Relevantie" van dat onderwerp, is het misschien maar een schaamlapje om een verouderd deel van het programma af te voeren ? Om het programma een nieuwe invalshoek te verschaffen, dus een nieuw onderwerp om de bestaansreden van de partij te vernieuwen ?

#7113

confucius

 

Het gaat hier niet meer over zich verdedigen, maar over het feit dat alle redelijkheid zoek is. Met andere woorden, BH is niet vatbaar voor argumenten. Samen met een paar anderen bij Blockwatch is hij aan een persoonlijke kruistocht bezig, waarbij hij totaal verblind wordt door de realiteit. Geen middel wordt geschuwd om het VB in een slecht daglicht te stellen. Ik noem dergelijke mensen fanatici en dus gevaarlijk.

Het VB is de vertegenwoordiger van een kwart van de Vlaamse kiezers: een kwart van het kiezerskorps muilkorven, dat is pas antidemocratisch. Ik geloof niet dat het VB de waarheid in pacht heeft, dat geloof ik trouwens van geen enkele partij. Maar je zult mij niet horen prediken om ze het zwijgen op te leggen.

#7116

bart hollevoet

 

@De Relevantie: Mooi. En kort!

@Tom: De publicitaire winst die hij doet, weegt niet op tegen het verlies dat hij maakt. Tijdverlies, de psychische belasting, de korte arbeidsongeschiktheid van Naïma... En waarvoor? Ga jij meer wijngaardslakjes eten, omdat Rik Vannieuwenhuyze bedreigd wordt? Lijkt me stug, zeker als in de brieven ook nog een kwikvergiftiging van de producten wordt aangekondigd.

Even samenvatten:

Een racistische actie, gericht tegen het dragen van de hoofddoek door moslims.

Een bewuste provocatie, bedoeld om sympathie op te wekken voor allochtonen of om extreem-rechts politieke wind uit de zeilen te nemen.

Een actie uit persoonlijke wraak of rancune tegen zaakvoerder Rik Vannieuwenhuize, waarbij hoofddoek en "Nieuw Vrij Vlaanderen" slechts als afleidingsmaneuver of dwaalspoor dienen.

Een actie die slechts ingegeven is door de narcistische drang van de dader om met zijn daden aandacht te krijgen van de media en van de publieke opinie.

Onderweg toegevoegd door Briggs:

Fundamentalistische moslims of linkse extremisten, want: 'die zijn daar zot genoeg voor'.

Gewone zotten, ongeacht politieke of religieuze kleur

Onderweg toegevoegd door mij:

Ex-politiecollega('s) van Rik Vannieuwenhuyze die wrok tegen hem koesteren, omwille van de zorgvuldigheid waarmee het achterlaten van bewijsmateriaal is vermeden, de tactiek om Naïma als 'decoy' te gebruiken, en de aanwezigheid van kogels.

Een lid of leden van het Wijngaardslak Actiefront.

Onderweg toegevoegd door Tom:

Rik Vannieuwenhuyze zelf, om publiciteit te genereren.

Hier en daar geroepen, maar nooit als formele kandidaat naar voor geschoven: Riks dochter, Naïma's man, Noël Slangen, Blokwatch en Herbert Verbeke.

Als enige buitenstaander ondervraagd: Marcel Waytens, de koproller van Ledegem.

#7117

bart hollevoet

 

Foutje: Confucius heeft Blokwatch wel formeel naar voren geschoven.

Zijn redenering volgend, wil ik de kandidatuur van Christian Van Thillo voorstellen. Want Luc Vanderkelen heeft kritiek op het VB, en die kritiek is niet mals. Jan Verheyen zit het VB altijd uit te lachen in 'De rechtvaardige rechters'. Als ik Het Laatste Nieuws lees en de VTM-nieuwsprogramma's zie, verzuip ik haast in het geweld, extremisme, brandstichting, gevaarlijk fundamentalisme enzovoort. En is José Masscheleyn laatst niet opgepakt?

Bij deze dus ook formeel aan het lijstje toegevoegd:

Christian Van Thillo.

#7123

Eddie Voorspoels

 

@BH: reactie op uw #7085

U will de maatschappij wel degelijk "maken", want u zegt nee, doch onmiddelijk gevolgd door maar... . Iets is niet naar uw zin en daarom moeten er *algemene* maatregelen getroffen worden ter compensatie. Daarbij vergeet u dat het aantal parameters/variabelen in de vergelijking quasi oneindig is. Dit heeft als gevolg dat een bijsturing van bovenuit hopeloos averechts en post-factum zal werken.

De juiste bijsturing -naar mijn mening- komt uit de maatschappij zelf, van onderuit dus. Minder regels, meer vrijheid, en respect voor het eigendomsrecht zal uiteindelijk tot een maatschappij leiden die beter functioneert, rendabeler is, en waarbij eenieder die het verdient tot zijn recht kan komen. Om die reden heeft het belang de signalen van de basis niet te onderschatten (een dozijn verkiezingsresultaten...). U vindt dit misschien niet plezant, maar het is de realiteit. Tot vandaag kan u nog roepen dat er nog steeds meer mensen niet voor het VB zijn, dan wel voor. Wat zal u doen wanneer de balans omslaat? Hysterie zoals in Frankrijk, wanneer Le Pen in de running was voor het Elysee?

Besef, beste kameraad, dat de realiteit in uw nadeel evolueert. U mag daartegen ageren, en ik zal uw vrijheid om dat te doen steeds verdedigen, maar u zou stilaan moeten beseffen dat ideeen, die vandaag de uwe niet zijn, ook mogen verdedigd worden door zij die anders denken.

Deze vrijheid gunt u hen toch? Niet?

#7128

Outlaw Mike

 

Zijn we nu al een zombieleger? Nou moe. He, mag ik dan generaal zijn? Toen ik nog in een korte (bruine) broek rondliep, nu weliswaar al een poosje geleden, speelde ik altijd met soldaatjes.

#7130

bart hollevoet

 

@Eddie Voorspoels Dat zijn veel moelijke woorden. En ik had het speciaal voor u nog wel zo kort gehouden. Voor het probleem dat u aanhaalt, bestaat geen simpele oplossing. Dat gezegd, weet u van te voren dat als je een simpele 'voor of tegen' vraag stelt, daar een genuanceerd 'ja maar...' op zal volgen.

Die zelfregulering waar u voor pleit is precies wat er de afgelopen veertig jaar is gebeurd. De resultaten zijn er dan ook naar. Het beleid van 'zelfregulering' komt er in de praktijk op neer dat werkgevers geen enkele verplichting in deze zouden hebben, terwijl de werkzoekenden worden aangepakt met repressie of uit de statistieken worden geschrapt. Uw zelfregulering is dus de wet van de jungle, en niet van aard dit probleem op te lossen.

