"BHV is schuld van cordon"

Het is Denemarken gelukt enorme stappen voorwaarts te doen. Zowel sociaal, economisch als maatschappelijk. Met de steun van extreem-rechts in de oppositie. Het cordon is ons democratisch deficit. Dat is de voorbije dagen rond B-H-V nog maar eens bewezen, want de Walen weten verdomde goed dat een kwart van onze gekozenen buitenspel staat. Met het cordon geeft Vlaanderen zijn numerieke meerderheid uit handen. Zolang het cordon gehandhaafd blijft, zal Vlaanderen in elke communautaire discussie het onderspit delven. We worden weer eens gegijzeld, ook op dat terrein.

Jean-Marie Dedecker, geïnterviewd door Matthias Danneels in De Standaard van 17 mei 2005

Reacties

#8663

Briggs

 

Cordon is ons democratisch deficit, dat wisten we al langer.

Het feit dat ons federaal parlement Paritair opgesteld is en dat de alarmbel-procedure op Franstalige maat gemaakt werd ook.

Spijtig dat de Pittbull vergeet dat erbij te voegen.

#8664

Briggs

 

Laten we ook de beperkte vrije meningsuiting bijvoegen ook.

#8667

Bam Bam

 

Het federaal parlement is paritair? Dat is nieuw!

#8689

Spartacus

 

De federale REGERING is paritair samengesteld, het federale PARLEMENT is taalkundig hoogstens misvormd.

Dit 'dankzij' ons onevenredig zetelverdelingsysteem, dat tijdens de afgelopen legislatuur nog werd aangevuld door de vijfprocentdrempel. Die drempel zorgt ervoor, dat in het volkrijkere Vlaanderen grotere partijen worden weggemaaid dan in Wallonië, terwijl je voor federale verkiezingen toch ten minste een mechanisme zou mogen verwachten, dat alle Belgen gelijk behandelt. De N-VA haalt met 201.399 stemmen één zetel. Ecolo haalt met 201.123 stemmen 4 zetels.

De stemmenaantallen zijn voor beide partijen gelijk, maar de zetels kosten voor de N-VA vier maal zo veel als voor Ecolo. Belangrijker voor de overlevingskansen van deze partijen is het feit, dat de N-VA géén overheidssubsidies meer krijgt, terwijl Ecolo wél langs de kassa mag passeren. De vijfprocentdrempel hield immers de N-VA wél uit de senaat, maar het electoraal iets kleinere Ecolo niet (om subsidies te krijgen, moet een partij zowel in de Kamer als in Senaat zetelen).

#8690

Spartacus

 

Aanvulling : indien de plannen voor een paritair samengestelde Senaat doorgaan dan zal de vertekening uiteraard nog veel ondemocratischer worden dan ze reeds is !

#8702

Briggs

 

Oh ze zullen erdoor komen Sparta.

Verder is de "taalkundige scheeftrekking" ook alles behalve democratisch...tenzij u het logisch & democratisch acht dat de éne stem meer waard is dan de andere.

----------------------------------

Hervorming van Kamer en Senaat:

De paars-groene meerderheid wil de Senaat hervormen tot een echte ontmoetingsplaats van de gemeenschappen, die o.a. de belangen- en bevoegdheidsconflicten tussen die gemeenschappen zal moeten beslechten en ook een rol krijgt bij de herziening van de grondwet. Wat niet betekent dat de Senaat een controlerende rol zou spelen op het vlak van de gewesten. Flaminganten vreesden dat het evocatierecht in de praktijk zou neerkomen op een Franstalig blokkeringsmechanisme van de werking van het Vlaams parlement. Maar het evocatierecht heeft enkel betrekking op de Kamer en niet op de parlementen van gemeenschappen en gewesten.

De Senaat zal dus niet langer het werk van de Kamer overdoen, maar eigen taken krijgen. Die nieuwe Senaat zal paritair worden samengesteld uit leden van de gemeenschappen.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt met 40 rechtstreeks verkozen senatoren uitgebreid van 150 tot 190 leden. Nieuw is ook dat er voor de Kamer 10 provinciale en twee nationale (een Vlaamse en een Franstalige) kiesomschrijvingen komen.

Helaas voor paars-groen kan deze hervorming pas ingaan na de verkiezingen van 2003: het artikel van de Grondwet dat gaat over de Senaat is bij de vorige verkiezingen niet voor herziening vatbaar verklaard.

http://www.gva.be...

-------------

De alarmbel procedure is ook ondemocratisch. Trouwens welk nut zal deze nog hebben als men Senaat hervormt ?