Niet voor niets gaat de VDAB de 'makkelijke' werklozen binnenkort outsourcen om zich ten volle op de langdurige werklozen te kunnen toeleggen. Kansarmoede op de arbeidsmarkt pak je volgens mij het best aan met een 'responsabiliserende' aanpak naar beide kanten. De voorstellen die we nu hebben, quota, bijzondere contracten, tegemoetkomingen en de invoering van de anonieme sollicitatie, zijn ad hoc maatregelen waarvan ik niet durf zeggen of ze zelfs op korte termijn enig effect zouden hebben. Maar die zelfregulering heeft alvast bewezen, niet te werken. Ik geloof dus dat er meer of op zijn minst betere ingrepen nodig zijn.

Van uw laatste regels kon ik even geen chocola maken. "Besef dat de realiteit in uw nadeel evolueert"? Dat kon je tegen de paus ook zeggen. Verder ben ik het met u eens: iedereen kan mij welke overtuiging ook aanpraten, als dat gebeurt met feiten en ratio als instrumenten. Ik heb géén oor voor argumentaties met los zand, vooroordelen, de retorische valkuilen die De Relevantie hier hoger en beter heeft besproken, scheldpartijen en georkestreerde persoonlijke aanvallen van een inderhaast opgetrommelde claque.

(37 x 0,85¤ = 31,45¤ - Betalingsmodaliteiten volgen per mail)

#7134

bart hollevoet

 

@Eddie Voorspoels: U stelt het probleem van kansarmoede op de arbeidsmarkt erg simpel voor als iets 'dat mij dwars zit en waarvoor ik verwacht dat de maatschappij dan maar een oplossing moet vinden'. De werkloosheidscijfers en hun impact op onze sociale zekerheid en economie zijn niet van die aard dat ze gebagateliseerd kunnen worden als een 'persoonlijk probleempje'. Dat zal u, als u de materie wat hebt bestudeerd, niet ontgaan zijn. Wel?

(8 x 0,85¤ = 6,80¤ - Betalingsmodaliteiten volgen per mail)

#7136

bart hollevoet

 

@Eddie Voorspoel: Attent dat u mij waarschuwt voor het uiten van mijn vrije mening, mocht ik ooit eens in de minderheid zijn. Wat ik zal doen als 'de balans omslaat'? Net hetzelfde als vandaag. Werd er in de veertig jaar dat de CVP het land bestuurde soms nooit een kritische noot over hen gehoord? Nou dan.

Het VB zal van verder moeten komen om de oppositie in zijn geheel af te schaffen -mochten ze dat al willen.

Ik heb nooit de numerieke minderheid van het VB mijn mening over de partij laten bepalen, en dat zal in het geval van een numerieke meerderheid niet anders zijn. Laat Filip Dewinter zelf maar wakker liggen van hoeveel stemmen hij haalt. Mijn houding tegenover het VB wordt bepaald door de standpunten, het parlementair gedrag, de communicatie, de partijbeginselen en de verkiezingsprogramma's van deze partij. Als dié veranderen - of als ik er mij in ga vinden, wat òòk niet uit te sluiten is - verandert mijn houding tegeover de partij. ALLE politieke organisaties, ongeacht hun aantal volgelingen, hebben om in een democratie mee de beleidslijnen uit te kunen zetten, water in hun wijn te doen. Van het VB, dat beweert de democratie te respecteren, verwacht ik hetzelfde, maar voorlopig blijf ik op mijn honger. Ook bij een volgende verkiezingsoverwinning zal ik de partij beoordelen op de partij, niet op haar volgelingenschare.

Want '50.000.000 people' kunnen wel degelijk 'wrong' zijn: De aarde is, in tegenstelling tot wat 'de meerderheid' een eeuw of zeven geleden dacht, bijvoorbeeld niet plat.

(30 x 0,85¤ = 25,5 ¤ - Betalingsmodaliteiten worden geregeld per mail).

PS er is een plafond van ca. 100¤ per etmaal. Ik moet ook slapen.

#7137

bart hollevoet

 

@Eddie Voorspoel: Attent dat u mij waarschuwt voor het uiten van mijn vrije mening, mocht ik ooit eens in de minderheid zijn. Ik had kunnen weten dat het u niet om de kansarmoede op de arbeidsmarkt ging. Wie die materie bestudeert, weet beter dan ze af te doen als iets 'wat mij dwarszit en waarvan ik verwacht dat de maatschappij het voor mij oplost'. Wat ik zal doen als 'de balans omslaat'? Net hetzelfde als vandaag.

Het VB zal er niet in slagen de oppositie in zijn geheel af te schaffen, zelfs als ze dat willen. Dat is ook niet de reden van mijn kritiek op de partij.

Ik heb nooit de numerieke minderheid van het VB mijn mening over de partij laten bepalen, en dat zal in het geval van een numerieke meerderheid niet anders zijn. Laat Filip Dewinter zelf maar wakker liggen van hoeveel stemmen hij haalt. Mijn houding tegenover het VB wordt bepaald door de standpunten, het parlementair gedrag, de communicatie, de partijbeginselen en de verkiezingsprogramma's van deze partij. Als dié veranderen - of als ik er mij in ga vinden, wat òòk niet uit te sluiten is - verandert mijn houding tegeover de partij. ALLE politieke organisaties, ongeacht hun aantal volgelingen, hebben om in een democratie mee de beleidslijnen uit te kunen zetten, water in hun wijn te doen. Van het VB, dat beweert de democratie te respecteren, verwacht ik hetzelfde, maar voorlopig blijf ik op mijn honger. Ook bij een volgende verkiezingsoverwinning zal ik de partij beoordelen op de partij, niet op haar volgelingenschare.

Want '50.000.000 people' kunnen wel degelijk 'wrong' zijn: De aarde is, in tegenstelling tot wat 'de meerderheid' een eeuw of zeven geleden dacht, bijvoorbeeld niet plat.

(30 x 0,85¤ = 25,5 ¤ - Betalingsmodaliteiten worden geregeld per mail).

PS er is een plafond van ca. 100¤ per etmaal. Ik moet ook slapen.

#7138

bart hollevoet

 

@Eddie Voorspoel: Attent dat u mij waarschuwt voor het uiten van mijn vrije mening, mocht ik ooit eens in de minderheid zijn. Ik had kunnen weten dat het u niet om de kansarmoede op de arbeidsmarkt ging. Wie die materie bestudeert, weet beter dan ze af te doen als iets 'wat mij dwarszit en waarvan ik verwacht dat de maatschappij het voor mij oplost'. Wat ik zal doen als 'de balans omslaat'? Net hetzelfde als vandaag, gezien het VB en veel van hun volgelingen toch al lijken te geloven dat zij en zij alleen 'gansch het volk' zijn.

Het VB zal me dat met geen vijftig miljoen stemmen beletten.

De numerieke minderheid van het VB heeft mijn kijk op die partij niet bepaald, en dat zal een numerieke meerderheid ook niet doen. Laat Filip Dewinter zelf maar wakker liggen van hoeveel stemmen hij haalt. Ik kijk naar de standpunten, het parlementair gedrag, de communicatie, de partijbeginselen en de verkiezingsprogramma's van de partij en haar mandatarissen. Als dié veranderen - of als ik er mij in ga vinden, wat òòk niet uit te sluiten is - verandert mijn houding tegenover de partij. ALLE politieke organisaties, ongeacht hun aantal volgelingen, hebben om in een democratie mee de beleidslijnen uit te kunen zetten, water in hun wijn gedaan. Van het VB, dat beweert de democratie te respecteren, verwacht ik hetzelfde, maar voorlopig blijf ik op mijn honger. Ook bij een volgende verkiezingsoverwinning zal ik de partij beoordelen op de partij, niet op haar volgelingenschare.

Want '50.000.000 people' kunnen wel degelijk 'wrong' zijn: De aarde is, in tegenstelling tot wat 'de meerderheid' een eeuw of zeven geleden dacht, bijvoorbeeld niet plat.

Dat lijkt me duidelijk genoeg om geen verder uitleg te behoeven.

(30 x 0,85¤ = 25,5 ¤ - Betalingsmodaliteiten worden geregeld per mail).

#7139

bart hollevoet

 

Driedubbele post: tel uit je winst, Eddie!

(gratis omwille van leveringsproblemen vorige editie)

#7154

Frans Vandevuurde

 

Zeg Bart, zoude nie beter vroeger in uw bed kruipen, zodat ge overdag nie met zakken onder uw ogen uw "werk" doet ?

En dan overdag ook nog eens hier zitten uw politiek evangelie belijden, op kosten van de Brugse belastingsbetaler. Zo nie hé makker !

#7161

deekodiver

 

Voor alle speurneuzen hier blijkbaar aanwezig :

lees "raak" op http://www.vbkara...

deekodiver

http://deekodiver...

#7162

bart hollevoet

 

@deekodiver: Zo, het VB probeert zich hier dus niet in de slachtofferrol te wurmen...

Misschien eens checken bij de Spinnewyns, Felixen en Nullens' of ze niks uit de huisvoorraad missen.

#7165

SteveO

 

->deekodiver

Heeft er verder geen flikker mee te maken. Maar kom, we bijten. De mens sluit in 'eer en geweten' iedereen uit behalve de 'modelburger' , een 'democraat ' of een anti-fascist.

Wacht gewoon het onderzoek af, klappen we nog eens.

Omdat ie -en luister goed- één miezerig tekstje had geschreven waar z'n naam bij stond.

Persoonlijk, denk ik dat het de nederlandse taalunie was maar laten we de resultaten van het onderzoek afwachten.

#7171

Bema

 

Het is waar, iemand die een afgevuurde kogel in zijn spullen vind mag zeker niet vinden dat hij het slachtoffer is; hij heeft er per slot van rekening om gevraagd door niet de mening van de ,,progressieven'' er op na te houden. Inderdaad BH(v?) Kogels zijn geen argumenten voor de slachtoffers. Dreigbrieven over onnozele hoofddoekjes zijn dat wel.

Wel BH(v?) ge probeert door ellenlangen tussenkomsten, dikwijls naast de kwestie, te bewijzen wat voor ne slimme jongen dat ge wel zijt.

Ge moogt gerust weten; ik ben ne simpele arbeider (drukker van beroep) en voor jouw soort hebben we in het arbeidersmilieu een simpele uitdrukking: een parasitaire zeiker. Ga eens gewoon werken jongen, echt werken!

#7172

bart hollevoet

 

@Bema: De grafische sector zal blij zijn met de klootjesvolk-karikatuur die jij ervan maakt - net wat een hoogtechnologische branche die voortdurend op zoek is naar technisch bekwaam en goed opgeleid personeel, nodig heeft. Dàt weet 'mijn soort parasitaire zeikers' dan weer. De bedrijfsleider van Grafikon vertelde me ooit, dat vroeger de drukker, naast de dokter, de apotheker, de notaris en de pastoor, tot de notabelen van het dorp behoorde - hij moest immers kunnen lezen om te weten of er geen zetfouten in zijn werk stonden. Je doet hem en jezelf hiermee weinig eer aan.

Terug naar 'de kwestie': Wat deek0diver aanhaalt lijkt nauwelijks op de zaak Remmery. Er zijn geen bedreigingen geuit: Er steekt gewoon een kogel in het kozijn. Kan overal vandaan komen - de kogel werd bij mijn weten niet vergezeld van een brief met de eis, dat de bewoner zijn kozijn moest herschilderen of zo. Het slachtoffer zegt zelf geen aanwijzingen te hebben - maar besluit uit die volkomen afwezigheid van aanwijzingen toch maar dat het alleen maar moslims, democraten, modelburgers of antifascisten kunnen zijn. Dat is op zijn minst voorbarig en vooringenomen. Ik vrees dat het slachtoffer toch niet zo'n speurneus is - waarom hij a priori zijn 'vrienden en geburen' uitsluit mag Joost weten, en schoolgaande jeugd spijbelt ook wel eens.

Zeker in de examenperiode vlak voor de Paasvakantie.

De argumentatie rammelt dus een beetje.

Het is ook nieuw voor mij, dat het Pallieterke de thuisadressen van hun correspondenten onder de artikels zet.

Leuke bescherming van hun bronnen.

In de zaak Naïma Amzil zijn er wél aanwijzingen, maar toch gaan de speurders gaan niet zo ver om iedereen behalve de antidemocraten, de modelburgers (wat dat ook moge zijn) of de fascisten uit te sluiten.

Wat me hierover het meest stoort en ook mijn reactie van daarnet getriggerd heeft, is dat deek0diver hier net bewijst wat ik in het begin zei: dat het VB de slachtoffers van deze zaak zelfs de aandacht niet gunt en mordicus zichzélf als slachtoffer wil gaan voorstellen.

Dat is grof en respectloos, maar te verwachten van een partij waarvan de voorzitter vandaag laat optekenen: "Mensen proberen van een persoonlijk verhaal een politiek verhaal te maken. Ik zou dat ook doen". Waarvan akte.

Deek0diver heeft mij dus gewoon in het gelijk gesteld met zijn bijdrage. Bedankt!

#7173

bart hollevoet

 

Met "'gewoon' een kogel in het kozijn" bedoel ik "zonder meer, 'just like that'", maar niet "niks bijzonders".

#7183

Bema

 

Drukkers zijn de geschiedenis ingegaan door meningen te verkondigen, gelijk dewelke. De linkse rakkers staan nu al bekend om meningen te verbieden.

Met simpele groetjes van iemand uit het klootjesvolk aan de grooooooooote intelectuelen.

#7184

SteveO

 

Dit is dus 'het artikel' in kwestie:

http://www.vbkara...

De lezersbrief naar het pallieterke, die daarna ook nog mooi dubbel dienst deed als 'persbericht' op de site van BV-KRT.

De schrijver wordt op die site met naam, voornaam en woonplaats vernoemd. Als dan ook nog eens blijkt dat ie de enige is met die achternaam in dat dorp wordt het ineens heel gemakkelijk.

De brief wordt dus overgenomen van de site op 22 maart en op 25 maart merkt de schrijver dus een barst in de ruit, met dus een kogel erbij.

De enige mediq die ik erop in heb zien pikken is weer die ene site. De rest vond dit blijkbaar niet belangrijk genoeg.

Ik vraag me gewoon af wat er nu zo bijzonder is aan het artikel om een 'kogel te verdienen'? Er worden toch de hele tijd nog pittiger schrijfels gelanceerd in dat krantje.

Ook de mening die wordt uitgedrukt is niet wereldschokkend.

Maar net deze schrijver wordt geviseerd. Vreemd, ik hoop voor alle betrokkenen dat deze zaak snel wordt uitgeklaard.

Nu ik erbij nadenk, we weten eigenlijk niets over het type

kogel. Dat zou de jagerstheorie ook beter ontkrachten dan, 'mijn buren zouden ze wel gezien hebben'.

#7185

bart hollevoet

 

@Bema: Als je zelfrespect had, kon je het zonder de 'linkse rakkers' stellen om je gezicht te redden.

@ allen:

Deze thread begint op de slag om de Ijzervlakte te lijken. Ingegraven stellingen, grof geschut, af en toe een voltreffer, en héél veel modder. Maar geen milimeter vooruitgang. Het slot van #7172 volstaat voor mij. We zien elkaar terug met Kerstmis, om te voetballen. Hou jullie goed, kanonnenvlees, en pas op voor koudvuur.

#7189

Eddie Voorspoels

 

zoals Dale Carnegie zei:

"een discussie kan je niet winnen, want iedereen blijft toch op zijn standpunt".

Het is echter wel interessant voor de toeschouwers van de strijd, voor zij die nog zonder mening zijn (waren), want zij vormen hun standpunt aan de hand van de motiveringen die in de strijd gebruikt worden. Daar de strijd politiek was, zal "bollekenskermis" ze wel ziften.

#7192

deekodiver

 

Een kogel in je kozijn IS een bedreiging. Alle vormen van bedreigingen zoals dreigbrieven of afvuren van kogels, keur ik af.

Diegene die het tegendeel beweert,is niet consequent...

Indien de kogel iemand in de veranda dodelijk had geraakt , WAS dit een moord.

In de zaak Remmery MOET de dader in VB-kringen gezocht worden. Unizo mag petities organiseren,de door Sossen en Groen op touw gezette manifestaties steunen, het koningshuis mag openlijk steun betuigen, als het maar samen met de door de media opgezette campagne past in verdachtmakingen naar het VB toe. Geen wonder dat er mensen rond lopen die denken dat een vrijgeleide gecreërd werd om VB-ers fysich en psyschisch te bedreigen.

Op 1 maart werd Filip de Winters persoonlijk voertuig, te Leuven, door linkse jongeren dermate beschadigd dat hij niet meer rijvaardig was. Dit was hoegenaamd geen nieuws voor op TV en in de kranten werd er sporadisch in een klein artikeltje aandacht aan besteedt. FDW kreeg zelf al 15 dreigbrieven, en iemand kwam zelfs met een geweer de personeelsleden in een VB-kantoor bedreigen.

Blijkbaar is men de bedreiger van Bousakla al vergeten. Helaas, maar hoe graag, had men die in de VB-kring gevonden. De tot de Islam "bekeerde" man werd slechts bedacht met 48h werkstraf.

Ik ben ook een zelfstandige en recent een VB-er. Ik heb Unizo op de hoogte gebracht dat vele zelfstandigen een VB-lidkaart hebben en dat er nog meer zelfstandigen VB-stemmers geworden zijn. De door Unizo gehanteerde politieke recuperatie vind ik erover. Samen met hun standpunten in verband met de solicitant-discriminatiespionnen en de allochtonenquota's, vind ik dat dan ook pure huichelarij...

Indien volgens BH, deze deekodiver gelijk heeft, dan hoop ik dat hij deekodiver's weblog ook gelijk heeft...

#7197

BH-watcher

 

Het gerecht heeft zes topspeurders op de zaak gezet, àlle mogelijke middelen vrijgemaakt. Het gerecht kan met vingerafdrukken, zelfs DNA heel veel uitvissen.

Toch vinden ze de dader niet. Het vermoeden leeft al een tijd dat 'de zaak Remmery' een mythe zal worden, die nooit opgelost wordt.

Het koningshuis en heel het establishment kan zich niet permitteren dat het niet minstens om een kiezer van het Vlaams Belang gaat. Stel je eens voor dat de dader een Marokkaanse familielid is van Naïma, een fundamentalistisch moslimneefje die vindt dat Naïma teveel verwesterd is en vrouwen niet mogen buitenshuis gaan werken, zelfs niet met hoofddoek om. Stel je het gezicht voor van heel het establishment... Met andere woorden, de dader zal wel eens gevonden worden (als het al de staatsveiligheid zelf niet is), maar niemand zal het weten omdat hij in de doofpot gaat.

#7203

Leo Norekens (ex-Voadre)

 

...een mogelijkheid die ik hierboven al een paar keer (met handen en voeten) probeerde uit te leggen aan de heer BH.

Vermoedelijk klinken er nu verre echo's in die leegte.

#7204

deekodiver

 

en toen werd het stil...

#7231

Egidius

 

@ Bart Hollevoet schreef in #7058 : 3. "De partij discrimineert migranten, homo's en Walen in vrijwel àlle segmenten van haar partijbeginselen en verkiezingsprogramma's".

8864 aanslagen verder besluit Bart Hollevoet: "Je ziet, Voadre, we zitten pas aan pagina 16 van 75, en ik heb al genoeg voorbeelden van discriminatie gevonden om iedereen hier uit zijn sokken te vervelen."

Ik ben vermoedelijk niet de enige uit het "zombieleger" die zich na deze korte studie van het jongste VB-programma afvraagt: interessant, maar waar zitten nu precies de discriminerende punten (*) tegen migranten, homo's en Walen in het VB-programma? Zou Bart Hollevoet die kunnen aanduiden?

Met dank bij voorbaat.

Egidius

(*)"Discriminerend" in de juridische zin natuurlijk, we kunnen hier niet afgaan op de allerindividueelste invulling van dat gewichtige begrip om mensen te veroordelen.

#7232

Eric Jans

 

@ Bart Hollevoet:

Reactie op (9074)

Kunt u mij eens zeggen, meneer Hollevoet, welke exclusieve bewijzen en vooral nieuwigheden u hier in uw posts al hebt aangedragen?

U maakt een aantal aantijgingen t.a.v. het VB die zodanig 'maatschappelijk breed' (dus bij zovééééle andere partijen, landen en situaties terug te vinden zijn, soms zelfs explecieter dan bij het VB) dat ze nauwelijks kunnen gelden om daarmee enkel déze (België en Belgicisten bedreigende) partij 'VB' (want daar zit volgens DIE partij de kat ook gebonden! En daar vooral!) in een 'cordon sanitair' te houden. Dáár - en alléén dáár - is het u om te doen. En daarom weugert u ook FDF of andere partijen in uw visie te betrekken: omdat u perfect wéét dat u dan moet onder ogen zien dat uw verontwaardiging uiterst selectief is (zelfs als die daarom niet altijd en in alles ten onrechte is of zou zijn)

Zo bekeken doet u koortsachtige pogingen een cordon te verdedigen dat - en zéker vanuit moreel opzicht - al lang niet (meer) verdedigbaar is.

Ik zal het zo stellen:

Hoe racistisch is volgens u het FDF, meneer Hollevoet? De racismewet (Moureaux) dateert van '81.

Maar meneer Hollevoet: toen was meneer Nols nog aan zijn grrrroooooooote politieke carrière bezeig in SchaArbeek. Moet er nog zand zijn.

Ik zei het al: beetje (?) hypocriet.

#7233

Egidius

 

@ Eric Jans schreef: "Kunt u mij eens zeggen, meneer Hollevoet, welke exclusieve bewijzen en vooral nieuwigheden u hier in uw posts al hebt aangedragen? "

Ik wacht overigens nog steeds op de bron waarmee dhr. Hollevoet zijn aantijging staaft dat het VB het bezoek van de koning aan Remmery "wil gaan verkloten".

Als zelfs voor eenvoudige beschuldigingen zijn referenties de neiging hebben wat achterwege te blijven, wat dan gedacht van de grote inbeschuldigingstelling wegens "discriminatie tegen migranten, homo's en Walen"?

Egidius

#7245

Bema

 

De criminele feiten begaan door de sossen (coruptie, moord, boekhoudkundige verdwijningen van miljoenen euro's)zullen vast door bart Hollevoet wereldkundig gemaakt worden in sossen-watch.

Hoe de islamieten tegenover de homo's staan zal door Bart Hollevoet wereldkundig gmaakt worden door islam-watch.

Bart Hollevoet hyppocriet? Vergeet het maar!

Wedden dat hij een onafhankelijke intelectueel is die op eigen kosten zijn mening verkondigt op een door hemzelf gefinancierde website.

Of misschien gesponserd door een Pools grafisch bedrijf.

Beginnen de progressieven al met notabelen te paraderen zeg!!!

jongens, waar gaan we naartoe.

De notabelen moesten tenminste nog werken. En gij Bart???

#7247

Leo Norekens (ex-Voadre)

 

Nog steeds off-topic:

Ik twijfel niet (in tegenstelling tot sommigen) aan de beste bedoelingen van de heer Hollevoet.

Ongetwijfeld is hij oprecht bezorgd, en beschouwt hij het e (het "onze" dan!) als het grootste gevaar voor de vrede. Hoogstwaarschijnlijk vindt hij dat nationalisten die de euvele moed hebben op te komen voor de rechten van "eigen volk", schuldig zijn aan "collectief egoïsme" (geen nieuwe ondeugd, wel een modieuze term). Ongetwijfeld werd hem dit aangepraat door goedmenende ouders, leraars of vrienden.

Misschien wordt hij zelfs gekweld door plaatsvervangende schuldgevoelens ten opzchte van de "slachtoffers" van dat % e", en vindt hij dat hij iets goed te maken heeft.

In elk geval, zo blijkt, heeft hij zich een missie gesteld. Hij zal de Grooote Vijand, het Vlaams Belang (dat immers met ALLE middelen moet bestreden worden, dixit Tobback) bestrijden met de middelen die HIJ ter beschikking heeft. Zijn intellect, veel en níet veel dus. Dat is natuurlijk zijn goed recht, en niemand moet eraan denken hem dit af te nemen.

Maar hij moet wel een beetje uitkijken. Met zijn ijver, zijn fanatisme... lijkt hij goed op weg om het pad-van-wat-normaal-geacht-mag-worden defintief te verlaten. In zijn boodschap is de redelijkheid alleen nog aanwezig in zoverre zij hem goed uitkomt. Zoniet wordt zij vervangen door een soort parallelle logica die de goedgelovige lezer moeiteloos misleidt, maar die slechts dient om de waarheid te verhullen. Als het moet wordt waarheid zondermeer door leugen vervangen, allemaal ten dienste van het resultaat. Zijn argumentatie werkt zoals een spiegelpaleis op de kermis. Het is allemaal echt, maar dan "anders"... Het doet sterk denken aan iemand met "overwaardige gedachten", zoals een Getuige van Jehovah, of een Mark ("ruimtevaart is fake") Peeters. Met dat verschil dat Hollevoet geen "ongevaarlijke zonderling" is.

Het ergerlijkste aan zijn optreden is dat hij er blijkbaar een punt van maakt om zijn tegenstanders (en dat is niet alleen het Vlaams Belang, maar iedereen die rationeel blijft) te kleineren, te beledigen, te treiteren en te provoceren. Vanuit een fout idee van morele en intellectuele superioriteit (waarmee hij niet alleen staat. Ook in minder fanatieke anti-VB-kringen is dit zeer courant). Zijn tussenkomsten zijn goed geschreven, zelfs stijlvol, maat inhoudelijk druipt de blinde haat ervan af. Hij spuugt en fulmineert in alle richtingen, en laat zich op die manier gewillig ontmaskeren.

Deze rechtstreekse confrontatie biedt alvast het voordeel dat ze de fanatieke onverdraagzaamheid van Hollevoet en consorten nóg duidelijker aan de oppervlakte brengt dan de zorgvuldig geredigeerde site van Blokwatch.

#7248

Leo Norekens (ex-Voadre)

 

Er moest natuurlijk staan : "...het r a c i s m e (het "onze" dan!) ..."

En ".... de "slachtoffers" van dat " r a c i s m e " ....."

Sorry hoor.

Dat heb je met netfilters voor de kinderen, die het (Engelse) woord "r a c i s m" uitfilteren...

#7251

Leo Norekens (ex-Voadre)

 

Toevallig (jawel!) bots ik vandaag op volgend stukje van Dr. P. Belien

http://secessie.n... :

"De pers maakt van de tegenstander een karikatuur en gaat die karikatuur vervolgens met veel vuur te lijf. Met realiteitszin heeft het niets te maken, maar het is erger dan dat. Men schildert de tegenstander bovendien af als immoreel - een machine die tot haat aanzet - zodat de strijd tegen de tegenstander een ethische plicht wordt. Dit is nergens duidelijker dan in de hele argumentatie rond het cordon sanitaire in Vlaanderen. Het opsluiten van het Vlaams Blok in zo'n cordon wordt als een ethische plicht beschouwd, want het VB is een partij die "haat zaait" in de samenleving. Zulke haatzaaiers moeten uitgeroeid worden.

(...)

"Dàt, beste vrienden, is het verschil tussen links en rechts. De kogels komen van links. De onverdraagzaamheid heeft vandaag (ik heb het niet over de jaren dertig van vorige eeuw) maar één synoniem: Links.

(...)

"Links verdedigt niet alleen zijn waarheid (iets wat in een debat elke partij mag doen), maar hult zich bovendien in een mantel van morele superioriteit door de tegenstander als een bewust kwaadaardige "haatmachine" af te schilderen die geëlimineerd moet worden."

...en dan denk ik: Nè, voilà! Had ik dat beter kunnen zeggen? Neen zeker?...

#7255

Egidius

 

@Ex-Voadre: "Met dat verschil dat Hollevoet geen "ongevaarlijke zonderling" is."

Het type waar dictaturen volkscommissarissen uit kweken?

"Dat heb je met netfilters voor de kinderen, die het (Engelse) woord "r a c i s m" uitfilteren..."

:-))

Voor Voadre (waarom die mooie nick overboord gegooid, Leo?): Nogmaals, mijn waardering. Evenwichtig én scherp, dat is blijkbaar je waarmerk.

Egidius

#7256

Leo Norekens (ex-Voadre)

 

Nogmaals Merci, Egidius.

Nick overboord gegooid omdat ik erachter kwam dat er op internetfora allerhande altijd wel één of andere knurft te vinden is die 'Het Gezin Van Paemel' als inspiratiebron neemt... Om alle verwarring te vermijden dus. MIJN "Voadre" postte uitsluitend op lvb.net en hoegin.blogspot.com

En nu is hij dood.

#7306

Suzanne Vannieuwenhuyse

 

U mag er zeker van zijn dat geen enkele van zijn dochters extreem links zijn, als er iets is dat mijn vader me altijd geleerd heeft is het om de gouden middenweg te gaan. Hij heeft me altijd gewaarschuwd extremisme gaat het nu over rechts of links. U mag wel weten dat ik en mijn zus overtuigd links zijn en geloven in een multiculturele samenleving want zoals het vb zegt dat het maar een illusie is ...och kijk toch rond je het is al zo ver. Dus zou ik het niet van weten waarvan de mensen van 't Pallieterke het zouden van halen mag je me es uitleggen ook hoe die mensen ons zo goed kennen. Ik steun mijn vader hierin volledig en heb niet meer woorden met hem dan gelijk welke vader en dochter. Bekijk uw bronnen beter voor je ze op internet te plaatst. En gelieve ons uit deze zaak te houden!

#7307

Leo Norekens

 

@Suzanne Vannieuwenhuyse

Moedig van U om U in dit gezelschap te mengen.

Uw politieke overtuiging is uiteraard een privézaak, tenminste zolang U dat zo wenst te houden.

Als uw overtuiging ter sprake komt is dit enkel in het kader van de zoektocht naar de waarheid (=de dader), en dan nog slechts in een poging om ALLE denkpistes open te houden, in de eerste plaats deze die algemeen verwaarloosd worden.

U zult het zeker wel niet erg vinden dat zo veel mensen met U en met het gerecht meedenken?

(Overigens ken ik niemand die zichzelf extreem-rechts of extreem-links noemt. U zou mij verbaasd hebben mocht U de eerste geweest zijn.)

Dat LVB uit 't Pallieterke citeert is natuurlijk zijn goed recht. Met kritiek op 't Pallieterke kunt U hier terecht: [email protected] .

#7308

Leo Norekens

 

Een klein vraagje nog, dat U misschien aan uw vader kunt doorspelen:

Waarom heeft Naïma niet gewoon het werk hervat in alle stilte, ver van alle mediadrukte en stresserende aandacht? Waarom moest m.a.w. de pers opgetrommeld worden voor dit weliswaar heuglijke feit? Misschien deed uw pa dit in opdracht van het parket, of vond hij het zélf een goed idee?

Ik zou dat graag eens weten. Dank voor uw antwoord.

#7315

Bema

 

Of de multiculturele maatschappij al een feit is? Zie de gebeurtenissen in Molenbeek, het gezellig samenwonen in de chicago-building op linkeroever (Antwerpen), de Marollen in Brussel, Of een buitenlands voorbeeldje nodig? De vreedzame samenleving van diverse culturen in het voormalige Joegoeslavië, of Libanon. Prachtig allemaal. Naar zo een samenleving kijkt iedereen halsreikend naar uit. Graag eens een voobeeldje van een geslaagde multiculturele samenleving.

#7320

bart hollevoet

 

@Leo Norekens: U stelt het voor alsof Naïma in een zaak die zoveel persaandacht krijgt, werkelijk de kéuze had om ongezien en zonder persaandacht, 'met stille trom' weer aan het werk te gaan. Dat betwijfel ik. Maar stel dat het zo was, dan is dat een persoonlijke keuze van haar, die we moeten respecteren. Het is bovendien niet de media-aandacht die stresserend is, wel de bedreigingen.

Als we er van uitgaan dat, zoals u het beschrijft, Naïma Amzil werkelijk 'de pers opgetrommeld' heeft, vinden we het antwoord op uw klein vraagje vrij snel in de verklaring die van Rik Vannieuwenhuyze hierover zelf heeft afgelegd: Het bedrijf wou hiermee aantonen dat het niet zwicht voor de laffe chantage van een anonieme bedreiger. U hebt de media-aandacht opgemerkt, ik zou dus denken dat u ook geluisterd heeft naar wat de heer Vannieuwenhuyze zéi.

Er is geen reden om de beslissing van Naïma, om weer te gaan werken, buiten de schijnwerpers te houden, te meer daar de dreiger het zélf via de media speelt. Waarom zouden Amzil en Remmery, die hier belaagd worden, daarop moeten reageren met in hun schulp te kruipen en het brave, onmondige Vlamingske uit te hangen?

Uw bewering, dat u er de familie van Vannieuwenhuyze bij wil betrekken - en blijft bij betrekken, getuige uw vraag om een antwoord ondanks een duidelijk verzoek van mevrouw Vannieuwenhuyze om haar en haar familie hier buiten te laten - getuigt van een nobele inborst. Ik vind het dan ook erg verbazend dat u en uw geestesgenoten hier in alle talen zwijgen over het meest recente spoor dat door de speurders wordt onderzocht: de mogelijke betrokkenheid van negationist en voormalig VB-coryfee Siegfried Verbeke.

#7321

bart hollevoet

 

Aan het begin van de laatste paragraaf van vorig bericht hoort na het afsluitend gedachtenstreepje nog de frase "om alle mogelijke pistes in de zaak te (kunnen) bespreken," te worden ingevoegd.

#7322

bart hollevoet

 

En 'nobele inborst' graag lezen als 'onderzoekende natuur'.

#7323

Leo Norekens

 

@Bart Hollevoet

1.

Mijn onderzoekende geest meent zich te herinneren dat er nog een paar vraagjes aan uw adres onbeantwoord gebleven zijn. (I.v.m. uw Blokwatch-activiteit op tijdens Ocmw-uren. Ik zou graag weten of de BW-site onrechtstreeks gesponsord wordt via de gemeentebelastingen van dít "brave, onmondige Vlamingske").

2.

Niet Naïma maar Rik Vannieuwenhuyse heeft aan de pers "laten weten" dat Naïma het werk hervatte. Ik vraag mij af of dit misschien gebeurde met de bedoeling de briefschrijver tot een 8ste "heldendaad" te prikkelen (Mocht ik onderzoeksrechter zijn, dan zou ik daarop aansturen. Kwestie van fouten uit te lokken en sporen te verzamelen. In een kat-en-muis-spelletje moet je een eindje meegaan, toch?)

3.

De aandacht voor Verbeke is, naar ik verneem, het gevolg van racistische commentaar op de Remmery-zaak, die op een website van Verbeke's broer zou gepubliceerd zijn. Dat is (voorlopig althans) een nogal zwak spoor. Mocht Verbeke echt de briefschrijver blijken te zijn, dan zou dit m.i. enkel bewijzen dat we inderdaad met een volkomen ontspoorde/gestoorde/geschifte eenzaat te maken hebben (...maar daar zullen U "en uw geestegenoten" het zeker niet mee eens zijn?)

#7324

Leo Norekens

 

geesteSgenoten

#7326

bart hollevoet

 

@Leo Norens: U geeft in uw tweede punt zelf het antwoord op uw 'klein vraagje' - blijkbaar toch niet zo'n mysterie voor u. U vindt de Verbeke-lijn een zwak spoor, de speurders vinden dat niet. En zij voeren het onderzoek: het is dus hoe dan ook een piste die bewandeld wordt- een waar uw onderzoekende geest wonderlijk genoeg overheen keek. Een veronderstelde extreemlinkse dochter is wel een valabele piste voor u, Siegfried Verbeke is dat niet. To zover uw intentie om 'alle mogelijke pistes te bespreken'. Verbeke afdoen als gestoorde en geschifte eenzaat toont onwil om toe te geven dat het aanzetten tot haat leidt tot het plegen van haatmisdrijven. De logica die wel voor imams opgaat, geldt dus niet voor racistische negationisten. Is Roeland Raes ook een ontspoorde, gespoorde, geschifte eenzaat? We weten allebei beter.

Samenvattend stel ik vast dat de volkomen afwezigheid van aanwijzingen reden is om een royalistisch, antiracistisch of progressief komplot te vermoeden - over het onterecht toe-eigen van een slachtofferrol gesproken - , maar dat aanwijzingen die wél tastbaar zijn, te licht worden bevonden omdat ze wel eens zouden kunnen leiden naar een conclusie die de onderzoekende geest onwelgevallig zou kunnen zijn. Politiek correcter dan dit kun je echt niet meer worden.

#7336

Eric Jans

 

Voor alle duidelijkheid:

deze zaak - wie of wat er ook uit komt - is volstrekt irrelevant voor het maatschappelijke debat rond multicultuur, integratie, royalisme, ...

Wie of wat die briefschrijver ook is... ik trek er geen enkele conclusie uit. De briefschrijver is een lafaard en ik laat niet toe dat een lafaard mijn visie zou bijstellen.

Ik blijf republikein, blijf voorstander van vrijheid van overtuiging en religie, blijf België ondemocratisch vinden, enz...

Of nu een wild vreemde dan wel Filip De Winter, Steve Stevaert of Kris Merckx die brieven in hhogst eigen persoon sturen... dat maakt geen enkel verschil in 's mens maatschappelijke visie.

Ik geloof in een gedegen grondwet die alle bevolkingsgroepen en strekkingen een minimumpakket rechten, plichten en vrijheden garandeerd.

@ Suzanne Van Nieuwenhuyze: anders dan jou zou ik die grondrechten echter niet als 'multicultuur' willen omschrijven. Dat vind ik van het goede teveel. Ik geloof niet dat bijvoorbeeld 'positieve discriminatie' tot de minimale grondrechten behoort. Ik vind de naturalisatie wetgeving in België veel te soepel en ben een tegenstander van een knuffelbeleid t.a.v. alle anderstaligen die zich in Vlaanderen vestigen. (Naïma heeft overigens een uitstekend Vlaams accent. Grappig om horen).

Ik beschouw het VB niet als een uitgesproken racistische partij, wel als een radicaal nationalistische partij.

Ik beschouw de Basken niet als racisten indien zijn zich zouden afscheuren van Spanje.

Voorts wens ik jullie alle rust en vrede toe en een spoedig herstel van de normaliteit. Dat de dader gevat moge worden en zijn verdiende straf krijge.

Enige maatschappelijke conclusie zal ik hieruit echter nooit trekken. Angst is geen goede raadgever.

#7339

Leo Norekens

 

@Bart Hollevoet

Voor zover ik weet is de BROER van Verbeke een mogelijke verdachte. Dat dit geen valabele piste zou zijn, heb ik niet beweerd, wel dat het "(voorlopig althans) een nogal zwak spoor" lijkt indien het inderdaad alleen gebaseerd is op wat racistische commentaar op een of andere website. (En dan nog omdat ik uit uw woorden begrepen had dat Siegfried Verbeke zelf verdacht was omwille van de schrijfsels van zijn broer...)

Die broer van Verbeke staat niet meteen als een negationist bekend, wel als een herhaaldelijk geïnterneerde, een geesteszieke dus. Dat alleen al maakt het spoor wel de moeite waard. Hoe dan ook is het a priori uiteraard niet minder valabel dan de piste van de "extreem-linkse" dochter, en moet élk spoor ernstig genomen worden.

Wat Siegfried Verbeke betreft kan men moeilijk beweren dat diens denkbeelden het resultaat zouden zijn van "het aanzetten tot haat" vanwege het VB. Die man is al decennialang bezig het onmiskenbare te miskennen. Ik kan me niet herinneren dat het VB dit ooit zou gedaan hebben. (...of zelf gedoogd hebben. Roeland Raes werd meteen de deur gewezen toen hij zich afvroeg of het wel gepland was dat àlle joden zouden sterven tijdens de oorlog.)

Met uw eindopmerking geeft U, met verrassende eerlijkheid, toe dat politiek correct denken (à la Uzelf dus) impliceert dat men bepaalde conclusies bij voorbaat uitsluit.

Dat u MIJ daarvan beschuldigt, dat is redelijk kras. Maar U weet als professionele Blokwatcher natuurlijk best hoe iemand te beledigen.

#7344

bart hollevoet

 

@Leo Norekens: De broers Verbeke zijn allebei actief in het VHO. De broers Verbeke hoorden, toen het VB de vleespotten van de macht nog niet had geroken en de strakke ideologische lijn van Karel Dillen nog blindelings moest worden gevolgd, bij de harde kern van die partij. Roeland Raes was vorig jaar nog op de partijraad van het VB. Dat is blijkbaar moeilijk om toe te geven, zodat u nog liever het onmiskenbare blijft miskennen: dat het aanzetten tot haat leidt tot haatmisdrijven, dat het VB daar erg mee verveeld zit en dus de geschiedenis probeert te herschrijven, en dat het dat op een bijzonder klunzige manier doet. Vandaar waarschijnlijk uw steeds terugkerende toevlucht tot persoonlijke aanvallen. Verder verwijs ik u naar #7172 en #7326.

#7345

bart hollevoet

 

Roeland Raes werd overigens pas 'de deur gewezen' toen er protest kwam over zijn uitlatingen over de holocaust, protest dat van bùiten het VB kwam. Toen hij de partij schade kon toebrengen dus. En dat hij vorig jaar nog op de partijraad rondliep, bewijst hoe zwaar die uitzetting weegt.

#7346

bart hollevoet

 

semi-related:

Het journaal van de zender van het kremlin berichtte deze week hierover: http://www.brusse...

Lettertype en stijl (een persoon viseren via een anonieme brief, verwijzen naar een organisatie met een duidelijk profiel die de bevolking geloofwaardig vindt, de aanval onrechtstreeks voeren om de psychologische druk te verhogen) komen overeen met die van de zaak Remmery.

Een copycat of het tweede luik van een operatie destabilisatie zoals ten tijde van de Bende van Nijvel?

#7347

bart hollevoet

 

Overigens sluit de Brusselse brief niet uit dat er in de zaak Remmery racistische, door het VB aangewakkerde motieven voor de brievencampagne zijn. Wil ik even duidelijk maken, gezien de bizarre neiging hier om het VB a priori van alle mogelijke zonden vrij te pleiten, zou het me niet verbazen als ook dit bericht daarvoor werd gerecupereerd. Lijkt me niet terecht. #7172 #7326.

#7361

Leo Norekens

 

Dat het Vlaams Blok in het verleden vaak, àl te vaak, onderdak geboden heeft aan figuren van bedenkelijk allooi, wie zou dàt betwisten?

Een partij die zich aan de rand (de facto zelfs BUITEN de rand) van het politieke spectrum opstelt, wordt haast vanzelf een soort afvoerputje voor tuig voor wie het niet extreem genoeg kan, en dat nergens anders z'n gading vindt. (Mocht er een partij bestaan die zich nog rechtser zou opstellen, mocht er in Vlaanderen een écht racistische partij bestaan, dan zouden zij daarheen afvloeien.) Die figuren hebben altijd een uiterst kleine, maar schadelijke minderheid gevormd binnen het VB, schadelijk voor de partij dan.

U merkt terecht op dat het VB daarmee verveeld zit. De partijtop probeert respectabiliteit te verwerven, maar ondervindt niets dan hinder van dit soort "pelsluizen".

Het heeft het ook mij al dikwijls verbaasd hoe "klunzig" ze daarop reageren. Ze kunnen dan wel iemand zonder pardon buitengooien, maar het blijkt moeilijk om de clichés te ontkrachten als ze door de "vervelende" feiten zo krachtig bevestigd worden. (Met een boutade zou men kunnen zeggen dat het VB maar één waardige vijand heeft: de échte extremist, de échte racist, de negationist... die actief lid wordt en vervolgens gênante dwaasheden gaat debiteren als waren het partijstandpunten).

#7364

Egidius

 

Leo Norekens schreef: Met een boutade zou men kunnen zeggen dat het VB maar één waardige vijand heeft: de échte extremist, de échte racist, de negationist... die actief lid wordt en vervolgens gênante dwaasheden gaat debiteren als waren het partijstandpunten.

Het is toch vrij eenvoudig om een partij op de door jou beschreven manier te beschadigen? Je kan lid worden, of het kan ook van buiten de partij, zoals de zaak-Remmery bewijst.

Egidius

#7367

Leo Norekens

 

De zaak Remmery bewijst dat het ZOU kunnen. Of het ook dat IS...? Dat zullen we nooit weten. (En eerlijk gezegd, ik geloof het ook niet, hoor)

#7389

Egidius

 

Je hebt natuurlijk gelijk hoor, Leo.

Maar een beetje provocatie is altijd leuk, niet?

Egidius

#7836

twiggy

 

zeg bart, heb jij met die kaarten en spelden gezeten,

en is uwe kamervenster wel dicht???

#8037

suzanne Vnh

 

Antwoord op de vraag waarom de zaak in de media geplaatst is geweetst is zeer simpel. De schrijver heeft een groot aantal van de brieven rechtstreeks naar de media gestuurd.

#8062

Mark Peeters

 

@suzanne: Ik stuur ook regelmatig berichten naar de media met de melding dat de maanlanding bedrog is... maar de media negeren dat volledig...

Dus een brief sturen naar de media is geen garantie voor aandacht door de media...

#8286

Sven

 

Trouwens, kan de media niet eindelijk eens ophouden met haar berichtgeving over dat gat in die ozonlaag. Dat is toch maar koren op de molen van Groen. Die groene kopstukken creeren een angstklimaat... een 'gevoel'van milieuvervuiling.

#31931

suzanne VNH

 

De media heeft steeds uit zich zelf naar het bedrijf geweest en iedereen heeft verschillende malen geprobeerd alles stil te houden maar als er telkens een nieuwe brief naar een krant word gestuurd zal de interesse blijven. Zoals over laatst weer, het kwam weer allemaal op het nieuws zonder enige waarschuwing aan ons. WE zijn de media zelf ook al lang beu en ik denk al heel wat eerder dan jullie allemaal. Hou daar rekening mee mijn vader heeft de media aandacht ZEKER nooit gevraagd!
Er moet een eind aan komen aan de zaak ze hebben DNA van een persoon met de nodige motieven, (hoe komt je zweet op een brief waar je niets mee te maken hebt?.)
alles wijst op hem toch vind de politie het interessanter onze familie in het oog te houden.
Het hele onderzoek is een schandaal en als je het mij vraagt wil het vb de hele zaak op ons schuiven en dergelijke theorieën opsteken om hun eigen naam te redden.
Zodat de racistische kant van de partij niet in het daglicht komt te staan.
Doe je ogen open mensen kijk hoe ze deze verkiezingen campagne gevoerd hebben met belachelijke boekjes, blonde dames en hun leuze veilig vlaanderen.
Ik heb me nergens in de wereld ooit veiliger gevoeld dan in vlaanderen.